Επικοινωνια

 

ΠΟΛΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΙωάνναΜαρλέν

+357 96348187+357 99571476

Κάθε Κυριακή στις 9.30 π.μ.
Πάρκο Αγ. Δημητρίου (Στρόβολος)


ΛΕΜΕΣΟΣ


Γρηγόρης


+357 99774173


Κάθε Πέμπτη στις 4.00 μ.μ.


και

Κάθε Κυριακή στις 9.30 π.μ.

στον Δημοτικό Κήπο
 

Σε κάθε περίπτωση σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε διότι ενδέχεται
ο χώρος και ο χρόνος των ασκήσεων να έχουν αλλάξει.