ΦΑΛΟΥΝ ΝΤΑΦΑ

 

 

 

Απαραίτητα Για Περαιτέρω Πρόοδο

 

 

 

 

 

 

(Ελληνική Έκδοση)

 

 

 

 

 

 

 

Λι ΧονγκτζίΛουν Γιού[1]

 

Ο Ντάφα είναι η σοφία του Δημιουργού. Είναι το θεμέλιο της δημιουργίας, αυτό πάνω στο οποίο είναι χτισμένοι οι ουρανοί, η γη και το σύμπαν. Περικλείει τα πάντα, από το απόλυτα μικροσκοπικό έως το απόλυτα κολοσσιαίο, και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ένα από τα διαφορετικά επίπεδα ύπαρξης των ουράνιων σωμάτων. Εντός των ουράνιων σωμάτων στα βάθη του μικρόκοσμου, εκεί που το πιο μικροσκοπικό σωματίδιο πρωτοεμφανίζεται, υπάρχουν στρώματα επί στρωμάτων αμέτρητων σωματιδίων, που κλιμακώνονται σε μέγεθος από μικρά σε μεγάλα, φτάνοντας έως και τα εξωτερικά επίπεδα που η ανθρωπότητα γνωρίζει – αυτά των ατόμων, μορίων, πλανητών και γαλαξιών – και πιο πέρα, σε αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σωματίδια διαφόρων μεγεθών συνθέτουν όντα διαφόρων μεγεθών, καθώς και τους διαφόρων μεγεθών κόσμους από άκρη σε άκρη σε ολόκληρο το Κοσμικό Σώμα. Τα όντα σε κάθε ένα από τα διάφορα επίπεδα σωματιδίων αντιλαμβάνονται τα σωματίδια τού αμέσως μεγαλύτερου επιπέδου ως πλανήτες στους ουρανούς τους, και αυτό είναι έτσι σε κάθε επίπεδο. Για τα όντα σε κάθε επίπεδο του σύμπαντος, αυτό φαίνεται να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Ήταν ο Ντάφα που δημιούργησε τον χρόνο και τον χώρο, το πλήθος των όντων, των ειδών και όλη τη δημιουργία. Οτιδήποτε υπάρχει οφείλεται σε Αυτόν, χωρίς τίποτα έξω από Αυτόν. Όλα αυτά είναι οι χειροπιαστές εκδηλώσεις, σε διαφορετικά επίπεδα, των ιδιοτήτων του Ντάφα: Τζεν, Σαν και Ρεν  – Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα.

 

Όσο προηγμένα κι αν είναι τα ανθρώπινα μέσα εξερεύνησης του διαστήματος και της ζωής, η αποκτημένη γνώση περιορίζεται σε ορισμένα μόνο μέρη αυτής της μίας διάστασης, όπου τα ανθρώπινα όντα διαμένουν, σε ένα χαμηλό επίπεδο του σύμπαντος. Υπήρξαν πλανήτες που εξερευνήθηκαν παλαιότερα από ανθρώπους κατά τη διάρκεια προϊστορικών πολιτισμών. Και όμως, παρ’ όλα τα ύψη και τις αποστάσεις που επιτεύχθηκαν, η ανθρωπότητα δεν κατάφερε ποτέ να απομακρυνθεί από τη διάσταση στην οποία υπάρχει και η αληθινή εικόνα του σύμπαντος πάντα θα της διαφεύγει. Εάν ένα ανθρώπινο ον θελήσει να κατανοήσει τα μυστήρια του σύμπαντος, του χωροχρόνου και το ανθρώπινο σώμα, πρέπει να ξεκινήσει την καλλιέργεια ενός αληθινού Τρόπου και να επιτύχει αληθινή φώτιση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ύπαρξής του. Μέσω της καλλιέργειας ο ηθικός χαρακτήρας του θα εξυψωθεί, και αφότου μάθει να διακρίνει το πραγματικά καλό από το κακό και την αρετή από την κακία και πάει πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο, θα δει και θα αποκτήσει πρόσβαση στις πραγματικότητες του σύμπαντος, καθώς και σε όντα άλλων επιπέδων και διαστάσεων.

 

Μολονότι οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι οι επιστημονικές επιδιώξεις τους έχουν σκοπό να «βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής», είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός που τις καθοδηγεί. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές έχουν προκύψει μόνο αφότου οι άνθρωποι εξώθησαν το θείο και εγκατέλειψαν τους ηθικούς κώδικες οι οποίοι απέβλεπαν στη διασφάλιση της αυτοσυγκράτησης. Ήταν για αυτούς τους λόγους που πολιτισμοί του παρελθόντος πολλές φορές καταστράφηκαν. Οι εξερευνήσεις των ανθρώπων αναγκαστικά περιορίζονται σε αυτόν τον υλικό κόσμο, και οι μέθοδοι είναι τέτοιες που μόνο ό,τι έχει αναγνωριστεί μελετάται. Εν τω μεταξύ, πράγματα που είναι μη απτά ή αόρατα στην ανθρώπινη διάσταση, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά και αποκαλύπτονται με πραγματικούς τρόπους σε αυτόν τον άμεσο κόσμο – όπως πνευματικότητα, πίστη, θείος λόγος και θαύματα – αντιμετωπίζονται ως πρόληψη, διότι οι άνθρωποι έχουν αποκηρύξει το θείο.

 

Αν η ανθρώπινη φυλή είναι σε θέση να βελτιώσει τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη σκέψη της βασίζοντάς τα σε ηθικές αξίες, θα είναι δυνατόν ο πολιτισμός να επιζήσει και ακόμα και θαύματα να συμβούν ξανά στον ανθρώπινο κόσμο. Πολλές φορές στο παρελθόν, πολιτισμοί που ήταν τόσο θεϊκοί όσο και ανθρώπινοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο, και βοήθησαν τους ανθρώπους να φτάσουν σε μια πιο αληθινή κατανόηση της ζωής και του σύμπαντος. Όταν οι άνθρωποι δείχνουν τον κατάλληλο σεβασμό και ευλάβεια προς τον Ντάφα, όπως Αυτός εκδηλώνεται εδώ σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί, η φυλή τους ή το έθνος τους θα απολαμβάνουν ευλογίες ή δόξα. Ήταν ο Ντάφα – ο Μέγας Τρόπος του σύμπαντος – που δημιούργησε τα ουράνια σώματα, το σύμπαν, τη ζωή και όλη τη δημιουργία. Κάθε ον που παρεκκλίνει από Αυτόν είναι πραγματικά διεφθαρμένο. Κάθε άτομο που μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον Ντάφα είναι πραγματικά ένα καλό άτομο και θα ανταμειφθεί και ευλογηθεί με υγεία και ευτυχία. Ως καλλιεργητής, αν γίνετε ένα με τον Ντάφα θα φωτιστείτε – θα είστε ένα θείο ον.

 

Λι Χονγκτζί,

24 Μαΐου 2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

Πλούτος με Αρετή. 7

Ευρύς και Αχανής. 7

Πραγματική Καλλιέργεια. 7

Να Είστε Συνετοί 8

Φώτιση. 8

Γιατί κάποιος δεν μπορεί να δει 9

Μαθαίνοντας τον Φα. 9

Πώς να Παρέχετε Βοήθεια. 10

Στερέωμα. 11

Επίπεδα. 11

Τι Είναι η Κενότητα; 11

Αποφασιστικότητα. 12

Οι Διδασκαλίες στον Βουδισμό είναι το πιο Αδύναμο και Μικροσκοπικό Κομμάτι του Νόμου του Φο. 12

Τι είναι η Σοφία; 13

Δεν είναι Δουλειά, είναι Άσκηση Καλλιέργειας. 13

Ασκώντας Καλλιέργεια Μετά τη Σύνταξη. 14

Όταν ο Φα είναι Ορθός. 14

Σοφός. 14

Μία Σαφής Υπενθύμιση. 15

Η Ορολογία του Νόμου του Φο. 17

Φέρτε ειρήνη στο Εξωτερικό Καλλιεργώντας το Εσωτερικό. 17

Περαιτέρω Εξάλειψη των Προσκολλήσεων. 18

Επικύρωση. 18

Ένας Καλλιεργητής είναι Φυσιολογικά Μέρος του. 19

Τι είναι το Μι Σιν; 19

Το Κάρμα της Ασθένειας. 20

Οι Αποφυγές των Καλλιεργητών. 22

Τέλεια Αρμονία. 22

Χωρίς Παράλειψη. 23

Καλλιέργεια και Εργασία. 23

Διόρθωση. 24

Αμετάβλητος. 24

Μην Κάνετε Απερίσκεπτες Δηλώσεις. 25

Αφύπνιση. 26

Σταθερότητα του Φα. 27

Άσκηση Καλλιέργειας και Ανάληψη Ευθύνης. 28

Διακίνηση των Χειρόγραφων Αντιγραφών των Ιερών Γραφών. 28

Το Συνέδριο του Φα. 29

Ένα Γράμμα στο Γενικό Βοηθητικό Κέντρο του Ντάφα στο Σιτζιατζουάνγκ. 29

Διόρθωση του Χαρακτήρα Κάποιου. 30

Μια Συνοπτική Εξήγηση του Σαν. 31

Προσθήκη στο «Η Διόρθωση του Χαρακτήρα Κάποιου». 31

Η Φύση του Φο και η Δαιμονική Φύση. 32

Τεράστια Έκθεση. 34

Η Άσκηση Καλλιέργειας Δεν είναι Πολιτική. 35

Ένα Άτομο Επικεφαλής είναι Επίσης ένας Καλλιεργητής. 35

Τι Είναι η Άσκηση Καλλιέργειας; 36

Ο Ντάφα θα Είναι για Πάντα Αγνός Σαν Διαμάντι 37

Περαιτέρω Κατανόηση. 38

Προειδοποιητική Συμβουλή. 38

Ο Ντάφα δεν Μπορεί Ποτέ να Λογοκλαπεί 39

Τι είναι η Φώτιση; 39

Ξαναφτιάχνοντας την Ανθρωπότητα. 41

Εκφυλισμός. 42

Μη Παράλειψη στη φύση του Φο. 42

Αντιληπτικότητα. 43

Να Έχετε Υπ’ Όψιν για Πάντα. 43

Ένα Ισχυρό Πλήγμα. 44

Άλλο Ένα Σχόλιο πάνω στα Κριτήρια Αξιολόγησης. 46

Οριστικό Συμπέρασμα. 47

Ένας διάλογος με τον Χρόνο. 47

Ανάπτυξη πάνω στον Φα. 48

Ακολουθείστε τη μέση Οδό. 50

Ο Φα Διορθώνει την Ανθρώπινη Καρδιά. 50

Αρχές για τους Μαθητές που Είναι Μοναχοί και Μοναχές. 51

Περιβάλλον. 52

Ξεθάβοντας τις Ρίζες. 53

Για Ποιον Υπάρχετε; 54

Λιώστε Μέσα Στον Φα. 55

Ο Νόμος του Φο και ο Βουδισμός. 56

Ο Ντάφα δεν Μπορεί να Χρησιμοποιηθεί 58

Αποφασιστικότητα και Σταθερότητα. 59

Απαλλαχθείτε από την δαιμονική Φύση. 60


Πλούτος με Αρετή

 

Οι αρχαίοι έλεγαν, «Το χρήμα είναι κάτι έξω από αυτό το φυσικό σώμα». Όλοι το ξέρουν, παρόλα αυτά όλοι το επιδιώκουν. Ένας νέος άντρας το αναζητά για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, μια νέα γυναίκα το θέλει για γοητεία και πολυτέλεια, ένας ηλικιωμένος το κυνηγά για να μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του στα γεράματα, ένας μορφωμένος το επιθυμεί για την φήμη του, ένας δημόσιος υπάλληλος εργάζεται για αυτό και ούτω καθ' εξής. Συνεπώς, όλοι το επιδιώκουν.

 

Υπάρχουν ακόμα κάποιοι  που ανταγωνίζονται και μάχονται για αυτό. Εκείνοι που είναι επιθετικοί παίρνουν ρίσκα για αυτό, οι οξύθυμοι καταλήγουν στην βία για αυτό, οι ζηλιάρηδες μπορεί και να πεθάνουν για αυτό, μέσα σε θυμό. Είναι στο καθήκον των κυβερνητών και των αξιωματούχων να φέρουν πλούτο στο λαό, παρόλα αυτά η προώθηση της λατρείας των χρημάτων είναι η χειρότερη πολιτική που μπορεί κανείς να υιοθετήσει. Πλούτος χωρίς αρετή (ντε) θα βλάψει όλα τα αισθανόμενα όντα, ενώ ο πλούτος με την αρετή είναι αυτό που όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να είναι εύπορος χωρίς να προασπίζεται την αρετή.

 

Η αρετή συσσωρεύεται στις περασμένες ζωές. Το να γίνει κάποιος βασιλιάς, αξιωματούχος, πλούσιος ή αριστοκράτης, όλα προέρχονται από την αρετή. Καθόλου αρετή, κανένα κέρδος. Η απώλεια της αρετής σημαίνει την απώλεια των πάντων. Έτσι, εκείνοι που αναζητούν δύναμη και πλούτο πρέπει πρώτα να συσσωρεύσουν αρετή. Με το να υποφέρει δοκιμασίες και με το να κάνει καλές πράξεις μπορεί κάποιος να συσσωρεύσει αρετή ανάμεσα στα πλήθη. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να καταλάβει την αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος. Η γνώση αυτού μπορεί να επιτρέψει σε αξιωματούχους και λαό να ασκήσουν αυτοσυγκράτηση. Έτσι με αυτό τον τρόπο ευημερία και ειρήνη θα επικρατήσουν κάτω από τον ουρανό.

 

Λι Χονγκτζί

27 Ιανουαρίου 1995.

 

 

Ευρύς και Αχανής

 

Οι αρχές του Φάλουν Ντάφα μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση για την άσκηση καλλιέργειας οποιουδήποτε, περιλαμβάνοντας και τα θρησκευτικά του πιστεύω. Αυτή είναι η αρχή του σύμπαντος, ο πραγματικός Φα που δεν έχει ποτέ διδαχτεί. Οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν επιτρέπονταν να ξέρουν αυτή την αρχή του σύμπαντος (τον Νόμο του Φο). Ξεπερνά όλες τις ακαδημαϊκές θεωρίες και τις ηθικές αρχές της ανθρώπινης κοινωνίας από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα. Ό,τι διδάχτηκε από τις θρησκείες και ό,τι βίωσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν μόνο ρηχότητες και επιφανειακά φαινόμενα. Το ευρύ, απέραντο και βαθύτατο εσωτερικό του νόημα μπορεί να εκδηλωθεί μόνο σε, αλλά και να βιωθεί και να κατανοηθεί από, ασκούμενους που είναι στα διάφορα επίπεδα της αληθινής καλλιέργειας. Μόνο τότε μπορεί κανείς πραγματικά να δει τι είναι ο Φα.

 

Λι Χονγκτζί

6 Φεβρουαρίου 1995.

 

 

Πραγματική Καλλιέργεια

 

Μαθητές μου που καλλιεργείστε πραγματικά, αυτό που σας έχω διδάξει είναι ο Φα για την καλλιέργεια του Φο και του Τάο. Μολαταύτα, βγάζετε σε εμένα τα παράπονά σας για την απώλεια των εγκόσμιων ενδιαφερόντων σας, αντί να νιώθετε αναστατωμένοι που δεν είστε ικανοί να αφήσετε τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις σας. Είναι αυτή καλλιέργεια; Το εάν μπορείτε να αφήσετε τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις είναι μια μοιραία δοκιμασία στο δρόμο σας, για να γίνετε ένα πραγματικά εξαιρετικό ον. Κάθε μαθητής που πραγματικά καλλιεργείται πρέπει να την ξεπεράσει, γιατί αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε έναν καλλιεργητή και σε ένα καθημερινό άτομο.

 

Στην πραγματικότητα, όταν αγωνιάτε για προσβολές στην φήμη σας, προσωπικά συμφέροντα και αισθήματα ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, αυτό ήδη δηλώνει ότι δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Να θυμάστε αυτό: Η καλλιέργεια από μόνη της δεν είναι επώδυνη - το κλειδί βρίσκεται στην ικανότητά σας ή όχι να εγκαταλείπετε τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Μόνο όταν πρόκειται να παρατήσετε την φήμη, τα ενδιαφέροντα και τα αισθήματά σας θα νιώσετε πόνο.

 

Πέσατε εδώ από έναν ιερό, αγνό και ασύγκριτα μεγαλοπρεπή κόσμο επειδή είχατε αναπτύξει προσκολλήσεις σε εκείνο το επίπεδο. Αφού πέσατε σε έναν κόσμο που είναι, συγκριτικά, ο πιο βρωμερός αντί να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας για να πάτε πίσω γρήγορα, εσείς δεν παρατάτε αυτά τα βρωμερά πράγματα στα οποία έχετε γαντζωθεί σε αυτόν τον βρωμερό κόσμο και αγωνιάτε ακόμη και για τις πιο ασήμαντες απώλειες. Ξέρετε ότι με σκοπό να σας σώσει ο Βούδας, ζητιάνεψε κάποτε για φαγητό ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους; Σήμερα, για άλλη μια φορά ανοίγω διάπλατα αυτήν την πόρτα και διδάσκω αυτόν τον Ντάφα για να σας σώσω. Ποτέ δεν έχω νιώσει πίκρα για τις αμέτρητες δοκιμασίες που έχω υποφέρει. Τότε τι έχετε που ακόμη δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί; Μπορείτε να φέρετε στον ουρανό αυτά τα πράγματα βαθιά μέσα σας που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε;

 

Λι Χονγκτζί

22 Μαΐου 1995.

 

 

Να Είστε Συνετοί

 

Έχω πει σε μερικούς ασκούμενους ότι οι ακραίες σκέψεις προκαλούνται από το κάρμα της σκέψης αλλά πολλοί μαθητές πιστεύουν τώρα πως όλες οι κακές σκέψεις στην καθημερινή ζωή είναι κάρμα σκέψης. Αυτό είναι λάθος. Τι θα απομείνει για εσάς να καλλιεργήσετε εάν δεν έχετε πλέον καμία κακή σκέψη;! Αν είστε τόσο αγνοί δεν θα είστε ήδη ένας Φο; Αυτή η κατανόηση είναι λάθος. Μόνο όταν το μυαλό σας βίαια αντανακλά βρωμερές σκέψεις ή βλαστημά τον Δάσκαλο, τον Ντάφα, άλλους ανθρώπους κλπ. και δεν μπορείτε να τις ξεφορτωθείτε ή να τις καθυποτάξετε είναι κάρμα σκέψης. Ωστόσο, υπάρχει και κάποιο αδύναμο κάρμα σκέψης, αν και είναι διαφορετικό από τις κανονικές σκέψεις ή ιδέες. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι με αυτό.

 

Λι Χονγκτζί

23 Μαΐου 1995.

 

 

Φώτιση

 

Στον λασπερό ανθρώπινο κόσμο, μαργαριτάρια και μάτια ψαριών είναι μαζί μπερδεμένα. Ένας Ταθαγκάτα πρέπει να κατέβει στον κόσμο ήσυχα. Όταν θα διδάσκει τον Φα, κακές πρακτικές πρόκειται να παρέμβουν. Το Τάο και οι δαιμονικοί τρόποι διδάσκονται την ίδια στιγμή και στον ίδιο κόσμο. Μέσα στην αλήθεια και στο ψέμα, η φώτιση είναι σημαντική. Πώς να τα ξεχωρίσει κανείς; Θα υπάρξουν εξαιρετικοί άνθρωποι. Αυτοί που πραγματικά έχουν μια προκαθορισμένη σχέση και μπορούν να φωτιστούν θα έρθουν ο ένας μετά τον άλλον, μπαίνοντας στο Τάο και λαμβάνοντας τον Φα. Θα ξεχωρίσουν το ενάρετο από το κακό, θα λάβουν αληθινές διδασκαλίες, θα ελαφρύνουν τα σώματά τους, θα ενισχύσουν την σοφία τους, θα εμπλουτίσουν τις καρδιές τους και θα επιβιβαστούν στην βάρκα του Φα, αρμενίζοντας ομαλά. Πόσο υπέροχο! Αγωνιστείτε προς τα εμπρός με κάθε προσπάθεια έως την Ολοκλήρωση.

 

Αυτοί που ζουν στον κόσμο χωρίς κατεύθυνση και με φτωχή ποιότητα φώτισης ζουν για το χρήμα και πεθαίνουν για δύναμη, όντας χαρούμενοι ή ανήσυχοι για ασήμαντα κέρδη. Αντιμάχονται σκληρά ο ένας τον άλλο, συσσωρεύοντας έτσι κάρμα καθ’ όλη τους τη ζωή. Όταν τέτοιοι άνθρωποι ακούνε τον Φα, γελούν με αυτόν και πετάνε από το στόμα τους τη λέξη «πρόληψη», καθώς βρίσκουν δύσκολο να το καταλάβουν και δύσκολο να το πιστέψουν βαθιά μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα κατώτερα άτομα που είναι δύσκολο να σωθούν. Το κάρμα τους είναι τόσο μεγάλο που έχει περιτυλίξει τα σώματά τους και σφραγίσει την σοφία τους. Η πρωταρχική τους φύση έχει χαθεί.

 

Λι Χονγκτζί

14 Ιουνίου 1995.

 

 

Γιατί κάποιος δεν μπορεί να δει

 

«Το βλέπω το πιστεύω, δεν το βλέπω δεν το πιστεύω». Αυτή είναι η άποψη ενός κατώτερου ατόμου. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι στην ψευδαίσθηση και έχουν δημιουργήσει πολύ κάρμα. Πώς θα μπορούσαν να δουν, με την πρωταρχική τους φύση στο σκοτάδι; Η φώτιση έρχεται πριν την όραση. Καλλιεργείστε το μυαλό σας και εξαλείψτε το κάρμα σας. Μόλις η αρχική σας φύση ξεπροβάλλει θα είστε ικανοί να δείτε. Ωστόσο, είτε βλέπετε είτε όχι, ένα εξαιρετικό άτομο μπορεί να βασίζεται στην φώτισή του για να φτάσει στην Ολοκλήρωση. Οι άνθρωποι μπορεί, είτε να βλέπουν είτε όχι και αυτό καθορίζεται από τα επίπεδά τους και την εγγενή τους ποιότητα. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι καλλιεργητές δεν βλέπουν είναι επειδή επιδιώκουν να δουν, κι αυτό είναι προσκόλληση. Έτσι, μέχρι να εγκαταλειφθεί [αυτή η προσκόλληση] αυτός δεν πρόκειται να δει. Αυτό είναι κυρίως είτε λόγω του κάρμα που τον παρεμποδίζει, είτε από ένα ακατάλληλο περιβάλλον, είτε απ' τον τρόπο που κάποιος καλλιεργείται. Υπάρχει μια πληθώρα λόγων, που διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ακόμη και ένα άτομο που είναι ικανό να δει μπορεί να μην βλέπει καθαρά, γιατί μόνο όταν δεν βλέπει καθαρά μπορεί κάποιος να φωτιστεί στο Τάο. Όταν ένα άτομο μπορεί να δει τα πάντα καθαρά, σαν να ήταν ο ίδιος προσωπικά στην σκηνή, έχει επιτύχει το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ (κάι γκονγκ) και δεν μπορεί πλέον να ασκήσει καλλιέργεια αφού δεν υπάρχει τίποτα [πια] για αυτόν να φωτιστεί.

 

Λι Χονγκτζί

16 Ιουνίου 1995.

 

 

Μαθαίνοντας τον Φα

 

Όταν οι διανοούμενοι μαθαίνουν τον Ντάφα, πρέπει να ξέρουν το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα: Μελετούν τον Ντάφα με τον ίδιο τρόπο που οι καθημερινοί άνθρωποι μελετούν θεωρητικά κείμενα, όπως όταν διαλέγουν σχετικά χωρία από φημισμένους ανθρώπους για να εξετάσουν τη συμπεριφορά τους. Αυτό θα παρεμποδίσει την πρόοδο ενός καλλιεργητή. Επιπλέον, μόλις μαθαίνουν ότι ο Ντάφα έχει εμβριθές, εσωτερικό νόημα και πράγματα υψηλού επιπέδου που μπορούν να καθοδηγήσουν την καλλιέργεια στα διαφορετικά επίπεδα, μερικοί άνθρωποι επιχειρούν ακόμη και να τον εξετάσουν λέξη προς λέξη αλλά δεν βρίσκουν τίποτα στο τέλος. Αυτές οι συνήθειες, οι αποκτημένες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μελέτης πολιτικών θεωριών, είναι επίσης παράγοντες που παρεμβαίνουν στην άσκηση καλλιέργειας και οδηγούν σε παρανόηση του Φα.

 

Όταν μαθαίνετε τον Φα, δεν πρέπει να ψάχνετε για συγκεκριμένα κομμάτια, σκοπεύοντας επίμονα να λύσετε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι (με εξαίρεση εκείνων των προβλημάτων που χρειάζονται μία άμεση λύση) επίσης μια μορφή προσκόλλησης. Ο μόνος τρόπος να αποκομίσετε μια καλή κατανόηση του Ντάφα είναι να τον μελετάτε χωρίς πρόθεση. Κάθε φορά που τελειώνετε να διαβάζετε το Τζούαν Φάλουν, έχετε κάνει πρόοδο, εφόσον έχετε αποκομίσει κάποια κατανόηση. Ακόμα και αν έχετε καταλάβει μόνο ένα σημείο αφού το έχετε διαβάσει, πραγματικά έχετε κάνει πρόοδο.

 

Στην πραγματικότητα, στην άσκηση καλλιέργειας ανεβαίνετε βελτιώνοντας τον εαυτό σας σταδιακά και ασυνείδητα. Κρατήστε το καλά στο μυαλό σας: Κάποιος πρέπει να αποκτά τα πράγματα με φυσικότητα, χωρίς να τα επιδιώκει.

 

Λι Χονγκτζί

9 Σεπτεμβρίου 1995.

 

 

Πώς να Παρέχετε Βοήθεια

 

Πολλοί βοηθοί σε διάφορες περιοχές έχουν μια πολύ υψηλού επιπέδου κατανόηση του Ντάφα. Είναι ικανοί να δώσουν ένα καλό παράδειγμα με την συμπεριφορά τους και να κάνουν καλή δουλειά οργανώνοντας τις ομάδες εξάσκησης. Υπάρχουν όμως και μερικοί βοηθοί που δεν τα έχουν πάει τόσο καλά και αυτό εκδηλώνεται κυρίως στις μεθόδους δουλειάς τους. Για παράδειγμα, με σκοπό να κάνουν τους μαθητές να τους ακούνε και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή της δουλειάς τους, μερικοί βοηθοί κάνουν τη δουλειά τους, δίνοντας διαταγές. Αυτό δεν επιτρέπεται. Η εκμάθηση του Φα, είναι κάτι εθελοντικό. Εάν ένας μαθητής δεν θέλει να το κάνει με την καρδιά του, κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Αντιθέτως, μπορεί να προκύψουν εντάσεις. Οι εντάσεις θα δυναμώσουν εάν αυτό δεν είναι σωστό, υπονομεύοντας έτσι σοβαρά την εκμάθηση του Φα από τους μαθητές.

 

Ακόμα πιο σοβαρό [είναι ότι], μερικοί βοηθοί, με σκοπό να κάνουν τους ασκούμενους να τους πιστέψουν και να τους υπακούουν, συχνά κυκλοφορούν φήμες ή κάτι εντυπωσιακό για να αυξήσουν το γόητρό τους ή κάνουν ξεχωριστά πράγματα για να επιδειχθούν. Όλα αυτά δεν επιτρέπονται. Οι βοηθοί μας εξυπηρετούν τους άλλους σε εθελοντική βάση, δεν είναι ο δάσκαλος, και ούτε πρέπει να έχουν αυτές τις προσκολλήσεις.

 

Τότε πώς μπορούμε να κάνουμε την δουλειά του βοηθού καλά; Πρώτο απ' όλα, πρέπει να βλέπετε τον εαυτό σας ως έναν από τους μαθητές, κι όχι να τον θεωρείτε πάνω από αυτούς. Εάν υπάρχει κάτι που δεν ξέρετε στην δουλειά σας, πρέπει ταπεινά να το συζητήσετε με τους άλλους. Εάν έχετε κάνει κάτι λάθος, πρέπει με ειλικρίνεια να πείτε στους μαθητές, «Κι εγώ είμαι καλλιεργητής όπως και εσείς, έτσι δεν γίνεται να μην κάνω λάθη στην δουλειά μου. Τώρα, μετά το λάθος που έκανα, ας κάνουμε αυτό που είναι σωστό». Εάν πραγματικά θέλετε να έχετε όλους τους ασκούμενους να συνεργάζονται για να γίνονται τα πράγματα, τι αποτελέσματα θα λάβετε; Κανείς δεν θα πει ότι δεν είστε σε τίποτα καλός. Αντιθέτως, θα πιστέψουν ότι έχετε μάθει τον Φα καλά και ότι είστε ανοικτόμυαλοι. Στην πραγματικότητα, ο Ντάφα είναι εδώ και όλοι τον μελετούν. Οι μαθητές θα μετρήσουν κάθε κίνηση που κάνει ένας βοηθός σύμφωνα με τον Ντάφα και κατά πόσο [αυτή] είναι καλή, μπορεί να εξακριβωθεί καθαρά. Μόλις έχετε την πρόθεση να ξεχωρίσετε τον εαυτό σας, οι μαθητές θα θεωρήσουν ότι έχετε πρόβλημα με το σίνσινγκ. Γι' αυτόν τον λόγο, μόνο όταν παραμένετε σεμνοί μπορείτε να κάνετε τα πράγματα καλά. Η φήμη σας εδραιώνεται βασισμένη σε μια καλή κατανόηση του Φα. Πώς θα μπορούσε ένας καλλιεργητής να μην κάνει λάθη;

 

Λι Χονγκτζί

10 Σεπτεμβρίου 1995.

 

 

Στερέωμα

 

Η απεραντοσύνη του σύμπαντος και το τεράστιο μέγεθος των Κοσμικών σωμάτων ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοηθεί από τους ανθρώπους μέσω της εξερεύνησης. Η μικροσκοπικότητα της ύλης δεν θα ανιχνευθεί ποτέ από τους ανθρώπους. Το ανθρώπινο σώμα είναι τόσο μυστηριώδες που είναι πέρα από την ανθρώπινη γνώση, η οποία μπορεί να αγγίξει μόνο την επιφάνεια. Η ζωή είναι τόσο πλούσια και περίπλοκη, ώστε παντοτινά θα παραμείνει ένα αιώνιο αίνιγμα για την ανθρωπότητα.

 

Λι Χονγκτζί

24 Σεπτεμβρίου 1995.

 

 

 

 

 

Επίπεδα

 

 Ένας κακός άνθρωπος γεννιέται από ζήλια.

     Από εγωισμό και θυμό παραπονιέται ότι τον αδικούν.

 

Ένας καλός άνθρωπος έχει πάντα ευσπλαχνική καρδιά.

     Δίχως δυσαρέσκεια ή κακία, παίρνει τη δοκιμασία ως χαρά.

 

Ένας φωτισμένος άνθρωπος δεν έχει καθόλου προσκολλήσεις.

Σιωπηλά παρατηρεί τους ανθρώπους του κόσμου να πλανώνται από τις ψευδαισθήσεις.

 

Λι Χονγκτζί

25 Σεπτεμβρίου 1995.

 

 

Τι Είναι η Κενότητα;

 

Τι είναι η κενότητα; Η πραγματική κατάσταση της κενότητας είναι όταν κάποιος είναι ελεύθερος από προσκολλήσεις. Δεν σημαίνει να είσαι κενός από ύλη. Ο Βουδισμός Ζεν, ωστόσο, έχει φτάσει στο τέλος του Ντάρμα του, και δεν έχει τίποτα να διδάξει. Σε αυτήν την χαοτική Τελική Περίοδο του Ντάρμα μερικοί που τον μελετούν ακόμα επιμένουν με πείσμα στην θεωρία του περί κενότητας, ενεργώντας παράλογα και ανόητα, λες και έχουν φωτιστεί στα βασικά της φιλοσοφίας του. Ο ίδιος ο ιδρυτής του, ο Μποντιντάρμα,  παραδέχτηκε ότι το Ντάρμα του θα ήταν αποτελεσματικό μόνο για έξι γενεές, και ότι μετά δεν θα υπήρχε τίποτα να μεταβιβαστεί. Γιατί δεν αφυπνίζεστε σε αυτό; Αν κάποιος λέει ότι όλα είναι κενά, χωρίς Φα, χωρίς Φο, χωρίς εικόνα, χωρίς εαυτό και χωρίς ύπαρξη, [τότε] τι είναι ο Μποντιντάρμα; Αν δεν υπάρχει Ντάρμα, [τότε] τι είναι η θεωρία της κενότητας του Βουδισμού Ζεν; Αν δεν υπάρχει Φο, δεν υπάρχει εικόνα, [τότε] ποιος είναι ο Σακιαμούνι; Αν δεν υπάρχει όνομα, εικόνα, εαυτός, ύπαρξη και όλα είναι κενά, γιατί μπαίνετε στον κόπο να φάτε και να πιείτε; Γιατί φοράτε ρούχα; Τι θα γινόταν αν τα μάτια σας έβγαιναν; Σε τι αναφέρονται οι εφτά σας αισθήσεις και οι έξι επιθυμίες των καθημερινών ανθρώπων; Στην πραγματικότητα, αυτό που εννοεί ένας Ταθαγκάτα με την «κενότητα» είναι το να είναι κάποιος ελεύθερος από κάθε κοινή ανθρώπινη προσκόλληση. Η «καμία παράλειψη» είναι η πραγματική ουσία της κενότητας. Κατ' αρχάς, το σύμπαν υπάρχει λόγω της ύλης, συντίθενται από, και παραμένει ως, ύλη. Πώς θα μπορούσε να είναι κενό; Μία διδασκαλία που δεν μεταδίδεται από έναν Ταθαγκάτα είναι σίγουρο ότι δεν θα κρατήσει για πολύ και οι διδαχές θα σβηστούν - η διδασκαλία ενός Άρχατ δεν είναι ο Νόμος του Φο. Φωτιστείτε σε αυτό! Φωτιστείτε σε αυτό!

 

Λι Χονγκτζί

28 Σεπτεμβρίου 1995.

 

 

Αποφασιστικότητα

 

Με τον Δάσκαλο εδώ, είστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Χωρίς τον Δάσκαλο εδώ, δεν ενδιαφέρεστε για την καλλιέργεια, λες και καλλιεργείστε για τον Δάσκαλο και έχετε πάρει αυτό το μονοπάτι επειδή το βρίσκετε κάπως ενδιαφέρον. Αυτή είναι μια μεγάλη αδυναμία ενός μέσου ατόμου. Ο Σακιαμούνι, ο Ιησούς, ο Λάο Τζι και ο Κομφούκιος έχουν φύγει εδώ και πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια, και όμως οι μαθητές τους ποτέ δεν ένοιωσαν ότι δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια χωρίς τους δασκάλους τους κοντά τους. Η καλλιέργεια είναι δική σας δουλειά και κανείς άλλος δεν μπορεί να την κάνει για εσάς. Ο δάσκαλος μπορεί μόνο να σας πει τους νόμους και τις αρχές επιφανειακά. Είναι δική σας ευθύνη να καλλιεργήσετε την καρδιά και το μυαλό σας, να παρατήσετε τις επιθυμίες σας, να αποκτήσετε σοφία και να εξαλείψετε την σύγχυση. Εάν πήρατε αυτό το μονοπάτι επειδή φαίνεται ενδιαφέρον, ο νους σας σίγουρα δεν θα είναι σταθερός και σίγουρα θα ξεχάσετε τα βασικά ενώ ζείτε στην ανθρώπινη κοινωνία. Εάν δεν επιμείνετε σταθερά στην πίστη σας δεν θα αποκτήσετε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Κανείς δεν ξέρει πότε θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Είναι πολύ δύσκολο!

 

Λι Χονγκτζί

6 Οκτωβρίου 1995.

 

 

Οι Διδασκαλίες στον Βουδισμό είναι το πιο Αδύναμο και Μικροσκοπικό Κομμάτι του Νόμου του Φο

 

Προς όλα τα αισθανόμενα όντα! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον Βουδισμό για να μετρήσετε τον Ντάφα του Τζεν-Σαν-Ρεν επειδή είναι απροσμέτρητος. Οι άνθρωποι έχουν ήδη συνηθίσει να αποκαλούν τις αρχαίες γραφές του Βουδισμού, Φα. Στην πραγματικότητα, τα Κοσμικά σώματα είναι τόσο απέραντα που είναι πέρα από την κατανόηση ενός Φο, για το σύμπαν. Η θεωρία του Τάι Τζι της Σχολής του Τάο είναι και αυτή μια χαμηλού επιπέδου κατανόηση του σύμπαντος. Στο επίπεδο των συνηθισμένων ανθρώπων δεν υπάρχει πραγματικός Φα, απλά μια μικροσκοπική διάσπαρτη γνώση φαινομένων στο όριο του σύμπαντος που μπορεί να καταστήσει  κάποιον ικανό να ασκήσει καλλιέργεια. Εφόσον οι συνηθισμένοι άνθρωποι είναι όντα στο χαμηλότερο επίπεδο, δεν τους επιτρέπεται να ξέρουν τον πραγματικό Νόμο του Φο. Αλλά οι άνθρωποι έχουν ακούσει σοφούς να λένε: «Η λατρεία στον Φο μπορεί να φυτέψει σπόρους που λόγω αυτών να σας δοθεί η ευκαιρία να ασκήσετε καλλιέργεια. Οι καλλιεργητές που ψέλνουν ύμνους μπορούν να λάβουν προστασία από υψηλότερα όντα. Η τήρηση των κανόνων μπορεί να καταστήσει κάποιον ικανό να φτάσει το πρότυπο ενός καλλιεργητή». Ανά την ιστορία, [πάντα] υπήρχαν άνθρωποι που αναρωτιόντουσαν εάν αυτό που δίδασκε. Ο Φωτισμένος ήταν ο Νόμος του Φο. Αυτά που διδάσκει ένας Ταθαγκάτα είναι εκδήλωση της φύσης του Φο και μπορεί επίσης να αποκαλεστεί εκδήλωση του Φα. Όμως δεν είναι ο πραγματικός Φα του σύμπαντος, γιατί στο παρελθόν στους ανθρώπους απαγορευόταν αυστηρά να γνωρίζουν την πραγματική εκδήλωση του Νόμου του Φο. Στον Νόμο του Φο μπορούσε να φωτιστεί μόνο κάποιος που είχε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο μέσω άσκησης καλλιέργειας, κι αυτός ήταν ένας λόγος παραπάνω που οι άνθρωποι απαγορευόταν να ξέρουν την πραγματική ουσία της άσκησης καλλιέργειας. Το Φάλουν Ντάφα, για πρώτη φορά ανά τους αιώνες προσφέρει την φύση του σύμπαντος - τον Νόμο του Φο - στα ανθρώπινα όντα. Αυτή η προσφορά ισοδυναμεί με το κατέβασμα προς αυτά μιας σκάλας για να ανέβουν στον ουρανό. Έτσι πώς θα μπορούσατε να μετρήσετε τον Ντάφα (τον Μέγα Νόμο) του σύμπαντος με αυτό που διδάχτηκε κάποτε στον Βουδισμό;

 

Λι Χονγκτζί

8 Οκτωβρίου 1995.

 

 

Τι είναι η Σοφία;

 

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα διάσημα άτομα, οι μορφωμένοι και οι διαφόρων ειδών ειδικοί στην ανθρώπινη κοινωνία είναι σπουδαίοι. Στην πραγματικότητα, είναι όλοι πραγματικά ασήμαντοι, επειδή είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Η γνώση τους είναι μόνο αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι που είναι κατανοητό από την σύγχρονη επιστήμη της ανθρώπινης κοινωνίας. Στο αχανές διάστημα, από το πιο μακροσκοπικό έως το πιο μικροσκοπικό, η ανθρώπινη κοινωνία είναι ακριβώς στη μέση, στο εξώτατο επίπεδο, και στην πλέον εξώτατη επιφάνεια. Επίσης, τα έμβια όντα της είναι η κατώτερη μορφή ύπαρξης, κι έτσι η κατανόησή τους για την ύλη και τον νου είναι πολύ περιορισμένη, επιφανειακή και αξιολύπητη. Ακόμα και αν κάποιος κατανοούσε όλη την γνώση της ανθρωπότητας, θα συνέχιζε να είναι ένα καθημερινό άτομο.

 

Λι Χονγκτζί

9 Οκτωβρίου 1995.

 

 

 

 

 

Δεν είναι Δουλειά, είναι Άσκηση Καλλιέργειας

 

Το κατά πόσο μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαιτήσεις που έχω θέσει για τα κέντρα βοήθειας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αρχής και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Φα θα διαδίδεται στο μέλλον. Γιατί δεν μπορείτε να παρατήσετε τις ρουτίνες που έχετε αναπτύξει μετά από μια μακριά περίοδο στα γραφειοκρατικά πόστα; Μην μεταχειρίζεστε τα κέντρα βοήθειας σαν διοικητικά γραφεία μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και μην υιοθετείτε τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις τους, σαν να χορηγείτε έγγραφα, να εφαρμόζετε πολιτικές πρακτικές ή να «ανυψώνετε την κατανόηση των ανθρώπων». Ένας καλλιεργητής του Ντάφα πρέπει μόνο να βελτιώνει το σίνσινγκ του στην καλλιέργεια και να υψώνει την Θέση Επίτευξης και το επίπεδό του. Μερικές φορές ακόμη και μια σύσκεψη πραγματοποιείται σαν να  είναι χώρος εργασίας συνηθισμένων ανθρώπων. Για παράδειγμα, θα έχει κάποιον αξιωματούχο που θα βγάλει λόγο ή κάποιον ηγέτη που θα δώσει μια περίληψη. Σήμερα, ακόμα και το κράτος προσπαθεί να τροποποιήσει αυτές τις παρηκμασμένες πρακτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα στην κοινωνία. Ως καλλιεργητής, ήδη γνωρίζετε ότι κάθε πλευρά της ανθρωπότητας δεν είναι πια καλή στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Γιατί δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε αυτές τις μεθόδους δουλειάς που είναι οι λιγότερο κατάλληλες για άσκηση καλλιέργειας; Εμείς σίγουρα ποτέ δεν θα την μετατρέψουμε σε διοικητικό ινστιτούτο ή σε επιχείρηση μέσα στην κοινωνία.

 

Παλιότερα, μερικοί συνταξιούχοι που δεν είχαν τι να κάνουν, βρήκαν καλό το Φάλουν Ντάφα και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, ώστε να γεμίσουν ένα οδυνηρό κενό στις ράθυμες ζωές τους. Σίγουρα αυτό δεν είναι σωστό! Το Φάλουν Ντάφα είναι για άσκηση καλλιέργειας - δεν είναι δουλειά. Όλοι οι εθελοντές μας πρέπει πρώτα [απ' όλα] να είναι γνήσιοι καλλιεργητές με υψηλού επιπέδου σίνσινγκ, καθώς λειτουργούν ως πρότυπα για την καλλιέργεια του σίνσινγκ. Δεν χρειαζόμαστε αρχηγούς, σαν αυτούς [που βρίσκονται] ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους.

 

Λι Χονγκτζί

12 Οκτωβρίου 1995.

 

 

Ασκώντας Καλλιέργεια Μετά τη Σύνταξη

 

Είναι πολύ κρίμα, που μερικοί μαθητές που παρακολούθησαν τις διαλέξεις μου και έχουν καλή εγγενή ποιότητα σταμάτησαν να ασκούνται επειδή είναι απασχολημένοι με τη δουλειά τους. Εάν ήταν μέσοι, συνηθισμένοι άνθρωποι, δεν θα έλεγα τίποτα παραπάνω και θα τους άφηνα ήσυχους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ακόμη αφήνουν υποσχέσεις. Η ανθρώπινη ηθική ξεπέφτει με χίλια μίλια την ημέρα και οι συνηθισμένοι άνθρωποι, όλοι παρασύρονται από το ρεύμα. Όσο πιο μακριά από το Τάο είναι κάποιος, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψει μέσω καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, η άσκηση καλλιέργειας αφορά την καλλιέργεια της καρδιάς και του νου κάποιου. Το περίπλοκο εργασιακό περιβάλλον, συγκεκριμένα, σας παρέχει μια καλή ευκαιρία για να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας. Μόλις συνταξιοδοτηθείτε, δεν θα χάσετε το ιδανικότερο περιβάλλον για να ασκήσετε καλλιέργεια; Τι θα καλλιεργήσετε χωρίς προβλήματα; Πώς θα μπορέσετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας; Ο χρόνος ζωής κάποιου είναι περιορισμένος. Συχνά σχεδιάζετε τα πράγματα πολύ καλά, αλλά πού ξέρετε αν θα έχετε επαρκή εναπομείναντα χρόνο για την καλλιέργειά σας; Η άσκηση καλλιέργειας δεν είναι παιχνίδι. Είναι πιο σοβαρό από οτιδήποτε άλλο των συνηθισμένων ανθρώπων - δεν είναι κάτι που μπορεί να το θεωρείτε δεδομένο. Άπαξ και χάσετε την ευκαιρία, πότε ξανά θα καταφέρετε να αποκτήσετε ανθρώπινο σώμα στο εξάπτυχο μονοπάτι της μετενσάρκωσης; Η ευκαιρία χτυπάει μια φορά. Όταν η ψευδαίσθηση που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε εξαφανιστεί, θα ανακαλύψετε τι έχετε χάσει.

 

Λι Χονγκτζί

13 Οκτωβρίου 1995.

 

 

 

 

 

Όταν ο Φα είναι Ορθός

 

Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν αρετή, φυσικές θεομηνίες και καταστροφές προερχόμενες από ανθρώπους θα υπάρξουν πολλές. Όταν η Γη δεν έχει αρετή, τα πάντα θα μαραθούν και θα πέσουν. Όταν ο ουρανός αποκλίνει από το Τάο, η γη θα ραγίσει, ο ουρανός θα καταρρεύσει και ολόκληρο το σύμπαν θα αδειάσει. Όταν ο Φα είναι ορθός, το σύμπαν θα είναι ορθό. Η ζωή θα ακμάζει, ο ουρανός και η Γη θα είναι σταθερά, και ο Φα θα υπάρχει για πάντα.

 

Λι Χονγκτζί

12 Νοεμβρίου 1995.

 

Σοφός

 

Είναι σε Θεϊκή αποστολή σε αυτόν τον κόσμο όπως και στα ουράνια πάνω. Έχει άφθονη αρετή και διατηρεί μια καλοκάγαθη καρδιά. Είναι γεμάτος μεγάλες προσδοκίες ενώ μεριμνά για τις μικρολεπτομέρειες. Με ευρεία γνώση των νόμων και των αρχών, είναι ικανός να ξεκαθαρίζει αβεβαιότητες. Προσφέροντας σωτηρία στον κόσμο και στους ανθρώπους του κόσμου, αναπτύσσει την αρετή του φυσικά.

 

Λι Χονγκτζί

17 Νοεμβρίου 1995.

 

 

Αναζητώντας Μαθητεία με τον Δάσκαλο

 

Ο Ντάφα διαδίδεται μακριά και πλατιά. Εκείνοι που ακούν για αυτόν τον ψάχνουν. Εκείνοι που τον έχουν λάβει είναι υπερευχαριστημένοι με αυτόν. Ο αριθμός των καλλιεργητών αυξάνει καθημερινά και γίνεται αμέτρητος. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από τους αυτοδίδακτους έχουν την πρόθεση να αναζητούν επίσημα την μαθητεία με τον Δάσκαλο, γιατί ανησυχούν ότι ίσως δεν έχουν λάβει τις αυθεντικές διδασκαλίες επειδή δεν είδαν τον Δάσκαλο αυτοπροσώπως. Αυτό στην πραγματικότητα οφείλεται σε μια ρηχή κατανόηση του Φα. Η πλατιά διδασκαλία μου του Ντάφα, είναι για να προσφέρω σωτηρία σε όλους. Όποιος τον μαθαίνει είναι μαθητής μου. Χωρίς να ακολουθώ παλιές ιεροτελεστίες και συνήθειες, αγνοώ τις επιφανειακές τυπικότητες και κοιτώ μόνο την καρδιά κάποιου. Εάν δεν καλλιεργείτε γνήσια τον εαυτό σας, ποιο το όφελος να με παραδέχεστε επίσημα σαν «Δάσκαλο»; Ένα άτομο που αληθινά καλλιεργείται θα λάβει αυτά που είναι να λάβει, φυσικά και χωρίς να τα επιδιώκει. Όλα, από το γκονγκ και τον Φα, βρίσκονται μέσα στο βιβλίο, και κάποιος θα τα λάβει με φυσικό τρόπο, διαβάζοντας τον Ντάφα. Αυτοί που τον μαθαίνουν θα αλλάζουν αυτόματα, και θα είναι ήδη στο Τάο όταν διαβάζουν το βιβλίο ξανά και ξανά. Ο Δάσκαλος θα έχει σίγουρα Σώματα του Νόμου (φάσεν) να τους προστατεύει σιωπηλά. Εμμένοντας με καρτερικότητα, σίγουρα θα πετύχουν την Ορθή Επίτευξη στο μέλλον.

 

Λι Χονγκτζί

8 Δεκεμβρίου 1995.

 

 

Μία Σαφής Υπενθύμιση

 

Προς το παρόν υπάρχει ένα εξέχον πρόβλημα: Όταν τα Αρχέγονα Πνεύματα μερικών μαθητών (γιουανσέν) αφήνουν τα σώματά τους, βλέπουν ή έρχονται σε επαφή με ορισμένες διαστάσεις σε ορισμένα επίπεδα. Νιώθοντας ότι είναι τόσο υπέροχα και ότι όλα εκεί πραγματικά υπάρχουν, δεν θέλουν να επιστρέψουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο των σαρκικών τους σωμάτων. Έτσι έμειναν σε εκείνο το επίπεδο και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Επίσης, κανένας από αυτούς δεν είχε υπερβεί τα Τρία Βασίλεια. Έχω τονίσει αυτό το πρόβλημα και παλιότερα. Μην προσκολλάσθε σε καμία  διάσταση, στην καλλιέργειά σας. Μόνο όταν έχετε τελειώσει ολόκληρη την πορεία της καλλιέργειάς σας μπορείτε να πετύχετε την Ολοκλήρωση. Έτσι όταν το Αρχέγονο Πνεύμα σας φεύγει, άσχετα με το πόσο θαυμάσια βρίσκετε αυτά τα μέρη, πρέπει να επιστρέψετε.

 

Επίσης έχουμε μερικούς μαθητές με μια λαθεμένη κατανόηση. Νομίζουν ότι εφόσον ασκούν Φάλουν Ντάφα είναι βέβαιοι ότι τα φυσικά τους σώματα δεν θα πεθάνουν ποτέ. Το σύστημα καλλιέργειάς μας πράγματι καλλιεργεί και τον νου και το σώμα. Ένας καλλιεργητής μπορεί να επιμηκύνει την ζωή του ενώ ασκεί καλλιέργεια. Αλλά μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κάνει σταθερή πρόοδο στην Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου καλλιέργειά τους, και συνεχώς καθυστερούν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Μετά από πολύ προσπάθεια προχωρούν προς το επόμενο επίπεδο, και ύστερα καθυστερούν ξανά, και σε εκείνο το επίπεδο. Η καλλιέργεια είναι σοβαρή, κι έτσι είναι δύσκολο να εγγυηθεί κανείς ότι η ζωή κάποιου δεν θα τελειώσει στον προκαθορισμένο χρόνο. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου άσκηση καλλιέργειας. Αλλά η κατάσταση στην Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου καλλιέργεια είναι πιο περίπλοκη.

 

Λι Χονγκτζί

21 Δεκεμβρίου 1995.

 

 

Για Ποιον Ασκείτε Καλλιέργεια;

 

Όταν μερικά άτομα καταφεύγουν στα Μ.Μ.Ε. για να επικρίνουν το τσιγκόνγκ, μερικοί μαθητές χάνουν την αποφασιστικότητά τους και σταματάνε την εξάσκησή τους, λες και αυτοί που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. είναι σοφότεροι από τον Νόμο του Φο, και ότι κάποιοι ασκούμενοι καλλιεργούνται για άλλους. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που φοβούνται μπροστά στην πίεση και παρατούν την καλλιέργειά τους. Μπορούν αυτού του είδους οι άνθρωποι να πετύχουν την Ορθή Επίτευξη; Την κρίσιμη στιγμή, δεν θα πρόδιδαν ακόμα και έναν Φο; Ο φόβος δεν είναι προσκόλληση; Η άσκηση καλλιέργειας είναι σαν τα μεγάλα κύματα που απομακρύνουν την άμμο: Ό,τι απομένει είναι χρυσός.

 

Στην πραγματικότητα, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, η ανθρώπινη κοινωνία είχε μια αρχή που ονομάζεται αμοιβαία δημιουργία και αμοιβαία καταστολή. Έτσι όπου υπάρχει καλό, υπάρχει και κακό. Όπου υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει και αδικία. Όπου υπάρχει καλοσύνη, υπάρχει και κακία. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και φαντάσματα. Όπου υπάρχουν Φο, υπάρχουν και δαίμονες. Αυτό είναι ακόμα πιο φανερό στην ανθρώπινη κοινωνία. Όπου υπάρχει θετικό, υπάρχει και αρνητικό. Όπου υπάρχει προάσπιση, υπάρχει και καταπολέμηση. Όπου υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν, υπάρχουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Όπου υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι κακοί. Όπου υπάρχουν ανιδιοτελείς άνθρωποι, υπάρχουν και εγωιστές, και όπου υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν θυσίες για τους άλλους, υπάρχουν και αυτοί που δεν θα σταματήσουν μπροστά σε τίποτα για να ωφελήσουν τους εαυτούς τους. Αυτό ήταν μια αρχή στο παρελθόν. Επομένως, εάν ένα άτομο, μία ομάδα ή ακόμη και ένα έθνος θέλει να επιτύχει κάτι καλό, θα υπάρξει μια ίση ποσότητα αρνητικής αντίστασης. Έτσι, μετά από την επιτυχία, θα νιώθει κανείς ότι ήταν δύσκολο να νικήσει και πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον αναπτύχθηκε η ανθρωπότητα (η αρχή της αμοιβαίας δημιουργίας και αμοιβαίας καταστολής θα αλλάξει στο μέλλον).

 

Για να το θέσω αλλιώς, η άσκηση καλλιέργειας είναι υπερφυσική. Άσχετα με το ποιος είναι κάποιος, η επίκρισή του ενάντια στο τσιγκόνγκ δεν γίνεται από τη σκοπιά ενός συνηθισμένου ανθρώπου; Έχει κανένα δικαίωμα να αρνείται τον Νόμο του Φο και την καλλιέργεια; Μπορεί οποιαδήποτε από τις οργανώσεις της ανθρωπότητας να υψωθεί πάνω από τους Θεούς και τους Φο; Είναι μήπως, αυτοί που επικρίνουν το τσιγκόνγκ, άξιοι να διατάζουν τους Φο; Θα είναι οι Φο κακοί, επειδή απλά το λέει αυτός; Θα πάψουν οι Φο να υπάρχουν επειδή απλά ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν; Η δοκιμασία του Ντάρμα κατά την διάρκεια της «Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης» προκλήθηκε από την εξέλιξη των Κοσμικών φαινομένων. Οι Φο, οι Τάο και οι Θεοί, όλοι ακολουθούν τη θέληση του Ουρανού. Η δοκιμασία του Ντάρμα ήταν μια δοκιμασία για τους ανθρώπους και τις θρησκείες, όχι για τους Φο.

 

Ο σημαντικότερος λόγος για την υπονόμευση των θρησκειών είναι ο εκφυλισμός του ανθρώπινου νου. Οι άνθρωποι λατρεύουν τον Φο όχι για να καλλιεργήσουν τη φύση του Φο. Αναζητούν τις ευλογίες του Φο για να κάνουν περιουσία, να εξαλείψουν τη δυστυχία, να αποκτήσουν έναν γιο ή να ζήσουν μια άνετη ζωή. Όλοι έχουν συσσωρεύσει πολύ κάρμα στις προηγούμενες ζωές. Πώς μπορεί κανείς να ζει άνετα; Πώς γίνεται ένα άτομο να μην πληρώσει για το κάρμα του μετά από τις κακές πράξεις που έκανε; Βλέποντας ότι το μυαλό του ανθρώπου δεν είναι [πλέον] ορθό, οι δαίμονες βγήκαν από τις σπηλιές τους ο ένας μετά τον άλλο για να φέρουν φασαρίες και χάος στον ανθρώπινο κόσμο. Βλέποντας ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι [πλέον] ορθό, οι Θεοί και οι Φο έφυγαν από τις θέσεις τους και εγκατέλειψαν τους ναούς τον έναν μετά τον άλλον. Πολλές αλεπούδες, νυφίτσες, φαντάσματα και φίδια έχουν μεταφερθεί μέσα στους ναούς από αυτούς που έρχονται να προσευχηθούν για πλούτο και κέρδη. Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι ναοί να μην είναι σε δύσκολη θέση; Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Οι Φο δεν τιμωρούν τους ανθρώπους, επειδή οι άνθρωποι έχουν άγνοια και έχουν ήδη βλάψει τους εαυτούς τους. Επιπλέον, έχουν συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες κάρμα για τους ίδιους, και τεράστιες καταστροφές σύντομα τους περιμένουν. Θα υπήρχε ακόμα κάποια ανάγκη να τους τιμωρήσουν; Στην πραγματικότητα, εάν ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, πρόκειται να υποφέρει την ανταπόδοση κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι απλά ότι οι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται ή δεν το πιστεύουν. Πιστεύουν ότι οι αναποδιές είναι ατυχήματα.

 

Άσχετα με το ποιοι ή ποιες κοινωνικές δυνάμεις σάς λένε να μην ασκήσετε άλλο καλλιέργεια, εσείς τότε, παρατάτε την καλλιέργειά σας. Για αυτούς ασκείτε καλλιέργεια; Θα σας δώσουν αυτοί την Ορθή Επίτευξη; Δεν είναι η επιρρέπειά σας προς αυτούς τυφλή πίστη; Αυτό στην πραγματικότητα είναι άγνοια. Εξάλλου, δεν είμαστε κάποια μέθοδος τσιγκόνγκ αλλά άσκηση καλλιέργειας του Νόμου του Φο. Δεν είναι, κάθε μορφή πίεσης, μια δοκιμασία για να δούμε αν η πίστη σας στον Νόμο του Φο είναι θεμελιωδώς δυνατή; Εάν ακόμη δεν είστε θεμελιωδώς αποφασιστικοί μέσα στον Φα, όλα τα άλλα είναι εκτός συζήτησης.

 

Λι Χονγκτζί

21 Δεκεμβρίου 1995.

 

 

Η Ορολογία του Νόμου του Φο

 

Μερικοί μαθητές ήταν κάποτε αμύητοι Βουδιστές και έχουν μια πολύ βαθιά αποτύπωση των όρων [που αναφέρονται] μέσα στις Βουδιστικές γραφές. Όταν βλέπουν ότι χρησιμοποιώ λέξεις πανομοιότυπες με αυτές στον Βουδισμό, νομίζουν ότι το νόημά τους είναι ίδιο με αυτών του Βουδισμού. Στην πραγματικότητα, δεν υποδηλώνουν ακριβώς τα ίδια νοήματα. Μερικοί όροι στον Βουδισμό της περιοχής των Χαν είναι κινέζικες λέξεις και δεν είναι όροι αποκλειστικά από τον Βουδισμό.

 

Η ουσία είναι ότι αυτοί οι μαθητές δεν μπορούν ακόμη να εγκαταλείψουν τα του Βουδισμού, διότι δεν καταλαβαίνουν ότι οι εντυπώσεις τους από τον Βουδισμό ακόμη επηρεάζουν τον νου τους, και ούτε έχουν κατανοήσει επαρκώς ότι δεν πρέπει να ασκούν δεύτερο τρόπο καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτή η επιφανειακή ομοιότητα που κάποιος παρατηρεί, αυτή που προκαλεί εμπόδια; Εάν παρερμηνεύσετε τα λόγια μου, δεν θα ασκείτε καλλιέργεια στον Βουδισμό;

 

Λι Χονγκτζί

21 Δεκεμβρίου 1995.

 

 

Φέρτε ειρήνη στο Εξωτερικό Καλλιεργώντας το Εσωτερικό

 

Όσο οι άνθρωποι δεν εκτιμούν την αρετή, ο κόσμος θα βρίσκεται σε μεγάλο χάος και εκτός ελέγχου. Ο ένας θα γίνεται εχθρός με τον άλλον και θα ζουν χωρίς ευτυχία. Ζώντας χωρίς ευτυχία, θα πάψουν να φοβούνται τον θάνατο. Ο Λάο Τζι είπε: «Εάν οι άνθρωποι δεν φοβούνται τον θάνατο, σε τι θα ωφελήσει να τους τρομάξετε με τον θάνατο;». Αυτός είναι ένας μεγάλος, επικείμενος κίνδυνος. Ένας ειρηνικός κόσμος είναι αυτό στο οποίο ελπίζουν οι άνθρωποι. Εάν σε αυτό το σημείο ένας μεγάλος αριθμός νόμων και διαταγμάτων δημιουργηθεί για να διασφαλίσει τη σταθερότητα, η κατάληξη θα είναι, να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, η αρετή πρέπει να καλλιεργηθεί σε όλο τον κόσμο - μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτό το πρόβλημα να λυθεί εκ θεμελίων. Αν οι αξιωματούχοι είναι ανιδιοτελείς, η πολιτεία δεν θα είναι διεφθαρμένη. Εάν ο λαός εκτιμά την αυτοκαλλιέργεια και την γαλούχηση με αρετές, και αν, αξιωματούχοι και πολίτες ασκούν και οι δύο αυτοσυγκράτηση στον νου τους, ολόκληρο το έθνος θα βιώνει σταθερότητα και θα στηρίζεται από το λαό. Όντας ακλόνητο και σταθερό το έθνος, ασφαλώς θα αποθάρρυνε κάθε ξένο εχθρό κι έτσι η ειρήνη θα βασίλευε κάτω από τον ουρανό. Αυτή είναι η δουλειά ενός σοφού.

 

Λι Χονγκτζί

5 Ιανουαρίου 1996.

 

Περαιτέρω Εξάλειψη των Προσκολλήσεων

 

Μαθητές μου! Ο Δάσκαλος είναι πολύ ανήσυχος, αλλά αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει! Γιατί δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις; Γιατί είστε τόσο απρόθυμοι να κάνετε ένα βήμα εμπρός; Οι μαθητές μας, περιλαμβάνοντας και το επιτελείο μας, ζηλεύουν ο ένας τον άλλον ακόμα και στη δουλειά τους για τον Ντάφα. Μπορείτε να γίνετε Φο με αυτό τον τρόπο; Θέλω να έχω μια χαλαρή διαχείριση πολύ απλά επειδή δεν μπορείτε να αφήσετε τα συνηθισμένα ανθρώπινα πράγματα, και έτσι νιώθετε ανήσυχοι στη δουλειά σας. Ο Ντάφα ανήκει σε ολόκληρο το σύμπαν και όχι σε οποιοδήποτε ασήμαντο άτομο. Όποιος κι αν κάνει τη δουλειά, διαδίδει τον Ντάφα. Δεν έχει σημασία εάν (πρέπει να) γίνει από εσάς ή από άλλους. Έχετε σκοπό να φέρετε αυτήν την προσκόλληση, που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε, σε έναν παράδεισο, και να μαλώνετε με τους Φο; Κανείς δεν πρέπει να χειρίζεται τον Ντάφα σαν να είναι  δικό του αποκλειστικό πράγμα. Ξεφορτωθείτε αυτή τη σκέψη ότι σας έχουν φερθεί άδικα! Όταν το μυαλό σας δεν μπορεί να ξεπεράσει κάτι, αυτό δεν προκαλείται από την προσκόλλησή σας; Οι μαθητές μας δεν πρέπει να σκέφτονται ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους ίδιους! Ελπίζω πως ο καθένας θα εξετάσει τον εαυτό του, επειδή είστε όλοι καλλιεργητές, με εξαίρεση εμένα, τον Λι Χονγκτζί. Ο καθένας πρέπει να το σκεφτεί: Γιατί διδάσκω έναν τόσο μεγάλο Φα στην περίοδο της Τελικής Καταστροφής; Εάν επρόκειτο να αποκαλύψω την αλήθεια, θα [ήταν σαν να] δίδασκα μια κακή εξάσκηση, αφού σίγουρα θα υπήρχαν αυτοί που θα μάθαιναν τον Φα γι' αυτόν τον λόγο. Αυτό θα ήταν μελέτη του Φα με επιδίωξη. (Για να σωθείτε), μόνο όταν αναζητάτε την ορθότητα μπορούν οι προσκολλήσεις σας να εξαλειφθούν. Όλοι ξέρετε ότι ένας άνθρωπος δεν πρόκειται να επιτύχει στην καλλιέργεια αν δεν ξεφορτωθεί τις προσκολλήσεις του. Γιατί δεν τολμάτε να εγκαταλείψετε κι άλλες και να πάτε ένα βήμα πιο πέρα; Στην πραγματικότητα, επειδή διδάσκω αυτόν τον Ντάφα δεν μπορώ να τα πω όλα. Όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί θα είναι πολύ αργά για μεταμέλειες. Έχω δει τις προσκολλήσεις σε μερικούς από εσάς, αλλά δεν μπορώ να σας τις πω απευθείας. Εάν το έκανα, θα κρατούσατε τα λόγια του Δασκάλου στον νου σας και θα προσκολλιόσασταν σε αυτά για το υπόλοιπο της ζωής σας. Ελπίζω ότι κανένας από τους μαθητές μου δεν θα καταστραφεί. Το να σώζεις ανθρώπους είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, και να τους κάνεις να φωτιστούν ακόμη πιο δύσκολο. Ακόμη πιο σημαντικό, ο καθένας πρέπει προσεκτικά να εξετάζει τον εαυτό του με βάση αυτήν την κατανόηση. Όλοι ξέρετε ότι ο Ντάφα είναι καλός, γιατί λοιπόν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις σας;

 

Λι Χονγκτζί

6 Ιανουαρίου 1996.

 

 

Επικύρωση

 

Ο Νόμος του Φο μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα αλλά δεν είναι για την σωτηρία των ανθρώπινων όντων ο λόγος για τον οποίο ο Νόμος του Φο (υπάρχει). Ο Νόμος του Φο μπορεί να ξεδιαλύνει όλα τα μυστήρια του σύμπαντος, της ζωής και της επιστήμης. Καθιστά ικανή την ανθρωπότητα να επαναφέρει την επιστήμη στο σωστό μονοπάτι αλλά δεν είναι για την καθοδήγηση της επιστήμης της ανθρωπότητας που ο Νόμος του Φο έχει δημοσιοποιηθεί.

 

Ο Νόμος του Φο είναι η φύση του σύμπαντος. Είναι ο παράγοντας που δημιούργησε την αρχή της ύλης, είναι η γενεσιουργός αιτία του σύμπαντος.

 

Στο μέλλον θα υπάρξουν πολλοί ειδικοί και λόγιοι των οποίων η σοφία θα διευρυνθεί μέσω του Νόμου του Φο. Θα γίνουν οι πρωτοπόροι της νέας ανθρωπότητας στα διάφορα πεδία της μάθησης. Ωστόσο, ο Νόμος του Φο δεν σας έχει δώσει σοφία, για να γίνετε εσείς οι πρωτοπόροι. Εσείς την έχετε αποκτήσει επειδή είστε καλλιεργητές. Δηλαδή, πρώτα είστε καλλιεργητές και μετά ειδικοί. Έτσι, ως καλλιεργητές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατές καταστάσεις για να διαδώσετε τον Ντάφα και να επικυρώσετε τον Ντάφα ως μία σωστή και αληθινή επιστήμη, παρά ως κήρυγμα ή ιδεαλισμό - αυτό είναι υποχρέωση κάθε καλλιεργητή. Χωρίς αυτόν τον τεράστιο Νόμο του Φο δεν θα υπήρχε τίποτα - και αυτό περιλαμβάνει τα πάντα μέσα στο σύμπαν, από το πιο μακροσκοπικό ως το πιο μικροσκοπικό, όπως επίσης και όλη τη γνώση της ανθρώπινης κοινωνίας.

 

Λι Χονγκτζί

8 Ιανουαρίου 1996.

 

 

Ένας Καλλιεργητής είναι Φυσιολογικά Μέρος του

 

Για έναν καλλιεργητή, όλες οι απογοητεύσεις που συναντά μεταξύ των κοινών ανθρώπων είναι δοκιμασίες, και όλες οι φιλοφρονήσεις που δέχεται είναι δοκιμές.

 

Λι Χονγκτζί

14 Ιανουαρίου 1996.

 

 

Τι είναι η Ανεκτικότητα (Ρεν);

 

Η ανεκτικότητα είναι το κλειδί για να βελτιώσει κανείς το σίνσινγκ του. Το να υπομένετε με θυμό, με στεναχώρια ή με δάκρυα είναι η ανεκτικότητα ενός κοινού ανθρώπου που είναι προσκολλημένος στις έγνοιες του. Το να υπομείνετε ολοκληρωτικά χωρίς θυμό ή παράπονο είναι η ανεκτικότητα ενός καλλιεργητή.

 

Λι Χονγκτζί

21 Ιανουαρίου 1996.

 

 

Τι είναι το Μι Σιν;

 

Οι Κινέζοι σήμερα πραγματικά χλομιάζουν με την απλή αναφορά αυτών των δυο χαρακτήρων «μι σιν», επειδή πολλοί άνθρωποι αποκαλούν όλα αυτά που δεν πιστεύουν μι σιν. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο χαρακτήρες, μι σιν, επιχρίστηκαν με μία άκρως «αριστερίστικη» έννοια κατά την διάρκεια της Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης και χρησιμοποιήθηκαν εκείνο τον καιρό ως ο πιο καταστρεπτικός όρος ενάντια στην εθνική κουλτούρα και ο πιο τρομακτικός χαρακτηρισμός. Επομένως έχει γίνει η πιο ανεύθυνη φράση στήριξης αυτών των απλόμυαλων και πεισματάρηδων ανθρώπων. Ακόμα και αυτοί οι αυτο-ανακηρυγμένοι, οι έτσι αποκαλούμενοι «υλιστές» χαρακτηρίζουν όλα όσα είναι πέραν της γνώσης τους ή πέραν της κατανόησης της επιστήμης ως μι σιν. Αν τα πράγματα έπρεπε να κατανοηθούν σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ανθρωπότητα δεν θα είχε κάνει καμία πρόοδο. Ούτε και η επιστήμη θα είχε αναπτυχθεί περαιτέρω, επειδή όλες οι νέες πρόοδοι της επιστήμης και οι ανακαλύψεις, ήταν πέρα από την κατανόηση των προκάτοχών τους. Τότε, δεν εξασκούν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι ιδεαλισμό; Μόλις ένα ανθρώπινο ον πιστέψει σε κάτι, αυτό από μόνο του δεν είναι μια εμμονή; Δεν είναι αλήθεια ότι η [τυφλή] εμπιστοσύνη μερικών ανθρώπων στη σύγχρονη επιστήμη ή στη μοντέρνα ιατρική είναι επίσης μι σιν; Δεν είναι αλήθεια ότι και η ευλάβεια των ανθρώπων στα είδωλά τους είναι μι σιν επίσης; Στην πραγματικότητα, οι δύο χαρακτήρες μι και σιν σχηματίζουν έναν πολύ κοινό όρο. Μόλις οι άνθρωποι πιστεύουν φανατικά σε κάτι - συμπεριλαμβανομένης και της αλήθειας - γίνεται μι σιν, δεν δηλώνει κανένα υποτιμητικό νόημα. Είναι μόνο όταν αυτοί με απώτερα κίνητρα εξαπολύουν τις επιθέσεις τους σε άλλους, που το «μι σιν» εμπλουτίζεται με τη χροιά του φεουδαρχισμού και έτσι έχει γίνει ένας παραπλανητικός και μάχιμος όρος που μπορεί να διεγείρει περαιτέρω τους απλόμυαλους ανθρώπους να τον μεταφέρουν.

 

Στην πραγματικότητα, οι δύο χαρακτήρες, μι σιν, από μόνοι τους δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο ούτε θα έπρεπε να υφίσταται η επιβολή αυτής της σημασίας. Αυτό που οι δύο χαρακτήρες μι και σιν υπονοούν δεν είναι κάτι αρνητικό. Χωρίς μι σιν στην πειθαρχία οι στρατιώτες δεν θα είχαν μαχητικές ικανότητες, χωρίς μι σιν στα σχολεία και στους καθηγητές τους οι μαθητές δεν θα λάμβαναν γνώση, χωρίς μι σιν στους γονείς τους τα παιδιά δεν θα αναθρέφονταν με καλούς τρόπους, χωρίς μι σιν στις καριέρες τους οι άνθρωποι δεν θα τα πήγαιναν καλά στη δουλειά τους. Χωρίς πιστεύω τα ανθρώπινα όντα δεν θα είχαν κανένα ηθικό πρότυπο, ο ανθρώπινος νους δεν θα είχε καλές σκέψεις και θα καταλαμβάνονταν από διεστραμμένες σκέψεις. Οι ηθικές αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας τότε θα παρέκκλιναν ταχύτατα. Όντας κατειλημμένοι από διεστραμμένες σκέψεις, όλοι θα γίνονταν εχθροί όλων και δεν θα σταματούσαν πουθενά για να ικανοποιήσουν τις εγωιστικές τους επιθυμίες. Παρόλο που αυτοί οι κακοί άνθρωποι που έχουν επιβάλλει αρνητικές σημασίες στους δύο χαρακτήρες μι και σιν έχουν επιτύχει τους σκοπούς τους, πιθανότατα έχουν καταστρέψει την ανθρωπότητα, ξεκινώντας από την ίδια της τη φύση.

 

Λι Χονγκτζί

22 Ιανουαρίου 1996

Αναθεωρήθηκε στις 29 Αυγούστου 1996.

 

 

Το Κάρμα της Ασθένειας

 

Γιατί ένας νέος μαθητής που μόλις έχει ξεκινήσει τη μελέτη της άσκησης ή ένας βετεράνος μαθητής του οποίου το σώμα έχει ρυθμιστεί βιώνει σωματική δυσφορία στην καλλιέργειά του σαν να ήταν σοβαρά άρρωστος; Και γιατί αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε τόσο; Σας είπα στις διαλέξεις μου του Φα ότι αυτό είναι για να εξαλείψω το κάρμα σας και για να βελτιώσω την ποιότητα φώτισής σας, ενώ εξαλείφω το κάρμα από τις διάφορες προηγούμενες ζωές σας. Εξάλλου, αυτό είναι επίσης για να δοκιμάσω αν είστε αποφασισμένοι να ακολουθήσετε τον Ντάφα, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι η καλλιέργειά σας να φτάσει στην Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου καλλιέργεια. Αυτό είναι, αν το θέσουμε σε γενικές γραμμές.

 

Στην πραγματικότητα, ένα άτομο δεν ξέρει πόσες πολλές ζωές - στην κάθε μία από τις οποίες έχει μαζέψει πάρα πολύ κάρμα - έχει ζήσει. Όταν ένα άτομο μετενσαρκώνεται μετά τον θάνατο, ένα κομμάτι από το κάρμα ασθένειάς του πιέζεται στο σώμα του στο μικροσκοπικό επίπεδο. Όταν μετενσαρκώνεται, η ύλη του νέου φυσικού σώματός του δεν έχει κάρμα ασθένειας επιφανειακά (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, για αυτούς με πάρα πολύ κάρμα). Αυτό που πιέστηκε μέσα στο σώμα στην προηγούμενη ζωή βγαίνει τότε έξω και όταν επιστρέφει στην επιφάνεια αυτού του σώματος το άτομο αρρωσταίνει. Όμως, συνήθως η ασθένεια φαίνεται να έχει προκληθεί από μια εξωτερική κατάσταση στον φυσικό κόσμο. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιφανειακά συμμορφώνεται με τους αντικειμενικούς νόμους του φυσικού μας κόσμου. Δηλαδή, συμμορφώνεται με τις αρχές αυτού του κόσμου. Ως αποτέλεσμα, οι κοινοί άνθρωποι δεν έχουν κανένα τρόπο να γνωρίσουν την πραγματική αλήθεια για την αιτία της αρρώστιας και επομένως είναι χαμένοι στην ψευδαίσθηση χωρίς να φωτίζονται. Μόλις αρρωστήσει, το άτομο παίρνει φάρμακα ή ψάχνει για διάφορες θεραπείες οι οποίες ως αποτέλεσμα πιέζουν την ασθένεια ξανά πίσω στο σώμα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αντί να πληρώνει για το κάρμα της ασθένειας για τις αδικοπραξίες του στην προηγούμενη ζωή, κάνει μερικά επιπρόσθετα κακά πράγματα σε αυτή τη ζωή και βλάπτει άλλους. Αυτό επιφέρει νέο κάρμα ασθένειας και οδηγεί σε διαφόρων ειδών ασθένειες. Παρόλα αυτά, ξαναπαίρνει φάρμακα ή χρησιμοποιεί διάφορες θεραπείες για να πιέσει την αρρώστια [πάλι] πίσω μέσα στο σώμα του. Η χειρουργική μπορεί μόνο να αφαιρέσει σάρκα στην επιφανειακή φυσική διάσταση, ενώ το κάρμα αρρώστιας στην άλλη διάσταση δεν έχει καν αγγιχτεί - είναι απλά άπιαστο για την μοντέρνα ιατρική τεχνολογία. Όταν η αρρώστια επανέρχεται το άτομο θα ψάξει ξανά για θεραπεία. Όταν ένα άτομο μετενσαρκώνεται μετά τον θάνατο, όσο κάρμα ασθένειας έχει συγκεντρώσει, θα πιεστεί ξανά μέσα στο σώμα του. Αυτός ο κύκλος πάει από τη μια ζωή στην άλλη, είναι άγνωστο το πόσο κάρμα ασθένειας συγκεντρώνεται στο σώμα ενός ατόμου. Γι' αυτό έχω πει ότι ολόκληρη η σημερινή ανθρωπότητα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, με κάρμα στοιβαγμένο πάνω σε κάρμα. Εκτός από το κάρμα ασθένειας ένα άτομο έχει και άλλου είδους κάρμα. Έτσι οι άνθρωποι έχουν δυσκολίες, δοκιμασίες και διαμάχες στις ζωές τους. Πώς είναι δυνατόν να επιδιώκουν μόνο την ευτυχία χωρίς να πληρώσουν για το κάρμα; Οι άνθρωποι σήμερα έχουν τόσο πολύ κάρμα που είναι βουτηγμένοι μέσα σε αυτό, και θα συναντήσουν δυσάρεστα πράγματα σε κάθε στιγμή και σε κάθε κατάσταση. Κακά πράγματα περιμένουν ένα άτομο τη στιγμή που θα βγει απ' την πόρτα. Έτσι, όταν υπάρχουν διαφωνίες, οι άνθρωποι δεν τις υπομένουν και αποτυγχάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι ξεπληρώνουν το κάρμα τους από το παρελθόν. Αν σε ένα άτομο δεν συμπεριφέρονται καλά οι άλλοι, [αυτός] θα συμπεριφέρεται στους άλλους ακόμη χειρότερα κι έτσι θα παράγει νέο κάρμα προτού ξεπληρώσει το παλιό. Αυτό κάνει τις ηθικές αξίες της κοινωνίας να φθίνουν καθημερινά και όλοι γίνονται εχθροί μεταξύ τους. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό: Τι έχει συμβεί στους ανθρώπους σήμερα; Τι συμβαίνει με τη σημερινή κοινωνία; Αν συνεχίσει έτσι η ανθρωπότητα θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο!

 

Για εμάς τους καλλιεργητές, εκτός απ' το κάρμα που ο Δάσκαλος έχει εξαλείψει, πρέπει ακόμα να ξεπληρώσουμε ένα κομμάτι μόνοι μας. Επομένως θα νιώθετε δυσάρεστα σωματικά, σαν να υποφέρατε από αρρώστια. Η άσκηση καλλιέργειας είναι για να σας εξαγνίσει από την αρχή της ζωής σας. Το ανθρώπινο σώμα είναι σαν τους ετήσιους δακτυλίους ενός δέντρου, όπου κάθε δακτύλιος περιέχει κάρμα ασθένειας. Έτσι, το σώμα σας πρέπει να καθαριστεί από το κέντρο. Αν όμως, το κάρμα πιεζόταν προς τα έξω όλο μονομιάς, δεν θα μπορούσατε να το αντέξετε καθώς θα έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή σας. Μόνο ένα ή δύο κομμάτια μπορούν να πιεστούν προς τα έξω κάθε μία στο τόσο, επιτρέποντάς σας να το ξεπεράσετε και να πληρώσετε για το κάρμα σας υποφέροντας. Αλλά αυτό, είναι μόνο εκείνο το λίγο που έχει απομείνει για εσάς τους ίδιους να υπομείνετε, αφού έχω εξαλείψει κάρμα για εσάς. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι η καλλιέργειά σας να φτάσει στην υψηλότερη μορφή της στην Εντός του Φα του Τριπλού Κόσμου (δηλαδή στο Αγνό Λευκό Σώμα), όταν όλο το κάρμα σας θα έχει πιεστεί προς τα έξω. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι με πολύ λίγο κάρμα ασθένειας, και υπάρχουν και άλλες ειδικές περιπτώσεις. Η άσκηση καλλιέργειας στην Πέραν του Φα του Τριπλού Κόσμου είναι αυτή του αγνότερου σώματος του Άρχατ - ένα σώμα το οποίο δεν έχει καθόλου κάρμα ασθένειας. Αλλά, όσον αφορά ένα άτομο που δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ολοκλήρωση, και που ακόμα ασκεί καλλιέργεια προς τα ανώτερα επίπεδα Πέραν του Φα του Τριπλού Κόσμου, και πάλι θα υποφέρει και θα έχει βάσανα και δοκιμασίες για να βελτιώσει το επίπεδό του. Αυτά θα είναι μόνο προσωπικές διαμάχες ή άλλα πράγματα στο πεδίο του σίνσινγκ και την περαιτέρω εγκατάλειψη των προσκολλήσεών του, ενώ δεν θα έχει πια σωματικό κάρμα ασθένειας.

 

Το κάρμα της ασθένειας δεν είναι κάτι που μπορεί έτσι απλά να εξαλειφθεί για ένα κοινό άτομο, και είναι απολύτως ακατόρθωτο για έναν μη ασκούμενο, που πρέπει να βασίζεται σε φαρμακευτική αγωγή. Κάνοντάς το αυτό κατά βούληση για ένα κοινό άτομο, στην πραγματικότητα, θα ήταν υπονόμευση των αρχών του ουρανού, γιατί θα σήμαινε ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει κακά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει για το κάρμα. Είναι απολύτως μη αποδεκτό για ένα άτομο να μην ξεπληρώσει τα χρέη του - οι αρχές του ουρανού δεν θα το επιτρέψουν! Ακόμα και οι θεραπείες του συνηθισμένου τσιγκόνγκ, επίσης σπρώχνουν το κάρμα στο εσωτερικό του σώματος ενός ανθρώπου. Όταν ένα άτομο έχει πάρα πολύ κάρμα και ακόμα κάνει κακά πράγματα, θα αντικρίσει την καταστροφή - την πλήρη καταστροφή σώματος και ψυχής - στον θάνατό του, κι αυτό είναι η πλήρης εξάλειψη. Όταν θεραπεύει μια ασθένεια για ένα ανθρώπινο ον, ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον μπορεί να εξαλείψει εντελώς την καρμική αιτία αυτής της αρρώστιας, αλλά αυτό γίνεται κυρίως με σκοπό την σωτηρία ανθρώπων.

 

Λι Χονγκτζί

10 Μαρτίου 1996.

 

 

 

 

Οι Αποφυγές των Καλλιεργητών

 

Εκείνοι που είναι προσκολλημένοι στην υπόληψή τους εξασκούν έναν κακό τρόπο, γεμάτο από πρόθεση.

Μόλις αποκτήσουν φήμη σε αυτόν τον κόσμο, αναπόφευκτα θα πουν καλό αλλά θα εννοούν κακό, και επομένως θα παραπλανήσουν το κοινό και θα υπονομεύσουν τον Φα.

 

Εκείνοι που είναι προσκολλημένοι στα χρήματα αναζητούν πλούτο και προσποιούνται την καλλιέργειά τους.

Υπονομεύοντας την εξάσκηση και τον Φα ξοδεύουν τις ζωές τους αντί να καλλιεργούν την Φύση του Φο.

 

Εκείνοι που είναι προσκολλημένοι στην λαγνεία δεν είναι διαφορετικοί από τους διεστραμμένους ανθρώπους.

Ακόμα κι όταν απαγγέλλουν τις άγιες γραφές, ρίχνουν πονηρές ματιές.

Είναι πολύ μακριά από το Τάο, και είναι διεστραμμένοι συνηθισμένοι άνθρωποι.

 

Εκείνοι που είναι προσκολλημένοι στην στοργή προς την οικογένειά τους σίγουρα θα καούν, θα μπερδευτούν και θα βασανιστούν από αυτήν.

Κινούμενοι από τα νήματα της στοργής και ταλαιπωρημένοι από αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους θα το συνειδητοποιήσουν πολύ αργά, θρηνώντας γι' αυτό στο τέλος της ζωής τους.

 

Λι Χονγκτζί

15 Απριλίου 1996.

 

 

Τέλεια Αρμονία

 

(Ι.)

 

Άνθρωποι σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας είναι αναμεμιγμένοι σε διαφόρων απόψεων δολοφονίες. Η εξισορρόπηση των ζωών εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Ως καλλιεργητής, θα πρέπει πρώτα από όλα να αφήσετε όλες τις προσκολλήσεις και να συμμορφωθείτε με τους τρόπους της ανθρώπινης κοινωνίας, καθώς αυτό διατηρεί την εκδήλωση του Φα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Αν κανένας δεν εκτελούσε τις ανθρώπινες δουλειές, ο Φα σε αυτό το επίπεδο θα έπαυε να υπάρχει.

 

(ΙΙ.)

 

Οι ζωές υπάρχουν και πεθαίνουν φυσικά μέσα στον Φα. Το σύμπαν περνάει μέσα από δημιουργία, αποκατάσταση και εκφυλισμό και τα ανθρώπινα όντα υποβάλλονται σε γέννηση, γηρατειά, ασθένεια και θάνατο. Επίσης, υφίστανται αφύσικες γέννες και θάνατοι στην εξισορρόπηση των ζωών. Υπάρχει θυσία στην ανεκτικότητα και η ολοκληρωτική θυσία είναι (μια) πιο υψηλή αρχή στην μη παράλειψη.

 

Λι Χονγκτζί

19 Απριλίου 1996.

 

 

Χωρίς Παράλειψη

 

Υπάρχει θυσία στην ανεκτικότητα. Το να είναι σε θέση να κάνει θυσίες είναι το αποτέλεσμα της βελτίωσης στην καλλιέργεια κάποιου. Ο Φα έχει διαφορετικά επίπεδα. Η κατανόηση ενός καλλιεργητή για τον Φα είναι η κατανόησή του για τον Φα στο επίπεδο καλλιέργειάς του. Διαφορετικοί καλλιεργητές κατανοούν τον Φα διαφορετικά, επειδή [και] οι ίδιοι είναι σε διαφορετικά επίπεδα.

 

Ο Φα έχει διαφορετικές απαιτήσεις για τους καλλιεργητές στα διαφορετικά επίπεδα. Η θυσία αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος αποσυνδέεται από τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Αν ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά ήρεμα να τα εγκαταλείψει όλα, με την καρδιά του να παραμένει ανεπηρέαστη, είναι πραγματικά, ήδη σε εκείνο το επίπεδο. Ωστόσο, η άσκηση καλλιέργειας είναι για να βελτιώσετε τον εαυτό σας: Είστε ήδη έτοιμοι να εγκαταλείψετε την προσκόλληση, επομένως γιατί να μην εγκαταλείψετε και τον ίδιο τον φόβο για την προσκόλληση; Δεν είναι η εγκατάλειψη χωρίς παράλειψη μια υψηλότερη θυσία; Ωστόσο, αν ένας καλλιεργητής ή ένα καθημερινό άτομο, που δεν μπορούν καν να κάνουν ουσιαστικές θυσίες, συζητούν επίσης αυτήν την αρχή, στην πραγματικότητα υπονομεύουν τον Φα φτιάχνοντας δικαιολογίες για τις προσκολλήσεις που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

 

Λι Χονγκτζί

26 Απριλίου 1996.

 

 

Καλλιέργεια και Εργασία

 

Με εξαίρεση τους επαγγελματίες καλλιεργητές στους ναούς, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών μας του Φάλουν Ντάφα ασκούν καλλιέργεια μέσα στην κοινωνία των συνηθισμένων ανθρώπων. Μελετώντας και ασκώντας τον Ντάφα, είστε τώρα σε θέση να πάρετε τη φήμη και την ιδιοτέλεια ελαφρά. Όμως, μία έλλειψη σε βάθος κατανόηση του Φα έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα: Ένας μικρός αριθμός μαθητών παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους ή αρνήθηκαν να προαχθούν σε ηγετικές θέσεις. Αυτό έχει προκαλέσει πολλή και αχρείαστη παρέμβαση στην εργασία και στις ζωές τους, έχοντας άμεσες επιπτώσεις στην καλλιέργειά τους. Μερικοί αξιοπρεπείς επιχειρηματίες θεώρησαν ότι έχουν πάρει τα χρήματα ελαφρά και ότι, την ίδια στιγμή, κάνοντας δουλειές μπορεί να βλάψει τους άλλους και να έχει επιπτώσεις στην καλλιέργειά τους. Παράτησαν ακόμα και τις επιχειρήσεις τους.

 

Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο του Ντάφα είναι εξαιρετικά εμβριθές. Εγκατάλειψη των συνηθισμένων ανθρώπινων προσκολλήσεων δεν σημαίνει παραίτηση από το επάγγελμα ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Εγκατάλειψη της φήμης και του προσωπικού συμφέροντος δεν σημαίνει απομάκρυνση από την κοινωνία των καθημερινών ανθρώπων. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι αυτοί που ασκούν καλλιέργεια στην κοινωνία των καθημερινών ανθρώπων πρέπει να προσαρμόζονται με τους τρόπους της κοινωνίας των καθημερινών ανθρώπων.

 

Κοιτάζοντάς το από μια άλλη σκοπιά, αν όλες οι ηγετικές θέσεις στην κοινωνία των συνηθισμένων ανθρώπων γέμιζαν από ανθρώπους σαν και εμάς που μπορούν να εγκαταλείψουν την ανησυχία για τη φήμη και το συμφέρον τους, τι μεγάλα οφέλη θα έφερνε αυτό στους ανθρώπους; Και τι θα παρουσιαζόταν στην κοινωνία εάν άπληστοι άνθρωποι επρόκειτο να πάρουν την εξουσία; Αν όλοι οι επιχειρηματίες ήταν καλλιεργητές του Ντάφα, πώς θα ήταν η ηθική της κοινωνίας;

 

Ο Ντάφα του σύμπαντος (ο Νόμος του Φο) είναι συμπαγής και πλήρης, από το πιο υψηλό μέχρι το πιο χαμηλό επίπεδο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι, ακόμα και η συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία αποτελεί ένα επίπεδο του Φα. Αν όλοι που ήταν να μελετήσουν τον Ντάφα παρατούσαν τις δουλειές τους στην κοινωνία, τότε η συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία θα έπαυε να υπάρχει, και μαζί της αυτό το επίπεδο του Φα. Η συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία είναι εκδήλωση του Φα στο χαμηλότερο επίπεδο, όπως και οι μορφές ύπαρξης της ζωής και της ύλης (για τον)του Νόμο του Φο σε αυτό το επίπεδο.

 

Λι Χονγκτζί

26 Απριλίου 1996.

 

 

 

 

Διόρθωση

 

Προς το παρόν, το ακόλουθο, το οποίο εισηγήθηκε η Ερευνητική Κοινότητα, διαδίδεται και μελετάται σε διάφορες περιοχές ως ο Φα ή τα λόγια μου:

 

Επιμελώς να διαβάζετε τον Ντάφα,

 

Πραγματικά να καλλιεργείτε το σίνσινγκ σας,

 

Επιμελώς να κάνετε τις ασκήσεις,

 

… κλπ.

 

Στην πραγματικότητα, [αυτά] δεν είναι λόγια μου, ούτε έχουν κάποιο βαθύ νόημα - σίγουρα δεν είναι ο Φα. Το νόημα τού «να μελετάτε επιμελώς» διαφέρει τρομερά από την απαίτησή μου στην μελέτη του Φα. Στην πραγματικότητα, ήμουν πάρα πολύ σαφής όσον αφορά την ανάγνωση των βιβλίων στο άρθρο, «Μελετώντας τον Φα», το οποίο έγραψα στις 9 Σεπτεμβρίου 1995. Εξάλλου το νόημα τού «να μελετάτε επιμελώς» έχει προκαλέσει σοβαρή παρέμβαση με το «Μελετώντας τον Φα». Από εδώ και στο εξής πρέπει να προσέχετε την σοβαρότητα αυτού του προβλήματος. Έχω μιλήσει για τον λόγο του αφανισμού του Βουδισμού στην Ινδία και το μάθημά του. Αν δεν ληφθεί καμία προφύλαξη στο μέλλον, θα είναι η αρχή της διάρρηξης του Φα. Προσέχετε: Όταν ένα πρόβλημα προκύπτει, μην προσπαθείτε να βρείτε ποιος πρέπει να ληφθεί υπεύθυνος για αυτό. Αντιθέτως πρέπει να εξετάζετε την δική σας συμπεριφορά. Μην προσπαθήσετε να ψάξετε ποιος τα έγραψε. Πάρτε ένα μάθημα από αυτό και να είστε προσεχτικοί στο μέλλον.

 

Λι Χονγκτζί

28 Απριλίου 1996.

 

 

Αμετάβλητος

 

Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα στο να κρατήσουμε τον Ντάφα απαράλλακτο για πάντα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πάντα μαθητές που, οδηγούμενοι από την επιθυμία τους να κάνουν επίδειξη και την πρόθεσή τους να είναι διαφορετικοί, κάνουν πράγματα που παρεμβαίνουν με τον Ντάφα, αμέσως μόλις εμφανιστεί μια ευκαιρία. Αυτό μερικές φορές είναι πολύ σοβαρό. Για παράδειγμα, πρόσφατα κάποιος έλεγε ότι εγώ προσωπικά δίδαξα σε έναν μαθητή τα απαραίτητα των ασκήσεων (στην πραγματικότητα εγώ μόνο διόρθωσα τις κινήσεις του μαθητή όταν αυτός μου το ζήτησε). Αυτό στην ουσία ακυρώνει τις κινήσεις των ασκήσεων που δίδασκα στις διάφορες περιοχές τα τελευταία χρόνια. Ενώ είμαι ακόμη κοντά σας, και ενώ και η βιντεοκασέτα με τις οδηγίες των ασκήσεων είναι ακόμη διαθέσιμη, αυτό το άτομο, ακόμα και δημοσίως, άλλαξε τις κινήσεις των ασκήσεων του Ντάφα. Είπε στους μαθητές να μην ασκούνται σύμφωνα με την βιντεοκασέτα αλλά να ακολουθούν αυτόν, ισχυριζόμενος ότι ο Δάσκαλος έχει υψηλού επιπέδου γκονγκ, είναι διαφορετικός από τους μαθητές του και τα λοιπά. Επίσης είπε στους μαθητές να ασκούνται σύμφωνα με τις δικές τους καταστάσεις πρώτα, σταδιακά να κάνουν αλλαγές στο μέλλον και τα λοιπά.

 

Από την αρχή έχω διδάξει τις ασκήσεις στην ολότητά τους, επειδή ανησυχούσα μήπως κάποιοι μαθητές έκαναν αυθαίρετες αλλαγές. Ο ενεργειακός μηχανισμός δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει μόλις διαμορφωθεί. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ασήμαντο αλλά στην ουσία είναι η αρχή μιας σοβαρής διάρρηξης του Φα. Μερικά άτομα παίρνουν τις μεταβατικές κινήσεις ως ξεχωριστές και λένε στους μαθητές να τις κάνουν με έναν τυποποιημένο τρόπο. Με το να κάνουν αυτού του είδους το πράγμα προσπαθούν να είναι διαφορετικοί. Αυτό έχει επιφέρει πολύ σοβαρές συνέπειες σε διάφορες περιοχές τον παρόντα χρόνο. Μαθητές μου! Οι βιντεοκασέτες με τις οδηγίες των ασκήσεων είναι ακόμα διαθέσιμες – γιατί να ακολουθήσετε αυτούς τους ανθρώπους τόσο πρόθυμα; Ο Ντάφα είναι ο ιερός, μέγας Νόμος του σύμπαντος. Ακόμα και αν διαρρήξετε ένα κομματάκι αυτού, πόσο τεράστια αμαρτία είναι αυτή! Ως καλλιεργητής, πρέπει να ασκείτε καλλιέργεια με έναν ανοικτό και αξιοπρεπή τρόπο και να κοιτάζετε τα πράγματα με μια πιο ευρεία ματιά. Πώς θα μπορούσαν οι κινήσεις όλων να είναι ακριβώς ίδιες, χωρίς την παραμικρή διαφορά; Μην επικεντρώνετε το μυαλό σας σε τέτοιες ασημαντότητες. Οι κινήσεις των ασκήσεων είναι ένας τρόπος για να σας βοηθήσει να φτάσετε την Ολοκλήρωση και σίγουρα είναι σημαντικές. Αλλά αντί να οδηγείστε σε αδιέξοδο, θα έπρεπε να αφιερώνετε περισσότερο κόπο στην βελτίωση του σίνσινγκ σας. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες παρεμβάσεις για τον Ντάφα έρχονται από μέσα, από τους ίδιους τους ασκούμενους. Οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν μόνο λίγα άτομα ενώ είναι ανίκανοι να αλλάξουν τον Φα. Είτε είναι στο παρόν, είτε είναι στο μέλλον, αυτοί που μπορούν να υπονομεύσουν τον Φα μας δεν είναι κανένας άλλος από τους ίδιους τους μαθητές μας. Να είστε προσεκτικοί! Ο Φα μας είναι στέρεος σαν διαμάντι και αμετάβλητος. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο δεν μπορεί κανείς να αλλάξει ούτε για λίγο τις κινήσεις με τις οποίες πρόκειται να φτάσουμε την Ολοκλήρωση. Διαφορετικά, αυτό το άτομο υπονομεύει τον Φα, άσχετα αν τα κίνητρά του είναι καλά ή όχι.

 

Λι Χονγκτζί

11 Μαΐου 1996.

 

 

Μην Κάνετε Απερίσκεπτες Δηλώσεις

 

Πρόσφατα ξεκίνησε να κυκλοφορεί μια έκφραση. Συγκεκριμένα, όταν ασκούμενοι διαδίδουν τον Ντάφα, και επομένως βοηθούν μερικούς ανθρώπους με προκαθορισμένες σχέσεις να αποκτήσουν τον Φα και να ξεκινήσουν την άσκηση καλλιέργειας, μερικοί από αυτούς τους ασκούμενους ισχυρίζονται ότι έχουν σώσει ανθρώπους, λένε: «Σήμερα έσωσα μερικούς ανθρώπους και εσύ έσωσες αρκετούς», και ούτω καθ' εξής. Στην πραγματικότητα, είναι ο Φα που σώζει τους ανθρώπους και μόνο ο Δάσκαλος μπορεί να το κάνει αυτό. Εσείς απλά βοηθάτε μερικούς ανθρώπους με προκαθορισμένες σχέσεις να αποκτήσουν τον Φα. Το αν μπορούν πραγματικά να σωθούν ακόμη βασίζεται στο αν μπορούν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση μέσω της [δικής τους] καλλιέργειας. Να είστε προσεκτικοί: Ένας Φο θα σοκαριστεί με τέτοιες απερίσκεπτες δηλώσεις, είτε γίνονται με πρόθεση είτε όχι. Μην δημιουργείτε εμπόδια για την δική σας άσκηση καλλιέργειας. Πρέπει επίσης να καλλιεργείτε την ομιλία σας από αυτή την άποψη. Ελπίζω να μπορείτε να καταλάβετε.

 

Λι Χονγκτζί

21 Μαΐου 1996.

 

 

Αφύπνιση

 

Ο χρόνος για πραγματική καλλιέργεια στην μελέτη του Ντάφα είναι περιορισμένος. Πολλοί μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να βιαστούν και πρέπει επιμελώς να κάνουν συνεχή πρόοδο. Όμως, μερικοί μαθητές δεν αξιοποιούν τον χρόνο τους και επικεντρώνουν τον νου τους σε ασήμαντα ζητήματα. Από τότε που εκδόθηκε αυτό το βιβλίο του Ντάφα, το Τζούαν Φάλουν, πολλά άτομα έχουν συγκρίνει τις ηχογραφήσεις των διαλέξεών μου με το βιβλίο, ισχυριζόμενοι ότι η Ερευνητική Κοινότητα άλλαξε τα λόγια του Δασκάλου. Κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι το βιβλίο γράφτηκε με την βοήθεια του ενός ή του άλλου, και επομένως έχουν υπονομεύσει τον Ντάφα. Σας λέω τώρα ότι ο Ντάφα ανήκει σε εμένα, τον Λι Χονγκτζί. Διδάχτηκε για να σας σώσει και ειπώθηκε από το στόμα μου. Επιπρόσθετα, όταν δίδασκα τον Φα, δεν χρησιμοποιούσα κανένα άρθρο ή άλλα υλικά, παρά μόνο ένα κομμάτι χαρτί με το τι θα έπρεπε να διδάξω στους μαθητές μου. Τα περιεχόμενά του ήταν πολύ απλά, με μόνο μερικά σημεία που κανένας άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει. Κάθε φορά που δίδασκα τον Φα, τον παρουσίαζα από διαφορετική πλευρά και μιλούσα ανάλογα με την ικανότητα κατανόησης των μαθητών. Έτσι κάθε φορά που δίδασκα τον Φα, μιλούσα για το ίδιο ζήτημα από διαφορετική πλευρά. Επιπλέον, αυτό το βιβλίο του Φα αντιπροσωπεύει την φύση του σύμπαντος και είναι η πραγματική εκδήλωση του πανίσχυρου Νόμου του Φο. Είναι αυτό που είχα αρχικά - αυτό που ανακάλεσα αφού πέτυχα την Φώτιση μέσω άσκησης καλλιέργειας. Ύστερα το δημοσιοποίησα με κοινή ανθρώπινη γλώσσα και το δίδαξα σε εσάς, όπως επίσης και σε αυτούς στα ουράνια, και με αυτόν τον τρόπο διόρθωσα το σύμπαν με τον Φα. Για να κάνω την καλλιέργεια βολική για τους μαθητές, ανέθεσα σε μερικούς μαθητές να αντιγράψουν τα περιεχόμενα των διαλέξεών μου από τις κασέτες χωρίς να αλλάξουν καμία από τις αρχικές μου λέξεις. Ύστερα μου το έδωσαν για αναθεώρηση. Οι μαθητές απλά αντέγραψαν τις αναθεωρήσεις μου ή τις πληκτρολόγησαν σε έναν υπολογιστή έτσι ώστε να κάνω περαιτέρω αναθεωρήσεις. Όσον αφορά το Τζούαν Φάλουν, εγώ προσωπικά το αναθεώρησα τρεις φορές προτού τελειοποιηθεί και εκδοθεί.

 

Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ την παραμικρή αλλαγή στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου του Ντάφα. Επιπλέον, ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Υπάρχουν τρεις λόγοι για τις διαφορές που υπάρχουν από τις κασέτες. Πρώτον, για να βοηθήσω τους ανθρώπους να ασκήσουν καλλιέργεια συνδύασα πολλές από τις διαλέξεις μου του Φα όταν έκανα τις αναθεωρήσεις. Δεύτερον, ενώ έδινα διάλεξη πάνω στον Φα, δίδασκα ανάλογα με τις διαφορετικές ικανότητες κατανόησης των μαθητών και έχοντας υπόψη τις καταστάσεις και τις περιστάσεις εκείνο τον καιρό, επομένως, έπρεπε να τροποποιήσω τη δομή της γλώσσας όταν ήταν να τη συντάξω σε βιβλίο. Τρίτον, όταν οι καλλιεργητές το μελετούν, μπορεί να συμβούν παρεξηγήσεις ως αποτέλεσμα των διαφορών ανάμεσα στην ομιλία και στη γραπτή γλώσσα, έτσι έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις. Παρόλα αυτά, η μορφή και ο καθομιλούμενος τρόπος των διαλέξεών μου πάνω στον Φα έχουν ακόμα διατηρηθεί. Το Τζούαν Φάλουν ΙΙ και το Εξηγώντας το Περιεχόμενο του Φάλουν Ντάφα, επίσης αναθεωρήθηκαν προσωπικά από εμένα προτού εκδοθούν. Ενσωμάτωσα τη σκέψη στα διαφορετικά επίπεδα όταν έγραφα το Τζούαν Φάλουν ΙΙ, έτσι μερικοί άνθρωποι βρίσκουν διαφορετικό τον τρόπο γραφής και μπερδεύονται από αυτόν. Κατ' αρχάς αυτά δεν είναι συνηθισμένα ανθρώπινα πράγματα! Στην πραγματικότητα, το Τζούαν Φάλουν ΙΙ είναι για να παραμείνει για τις μελλοντικές γενιές, για να μάθουν την έκταση του ανθρώπινου εκφυλισμού σήμερα, αφήνοντας έτσι στους ανθρώπους ένα εμβριθές ιστορικό μάθημα. Το Κινέζικο Φάλουν Γκονγκ, περιλαμβάνοντας και την αναθεωρημένη έκδοσή του, είναι μόνο ένα μεταβατικό υλικό στην μορφή του τσιγκόνγκ για να καταλάβουν αυτοί που ξεκινούν.

 

Η διάρρηξη του Φα παίρνει πολλές μορφές, από τις οποίες η διάρρηξη χωρίς πρόθεση από τους μαθητές τους ίδιους είναι η πιο δύσκολη στον εντοπισμό. Η φθορά του Βουδισμού του Σακιαμούνι ξεκίνησε κατά αυτόν τον τρόπο και το μάθημα είναι εμβριθές.

 

Οι μαθητές πρέπει να θυμούνται: Όλα τα κείμενα του Φάλουν Ντάφα είναι ο Φα που έχω διδάξει και αναθεωρούνται και εκδίδονται προσωπικά από εμένα. Από εδώ και στο εξής κανείς δεν επιτρέπεται να παίρνει αποκόμματα από τις κασέτες των διαλέξεών μου του Φα, ούτε να τις συνθέτει με γραπτά υλικά. Ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αιτιολογήσεις σας, αυτό παραμένει υπονόμευση του Φα. Αυτό περιλαμβάνει και το έτσι αποκαλούμενο «συγκρίνοντας τις διαφορές μεταξύ του προφορικού και γραπτού λόγου», και τα λοιπά.

 

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην εξέλιξη των Κοσμικών σωμάτων ή στην ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας είναι ο διακανονισμός της ιστορίας και καθοδηγείται από το Κοσμικό κλίμα. Στο μέλλον θα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο που θα μαθαίνουν τον Ντάφα. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από ένα παρορμητικό άτομο απλά επειδή το θέλει. Με ένα γεγονός αυτού του μεγέθους, πώς θα μπορούσαν να μην υπάρχουν διάφοροι διακανονισμοί στην ιστορία; Στην πραγματικότητα, όλα όσα έχω κάνει κανονίστηκαν αμέτρητα χρόνια πριν και αυτό περιλαμβάνει το ποιος θα λάμβανε τον Φα - τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά ο τρόπος που αυτά εκδηλώνονται συμβαδίζει με τους κοινούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα που μου μεταδόθηκαν από τους διάφορους δασκάλους μου σε αυτήν την ζωή είναι επίσης αυτά που εσκεμμένα είχα κανονίσει μερικές ζωές πριν για αυτούς να αποκτήσουν. Όταν η προκαθορισμένη ώρα έφτασε, είχε κανονιστεί να μεταδώσουν αυτά τα πράγματα πίσω σε μένα έτσι ώστε να μπορέσω να ανακαλέσω τον Φα μου στην ολότητά του. Έτσι επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το βιβλίο του Φα δεν μελετάται μόνο από αυτούς στο ανθρώπινο επίπεδο αλλά και από όντα σε ανώτερα επίπεδα. Επειδή ένα τεράστιο πεδίο του Κοσμικού σώματος έχει αποκλίνει από την φύση του σύμπαντος, πρέπει να διορθωθεί από τον Φα. Η ανθρωπότητα είναι σχετικά ασήμαντη στο αχανές σύμπαν. Η Γη δεν είναι τίποτα παρά ένας κόκκος σκόνης στο σύμπαν. Αν τα ανθρώπινα όντα θέλουν να υπολογίζονται από τα όντα υψηλού επιπέδου πρέπει να ασκήσουν καλλιέργεια και να γίνουν και αυτοί όντα υψηλού επιπέδου!

 

Λι Χονγκτζί

27 Μαΐου 1996.

 

 

Σταθερότητα του Φα

 

Μερικά προβλήματα έχουν συμβεί στην καλλιέργεια των ασκουμένων τα τελευταία δύο χρόνια. Παρατηρούσα την κατάσταση της καλλιέργειας των μαθητών. Για να διορθώσω εγκαίρως τα προβλήματα που προκύπτουν, συχνά γράφω μερικά μικρά άρθρα με συγκεκριμένους σκοπούς (τα οποία αποκαλούνται «ιερές γραφές» από τους μαθητές μας) για να καθοδηγήσω τους ασκούμενους στην καλλιέργειά τους. Ο σκοπός είναι να αφήσω έναν σταθερό, υγιή και ορθό τρόπο για άσκηση καλλιέργειας του Ντάφα. Οι μελλοντικές γενεές, για τα χιλιάδες χρόνια που θα έρθουν, πρέπει να καλλιεργηθούν σύμφωνα με τον τρόπο που εγώ προσωπικά τους έχω αφήσει εάν είναι να φτάσουν στην Ολοκλήρωση.

 

Ωστόσο, είδα πρόσφατα μια συλλογή υλικών σε ένα μέρος εξάσκησης στο Χονγκ Κονγκ τα οποία περάστηκαν εκεί από μια άλλη περιοχή. Περιελάμβαναν δύο σύντομα άρθρα που δεν σκόπευα να δημοσιεύσω. Αυτή ήταν μια σοβαρή και σκόπιμη προσπάθεια να βλάψουν τον Ντάφα! Ακόμα και το να μεταγράφετε τις κασέτες μας μόνοι σας είναι λάθος! Το είπα ξεκάθαρα στο άρθρο «Αφύπνιση» ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν να καταγράψει τα λόγια μου σε χαρτί από τις κασέτες - κάνοντάς το αυτό είναι υπονόμευση του Φα. Εν τω μεταξύ, επανειλημμένα έχω τονίσει ότι δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε τις προσωπικές σημειώσεις που πήρατε κατά τη διάρκεια των διαλέξεών μου. Γιατί εξακολουθείτε να το κάνετε αυτό; Τι είδους κατάσταση του νου σας οδήγησε να τις γράψετε; Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εκτός από τα αρκετά επίσημα δημοσιευμένα βιβλία μου και τα χρονολογημένα σύντομα άρθρα με την υπογραφή μου που διανέμονται σε διάφορες περιοχές από την Ερευνητική Κοινότητα, οτιδήποτε έχει καταγραφεί χωρίς την άδειά μου υπονομεύει τον Φα. Η καλλιέργεια είναι δική σας δουλειά και είναι δική σας απόφαση το τι επιδιώκετε. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν όλοι, και την δαιμονική φύση και την φύση του Φο. Η δαιμονική φύση θα επιδράσει μόλις ο νους ενός ανθρώπου δεν είναι ορθός. Επιτρέψτε μου να σας πω πάλι ότι, ένας μη ασκούμενος δεν μπορεί ποτέ να προκαλέσει ζημιά στον Φα. Μόνο μαθητές μπορούν να κάνουν ζημιά στον Φα - να το θυμάστε αυτό!

 

Κάθε βήμα που εγώ, ο Λι Χονγκτζί, κάνω, είναι για να εγκαθιδρύσω έναν αναλλοίωτο και αμετάβλητο τρόπο για τη μετάδοση του Ντάφα στις μελλοντικές γενεές. Ένας τόσο τεράστιος Φα δεν θα τελειώσει μετά από μια στιγμή δημοσιότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή απόκλιση στα αμέτρητα χρόνια που θα έρθουν. Η προστασία του Ντάφα με τη δικιά σας συμπεριφορά [θα] είναι για πάντα η ευθύνη των μαθητών του Ντάφα, επειδή ο Ντάφα ανήκει σε όλα τα αισθανόμενα όντα του σύμπαντος και αυτό περιλαμβάνει και εσάς.

 

Λι Χονγκτζί

11 Ιουνίου 1996.

 

 

Άσκηση Καλλιέργειας και Ανάληψη Ευθύνης

 

Ο σκοπός τού να καλλιεργείστε επιμελώς και σταθερά είναι για να φτάσετε στην Ολοκλήρωση όσο το δυνατόν συντομότερα. Ένας καλλιεργητής είναι απλά κάποιος που εξαλείφει τις προσκολλήσεις ενός συνηθισμένου ατόμου. Μαθητές, πρέπει να είστε ξεκάθαροι για το τι κάνετε!

 

Για να είναι υπεύθυνα προς τον Ντάφα, τα βοηθητικά κέντρα, τα γενικά βοηθητικά κέντρα σε διάφορες περιοχές και η Ερευνητική Κοινότητα, έχουν το δικαίωμα να αντικαθιστούν κάθε βοηθό ή άτομο που είναι επικεφαλής ενός τμήματος. Έτσι κατά καιρούς, άτομα σε υπεύθυνες θέσεις μπορεί να αντικατασταθούν ανάλογα με τις διάφορες καταστάσεις. Ένα άτομο που είναι επικεφαλής, πρώτα απ' όλα, είναι καλλιεργητής που έχει έρθει εδώ για καλλιέργεια και όχι για να είναι επικεφαλής. Έτσι θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται από τη θέση του. Η υπεύθυνη θέση που του δίνεται είναι για άσκηση καλλιέργειας, ωστόσο ένα άτομο μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια το ίδιο χωρίς να κρατά κάποια υπεύθυνη θέση. Εάν το άτομο που αντικαθίσταται δεν μπορεί να το ξεπεράσει, αυτό δεν προκαλείται από την προσκόλλησή του; Δεν είναι αυτό μια καλή ευκαιρία για αυτόν να ξεφορτωθεί αυτή την προσκόλληση; Δοθέντος αυτού, αν ακόμα δεν μπορεί να αφήσει αυτή την προσκόλληση, αυτό δηλώνει ξεκάθαρα ότι ήταν σωστό που έγινε αυτή η αντικατάσταση. Το να είναι κανείς προσκολλημένος σε μια θέση ευθύνης είναι από μόνο του ένα μη αγνό κίνητρο για καλλιέργεια. Έτσι επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω στους μαθητές: Δεν θα μπορέσετε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση εάν δεν αφήσετε αυτή την προσκόλληση.

 

Λι Χονγκτζί

12 Ιουνίου 1996.

 

 

Διακίνηση των Χειρόγραφων Αντιγραφών των Ιερών Γραφών

 

Όλο και πιο πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν τώρα τον Ντάφα και ο αριθμός διπλασιάζεται κάθε βδομάδα. Οι προμήθειες των βιβλίων των εκδοτικών οίκων δεν είναι επαρκείς, και έτσι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Τα βιβλία επομένως δεν είναι διαθέσιμα σε μερικές περιοχές ή στην εξοχή. Μερικοί μαθητές με ρώτησαν τι να κάνουν με τα χειρόγραφα αντίγραφα του Ντάφα. Μπορώ να σας πω ότι προς το παρόν είναι εντάξει για εσάς να δώσετε τα αντίγραφα του Τζούαν Φάλουν ή των άλλων ιερών γραφών που έχετε γράψει με το χέρι κατά τη διάρκεια της μελέτης σας του Ντάφα, σε αυτούς που πάνε στις αγροτικές περιοχές να διαδώσουν την εξάσκηση και τον Φα. Το να τα φέρνετε στους αγρότες μπορεί ταυτόχρονα να μειώσει τα οικονομικά τους έξοδα. Επομένως, αυτό απαιτεί τα χειρόγραφα αντίγραφα των μαθητών να είναι ευανάγνωστα έτσι ώστε οι αγρότες με περιορισμένη εκπαίδευση να μπορούν να τις καταλαβαίνουν. Τα χειρόγραφα αντίγραφα έχουν την ίδια δύναμη του Φα με τα τυπωμένα βιβλία.

 

Λι Χονγκτζί

26 Ιουνίου 1996.

 

 

Το Συνέδριο του Φα

 

Είναι απαραίτητο για τους μαθητές να μοιράζονται μεταξύ τους αυτό που έχουν βιώσει και μάθει στην καλλιέργειά τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να βοηθά ο ένας τον άλλον και να κάνουν πρόοδο μαζί, εφόσον δεν έχουν καμία πρόθεση να επιδείξουν τον εαυτό τους. Έχουν διεξαχθεί μερικά συνέδρια για ανταλλαγή εμπειριών καλλιέργειας σε διάφορες περιοχές για να διευκολύνουν την διάδοση του Ντάφα. Όλα αυτά τα συνέδρια ήταν εξαιρετικά και υγιή, τόσο σε μορφή όσο και σε περιεχόμενο. Αλλά οι ομιλίες των μαθητών πρέπει να εγκριθούν από τα βοηθητικά κέντρα για να αποφευχθούν πολιτικά θέματα – τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την άσκηση καλλιέργειας – ή θέματα που θέτουν λανθασμένες τάσεις στην άσκηση καλλιέργειας και στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να αποφεύγουμε να εξασκούμε επιφανειακή περιαυτολογία – κάτι που πηγάζει από τις θεωρητικές μελέτες των καθημερινών ανθρώπων. Κανένας δεν πρέπει να συγκεντρώνει, με την πρόθεση της επίδειξης, άρθρα με την μορφή επίσημων αναφορών και μετά να τα απαγγέλει σε κάποια μεγάλη δημόσια ομιλία.

 

Μεγάλες συνεδριάσεις για ανταλλαγή εμπειριών καλλιέργειας που οργανώνονται από τα γενικά βοηθητικά κέντρα στο επαρχιακό ή στο αστικό επίπεδο δεν πρέπει να διεξάγονται σε εθνική κλίμακα. Ένα εθνικό ή διεθνές συνέδριο πρέπει να οργανώνεται από την Ερευνητική Κοινότητα και δεν πρέπει να διεξάγεται πολύ συχνά. Μία φορά το χρόνο θα είναι καλά (εκτός από ειδικές περιπτώσεις). Μην τις μετατρέπετε σε τυπικότητα ή σε ανταγωνισμό. Αντιθέτως, κάντε το ένα ιεροπρεπές συνέδριο του Φα που μπορεί πραγματικά να επιφέρει πρόοδο στην καλλιέργεια.

 

Λι Χονγκτζί

26 Ιουνίου 1996.

 

 

Ένα Γράμμα στο Γενικό Βοηθητικό Κέντρο του Ντάφα στο Σιτζιατζουάνγκ

 

Προς το Γενικό Βοηθητικό Κέντρο του Ντάφα στο Σιτζιατζουάνγκ:

 

Έμαθα ότι το συνέδριό σας για την ανταλλαγή εμπειριών καλλιέργειας είχε εμπόδια. Υπάρχουν τρεις λόγοι για αυτό, από τους οποίους σίγουρα θα πάρετε ένα μάθημα. Στην πραγματικότητα, αυτό το συμβάν έχει επηρεάσει άμεσα τις δραστηριότητες του Ντάφα στο Πεκίνο και σε ολόκληρη τη χώρα και θα έχει συγκεκριμένο αρνητικό αντίκτυπο στις συνηθισμένες δραστηριότητες του Ντάφα αργότερα. Νομίζω ότι σίγουρα θα το συνειδητοποιήσετε αυτό και θα τα πάτε καλύτερα στο μέλλον.

 

Επιπρόσθετα, επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια για τα σεμινάρια του Τζινγκ Τζανγί. Στην περίπτωση του Τζινγκ Τζανγί, αυτά ήταν για την επικύρωση της επιστημονικής φύσης του Ντάφα από την οπτική γωνία της επιστήμης. Αυτό θα επέτρεπε στην επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα ή στον ακαδημαϊκό κόσμο να έρθει και να καταλάβει τον Ντάφα. Δεν έπρεπε να δώσει ομιλίες σε μαθητές, καθώς αυτό δεν θα έκανε καθόλου καλό και μόνο θα γινόταν αιτία, για νέους μαθητές ή για μαθητές χωρίς σταθερή κατανόηση του Φα, να αναπτύξουν προσκολλήσεις. Εκείνοι οι μαθητές που μελετούν τον Φα καλά θα συνεχίσουν παρόλα αυτά, χωρίς καμία ανάγκη να ακούσουν τέτοιες ομιλίες, την προκαθορισμένη(αποφασιστική)  καλλιέργειά τους στον Ντάφα.

 

Ουσιαστικά, έχω διδάξει τον Φα για δύο χρόνια και έχω δώσει στους μαθητές δύο χρόνια για να ασκήσουν καλλιέργεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων πραγματικής καλλιέργειας των μαθητών δεν έχω επιτρέψει [σε] καμία δραστηριότητα, που δεν έχει να κάνει τίποτα με αληθινή καλλιέργεια, να παρέμβει με την τακτοποιημένη(μεθοδική), βήμα προς βήμα διαδικασία βελτίωσης και κανονισμένη για τους μαθητές. Εάν οι ομιλίες δεν δίνονται στις επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες για την επικύρωση της επιστημονικής φύσης του Ντάφα, αλλά δίνονται στους μαθητές που καλλιεργούνται [και] οι οποίοι έχουν περιορισμένο χρόνο, σκεφτείτε το: Θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη παρέμβαση για τους μαθητές; Ούτε καν βλέπω μαθητές για να αποφύγω να τους ενοχλήσω. Οι μαθητές δεν μπορούν να ηρεμήσουν για τουλάχιστον μερικές μέρες αφού με δουν και αυτό διαταράσσει τις διευθετήσεις που έβαλα τα Σώματα του Νόμου μου να κάνουν για αυτούς. Έχω πει στην Ερευνητική Κοινότητα για αυτό το πρόβλημα αλλά ίσως να μην έγινε σαφές στον Τζινγκ Τζανγί. Τώρα που το θέμα αυτό έχει τελειώσει κανείς από εσάς δεν πρέπει να προσπαθήσει να καθορίσει ποιος πρέπει να θεωρηθεί ένοχος. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι δεν το συνειδητοποιήσατε. Αλλά πρέπει να δώσετε προσοχή από εδώ και πέρα. Οτιδήποτε κάνουμε σήμερα είναι για να θέσουμε τα θεμέλια για την διάδοση του Ντάφα στα αμέτρητα χρόνια που θα έρθουν και για να αφήσουμε μια τέλεια, ολόσωστη, και αλάνθαστη μορφή άσκησης καλλιέργειας. Σήμερα το επισημαίνω αυτό όχι για να ασκήσω κριτική σε κάποιον αλλά για να διορθώσω την μορφή της άσκησης καλλιέργειας και να την αφήσω για τις μελλοντικές γενεές.

 

Διανείμετε αυτό το γράμμα στα βοηθητικά κέντρα στις διάφορες περιοχές.

 

Λι Χονγκτζί

26 Ιουνίου 1996.

 

 

Διόρθωση του Χαρακτήρα Κάποιου

 

Καθώς ο Ντάφα καλλιεργείται πιο βαθιά, πολλοί μαθητές έχουν επιτυχώς φτάσει στην Φώτιση ή έχουν επιτύχει την Σταδιακή Φώτιση. Μπορούν να δουν τις πραγματικές, εντυπωσιακές, μεγαλειώδεις σκηνές στις άλλες διαστάσεις. Οι μαθητές που βιώνουν την διαδικασία της Φώτισης είναι τόσο ενθουσιασμένοι ώστε αποκαλούν τα Σώματα του Νόμου μου «δεύτερο δάσκαλο» ή λαμβάνουν τα Σώματα του Νόμου μου ως έναν αληθινό και ανεξάρτητο δάσκαλο – αυτό είναι μια παρεξήγηση. Τα Σώματα του Νόμου μου είναι η εκδηλωμένη εικόνα της πανταχού παρούσας σοφίας μου αλλά όχι ένα ανεξάρτητο ζωντανό ον. Κάποιοι άλλοι μαθητές αποκαλούν το Φάλουν[2], «Δάσκαλο Φάλουν». Αυτό είναι ένα απόλυτα απρεπές λάθος. Το Φάλουν είναι άλλη μία εκδηλωμένη μορφή της φύσης της δύναμης του Φα μου και της σοφίας του Ντάφα μου – πράγματα εξαιρετικά υπέροχα για να τα περιγράψω με λόγια. Το Φάλουν είναι η εκδήλωση της φύσης του Φα (του Νόμου) όλης της ύλης στο σύμπαν, από το μακροσκοπικό επίπεδο στο μικροσκοπικό επίπεδο και δεν είναι ένα ανεξάρτητο ζωντανό ον.

 

Όταν βλέπετε τα Σώματα του Νόμου μου και τα Φάλουν να κάνουν αυτά τα εξαίρετα, θαυματουργά και μεγαλειώδη πράγματα για εσάς, εσείς οι μαθητές πρέπει να θυμάστε να μην βλέπετε ή να φιλοφρονείτε τα Σώματα του Νόμου μου ή τα Φάλουν με κοινή ανθρώπινη σκέψη. Αυτού του είδους η σκέψη είναι μια μικτή έκφραση κατώτερης ποιότητας φώτισης και κατώτερου σίνσινγκ. Στην πραγματικότητα, όλες οι μορφές που εκδηλώνονται είναι χειροπιαστές εκδηλώσεις της χρήσης μου της τεράστιας δύναμης του Φα για να διορθώσω τον Φα και να σώσω ανθρώπους.

 

Λι Χονγκτζί

2 Ιουλίου 1996.

 

 

Μια Συνοπτική Εξήγηση του Σαν

 

Το Σαν είναι η εκδήλωση της φύσης του σύμπαντος σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικές διαστάσεις. Είναι επίσης η θεμελιώδης φύση των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων. Επομένως, ένας καλλιεργητής πρέπει να καλλιεργήσει το Σαν και να εξομοιωθεί με την φύση του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Το αχανές Κοσμικό σώμα γεννήθηκε από την φύση του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Το ότι διαδίδεται ο Ντάφα στο κοινό εκθέτει ξανά την αληθινή, αρχική φύση των έμβιων(αισθανόμενων) όντων του σύμπαντος. Ο Ντάφα είναι σε τέλεια αρμονία: Εάν κάποιος χωρίσει τους τρεις χαρακτήρες τού «Τζεν-Σαν-Ρεν», ο κάθε ένας ακόμη περιέχει πλήρως το Τζεν-Σαν-Ρεν. Αυτό είναι επειδή η ύλη συντίθεται από μικροσκοπική ύλη, η οποία με τη σειρά της είναι φτιαγμένη από ακόμη μικρότερη μικροσκοπική ύλη - αυτό συνεχίζεται ως το τέλος. Γι' αυτό, το Τζεν αποτελείται από Τζεν-Σαν-Ρεν, το Σαν αποτελείται από Τζεν-Σαν-Ρεν και το Ρεν επίσης αποτελείται από Τζεν-Σαν-Ρεν. Δεν είναι η καλλιέργεια του Τζεν της Σχολής του Τάο η καλλιέργεια του Τζεν-Σαν-Ρεν; Δεν είναι η καλλιέργεια του Σαν της Σχολής του Φο επίσης η καλλιέργεια του Τζεν-Σαν-Ρεν; Στην πραγματικότητα, μόνο στην επιφανειακή τους μορφή διαφέρουν.

 

Όσον αφορά το Σαν μόνο του, όταν εκδηλώνεται στην ανθρώπινη κοινωνία κάποιοι συνηθισμένοι άνθρωποι που είναι προσκολλημένοι στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να κάνουν μια συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνική ερώτηση: «Εάν όλοι μάθαιναν τον Ντάφα και εξασκούσαν Σαν, πώς θα χειριζόμασταν τις ξένες εισβολές ή τους πολέμους εναντίον μας;» Έχω πει στο Τζούαν Φάλουν [ότι], στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας κατευθύνεται από την εξέλιξη του Κοσμικού κλίματος. Τότε, είναι τυχαίοι οι πόλεμοι της ανθρωπότητας; Μια περιοχή με πολύ κάρμα ή μια περιοχή όπου ο νους των ανθρώπων έχει γίνει κακός είναι μοιραίο να είναι ασταθής. Εάν μία εθνότητα είναι αληθινά ενάρετη, [και] έχει λίγο κάρμα, [τότε] σίγουρα δεν θα υπάρχουν πόλεμοι εναντίον της. Αυτό είναι επειδή οι αρχές του Ντάφα το απαγορεύουν, καθώς η φύση του σύμπαντος κυβερνά τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς για το ότι ένα ενάρετο έθνος θα δεχτεί εισβολή. Η φύση του σύμπαντος - ο Ντάφα - είναι πανταχού παρών και περιλαμβάνει ολόκληρο το Κοσμικό σώμα, από το μακροσκοπικό επίπεδο έως το μικροσκοπικό επίπεδο. Ο Ντάφα που διδάσκω σήμερα δεν διδάσκεται μόνο στους Ανατολίτες αλλά και στους Δυτικούς ταυτόχρονα. Οι καλοί άνθρωποί τους πρέπει επίσης να σωθούν. Όλες οι εθνότητες που πρέπει να εισέλθουν στην επόμενη, νέα ιστορική περίοδο θα λάβουν τον Φα και θα βελτιωθούν ως σύνολο. Δεν είναι μόνο θέμα μίας εθνότητας. Οι ηθικές αξίες της ανθρωπότητας επίσης, θα επιστρέψουν σε αυτές της αρχικής ανθρώπινης φύσης.

 

Λι Χονγκτζί

20 Ιουλίου 1996.

 

 

Προσθήκη στο «Η Διόρθωση του Χαρακτήρα Κάποιου»

 

Αφότου είπα ότι «τα Σώματα του Νόμου και τα Φάλουν δεν είναι ανεξάρτητα έμβια αισθανόμενα όντα», μερικοί μαθητές ρώτησαν εάν αυτό αντιφάσκει με αυτό που δηλώνει το Τζούαν Φάλουν: «Η συνείδηση και οι σκέψεις των Σωμάτων του Νόμου ελέγχονται από το κύριο ον. Ωστόσο τα Σώματα του Νόμου από μόνα τους είναι επίσης ολοκληρωμένα, ανεξάρτητα και πραγματικά ξεχωριστά όντα». Πιστεύω ότι αυτό προέρχεται από την φτωχή κατανόηση του Φα. Τα Σώματα του Νόμου δεν μπορούν να κατανοηθούν υπό την έννοια της μίας ολοκληρωμένης ανεξάρτητης ζωής, επειδή τα Σώματα του Νόμου είναι συνειδητές εκδηλώσεις της δύναμης και της σοφίας της εικόνας και των σκέψεων του κύριου ατόμου, είναι ικανά να εκπληρώσουν οτιδήποτε από μόνα τους, σύμφωνα με την θέληση του κυρίου ατόμου. Έτσι οι μαθητές παρατήρησαν μόνο την δεύτερη πρόταση ενώ παρέλειψαν την πρώτη: «Η συνείδηση και οι σκέψεις των Σωμάτων του Νόμου ελέγχονται από το κύριο ον». Τα Σώματα του Νόμου δεν έχουν μόνο την ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη εικόνα του κυρίου όντος αλλά και τον χαρακτήρα του. Μπορούν επίσης να εκπληρώσουν από μόνα τους ό,τι θα ήθελε το κύριο ον, ενώ ένα συνηθισμένο ον δεν κυβερνιέται από κανέναν. Όταν άνθρωποι βλέπουν Σώματα του Νόμου τα βρίσκουν να είναι ολοκληρωμένες, ανεξάρτητες, ρεαλιστικές ξεχωριστές ζωές. Να το θέσω απλά, τα Σώματα του Νόμου μου είναι στην πραγματικότητα εγώ.

 

Λι Χονγκτζί

21 Ιουλίου 1996.

 

 

Η Φύση του Φο και η Δαιμονική Φύση

 

Σε μια πολύ υψηλή και πολύ μικροσκοπική διάσταση του σύμπαντος υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ουσιών. Είναι δύο μορφές υλικής ύπαρξης που εκδηλώνονται από την υπέρτατη φύση του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν, σε συγκεκριμένα επίπεδα διαστάσεων στο σύμπαν. Διαπερνούν συγκεκριμένες διαστάσεις από την κορυφή έως τη βάση ή από το μικροσκοπικό επίπεδο στο μακροσκοπικό επίπεδο. Με την εκδήλωση του Φα σε διαφορετικά επίπεδα, όσο πιο χαμηλό το επίπεδο τόσο μεγαλύτερη η διαφορά στις εκδηλώσεις και στις διαφοροποιήσεις αυτών των δύο διαφορετικών ουσιών. Ως αποτέλεσμα, προβάλλει αυτό που η Σχολή του Τάο ονομάζει τις αρχές του γιν και του γιανγκ και του Τάι Τζι. Κατεβαίνοντας περεταίρω στα χαμηλότερα επίπεδα, αυτά τα δύο είδη ύλης με διαφορετικές ιδιότητες γίνονται αυξητικά αντίθετες η μία στην άλλη και τότε αυτό προκαλεί την αρχή της αμοιβαίας-δημιουργίας και αμοιβαίας-καταστολής.

 

Μέσω της αμοιβαίας-δημιουργίας και της αμοιβαίας-καταστολής εμφανίζεται η καλοσύνη και η κακία, το σωστό και το λάθος και, το καλό και το κακό. Έπειτα, όσον αφορά τα έμβια όντα, εάν υπάρχουν Φο, υπάρχουν και δαίμονες, εάν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν και φαντάσματα - αυτό είναι πιο εμφανές και περίπλοκο στην κοινωνία των καθημερινών ανθρώπων. Όπου υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και κακοί, όπου υπάρχουν ανιδιοτελείς άνθρωποι, υπάρχουν και εγωιστές, όπου υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, υπάρχουν και στενόμυαλοι. Όσο για την καλλιέργεια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, όπου υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φωτιστούν, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν, όπου υπάρχουν άνθρωποι υπέρ, υπάρχουν και άνθρωποι κατά - αυτή είναι η ανθρώπινη κοινωνία. Εάν όλοι μπορούσαν να ασκήσουν καλλιέργεια, να φωτιστούν σε αυτό και να πιστέψουν σε αυτό, η ανθρώπινη κοινωνία θα μετατρεπόταν σε κοινωνία θεών. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι απλά μια κοινωνία ανθρώπινων όντων και δεν επιτρέπεται να πάψει να υπάρχει. Η ανθρώπινη κοινωνία θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα. Συνεπώς, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν άνθρωποι που αντιτίθενται σε αυτό. Αντιθέτως, δεν θα ήταν φυσικό αν κανείς δεν εναντιωνόταν. Χωρίς φαντάσματα πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να μετενσαρκωθούν ως άνθρωποι; Χωρίς την ύπαρξη δαιμόνων, κάποιος δεν θα ήταν ικανός να καλλιεργήσει τη φύση του Φο. Χωρίς την πίκρα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η γλύκα.

 

Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να εκπληρώσουν κάτι, συναντούν δυσκολία ακριβώς επειδή υπάρχει η αρχή της αμοιβαίας-δημιουργίας και αμοιβαίας-καταστολής. Μόνο όταν εκπληρώνετε οτιδήποτε θέλετε μέσω πικρής προσπάθειας και ξεπεράσετε δυσκολίες θα ανακαλύψετε ότι δεν κερδίζεται εύκολα, θα αγαπήσετε αυτό που έχετε πετύχει και θα νιώσετε χαρούμενοι. Διαφορετικά, αν δεν υπήρχε η αρχή της αμοιβαίας-δημιουργίας και αμοιβαίας-καταστολής και μπορούσατε να εκπληρώσετε τα πάντα χωρίς προσπάθεια, θα νιώθατε βαρετά με τη ζωή και θα σας έλειπε η αίσθηση της ευτυχίας και η χαρά της επιτυχίας.

 

Οποιοδήποτε είδος ύλης ή ζωής στο σύμπαν συντίθεται από μικροσκοπικά σωματίδια που δημιουργούν μεγαλύτερα σωματίδια, και αυτά τότε σχηματίζουν την επιφανειακή ύλη. Μέσα στο πεδίο που καλύπτεται από αυτά τα δύο είδη ύλης διαφορετικών ιδιοτήτων, όλη η ύλη και οι ζωές, κατέχουν διπλή φύση ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, ο σίδηρος και το ατσάλι είναι σκληρά, αλλά οξειδώνονται και σκουριάζουν όταν θάβονται στη Γη. Από την άλλη πλευρά τα κεραμικά σκεύη και η πορσελάνη δεν οξειδώνονται όταν θάβονται στη Γη, αλλά είναι εύθραυστα και σπάνε εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα όντα, που κατέχουν τη φύση του Φο και τη δαιμονική φύση ταυτοχρόνως. Αυτό που κάνει κάποιος χωρίς ηθικές δεσμεύσεις και περιορισμούς είναι της δαιμονικής φύσης. Η καλλιέργεια της φύσης του Φο είναι για να εξαλείψετε τη δαιμονική φύση και να δυναμώσετε και να αυξήσετε τη «Φύση του Φο» σας.

 

Η Φύση του Φο κάποιου είναι Σαν, και εκδηλώνεται ως ευσπλαχνία, το να σκέφτεται τους άλλους πριν να ενεργήσει, και [ως] η ικανότητα να υπομένει βάσανα. Η δαιμονική φύση κάποιου είναι η κακοβουλία, και εκδηλώνεται ως δολοφονία, κλοπή και ληστεία, εγωισμός, κακόβουλες σκέψεις, σπορά διχόνοιας, πρόκληση προβλημάτων διαδίδοντας φήμες, ζήλια, κακία, θυμός, τεμπελιά, αιμομιξία και πάει λέγοντας.

 

Η φύση του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν, εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά επίπεδα. Οι δύο διαφορετικών ειδών ουσίες μέσα σε συγκεκριμένα επίπεδα του σύμπαντος, επίσης έχουν διαφορετικές μορφές εκδήλωσης στα διαφορετικά επίπεδα. Όσο πιο χαμηλό το επίπεδο, τόσο πιο εμφανής είναι η αμοιβαία-αντίθεση, και επομένως και η διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Το ενάρετο γίνεται πιο ενάρετο, ενώ το κακό γίνεται πιο κακό. Η διπλή φύση στο ίδιο φυσικό αντικείμενο, επίσης γίνεται πιο περίπλοκη και ευμετάβλητη. Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε ο Βούδας όταν είπε ότι, «Τα πάντα έχουν Φύση του Φο». Στην πραγματικότητα, τα πάντα επίσης έχουν και δαιμονική φύση.

 

Ωστόσο, το σύμπαν χαρακτηρίζεται από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το ίδιο και η κοινωνία των καθημερινών ανθρώπων. Αυτά τα δύο είδη υλικών που συζήτησα δεν είναι τίποτα άλλο από δύο τύπους ουσιών που υπάρχουν από την κορυφή έως τη βάση, από το μικροσκοπικό επίπεδο έως το μακροσκοπικό επίπεδο, στην ανθρώπινη κοινωνία, και αντανακλώνται στα έμβια όντα και την ύλη και μπορούν να προκαλέσουν διπλή φύση σε αυτά. Αλλά οι ζωές και η ύλη από την κορυφή έως τη βάση, στην ανθρώπινη κοινωνία, συνθέτονται από αμέτρητες ποικιλίες ύλης από το μικροσκοπικό επίπεδο στο μακροσκοπικό επίπεδο.

 

Εάν η ανθρωπότητα δεν παρατηρήσει τα ανθρώπινα ηθικά πρότυπα, η κοινωνία θα εισέλθει σε ανεξέλεγκτο χάος, με φυσικές θεομηνίες και καταστροφές φτιαγμένες από τον άνθρωπο. Εάν ένας καλλιεργητής δεν ξεφορτωθεί τη δαιμονική του φύση μέσω καλλιέργειας, το γκονγκ του θα διαταραχθεί άσχημα και δεν θα λάβει τίποτα ή θα ακολουθήσει ένα δαιμονικό μονοπάτι.

 

Λι Χονγκτζί

26 Αυγούστου 1996.

 

 

Τεράστια Έκθεση

 

Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών έχουν τώρα επιτύχει ή πρόκειται να πετύχουν την Ολοκλήρωση. Πόσο ιερό είναι για ένα ανθρώπινο ον να πετύχει την Ολοκλήρωση! Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν θα μπορούσε να είναι πιο έξοχο, ένδοξο ή μεγαλειώδες. Όντας έτσι, αυστηρές απαιτήσεις πρέπει να τεθούν σε κάθε καλλιεργητή στην πορεία της καλλιέργειας. Επιπλέον, η ανύψωση σε κάθε ανώτερο επίπεδο πραγματοποιείται πληρώντας ακλόνητα τα πρότυπά τους. Όσον αφορά τη γενική κατάσταση, οι μαθητές στην καλλιέργεια του Ντάφα είναι πλήρως ικανοί αλλά υπάρχουν επίσης μερικοί που παραπαίουν με διάφορες προσκολλήσεις που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν. Επιφανειακά, και αυτοί επίσης λένε ότι ο Ντάφα είναι καλός αλλά στην πραγματικότητα δεν ασκούν καλλιέργεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το γενικό κλίμα είναι ένα που όλοι λένε ότι ο Ντάφα είναι καλός, καθώς όλοι - από τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας ως τους κοινούς ανθρώπους - μιλούν με εκτίμηση για αυτόν. Μερικές κυβερνήσεις επίσης λένε καλά πράγματα για αυτόν που αναπαράγονται από το κοινό. Ποιοι είναι τότε οι ειλικρινείς; Ποιοι απλά αντηχούν τις φωνές των άλλων; Ποιοι ψέλνουν τη δοξολογία του ενώ στην πραγματικότητα τον υπονομεύουν; Εάν αλλάξουμε την κατάσταση στην ανθρώπινη κοινωνία και αντιστρέψουμε το γενικό κλίμα, τότε ας δούμε ποιος λέει ακόμα ότι ο Ντάφα είναι καλός και ποιος αλλάζει γνώμη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα γίνονταν ξαφνικά όλα απολύτως ξεκάθαρα;

 

Από το συμβάν με τη γκουανγκμίνγκ Ντέιλι  έως τώρα, ο κάθε μαθητής του Ντάφα έχει παίξει έναν ρόλο: μερικοί ήταν αποφασισμένοι να καλλιεργηθούν σταθερά· μερικοί έγραψαν χωρίς επιφύλαξη στις αρχές χάριν της φήμης του Ντάφα· μερικοί μίλησαν ανοιχτά για την αδικία που έγινε από την ανεύθυνη αναφορά. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που δεν έχουν καλλιεργήσει τον εσωτερικό εαυτό τους μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, αλλά έχουν εμπλακεί σε διχαστικές δραστηριότητες, κάνοντας την παρούσα κατάσταση πιο περίπλοκη. Μερικοί σταμάτησαν ακόμη και να καλλιεργούνται, φοβούμενοι ότι οι φήμες τους και τα προσωπικά τους συμφέροντα θα βλάπτονταν. Ακόμα άλλοι κυκλοφόρησαν φήμες χωρίς καμία μέριμνα για τη σταθερότητα του Ντάφα, χειροτερεύοντας τους παράγοντες που υπονομεύουν τον Φα. Υπήρχε επίσης ένας αριθμός σημαντικών ατόμων επαφής σε διαφορετικές περιοχές οι οποίοι ανέλυσαν την κατάσταση του Ντάφα με την ανθυγιεινή συνήθεια της παρατήρησης των κοινωνικών τάσεων, μια συνήθεια ανεπτυγμένη στα χρόνια της πολιτικής πάλης. Συσχετίζοντας μεμονωμένα προβλήματα που προέκυψαν σε διαφορετικές περιοχές, συμπαίραναν ότι κάποια είδη κοινωνικών τάσεων ξεδιπλώνονταν και έτσι σκοπίμως το πέρασαν αυτό στους μαθητές. Αν και υπήρχαν αρκετοί λόγοι για αυτό, θα μπορούσε οτιδήποτε να βλάψει τον Φα πιο σοβαρά; Ακόμη χειρότερα, μερικοί άνθρωποι προκάλεσαν πρόβλημα δημιουργόντας φήμες με τη δαιμονική τους φύση, λες και η κατάσταση δεν ήταν αρκετά χαοτική.

 

Ο Ντάφα είναι του σύμπαντος και διαπερνά τα πάντα όλο το δρόμο έως την ανθρώπινη κοινωνία. Όταν ένας Φα αυτού του μεγέθους διδάσκεται, πώς θα μπορούσε οτιδήποτε να είναι έξω από τη διευθέτηση; Δεν είναι αυτό που συνέβη ένα τεστ για το σίνσινγκ των μαθητών του Ντάφα; Τι είναι καλλιέργεια; Όταν εσείς λέτε ότι είναι καλή, εγώ λέω ότι είναι καλή και όλοι λένε ότι είναι καλή, πώς μπορείτε να δείτε την καρδιά ενός ανθρώπου; Μόνο στην κρίσιμη στιγμή μπορούμε να δούμε την καρδιά του. Εάν δεν εγκαταλείψει συγκεκριμένες προσκολλήσεις μπορεί ακόμα και να τολμήσει να προδώσει έναν Φο - θα μπορούσε αυτό να είναι μικρό πρόβλημα; Μερικά άτομα φοβήθηκαν. Όμως τι φοβηθήκατε; Μαθητές μου! Δεν με ακούσατε να λέω ότι όταν ένα άτομο πέτυχε στην καλλιέργεια το επίπεδο ενός Άρχατ, σκόνταψε επειδή ανέπτυξε φόβο στην καρδιά του; Κάθε ανθρώπινη προσκόλληση πρέπει να εγκαταλειφθεί, άσχετα με το ποια είναι. Μερικοί μαθητές είπαν: «Τι υπάρχει για να φοβηθώ; Το σώμα μου θα κάθεται ακόμα εκεί ακόμα και με το κεφάλι μου κομμένο». Όταν τους συγκρίνετε είναι ξεκάθαρο με μια ματιά πόσο καλά καλλιεργούνται. Φυσικά, μερικοί σημαντικοί εκπρόσωποι αγωνιούν για την ασφάλεια του Ντάφα, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

 

Θέλουμε απλά να κάνουμε αυτούς τους μαθητές που δεν ασκούν καλλιέργεια επιμελώς να δουν τις αδυναμίες τους, να κάνουμε αυτούς που παραπατούν να αναδυθούν, να εκθέσουν αυτούς που υπονομεύουν τον Φα με έναν συγκαλυμμένο τρόπο, και να καταστήσουμε ικανούς αυτούς που είναι πραγματικοί μαθητές να φτάσουν στην Ολοκλήρωση.

 

Λι Χονγκτζί

28 Αυγούστου 1996.

 

 

 

Η Άσκηση Καλλιέργειας Δεν είναι Πολιτική

 

Μερικοί μαθητές είναι δυσαρεστημένοι με την κοινωνία και την πολιτική. Μαθαίνουν τον Ντάφα μας με αυτήν την δυνατή προσκόλληση που δεν εγκαταλείπουν. Επιχειρούν ακόμη και να εκμεταλλευτούν τον Ντάφα μας για να αναμιχθούν στην πολιτική - μια πράξη γεννημένη από μια βρώμικη κατάσταση του νου που βεβηλώνει τον Φο και τον Φα. Σίγουρα δεν θα φτάσουν στην Ολοκλήρωση αν δεν εγκαταλείψουν αυτήν την νοοτροπία.

 

Στις διαλέξεις μου έχω επανειλημμένως τονίσει ότι η μορφή της ανθρώπινης κοινωνίας - άσχετα με τον τύπο του κοινωνικού ή του πολιτικού συστήματος - είναι προκαθορισμένη και αποφασισμένη από τον ουρανό. Ένας καλλιεργητής δεν χρειάζεται να ενδιαφέρεται για τις υποθέσεις του ανθρώπινου κόσμου, πόσο μάλλον να ανακατεύεται σε πολιτικές μάχες. Δεν δοκιμάζεται η καρδιά των καλλιεργητών έτσι όπως μας φέρεται η κοινωνία; Δεν πρέπει να εμπλεκόμαστε στην πολιτική.

 

Τέτοια είναι η μορφή της μεθόδου καλλιέργειάς μας του Ντάφα. Δεν θα βασιστούμε σε καμία πολιτική δύναμη στη χώρα ή στο εξωτερικό. Εκείνοι οι άνθρωποι της εξουσίας δεν είναι καλλιεργητές, έτσι σίγουρα δεν μπορούν να έχουν καμία θέση ή ευθύνη στον Ντάφα μας – είτε τυπικά είτε πραγματικά.

 

Μαθητές μου, πρέπει να θυμόσαστε ότι κάνουμε πραγματική άσκηση καλλιέργειας! Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτές τις συνηθισμένες ανθρώπινες ανησυχίες για φήμη, κέρδος και συναίσθημα. Έχουν να κάνουν κάτι οι συνθήκες ενός κοινωνικού συστήματος με την άσκηση καλλιέργειάς σας; Μπορείτε μόνο να φτάσετε στην Ολοκλήρωση αφού έχετε εγκαταλείψει όλες τις προσκολλήσεις σας και καμία από αυτές δεν έχει απομείνει. Εκτός από το να τα πάει καλά στην εργασία του, ένας καλλιεργητής δεν θα ενδιαφερθεί για την πολιτική ή την πολιτική δύναμη κανενός είδους. Αποτυγχάνοντας σε αυτό, σίγουρα δεν είναι μαθητής μου.

 

Είμαστε σε θέση να έχουμε καλλιεργητές που λαμβάνουν τον Φα και πετυχαίνουν την Ορθή Επίτευξη, όπως είμαστε σε θέση να διδάξουμε τους ανθρώπους να είναι καλοκάγαθοι στην κοινωνία - αυτό είναι καλό για την σταθερότητα της ανθρώπινης κοινωνίας. Παρ' όλ' αυτά ο Ντάφα δεν διδάσκεται για χάρη της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά για εσάς, για να φτάσετε στην Ολοκλήρωση.

 

Λι Χονγκτζί

3 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Ένα Άτομο Επικεφαλής είναι Επίσης ένας Καλλιεργητής

 

Τα άτομα που είναι επικεφαλείς στα βοηθητικά μας κέντρα στις διάφορες περιοχές είναι εκείνοι που μπορούν και δουλεύουν σκληρά για τον Ντάφα χωρίς παράπονο. Ωστόσο πολλά από αυτά τα άτομα απλά δεν φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά ο ένας με τον άλλο, και έτσι αποτυγχάνουν να συνεργαστούν στη δουλειά τους. Αυτό έχει λερώσει άσχημα την εικόνα του Ντάφα στον νου των ανθρώπων. Μερικοί με ρώτησαν: «Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα άτομα είναι ανίκανα να κάνουν τη δουλειά;» Λέω ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα το έθετε ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο καίριος λόγος είναι ότι και εσείς, ως συντονιστές και βοηθοί συντονιστών των κέντρων, είστε καλλιεργητές που επίσης έχετε προσκολλήσεις που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε και χρειάζεστε ένα περιβάλλον για να τις ξεφορτωθείτε. Αλλά, όταν προκύπτουν εντάσεις μεταξύ εκείνων που είναι επικεφαλείς, συνήθως χρησιμοποιείτε τη δικαιολογία τού «δεν συνεργάζεται στη δουλειά» ή «στην εργασία για τον Ντάφα» για να το κάνετε πέρα αντί να εκμεταλλευτείτε αυτήν την καλή ευκαιρία να ψάξετε μέσα σας και να βελτιωθείτε. Επειδή δεν αφήσατε τις προσκολλήσεις σας ή δεν βελτιωθήκατε, το πρόβλημα θα επανεμφανιστεί την επόμενη φορά. [Και] αυτό σίγουρα θα παρέμβει στη δουλειά σας για τον Ντάφα. Δεν ξέρετε ότι οι εντάσεις μεταξύ εκείνων που είναι επικεφαλείς είναι κανονισμένες από εμένα για να βελτιωθείτε; Ωστόσο χρησιμοποιείτε τη δουλειά σας για τον Ντάφα για να κρύψετε τις προσκολλήσεις στις οποίες θα έπρεπε να είχατε βελτιωθεί, αλλά δεν το κάνατε. Εκφράζετε τη στεναχώρια σας σε εμένα στον νου σας όταν τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για να τα ξεπεράσετε. Ξέρετε πώς νιώθω για αυτό εκείνη τη στιγμή; Δεν σημαίνει ότι επειδή είστε απλά ένας συντονιστής ενός κέντρου ή δουλεύετε για τον Ντάφα ότι μπορείτε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση χωρίς να πρέπει να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας. Ακόμα και ένας μαθητής μπορεί να καταλάβει ότι βελτιώνει το σίνσινγκ του σε κάθε διαφωνία – γιατί δεν μπορεί ο συντονιστής ενός κέντρου; Με σκοπό να βελτιωθείτε η καρδιά σας πρέπει να ερεθιστεί όταν προβλήματα προκύπτουν, διαφορετικά δεν θα το κάνει. Η δουλειά για τον Ντάφα είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας!

 

Γιατί γράφω αυτό το άρθρο ειδικά για εσάς; Επειδή κάθε σας πράξη και κάθε σας σχόλιο επηρεάζει άμεσα τους μαθητές. Εάν τα πηγαίνετε καλά στην καλλιέργειά σας, θα τα πάτε καλά στη διάδοση του Φα στην περιοχή σας και οι μαθητές θα τα πάνε καλύτερα στην καλλιέργειά τους. Εάν δεν γίνει έτσι, θα βλάψετε τον Φα. Εφόσον είστε η ελίτ του Ντάφα στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων, δεν μπορώ απλά να σας αφήσω να δουλεύετε χωρίς να φτάσετε στην Ολοκλήρωση.

 

Λι Χονγκτζί

3 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Τι Είναι η Άσκηση Καλλιέργειας;

 

Όταν αναφερόμαστε στη μέθοδο καλλιέργειας, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η άσκηση καλλιέργειας περιέχει μόνο την εκτέλεση κάποιων ασκήσεων, το κάθισμα σε διαλογισμό, και την αποστήθιση μερικών ψαλμών που θα τους μεταμορφώσουν σε Θεούς ή Φο ή θα τους επιτρέψουν να λάβουν το Τάο. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι άσκηση καλλιέργειας αλλά απλώς εξάσκηση για επίγειες ικανότητες.

 

Στην θρησκεία, δίνεται πολύ έμφαση στην καλλιέργεια, και αυτό αποκαλείται «χειρισμός καλλιέργειας». Αλλά αυτό πάει στο άλλο άκρο. Ένας μοναχός ή μια μοναχή προσπαθεί σκληρά να ψάλλει τις άγιες γραφές και θεωρεί τη γνώση κάποιου της ιερής γραφής ως το μέσο για να φτάσει στην Ολοκλήρωση. Στην πραγματικότητα, όταν ο Βούδας Σακιαμούνι, ο Ιησούς και ο Λάο Τζι ήταν σε αυτόν τον κόσμο δεν υπήρχαν καθόλου ιερές γραφές – υπήρχε μόνο πραγματική καλλιέργεια. Ό,τι δίδαξαν οι αξιοσέβαστοι δάσκαλοι ήταν για να καθοδηγήσουν την άσκηση καλλιέργειας. Αργότερα, οι μαθητές ανακάλεσαν τα λόγια τους, τα έβαλαν σε βιβλία και τα αποκάλεσαν άγιες γραφές. Σταδιακά ξεκίνησαν να μελετούν την Βουδιστική φιλοσοφία ή τις θεωρίες του Ντάρμα. Αντίθετα με το τι συνέβαινε στην εποχή εκείνων των σεβασμιότατων δασκάλων - όταν οι άνθρωποι πράγματι ασκούσαν καλλιέργεια και χρησιμοποιούσαν τις διδασκαλίες τους ως τον οδηγό της καλλιέργειάς τους - εκείνοι οι άνθρωποι, αντίθετα, πήραν τη μελέτη των ιερών γραφών της θρησκείας και την ευρυμάθεια ως μέθοδο καλλιέργειας.

 

Αυτό είναι ένα μάθημα από την ιστορία. Οι μαθητές που ασκούν καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα πρέπει να θυμούνται ότι δεν πρέπει καθόλου να πάρετε τον Φα σαν μια συνηθισμένη ανθρώπινη ακαδημαϊκή γνώση ή ως κάτι για τους μοναχούς να μελετούν, αντί να ασκείτε πραγματικά καλλιέργεια. Γιατί σας λέω να μελετάτε, να διαβάζετε και να απομνημονεύετε το Τζούαν Φάλουν; Για να καθοδηγήσω την καλλιέργειά σας! Όσο για αυτούς που κάνουν μόνο τις ασκήσεις αλλά δεν μελετούν τον Φα, δεν είναι μαθητές του Ντάφα έτσι και αλλιώς. Μόνο όταν μελετάτε τον Φα και καλλιεργείτε την καρδιά και τον νου σας μαζί με τα μέσα, δηλαδή  τις ασκήσεις, για να φτάσετε στην Ολοκλήρωση, και πραγματικά αλλάζετε τους εαυτούς σας θεμελιωδώς ενώ βελτιώνετε το σίνσινγκ σας και ανεβάζετε το επίπεδό σας - μπορεί αυτό να αποκαλεστεί πραγματική άσκηση καλλιέργειας.

 

Λι Χονγκτζί

6 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Ο Ντάφα θα Είναι για Πάντα Αγνός Σαν Διαμάντι

 

Η θρησκεία δεν μπορεί να αναμιχθεί με την πολιτική, αλλιώς ο ηγέτης της αναγκαστικά θα απορροφηθεί εντελώς στις επίγειες υποθέσεις. Ενώ θα διδάσκει μόνο στα λόγια, τις καρδιές των ανθρώπων να είναι καλές, και θα οδηγεί τους ανθρώπους πίσω στην αγνή γη, οι καρδιές εκείνων των ανθρώπων είναι μοιραίο να γίνουν κακές και υποκριτικές. Αυτό που [θα] επιδιώκουν θα είναι σίγουρα η φήμη και το προσωπικό συμφέρον. Η δύναμη είναι αυτό που οι κοινοί άνθρωποι επιθυμούν, ενώ η φήμη είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να φτάσουν στην Ολοκλήρωση. Αυτό το άτομο βαθμιαία θα γίνει ο ηγέτης μιας κακής θρησκείας. Επειδή ο σκοπός της θρησκείας είναι να διδάξει τους ανθρώπους να είναι καλοί ώστε τελικά να επιστρέψουν στον ουράνιο παράδεισό τους, οι αρχές που κηρύττει πρέπει να είναι υψηλότερες από εκείνες στην ανθρώπινη κοινωνία. Εάν εφαρμοστούν στην πολιτική στον ανθρώπινο κόσμο, θα είναι η πιο σοβαρή διαφθορά των ουράνιων αρχών. Πώς θα μπορούσαν οι Θεοί και οι Φο να οδηγηθούν από τις ανθρώπινες προσκολλήσεις να εμπλακούν στα βρώμικα πολιτικά θέματα και στην πάλη για δύναμη της ανθρώπινης κοινωνίας; Αυτό κάνει ένα ανθρώπινο ον, όταν οδηγείται από τη δαιμονική του φύση. Μια τέτοια θρησκεία θα χρησιμοποιηθεί από τις κυβερνήσεις για να εφαρμόσουν βία και να ξεκινήσουν θρησκευτικούς πολέμους, γινόμενη έτσι μια κακή θρησκεία που βλάπτει την ανθρωπότητα.

 

Το να «έχουν όλους τους ανθρώπους να ασκούνται στη θρησκεία» επίσης δεν είναι σωστό. Πρώτον, αυτό μπορεί εύκολα να αλλάξει το θρησκευτικό δόγμα και να το υποβιβάσει σε θεωρίες της συνηθισμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Δεύτερον, η θρησκεία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα πολιτικό εργαλείο που θα αμαυρώσει την εικόνα του Νόμου του Φο. Τρίτον, οι θρησκευτικοί ηγέτες θα γίνουν πολιτικοί και αυτό θα κάνει τη θρησκεία να φτάσει στο τέλος της, αλλάζοντάς την έτσι σε μια κακή θρησκεία.

 

Το Φάλουν Ντάφα δεν είναι θρησκεία αλλά οι μελλοντικές γενιές θα το θεωρούν ως τέτοια. Διδάσκεται στα ανθρώπινα όντα με σκοπό την άσκηση καλλιέργειας και όχι την ίδρυση θρησκείας. Μπορεί να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα μαθαίνουν τον Ντάφα αλλά δεν είναι επιτρεπτό να αλλάξουν όλοι οι πολίτες των εθνών σε ακόλουθους της θρησκείας και να τους κάνουν όλους να παίρνουν μέρος σε ενιαίες δραστηριότητες της άσκησης καλλιέργειας. Η μέθοδος καλλιέργειας του Ντάφα είναι πάντοτε εθελοντική. Ποτέ μην αναγκάσετε κάποιον να συμμετέχει σε άσκηση καλλιέργειας.

 

Σε καμία χρονική περίοδο στο μέλλον δεν επιτρέπεται ο Ντάφα να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πολιτικά θέματα. Ο Ντάφα μπορεί να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να γίνουν καλές, σταθεροποιώντας έτσι την κοινωνία. Αλλά διόλου δεν διδάσκεται για τον σκοπό της διατήρησης των πραγμάτων της ανθρώπινης κοινωνίας. Μαθητές, έχετε στον νου σας ότι, άσχετα με το πόση πίεση μπορεί να υπάρξει στο μέλλον από πολιτικές ή άλλες δυνάμεις, ο Ντάφα δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί από πολιτικές δυνάμεις.

 

Ποτέ μην αναμιχθείτε στην πολιτική, ούτε να παρεμβαίνετε σε κρατικές υποθέσεις. Καλλιεργηθείτε αληθινά και γίνετε ευσπλαχνικοί. Κρατήστε τον Ντάφα αγνό, απαράλλαχτο και άφθαρτο σαν το διαμάντι, και θα υπάρχει έτσι για πάντα.

 

Λι Χονγκτζί

7 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Περαιτέρω Κατανόηση

 

Δεν μπορώ να σας εξηγήσω το ζήτημα της Φύσης του Φο και της δαιμονικής φύσης πιο καθαρά. Οι δοκιμασίες για εσάς που περνάτε συμβαίνουν στην πραγματικότητα για να αφαιρέσω την δαιμονική σας φύση. Παρ’ όλ’ αυτά, από καιρό σε καιρό έχετε χρησιμοποιήσει διάφορες δικαιολογίες ή και τον ίδιο τον Ντάφα για να την κρύψετε, και αποτύχατε να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας, ενώ χάνατε ευκαιρίες ξανά και ξανά.

 

Δεν συνειδητοποιείτε ότι όσο καιρό είστε καλλιεργητής, σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις, θα χρησιμοποιήσω οποιεσδήποτε δυσκολίες ή δυσάρεστα πράγματα που συναντάτε, ακόμη κι αν περιλαμβάνουν δουλειά για τον Ντάφα ή ανεξάρτητα το πόσο καλά ή ιερά πιστεύετε ότι είναι, για να εξαλείψετε τις προσκολλήσεις σας και να εκτεθεί η δαιμονική σας φύση έτσι ώστε να μπορέσει να εξαλειφθεί, διότι η βελτίωσή σας είναι ό,τι πιο απαραίτητο;

 

Αν μπορείτε να βελτιώνεστε με αυτόν τον τρόπο, τότε αυτό που θα κάνετε, με αγνή καρδιά, θα είναι το καλύτερο και το πιο ιερό.

 

Λι Χονγκτζί

9 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Προειδοποιητική Συμβουλή

 

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που ξεκίνησα να διδάσκω τον Ντάφα. Μερικών μαθητών το σίνσινγκ και το επίπεδο των βασιλείων τους έχουν βελτιωθεί αργά, παραμένουν στο στάδιο της αντίληψής τους στην κατανόησή τους για εμένα και τον Ντάφα, όντας πάντα ευγνώμονες προς εμένα για τις αλλαγές στα σώματά τους και για την εκδήλωση των υπερφυσικών ικανοτήτων - αυτή είναι μια συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη. Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε την ανθρώπινή σας κατάσταση και λογικά να υψωθείτε σε μια πραγματική κατανόηση του Ντάφα, θα χάσετε την ευκαιρία. Εάν δεν αλλάξετε την ανθρώπινη λογική που, ως ένας συνηθισμένος άνθρωπος, έχετε σχηματίσει βαθιά μέσα στα κόκκαλά σας μέσα στα χιλιάδες χρόνια, θα είστε ανίκανοι να ξεφύγετε από αυτό το επιφανειακό ανθρώπινο κέλυφος και να φτάσετε την Ολοκλήρωση. Δεν μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμένα να εξαλείφω το κάρμα για εσάς ενώ αποτυγχάνετε να προοδεύσετε πραγματικά στο να κατανοείτε τον Φα και να υψώνεστε πέρα από τις ανθρώπινες κατανοήσεις και ιδέες. Οι τρόποι της σκέψης σας, οι κατανοήσεις σας και η εκτίμησή σας προς εμένα και τον Ντάφα είναι προϊόντα της συνηθισμένης ανθρώπινης σκέψης. Αλλά αυτό που σας διδάσκω εγώ είναι πραγματικά το να πάτε πέρα από τους συνηθισμένους ανθρώπους σε μια ορθολογική, αληθινή κατανόηση του Ντάφα!

 

Ασκώντας καλλιέργεια, δεν κάνετε πραγματική, ακλόνητη πρόοδο μόνοι σας, πράγμα το οποίο θα επηρεάσει σπουδαίες, βασικές αλλαγές εσωτερικά. Αντιθέτως, βασίζεστε στη δύναμή μου και εκμεταλλεύεσθε ισχυρούς εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό δεν μπορεί ποτέ να μεταμορφώσει την ανθρώπινη φύση σας σε Φύση του Φο. Εάν ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να καταλάβει τον Φα από τα βάθη του νου του, αυτό στα αλήθεια θα είναι η εκδήλωση του Φα του οποίου η δύναμη δεν γνωρίζει όρια - η επανεμφάνιση του πανίσχυρου Νόμου του Φο στον ανθρώπινο κόσμο!

 

Λι Χονγκτζί

10 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Ο Ντάφα δεν Μπορεί Ποτέ να Λογοκλαπεί

 

Μαθητές μου! Έχω πει επανειλημμένως ότι η μετάδοση του Ντάφα στα ανθρώπινα όντα είναι ήδη το μεγαλύτερο έλεος προς αυτά. Είναι κάτι ανεπανάληπτο σε δισεκατομμύρια χρόνια! Ωστόσο μερικοί άνθρωποι απλά δεν συνειδητοποιούν ότι πρέπει να τον εκτιμήσουν. Υπάρχουν άλλοι που ακόμη θέλουν να αλλάξουν τον Φα ή τις ασκήσεις για να τα κάνουν κάτι που ανήκει σε αυτούς, στην εθνικότητά τους ή στη γενιά τους. Σκεφτείτε το! Νομίζετε ότι είναι καλό εξαιτίας των προσωπικών ενδιαφερόντων στα οποία είστε προσκολλημένοι ή στα ενδιαφέροντα της εθνότητάς σας και παρομοίως - αυτή είναι μια συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη. Θα ήταν εντάξει εάν αντιμετωπίζατε πράγματα της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά αυτό δεν είναι κάτι των κοινών ανθρώπων! Ο Φα δεν διδάσκεται για την εθνικότητά σας. Αυτός είναι ο Ντάφα του σύμπαντος, ο θεμελιώδης Νόμος του Φο! Μεταδίδεται στα ανθρώπινα όντα για να τα σώσει. Ωστόσο αλλάζετε έναν Φα τόσο μέγα…; Το να αλλάξετε μόνο ένα κομματάκι αυτού είναι ήδη μια κολοσσιαία αμαρτία. Να είστε σίγουροι ποτέ να μην δημιουργείτε διεστραμμένες σκέψεις απλά εξαιτίας των προσκολλήσεών σας στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία! Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο!

 

Ξέρατε ότι στα πρόσφατα χρόνια μερικοί μαθητές πέθαναν ξαφνικά; Μερικοί από αυτούς πέθαναν ακριβώς επειδή έκαναν τέτοια πράγματα. Μην νομίζετε ότι ο δάσκαλός σας μπορεί να κάνει κάτι σε εσάς. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν πολυάριθμοι θεοί φρουροί του Φα σε διάφορα επίπεδα των οποίων το καθήκον είναι να περιφρουρήσουν τον Φα. Επιπρόσθετα, ούτε οι δαίμονες θα σας λυπηθούν! Είναι επειδή ασκείτε καλλιέργεια στον ορθό Φα που έχετε ξεφύγει από το κάρμα που οφείλατε στις προηγούμενες ζωές σας. Με το που θα υποβιβαστείτε στο επίπεδο ενός συνηθισμένου ατόμου, κανείς δεν θα σας προστατεύσει και οι δαίμονες επίσης θα πάρουν τη ζωή σας. Είναι ακόμη άχρηστο να ζητάτε βοήθεια από άλλους Φο, Τάο και Θεούς, καθώς δεν προστατεύουν κάποιον που υπονομεύει τον Φα. Επιπροσθέτως, το κάρμα θα επιστραφεί στο σώμα σας.

 

Είναι δύσκολο για κάποιον να ασκήσει καλλιέργεια, ωστόσο πολύ εύκολο για να πέσει. Όταν ένα άτομο αποτυγχάνει σε μια δοκιμασία ή δεν μπορεί να εγκαταλείψει μια δυνατή ανθρώπινη προσκόλληση, ίσως να αντιστραφεί ή να πάει προς την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα στην ιστορία. Μόνο αφότου έχει πέσει κάτω ένα άτομο θα αρχίσει να το μετανιώνει, ωστόσο τότε είναι πολύ αργά.

 

μετάδοση

22 Σεπτεμβρίου 1996 στη Μπανγκόνγκ.

 

 

Τι είναι η Φώτιση;

 

Η Φώτιση επίσης αποκαλείται το Ξύπνημα της Σοφίας. Στον Ντάφα μας αποκαλείται το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ, δηλαδή, ένας έχει φτάσει στην Ολοκλήρωση μέσω καλλιέργειας, τελείωσε ολόκληρη την πορεία της καλλιέργειας, και πρόκειται να πάει σε έναν ουράνιο παράδεισο.

 

Ποια είναι η κατάσταση ενός ατόμου αφού φτάσει στη φώτιση; Ένας που έχει επιτύχει στο να καλλιεργήσει τη φύση του Φο θα γίνει ένας Φο, ένας που έχει επιτύχει στο να καλλιεργήσει τη φύση της Μποντισάτβας θα γίνει μια Μποντισάτβα, ένας που έχει επιτύχει στο να καλλιεργήσει το επίπεδο ενός Άρχατ, θα γίνει ένας Άρχατ, ένας που καλλιεργεί το Τάο θα λάβει το Τάο, και ένας που έχει επιτυχώς καλλιεργήσει τη φύση ενός Θεού θα είναι ήδη ένας Θεός. Επειδή αφού φτάσουν στην Ολοκλήρωση μερικά φωτισμένα άτομα έχουν ακόμα κάτι να κάνουν στην κοινωνία των κοινών ανθρώπων ή έχουν κάποιες ευχές να εκπληρώσουν πρέπει να ζήσουν μεταξύ των κοινών ανθρώπων για μια χρονική περίοδο. Αλλά το να ζουν έτσι μεταξύ των κοινών ανθρώπων είναι δύσκολο για αυτούς. Επειδή διαφέρουν πάρα πολύ από τους κοινούς ανθρώπους στο επίπεδο της σκέψης τους, είναι ικανοί να ανιχνεύσουν καθαρά όλες τις άσχημες σκέψεις στα μυαλά των κοινών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών προσκολλήσεών τους, τον εγωισμό, τη βρωμερότητα και τις δολοπλοκίες εναντίον άλλων. Επίσης, μπορούν ταυτόχρονα να εντοπίσουν τις παραμικρές νοητικές δραστηριότητες χιλιάδων ανθρώπων. Επιπρόσθετα, το κάρμα και οι ιοί είναι παντού στην κοινωνία των κοινών ανθρώπων, υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα άσχημα πράγματα που επιπλέουν στον αέρα, άγνωστα στα ανθρώπινα όντα. Μπορούν να τα δουν όλα αυτά καθαρά. Το κάρμα στην παρούσα ανθρώπινη κοινωνία της Τελικής Καταστροφής είναι τεράστιο. Ενώ αναπνέουν, οι άνθρωποι εισπνέουν μεγάλες ποσότητες από κάρμα, ιούς και δηλητηριώδη αέρια. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο για αυτούς να μείνουν σε αυτόν τον συνηθισμένο ανθρώπινο κόσμο.

 

Πώς μοιάζουν λοιπόν; Αυτό είναι κάτι που προσπαθούν να ανακαλύψουν οι μαθητές που είναι προσκολλημένοι σε αυτό το θέμα. Μην προσπαθείτε να ανακαλύψετε αν αυτό το άτομο μοιάζει να είναι φωτισμένο ή εκείνο το άτομο μοιάζει σαν κάποιον που έχει φτάσει στην Ολοκλήρωση. Πρέπει να επικεντρώσετε το νου σας στο να καλλιεργηθείτε αληθινά και επιμελώς και να φτάσετε στην Ολοκλήρωση γρηγορότερα. Γιατί να κοιτάξετε τους άλλους; Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φωτιστεί είναι συχνά μαθητές που δεν επιδεικνύουν τους εαυτούς τους αλλά που καλλιεργούνται σιωπηλά και αληθινά. Είναι διαφορετικών ηλικιών και δεν μοιάζουν διαφορετικά από τους κοινούς ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανόν ότι δεν επισύρουν πολύ προσοχή. Παρ' όλο που έχουν όλες τις θεϊκές δυνάμεις, τον μετασχηματισμό, βρίσκουν ότι τα ανθρώπινα όντα πραγματικά φαίνονται πολύ μικροσκοπικά, χαμηλά όντα που δεν τους αξίζει να τους φανερωθούν αυτά τα πράγματα. Επιπροσθέτως, τα ανθρώπινα όντα θα ανέπτυσσαν διάφορες μικροπρεπείς ανθρώπινες κατανοήσεις και σκέψεις, αν ήταν να δουν αυτά τα πράγματα, αντιμετωπίζοντάς τα με την ανθρώπινη προσκόλληση του φανατισμού, τα φωτισμένα άτομα δεν μπορούν να το ανεχτούν αυτό. Είναι δύσκολο για τους κοινούς ανθρώπους να καταλάβουν σε τι βασίζεται η πραγματική σημασία των βαθύτερων νοημάτων των θεϊκών δυνάμεων του Νόμου του Φο.

 

Προς το παρόν, μερικοί μαθητές που νοιάζονται για πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από το να είναι επιμελείς στην καλλιέργεια ψάχνουν παντού για ανθρώπους που έχουν γίνει φωτισμένοι και τα λοιπά. Σκεφτείτε το όλοι: Τα φωτισμένα άτομα είναι ήδη Φο και κατέχουν οτιδήποτε ένας Φο πρέπει να έχει. Πώς θα μπορούσαν επιπόλαια να επιτρέψουν στους ανθρώπους να γνωρίζουν για αυτά; Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ξέρουν για τους Φο; Όταν ψάχνετε παντού για αυτούς, οι προσκολλήσεις σας, η ανταγωνιστικότητα, η περιέργεια, η επιθυμία να επιδειχθείτε και του να είστε απρόσκλητα παρεμβατικός, σε συνδυασμό με την προσκόλληση της επιδίωξης, παρεμβαίνουν την ίδια στιγμή με τη γαλήνια καλλιέργεια των μαθητών. Ξέρετε λοιπόν πως νιώθουν για αυτό; Κάθε σκόπιμη ανθρώπινη πράξη ή σκέψη τους κάνει να νιώθουν άβολα!

 

Επειδή μερικοί μαθητές έχουν έρθει από πολύ υψηλές διαστάσεις για να λάβουν τον Φα, θα φωτιστούν πολύ σύντομα. Η άσκηση καλλιέργειας για δυο χρόνια που είχα αναφέρει ήταν για τέτοιους μαθητές. Αλλά όλοι οι μαθητές μας του Ντάφα έχουν πράγματι κάνει αλματώδη πρόοδο στην πραγματική καλλιέργεια. Πολλοί από αυτούς σύντομα θα γίνουν φωτισμένοι το οποίο είθισται να είναι πέρα από τη φαντασία των καλλιεργητών. Ελπίζω πως όλοι θα διατηρήσετε έναν γαλήνιο νου και θα κάνετε συνεχή πρόοδο με επιμονή. Καθώς κάθε άτομο φτάνει στην Ολοκλήρωση, θα παραλάβω και θα παραδώσω τον καθένα.

 

Λι Χονγκτζί

26 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Ξαναφτιάχνοντας την Ανθρωπότητα

 

Η πραγματικότητα που γνωρίζουν τα ανθρώπινα όντα είναι μια ψευδαίσθηση δημιουργημένη από την αδαή όψη της ανάπτυξης της ιστορίας και από τις πρακτικές επιστήμες τους. Δεν είναι η αληθινή εκδήλωση της μεγάλης πραγματικότητας μέσα στο σύμπαν. Επιπλέον, η γνήσια πραγματικότητα πρόκειται να επιφέρει μια νέα επιστήμη και μια νέα κατανόηση. Οι νόμοι και οι αρχές του σύμπαντος θα εμφανιστούν ξανά στον ανθρώπινο κόσμο.

 

Ο ανθρώπινος εγωισμός, η απληστία, η ηλιθιότητα και η άγνοια συνυφαίνονται με την καλοσύνη που είναι έμφυτη στην ανθρώπινη φύση, και οι άνθρωποι δημιουργούν χωρίς να το ξέρουν τα πάντα που θα πρέπει να υποφέρουν, αυτό προς το παρόν καταβροχθίζει την κοινωνία. Πολυάριθμα κοινωνικά προβλήματα διαφόρων ειδών έρχονται στην επιφάνεια του κόσμου και κρίσεις καραδοκούν παντού. Ωστόσο οι άνθρωποι δεν ξέρουν να βρουν τις αιτίες εντός της δικής τους φύσης. Μετά από τον εκφυλισμό της ηθικής, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να δουν ότι η τρομερή ανθρώπινη καρδιά είναι η δηλητηριώδης ρίζα των κοινωνικών προβλημάτων και ανόητα προσπαθούν πάντα να βρουν τη διέξοδο για τα κοινωνικά φαινόμενα. Σαν αποτέλεσμα, τα ανθρώπινα όντα ποτέ δεν αντιλαμβάνονται ότι όλες οι έτσι αποκαλούμενες «διέξοδοι» που δημιουργούν για αυτούς είναι ακριβώς για να εγκλωβιστούν οι ίδιοι. Καθώς γίνεται έτσι, υπάρχουν ακόμα λιγότερες διέξοδοι και τα νέα προβλήματα που ακολουθούν είναι ακόμη χειρότερα. Έτσι, με μεγάλη δυσκολία οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν έναν μικροσκοπικό χώρο και παίρνουν νέα μέτρα, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το μικροσκοπικό κομμάτι χώρου που απομένει για άλλη μια φορά. Καθώς αυτό επαναλαμβάνεται για μια χρονική περίοδο, δεν έχει απομείνει καθόλου χώρος και δεν μπορούν πλέον να βρούνε μια διέξοδο ούτε μπορούνε να δούνε την αλήθεια πέρα από τον εσώκλειστο χώρο. Τα ανθρώπινα όντα αρχίζουν να υποφέρουν από όλα όσα έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους. Αυτό είναι το τελικό στάδιο στο οποίο το σύμπαν εξαλείφει ζωές.

 

Ο Άρχοντας των Φο, του οποίου το έλεος είναι απίστευτα αχανές, έχει αφήσει τον Νόμο του Φο στα ανθρώπινα όντα. Το σύμπαν δίνει στους ανθρώπους άλλη μία ευκαιρία, επιτρέποντας στον πανίσχυρο Νόμο του Φο για άλλη μία φορά να αποκαλύψει την πραγματική αλήθεια του σύμπαντος στον ανθρώπινο κόσμο, για να ξεπλύνει όλη τη βρωμιά και την άγνοια, και να χρησιμοποιήσει την ανθρώπινη γλώσσα για να ανακτήσει τη λαμπρότητά του και το μεγαλείο του. Είθε να τον εκτιμήσετε! Ο Νόμος του Φο είναι ακριβώς μπροστά σας.

 

Λι Χονγκτζί

28 Σεπτεμβρίου 1996.

 

 

Εκφυλισμός

 

Η ανάρμοστη συμπεριφορά των ιερέων παραβιάζει ολοκληρωτικά τους όρκους αγνότητας που έχουν δώσει, κάνοντας την εμπιστοσύνη των Θεών να μην αξίζει ούτε καν μια δεκάρα και εκπλήττει και την ανθρωπότητα και τους θεούς. Οι καλοκάγαθοι άνθρωποι τους θεωρούν σαν τους μόνους ανθρώπους στους οποίους μπορούν να βασιστούν για σωτηρία. Η απογοήτευση έχει κάνει τους ανθρώπους αυξανόμενα να μην πιστεύουν στη θρησκεία και στο τέλος οι άνθρωποι έχουν χάσει ολοκληρωτικά την πίστη τους στον Θεό, διαπράττοντας έτσι όλων των ειδών τις άσχημες πράξεις, χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό έχει εξελιχτεί στο σημείο που οι άνθρωποι σήμερα έχουν ολοκληρωτικά μετατραπεί σε διεφθαρμένους ανθρώπους που εκδηλώνουν δαιμονική μανία, και αυτό έχει κάνει όλους τους θεούς να χάσουν εντελώς την εμπιστοσύνη τους στον άνθρωπο. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο οι θεοί δεν προσέχουν πια τα ανθρώπινα όντα.

 

Λι Χονγκτζί

10 Οκτωβρίου 1996.

 

 

Μη Παράλειψη στη φύση του Φο

 

Στην διδασκαλία του Φα, έχω πολλές φορές αναφέρει ότι η εμφάνιση των ιερών γραφών στο Βουδισμό του Σακιαμούνι και στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα προκλήθηκε κυρίως επειδή μερικοί άνθρωποι πρόσθεσαν μέσα στον Ντάρμα τις δικές τους λέξεις και κατανοήσεις - αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα στην ιστορία. Μολαταύτα, μερικοί μαθητές απλά αρνούνται να εγκαταλείψουν τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Χειραγωγούμενοι από τη δαιμονική φύση τού να είναι προσκολλημένοι στην επίδειξη της ευγλωττίας τους και του λογοτεχνικού τους ταλέντου, χωρίς να το καταλαβαίνουν (γνωρίζουν) υπονομεύουν τον Νόμο του Φο.

 

Πρόσφατα, μερικοί άνθρωποι το έχουν αποκαλέσει «ξεφορτώνοντας το βρώμικο νερό» όταν οι μαθητές, αφού εμβαθύνουν την κατανόησή τους στην καλλιέργεια, μιλούν για τα παλιά τους ελαττώματα όταν ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Αυτό έχει αλλάξει ολοκληρωτικά το περιεχόμενο της άσκησης καλλιέργειας. Η άσκηση καλλιέργειας είναι ιερή και δεν είναι κάτι σαν την αυτό-εξέταση ή τη μετάνοια ενός κοινού ανθρώπου. Μαθητές! Δεν πρέπει επιπόλαια να παίρνετε έναν όρο που χρησιμοποιείται ή αναφέρεται από όλους. Δεν είναι αυτό σαν να προσθέτετε κάτι το ανθρώπινο στον Ντάφα; Πέρυσι, αφού το βοηθητικό κέντρο στο Πεκίνο πρότεινε τις τέσσερις φράσεις, έγραψα ένα άρθρο ,«Διόρθωση», ειδικά για αυτό. Έπρεπε να ληφθεί σοβαρά. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ακατάλληλοι όροι που κυκλοφορούν. Πρέπει να το σκεφτείτε: Αν μια λέξη προστεθεί σήμερα και μια άλλη λέξη προστεθεί αύριο, με το πέρασμα του χρόνου η επόμενη γενιά των μαθητών δεν θα είναι ικανή να πει ποιανού είναι αυτές οι λέξεις, και βαθμιαία ο Ντάφα θα αλλαχτεί.

 

Πρέπει να είστε ξεκάθαροι στο ότι η μορφή της άσκησης καλλιέργειας που σας αφήνω δεν μπορεί ποτέ να αλλαχτεί. Μην κάνετε τίποτα που δεν κάνω εγώ, και μην χρησιμοποιήσετε τίποτα που δεν χρησιμοποιώ εγώ. Στην καλλιέργεια πρέπει να λέτε τα πράγματα όπως τα λέω εγώ. Δώστε προσοχή! Η ακούσια παραλλαγή του Νόμου του Φο είναι ακριβώς το ίδιο με την υπονόμευση!

 

Επίσης θέλω να σας πω ότι η φύση σας παλιά, πραγματικά βασιζόταν στον εγωισμό σας και στην ιδιοτέλεια. Από εδώ και πέρα, για οτιδήποτε κάνετε, πρέπει να σκέφτεστε τους άλλους πρώτα, έτσι ώστε να πετύχετε την ορθή Φώτιση της ανιδιοτέλειας και του αλτρουισμού. Έτσι από εδώ και πέρα, για ό,τι κάνετε ή για ό,τι λέτε, πρέπει να σκέφτεστε τους άλλους - ή ακόμη και τις μελλοντικές γενιές - μαζί με την αιώνια ευστάθεια του Ντάφα.

 

Λι Χονγκτζί

13 Φεβρουαρίου 1997.

 

 

Αντιληπτικότητα

 

Είναι καιρός να κάνω μερικές επισημάνσεις στις παρούσες μεθόδους δουλειάς που χρησιμοποιούνται από τους συντονιστές των κέντρων βοηθείας στις διαφορετικές περιοχές. Είναι σωστό να εφαρμόσουμε τις απαιτήσεις της Ερευνητικής Κοινότητας, αλλά πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που το κάνετε. Συχνά λέω ότι αν το μόνο που θέλει ένα άτομο είναι η ευημερία των άλλων και αν αυτό είναι χωρίς το παραμικρό προσωπικό κίνητρο ή προσωπική κατανόηση, αυτό που λέει θα συγκινήσει τον ακροατή μέχρι δακρύων. Δεν σας έχω διδάξει μόνο τον Ντάφα, αλλά σας έχω αφήσει επίσης τη διαγωγή μου. Ενώ εργάζεστε, ο τόνος της φωνής σας, η συμπαθητικότητά σας και η λογική σας μπορούν να αλλάξουν την καρδιά ενός ατόμου, ενώ οι εντολές ποτέ δεν θα μπορούσαν! Αν οι άλλοι δεν είναι πεπεισμένοι βαθιά μέσα τους αλλά συμμορφώνονται μόνο επιφανειακά, και πάλι θα συμπεριφέρονται σύμφωνα με τη δική τους θέληση όταν δεν υπάρχει κανείς τριγύρω για να τους δει.

 

Οποιαδήποτε δουλειά στον Ντάφα έχει ως σκοπό να αποκτήσουνε τον Φα οι άνθρωποι και να βελτιώσουν τον εαυτό τους οι μαθητές. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα δύο είναι άσκοπο. Επομένως, όλες οι δραστηριότητες πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με τις τοπικές καταστάσεις και τις περιπτώσεις των μαθητών, αντί να γίνονται απόλυτα. Ακόμα και η μάθηση του Ντάφα είναι εθελοντική, πόσο μάλλον η διοργάνωση δραστηριοτήτων! Στην πραγματικότητα, το άτομο που είναι υπεύθυνο ενός κέντρου είναι πρώτα από όλα αρχηγός στη μελέτη του Φα. Αν ένα άτομο δεν μελετάει τον Φα καλά από μόνο του, δεν θα τα πάει καλά στη δουλειά του. Τα συνέδρια ανταλλαγής εμπειριών που οργανώνονται από τα κέντρα βοηθείας σε διάφορες περιοχές δεν πρέπει ποτέ να μετατραπούν σε συνεδριάσεις αυτοκριτικής. Τέτοιες ιεροπρεπείς Συνεδριάσεις του Φα για ανταλλαγή εμπειριών στην καλλιέργεια του Ντάφα δεν πρέπει ποτέ να μετατραπούν σε συνεδριάσεις εκθέσεων για την αποκάλυψη της σκοτεινής πλευράς της κοινωνίας, και ακόμα περισσότερο δεν πρέπει να αναγκάσετε τους μαθητές να αποκαλύψουν τις αδυναμίες που είχαν και τα λάθη που έκαναν όταν ήταν κοινοί άνθρωποι, τότε θα προκαλούσατε σοβαρά, αρνητικά αποτελέσματα, που θα προκαλούσαν ζημιά στη φήμη του Ντάφα. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι στο τι πρέπει να κάνετε και στο τι δεν πρέπει να κάνετε. Αυτή είναι ιεροπρεπής άσκηση καλλιέργειας. Τα συνέδρια ανταλλαγής εμπειριών έχουν ως σκοπό τη βελτίωση των μαθητών και την προώθηση του Ντάφα, άλλα όχι για να δημοσιεύσουμε το πόσο κακοί ήταν οι μαθητές μας κάποτε. Είναι για συζητήσεις για να κάνουμε άσκηση καλλιέργειας στον Ντάφα, και όχι για να ξεφορτωθούμε το έτσι αποκαλούμενο «βρώμικο νερό»! Η δουλειά που κάνετε για τον Ντάφα δεν είναι άσχετη με την άσκηση καλλιέργειάς σας. Παράγοντες που είναι για να βελτιώσουν το σίνσινγκ σας εμφανίζονται παντού στη δουλειά σας. Δεν πρέπει μόνο να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά επίσης να φτάσετε στην Ολοκλήρωση. Ξέρω ότι λίγοι από εσάς σπάνια διαβάζετε τα βιβλία ή μελετάτε τον Φα και ούτε εξετάζετε τους εαυτούς σας σύμφωνα με τα διάφορα άρθρα που έχω γράψει για εσάς τα οποία αποκαλείτε ιερές γραφές. Τι είναι οι «ιερές γραφές»; Είναι απλώς άρθρα για να τα διαβάζετε συχνά. Τα διαβάζετε; Αν μελετήσετε τον Φα περισσότερο δεν θα τα πάτε άσχημα στη δουλειά σας. Επισημαίνω τις αδυναμίες σας προκειμένου να κάνω τον Ντάφα να αναπτυχθεί με έναν πιο υγιή τρόπο, με λιγότερα προβλήματα. Στην πραγματικότητα, ο Ντάφα επίσης εμπλουτίζει την επίγνωσή σας και δημιουργεί την ελίτ του Ντάφα.

 

Λι Χονγκτζί

13 Ιουνίου 1997 στο Χονγκ Κονγκ.

 

 

Να Έχετε Υπ’ Όψιν για Πάντα

 

Ένωση του Ντάφα:

 

Προτείνω αμέσως σε κάθε μαθητή, επιτόπου, να καταστρέψει οτιδήποτε δεν έχω δημοσίως αναφέρει αλλά κυκλοφορείται χωρίς άδεια, όπως: οι ομιλίες μου που βγήκαν έξω από το Τσενγκντέ, τα πράγματα για υπερφυσικές ικανότητες που ένας ασκούμενος από το Πεκίνο συζήτησε, η ομιλία από το κέντρο βοηθείας συντονιστή στη Ντάλιαν, η ιστορία με τη σπηλιά από τον συντονιστή του κέντρου βοηθείας στο Γκουιτζού και άλλες ομιλίες, για να μην αναφέρω τις ομιλίες που έγιναν από ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι σε διαφορετικές περιοχές, αυτό που ειπώθηκε από μαθητές αφού με είδανε, η ομιλία που δόθηκε από ανθρώπους που ήταν επικεφαλείς στην Ερευνητική Κοινότητα του Ντάφα, και τα λοιπά, συν τα έγγραφα, τις ηχογραφήσεις, τις βιντεοκασέτες, κ.τ.λ., που έχουν καταγραφεί από τις ομιλίες μου χωρίς άδεια. Όλα αυτά πρέπει να καταστραφούν επιτόπου και δεν μπορούν να κρατηθούν, άσχετα με τη δικαιολογία. Τι είναι «περιφρούρηση του Ντάφα»; Αυτό είναι εντελώς μια περιφρούρηση του Ντάφα, και μια δοκιμασία του εάν μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά που λέω και του εάν είστε πραγματικά μαθητές μου! Επιτρέψτε μου να πω σε όλους για άλλη μια φορά ότι στο Ντάρμα που δίδαξε ο Βούδας Σακιαμούνι έγινε σαμποτάζ με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα μάθημα στην ιστορία. Από εδώ και πέρα, κανείς δεν επιτρέπεται να ηχογραφεί ή να βιντεοσκοπεί ομιλίες που δίνονται από οποιοδήποτε άτομο που είναι επικεφαλής σε οποιαδήποτε περιοχή ή από οποιουσδήποτε μαθητές, ακόμη λιγότερο μπορούν να συνταχτούν σε κείμενα και να τα διαδίδουν στους ανθρώπους για να τα διαβάσουν. Αυτό δεν είναι κάποιο πρόβλημα ενός συγκεκριμένου προσώπου, ούτε είναι για να κατακρίνει κάποιο άτομο συγκεκριμένα εδώ, αντιθέτως, αυτό είναι διόρθωση του Ντάφα. Να έχετε υπ' όψιν σας: Εκτός από τα συνέδρια ανταλλαγής εμπειριών των μαθητών του Ντάφα, για τη μελέτη του Φα και την οργάνωση δραστηριοτήτων από τα μεγαλύτερα βοηθητικά κέντρα με την υποστήριξη της Ερευνητικής Κοινότητας, οτιδήποτε που δεν ανήκει στον Ντάφα αλλά κυκλοφορείται στον Ντάφα, υπονομεύει τον Ντάφα.

 

Λι Χονγκτζί

18 Ιουνίου 1997.

 

 

Ένα Ισχυρό Πλήγμα

 

Για να το κάνουμε πιο βολικό για περισσότερα άτομα να ασκήσουν καλλιέργεια, προς το παρόν ο Ντάφα παίρνει κυρίως τη μορφή της άσκησης καλλιέργειας στην κοινωνία των κοινών ανθρώπων. Οι ασκούμενοι καλλιεργούν τους εαυτούς τους στους χώρους εργασίας τους και στα άλλα περιβάλλοντα των κοινών ανθρώπων. Μόνο οι μοναχοί και οι μοναχές χρειάζονται να περιπλανιούνται. Ωστόσο υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ταξιδεύουν σε ολόκληρη τη χώρα και αποκαλούν τους εαυτούς τους μαθητές του Ντάφα. Μένουν στα σπίτια των μαθητών του Ντάφα χωρίς κάποιο λόγο, ενώ τρώνε, πίνουν, παίρνουν και ζητάνε πράγματα. Εξαπατώντας και παραπλανώντας εκμεταλλεύονται τον Ντάφα, επωφελούμενοι την ευγενική φύση των μαθητών. Όμως γιατί οι μαθητές μας δεν μπορούν να τους ξεχωρίσουν; Η άσκηση καλλιέργειας σημαίνει να καλλιεργήσει κανείς τον εαυτό του. Σκεφτείτε το: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν πραγματική καλλιέργεια ήρεμα στα σπίτια τους; Ένα δύσκολο περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να καλλιεργηθεί καλύτερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αψηφούν τα λόγια μου και περιπλανιούνται σε ολόκληρη τη χώρα; Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρώνε, παίρνουν και ζητούν πράγματα των μαθητών και ακόμη τους ζητούν και να εγκαταλείψουν τις προσκολλήσεις τους; Είναι αυτό, αυτό που τους έχω διδάξει; Ακόμη χειρότερα μερικοί μένουν στα σπίτια των μαθητών για συνεχόμενους μήνες. Αυτό δεν παρεμβαίνει κατάφωρα με, και βλάπτει, την άσκηση καλλιέργειας των μαθητών; Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ξεπληρώσουν πλήρως ό,τι έχουνε φάει και ό,τι έχουνε πάρει μέσω της εξαπάτησης. Ο Ντάφα δεν θα το επιτρέψει να γίνει διαφορετικά. Εάν αυτό το πράγμα συμβεί ξανά στο μέλλον, μπορείτε να φερθείτε σε αυτό το άτομο όπως σε έναν κοινό απατεώνα και να τον αναφέρετε στην αστυνομία, διότι αυτό το άτομο σίγουρα δεν είναι μαθητής μας.

 

Επίσης σε μερικές περιοχές μερικοί άνθρωποι έχουν οργανώσει τις αποκαλούμενες «Ομάδες κηρύγματος του Φα» χωρίς άδεια, δρώντας επιδεικτικά μεταξύ των μαθητών και εξαπατώντας παντού τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι επίσης, που προσκαλούν διάφορες προσωπικότητες για να βγάλουν λόγους, υπονομεύοντας και παρεμβαίνοντας έτσι με την καλλιέργεια των μαθητών. Επιφανειακά αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται να διαδίδουν τον Ντάφα αλλά στην πραγματικότητα προωθούν τους εαυτούς τους. Η καλλιέργεια ενός μαθητή κανονίζεται συστηματικά από τα Σώματα του Νόμου μου. Μόνο που μερικοί μαθητές δεν το ξέρουν αυτό ή δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Δεν προκαλούν επομένως αυτοί οι άνθρωποι παρέμβαση; Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνους που μόλις έχουν ξεκινήσει να μαθαίνουν τον Φα να τους ξεχωρίσουν σωστά. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που παραδίδουν τις αποκαλούμενες «ομιλίες» σε συνέδρια που παρακολουθούνται από χιλιάδες. Ό,τι λένε έχει σχέση με τους εαυτούς τους. Ερμηνεύουν ακόμα και μερικές προτάσεις του Ντάφα ή εξηγούν τον Ντάφα, με τα σώματά τους να εκπέμπουν στους μαθητές μαύρο κάρμα και ουσίες από προσκολλήσεις. Έχω δηλώσει σαφώς στο Τζούαν Φάλουν ότι αυτό είναι απαγορευμένο. Γιατί δεν το σκέφτεστε αυτό; Αυτό είναι ειδικά για εκείνους που είναι υπεύθυνοι φιλοξενίας και που έχουν προσκαλέσει ανθρώπους να κάνουν τέτοια πράγματα. Ίσως να έχετε επιφέρει μερικές δυσδιάκριτες ζημιές στους μαθητές του Ντάφα. Δεν έχετε πλέον τα προσόντα να είστε επικεφαλής των μαθητών του Ντάφα. Χωρίς να ακούτε εμένα ή να ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Ντάφα, πώς θα μπορούσατε να είστε μαθητές μου; Αυτό δεν είναι ενάντια στον Ντάφα; Εάν αυτό δεν είναι πράξη που βλάπτει τον Ντάφα, τότε τι είναι; Μαθητές μου, δεν πρέπει συνεχώς να μην καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα μέχρι να σας τα υποδείξω εγώ. Στην πραγματικότητα, τα πάντα συμπεριλαμβάνονται μέσα στον Φα. Γιατί δεν διαβάζετε περισσότερο τα βιβλία; Προτείνω σε όλους να αυτοδεσμευτούν να διαβάσουν δέκα φορές το βιβλίο που έγραψα, τα Απαραίτητα για Περαιτέρω Πρόοδο, το οποίο εσείς αποκαλείτε ιερό γραπτό. Όταν ο νους σας δεν είναι ήρεμος, το να μελετάτε τον Φα δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να τον μελετάτε με γαλήνιο νου.

 

Σε μερικές περιοχές έχουμε ανθρώπους υπεύθυνους που δεν διαβάζουν τα βιβλία, ούτε μελετούν τον Φα. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι έχουν πονοκεφάλους όποτε διαβάζουν τον Φα. Δεν είναι προφανές ότι δαίμονες παρεμβαίνουν σε αυτούς, και ωστόσο δεν θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχό τους; Ακόμα και ένας νέος μαθητής μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να είναι επικεφαλής; Νομίζω ότι είναι καλύτερα για αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν εθελοντικά απλοί μαθητές και πραγματικά για μια χρονική περίοδο να ασκήσουν καλλιέργεια γαλήνια – αυτό θα είναι καλό και για τον Ντάφα και για αυτούς. Υπήρχε επίσης κάποια που κατάλαβε το γράμμα της κριτικής μου προς αυτήν αντίθετα. Έκανε αντίγραφα και τα μοίρασε για να επιδειχθεί, χωρίς να καταλαβαίνει το λάθος της. Ισχυρίστηκε: «Ακόμη και ο Δάσκαλος έγραψε σε εμένα». Επίσης, με σκοπό να κάνουν τους μαθητές να ακολουθούν τις διαταγές τους, μερικοί συχνά χρησιμοποιούν στους λόγους τους λέξεις σαν και αυτές: «Εκ μέρους του Δασκάλου Λι, εγώ….», και τα λοιπά. Κανείς δεν μπορεί να με αντιπροσωπεύσει. Πώς θα μπορούσαν οι λέξεις σας να γίνουν λέξεις μου; Οι λέξεις μου είναι ο Φα. Μπορούν οι λέξεις σας να είναι ο Φα; Μαθητές μου! Προτείνω πρώτα να γίνετε απλοί μαθητές για μια χρονική περίοδο και ύστερα συνεχίζετε τη δουλειά σας αφού αντιληφθείτε τα πράγματα. Άσχετα με το πόση δουλειά έχει κάνει ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους ένα άτομο το οποίο είναι υπεύθυνος, δουλεύει για τον Ντάφα με τη δική του θέληση. Η επιτυχία της δουλειάς του είναι μόνο μια εκδήλωση μεταξύ κοινών ανθρώπων. Είναι η δύναμη του ίδιου του Ντάφα και των ιδιαίτερων διευθετήσεων από τα Σώματα του Νόμου μου που καθιστούν ικανούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον Φα και να διαδόσουν τον Φα ευρέως. Χωρίς τα σώματα του Νόμου μου να κάνουν αυτά τα πράγματα, ακόμη και η προστασία των ανθρώπων που είναι επικεφαλής θα μπορούσε με δυσκολία να είναι εγγυημένη, πόσο μάλλον η ευρεία διάδοση του Φα. Έτσι, μην σκέφτεστε πάντα τους εαυτούς σας ότι είναι τόσο ανώτεροι. Δεν υπάρχει καμία φήμη, κανένα προσωπικό συμφέρον ή κάποιοι επίσημοι τίτλοι στον Ντάφα, αλλά μόνο άσκηση καλλιέργειας.

 

Λι Χονγκτζί

18 Ιουνίου 1997.

 

 

Άλλο Ένα Σχόλιο πάνω στα Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Πρόσφατα, έχει υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός νέων μαθητών που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του Ντάφα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μερικές περιοχές όπου οι ασκούμενοι του Ντάφα που είναι επικεφαλής είναι νέοι, επίσης. Γι' αυτόν τον λόγο, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, απαιτείται από εσάς να μελετήσετε τον Φα σε βάθος έτσι ώστε όλη σας η συμπεριφορά και η διαγωγή να συμμορφώνονται με τον Ντάφα. Εν τω μεταξύ, τα γενικά κέντρα βοηθείας στις διάφορες περιοχές πρέπει να είναι προσεκτικά στην επιλογή ατόμων. Εκείνοι που παραπλανούν μαθητές πρέπει να αντικατασταθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και εκείνοι που μελετούν τον Ντάφα καλά πρέπει να τους διαδεχτούν ως επικεφαλής. 

 

Πρόσφατα, μερικά βοηθητικά κέντρα ζήτησαν από αυτούς των οποίων το Τρίτο Μάτι (τιέν μου) λέγεται ότι είναι ανοιχτό να εξετάσουν την καλλιέργεια των μαθητών. Οτιδήποτε έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα λανθασμένο και ψευδές. Είπα πριν πολύ καιρό ότι το κριτήριο για να αξιολογήσετε έναν μαθητή είναι το σίνσινγκ του και μόνο! Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν που δεν έχει φτάσει στην Φώτιση ή που δεν έχει φτάσει στην Ολοκλήρωση να δει καθαρά τις πραγματικές καταστάσεις της καλλιέργειας των μαθητών μου. Αυτό που είναι ορατό σε εκείνους που μπορούν να δουν είναι απλώς οι εκδηλώσεις που φαίνονται σε αυτούς στα συγκεκριμένα χαμηλά τους επίπεδα και είναι ανίκανοι να δουν πράγματα στα υψηλότερα επίπεδα. Εάν κάποιος που είναι επικεφαλής χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο άτομο για να εξετάσει άλλους μαθητές, αυτό το άτομο θα αναπτύξει προσκόλληση στην επίδειξη. Επιπρόσθετα, η δαιμονική του φύση θα προκαλέσει παρέμβαση και ζημιά, έτσι αυτό που βλέπει θα μεταμορφωθεί σύμφωνα με τις νοητικές του δραστηριότητες. Εξ’ αρχής ήταν λάθος του να εξετάσει τους μαθητές του Ντάφα. Το άτομο το οποίο ήταν υπεύθυνο που του ζήτησε να εξετάσει τους μαθητές, επίσης δεν ακολούθησε τα λόγια μου. Γιατί δεν ακούτε τα λόγια του Δασκάλου σας; «Το μόνο κριτήριο για να αξιολογήσετε την καλλιέργεια ενός μαθητή είναι το σίνσινγκ του». Δεν ξέρετε ότι όλες οι διαστάσεις υπάρχουν ταυτόχρονα στο ίδιο μέρος; Έμβια όντα σε κάθε διάσταση είναι πιθανό να επικαλύπτονται με τα ανθρώπινα σώματα και να μοιάζουν πάρα πολύ σαν κατοχικά πνεύματα (φούτι). Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν σε διαφορετικές διαστάσεις και δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους. Μπορούν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι έχουν το Τρίτο Μάτι ανοιχτό να καταλάβουν αυτές τις περίπλοκες καταστάσεις; 

 

Επίσης, μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται επιπόλαια ότι αυτό το άτομο κατέχεται ή ότι εκείνο το άτομο κατέχεται. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το πρόβλημα  είναι σε εκείνους που κάνουν τέτοιες δηλώσεις. 

 

Οι διαστάσεις αυτού του σύμπαντος είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Ό,τι έχω πει έχει εξαντλήσει όλες τις εκφράσεις της ανθρώπινης γλώσσας. Πολλές καταστάσεις είναι πέρα από την περιγραφή της ανθρώπινης γλώσσας. Ακόμη και ένας μαθητής που έχει φτάσει την Ολοκλήρωση μπορεί μόνο να δει καθαρά αυτό στο οποίο έχει φωτιστεί στη Θέση Επίτευξής του, πόσο μάλλον ένα άτομο που ακόμα ασκεί καλλιέργεια.

 

Λι Χονγκτζί

18 Ιουνίου 1997.

 

 

Οριστικό Συμπέρασμα

 

Μαθητές του Ντάφα, πρέπει να θυμάστε ότι στο μέλλον οποιαδήποτε συμπεριφορά όπως, το να χωρίζετε τον Ντάφα σε παρακλάδια, σχολές, φατρίες ή σε θρησκεύματα, από οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, οπουδήποτε, και με οποιαδήποτε δικαιολογία, είναι υπονόμευση του Φα. Ποτέ δεν πρέπει να κάνετε ό,τι δεν σας επιτρέπω. Η επιθυμία να επιδειχτείτε μαζί με την προσκόλληση του φανατισμού είναι πολύ εύκολα εκμεταλλεύσιμες από το δαιμονικό κομμάτι του νου σας. Σε οτιδήποτε έχετε φωτιστεί μέσα στον Ντάφα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μικροσκοπικό κομμάτι των αρχών του Φα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο μέσα στις απεριόριστες αρχές του Φα. Ποτέ δεν πρέπει να ερμηνεύσετε τον Φα ή μέρος αυτού. Ούτε καν μια πρόταση αυτού. Αν το κάνετε αυτό σε κοινό, τη στιγμή που το ξεστομίζετε θα έχετε παράξει αμαρτωλό κάρμα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η αμαρτία μπορεί να είναι τόσο μεγάλη όσο ένα βουνό ή όσο ο ουρανός - πώς θα μπορέσετε τότε να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας; Εάν κάποιος αλλάξει τον Ντάφα και δημιουργήσει ένα άλλο σύστημα, η αμαρτία του θα είναι τόσο τεράστια που θα είναι απεριόριστη. Όταν μία ύπαρξη πληρώνει για αυτό το κακό κάρμα, ο πόνος από την εξάλειψή του, στο ένα στρώμα μετά το άλλο, θα είναι αιώνιος και ατελείωτος.

 

Ο Ντάφα μπορεί να διορθώσει το σύμπαν, έτσι σίγουρα έχει τη δύναμη του Φα να καταπνίγει το κακό, να εξαλείφει την αταξία, να εναρμονίζει τα πάντα και να παραμένει ανίκητος. Στην πραγματικότητα, έχουν υπάρξει πολλά μαθήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Πράγματα που υπονομεύουν τον Φα θα τα χειριστούν θεοί που περιφρουρούν τον Φα. Όταν όλα τα αισθανόμενα όντα εκτιμήσουν τον Ντάφα, τότε εκτιμούν τις ίδιες τους τις ζωές και γίνονται φιλεύσπλαχνα προς όλα τα αισθανόμενα όντα. Ο Ντάφα είναι αμετάβλητος και ακλόνητος. Θα συνεχίσει να ζει για πάντα και πάντοτε θα υπάρχει στον κόσμο. Ο Ουρανός και η Γη θα παραμείνουν για πάντα σταθερά.

 

Λι Χονγκτζί

1 Ιουλίου 1997.

 

 

Ένας διάλογος με τον Χρόνο

 

Δάσκαλος: Τι προβλήματα βρίσκεις να έχουν οι μαθητές μου ακόμα;

 

Θείο Ον: Οι μαθητές σου μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες.

 

Δάσκαλος: Ποιες είναι αυτές οι δύο ομάδες;

 

Θείο Ον: Η μία ομάδα είναι ικανή να προοδεύει επιμελώς στον Φα ακολουθώντας τις απαιτήσεις σου. Αυτή η ομάδα είναι πολύ καλή. Η άλλη ομάδα είναι προσκολλημένη στα ανθρώπινα θέματα, δεν είναι πρόθυμη να τα εγκαταλείψει και είναι ανίκανη να κάνει σταθερή πρόοδο.

 

Δάσκαλος: Ναι, το έχω δει αυτό.

 

Θείο Ον: Τους δίνεις μια χρονική περίοδο να καταλάβουν τον Φα, έτσι μερικοί άνθρωποι έρχονται με διάφορες προθέσεις. Αφού μελετήσουν τον Φα, οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να αλλάξουν τον αρχικό τους σκοπό για τον οποίο έμαθαν τον Φα.

 

Δάσκαλος: Μερικοί από αυτούς δεν έχουν αλλάξει ακόμα.

 

Θείο Ον: Ναι, έχει περάσει πολύς καιρός.

 

Δάσκαλος: Ναι!

 

Θείο Ον: Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να περιμένεις για αυτούς που δεν μπορούν να γίνουν θεοί. Στην πραγματικότητα, μπορούν μόνο να είναι άνθρωποι.

 

Δάσκαλος: (μιλώντας στον εαυτό του) Στον ανθρώπινο κόσμο, είναι πράγματι εντελώς χαμένοι. Ίσως να πρέπει να τελειώσουν έτσι. Φοβάμαι ότι στο τέλος δεν θα είναι ικανοί να είναι ούτε άνθρωποι!

 

Θείο Ον: Στην πραγματικότητα, δεν είναι άσχημα να γίνουν άνθρωποι στον νέο κόσμο. Σε σύγκριση με αυτά τα αμέτρητα υψηλού επιπέδου όντα στο σύμπαν που έχουν εξαλειφθεί από την ιστορία, είναι ήδη ασύγκριτα τυχεροί.

 

Δάσκαλος: Θέλω ακόμη να περιμένω λίγο καιρό, να δω πώς θα είναι όταν η πιο μικροσκοπική ύλη, που καταστρέφει την ανθρωπότητα, θα έχει καθαριστεί και τότε θα αποφασίσω. Στο κάτω κάτω, ήρθαν για να λάβουν τον Φα.

 

Θείο Ον: Όσον αφορά αυτή την ομάδα ανθρώπων, προς το παρόν, μερικοί έχουν έρθει να μελετήσουν τον Φα επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τον σκοπό τους στη ζωή. Είναι προσκολλημένοι σε αυτές τις σκέψεις τις οποίες είναι απρόθυμοι να αλλάξουν.

 

Δάσκαλος: Υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσα στους νέους ασκούμενους.

 

Θείο Ον: Μερικοί από αυτούς ήρθαν ψάχνοντας την πλευρά του Φα που θεωρούν καλή αλλά είναι ανίκανοι να εγκαταλείψουν την πλευρά που τους αποτρέπει από το να έχουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του Φα.

 

Δάσκαλος: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και ανάμεσα στους βετεράνους μαθητές. Και η πιο αξιοσημείωτη απόδειξη αυτού είναι ότι συγκρίνουν πάντοτε τους εαυτούς τους με τους ανθρώπους και με το παρελθόν τους, αλλά αποτυγχάνουν να εξετάσουν τους εαυτούς τους με τις απαιτήσεις του Φα στα διαφορετικά επίπεδα.

 

Θείο Ον: Αυτά τα προβλήματα έχουν ήδη γίνει πολύ σοβαρά. Θα ήταν καλό εάν μπορούσαν να ψάξουν μέσα στους εαυτούς τους για τα πράγματα που ήταν ικανοί να βρουν σε άλλους.

 

Δάσκαλος: Είναι ώρα για αυτούς να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, έτσι ώστε το περιβάλλον τους να μετατραπεί σε ένα για πραγματική άσκηση καλλιέργειας και έτσι να είναι ικανοί να γίνουν πραγματικοί θεοί.

 

Λι Χονγκτζί

3 Ιουλίου 1997.

 

 

Ανάπτυξη πάνω στον Φα

 

Για μια μεγάλη χρονική περίοδο τα αισθανόμενα όντα στον Ντάφα, ειδικά οι μαθητές, είχαν μια λανθασμένη κατανόηση του Φα στα διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά τη βελτίωση του σίνσινγκ. Όποτε έρχεται μια δοκιμασία, δεν τη βλέπετε με την πλευρά της πραγματικής σας φύσης αλλά το βλέπετε ολοκληρωτικά με την ανθρώπινή σας πλευρά. Οι κακόβουλοι δαίμονες τότε εκμεταλλεύονται αυτό το σημείο και επιφέρουν ατελείωτη παρέμβαση και ζημιά, αφήνοντας τους μαθητές σε πολύχρονες δοκιμασίες. Στην πραγματικότητα, αυτό προκύπτει από την ελλιπή κατανόηση του Φα από την ανθρώπινη πλευρά σας. Με την ανθρώπινη πλευρά σας έχετε συγκρατήσει τη θεϊκή σας πλευρά, με άλλα λόγια, έχετε συγκρατήσει τα μέρη εκείνα που έχουν επιτυχώς καλλιεργηθεί και τα έχετε εμποδίσει από το να κάνουν διόρθωση του Φα. Πώς μπορεί η μη καλλιεργημένη πλευρά να συγκρατήσει τις κύριες σκέψεις σας ή την πλευρά που έχει ήδη λάβει τον Φα; Έχοντας με την ανθρώπινη πλευρά σας καλλιεργήσει κακόβουλους δαίμονες, τους επιτρέπετε να επωφελούνται από τα κενά σας στον Φα. Όταν μια δοκιμασία προκύπτει, εάν εσείς, ένας μαθητής, μπορείτε πραγματικά να διατηρήσετε μια ατράνταχτη ηρεμία ή να είστε αποφασισμένοι να ανταπεξέλθετε στις διαφορετικές απαιτήσεις στα διαφορετικά επίπεδα, αυτό θα είναι επαρκές για εσάς για να περάσετε τη δοκιμασία. Εάν συνεχίζει ασταμάτητα και αν δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο σίνσινγκ σας ή στη συμπεριφορά σας, τότε οι κακόβουλοι δαίμονες πρέπει να επωφελούνται από τα αδύναμα σημεία που προκαλούνται από την έλλειψή σας του ελέγχου. Ωστόσο, ένας καλλιεργητής δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος. Τότε γιατί η πλευρά σας, που είναι η πραγματική σας φύση, δεν διορθώνει τον Φα; 

 

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ο Δάσκαλος δεν δίδαξε αυτόν τον Φα έως σήμερα: Ο ένας είναι ότι το πρόβλημά σας σε αυτό το ζήτημα έχει γίνει αξιοπρόσεκτο. Ο άλλος είναι ότι έχετε αποκτήσει μια πολύ βαθιά κατανόηση του Φα και δεν θα το καταλάβετε με απλό τρόπο. 

 

Πρέπει επίσης να είστε ξεκάθαροι ότι το «φυσιολογικό» δεν υπάρχει, και ότι, υπάρχουν λόγοι πίσω από το «αναπόφευκτο». Στην πραγματικότητα, το «φυσιολογικό» χρησιμοποιείται ανεύθυνα από τους κοινούς ανθρώπους για να δικαιολογηθούν όταν είναι ανίκανοι να εξηγήσουν τα φαινόμενα του σύμπαντος, της ζωής και της ύλης. Δεν μπορούν να φανταστούν τι είναι το «φυσιολογικό» από μόνο του. Κάτω από την επίδραση αυτού του είδους σκέψης νομίζετε ότι όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι αναπόφευκτες και ότι είναι απλά έτσι όπως είναι, αναπτύσσοντας έτσι μια παθητική και απαισιόδοξη νοοτροπία. συνεπώς η ανθρώπινη πλευρά σας πρέπει να επαγρυπνεί. Ακόμη πιο σημαντικό, η πλευρά σας που έχει λάβει τον Φα πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

 

Προσέξτε: Δεν σας ζητώ να κάνετε κάτι σκόπιμα. Προσπαθώ μόνο να σας κάνω να καταλάβετε τις αρχές του Φα έτσι ώστε να έχετε μια ξεκάθαρη κατανόηση πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα, ο Ντάφα δεν είναι μόνο για να σώσει τα ανθρώπινα όντα – διδάσκεται και σε όλα τα όντα στις διαφορετικές διαστάσεις. Η φωτισμένη πραγματική σας φύση θα ξέρει αυτόματα τι να κάνει. Η αξιοποίηση της ανθρώπινης πλευράς σας, σας καθιστά ικανούς να φωτιστείτε και να ανεβείτε στον Φα. Ο Ντάφα εναρμονίζει όλα τα αισθανόμενα όντα και όλα τα αισθανόμενα όντα επίσης εναρμονίζουν τον Ντάφα. Σας έχω μιλήσει για την ιερότητα και την ιεροπρέπεια του Φα με σκοπό να εξαλείψετε την σύγχυση και την παρανόησή σας για τον Φα.

 

Λι Χονγκτζί

5 Ιουλίου 1997.

 

 

Εγκαταλείψτε τις Ανθρώπινες Προσκολλήσεις και Συνεχίστε την Πραγματική Καλλιέργεια

 

Με την διάδοση του Ντάφα, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τον Ντάφα. Έτσι πρέπει να δώσουμε προσοχή σε ένα ζήτημα: Μην φέρνετε τις ανθρώπινες αντιλήψεις της κάστας ή της ιεραρχίας στον Ντάφα. Και οι βετεράνοι και οι νέοι μαθητές πρέπει να έχουν στον νου τους αυτό το ζήτημα. Οποιοσδήποτε έρχεται να μελετήσει τον Φα – άσχετα με το πόσο έχει μελετήσει, πόσο μεγάλη είναι η επιχείρησή του, πόσο υψηλή είναι η θέση του, τι ειδικές ικανότητες έχει ή τι υπερφυσικές ικανότητες κατέχει – στην πραγματικότητα, πρέπει να ασκήσει καλλιέργεια. Η άσκηση καλλιέργειας είναι μεγαλειώδης και ιερή. Το αν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις συγκεκριμένες ανθρώπινες αντιλήψεις σας είναι ένα μεγάλο τεστ το οποίο θα έχετε δυσκολία να περάσετε, ωστόσο πρέπει να το περάσετε. Εξάλλου, ως ένας μαθητής που πράγματι ασκεί καλλιέργεια, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτές τις προσκολλήσεις αφού δεν θα μπορέσετε καθόλου να φτάσετε στην Ολοκλήρωση χωρίς να εγκαταλείψετε αυτές τις αντιλήψεις.

 

Οι βετεράνοι μαθητές πρέπει επίσης να δώσουν προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μελετούν τον Φα, πρέπει να δώσετε προσοχή στο να κατευθύνετε τους νέους μαθητές να ασκήσουν πραγματικά καλλιέργεια. Εν τω μεταξύ, εσείς οι ίδιοι δεν πρέπει να χαλαρώνετε. Εάν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στη μελέτη του Φα και στις ασκήσεις. Η διατήρηση της παράδοσης του Ντάφα, η υπεράσπιση των αρχών της καλλιέργειας του Ντάφα και η επιμονή στην πραγματική καλλιέργεια είναι μακροπρόθεσμες δοκιμασίες για κάθε μαθητή του Ντάφα. 

 

Λι Χονγκτζί

31 Ιουλίου 1997.

 

 

Ακολουθείστε τη μέση Οδό

 

Προκειμένου να αποφύγουν οι μαθητές του Ντάφα την απόκλιση στην άσκηση καλλιέργειάς τους, όποτε εμφανίζεται ένα κοινό ή σοβαρό πρόβλημα, γράφω ένα άρθρο για να το επισημάνω γρήγορα έτσι ώστε οι μαθητές να το συνειδητοποιήσουν και ο Ντάφα να υποστεί λιγότερες απώλειες. Αυτό είναι επειδή το αν μπορούμε να ακολουθούμε τον ορθό δρόμο δεν βασίζεται μόνο στην ορθή καλλιέργεια των μαθητών. Το να είναι η συνολική μορφή του Ντάφα ορθή είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Έτσι, ως δάσκαλός σας, συχνά θα διορθώνω τις αποκλίσεις που συμβαίνουν. 

 

Επειδή οι μαθητές έχουν διαφορές στην κατανόηση, μερικοί πάντα πάνε από το ένα άκρο στο άλλο. Όποτε διαβάζουν τον Φα που έχω γράψει κάνουν ακραίες πράξεις, και έτσι προκαλούν νέα προβλήματα. Όταν σας λέω να αλλάξετε τις ανθρώπινες κατανοήσεις σας, δεν σας ζητώ να διατηρήσετε έναν ανθρώπινο τρόπο κατανόησης του Ντάφα. Ωστόσο δεν πρέπει να είστε ούτε παράλογοι ούτε εκκεντρικοί. Θέλω να είστε ξεκάθαροι στην κατανόηση του Ντάφα.

 

Λι Χονγκτζί

3 Αυγούστου 1997.

 

 

Ο Φα Διορθώνει την Ανθρώπινη Καρδιά

 

Καθώς ο αριθμός των μαθητών που ασκούν καλλιέργεια στον Ντάφα αυξάνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να μάθουν για τον Ντάφα. Ωστόσο μερικοί από αυτούς δεν έρχονται εδώ για να ασκήσουν καλλιέργεια. Αντιθέτως, επειδή έχουν ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει διέξοδος στην ανθρώπινη κοινωνία ψάχνουν να βρουν την λύση στον Ντάφα. Αυτό οδηγεί ένα μέρος από το σύνολο των ασκούμενων να μην είναι αγνό. Ταυτόχρονα, [αυτό] έχει επίσης παρέμβει στον Ντάφα από μια άλλη οπτική γωνία. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι εμπνέονται από τον Ντάφα και ξεκινούν στην κοινωνία ένα κάτι σαν πολιτικό κίνημα. Αυτού του είδους η συμπεριφορά λογοκλοπής του Φα, η οποία πηγάζει από τον Ντάφα αλλά αποτυγχάνει να επικυρώσει τον Ντάφα, λειτουργεί ενάντια στον Ντάφα από άλλη άποψη. Στην πραγματικότητα, κανένα κίνημα δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε θεμελιώδη αλλαγή στην ανθρώπινη καρδιά. Ούτε τα φαινόμενα των κινημάτων διαρκούν – οι άνθρωποι γίνονται αδιάφοροι με το πέρασμα του χρόνου. Αργότερα θα εμφανιστούν νοσηρά φαινόμενα που θα είναι δυσκολότερα στην αντιμετώπιση. Ο Ντάφα δεν πρέπει καθόλου να πέσει σε αυτού του είδους την κατάσταση.

 

Προς το παρόν, από όλους τους καλούς πολίτες και τις καλές πράξεις που έχουν δημοσιευτεί από τα μέσα ενημέρωσης –όπως το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες, κλπ.– πολλές έχουν γίνει από τους ασκούμενούς μας του Ντάφα επειδή ασκούν καλλιέργεια στον Ντάφα και έχουν βελτιώσει το σίνσινγκ τους. Η ειδησεογραφία, παρόλα αυτά, ισχυρίζεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πράξει έτσι επειδή είναι πρότυπα ή υποδείγματα κλπ., παραβλέποντας έτσι εντελώς το γεγονός ότι η συμπεριφορά τους ήταν αποτέλεσμα της άσκησης καλλιέργειάς τους στον Ντάφα. Αυτό οφείλεται κυρίως στους ίδιους τους μαθητές. Η άσκηση καλλιέργειας είναι ένα εξαιρετικό και μεγαλειώδες πράγμα. Γιατί δεν μπορείτε να πείτε σε αυτούς που σας παίρνουν συνέντευξη με έναν ανοιχτό και αξιοπρεπή τρόπο ότι κάνετε αυτά τα πράγματα επειδή ασκείτε καλλιέργεια στον Ντάφα; Αν ο δημοσιογράφος δεν θέλει να αναφέρει τον Ντάφα, εμείς δεν πρέπει να συγκαλύπτουμε καμία μορφή που υποκλέπτει τον Ντάφα χωρίς να τον επικυρώνει. Όλοι μας προσπαθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και αυτό είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο και θεμιτό περιβάλλον; Μαθητές, πρέπει να έχετε στον νου σας ότι ο Ντάφα σάς εναρμονίζει αλλά και εσείς επίσης εναρμονίζετε τον Ντάφα.

 

Λι Χονγκτζί

17 Αυγούστου 1997.

 

 

Αρχές για τους Μαθητές που Είναι Μοναχοί και Μοναχές

 

Πρόσφατα, ένας αριθμός μαθητών που είναι μοναχοί και μοναχές σε μια θρησκεία έχουν αρχίσει να ασκούν καλλιέργεια στον Ντάφα. Για να καταφέρουν να βελτιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πρέπει να εγκαταλείψουν τις κακές τάσεις που έχουν αναπτύξει οι σύγχρονες θρησκείες μέσα από μια μεγάλη χρονική περίοδο. Σε αυτό το θέμα οι μαθητές μας του Ντάφα που ασκούν καλλιέργεια ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους δεν πρέπει να ενθαρρύνουν αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν τέτοια πράγματα. Οι μέθοδοι καλλιέργειας που ο Βούδας Σακιαμούνι άφησε για τους μοναχούς και τις μοναχές ήταν πολύ καλοί. Ωστόσο οι σύγχρονοι μοναχοί και μοναχές τις έχουν αλλάξει επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να αφήσουν την προσκόλλησή τους στο χρήμα. Έχουν ακόμα φτιάξει μερικές δικαιολογίες για να δικαιολογηθούν, όπως αναπαλαίωση ναών, ανέγερση αγαλμάτων του Βούδα, εκτύπωση Βουδιστικών γραφών, έξοδα συντήρησης των ναών και άλλα τέτοια. Τίποτα από αυτά δεν είναι άσκηση καλλιέργειας, αντιθέτως, είναι όλα πράξεις γεμάτες από πρόθεση που δεν έχουν καμία σχέση με πραγματική καλλιέργεια. Ένα άτομο δεν μπορεί καθόλου να πετύχει την Ολοκλήρωση μέσω αυτών.

 

Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε στον Ντάφα, πρέπει να αφήσετε τις προσκολλήσεις στα χρήματα και την ιδιοκτησία. Διαφορετικά, πώς θα μπορέσετε να φτάσετε τα κριτήρια να είστε ένας μαθητής του Ντάφα; Επιπλέον, και εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι μαθητές που είναι μοναχοί και μοναχές δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν με μηχανοκίνητα μέσα, αεροπλάνα ή πλοία. Όλοι πρέπει να ταξιδεύουν με τα πόδια. Μόνο με το να υποφέρει βάσανα μπορεί κανείς να ξεπληρώσει το κάρμα του. Μπορείτε να συλλέγετε ελεημοσύνη χρησιμοποιώντας ένα μπολ όταν πεινάτε (πρέπει μόνο να ικετεύετε για φαγητό αλλά ποτέ για χρήματα ή αγαθά). Τα βράδια, μπορείτε να μείνετε σε σπίτια των μαθητών του Ντάφα στις διάφορες περιοχές αλλά όχι για πάρα πολύ. Πρέπει να θέσετε αυστηρές απαιτήσεις για τους εαυτούς σας! Διαφορετικά, δεν είστε μαθητές μου. Επειδή οι μαθητές που είναι μοναχοί και μοναχές έχουν διαφορετικούς όρους στην καλλιέργεια από τους μαθητές που ασκούν καλλιέργεια στο σπίτι, η κοινωνία, επίσης, δεν σας συμπεριφέρεται ως κοινούς ανθρώπους. Για να πετύχετε την Ολοκλήρωση σύντομα, οι μαθητές που είναι μοναχοί και μοναχές πρέπει να δυναμώσετε τους εαυτούς σας στον ανθρώπινο κόσμο. Ποτέ δεν πρέπει να προσκολλάστε στην άνεση ή στην απόλαυση, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δικαιολογία για να αναζητήσετε φήμη ή κέρδος. Ακόμη λιγότερο θα πρέπει να ζητάτε χρήματα για να στείλετε σπίτι σας. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις εγκόσμιες σκέψεις σας, δεν θα έπρεπε να είχατε γίνει μοναχοί ή μοναχές. Στις αρχαίες εποχές υπήρχαν πολύ αυστηρές απαιτήσεις για να γίνει κανείς μοναχός ή μοναχή. Οι μαθητές του Ντάφα που είναι μοναχοί ή μοναχές πρέπει να θέσουν ακόμα πιο αυστηρές απαιτήσεις για τους εαυτούς τους. Αφού έχετε γίνει μοναχός ή μοναχή, γιατί δεν μπορείτε να αφήσετε τις εγκόσμιες σκέψεις; 

 

Μαθητές! Όσο για τους μαθητές που ασκούν καλλιέργεια στο σπίτι, βαθμιαία, θα εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά τις προσκολλήσεις στον καθημερινό κόσμο. Αλλά για τους μαθητές που είναι μοναχοί ή μοναχές, αυτό είναι προαπαιτούμενο προσόν που πρέπει να τηρούν μόλις πρωτοξεκινάνε, αφού και το ίδιο αυτό, είναι μία απαίτηση για να γίνουν μοναχοί ή μοναχές.

 

Λι Χονγκτζί

16 Οκτωβρίου 1997.

 

 

Περιβάλλον

 

Η μορφή της άσκησης καλλιέργειας που έχω αφήσει για τους μαθητές του Ντάφα εγγυάται ότι οι μαθητές μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τους εαυτούς τους. Για παράδειγμα, σας ζητώ να κάνετε τις ασκήσεις στα πάρκα ως ομάδα με σκοπό να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει η επιφάνεια ενός ατόμου. Η ανώτερη συμπεριφορά που οι μαθητές του Ντάφα έχουν εδραιώσει σε αυτό το περιβάλλον –συμπεριλαμβανομένων κάθε λέξης και πράξης– μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους και να προσδιορίσουν τα ελαττώματά τους. Μπορεί ακόμα να παρακινήσει τις καρδιές τους, να βελτιώσει τη συμπεριφορά τους και να τους θέσει ικανούς να προοδεύσουν πιο γρήγορα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι νέοι ή οι αυτοδίδακτοι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν στα μέρη εξάσκησης να κάνουν τις ασκήσεις. Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια ασκούμενοι στην Κίνα που παίρνουν μέρος καθημερινά στις ομαδικές ασκήσεις στα μέρη εξάσκησης, και υπάρχουν δεκάδες εκατομμυρίων βετεράνοι μαθητές που δεν πηγαίνουν πολύ συχνά στα μέρη εξάσκησης. (Για τους βετεράνους μαθητές, αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς προκύπτει από την κατάστασή τους στην άσκηση καλλιέργειας). Μολαταύτα, ως νέοι μαθητές δεν πρέπει να χάσετε μια καλή ευκαιρία όπως αυτό το περιβάλλον. Αυτό είναι επειδή όλοι αυτοί με τους οποίους έρχεστε σε επαφή μέσα στην κοινωνία είναι κοινοί άνθρωποι. Επιπρόσθετα είναι κοινοί άνθρωποι που έχουν υποστεί μια ταχύτατη φθορά της ανθρώπινης ηθικής. Σε αυτόν τον μεγάλο χρωστικό κάδο, οι άνθρωποι μπορούν μόνο να παρασύρονται ακολουθώντας το ρεύμα.

 

Υπάρχουν επίσης, πολλοί νέοι μαθητές του Ντάφα που ασκούνται στο σπίτι μυστικά, φοβούμενοι την αμηχανία τους όταν οι άλλοι το ανακαλύψουν. Σκεφτείτε το: Τι είδους σκέψη είναι αυτή; Ένας συνηθισμένος φόβος είναι μια προσκόλληση που χρειάζεται να εξαλειφθεί μέσω άσκησης καλλιέργειας. Παρ’ όλ’ αυτά φοβάστε μήπως οι άλλοι ανακαλύψουν ότι μαθαίνετε τον Ντάφα; Η άσκηση καλλιέργειας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Πώς θα έπρεπε να (βλέπετε) τον εαυτό σας και τον Φα; Υπάρχουν επίσης μερικοί άνθρωποι σε ηγετικές θέσεις που το βρίσκουν ενοχλητικό να βγουν έξω και να κάνουν τις ασκήσεις. Εάν δεν μπορείτε καν να ξεπεράσετε ένα τόσο ασήμαντο αίσθημα, τι θα είστε ικανοί να καλλιεργήσετε; Στην πραγματικότητα, ακόμη και όταν πηγαίνετε στα μέρη εξάσκησης, ίσως να μην υπάρχουν άνθρωποι που να σας ξέρουν. Σε μερικά μέρη εργασίας, σχεδόν όλοι οι προϊστάμενοι μαθαίνουν τον Ντάφα αλλά κανείς δεν ξέρει ότι και οι άλλοι επίσης τον μαθαίνουν. Το περιβάλλον δημιουργείται από εσάς τους ίδιους, και αυτό, επίσης, είναι θεμελιώδες για τη βελτίωσή σας. Συχνά βρίσκω ότι είστε σε μια καλή κατάσταση του νου όταν μελετάτε τον Φα ή όταν κάνετε τις ασκήσεις, αλλά όταν έρχεστε σε επαφή με την δουλειά ή με άλλους ανθρώπους, γίνεστε ίδιοι με τους κοινούς ανθρώπους. Μερικές φορές δίνετε την εντύπωση να είστε χειρότεροι από τους κοινούς ανθρώπους. Πώς θα μπορούσε αυτό να είναι η συμπεριφορά ενός μαθητή του Ντάφα;

 

Θέλω να σας δω ως μαθητές μου αλλά τι μπορώ να κάνω όταν εσείς οι ίδιοι δεν θέλετε να είστε μαθητές μου; Κάθε προσκόλληση που πρέπει να αποβάλλετε στην άσκηση καλλιέργειάς σας είναι ένας τοίχος, που στέκεται εκεί και εμποδίζει το μονοπάτι σας της άσκησης καλλιέργειας. Αν δεν μπορείτε να είστε αποφασισμένοι για τον ίδιο τον Φα, δεν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια. Μην παίρνετε τη θέση σας ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους τόσο σοβαρά. Μην σκέφτεστε ότι οι άλλοι δεν θα μπορέσουν να σας καταλάβουν εάν μάθετε τον Ντάφα. Σκεφτείτε το: Ακόμα και ο ισχυρισμός των ανθρώπων ότι έχουν εξελιχθεί από τους πιθήκους θεωρείται κάτι αξιοσέβαστο. Και όμως, με αυτόν τον μεγαλειώδη Ντάφα του σύμπαντος, έχετε δυσκολία να του δώσετε τη θέση που του αξίζει. Αυτό είναι αληθινή απρέπεια [απ’ τη μεριά] των ανθρώπινων όντων.

 

Λι Χονγκτζί

17 Οκτωβρίου 1997.

 

 

Ξεθάβοντας τις Ρίζες

 

Τον τελευταίο καιρό, μερικοί αχρείοι από τον λογοτεχνικό, επιστημονικό και τον χώρο του τσιγκόνγκ, οι οποίοι ήλπιζαν να γίνουν διάσημοι με το να αντιτίθενται στο τσιγκόνγκ, δημιουργούσαν συνεχώς φασαρίες λες και το τελευταίο πράγμα που θέλουν να δουν είναι ένας ειρηνικός κόσμος. Μερικές εφημερίδες, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί σε διάφορα μέρη της χώρας έχουν καταφύγει άμεσα σε αυτά τα εργαλεία της προπαγάνδας για να βλάψουν τον Ντάφα μας, δημιουργώντας έναν πολύ άσχημο αντίκτυπο στο κοινό. Αυτό προμελετημένα έβλαψε τον Ντάφα και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Κάτω από αυτές τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, οι μαθητές του Ντάφα στο Πεκίνο υιοθέτησαν μια ειδική προσέγγιση για να ζητήσουν από αυτούς τους ανθρώπους να σταματήσουν να βλάπτουν τον Ντάφα – στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν λάθος. Αυτό έγινε όταν δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος (οι άλλες περιοχές δεν πρέπει να αντιγράφουν την προσέγγισή τους). Όταν μαθητές μας εθελοντικά πλησιάζουν αυτά τα απληροφόρητα και ανεύθυνα όργανα της προπαγάνδας και εξηγούν σε αυτά την πραγματική μας κατάσταση, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λάθος. 

 

Αυτό που θα ήθελα να σας πω δεν είναι το αν αυτό το περιστατικό από μόνο του ήταν σωστό ή λάθος. Αντιθέτως, θέλω να τονίσω ότι αυτό το γεγονός έχει εκθέσει κάποιους ανθρώπους. Ακόμα δεν έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τις ανθρώπινες νοοτροπίες τους, και ακόμα αντιλαμβάνονται τα προβλήματα με το ανθρώπινο σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο ανθρώπινα όντα προστατεύουν ανθρώπινα όντα. Έχω πει ότι ο Ντάφα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπλεχτεί με την πολιτική. Ο λόγος αυτού του γεγονότος ήταν για να βοηθήσει τα μέσα ενημέρωσης να καταλάβουν την πραγματική μας κατάσταση και να μάθουν για εμάς με θετικό τρόπο έτσι ώστε να μην μας σύρουν στην πολιτική. Μιλώντας από μια άλλη οπτική γωνία, ο Ντάφα μπορεί να διδάξει την ανθρώπινη καρδιά να είναι καλή και μπορεί να σταθεροποιήσει την κοινωνία. Αλλά πρέπει να είστε ξεκάθαροι ότι ο Ντάφα δεν διδάσκεται καθόλου για αυτούς τους σκοπούς. Διδάσκεται για άσκηση καλλιέργειας. 

 

Ο Ντάφα έχει δημιουργήσει έναν τρόπο ύπαρξης για το χαμηλότερο επίπεδο, την ανθρωπότητα. Τότε, ανάμεσα στους διάφορους τύπους ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα στην ανθρώπινη μορφή ύπαρξης σε αυτό το επίπεδο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη συνολική παρουσίαση των γεγονότων σε κάποιον και ούτω καθ’ εξής, δεν είναι και αυτή, μία από τις αμέτρητες μορφές ύπαρξης που ο Ντάφα δίνει στην ανθρωπότητα στο χαμηλότερο επίπεδο; Είναι μόνο ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν πράγματα, το καλό και το κακό συνυπάρχουν. Επομένως, υπάρχουν διαμάχες και πολιτική. Κάτω από εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, ωστόσο, οι μαθητές του Ντάφα χρησιμοποίησαν αυτήν την προσέγγιση του Φα, στο χαμηλότερο επίπεδο και κατέδειξαν ολοκληρωτικά την καλή τους πλευρά. Δεν ήταν αυτή μία πράξη που εναρμόνιζε τον Φα στο επίπεδο της ανθρωπότητας; Εκτός από ειδικές ακραίες περιπτώσεις, δεν πρέπει να υιοθετηθεί αυτού του είδους η προσέγγιση.

 

Έχω παρατηρήσει εδώ και πολύ καιρό ότι μερικά άτομα δεν έχουν την καρδιά να υπερασπιστούν τον Ντάφα αλλά αντιθέτως σκοπεύουν να υπερασπιστούν συγκεκριμένα πράγματα στην ανθρώπινη κοινωνία. Αν ήσασταν ένας καθημερινός άνθρωπος δεν θα είχα καμία ένσταση – είναι σίγουρα κάτι καλό το να είναι κανείς ένα καλό άτομο που προφυλάσσει την ανθρώπινη κοινωνία. Όμως, τώρα είστε ένας καλλιεργητής. Το από ποια οπτική γωνία βλέπετε τον Ντάφα είναι θεμελιώδες – αυτό είναι επίσης κάτι που θέλω να σας τονίσω. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσον για να εκθέσω όλες τις προσκολλήσεις σας και να τις ξεθάψω από τις ρίζες τους. 

 

Δεν μπορείτε συνεχώς να βασίζεστε σε μένα για να σας φέρω σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενώ εσείς οι ίδιοι δεν κινείστε. Μόνο όταν ο Φα σας εξηγηθεί σαφώς, κινείστε. Εάν δεν σας εξηγηθεί ξεκάθαρα, είτε δεν κινείστε, είτε κινείστε προς τα πίσω. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τέτοια συμπεριφορά ως καλλιέργεια. Την κρίσιμη στιγμή που σας ζητώ να ξεφύγετε από την ανθρώπινη κατάσταση δεν με ακολουθείτε. Η κάθε ευκαιρία δεν θα ξαναέλθει. Η άσκηση καλλιέργειας είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Η απόσταση γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να προσθέσετε οτιδήποτε ανθρώπινο στην καλλιέργεια. Στην πραγματικότητα, είναι επίσης εντάξει να είστε απλά ένα καλό άτομο. Αλλά πρέπει να είστε ξεκάθαροι ότι επιλέγετε το δικό σας μονοπάτι. 

 

Μέσα από αυτό το συμβάν παρατηρήθηκαν αρκετά άτομα που έτρεχαν ανάμεσα στους μαθητές προκαλώντας ζημιές. Αντί να σκεφτούν σωστά και να εκθέσουν τις γνώμες τους ευγενικά στα κέντρα βοήθειας, διέδοσαν φήμες ανάμεσα στους ασκούμενους, διέσπειραν τον διχασμό, οργάνωσαν κλίκες και υιοθέτησαν τις χειρότερες κοινές ανθρώπινες μεθόδους. Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι προσπάθησαν εντελώς παράλογα ακόμα και να διώξουν μαθητές. Μερικοί από τους μαθητές τους οποίους προσπαθήσατε να διώξετε μακριά έχουν καλλιεργήσει τους εαυτούς τους πολλές φορές καλύτερα από ότι εσείς. Το έχετε σκεφτεί αυτό; Γιατί ενεργήσατε παράλογα με τόσο πολύ θυμό; Δεν μπορούσε αυτή η νοητική κατάσταση να σας κάνει ικανούς να αναγνωρίσετε αυτήν την δυνατή προσκόλλησή σας; Επιτρέψτε μου να πω σε όλους: Αυτός ο Φα είναι ασύλληπτα τεράστιος και εσείς ποτέ δεν θα γνωρίσετε ή θα καταλάβετε εντελώς τους νόμους και τις αρχές του.

 

Δεν τονίζω καμία συγκεκριμένη προσέγγιση, χρησιμοποιώ διάφορα μέσα για να εκθέσω τις βαθιά κρυμμένες προσκολλήσεις σας και να τις ξεφορτωθείτε. 

 

Λι Χονγκτζί

6 Ιουλίου 1998.

 

 

Για Ποιον Υπάρχετε;

 

Τα πιο δύσκολα πράγματα για να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι είναι οι αντιλήψεις τους. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν, ακόμη και αν πρέπει να εγκαταλείψουν τις ζωές τους για [κάποιες] ψεύτικες αρχές. Παρόλα αυτά οι ίδιες οι αντιλήψεις αποκτιούνται μετά τη γέννηση, επίκτητα. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτές οι ακλόνητες αντιλήψεις –αντιλήψεις που μπορούν να τους κάνουν να πληρώσουν με οποιοδήποτε τίμημα χωρίς δεύτερη σκέψη– είναι δικές τους σκέψεις. Ακόμα και όταν βλέπουν την αλήθεια την απορρίπτουν. Στην πραγματικότητα, εκτός από την έμφυτη αγνότητα και αθωότητα ενός ατόμου, όλες οι αντιλήψεις [του] αποκτιούνται μετά τη γέννηση, και δεν είναι ο πραγματικός εαυτός του ατόμου.

 

Εάν αυτές οι [επίκτητα] αποκτημένες αντιλήψεις γίνουν πολύ ισχυρές, ο ρόλος τους θα αντιστραφεί ελέγχοντας την πραγματική σκέψη και συμπεριφορά ενός ατόμου. Σε αυτό το σημείο, αυτό το άτομο μπορεί ακόμα να νομίζει ότι είναι δικές του οι αντιλήψεις. Έτσι είναι τα πράγματα για σχεδόν όλους τους σύγχρονους ανθρώπους.

 

Εάν μια ζωή μπορεί πράγματι, στα σχετικά με τέτοια, σημαντικά ζητήματα, να καθορίζει τα πράγματα χωρίς καθόλου προκατειλλημένες ιδέες, τότε αυτό το άτομο είναι πραγματικά ικανό να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτή η αντιληπτικότητα είναι σοφία, και διαφέρει από αυτό που οι μέσοι άνθρωποι αποκαλούν «εξυπνάδα». Εάν ένα άτομο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε κυβερνάται από επίκτητα αποκτημένες ιδέες ή εξωτερικές σκέψεις. Μπορεί ακόμα να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του παλεύοντας για αυτά, αλλά, όταν γεράσει, ούτε που θα ξέρει τι έκανε σε αυτή τη ζωή του. Εάν και δεν έχει επιτύχει τίποτα σε αυτή τη ζωή του, έχει διαπράξει αμέτρητα λάθη ενώ κατευθυνόταν από αυτές τις αποκτημένες αντιλήψεις. Επομένως, στην επόμενη ζωή του θα πρέπει να πληρώσει για το κάρμα ανάλογα με τις λαθεμένες πράξεις του.  

 

Όταν ένα άτομο ταράζεται, αυτός που ελέγχει τις σκέψεις του και τα αισθήματά του δεν είναι η λογική, αλλά το συναίσθημα. Όταν οι διάφορες αντιλήψεις ενός ατόμου, όπως η πίστη του στην επιστήμη, στην θρησκεία ή σε μια ιδεολογία κλπ., αντικρούονται από την Αλήθεια του Νόμου του Φο επίσης ταράζεται. Αυτό γίνεται αιτία για να επικρατήσει η δαιμονική πλευρά της ανθρώπινης φύσης, κάνοντάς τον έτσι ακόμα λιγότερο λογικό. Αυτό είναι αποτέλεσμα του ελέγχου του από τις [επίκτητα] αποκτημένες αντιλήψεις. Καταλήγει τυφλά σε συμπεράσματα ή κάνει το θέμα πιο περίπλοκο. Ακόμα και ένα άτομο με προκαθορισμένη σχέση μπορεί να χάσει την προορισμένη του ευκαιρία εξαιτίας αυτού, οδηγώντας τον αιώνια σε βαθειά πικρή μεταμέλεια.

 

Λι Χονγκτζί

11 Ιουλίου 1998.

 

 

Λιώστε Μέσα Στον Φα

 

Προς το παρόν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται μαθητές του Ντάφα και υπάρχει μια νέα τάση όπου οι αρχάριοι έχουν μια καλύτερη αντιληπτική ικανότητα. Χωρίς καθόλου εμπόδια από την ακραία αριστεριστική νοοτροπία που υπήρχε αρχικά στην κοινωνία, και χωρίς να χρειάζονται μια διαδικασία για να τον αποδεκτούν εννοιολογικά, δεν χρειάζονται να ξοδέψουν πολύ χρόνο για συζήτηση κατά τη διάρκεια της ομαδικής μελέτης του Φα. Έτσι πρέπει να δίνουν πολύ χρόνο μελετώντας τον Φα για να ανυψώσουν τους εαυτούς τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όσα πιο πολλά συγκρατεί ο νους σας, τόσο πιο γρήγορη είναι η αλλαγή.

 

Κάποτε μίλησα για το τι είναι ένα καλό άτομο και τι ένα κακό άτομο. Δεν σημαίνει ότι ένας που φαίνεται να έχει διαπράξει μια κακή πράξη είναι κακό άτομο και κάποιος που έχει κάνει κάτι καλό είναι καλό άτομο. Ο νους μερικών ανθρώπων είναι γεμάτος από κακές σκέψεις – απλά δεν τις έχουν δείξει ή τις έχουν κρύψει σχετικά καλά με ύπουλο τρόπο, παρ’ όλ’ αυτά, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά, μερικά άτομα, δεν είναι κακά εξ’ αρχής αλλά διαπράττουν περιστασιακά λανθασμένες πράξεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα κακοί. Τότε πώς θα έπρεπε να καταλάβουμε τους καλούς και τους κακούς ανθρώπους;

 

Ένα άτομο είναι σαν ένα δοχείο, και είναι ό,τι περιέχει. Όλα όσα ένα άτομο βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του είναι: βία, λαγνεία, πάλη για δύναμη στα λογοτεχνικά έργα, πάλη για κέρδη στον πρακτικό κόσμο, λατρεία του χρήματος, άλλες εκδηλώσεις της δαιμονικής φύσης και τα λοιπά. Με το κεφάλι του γεμάτο από αυτά, αυτού του είδους ο άνθρωπος είναι πραγματικά κακός, άσχετα με το τι φαίνεται να είναι. Η συμπεριφορά ενός ανθρώπου υπαγορεύεται από τις σκέψεις του. Με έναν νου γεμάτο με τέτοια πράγματα, τι θα είναι ικανό να κάνει αυτό το άτομο; Είναι επειδή όλων ο νους είναι λίγο πολύ μολυσμένος, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να εντοπίσουν το πρόβλημα που έχει προκύψει. Οι λαθεμένες κοινωνικές τάσεις που αντανακλώνται σε κάθε τομέα της κοινωνίας αλλάζουν ασυναίσθητα τους ανθρώπους, δηλητηριάζοντας την ανθρωπότητα, και δημιουργώντας έναν μεγάλο αριθμό από αυτά, που οι άνθρωποι αποκαλούν «αντι-παραδοσιακά», «ανορθόδοξα» και «ανήθικα» ανθρώπινα όντα με δαιμονική φύση. Αυτό είναι πράγματι το πιο ανησυχητικό! Ακόμα και αν η οικονομία της κοινωνίας έχει κάνει πρόοδο, θα καταστραφεί στα χέρια αυτών των ανθρώπων, επειδή δεν έχουν ανθρώπινους τρόπους σκέψης. 

 

Από την άλλη πλευρά, εάν ένας άνθρωπος δεχτεί τις ευγενικές, παραδοσιακές σκέψεις της ανθρωπότητας που έχουν επικρατήσει για χιλιάδες χρόνια, πιστεύει στη σωστή ανθρώπινη συμπεριφορά και τα κριτήρια, και είναι γεμάτος με όλα τα καλά πράγματα, πώς θα είναι η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου; Είτε το δείχνει είτε όχι, θα είναι αληθινά ένα καλό άτομο.

 

Έτσι και με έναν μαθητή, εάν το μυαλό του είναι γεμάτο με τίποτα άλλο παρά μόνο με τον Ντάφα, αυτό το άτομο είναι σίγουρα ένας γνήσιος καλλιεργητής. Επομένως πρέπει να έχετε μια ξεκάθαρη κατανόηση στο θέμα της μελέτης του Φα. Το να διαβάζετε και να μελετάτε τα βιβλία περισσότερο είναι το κλειδί για να ανυψώσετε πραγματικά τον εαυτό σας. Για να το θέσω πιο απλά, εφόσον διαβάζετε τον Ντάφα, αλλάζετε, εφόσον διαβάζετε τον Ντάφα, ανυψώνεστε. Το απεριόριστο περιεχόμενο του Ντάφα μαζί με τα συμπληρωματικά μέσα –τις ασκήσεις– θα σας κάνουν ικανούς να φτάσετε την Ολοκλήρωση. Η ομαδική μελέτη ή η αυτομελέτη είναι το ίδιο.

 

Οι αρχαίοι είχαν ένα ρητό: «Έχοντας ακούσει το Τάο το πρωί, μπορείς το απόγευμα να πεθάνεις». Κανένας ανάμεσα στους ανθρώπους σήμερα δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει το νόημά του. Ξέρετε ότι, όταν ο νους ενός ανθρώπου δέχεται τον Φα, το κομμάτι του μυαλού του που δέχεται τον Φα αφομοιώνεται στον Φα; Πού θα πάει εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου, που έχει ακούσει τον Φα, μετά από τον θάνατό του; Ο λόγος για τον οποίο σας ζητώ να μελετάτε τον Φα περισσότερο, να εξαλείφετε περισσότερες από τις προσκολλήσεις σας και να εγκαταλείψετε τις διάφορες ανθρώπινες νοοτροπίες, είναι για να σας επιτρέψω, όχι μόνο να πάρετε ένα κομμάτι μαζί σας, αλλά να φτάσετε στην Ολοκλήρωση.

 

Λι Χονγκτζί

3 Αυγούστου 1998.

 

 

Ο Νόμος του Φο και ο Βουδισμός

 

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τον Βουδισμό όταν αναφέρεται ο Βούδας. Στην πραγματικότητα, ο Βουδισμός είναι μόνο μία μορφή της εκδήλωσης του Νόμου του Φο στον ανθρώπινο κόσμο. Ο Νόμος του Φο εκδηλώνεται και με άλλους τρόπους στον ανθρώπινο κόσμο. Με άλλα λόγια ο Βουδισμός δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει ολόκληρο τον Νόμο του Φο. 

 

Στον Βουδισμό δεν διδάχτηκαν τα πάντα από τον Βούδα Σακιαμούνι. Υπάρχουν μορφές του Βουδισμού στον κόσμο που δεν λατρεύουν τον Βούδα Σακιαμούνι ως δάσκαλό τους. Στην πραγματικότητα, μερικές δεν έχουν καμία σχέση με τον Βούδα Σακιαμούνι. Για παράδειγμα, αυτό που το Κίτρινο Δόγμα του Θιβετιανού Βουδισμού λατρεύει, είναι ο Ταθαγκάτα Μέγας Ήλιος και θεωρεί τον Βούδα Σακιαμούνι ως ένα Σώμα του Νόμου του Ταθαγκάτα Μέγα Ήλιου. Με τον Μιλαρέπα ως αντικείμενο λατρείας του, το Λευκό Δόγμα του Θιβετιανού Βουδισμού δεν έχει καμία σχέση με τον Βούδα Σακιαμούνι, ούτε αναφέρει τον Βουδισμό του Σακιαμούνι. Οι πιστοί του εκείνο τον καιρό δεν ήξεραν καν το όνομα του Βούδα Σακιαμούνι, πόσο μάλλον το ποιος ήταν ο Βούδας Σακιαμούνι. Άλλα δόγματα του Θιβετιανού Βουδισμού έχουν το καθένα καταλάβει τον Βούδα Σακιαμούνι διαφορετικά. Ο Θεραβάντα πάντα θεωρούσε τον εαυτό του ως τον ορθόδοξο Βουδισμό που διδάχτηκε από τον Βούδα Σακιαμούνι, διότι έχει πραγματικά κληρονομήσει, όσον αφορά την μορφή και τη μέθοδο καλλιέργειας, αυτό που χρησιμοποιούταν την εποχή του Βούδα Σακιαμούνι. Έχει κρατήσει τις αυθεντικές διδασκαλίες και τις ενδυμασίες και λατρεύει μόνο τον Βούδα Σακιαμούνι. Ο Κινέζικος Βουδισμός άλλαξε πριν συστηθεί στην Κίνα. Η μέθοδος καλλιέργειας άλλαξε πάρα πολύ, με τη λατρεία πολλών Φο αντί μόνο του Βούδα Σακιαμούνι. Εν τω μεταξύ, οι κανόνες διπλασιάσθηκαν σε αριθμό και ενσωματώθηκαν ιεροτελεστίες θρησκειών από αρχαίες κινέζικες φυλές. Κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών τελετών, κινέζικα μουσικά όργανα –όπως το ξύλινο ψάρι, καμπάνες, γκονγκς και τύμπανα– έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν αλλάξει το στυλ των ενδυμασιών τους σε εκείνο των αρχαίων Κινέζικων φυλών. Μετονομάστηκε σε «Μαχαγιάννα» και έχει γίνει αξιοσημείωτα διαφορετικός από τον αρχικό Βουδισμό του Βούδα Σακιαμούνι. Γι’ αυτό, ο Θεραβάντα εκείνο τον καιρό δεν αναγνώριζε τη Μαχαγιάννα ως τον Βουδισμό του Σακιαμούνι.

 

Ανέφερα τα παραπάνω με σκοπό να ξεκαθαρίσω τη σχέση μεταξύ του Νόμου του Φο και του Βουδισμού στο περιεχόμενο του Βουδισμού. Τώρα ας μιλήσω για αυτό από ιστορικής πλευράς. Στη δυτική κοινωνία, μεταξύ των ξεθαμμένων ερειπίων της αρχαίας Ελληνικής κουλτούρας, είχε ανακαλυφθεί επίσης το σύμβολο . Στην πραγματικότητα, τις μακρινές εποχές πριν από τον Κατακλυσμό του Νώε, οι άνθρωποι επίσης λάτρευαν τον Φο. Την εποχή του Κατακλυσμού, μερικοί άνθρωποι της γενιάς των αρχαίων Ελλήνων που ζούσαν στη δυτική Ασία και στην περιοχή Νοτιοδυτικά των Ιμαλαΐων επέζησαν. Τότε ονομάζονταν «Βραχμάνοι» και έγιναν οι σημερινοί Λευκοί Ινδιάνοι. Στην πραγματικότητα, ο Βραχμανισμός αρχικά λάτρευε τον Φο. Είχε κληρονομήσει την παράδοση της λατρείας του Φο από τους αρχαίους Έλληνες, που εκείνον τον καιρό, αποκαλούσαν τους Φο «θεούς». Περίπου χίλια χρόνια αργότερα, ο Βραχμανισμός άρχισε τη μεταμόρφωσή του, ακριβώς όπως και οι αλλαγές του Βουδισμού στη μοντέρνα Μαχαγιάννα, οι αλλαγές στον Θιβετιανό Βουδισμό, οι αλλαγές στον Ιαπωνικό Βουδισμό και πάει λέγοντας. Χίλια χρόνια αφότου έγινε αυτό στην αρχαία Ινδία, ο Βραχμανισμός ξεκίνησε την Τελική Περίοδο του Ντάρμα του. Οι άνθρωποι άρχισαν να λατρεύουν στρεβλά πράγματα αντι για τον Φο. Εκείνο τον καιρό οι Βραχμάνοι δεν πίστευαν πια στον Φο. Αντιθέτως, αυτά που λάτρευαν ήταν όλα δαίμονες. Η δολοφονία και η θυσία ζώων ως τελετή λατρείας συνέβαινε. Την εποχή που ο Βούδας Σακιαμούνι γεννήθηκε, ο Βραχμανισμός είχε ήδη γίνει μια ολοκληρωτικά δαιμονική θρησκεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Φο είχε αλλάξει αλλά ότι η θρησκεία είχε γίνει κακή. Ανάμεσα στα εναπομείναντα πολιτιστικά ερείπια από την αρχαία Ινδία, κάποιος μπορεί ακόμα να βρει αγάλματα στις σπηλιές των βουνών από τον αρχικό Βραχμανισμό. Όλα τα λαξευτά αγάλματα των θεών ομοιάζουν με τις εικόνες των Φο. Μπορούν επίσης να βρεθούν στον Βουδισμό μεταξύ των γλυπτών των Φο στην Κίνα. Για παράδειγμα σε αρκετές μεγάλες σπηλιές υπάρχουν αγάλματα δύο καθισμένων Φο να αντικρίζουν ο ένας τον άλλον κλπ. Ο Φο ήταν ακόμη Φο – ήταν η θρησκεία που είχε γίνει κακή. Η θρησκεία δεν αντιπροσωπεύει τους θεούς ή τον Φο. Ήταν η διαστροφή της ανθρώπινης καρδιάς που παραμόρφωσε τη θρησκεία.

 

Όλο αυτό δείχνει ότι ο Νόμος του Φο είναι αιώνιος και ότι ο Νόμος του Φο είναι η φύση του σύμπαντος. Είναι ο παντοδύναμος Νόμος του Φο που δημιουργεί τους Φο και όχι ο Βούδας Σακιαμούνι που δημιούργησε τον Νόμο του Φο. Ο Βούδας Σακιαμούνι φωτίστηκε στον Νόμο του Φο, φωτίστηκε μέχρι το επίπεδο της Θέσης Επίτευξής του.

 

Επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια όσον αφορά αυτόν τον κύκλο του ανθρώπινου πολιτισμού. Γνωρίζατε ότι ο Τάο είναι ένα είδος θεού, ο Φο είναι ένα άλλο είδος θεού, ο Γιαχβέ, ο Ιησούς και η Παναγία είναι επίσης ένα είδος θεού; Η Θέση Επίτευξης και η μορφή των σωμάτων τους διαφέρουν ως αποτέλεσμα των διαφορών στους σκοπούς της καλλιέργειάς τους και στην κατανόησή τους του Μεγάλου Νόμου του σύμπαντος. Είναι ο Νόμος του Φο που δημιούργησε το απέραντο Κοσμικό σώμα και όχι αυτοί οι Φο, οι Τάο και οι Θεοί. Μόνο αυτά είναι γνωστά στα ανθρώπινα όντα. Όλα όσα παραμένουν άγνωστα στην ανθρωπότητα είναι ακόμη τεράστια. Δεν είπε κάποτε ο Βούδας Σακιαμούνι ότι, όσον αφορά τους Φο Ταθαγκάτα και μόνο, είναι τόσοι πολλοί όσοι οι κόκκοι της άμμου στον Γάγγη ποταμό; Θα μπορούσαν οι διδασκαλίες αυτών των Φο να είναι ίδιες με το Ντάρμα που δίδαξε ο Βούδας Σακιαμούνι; Θα μπορούσαν οι διδασκαλίες που θα έδιναν, αν και όταν, έρχονταν, στην ανθρώπινη κοινωνία, να είναι ίδιες με το Ντάρμα που δίδαξε ο Βούδας Σακιαμούνι λέξη προς λέξη; Οι έξι Φο πριν τον Βούδα Σακιαμούνι, δίδαξαν το Ντάρμα που δίδαξε και ο Βούδας Σακιαμούνι; Αναφέρεται στον Βουδισμό ότι, ο μελλοντικός Φο, ο Βούδας Μετρέγια, θα έρθει σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο για να κηρύξει τις διδασκαλίες του. Θα επαναλάβει, τότε, τις λέξεις του Βούδα Σακιαμούνι; Νοιώθω θλιμμένος που βρίσκω τον Βουδισμό σήμερα να έχει φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, να έχει μια ανόητη εμμονή με την ίδια τη θρησκεία, αντί να ασκεί πραγματικά καλλιέργεια. Οι υποκριτές και οι κρυμμένοι πίσω απ’ την θρησκευτική σοβαρότητα αχρείοι άνθρωποι διαφθείρουν σοβαρά και τους τόπους καλλιέργειας και τους μοναχούς. Αλλά, από την άλλη,  αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο. Ο Βούδας Σακιαμούνι πραγματικά μίλησε κάποτε για την κατάσταση στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Πόσο διαφορετικός είναι ο μοντέρνος Βουδισμός από τον Βραχμανισμό στην τελευταία του περίοδο; 

 

Προς το παρόν, έρχομαι σε αυτόν τον κόσμο για να διδάξω τον Φα και πάλι – για να διδάξω άμεσα τον θεμελιώδη Νόμο του Σύμπαντος. Μερικοί άνθρωποι δεν τολμούν να παραδεχτούν αυτό το γεγονός – όχι επειδή ανησυχούν για τη δική τους καλλιέργεια αλλά περισσότερο για τον σκοπό τού να προστατέψουν την ίδια τη θρησκεία ή επειδή επιτρέπουν στα κοινά ανθρώπινα συναισθήματά τους να μπουν στη μέση. Εξισώνουν τη θρησκεία με τον Φο. Υπάρχουν άλλοι που ενίστανται χρησιμοποιώντας την κοινή ανθρώπινη σκέψη τους, επειδή το αξίωμά τους στον Βουδισμό αμφισβητείται. Είναι αυτό μικρή προσκόλληση; Αυτοί με απώτερους σκοπούς που τολμούν ακόμα και να δυσφημούν τον Νόμο του Φο και τους Φο, έχουν γίνει ήδη φαντάσματα στην κόλαση. Είναι μόνο ότι οι ζωές τους στη γη δεν έχουν ακόμα τελειώσει. Πάντα βλέπουν τους εαυτούς τους ως κάποιου είδους λόγιους της θρησκείας. Κι όμως πόσα πολλά γνωρίζουν πραγματικά για τον Νόμο του Φο; Συχνά, μόλις αναφέρεται ένας Φο αμέσως τον σχετίζουν με τον Βουδισμό. Αμέσως μόλις αναφέρεται η Σχολή του Φο νομίζουν, ότι είναι ο Βουδισμός του δόγματός τους. Μόλις αναφέρεται ο Νόμος του Φο, το θεωρούν ως κάτι που γνωρίζουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που ασκούν καλλιέργεια βαθιά στα βουνά για πολύ καιρό. Πολλοί από αυτούς ασκούν καλλιέργεια ακολουθώντας διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας στη σχολή του Φο, που έχουν περαστεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη θρησκεία του Σακιαμούνι. Για αυτούς τους κρυμμένους πίσω απ’ την θρησκευτική σοβαρότητα απατεώνες κληρικούς που δεν εχουν καν ξεκαθαρισμένες μέσα τους αυτές τις έννοιες ή τους όρους, τι είδους προσόντα έχουν για να ασκήσουν κριτική στο Φάλουν Ντάφα; Στο παρελθόν, η εμφάνιση του Ιησού αναστάτωσε τον Ιουδαϊσμό. Δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια πριν, η εμφάνιση του Σακιαμούνι τάραξε τον Βραχμανισμό. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να μάθουν από τα θετικά μαθήματα στην ιστορία. Αντιθέτως, πάντα μαθαίνουν από τα αρνητικά μαθήματα υπέρ των συμφερόντων τους. Στο σύμπαν, υπάρχει ο νόμος του σχηματισμού, της ισορροπίας, και της απόκλισης. Τίποτα δεν είναι συνεχές και χωρίς αλλαγή. Υπήρξαν Φο σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους που ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο για να σώσουν ανθρώπους. Η ιστορία αναπτύσσεται κατά αυτόν τον τρόπο. Η ανθρωπότητα στο μέλλον επίσης θα ακούσει τον Νόμο του Φο.

 

Λι Χονγκτζί

17 Δεκεμβρίου 1998.

 

 

Ο Ντάφα δεν Μπορεί να Χρησιμοποιηθεί

 

Ο Ντάφα μπορεί να σώσει όλα τα όντα. Μπροστά στα μεγάλα γεγονότα, ακόμα και αυτά τα αποκαλούμενα «υψηλού επιπέδου όντα» που δραπετεύουν στα Τρία Βασίλεια και εκείνα από τα Τρία Βασίλεια που έχουν προκαλέσει ζημιά στον Ντάφα, δεν μπορούν πλέον να το αρνηθούν. Ακόμα και έτσι, ένα πρόβλημα έχει προκύψει και έχει εκδηλωθεί ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν ενάντια στον Ντάφα ή δεν πίστευαν στον Ντάφα έχουν έρθει επίσης να μάθουν πώς να ασκούν καλλιέργεια στον Ντάφα. Ο Ντάφα μπορεί να σώσει όλα τα όντα. Δεν έχω αντίρρηση να έρθει κάποιος να τον μάθει, αφού πραγματικά διδάσκω τον Ντάφα σε όλα τα όντα. Το βασικό εμπόδιο [όμως] είναι ότι βαθειά μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι δεν με θεωρούν ως τον αληθινό τους δάσκαλο. Ο σκοπός για τον οποίο έρχονται να μάθουν τον Ντάφα είναι για να τον χρησιμοποιήσουν για να προστατέψουν πράγματα βαθειά μέσα τους που αυτοί δεν μπορούν να αφήσουν, πράγματα στη θρησκεία ή στο Θεό. Αυτό είναι μια πράξη λογοκλοπής του Φα. Η πρόθεση κάποιου να χρησιμοποιήσει τον Ντάφα είναι από μόνο του μια ασυγχώρητη αμαρτία. Για μερικούς από αυτούς, ωστόσο, η ανθρώπινη πλευρά του νου τους δεν είναι και τόσο συνειδητοποιημένη. Έτσι τους παρατηρούσα όλον αυτόν τον καιρό. Επειδή νομίζω ότι άσχετα από τον λόγο που πήραν το μονοπάτι του Ντάφα, είναι παρ’ όλ’ αυτά μια σπάνια ευκαιρία για αυτούς, δίνω άλλη μία ευκαιρία σε αυτούς που έχουν διαπράξει αμαρτίες. Εξάλλου, γεννήθηκαν σε μια εποχή που ο Ντάφα διαδίδεται ευρέως και είναι κι αυτοί σε ένα ανθρώπινο σώμα. Τους περίμενα να το συνειδητοποιήσουν αυτό.

 

Στην πραγματικότητα υπάρχει επίσης μια ομάδα ανθρώπων που ήρθαν κάπως έτσι και έχουν εντελώς αλλάξει την αρχική τους κατανόηση και έχουν γίνει αποφασισμένοι, γνήσιοι μαθητές του Ντάφα. Όμως υπάρχει και μια άλλη ομάδα ανθρώπων που δεν σχεδιάζει να αλλάξει, και για πολύ καιρό δυσκολεύεται να προοδεύσει στον Ντάφα. Για χάρη της σταθερότητας του Ντάφα στον ανθρώπινο κόσμο, δεν μπορώ να συγχωρήσω την περαιτέρω συνέχισή τους. Επομένως, πραγματικά θα χάσουν την ευκαιρία τους. Όπως είπα, οι επιφανειακές αλλαγές είναι για να τις βλέπουν οι άλλοι. Εάν μπορείτε να σωθείτε ή όχι βασίζεται στην αλλαγή και ανύψωση της ίδιας της καρδιάς σας. Εάν η αλλαγή δεν συμβεί εκεί, δεν μπορείτε να βελτιωθείτε και τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Στην πραγματικότητα, είναι επειδή διαβάζετε το Τζούαν Φάλουν που το σώμα σας έχει ευλογηθεί κάπως στην επιφάνεια. Εκτός από αυτό, δεν έχετε αποκτήσει τίποτα άλλο. Με έναν νου τόσο βρώμικο, πώς θα μπορούσατε να καταφέρετε κάτι; Άνθρωποι! Σκεφτείτε το! Τι πρέπει να πιστέψετε; Τι δεν πρέπει να πιστέψετε; Γιατί ασκείτε καλλιέργεια; Για ποιον ασκείτε καλλιέργεια; Για ποιον υπάρχει η ζωή σας; Πιστεύω ότι θα σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις ορθά. Διαφορετικά, ποτέ δεν θα μπορέσετε να επανακτήσετε αυτά που θα χάσετε. Και όταν ο Ντάφα αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα, δεν θα είναι μόνο αυτά που θα χάσετε.

 

Λι Χονγκτζί

16 Μαρτίου 1999.

 

 

Αποφασιστικότητα και Σταθερότητα

 

Η άσκηση καλλιέργειας του Νόμου του Φο είναι μεγαλειώδης. Ταυτόχρονα είναι και πολύ σοβαρή. Μαθητές, γνωρίζετε μόνο ότι υπάρχει αλήθεια και ψέμα σε αυτόν τον επίγειο κόσμο αλλά δεν γνωρίζετε ότι οι ζωές σε άλλες διαστάσεις –περιλαμβανομένων και των θεών– ποικίλουν τρομερά σε κάθε σημείο του σύμπαντος, λόγω των διαφορετικών επιπέδων τους. Αυτό οδηγεί σε διαφορές στην κατανόησή τους των πραγμάτων και της αλήθειας. Συγκεκριμένα, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι ξεκάθαροι για την πραγματικότητα όσον αφορά την Επανόρθωση του Φα, μερικοί έχουν προκαλέσει σοβαρή παρέμβαση και εναντίωση, κάνοντας ζημιά χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους για να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές. Αυτοί επομένως έχουν κάνει μερικούς μαθητές που έχουν το Τρίτο τους Μάτι ανοιχτό σε χαμηλά επίπεδα να έχουν αμφιβολίες και να είναι μπερδεμένοι για τον Ντάφα. Ανάμεσα σε αυτά τα όντα εντός των Τριών Βασιλείων (τους έτσι αποκαλούμενους «θεούς») και τα διάφορα αποκαλούμενα «υψηλού επιπέδου όντα» που έχουν δραπετεύσει από ανώτερες διαστάσεις προκειμένου να αποφύγουν την Επανόρθωση του Φα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν την αλήθεια για την Επανόρθωση του Φα και αντιστέκονται στην ίδια την Επανόρθωση του Φα. Υπονομεύουν την ορθή πίστη και την αποφασιστικότητα των μαθητών εκθέτοντας ή λέγοντας στους μαθητές μερικές από τις κατανοήσεις τους βασισμένες στις δικές τους αντιλήψεις ή μεταδίδοντας μερικά πράγματα στους μαθητές και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι χαμηλού επιπέδου πράγματα και απατηλά ψέματα. Επειδή είναι θεοί, εμφανίζονται να είναι πολύ καλοί, προκαλώντας σε ομάδες μαθητών που έχουν ανεπαρκή κατανόηση του Ντάφα σκέψεις αμφιβολίας και αστάθειας. Συνεπώς, μερικά άτομα έχουν σταματήσει να μελετούν τον Ντάφα και μερικοί έχουν πάει ακόμα και στο άλλο άκρο. Προς το παρόν, αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Λόγω αυτού, η κατάσταση αυτών των ανθρώπων είναι εξαιρετικά αξιοθρήνητη. Ταυτόχρονα, ποτέ δεν θα αποκτήσουν ξανά αυτά που έχουν χάσει και αυτό είναι μια τεράστια καταστροφή στη ζωή τους.

 

Τα έχω ήδη αναφέρει όλα αυτά σε εσάς στο βιβλίο «Απαραίτητα για Περαιτέρω Πρόοδο» και στο βιβλίο «Τζούαν Φάλουν», στα κεφάλαια: «Εξασκώντας μόνο έναν τρόπο καλλιέργειας» και «Πώς να ασκήσετε καλλιέργεια με το Τρίτο σας Μάτι ανοιχτό». Γιατί δεν μπορείτε να συμπεριφερθείτε σωστά μόλις δείτε εκείνα τα έτσι αποκαλούμενα «ανώτερα όντα», τα οποία προσποιούνται καλοσύνη, να σας μιλάνε; Μπορούν να σας καταστήσουν ικανούς να φτάσετε στην Ολοκλήρωση; Γιατί δεν το σκεφτόσαστε; Γιατί σας αγνοούσαν πριν μάθετε τον Ντάφα; Γιατί ενδιαφέρθηκαν για εσάς αφού μάθατε τον Ντάφα; Η καλλιέργεια είναι πολύ σοβαρή. Σας έχω ήδη διδάξει όλες τις αρχές του Φα. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να περάσετε και δοκιμασίες που πρέπει να περάσετε στην προσωπική σας άσκηση καλλιέργειας. Το αν θα αποτύχετε ή όχι, να τις περάσετε είναι δική σας δουλειά. Όλον αυτόν τον καιρό σας έδινα ευκαιρίες για να το συνειδητοποιήσετε και να μπείτε πίσω στο μονοπάτι. Για χάρη του Ντάφα, δεν μπορούσα να περιμένω άλλο, έτσι έπρεπε να γράψω αυτό το άρθρο. Ξέρω ότι όταν διαβάσετε αυτό το άρθρο θα ξυπνήσετε, αλλά αυτό δεν θα προέρχεται από τη δική σας καλλιέργεια. Γιατί άλλοι δεν έχουν παρεμποδιστεί; Έχω πει ότι η Επανόρθωση του Φα ξεκίνησε έξω από τα Τρία Βασίλεια και επομένως μερικοί έτσι αποκαλούμενοι «θεοί» μέσα στα Τρία Βασίλεια δεν μπορούσαν να τη δουν. Έτσι, τόλμησαν να κάνουν πράγματα που ζημίωσαν τον Ντάφα. Όταν η Επανόρθωση του Φα εισήλθε στα Τρία Βασίλεια και στον ανθρώπινο κόσμο δεν είχαν που να δραπετεύσουν. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν καταγραφές όλων αυτών που έχουν κάνει, οι οποίες θα γίνουν οι μελλοντικές θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν. Μερικοί θα χαμηλώσουν το επίπεδό τους και μερικοί θα γίνουν ανθρώπινα όντα. Μερικοί θα γίνουν φαντάσματα στον κάτω κόσμο και μερικοί θα καταστραφούν εντελώς μέσα από σχεδόν ατελείωτη και επανειλημμένη καταστροφή ως πληρωμή για όλα όσα έχουν κάνει. Αυτό είναι επειδή αυτές είναι οι θέσεις που παίρνουν μέσα από την πιο γνήσια έκθεση του σίνσινγκ τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλες οι ζωές από πάνω, επίσης αναδιατάσσουν τις θέσεις τους στον Ντάφα, για να μην αναφέρω αυτά τα πράγματα στον ανθρώπινο κόσμο και τα κοινά ανθρώπινα όντα του. Στην Επανόρθωση του Φα υπάρχουν αυτοί που ανεβαίνουν, αυτοί που κατεβαίνουν και αυτοί που καταστρέφονται. Άσχετα με το αν είναι θεοί, άνθρωποι ή φαντάσματα, όλοι θα τοποθετηθούν εξ’ αρχής σε κάθε μία από τις θέσεις στα διαφορετικά επίπεδα – από την επιβίωση έως την ολοκληρωτική καταστροφή. Εσείς τα ανθρώπινα όντα θεωρείστε πολύτιμοι επειδή είστε ικανοί να ασκήσετε καλλιέργεια. Γι’ αυτό σας διδάσκονται τέτοιες υψηλού επιπέδου αρχές. Θεωρείστε πολύτιμοι επειδή μέσω της καλλιέργειας είστε ικανοί να γίνετε αληθινά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα με αληθινά ενάρετη φώτιση και ορθό Φα.

 

Λι Χονγκτζί

16 Μαρτίου 1999.

 

 

Απαλλαχθείτε από τη δαιμονική Φύση

 

Ακριβώς μετά το Συνέδριο Ανταλλαγής Εμπειριών στις Δυτικές Η.Π.Α., μερικοί άνθρωποι που άκουσαν τον Φα με προσκολλήσεις ισχυρίστηκαν ότι η άσκηση καλλιέργειας σύντομα θα έφτανε στο τέλος και ότι ο Δάσκαλος θα έφευγε, παίρνοντας μαζί του ένα μέρος από τους ασκούμενους. Αυτή είναι μια πράξη που ζημιώνει σοβαρά τον Ντάφα και είναι μια τεράστια αποκάλυψη της δαιμονικής φύσης. Πότε έκανα τέτοιες δηλώσεις; Αυτό προέρχεται από την λανθασμένη σας κατανόηση των πραγμάτων λόγω των προσκολλήσεών σας. Πώς γνωρίζετε ότι θα επιτύχετε την Ολοκλήρωση; Πώς θα μπορούσατε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση όταν δεν μπορείτε καν να αφήσετε τις προσκολλήσεις σας; Ο Ντάφα είναι σοβαρός. Πώς θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτό που κάνουν οι κακές θρησκείες; Τι άλλου είδους μορφές δαιμονικής φύσης εξακολουθείτε να κρατάτε στον νου σας; Γιατί πρέπει να γυρίσετε στην αντίθετη πλευρά του Ντάφα; Αν ακόμα θέλετε να είστε μαθητές μου σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείστε από δαίμονες όταν μιλάτε.

 

Μαθητές, έχω πει επανειλημμένα ότι η άσκηση καλλιέργειας είναι και σοβαρή και ιερή. Ταυτόχρονα, η καλλιέργειά μας πρέπει να είναι υπεύθυνη προς την κοινωνία, την ανθρωπότητα και προς τους ίδιους τους εαυτούς μας. Γιατί δεν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια ευγενώς και με έναν τρόπο που συμμορφώνεται με την κοινωνία των συνηθισμένων ανθρώπων; Για όλους αυτούς που είπαν σε άλλους ότι δεν υπήρχε χρόνος, ότι τακτοποιούσαν τα τελευταία πράγματά τους ή ότι ο Δάσκαλος θα έφευγε και θα έπαιρνε αυτούς και εκείνους μαζί του και τα λοιπά, προτείνω αμέσως να επανορθώσετε για τη ζημιά που κάνατε άμεσα ή έμμεσα. Ούτε μία πρόταση δεν θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευσης από τους δαίμονες. Ο τρόπος που εμείς επιτυγχάνουμε την Ολοκλήρωση είναι απολύτως ανοιχτός και έντιμος.

 

Λι Χονγκτζί

30 Μαρτίου 1999.

 [1] Λουν Γιού - Lunyu - δήλωση, σχόλιο.

[2] Φάλουν – «Τροχός του Νόμου» (δείτε την έγχρωμη σελίδα μπροστά).