Falundafa.org
 / 
el.falundafa.org


Τι σημαίνει «Βοηθώ τον Δάσκαλο να Επανορθώσει τον Φα»;


Εδώ και κάποιο καιρό, έχει υπάρξει ένα κρίσιμο πρόβλημα σε μερικούς μαθητές καθώς πραγματοποιούν τα τρία πράγματα που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν: συγκεκριμένα, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει το «βοηθώ τον Δάσκαλο». Παραδείγματος χάριν, όταν ο Δάσκαλος λέει κάτι ή αποφασίζει το πώς οι μαθητές του Ντάφα είναι να κάνουν κάτι, πάντα υπάρχουν μερικοί μαθητές που υπολογίζουν τα [σχέδια] του Δασκάλου με ανθρώπινη σκέψη, διαμορφώνοντας απόψεις για το πώς ο Δάσκαλος θα πρέπει να χειριστεί κάποιο ιδιαίτερο θέμα ή σκέφτονται πώς θα ήταν εάν ο Δάσκαλος το έκανε διαφορετικά, αντί να σκέφτονται το πώς θα εκπληρώσουν καλύτερα αυτό που εξέφρασε ο Δάσκαλος ή πώς να πραγματοποιήσουν τις λεπτομέρειες. Μερικοί μαθητές θέλουν ακόμα και να αλλάξουν τη σκέψη του Δασκάλου. Μερικοί πηγαίνουν και εκθειάζουν τα πλεονεκτήματα των ιδεών τους μεταξύ των συμμαθητών τους. Μερικοί άνθρωποι είναι μπερδεμένοι ως προς το τι έχει πει ο Δάσκαλος εξ αιτίας των ανθρώπινων προσκολλήσεών τους, και αντιδρούν αρνητικά. Και μερικοί άνθρωποι προχωρούν τόσο πολύ ώστε να αναζητούν τα οικογενειακά μου μέλη προσπαθώντας να κερδίσουν υποστήριξη για τις προσεγγίσεις τους. Αλλά αυτό που ο Δάσκαλος θέλει να γίνει είναι στην πραγματικότητα αυτό που απαιτείται από τη Επανόρθωση του Φα ενός ανυπολόγιστου αριθμού Κοσμικών σωμάτων. Αν και αυτό το επίπεδο της ανθρωπότητας μπορεί να είναι χαμηλό, είναι εν τούτοις μία εκδήλωση υψηλότερων ζωών σε μια χαμηλότερη θέση, που εκφράζεται με τις μορφές αυτού του χαμηλότερου επιπέδου, και είναι συγχρόνως η καρδιά της Επανόρθωσης του Φα –το σημείο εστίασης όλων. Όσο μεγάλη κι αν φαίνεται η ιδέα σας, περιορίζεται μόνο σε αυτό το επίπεδο ύπαρξης, σε αυτό το μοναδικό σημείο, και σε αυτό το ένα συγκεκριμένο θέμα. Και θα μπορούσατε ενδεχομένως να ξέρετε ποια επίδραση αυτό το πράγμα που θέλει ο Δάσκαλος προορίζεται να ασκήσει στα αμέτρητα, ανυπολόγιστα επίπεδα των ατελείωτα ογκωδών Κοσμικών σωμάτων; Εάν εσείς ως μαθητής μου, θέλετε αληθινά να «βοηθήσετε τον Δάσκαλο να επανορθώσει τον Φα», τότε θα πρέπει να ασχολείστε μόνο με το πώς θα εκπληρώσετε καλύτερα αυτό που θέλει ο Δάσκαλος. Αυτό και μόνο είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνετε, κι όμως θέλετε αντί αυτού ο Δάσκαλος να βοηθήσει εσάς; Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον Ντάφα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα να σας βοηθήσει, αντιθέτως, να εκπληρώσετε τις ανθρώπινες ιδέες σας;


Κατά την αντιμετώπιση της δίωξης έχουν υπάρξει πολλοί μαθητές του Ντάφα που έχουν πέσει, ή που έχουν αποτύχει να συνεχίσουν, και οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ότι δεν έχουν καταλάβει τι κάνει ο Δάσκαλος, στο ότι χρησιμοποιούν ανθρώπινη σκέψη για να αποτιμήσουν [τις επιθυμίες] του Δασκάλου. Για να δώσω μόνο ένα παράδειγμα τέτοιας ανθρώπινης σκέψης, πολλοί μαθητές αναρωτιούνται γιατί δεν μπορούμε να αποκριθούμε στη δίωξη με τον τρόπο που κάνουν άλλες θρησκείες. Αλλά στην ιστορία, ο θεμελιώδης σκοπός των θρησκειών ήταν απλά να καθιερωθεί ένα πολιτιστικό θεμέλιο για την ανθρωπότητα, ενώ αυτό που η ανθρωπότητα ανέμενε αληθινά είναι ο Ντάφα? και είναι μόνο όταν κάποιος κάνει τα πράγματα σύμφωνα με τον Ντάφα που ενεργεί αληθινά όπως ένας καλλιεργητής. Φυσικά, όταν οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να συνεχίσουν, πιθανότατα υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που λειτουργούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο δεν έχει κατορθώσει να καταλάβει πραγματικά τον Ντάφα. Και φυσικά, όταν οι σκέψεις του ατόμου δεν είναι επαρκώς ορθές, πρόκειται να αμφιταλαντευτεί υπό τη δίωξη.


Και έπειτα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν έχουν καταφέρει, μέσω της καλλιέργειας, να ξεφορτωθούν τις κακές συνήθειες που διαμόρφωσαν στο συνηθισμένο κόσμο, όπως να χρησιμοποιούν τις διασυνδέσεις τους και την επιρροή τους για να κάνουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, όποτε ένα τέτοιο άτομο δεν είναι ικανό να βρει τον Δάσκαλο για να εκφράσει τις ανθρώπινες ιδέες του, αναζητά τα οικογενειακά μέλη του Δασκάλου κάτω από κάποια πρόφαση ή άλλο, και μετά πηγαίνει και μιλά σε άλλους μαθητές για το πώς τα οικογενειακά μέλη του Δασκάλου είπαν αυτό ή εκείνο. Αλλά σκεφτείτε το: θα μπορούσαν ενδεχομένως τα οικογενειακά μέλη του Δασκάλου να τον αντιπροσωπεύσουν, όταν είναι για να επανορθώσει τον Φα και να σώσει τα αισθανόμενα όντα που ο Δάσκαλος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο; Ακριβώς όπως εσείς, τα οικογενειακά μέλη του Δασκάλου είναι στην πραγματικότητα καλλιεργητές, και ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλος, θα αποτύχουν εάν δεν καλλιεργηθούν καλά. Ποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιπροσωπεύσει τον Δάσκαλο, από όλους εκείνους τους επίγειους γονείς, συζύγους, παιδιά και αδέλφια που είχε κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων ζωών του σε αυτόν τον κόσμο; Είναι παρόμοιο με την κατάσταση με σας, όπου είναι απλά ότι όταν έρχεται ο Δάσκαλος σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν εκείνοι που χρησιμεύουν ως οι μαθητές του Δασκάλου, εκείνοι που χρησιμεύουν ως οι επίγειοι γονείς του, εκείνοι που χρησιμεύουν ως τα αδέλφια του, ή σύζυγοι και τα παιδιά του, και ο καθένας χρησιμεύει στο να βοηθήσει τον Δάσκαλο να εκπληρώσει τη μεγάλη αποστολή της Επανόρθωσης του Φα κάνοντας τα συγκεκριμένα πράγματα που αυτός ή αυτή πρέπει να κάνει. Και αυτοί επίσης καλλιεργούνται, και αυτοί επίσης θα υστερήσουν κατά περιόδους όσον αφορά την επίτευξη μιας επαρκούς κατανόησης των αρχών του Φα. Όμως όταν τους ψάχνετε και χρησιμοποιείτε αυτό που λένε ως Φα, αυτό δεν είναι μια περίπτωση που εσείς καταλύετε τον Φα; Και την ίδια στιγμή, μετατρέπει αυτό που τα οικογενειακά μέλη του Δασκάλου είπαν σε μια αμαρτία ενάντια στον Φα. Ως μαθητής του Ντάφα, πρέπει να είστε ξεκάθαροι ότι η Επανόρθωση του Φα γίνεται μόνο από τον Δάσκαλο. Και ακόμα κι αν ο Δάσκαλος δεν είναι γύρω, πρέπει ακόμα να κάνετε τα πράγματα βασιζόμενοι στον Φα – δεν μπορείτε να κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με κάποιο οικογενειακό μέλος ή άλλο του Δασκάλου. Μόνο τότε είστε ένας μαθητής του Ντάφα, μόνο τότε είστε μαθητής του Δασκάλου, και μόνο τότε βοηθάτε τον Δάσκαλο να επανορθώσει τον Φα.


Επίσης, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που προωθούν ορισμένους κακούς ιστοχώρους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν ξεστρατίσει πολύ μακριά από τον Ντάφα, υποβοηθώντας εκείνους τους κακούς ιστοχώρους διαδίδοντας παραπληροφόρηση και ακόμη βλάπτοντας τις φήμες των οικογενειακών μελών του Δασκάλου. Και μερικοί άνθρωποι –παρά το ότι ο Δάσκαλος έχει πει σε όλους στις διασκέψεις του Φα που συγκαλούνται από τους μαθητές μας του Ντάφα να μην ακούν, να μην πιστεύουν ή να μην κοιτάζουν εκείνους τους κακούς ιστοχώρους – δεν έχουν πιστέψει ειλικρινά τα λόγια μου και συμπεριφέρονται σαν να είναι εντελώς μαγεμένοι από εκείνους τους ιστοχώρους. Ακόμη και μέχρι αυτήν την ημέρα είναι ακόμα παράλογοι σχετικά με αυτό. Όταν ένα άτομο πάρει λάθος δρόμο μπορεί πάντα να ξαναρχίσει. Αλλά, τι θα γίνει εάν το λάθος ενός ατόμου καταλήγει να καταστρέψει μερικούς ανθρώπους εξ αιτίας της παραπληροφόρησης που εσείς διαδίδετε; Τι θα συμβεί εάν, εξαιτίας σας, τα αμέτρητα αισθανόμενα όντα που είναι πίσω από οποιοδήποτε άτομο και περιμένουν τη σωτηρία δεν μπορούν ποτέ να σωθούν; Συνειδητοποιείτε πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες αυτού; Όταν αγνοείτε αυτό που ο Δάσκαλος έχει πει, μπορείτε να θεωρηθείτε μαθητής του Ντάφα που «βοηθά τον Δάσκαλο να επανορθώσει τον Φα;»


Η έκφραση «βοηθώ τον Δάσκαλο να επανορθώσει τον Φα» δεν είναι απλά μια μεγάλη, κενή κουβέντα. Αν και έχω συζητήσει μόνο λίγα προβλήματα, υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλές άλλες περιπτώσεις αποτυχίας πίστης στον Φα. Το αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή όχι σ’ αυτήν την επικίνδυνη συγκυρία δεν είναι τίποτα λιγότερο, για τους μαθητές του Ντάφα, από την αναμονή δεκάδων εκατομμυρίων ετών. Για τους μαθητές μας, η μόνη σας αληθινή επιθυμία για τον ερχομό σας σε αυτόν τον κόσμο. Και για τον Δάσκαλο, το εάν Αυτός καταφέρει ευρέως να σώσει τα αισθανόμενα όντα –περιλαμβανομένων και όλων εσάς– σε αυτήν την Επανόρθωση του Φα.


Λι Χονγκτζί

10 Ιουνίου 2011

***