Falundafa.org
 / 
el.falundafa.org

Φάλουν Ντάφα – Διαλέξεις πάνω στον Νόμο του Φο

ΤΖΟΥΑΝ ΦΑΛΟΥΝ


ΛΙ ΧΟΝΓΚΤΖΙ

李洪志Ελληνική Έκδοση
(2η έκδοση, 2016)
ΤΖΟΥΑΝ ΦΑΛΟΥΝ

轉 法 輪

ΛΙ ΧΟΝΓΚΤΖΙ

李洪志

Ελληνική Έκδοση
(2η έκδοση 2016)ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΝΤΑΦΑ


(Λουν Γιου)


Ο Ντάφα είναι η σοφία του Δημιουργού. Είναι το θεμέλιο της δημιουργίας, αυτό πάνω στο οποίο είναι χτισμένοι οι ουρανοί, η γη και το σύμπαν. Περικλείει τα πάντα, από το απόλυτα μικροσκοπικό έως το απόλυτα κολοσσιαίο, και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ένα από τα διαφορετικά επίπεδα ύπαρξης των ουράνιων σωμάτων. Από τα βάθη του Κοσμικού Σώματος, εκεί που το πιο μικροσκοπικό σωματίδιο πρωτοεμφανίζεται, ξεκινούν στρώματα επί στρωμάτων αμέτρητων σωματιδίων, που κλιμακώνονται σε μέγεθος από μικρά σε μεγάλα, φτάνοντας έως και τα εξωτερικά επίπεδα που η ανθρωπότητα γνωρίζει –αυτά των ατόμων, μορίων, πλανητών και γαλαξιών– και πιο πέρα, σε αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σωματίδια διαφόρων μεγεθών συνθέτουν όντα διαφόρων μεγεθών, καθώς και τους διαφόρων μεγεθών κόσμους που διαπερνούν από άκρη σε άκρη ολόκληρο το Κοσμικό Σώμα. Τα όντα σε κάθε ένα από τα διάφορα επίπεδα των σωματιδίων αντιλαμβάνονται τα σωματίδια τού αμέσως μεγαλυτέρου επιπέδου ως πλανήτες στους ουρανούς τους, και αυτό είναι έτσι σε κάθε επίπεδο. Για τα όντα σε κάθε επίπεδο του σύμπαντος, αυτό φαίνεται να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Ήταν ο Ντάφα που δημιούργησε τον χρόνο και τον χώρο, το πλήθος των όντων, των ειδών και όλη τη δημιουργία. Οτιδήποτε υπάρχει οφείλεται σε Αυτόν, χωρίς τίποτα έξω από Αυτόν. Όλα αυτά είναι οι χειροπιαστές εκδηλώσεις, σε διαφορετικά επίπεδα, των ιδιοτήτων του Ντάφα: Τζεν, Σαν και Ρεν – Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα.


Όσο προηγμένα και αν είναι τα ανθρώπινα μέσα εξερεύνησης του διαστήματος και της ζωής, η αποκτημένη γνώση περιορίζεται σε ορισμένα μόνο μέρη αυτής της μίας διάστασης, όπου τα ανθρώπινα όντα διαμένουν, σε ένα χαμηλό επίπεδο του σύμπαντος. Υπήρξαν πλανήτες που εξερευνήθηκαν παλαιότερα από ανθρώπους κατά τη διάρκεια προϊστορικών πολιτισμών. Και όμως, παρ’ όλα τα ύψη και τις αποστάσεις που επιτεύχθηκαν, η ανθρωπότητα δεν κατάφερε ποτέ να απομακρυνθεί από τη διάσταση στην οποία υπάρχει και η αληθινή εικόνα του σύμπαντος πάντα θα της διαφεύγει. Εάν ένα ανθρώπινο ον θελήσει να κατανοήσει τα μυστήρια του σύμπαντος, του χωροχρόνου και το ανθρώπινο σώμα, πρέπει να ξεκινήσει την καλλιέργεια ενός αληθινού Τρόπου και να επιτύχει αληθινή φώτιση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ύπαρξής του. Μέσω της καλλιέργειας ο ηθικός χαρακτήρας του θα εξυψωθεί, και αφότου μάθει να διακρίνει το πραγματικά καλό από το κακό και την αρετή από την κακία και πάει πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο, θα δει και θα αποκτήσει πρόσβαση στις πραγματικότητες του σύμπαντος, καθώς και σε όντα άλλων επιπέδων και διαστάσεων.


Μολονότι οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι οι επιστημονικές επιδιώξεις τους έχουν σκοπό να «βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής», είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός που τις καθοδηγεί. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές έχουν προκύψει μόνο αφότου οι άνθρωποι εξώθησαν το θείο και εγκατέλειψαν τους ηθικούς κώδικες οι οποίοι απέβλεπαν στη διασφάλιση της αυτοσυγκράτησης. Ήταν για αυτούς τους λόγους που πολιτισμοί του παρελθόντος πολλές φορές καταστράφηκαν. Οι εξερευνήσεις των ανθρώπων αναγκαστικά περιορίζονται σε αυτόν τον υλικό κόσμο, και οι μέθοδοι είναι τέτοιες που μόνο ό,τι έχει αναγνωριστεί μελετάται. Εν τω μεταξύ, πράγματα που είναι μη απτά ή αόρατα στην ανθρώπινη διάσταση, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά και αποκαλύπτονται με πραγματικούς τρόπους σε αυτόν τον άμεσο κόσμο –όπως πνευματικότητα, πίστη, θείος λόγος και θαύματα– αντιμετωπίζονται ως πρόληψη, διότι οι άνθρωποι έχουν αποκηρύξει το θείο.


Αν η ανθρώπινη φυλή είναι σε θέση να βελτιώσει τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη σκέψη της βασίζοντάς τα σε ηθικές αξίες, θα είναι δυνατόν ο πολιτισμός να επιζήσει και ακόμα και θαύματα να συμβούν ξανά στον ανθρώπινο κόσμο. Πολλές φορές στο παρελθόν, πολιτισμοί που ήταν τόσο θεϊκοί όσο και ανθρώπινοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο και βοήθησαν τους ανθρώπους να φτάσουν σε μια πιο αληθινή κατανόηση της ζωής και του σύμπαντος. Όταν οι άνθρωποι δείχνουν τον κατάλληλο σεβασμό και ευλάβεια προς τον Ντάφα, όπως Αυτός εκδηλώνεται εδώ σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί, η φυλή τους ή το έθνος τους θα απολαμβάνουν ευλογίες ή δόξα. Ήταν ο Ντάφα –ο Μέγας Τρόπος του σύμπαντος– που δημιούργησε τα ουράνια σώματα, το σύμπαν, τη ζωή και όλη τη δημιουργία. Κάθε ον που αποκλίνει από τον Ντάφα είναι πραγματικά διεφθαρμένο. Κάθε άτομο που μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον Ντάφα είναι ένα καλό άτομο και θα ανταμειφθεί και ευλογηθεί με υγεία και ευτυχία. Ως καλλιεργητής, αν γίνετε ένα με τον Ντάφα, θα φωτιστείτε – θα είστε ένα θείο ον.


Λι Χονγκτζί


24 Μαΐου 2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΝΤΑΦΑ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

Γνήσια καθοδήγηση των ανθρώπων προς τα υψηλά επίπεδα

Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα

Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι το μοναδικό κριτήριο διάκρισης μεταξύ καλών και κακών ανθρώπων

Το τσιγκόνγκ είναι προϊστορικός πολιτισμός

Το τσιγκόνγκ είναι καλλιέργεια

Γιατί το γκονγκ σας δεν αυξάνεται με τις ασκήσεις;

Χαρακτηριστικά του Φάλουν Ντάφα


ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Το ζήτημα του Τρίτου Ματιού

Η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης

Η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος

Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια

Το ζήτημα της επιδίωξης


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ

Βλέπω όλους τους ασκούμενους ως μαθητές μου

Το τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο και ο Βουδισμός

Ασκώντας μόνο έναν τρόπο καλλιέργειας

Υπερφυσικές ικανότητες και δυναμικό του γκονγκ

Αντίστροφη καλλιέργεια και δανεισμός γκονγκ

Κατοχή από ζώο ή πνεύμα

Η συμπαντική γλώσσα

Τι έχει δώσει ο Δάσκαλος στους ασκούμενους;

Ενεργειακό πεδίο

Πώς πρέπει οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα να διαδίδουν την εξάσκηση;


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Απώλεια και κέρδος

Μεταμόρφωση του κάρμα

Αναβαθμίζοντας το σίνσινγκ

Γκουάν ντινγκ

Η τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Το έμβλημα Φάλουν

Η Σχολή Τσίμεν

Ασκώντας κακή καλλιέργεια

Διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας

Ταυτόχρονη καλλιέργεια νου και σώματος

Φάσεν

Καθαγίαση

Τζουγιόου Κε


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ

Παραφροσύνη καλλιέργειας

Δαιμονική παρέμβαση στην καλλιέργεια

Δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο σας τον νου

Η Κύρια Συνείδησή σας πρέπει να κυριαρχεί

Ο νους σας πρέπει να είναι ορθός

Το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών

Η νοοτροπία της επίδειξης


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

Το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής

Το ζήτημα της κατανάλωσης κρέατος

Ζήλια

Το ζήτημα της θεραπείας ασθενειών

Νοσοκομειακή θεραπεία και θεραπεία με τσιγκόνγκ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

Μπίγκου

Κλοπή τσι

Συλλογή τσι

Αυτός που ασκεί καλλιέργεια αποκτά το γκονγκ

Το ουράνιο κύκλωμα

Η προσκόλληση του φανατισμού

Καλλιέργεια του λόγου


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ

Το Τσιγκόνγκ και οι Σωματικές Ασκήσεις

Οι σκέψεις

Ένας διαυγής και καθαρός νους

Εγγενής ποιότητα

Φώτιση

Άνθρωποι με σπουδαία εγγενή ποιότητα

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ


Γνήσια καθοδήγηση των ανθρώπων προς τα υψηλά επίπεδα


Σε όλο το διάστημα που διδάσκω τον Φα και την άσκηση καλλιέργειας υπήρξα υπεύθυνος προς την κοινωνία και τους μαθητές. Τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν πολύ καλά και η επίδρασή τους σε όλη την κοινωνία ήταν και αυτή πολύ καλή. Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν πολλοί δάσκαλοι που δίδασκαν τσιγκόνγκ. Όλα όσα δίδασκαν ανήκαν στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Βέβαια δεν λέω ότι οι μέθοδοί τους δεν ήταν καλές. Απλώς επισημαίνω ότι δεν δίδαξαν τίποτα σε υψηλότερο επίπεδο. Γνωρίζω την κατάσταση του τσιγκόνγκ σε ολόκληρη την χώρα και αυτή τη στιγμή είμαι ο μόνος που διδάσκει πραγματικά τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα, εδώ στην Κίνα και στο εξωτερικό. Γιατί όμως δεν έχει κάνει κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή να διδάξει τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα; Διότι αυτό εμπεριέχει ζητήματα τεράστιας σημασίας με βαθιά ιστορική προέλευση, ένα ευρύ πεδίο πολλών και πολύ σοβαρών θεμάτων και τα ερωτήματα που αναδύονται είναι εξαιρετικά σοβαρά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να διδάξει ο οποιοσδήποτε, διότι περιλαμβάνει πράγματα από τρόπους άσκησης πολλών σχολών τσιγκόνγκ. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί απ’ τους ασκούμενούς μας που μελετούν μια μέθοδο άσκησης σήμερα και κάποια άλλη αύριο έχουν ήδη κάνει τα σώματά τους άνω κάτω. Η καλλιέργειά τους είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Έτσι, ενώ άλλοι προοδεύουν παίρνοντας τον κύριο δρόμο καλλιέργειας, αυτοί είναι στους παραδρόμους. Όταν ασκούνται με τον έναν τρόπο, επεμβαίνει ο άλλος τρόπος. Όταν ασκούνται με τον άλλον, επεμβαίνει ο πρώτος. Έτσι όλα τους παρεμποδίζουν και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν.


Είναι ανάγκη να τα βάλουμε σε τάξη όλα αυτά για εσάς. Θα διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία, θα αφαιρέσουμε τα κακά και θα διασφαλίσουμε ότι στο εξής θα είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε. Ωστόσο πρέπει να είστε εδώ για να μελετήσετε αληθινά αυτόν τον Ντάφα. Αν διατηρείτε διάφορες προσκολλήσεις κι έρχεστε εδώ, για να αποκτήσετε υπερφυσικές ικανότητες, να θεραπευτείτε από αρρώστιες, να ακούσετε θεωρίες ή έρχεστε με διάφορες κακές προθέσεις, τότε δεν πρόκειται τίποτα να λειτουργήσει. Όπως έχω πει, όλο αυτό γίνεται, γιατί είμαι ο μόνος που κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάτι σαν κι αυτό και δεν θα διδάσκω μ’ αυτόν τον τρόπο για πάντα. Νομίζω πως όσοι μπορούν να ακούσουν τις διαλέξεις μου προσωπικά, θα έλεγα, ειλικρινά... Μελλοντικά θα καταλάβετε ότι αυτή η χρονική περίοδος είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Φυσικά πιστεύουμε στην προκαθορισμένη σχέση. Όλοι κάθεστε εδώ λόγω προκαθορισμένης σχέσης.


Σκεφτείτε το ο καθένας: Ποια είναι η σημασία της διδασκαλίας τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα; Δεν είναι η προσφορά σωτηρίας στην ανθρωπότητα; Προσφορά σωτηρίας στην ανθρωπότητα σημαίνει ότι θα καλλιεργηθείτε αληθινά και όχι απλώς για θεραπεία αρρώστιας και διατήρηση υγείας. Συνεπώς η γνήσια καλλιέργεια απαιτεί απ’ τους ασκούμενους ένα υψηλότερο σίνσινγκ. Όλοι ήλθατε εδώ για να μάθετε αυτόν τον Ντάφα, γι’ αυτό θα πρέπει να συμπεριφέρεστε ως αληθινοί ασκούμενοι και να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις. Αν έρχεστε να μάθετε τη μέθοδο και τον Ντάφα έχοντας στο μυαλό σας διάφορες επιδιώξεις, δεν θα μάθετε τίποτα. Θα σας πω μια αλήθεια: ολόκληρη η διαδικασία της καλλιέργειας για έναν ασκούμενο είναι η συνεχής εγκατάλειψη των ανθρώπινων προσκολλήσεων. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία οι άνθρωποι ανταγωνίζονται, εξαπατούν και βλάπτουν ο ένας τον άλλον για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Όλες αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ειδικά για εσάς που μαθαίνετε τη μέθοδο άσκησης σήμερα, αυτές οι νοοτροπίες θα πρέπει να εγκαταλειφθούν ακόμη περισσότερο.


Δεν μιλώ για θεραπεία ασθενειών εδώ, ούτε κάνουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο ως γνήσιοι ασκούμενοι δεν μπορείτε να καλλιεργηθείτε με άρρωστο σώμα. Θα καθαρίσω το σώμα σας. Αυτός ο καθαρισμός θα γίνει μόνο για αυτούς που έρχονται αληθινά να μάθουν τη μέθοδο άσκησης και τον Φα. Τονίζουμε ένα σημείο: Αν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε την προσκόλληση ή την έγνοια σας για την αρρώστια, δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε ούτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Γιατί όμως είναι έτσι; Είναι γιατί υπάρχει τέτοια αρχή στο σύμπαν. Όλες οι συνηθισμένες ανθρώπινες υποθέσεις σύμφωνα με τη Σχολή του Φο προέρχονται από προκαθορισμένες σχέσεις. Γι’ αυτό η γέννηση, τα γηρατειά, η αρρώστια και ο θάνατος υπάρχουν μ’ αυτή τη μορφή για τους συνηθισμένους ανθρώπους. Είναι λόγω του κάρμα που προέρχεται από παλιότερες αδικίες που κάποιος έχει αρρώστιες ή βάσανα. Υποφέροντας λοιπόν βάσανα ξεπληρώνει το καρμικό του χρέος και κανείς δεν μπορεί έτσι επιπόλαια αυτό να το αλλάξει. Αλλάζοντάς το σημαίνει ότι κάποιος, αν και χρωστάει, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το χρέος του, κι αυτό δεν μπορεί να γίνει επιπόλαια. Κάνοντας διαφορετικά ισοδυναμεί με αδικία.


Μερικοί πιστεύουν ότι η περίθαλψη ασθενών, η θεραπεία των ασθενειών τους και η βελτίωση της υγείας τους είναι καλές πράξεις. Κατά την άποψή μου δεν έχουν θεραπεύσει πραγματικά τις ασθένειες. Αντί να τις εξαλείψουν, είτε τις έχουν αναβάλει είτε τις έχουν μετασχηματίσει. Για να εξαλειφθούν πραγματικά τέτοιες συμφορές, πρέπει να εξαλειφθεί το κάρμα. Αν όντως μπορεί κάποιος αληθινά να θεραπεύσει μια ασθένεια και να εξαλείψει εντελώς τέτοιο κάρμα, το επίπεδό του θα πρέπει να είναι πολύ υψηλό, οπότε σίγουρα θα έχει ήδη αντιληφθεί μια αλήθεια: Ότι οι αρχές της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας δεν μπορούν να παραβιαστούν έτσι επιπόλαια. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του ένας ασκούμενος μπορεί από συμπόνια να κάνει μερικές καλές πράξεις, βοηθώντας στην περίθαλψη ασθενών, στην ανακούφιση απ’ τις αρρώστιες τους ή στη συντήρηση της υγείας τους – αυτό επιτρέπεται. Όμως δεν μπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες των άλλων ολοκληρωτικά. Αν η αιτία της αρρώστιας ενός κοινού ανθρώπου αφαιρεθεί, τότε ένας μη ασκούμενος θα φύγει χωρίς αρρώστια. Βγαίνοντας αυτός απ’ την πόρτα θα παραμείνει κοινός άνθρωπος. Θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται τους άλλους για προσωπικό κέρδος όπως οι υπόλοιποι κοινοί άνθρωποι. Πώς μπορεί το κάρμα του να εξαλειφθεί έτσι επιπόλαια; Αυτό είναι απολύτως απαγορευμένο.


Γιατί όμως αυτό μπορεί να γίνει για έναν ασκούμενο; Γιατί κανείς δεν είναι πιο πολύτιμος από έναν ασκούμενο. Θέλει να καλλιεργηθεί κι αυτό είναι ό, τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Στον Βουδισμό οι άνθρωποι μιλούν για τη «Φύση του Φο». Όταν η «Φύση του Φο» ενός ανθρώπου αναδυθεί, τα Φωτισμένα Όντα μπορούν να τον βοηθήσουν. Τι σημαίνει αυτό; Αν με ρωτήσετε –αφού εγώ διδάσκω τη μέθοδο άσκησης σε υψηλά επίπεδα– θα σας πω ότι αυτό εμπεριέχει αρχές των υψηλών επιπέδων, καθώς και ζητήματα τεράστιας σημασίας. Εμείς βλέπουμε ότι σ’ αυτό το σύμπαν μια ανθρώπινη ζωή δεν δημιουργείται μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Η δημιουργία της πραγματικής ζωής ενός ανθρώπου συμβαίνει στον χώρο του σύμπαντος. Επειδή σ’ αυτό το σύμπαν υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ύλης διαφόρων ειδών, αυτή η ύλη μπορεί μέσω αλληλεπιδράσεων να δημιουργήσει ζωή. Δηλαδή, η αρχική ζωή ενός ανθρώπου προέρχεται απ’ το σύμπαν. Ο χώρος του σύμπαντος είναι απ’ τη φύση του καλοκάγαθος και το χαρακτηριστικό του είναι Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Έτσι ο άνθρωπος κατά τη γέννηση ταυτίζεται μ’ αυτό το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των ζωών αυξάνεται, αναπτύσσονται ομαδικές κοινωνικές σχέσεις, μέσα στις οποίες μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν εγωισμό κι έτσι βαθμιαία το επίπεδό τους θα πέσει. Αν δεν μπορούν να παραμείνουν στο χαμηλότερο επίπεδο, θα πρέπει να πέσουν κι άλλο. Σ’ εκείνο το επίπεδο όμως μπορεί και πάλι να γίνουν χειρότεροι και να μην είναι σε θέση ούτε εκεί να μείνουν. Έτσι θα συνεχίσουν να πέφτουν, μέχρι που στο τέλος φτάνουν σ’ αυτό το επίπεδο των ανθρώπων.


Ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία είναι στο ίδιο επίπεδο. Βλέποντάς το απ’ τη σκοπιά των υπερφυσικών ικανοτήτων ή των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων, αυτές οι ζωές με το που έπεσαν σ’ αυτό το επίπεδο έπρεπε να καταστραφούν. Όμως απ’ τη μεγάλη συμπόνια τους, τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα τούς έδωσαν άλλη μια ευκαιρία και δημιούργησαν αυτό το ειδικό περιβάλλον και αυτή τη μοναδική διάσταση. Όλες οι ζωές σ’ αυτή τη διάσταση είναι διαφορετικές από εκείνες στις άλλες διαστάσεις του σύμπαντος. Δεν μπορούν να δουν τις ζωές στις άλλες διαστάσεις ή την αλήθεια του σύμπαντος. Έτσι αυτά τα ανθρώπινα όντα έχουν ουσιαστικά πέσει μέσα σε έναν κόσμο ψευδαίσθησης. Για να θεραπευτούν οι ασθένειές τους ή να εξαλειφθούν συμφορές και κάρμα, πρέπει να καλλιεργηθούν και να επιστρέψουν στον αρχικό, αληθινό τους εαυτό. Όλες οι διαφορετικές σχολές καλλιέργειας μ’ αυτόν τον τρόπο το βλέπουν. Ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός τού να είναι κανείς άνθρωπος. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος θέλει να καλλιεργηθεί, είναι η «Φύση του Φο» του που έχει ξεπροβάλει. Αυτή η σκέψη είναι η πιο πολύτιμη, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό και να ξεπεράσει το συνηθισμένο ανθρώπινο επίπεδο.


Ίσως όλοι να έχετε ακούσει αυτό το ρητό στον Βουδισμό: «Όταν η "Φύση του Φο" ενός ανθρώπου εμφανίζεται, τραντάζει "τον κόσμο των δέκα κατευθύνσεων"». Όποιος το δει θα έρθει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο άνευ όρων. Στην παροχή σωτηρίας στην ανθρωπότητα, η σχολή του Φο δεν θέτει προϋποθέσεις, δεν ζητά ανταλλάγματα και βοηθάει άνευ όρων. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πολλά για τους ασκούμενους. Αλλά για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, που απλά θέλει να γιατρέψει τις αρρώστιες του και να παραμείνει συνηθισμένος άνθρωπος, ό,τι κι αν κάνουμε δεν θα πετύχει. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Θα αρχίσω καλλιέργεια, αφού θεραπευτεί η ασθένειά μου». Όμως για την καλλιέργεια, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις – αν θέλετε να καλλιεργηθείτε, απλά καλλιεργηθείτε. Όμως τα σώματα μερικών ανθρώπων έχουν ασθένειες και άλλοι φέρουν ακατάστατα μηνύματα στα σώματά τους. Μερικοί δεν έχουν ασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν ασκήσει για αρκετές δεκαετίες κι ακόμα περιπλανιούνται στο επίπεδο του τσι χωρίς να έχουν προοδεύσει στην καλλιέργεια.


Τι πρέπει να κάνουμε για αυτό; Θα καθαρίσουμε τα σώματά τους και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν προς τα υψηλά επίπεδα. Θα περάσετε απ’ το χαμηλότερο επίπεδο καλλιέργειας κι αυτό για να καθαριστεί το σώμα σας εντελώς. Όλα τα άσχημα πράγματα στον νου σας, το καρμικό πεδίο που περιβάλλει το σώμα σας και τα στοιχεία που καθιστούν το σώμα σας νοσηρό θα καθαριστούν. Αν δεν καθαριστούν, τότε πώς, με ένα τόσο βρώμικο και μαύρο σώμα, και με έναν ακάθαρτο νου θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε προς τα υψηλά επίπεδα; Δεν ασκούμε τσι εδώ. Δεν χρειάζεται να ασκήσετε τέτοια χαμηλού επιπέδου πράγματα – θα σας ωθήσουμε πέρα απ’ αυτό, βοηθώντας το σώμα σας να φτάσει σε μια κατάσταση χωρίς ασθένεια. Στο μεταξύ θα εγκαταστήσουμε στο σώμα σας ένα ολοκληρωμένο σύστημα έτοιμων μηχανισμών, απαραίτητων για τη δημιουργία θεμελίων στο χαμηλό επίπεδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργηθείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο.


Συνήθως στην καλλιέργεια αναφέρονται τρία επίπεδα, περιλαμβάνοντας το τσι. Στη γνήσια όμως καλλιέργεια υπάρχουν δύο κύρια επίπεδα συνολικά, αποκλείοντας την εξάσκηση του τσι. Το ένα είναι η «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» (Σι Τζιάν Φα) καλλιέργεια, και το άλλο η «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» (Τσου Σι Τζιάν Φα) καλλιέργεια. Οι «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» και «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειες είναι διαφορετικές απ’ το «πέραν του κόσμου» και το «εν μέσω του κόσμου» που αναφέρουν στους ναούς, τα οποία είναι θεωρητικοί όροι. Η δική μας είναι ο γνήσιος μετασχηματισμός του ανθρώπινου σώματος μέσω καλλιέργειας σε δύο κύρια επίπεδα. Επειδή κατά τη διάρκεια της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας το σώμα θα καθαρίζεται συνεχώς, όταν κάποιος φτάσει στην υψηλότερη μορφή «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου», το σώμα του θα έχει αντικατασταθεί πλήρως από ύλη υψηλής ενέργειας. Η «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια είναι βασικά η καλλιέργεια του σώματος ενός Φο. Αυτό το σώμα αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας και όλες οι υπερφυσικές ικανότητες θα αναπτυχθούν ξανά. Αυτά είναι τα δύο κύρια επίπεδα στα οποία αναφερόμαστε.


Εμείς πιστεύουμε στην προκαθορισμένη σχέση. Έτσι μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα για όλους σας εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο πάνω από δύο χιλιάδες ανθρώπους. Μπορώ επίσης να τα κάνω για μερικές χιλιάδες ή πιο πολλούς, ακόμη και για πάνω από δέκα χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ασκηθείτε σε χαμηλό επίπεδο. Καθώς εξαγνίζουμε τα σώματά σας, σας ωθούμε ψηλότερα και εγκαθιστούμε στο σώμα σας ένα πλήρες σύστημα καλλιέργειας. Έτσι απ’ την αρχή κιόλας ασκείτε καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο αυτό γίνεται μόνο για αυτούς που έχουν έρθει ειλικρινά να καλλιεργηθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάθεστε εδώ πως είστε και ασκούμενος. Αυτά τα πράγματα σάς δίνονται μόνον εφόσον μπορείτε να αλλάξετε ριζικά τον τρόπο σκέψης σας, και δεν είναι μόνο αυτά. Αργότερα θα καταλάβετε τι έχω δώσει στον καθένα σας. Δεν μιλάμε για θεραπεία ασθενειών εδώ αλλά για την ολική ρύθμιση των σωμάτων των ασκουμένων, για να είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε. Μ’ ένα άρρωστο σώμα δεν μπορείτε καθόλου να αναπτύξετε γκονγκ. Επομένως μην έρχεστε σε μένα για τη θεραπεία των ασθενειών σας, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Ο βασικός σκοπός της εμφάνισής μου στο κοινό είναι να καθοδηγήσω τους ανθρώπους στα υψηλά επίπεδα – γνήσια καθοδήγηση των ανθρώπων προς τα υψηλά επίπεδα.


Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα


Στο παρελθόν πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ είπαν ότι το τσιγκόνγκ έχει αρχικό, ενδιάμεσο και ανώτερο επίπεδο, αλλά όλα αυτά αφορούσαν το τσι και μόνο στο επίπεδο εξάσκησης του τσι, παρ’ όλο που το κατέτασσαν σε επίπεδα – αρχικό, ενδιάμεσο και ανώτερο. Όσον αφορά τα γνήσια ζητήματα υψηλών επιπέδων, ο νους των περισσότερων ασκούμενων τσιγκόνγκ ήταν κενός αφού δεν γνώριζαν τίποτα απολύτως για αυτά. Από τώρα και στο εξής όλα όσα θα αναφέρουμε θα είναι ο Φα (ο Νόμος) των υψηλών επιπέδων. Επιπλέον θα αποκαταστήσω την υπόληψη της καλλιέργειας. Στις διαλέξεις μου θα μιλήσω για μερικά νοσηρά φαινόμενα στην κοινότητα των καλλιεργητών. Θα εξετάσω επίσης το πώς θα πρέπει να εξετάζουμε και να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Η διδασκαλία ενός συστήματος καλλιέργειας και του Φα των υψηλών επιπέδων περιλαμβάνει πολλούς τομείς και πολλά σημαντικά ζητήματα, απ’ τα οποία ορισμένα είναι πολύ σοβαρά. Θα ήθελα να τα αναδείξω και αυτά. Ορισμένες παρεμβάσεις στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, ειδικά στην κοινότητα των καλλιεργητών, προέρχονται από άλλες διαστάσεις. Θα ήθελα να τα γνωστοποιήσω και αυτά. Ταυτόχρονα θα λύσω αυτά τα προβλήματα για τους ασκούμενους. Αν αυτά τα προβλήματα μείνουν άλυτα, θα σας είναι αδύνατον να ασκήσετε καλλιέργεια. Για να λυθούν ριζικά αυτά τα ζητήματα, πρέπει να σας φροντίσουμε όλους σαν γνήσιους ασκούμενους. Βέβαια δεν είναι εύκολο να αλλάξετε τη σκέψη σας αμέσως. Θα αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων που ακολουθούν. Ελπίζω πως ο καθένας θα δώσει προσοχή σε αυτά που ακούει. Ο τρόπος που εγώ διδάσκω καλλιέργεια είναι διαφορετικός απ’ τον τρόπο των άλλων. Μερικοί μιλούν εν συντομία για το πώς λειτουργεί η εξάσκησή τους, σας μεταφέρουν τα μηνύματά τους, σας διδάσκουν μια σειρά ασκήσεων κι αυτό είναι όλο. Ο κόσμος είναι ήδη συνηθισμένος σ’ αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας.


Η γνήσια μετάδοση ενός συστήματος καλλιέργειας απαιτεί τη διδασκαλία του Φα ή του Τάο. Μέσα σε δέκα διαλέξεις θα γνωστοποιήσω όλες τις υψηλού επιπέδου αρχές, έτσι ώστε να μπορέσετε να καλλιεργηθείτε. Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Όλα όσα έχουν διδάξει οι άλλοι είναι πράγματα στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Αν θέλετε να καλλιεργηθείτε προς τα υψηλά επίπεδα, δεν θα πετύχετε στην καλλιέργεια χωρίς την καθοδήγηση του Φα των υψηλών επιπέδων. Αυτό μοιάζει με τη φοίτηση στο σχολείο – αν πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο με βιβλία δημοτικού, θα είστε ακόμη μαθητής δημοτικού. Μερικά άτομα πιστεύουν ότι έχουν μάθει πολλές μεθόδους, όπως τη μία ή την άλλη μέθοδο άσκησης, κι έχουν ένα σωρό πτυχία αποφοίτησης. Παρ’ όλα αυτά το γκονγκ τους δεν έχει προοδεύσει καθόλου. Νομίζουν ότι αυτή είναι η αληθινή ουσία του τσιγκόνγκ κι ότι αυτό είναι το τσιγκόνγκ όλο κι όλο. Όχι, αυτό είναι μόνο ένα επιφανειακό κομμάτι του τσιγκόνγκ και μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο. Το τσιγκόνγκ είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό – είναι καλλιέργεια και κάτι εξαιρετικά ευρύ και βαθύ. Επιπλέον, σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν διαφορετικοί Φα. Κατά συνέπεια διαφέρει απ’ τις μεθόδους άσκησης τσι που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, που θα είναι το ίδιο, όσες κι αν μάθετε. Για παράδειγμα, αν κι έχετε μελετήσει αγγλικά βιβλία δημοτικού, αμερικάνικα βιβλία δημοτικού, γιαπωνέζικα βιβλία δημοτικού και κινέζικα βιβλία δημοτικού, παραμένετε μαθητής δημοτικού. Όσα περισσότερα μαθήματα χαμηλού επιπέδου τσιγκόνγκ κάνετε και όσα περισσότερα απ’ αυτά έχετε απορροφήσει, τόσο μεγαλύτερη η ζημιά που έχετε υποστεί – το σώμα σας είναι ήδη άνω-κάτω.


Πρέπει να τονίσω ένα ακόμα ζήτημα: Η δική μας καλλιέργεια απαιτεί τη διδασκαλία και της μεθόδου καλλιέργειας και του Φα. Μερικοί μοναχοί στους ναούς, ειδικά εκείνοι του Βουδισμού Ζεν, μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις. Μόλις μαθαίνουν πως πρόκειται για τη διδασκαλία του Φα, είναι απρόθυμοι να ακούσουν. Γιατί αυτό; Ο Βουδισμός Ζεν πιστεύει ότι ο Φα δεν πρέπει να διδάσκεται, ότι ο Φα δεν είναι Φα αν διδάσκεται και ότι δεν υπάρχει κανένας διδάξιμος Φα – κάποιος μπορεί να καταλάβει κάτι μόνο μέσω της καρδιάς και της ψυχής του. Συνεπώς μέχρι σήμερα ο Βουδισμός Ζεν δεν είναι σε θέση να διδάξει κανέναν Φα. Ο Πατριάρχης του Βουδισμού Ζεν, Μποντιντάρμα, δίδαξε τέτοια πράγματα βασισμένα σε μια δήλωση του Σακιαμούνι, ο οποίος είπε: «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό». Έτσι ίδρυσε τον Βουδισμό Ζεν βασισμένο σ’ αυτή τη δήλωση του Σακιαμούνι. Εμείς θεωρούμε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας σαν να «σκάβεις μες στο κέρατο του ταύρου». Γιατί λέγεται ότι είναι σαν να σκάβεις μες στο κέρατο του ταύρου; Όταν ο Μποντιντάρμα άρχισε να σκάβει, θεώρησε ότι ήταν αρκετά ευρύχωρο. Όταν ο Πατριάρχης ΙΙ έσκαψε, είδε ότι δεν ήταν και τόσο. Ήταν ακόμα διαβατό τον καιρό του Πατριάρχη ΙΙΙ, αλλά για τον Πατριάρχη ΙV ήταν ήδη πολύ στενό. Δεν είχε μείνει σχεδόν καθόλου χώρος για τον Πατριάρχη V και όταν έφτασε ο καιρός του Χουινένγκ, του Πατριάρχη VΙ, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, είχαν ήδη φθάσει σε αδιέξοδο και δεν μπορούσαν πια να προχωρήσουν. Αν σήμερα επισκεφτείτε Βουδιστή του Ζεν για να μελετήσετε το Ντάρμα, δεν πρέπει να κάνετε καθόλου ερωτήσεις. Αν τον ρωτήσετε, θα γυρίσει και θα σας χτυπήσει στο κεφάλι με μια βέργα, που αποκαλείται «προειδοποίηση βέργας». Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ρωτάτε για να μάθετε και θα πρέπει να φωτιστείτε από μόνοι σας. Θα μπορούσατε να πείτε: «Ήρθα να μελετήσω γιατί δεν γνωρίζω τίποτα. Πάνω σε τι να φωτιστώ; Γιατί με χτυπάς με τη βέργα;». Αυτό δείχνει ότι ο Βουδισμός Ζεν έχει φθάσει στο τέρμα του κέρατος του ταύρου και δεν έχει τίποτα πια να διδάξει. Ακόμη κι ο Μποντιντάρμα είχε πει ότι η διδασκαλία του μπορούσε να μεταβιβαστεί μόνο σε έξι γενιές και μετά απ’ αυτές δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα. Αρκετοί αιώνες έχουν περάσει. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και σήμερα κρατούν σταθερά τα δόγματα του Βουδισμού Ζεν. Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της δήλωσης του Σακιαμούνι «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό»; Το επίπεδο του Σακιαμούνι ήταν το Ταθαγκάτα. Πολλοί μοναχοί αργότερα, δεν κατάφεραν να φωτιστούν στο επίπεδο του Σακιαμούνι, στο ύψος του δικού του πεδίου αντίληψης, στο αληθινό νόημα του Ντάρμα που δίδαξε και στο πραγματικό νόημα αυτού που είπε. Έτσι οι άνθρωποι το ερμήνευσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με αποτέλεσμα μεγάλη σύγχυση. Νόμισαν πως το «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό» σήμαινε πως κανείς δεν έπρεπε να το διδάξει και πως δεν θα ήταν Ντάρμα αν διδασκόταν. Στην πραγματικότητα δεν σημαίνει αυτό. Όταν ο Σακιαμούνι φωτίστηκε κάτω απ’ το δένδρο Μπόντι, δεν έφτασε αμέσως στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Στη διάρκεια της σαρανταεννιάχρονης διδασκαλίας του Ντάρμα του βελτίωνε σταθερά τον εαυτό του. Όποτε αναβάθμιζε τον εαυτό του σε ανώτερο επίπεδο, κοίταζε πίσω και συνειδητοποιούσε ότι το Ντάρμα που μόλις είχε διδάξει ήταν όλο λάθος. Όταν πάλι προόδευε ανακάλυπτε ότι το Ντάρμα που μόλις δίδαξε ήταν πάλι λάθος. Κάνοντας ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο συνειδητοποιούσε και πάλι ότι το Ντάρμα που μόλις δίδαξε ήταν λαθεμένο. Σ’ όλα αυτά τα σαράντα εννιά χρόνια προόδευε συνεχώς. Όποτε έφτανε σε ανώτερο επίπεδο, ανακάλυπτε ότι το Ντάρμα που είχε διδάξει στο παρελθόν ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο κατά την αντίληψή του. Επίσης βρήκε ότι το Ντάρμα σε κάθε επίπεδο είναι πάντα εκδήλωση του Ντάρμα σε εκείνο το επίπεδο, ότι υπάρχει Ντάρμα σε κάθε επίπεδο και ότι κανένα απ’ αυτά δεν είναι η απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος. Το Ντάρμα στα υψηλά επίπεδα είναι πιο κοντά στο χαρακτηριστικό του σύμπαντος απ’ αυτό των χαμηλοτέρων επιπέδων. Γι’ αυτό δήλωσε: «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό».


Στο τέλος ο Σακιαμούνι δήλωσε επίσης: «Δεν έχω διδάξει κανένα Ντάρμα στη ζωή μου». Ο Βουδισμός Ζεν πάλι παρανόησε αυτά τα λόγια, θεωρώντας ότι εννοούσε πως δεν υπήρχε Ντάρμα να διδαχτεί. Στα τελευταία του χρόνια ο Σακιαμούνι είχε ήδη φθάσει στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Γιατί είπε πως δεν είχε διδάξει κανένα Ντάρμα; Τι εννοούσε; Δήλωνε ότι: «Ακόμη και στο επίπεδό μου, το Ταθαγκάτα, ούτε την απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος έχω δει ούτε ποιο είναι το απόλυτο Ντάρμα». Έτσι ζήτησε απ’ τους ανθρώπους αργότερα να μην πάρουν τα λόγια του ως την απόλυτη ή αμετάβλητη αλήθεια, γιατί αυτό θα τους περιόριζε στο ίδιο ή σε χαμηλότερο απ’ το Ταθαγκάτα επίπεδο, κι έτσι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα. Οι άνθρωποι αργότερα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το πραγματικό νόημα αυτής της φράσης και νόμισαν ότι το Ντάρμα δεν είναι Ντάρμα αν διδαχτεί – έτσι το κατάλαβαν. Στην πραγματικότητα ο Σακιαμούνι έλεγε ότι υπάρχουν διαφορετικά Ντάρμα σε διαφορετικά επίπεδα και ότι το Ντάρμα σε κάθε επίπεδο δεν είναι η απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος αλλά αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο στο επίπεδο αυτό. Μια τέτοια αρχή εξέφραζε.


Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί του Βουδισμού Ζεν, διατηρούσαν μια τέτοια προκατάληψη και μια τόσο στρεβλωμένη άποψη. Πώς θα μπορούσατε να ασκήσετε και να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας χωρίς διδασκαλία και καθοδήγηση; Υπάρχουν πολλές σχετικές ιστορίες στον Βουδισμό. Μερικοί μπορεί να έχουν διαβάσει για κάποιον που πήγε στον παράδεισο. Φθάνοντας λοιπόν στον παράδεισο ανακάλυψε ότι κάθε λέξη της Διαμαντένιας Σούτρας εκεί πάνω ήταν διαφορετική απ’ αυτήν εδώ κάτω και το νόημα ήταν τελείως διαφορετικό. Πώς γινόταν και αυτή η Διαμαντένια Σούτρα να είναι διαφορετική απ’ αυτήν στον κοινό ανθρώπινο κόσμο; Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται: «Η Ιερή Βίβλος στον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτήν εδώ κάτω, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο τα λόγια είναι διαφορετικά, αλλά τα συμπεράσματα και το νόημα είναι επίσης διαφορετικά, σαν να είναι κάτι άλλο». Πραγματικά έτσι είναι, γιατί ο ίδιος Φα αλλάζει σε κάθε επίπεδο και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο, και όσον αφορά τους ασκούμενους αναλαμβάνει διαφορετικό καθοδηγητικό ρόλο σε κάθε διαφορετικό επίπεδο.


Είναι γνωστό ότι στον Βουδισμό υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται Ξενάγηση στον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας. Εκεί μέσα γράφει ότι καθώς ένας μοναχός καθόταν σε διαλογισμό, το Αρχέγονο Πνεύμα του (Γιουάνσεν) πήγε στον «Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας» και είδε πώς ήταν. Έμεινε για μία μέρα. Όταν επέστρεψε στον ανθρώπινο κόσμο είχαν περάσει έξι χρόνια. Τον είδε πραγματικά; Ναι τον είδε, αλλά αυτό που είδε δεν ήταν η αλήθεια. Γιατί; Διότι το επίπεδό του δεν ήταν αρκετά υψηλό, κι αυτό που του παρουσιάστηκε ήταν μόνο η εκδήλωση του «Νόμου του Φο» στο επίπεδό του. Δεν θα μπορούσε να δει την πραγματική του κατάσταση, επειδή ένας κόσμος σαν κι αυτόν είναι ακριβώς εκδήλωση της σύνθεσής του από τον Φα. Έτσι θα έλεγα ότι αυτό είναι το νόημα του «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό».


Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι το μοναδικό κριτήριο διάκρισης μεταξύ καλών και κακών ανθρώπων


Στον Βουδισμό πάντα συζητούσαν για το τι είναι ο «Νόμος του Φο». Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που πιστεύουν ότι το Ντάρμα που εκφράζεται στον Βουδισμό είναι ο «Νόμος του Φο» στην ολότητά του. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Το Ντάρμα που δίδαξε ο Σακιαμούνι πριν 2.500 χρόνια ήταν μόνο για συνηθισμένους ανθρώπους σε πολύ χαμηλό επίπεδο – διδάχθηκε σ’ εκείνους που μόλις είχαν εξέλθει από μια πρωτόγονη κοινωνία κι είχαν ακόμα πολύ απλοϊκά μυαλά. Σήμερα είναι η Τελική Περίοδος του Ντάρμα στην οποία αναφέρθηκε. Τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να καλλιεργηθούν μ’ εκείνο το Ντάρμα. Στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα ακόμα κι οι μοναχοί στους ναούς δυσκολεύονται να σώσουν τον εαυτό τους, πόσω μάλλον να προσφέρουν σωτηρία σε άλλους. Στο Ντάρμα που κήρυξε ο Σακιαμούνι εκείνη την περίοδο, παίρνοντας υπόψη του εκείνη την κατάσταση, δεν δίδαξε όλα όσα ο ίδιος γνώριζε στο επίπεδό του για τον Νόμο του Φο. Επίσης είναι αδύνατον για αυτό το Ντάρμα να κρατηθεί αμετάβλητο για πάντα.


Όπως η κοινωνία αναπτύσσεται, ο ανθρώπινος νους γίνεται πιο περίπλοκος, κάνοντάς το δύσκολο πλέον για τους ανθρώπους να καλλιεργηθούν μ’ αυτόν τον τρόπο. Το Ντάρμα του Βουδισμού δεν μπορεί να περιλάβει ολόκληρο τον Νόμο του Φο – είναι ένα ελάχιστο μόνο κομμάτι απ’ τον Νόμο του Φο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ακόμα μεγάλοι τρόποι καλλιέργειας στη Σχολή του Φο που μεταδίδονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ανά τους αιώνες έχουν μεταβιβαστεί από δάσκαλο σε μαθητή. Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα και διαφορετικές διαστάσεις έχουν διαφορετικό Φα. Όλα αυτά είναι οι διάφορες εκδηλώσεις του Νόμου του Φο σε διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικά επίπεδα. Ο Σακιαμούνι ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν 84.000 τρόποι καλλιέργειας για την Ολοκλήρωση στη Σχολή του Φο. Ο Βουδισμός ωστόσο περιλαμβάνει μόνο λίγο πάνω από δέκα τρόπους καλλιέργειας, όπως Βουδισμός Ζεν, Αγνή Γη, Τιαντάι, Χουαγιάν και Ταντρισμός – αυτά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν ολόκληρο τον Νόμο του Φο. Εκτός αυτού ούτε ο ίδιος ο Σακιαμούνι κήρυξε όλο το Ντάρμα του – δίδαξε μόνο το κομμάτι που άρμοζε στη δυνατότητα κατανόησης των ανθρώπων εκείνης της εποχής.


Τι είναι τότε ο Νόμος του Φο; Το πλέον θεμελιώδες χαρακτηριστικό αυτού του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια-Καλοσύνη-Ανεκτικότητα), είναι η υψηλότερη εκδήλωση του Νόμου του Φο. Αυτός είναι ο θεμελιώδης Νόμος του Φο. Ο Νόμος του Φο εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά επίπεδα και αναλαμβάνει διαφορετικούς καθοδηγητικούς ρόλους σε διαφορετικά επίπεδα. Όσο χαμηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο σύνθετος. Αυτό το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν, υπάρχει στα μικροσκοπικά μόρια του αέρα, της πέτρας, του ξύλου, του χώματος, του σιδήρου και του χάλυβα, του ανθρώπινου σώματος – σε όλη την ύλη. Στα αρχαία χρόνια πίστευαν ότι τα «Πέντε Στοιχεία» συνθέτουν όλα τα πράγματα και την ύλη στο σύμπαν. Αυτά επίσης φέρουν αυτό το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν. Ένας ασκούμενος μπορεί να καταλάβει τη συγκεκριμένη εκδήλωση του Νόμου του Φο μόνο στο επίπεδο που έχει φτάσει η καλλιέργειά του. Αυτό είναι το επίπεδο και η «Θέση Καρπού» της καλλιέργειάς του. Μιλώντας γενικά, ο Φα είναι απέραντος. Στο υψηλότερο σημείο του είναι πολύ απλός, διότι ο Φα μοιάζει με πυραμίδα στη μορφή. Στο υψηλότερο επίπεδο, μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Είναι εξαιρετικά σύνθετος όταν εκδηλώνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Πάρτε έναν άνθρωπο για παράδειγμα. Η Σχολή του Τάο θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν. Ένας άνθρωπος έχει φυσικό σώμα, όμως ένας άνθρωπος δεν είναι πλήρης μόνο με ένα υλικό σώμα. Πρέπει να έχει επίσης ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, προσωπικότητα, χαρακτήρα και Αρχέγονο Πνεύμα. Μόνο τότε μπορεί να αποτελεί έναν πλήρη και ανεξάρτητο άνθρωπο με ατομικότητα. Το ίδιο ισχύει για το σύμπαν μας. Έχει τον γαλαξία μας και άλλους γαλαξίες καθώς επίσης ζωή και νερό. Όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν όψεις της υλικής του ύπαρξης. Την ίδια στιγμή όμως έχει και το χαρακτηριστικό του: Τζεν-Σαν-Ρεν. Όλα τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης ενσωματώνουν αυτό το χαρακτηριστικό – ακόμη και τα απολύτως μικροσκοπικά σωματίδια έχουν αυτή την ιδιότητα.


Αυτό το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν, είναι το κριτήριο που προσδιορίζει τι είναι καλό και τι κακό στο σύμπαν. Τι είναι καλό; Τι είναι κακό; Κρίνεται απ’ αυτό. Το Ντε που ανέφεραν οι άνθρωποι στο παρελθόν είναι επίσης το ίδιο. Βέβαια το ηθικό πρότυπο στη σημερινή κοινωνία έχει ήδη αλλάξει και διαστρεβλωθεί. Αν σήμερα κάποιος έχει ως πρότυπο τον Λέι Φενγκ, μπορεί να στιγματιστεί ως διανοητικά άρρωστος. Αλλά ποιος στη δεκαετία του ‘50 ή του ‘60 θα έλεγε ότι αυτό το άτομο είναι διανοητικά άρρωστο; Το ανθρώπινο ηθικό πρότυπο ξεπέφτει τρομαχτικά και οι ανθρώπινες ηθικές αξίες αλλοιώνονται καθημερινά. Οι άνθρωποι ακολουθούν μόνο το συμφέρον τους και δεν διστάζουν να βλάψουν τους άλλους για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Ανταγωνίζονται και παλεύουν ο ένας κατά του άλλου με οποιοδήποτε μέσο. Σκεφτείτε το όλοι: Μπορεί αυτό να επιτραπεί να συνεχιστεί; Όταν κάποιοι κάνουν ένα σφάλμα κι εσείς τους το επισημαίνετε, δεν σας λαμβάνουν καν υπόψη τους – πραγματικά δεν μπορούν να πιστέψουν πως κάνουν κάτι λαθεμένο. Μερικοί αξιολογούν τον εαυτό τους με βάση το πεσμένο ηθικό πρότυπο. Επειδή τα κριτήρια για την αξιολόγηση έχουν αλλάξει, θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο απ’ τους άλλους. Όμως, όσο κι αν το ανθρώπινο ηθικό πρότυπο αλλάζει, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος παραμένει αμετάβλητο και είναι το μοναδικό κριτήριο που διακρίνει τους καλούς απ’ τους κακούς ανθρώπους. Επομένως ως ασκούμενοι πρέπει να συμπεριφέρεστε με βάση αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος κι όχι τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων. Αν θέλετε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό και να προχωρήσετε προς τα πάνω στην καλλιέργεια, πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα μ’ αυτό το κριτήριο. Ως άνθρωπος είστε καλός μόνο αν μπορείτε να ακολουθείτε αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Ο άνθρωπος που πηγαίνει ενάντια σ’ αυτό το χαρακτηριστικό είναι πραγματικά κακός. Στον εργασιακό χώρο ή στην κοινωνία μερικοί ίσως πουν ότι είστε κακός, αλλά μπορεί να μην είστε απαραίτητα κακός. Μερικοί ίσως πουν ότι είστε καλός, αλλά μπορεί να μην είστε πραγματικά καλός. Ως ασκούμενος, αν ταυτιστείτε μ’ αυτό το χαρακτηριστικό, θα είστε ένας που έχει επιτύχει το Τάο – τόσο απλή είναι η αρχή.


Κατά την άσκηση του Τζεν-Σαν-Ρεν η Σχολή του Τάο τονίζει την καλλιέργεια του Τζεν. Επομένως στη Σχολή του Τάο πιστεύουν στην καλλιέργεια του Τζεν ως μέσο ανάπτυξης της φύσης του ανθρώπου. Θα πρέπει να λέει την αλήθεια, να κάνει τα πράγματα αληθινά, να είναι ειλικρινής, να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό και να γίνει τελικά ένας Αληθινός Άνθρωπος μέσω της καλλιέργειας. Περιλαμβάνει και Ρεν και Σαν, αλλά με έμφαση στην καλλιέργεια του Τζεν. Η Σχολή του Φο τονίζει την καλλιέργεια του Σαν απ’ το Τζεν-Σαν-Ρεν. Η καλλιέργεια του Σαν μπορεί να αναπτύξει μια καρδιά πολύ μεγάλης συμπόνιας. Όταν αυτή η καρδιά μεγάλης συμπόνιας εκδηλώνεται, ανακαλύπτετε ότι όλα τα όντα υποφέρουν – έτσι πλημμυρίζεστε από μια επιθυμία: Να σώσετε όλα τα όντα. Έχουν και Τζεν και Ρεν, αλλά η έμφαση είναι στην καλλιέργεια του Σαν. Το Φάλουν Ντάφα μας, ο Μέγας Δρόμος του Τροχού του Νόμου, είναι βασισμένο στο υψηλότερο πρότυπο του σύμπαντος, Τζεν, Σαν και Ρεν, τα οποία και καλλιεργούμε όλα ταυτόχρονα. Αυτό που καλλιεργούμε είναι τεράστιο.


Το τσιγκόνγκ είναι προϊστορικός πολιτισμός


Τι είναι το τσιγκόνγκ; Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ μιλούν για αυτό. Αυτό που λέω εγώ είναι διαφορετικό από αυτό που λένε αυτοί. Αυτοί μιλούν για το τσιγκόνγκ στα επίπεδα τους, ενώ εγώ μιλώ για την κατανόηση του τσιγκόνγκ από υψηλότερο επίπεδο κι αυτό είναι εντελώς διαφορετικό απ’ τη δική τους κατανόηση. Μερικοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ υποστηρίζουν ότι το τσιγκόνγκ στη χώρα μας έχει ιστορία δύο χιλιάδων χρόνων. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων. Κάποιοι αναφέρουν ότι έχει ιστορία πέντε χιλιάδων χρόνων και προσεγγίζει αυτήν του κινέζικου πολιτισμού μας. Άλλοι λένε ακόμα –με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα– ότι έχει μια ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων κι έτσι υπερβαίνει κατά πολύ την ιστορία του κινέζικου πολιτισμού μας. Αλλά όπως κι αν το κατανοούν, ιστορικά το τσιγκόνγκ δεν ξεπερνά κατά πολύ αυτόν τον ανθρώπινο πολιτισμό. Σύμφωνα με τη θεωρία της «εξέλιξης των ειδών» του Δαρβίνου οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από υδρόβια φυτά σε υδρόβια ζώα. Κατόπιν μετακόμισαν για να ζήσουν στη γη και μετά στα δέντρα. Στη συνέχεια επέστρεψαν πάλι στη γη, μετασχηματίστηκαν σε πιθήκους και τελικά εξελίχθηκαν στους σύγχρονους ανθρώπους με πολιτισμό και νόηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό δεν έχουν περάσει πάνω από δέκα χιλιάδες χρόνια απ’ την πραγματική εμφάνιση του ανθρώπινου πολιτισμού. Κοιτάζοντας ακόμα πιο πίσω στον χρόνο δεν υπήρχε καν καταγραφή σημειώσεων με κόμπους. Εκείνοι οι άνθρωποι ντύνονταν με φύλλα δέντρων και έτρωγαν ωμό κρέας. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, βρίσκουμε ότι ήταν απολύτως άγριοι και πρωτόγονοι άνθρωποι. Μπορεί να μην ήξεραν καν πώς να χρησιμοποιούν τη φωτιά.


Όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Πολλά υπολείμματα αρχαίων πολιτισμών σε πολλά μέρη του κόσμου χρονολογούνται πολύ παλαιότερα από την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μας. Αυτά τα αρχαία υπολείμματα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά προηγμένο επίπεδο τέχνης. Από άποψη καλλιτεχνικής αξίας είναι πράγματι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η σύγχρονη ανθρωπότητα απλά μιμείται τις τέχνες των αρχαίων λαών, τα δημιουργήματα των οποίων είναι πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Παρ’ όλα αυτά, είναι υπολείμματα ηλικίας άνω των εκατό χιλιάδων χρόνων, μερικών εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, μερικών εκατομμυρίων ή και άνω των εκατό εκατομμυρίων χρόνων. Τότε για σκεφτείτε το: Δεν γελοιοποιούν τη σημερινή ιστορία; Βέβαια δεν είναι καθόλου αστείο, διότι η ανθρωπότητα συνεχώς βελτιώνεται και ανακαλύπτεται ξανά και ξανά. Έτσι εξελίσσεται η κοινωνία. Η αρχική της κατανόηση μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή.


Πολλοί μπορεί να έχετε ακούσει για τον όρο «προϊστορική κουλτούρα» γνωστή και ως «προϊστορικός πολιτισμός». Θα μιλήσουμε για τον προϊστορικό πολιτισμό. Στη γη υπάρχουν οι ήπειροι: Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ωκεανία, Αφρική και Ανταρκτική. Οι γεωλόγοι τις ονομάζουν ηπειρωτικές πλάκες. Απ’ τον σχηματισμό αυτών των ηπειρωτικών πλακών και μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή πολλές ήπειροι έχουν αναδυθεί απ’ τον πυθμένα του ωκεανού και πολλές έχουν βουλιάξει στον βυθό του. Δεκάδες εκατομμύρια χρόνια έχουν περάσει από τότε που σταθεροποιήθηκαν όπως είναι τώρα. Ωστόσο σε πολλά σημεία κάτω απ’ τα νερά των ωκεανών έχουν ανακαλυφθεί κάποια ψηλά και μεγάλα αρχαία αρχιτεκτονικά έργα. Αυτά τα κτίρια είναι πολύ όμορφα τεχνουργημένα και δεν είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της σύγχρονης ανθρωπότητας. Επομένως θα πρέπει να είχαν κατασκευαστεί πριν βυθιστούν στον πυθμένα του ωκεανού. Ποιοι όμως δημιούργησαν αυτούς τους πολιτισμούς δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν; Εκείνη την περίοδο η ανθρώπινη φυλή δεν ήταν καν πίθηκοι. Πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιας απαράμιλλης σοφίας; Αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο έχουν ανακαλύψει έναν οργανισμό που λέγεται τριλοβίτης που υπήρξε από 260 ως 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό το είδος οργανισμού εξαφανίστηκε πριν 260 εκατομμύρια χρόνια. Ένας Αμερικανός επιστήμονας ανακάλυψε απολίθωμα τριλοβίτη με μια ανθρώπινη πατημασιά πάνω του. Η πατημασιά ήταν ολοκάθαρα αποτυπωμένη από κάποιον με παπούτσια. Αυτό δεν γελοιοποιεί τους ιστορικούς; Πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν ανθρώπινα πλάσματα 260 εκατομμύρια χρόνια πριν, σύμφωνα με τη Δαρβίνεια θεωρία εξέλιξης;


Στο μουσείο του Εθνικού Πανεπιστημίου του Περού υπάρχει ένας βράχος που έχει χαραγμένη πάνω του μια ανθρώπινη μορφή. Μετά από έρευνα καθορίστηκε ότι αυτή η ανθρώπινη μορφή χαράχτηκε τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτή η ανθρώπινη μορφή ωστόσο είναι ντυμένη με ρούχα, καπέλο και παπούτσια, κρατά ένα τηλεσκόπιο στο χέρι και παρακολουθεί τα ουράνια σώματα. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να υφαίνουν ύφασμα και να φοράνε ρούχα τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν; Πιο απίστευτο ακόμα είναι ότι παρατηρούσε τα ουράνια σώματα με τηλεσκόπιο, άρα κατείχε κάποια αστρονομική γνώση. Ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι ήταν ο Γαλιλαίος απ’ την Ευρώπη, που εφηύρε το τηλεσκόπιο, εδώ και λίγο περισσότερο από τριακόσια χρόνια. Ποιος όμως εφηύρε το τηλεσκόπιο τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν; Υπάρχουν ακόμα πολλοί άλυτοι γρίφοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν νωπογραφίες σε πολλές σπηλιές της Γαλλίας, της Νότιας Αφρικής και των Άλπεων που φαίνονται πολύ ρεαλιστικές και αληθοφανείς. Οι χαραγμένες μορφές εκεί μέσα φαίνονται εξαιρετικά εκλεπτυσμένες και είναι χρωματισμένες με ορυκτή μπογιά. Αυτοί οι άνθρωποι ωστόσο όλοι φορούν σύγχρονα ρούχα που μοιάζουν με δυτικά κουστούμια και στενά παντελόνια. Μερικοί κρατούν κάτι σαν πίπες, ενώ άλλοι κρατούν μπαστούνια και φορούν καπέλα. Πώς θα μπορούσαν οι πίθηκοι πριν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια να έχουν φτάσει σε τέτοιο υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο;


Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα ενός ακόμα πιο μακρινού καιρού. Στην Αφρική υπάρχει η Δημοκρατία της Γκαμπόν, η οποία έχει μετάλλευμα ουρανίου. Αυτή η χώρα είναι σχετικά υπανάπτυκτη. Δεν μπορεί να παράγει ουράνιο μόνη της και εξάγει το μετάλλευμα σε ανεπτυγμένες χώρες. Το 1972 ένας Γάλλος βιομήχανος εισήγαγε αυτό το μετάλλευμα ουρανίου. Μετά από εργαστηριακές δοκιμές ανακάλυψαν ότι το μετάλλευμα ουρανίου είχε ήδη εξορυχθεί και χρησιμοποιηθεί. Το βρήκαν πολύ περίεργο και έστειλαν επιστήμονες να το μελετήσουν. Επιστήμονες από πολλές χώρες πήγαν εκεί να ερευνήσουν. Τελικά επιβεβαιώθηκε πως αυτό το ορυχείο ουρανίου ήταν ένας μεγάλης κλίμακας πυρηνικός αντιδραστήρας με πολύ λογική διάταξη. Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν καθόλου να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Και πότε είχε χτιστεί; Είχε κατασκευαστεί δύο δισεκατομμύρια χρόνια πριν και ήταν σε λειτουργία για 500 χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα νούμερα είναι απλώς αστρονομικά και δεν μπορούν καθόλου να εξηγηθούν με τη θεωρία του Δαρβίνου. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτά που η σημερινή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα έχει ήδη ανακαλύψει είναι αρκετά για να αλλάξουν τα παρόντα διδακτικά βιβλία. Αφότου οι συμβατικές ιδέες της ανθρωπότητας σχηματίσουν έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και σκέψης, είναι πολύ δύσκολο για τις νέες ιδέες να γίνουν αποδεκτές. Ακόμα κι όταν η αλήθεια φανερώνεται, οι άνθρωποι δεν τολμούν να τη δεχτούν και ενστικτωδώς την απορρίπτουν. Λόγω της επιρροής των καθιερωμένων τρόπων σκέψης κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει βάλει συστηματικά σε τάξη αυτά τα ευρήματα. Συνεπώς οι ανθρώπινες αντιλήψεις δεν συμβαδίζουν ποτέ με τις νέες εξελίξεις. Μόλις μιλήσετε για αυτά τα πράγματα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τα ονομάσουν προλήψεις και θα τα απορρίψουν, παρ’ όλο που έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Απλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα ευρέως.


Πολλοί τολμηροί επιστήμονες στο εξωτερικό έχουν ήδη αναγνωρίσει δημοσίως ότι αυτά προέρχονται από προϊστορικές κουλτούρες και πολιτισμούς που υπήρξαν πριν απ’ αυτόν της δικής μας ανθρωπότητας. Δηλαδή, υπήρξαν περισσότερες από μία περίοδοι πολιτισμού πριν από τον πολιτισμό μας. Μέσα από ξεθαμμένα ερείπια βρήκαμε αντικείμενα που δεν είναι από μία περίοδο πολιτισμού μόνο. Έτσι θεωρείται ότι μετά από καθεμία απ’ τις πολλές φορές που οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αφανίζονταν, μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων επιβίωνε και ζούσε πρωτόγονη ζωή. Κατόπιν πολλαπλασιάζονταν βαθμιαία για να γίνουν η καινούργια ανθρώπινη φυλή, ξεκινώντας έναν καινούργιο πολιτισμό. Αργότερα εξολοθρεύονταν κι αυτοί και μετά πάλι παραγόταν μια καινούρια ανθρώπινη φυλή. Η ανθρωπότητα περνά ακριβώς μέσα από τέτοιες περιοδικές αλλαγές. Οι φυσικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κίνηση της ύλης ακολουθεί νόμους. Οι αλλαγές ολόκληρου του σύμπαντός μας επίσης ακολουθούν νόμους.


Είναι αδύνατον ο πλανήτης μας, η γη, μέσα σ’ αυτό το απέραντο σύμπαν και τον γαλαξία μας να μην είχε συναντήσει ποτέ εμπόδια κατά την κίνησή της. Μπορεί να έχει συγκρουστεί με κάποιον άλλο πλανήτη κατά το παρελθόν ή να συνάντησε άλλα προβλήματα που οδήγησαν σε τεράστιες καταστροφές. Αν το δούμε απ’ τη σκοπιά των υπερφυσικών ικανοτήτων μας, ήταν απλώς κανονισμένο να γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο. Έκανα προσεκτική έρευνα κάποτε και βρήκα ότι η ανθρωπότητα έχει υποστεί ολοκληρωτική εξόντωση 81 φορές. Με λίγα εναπομείναντα απ’ τον προηγούμενο πολιτισμό, μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων επιβίωνε και έμπαινε στην επόμενη περίοδο, ζώντας πάλι μια πρωτόγονη ζωή. Όπως ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν, τελικά ο πολιτισμός εμφανιζόταν και πάλι. Η ανθρωπότητα έχει βιώσει τέτοιες περιοδικές αλλαγές 81 φορές κι ακόμη δεν τις έχω εξακριβώσει ως το τέλος. Οι Κινέζοι μιλούν για Κοσμικό συγχρονισμό, για ευνοϊκές γήινες συνθήκες και αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. Διαφορετικές Κοσμικές αλλαγές και διαφορετικοί Κοσμικοί συγχρονισμοί μπορούν να επιφέρουν διαφορετικές συνθήκες στη συνήθη ανθρώπινη κοινωνία. Σύμφωνα με τη φυσική η κίνηση της ύλης ακολουθεί συγκεκριμένους νόμους – το ίδιο ισχύει για την κίνηση του σύμπαντος.


Ο κύριος λόγος που αναφέρθηκα στον προϊστορικό πολιτισμό ήταν για να τονίσω ένα σημείο: Το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι που εφευρέθηκε απ’ τη σημερινή ανθρώπινη φυλή μας. Κληρονομήθηκε από πολύ μακρινή εποχή και είναι κομμάτι προϊστορικού πολιτισμού. Στις Βουδιστικές Γραφές μπορούμε επίσης να βρούμε κάποιες σχετικές δηλώσεις. Ο Σακιαμούνι είπε κάποτε ότι πέτυχε στην καλλιέργεια πριν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια κάλπα. Πόσα χρόνια περιέχει ένα κάλπα; Ένα κάλπα είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Τέτοιος τεράστιος αριθμός είναι απλά ασύλληπτος. Εάν αυτό είναι αλήθεια, δεν συμφωνεί τότε με την ιστορία της ανθρωπότητας και τις αλλαγές ολόκληρης της γης; Επιπλέον ο Σακιαμούνι ανέφερε ότι υπήρχαν έξι πρωτόγονοι Βούδες πριν απ’ αυτόν, ότι είχε δασκάλους κλπ. Όλοι αυτοί είχαν πετύχει στις καλλιέργειές τους πριν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια κάλπα. Αν όλα αυτά είναι αληθινά, υπάρχουν άραγε τέτοιοι τρόποι καλλιέργειας που ήταν ανάμεσα σε εκείνες τις αληθινές παραδοσιακές πρακτικές και τις γνήσιες διδασκαλίες, οι οποίοι να διδάσκονται στην κοινωνία μας σήμερα; Αν με ρωτάτε, και βέβαια υπάρχουν, αλλά σπάνια βγαίνουν προς τα έξω. Σήμερα το κάλπικο τσιγκόνγκ, το ψευτοτσιγκόνγκ και αυτοί οι άνθρωποι που κατέχονται από πνεύματα, έχουν όλοι σκαρώσει κάτι κατά βούληση για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους και ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των γνήσιων μεθόδων τσιγκόνγκ. Η διάκριση ανάμεσα στο γνήσιο και το ψεύτικο είναι πολύ δύσκολη. Μια γνήσια μέθοδος άσκησης τσιγκόνγκ δεν είναι εύκολο να γίνει διακριτή και ούτε εύκολο να βρεθεί.


Στην πραγματικότητα δεν μεταβιβάστηκε μόνο το τσιγκόνγκ από μακρινή εποχή – το Ταϊτζί, το Χετού, το Λουοσού, το Βιβλίο των Αλλαγών, τα Οκτώ Τριγράμματα κ.ά. είναι όλα κληρονομημένα απ’ την προϊστορία. Κατά συνέπεια, αν τα μελετήσουμε και τα καταλάβουμε απ’ τη σκοπιά των κοινών ανθρώπων σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε, όσο κι αν προσπαθούμε. Όταν εξετάζετε τα πράγματα απ’ το επίπεδο, τη σκοπιά και το νοητικό πλαίσιο ενός καθημερινού ανθρώπου, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε τι είναι αληθινό.


Το τσιγκόνγκ είναι καλλιέργεια


Αφού το τσιγκόνγκ έχει τέτοια μακρινή ιστορία, για ποιο λόγο υπάρχει; Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αφού είμαστε από έναν Μεγάλο Τρόπο καλλιέργειας της σχολής του Φο, φυσικά καλλιεργούμε τον «Φο». Στη σχολή του Τάο φυσικά καλλιεργούν το Τάο για να επιτύχουν το Τάο. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο «Φο» δεν είναι πρόληψη. Είναι μια λέξη απ’ τα σανσκριτικά, μια αρχαία ινδική γλώσσα. Όταν εισήχθη στην Κίνα ονομάστηκε «Φο Τούο». Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που τον μετέφρασαν ως «Φου Του». Όταν η λέξη αυτή διαδόθηκε, ο κινεζικός λαός μας παρέλειψε έναν χαρακτήρα και τον ονόμασε «Φο». Τι σημαίνει αυτό στα Κινέζικα; Σημαίνει «φωτισμένος άνθρωπος». Κάποιος που έχει φωτιστεί μέσω καλλιέργειας. Πού υπάρχει πρόληψη σ’ αυτό;


Σκεφτείτε το ο καθένας: Κάποιος μπορεί να αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες μέσω της καλλιέργειας. Έξι υπερφυσικές ικανότητες αναγνωρίζονται στον κόσμο σήμερα, όμως δεν είναι μόνο αυτές. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες γνήσιες υπερφυσικές ικανότητες. Ένας άνθρωπος κάθεται εκεί, και χωρίς να κουνά τα χέρια ή τα πόδια του, είναι σε θέση να κάνει πράγματα που άλλοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε με τα χέρια ή τα πόδια τους. Επιπλέον μπορεί να δει την ξεκάθαρη αλήθεια κάθε διάστασης του σύμπαντος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δει την αλήθεια του σύμπαντος και να κάνει πράγματα που ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί. Δεν είναι κάποιος που έχει επιτύχει το Τάο μέσω καλλιέργειας; Δεν είναι ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον; Πώς μπορεί να θεωρηθεί ίδιος μ’ έναν συνηθισμένο άνθρωπο; Δεν είναι κάποιος που φωτίστηκε μέσω καλλιέργειας; Δεν είναι σωστό να τον αποκαλέσουμε «Φωτισμένο Άνθρωπο»; Στην αρχαία ινδική γλώσσα αποκαλείται «Βούδας». Και πραγματικά έτσι είναι. Γι’ αυτό υπάρχει το τσιγκόνγκ.


Μιλώντας για το τσιγκόνγκ, μερικοί ίσως πουν: «Χωρίς ασθένεια, ποιος θα ασκούσε τσιγκόνγκ;». Αυτό υπονοεί ότι το τσιγκόνγκ είναι μόνο για να θεραπεύει ασθένειες. Αυτή είναι μια πολύ επιφανειακή κατανόηση. Δεν φταίτε εσείς όμως, γιατί πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ πράγματι κάνουν τέτοια πράγματα, όπως θεραπεία ασθενειών και διατήρηση υγείας. Όλοι μιλούν για θεραπεία και υγεία. Κανείς δεν διδάσκει οτιδήποτε προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μέθοδοί τους δεν είναι καλές. Απλά η αποστολή τους είναι να διδάξουν πράγματα στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας και να προβάλλουν το τσιγκόνγκ στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να καλλιεργηθούν προς τα υψηλά επίπεδα. Έχουν τέτοιες σκέψεις και επιθυμίες, αλλά δεν έχουν λάβει τις σωστές μεθόδους για καλλιέργεια και έτσι συναντούν μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Βέβαια η γνήσια διδασκαλία ενός τρόπου άσκησης σε υψηλά επίπεδα περιλαμβάνει πολύ βαθιά ζητήματα. Έτσι σταθήκαμε υπεύθυνοι προς τους ανθρώπους και την κοινωνία και η συνολική έκβαση της διδασκαλίας αυτής της μεθόδου άσκησης ήταν καλή. Μερικά απ’ τα ζητήματα είναι πράγματι πολύ βαθιά και όταν συζητιούνται μπορεί να ακούγονται σαν πρόληψη. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τη σύγχρονη επιστήμη.


Μόλις μιλήσουμε για ορισμένα πράγματα, μερικοί θα τα ονομάσουν προλήψεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων είναι τέτοια ώστε, είτε αυτό που η επιστήμη δεν έχει αναγνωρίσει είτε αυτό που οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα βιώσει είτε αυτό που θεωρούν ότι δεν μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει, να το θεωρήσουν ιδεαλιστικό και πρόληψη – αυτή είναι η νοοτροπία τους. Είναι σωστή αυτή η νοοτροπία; Θα έπρεπε, οτιδήποτε η επιστήμη δεν έχει αναγνωρίσει ή είναι πέρα απ’ την ανάπτυξή της, να χαρακτηρίζεται ιδεαλιστικό και πρόληψη; Τότε δεν είναι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι προληπτικοί και ιδεαλιστές; Πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί και να προοδεύσει η επιστήμη μ’ αυτή τη νοοτροπία; Ούτε η ανθρώπινη κοινωνία θα είναι σε θέση να προχωρήσει. Όλα όσα η επιστημονική και τεχνολογική μας κοινότητα έχει εφεύρει ήταν άγνωστα στους ανθρώπους παλιότερα. Αν όλα αυτά θεωρούνταν προλήψεις, τότε δεν θα είχε υπάρξει καμία ανάγκη για ανάπτυξη. Το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι ιδεαλιστικό. Υπάρχουν πολλοί που το θεωρούν ιδεαλιστικό, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Σήμερα όμως χρησιμοποιώντας επιστημονικές συσκευές έχουμε βρει σε σώμα δασκάλου τσιγκόνγκ υπερηχητικά κύματα, υποηχητικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, υπέρυθρες ακτίνες, υπεριώδεις ακτίνες, ακτίνες γάμα, νετρόνια, άτομα, ιχνοστοιχεία μετάλλων κλπ. Αυτά δεν είναι υλικά πράγματα; Είναι ύλη. Δεν είναι όλα φτιαγμένα από ύλη; Οι άλλοι χωρόχρονοι δεν αποτελούνται επίσης από ύλη; Μπορείτε να τους ονομάσετε «πρόληψη»; Εφόσον το τσιγκόνγκ χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του «Φο», είναι επόμενο ότι θα περιέχει πολλά βαθιά ζητήματα, και θα τα εξηγήσουμε όλα.


Εφόσον το τσιγκόνγκ είναι για αυτόν τον σκοπό, γιατί το ονομάζουμε τσιγκόνγκ; Στην πραγματικότητα δεν ονομάζεται «τσιγκόνγκ». Και πώς ονομάζεται; «Άσκηση καλλιέργειας» – και πραγματικά είναι άσκηση καλλιέργειας. Βέβαια έχει και άλλες συγκεκριμένες ονομασίες, αλλά γενικά μιλώντας ονομάζεται άσκηση καλλιέργειας. Τότε γιατί αποκαλείται τσιγκόνγκ; Είναι γνωστό ότι το τσιγκόνγκ είναι δημοφιλές στην κοινωνία εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της «Πολιτιστικής Επανάστασης» και προς το τέλος της έφτασε στην αιχμή της δημοτικότητάς του. Σκεφτείτε το ο καθένας: Η ακροαριστερή ιδεολογία ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνη την εποχή. Δεν θα αναφέρουμε τι ονόματα είχε το τσιγκόνγκ στους προϊστορικούς πολιτισμούς. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του αυτός ο ανθρώπινος πολιτισμός πέρασε από μια φεουδαρχική περίοδο. Ως εκ τούτου οι ονομασίες του ακούγονται πολύ μεσαιωνικές. Εκείνες οι μέθοδοι, οι σχετικές με θρησκείες, έχουν συνήθως ονόματα με βαριούς θρησκευτικούς τόνους. Για παράδειγμα, τα αποκαλούμενα «ο Μέγας Τρόπος Καλλιέργειας του Τάο», «Ντιάνα του Βάτζρα», «ο Τρόπος του Άρχατ», «ο Μέγας Τρόπος Καλλιέργειας του Ντάρμα του Βούδα», «Εννεάπτυχη Εσωτερική Αλχημεία» κλπ., είναι όλα τέτοια πράγματα. Αν αυτά τα ονόματα είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της «Πολιτιστικής Επανάστασης», υπήρχε περίπτωση να μην καταγγελθούν; Όσο κι αν η επιθυμία εκείνων των δασκάλων τσιγκόνγκ να προωθήσουν το τσιγκόνγκ ήταν αγαθή και σκόπευαν να βοηθήσουν το ευρύ κοινό να θεραπεύσει τις ασθένειές του, να διατηρήσει την καλή υγεία και να βελτιώσει τις φυσικές συνθήκες του –κάτι τόσο καλό– δεν θα επιτρεπόταν. Οι άνθρωποι απλά δεν τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια ονόματα. Επομένως, προκειμένου να προωθήσουν το τσιγκόνγκ, πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ, πήραν δύο λέξεις από τα βιβλία Νταν Τζινγκ και Τάο Τζανγκ και το ονόμασαν «τσιγκόνγκ». Μερικοί επικεντρώνουν την έρευνά τους στην ορολογία του τσιγκόνγκ. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί να ερευνηθεί. Στο παρελθόν απλώς ονομαζόταν καλλιέργεια. Το «τσιγκόνγκ» είναι απλώς ένας νεοφτιαγμένος όρος που συμβαδίζει με τη νοοτροπία των σύγχρονων ανθρώπων.


Γιατί το γκονγκ σας δεν αυξάνεται με τις ασκήσεις;


Γιατί το γκονγκ σας δεν αυξάνεται με τις ασκήσεις; Να τι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι: «Δεν έχω λάβει γνήσια διδασκαλία. Αν όμως ένας δάσκαλος μου διδάξει κάποιες ειδικές κινήσεις και μερικές προχωρημένες τεχνικές, το γκονγκ μου θα αυξηθεί». Σήμερα, το 95% των ανθρώπων σκέφτεται μ’ αυτόν τον τρόπο και το βρίσκω πραγματικά γελοίο. Γιατί είναι γελοίο; Διότι το τσιγκόνγκ δεν είναι μια τεχνική των καθημερινών ανθρώπων. Είναι εντελώς υπερφυσικό. Συνεπώς θα πρέπει να εφαρμόσετε υψηλών επιπέδων αρχές για να το αξιοποιήσετε. Μπορώ να σας πω ότι η βασική αιτία αποτυχίας ενός ατόμου να αυξήσει το γκονγκ του είναι η εξής: Από τις δύο λέξεις «άσκηση» και «καλλιέργεια» οι άνθρωποι δίνουν προσοχή μόνο στην άσκηση και αγνοούν την καλλιέργεια. Αν ψάχνετε για κάτι έξω από εσάς, δεν θα το λάβετε με κανέναν τρόπο. Με σώμα κοινού ανθρώπου, χέρια κοινού ανθρώπου και σκέψη κοινού ανθρώπου νομίζετε πως μπορείτε να μεταμορφώσετε ύλη υψηλής ενέργειας σε γκονγκ ή να αυξήσετε γκονγκ; Πώς μπορεί να είναι τόσο εύκολο; Κατά την άποψή μου αυτό είναι αστείο. Είναι το ίδιο με το να ψάχνετε κάτι εξωτερικά, να αναζητάτε κάτι έξω απ’ τον εαυτό σας. Δεν πρόκειται να το βρείτε ποτέ.


Δεν είναι σαν μια ικανότητα των κοινών ανθρώπων που μπορείτε να αποκτήσετε πληρώνοντας κάποια χρήματα ή μαθαίνοντας μερικές τεχνικές. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι πέρα απ’ το επίπεδο των συνηθισμένων ανθρώπων, γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθείτε ανώτερες αρχές. Και τι απαιτείται από εσάς να κάνετε; Πρέπει να καλλιεργείτε τον εσωτερικό σας εαυτό και να μην ψάχνετε για πράγματα εξωτερικά, έξω από εσάς. Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν πράγματα εξωτερικά. Επιδιώκουν ένα πράγμα σήμερα και κάτι άλλο αύριο. Επιπλέον είναι με μεγάλη εμμονή προσκολλημένοι στην επιδίωξη υπερφυσικών ικανοτήτων και έχουν παντός είδους προθέσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ακόμα και να γίνουν δάσκαλοι τσιγκόνγκ και να κάνουν περιουσία θεραπεύοντας ασθένειες! Για να καλλιεργηθείτε αληθινά, πρέπει να καλλιεργήσετε τον νου σας. Αυτό ονομάζεται καλλιέργεια του σίνσινγκ. Για παράδειγμα, σε μια αντιπαράθεση που ίσως έχετε με κάποιον, πρέπει να μη δίνετε μεγάλη σημασία για τα διάφορα προσωπικά σας αισθήματα και επιθυμίες. Ενώ ανταγωνίζεστε για προσωπικό όφελος, θέλετε να βελτιώσετε το γκονγκ σας. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Δεν είστε το ίδιο με έναν συνηθισμένο άνθρωπο; Πώς μπορεί το γκονγκ σας να αυξηθεί; Γι’ αυτό, μόνο δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια του σίνσινγκ μπορεί το γκονγκ σας να αυξηθεί και το επίπεδό σας να ανέβει.


Τι είναι το σίνσινγκ; Το σίνσινγκ περιλαμβάνει Ντε (αρετή, ένας τύπος ύλης), ανεκτικότητα, ποιότητα φώτισης, θυσία, εγκατάλειψη των διαφόρων επιθυμιών και προσκολλήσεων των κοινών ανθρώπων, ικανότητα να υπομένετε δυσκολίες και άλλα. Περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Για να σημειώσετε πραγματική πρόοδο, θα πρέπει κάθε όψη του σίνσινγκ σας να αναβαθμιστεί. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την ενίσχυση της δύναμης του γκονγκ σας (γκονγκλί).


Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Το σίνσινγκ στο οποίο αναφέρεσαι είναι κάτι φιλοσοφικό και έχει να κάνει με το επίπεδο επίγνωσης ενός ανθρώπου. Δεν είναι το ίδιο με το γκονγκ που καλλιεργούμε». Τι εννοείτε «δεν είναι το ίδιο»; Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας, το ζήτημα τού εάν η ύλη ή το πνεύμα είναι το πρωταρχικό στοιχείο, έχει επανειλημμένα συζητηθεί και εξεταστεί στον κόσμο της φιλοσοφίας. Στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι, ύλη και πνεύμα είναι ένα και το αυτό. Στην επιστημονική έρευνα του ανθρώπινου σώματος οι σημερινοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σκέψη που παράγεται απ’ τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ουσία. Άρα, ενώ υπάρχει ως υλικό αντικείμενο, δεν υπάρχει και στον νου των ανθρώπων ως κάτι πνευματικό; Δεν είναι το ίδιο πράγμα; Είναι ακριβώς όπως το σύμπαν που ανέφερα πιο πριν – έχει την υλική του υπόσταση και την ίδια στιγμή το χαρακτηριστικό του. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού Τζεν-Σαν-Ρεν στο σύμπαν, γιατί οι κοινοί άνθρωποι είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Όταν υψωθείτε πάνω απ’ το επίπεδο των κοινών ανθρώπων, θα είστε σε θέση να το νοιώσετε. Πώς το νοιώθετε; Όλα τα πράγματα στο σύμπαν –περιλαμβάνοντας και την ύλη που διαποτίζει το σύμπαν– είναι ζωντανά όντα με νόηση και είναι όλα μορφές ύπαρξης του Φα του σύμπαντος στα διαφορετικά επίπεδα. Αυτά δεν σας αφήνουν να ανεβείτε. Θέλετε να ανεβείτε, αλλά δεν μπορείτε. Δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε προς τα πάνω. Γιατί δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε προς τα πάνω; Είναι γιατί το σίνσινγκ σας δεν έχει βελτιωθεί. Υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για κάθε επίπεδο. Αν θέλετε να φτάσετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να εγκαταλείψετε τις άσχημες σκέψεις σας και να καθαρίσετε από μέσα σας τις βρωμιές, προκειμένου να συνταυτιστείτε με τις απαιτήσεις του προτύπου εκείνου του επιπέδου. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ανέλθετε.


Μόλις αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το σώμα σας υφίσταται μεγάλη αλλαγή. Με τη βελτίωση του σίνσινγκ σας η ύλη μες στο σώμα σας εγγυημένα αλλάζει. Και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Θα εγκαταλείψετε εκείνα τα άσχημα πράγματα στα οποία είστε προσκολλημένοι. Πάρτε ένα μπουκάλι γεμάτο ως πάνω με βρωμιές, για παράδειγμα, σφραγίστε το σφιχτά και πετάξτε το στο νερό – θα πάει μέχρι τον πάτο. Αρχίστε κατόπιν να αδειάζετε λίγο-λίγο απ’ το βρώμικο περιεχόμενό του. Όσο περισσότερο αδειάζετε, τόσο πιο ψηλά θα πλέει το μπουκάλι μες στο νερό. Αν αδειάσει εντελώς, θα επιπλέει ολόκληρο στην επιφάνεια. Κατά την καλλιέργειά σας μόνο αν αποβάλλετε τα κάθε είδους άσχημα πράγματα που υπάρχουν στο σώμα σας, θα μπορέσετε να προχωρήσετε προς τα πάνω. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Αν δεν καλλιεργήσετε το σίνσινγκ ή δεν αναβαθμίσετε το ηθικό σας πρότυπο ή αν δεν έχετε αφαιρέσει τις άσχημες σκέψεις και τις βρωμιές σας, δεν θα σας αφήσει να ανεβείτε. Επομένως πώς μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα; Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι αστείο. Ας πούμε ότι σ’ έναν άνθρωπο, με κάθε είδους συναισθήματα και επιθυμίες των κοινών ανθρώπων, του επιτραπεί να ανέβει και να γίνει Φο –για σκεφτείτε το– είναι αυτό δυνατόν; Μόλις δει μια πανέμορφη Μποντισάτβα, πονηρές σκέψεις έρχονται στον νου του. Επειδή η ζήλια του δεν έχει εξαλειφθεί, πιθανόν να αρχίσει διαμάχη με έναν Φο. Είναι δυνατόν να επιτραπεί να συμβούν τέτοια πράγματα; Τι πρέπει να γίνει τότε; Πρέπει να αποβάλλετε όλες τις βρώμικες σκέψεις σας μεταξύ των κοινών ανθρώπων – μόνο τότε μπορείτε να ανεβείτε.


Δηλαδή, πρέπει να δίνετε προσοχή στην καλλιέργεια του σίνσινγκ και να καλλιεργείστε σύμφωνα με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Πρέπει να ξεφορτωθείτε εντελώς τις επιθυμίες των κοινών ανθρώπων, τις ανήθικες σκέψεις και κάθε πρόθεση για αδικία. Όσο το επίπεδο κατανόησής σας θα ανεβαίνει, έστω και λίγο, μερικά από τα άσχημα πράγματά σας θα εξαλείφονται την ίδια στιγμή. Παράλληλα μ’ αυτό πρέπει να υποφέρετε λίγο και να περάσετε μερικές δυσκολίες για να εξαλείψετε ένα μέρος απ’ το κάρμα σας. Τότε μπορείτε να ανεβείτε λίγο, που σημαίνει πως το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν σας περιορίζει τόσο πολύ. Η καλλιέργεια εξαρτάται απ’ τις δικές σας προσπάθειες, ενώ ο μετασχηματισμός του γκονγκ απ’ τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος σάς δίνει έναν «μηχανισμό γκονγκ» που αναπτύσσει το γκονγκ σας. Αυτός ο «μηχανισμός γκονγκ» λειτουργεί και μπορεί να πάρει την ουσία Ντε έξω απ’ το σώμα σας και να τη μετασχηματίσει σε γκονγκ. Όσο θα βελτιώνεστε συνεχώς και θα ανεβαίνετε στην καλλιέργεια, η στήλη του γκονγκ σας (γκονγκτζού) θα ανεβαίνει κι αυτή συνεχώς προς τα υψηλά επίπεδα. Ως ασκούμενος πρέπει να καλλιεργείτε και να διατηρείτε ήρεμο τον εαυτό σας στο περιβάλλον των κοινών ανθρώπων εξαλείφοντας βαθμιαία προσκολλήσεις και διάφορες επιθυμίες. Πολύ συχνά αυτό που η ανθρωπότητα θεωρεί καλό είναι συνήθως κακό, απ’ τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων. Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν καλό για κάποιον είναι να ικανοποιεί όσο πιο πολύ μπορεί το προσωπικό του συμφέρον μεταξύ των κοινών ανθρώπων, ζώντας έτσι μια καλύτερη ζωή. Για τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα αυτό το άτομο είναι σε χειρότερη κατάσταση. Πού είναι το κακό σε αυτό; Όσο περισσότερα κερδίζει κάποιος, τόσο περισσότερο ζημιώνει τους άλλους. Θα πάρει πράγματα που δεν δικαιούται. Αυτός ο άνθρωπος θα προσκολληθεί στη φήμη και στο κέρδος, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο Ντε. Αν θέλετε να αυξήσετε το γκονγκ σας χωρίς να δίνετε προσοχή στην καλλιέργεια του σίνσινγκ, το γκονγκ σας δεν θα αυξηθεί καθόλου.


Στην κοινότητα των καλλιεργητών υποστηρίζουμε ότι το Αρχέγονο Πνεύμα ενός ανθρώπου δεν εξαλείφεται. Στο παρελθόν οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούσαν πρόληψη το να συζητάς για το Αρχέγονο Πνεύμα. Είναι γνωστό ότι η έρευνα για το ανθρώπινο σώμα στη φυσική έχει βρει μόρια, πρωτόνια, ηλεκτρόνια και προχωρώντας ακόμη πιο κάτω, κουάρκς, νετρίνο και ούτω καθεξής. Από εκείνο το σημείο ένα μικροσκόπιο δεν μπορεί πια να τα διακρίνει. Κι όμως είναι ακόμα πολύ μακριά απ’ την προέλευση της ζωής και την πηγή της ύλης. Όλοι ξέρουμε ότι απαιτείται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας για τη σύγκρουση και ένα τεράστιο ποσό θερμότητας ώστε η σύντηξη ή η πυρηνική διάσπαση να συμβεί. Πώς μπορούν επομένως οι πυρήνες στο σώμα ενός ανθρώπου, έτσι εύκολα να εξαλειφθούν όταν αυτός πεθάνει; Έχουμε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, μόνο τα μεγαλύτερα μοριακά στοιχεία σ’ αυτή τη δική μας διάσταση αποβάλλονται, ενώ τα σώματα στις άλλες διαστάσεις δεν έχουν αλλοιωθεί. Σκεφτείτε το ο καθένας: Πώς μοιάζει ένα ανθρώπινο σώμα στο μικροσκόπιο; Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα είναι σε κίνηση. Αν και κάθεστε εκεί ακίνητοι, ολόκληρο το σώμα είναι σε κίνηση. Μόρια κυττάρων κινούνται και ολόκληρο το σώμα είναι χαλαρό σαν από άμμο. Ακριβώς έτσι φαίνεται ένα ανθρώπινο σώμα στο μικροσκόπιο κι αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε με γυμνό μάτι. Αυτό συμβαίνει διότι αυτά τα ανθρώπινα μάτια δημιουργούν μια ψεύτικη εντύπωση για εσάς και σας εμποδίζουν να δείτε αυτά τα πράγματα. Όμως αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, μπορείτε να δείτε πράγματα μεγεθύνοντάς τα. Αυτή είναι μια εγγενής ανθρώπινη δυνατότητα που τώρα ονομάζεται υπερφυσική ικανότητα. Αν θέλετε να αναπτύξετε υπερφυσικές ικανότητες, πρέπει να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό και αυτό γίνεται μέσω καλλιέργειας.


Ας μιλήσουμε για το Ντε. Πώς ακριβώς σχετίζεται με αυτά; Θα το αναλύσουμε με λεπτομέρεια. Ως ανθρώπινα όντα έχουμε από ένα σώμα σε κάθε μία από τις πολυάριθμες διαστάσεις. Με βάση την σημερινή αντίληψη των ανθρώπων, τα μεγαλύτερα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος, είναι τα κύτταρα – αυτά αποτελούν το φυσικό ανθρώπινο σώμα. Αν όμως μπείτε στον χώρο μεταξύ κυττάρων και μορίων ή στους χώρους μεταξύ των μορίων, θα βιώσετε το να είστε σε άλλη διάσταση. Τι μορφή παίρνει αυτό το σώμα; Φυσικά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχές αυτής εδώ της διάστασης για να το καταλάβετε. Το σώμα σας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των μορφών ύπαρξης εκείνης της διάστασης. Το σώμα σας στις άλλες διαστάσεις μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Εκείνη τη στιγμή θα διαπιστώσετε ότι και εκείνη η διάσταση είναι απεριόριστη πέρα από κάθε σύγκριση. Αυτό είναι μια απλή μορφή, κατά την οποία διαφορετικές διαστάσεις υπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο σώμα σε κάθε μία από τις πολλές άλλες διαστάσεις. Σε μία ορισμένη διάσταση υπάρχει ένα πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Τι είδους πεδίο είναι αυτό; Αυτό το πεδίο είναι το Ντε που έχουμε αναφέρει. Το Ντε είναι μια λευκή ουσία και όχι όπως πιστεύαμε στο παρελθόν κάτι ιδεολογικό ή πνευματικό – είναι κάτι απολύτως υλικό. Έτσι στο παρελθόν, όταν οι πιο ηλικιωμένοι μιλούσαν για συσσώρευση ή απώλεια Ντε, μιλούσαν πολύ λογικά. Αυτό το Ντε σχηματίζει ένα πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Στο παρελθόν η Σχολή του Τάο υποστήριζε ότι ο δάσκαλος διαλέγει τον μαθητή και όχι ο μαθητής τον δάσκαλο. Τι σημαίνει αυτό; Ο δάσκαλος έβλεπε αν το σώμα αυτού του μαθητή έφερε μεγάλο ποσό Ντε. Αν αυτός ο μαθητής είχε πολύ Ντε, θα ήταν εύκολο για αυτόν να καλλιεργηθεί. Διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να τα καταφέρει εύκολα και θα δυσκολευόταν πολύ να αναπτύξει γκονγκ προς τα υψηλά επίπεδα.


Την ίδια στιγμή, υπάρχει εκεί ένα είδος μαύρης ουσίας που την αποκαλούμε «κάρμα». Ο Βουδισμός την ονομάζει «κακό κάρμα». Αυτές οι ουσίες –λευκή και μαύρη– υπάρχουν μαζί ταυτόχρονα. Τι είδους συγγένεια υπάρχει μεταξύ τους; Το Ντε το αποκτούμε μέσω βασάνων, υπομένοντας ταλαιπωρίες και κάνοντας καλές πράξεις. Η μαύρη ουσία προστίθεται στους ανθρώπους όταν διαπράττουν αδικίες, κάνουν κακές πράξεις ή άλλα άσχημα πράγματα, όπως το να εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους. Σήμερα μερικοί άνθρωποι δεν κατευθύνονται μόνο απ’ την επιθυμία για κέρδος, αλλά δεν σταματούν σε κανένα κακό. Κάνουν παντός είδους κακό για τα χρήματα – σκοτώνουν, πληρώνουν κάποιον να σκοτώσει, ασκούν ομοφυλοφιλία, ασχολούνται με ναρκωτικά. Κάνουν κάθε είδους πράγμα. Όταν κάνετε αδικίες, χάνετε Ντε. Με ποιον τρόπο ακριβώς χάνει κανείς Ντε; Όταν ένας άνθρωπος βρίζει έναν άλλον, νομίζει ότι έχει κερδίσει το πάνω χέρι και αισθάνεται καλά. Υπάρχει μια αρχή σε αυτό το σύμπαν που αποκαλείται: «Καμία απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσει κάποιος, πρέπει να χάσει. Και αν δεν θέλετε να χάσετε, θα εξαναγκαστείτε να χάσετε. Ποιος παίζει αυτόν τον ρόλο; Είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό του σύμπαντος που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Κατά συνέπεια είναι αδύνατον να θέλετε μόνο να κερδίζετε. Τι θα συμβεί τότε; Την ώρα που κάποιος βρίζει ή απειλεί τον άλλον του πετάει Ντε. Εφόσον ο άλλος άνθρωπος είναι το μέρος που αισθάνεται αδικημένο, έχει χάσει κάτι και έχει υποφέρει, θα αποζημιωθεί ανάλογα. Την ώρα που ο πρώτος είναι εδώ και τον βρίζει, με το που βρίζει, ένα κομμάτι Ντε απ’ το πεδίο διάστασής του φεύγει και πάει στον δεύτερο. Όσο πιο πολύ τον βρίζει, τόσο πιο πολύ Ντε του δίνει. Το ίδιο ισχύει όταν χτυπά ή κοροϊδεύει τον άλλον. Καθώς κάποιος χτυπά ή κλωτσά έναν άλλον, δίνει το Ντε του ανάλογα με το πόσο άσχημα τον χτυπά. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να δει αυτή την αρχή σ’ αυτό το επίπεδο. Νοιώθοντας ταπείνωση δεν μπορεί να το ανεχτεί και σκέφτεται: «Αφού με χτύπησες, θα σου ανταποδώσω το ίδιο». «Μπαμ» ρίχνει τη γροθιά πίσω στον πρώτο και του επιστρέφει το Ντε. Κανείς από τους δύο δεν κέρδισε ή έχασε τίποτα. Μπορεί ακόμα να σκεφτεί: «Με χτύπησες μία φορά, θα σε χτυπήσω δύο. Αλλιώς δεν θα νιώσω πως εκδικήθηκα». Θα τον χτυπήσει ξανά κι έτσι άλλο ένα κομμάτι απ’ το Ντε του θα δοθεί στον άλλον.


Γιατί το Ντε εκτιμάται τόσο πολύ; Τι ακριβώς συμβαίνει με τη μετατροπή του Ντε; Οι θρησκείες δηλώνουν: «Με Ντε κάποιος θα κερδίσει κάτι στην επόμενη ζωή του, αν όχι σ’ αυτήν». Τι θα κερδίσει; Με πολύ Ντε μπορεί να γίνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή να κάνει μεγάλη περιουσία. Μπορεί να αποκτήσει ό,τι θελήσει, και αυτό ανταλλάσσεται με το αντίστοιχο Ντε. Οι θρησκείες επίσης αναφέρουν ότι αν κάποιος δεν έχει καθόλου Ντε, και το σώμα και η ψυχή του θα εξαλειφθούν. Το Αρχέγονο Πνεύμα του θα εξολοθρευτεί και με τον θάνατο θα είναι απόλυτα νεκρός. Δεν θα απομείνει τίποτα από αυτόν. Στην κοινότητά μας των καλλιεργητών ωστόσο, υποστηρίζουμε ότι το Ντε μπορεί απευθείας να εξελιχθεί σε γκονγκ.


Θα εξετάσουμε πώς το Ντε μετασχηματίζεται σε γκονγκ. Η κοινότητα των καλλιεργητών έχει ένα ρητό: «Η καλλιέργεια ενός ανθρώπου εξαρτάται απ’ τις προσπάθειες του ιδίου, ενώ ο μετασχηματισμός σε γκονγκ γίνεται απ’ τον δάσκαλό του». Μερικοί άνθρωποι όμως μιλούν για «ανέγερση σωματικής χοάνης και φούρνου για τη δημιουργία νταν με συλλεγμένα θεραπευτικά βότανα» και για νοητική δραστηριότητα – αυτά τα θεωρούν πολύ σημαντικά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι καθόλου σημαντικά και είναι προσκόλληση αν σκέφτεστε πάρα πολύ για αυτά. Δεν είστε προσκολλημένοι σε μια επιδίωξη αν σκέφτεστε πάρα πολύ για αυτήν; Η καλλιέργεια ενός ανθρώπου εξαρτάται απ’ τις προσπάθειες του ιδίου, ενώ ο μετασχηματισμός σε γκονγκ γίνεται απ’ τον δάσκαλο. Είναι καλό και αρκεί αν έχετε αυτή την επιθυμία. Είναι ο δάσκαλος που το κάνει αυτό, διότι εσείς απλά δεν είστε σε θέση να το κάνετε. Με ένα σώμα κοινού ανθρώπου, όπως το δικό σας, πώς μπορείτε να το μετασχηματίσετε σε μιας υψηλότερης ζωής σώμα, φτιαγμένο από ύλη υψηλής ενέργειας; Είναι απολύτως αδύνατον και ακούγεται αστείο. Η διαδικασία μετασχηματισμού ενός ανθρώπινου σώματος στις άλλες διαστάσεις είναι εξαιρετικά περίπλοκη και σύνθετη. Εσείς δεν μπορείτε καθόλου να κάνετε αυτά τα πράγματα.


Τι σας δίνει ο δάσκαλος; Σας δίνει τον «μηχανισμό γκονγκ» που αναπτύσσει το γκονγκ σας. Εφόσον το Ντε υπάρχει έξω απ’ το ανθρώπινο σώμα, το πραγματικό γκονγκ παράγεται απ’ το Ντε. Έτσι, και το ύψος του επιπέδου του και η δύναμη του γκονγκ του προέρχονται απ’ το Ντε. Ο δάσκαλος μετασχηματίζει το Ντε σας σε γκονγκ που αυξάνεται προς τα πάνω σπειροειδώς. Το γκονγκ που καθορίζει το επίπεδο ενός ανθρώπου παράγεται έξω απ’ το σώμα του και αναπτύσσεται σπειροειδώς. Αφού φτάσει στην κορυφή του κεφαλιού του, σχηματίζει τελικά μια στήλη γκονγκ. Με μία μόνο ματιά στο ύψος της στήλης γκονγκ αυτού του ανθρώπου μπορεί κάποιος να διακρίνει το επίπεδο του γκονγκ του. Αυτό είναι το επίπεδο και η «Θέση Καρπού» του, όπως αυτό αναφέρεται στον Βουδισμό. Ενώ κάθονται σε διαλογισμό, τα Αρχέγονα Πνεύματα μερικών ανθρώπων μπορούν να αφήσουν τα σώματά τους και να φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Ακόμη κι αν προσπαθήσει, το Αρχέγονο Πνεύμα αυτού του ανθρώπου δεν μπορεί, αλλά και δεν τολμά, να ανέβει περισσότερο. Επειδή ανεβαίνει καθισμένο στη στήλη του γκονγκ του, μόνο μέχρι εκείνο το επίπεδο μπορεί να φθάσει. Επειδή η στήλη του γκονγκ του είναι ακριβώς τόσο υψηλή, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Αυτή είναι η «Θέση Καρπού» που αναφέρεται στον Βουδισμό.


Υπάρχει επίσης ένα μέτρο που μετρά το επίπεδο του σίνσινγκ. Το μέτρο και η στήλη του γκονγκ δεν είναι στην ίδια διάσταση, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα. Η καλλιέργεια του σίνσινγκ σας έχει ήδη κάνει μεγάλη πρόοδο αν, για παράδειγμα, όταν σας βρίζει κάποιος μεταξύ των κοινών ανθρώπων, εσείς δεν λέτε κουβέντα και αισθάνεστε πολύ ήρεμα ή, όταν κάποιος σας ρίχνει γροθιά, εσείς δεν λέτε κουβέντα και το αφήνετε να περάσει με ένα χαμόγελο. Το επίπεδο του σίνσινγκ σας είναι ήδη πολύ υψηλό. Έτσι λοιπόν ως ασκούμενος τι θα έπρεπε να λάβετε; Δεν θα λάβετε γκονγκ; Όταν το σίνσινγκ σας αναβαθμίζεται, το γκονγκ σας θα αυξηθεί. Το επίπεδο του γκονγκ σας είναι τόσο υψηλό όσο και το επίπεδο του σίνσινγκ σας – αυτό είναι μια απόλυτη αλήθεια. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι ασκούσαν τσιγκόνγκ σε πάρκα ή σε σπίτια, το έκαναν με μεγάλη προσπάθεια και αφοσίωση και ασκούνταν πολύ καλά. Μόλις όμως έβγαιναν απ’ την πόρτα, θα ενεργούσαν διαφορετικά και θα συνέχιζαν όπως συνήθως να ανταγωνίζονται και να παλεύουν με τους άλλους για φήμη και κέρδος μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Πώς θα μπορούσαν να αυξήσουν το γκονγκ τους; Δεν θα μπορούσε καθόλου να αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο ούτε οι αρρώστιες τους θα θεραπεύονταν. Γιατί δεν μπορούν μερικοί άνθρωποι να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους ακόμη και μετά από μεγάλη περίοδο εξάσκησης; Το τσιγκόνγκ είναι καλλιέργεια και κάτι το υπερφυσικό, σε αντίθεση με τις σωματικές ασκήσεις των κοινών ανθρώπων. Συνεπώς, για να θεραπευτείτε ή να αυξήσετε το γκονγκ σας, πρέπει να επικεντρωθείτε στο σίνσινγκ.


Μερικοί πιστεύουν στην «ανέγερση σωματικής χοάνης και φούρνου, για να φτιάξουν νταν από συλλεγμένα θεραπευτικά βότανα», και νομίζουν ότι αυτό το νταν είναι γκονγκ. Δεν είναι. Αυτό το νταν συσσωρεύει μόνο ένα μέρος της ενέργειας και δεν περιλαμβάνει όλη την ενέργεια. Τι είδους ύλη είναι το νταν; Είναι γνωστό ότι κι εμείς έχουμε πράγματα για την καλλιέργεια της ζωής και ότι τα σώματά μας θα αναπτύξουν υπερφυσικές ικανότητες και πολλές άλλες ικανότητες. Οι περισσότερες όμως είναι κλειδωμένες και δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν. Υπάρχουν πολλές υπερφυσικές ικανότητες, φτάνουν τις δέκα χιλιάδες. Μόλις αναπτυχθεί μία, κλειδώνεται. Γιατί δεν τους επιτρέπεται να εκδηλωθούν; Ο λόγος είναι για να μη σας επιτραπεί να τις χρησιμοποιήσετε επιπόλαια και κάνετε πράγματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Δεν σας επιτρέπεται να παρενοχλείτε απερίσκεπτα την κοινή ανθρώπινη κοινωνία ούτε σας επιτρέπεται επιπόλαια να επιδεικνύετε τις ικανότητές σας στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Κι αυτό γιατί κάνοντας έτσι θα μπορούσε να διαταράξει την κατάστασή της. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να καλλιεργηθούν αφότου αφυπνιστούν. Αν πάτε και τους δείξετε τις ικανότητές σας, θα δουν ότι όλα αυτά είναι αληθινά και θα έρθουν όλοι να καλλιεργηθούν. Άνθρωποι που έχουν διαπράξει ασυγχώρητες αδικίες θα έρθουν κι αυτοί να καλλιεργηθούν και αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να επιδεικνύεστε μ’ αυτόν τον τρόπο. Μπορεί επίσης εύκολα να κάνετε σφάλματα, αφού δεν μπορείτε να δείτε την προκαθορισμένη σχέση και την αληθινή φύση των πραγμάτων. Νομίζετε ότι κάνετε μια καλή πράξη, αλλά μπορεί να είναι μια κακή πράξη. Επομένως δεν σας επιτρέπεται να τις εφαρμόσετε, γιατί μόλις κάνετε κακό, το επίπεδό σας θα πέσει και η καλλιέργειά σας θα είναι μάταιη. Κατά συνέπεια πολλές υπερφυσικές ικανότητες είναι κλειδωμένες. Τι θα συμβεί; Τη στιγμή που κάποιος φτάνει στην κατάσταση «Ξεκλειδώματος του Γκονγκ» (κάιγκονγκ) και φωτίζεται, αυτό το νταν εκρήγνυται σαν βόμβα και ανοίγει όλες τις υπερφυσικές ικανότητες, όλες τις κλειδαριές στο σώμα και εκατοντάδες ενεργειακά περάσματα. «Μπαμ» και όλα τραντάζονται κι ανοίγουν. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται το νταν. Αφότου αποτεφρώνεται ένας μοναχός μετά τον θάνατο, απομένει σαρίρα. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αυτά είναι κόκκαλα και δόντια. Πώς γίνεται τότε και οι κοινοί άνθρωποι δεν έχουν σαρίρα; Αυτά είναι ακριβώς το νταν που έχει εκραγεί και η ενέργειά του που έχει απελευθερωθεί. Περιέχουν μέσα τους πολλές ουσίες από άλλες διαστάσεις. Και αυτά είναι εν τέλει κάτι υλικό, αλλά με μικρή χρησιμότητα. Οι άνθρωποι σήμερα τα θεωρούν ιδιαιτέρως πολύτιμα. Περιέχουν ενέργεια, είναι λαμπερά και πολύ σκληρά. Αυτό είναι όλο.


Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος για την αποτυχία αύξησης γκονγκ. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να προχωρήσετε προς τα πάνω στην καλλιέργεια, χωρίς να γνωρίζετε τον Φα των υψηλών επιπέδων. Τι σημαίνει αυτό; Όπως μόλις ανέφερα, μερικοί άνθρωποι έχουν εξασκήσει πολλές μεθόδους τσιγκόνγκ. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι όσο πολλές κι αν μελετάτε, αυτό εξακολουθεί να είναι άχρηστο. Πάντα παραμένετε μαθητής δημοτικού, ένας μαθητής δημοτικού στην καλλιέργεια, γιατί όλα αυτά είναι αρχές σε χαμηλό επίπεδο. Τέτοιες χαμηλού επιπέδου αρχές δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο στην καθοδήγηση της καλλιέργειάς σας προς τα υψηλά επίπεδα. Αν μελετάτε βιβλία δημοτικού στο πανεπιστήμιο, θα παραμένετε μαθητής δημοτικού. Άσχετα απ’ το πόσα διαβάσετε, θα είναι άχρηστα. Αντιθέτως, θα είστε σε χειρότερη κατάσταση. Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα και ο Φα αναλαμβάνει διαφορετικούς καθοδηγητικούς ρόλους σε διαφορετικά επίπεδα. Επομένως, χαμηλών επιπέδων αρχές δεν μπορούν να καθοδηγήσουν την καλλιέργειά σας προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα είναι όλα αρχές για καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα. Ενσωματώνω πράγματα από διαφορετικά επίπεδα στη διδασκαλία. Συνεπώς πάντα θα παίζουν καθοδηγητικό ρόλο στη μελλοντική σας καλλιέργεια. Έχω μερικά βιβλία, κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες. Θα διαπιστώσετε ότι, αφού τα δείτε και τα ακούσετε μία φορά, αυτά θα εξακολουθούν να σας καθοδηγούν, όταν και πάλι θα τα βλέπετε και θα τα ακούτε μετά από λίγο καιρό. Όσο εσείς εξακολουθείτε να βελτιώνετε τον εαυτό σας, και αυτά θα συνεχίζουν αδιάκοπα να σας καθοδηγούν – αυτός είναι ο Φα. Τα παραπάνω είναι οι δύο λόγοι που δεν μπορείτε να αυξήσετε το γκονγκ σας. Δεν μπορείτε καθόλου να καλλιεργηθείτε χωρίς να γνωρίζετε τον Φα στα υψηλά επίπεδα και δεν μπορείτε καθόλου να αυξήσετε γκονγκ χωρίς να καλλιεργείτε τον εσωτερικό σας εαυτό και το σίνσινγκ σας. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι.


Χαρακτηριστικά του Φάλουν Ντάφα


Το Φάλουν Ντάφα μας είναι ένας από τους 84.000 τρόπους καλλιέργειας στη Σχολή του Φο. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου αυτού του ανθρώπινου πολιτισμού δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Σε μια προϊστορική περίοδο ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μία φορά ευρέως, για να προσφέρει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Σε αυτή την τελική περίοδο της Τελευταίας Καταστροφής το δημοσιοποιώ ξανά. Επομένως είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Έχω μιλήσει για τη μορφή του άμεσου μετασχηματισμού του Ντε σε γκονγκ. Το γκονγκ στην πραγματικότητα δεν αποκτιέται μέσω ασκήσεων. Αποκτιέται μέσω καλλιέργειας. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αυξήσουν το γκονγκ τους και δίνουν προσοχή μόνο στο πώς να εξασκηθούν, χωρίς να νοιάζονται για το πώς θα καλλιεργηθούν. Στην πραγματικότητα, το γκονγκ αποκτιέται εξ ολοκλήρου μέσω της καλλιέργειας του σίνσινγκ. Τότε γιατί διδάσκουμε και τις ασκήσεις εδώ; Αρχικά επιτρέψτε μου να μιλήσω για τον λόγο που ένας μοναχός δεν εκτελεί καθόλου ασκήσεις. Αυτός βασικά, κάθεται μόνο σε διαλογισμό, ψέλνει τις γραφές, καλλιεργεί το σίνσινγκ του και κατόπιν το γκονγκ του αυξάνεται. Αυξάνεται το γκονγκ που αναβαθμίζει το επίπεδό του. Εφόσον ο Σακιαμούνι δίδαξε τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν το καθετί στον κόσμο –περιλαμβανομένων και των σωμάτων τους– οι σωματικές ασκήσεις έγιναν περιττές. Η Σχολή του Τάο δεν προσφέρει σωτηρία σε όλα τα όντα. Αυτοί στους οποίους απευθύνεται δεν είναι όλα τα είδη ανθρώπων με τις διάφορες νοοτροπίες και τα επίπεδα, πολλοί απ’ τους οποίους είναι λιγότερο ή περισσότερο ατομιστές. Επιλέγει τους μαθητές της. Αν επιλεγούν τρεις μαθητές, μόνο ο ένας απ’ αυτούς θα λάβει την πραγματική διδασκαλία. Πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο μαθητής αυτός έχει πολύ Ντε, είναι πολύ καλός και δεν θα λοξοδρομήσει. Έτσι δίνει έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών πραγμάτων για να καλλιεργήσει τη ζωή και πράγματα όπως υπερφυσικές δυνάμεις, επιδεξιότητες κλπ.


Το Φάλουν Ντάφα είναι κι αυτό μια μέθοδος καλλιέργειας για τον νου και το σώμα και απαιτεί ασκήσεις. Αφενός οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται για να ενδυναμώσουν τις υπερφυσικές ικανότητες. Τι σημαίνει «ενδυνάμωση»; Είναι η ενίσχυση των υπερφυσικών ικανοτήτων σας απ’ το ισχυρό δυναμικό του γκονγκ σας (γκονγκλί), που τις κάνει προοδευτικά ισχυρότερες. Αφετέρου στο σώμα σας χρειάζεται να αναπτυχθούν πολλά έμβια όντα. Στην υψηλού επιπέδου καλλιέργεια η Σχολή του Τάο απαιτεί τη γέννηση του Αθάνατου Βρέφους (Γιουανγίνγκ), ενώ η Σχολή του Φο απαιτεί το άφθαρτο σώμα του Βάτζρα. Επιπλέον πρέπει να αναπτυχθούν πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω σωματικών ασκήσεων και αυτά είναι που οι ασκήσεις μας καλλιεργούν. Μια ολοκληρωμένη μέθοδος καλλιέργειας και του νου και του σώματος απαιτεί και την καλλιέργεια και τις ασκήσεις. Νομίζω πως τώρα ο καθένας σας καταλαβαίνει πώς δημιουργείται το γκονγκ. Το γκονγκ που πραγματικά προσδιορίζει το επίπεδο επίτευξής σας δεν αναπτύσσεται καθόλου μέσω ασκήσεων, αλλά μέσω καλλιέργειας. Καθώς αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας και αφομοιώνεστε με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος κατά την καλλιέργειά σας μεταξύ των κοινών ανθρώπων, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν θα σας περιορίζει πλέον. Τότε σας επιτρέπεται να ανεβείτε. Τότε το Ντε σας θα αρχίσει να μετασχηματίζεται σε γκονγκ. Όσο το σίνσινγκ σας βελτιώνεται, τόσο θα αυξάνεται και το γκονγκ σας. Αυτή ακριβώς είναι η σχέση.


Η δική μας είναι μια γνήσια μέθοδος καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Το γκονγκ που καλλιεργούμε αποθηκεύεται σε κάθε κύτταρο του σώματος – το γκονγκ, αυτή η ύλη υψηλής ενέργειας, αποθηκεύεται ακόμη και στα πρωταρχικά μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης σε εξαιρετικά μικροσκοπικό επίπεδο. Καθώς το δυναμικό του γκονγκ σας γίνεται μεγαλύτερο, η πυκνότητα και η δύναμη του γκονγκ σας επίσης αυξάνονται. Τέτοια υψηλής ενέργειας ύλη έχει νοημοσύνη. Επειδή είναι αποθηκευμένη σε κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος σε όλη την κλίμακα μέχρι την αρχή της ζωής, θα πάρει βαθμιαία την ίδια μορφή με τη μορφή των κυττάρων του σώματός σας, προσλαμβάνοντας τους ίδιους μοριακούς συνδυασμούς και τη μορφή του πυρήνα. Ωστόσο η ουσία του έχει αλλάξει, αφού αυτό το σώμα δεν αποτελείται πια από τα αρχικά φυσικά κύτταρα. Τότε δεν θα είστε πέρα από τα «Πέντε Στοιχεία»; Φυσικά η καλλιέργειά σας δεν έχει τελειώσει και ακόμα χρειάζεται να καλλιεργείστε ανάμεσα σε κοινούς ανθρώπους. Επομένως επιφανειακά μοιάζετε ακόμα σαν ένας κοινός άνθρωπος. Η μόνη διαφορά είναι ότι φαίνεστε νεότεροι από αυτούς της ηλικίας σας. Βέβαια πρώτα πρέπει να αφαιρεθούν τα άσχημα πράγματα στο σώμα σας, περιλαμβάνοντας και τις ασθένειες. Εμείς όμως εδώ δεν θεραπεύουμε ασθένειες. Εμείς καθαρίζουμε το σώμα σας και ο όρος δεν είναι «θεραπεία ασθένειας», έτσι κι αλλιώς. Απλώς το ονομάζουμε «καθαρισμό του σώματος» και καθαρίζουμε τα σώματα των πραγματικών ασκουμένων. Μερικοί άνθρωποι έρχονται εδώ μόνο για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Όσον αφορά τους σοβαρά άρρωστους, δεν τους αφήνουμε να παρευρεθούν στα μαθήματα, αφού δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την προσκόλληση της θεραπείας των ασθενειών τους ή την ιδέα ότι είναι άρρωστοι. Αν κάποιος έχει σοβαρή αρρώστια και νιώθει πολύ ανήσυχος, μπορεί να την εγκαταλείψει; Αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος να καλλιεργηθεί. Έχουμε τονίσει κατά διαστήματα ότι δεν δεχόμαστε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες. Αυτό εδώ είναι καλλιέργεια και απέχει πάρα πολύ από εκείνο που σκέφτονται. Μπορούν να βρουν άλλους δασκάλους τσιγκόνγκ για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά πολλοί ασκούμενοι έχουν ασθένειες. Επειδή όμως είστε αληθινοί ασκούμενοι, θα φροντίσουμε αυτά τα πράγματα για εσάς.


Μετά από μια περίοδο καλλιέργειας οι μαθητές μας του Φάλουν Ντάφα μοιάζουν αρκετά διαφορετικοί στην εμφάνιση. Το δέρμα τους γίνεται απαλό και ροδαλό. Όσον αφορά τους πιο ηλικιωμένους, οι ρυτίδες γίνονται λιγότερες ή ακόμα και εξαιρετικά λίγες, το οποίο είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δεν μιλώ για κάτι αδιανόητο, αφού πολλοί βετεράνοι μαθητές μας που κάθονται εδώ γνωρίζουν αυτή την κατάσταση. Επιπλέον οι ηλικιωμένες γυναίκες θα επανακτήσουν την εμμηνορροϊκή περίοδό τους, δεδομένου ότι μια μέθοδος καλλιέργειας του νου και του σώματος απαιτεί την εμμηνόρροια για να καλλιεργήσει το σώμα. Η περίοδος θα έρθει, αλλά η εμμηνορροϊκή ροή δεν θα είναι μεγάλη. Για την ώρα αυτό το λίγο θα επαρκεί. Και αυτό επίσης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν τα σώματα τους χωρίς αυτό; Το ίδιο ισχύει για τους άντρες: Όλοι οι ηλικιωμένοι και οι νεαροί θα αισθανθούν ολόκληρο το σώμα τους ανάλαφρο. Όσον αφορά τους αληθινούς ασκούμενους, θα βιώσουν αυτόν τον μετασχηματισμό.


Αυτή η μέθοδος άσκησης –η δική μας– καλλιεργεί κάτι πραγματικά τεράστιο, αντίθετα με πολλές άλλες πρακτικές που μιμούνται ζώα στις ασκήσεις τους. Αυτή η μέθοδος άσκησης καλλιεργεί κάτι εξαιρετικά τεράστιο. Όλες οι αρχές που ο Σακιαμούνι και ο Λάο Τζι δίδαξαν στον καιρό τους ήταν αρχές περιορισμένες εντός του γαλαξία μας. Τι καλλιεργεί το Φάλουν Ντάφα μας; Η μέθοδος καλλιέργειάς μας είναι βασισμένη στις αρχές εξέλιξης του σύμπαντος και καθοδηγείται απ’ το πρότυπο του υψηλότερου χαρακτηριστικού του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Καλλιεργούμε κάτι τόσο τεράστιο που ισοδυναμεί με την καλλιέργεια του σύμπαντος.


Το Φάλουν Ντάφα μας έχει άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό που το ξεχωρίζει από όλες τις άλλες πρακτικές. Αυτή τη στιγμή όλες οι μέθοδοι τσιγκόνγκ, οι δημοφιλείς στην κοινωνία, ακολουθούν το μονοπάτι της καλλιέργειας νταν ή της εξάσκησης νταν. Στις μεθόδους τσιγκόνγκ που καλλιεργούν νταν είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να πετύχει την κατάσταση «Ξεκλειδώματος του Γκονγκ» και τη φώτιση μεταξύ των κοινών ανθρώπων. Το Φάλουν Ντάφα μας δεν καλλιεργεί νταν. Η μέθοδος άσκησής μας καλλιεργεί ένα Φάλουν στην κάτω κοιλιακή χώρα. Εγώ προσωπικά το εγκαθιστώ μέσα στους ασκούμενους κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Ενώ διδάσκω Φάλουν Ντάφα το εγκαθιστώ σε όλους διαδοχικά. Κάποιοι μπορούν να το αισθανθούν, κάποιοι δεν μπορούν. Οι περισσότεροι μπορούν να το αισθανθούν. Είναι έτσι επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές φυσικές καταστάσεις. Εμείς καλλιεργούμε Φάλουν αντί για νταν. Το Φάλουν είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος που κατέχει όλες τις δυνατότητες του σύμπαντος και μπορεί να λειτουργεί και να περιστρέφεται αυτόματα. Θα περιστρέφεται για πάντα στην κάτω κοιλιακή σας χώρα. Μόλις εγκατασταθεί στο σώμα σας, χρόνος μπαίνει χρόνος βγαίνει, δεν θα σταματά και θα περιστρέφεται παντοτινά μ’ αυτόν τον τρόπο. Όταν περιστρέφεται δεξιόστροφα, μπορεί αυτόματα να απορροφά ενέργεια απ’ το σύμπαν. Επιπλέον μπορεί από μόνο του να μετασχηματίζει ενέργεια, ώστε να παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για τον μετασχηματισμό κάθε μέρους του σώματός σας. Όταν περιστρέφεται αριστερόστροφα, εκπέμπει ενέργεια, αποβάλλοντας ανεπιθύμητα στοιχεία που διασκορπίζονται γύρω απ’ το σώμα σας. Όταν εκπέμπει ενέργεια, την εκτοξεύει σε πολύ μεγάλη απόσταση και φέρνει πάλι μέσα νέα ενέργεια. Η εκπεμπόμενη ενέργεια μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους γύρω σας. Η Σχολή του Φο διδάσκει τη σωτηρία του εαυτού και όλων των αισθανόμενων όντων. Επομένως δεν καλλιεργείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά προσφέρετε σωτηρία σε όλα τα αισθανόμενα όντα. Έτσι και οι άλλοι μπορούν να ωφεληθούν, και μπορείτε επίσης ακούσια να αποκαταστήσετε τα σώματα άλλων ανθρώπων, να θεραπεύσετε τις ασθένειές τους κλπ. Φυσικά η ενέργεια δεν χάνεται. Όταν το Φάλουν περιστρέφεται δεξιόστροφα, μπορεί και μαζεύει την ενέργεια πίσω αφού περιστρέφεται συνεχώς.


Μερικοί μπορεί να απορούν: «Γιατί αυτό το Φάλουν περιστρέφεται συνεχώς;». Υπάρχουν και άλλοι που ρωτούν: «Πώς μπορεί να περιστρέφεται; Ποιος είναι ο λόγος;». Είναι εύκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν πώς το νταν μπορεί να σχηματιστεί όταν συσσωρευτεί πολλή ενέργεια, αλλά τους είναι αδιανόητο το πώς το Φάλουν περιστρέφεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύμπαν είναι σε κίνηση και όλοι οι γαλαξίες εντός του –μαζί και ο δικός μας– είναι επίσης σε κίνηση. Οι εννιά πλανήτες περιστρέφονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και η γη επίσης περιστρέφεται γύρω απ’ τον εαυτό της. Σκεφτείτε το: Ποιος τα σπρώχνει; Ποιος τους έχει δώσει τη δύναμη; Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε με τη νοοτροπία ενός κοινού ανθρώπου. Απλά έχουν ένα είδος περιστρεφόμενου μηχανισμού. Το ίδιο ισχύει για το Φάλουν μας, απλά περιστρέφεται. Με την αύξηση του χρόνου εξάσκησης έχει λύσει για τους καθημερινούς ανθρώπους το πρόβλημα της καλλιέργειας σε κανονικές συνθήκες ζωής. Πώς αυξάνεται ο χρόνος εξάσκησης; Εφόσον περιστρέφεται συνεχώς, συνεχώς απορροφά και μετασχηματίζει ενέργεια απ’ το σύμπαν. Όταν πηγαίνετε στη δουλειά, σας καλλιεργεί. Βέβαια, εκτός του Φάλουν, θα εγκαταστήσουμε επίσης στο σώμα σας πολλά ενεργειακά συστήματα και μηχανισμούς, που μαζί με το Φάλουν θα περιστρέφονται και θα σας μετασχηματίζουν αυτόματα. Επομένως αυτό το γκονγκ μετασχηματίζει τους ανθρώπους εντελώς αυτόματα. Κατά συνέπεια πραγματοποιείται αυτό κατά το οποίο «το γκονγκ καλλιεργεί τους ασκούμενους» που αποκαλείται και «ο Φα καλλιεργεί τους ασκούμενους». Το γκονγκ σάς καλλιεργεί όταν δεν ασκείστε, όπως ακριβώς σας καλλιεργεί όταν ασκείστε. Ενώ τρώτε, κοιμόσαστε ή δουλεύετε, το γκονγκ σάς μεταμορφώνει συνεχώς. Τότε γιατί ασκείστε; Κάνετε τις ασκήσεις για να δυναμώσετε το Φάλουν και να ενισχύσετε όλους αυτούς τους ενεργειακούς μηχανισμούς και τα συστήματα που σας έχω δώσει. Όταν κάποιος καλλιεργείται σε υψηλά επίπεδα, πρέπει να είναι εντελώς σε κατάσταση Γουγουέι και οι κινήσεις των ασκήσεων να ακολουθούν τους μηχανισμούς. Δεν υπάρχει καμία νοητική καθοδήγηση, χρήση μεθόδων αναπνοής κλπ.


Ασκούμαστε χωρίς να μας απασχολεί η ώρα ή η τοποθεσία. Μερικοί ρωτούν: «Ποια είναι η καλύτερη ώρα για εξάσκηση; Μεσάνυχτα, ξημέρωμα ή μεσημέρι;». Δεν έχουμε οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά την ώρα εξάσκησης. Όταν δεν ασκείστε τα μεσάνυχτα, το γκονγκ σάς καλλιεργεί. Όταν δεν ασκείστε το ξημέρωμα, το γκονγκ επίσης σας καλλιεργεί. Όταν κοιμόσαστε, το γκονγκ σάς καλλιεργεί. Όταν περπατάτε, το γκονγκ σάς καλλιεργεί. Το γκονγκ επίσης σας καλλιεργεί όταν είστε στη δουλειά. Αυτό δεν μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εξάσκησής σας; Πολλοί από εσάς έχουν αληθινά την καρδιά να επιτύχουν το Τάο, το οποίο φυσικά είναι ο σκοπός της καλλιέργειας. Ο τελικός σκοπός της καλλιέργειας είναι η επίτευξη του Τάο και η Ολοκλήρωση. Ωστόσο ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής μερικών ανθρώπων είναι περιορισμένος. Τα χρόνια της ζωής τους είναι μετρημένα και μπορεί να μη φτάνουν για καλλιέργεια. Το Φάλουν Ντάφα μας μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και να συντομεύσει την πορεία της καλλιέργειάς τους. Είναι την ίδια στιγμή μέθοδος καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Έτσι όταν καλλιεργείστε συνεχώς, συνεχώς θα παρατείνετε τη ζωή σας. Με συνεπή εξάσκηση η ζωή σας θα παρατείνεται σταθερά. Αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με την υψηλή εγγενή ποιότητα θα έχουν επαρκή χρόνο για εξάσκηση. Υπάρχει ωστόσο ένας όρος: Η ζωή που παρατείνεται πέρα απ’ τον προκαθορισμένο χρόνο διάρκειάς της είναι προκρατημένη αποκλειστικά για καλλιέργεια. Αν ο νους σας λίγο λοξοδρομήσει, η ζωή σας θα είναι σε κίνδυνο, αφού ο χρόνος ζωής σας θα έπρεπε προ πολλού να έχει τελειώσει. Δεν θα έχετε αυτόν τον περιορισμό, όταν περάσετε στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια. Φτάνοντας εκεί θα είστε σε άλλη κατάσταση.


Δεν απαιτούμε να προσανατολίζεστε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις όταν κάνετε τις ασκήσεις, ούτε απαιτούμε συγκεκριμένους τρόπους για να τις τελειώνετε, επειδή το Φάλουν περιστρέφεται συνεχώς και δεν μπορεί να σταματηθεί. Αν υπάρξει τηλεφώνημα ή κάποιος χτυπήσει την πόρτα, μπορείτε να πάτε αμέσως να το φροντίσετε χωρίς να πρέπει να τελειώσετε την άσκηση. Όταν σταματήσετε για να κάνετε κάτι, το Φάλουν αμέσως θα περιστραφεί δεξιόστροφα και θα πάρει πίσω την εκπεμπόμενη ενέργεια γύρω από το σώμα σας. Όσο για αυτούς που σκόπιμα κρατάνε τσι και το χύνουν στο κεφάλι τους: αυτό το τσι θα χαθεί, όσο κι αν το κρατάτε. Το Φάλουν έχει νοημοσύνη και γνωρίζει από μόνο του πώς να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν απαιτούμε κατευθύνσεις, γιατί ολόκληρο το σύμπαν είναι σε κίνηση. Ο γαλαξίας είναι σε κίνηση και οι εννιά πλανήτες περιστρέφονται γύρω απ’ τον ήλιο. Η γη επίσης αυτοπεριστρέφεται. Εμείς ασκούμαστε σύμφωνα μ’ αυτή τη μεγάλη αρχή του σύμπαντος. Πού είναι η ανατολή, ο νότος, η δύση ή ο βορράς; Δεν υπάρχουν. Η άσκηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι άσκηση προς όλες τις κατευθύνσεις και είναι το ίδιο με το να ασκείστε προς την ανατολή, τον νότο, τη δύση και τον βορρά ταυτόχρονα. Το Φάλουν Ντάφα μας θα προστατέψει τους ασκούμενους από παραστρατήματα. Πώς σας προστατεύει; Αν είστε αληθινός ασκούμενος, το Φάλουν μας θα σας προφυλάσσει. Είμαι ριζωμένος μες στο σύμπαν. Αν κάποιος μπορεί να σας βλάψει, τότε θα μπορεί να βλάψει και μένα. Θέτοντάς το απλά, αυτό το άτομο θα μπορούσε να βλάψει αυτό το σύμπαν. Αυτό που είπα μπορεί να ακούγεται ασύλληπτο. Θα το καταλάβετε αργότερα καθώς θα μελετάτε περαιτέρω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που όμως είναι πολύ εμβριθή για να τα κάνω γνωστά. Θα αναπτύξουμε συστηματικά τον Φα των υψηλών επιπέδων απ’ το απλό στο εμβριθές. Δεν θα λειτουργήσει αν το σίνσινγκ σας δεν είναι ορθό. Εάν επιδιώκετε κάτι μπορεί να μπείτε σε μπελάδες. Έχω βρει ότι τα Φάλουν πολλών βετεράνων ασκουμένων έχουν παραμορφωθεί. Γιατί; Έχετε αναμίξει άλλα πράγματα στην εξάσκησή σας και έχετε δεχτεί άλλων ανθρώπων πράγματα. Γιατί το Φάλουν δεν σας προστάτεψε τότε; Αφού έχει δοθεί σ’ εσάς είναι δικό σας και καθοδηγείται απ’ τον νου σας. Είναι αρχή αυτού του σύμπαντος ότι, κανείς δεν μπορεί να σας σταματήσει απ’ αυτό που επιδιώκετε. Αν δεν θέλετε να καλλιεργηθείτε, κανείς δεν μπορεί να σας αναγκάσει – αυτό θα ισοδυναμούσε με κακή πράξη. Ποιος μπορεί να σας αναγκάσει να αλλάξετε την καρδιά σας; Εσείς οι ίδιοι πρέπει να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας, μόνοι σας. Παίρνοντας τα καλύτερα από κάθε σχολή είναι το να δέχεστε πράγματα από όλους. Αν εξασκείτε μια μέθοδο τσιγκόνγκ σήμερα και μια άλλη αύριο για να θεραπεύσετε την ασθένειά σας, η ασθένειά σας θεραπεύεται; Όχι. Μόνο να την αναβάλλετε μπορείτε. Η καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα απαιτεί από κάποιον να επικεντρωθεί σε μία μόνο σχολή και να μείνει μ’ αυτήν. Αν ακολουθείτε μία μέθοδο καλλιέργειας, πρέπει να δώσετε όλη σας την καρδιά σ’ αυτήν, ώσπου να φωτιστείτε εντελώς σ’ αυτή τη σχολή. Μόνο τότε μπορείτε να καλλιεργηθείτε σε κάποια άλλη σχολή κι αυτό θα είναι ένα διαφορετικό σύστημα. Επειδή ένα σύστημα γνήσιων διδασκαλιών μεταβιβάζεται από πολύ μακρινή εποχή, έχει περάσει μέσα από μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία μετασχηματισμού. Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν το πώς αισθάνονται όταν εξασκούν κάτι. Τι αξία έχει αυτό που αισθάνεστε; Καμία. Η πραγματική διαδικασία μετασχηματισμού πραγματοποιείται σε άλλες διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σύνθετη και περίπλοκη. Δεν μπορεί να υπάρξει το παραμικρό λάθος. Είναι σαν ένα όργανο εξαιρετικής ακρίβειας που μόλις του προσθέσετε ένα ξένο κομμάτι θα πάψει να λειτουργεί. Το σώμα σας σε κάθε διάσταση αλλάζει – αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο και δεν μπορεί να γίνει λάθος ούτε στο ελάχιστο. Σας έχω ήδη πει ότι η καλλιέργεια εξαρτάται απ’ τις δικές σας προσπάθειες, ενώ ο μετασχηματισμός του γκονγκ γίνεται απ’ τον δάσκαλο. Έτσι, αν επιπόλαια παίρνετε άλλων ανθρώπων πράγματα και τα προσθέτετε στην άσκησή σας, τα ξένα μηνύματα θα ανακατευτούν με τα πράγματα αυτής της σχολής και θα λοξοδρομήσετε. Επιπλέον αυτό θα έχει αντανάκλαση στην καθημερινή ζωή σας και θα επιφέρει προβλήματα ίδια με αυτά των καθημερινών ανθρώπων. Είναι λόγω της επιδίωξής σας και οι άλλοι δεν μπορούν να παρέμβουν. Είναι ζήτημα της ποιότητας φώτισής σας. Ταυτόχρονα αυτό που προσθέτετε θα ανακατέψει το γκονγκ σας και δεν θα μπορείτε πλέον να καλλιεργηθείτε. Αυτό το πρόβλημα θα συμβεί. Δεν λέω ότι ο καθένας πρέπει να μελετήσει Φάλουν Ντάφα. Αν δεν μελετάτε Φάλουν Ντάφα και έχετε λάβει αληθινές διδασκαλίες από άλλες μεθόδους τσιγκόνγκ, θα το επιδοκιμάσω και αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι για να καλλιεργηθείτε πραγματικά προς τα υψηλά επίπεδα, πρέπει να είστε προσηλωμένοι αποκλειστικά και μόνο σε μία μέθοδο άσκησης. Υπάρχει ακόμη ένα πράγμα που πρέπει επίσης να τονίσω: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μεταδίδει πραγματικά στους ανθρώπους μια μέθοδο άσκησης προς τα υψηλά επίπεδα όπως εγώ. Στο μέλλον θα συνειδητοποιήσετε τι έχω κάνει για εσάς. Συνεπώς ελπίζω πως δεν έχετε πολύ φτωχή ποιότητα φώτισης. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να καλλιεργηθούν προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτό δίνεται τώρα, ακριβώς εδώ μπροστά σας, και μπορεί ακόμα να μην το συνειδητοποιείτε. Έχετε πάει παντού ψάχνοντας για δάσκαλο, ξοδέψατε μια περιουσία και ακόμα δεν βρήκατε τίποτα. Σήμερα σας προσφέρεται στο κατώφλι σας και ίσως ακόμα να μην το έχετε καταλάβει! Αυτό είναι ζήτημα τού κατά πόσο μπορείτε να φωτιστείτε σ’ αυτό και κατά πόσο μπορείτε να σωθείτε.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ


Το ζήτημα του Τρίτου Ματιού


Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουν ήδη μιλήσει για το Τρίτο Μάτι. Ο Φα ωστόσο εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά επίπεδα. Ένας ασκούμενος που η καλλιέργειά του έχει φτάσει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί να δει μόνο αυτού του επιπέδου τις εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να δει την αλήθεια των πραγμάτων πέρα απ’ το επίπεδο αυτό ούτε και την πιστεύει. Επομένως θεωρεί σωστό μόνο ό,τι βλέπει στο επίπεδό του. Μέχρι να φτάσει η καλλιέργειά του σ’ ένα πιο υψηλό επίπεδο, θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και δεν τα πιστεύει. Αυτό είναι λόγω του επιπέδου του, και η σκέψη του δεν μπορεί να υψωθεί. Επομένως, όσον αφορά το ζήτημα του Τρίτου Ματιού, μερικοί άνθρωποι μιλούν για αυτό με έναν τρόπο, ενώ άλλοι με άλλον. Ως αποτέλεσμα το έχουν μπερδέψει και στο τέλος κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει με σαφήνεια. Στην πραγματικότητα το Τρίτο Μάτι είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια στο χαμηλό επίπεδο. Στο παρελθόν η δομή του Τρίτου Ματιού ανήκε στα μυστικά των μυστικών και οι κοινοί άνθρωποι απαγορευόταν να το γνωρίζουν. Γι’ αυτό κανείς ποτέ ως τώρα δεν το έχει αποκαλύψει. Εμείς όμως εδώ δεν θα το εξετάσουμε βασισμένοι σε θεωρίες απ’ το παρελθόν. Θα το εξετάσουμε χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη επιστήμη και την απλούστερη σύγχρονη γλώσσα και θα εξηγήσουμε τι πραγματικά είναι.


Το Τρίτο Μάτι στο οποίο αναφερόμαστε βρίσκεται λίγο πιο πάνω απ’ το σημείο μεταξύ των φρυδιών και συνδέεται με την επίφυση. Αυτό είναι το κύριο κανάλι. Το ανθρώπινο σώμα έχει πάρα πολλά επιπλέον μάτια. Η Σχολή του Τάο λέει ότι κάθε «άνοιγμα» είναι ένα μάτι και ονομάζει «άνοιγμα» κάθε σημείο βελονισμού στο σώμα, ενώ η κινέζικη ιατρική το ονομάζει σημείο βελονισμού. Η Σχολή του Φο υποστηρίζει ότι κάθε πόρος στο σώμα είναι ένα μάτι. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν με τα αυτιά, μερικοί μπορούν να δουν με τα χέρια ή με το πίσω μέρος του κεφαλιού τους και άλλοι μπορούν να δουν με τα πόδια ή το στομάχι. Είναι όλα δυνατά.


Μιλώντας για το Τρίτο Μάτι, θα αναφερθούμε πρώτα σ’ αυτά τα δύο φυσικά ανθρώπινα μάτια. Σήμερα μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό το ζευγάρι ματιών μπορεί να δει οποιαδήποτε υλική μορφή ή αντικείμενο σ’ αυτόν τον κόσμο. Έτσι έχουν σχηματίσει την άκαμπτη αντίληψη ότι μόνο όσα μπορούν να δουν με τα μάτια τους είναι πραγματικά και χειροπιαστά και δεν πιστεύουν αυτά που δεν βλέπουν. Στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνταν πως έχουν χαμηλή ποιότητα φώτισης. Μερικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί η ποιότητα φώτισης αυτών των ανθρώπων είναι χαμηλή. «Δεν το βλέπω, δεν το πιστεύω». Αυτό μπορεί να ακούγεται απολύτως λογικό. Αλλά ακόμα κι απ’ τη σκοπιά ενός ελάχιστα ανωτέρου επιπέδου δεν είναι καθόλου λογικό. Ο κάθε χωρόχρονος αποτελείται από ύλη και φυσικά διαφορετικοί χωρόχρονοι έχουν διαφορετικές φυσικές δομές και διαφορετικά όντα που προσλαμβάνουν διαφορετικές μορφές.


Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον Βουδισμό λένε πως κάθε φαινόμενο στην ανθρώπινη κοινωνία είναι ψευδαίσθηση και όχι αληθινό. Πώς μπορεί να είναι ψευδαίσθηση; Ποιος θα ισχυριζόταν ότι αυτά τα πραγματικά και χειροπιαστά φυσικά αντικείμενα που είναι ακριβώς εδώ μπροστά σας είναι ψεύτικα; Κι όμως, η μορφή με την οποία τα φυσικά αντικείμενα εκδηλώνονται είναι διαφορετική απ’ τη μορφή με την οποία υπάρχουν. Ωστόσο τα μάτια μας έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν τα φυσικά αντικείμενα σ’ αυτήν εδώ τη φυσική μας διάσταση, ώστε να εμφανίζονται στην κατάσταση που εμείς τώρα μπορούμε να τα δούμε. Τα αντικείμενα όμως δεν είναι στην πραγματικότητα σ’ αυτή την κατάσταση και δεν είναι σ’ αυτή την κατάσταση ούτε στη δική μας διάσταση. Για παράδειγμα, πώς μοιάζει ο άνθρωπος κάτω από ένα μικροσκόπιο; Ολόκληρο το σώμα του είναι ασύνδετο και αποτελείται από μικροσκοπικά μόρια, ακριβώς σαν κόκκοι άμμου σε κίνηση. Ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από πυρήνες και ολόκληρο το σώμα συστρέφεται και κινείται. Η επιφάνεια του σώματος δεν είναι ούτε λεία ούτε ομαλή. Το ίδιο ισχύει για κάθε πράγμα στο σύμπαν, είτε αυτό είναι ατσάλι, σίδηρος, πέτρα ή οτιδήποτε άλλο – στο εσωτερικό όλα τα μοριακά στοιχεία τους βρίσκονται σε κίνηση. Δεν μπορείτε να δείτε τη συνολική μορφή τους – στην πραγματικότητα δεν είναι σταθερά. Αυτό το τραπέζι επίσης συστρέφεται, αλλά τα μάτια σας δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Έτσι αυτά τα δύο μάτια μπορούν να σας δώσουν μια ψεύτικη εντύπωση σαν κι αυτήν.


Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε πράγματα σε μικροσκοπικό επίπεδο ή ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Οι άνθρωποι γεννιούνται μ’ αυτή την ικανότητα και μπορούν να δουν πράγματα σε ένα ορισμένο μικροσκοπικό επίπεδο. Όμως, μόλις αποκτούν αυτά τα μάτια σ’ αυτή τη φυσική διάσταση –και είναι ακριβώς γι’ αυτό– προσλαμβάνουν ψευδή εντύπωση. Εμποδίζουν την όραση των ανθρώπων. Γι’ αυτό στο παρελθόν λεγόταν πως οι άνθρωποι, που δεν πίστευαν αυτά που δεν μπορούσαν να δουν, έχουν χαμηλή ποιότητα φώτισης και θεωρούνταν απ’ την κοινότητα των καλλιεργητών, πλανεμένοι απ’ τις ψεύτικες εικόνες των πραγμάτων και χαμένοι μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που ιστορικά έχει διδαχτεί απ’ τις θρησκείες και πράγματι κι εμείς το θεωρούμε πολύ λογικό.


Αυτά τα μάτια μπορούν να σταθεροποιούν τα πράγματα σε αυτή τη φυσική μας διάσταση, ώστε να είναι σ’ αυτή την κατάσταση. Πέρα απ’ αυτό δεν έχουν άλλη σημαντική ικανότητα. Όταν κοιτάζουμε κάτι, η εικόνα δεν σχηματίζεται κατευθείαν στα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι σαν το φακό της φωτογραφικής μηχανής και λειτουργούν μόνο ως εργαλείο. Για να εστιάσει σε μια απόσταση, ο φακός της φωτογραφικής μηχανής επεκτείνεται – κάτι τέτοιο κάνουν και τα μάτια μας. Όταν κοιτάμε στο σκοτάδι, οι κόρες μεγεθύνονται. Όταν η φωτογραφική μηχανή βγάζει φωτογραφία στο σκοτάδι, το διάφραγμά της πρέπει να μεγεθυνθεί. Διαφορετικά η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή. Όταν είστε σε μια πολύ φωτεινή εξωτερική τοποθεσία, οι κόρες σας συστέλλονται αμέσως, αλλιώς τα μάτια σας θα τυφλώνονταν από το φως και δεν θα μπορούσατε να δείτε τα πράγματα καθαρά. Η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο – το διάφραγμά της πρέπει να συσταλεί. Το μόνο που τα μάτια μας μπορούν να κάνουν είναι να συλλάβουν την εικόνα ενός αντικειμένου – είναι απλά ένα εργαλείο. Όταν βλέπουμε μια μορφή, είτε ενός ανθρώπου είτε ενός αντικειμένου, στην πραγματικότητα η εικόνα τους σχηματίζεται στον εγκέφαλο. Αυτό που βλέπουμε μέσω των ματιών μας, στέλνεται στην επίφυση, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου διά του οπτικού νεύρου, και μετά ανακλάται ως εικόνα σ’ αυτή την περιοχή. Οι ανακλώμενες εικόνες αποτυπώνονται στην επίφυση του εγκεφάλου κι εμείς από εκεί τις «βλέπουμε». Αυτό είναι κάτι που και η σύγχρονη ιατρική πλέον αναγνωρίζει.


Το «άνοιγμα του Τρίτου Ματιού», το οποίο αναφέρουμε, παρακάμπτει τα οπτικά σας νεύρα και ανοίγει ένα πέρασμα μεταξύ των φρυδιών σας, έτσι ώστε η επίφυση να μπορεί η ίδια να δει κατευθείαν έξω. Αυτό ονομάζεται «άνοιγμα του Τρίτου Ματιού». Μπορεί κάποιοι να σκεφτούν: «Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Στο κάτω-κάτω αυτά τα δύο μάτια μπορούν ακόμη να χρησιμεύσουν ως εργαλείο αφού μπορούν να συλλάβουν εικόνες αντικειμένων. Πώς θα τα καταφέρναμε χωρίς αυτά;». Σύγχρονες ιατρικές μελέτες στην ανατομία έχουν ήδη ανακαλύψει ότι το μπροστινό τμήμα της επίφυσης είναι εξοπλισμένο με την πλήρη δομή ενός ανθρώπινου ματιού. Επειδή μεγαλώνει μέσα στο κρανίο, θεωρείται υποτυπώδες μάτι. Για το αν πράγματι είναι υποτυπώδες ή όχι, η κοινότητά μας των καλλιεργητών έχει επιφυλάξεις. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σύγχρονη ιατρική έχει ήδη αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα μάτι στο κέντρο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το πέρασμα που ανοίγουμε στοχεύει ακριβώς αυτή την τοποθεσία κι αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με την αντίληψη της σύγχρονης ιατρικής. Αυτό το μάτι δεν δημιουργεί ψεύτικες εικόνες, όπως τα δύο φυσικά μας μάτια, διότι μπορεί να δει και το είδος της ύλης και την ουσία του κάθε πράγματος. Έτσι άνθρωποι με υψηλού επιπέδου Τρίτο Μάτι μπορούν να διαπεράσουν τη διάστασή μας και να δουν μέσα σε άλλους χωροχρόνους – μπορούν να δουν σκηνές που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Άνθρωποι με χαμηλού επιπέδου Τρίτο Μάτι μπορούν να έχουν τη διαπεραστική όραση, να βλέπουν δηλαδή πράγματα μέσα από τοίχους ή μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Έχει αυτή την υπερφυσική ικανότητα.


Η Σχολή του Φο μιλά για πέντε επίπεδα όρασης: Σαρκική Όραση, Ουράνια Όραση, Όραση της Σοφίας, Όραση του Φα και Όραση του Φο. Αυτά είναι τα πέντε κύρια επίπεδα του Τρίτου Ματιού και το καθένα απ’ αυτά διαιρείται σε ανώτερα, μεσαία και χαμηλότερα επίπεδα. Η Σχολή του Τάο μιλά για εννιά επί εννιά ή 81 επίπεδα της Όρασης του Φα. Εμείς ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι για όλους εδώ, αλλά δεν το ανοίγουμε στο –ή χαμηλότερα από το– επίπεδο της Ουράνιας Όρασης. Γιατί; Αν και κάθεστε εδώ και έχετε αρχίσει να καλλιεργείστε, ουσιαστικά μόλις τώρα ξεκινήσατε απ’ το επίπεδο ενός κοινού ανθρώπου με πάρα πολλές από τις προσκολλήσεις των καθημερινών ανθρώπων που δεν έχετε ακόμα εγκαταλείψει. Αν το Τρίτο Μάτι σας ανοιχτεί στο επίπεδο της Ουράνιας Όρασης ή χαμηλότερα, θα έχετε αυτό που οι κοινοί άνθρωποι θεωρούν υπερφυσική ικανότητα, αφού θα μπορείτε να βλέπετε πράγματα μέσα από τοίχους και μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αν παρείχαμε αυτή την υπερφυσική ικανότητα σε μεγάλη κλίμακα και αν το Τρίτο Μάτι όλων ανοιγόταν σ’ αυτό το επίπεδο, θα αναστάτωνε σοβαρά την κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Κρατικά μυστικά θα διακινδύνευαν, είτε φορούσαν οι άνθρωποι ρούχα είτε όχι θα ήταν το ίδιο και θα μπορούσατε να βλέπετε τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους από έξω. Ενώ κάνατε βόλτα θα μπορούσατε να μαζέψετε όλα τα λαχεία που κερδίζουν. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο! Σκεφτείτε το ο καθένας: Θα ήταν αυτή ακόμη ανθρώπινη κοινωνία αν το Τρίτο Μάτι όλων ήταν ανοιγμένο στο επίπεδο της Ουράνιας Όρασης; Η σοβαρή αναστάτωση της ανθρώπινης κοινωνίας είναι απόλυτα απαγορευμένη. Αν πράγματι σας άνοιγα το Τρίτο Μάτι σ’ αυτό το επίπεδο, θα μπορούσατε αμέσως να γίνετε δάσκαλος τσιγκόνγκ. Μερικοί έχουν ήδη ονειρευτεί να γίνουν δάσκαλοι τσιγκόνγκ. Αν το Τρίτο Μάτι τους ανοιγόταν εντελώς αναπάντεχα, θα μπορούσαν να γιατρέψουν ασθενείς. Επομένως δεν θα σας οδηγούσα σε κακό μονοπάτι σ’ αυτή την περίπτωση;


Τότε σε ποιο επίπεδο θα ανοίξω το Τρίτο Μάτι σας; Θα ανοίξω το Τρίτο Μάτι σας απευθείας στο επίπεδο της Όρασης της Σοφίας. Αν το άνοιγα σε ανώτερο επίπεδο, το σίνσινγκ σας δεν θα επαρκούσε. Αν το άνοιγα σε χαμηλότερο επίπεδο, θα αναστάτωνε σοβαρά την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Με την Όραση της Σοφίας δεν έχετε βέβαια την ικανότητα να βλέπετε μέσα από τοίχους ή μέσα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά μπορείτε να βλέπετε σκηνές σε άλλες διαστάσεις. Σε τι ωφελεί αυτό; Αυτό μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σας στην εξάσκηση. Όταν πράγματι βλέπετε πράγματα που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν, θα έχετε την αίσθηση ότι πραγματικά υπάρχουν. Άσχετα με το αν μπορείτε να δείτε καθαρά ή όχι προς το παρόν, το Τρίτο Μάτι σας θα ανοιχτεί σ’ αυτό το επίπεδο κι αυτό είναι καλό για την εξάσκησή σας. Ένας αληθινός καλλιεργητής του Ντάφα –εφόσον είναι αυστηρός με τον εαυτό του όσον αφορά τη βελτίωση του σίνσινγκ του– θα λάβει τα ίδια αποτελέσματα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο.


Τι καθορίζει το επίπεδο του Τρίτου Ματιού ενός ανθρώπου; Δεν είναι ότι μόλις το Τρίτο Μάτι σας ανοιχτεί, θα μπορείτε να δείτε τα πάντα – όχι, δεν είναι έτσι. Ακόμη κι εκεί υπάρχει διαβάθμιση επιπέδων. Τι όμως καθορίζει το επίπεδο; Υπάρχουν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι στο Τρίτο Μάτι σας πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο με κατεύθυνση από μέσα προς τα έξω που το αποκαλούμε «ζωτική ουσία». Σε τι χρησιμεύει αυτό; Είναι σαν την οθόνη της τηλεόρασης: ακόμα κι αν η τηλεόραση ανάψει, χωρίς τον φώσφορο θα παραμένει απλά μια λάμπα. Θα έχει φως αλλά όχι εικόνες. Είναι ο φώσφορος που της επιτρέπει να εμφανίζει εικόνες. Βέβαια αυτό το παράδειγμα δεν είναι απόλυτα ακριβές, διότι εμείς βλέπουμε τα πράγματα άμεσα, ενώ η τηλεόραση παρουσιάζει τις εικόνες μέσω της οθόνης. Όμως αυτή είναι βασικά η ιδέα. Αυτή η μικρή ποσότητα «ζωτικής ουσίας» είναι εξαιρετικά πολύτιμη και αποτελείται από μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη ουσία που αποστάχθηκε από το Ντε. Κατά κανόνα η «ζωτική ουσία» του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Ίσως μόνο δύο στους δέκα χιλιάδες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.


Το επίπεδο του Τρίτου Ματιού είναι άμεση εκδήλωση του Φα του σύμπαντός μας. Είναι κάτι υπερφυσικό και στενά συνδεδεμένο με το σίνσινγκ του ανθρώπου. Αν το σίνσινγκ ενός ανθρώπου είναι χαμηλό, το επίπεδό του είναι χαμηλό. Λόγω του χαμηλού σίνσινγκ του μεγάλο μέρος της «ζωτικής ουσίας» του έχει χαθεί. Εάν όμως το σίνσινγκ κάποιου είναι υψηλό και στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση δεν έχει πολυνοιαστεί για φήμη, κέρδος, διαμάχες με άλλους ανθρώπους, προσωπικό όφελος και διάφορα ιδιοτελή ανθρώπινα συναισθήματα και επιθυμίες, τότε η «ζωτική ουσία» του μπορεί να έχει διατηρηθεί σε πολύ καλό επίπεδο. Επομένως, αφού το Τρίτο Μάτι του ανοιχτεί, μπορεί να δει τα πράγματα πιο καθαρά. Ένα παιδί κάτω των έξι ετών μπορεί να δει πράγματα πολύ καθαρά μόλις το Τρίτο Μάτι του ανοίξει. Είναι και πολύ εύκολο να ανοίξει – μια λέξη να πω και θα ανοίξει.


Λόγω της επιρροής απ’ τον πολύ ισχυρό χείμαρρο της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας και της μόλυνσης απ’ τον τεράστιο χρωστικό της κάδο, πολλά από τα πράγματα που οι άνθρωποι θεωρούν σωστά, στην πραγματικότητα είναι λάθος. Δεν θέλουν όλοι να ζήσουν μια καλή ζωή; Για να ικανοποιήσει όμως κάποιος την επιθυμία του για καλή ζωή, μπορεί να καταπατήσει δικαιώματα άλλων, να διεγείρει τις εγωιστικές του επιθυμίες, να επιδιώξει να κερδίσει σε βάρος άλλων ή ακόμα να εκβιάσει και να βλάψει άλλους ανθρώπους. Θα ανταγωνιστεί τους άλλους και θα παλέψει για προσωπικό κέρδος μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό όμως δεν πάει ενάντια στο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος; Έτσι, αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν σωστό, μπορεί να μην είναι απαραίτητα σωστό. Δασκαλεύοντας το παιδί τους πολλοί ενήλικοι συχνά το συμβουλεύουν: «Πρέπει να μάθεις να είσαι έξυπνος», ώστε στο μέλλον να μπορεί να σταθεί στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά, βλέποντάς το απ’ τη δική μας σκοπιά, τη σκοπιά του σύμπαντος, η άποψη «να είσαι έξυπνος» είναι ήδη λάθος, διότι εμείς σας ζητούμε να ακολουθείτε την πορεία της φύσης και να νοιάζεστε ελάχιστα για προσωπικό κέρδος. Όντας λοιπόν αυτός τόσο έξυπνος, θα επιδιώξει να ικανοποιήσει το συμφέρον του. «Όποιος σε φοβερίσει, πήγαινε στον δάσκαλό του και βρες τους γονείς του», «Άμα δεις λεφτά κάτω, σκύψε και πάρτα». Το παιδί διδάσκεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση και καθώς θα προσλαμβάνει περισσότερα τέτοια πράγματα, θα γίνεται όλο και πιο εγωιστής στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Θα εκμεταλλεύεται τους άλλους και θα χάνει Ντε.


Αυτή η ύλη, το Ντε, δεν εξαφανίζεται όταν τη χάσει κάποιος, αλλά μεταβιβάζεται σε άλλον άνθρωπο. Η «ζωτική ουσία» όμως μπορεί να εξαφανιστεί. Αν κάποιος είναι πολύ πονηρός από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, διατηρώντας μια έντονη επιθυμία για ιδιοτέλεια και επιδιώκοντας μόνο το πώς θα κερδίσει, τότε το Τρίτο Μάτι του, όταν ανοίξει, συνήθως δεν θα λειτουργεί ή δεν θα βλέπει τα πράγματα καθαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να δει ποτέ. Γιατί; Διότι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας προσπαθούμε να επιστρέψουμε στον αρχικό, αληθινό μας εαυτό και μέσω συνεχούς καλλιέργειας να μπορούμε αδιάκοπα να αναπληρώνουμε αυτή τη «ζωτική ουσία» και να την επανακτούμε. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή στο σίνσινγκ. Τονίζουμε τη συνολική βελτίωση και τη συνολική ανύψωση. Αν το σίνσινγκ ανυψωθεί, όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Αν το σίνσινγκ δεν ανυψωθεί, τότε ούτε και αυτό το κομματάκι «ζωτικής ουσίας» θα ανακτηθεί. Αυτή είναι η αρχή.


Ο δεύτερος παράγοντας είναι πως όταν ένας άνθρωπος εξασκεί τσιγκόνγκ μόνος του, το Τρίτο Μάτι του μπορεί επίσης να ανοίξει, αν η εγγενής του ποιότητα είναι καλή. Συχνά υπάρχουν άνθρωποι που τρομάζουν τη στιγμή που το Τρίτο Μάτι τους ανοίγει. Γιατί τρομάζουν; Συνήθως οι άνθρωποι ασκούν τσιγκόνγκ κατά τα μεσάνυχτα, όταν η νύχτα είναι σκοτεινή και ήσυχη. Έτσι λοιπόν όπως ασκούνται, μπορεί ξάφνου να δουν μπροστά τους ένα τεράστιο μάτι και τρομοκρατούνται. Αυτός ο φόβος είναι ασυνήθιστα μεγάλος και δεν θα τολμήσουν να ασκήσουν ξανά τσιγκόνγκ μετά απ’ αυτό. Πόσο τρομακτικό είναι! Ένα τεράστιο μάτι τούς κοιτά, που μια ανοίγει μια κλείνει, και είναι τόσο μεγάλο, αληθινό και ζωντανό. Γι’ αυτό κάποιοι το αποκαλούν «δαιμονικό μάτι», ενώ άλλοι το αποκαλούν «μάτι του Φο» και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα είναι το δικό σας μάτι. Βέβαια η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, ενώ το γκονγκ εξαρτάται απ’ τον δάσκαλο. Ολόκληρη η διαδικασία μετασχηματισμού του γκονγκ ενός καλλιεργητή είναι πολύ περίπλοκη και συμβαίνει σε άλλη διάσταση. Και όχι μόνο σε μία διάσταση – το σώμα σας αλλάζει σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις, σε κάθε διάσταση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνοι σας; Δεν μπορείτε. Αυτά τα πράγματα είναι κανονισμένα απ’ τον δάσκαλο και είναι ο δάσκαλος που τα κάνει. Γι’ αυτό λέγεται ότι «η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, ενώ το γκονγκ εξαρτάται απ’ τον δάσκαλο». Το μόνο που εσείς μπορείτε, είναι να έχετε αυτή την επιθυμία κι αυτή τη σκέψη – στην πραγματικότητα, είναι ο δάσκαλος που φροντίζει αυτά τα πράγματα.


Μερικοί άνθρωποι ανοίγουν το Τρίτο Μάτι τους μόνοι τους μετά από εξάσκηση. Εμείς θεωρούμε αυτό το μάτι ως δικό σας, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείτε να αναπτύξετε μόνοι σας. Μερικοί έχουν δάσκαλο που μόλις αντιληφθεί ότι το Τρίτο Μάτι τους είναι ανοιχτό θα διαμορφώσει ένα μάτι για αυτούς. Αυτό αποκαλείται Αληθινό Μάτι. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν δάσκαλο, αλλά μπορεί να υπάρξει περαστικός δάσκαλος. Η Σχολή του Φο δηλώνει: «Οι Φο είναι πανταχού παρόντες», που σημαίνει πως είναι τόσοι πολλοί, ώστε βρίσκονται παντού. Και άλλοι λένε: «Ένα μέτρο πάνω απ’ το κεφάλι σας υπάρχουν πνευματικά όντα», εννοώντας ότι είναι απλά αμέτρητα. Έτσι λοιπόν, αν ένας περαστικός δάσκαλος δει ότι έχετε ασκηθεί πολύ καλά, το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό και χρειάζεστε ένα Μάτι, θα διαμορφώσει ένα για εσάς και αυτό θα μετρήσει ως αποτέλεσμα της δικής σας καλλιέργειας. Ο λόγος είναι ότι κατά την προσφορά σωτηρίας στους ανθρώπους, αυτοί οι δάσκαλοι δεν θέτουν καμία προϋπόθεση, δεν λογαριάζουν κόστος και ούτε καν σκέφτονται για ανταμοιβή ή αναγνώριση. Έτσι είναι κατά πολύ ανώτεροι κι από τους ήρωες των κοινών ανθρώπων. Το κάνουν εξ ολοκλήρου απ’ την καλοσύνη και τη συμπόνια τους.


Μετά το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού θα εμφανιστεί η εξής κατάσταση: Τα μάτια σας θα τυφλώνονται σοβαρά από το φως και θα τα νιώθετε ερεθισμένα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τα μάτια σας που τυφλώνονται. Είναι η επίφυση που τυφλώνεται, αλλά εσείς νιώθετε τα μάτια σας ερεθισμένα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχετε αποκτήσει ακόμα αυτό το Μάτι. Μόλις εφοδιαστείτε μ’ αυτό το Μάτι τα φυσικά σας μάτια δεν θα τυφλώνονται πια. Αρκετοί ασκούμενοί μας θα μπορούν να νιώσουν ή να δουν αυτό το Μάτι. Επειδή έχει την ίδια φύση με το σύμπαν, είναι πολύ αγαθό και περίεργο. Κοιτά μέσα για να εξετάσει αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό και αν μπορείτε να δείτε πράγματα. Επίσης κοιτάζει μέσα για να δει εσάς. Στο σημείο αυτό, επειδή το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, θα τρομάξετε όταν το δείτε ξαφνικά να σας κοιτάει. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το δικό σας Μάτι. Από εδώ και στο εξής, όταν κοιτάτε πράγματα, θα τα βλέπετε μέσω αυτού του Ματιού. Ακόμη κι αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, χωρίς αυτό το Μάτι δεν θα μπορείτε καθόλου να δείτε πράγματα.


Ο τρίτος παράγοντας είναι οι διαφορές που εκδηλώνονται σε κάθε διάσταση, όταν κάποιος ξεπερνά επίπεδα στην καλλιέργεια. Αυτό ακριβώς καθορίζει πραγματικά το επίπεδό του. Ένας άνθρωπος βλέπει πράγματα όχι μόνο μέσα από το κύριο κανάλι, αλλά και μέσα από πολλά υποκανάλια. Η Σχολή του Φο υποστηρίζει ότι κάθε πόρος ιδρώτα είναι μάτι, ενώ η Σχολή του Τάο ισχυρίζεται ότι κάθε «άνοιγμα» στο σώμα είναι μάτι. Δηλαδή όλα τα σημεία βελονισμού είναι μάτια. Βέβαια αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι απλώς ακόμα μια μορφή μετασχηματισμού του Φα στο σώμα, όπου δηλαδή μπορείτε να δείτε πράγματα από οποιοδήποτε σημείο του σώματος.


Το επίπεδο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε είναι διαφορετικό από αυτό. Εκτός απ’ το κύριο κανάλι, υπάρχουν διάφορα σημαντικά υποκανάλια που βρίσκονται στα δύο φρύδια, επάνω και κάτω από τα βλέφαρα και στο σημείο Σάνγκεν στη βάση της μύτης. Αυτά καθορίζουν το επίπεδο στο οποίο θα περάσετε. Φυσικά, αν ένας μέσος ασκούμενος μπορεί να δει πράγματα από αυτά τα σημεία, τότε έχει ήδη φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν ακόμα να βλέπουν πράγματα με τα φυσικά τους μάτια. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν καλλιεργήσει πλήρως αυτά τα μάτια και έχουν διάφορες μορφές υπερφυσικών ικανοτήτων. Αν όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μάτια τους σωστά, πάντα όταν θα βλέπουν ένα αντικείμενο, την ίδια στιγμή δεν θα μπορούν να δουν κάτι άλλο, οπότε ούτε κι αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Γι’ αυτό υπάρχουν άνθρωποι που συχνά βλέπουν τη μια πλευρά με το ένα μάτι και την άλλη με το άλλο. Όμως κάτω από αυτό το μάτι (το δεξί) δεν υπάρχει υποκανάλι και αυτό σχετίζεται άμεσα με τον Φα. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το δεξί μάτι όταν κάνουν κακές πράξεις, έτσι δεν υπάρχει κανένα υποκανάλι κάτω απ’ το δεξί μάτι. Αυτά είναι μερικά απ’ τα σημαντικά υποκανάλια που αναπτύσσονται κατά την «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια.


Όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, θα εμφανιστεί ένα μάτι που θα μοιάζει με σύνθετο μάτι. Πιο συγκεκριμένα, σε ολόκληρο το πάνω μέρος του προσώπου του θα σχηματιστεί ένα μεγάλο μάτι με πάρα πολλά μικρά μάτια εντός αυτού. Μερικά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα έχουν καλλιεργήσει τόσα πολλά μάτια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπό τους. Όλα αυτά τα μάτια βλέπουν πράγματα μέσα από αυτό το μεγάλο μάτι και μπορούν να δουν οτιδήποτε θελήσουν. Με μια ματιά μπορούν να δουν όλα τα επίπεδα. Σήμερα ζωολόγοι και εντομολόγοι κάνουν έρευνες σε μύγες. Το μάτι της μύγας είναι πολύ μεγάλο και κοιτάζοντάς το μέσα απ’ το μικροσκόπιο είναι πλέον γνωστό πως έχει πάρα πολλά μικρά μάτια εντός του. Αυτό ονομάζεται σύνθετο μάτι. Αφότου οι ασκούμενοι φτάσουν σ’ ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η κατάσταση. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να είστε πολλές φορές υψηλότερα απ’ το επίπεδο ενός Ταθαγκάτα. Ωστόσο ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να το δει. Άνθρωποι σε ένα μέσο επίπεδο επίσης δεν μπορούν να το δουν και, επειδή αυτό υφίσταται σε άλλη διάσταση, αυτό που θα βλέπουν είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Αυτό αφορά τα περάσματα στα επίπεδα ή, με άλλα λόγια, αφορά την ικανότητα κάποιου να περνά σε διαφορετικές διαστάσεις.


Σας έχω ουσιαστικά αποκαλύψει τη δομή του Τρίτου Ματιού. Ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι σας με εξωτερική δύναμη κι έτσι είναι σχετικά πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Όταν μιλούσα για το Τρίτο Μάτι, ο καθένας σας μπορούσε να νοιώσει πως το μέτωπό του ήταν σφιγμένο, με τους μυς να δίνουν την αίσθηση πως συμπιέζονται και τρυπιούνται προς τα μέσα. Έτσι δεν είναι; Έτσι είναι. Όλοι θα το νοιώσετε εφόσον πραγματικά αφήνετε στην άκρη τις προσκολλήσεις σας και έρχεστε εδώ να μάθετε το Φάλουν Ντάφα – η εξωτερική δύναμη έρχεται πολύ δυνατά τρυπώντας προς τα μέσα. Ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι σας εκτοξεύοντας γκονγκ που είναι ειδικά για το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού. Στο μεταξύ, παράλληλα μ’ αυτό, στέλνουμε Φάλουν να σας το επισκευάσει. Ενώ μιλούσαμε για το Τρίτο Μάτι, το ανοίγαμε για όλους σας υπό μία προϋπόθεση: Ότι ασκείτε καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα. Όμως δεν είναι εγγυημένο ότι ο καθένας θα μπορεί να δει τα πράγματα καθαρά ούτε ακόμα πως θα μπορεί να δει. Αυτό έχει να κάνει άμεσα με εσάς, με τον ίδιο σας τον εαυτό. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί δεν έχει σημασία αν δεν μπορείτε να δείτε πράγματα – απλά συνεχίστε σταθερά την καλλιέργειά σας. Καθώς θα αναβαθμίζετε συνεχώς το επίπεδό σας, σταδιακά θα είστε σε θέση να δείτε πράγματα και η θολωμένη σας όραση θα γίνεται όλο και πιο καθαρή. Όσο καλλιεργείστε και είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε την καλλιέργεια, ό,τι έχετε χάσει θα αναπληρωθεί.


Είναι σχετικά δύσκολο να ανοίξετε το Τρίτο Μάτι από μόνοι σας. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ανοίγουν το Τρίτο Μάτι τους μόνοι τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού παρατηρούν το μέτωπό τους στο Τρίτο Μάτι, ανακαλύπτοντας ότι είναι σκοτεινά μέσα στο μέτωπο και δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώνουν ότι σιγά-σιγά αρχίζει να λευκαίνει στο μέτωπό τους. Μετά από μια χρονική περίοδο καλλιέργειας ανακαλύπτουν ότι σταδιακά αρχίζει να φωτίζει στο μέτωπο και μετά να γίνεται κόκκινο. Τότε ανθίζει σαν ένα μπουμπούκι που στη στιγμή ανοίγει τα πέταλά του, όπως τα λουλούδια στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, που τα βλέπουμε να ανθίζουν σ’ ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η σκηνή θα εμφανιστεί. Το κόκκινο χρώμα που στην αρχή ήταν επίπεδο, ξαφνικά διογκώνεται στο κέντρο και μετά ανθίζει συνεχώς και ασταμάτητα. Αν θέλετε να το κάνετε να ανθίσει εντελώς μέχρι το τέλος, ακόμα και οκτώ ή δέκα χρόνια μπορεί να μην είναι αρκετά, αφού το Τρίτο Μάτι σας είναι εξ ολοκλήρου φραγμένο.


Το Τρίτο Μάτι μερικών ανθρώπων δεν είναι φραγμένο και διαθέτει πέρασμα. Αλλά δεν έχει καθόλου ενέργεια εκεί, επειδή δεν ασκούν τσιγκόνγκ. Έτσι, όταν ξεκινήσουν να ασκούν τσιγκόνγκ, μια μπάλα μαύρης ύλης θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους. Αφού ασκηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, σταδιακά αυτή θα αρχίσει να λευκαίνει και κατόπιν θα γίνεται όλο και πιο φωτεινή. Στο τέλος θα λάμπει τόσο, ώστε τα μάτια θα τυφλωθούν από τη λάμψη της. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι λένε «είδα τον ήλιο» ή «είδα το φεγγάρι». Στην πραγματικότητα δεν είδαν ούτε τον ήλιο ούτε το φεγγάρι. Τι ήταν τότε αυτό που είδαν; Ήταν το πέρασμά τους. Μερικοί διαπερνούν πολύ γρήγορα τα επίπεδα. Με το που εγκαθίσταται το Μάτι, μπορούν να δουν πράγματα αμέσως. Για άλλους είναι πολύ δύσκολο. Την ώρα που ασκούν τσιγκόνγκ νιώθουν ότι τρέχουν προς τα έξω, κατά μήκος αυτού του περάσματος που μοιάζει με σήραγγα ή πηγάδι. Ακόμη και στον ύπνο τους νιώθουν να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί μπορεί να νιώθουν σαν να καλπάζουν με άλογο, κι άλλοι ότι πετούν. Μερικοί νιώθουν σαν να τρέχουν και μερικοί σαν να κινούνται προς τα έξω με αυτοκίνητο. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει κάποιος το Τρίτο Μάτι του μόνος του, διαρκώς νιώθουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν ως το τέλος. Η Σχολή του Τάο θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν. Εφόσον είναι ένα μικρό σύμπαν, για σκεφτείτε το. Η απόσταση από το μέτωπο ως την επίφυση είναι πάνω από 108 χιλιάδες λι. Επομένως, ενώ κάποιος διαρκώς νιώθει να ορμά προς τα έξω, δεν μπορεί να φτάσει ως το τέλος.


Στη Σχολή του Τάο θεωρούν το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν κι αυτό είναι απολύτως λογικό. Δεν λένε βέβαια ότι η σύνθεση και η δομή του μοιάζει μ’ αυτές του σύμπαντος, ούτε αναφέρονται στην υπάρχουσα μορφή του σώματος στη φυσική μας διάσταση. Εμείς ρωτούμε: «Το φυσικό σώμα αποτελείται από κύτταρα. Ποια είναι σύμφωνα με την κατανόηση της σύγχρονης επιστήμης η κατάστασή του σ’ ένα πιο μικροσκοπικό επίπεδο;» Υπάρχουν παντός είδους μοριακά σωματίδια. Πιο κάτω από τα μόρια είναι τα άτομα και κατόπιν τα πρωτόνια, οι πυρήνες, τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκς. Τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια που μελετώνται τώρα είναι τα νετρίνο. Ποιο είναι όμως το απολύτως μικροσκοπικότερο σωματίδιο; Είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί. Στα τελευταία του χρόνια ο Σακιαμούνι έκανε αυτή τη δήλωση: «Είναι τόσο μεγάλο που δεν έχει εξωτερικό και τόσο μικρό που δεν έχει εσωτερικό». Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο επίπεδο Ταθαγκάτα, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που το σύνορό του είναι αόρατο και παράλληλα τόσο μικροσκοπικό που ούτε τα πλέον μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης του είναι αντιληπτά. Γι’ αυτό δήλωσε: «Είναι τόσο μεγάλο που δεν έχει εξωτερικό και τόσο μικρό που δεν έχει εσωτερικό».


Ο Σακιαμούνι μίλησε επίσης για τη θεωρία των τριών χιλιάδων κόσμων. Δήλωσε ότι μέσα στο σύμπαν και στον γαλαξία μας υπάρχουν τρεις χιλιάδες πλανήτες με έμβια όντα που έχουν φυσικά σώματα, όπως αυτά της ανθρώπινης φυλής μας. Επίσης δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις χιλιάδες τέτοιοι κόσμοι μέσα σ’ έναν κόκκο άμμου. Επομένως ένας κόκκος άμμου είναι σαν ένα σύμπαν, με ανθρώπους που έχουν σοφία σαν τη δική μας, πλανήτες, βουνά και ποτάμια. Αυτό ακούγεται παντελώς ασύλληπτο! Αν είναι έτσι, για σκεφτείτε το: Δεν υπάρχει άμμος σ’ αυτούς τους τρεις χιλιάδες κόσμους; Επομένως δεν υπάρχουν άλλες τρεις χιλιάδες κόσμοι σε καθέναν απ’ αυτούς τους κόκκους άμμου; Τότε υπάρχει άμμος και σε εκείνους τους τρεις χιλιάδες κόσμους. Και τότε, δεν υπάρχουν ακόμα τρεις χιλιάδες κόσμοι σε καθέναν από εκείνους τους κόκκους άμμου; Συνεπώς στο επίπεδο Ταθαγκάτα είστε ανίκανοι να δείτε το τέλος.


Το ίδιο ισχύει για τα ανθρώπινα μοριακά κύτταρα. Οι άνθρωποι ρωτούν πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κι αυτό το σύμπαν έχει τα όριά του. Ωστόσο, ακόμη και στο επίπεδο Ταθαγκάτα, κάποιος θα το θεωρήσει απεριόριστο και ατελείωτο. Και όμως, το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος, πηγαίνοντας απ’ τα μόρια έως τα πιο μικροσκοπικά του σωματίδια στο μικροσκοπικό επίπεδο, είναι τόσο μεγάλο όσο κι αυτό το σύμπαν. Αυτό μπορεί να ακούγεται εντελώς αδιανόητο. Όταν όμως ένα ανθρώπινο ή ένα άλλο ον δημιουργείται, τα μοναδικά στοιχεία της ύπαρξής του και η θεμελιώδης φύση του είναι ήδη δημιουργημένα στο απώτατο μικροσκοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια στη μελέτη αυτού του ζητήματος η σύγχρονη επιστήμη μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Σε σύγκριση με το επίπεδο εκείνων των όντων υψηλότερης σοφίας που κατοικούν σε άλλους πλανήτες σε όλο το σύμπαν, το επιστημονικό επίπεδο της ανθρώπινης φυλής μας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεν μπορούμε καν να περάσουμε σε άλλες διαστάσεις που συνυπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή στον ίδιο χώρο μαζί μας, ενώ ιπτάμενοι δίσκοι από άλλους πλανήτες μπορούν να ταξιδέψουν κατευθείαν σε άλλες διαστάσεις. Η έννοια εκείνου του χωροχρόνου είναι εντελώς διαφορετική. Κατά συνέπεια αυτοί μπορούν να πηγαινοέρχονται κατά βούληση και με τόσο γρήγορη ταχύτητα που είναι ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου.


Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να αναφέρουμε, μιλώντας για το Τρίτο Μάτι, διότι όταν νιώθετε να τρέχετε προς τα έξω, μέσα στο πέρασμά σας, έχετε την αίσθηση ότι είναι απεριόριστο και ατελείωτο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αντιληφθούν μια άλλη κατάσταση κατά την οποία δεν νιώθουν σαν να τρέχουν κατά μήκος μιας σήραγγας, αλλά κατά μήκος ενός φαρδιού και ατέλειωτου δρόμου. Ενώ τρέχουν προς τα έξω, αριστερά και δεξιά τους υπάρχουν βουνά, ποτάμια και πόλεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται ακόμα πιο αδιανόητο! Θυμάμαι ότι ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ είχε πει: «Σε κάθε πόρο ιδρώτα του ανθρώπινου σώματος υπάρχει μια πόλη, κι εκεί μέσα τρένα και αυτοκίνητα ταξιδεύουν». Ακούγοντάς το αυτό, οι άνθρωποι εκπλήσσονται και το βρίσκουν αδιανόητο. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα υλικά αντικείμενα στο μικροσκοπικό επίπεδο αποτελούνται από μόρια, άτομα και πρωτόνια και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πηγαίνοντας βαθύτερα. Αν σε κάθε επίπεδο μπορούσατε να δείτε το σύνολο κάθε επιπέδου αντί για ένα σημείο, δηλαδή να δείτε το σύνολο του επιπέδου των μορίων, το σύνολο του επιπέδου των ατόμων, το σύνολο του επιπέδου των πρωτονίων και το σύνολο του επιπέδου των πυρήνων, τότε θα βλέπατε τις μορφές με τις οποίες οι διαφορετικές διαστάσεις υπάρχουν. Όλα τα υλικά αντικείμενα, περιλαμβάνοντας και το ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν ταυτόχρονα και συνδέονται με τα επίπεδα διάστασης του Κοσμικού χώρου. Όταν η σύγχρονη φυσική μελετά τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης, μελετά μόνο ένα μικροσκοπικό σωματίδιο τη φορά και αφού το διαχωρίσει μετά από διάσπαση. Θα μελετήσει τα στοιχεία της διάσπασης μετά την πυρηνική διάσπαση. Αν υπήρχε ένα όργανο που μέσα από αυτό θα μπορούσαμε να μεγεθύνουμε και να δούμε τον χώρο στον οποίο όλα τα ατομικά ή μοριακά στοιχεία εκδηλώνονταν στην ολότητά τους, αν μπορούσατε να δείτε αυτή τη σκηνή, τότε θα μπορούσατε να διαπεράσετε αυτή τη διάσταση και θα βλέπατε την πραγματικότητα μιας άλλης διάστασης. Τα ανθρώπινα σώματα αντιστοιχούν σε εξωτερικές διαστάσεις και όλα έχουν αυτού του είδους τις μορφές ύπαρξης.


Υπάρχουν και μερικές άλλες ακόμα καταστάσεις που αφορούν το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού, που κάποιος κάνει από μόνος του. Βασικά έχουμε μιλήσει για μερικά απ’ τα πιο κοινά φαινόμενα. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν πως το Τρίτο Μάτι τους περιστρέφεται. Εκείνοι που ασκούνται στη Σχολή του Τάο συχνά βλέπουν κάτι να περιστρέφεται μέσα στο Τρίτο Μάτι τους. Αφότου η πλάκα του Ταϊτζί ραγίσει και ανοίξει με κρότο, τότε βλέπουν εικόνες – ωστόσο δεν είναι ότι υπάρχει ένα Ταϊτζί μες στο κεφάλι τους. Ήταν ο δάσκαλος που εγκατέστησε μια σειρά πραγμάτων για αυτούς απ’ την αρχή, ένα απ’ τα οποία ήταν το Ταϊτζί. Σφράγισε το Τρίτο Μάτι τους, αλλά όταν είναι η ώρα για το Τρίτο Μάτι τους να ανοίξει, αυτό το Ταϊτζί σπάει ανοίγοντάς το. Συνεπώς αυτό είναι κάτι που σκόπιμα ο δάσκαλος οργάνωσε κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν ήταν κάτι που προήλθε απ’ το κεφάλι τους.


Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν πάρα πολύ να ανοίξουν το Τρίτο Μάτι τους. Όμως, όσο πιο πολύ εξασκούνται για αυτό, τόσο περισσότερο αυτό δεν πρόκειται να ανοίξει. Ποιος είναι ο λόγος; Οι ίδιοι δεν το ξέρουν καθόλου. Ο κύριος λόγος είναι ότι το Τρίτο Μάτι δεν μπορεί να επιδιωχθεί. Όσο περισσότερο το επιθυμείτε, τόσο λιγότερο θα το έχετε. Όταν ένας άνθρωπος το θέλει απεγνωσμένα, όχι μόνο δεν θα ανοίξει, αλλά ακόμα χειρότερα, κάτι –ούτε μαύρο ούτε άσπρο– θα εκρεύσει απ’ το Τρίτο Μάτι του και θα το καλύψει. Με το πέρασμα του χρόνου θα σχηματίσει ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Όσο πιο πολύ αυτό ρέει προς τα έξω, τόσο περισσότερο συσσωρεύεται. Όσο το Τρίτο Μάτι του δεν ανοίγει, τόσο αυτός θα το επιδιώκει και τόσο πιο πολύ αυτή η ουσία θα εκρέει. Ως αποτέλεσμα θα καλύψει ολόκληρο το σώμα του και μπορεί να έχει μεγάλη πυκνότητα και πολύ μεγάλο πεδίο. Ακόμη κι αν το Τρίτο Μάτι αυτού του ανθρώπου είναι ανοιχτό, δεν μπορεί να δει τίποτα επειδή είναι σφραγισμένο απ’ την ίδια την προσκόλλησή του. Μόνο αν πάψει να το σκέφτεται και εγκαταλείψει εντελώς αυτή την προσκόλλησή του, σταδιακά κι αυτό θα εξαφανιστεί. Θα χρειαστεί ωστόσο μια πολύ επώδυνη και μακρά περίοδο καλλιέργειας για να το αφαιρέσει. Όλο αυτό είναι πραγματικά αχρείαστο. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Ο δάσκαλός τους τούς λέει να μην το επιζητούν και να μην το επιδιώκουν, αλλά αυτοί δεν το πιστεύουν. Εξακολουθούν πεισματικά να το επιζητούν και τελικά το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο.


Η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης


Μια υπερφυσική ικανότητα που σχετίζεται άμεσα με το Τρίτο Μάτι αποκαλείται Διόραση. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται: «Ενώ κάθομαι εδώ, μπορώ να δω πράγματα στο Πεκίνο, στην Αμερική ή ακόμα και στην άλλη πλευρά της γης». Μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, αλλά ούτε και η επιστήμη το έχει εξηγήσει. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Κάποιοι το αιτιολογούν έτσι ή αλλιώς, αλλά αυτά που λένε δεν έχουν καμία λογική. Ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια τόσο σπουδαία ικανότητα. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτοί που καλλιεργούνται στο «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» επίπεδο δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Όταν βλέπουν πράγματα, είτε με την Διόραση είτε με πολλές άλλες υπερφυσικές ικανότητες, αυτό λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη διάσταση και στην καλύτερη περίπτωση δεν ξεπερνά τα όρια αυτής της φυσικής διάστασης, όπου εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε. Συνήθως δεν πάει καν πέρα απ’ το πεδίο διάστασης του ίδιου του ανθρώπου που κατέχει αυτή την ικανότητα.


Μέσα σε μια συγκεκριμένη διάσταση το ανθρώπινο σώμα έχει ένα πεδίο που είναι διαφορετικό απ’ το πεδίο του Ντε. Δεν είναι στην ίδια διάσταση αλλά έχει τα ίδια όρια. Αυτό το πεδίο αντιστοιχεί στο σύμπαν κι έτσι οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω στο σύμπαν καθρεφτίζεται αντίστοιχα σ’ αυτό εδώ το πεδίο. Τα πάντα μπορούν να καθρεφτιστούν εδώ. Είναι ανακλώμενες εικόνες και όχι κάτι πραγματικό. Για παράδειγμα, σ’ αυτή τη γη υπάρχουν η Αμερική και η Ουάσιγκτον. Έτσι εντός του πεδίου του ανθρώπου καθρεφτίζονται η Αμερική και η Ουάσιγκτον, αλλά είναι ανακλώμενες εικόνες. Ωστόσο ακόμα και οι ανακλώμενες εικόνες είναι υλικές υπάρξεις. Ανακλώνται κατ’ αντιστοιχία κι έτσι μεταβάλλονται σύμφωνα με τις εκεί αλλαγές. Κατά συνέπεια η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης, στην οποία μερικοί άνθρωποι αναφέρονται, είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να βλέπει πράγματα μέσα στο δικό του πεδίο διάστασης. Όταν αυτός ο άνθρωπος περάσει στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, δεν θα κοιτάζει πλέον τα πράγματα μ’ αυτόν τον τρόπο. Θα τα βλέπει άμεσα. Αυτό αποκαλείται «Θεϊκή Δύναμη του Νόμου του Φο». Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό.


Ποια είναι επομένως η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης στην «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια; Θα σας το εξηγήσω αναλυτικά. Μέσα στη διάσταση αυτού του πεδίου υπάρχει ένας καθρέφτης στο μέτωπο του ανθρώπου. Στους μη ασκούμενους ο καθρέφτης αυτός κοιτά προς τον εαυτό τους, ενώ στους ασκούμενους ο καθρέφτης θα περιστρέφεται. Όταν η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης ενός ανθρώπου είναι να εμφανιστεί, ο καθρέφτης αυτός θα αρχίσει να περιστρέφεται μπρος και πίσω. Είναι γνωστό ότι μια κινηματογραφική ταινία προβάλει 24 καρέ το δευτερόλεπτο, προκειμένου να φαίνονται οι εικόνες με συνεχή κίνηση. Αν είναι λιγότερα από 24 καρέ το δευτερόλεπτο, οι εικόνες θα χάσουν τη συνέχειά τους και θα αναπηδούν. Η ταχύτητα περιστροφής αυτού του καθρέφτη είναι μεγαλύτερη από 24 καρέ το δευτερόλεπτο και, καθώς απεικονίζει ό,τι λαμβάνει από έξω, αναποδογυρίζει για να σας αφήσει να το δείτε. Με το που γυρίζει, οι εικόνες σβήνονται. Τότε απεικονίζει ξανά τις εικόνες, αναποδογυρίζει, και μετά ξαναγυρίζοντας σβήνει τις εικόνες. Η περιστροφή συνεχίζεται ακατάπαυστα. Κατά συνέπεια ό,τι βλέπετε είναι σε κίνηση. Σας αφήνει να δείτε αυτά που απεικονίζονται μες στο πεδίο διάστασής σας και τα πράγματα στο πεδίο διάστασής σας αντιστοιχούν σ’ αυτά που υφίστανται στο μεγάλο σύμπαν.


Τότε πώς μπορεί να δει κανείς πίσω απ’ το σώμα του; Πώς μπορεί ένας τόσο μικρός καθρέφτης να απεικονίσει τα πάντα γύρω απ’ το σώμα σας; Γνωρίζουμε ότι όταν το Τρίτο Μάτι ενός ανθρώπου ανοίγει πέρα απ’ την Ουράνια Όραση και είναι έτοιμο να επιτύχει την Όραση της Σοφίας, τότε πλησιάζει στο να περάσει πέρα απ’ τη διάστασή μας. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, όταν επίκειται αυτό το πέρασμα αλλά πριν ακόμα ολοκληρωθεί, το Τρίτο Μάτι θα υποστεί αλλαγή. Θα κοιτάζετε τα φυσικά αντικείμενα, αλλά δεν θα μπορείτε να τα δείτε – θα έχουν όλα εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι και οι τοίχοι θα έχουν εξαφανιστεί – τα πάντα θα έχουν εξαφανιστεί. Οποιαδήποτε υλική ύπαρξη θα έχει χαθεί. Δηλαδή, σε αυτή την ιδιαίτερη διάσταση, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πλέον και το μόνο που υπάρχει μέσα στα όρια του πεδίου διάστασής σας είναι ένας καθρέφτης. Αυτός ο καθρέφτης είναι τόσο μεγάλος όσο το πεδίο διάστασής σας. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να καταγράψει κατά την μπρος-πίσω περιστροφή του. Μες στο πεδίο διάστασής σας μπορεί να απεικονίσει οτιδήποτε, εφόσον αυτό είναι κάτι που αντιστοιχεί στο σύμπαν. Αυτό είναι που ονομάζουμε υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης.


Όταν, αυτοί που μελετούν την επιστήμη του ανθρώπινου σώματος, εξετάζουν αυτή την υπερφυσική ικανότητα, συνήθως εύκολα την απορρίπτουν. Ο λόγος για την απόρριψη αυτή είναι ο εξής: Ας πούμε πως κάποιος ρωτά έναν άνθρωπο που κατέχει αυτή την ικανότητα, για έναν συγγενή του που ζει στο Πεκίνο. Αφού του πουν το όνομα του συγγενούς και του δώσουν κάποιες γενικές πληροφορίες, ο άνθρωπος μπορεί να τον δει. Θα περιγράψει πώς μοιάζει το κτίριο που κατοικεί, πού είναι η πόρτα και πώς είναι επιπλωμένο το δωμάτιο που μένει. Αυτά που είπε είναι όλα σωστά. Μετά τον ρωτούν: «Τι κάνει ο συγγενής;» και απαντά: «Αυτή τη στιγμή κάτι γράφει». Προκειμένου να το εξακριβώσουν, τηλεφωνούν στον συγγενή και ρωτούν: «Τι κάνεις αυτή τη στιγμή;» «Τρώω». Δεν διαφέρει από αυτό που είπε ο άνθρωπος; Στο παρελθόν αυτός ήταν ο λόγος που δεν αναγνωριζόταν αυτή η ικανότητα. Όμως όσα είδε αυτός για το περιβάλλον, ήταν όλα σωστά. Επειδή ο χώρος και ο χρόνος μας, που ονομάζουμε «χωρόχρονο», έχουν μια χρονική διαφορά απ’ τον χωρόχρονο της διάστασης όπου υπάρχει αυτή η υπερφυσική ικανότητα, οι χρόνοι είναι διαφορετικοί στα δύο μέρη. Έγραφε κάτι πριν και τώρα τρώει – υπάρχει αυτή η διαφορά χρόνου. Κατά συνέπεια, όσο αυτοί που μελετούν το ανθρώπινο σώμα κάνουν έρευνες και βγάζουν συμπεράσματα βασισμένα στις συμβατικές θεωρίες της σύγχρονης επιστήμης, ακόμα και μετά από δέκα χιλιάδες χρόνια οι προσπάθειές τους θα παραμένουν άκαρπες, γιατί εξ αρχής αυτά τα πράγματα είναι πέρα απ’ την αντίληψη των καθημερινών ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι χρειάζεται να αλλάξουν τη σκέψη τους και να πάψουν να κατανοούν αυτά τα πράγματα μ’ αυτόν τον τρόπο.


Η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος


Μια άλλη υπερφυσική ικανότητα που σχετίζεται άμεσα με το Τρίτο Μάτι είναι η Ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Σήμερα έξι τύποι υπερφυσικών ικανοτήτων αναγνωρίζονται δημοσίως στον κόσμο και σε αυτές περιλαμβάνονται το Τρίτο Μάτι, η Διόραση και η ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Τι είναι η ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος; Είναι όταν ένας άνθρωπος μπορεί να δει το παρελθόν και το μέλλον ενός άλλου ανθρώπου. Όταν αυτή η ικανότητα είναι πολύ ισχυρή, μπορεί να δει την άνοδο και την πτώση μιας κοινωνίας. Με ακόμη ισχυρότερη αυτή την ικανότητα μπορεί να δει τον νόμο όλων των Κοσμικών αλλαγών. Αυτή είναι η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Καθώς η ύλη κινείται ακολουθώντας ένα ορισμένο πρότυπο, κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σε μια ειδική διάσταση έχει τη μορφή ύπαρξής του και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Έτσι για παράδειγμα, όταν το σώμα ενός ανθρώπου κινηθεί, τα κύτταρα στο σώμα του θα κινηθούν κι αυτά. Όλα, τα μόρια, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια έως και τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια –όλα τα στοιχεία μέχρι το πιο μικροσκοπικό επίπεδο– θα κινηθούν κι αυτά μαζί του. Ωστόσο έχουν και αυτά τις δικές τους ανεξάρτητες μορφές ύπαρξης. Και οι μορφές του σώματος που υπάρχουν στις άλλες διαστάσεις αλλάζουν και αυτές.


Δεν έχουμε πει ότι ή ύλη δεν χάνεται; Σε μια συγκεκριμένη διάσταση, όταν οι άνθρωποι κάνουν κάτι, ακόμα και με μια κίνηση του χεριού τους, αυτό υπάρχει ως υλική ύπαρξη και οτιδήποτε κάνουν αφήνει μια εικόνα και ένα μήνυμα. Αυτά τα πράγματα δεν εξαλείφονται στις άλλες διαστάσεις και παραμένουν εκεί για πάντα. Έτσι ένας άνθρωπος με υπερφυσικές ικανότητες θα γνωρίζει τι συνέβη κοιτάζοντας τις εικόνες που υπάρχουν απ’ το παρελθόν. Όταν μελλοντικά αποκτήσετε την υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος, αν κοιτάξετε τη μορφή της διάλεξής μου σήμερα, θα διαπιστώσετε πως είναι ακόμα εκεί. Ήδη υπάρχει εκεί αυτή τη στιγμή. Μέσα σε μια ειδική διάσταση όπου δεν υφίσταται η έννοια του χρόνου, όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, υπάρχει ήδη εκεί ταυτόχρονα ολόκληρη η ζωή του. Για μερικούς ανθρώπους υπάρχουν εκεί και περισσότερες από μία ζωές.


Μερικοί μπορεί να αναρωτηθούν: «Μήπως έτσι οι προσωπικές μας προσπάθειες να αλλάξουμε τον εαυτό μας γίνονται άσκοπες;». Δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Στην πραγματικότητα οι προσωπικές προσπάθειες ενός ανθρώπου ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή του. Μερικά μικροπράγματα μπορεί να αλλάξουν ελαφρώς μέσω προσωπικών προσπαθειών, αλλά απ’ την άλλη είναι ακριβώς λόγω αυτών των προσπαθειών σας για αλλαγή που μπορεί να προσθέσετε κάρμα. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε το ζήτημα της επιβάρυνσης με κάρμα ούτε θα είχε σημασία το αν κάνατε καλές ή κακές πράξεις. Όταν επιμένετε να κάνετε τα πράγματα με τον δικό σας τρόπο, θα κερδίσετε σε βάρος άλλων και θα κάνετε αδικίες. Συνεπώς, γι’ αυτό λέμε και ξαναλέμε πως η καλλιέργεια απαιτεί να ακολουθείτε τη φυσική ροή των πραγμάτων – διαφορετικά θα βλάψετε άλλους με τις προσπάθειές σας. Αν η ζωή σας δεν περιέχει κάτι εξαρχής και αποκτήσετε αυτό που κανονικά έπρεπε να ανήκει σε άλλον στην κοινωνία, τότε θα οφείλετε χρέος σ’ αυτόν τον άνθρωπο.


Όσο για τα κύρια γεγονότα, ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να τα αλλάξει καθόλου. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να το κάνει. Είναι αν αυτός ο άνθρωπος διαπράττει αποκλειστικά και μόνο αδικίες. Τότε μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό που αντιμετωπίζει όμως είναι η απόλυτη καταστροφή. Από ένα υψηλό επίπεδο διαπιστώνουμε πως όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, το Αρχέγονο Πνεύμα του δεν εξαλείφεται. Πώς και δεν εξαλείφεται; Όπως έχουμε δει, αφότου ένας άνθρωπος πεθάνει, το πτώμα του στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο από ανθρώπινα κύτταρα στη διάστασή μας. Σ’ αυτή τη διάσταση οι διάφοροι κυτταρικοί ιστοί των εσωτερικών οργάνων και όλα τα κύτταρα σε ολόκληρο το φυσικό σώμα του αποβάλλονται, ενώ τα σώματά του στις άλλες διαστάσεις, που αποτελούνται από σωματίδια πιο μικροσκοπικά από μόρια, άτομα, πρωτόνια κλπ., δεν είναι καθόλου νεκρά. Υπάρχουν και εξακολουθούν να ζουν στις μικροσκοπικές διαστάσεις. Όμως αυτό που αντιμετωπίζει κάποιος που κάνει κάθε είδος κακών πράξεων, είναι η ολοκληρωτική διάλυση όλων των κυττάρων του, κάτι που ο Βουδισμός ονομάζει «πλήρης εξάλειψη σώματος και ψυχής».


Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος να αλλάξει κάποιος τη ζωή του, κι αυτός ουσιαστικά είναι ο μόνος τρόπος: Είναι όταν αυτός ο άνθρωπος πάρει το μονοπάτι της καλλιέργειας και μείνει σταθερά σ’ αυτό. Γιατί η ζωή του μπορεί να αλλάξει αν πάρει το μονοπάτι της καλλιέργειας; Ποιος μπορεί έτσι εύκολα να αλλάξει κάτι τέτοιο; Μόλις αυτός ο άνθρωπος θελήσει να πάρει το μονοπάτι της καλλιέργειας, μόλις αυτή η σκέψη εμφανιστεί, λαμποκοπά σαν χρυσάφι τραντάζοντας τον «κόσμο των δέκα κατευθύνσεων» (η άποψη της Σχολής του Φο για το σύμπαν περιέχει τη θεωρία του κόσμου των δέκα κατευθύνσεων). Στα μάτια ενός ανώτερου όντος η ζωή ενός ανθρώπου δεν υπάρχει για να είναι ανθρώπινη. Αυτό το ον θεωρεί ότι οι ανθρώπινες ζωές γεννιούνται στον χώρο του σύμπαντος και ενσωματώνουν την ίδια ποιότητα με το σύμπαν. Είναι καλοπροαίρετες και φτιαγμένες από την ύλη Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Όμως την ίδια στιγμή, καθώς αυτές οι ζωές έρχονται σε επαφή με άλλες ζωές, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην κοινότητα των ζωών, μερικές από αυτές αλλοτριώνονται κι έτσι πέφτουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Αν γίνουν χειρότερες δεν μπορούν ούτε εκεί να μείνουν, οπότε πέφτουν σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο. Συνεχίζουν να πέφτουν και να πέφτουν, ώσπου στο τέλος φτάνουν σε αυτό το επίπεδο των κοινών ανθρώπων.


Φτάνοντας σ’ αυτό το επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε κανονικά να είχαν καταστραφεί και εξαλειφθεί. Όμως απ’ τη μεγάλη, καλοκάγαθη συμπόνια τους αυτά τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δημιούργησαν έναν ειδικό χώρο, αυτόν της ανθρώπινης κοινωνίας μας. Σε αυτή την ειδική διάσταση δίνεται στους ανθρώπους αυτό το πρόσθετο ανθρώπινο φυσικό σώμα και αυτό το πρόσθετο ζευγάρι ματιών, που μπορεί να βλέπει πράγματα μόνο σ’ αυτή τη φυσική διάσταση. Δηλαδή, δεν μπορούν να δουν την αληθινή εικόνα του σύμπαντος, η οποία είναι ορατή σε όλες τις άλλες διαστάσεις, και πέφτουν μέσα στην ψευδαίσθηση. Μέσα σ’ αυτή την ψευδαίσθηση και κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, τούς δίνεται αυτή η ευκαιρία. Επειδή είναι μέσα στην πλάνη, είναι και πάρα πολύ οδυνηρό. Τους δίνεται αυτό το σώμα για να υποφέρουν. Αν ένας άνθρωπος θέλει να επιστρέψει από αυτή τη διάσταση στην αρχή του, η Σχολή του Τάο λέει ότι, για να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό, πρέπει να καλλιεργηθεί. Αν έχει την καρδιά για καλλιέργεια, είναι η «Φύση του Φο» του που έχει ξεπροβάλλει. Αυτή η καρδιά θεωρείται ό,τι πιο πολύτιμο και οι άνθρωποι θα τον βοηθήσουν. Κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει χαθεί και θέλει να γυρίσει πίσω. Ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι θα τον βοηθήσουν και θα τον στηρίξουν χωρίς όρους – θα τον βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Να γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για έναν ασκούμενο, αλλά όχι για έναν συνηθισμένο άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος.


Όσο για έναν κοινό άνθρωπο που θέλει μόνο να θεραπεύσει τις ασθένειές του δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Οι κοινοί άνθρωποι είναι απλώς κοινοί άνθρωποι και οι κοινοί άνθρωποι είναι για να συμβαδίζουν με την κατάσταση της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Πολλοί λένε: «οι Φο προσφέρουν σωτηρία σε όλα τα όντα, έτσι δεν είναι; Η Σχολή του Φο διδάσκει τη σωτηρία όλων των όντων». Σας λέω, μπορείτε να εξετάσετε όλες τις Βουδιστικές γραφές – σε καμία από αυτές δεν λέει ότι η θεραπεία ασθενειών των κοινών ανθρώπων είναι προσφορά σωτηρίας σε όλα τα όντα. Είναι αυτοί οι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ των τελευταίων χρόνων που έχουν ανακατέψει αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, εκείνοι οι γνήσιοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ, που έστρωσαν τον δρόμο, δεν σας είπαν καθόλου να θεραπεύετε ασθένειες για άλλους. Σας δίδαξαν μόνο να εξασκείστε, να αυτοθεραπεύεστε και να διατηρείτε την υγεία σας εσείς οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Είστε ένας κοινός άνθρωπος. Πώς μπορείτε εσείς να θεραπεύσετε ασθένειες μετά από μελέτη δύο ημερών; Αυτό δεν είναι εξαπάτηση των ανθρώπων; Δεν ενθαρρύνει τις προσκολλήσεις σας; Αυτό είναι επιδίωξη φήμης, επιδίωξη κέρδους και επιδίωξη κάτι υπερφυσικού, που το θέλετε για να επιδεικνύεστε μεταξύ των κοινών ανθρώπων! Αυτό είναι απολύτως απαγορευμένο. Επομένως, όσο περισσότερο επιδιώκετε κάτι, τόσο λιγότερο θα το αποκτήσετε. Δεν σας επιτρέπεται να το κάνετε αυτό, ούτε σας επιτρέπεται να αναστατώνετε την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας έτσι επιπόλαια.


Υπάρχει αυτή η αρχή σ’ αυτό το σύμπαν: Αν θέλετε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό, υπάρχουν όντα που θα σας βοηθήσουν. Αυτοί θεωρούν ότι μια ανθρώπινη ζωή πρέπει να επιστρέψει εκεί από όπου ήρθε και όχι να μένει ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους. Αν επιτρεπόταν στην ανθρωπότητα να μην έχει αρρώστιες και να ζει άνετα, τότε δεν θα θέλατε καν να γίνετε θεϊκά όντα, ακόμη κι αν σας έδιναν την ευκαιρία. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν να μην υποφέρετε καμία αρρώστια ή δυσκολία και να έχετε ό,τι θέλετε! Θα ήταν πράγματι ένας κόσμος θεϊκών όντων. Αλλά, πέσατε εδώ κάτω επειδή εκφυλιστήκατε, κι έτσι δεν θα είστε άνετοι. Ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να διαπράξει αδίκημα όντας μέσα στην αυταπάτη. Ο Βουδισμός αυτό το ονομάζει καρμική ανταπόδοση. Επομένως, όταν για παράδειγμα ορισμένοι άνθρωποι περνούν κάποιες δοκιμασίες ή κακοτυχίες, με βάση την καρμική ανταπόδοση, ξεπληρώνουν το κάρμα τους. Ο Βουδισμός επίσης υποστηρίζει ότι οι Φο είναι παντού. Αν ένας Φο έγνεφε μία φορά με το χέρι του, όλες οι ασθένειες της ανθρωπότητας θα μπορούσαν να εξαλειφθούν. Αυτό είναι απόλυτα κατορθωτό. Με τόσους Φο όμως ολόγυρα, γιατί κανείς τους δεν το κάνει; Ένας άνθρωπος υφίσταται αυτά τα βάσανα, επειδή κατά το παρελθόν διέπραξε αδικήματα. Τυχόν θεραπεία της ασθένειάς του είναι παραβίαση της αρχής του σύμπαντος, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να κάνει αδικίες και να χρωστά στους άλλους, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει για αυτό. Αυτό δεν επιτρέπεται. Γι’ αυτό όλοι διατηρούν την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας και κανείς δεν θέλει να την αναστατώσει. Η καλλιέργεια είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαχτείτε απ’ τις αρρώστιες και ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθείτε πραγματικά! Μόνο όταν οι άνθρωποι καλλιεργούνται σύμφωνα με έναν ορθό τρόπο μπορεί να υπάρξει πραγματική «σωτηρία όλων των όντων».


Γιατί όμως πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες; Και γιατί μιλούν για θεραπεία ασθενειών; Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε αναρωτηθεί για αυτά τα πράγματα. Η πλειονότητα αυτών των δασκάλων τσιγκόνγκ δεν προέρχεται από ορθούς τρόπους άσκησης. Όταν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του ένας αληθινός δάσκαλος τσιγκόνγκ αντιλαμβάνεται πως όλα τα αισθανόμενα όντα υποφέρουν, μπορεί από καλοσύνη και συμπόνια να βοηθήσει κάποιον. Αυτό επιτρέπεται. Ωστόσο δεν μπορεί να θεραπεύσει τις ασθένειες, παρά μόνο να τις καταστείλει ή να τις αναβάλλει προσωρινά. Μπορεί να μην τις έχετε τώρα, αλλά θα τις έχετε αργότερα, αφού καθυστερεί τις αρρώστιες σας για αργότερα. Μπορεί να τις μεταφέρει αλλού, όπως π.χ. στα σώματα συγγενών σας. Δεν μπορεί πραγματικά να εξαλείψει το κάρμα για εσάς. Δεν του επιτρέπεται να το κάνει αυτό έτσι επιπόλαια για κοινούς ανθρώπους, παρά μόνο για ασκούμενους. Αυτή είναι η αρχή.


Στη Σχολή του Φο η φράση «σωτηρία όλων των όντων» σημαίνει ότι βγαίνετε έξω από την πλέον αγωνιώδη κατάσταση των κοινών ανθρώπων προς τα υψηλότερα επίπεδα. Δεν θα υποφέρετε πια και θα ελευθερωθείτε – αυτό σημαίνει. Δεν μίλησε ο Σακιαμούνι για τη Νιρβάνα; Την άλλη όχθη; Αυτό εννοούσε πραγματικά με τη φράση «σωτηρία όλων των όντων». Αν ζούσατε με κάθε άνεση ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους, με πολλά λεφτά, όπου ακόμα και το στρώμα σας ήταν παραγεμισμένο με λεφτά και δεν είχατε κανένα βάσανο, τότε δεν θα θέλατε καν να γίνετε θεϊκό ον, ακόμα κι αν σας πρόσφεραν την ευκαιρία. Ως ασκούμενος η πορεία της ζωής σας μπορεί να αλλάξει – και είναι μόνο μέσω της καλλιέργειας που η ζωή σας μπορεί να αλλάξει.


Η μορφή με την οποία η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος υφίσταται είναι σαν μια μικρή οθόνη τηλεόρασης στο μέτωπο. Μερικοί την έχουν πάνω στο μέτωπο, μερικοί την έχουν κοντά στο μέτωπο, μερικοί την έχουν μέσα στο μέτωπο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να τη δουν με τα μάτια τους κλειστά, ενώ κάποιοι –αν η ικανότητα είναι ισχυρή– μπορούν να τη δουν ακόμα και με τα μάτια ανοιχτά. Οι άλλοι όμως δεν μπορούν να τη δουν, επειδή αυτό είναι κάτι μέσα στο πεδίο διάστασης αυτού του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, αφότου αναπτυχθεί αυτή η υπερφυσική ικανότητα σε έναν άνθρωπο, πρέπει να υπάρχει άλλη μία ικανότητα για να μεταφέρει και να αντανακλά τις σκηνές από τις άλλες διαστάσεις, έτσι ώστε αυτές να είναι ορατές απ’ το Τρίτο Μάτι του. Μπορεί να δει με εξαιρετική ακρίβεια το μέλλον και το παρελθόν κάποιου. Αντίθετα, αυτοί που εξασκούν μαντεία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα δευτερεύοντα γεγονότα και τις λεπτομέρειές τους. Αυτός ο άνθρωπος όμως μπορεί να δει τα πράγματα πολύ καθαρά, με χρονική ακρίβεια έτους. Οι λεπτομέρειες των αλλαγών είναι όλες ορατές, αφού αυτό που βλέπει είναι η πραγματική αντανάκλαση ανθρώπων και πραγμάτων από διάφορες διαστάσεις.


Όσο κάποιος ασκεί Φάλουν Ντάφα, το Τρίτο Μάτι του θα ανοιχτεί. Αλλά οι υπερφυσικές ικανότητες που αναφέραμε τελευταία δεν παρέχονται. Με τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου σας, η ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος θα προκύψει φυσιολογικά. Αυτό θα το βιώσετε μελλοντικά κατά την καλλιέργεια και όταν προκύψει θα γνωρίζετε τι συμβαίνει. Γι’ αυτό σας διδάσκουμε αυτές τις αρχές του Φα.


Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια


Τι σημαίνει η φράση «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια»; Αυτό που ανακύπτει είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ μίλησαν τελευταία για αυτό και κατακλύστηκαν απ’ τις ερωτήσεις εκείνων που δεν πιστεύουν στο τσιγκόνγκ. «Ποιος από εσάς που ασχολείται με το τσιγκόνγκ έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία; Ποιος από εσάς είναι έξω απ’ τα Τρία Βασίλεια;». Μερικοί δεν είναι δάσκαλοι τσιγκόνγκ και αυτοαποκαλούνται δάσκαλοι τσιγκόνγκ. Εφόσον δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτό το θέμα, θα έπρεπε να σωπάσουν. Όμως ακόμα τολμούν να μιλούν για αυτό κι έτσι οι ακροατές, τούς αποστομώνουν με τις ερωτήσεις τους. Αυτό έχει προκαλέσει πολλή ζημιά στην κοινότητα των καλλιεργητών και μεγάλο χάος. Υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν ως ευκαιρία για να επιτεθούν στο τσιγκόνγκ. Το «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια» είναι ένα ρητό στην κοινότητα των καλλιεργητών και έχει τις ρίζες του στη θρησκεία. Προέρχεται από τη θρησκεία. Επομένως δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα χωρίς να λάβουμε υπόψη το ιστορικό του υπόβαθρο, καθώς και τις συνθήκες του καιρού εκείνου.


Τι σημαίνει το «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία»; Τόσο η αρχαία κινέζικη όσο και η σύγχρονη φυσική θεωρούν πως η κινέζικη θεωρία των Πέντε Στοιχείων είναι σωστή. Είναι αλήθεια ότι από τα Πέντε Στοιχεία –μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη– σχηματίζονται τα πάντα μέσα στο σύμπαν μας. Έτσι κάνουμε λόγο για τη θεωρία των Πέντε Στοιχείων. Αν ένας άνθρωπος λέγεται ότι έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία, αυτό στη σύγχρονη γλώσσα σημαίνει ότι έχει πάει πέρα απ’ αυτόν τον φυσικό μας κόσμο. Αυτό ακούγεται πράγματι αδιανόητο. Σκεφτείτε αυτό το ζήτημα ο καθένας: Ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ έχει γκονγκ. Έχω συμμετάσχει σε ένα πείραμα, όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουν υποβληθεί σ’ αυτό, για να μετρηθεί η ενέργειά μας. Τα υλικά στοιχεία στο γκονγκ μπορούν να ανιχνευτούν από πολλές σημερινές συσκευές. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει μια τέτοια συσκευή, τα στοιχεία που εκπέμπονται από έναν δάσκαλο τσιγκόνγκ, καθώς και το γκονγκ του μπορούν να ανιχνευθούν. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν υπέρυθρες ακτίνες, υπεριώδεις ακτίνες, υπερηχητικά κύματα, υποηχητικά κύματα, ηλεκτρισμό, μαγνητική δύναμη, ακτίνες γάμα, άτομα και νετρόνια. Ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ κατέχει όλες αυτές τις ουσίες, ενώ υπάρχουν και μερικές άλλες ακόμα ουσίες που εκπέμπονται απ’ τους δασκάλους του τσιγκόνγκ, οι οποίες είναι μη ανιχνεύσιμες, γιατί απλά δεν υπάρχει καμία συσκευή για να τις εντοπίσει. Εφόσον υπάρξει μια τέτοια συσκευή, όλα είναι ανιχνεύσιμα. Οι ουσίες που εκπέμπονται απ’ τους δασκάλους του τσιγκόνγκ έχει διαπιστωθεί πως είναι εξαιρετικά πλούσιες.


Κάτω απ’ την επίδραση ενός ειδικού μαγνητικού πεδίου, ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ μπορεί να εκπέμψει μια πολύ ισχυρή και όμορφη αύρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του γκονγκ ενός ανθρώπου, τόσο μεγαλύτερο είναι το παραγόμενο πεδίο ενέργειας. Και ένας κοινός άνθρωπος έχει αύρα, αλλά αυτή είναι μικροσκοπική και αδύναμη. Οι ερευνητές επιστήμονες της φυσικής τής υψηλής ενέργειας πιστεύουν ότι η ενέργεια αποτελείται από σωματίδια όπως, για παράδειγμα νετρόνια και άτομα. Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ, περιλαμβανομένων και των πολύ γνωστών, έχουν υποβληθεί σε εξέταση. Εγώ έχω επίσης εξεταστεί, και η ακτινοβολία που ανιχνεύθηκε από τις παραγόμενες ακτίνες γάμα και τα θερμικά νετρόνια ήταν 80 έως 170 φορές περισσότερη απ’ την ακτινοβολία της φυσιολογικής ύλης. Σ’ εκείνο το σημείο ο δείκτης της συσκευής εξέτασης τερμάτισε φτάνοντας στο μέγιστο όριο. Τελικά οι συσκευές δεν μπορούσαν να πουν πόσο περισσότερη ενέργεια είχα. Είναι απλά αδιανόητο το πώς ένας άνθρωπος έχει τόσο ισχυρά νετρόνια! Πώς μπορεί κάποιος να παράγει τόσο ισχυρά νετρόνια; Αυτό επαληθεύει ότι εμείς οι δάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουμε πράγματι γκονγκ και ενέργεια. Αυτό έχει επικυρωθεί απ’ την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.


Για την υπέρβαση των Πέντε Στοιχείων απαιτείται μια μέθοδος καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Αν μία μέθοδος καλλιέργειας δεν είναι και για τον νου και για το σώμα αλλά αυξάνει μόνο το γκονγκ για τον καθορισμό του επιπέδου ενός ανθρώπου χωρίς να καλλιεργεί το σώμα, τότε δεν εμπλέκεται μ’ αυτό το ζήτημα και δεν απαιτεί την υπέρβαση των Πέντε Στοιχείων. Σε μια όμως μέθοδο καλλιέργειας νου και σώματος αποθηκεύεται ενέργεια σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Οι μέσοι ασκούμενοι ή εκείνοι που μόλις αρχίζουν να αναπτύσσουν γκονγκ, παράγουν πολύ χονδρόκοκκη ενέργεια, με κενά μεταξύ των σωματιδίων και μικρή πυκνότητα. Κατά συνέπεια έχει μικρή δύναμη. Όταν το επίπεδο ενός ανθρώπου υψώνεται, είναι απολύτως δυνατό η πυκνότητα της ενέργειάς του να είναι εκατό, χίλιες ή και εκατό εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν των συνηθισμένων μορίων νερού. Όσο ανώτερο είναι το επίπεδό του, τόσο πιο πυκνή, λεπτόκοκκη και δυνατή είναι η ενέργειά του. Όταν συμβαίνει αυτό, η ενέργεια αποθηκεύεται σε κάθε ένα κύτταρο του σώματος. Και όχι μόνο σε κάθε κύτταρο του σώματος σε αυτή τη φυσική διάσταση, αλλά και σε όλα τα σώματα στις άλλες διαστάσεις – μόρια, άτομα, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, μέχρι και τα πλέον μικροσκοπικά κύτταρα, όλα γεμίζουν μ’ αυτή την ενέργεια. Έτσι με την πάροδο του χρόνου ολόκληρο το σώμα του θα γεμίσει μ’ αυτού του είδους την ύλη υψηλής ενέργειας.


Αυτή η υψηλής ενέργειας ύλη είναι ευφυής οντότητα και έχει δύναμη. Καθώς γίνεται περισσότερη και πυκνότερη και αφού γεμίσει όλα τα κύτταρα μες στο ανθρώπινο σώμα, θα καταστείλει τα ανθρώπινα φυσικά κύτταρα, τα λιγότερο ικανά. Με το που καταστέλλονται αυτά τα κύτταρα, παύουν να υφίστανται μεταβολισμό. Τελικά, κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει πλήρως τα ανθρώπινα φυσικά κύτταρα. Βέβαια αυτό είναι εύκολο στα λόγια, αλλά η διαδικασία για να φτάσει κάποιος σ’ αυτό το σημείο στην καλλιέργεια είναι βαθμιαία και αργή. Όταν η καλλιέργειά σας φτάσει σ’ αυτό το σημείο, η ύλη υψηλής ενέργειας θα έχει αντικαταστήσει όλα τα κύτταρα μέσα στο σώμα σας. Σκεφτείτε το. Είναι ακόμα το σώμα σας φτιαγμένο από τα Πέντε Στοιχεία; Είναι ακόμα από ύλη που ανήκει στη δική μας διάσταση; Ήδη αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας συλλεγμένη από άλλες διαστάσεις. Το στοιχείο Ντε είναι επίσης ύλη που υπάρχει σε άλλες διαστάσεις και δεν περιορίζεται απ’ το πεδίο του χρόνου αυτής της διάστασης όπου είμαστε.


Η σύγχρονη επιστήμη υποστηρίζει ότι ο χρόνος έχει πεδίο και αν κάτι δεν βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια ενός χρονικού πεδίου, τότε δεν περιορίζεται από τον χρόνο αυτόν. Οι έννοιες των χωροχρόνων στις άλλες διαστάσεις διαφέρουν απ’ τη δική μας εδώ. Πώς είναι δυνατόν επομένως ο δικός μας χρόνος εδώ να μπορεί να περιορίσει ύλη από άλλες διαστάσεις; Δεν γίνεται με κανέναν τρόπο. Σκεφτείτε το ο καθένας: Δεν θα έχετε τότε υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία; Το σώμα σας θα είναι ακόμα σώμα ενός κοινού ανθρώπου; Απολύτως όχι, αλλά οι κοινοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά. Αν και το σώμα σας θα έχει μετασχηματιστεί σ’ αυτή την έκταση, αυτό δεν είναι το τέλος της καλλιέργειας. Πρέπει να συνεχίσετε να ανεβαίνετε προς ανώτερα επίπεδα στην καλλιέργεια. Κατά συνέπεια πρέπει να συνεχίσετε να καλλιεργείστε μεταξύ των κοινών ανθρώπων. Αυτό θα ήταν αδύνατον, αν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σας δουν.


Τι θα συμβεί αργότερα; Αν και κατά την πορεία της καλλιέργειας όλα τα κύτταρά σας θα έχουν αντικατασταθεί στο μοριακό επίπεδο από ύλη υψηλής ενέργειας, οι συνδυασμοί των ατόμων έχουν τη δική τους διάταξη κι έτσι οι μοριακοί συνδυασμοί καθώς και οι σχηματισμοί των ατόμων δεν θα αλλάξουν. Οι μοριακοί συνδυασμοί των κυττάρων είναι με τέτοιον τρόπο, ώστε είναι μαλακά στο άγγιγμα. Οι μοριακοί συνδυασμοί των οστών έχουν υψηλή πυκνότητα κι έτσι τα κόκκαλα είναι σκληρά στο άγγιγμα. Η πυκνότητα των μορίων του αίματος είναι πολύ χαμηλή κι έτσι είναι ρευστό. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τις αλλαγές σ’ εσάς από την εμφάνιση, γιατί τα μόρια των κυττάρων διατηρούν ακόμα την αρχική τους δομή και συνδυασμό – η δομή τους δεν έχει αλλάξει. Όμως η ενέργεια μέσα έχει αλλάξει. Κατά συνέπεια, από αυτό το σημείο και στο εξής δεν θα γερνάτε φυσιολογικά και τα κύτταρά σας δεν θα πεθαίνουν. Έτσι θα μένετε διαρκώς νέος. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας θα φαίνεστε νέος και τελικά θα φτάσετε σε ένα σημείο όπου δεν θα γερνάτε πια και θα παραμείνετε έτσι.


Βέβαια, αν ένα σώμα σαν κι αυτό χτυπηθεί από αυτοκίνητο, τα κόκκαλα ακόμα μπορεί να σπάσουν. Επίσης, αν κοπεί με μαχαίρι, θα αιμορραγήσει, γιατί οι μοριακοί συνδυασμοί του δεν έχουν αλλάξει. Είναι μόνο ότι τα κύτταρα δεν θα φθείρονται και δεν θα γερνούν φυσιολογικά. Δεν υπάρχει μεταβολισμός. Αυτό είναι που ονομάζουμε «υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία». Πού υπάρχει πρόληψη σε αυτό; Μπορεί να εξηγηθεί ακόμα και με επιστημονικές αρχές. Κι όμως μερικοί μιλούν επιπόλαια για αυτό, χωρίς καν να μπορούν να το εξηγήσουν, γι’ αυτό κάποιοι άλλοι τους λένε ότι προωθούν προλήψεις. Εφόσον αυτή η έκφραση προέρχεται από τη θρησκεία δεν είναι όρος κατασκευασμένος απ’ το σύγχρονο τσιγκόνγκ.


Τι είναι το «Υπερβαίνοντας τα Τρία Βασίλεια»; Όπως ανέφερα τις προάλλες, το κλειδί για την αύξηση του γκονγκ σας βρίσκεται στην καλλιέργεια του σίνσινγκ και στη συνταύτιση με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Τότε το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν θα σας περιορίζει. Μόλις αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το στοιχείο Ντε μετασχηματίζεται σε γκονγκ το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται, και καθώς ανεβαίνει προς ένα υψηλό επίπεδο σχηματίζει μια στήλη γκονγκ. Όσο είναι το ύψος αυτής της στήλης γκονγκ, τόσο είναι και το ύψος του επιπέδου ενέργειάς σας. Υπάρχει αυτό το ρητό: «Ο Μέγας Φα είναι απεριόριστος». Η καλλιέργεια εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την καρδιά σας. Το πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε στην καλλιέργεια, εξαρτάται ολοκληρωτικά απ’ την ικανότητά σας να υπομένετε και να αντέχετε δυσκολίες. Αν ξοδέψετε τη λευκή ουσία σας, η μαύρη ουσία σας μπορεί να μεταμορφωθεί σε λευκή υπομένοντας βάσανα. Εάν κι αυτά δεν είναι αρκετά, μπορείτε να υποφέρετε τις αμαρτίες φίλων ή συγγενών σας που δεν ασκούν καλλιέργεια κι έτσι να αυξήσετε ακόμα πιο πολύ το γκονγκ σας. Αυτό βέβαια αφορά ανθρώπους που έχουν φτάσει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια – ένας κοινός ασκούμενος δεν πρέπει καν να σκέφτεται το να υποφέρει τις αμαρτίες συγγενών του. Με τόσο πολύ κάρμα ένας μέσος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει στην καλλιέργεια. Αυτό που εξηγώ εδώ είναι αρχές σε διαφορετικά επίπεδα.


«Τα Τρία Βασίλεια» για τα οποία κάνουν λόγο μερικές θρησκείες, αναφέρονται στα εννιά επίπεδα του ουρανού ή στα τριάντα τρία επίπεδα του ουρανού – συγκεκριμένα, ουρανός, γη και κάτω κόσμος απαρτίζουν όλα τα όντα μέσα στα Τρία Βασίλεια. Λένε ότι όλα τα όντα μες στα τριάντα τρία επίπεδα του ουρανού περνούν απ’ τον κύκλο της μετενσάρκωσης, της σαμσάρα. «Σαμσάρα» σημαίνει ότι, ενώ κάποιος είναι άνθρωπος σ’ αυτή τη ζωή, μπορεί να γίνει ζώο στην επόμενη. Λέγεται στον Βουδισμό: «Πρέπει να αδράξετε τα χρόνια που έχετε σ’ αυτή την ζωή. Αν δεν καλλιεργηθείτε τώρα, πότε θα το κάνετε;». Κι αυτό γιατί στα ζώα απαγορεύεται να καλλιεργηθούν και δεν τους επιτρέπεται να ακούσουν τον Φα. Ακόμη κι αν καλλιεργηθούν, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τον Ορθό Καρπό. Αν το επίπεδο του γκονγκ τους γίνει υψηλό, ο ουρανός θα τα σκοτώσει. Μπορεί να μην πάρετε ανθρώπινο σώμα για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ίσως το αποκτήσετε σε χίλια χρόνια. Μόλις πάρετε ανθρώπινο σώμα, δεν γνωρίζετε καν πόσο πολύτιμο είναι ούτε πώς να το εκτιμήσετε. Αν μετενσαρκωθείτε σε πέτρα, θα είστε ανίκανοι να βγείτε από εκεί για δέκα χιλιάδες χρόνια. Αν αυτή η πέτρα δεν συντριφτεί ή διαβρωθεί με τον καιρό, δεν θα μπορέσετε να βγείτε ποτέ. Τόσο δύσκολη είναι η απόκτηση ανθρώπινου σώματος! Αν ένας άνθρωπος μπορεί αληθινά να λάβει τον Ντάφα, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο τυχερός. Ένα ανθρώπινο σώμα αποκτιέται δύσκολα – αυτή είναι η σημασία της παραπάνω φράσης.


Στην καλλιέργεια αναφερόμαστε στο ζήτημα των επιπέδων, κι αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου απ’ την καλλιέργειά σας. Αν θέλετε να υπερβείτε τα Τρία Βασίλεια, συνεχίστε την καλλιέργεια. Όταν η στήλη του γκονγκ σας έχει καλλιεργηθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, δεν θα είστε πέρα από τα Τρία Βασίλεια; Το Αρχέγονο Πνεύμα ορισμένων ανθρώπων αφήνει το σώμα κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού και μπορεί να φτάσει αμέσως σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ένας ασκούμενος έγραψε στην αναφορά προόδου του: «Δάσκαλε, έχω φτάσει σε πολλά επίπεδα του ουρανού και έχω δει μερικές σκηνές». Του είπα να ανέβει πιο πάνω κι αυτός είπε: «Δεν μπορώ, δεν τολμώ να ανέβω πιο πάνω, δεν είμαι σε θέση να ανέβω πιο πάνω». Γιατί αυτό; Διότι η στήλη του γκονγκ του ήταν ακριβώς τόσο υψηλή και έφτασε εκεί καθισμένος πάνω στη στήλη του γκονγκ του. Αυτή είναι η Θέση Καρπού στην καλλιέργεια που αναφέρει ο Βουδισμός. Η καλλιέργειά του είχε φτάσει σ’ αυτή τη θέση. Για έναν ασκούμενο όμως αυτό δεν είναι ακόμα το υψηλότερο σημείο της Θέσης Καρπού του, αφού αυτός συνεχώς ανεβαίνει και συνεχώς αναβαθμίζεται. Αν η στήλη του γκονγκ σας ξεπερνά το σύνορο των Τριών Βασιλείων, τότε δεν είστε πέρα από τα Τρία Βασίλεια; Έχουμε ερευνήσει και έχουμε βρει ότι τα Τρία Βασίλεια στα οποία αναφέρονται οι θρησκείες είναι μόνο μέσα στα όρια των εννιά κύριων πλανητών μας. Κάποιοι μιλούν για δέκα κύριους πλανήτες. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έχω δει ότι οι στήλες γκονγκ μερικών από εκείνους τους παλιούς δασκάλους του τσιγκόνγκ ήταν τόσο υψηλές που ξεπερνούσαν τον γαλαξία μας – είχαν προχωρήσει πολύ πιο πέρα από τα Τρία Βασίλεια. Μόλις τώρα μίλησα για την «υπέρβαση των Τριών Βασιλείων», το οποίο πραγματικά είναι ζήτημα επιπέδων.


Το ζήτημα της επιδίωξης


Πολλοί άνθρωποι έρχονται στον χώρο μας, της καλλιέργειας, με την προσκόλληση της επιδίωξης. Μερικοί επιδιώκουν υπερφυσικές ικανότητες, μερικοί επιδιώκουν να ακούσουν θεωρίες, μερικοί να γιατρευτούν οι ασθένειές τους και μερικοί να αποκτήσουν το Φάλουν. Υπάρχουν παντός είδους νοοτροπίες. Υπάρχουν ακόμα και άλλοι που λένε: «Κάποιος απ’ την οικογένειά μου δεν είναι εδώ να παρακολουθήσει τη διάλεξη. Θα πληρώσω τα δίδακτρα, μπορείτε παρακαλώ να του δώσετε ένα Φάλουν;». Μας έχει πάρει πάρα πολλές γενιές και μια εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδο –θα τρομάζατε αν σας λέγαμε πόσα χρόνια– για να σχηματίσουμε αυτό το Φάλουν. Πώς μπορείτε να αγοράσετε ένα Φάλουν με μερικά γιουάν; Γιατί όμως μπορούμε να το δώσουμε σε όλους σας άνευ όρων; Είναι γιατί θέλετε να καλλιεργηθείτε. Κανένα ποσό χρημάτων δεν μπορεί να αγοράσει αυτή την καρδιά. Είναι η «Φύση του Φο» σας που έχει αναδυθεί και μόνον τότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό.


Συνεχώς επιδιώκετε να παίρνετε πράγματα. Έρχεστε εδώ μόνο για αυτό; Τα Φάσεν μου στις άλλες διαστάσεις γνωρίζουν τα πάντα στον νου σας, αφού οι έννοιες των δύο χωροχρόνων διαφέρουν. Κοιτάζοντάς το σε μια άλλη διάσταση, ο σχηματισμός των σκέψεών σας παρουσιάζεται ως μια πάρα πολύ αργή διαδικασία. Έτσι τα Φάσεν μου γνωρίζουν το καθετί, ακόμα και πριν το σκεφτείτε. Γι’ αυτό πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις λαθεμένες σκέψεις σας. Η Σχολή του Φο πιστεύει στην προκαθορισμένη σχέση – όλοι είμαστε εδώ που είμαστε λόγω προκαθορισμένης σχέσης. Έτσι, εφόσον αποκτήσατε κάτι, ίσως ήταν να το αποκτήσετε. Γι’ αυτό θα πρέπει να μάθετε να το εκτιμάτε και να μην επιδιώκετε πράγματα.


Στη θρησκευτική καλλιέργεια του παρελθόντος η Σχολή του Φο απαιτούσε Κενότητα – να μη σκέφτεστε τίποτα και να εισέρχεστε στον χώρο της κενότητας. Η Σχολή του Τάο δίδασκε Ανυπαρξία – να μην έχετε τίποτα, να μην θέλετε τίποτα και να μην επιδιώκετε τίποτα. Οι ασκούμενοι πίστευαν ότι: «Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην καλλιέργεια, χωρίς να δίνουμε σημασία στην απόκτηση γκονγκ». Στην καλλιέργεια και στην εξάσκηση πρέπει να βρίσκεστε σε κατάσταση μη-πρόθεσης. Όσο επικεντρώνεστε στην καλλιέργεια του σίνσινγκ σας, θα προοδεύετε στο επίπεδό σας και σίγουρα θα αποκτήσετε αυτά που δικαιούστε. Αν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε κάτι, τότε αυτό δεν είναι προσκόλληση; Εδώ σας διδάσκουμε τέτοιον υψηλού επιπέδου Φα ήδη από την αρχή κι έτσι φυσικά οι απαιτήσεις για το σίνσινγκ σας είναι επίσης υψηλού επιπέδου. Γι’ αυτό δεν πρέπει να έρχεστε να μάθετε τον Φα με την προσκόλληση της επιδίωξης.


Όντας υπεύθυνοι προς όλους, σας καθοδηγούμε στον ορθό δρόμο. Έτσι θα πρέπει να σας διδάξουμε αυτόν τον Φα με κάθε λεπτομέρεια. Όταν κάποιοι επιδιώκουν το Τρίτο Μάτι, αυτό θα φραχτεί από μόνο του και θα σφραγιστεί. Επιπλέον λέω σε όλους σας ότι όλες οι υπερφυσικές ικανότητες που αποκτά κάποιος στην «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια είναι πρωτογενείς έμφυτες ικανότητες του φυσικού αυτού σώματος. Σήμερα οι άνθρωποι τις ονομάζουν υπερφυσικές ικανότητες. Λειτουργούν μόνο σ’ αυτή τη διάσταση τη δική μας, και καθυποτάσσουν τους κοινούς ανθρώπους. Για ποιον λόγο να επιδιώκετε αυτά τα ανάξια λόγου τεχνάσματα; Επιδιώκετε το ένα, επιδιώκετε το άλλο, αλλά όταν πάτε πέρα από τον «Νόμο του Τριπλού Κόσμου» να ξέρετε πως αυτά δεν λειτουργούν στις άλλες διαστάσεις. Περνώντας στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, όλες αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες πρέπει να πεταχτούν και να συμπιεστούν σε μια πολύ βαθιά διάσταση, όπου και θα διατηρηθούν. Στο μέλλον θα χρησιμεύσουν ως αρχείο της πορείας καλλιέργειάς σας και μόνο αυτή την ελάχιστη αξία μπορούν να έχουν.


Όταν κάποιος ξεπεράσει το «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» στάδιο, πρέπει να αρχίσει την καλλιέργεια εκ νέου. Το σώμα του είναι ένα σώμα που έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία, όπως μόλις πριν ανέφερα. Είναι το σώμα ενός Φο. Δεν θα έπρεπε ένα τέτοιου είδους σώμα να αποκαλείται «σώμα ενός Φο»; Αυτό το σώμα του Φο πρέπει να καλλιεργηθεί πάλι απ’ την αρχή και να αναπτύξει ξανά υπερφυσικές ικανότητες. Όμως δεν αποκαλούνται πια «υπερφυσικές ικανότητες», αλλά «Θεϊκές Δυνάμεις του Νόμου του Φο». Η ισχύς τους είναι απεριόριστη και λειτουργούν σε κάθε διάσταση – είναι πράγματι πολύ αποτελεσματικές. Επομένως, για ποιο σκοπό επιδιώκετε υπερφυσικές ικανότητες; Όλοι εσείς που θέλετε να αποκτήσετε υπερφυσικές ικανότητες – δεν σχεδιάζετε να τις χρησιμοποιείτε και να επιδεικνύεστε ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους; Αλλιώς γιατί να τις θέλετε; Είναι αόρατες και ακαθόριστες. Ακόμα και για διακόσμηση, κάποιος θέλει να βρει κάτι που να φαίνεται ωραίο. Είναι εγγυημένο ότι υποσυνείδητα έχετε την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορούν να επιδιωχθούν σαν να είναι κοινές ανθρώπινες δεξιότητες. Είναι κάτι απόλυτα υπερφυσικό και δεν επιτρέπεται να τις επιδεικνύετε στους κοινούς ανθρώπους. Η ίδια η επίδειξη είναι πολύ δυνατή και ταυτόχρονα πολύ κακή προσκόλληση, την οποία ένας ασκούμενος πρέπει να εγκαταλείψει. Αν θέλετε να κάνετε περιουσία μ’ αυτές ή να πετύχετε προσωπικούς στόχους μεταξύ των κοινών ανθρώπων μ’ αυτές, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Κι αυτό γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε πράγματα υψηλού επιπέδου για να αναστατώσετε και να υπονομεύσετε την κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Αυτές οι σκέψεις είναι ακόμα χειρότερες. Επομένως απαγορεύεται η επιπόλαιη χρήση τους.


Οι υπερφυσικές ικανότητες είναι πιθανότερο να εμφανιστούν σε δύο ομάδες ανθρώπων: στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ειδικά σε ηλικιωμένες γυναίκες, αφού αυτές συνήθως διατηρούν καλό σίνσινγκ χωρίς πολλές προσκολλήσεις ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους. Αφού οι υπερφυσικές τους ικανότητες εμφανιστούν, μπορούν εύκολα να ελέγχουν τον εαυτό τους χωρίς την επιθυμία να τις επιδείξουν. Γιατί είναι δύσκολο για τους νέους ανθρώπους να αναπτύξουν υπερφυσικές ικανότητες; Οι νέοι άντρες, πιο πολύ από άλλους, θέλουν ακόμα να προσπαθήσουν να προοδεύσουν μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους! Έχοντας υπερφυσικές ικανότητες θα τις χρησιμοποιήσουν ως μέσο για να πετύχουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς τους. Αυτό είναι απόλυτα απαγορευμένο. Γι’ αυτό και δεν αναπτύσσουν υπερφυσικές ικανότητες.


Η καλλιέργεια δεν είναι παιχνίδι ούτε κάποια τεχνική των κοινών ανθρώπων – είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Το κατά πόσο θέλετε και κατά πόσο μπορείτε να καλλιεργηθείτε εξαρτάται ολοκληρωτικά από το πόσο βελτιώνετε το σίνσινγκ σας. Θα ήταν αληθινά τρομερό αν ένας άνθρωπος μπορούσε πραγματικά να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες, απλώς και μόνο επιδιώκοντάς τες. Θα βλέπατε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για καλλιέργεια και δεν σκέφτεται καν για αυτό το ζήτημα. Επειδή το σίνσινγκ του είναι στο επίπεδο του κοινού ανθρώπου και οι υπερφυσικές του ικανότητες προέρχονται από επιδίωξη, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πράξει κάθε είδους κακό. Υπάρχουν πολλά χρήματα στην τράπεζα και θα βγάλει μερικά απ’ αυτά. Υπάρχουν πολλά λαχεία που πουλιούνται στον δρόμο και θα κέρδιζε τον πρώτο λαχνό. Γιατί δεν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα; Μερικοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ λένε: «Είναι πολύ εύκολο για κάποιον που δεν νοιάζεται για την αρετή να κάνει άσχημα πράγματα όταν αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες». Εγώ θα έλεγα πως αυτό είναι λάθος – δεν είναι καθόλου έτσι το θέμα. Αν δεν εκτιμάτε την αρετή ή δεν καλλιεργείτε το σίνσινγκ σας, απλά δεν θα αναπτύξετε υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχουν άνθρωποι με καλό σίνσινγκ, που αναπτύσσουν υπερφυσικές ικανότητες στα επίπεδά τους. Αργότερα όμως δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και κάνουν πράγματα που δεν έπρεπε. Υπάρχει κι αυτή η περίπτωση. Μόλις κάνουν κάτι κακό, οι υπερφυσικές τους ικανότητες θα εξασθενίσουν ή θα χαθούν. Και όταν χαθούν, θα είναι για πάντα. Το χειρότερο όμως με αυτό, είναι ότι μπορούν να εγείρουν τις προσκολλήσεις σας.


Κάποιοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ ισχυρίζονται ότι αν μελετήσετε τη μέθοδό τους για τρεις ή πέντε μέρες, θα μπορείτε να γιατρεύετε αρρώστιες. Αυτό είναι σαν διαφήμιση και θα έπρεπε να αποκαλούνται έμποροι τσιγκόνγκ. Σκεφτείτε το όλοι: Είστε ένας κοινός άνθρωπος – πώς θα μπορούσατε να γιατρέψετε την αρρώστια ενός άλλου ανθρώπου, εκπέμποντας απλά λίγο από το τσι σας; Τα σώματα των κοινών ανθρώπων έχουν κι αυτά τσι, όπως και το δικό σας. Μόλις έχετε αρχίσει να εξασκείτε τσιγκόνγκ και απλά έχει ανοίξει το σημείο λαογκόνγκ στις παλάμες σας – έτσι μπορείτε να συλλέξετε και να εκπέμψετε τσι. Πάτε να θεραπεύσετε τις αρρώστιες άλλων, αλλά τα σώματά τους έχουν κι αυτά τσι. Ίσως τελικά το δικό τους τσι να γιατρέψει τις δικές σας ασθένειες! Πώς είναι δυνατόν το τσι ενός ανθρώπου να κυριαρχήσει στο τσι ενός άλλου ανθρώπου; Το τσι δεν μπορεί να θεραπεύσει τίποτα. Εκτός αυτού, όταν θεραπεύετε έναν ασθενή, εσείς και αυτός σχηματίζετε ένα πεδίο, και όλο το παθογενές τσι του θα έλθει και στο δικό σας σώμα. Έτσι θα έχετε τόσο από αυτό όσο κι ο ασθενής σας. Αν και η ρίζα του είναι στο σώμα του ασθενούς, αν έχετε πολύ παθογενές τσι μπορεί να προκαλέσει και σε εσάς αρρώστια. Μόλις πιστέψετε ότι μπορείτε να γιατρεύετε αρρώστιες θα αρχίσετε να αναλαμβάνετε ασθενείς. Δεν θα απορρίπτετε κανέναν και θα αναπτύξετε προσκόλληση. Πόσο απολαυστικό είναι να μπορείτε να γιατρεύετε τις ασθένειες άλλων! Γιατί όμως μπορείτε να τους γιατρέψετε; Υπάρχει κάτι που δεν το έχετε σκεφτεί: Τα σώματα όλων των ψευτοδάσκαλων τσιγκόνγκ είναι κατεχόμενα από ζώο ή πνεύμα. Για να σας κάνουν να τους πιστέψετε, σας δίνουν μερικά απ’ τα μηνύματά τους, που θα εξαντληθούν μόλις θεραπεύσετε τρεις, πέντε, οκτώ ή δέκα ασθενείς. Όλο αυτό καταναλώνει ενέργεια κι έτσι μετά απ’ αυτό ακόμα κι αυτή η ελάχιστη ενέργεια, δεν θα υπάρχει πια. Εσείς δεν έχετε δικό σας γκονγκ – από πού θα μπορέσετε να πάρετε γκονγκ; Ως δάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουμε καλλιεργηθεί για δεκαετίες. Ήταν πολύ δύσκολο να ασκήσουμε καλλιέργεια στο παρελθόν. Αν κάποιος δεν μείνει σταθερός στην καλλιέργειά του σε έναν ορθό τρόπο, και αντ’ αυτού πάρει κάποιον πλευρικό ή ανορθόδοξο δρόμο, τότε είναι πολύ δύσκολο.


Ρίξτε μια ματιά σ’ αυτούς τους μεγάλους δασκάλους του τσιγκόνγκ που είναι πασίγνωστοι – έχουν καλλιεργηθεί δεκαετίες για να αναπτύξουν αυτό το ελάχιστο γκονγκ. Εσείς δεν έχετε καλλιεργηθεί ποτέ και νομίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε γκονγκ μετά από ένα μάθημα τσιγκόνγκ; Πώς είναι δυνατόν αυτό; Κατόπιν θα αναπτύξετε προσκόλληση. Μόλις αναπτυχθεί η προσκόλλησή σας, θα ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να γιατρέψετε μια αρρώστια. Ξέρετε τι θα μπορούσαν ακόμα να σκέφτονται κάποιοι, όταν έχουν κάποιον ασθενή, για να διατηρήσουν τη φήμη τους; «Παρακαλώ, ας πάρω εγώ αυτή την αρρώστια για να γιατρευτεί ο ασθενής». Κι αυτό δεν είναι από συμπόνια. Οι προσκολλήσεις στη φήμη και το προσωπικό κέρδος δεν έχουν εγκαταλειφθεί καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να αναπτύξει αυτή τη συμπόνια ούτε στο ελάχιστο. Φοβάται μη χάσει τη φήμη του. Προτιμά να πάρει ο ίδιος την αρρώστια, για να διατηρήσει το καλό του όνομα. Τόσο δυνατή είναι η προσκόλλησή του στη φήμη! Μόλις εκδηλώσει αυτή την επιθυμία, η αρρώστια θα μεταμορφωθεί και θα πάει αμέσως στο σώμα του – πράγματι θα συμβεί. Αυτός πάει στο σπίτι του με την αρρώστια, ενώ ο ασθενής έχει γιατρευτεί. Έτσι, αφότου δει κάποιον ασθενή, πηγαίνει στο σπίτι του και υποφέρει. Νομίζει ότι γιάτρεψε την αρρώστια, και όταν οι άλλοι τον αποκαλούν «δάσκαλο τσιγκόνγκ» χαίρεται για τον εαυτό του και γίνεται ξιπασμένος. Δεν είναι προσκόλληση αυτή; Και όταν δεν μπορεί να θεραπεύσει κάποιον, σκύβει το κεφάλι του κι αισθάνεται δυστυχισμένος. Αυτό δεν προκαλείται απ’ την προσκόλλησή του στη φήμη και το προσωπικό κέρδος; Εκτός αυτού, όλο το παθογενές τσι απ’ τους ασθενείς του θα έρθει στο σώμα του. Κι αν υποθέσουμε ότι αυτοί οι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ τον έχουν διδάξει πώς να το αποβάλει απ’ το σώμα του, σας λέω ότι δεν μπορεί καθόλου να το εξαλείψει, γιατί ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει το καλό απ’ το κακό τσι. Με τον καιρό το σώμα του θα γίνει όλο μαύρο εσωτερικά και αυτό είναι κάρμα.


Όταν ξεκινάτε αληθινή καλλιέργεια, πρέπει να ξέρετε πως θα είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τι θα κάνετε; Πόσο πρέπει να υποφέρετε για να μετατρέψετε το κάρμα σε λευκή ουσία; Θα είναι πολύ δύσκολο. Για έναν άνθρωπο με καλή εγγενή ποιότητα θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Μερικοί επιδιώκουν συνεχώς την ικανότητα να γιατρεύουν αρρώστιες. Αν έχετε τέτοιες επιδιώξεις, τα ζώα θα το δουν και θα έρθουν να σας κυριεύσουν. Αυτό είναι η κατοχή από ζώο ή πνεύμα. Θέλετε να γιατρεύετε αρρώστιες, έτσι δεν είναι; Αυτό θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Αλλά δεν σας βοηθάει για το τίποτα. Καμία απώλεια, κανένα κέρδος. Είναι πολύ επικίνδυνο και τελικά θα το φέρετε πάνω σας. Πώς θα μπορέσετε να συνεχίσετε την καλλιέργειά σας; Θα έχουν όλα τελειώσει.


Μερικοί άνθρωποι με καλή εγγενή ποιότητα ανταλλάσσουν την εγγενή τους ποιότητα με άλλων ανθρώπων κάρμα. Οι άνθρωποι με αρρώστιες έχουν πολύ κάρμα. Αν φροντίσετε έναν ασθενή που έχει σοβαρή αρρώστια, όταν πάτε σπίτι σας μετά την περίθαλψή του δεν θα νιώθετε καλά. Πολλοί άνθρωποι, αφότου φρόντισαν έναν ασθενή, αισθάνονταν έτσι – ο ασθενής αναρρώνει, αλλά εσείς στο σπίτι σας είστε άρρωστος. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερο κάρμα μεταφέρεται σ’ εσάς, κι εσείς δίνετε σε άλλους Ντε με αντάλλαγμα κάρμα. Καμία απώλεια, κανένα κέρδος. Αν και αυτό που παίρνετε είναι αρρώστια, το κάρμα πρέπει να ξεπληρωθεί με Ντε. Στο σύμπαν υπάρχει αυτή η αρχή: Κανείς δεν θα σας σταματήσει, εφόσον αυτό θέλετε ούτε θα σας πει κανείς ότι είστε καλός. Το σύμπαν έχει συγκεκριμένο κανόνα: Όποιος έχει πολύ κάρμα είναι κακός άνθρωπος. Χαρίζετε την εγγενή σας ποιότητα σε άλλον άνθρωπο για κάρμα. Με τόσο πολύ κάρμα πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε; Η εγγενής ποιότητά σας θα καταστραφεί εντελώς απ’ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι τρομακτικό; Η αρρώστια αυτού του ανθρώπου έχει φύγει, τώρα νιώθει καλά, αλλά εσείς στο σπίτι υποφέρετε. Αν θεραπεύσετε δύο ασθενείς από καρκίνο, πρέπει να πάρετε τη θέση τους. Δεν είναι επικίνδυνο; Αυτό ακριβώς συμβαίνει και πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν την αλήθεια.


Μην ξεγελιέστε από το πόσο φημισμένοι είναι μερικοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ. Το να είναι κάποιος «φημισμένος» δεν σημαίνει απαραίτητα πως ξέρει και τα πράγματα καλά. Έτσι κι αλλιώς τι ξέρουν οι κοινοί άνθρωποι; Απλώς ακολουθούν το πλήθος. Μπορεί να είναι σε θέση να κάνουν αυτά τα πράγματα τώρα, αλλά δεν βλάπτουν μονάχα τους άλλους – βλάπτουν και τον εαυτό τους. Περιμένετε και θα δείτε τι θα τους συμβεί σε ένα-δύο χρόνια. Η άσκηση καλλιέργειας δεν μπορεί να υπονομευτεί και να υποβιβαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η άσκηση καλλιέργειας μπορεί πράγματι να θεραπεύσει μια αρρώστια, αλλά δεν είναι καθόλου αυτός ο σκοπός της. Είναι κάτι υπερφυσικό κι όχι μια επιδεξιότητα των κοινών ανθρώπων. Η απερίσκεπτη καταστροφή της είναι απολύτως απαγορευμένη. Σήμερα μερικοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουν κάνει τα πράγματα άνω κάτω και χρησιμοποιούν το τσιγκόνγκ ως μέσο για εξασφάλιση φήμης και απόκτησης πλούτου. Έχουν δημιουργήσει λατρευτικές αιρέσεις που ολοένα επεκτείνουν την κακή επιρροή τους και είναι κατά πολλές φορές περισσότεροι απ’ τους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ. Οι κοινοί άνθρωποι μπορεί να μιλούν για αυτά και να κάνουν τέτοια πράγματα. Κι εσείς απλά τους πιστεύετε; Μπορεί να νομίζετε ότι το τσιγκόνγκ είναι έτσι, αλλά δεν είναι. Αυτό που σας λέω είναι η γνήσια αρχή.


Καθώς οι διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κοινών ανθρώπων εκδηλώνονται, κάποιοι απ’ αυτούς θα διαπράξουν αδικίες για προσωπικό όφελος και τότε θα χρωστούν σε άλλους. Έτσι θα πρέπει να υποφέρουν για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Ας υποθέσουμε ότι πήγατε απλά και θεραπεύσατε μια αρρώστια, επειδή έτσι θέλατε. Ακόμα κι αν ήσασταν σε θέση να θεραπεύσετε την αρρώστια, θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί; Φο υπάρχουν παντού. Γιατί δεν κάνουν αυτοί κάτι τέτοιο; Δεν θα ήταν θαυμάσιο να έδιναν την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να ζει στην απόλυτη άνεση; Γιατί δεν το κάνουν; Είναι γιατί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν για το κάρμα τους κι αυτή είναι μια αρχή που κανείς δεν τολμά να παραβιάσει. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του μπορεί ένας ασκούμενος περιστασιακά να βοηθήσει κάποιον από συμπόνια. Αυτό ωστόσο απλά θα αναβάλει την εκδήλωση της ασθένειας. Αν δεν υποφέρει τώρα, θα υποφέρει αργότερα. Ή ίσως να την μετατρέψει, έτσι ώστε να χάσει χρήματα ή να έχει κάποια άλλη δυσκολία αντί να αρρωστήσει. Μπορεί να γίνει κι έτσι. Η πραγματική εξάλειψη του κάρμα ενός ανθρώπου μονομιάς μπορεί να γίνει μόνο για ασκούμενους, όχι για κοινούς ανθρώπους. Εδώ δεν σας διδάσκω μόνο τις αρχές της δικής μας σχολής. Περιλαμβάνω και σας διδάσκω τις αρχές ολόκληρου του σύμπαντος και σας αναφέρω την πραγματική κατάσταση στην κοινότητα των καλλιεργητών.


Εδώ δεν σας διδάσκουμε πώς να θεραπεύετε αρρώστιες. Σας καθοδηγούμε στον Μέγα Δρόμο, τον ορθό δρόμο, και σας εξυψώνουμε. Γι’ αυτό λέω πάντα στις διαλέξεις μου ότι οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα δεν επιτρέπεται να θεραπεύουν αρρώστιες. Αν πάτε και θεραπεύετε αρρώστιες, δεν είστε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Και επειδή σας καθοδηγούμε στον ορθό δρόμο, κατά τη διάρκεια της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας το σώμα σας θα καθαρίζεται συνεχώς μέχρι να μεταμορφωθεί εντελώς σε ύλη υψηλής ενέργειας. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε, αν περιμαζεύετε αυτά τα μαύρα πράγματα στο σώμα σας; Αυτά τα πράγματα είναι κάρμα! Δεν θα μπορέσετε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Με τόσο κάρμα θα είστε ανίκανοι να αντέξετε. Αν υποφέρετε υπερβολικά, δεν θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε. Αυτός είναι ο λόγος. Δημοσιοποιώ σε όλους σας αυτόν τον Ντάφα κι ίσως ακόμα να μη γνωρίζετε το τι διδάσκω. Αφού αυτός ο Ντάφα μπορεί να δημοσιοποιηθεί, υπάρχουν και τρόποι να προστατευτεί. Αν πάτε να θεραπεύετε αρρώστιες για άλλους, το Φάσεν μου θα πάρει πίσω όλα όσα τοποθετήθηκαν στο σώμα σας για καλλιέργεια. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε απερίσκεπτα κάτι τόσο πολύτιμο για φήμη και προσωπικό κέρδος. Αν δεν ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Φα, τότε δεν είστε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Επειδή προτιμάτε να είστε κοινός άνθρωπος, το σώμα σας θα επανέλθει στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων και τα κακά πράγματα θα σας επιστραφούν.


Μετά τη διάλεξη χθες, πολλοί από εσάς νιώσατε ολόκληρο το σώμα σας γεμάτο ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά οι λιγοστοί άνθρωποι με σοβαρές αρρώστιες προχώρησαν, και χθες άρχισαν να νιώθουν δυσάρεστα. Χθες, αφότου αφαίρεσα τα κακά πράγματα απ’ το σώμα σας, οι περισσότεροι από σας νιώσατε ολόκληρο το σώμα σας ελαφρύ και γεμάτο ενέργεια. Όμως στο σύμπαν μας υπάρχει αυτή η αρχή: «καμία απώλεια, κανένα κέρδος». Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα πάντα για εσάς. Είναι απολύτως απαγορευμένο να μην υποφέρετε κάποιες δυσκολίες. Αυτό σημαίνει πως έχουμε αφαιρέσει από τη ρίζα τις αιτίες των ασθενειών σας και της φτωχής σας υγείας, αλλά ακόμα έχετε ένα πεδίο αρρώστιας. Ένας άνθρωπος με το Τρίτο Μάτι του ανοιχτό σε χαμηλό επίπεδο μπορεί να δει μέσα στο σώμα σας συστάδες από μαύρο και βρώμικο παθογενές τσι. Αυτά είναι συμπυκνωμένες συστάδες μαύρου τσι με υψηλή πυκνότητα, που μόλις διαλυθούν θα γεμίσουν όλο το σώμα σας.


Από δω και μπρος μερικοί άνθρωποι θα κρυώνουν σε όλο τους το σώμα, σαν να υποφέρουν από βαρύ κρυολόγημα, και τα κόκκαλά τους επίσης μπορεί να πονούν. Οι περισσότεροι από εσάς θα νιώθετε σχετικά δυσάρεστα – τα πόδια σας μπορεί να πονούν, θα ζαλίζεστε κ.ά. Το άρρωστο μέρος του σώματός σας, που νομίζατε ότι θεραπεύτηκε παλιότερα μέσω ασκήσεων τσιγκόνγκ ή από δάσκαλο τσιγκόνγκ, θα αρρωστήσει ξανά. Κι αυτό επειδή εκείνος ο δάσκαλος τσιγκόνγκ δεν θεράπευσε την αρρώστια – μόνο την ανέβαλε. Ήταν ακόμα εκεί και θα εμφανιζόταν αργότερα, αν όχι τότε. Πρέπει να την ξεσκεπάσουμε και να την εξαλείψουμε εντελώς από τη ρίζα της. Έτσι μπορεί να νομίσετε ότι οι αρρώστιες σας επανήλθαν, αλλά αυτό είναι η ουσιαστική αφαίρεση κάρμα. Επομένως θα έχετε αντιδράσεις. Μερικοί θα έχουν σωματικές αντιδράσεις τοπικά, μπορεί να τους πονάει το ένα ή το άλλο μέρος, καθώς παντός είδους δυσάρεστων αισθήσεων θα εκδηλωθούν. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Θέλω να σας πω ότι, όσο άσχημα κι αν νιώθετε, κάντε ό,τι μπορείτε για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα μαθήματα. Μόλις μπείτε στην τάξη, όλα τα συμπτώματά σας θα εξαφανιστούν και δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Υπάρχει κάτι που θέλω να τονίσω σε όλους: Όσο κι αν υποφέρετε από αυτή την «αρρώστια», εύχομαι όλοι να εξακολουθήσετε να έρχεστε, επειδή είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσετε τον Φα. Όταν φτάσετε να νοιώθετε πάρα πολύ δυσάρεστα, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα, αφότου φτάσουν στο απώτατο σημείο, θα γυρίσουν και θα βελτιωθούν. Ολόκληρο το σώμα σας θα καθαριστεί και πρέπει να καθαριστεί εντελώς. Η αιτία της αρρώστιας σας έχει ήδη αφαιρεθεί και αυτό που απομένει είναι μόνο αυτό το λίγο μαύρο τσι που θα βγει από μόνο του. Έτσι θα υπομείνετε μερικές δοκιμασίες και θα έχετε λίγο πόνο. Είναι απαγορευμένο να μην υποφέρετε έστω και λίγο.


Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία ανταγωνίζεστε με τους άλλους για φήμη και προσωπικό κέρδος. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε καλά ή να φάτε καλά και το σώμα σας είναι σε κακή κατάσταση. Αν κοιτούσατε το σώμα σας από άλλη διάσταση, θα βλέπατε πως τα κόκκαλά σας είναι όλα μαύρα. Είναι αδύνατον με αυτό το σώμα να μην έχετε καθόλου αντιδράσεις, όταν αυτό καθαρίζεται μονομιάς. Επομένως θα έχετε αντιδράσεις. Μερικοί άνθρωποι θα κάνουν εμετό και θα έχουν διάρροια. Μαθητές από πολλές επαρχίες έχουν γράψει για αυτό το θέμα στις αναφορές προόδου τους: «Δάσκαλε, μετά το μάθημα και σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι έψαχνα συνεχώς για τουαλέτα». Αυτό είναι επειδή ακόμα και τα εσωτερικά σας όργανα πρέπει να καθαριστούν όλα. Μερικούς μπορεί να τους πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσουν μόλις τελειώσω τη διάλεξη. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή υπάρχουν αρρώστιες στο κεφάλι τους και πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν θα μπορούσαν καθόλου να αντέξουν αυτή τη ρύθμιση. Έτσι πρέπει να αναισθητοποιηθούν για να μη νοιώθουν τίποτα. Ωστόσο κάποιοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να με ακούσουν. Ενώ κοιμούνται βαριά, ακούν τα πάντα χωρίς να χάσουν λέξη. Μετά γίνονται τόσο ενεργητικοί, ώστε ορισμένοι δεν νυστάζουν ακόμα κι αν περάσουν δύο μέρες χωρίς ύπνο. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που όλες χρειάζονται ρύθμιση. Ολόκληρο το σώμα σας θα καθαριστεί.


Έτσι, από δω και μπρος, εφόσον είστε αληθινός ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα και εφόσον αληθινά μπορείτε να παραιτηθείτε από τις προσκολλήσεις σας, θα έχετε αντιδράσεις. Αυτοί που δεν μπορούν να παρατήσουν τις προσκολλήσεις τους ίσως να ισχυρίζονται ότι τις έχουν αφήσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν τις έχουν αφήσει. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να κατορθωθεί ο καθαρισμός. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που αργότερα καταλαβαίνουν το περιεχόμενο των διαλέξεών μου. Αρχίζουν σιγά-σιγά να εγκαταλείπουν τις προσκολλήσεις τους και τότε τα σώματά τους καθαρίζονται. Ενώ οι άλλοι νιώθουν τα σώματά τους γεμάτα ενέργεια, τα σώματα αυτών των ανθρώπων μόλις τώρα αρχίζουν να θεραπεύονται απ’ τις αρρώστιες τους και νιώθουν δυσάρεστα. Σε κάθε τάξη υπάρχουν και κάποιοι που βραδυπορούν, έχοντας φτωχότερη ποιότητα φώτισης. Επομένως, ό,τι κι αν νιώσετε, είναι φυσιολογικό. Πάντα συνέβαινε αυτό όταν έδινα μαθήματα σε άλλα μέρη. Μερικοί ένοιωθαν μεγάλη δυσφορία και δεν κινούνταν απ’ τα καθίσματά τους περιμένοντας να κατέβω από την έδρα να τους γιατρέψω. Δεν το έκανα. Αν δεν μπορείτε να ξεπεράσετε αυτή τη δυσκολία, τότε πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια στο μέλλον, όταν θα έρθετε αντιμέτωποι με πολλές και μεγάλες δοκιμασίες; Δεν μπορείτε καν να ξεπεράσετε αυτό το ασήμαντο πράγμα; Είναι σίγουρο πως όλοι μπορείτε να τα καταφέρετε. Γι’ αυτό μη μου ζητάτε να σας θεραπεύσω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Μόλις αναφέρετε τη λέξη «αρρώστια», δεν θέλω να ακούσω.


Τα ανθρώπινα όντα είναι πολύ δύσκολο να σωθούν. Υπάρχουν πέντε με δέκα τις εκατό των ανθρώπων σε κάθε τάξη που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τους άλλους. Είναι αδύνατον για όλους να επιτύχουν το Τάο. Ακόμη και για εσάς που συνεχίζετε την καλλιέργεια, θα δούμε αν μπορέσετε να επιτύχετε και αν είστε αποφασισμένοι να καλλιεργηθείτε. Είναι αδύνατον να γίνετε όλοι Φο. Οι αληθινοί ασκούμενοι του Ντάφα θα περάσουν τις ίδιες εμπειρίες διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και θα μπορέσουν να αποκτήσουν και αυτοί αυτό που τους αξίζει.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ


Βλέπω όλους τους ασκούμενους ως μαθητές μου


Ξέρετε όλοι τι κάνω; Βλέπω όλους τους ασκούμενους, περιλαμβάνοντας και αυτούς που μπορούν πραγματικά να καλλιεργηθούν μέσω αυτομελέτης, ως μαθητές μου. Εφόσον διδάσκω καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα, δεν γίνεται να μη σας δω μ’ αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά θα είναι σαν να είμαι ανεύθυνος και να προκαλώ προβλήματα. Σας δίνουμε τόσα πολλά πράγματα, σας αποκαλύπτουμε τόσες πολλές αρχές που οι καθημερινοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, σας μεταδίδω αυτόν τον Ντάφα –τον Μέγα Νόμο– τα σώματά σας καθαρίζονται και είναι κι άλλα πολλά. Επομένως θα ήταν απαράδεκτο από μέρους μου να μη σας θεωρήσω μαθητές. Δεν επιτρέπεται έτσι απερίσκεπτα να αποκαλύπτω τόσα ουράνια μυστικά σε καθημερινούς ανθρώπους. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να εξηγήσω. Τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει. Δεν τελούμε την ιεροτελεστία του προσκυνήματος ή της υπόκλισης. Αυτό το είδος τυπικότητας λίγη χρησιμότητα έχει και δείχνει θρησκεία. Δεν το τελούμε. Ποια η χρησιμότητα του προσκυνήματος και της λατρείας του Δασκάλου, αν μόλις βγείτε από την πόρτα, συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε όπως συνήθως, κάνετε ό,τι θέλετε και ανταγωνίζεστε και παλεύετε για τη φήμη και το συμφέρον σας μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων; Μπορεί ακόμη και να βλάψετε την υπόληψη του Φάλουν Ντάφα στο όνομά μου!


Η γνήσια καλλιέργεια εξαρτάται εντελώς απ’ την καρδιά σας. Όσο καλλιεργείστε και είστε σταθεροί και αποφασισμένοι στην καλλιέργεια, θα σας θεωρούμε μαθητές. Είναι ανεπίτρεπτο να μη σας συμπεριφερθώ μ’ αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως μερικοί που μπορεί να μη θεωρούν τον εαυτό τους πραγματικά ασκούμενο και να μη συνεχίσουν την καλλιέργεια. Για μερικούς ανθρώπους είναι αδύνατον. Αλλά πολλοί θα συνεχίσουν αληθινά την καλλιέργεια. Όσο συνεχίζετε, θα σας θεωρούμε μαθητές.


Είναι όμως δυνατόν να θεωρηθείτε μαθητής του Φάλουν Ντάφα, αν κάνετε μόνο αυτές τις λίγες σειρές ασκήσεων καθημερινά; Όχι απαραίτητα. Κι αυτό γιατί στην αληθινή καλλιέργεια πρέπει να ακολουθείτε τις απαιτήσεις για το πρότυπο του σίνσινγκ που έχουμε καθιερώσει. Πρέπει αληθινά να βελτιώνετε το σίνσινγκ σας – μόνο τότε είναι αληθινή καλλιέργεια. Κάνοντας μόνο τις ασκήσεις, το σίνσινγκ σας δεν θα βελτιωθεί κι έτσι δεν θα αναπτυχθεί αυτή η πανίσχυρη ενέργεια που χρειάζεται για να ενδυναμώσει τα πάντα. Αυτό, επομένως, δεν είναι καλλιέργεια ούτε μπορούμε να σας θεωρούμε μαθητές του Φάλουν Ντάφα. Αν μάλιστα συνεχίσετε έτσι, χωρίς να ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Φάλουν Ντάφα μας, δεν βελτιώνετε το σίνσινγκ σας και συμπεριφέρεστε όπως συνήθως ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, μπορεί να συναντήσετε και άλλα προβλήματα, παρ’ όλο που κάνετε τις ασκήσεις. Μπορεί ακόμα και να πείτε ότι οι ασκήσεις του Φάλουν Ντάφα είναι η αιτία που παραστρατήσατε. Όλα αυτά είναι πιθανά. Συνεπώς πρέπει αληθινά να ακολουθείτε τις απαιτήσεις μας για το σίνσινγκ και μόνο τότε είστε γνήσιος ασκούμενος. Αυτό το ξεκαθαρίζω σε όλους κι έτσι σας παρακαλώ να μην έρχεστε για το τυπικό της λατρείας του δασκάλου. Όσο καλλιεργείστε ειλικρινά, θα σας βλέπω μ’ αυτόν τον τρόπο. Τα Φάσεν μου είναι τόσα πολλά που είναι αμέτρητα. Έτσι, άσχετα με το πόσοι πολλοί είναι οι ασκούμενοι πέρα απ’ τους ασκούμενους που παραβρίσκονται εδώ, μπορώ να τους φροντίσω όλους.


Το τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο και ο Βουδισμός


Το τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο δεν είναι Βουδισμός. Αυτό πρέπει να σας το ξεκαθαρίσω για να το καταλάβετε. Στην πραγματικότητα ούτε το τσιγκόνγκ της Σχολής του Τάο είναι Ταοϊσμός. Μερικοί από εσάς διαρκώς μπερδεύετε αυτά τα πράγματα. Μερικοί είναι μοναχοί σε ναούς και μερικοί αμύητοι Βουδιστές. Νομίζουν ότι γνωρίζουν κάτι περισσότερο για τον Βουδισμό κι έτσι με ενθουσιασμό προωθούν τον Βουδισμό μεταξύ των ασκούμενών μας. Θέλω να σας πω το εξής: Δεν πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί αυτά είναι πράγματα από άλλη σχολή καλλιέργειας. Η θρησκεία έχει θρησκευτικές μορφές. Εμείς εδώ διδάσκουμε το κομμάτι της καλλιέργειας της σχολής μας. Εκτός απ’ τους μοναχούς και τις μοναχές, που είναι μαθητές του Φάλουν Ντάφα, όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να τηρούν θρησκευτικά έθιμα. Επομένως η σχολή μας δεν είναι κομμάτι του Βουδισμού στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα.


Το Ντάρμα του Βουδισμού είναι ένα ελάχιστο μόνο τμήμα του Νόμου του Φο. Πέρα απ’ αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι άσκησης με βάση Φα υψηλών επιπέδων. Επίσης διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα. Ο Σακιαμούνι είπε ότι υπάρχουν 84.000 τρόποι καλλιέργειας. Ο Βουδισμός περιλαμβάνει μόνο μερικούς απ’ αυτούς. Έχει το Τιαντάι, το Χουαγιάν, τον Βουδισμό Ζεν, την Αγνή Γη, τον Ταντρισμό κλπ. Αυτοί αποτελούν το ελάχιστο! Επομένως ο Βουδισμός δεν μπορεί να εκπροσωπεί ολόκληρο τον Νόμο του Φο και είναι ένα ελάχιστο μόνο μέρος του Νόμου του Φο. Το Φάλουν Ντάφα μας είναι κι αυτό ένας από τους 84.000 τρόπους καλλιέργειας στη Σχολή του Φο και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Βουδισμό –απ’ τον αρχικό Βουδισμό έως αυτόν στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα– ούτε με τις σύγχρονες θρησκείες.


Ο Βουδισμός ιδρύθηκε από τον Σακιαμούνι στην αρχαία Ινδία πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Όταν ο Σακιαμούνι έφτασε στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκε, θυμήθηκε αυτό που είχε καλλιεργήσει παλιότερα και το έκανε γνωστό για να σώσει ανθρώπους. Άσχετα από το πόσες χιλιάδες τόμοι ιερών κειμένων έχουν προέλθει απ’ αυτή τη σχολή, ουσιαστικά αποτελείται από τρεις μόνο λέξεις. Τα χαρακτηριστικά αυτής της σχολής είναι: «Κανόνας, Σαμάντι, Σοφία». Ο «Κανόνας» αφορά την εγκατάλειψη απ’ τον άνθρωπο, όλων των καθημερινών ανθρώπινων επιθυμιών και της επιδίωξης του συμφέροντος, μέσω της αποκοπής του από οτιδήποτε κοσμικό και ούτω καθεξής. Έτσι απελευθερώνεται από όλες τις προσκολλήσεις και ο νους του καταφέρνει να αδειάσει από κάθε σκέψη, φτάνοντας φυσιολογικά σε κατάσταση γαλήνης. Το ένα φέρνει το άλλο. Με την επίτευξη της γαλήνης μπορεί να καθίσει σε διαλογισμό για πραγματική καλλιέργεια και μπαίνοντας σε κατάσταση έκστασης μπορεί να προοδέψει στην καλλιέργεια. Αυτό είναι το τμήμα της γνήσιας καλλιέργειας σ’ αυτή τη σχολή. Δεν νοιάζεται για ασκήσεις ούτε αλλάζει το μπέντι του. Καλλιεργεί μόνο το γκονγκ που καθορίζει το ύψος του επιπέδου του. Επομένως καλλιεργεί μόνο το σίνσινγκ του. Δεν καλλιεργεί το σώμα του και δεν νοιάζεται για μετατροπή του γκονγκ. Ταυτόχρονα μέσω του διαλογισμού ενδυναμώνει την ικανότητά του να μένει σε έκσταση, υποφέρει και εξαλείφει κάρμα. Η «Σοφία» αναφέρεται στην Φώτιση του ανθρώπου με απέραντη σοφία και στη δυνατότητά του να δει την αλήθεια του σύμπαντος και την πραγματικότητα των διαφόρων διαστάσεων στο σύμπαν. Όλες οι θεϊκές δυνάμεις του αναδύονται. Η Φώτιση και η αφύπνιση της Σοφίας του αποκαλούνται επίσης «Ξεκλείδωμα του Γκονγκ».


Όταν ο Σακιαμούνι ίδρυσε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας, στην Ινδία υπήρχαν ταυτόχρονα οκτώ βασικές θρησκείες. Υπήρχε μια βαθιά ριζωμένη θρησκεία που ονομαζόταν Βραχμανισμός. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Σακιαμούνι μαχόταν ιδεολογικά με τις άλλες θρησκείες. Επειδή αυτό που δίδασκε ο Σακιαμούνι ήταν ο ορθός δρόμος, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, το Ντάρμα του Βουδισμού που δίδασκε, γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, ενώ οι άλλες θρησκείες όλο και πιο αδύναμες. Ακόμα και ο βαθιά ριζωμένος Βραχμανισμός έφτασε στο χείλος της εξάλειψης. Όμως μετά τη Νιρβάνα του Σακιαμούνι οι άλλες θρησκείες και ειδικά ο Βραχμανισμός, ανέκτησαν δημοτικότητα. Ποια κατάσταση εμφανίστηκε τότε στον Βουδισμό; Μερικοί μοναχοί έφτασαν στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε διάφορα επίπεδα. Τα επίπεδα της φώτισής τους όμως ήταν πολύ χαμηλά. Ο Σακιαμούνι είχε φτάσει στο επίπεδο Ταθαγκάτα, αλλά πολλοί μοναχοί δεν έφτασαν αυτό το επίπεδο.


Ο Νόμος του Φο έχει διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο κοντά στην Αλήθεια είναι. Όσο πιο χαμηλό το επίπεδο, τόσο πιο μακριά απ’ την Αλήθεια είναι. Αυτοί οι μοναχοί έφτασαν στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Για να ερμηνεύσουν αυτά που είπε ο Σακιαμούνι, χρησιμοποίησαν την εκδήλωση του σύμπαντος που είδαν στα δικά τους επίπεδα, καθώς και τις καταστάσεις και αρχές που αυτοί κατανόησαν. Δηλαδή οι μοναχοί ερμήνευσαν το Ντάρμα του Σακιαμούνι με διάφορους τρόπους. Αντί να χρησιμοποιήσουν τα αρχικά λόγια του Σακιαμούνι, κάποιοι μοναχοί κήρυξαν αυτά που αυτοί κατανόησαν ως λόγια του Σακιαμούνι. Αυτό διαστρέβλωσε το Ντάρμα του Βουδισμού τόσο, που δεν αναγνωριζόταν. Δεν ήταν πια το Ντάρμα που είχε διδαχτεί από τον Σακιαμούνι και τελικά προκάλεσε την εξαφάνιση του Ντάρμα του Βουδισμού στην Ινδία. Αυτό είναι ένα σοβαρό ιστορικό μάθημα. Να γιατί αργότερα στην Ινδία έπαψε να υπάρχει Βουδισμός. Πριν την εξαφάνισή του, ο Βουδισμός πέρασε πολλές μεταρρυθμίσεις. Τελικά, αφού δανείστηκε πράγματα απ’ τον Βραχμανισμό, έγινε η σημερινή θρησκεία της Ινδίας που αποκαλείται Ινδουισμός. Δεν λατρεύει πια κανέναν Βούδα. Λατρεύει κάτι άλλο και δεν πιστεύει στον Σακιαμούνι. Αυτή είναι η κατάσταση.


Κατά την εξέλιξή του ο Βουδισμός υπέστη μερικές αρκετά σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μία συνέβη λίγο μετά τον θάνατο του Σακιαμούνι. Μερικοί άνθρωποι ίδρυσαν τη Μαχαγιάνα, θεμελιωμένη στις υψηλού επιπέδου αρχές που δίδαξε ο Σακιαμούνι. Αυτοί πίστευαν ότι το Ντάρμα που δίδαξε ο Σακιαμούνι δημόσια προοριζόταν για τη σωτηρία των καθημερινών ανθρώπων και την επίτευξη της θέσης Άρχατ. Το Ντάρμα αυτό δεν προσέφερε σωτηρία σε όλα τα όντα κι έτσι ονομάστηκε Χιναγιάνα. Οι μοναχοί στη νοτιοανατολική Ασία συνεχίζουν να ακολουθούν τον αρχικό τρόπο καλλιέργειας του καιρού του Σακιαμούνι και εμείς στην Κίνα το ονομάζουμε «Μικρό Όχημα» Βουδισμό. Οι ίδιοι φυσικά δεν το βλέπουν έτσι. Αυτοί πιστεύουν ότι έχουν κληρονομήσει την αρχική παράδοση του Σακιαμούνι, και όντως έτσι είναι, αφού βασικά έχουν κληρονομήσει τον τρόπο καλλιέργειας του καιρού του Σακιαμούνι.


Αφότου αυτή η μεταρρυθμισμένη Μαχαγιάνα εισήχθη στην Κίνα, απέκτησε ρίζες στη χώρα μας και έγινε ο σημερινός Βουδισμός που διδάσκεται στην Κίνα. Στην πραγματικότητα όμως έχει πάρει εντελώς διαφορετική μορφή απ’ τον Βουδισμό του καιρού του Σακιαμούνι. Τα πάντα έχουν αλλάξει, απ’ την ενδυμασία μέχρι ολόκληρη την κατάσταση φώτισης και την πορεία της καλλιέργειας. Στον αρχικό Βουδισμό μόνο ο Σακιαμούνι λατρευόταν ως ιδρυτής του. Τώρα πλέον ο Βουδισμός έχει πολλούς Βούδες και πολλές σημαντικές Μποντισάτβες. Η πίστη είναι αφιερωμένη σε πολλούς Βούδες. Πολλοί είναι οι Ταθαγκάτα που λατρεύονται και ο Βουδισμός έχει γίνει θρησκεία που λατρεύει πολλούς Βούδες, περιλαμβάνοντας τον Βούδα Αμιτάμπα, τον Βούδα της Ιατρικής, τον Ταθαγκάτα Μέγα Ήλιο κ.ά. Υπάρχουν επίσης πολλές Μεγάλες Μποντισάτβες. Έτσι όλος ο Βουδισμός είναι πλέον εντελώς διαφορετικός από αυτόν πού ίδρυσε ο Σακιαμούνι στον καιρό του.


Κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονικής περιόδου ακόμα μία μεταρρύθμιση συνέβη, όταν η Μποντισάτβα Ναγκαρτζούνα δίδαξε έναν μυστικό τρόπο καλλιέργειας. Προήλθε από την Ινδία και εισήχθη στην Κίνα μέσω του Αφγανιστάν και αργότερα από το Σιντζιάνγκ. Αυτό συνέβη κατά τη Δυναστεία Τανγκ κι έτσι ονομάστηκε Ταντρισμός Τανγκ. Λόγω της επιρροής του Κομφουκιανισμού οι ηθικές αξίες της Κίνας ήταν γενικά διαφορετικές από αυτές των άλλων εθνοτήτων. Αυτός ο μυστικός τρόπος περιείχε τη διπλή καλλιέργεια άνδρα και γυναίκας και η κοινωνία δεν μπορούσε εκείνο τον καιρό να το δεχτεί αυτό. Συνεπώς εξαλείφθηκε όταν ο Βουδισμός καταπνίγηκε τον καιρό του Χουιτσάνγκ της Δυναστείας Τανγκ, κι έτσι ο Ταντρισμός Τανγκ εξαφανίστηκε από την Κίνα. Τώρα υπάρχει ένας Ανατολικός Ταντρισμός στην Ιαπωνία, που πήγε εκείνο τον καιρό από την Κίνα. Όμως δεν πέρασε γκουάν ντινγκ. Σύμφωνα με τον Ταντρισμό, αν κάποιος μελετήσει Ταντρισμό χωρίς να περάσει γκουάν ντινγκ, θεωρείται ότι κλέβει το Ντάρμα και δεν του αναγνωρίζεται ότι το έχει διδαχτεί προσωπικά απ’ τον δάσκαλο. Ένας άλλος τρόπος καλλιέργειας, που εισήχθη στο Θιβέτ απ’ την Ινδία και το Νεπάλ, ονομάστηκε Θιβετιανός Ταντρισμός και υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι βασικά η κατάσταση στον Βουδισμό. Έχω δώσει μια σύντομη σύνοψη της πορείας, της ανάπτυξης και της εξέλιξής του. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Βουδισμού εμφανίστηκαν ορισμένοι ακόμα τρόποι καλλιέργειας, όπως ο Βουδισμός Ζεν που ιδρύθηκε από τον Μποντιντάρμα, ο Βουδισμός της Αγνής Γης και ο Βουδισμός Χουαγιάν. Όλοι αυτοί ιδρύθηκαν βάσει κάποιας κατανόησης των λόγων του Σακιαμούνι εκείνο τον καιρό. Όλα αυτά ανήκουν στον μεταρρυθμισμένο Βουδισμό. Υπάρχουν πάνω από δέκα τέτοιοι τρόποι καλλιέργειας στον Βουδισμό και όλοι έχουν πάρει τη μορφή θρησκείας. Επομένως όλοι ανήκουν στον Βουδισμό.


Όσο για τις θρησκείες που ιδρύθηκαν αυτόν τον αιώνα και όχι μόνο, αλλά και πολλές απ’ τις καινούργιες θρησκείες που ιδρύθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου τους τελευταίους αιώνες, οι περισσότερες από αυτές είναι ψεύτικες. Όλα τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα έχουν τους δικούς τους παραδείσους όπου σώζουν ανθρώπους. Από αυτούς τους Φωτισμένους Ταθαγκάτα όπως ο Σακιαμούνι, ο Βούδας Αμιτάμπα και ο Μέγας Ήλιος Ταθαγκάτα, ο καθένας έχει τον παράδεισό του για να σώζει ανθρώπους. Στον γαλαξία μας υπάρχουν πάνω από εκατό τέτοιοι παράδεισοι. Το Φάλουν Ντάφα μας έχει και αυτό τον δικό του, τον παράδεισο του Φάλουν.


Πού μπορούν, από άποψη σωτηρίας, αυτοί οι ψεύτικοι τρόποι άσκησης να οδηγήσουν τους οπαδούς τους; Δεν μπορούν να σώσουν ανθρώπους, γιατί αυτό που κηρύσσουν δεν είναι Φα. Φυσικά, μερικοί άνθρωποι, όταν πρωτοΐδρυσαν θρησκείες, δεν σκόπευαν να γίνουν δαίμονες που θα υπονόμευαν τις ορθόδοξες θρησκείες. Έφτασαν στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε διάφορα επίπεδα. Είδαν κάποιες αρχές, αλλά ήταν πολύ μακριά από τα Φωτισμένα Όντα που μπορούν να σώσουν ανθρώπους. Ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ανακάλυψαν κάποιες αρχές. Συνειδητοποίησαν ότι μερικά πράγματα ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους ήταν λάθος και συμβούλευαν τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις. Στην αρχή δεν ήταν ενάντια στις άλλες θρησκείες. Τελικά ο κόσμος πίστεψε σ’ αυτούς, θεωρώντας ότι αυτά που έλεγαν ήταν λογικά, δείχνοντάς τους όλο και πιο πολύ εμπιστοσύνη. Τελικά οι άνθρωποι αφοσιώθηκαν σ’ αυτούς αντί στις θρησκείες. Με την ανάπτυξη της προσκόλλησης στη φήμη και το συμφέρον ζήτησαν απ’ τους ανθρώπους να τους τιμήσουν με μερικούς τίτλους. Μετά απ’ αυτό ίδρυσαν νέες θρησκείες. Σας λέω ότι όλες αυτές είναι κακές θρησκείες. Αν και δεν βλάπτουν ανθρώπους, είναι κακοί τρόποι άσκησης, διότι έχουν παρεμποδίσει την πίστη των ανθρώπων στις ορθόδοξες θρησκείες. Οι ορθόδοξες θρησκείες μπορούν να σώσουν ανθρώπους – αυτοί δεν μπορούν. Με το πέρασμα του χρόνου κάνουν κακές πράξεις στα ύπουλα. Πρόσφατα, πολλά απ’ αυτά τα κατασκευάσματα έχουν εισαχθεί και στην Κίνα. Η αποκαλούμενη αίρεση Γκουανγίν είναι ένα από αυτά. Επομένως αγρυπνείτε. Λέγεται ότι υπάρχουν πάνω από δύο χιλιάδες τρόποι άσκησης σε μια συγκεκριμένη ανατολική ασιατική χώρα. Παντός είδους δοξασίες υπάρχουν στις νοτιοανατολικές ασιατικές και σε κάποιες δυτικές χώρες. Σε μια χώρα λατρεύεται φανερά ο διάβολος. Όλα αυτά είναι δαίμονες που εμφανίστηκαν στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Η Τελική Περίοδος του Ντάρμα δεν αφορά μόνο τον Βουδισμό αλλά και τη διαφθορά πολλών διαστάσεων κάτω από μία πολύ υψηλού επιπέδου διάσταση. Η έννοια «Τελικό Ντάρμα» δεν αναφέρεται μόνο στον Βουδισμό. Αναφέρεται και στο πώς πηγαίνει η κοινωνία, όταν δεν υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων η συγκράτηση από τον Νόμο για να διατηρεί την ηθική.


Ασκώντας μόνο έναν τρόπο καλλιέργειας


Εμείς διδάσκουμε ότι πρέπει να ασκείτε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Άσχετα με το ποια καλλιέργεια ασκείτε, δεν πρέπει να χαλάσετε την καλλιέργειά σας προσθέτοντας άλλα πράγματα. Μερικοί αμύητοι Βουδιστές εξασκούν και Βουδισμό και το Φάλουν Ντάφα μας. Σας λέω ότι στο τέλος δεν θα αποκτήσετε τίποτα, γιατί κανείς δεν θα σας δώσει τίποτα. Επειδή είμαστε όλοι της Σχολής του Φο, υπάρχει το ζήτημα του σίνσινγκ και ταυτόχρονα της προσήλωσης σε μία μόνο καλλιέργεια. Έχετε μόνο ένα σώμα. Ποιας σχολής γκονγκ θα αναπτύξει το σώμα σας; Πώς θα μπορέσει να μετασχηματιστεί; Πού θέλετε να πάτε; Θα πάτε όπου σας πάει ο τρόπος της καλλιέργειάς σας. Αν ακολουθείτε τον Βουδισμό της Αγνής Γης στην καλλιέργεια, θα πάτε στον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας του Βούδα Αμιτάμπα. Αν ακολουθείτε τον Ιατρικό Βούδα στην καλλιέργεια, θα πάτε στον Κρυστάλλινο Παράδεισο. Έτσι είναι στις θρησκείες και αυτό αποκαλείται «όχι δεύτερος τρόπος καλλιέργειας».


Η καλλιέργεια για την οποία μιλάμε εδώ, στην πραγματικότητα αφορά ολόκληρη τη διαδικασία διαμόρφωσης γκονγκ, και αυτή πάει μαζί με τον συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας που ένας άνθρωπος ασκεί. Έτσι λοιπόν, πού είπατε πως θέλετε να πάτε; Αν πατάτε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Όχι μόνο το τσιγκόνγκ δεν μπορεί να αναμειχθεί με μοναστικούς Βουδιστικούς τρόπους άσκησης, αλλά και πράγματα από διαφορετικές μεθόδους καλλιέργειας, διαφορετικές μεθόδους τσιγκόνγκ ή διαφορετικές θρησκείες δεν μπορούν να αναμειχθούν. Ακόμα και μέσα στην ίδια θρησκεία, κατά την καλλιέργεια τα διάφορα δόγματα δεν μπορούν να αναμειχθούν. Πρέπει να επιλέξετε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Αν καλλιεργείτε Βουδισμό Αγνής Γης, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο Βουδισμό Αγνής Γης. Αν καλλιεργείτε Ταντρισμό, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο Ταντρισμό. Αν καλλιεργείτε Βουδισμό Ζεν, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο Βουδισμό Ζεν. Αν πατάτε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα και καλλιεργείτε και το ένα και το άλλο, δεν θα λάβετε τίποτα. Δηλαδή ακόμα και μέσα στον Βουδισμό απαιτείται να μην ασκήσετε άλλο σύστημα και δεν επιτρέπεται να αναμείξετε άλλες μεθόδους καλλιέργειας. Η μία ομάδα έχει τον δικό της τρόπο εξάσκησης, η άλλη ομάδα τον δικό της τρόπο εξάσκησης και η καθεμιά τους ακολουθεί τον δικό της τρόπο καλλιέργειας και τον δικό της τρόπο διαμόρφωσης γκονγκ, αν πρόκειται να αναπτύξει γκονγκ. Διαδικασία διαμόρφωσης γκονγκ υπάρχει και στις άλλες διαστάσεις, κι αυτή η διαδικασία είναι τόσο υπερβολικά σύνθετη και περίπλοκη, ώστε δεν μπορεί να αναμειχθεί έτσι επιπόλαια με άλλα πράγματα στην καλλιέργεια.


Μερικοί αμύητοι Βουδιστές, μόλις μάθουν ότι ασκούμε τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο, παίρνουν τους ασκούμενούς μας σε ναούς για προσηλυτισμό. Επιτρέψτε μου να πω σε όλους που κάθεστε εδώ: Κανείς σας δεν πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Υπονομεύετε και τον Ντάφα μας και τους κανόνες του Βουδισμού. Την ίδια στιγμή παρεμποδίζετε ασκούμενους, καθιστώντας τους ανίκανους να επιτύχουν οτιδήποτε. Αυτό δεν επιτρέπεται. Η καλλιέργεια είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα πρέπει να είστε προσηλωμένοι σε έναν μόνο τρόπο άσκησης. Αν και αυτό το κομμάτι που διδάσκουμε εδώ μεταξύ καθημερινών ανθρώπων δεν είναι θρησκεία, ο στόχος στην καλλιέργεια είναι ο ίδιος. Και οι δύο προσπαθούν να πετύχουν το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ, τη Φώτιση και την Ολοκλήρωση στην καλλιέργεια.


Ο Σακιαμούνι δήλωσε ότι κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα οι μοναχοί στους ναούς θα δυσκολεύονται να σώσουν τον εαυτό τους, πόσω μάλλον οι αμύητοι Βουδιστές που δεν τους φροντίζει κανείς. Ακόμα κι αν έχετε «Δάσκαλο», ο λεγόμενος δάσκαλός σας είναι κι αυτός ασκούμενος. Αν δεν καλλιεργείται αληθινά, είναι ανώφελο. Χωρίς την καλλιέργεια της καρδιάς κανείς δεν μπορεί να πετύχει. Ο προσηλυτισμός είναι μια τυπικότητα των κοινών ανθρώπων. Μετά τον προσηλυτισμό θα είστε μέλος της Σχολής του Φο; Ο Φο θα σας φροντίσει; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακόμη κι αν καθημερινά προσκυνάτε μέχρι να ματώσει το κεφάλι σας ή καίτε δεμάτια με λιβάνι είναι ανώφελο. Πρέπει αληθινά να καλλιεργήσετε την καρδιά σας για να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα το σύμπαν έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές. Ακόμα και θρησκευτικά μέρη λατρείας δεν είναι πια καλά. Άνθρωποι με υπερφυσικές ικανότητες (περιλαμβάνοντας και μοναχούς) έχουν επίσης δει αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν είμαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που διδάσκει δημόσια τον ορθό τρόπο. Έχω κάνει κάτι χωρίς προηγούμενο. Επιπλέον έχω ανοίξει διάπλατα αυτή την πόρτα κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Πράγματι τέτοια ευκαιρία δεν εμφανίζεται ούτε σε χίλια ούτε σε δέκα χιλιάδες χρόνια. Αλλά το αν μπορείτε να σωθείτε, δηλαδή αν μπορείτε να καλλιεργηθείτε, αυτό ακόμη εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. Αυτό που σας λέω είναι μια τεράστια αρχή του σύμπαντος.


Δεν λέω ότι πρέπει να μελετήσετε το Φάλουν Ντάφα μου. Αυτό που σας είπα είναι μια αρχή. Αν θέλετε να καλλιεργηθείτε, πρέπει να δεσμευτείτε σε έναν και μόνο τρόπο καλλιέργειας. Αλλιώς δεν μπορείτε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Φυσικά, αν δεν θέλετε να καλλιεργηθείτε, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Αυτός ο Φα διδάσκεται μόνο σε γνήσιους ασκούμενους. Γι’ αυτό πρέπει να είστε προσηλωμένοι σε έναν μόνο τρόπο άσκησης – ακόμα και ιδέες από άλλες μεθόδους δεν πρέπει να αναμειχθούν. Δεν διδάσκω νοητικές δραστηριότητες εδώ. Δεν υπάρχει δραστηριότητα του νου στο Φάλουν Ντάφα μας. Επομένως κανείς δεν πρέπει να του προσθέσει οποιαδήποτε σκέψη. Φροντίστε να το έχετε υπόψη σας αυτό: Δεν υπάρχει καμία νοητική δραστηριότητα στη σχολή μας. Η Σχολή του Φο απαιτεί κενότητα και η Σχολή του Τάο διδάσκει ανυπαρξία.


Ήταν μια περίπτωση όπου είχα τον νου μου συνδεδεμένο με τέσσερα ή πέντε Μεγάλα Φωτισμένα Όντα και Μεγάλους Τάο από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Μιλώντας για υψηλά επίπεδα, εννοώ πως τα επίπεδά τους ήταν τόσο υψηλά που οι καθημερινοί άνθρωποι θα το έβρισκαν εντελώς ασύλληπτο. Ήθελαν να ξέρουν τι είχα στον νου μου. Έχω καλλιεργηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι απολύτως αδύνατον για τους άλλους ανθρώπους να διαβάσουν τη σκέψη μου και οι υπερφυσικές ικανότητες των άλλων είναι εντελώς ανίκανες να με φτάσουν. Κανείς δεν μπορεί να με καταλάβει ή να ξέρει τι έχω στον νου μου. Ήθελαν να ξέρουν τι σκεφτόμουν. Με τη συγκατάθεσή μου επομένως συνέδεσαν τον νου μου με τον δικό τους για ένα χρονικό διάστημα. Μετά τη σύνδεση ήταν κάπως δύσκολο για μένα να το αντέξω, επειδή, άσχετα απ’ το πόσο υψηλό ή χαμηλό είναι το επίπεδό μου, βρίσκομαι ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους και εκτός αυτού κάνω κάτι με πρόθεση –δηλαδή να σώζω ανθρώπους– και η καρδιά μου είναι αφιερωμένη στη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά, πόσο γαλήνιος ήταν ο νους τους; Ο νους τους ήταν ήρεμος σε σημείο τρομακτικό. Ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να φτάσει σε αυτή την ηρεμία. Αλλά με τέσσερις ή πέντε ανθρώπους καθισμένους εκεί με τέτοια ηρεμία, μοιάζει με λιμνούλα ακίνητη χωρίς τίποτα μέσα. Μάταια προσπάθησα να τους νιώσω. Αυτές τις λίγες μέρες, ένιωσα πράγματι άβολα νοητικά και βίωσα μια μοναδική αίσθηση. Οι καθημερινοί άνθρωποι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να το νιώσουν ή να το φανταστούν – ήταν εντελώς απαλλαγμένο από πρόθεση, ήταν τελείως κενό.


Δεν υπάρχει καμία απολύτως δραστηριότητα ή καθοδήγηση από τον νου για την καλλιέργεια στα πολύ υψηλά επίπεδα. Κι αυτό επειδή όταν ήσασταν στο βασικό επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων, το σύστημα θεμελίων είχε ήδη τεθεί. Έτσι φτάνοντας σε υψηλό επίπεδο καλλιέργειας η καλλιέργεια είναι εντελώς αυτόματη. Ειδικά στο δικό μας σύστημα καλλιέργειας, λειτουργεί αυτόματα. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το γκονγκ σας μεγαλώνει. Δεν υπάρχει καν ανάγκη να κάνετε τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις μας είναι για την ενίσχυση των αυτόματων μηχανισμών. Γιατί κάποιος κάθεται ακίνητος σε διαλογισμό; Είναι σε κατάσταση πλήρους ακινησίας (γουγουέι). Μπορεί να δείτε ότι στη Σχολή του Τάο διδάσκονται διάφορες κινητικές ασκήσεις, νοητικές δραστηριότητες ή καθοδήγηση απ’ τον νου. Μπορώ όμως να σας πω ότι μόλις η Σχολή του Τάο υπερβεί το επίπεδο του τσι, δεν έχει τίποτα ούτε χρησιμοποιεί πλέον τη μία ή την άλλη νοητική δραστηριότητα. Έτσι για μερικούς ανθρώπους που έχουν ασκήσει άλλα είδη τσιγκόνγκ, τους είναι αδύνατον να παρατήσουν μεθόδους αναπνοής, νοητικές δραστηριότητες κλπ. Εγώ τους διδάσκω κάτι απ’ το πανεπιστήμιο κι αυτοί διαρκώς με ρωτούν για πράγματα του δημοτικού, όπως το πώς να καθοδηγήσουν και να χρησιμοποιήσουν νοητικές δραστηριότητες. Είναι ήδη συνηθισμένοι σ’ αυτούς τους τρόπους. Νομίζουν ότι έτσι είναι το τσιγκόνγκ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.


Υπερφυσικές ικανότητες και δυναμικό του γκονγκ


Πολλοί από εσάς δεν έχετε κατανοήσει καλά τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται στο τσιγκόνγκ και κάποιοι συνεχώς τους μπερδεύουν. Θεωρούν τις υπερφυσικές ικανότητες, δυναμικό του γκονγκ ή το αντίστροφο. Το γκονγκ που λαμβάνουμε με την καλλιέργεια του σίνσινγκ μας, προκύπτει όταν αφομοιωθούμε με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος και αναπτύσσεται απ’ το Ντε μας. Αυτό καθορίζει το ύψος του επιπέδου κάποιου, τον βαθμό τού δυναμικού τού γκονγκ του και τη Θέση Καρπού του στην καλλιέργεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γκονγκ. Τι καταστάσεις μπορεί να προκύψουν για έναν άνθρωπο κατά την πορεία της καλλιέργειάς του; Μπορεί να αναπτύξει κάποιες ασυνήθιστες υπερφυσικές ικανότητες που εν συντομία αποκαλούμε υπερφυσικές ικανότητες. Το γκονγκ, το οποίο εξυψώνει το επίπεδό σας όπως μόλις ανέφερα, αποκαλείται δυναμικό του γκονγκ. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδό σας, τόσο ισχυρότερο το δυναμικό του γκονγκ και οι υπερφυσικές σας ικανότητες.


Οι υπερφυσικές ικανότητες είναι υποπροϊόντα στην εξέλιξη της καλλιέργειας. Δεν αντιπροσωπεύουν το επίπεδό σας – ούτε το ύψος του επιπέδου σας ούτε την ισχύ τού δυναμικού τού γκονγκ σας. Μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν περισσότερες τέτοιες ικανότητες και άλλοι λιγότερες. Οι υπερφυσικές ικανότητες δεν μπορούν να επιδιωχθούν ως κύριος στόχος της καλλιέργειας. Μόνο όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να καλλιεργηθεί αληθινά μπορεί να τις αναπτύξει. Ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κύριος στόχος της καλλιέργειας. Γιατί να τις καλλιεργήσετε; Θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων; Σας είναι απόλυτα απαγορευμένο να τις χρησιμοποιήσετε κατά βούληση μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Έτσι, όσο πιο πολύ τις επιδιώκετε, τόσο λιγότερο τις αποκτάτε. Κι αυτό επειδή επιδιώκετε κάτι. Η επιδίωξη από μόνη της είναι μια προσκόλληση. Στην καλλιέργεια, οι προσκολλήσεις είναι αυτές που χρειάζεται να εξαλειφθούν.


Πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα καλλιέργειας χωρίς να εμφανίσουν υπερφυσικές ικανότητες. Ο Δάσκαλός τους τις κλειδώνει σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να συμπεριφερθούν καλά και διαπράξουν αδικίες. Επομένως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις υπερφυσικές τους ικανότητες. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Οι υπερφυσικές ικανότητες κατευθύνονται απ’ τον νου. Ίσως κάποιος την ώρα που κοιμάται να μην μπορέσει να συγκρατήσει τον εαυτό του. Με ένα μόνο όνειρο μπορεί να αναποδογυρίσει ουρανό και γη μέχρι το επόμενο πρωί κι αυτό δεν επιτρέπεται. Επειδή η καλλιέργεια ασκείται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, αυτοί με μεγάλες υπερφυσικές ικανότητες συνήθως δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν. Οι περισσότερες είναι κλειδωμένες, αλλά δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν πολλοί που ασκούν πολύ καλά καλλιέργεια και μπορούν να συμπεριφερθούν καλά. Σ’ αυτούς επιτρέπεται να έχουν μερικές υπερφυσικές ικανότητες. Αυτούς, ακόμη κι αν τους παρακαλέσετε απλά να δείξουν τις ικανότητές τους, με κανέναν τρόπο δεν θα το κάνουν – είναι ικανοί να ελέγξουν τον εαυτό τους.


Αντίστροφη καλλιέργεια και δανεισμός γκονγκ


Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ ή μπορεί να έχουν μάθει μερικά πράγματα σε κάποιο μάθημα τσιγκόνγκ, αλλά κι αυτά ήταν για θεραπεία ασθενειών και διατήρηση υγείας, όχι για καλλιέργεια. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν λάβει ποτέ γνήσια διδασκαλία, ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη αποκτούν γκονγκ. Θα μιλήσουμε για την προέλευση αυτού του είδους γκονγκ. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις.


Μία περίπτωση είναι η αντίστροφη καλλιέργεια. Τι είναι αντίστροφη καλλιέργεια; Μερικοί άνθρωποι είναι αρκετά ηλικιωμένοι και θέλουν να καλλιεργηθούν. Είναι όμως πολύ αργά για αυτούς να καλλιεργηθούν απ’ την αρχή. Όταν το τσιγκόνγκ ήταν στην κορυφή της δημοτικότητάς του, πραγματικά ήθελαν να καλλιεργηθούν. Γνώριζαν ότι ασκώντας τσιγκόνγκ θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους άλλους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Είχαν αυτή την επιθυμία, ήθελαν να βελτιωθούν και να καλλιεργηθούν. Όμως πριν μερικά χρόνια, που το τσιγκόνγκ ήταν δημοφιλές, από όλους τους δασκάλους τσιγκόνγκ που το προωθούσαν κανείς στην πραγματικότητα δεν δίδασκε πράγματα των υψηλών επιπέδων. Ακόμα και μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη γνήσια δημόσια διδασκαλία τσιγκόνγκ σε υψηλά επίπεδα, είμαι ο μόνος που το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος που το κάνει αυτό. Όλοι οι άνθρωποι στην αντίστροφη καλλιέργεια ήταν πάνω από πενήντα ετών, σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία. Είχαν πολύ καλή εγγενή ποιότητα και έφεραν πολύ καλά πράγματα στα σώματά τους. Σχεδόν όλοι τους θα ήταν πολύ καλοί ως μαθητές ή διάδοχοι εκείνων των δασκάλων. Όμως ήταν πολύ ηλικιωμένοι. Και να ήθελαν να καλλιεργηθούν ήταν πιο εύκολο να το πουν παρά να το κάνουν. Πού θα μπορούσαν να βρουν δάσκαλο; Μόλις όμως εμφανιζόταν η επιθυμία να καλλιεργηθούν, αυτή η σκέψη στην καρδιά τους άστραφτε σαν χρυσάφι και τράνταζε τον κόσμο των δέκα κατευθύνσεων. Οι άνθρωποι συχνά μιλούν για τη «Φύση του Φο» και αυτό που είχε αναδυθεί ήταν η «Φύση του Φο» τους.


Απ’ τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων η ζωή ενός ανθρώπου δεν υπάρχει για να παραμένει ανθρώπινη. Επειδή η ανθρώπινη ζωή δημιουργείται στον χώρο του σύμπαντος, είναι ταυτισμένη με το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι η φύση της είναι ευγενική και καλοκάγαθη. Όμως, καθώς ο αριθμός των όντων αυξάνεται, σχηματίζονται κοινωνικές σχέσεις, και ως αποτέλεσμα μερικοί άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται εγωιστές ή κακοί και δεν μπορούν πια να παραμείνουν στα πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι πέφτουν σε πιο χαμηλό επίπεδο, όπου αν συνεχίσουν να είναι κακοί πρέπει πάλι να πέσουν στο παρακάτω επίπεδο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι που στο τέλος φτάνουν σε αυτό το κοινό ανθρώπινο επίπεδο. Με το που πέφτουν σ’ αυτό το επίπεδο, κανονικά θα έπρεπε να καταστραφούν. Όμως από καλοσύνη και συμπόνια τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα αποφάσισαν να δώσουν στην ανθρωπότητα μία ακόμη ευκαιρία στο πιο οδυνηρό περιβάλλον. Έτσι δημιούργησαν αυτή τη διάσταση.


Τα σώματα των ανθρώπων στις άλλες διαστάσεις δεν είναι σαν κι αυτό. Μπορούν να αιωρούνται και να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν. Αλλά, σ’ αυτή τη διάσταση δίνεται στους ανθρώπους αυτό το είδος σώματος, το φυσικό σώμα. Έχοντας αυτό το σώμα ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αντέξει αν το σώμα του είναι κρύο, ζεστό, κουρασμένο ή πεινασμένο. Όπως και να ‘χει υποφέρει. Όταν είστε άρρωστοι, υποφέρετε. Και πρέπει ακόμα να περάσετε από γέννηση, γηρατειά, ασθένεια και θάνατο, για να μπορέσετε να ξεπληρώσετε τα καρμικά σας χρέη μέσα από βάσανα. Έτσι σας δίνεται ακόμη μία ευκαιρία για να φανεί αν μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή. Γι’ αυτόν τον λόγο τα ανθρώπινα όντα έχουν πέσει μέσα σ’ έναν λαβύρινθο ψευδαισθήσεων. Με το που έρχεστε εδώ κάτω, σας δίνονται αυτά τα δύο μάτια, για να μην μπορείτε να βλέπετε τις άλλες διαστάσεις και την αλήθεια της ύλης. Αν μπορέσετε να επιστρέψετε στην αρχή, θα αντιληφθείτε ότι τα πιο πικρά βάσανα είναι και τα πιο πολύτιμα. Θα περάσετε πολλές δοκιμασίες ασκώντας καλλιέργεια, προσπαθώντας να φωτιστείτε εν μέσω των ψευδαισθήσεων, προκειμένου να επιστρέψετε στην αρχή – έτσι όμως μπορείτε να τα καταφέρετε γρήγορα. Αν γίνετε χειρότεροι η ζωή σας θα εξολοθρευτεί. Επομένως στα μάτια των άλλων όντων η ζωή σας δεν υπάρχει για να παραμένει ανθρώπινη. Ο προορισμός της είναι η επιστροφή στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ένας κοινός άνθρωπος είναι απλά ένας κοινός άνθρωπος μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται πώς θα προκόψει και πώς θα ζήσει καλά. Όσο καλύτερα ζει, τόσο πιο εγωιστής γίνεται. Όσο πιο πολλά θέλει να κατέχει, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται απ’ το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατευθύνεται προς την καταστροφή.


Έτσι φαίνεται εξετάζοντάς το απ’ τα υψηλά επίπεδα. Νομίζετε πως πάτε μπροστά, ενώ στην πραγματικότητα πάτε προς τα πίσω. Η ανθρωπότητα νομίζει πως αναπτύσσει την επιστήμη της και προοδεύει, ενώ στην πραγματικότητα απλώς ακολουθεί τον νόμο του σύμπαντος. Ο Τζανγκ Γκουολάο, ένας απ’ τις Οκτώ Θεότητες, καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Λίγοι γνωρίζουν γιατί καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Αντιλήφθηκε ότι κινούμενος προς τα μπρος είναι σαν να πάει προς τα πίσω. Γι’ αυτό καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Έτσι, τη στιγμή που οι άνθρωποι νιώσουν την επιθυμία να καλλιεργηθούν, τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα θα εκτιμήσουν αυτή την επιθυμία πάρα πολύ και θα προσφέρουν τη βοήθειά τους άνευ όρων. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τους ασκούμενους που κάθονται εδώ σήμερα. Αν θέλετε να καλλιεργηθείτε, μπορώ να σας βοηθήσω άνευ όρων. Αν όμως θέλετε να είστε όπως ένας κοινός άνθρωπος, να θεραπεύετε αρρώστιες και να επιδιώκετε το ένα ή το άλλο τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί δεν μπορώ; Επειδή θέλετε να είστε ένας κοινός άνθρωπος και οι κοινοί άνθρωποι είναι αναγκαίο να περνούν από γέννηση, γηρατειά, ασθένειες και θάνατο – έτσι είναι. Όλα έχουν τις καρμικές τους σχέσεις και δεν μπορούν να διαταραχτούν. Η ζωή σας αρχικά δεν περιείχε καλλιέργεια, αλλά τώρα θέλετε να καλλιεργηθείτε. Κατά συνέπεια η μελλοντική ζωή σας πρέπει να αναδιαταχθεί κι έτσι μας επιτρέπεται να ρυθμίσουμε το σώμα σας.


Μόλις ένας άνθρωπος θελήσει να καλλιεργηθεί και η επιθυμία του αυτή αναδυθεί, τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα θα το δουν και θα το εκτιμήσουν ως κάτι εξαιρετικά πολύτιμο. Αλλά πώς να τον βοηθήσουν; Πού θα μπορούσε αυτός στον κόσμο να βρει δάσκαλο; Επιπλέον είναι πάνω από πενήντα ετών. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν μπορούν να τον διδάξουν. Αν φανέρωναν τον εαυτό τους και του δίδασκαν τον Φα και τις ασκήσεις, αυτό θα ισοδυναμούσε με αποκάλυψη ουράνιων μυστικών. Θα έπρεπε να πέσουν κάτω οι ίδιοι. Οι άνθρωποι έχουν πέσει σ’ αυτόν τον λαβύρινθο, επειδή διέπραξαν αδικίες κι έτσι πρέπει να καλλιεργηθούν και να φωτίζονται συνεχώς μες στον λαβύρινθο. Επομένως τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν μπορούν να τους διδάξουν. Αν ένας Φο παρουσιαστεί σ’ αυτή τη ζωή μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και τους διδάξει τον Φα και τις ασκήσεις, ακόμα κι αυτοί με ασυγχώρητες αμαρτίες θα έρθουν να μάθουν. Όλοι θα τον πιστέψουν. Τότε τι θα έχει απομείνει στους ανθρώπους για να φωτιστούν; Δεν θα υπάρχει ζήτημα φώτισης. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να εξολοθρευτούν, αφού μόνοι τους έπεσαν σ’ αυτόν τον λαβύρινθο. Σας δίνεται όμως άλλη μια ευκαιρία να επιστρέψετε απ’ τον λαβύρινθο στην αρχή. Αν είστε ικανοί να επιστρέψετε στην αρχή, θα το πετύχετε. Αν δεν μπορείτε να το επιτύχετε, θα συνεχίσετε στον κύκλο της σαμσάρα ή θα εξολοθρευθείτε.


Καθένας έχει το μονοπάτι του. Τι πρέπει να γίνει όμως όταν ένας άνθρωπος θέλει να καλλιεργηθεί; Έτσι βρήκαν έναν τρόπο. Το τσιγκόνγκ ήταν πολύ δημοφιλές εκείνο τον καιρό, και αυτό προέκυψε από μια αλλαγή στα Κοσμικά φαινόμενα. Έτσι, για να συγχρονιστούν με τα Κοσμικά φαινόμενα, τα Φωτισμένα Όντα θα τροφοδοτούσαν με γκονγκ αυτόν τον άνθρωπο μέσω ενός μαλακού σωλήνα με βάση το επίπεδο του σίνσινγκ του. Η παροχή του γκονγκ γινόταν μέσω μαλακού σωλήνα και η ενέργεια έρεε, όπως το νερό από μια ανοιχτή βρύση. Αν ο άνθρωπος αυτός ήθελε να εκπέμψει γκονγκ, το γκονγκ ερχόταν. Δεν μπορούσε ο ίδιος να εκπέμψει γκονγκ, αφού δεν είχε δικό του γκονγκ. Ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό αποκαλείται «αντίστροφη καλλιέργεια». Η πορεία αυτής της καλλιέργειας είναι απ’ το υψηλότερο πίσω προς το χαμηλότερο μέχρι την ολοκλήρωση.


Εμείς κατά κανόνα ασκούμε καλλιέργεια απ’ το χαμηλότερο προς το υψηλότερο, μέχρι το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ και την ολοκλήρωση της καλλιέργειας. Η αντίστροφη καλλιέργεια ήταν για εκείνους τους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν είχαν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο να καλλιεργηθούν από κάτω προς τα πάνω. Επομένως θα ήταν συντομότερο αν ασκούσαν από πάνω προς τα κάτω. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε την εποχή εκείνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος έπρεπε να έχει σίνσινγκ πολύ υψηλού επίπεδου και του δινόταν ενέργεια ανάλογη με το ύψος τού σίνσινγκ του. Ποιοι ήταν οι λόγοι; Ένας ήταν για να συμβαδίσει με τα Κοσμικά φαινόμενα του καιρού εκείνου. Όταν έκανε μια καλή πράξη, μπορούσε ταυτόχρονα να υποφέρει και δοκιμασίες. Κι αυτό γιατί στη συναναστροφή με τους καθημερινούς ανθρώπους παντός είδους κοινές ανθρώπινες προσκολλήσεις μπορούν να παρέμβουν. Για παράδειγμα, όταν θεράπευε έναν ασθενή, ο ασθενής μπορεί να μην το εκτιμούσε. Όταν τον θεράπευε, μπορεί να αφαιρούσε πολλά άσχημα πράγματα απ’ το σώμα του ασθενούς. Όμως αν και θεράπευε τον ασθενή σε τέτοια έκταση, μπορεί να μην υπήρχαν φανερές αλλαγές την ίδια εκείνη στιγμή κι ο ασθενής να μην ήταν ευχαριστημένος. Αντί να εκφράσει ευγνωμοσύνη, μπορεί και να τον κατηγορούσε για εξαπάτηση. Με αυτά τα προβλήματα, περνούσε από ψυχολογικές δοκιμασίες σ’ αυτό το περιβάλλον. Ο σκοπός της παροχής της ενέργειας ήταν να του δοθεί η δυνατότητα να καλλιεργηθεί και να αναβαθμίσει τον εαυτό του. Ενώ έκανε καλές πράξεις, μπορούσε να αναπτύξει τις υπερφυσικές του ικανότητες και να ενισχύσει το γκονγκ του. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν αυτό. Δεν ανέφερα πιο πριν ότι κανείς δεν μπορούσε να διδάξει τον Φα σ’ αυτόν τον άνθρωπο; Άρα ο ίδιος έπρεπε να καταλάβει τι γινόταν. Είναι ζήτημα φώτισης. Αν δεν το καταλάβαινε, τίποτα δεν μπορούσε να γίνει.


Με το που λάβαινε ένας άνθρωπος γκονγκ, τη νύχτα εκεί που κοιμόταν ξαφνικά αισθανόταν τόσο ζεστός, που δεν άντεχε ούτε τα σκεπάσματά του. Σηκωνόταν το επόμενο πρωί και όπου έβαζε τα χέρια του τον χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε καταλάβαινε ότι είχε λάβει ενέργεια. Αν κάποιος πονούσε στο σώμα, μπορούσε με τα χέρια του να τον φροντίσει και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Από τότε και στο εξής ήξερε ότι είχε ενέργεια. Έγινε δάσκαλος τσιγκόνγκ και κρέμασε πινακίδα με τ’ όνομά του. Χαρακτήρισε τον εαυτό του δάσκαλο τσιγκόνγκ και ίδρυσε δική του μέθοδο. Στην αρχή ήταν πολύ καλός. Όταν θεράπευε ασθένειες για άλλους, θα του έδιναν λίγα χρήματα ή κάποια μικρά δώρα, τα οποία μπορεί να μην τα δεχόταν. Ζώντας όμως μέσα στη μόλυνση απ’ τον μεγάλο χρωστικό κάδο των καθημερινών ανθρώπων η αντίστασή του άρχισε να λυγίζει. Επειδή αυτοί της αντίστροφης καλλιέργειας δεν είχαν περάσει ποτέ μέσα από γνήσια καλλιέργεια του σίνσινγκ, ήταν πολύ δύσκολο να χειριστούν καλά το σίνσινγκ τους. Σιγά-σιγά αυτός ο άνθρωπος θα άρχιζε να δέχεται μικρά δώρα. Αργότερα θα άρχιζε να δέχεται και μεγάλα δώρα και μετά από κάποιο καιρό θα προσβαλλόταν κιόλας, αν τα δώρα ήταν λίγα. Τελικά θα έλεγε: «Μα γιατί μου δίνετε τόσα πολλά πράγματα; Δώστε μου χρήματα!». Και δεν θα ήταν ευχαριστημένος με λίγα. Ακούγοντας τόσες πολλές κολακείες απ’ τους ανθρώπους για το πόσο ικανός ήταν, ούτε θα σεβόταν τους άλλους δασκάλους του τσιγκόνγκ από ορθές Σχολές. Αν κάποιος έλεγε κάτι κακό για αυτόν, θα θύμωνε. Οι προσκολλήσεις του στη φήμη και το συμφέρον είχαν όλες αναπτυχθεί. Θεωρούσε τον εαυτό του καλύτερο απ’ τους άλλους και κάτι το εξαιρετικό. Νόμιζε ότι του δόθηκε η ενέργεια για να γίνει δάσκαλος τσιγκόνγκ και να κάνει περιουσία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν για να καλλιεργηθεί. Το σίνσινγκ αυτού του ανθρώπου έπεσε μόλις αναπτύχθηκαν οι προσκολλήσεις του στη φήμη και το κέρδος.


Έχω δηλώσει πως το επίπεδο του γκονγκ ενός ανθρώπου είναι τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του σίνσινγκ του. Όταν το επίπεδο του σίνσινγκ του πέσει, δεν θα τροφοδοτείται με τόσο πολύ γκονγκ, επειδή αυτό που πρέπει να του παραχωρείται είναι ανάλογο με το επίπεδο του σίνσινγκ του. Το επίπεδο του γκονγκ είναι τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του σίνσινγκ. Όσο περισσότερο είναι κάποιος προσκολλημένος στη φήμη και το συμφέρον, τόσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο στο οποίο θα πέσει μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Άρα το γκονγκ του θα μειωθεί. Τελικά, πέφτοντας στο κατώτατο σημείο, δεν θα του δίνεται πια καθόλου γκονγκ και καταλήγει χωρίς καθόλου γκονγκ. Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι και συγκριτικά οι περισσότεροι ήταν γυναίκες άνω των πενήντα ετών. Μπορεί να είχατε δει τότε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξασκεί τσιγκόνγκ, αλλά δεν είχε λάβει ποτέ της αληθινή διδασκαλία. Μπορεί να είχε μάθει μερικές κινήσεις σε κάποιο σεμινάριο τσιγκόνγκ για θεραπεία και υγεία. Και ξάφνου μια μέρα είχε γκονγκ. Με το που έπεσε όμως το σίνσινγκ της ή αναπτύχθηκαν οι προσκολλήσεις της για φήμη και ιδιοτέλεια, θα έπεφτε και το επίπεδό της. Έτσι θα κατέληγε ένα τίποτα και χωρίς καθόλου γκονγκ. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι της αντίστροφης καλλιέργειας που τα επίπεδά τους έχουν πέσει. Μόνο μερικοί απ’ αυτούς κυκλοφορούν ακόμα. Γιατί; Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι το γκονγκ τού δόθηκε για να καλλιεργηθεί και λαθεμένα νόμισε ότι ήταν για να κάνει περιουσία, να κερδίσει φήμη και να γίνει δάσκαλος τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα ήταν για να καλλιεργηθεί.


Τι είναι «δανεισμός γκονγκ»; Εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά μία προϋπόθεση: Κάποιος πρέπει να έχει πολύ καλό σίνσινγκ. Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι το τσιγκόνγκ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να καλλιεργηθεί, ενώ και ο ίδιος θέλει να καλλιεργηθεί. Έχει την καρδιά για καλλιέργεια, αλλά πού να βρει δάσκαλο; Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν πράγματι γνήσιοι δάσκαλοι που δίδασκαν τσιγκόνγκ. Αυτό που δίδασκαν όμως ήταν μόνο για θεραπεία και υγεία. Κανείς δεν δίδασκε υψηλού επιπέδου τσιγκόνγκ, άρα ούτε κι αυτοί.


Μιλώντας για δανεισμό γκονγκ θα αναφέρω άλλο ένα ζήτημα. Εκτός του Κύριου Πνεύματος (Κύρια Συνείδηση), ένας άνθρωπος έχει και Βοηθητικό Πνεύμα (Βοηθητική Συνείδηση). Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε Βοηθητικά Πνεύματα. Το γένος του Βοηθητικού Πνεύματος μπορεί να μην είναι το ίδιο με το γένος του σώματος του ανθρώπου. Μερικά είναι αρσενικά, μερικά θηλυκά – διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στην πραγματικότητα ούτε και το γένος του Κύριου Πνεύματος είναι απαραίτητα το ίδιο μ’ αυτό του φυσικού σώματος. Έχουμε δει ότι πολλοί άνδρες σήμερα έχουν θηλυκό Αρχέγονο Πνεύμα, ενώ πολλές γυναίκες έχουν αρσενικό Αρχέγονο Πνεύμα. Αυτό συμφωνεί απόλυτα με το Κοσμικό φαινόμενο που η Σχολή του Τάο περιγράφει, όπου το Γιν και το Γιανγκ είναι ανεστραμμένα με το Γιν σε ευημερία και το Γιανγκ σε πτώση.


Το Βοηθητικό Πνεύμα κάποιου συνήθως προέρχεται από ανώτερο επίπεδο από αυτό του Κύριου Πνεύματος. Ειδικά το Βοηθητικό Πνεύμα μερικών ανθρώπων έρχεται από πολύ υψηλό επίπεδο. Προσέξτε όμως, το Βοηθητικό Πνεύμα δεν είναι κάποιο κατοχικό πνεύμα! Το Βοηθητικό Πνεύμα γεννιέται μαζί με εσάς από τη μήτρα της μητέρας σας. Έχει το ίδιο όνομα με εσάς και είναι μέρος του σώματός σας. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται ή κάνουν κάτι, συνήθως η απόφαση εξαρτάται απ’ το Κύριο Πνεύμα. Το Βοηθητικό Πνεύμα προσπαθεί κυρίως, και όσο καλύτερα μπορεί, να εμποδίσει το Κύριο Πνεύμα να κάνει αδικίες. Όταν όμως το Κύριο Πνεύμα είναι πολύ προσκολλημένο, το Βοηθητικό Πνεύμα δεν μπορεί να βοηθήσει. Το Βοηθητικό Πνεύμα δεν εξαπατάται απ’ την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, ενώ το Κύριο Πνεύμα εύκολα ξεγελιέται.


Μερικά Βοηθητικά Πνεύματα έρχονται από πολύ υψηλά επίπεδα και πιθανώς να είναι στο όριο επίτευξης του Ορθού Καρπού στην καλλιέργεια. Το Βοηθητικό Πνεύμα θέλει να καλλιεργηθεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αν το Κύριο Πνεύμα δεν θέλει να το κάνει. Τον καιρό που το τσιγκόνγκ ήταν πολύ δημοφιλές, έφτασε μια μέρα που το Κύριο Πνεύμα ήθελε κι αυτό να εξασκήσει τσιγκόνγκ. Η σκέψη για καλλιέργεια προς τα ανώτερα επίπεδα ήταν πολύ απλή και αγνή – δεν υπήρχε η επιθυμία για πράγματα όπως φήμη και προσωπικό όφελος. Το Βοηθητικό Πνεύμα ήταν κατευχαριστημένο: «Εγώ θέλω να καλλιεργηθώ, αλλά δεν παίρνω τις αποφάσεις. Τώρα θέλεις εσύ να καλλιεργηθείς και είναι αυτό ακριβώς που θέλω κι εγώ». Όμως πού θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να βρει δάσκαλο; Το Βοηθητικό Πνεύμα ήταν αρκετά ικανό και μπορούσε να αφήσει το σώμα για να βρει τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα που γνώριζε από προηγούμενες ζωές του. Επειδή μερικά Βοηθητικά Πνεύματα ήρθαν από πολύ υψηλά επίπεδα, μπορούσαν να αφήσουν το σώμα. Φτάνοντας εκεί πάνω εξέφρασε τις επιθυμίες του για καλλιέργεια και για δανεισμό γκονγκ. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα το βρήκαν πολύ καλό και φυσικά θα το βοηθούσαν στην καλλιέργειά του. Έτσι το Βοηθητικό Πνεύμα δανείστηκε λίγο γκονγκ. Συνήθως αυτό το γκονγκ είναι ακτινοβολούσα ενέργεια παρεχόμενη μέσω αγωγού. Ένα μέρος επίσης της δανεισμένης ενέργειας παρέχεται σε πλήρως καλλιεργημένη μορφή και αυτή η ενέργεια φέρει συνήθως και υπερφυσικές ικανότητες.


Έτσι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει και υπερφυσικές ικανότητες. Όπως σας περιέγραψα πρωτύτερα, ο άνθρωπος αυτός την ώρα που κοιμόταν ζεσταινόταν πάρα πολύ. Ξυπνώντας το πρωί είχε ενέργεια. Όπου έβαζε το χέρι του πάθαινε ηλεκτροπληξία. Μπορούσε να θεραπεύσει αρρώστιες για άλλους και συνειδητοποίησε ότι είχε αποκτήσει ενέργεια. Από πού ήρθε αυτή η ενέργεια; Δεν ήταν σίγουρος. Είχε μόνο μια ασαφή αίσθηση ότι ήρθε από τον χώρο του σύμπαντος, αλλά δεν ήξερε συγκεκριμένα πώς. Το Βοηθητικό Πνεύμα δεν θα του έλεγε, διότι ήταν το Βοηθητικό Πνεύμα που ασκούσε καλλιέργεια. Αυτός ήξερε μόνο ότι είχε αποκτήσει ενέργεια.


Συνήθως δεν υπήρχε όριο ηλικίας στους ανθρώπους που δανείζονταν ενέργεια και απ’ αυτούς οι νεαροί ήταν σχετικά περισσότεροι. Επομένως πριν μερικά χρόνια υπήρχαν αρκετά άτομα των είκοσι, τριάντα και σαράντα ετών που εμφανίστηκαν στο κοινό. Υπήρξαν βέβαια και μερικοί ηλικιωμένοι. Ήταν πιο δύσκολο για έναν νέο να συμπεριφερθεί καλά. Μπορεί συχνά να κρίνατε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ καλός, καθώς δεν πολυνοιαζόταν για φήμη και συμφέρον όταν δεν είχε πολλές ικανότητες στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Μόλις όμως έγινε διάσημος, η φήμη και το κέρδος άρχισαν να παρεμβαίνουν. Έκρινε πως είχε αρκετή ζωή μπροστά του και ήθελε ακόμα να προσπαθήσει να επιτύχει μερικούς στόχους κοινού ανθρώπου. Επομένως, μόλις θα ανέπτυσσε υπερφυσικές ικανότητες και κάποιες δεξιότητες, θα τις χρησιμοποιούσε για να επιδιώξει τους προσωπικούς του στόχους στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Όμως δεν θα λειτουργούσαν, γιατί απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν μ’ αυτόν τον τρόπο. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούσε αυτή την ενέργεια, τόσο λιγότερη θα γινόταν. Στο τέλος δεν θα του έμενε τίποτα. Τα επίπεδα των πιο πολλών απ’ αυτούς τους ανθρώπους έχουν πέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έχω διαπιστώσει πως δεν έχει απομείνει κανείς.


Οι δύο περιπτώσεις που μόλις ανέφερα αφορούσαν ενέργεια που αποκτήθηκε από ανθρώπους με σχετικά καλό σίνσινγκ. Αυτή η ενέργεια δεν αναπτύχθηκε από δική τους καλλιέργεια. Προήλθε από Φωτισμένα Όντα, κι έτσι από μόνη της αυτή η ενέργεια ήταν καλή.


Κατοχή από ζώο ή πνεύμα


Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει στην κοινότητα των καλλιεργητών κάτι για ζωικές κατοχές από πράγματα, όπως αλεπούδες, κουνάβια, φαντάσματα και φίδια. Τι είναι όλα αυτά; Μερικοί άνθρωποι μιλούν για ανάπτυξη υπερφυσικών ικανοτήτων μέσω εξάσκησης τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα οι υπερφυσικές ικανότητες δεν αναπτύσσονται, είναι ανθρώπινες εγγενείς ικανότητες. Κατά την εξέλιξη όμως της ανθρώπινης κοινωνίας, οι άνθρωποι άρχισαν να δίνουν περισσότερη προσοχή στα υλικά πράγματα του φυσικού μας κόσμου και να εξαρτώνται όλο και περισσότερο απ’ τα σύγχρονα εργαλεία. Έτσι όμως οι ανθρώπινες εγγενείς μας ικανότητες σιγά-σιγά ατροφούν και τελικά καταλήγουν να χαθούν εντελώς.


Για να έχει κάποιος υπερφυσικές ικανότητες, πρέπει να τις αναπτύξει μέσω καλλιέργειας και να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό. Τα ζώα από την άλλη, μη έχοντας έναν τέτοιο πολύπλοκο νου, συνδέονται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος μέσα απ’ το αρχέγονο ένστικτό τους. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι τα ζώα μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια, ότι, για παράδειγμα, οι αλεπούδες γνωρίζουν πώς να καλλιεργήσουν νταν ή ότι τα φίδια και κάποια άλλα τέτοια ζώα ξέρουν πώς να καλλιεργηθούν κλπ. Δεν είναι ότι αυτά τα ζώα ξέρουν πώς να καλλιεργηθούν. Αρχικά δεν ξέρουν τίποτα για καλλιέργεια. Απλά έχουν αυτό το αρχέγονο ένστικτο και, τότε αυτό, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις και με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να ασκήσει κάποια επίδραση. Έτσι θα μπορέσουν να αποκτήσουν ενέργεια και να αναπτύξουν υπερφυσικές ικανότητες.


Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ζώο μπορεί να έχει κάποιες ικανότητες. Παλιότερα θα λέγαμε ότι το ζώο αυτό έχει γίνει πολύ έξυπνο και κατέχει μερικές ξεχωριστές ικανότητες. Στα μάτια των καθημερινών ανθρώπων τα ζώα φαντάζουν πολύ τρομερά, και εύκολα μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Αυτό που λέω εγώ είναι πως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τρομερά και δεν είναι τίποτα μπροστά σ’ έναν αληθινό ασκούμενο. Μπορεί να έχουν ασκήσει καλλιέργεια για σχεδόν χίλια χρόνια, αλλά ένα μικρό δάκτυλο είναι υπεραρκετό για να τα συντρίψει. Έχουμε πει ότι τα ζώα έχουν αυτό το αρχέγονο ένστικτο και πράγματι μπορεί να έχουν μερικές ικανότητες. Ωστόσο υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Τα ζώα δεν επιτρέπεται να πετύχουν στην καλλιέργεια. Έτσι όλοι σας μπορεί να έχετε διαβάσει σε αρχαία βιβλία ότι κάθε κάποιες εκατοντάδες χρόνια, ζώα σκοτώνονται σε μεγάλες ή μικρότερες καταστροφές. Όταν μετά από κάποιο χρόνο ένα ζώο αναπτύξει ενέργεια, πρέπει να σκοτωθεί, να χτυπηθεί από κεραυνό κλπ., ώστε να μην καλλιεργηθεί. Απαγορεύεται να καλλιεργηθούν γιατί δεν έχουν την ανθρώπινη εγγενή φύση. Δεν μπορούν να καλλιεργηθούν όπως τα ανθρώπινα όντα, γιατί δεν κατέχουν ανθρώπινες ιδιότητες. Αν πετύχουν στην καλλιέργεια, θα γίνουν δαίμονες. Έτσι δεν τους επιτρέπεται να πετύχουν στην καλλιέργεια. Διαφορετικά θα τα συντρίψει ο ουρανός. Το ξέρουν και τα ίδια. Αλλά, όπως έχω πει, αυτή την εποχή η ανθρώπινη κοινωνία είναι σε τέτοια παρακμή, ώστε δεν υπάρχει κακό που κάποιοι άνθρωποι δεν θα κάνουν. Έχοντας φτάσει σ’ αυτό το σημείο, δεν είναι σε κίνδυνο η ανθρώπινη κοινωνία;


Πάντα τα πράγματα αντιστρέφονται όταν φτάσουν στο όριο! Έχουμε βρει ότι όποτε οι ανθρώπινες κοινωνίες σε προϊστορικές εποχές βίωναν περιοδική καταστροφή, αυτό ήταν πάντα όταν η ανθρωπότητα είχε φτάσει στο έσχατο όριο ηθικής διαφθοράς. Αυτή τη στιγμή η διάσταση στην οποία εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε, όπως και πολλές άλλες διαστάσεις, είναι όλες σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το ίδιο αληθεύει και για τις άλλες διαστάσεις σ’ αυτό το επίπεδο. Τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα κι αυτά επίσης βιάζονται να δραπετεύσουν και θέλουν να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα. Νομίζουν ότι ανεβαίνοντας σε υψηλότερα επίπεδα θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Πώς όμως μπορεί να είναι τόσο εύκολο; Για να καλλιεργηθεί κάποιος πρέπει να έχει ανθρώπινο σώμα. Αυτός είναι επομένως ένας λόγος που μερικοί ασκούμενοι τσιγκόνγκ απέκτησαν πνευματική ή ζωική κατοχή.


Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται: «Αφού υπάρχουν τόσα πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα και υψηλού επιπέδου δάσκαλοι, γιατί δεν το φροντίζουν αυτό;». Υπάρχει άλλη μία αρχή στο σύμπαν μας: Αν θέλετε ή επιδιώκετε κάτι, κανείς δεν διατίθεται να παρέμβει. Εδώ σας διδάσκουμε να ακολουθείτε τον ορθό τρόπο και σας εξηγούμε τον Φα με κάθε λεπτομέρεια, για να σας επιτρέψουμε να φωτιστείτε από μόνοι σας. Είναι δική σας υπόθεση το αν θέλετε να τον μάθετε. Ο Δάσκαλος σάς περνά απ’ την είσοδο, αλλά από εσάς εξαρτάται το αν θα καλλιεργηθείτε. Κανείς δεν πρόκειται να σας πιέσει ή να σας εξαναγκάσει να καλλιεργηθείτε. Το αν θα ασκήσετε ή όχι καλλιέργεια είναι δική σας υπόθεση. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να σας παρεμποδίσει όσον αφορά το μονοπάτι που ακολουθείτε και αυτό που θέλετε ή προσπαθείτε να αποκτήσετε. Εμείς μπορούμε μόνο να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους να είναι καλοί.


Μπορεί να δείτε κάποιους ανθρώπους να ασκούν τσιγκόνγκ εκεί πέρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα που τους παίρνουν όλη την ενέργεια. Πώς αποκτά κάποιος κατοχή από πνεύμα ή ζώο; Πόσοι ασκούμενοι τσιγκόνγκ σε όλη τη χώρα έχουν κατοχικά πνεύματα ή ζώα πίσω απ’ τα σώματά τους; Αν πω τον αριθμό, πολλοί θα φοβηθούν να ασκήσουν τσιγκόνγκ. Ο αριθμός είναι τρομακτικά μεγάλος! Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση; Αυτά τα πράγματα προκαλούν προβλήματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί αυτό εξελίσσεται σε ένα τόσο σοβαρό φαινόμενο; Οι ίδιοι οι άνθρωποι το έχουν προκαλέσει. Αφού η ανθρωπότητα εκφυλίζεται συνεχώς, παντού υπάρχουν δαίμονες. Οι χειρότεροι είναι αυτοί οι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ που όλοι κουβαλούν κατοχικά πνεύματα ή ζώα στα σώματά τους και αυτό είναι που μεταδίδουν με τη διδασκαλία τους. Ποτέ σε όλη την ανθρώπινη ιστορία δεν έχει επιτραπεί σε ζώα να κατέχουν ανθρώπους. Όταν το έκαναν, σκοτώνονταν. Όποιος το έβλεπε, δεν το επέτρεπε. Στη σημερινή κοινωνία ωστόσο μερικοί άνθρωποι προσεύχονται σε αυτά για βοήθεια, τα θέλουν και τα λατρεύουν. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Δεν ζήτησα αυτό συγκεκριμένα!». Δεν ζητήσατε αυτό, αλλά επιδιώξατε υπερφυσικές ικανότητες. Θα σας τις έδινε ποτέ ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον από μια ορθή σχολή καλλιέργειας; Η επιδίωξη είναι προσκόλληση των καθημερινών ανθρώπων και αυτή η προσκόλληση πρέπει να αφαιρεθεί. Τότε ποιος σας τις δίνει; Μόνο δαίμονες από άλλες διαστάσεις και διάφορα ζώα μπορούν να σας τις δώσουν. Αυτό δεν είναι σαν να ζητάτε κατοχή πνεύματος ή ζώου; Τότε θα έρθουν.


Πόσοι άνθρωποι ασκούν τσιγκόνγκ με ορθό νου; Η εξάσκηση τσιγκόνγκ απαιτεί από κάποιον να εκτιμά την αρετή, να κάνει καλές πράξεις και να είναι ευγενικός. Πρέπει να συμπεριφέρεται μ’ αυτόν τον τρόπο σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Είτε ασκώντας τσιγκόνγκ στο πάρκο είτε στο σπίτι, πόσοι άνθρωποι σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο; Κανείς δεν γνωρίζει τι είδος τσιγκόνγκ ασκούν μερικοί. Ενώ εξασκεί και ταλαντεύει το σώμα του κάποιος, την ίδια ώρα μουρμουρίζει: «Αχ, η νύφη μου δεν με σέβεται. Κι η πεθερά μου είναι ανυπόφορη!». Μερικοί ακόμα σχολιάζουν τα πάντα, απ’ τον χώρο εργασίας τους μέχρι κρατικές υποθέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην σχολιάζουν και θυμώνουν όταν κάτι δεν συμφωνεί με τον τρόπο σκέψης τους. Θα το λέγατε εσείς αυτό εξάσκηση τσιγκόνγκ; Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να ασκεί εκεί πέρα μια όρθια στατική άσκηση με τα πόδια του να τρέμουν απ’ την κούραση, αλλά ο νους του δεν είναι ήρεμος: «Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και οι τιμές ανεβαίνουν. Στη δουλειά δεν μπορούν να πληρώσουν τον μισθό μου. Γιατί δεν μπορώ να αναπτύξω υπερφυσικές ικανότητες απ’ την εξάσκηση τσιγκόνγκ; Αν αναπτύξω υπερφυσικές ικανότητες, θα γίνω κι εγώ δάσκαλος τσιγκόνγκ και θα κάνω περιουσία. Θα μπορώ να βλέπω ασθενείς και να κάνω λεφτά». Μόλις δει ότι άλλοι έχουν αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες, θα γίνει πιο ανυπόμονος. Θα τρέξει πίσω από υπερφυσικές ικανότητες, θα επιδιώξει το Τρίτο Μάτι και την ικανότητα να θεραπεύει αρρώστιες. Σκεφτείτε το όλοι: Πόσο μακριά είναι αυτό από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντός μας! Είναι στον τελείως αντίθετο δρόμο. Για να το πούμε σοβαρά, αυτός ο άνθρωπος ασκεί κακή καλλιέργεια! Ωστόσο το κάνει ασυνείδητα. Όσο πιο πολύ σκέφτεται μ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο χειρότερος γίνεται ο νους του. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λάβει τον Φα και δεν ξέρει να εκτιμά την αρετή. Έτσι νομίζει ότι μπορεί να αναπτύξει ενέργεια κάνοντας απλά τις ασκήσεις και να αποκτήσει ό,τι θέλει μέσω επιδίωξης. Αυτό νομίζει αυτός ο άνθρωπος.


Είναι ακριβώς λόγω των κακόβουλων προθέσεών του που κάποιος έλκει άσχημα πράγματα στον εαυτό του. Ένα ζώο μπορεί να το δει: «Αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει περιουσία μέσα από εξάσκηση τσιγκόνγκ. Ο άλλος θέλει να γίνει διάσημος και να αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις. Α, για κοίτα εδώ, το σώμα του δεν είναι άσχημο κι αυτά που έχει είναι πολύ καλά πράγματα. Το μυαλό του όμως είναι πολύ κακό και επιδιώκει υπερφυσικές δυνάμεις! Μπορεί να έχει δάσκαλο, αλλά ακόμα κι αν έχει, εγώ δεν φοβάμαι». Το ζώο γνωρίζει ότι ένας δάσκαλος από ορθή σχολή καλλιέργειας δεν θα του δώσει υπερφυσικές ικανότητες βλέποντάς τον να τις επιδιώκει μ’ αυτόν τον τρόπο. Όσο περισσότερο τις θέλει, τόσο λιγότερο ο δάσκαλός του θα του τις δώσει, αφού είναι ακριβώς η προσκόλλησή του που πρέπει να αφαιρεθεί. Όσο περισσότερο σκέφτεται μ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο λιγότερες ικανότητες θα λάβει και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να φωτιστεί σ’ αυτό. Όσο τις επιδιώκει, τόσο χειροτερεύει ο νους του. Στο τέλος, βλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος, ο δάσκαλός του θα τον αφήσει με έναν στεναγμό και θα πάψει να τον φροντίζει. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν δάσκαλο και πιθανώς να φροντίζονται από περαστικό δάσκαλο, αφού υπάρχουν πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε διάφορες διαστάσεις. Ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον μπορεί να δει αυτόν τον άνθρωπο και να τον ακολουθήσει για μια μέρα. Μόλις διαπιστώσει ότι δεν είναι αρκετά καλός, το Φωτισμένο Ον θα τον αφήσει. Την επόμενη μέρα ένα άλλο Μεγάλο Φωτισμένο Ον μπορεί να πλησιάσει και ανακαλύπτοντας ότι δεν είναι καλός θα τον αφήσει κι αυτό.


Το ζώο γνωρίζει ότι αυτός, είτε έχει είτε δεν έχει δάσκαλο ή περαστικό δάσκαλο, ο δάσκαλός του δεν θα του δώσει αυτό που επιδιώκει. Επειδή τα ζώα είναι ανίκανα να δουν τις διαστάσεις όπου τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα κατοικούν, δεν φοβούνται και εκμεταλλεύονται το κενό. Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Κάτω από κανονικές συνθήκες οτιδήποτε αν επιδιώκει και θέλει κάποιος για τον εαυτό του οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να τον παρεμποδίσουν. Το ζώο εκμεταλλεύεται αυτό το κενό. «Αν αυτός θέλει κάτι, θα του το προμηθεύσω. Δεν είναι λάθος για μένα να τον βοηθήσω, σωστά;». Έτσι το ζώο θα του το δώσει. Δεν τολμά εξ αρχής να τον κυριεύσει και θα του δώσει πρώτα λίγη ενέργεια να δοκιμάσει. Ο άνθρωπος αυτός από εκεί που την αναζητούσε, θα βρεθεί ξαφνικά μ’ αυτή την ενέργεια, μπορώντας μάλιστα να θεραπεύει και αρρώστιες. Βλέποντας το ζώο ότι αυτό λειτουργεί, το παραπάνω θα είναι μόνο η αρχή για όσα θα ακολουθήσουν. «Αφού το θέλει, θα προσκολληθώ στο σώμα του. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορώ να του δώσω περισσότερα πράγματα και να το κάνω άνετα. Δεν θέλει το Τρίτο Μάτι; Τώρα θα του δώσω τα πάντα». Και έτσι θα τον κυριεύσει.


Ενώ ο επιδιώκων νους αυτού του ανθρώπου σκέφτεται αυτά τα πράγματα, το Τρίτο Μάτι του ανοίγει και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια μαζί με μερικές ασήμαντες υπερφυσικές ικανότητες. Ενθουσιάζεται και νομίζει ότι πήρε τελικά αυτό που αναζητούσε μέσω της εξάσκησης. Στην ουσία δεν πέτυχε τίποτα μέσα απ’ την εξάσκησή του. Νομίζει ότι μπορεί να δει μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να διακρίνει πού βρίσκονται οι αρρώστιες στο σώμα κάποιου. Στην πραγματικότητα όμως το Τρίτο Μάτι του δεν έχει ανοίξει καθόλου. Είναι το ζώο που ελέγχει τον νου του. Το ζώο βλέπει πράγματα με τα μάτια του, τα αντανακλά στον νου αυτού τού ανθρώπου, κι έτσι αυτός πιστεύει ότι το Τρίτο Μάτι του έχει ανοίξει. «Θέλεις να εκπέμψεις γκονγκ; Ορίστε!». Με το που εκτείνει το χέρι του για να εκπέμψει ενέργεια, το ζώο που βρίσκεται πίσω απ’ την πλάτη του τεντώνει κι αυτό το πόδι του. Μόλις εκπέμψει την ενέργεια, η διχαλωτή γλώσσα απ’ το κεφάλι του φιδιού θα βγει να γλείψει το άρρωστο ή το πρησμένο μέρος του ασθενούς. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και οι άνθρωποι αυτοί έχουν όλοι πνευματική ή ζωική κατοχή απ’ τις δικές τους επιδιώξεις.


Επειδή αυτός ο άνθρωπος επιδιώκει πράγματα, όπως περιουσία και φήμη, απέκτησε υπερφυσικές ικανότητες. Μπορεί να θεραπεύει αρρώστιες και απ’ το Τρίτο Μάτι του μπορεί να δει πράγματα. Αυτό τον ευχαριστεί πολύ. Το ζώο το βλέπει: «Θέλεις να κάνεις περιουσία; Πολύ καλά, θα σε οδηγήσω εγώ να κάνεις λεφτά». Είναι πολύ εύκολο να ελέγξει τον νου ενός κοινού ανθρώπου. Το ζώο μπορεί να κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους, να έρθουν σε αυτόν για θεραπεία. Αλλά κοιτάξτε τι άλλο γίνεται: Ενώ αυτός θεραπεύει μια αρρώστια εδώ, το ζώο κάνει τους δημοσιογράφους να τον διαφημίσουν στις εφημερίδες τους εκεί πέρα. Άγει και φέρει τους κοινούς ανθρώπους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος ασθενής δεν τον πληρώσει αρκετά χρήματα, θα έχει επιπτώσεις. Το ζώο θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να του πληρώσει πολλά χρήματα κάποιος. Έτσι αυτός ο άνθρωπος έχει επιτύχει και φήμη και πλούτη, αφού τα λεφτά έρχονται και η φήμη επιτυγχάνεται. Επίσης έχει γίνει δάσκαλος τσιγκόνγκ. Συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος δεν εκτιμά το σίνσινγκ και τολμά να πει οτιδήποτε. Για τον εαυτό του θα πιστεύει πως μόνο τα ουράνια είναι πάνω από αυτόν, τολμώντας ακόμα να ισχυριστεί ότι ο ίδιος είναι η μετενσάρκωση της Λαίδης Μητέρας Βασίλισσας ή του Μέγα Αυτοκράτορα Νεφρίτη. Θα τολμήσει ακόμα να αποκαλέσει τον εαυτό του Φο. Στην πραγματικότητα δεν έχει περάσει από καλλιέργεια του σίνσινγκ, γι’ αυτό επιδιώκει υπερφυσικές ικανότητες μέσα απ’ την εξάσκησή του. Έτσι ο ίδιος φέρνει την κατοχή πνεύματος ή ζώου στον εαυτό του.


Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Και πού είναι το λάθος μ’ αυτό; Εφόσον υπάρχουν χρήματα ή περιουσία που μπορεί κάποιος να αποκτήσει και φήμη να επιτύχει, είναι καλό». Πολλοί σκέφτονται μ’ αυτόν τον τρόπο. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι, το ζώο έχει τον σκοπό του και δεν το κάνει για το τίποτα. Στο σύμπαν υπάρχει μια αρχή: «Καμία απώλεια, κανένα κέρδος». Τι αποκτά; Πριν λίγο δεν το ανέφερα; Θέλει να πάρει την ουσία του σώματός σας για να καλλιεργήσει ανθρώπινη μορφή. Γι’ αυτό συλλέγει την ανθρώπινη ουσία απ’ το σώμα ενός ανθρώπου. Το ανθρώπινο σώμα όμως έχει μόνο αυτό το κομματάκι ουσίας. Αν κάποιος θέλει να καλλιεργηθεί, έχει μόνο αυτό το ένα κομμάτι. Αν επιτρέψετε στο ζώο να το πάρει, ξεχάστε την καλλιέργεια. Πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια; Δεν θα έχετε τίποτα πια και δεν θα μπορέσετε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Ορισμένοι μπορεί να ισχυριστούν: «Δεν θέλω να καλλιεργηθώ, θέλω μόνο να κάνω λεφτά. Όσο έχω λεφτά, όλα είναι εντάξει. Ποιος νοιάζεται!» Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μπορεί να θέλετε να κάνετε περιουσία, αλλά δεν θα σκέφτεστε έτσι όταν σας πω τον λόγο. Γιατί; Αν το ζώο αφήσει το σώμα σας νωρίς, τα τέσσερα άκρα σας θα είναι πολύ αδύναμα. Από τότε και στο εξής, θα είστε έτσι για την υπόλοιπη ζωή σας, επειδή θα έχει πάρει μεγάλο μέρος της ουσίας σας. Αν αφήσει το σώμα σας αργά, θα μείνετε φυτό και θα περάσετε την υπόλοιπη ζωή σας στο κρεβάτι, απλά ανασαίνοντας. Έχετε χρήματα, μπορείτε να τα ξοδέψετε; Έχετε φήμη, μπορείτε να την απολαύσετε; Δεν είναι τρομακτικό;


Τέτοιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα γνωστές μεταξύ των ασκουμένων σήμερα και είναι πάρα πολλές. Ένα ζώο όχι μόνο μπορεί να κατέχει έναν άνθρωπο, αλλά και να σκοτώσει το Αρχέγονο Πνεύμα του, να μπει μέσα στο Παλάτι Νίγουαν του και να μείνει εκεί. Έτσι ενώ αυτό το άτομο θα μοιάζει με ανθρώπινο ον, στην πραγματικότητα δεν θα είναι. Ακόμη κι αυτά μπορούν να συμβούν σήμερα. Κι αυτό γιατί τα ανθρώπινα ηθικά πρότυπα έχουν αλλάξει. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, δεν θα το πιστέψει, ακόμα κι αν του πείτε ότι κάνει αδικία. Ο ίδιος θεωρεί σωστό και πρέπον να κάνει χρήματα, να αποζητά τα χρήματα ή να κάνει περιουσία, και ότι όλα αυτά είναι ορθά. Γι’ αυτό δεν θα διστάσει να βλάψει και να ζημιώσει τους άλλους. Για να κάνει χρήματα θα διαπράξει οποιοδήποτε κακό και θα τολμήσει να κάνει οτιδήποτε. Αν δεν χάσει κάτι, το ζώο δεν θα κερδίσει. Πώς μπορεί να σας δώσει κάτι και να μην πάρει τίποτα; Θέλει να πάρει πράγματα απ’ το σώμα σας. Φυσικά έχουμε πει ότι κάποιος μπαίνει σε μπελάδες, επειδή οι αξίες του είναι λάθος και ο νους του μη ορθός.


Εμείς διδάσκουμε Φάλουν Ντάφα. Στην καλλιέργεια της σχολής μας δεν θα αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα, εφόσον μπορείτε να χειριστείτε καλά το σίνσινγκ σας, αφού ένας ορθός νους μπορεί να συντρίψει εκατό κακά. Αν δεν μπορείτε να διατηρήσετε το σίνσινγκ σας ορθό και επιδιώκετε το ένα ή το άλλο, τότε σίγουρα θα βρεθείτε σε προβλήματα. Μερικοί άνθρωποι απλά δεν μπορούν να παρατήσουν αυτά που ασκούσαν κάποτε. Εμείς απαιτούμε να ασκείτε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας, αφού στη γνήσια καλλιέργεια κάποιος πρέπει να είναι προσηλωμένος σε έναν στόχο. Μερικοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουν γράψει βιβλία. Σας πληροφορώ ότι αυτά τα βιβλία περιέχουν παντός είδους πράγματα και είναι ολόιδια με αυτά που εξασκούν: Είναι φίδια, αλεπούδες και κουνάβια. Καθώς διαβάζετε αυτά τα βιβλία, αυτά τα πράγματα θα ξεπηδήσουν απ’ τις λέξεις. Έχω πει ότι οι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ υπερέχουν αριθμητικά των αληθινών κατά πολλές φορές και δεν μπορείτε να τους διακρίνετε. Έτσι θα πρέπει να ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε. Δεν σας λέω εδώ ότι πρέπει να ασκήσετε Φάλουν Ντάφα – μπορείτε να ασκηθείτε σε όποια Σχολή θέλετε. Όμως υπήρχε ένα ρητό στο παρελθόν: «Είναι προτιμότερο για κάποιον να μη λάβει ορθή διδασκαλία για χίλια χρόνια παρά να καλλιεργήσει άσκηση άγριας αλεπούς για μία μέρα». Επομένως θα πρέπει να ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε και να καλλιεργείστε αληθινά κατά τον ορθό τρόπο. Μην μπερδέψετε τίποτα άλλο στην καλλιέργεια, ούτε καν νοητική πρόθεση. Τα Φάλουν μερικών ανθρώπων είναι παραμορφωμένα. Γιατί είναι παραμορφωμένα; Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ασκήσει άλλα τσιγκόνγκ αλλά την ώρα που ασκούν, με τις σκέψεις τους προσθέτουν πράγματα απ’ τις προηγούμενες εξασκήσεις τους. Δεν προστίθενται αυτά τα πράγματα στην εξάσκηση; Αυτά όσον αφορά το ζήτημα της κατοχής από πνεύμα ή ζώο.


Η συμπαντική γλώσσα


Τι είναι η «συμπαντική γλώσσα»; Η «συμπαντική γλώσσα» είναι όταν ένας άνθρωπος μπορεί ξαφνικά να μιλήσει μια άγνωστη γλώσσα. Μουρμουρίζει κάτι που και ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει. Κάποιος με την ικανότητα της τηλεπάθειας μπορεί να αντιληφθεί τη γενική ιδέα, αλλά όχι τι συγκεκριμένα λέει αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μπορούν και μιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες. Μερικοί το βρίσκουν εξαιρετικό και το θεωρούν ικανότητα, ακόμη και υπερφυσική ικανότητα. Δεν είναι ούτε υπερφυσική ικανότητα ούτε καν ικανότητα ενός ασκουμένου. Ούτε βέβαια μπορεί να αντιπροσωπεύσει το επίπεδο ενός ανθρώπου. Περί τίνος πρόκειται; Είναι ότι ο νους σας ελέγχεται από ένα ξένο πνεύμα. Κι όμως, ακόμα κι αυτό μπορεί να το θεωρήσετε πολύ καλό, να το θέλετε και να είστε χαρούμενοι για αυτό. Όσο πιο ευχαριστημένοι είστε, τόσο καλύτερα σας ελέγχει. Ως αληθινός ασκούμενος, πώς μπορείτε να του επιτρέπετε να σας ελέγχει; Επιπλέον αυτό έρχεται από πολύ χαμηλό επίπεδο. Ως γνήσιοι ασκούμενοι επομένως δεν πρέπει να προσκαλούμε αυτά τα προβλήματα.


Τα ανθρώπινα όντα είναι η ψυχή όλης της ύλης και συνεπώς τα πιο πολύτιμα. Πώς μπορείτε να ελέγχεστε από αυτά τα πράγματα; Πόσο λυπηρό είναι ότι απαρνιέστε το ίδιο σας το σώμα! Μερικά από αυτά τα πράγματα είναι προσκολλημένα στα ανθρώπινα σώματα. Μερικά δεν είναι αλλά παραμένουν σε κοντινή απόσταση απ’ τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά σας επηρεάζουν και σας ελέγχουν. Όταν θελήσετε να μιλήσετε αυτή τη γλώσσα, θα σας αφήσουν να μιλήσετε και να μουρμουρίσετε κάποια πράγματα. Η γλώσσα αυτή μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλον, αν θελήσει να τη μάθει. Αν είναι αρκετά θαρραλέος να τη δοκιμάσει, μπορεί κι αυτός να τη μιλήσει. Στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα έρχονται κατά ομάδες. Αν θέλετε να τη μιλήσετε, κάποιο απ’ αυτά θα έρθει και σ’ εσάς και θα σας αφήσει να την αρθρώσετε.


Πώς μπορεί και συμβαίνει αυτό το πράγμα; Όπως σας έχω πει, όλα αυτά θέλουν να αναβαθμίσουν τα επίπεδά τους αλλά, επειδή δεν υπάρχουν δυσκολίες εκεί πέρα, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν και να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Έτσι βρήκαν μια ιδέα. Θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις, αλλά δεν ξέρουν πώς. Γνωρίζουν ότι η ενέργεια που εκπέμπουν μπορεί να καταστείλει την αρρώστια ενός ασθενούς και να ανακουφίσει προσωρινά τον πόνο του, αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια. Γνωρίζουν επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει, αν χρησιμοποιήσουν το στόμα ενός ανθρώπου για να εκπέμψει την ενέργεια. Αυτό συμβαίνει. Μερικοί άνθρωποι το αποκαλούν ουράνια γλώσσα και άλλοι γλώσσα του Φο. Αυτό είναι συκοφάντηση του Φο. Εγώ το αποκαλώ σκέτη ανοησία!


Είναι γνωστό ότι ένας Φο δεν ανοίγει το στόμα του έτσι επιπόλαια για να μιλήσει. Αν άνοιγε το στόμα του και μιλούσε στη διάστασή μας θα προκαλούσε σεισμό εδώ κάτω. Με τέτοιο δυνατό ήχο πώς θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί; Μερικοί άνθρωποι λένε: «Το Τρίτο Μάτι μου είδε έναν Φο να μου μιλάει». Δεν μιλούσε σ’ εσάς. Μερικοί είδαν επίσης το Φάσεν μου να κάνει το ίδιο. Ούτε το Φάσεν μου μιλούσε σ’ εσάς. Η σκέψη που εξέπεμψε είχε δισδιάστατο ήχο. Όταν το ακούσατε εσείς, ακούστηκε σαν να μιλούσε. Συνήθως μιλά στη δική του διάσταση. Όταν όμως φτάνει ως εδώ, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε καθαρά τι λέει, επειδή οι έννοιες του χώρου και του χρόνου είναι διαφορετικές μεταξύ των δύο διαστάσεων. Ένα σίτσεν στη δική μας διάσταση είναι δύο ώρες. Ένα δικό μας σίτσεν είναι ένας χρόνος σ’ εκείνη τη μεγάλη διάσταση, και ο χρόνος μας εδώ είναι πιο αργός από τον χρόνο εκεί πέρα.


Υπήρχε ένα ρητό στο παρελθόν: «Μια μέρα στον ουρανό, χίλια χρόνια στη γη». Αυτό αναφέρεται στους ουράνιους παραδείσους, όπου οι έννοιες του τόπου και του χρόνου δεν υπάρχουν. Είναι οι παράδεισοι στους οποίους κατοικούν τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα, όπως ο Παράδεισος της Υπέρτατης Μακαριότητας, ο Κρυστάλλινος Παράδεισος, ο Παράδεισος του Φάλουν και ο Παράδεισος του Λωτού. Σ’ αυτά τα μέρη αναφέρεται. Σε εκείνη ωστόσο τη μεγάλη διάσταση, ο χρόνος, αντίθετα, είναι γρηγορότερος απ’ τον δικό μας. Αν μπορείτε να το λάβετε, θα ακούσετε κάποιον να μιλά. Μερικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα της ενακοής και έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά. Μπορούν να ακούσουν κάποιον να μιλά αλλά όχι καθαρά. Οτιδήποτε ακούσετε θα μοιάζει με τιτίβισμα πουλιού ή με το παίξιμο ενός πικάπ σε υψηλή ταχύτητα. Δεν μπορείτε να διακρίνετε τι είναι. Βέβαια μερικοί μπορούν πράγματι να ακούσουν μουσική και ομιλία. Αυτοί διαθέτουν μια υπερφυσική ικανότητα που λειτουργεί ως μεταφορικό όχημα, εξαλείφοντας τη διαφορά χρόνου μεταξύ των δύο διαστάσεων. Τότε ο ήχος μπορεί να φτάσει καθαρά ως τα αυτιά σας και να ξεχωρίσετε αυτά που ακούτε. Έτσι ακριβώς είναι. Μερικοί άνθρωποι το ονομάζουν γλώσσα του Φο, αλλά δεν είναι καθόλου.


Όταν δύο Φωτισμένα Όντα συναντιούνται, μπορούν να καταλάβουν τα πάντα με ένα χαμόγελο. Αυτό οφείλεται στη χωρίς ήχο τηλεπαθητική τους επικοινωνία και ό,τι λαμβάνεται είναι σε δισδιάστατο ήχο. Όταν χαμογελούν, έχουν ήδη ανταλλάξει τις ιδέες τους. Αυτή δεν είναι η μόνη μέθοδος που χρησιμοποιούν. Μερικές φορές χρησιμοποιούν και άλλον τρόπο. Ξέρετε ότι στον Ταντρισμό οι Θιβετιανοί λάμα είναι πολύ εκλεκτικοί με τη χρήση συνθηματικών χειρονομιών. Αν ρωτήσετε έναν λάμα τι είναι οι συνθηματικές χειρονομίες, θα σας πει ότι είναι η «υπέρτατη γιόγκα». Αλλά για ποιο πράγμα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται, δεν ξέρει ούτε αυτός. Στην πραγματικότητα είναι η γλώσσα των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, χρησιμοποιούν μεγάλες συνθηματικές χειρονομίες – είναι πολύ όμορφες και αποτελούνται από διάφορες μεγάλες συνθηματικές χειρονομίες. Όταν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, χρησιμοποιούν μικρές συνθηματικές χειρονομίες. Και αυτές είναι πολύ όμορφες και αποτελούνται από διάφορες μικρές συνθηματικές χειρονομίες. Είναι πολύ εξελιγμένες και πλούσιες, επειδή είναι γλώσσα. Στο παρελθόν αυτό ήταν ουράνιο μυστικό και τώρα το έχουμε αποκαλύψει. Αυτό που χρησιμοποιείται στο Θιβέτ είναι μόνο μερικές κινήσεις αποκλειστικά για την εξάσκηση και οι άνθρωποι τις έχουν ταξινομήσει και συστηματοποιήσει. Χρησιμεύουν μόνο ως γλώσσα στην εξάσκηση και υπάρχουν μερικοί μόνο τύποι χειρονομιών για αυτόν τον σκοπό. Οι γνήσιες συνθηματικές χειρονομίες είναι πάρα πολύ εκλεπτυσμένες.


Τι έχει δώσει ο Δάσκαλος στους ασκούμενους;


Μόλις με βλέπουν μερικοί άνθρωποι σφίγγουν το χέρι μου και δεν το αφήνουν. Όταν άλλοι τους βλέπουν να ανταλλάσσουν χειραψία μαζί μου, έρχονται κι αυτοί να ανταλλάξουν χειραψία μαζί μου. Γνωρίζω τι υπάρχει στο μυαλό τους. Μερικοί είναι πολύ χαρούμενοι που θα ανταλλάξουν χειραψία με τον δάσκαλο. Μερικοί θέλουν να λάβουν κάποια μηνύματα και δεν αφήνουν το χέρι μου. Έχουμε πει ότι η πραγματική καλλιέργεια είναι δική σας υπόθεση. Δεν είμαστε εδώ για θεραπεία και υγεία, ούτε για να σας δώσουμε μηνύματα ή να θεραπεύσουμε τις ασθένειές σας. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Οι ασθένειές σας θα θεραπευτούν άμεσα από εμένα. Αυτοί που ασκούνται σε χώρους άσκησης θα έχουν το Φάσεν μου, για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Αυτοί που μελετούν Ντάφα, διαβάζοντας το βιβλίο μόνοι τους, επίσης θα έχουν το Φάσεν μου για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Νομίζετε ότι θα αυξήσετε το γκονγκ σας αγγίζοντας το χέρι μου; Δεν είναι αστείο αυτό;


Το γκονγκ εξαρτάται απ’ την καλλιέργεια του σίνσινγκ. Αν δεν καλλιεργείστε αληθινά, το γκονγκ σας δεν μεγαλώνει, και αυτό γιατί υπάρχει πρότυπο για το σίνσινγκ. Ενώ το γκονγκ σας μεγαλώνει, ένας που βρίσκεται στα υψηλά επίπεδα μπορεί να δει ότι, όταν η προσκόλλησή σας, αυτή η υλική ουσία, αφαιρεθεί, ένα είδος στήλης μέτρησης αναπτύσσεται πάνω απ’ το κεφάλι σας. Αυτή στήλη μέτρησης έχει τη μορφή στήλης γκονγκ. Το ύψος της είναι τόσο όσο και η στήλη του γκονγκ σας. Αντιπροσωπεύει το γκονγκ που έχετε καλλιεργήσει. Αντιπροσωπεύει επίσης το ύψος του σίνσινγκ σας. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, όσο κι αν σας προσθέσουν άλλοι. Ούτε το ελάχιστο δεν μπορεί να προστεθεί. Δεν πρόκειται να παραμείνει εκεί και θα αποκολληθεί εξ ολοκλήρου. Μπορώ αμέσως να σας κάνω να φτάσετε στην κατάσταση των «Τριών Λουλουδιών επί της κεφαλής» (Σάνχουα τζουντίνγκ). Μόλις όμως βγείτε από εδώ, το γκονγκ θα αποκολληθεί, γιατί δεν είναι δικό σας και δεν έχει αναπτυχθεί απ’ τη δική σας καλλιέργεια. Επειδή το σίνσινγκ σας δεν είναι ακόμα σε εκείνο το επίπεδο, δεν μπορεί να παραμείνει εκεί. Όποιος κι αν θελήσει να το προσθέσει σε σας, δεν θα μπορέσει να το κάνει, επειδή προέρχεται από την καλλιέργεια του ιδίου, του δικού του νου. Μπορείτε να ανεβείτε, μόνο αναπτύσσοντας σταθερά το δικό σας γκονγκ, βελτιώνοντας συνεχώς και συνταυτίζοντας τον εαυτό σας με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μερικοί άνθρωποι ζητούν το αυτόγραφό μου αλλά δεν θέλω να τους το δώσω. Μερικοί καυχιούνται ότι έχουν το αυτόγραφο του Δασκάλου, θέλουν να το επιδείξουν ή θέλουν το μήνυμα του Δασκάλου να τους προστατέψει. Αυτό δεν είναι προσκόλληση; Εσείς οι ίδιοι πρέπει να καλλιεργηθείτε. Για ποια μηνύματα μιλάτε; Είναι δυνατόν να αναζητάτε τέτοια πράγματα σε καλλιέργεια υψηλού επιπέδου; Ποιο το όφελος; Αυτά αφορούν μόνο αυτούς που ψάχνουν θεραπεία και υγεία.


Σε πολύ μικροσκοπικό επίπεδο το κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο από το γκονγκ που αναπτύσσετε, έχει ακριβώς την ίδια μορφή με εσάς. Αφότου φτάσετε «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου», θα καλλιεργήσετε το σώμα ενός Φο. Αυτό το γκονγκ θα πάρει τη μορφή ενός Φο. Είναι απίστευτα όμορφο και κάθεται πάνω σ’ ένα λουλούδι λωτού. Κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο είναι έτσι. Το γκονγκ ενός ζώου όμως είναι κάτι σαν μικρές αλεπούδες ή φίδια και σε πολύ μικροσκοπικό επίπεδο τα λεπτά τους σωματίδια έχουν αυτή τη μορφή. Υπάρχει επίσης κάτι που ονομάζεται «μηνύματα». Μερικοί άνθρωποι ανακατεύουν τσάι και σας λένε να το πιείτε, διότι θεωρείται γκονγκ. Ένας καθημερινός άνθρωπος θέλει μόνο προσωρινά να ανακουφίσει τους πόνους του αναβάλλοντας και καταστέλλοντας την αρρώστιά του. Στο κάτω-κάτω ένας καθημερινός άνθρωπος είναι ένας καθημερινός άνθρωπος. Εμείς δεν ασχολούμαστε με το πώς αυτός κάνει το σώμα του άνω-κάτω. Εσείς είστε ασκούμενοι. Γι’ αυτό σας τα λέω αυτά. Από εδώ και πέρα δεν πρέπει να κάνετε τέτοια πράγματα. Ποτέ μην αναζητάτε τέτοια πράγματα, όπως τα λεγόμενα «μηνύματα», αυτό ή εκείνο. Ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ ισχυρίζεται: «Σας δίνω μηνύματα και μπορείτε να τα λάβετε σε όλη τη χώρα». Τι λαμβάνετε; Σας λέω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ χρήσιμα. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι είναι καλά, είναι μόνο για θεραπεία και υγεία. Ως ασκούμενοι όμως, το γκονγκ μας προέρχεται απ’ τη δική μας καλλιέργεια. Μηνύματα από άλλους ανθρώπους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδό σας παρά μόνο να θεραπεύσουν αρρώστιες για καθημερινούς ανθρώπους. Πρέπει να διατηρείτε ορθό νου. Κανείς δεν μπορεί να καλλιεργήσει για άλλον. Μόνο όταν αληθινά καλλιεργείστε οι ίδιοι για τον εαυτό σας μπορείτε να αναβαθμίσετε το επίπεδό σας.


Τότε τι σας έχω δώσει; Όλοι γνωρίζετε ότι πολλοί ασκούμενοί μας δεν έχουν ασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ και τα σώματά τους φέρουν αρρώστιες. Παρ’ όλο που αρκετοί έχουν ασκήσει τσιγκόνγκ για πολλά χρόνια, ακόμα παραμένουν στο επίπεδο του τσι χωρίς να έχουν αναπτύξει γκονγκ. Βέβαια μερικοί έχουν θεραπεύσει ασθενείς χωρίς να γνωρίζουν πώς το έκαναν. Όταν σας μιλούσα για την κατοχή από πνεύμα ή ζώο, ήδη αφαιρούσα τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα, όποια κι αν ήταν, απ’ τα σώματα των γνήσιων ασκούμενων του Ντάφα. Έχω αφαιρέσει όλα εκείνα τα πράγματα μέσα και έξω απ’ τα σώματά τους. Όταν εκείνοι που πραγματικά καλλιεργούνται μόνοι τους, διαβάσουν αυτόν τον Ντάφα, θα καθαρίσω και τα δικά τους σώματα. Το περιβάλλον του σπιτιού σας πρέπει επίσης να καθαριστεί. Το γρηγορότερο δυνατό πρέπει να πετάξετε εκείνη την πλακέτα πνευμάτων για την αλεπού ή το κουνάβι που παλιότερα φυλάσσατε ευλαβικά. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί και δεν υπάρχουν πια. Εφόσον θέλετε να καλλιεργηθείτε, μπορούμε να διευκολύνουμε όσο γίνεται τον δρόμο σας κι έτσι αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν για εσάς. Αυτά γίνονται μόνο για πραγματικούς καλλιεργητές. Μερικοί δεν θέλουν να καλλιεργηθούν και μέχρι τώρα δεν έχουν καν καταλάβει τι είναι η καλλιέργεια. Αυτούς δεν μπορούμε να τους φροντίσουμε. Φροντίζουμε μόνο τους γνήσιους ασκούμενους.


Υπάρχει και ένας άλλος τύπος ανθρώπου. Στο παρελθόν μπορεί κάποιος να πληροφορήθηκε ότι είχε κατοχή από πνεύμα ή ζώο, ενώ και ο ίδιος έτσι ένιωθε. Ωστόσο, ακόμα κι αφού του αφαιρέθηκε, το μυαλό του εξακολουθεί να ανησυχεί για αυτό. Διαρκώς σκέφτεται ότι η κατάσταση αυτή ακόμα υπάρχει. Πιστεύει ότι το πνεύμα ή το ζώο είναι ακόμα εκεί. Είναι κι αυτό μια προσκόλληση που αποκαλείται υποψία. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και πάλι να το φέρει στον εαυτό του. Πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή την προσκόλληση, αφού η κατοχή πνεύματος ή ζώου δεν υπάρχει πια. Μερικοί άνθρωποι έχουν ήδη καθαριστεί από αυτά τα πράγματα κατά τις προηγούμενες διαλέξεις. Έχω ήδη τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα για αυτούς, αφαιρώντας εντελώς την κατοχή από πνεύμα ή ζώο.


Η Σχολή του Τάο απαιτεί τα θεμέλια να τεθούν σε άσκηση χαμηλού επιπέδου. Το ουράνιο κύκλωμα, το ντάντιεν και κάποια άλλα πράγματα, επίσης πρέπει να αναπτυχθούν. Εδώ θα σας εφοδιάσουμε με ένα Φάλουν, με τσίτζι και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για άσκηση καλλιέργειας κλπ. – πάνω από δέκα χιλιάδες απ’ αυτούς. Θα σας δοθούν όλα, σαν να φυτεύονται σπόροι μες στο σώμα σας. Αφού αφαιρεθούν οι ασθένειές σας, θα κάνω όλα όσα χρειάζεται να γίνουν και θα σας δώσω όλα όσα πρέπει να δοθούν. Τότε θα μπορέσετε πραγματικά να ασκήσετε καλλιέργεια στη σχολή μας μέχρι το τέλος. Αν δεν σας δώσω τίποτα, είναι μόνο για θεραπεία και υγεία. Ειλικρινά, μερικοί άνθρωποι δεν εκτιμούν το σίνσινγκ και θα ήταν καλύτερα να κάνουν γυμναστική.


Εφόσον καλλιεργείστε πραγματικά, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας. Οι αυτοδίδαχτοι, θα αποκτήσουν κι εκείνοι τα ίδια πράγματα, αλλά πρέπει να είναι γνήσιοι ασκούμενοι. Όλα αυτά τα δίνουμε στους αληθινούς ασκούμενους. Έχω πει ότι πρέπει πραγματικά να σας φροντίσω σαν να είστε μαθητές μου. Επιπλέον, πρέπει να μελετάτε τον Φα των υψηλών επιπέδων πέρα ως πέρα και να γνωρίζετε πώς να καλλιεργείστε. Θα διδαχτείτε και θα μάθετε και τις πέντε ασκήσεις συνολικά. Στο μέλλον θα μπορέσετε να φτάσετε σε πολύ υψηλό επίπεδο – τόσο υψηλό που ξεπερνά τη φαντασία σας. Εφόσον καλλιεργείστε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα να αποκτήσετε τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια. Διδάσκοντας αυτόν τον Φα, ενσωματώνω διαφορετικά επίπεδα. Στη μελλοντική καλλιέργειά σας στα διάφορα επίπεδα, πάντα θα τον βρίσκετε να αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο για εσάς.


Ως ασκούμενος το μονοπάτι της ζωής σας θα αλλάξει από δω και μπρος. Τα Φάσεν μου θα το ανακαθορίσουν για εσάς. Πώς ανακαθορίζεται; Πόσα χρόνια ζωής έχει ακόμα ένας άνθρωπος; Ο ίδιος δεν το ξέρει. Μερικοί μπορεί να αρρωστήσουν βαριά μετά από μισό ή έναν χρόνο ή μπορεί να είναι άρρωστοι για αρκετά χρόνια. Κάποιοι μπορεί να πάθουν εγκεφαλικό ή άλλες αρρώστιες και να μην μπορούν να κινηθούν καθόλου. Πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε για την υπόλοιπη ζωή σας; Πρέπει να τα φροντίσουμε όλα αυτά για εσάς, αποτρέποντας αυτά τα πράγματα απ’ το να συμβούν. Ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο για πραγματικούς ασκούμενους. Δεν επιτρέπεται να γίνουν απερίσκεπτα για καθημερινούς ανθρώπους. Διαφορετικά ισοδυναμούν με κακή πράξη. Για τους καθημερινούς ανθρώπους πράγματα όπως γέννηση, γηρατειά, ασθένεια και θάνατος, προκύπτουν όλα από καρμικές σχέσεις και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά βούληση.


Θεωρούμε τους ασκούμενους ως τους πιο πολύτιμους ανθρώπους. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνο για ασκούμενους. Πώς τα κάνουμε αυτά; Αν ένας δάσκαλος έχει εξαιρετικές αρετές, δηλαδή κατέχει εξαιρετικής ισχύος γκονγκ, αυτός ο δάσκαλος μπορεί να εξαλείψει το κάρμα σας. Αν το επίπεδο ενέργειας του δασκάλου είναι υψηλό, μπορεί να εξαλείψει μεγάλο μέρος απ’ το κάρμα σας. Αν το επίπεδο ενέργειας του δασκάλου είναι χαμηλό, μπορεί να εξαλείψει μικρό μόνο μέρος απ’ το κάρμα σας. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Θα συγκεντρώσουμε όλο το κάρμα που έχετε στην υπόλοιπη ζωή σας και θα εξαλείψουμε ένα μέρος ή το μισό απ’ αυτό. Ακόμα και το μισό που απομένει είναι πιο ψηλό από ένα βουνό και δεν μπορείτε να το υπερνικήσετε. Άρα τι πρέπει να γίνει; Όταν επιτύχετε το Τάο, πολλοί άνθρωποι στο μέλλον θα επωφεληθούν. Έτσι πολλοί άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν ένα μέρος απ’ το κάρμα σας. Φυσικά αυτό δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όσο για εσάς μέσα απ’ την εξάσκηση θα αναπτύξετε πολλά όντα μες στο σώμα σας. Εκτός απ’ το Κύριο και το Βοηθητικό σας Πνεύμα, πολλά ακόμη απ’ τα «εγώ» σας, θα πάρουν ένα κομμάτι για εσάς. Δεν θα έχει απομείνει σχεδόν τίποτα για εσάς την ώρα που περνάτε τις δοκιμασίες. Αλλά, αν και δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα, είναι ακόμα τόσο που και πάλι δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Τι άλλο πρέπει να γίνει; Θα διαιρεθεί σε πάρα πολλά κομμάτια για τις διάφορες φάσεις της καλλιέργειάς σας. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας, να μεταμορφώσετε το κάρμα σας και να αυξήσετε το γκονγκ σας.


Το να ασκήσει κάποιος καλλιέργεια, δεν είναι εύκολο. Έχω πει ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι κάτι έξω από τη σφαίρα του καθημερινού ανθρώπου και πιο δύσκολο από οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι υπερφυσικό; Επομένως οι απαιτήσεις για εσάς είναι υψηλότερες από οποιαδήποτε υπόθεση του καθημερινού ανθρώπου. Ως ανθρώπινα όντα έχουμε Αρχέγονα Πνεύματα και το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται. Αφού το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται, σκεφτείτε το: Δεν έκανε το Αρχέγονο Πνεύμα σας κακές πράξεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των προηγούμενων ζωών σας; Είναι πολύ πιθανό. Μπορεί να έχετε σκοτώσει, να χρωστάτε κάτι σε κάποιον, να εκμεταλλευτήκατε κάποιον, να βλάψατε ή να πληγώσατε κάποιον. Τότε, αν αυτά είναι αλήθεια, την ώρα που καλλιεργείστε εδώ, μπορούν να σας βλέπουν πολύ καθαρά από εκεί πέρα. Δεν τους νοιάζει αν θεραπεύετε τις αρρώστιες σας και διατηρείστε υγιής, γιατί γνωρίζουν ότι έτσι το χρέος μόνο αναβάλλεται. Αν δεν το πληρώσετε τώρα, θα το πληρώσετε αργότερα και μάλιστα αργότερα θα το πληρώσετε και πιο ακριβά. Οπότε δεν ανησυχούν αν δεν πληρώσετε προς το παρόν.


Αν όμως πείτε ότι καλλιεργηθείτε, δεν θα σας αφήσουν να το κάνετε. «Θέλεις να καλλιεργηθείς και να φύγεις. Όταν θα έχεις αναπτύξει γκονγκ, δεν θα μπορούμε να σε φτάσουμε ή να σε αγγίξουμε». Δεν θα το αφήσουν να συμβεί και θα δοκιμάσουν τα πάντα για να σας σταματήσουν απ’ την καλλιέργεια. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να σας εμποδίσουν. Θα έρθουν ακόμα και να σας σκοτώσουν στα αλήθεια. Φυσικά δεν θα κοπεί το κεφάλι σας, κατά τον διαλογισμό. Αυτό είναι αδύνατον, αφού ό,τι γίνει πρέπει να υπακούει στις συνθήκες της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Ίσως μόλις βγείτε απ’ την πόρτα, να σας χτυπήσει αυτοκίνητο ή να πέσετε από ένα κτίριο ή να συναντήσετε άλλους κινδύνους. Τέτοια πράγματα μπορεί να συμβούν και θα είναι πολύ επικίνδυνα. Η γνήσια καλλιέργεια δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαντάζεστε. Νομίζετε ότι αν θέλετε να καλλιεργηθείτε θα μπορέσετε να το κάνετε; Μόλις θελήσετε ειλικρινά να καλλιεργηθείτε, την ίδια στιγμή η ζωή σας θα βρεθεί σε κίνδυνο και το ζήτημα αυτό θα σας απασχολήσει. Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ δεν τολμούν να καθοδηγήσουν μαθητές προς τα ανώτερα επίπεδα. Γιατί; Διότι δεν μπορούν να φροντίσουν αυτό το ζήτημα – δεν μπορούν να σας προστατέψουν.


Στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί που δίδασκαν το Τάο. Δίδασκαν έναν μόνο μαθητή και σχεδόν το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να φροντίσουν έναν μαθητή. Για να το κάνει όμως σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, ένας μέσος άνθρωπος δεν θα το τολμούσε. Αλλά, όπως σας έχουμε πει, εγώ μπορώ να το κάνω επειδή έχω αμέτρητα Φάσεν που κατέχουν τις πανίσχυρες θεϊκές δυνάμεις μου. Μπορούν να καταδείξουν εξαιρετικές υπερφυσικές δυνάμεις – τις πανίσχυρες δυνάμεις του Φα. Εκτός αυτού, αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Δεν ήμουν απερίσκεπτος όταν βγήκα στο κοινό. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα που παρακολουθούν το γεγονός. Αυτή είναι η τελευταία φορά που διδάσκουμε έναν ορθό τρόπο στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Γι’ αυτό δεν επιτρέπουμε τίποτα να πάει στραβά. Αν πραγματικά ακολουθήσετε τον ορθό τρόπο στην καλλιέργεια, κανείς δεν θα τολμήσει να σας κάνει κάτι κατά βούληση. Εκτός αυτού, έχετε την προστασία των Φάσεν μου και δεν θα βρεθείτε σε κανένα κίνδυνο.


Αυτό που χρωστάτε πρέπει να ξεπληρωθεί. Άρα κάποια επικίνδυνα πράγματα είναι δυνατόν να συμβούν κατά την καλλιέργεια. Όταν αυτά συμβούν δεν θα φοβηθείτε ούτε θα επιτραπεί να διατρέξετε πραγματικό κίνδυνο. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Όταν δίδασκα στο Πεκίνο, μια ασκούμενη διέσχιζε τον δρόμο με το ποδήλατό της. Σε μια στροφή του δρόμου, ένα πολυτελές αυτοκίνητο ήρθε και χτύπησε αυτή την ασκούμενη, μια γυναίκα πάνω από πενήντα ετών. Η σύγκρουση ήταν πολύ δυνατή. Το κεφάλι της χτύπησε με κρότο πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου. Εκείνη τη στιγμή τα πόδια της ασκούμενης ήταν ακόμα στα πετάλια του ποδηλάτου. Παρά το χτύπημα στο κεφάλι, δεν ένιωσε κανένα πόνο. Όχι μόνο δεν ένιωσε πόνο, αλλά ούτε μάτωσε ούτε πρήστηκε. Ο οδηγός φοβήθηκε πάρα πολύ και βγήκε γρήγορα απ’ το αυτοκίνητο. Αμέσως τη ρώτησε αν ήταν τραυματισμένη και της πρότεινε να πάνε στο νοσοκομείο. Αυτή απάντησε ότι όλα ήταν εντάξει. Αυτή η ασκούμενη είχε πολύ υψηλού επιπέδου σίνσινγκ και δεν θα έβαζε τον οδηγό σε προβλήματα. Είπε ότι όλα ήταν εντάξει, αν και η σύγκρουση άφησε ένα μεγάλο κοίλωμα στο αυτοκίνητο.


Πράγματα σαν κι αυτό έρχονται να πάρουν τη ζωή σας, αλλά δεν θα κινδυνεύσετε. Την τελευταία φορά που οργανώσαμε σεμινάριο στο πανεπιστήμιο του Τζίλιν, ένας ασκούμενος περπατούσε με το ποδήλατό του. Βγαίνοντας από την κύρια είσοδο του πανεπιστημίου του Τζίλιν και φτάνοντας στη μέση του δρόμου, τον στρίμωξαν ξαφνικά δύο αυτοκίνητα. Σχεδόν τον χτύπησαν, αλλά δεν φοβήθηκε καθόλου. Όταν συναντάμε τέτοια πράγματα, συνήθως δεν φοβόμαστε. Εκείνη τη στιγμή τα αυτοκίνητα σταμάτησαν και δεν συνέβη τίποτα.


Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη στο Πεκίνο. Τον χειμώνα σκοτεινιάζει πολύ νωρίς και ο κόσμος πάει νωρίς για ύπνο. Οι δρόμοι ήταν άδειοι και ήσυχοι. Ένας ασκούμενος πήγαινε σπίτι με το ποδήλατό του. Μπροστά του ήταν μόνο ένα τζιπ. Ξαφνικά το τζιπ φρέναρε. Αυτός δεν το κατάλαβε και συνέχισε να προχωρά με το κεφάλι κάτω. Ξαφνικά το τζιπ άρχισε να κάνει πίσω με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αν έπεφτε πάνω του με τόση ταχύτητα, σίγουρα θα του έπαιρνε τη ζωή. Ακριβώς πριν να συγκρουστούν, μια δύναμη τράβηξε ξαφνικά το ποδήλατό του προς τα πίσω, πάνω από μισό μέτρο και το τζιπ σταμάτησε απότομα στη ρόδα του ποδηλάτου του. Ίσως ο οδηγός του τζιπ να κατάλαβε ότι κάποιος ήταν πίσω του. Αυτός ο ασκούμενος δεν φοβήθηκε εκείνη τη στιγμή. Όλοι αυτοί που τους συνέβησαν τέτοια περιστατικά εκείνη την ώρα δεν ήταν καθόλου φοβισμένοι, αν και μπορεί να ήταν αργότερα. Η πρώτη σκέψη που του ήρθε ήταν: «Ωωω! Ποιος με τράβηξε πίσω; Πρέπει να τον ευχαριστήσω». Όταν γύρισε για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, δεν είδε κανέναν τριγύρω, ο δρόμος ήταν πολύ ήσυχος. Αμέσως κατάλαβε: «Ήταν ο Δάσκαλος που με προστάτεψε!».


Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στην Τσάνγκτσουν. Ένα κτίριο ήταν υπό κατασκευή κοντά στο σπίτι ενός ασκουμένου. Σήμερα τα κτίρια χτίζονται πολύ ψηλά και η σκαλωσιά ήταν κατασκευασμένη με σιδερένιους στύλους που είναι πέντε εκατοστά σε διάμετρο και τέσσερα μέτρα σε μήκος. Αφού περπάτησε λίγη απόσταση απ’ το σπίτι του, ένας σιδερένιος στύλος έπεσε κάθετα απ’ το πολυώροφο κτίριο στο κεφάλι του. Ο κόσμος στο δρόμο έμεινε έκπληκτος. Αυτός είπε: «Ποιος με χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι;». Νόμισε ότι κάποιος τον είχε χτυπήσει φιλικά στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή γύρισε και είδε ένα μεγάλο Φάλουν να περιστρέφεται πάνω απ’ το κεφάλι του. Ο σιδερένιος στύλος είχε ολισθήσει κατά μήκος του κεφαλιού του και είχε καρφωθεί στο έδαφος, χωρίς να πέσει κάτω. Αν πράγματι είχε καρφωθεί σε ένα ανθρώπινο σώμα –σκεφτείτε το– θα διαπερνούσε το σώμα του σαν να τρυπούσε λουκούμι αφού ήταν τόσο βαρύς. Ήταν πολύ επικίνδυνο.


Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια περιστατικά που πρακτικά είναι αμέτρητα. Και όμως κανένας κίνδυνος δεν έχει προκύψει. Δεν θα συναντήσουν όλοι τέτοιου είδους πράγματα, αλλά μερικοί θα τα συναντήσουν. Είτε τα συναντήσετε είτε όχι, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν θα διατρέξετε κανέναν κίνδυνο. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Μερικοί ασκούμενοι δεν ακολουθούν τις προϋποθέσεις μας για το σίνσινγκ, αφού κάνουν μόνο τις ασκήσεις χωρίς να καλλιεργούν το σίνσινγκ τους. Αυτοί δεν μπορεί να θεωρηθούν ασκούμενοι.


Όσο για το τι σας έχει δώσει ο δάσκαλος, αυτά είναι όσα σας έχω δώσει. Το Φάσεν μου θα σας προστατεύει συνεχώς μέχρι να είστε σε θέση να προστατέψετε οι ίδιοι τον εαυτό σας. Τότε θα καλλιεργείστε Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου και θα έχετε ήδη επιτύχει το Τάο. Όμως πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας αληθινό ασκούμενο και τότε θα μπορέσετε να τα καταφέρετε. Ήταν ένας άνθρωπος που περπατούσε στον δρόμο με το βιβλίο μου στο χέρι του φωνάζοντας: «Έχω την προστασία του Δασκάλου Λι και δεν φοβάμαι μη χτυπηθώ από αυτοκίνητο». Αυτό είναι υπονόμευση του Ντάφα. Τέτοιου είδους άνθρωπος δεν θα προστατευτεί. Στην πραγματικότητα ένας αληθινός ασκούμενος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.


Ενεργειακό πεδίο


Την ώρα που ασκούμαστε υπάρχει ένα πεδίο γύρω μας. Τι πεδίο είναι αυτό; Μερικοί το αποκαλούν πεδίο τσι, μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο. Στην πραγματικότητα είναι λάθος όπως κι αν το αποκαλέσετε, αφού η ύλη που περιέχεται σ’ αυτό το πεδίο είναι πάρα πολύ πλούσια. Σχεδόν κάθε είδος ύλης που υπάρχει σε όλες τις διαστάσεις του σύμπαντός μας περιλαμβάνεται σ’ αυτό το γκονγκ. Είναι πιο σωστό να το λέμε ενεργειακό πεδίο, γι’ αυτό το αποκαλούμε ενεργειακό πεδίο.


Τι μπορεί να κάνει αυτό το πεδίο; Όπως όλοι γνωρίζετε, οι ασκούμενοί μας αυτού του ορθού τρόπου έχουν αυτή την αίσθηση: Επειδή προέρχεται από καλλιέργεια ορθού τρόπου, είναι καλοκάγαθο και συνταυτίζεται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Επομένως την ώρα που κάθονται σ’ αυτό το πεδίο, όλοι οι ασκούμενοί μας μπορούν να το αισθανθούν και ο νους τους είναι απαλλαγμένος από κακές σκέψεις. Εκτός αυτού, όταν κάθονται εκεί πολλοί ασκούμενοι ούτε καν σκέφτονται να καπνίσουν. Νιώθουν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης που είναι πολύ αναπαυτική. Αυτή είναι η ενέργεια που φέρει ένας ασκούμενος ορθού τρόπου και αυτή η επίδρασή της μέσα στον χώρο αυτού του πεδίου. Αργότερα, μετά απ’ αυτό το σεμινάριο, οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε γκονγκ – πραγματικά θα έχετε γκονγκ. Επειδή αυτό που σας διδάσκω είναι καλλιέργεια ορθού τρόπου, θα πρέπει κι εσείς να εφαρμόσετε αυτό το πρότυπο του σίνσινγκ στον εαυτό σας. Όσο ασκείτε και ακολουθείτε τις απαιτήσεις μας για το σίνσινγκ στην καλλιέργεια, η ενέργειά σας βαθμιαία θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή.


Διδάσκουμε τη σωτηρία των εαυτών μας και των άλλων, καθώς και όλων των όντων. Έτσι, όταν το Φάλουν περιστρέφεται προς τα μέσα, σώζει τον ίδιο τον άνθρωπο, και όταν περιστρέφεται προς τα έξω, σώζει τους άλλους. Όταν περιστρέφεται προς τα έξω, εκπέμπει ενέργεια και μπορεί να ωφελήσει τους άλλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όσοι βρίσκονται στον χώρο του ενεργειακού πεδίου σας θα ωφεληθούν και μπορεί να νιώσουν πολύ άνετα. Είτε βρίσκεστε στον δρόμο και περπατάτε, είτε στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι, μπορείτε να έχετε αυτή την επίδραση στους άλλους. Άνθρωποι εντός του πεδίου σας μπορεί, χωρίς να το ξέρετε, να θεραπευτούν απ’ τις αρρώστιες τους, αφού αυτό το πεδίο μπορεί να διορθώσει όλες τις ανώμαλες καταστάσεις. Ένα ανθρώπινο σώμα δεν πρέπει να αρρωσταίνει, αφού η αρρώστια είναι μια αφύσικη κατάσταση. Αυτό μπορεί να διορθώσει αυτή την αφύσικη κατάσταση. Όταν ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος σκέφτεται κάτι κακό, μπορεί να αλλάξει αυτές τις σκέψεις του λόγω της ισχυρής επίδρασης του πεδίου σας – μπορεί να μη θέλει πια να κάνει την κακή πράξη. Ίσως ένας άνθρωπος θέλει να βλαστημήσει. Ξαφνικά, μπορεί να αλλάξει τη σκέψη του και να μη θέλει να βλαστημήσει. Μόνο το ενεργειακό πεδίο από καλλιέργεια ορθού τρόπου μπορεί να έχει αυτή την επίδραση. Γι’ αυτό στο παρελθόν υπήρχε ένα ρητό στον Βουδισμό: «Το Φως του Φο φωτίζει παντού και διορθώνει όλες τις ανωμαλίες». Αυτό ακριβώς σημαίνει.


Πώς πρέπει οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα να διαδίδουν την εξάσκηση;


Μετά το σεμινάριο πολλοί ασκούμενοί μας πιστεύουν ότι αυτή η μέθοδος είναι πολύ καλή και θέλουν να τη μεταδώσουν στους συγγενείς και τους φίλους τους. Ναι, όλοι μπορείτε να τη διαδώσετε και να τη μεταφέρετε σε οποιονδήποτε. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να δηλώσω σε όλους. Σας έχουμε δώσει τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να αξιολογηθούν με χρήματα. Γιατί σας τα δίνω; Είναι για την καλλιέργειά σας. Μόνο αν καλλιεργείστε, μπορούν να σας δοθούν. Δηλαδή, όταν διαδίδετε την εξάσκηση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα πράγματα για να επιδιώξετε φήμη και ιδιοτέλεια. Έτσι δεν μπορείτε να οργανώνετε σεμινάρια και να μαζεύετε δίδακτρα όπως εγώ. Πρέπει να τυπώσουμε βιβλία και υλικό και να ταξιδέψουμε για να διδάξουμε την εξάσκηση. Όλα αυτά είναι έξοδα που χρειάζεται να μπορούμε να τα καλύψουμε. Παρ’ όλα αυτά τα δίδακτρά μας είναι τα χαμηλότερα στη χώρα, ενώ αυτά που μεταδίδουμε είναι τα ανώτερα. Πραγματικά οδηγούμε τους ανθρώπους προς τα ανώτερα επίπεδα. Όλοι το γνωρίζετε αυτό από την ίδια την εμπειρία σας. Ως ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα, όταν θα διαδίδετε την εξάσκηση στο μέλλον έχουμε δύο απαιτήσεις από εσάς.


Η πρώτη είναι ότι δεν επιτρέπεται να πάρετε χρήματα. Σας έχουμε δώσει τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι για να κάνετε περιουσία ή να επιδιώξετε φήμη. Αντίθετα, είναι για τη σωτηρία σας και για να έχετε τη δυνατότητα να καλλιεργηθείτε. Αν πάρετε χρήματα, το Φάσεν μου θα πάρει πίσω όλα όσα σας δόθηκαν και δεν θα είστε πια ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Αυτό που θα έχετε διαδώσει δεν είναι το Φάλουν Ντάφα μας. Όταν το διαδίδετε δεν πρέπει να επιδιώκετε φήμη και προσωπικό κέρδος, παρά μόνο να εξυπηρετείτε τους άλλους εθελοντικά. Οι ασκούμενοί μας συμπεριφέρονται μ’ αυτόν τον τρόπο πανεθνικά και οι βοηθοί στις διάφορες περιοχές έχουν οι ίδιοι δώσει αυτό το παράδειγμα. Αν θέλετε να μάθετε τη μέθοδό μας, μπορείτε να έρθετε. Εμείς μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς και δεν θα σας ζητήσουμε καθόλου χρήματα.


Η δεύτερη απαίτηση είναι ότι δεν πρέπει να προσθέσετε δικά σας πράγματα στο Ντάφα. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των ασκήσεων, άσχετα απ’ το αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, αν έχετε δει κάτι ή έχετε αναπτύξει κάποιες υπερφυσικές ικανότητες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που είδατε για να εξηγήσετε το Φάλουν Ντάφα μας. Αυτό το λίγο που είδατε δεν είναι τίποτα και απέχει πολύ απ’ το πραγματικό νόημα του Φα που εμείς διδάσκουμε. Έτσι όταν διαδίδετε τον Φα στο μέλλον, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με αυτό το ζήτημα. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αρχικά πράγματα του Φάλουν Ντάφα μας θα παραμείνουν αμετάβλητα.


Επιπλέον, κανείς δεν επιτρέπεται να διδάξει τη μέθοδο κατά τον τρόπο που το κάνω εγώ και κανείς από εσάς δεν επιτρέπεται να διδάξει τον Φα με διαλέξεις μεγάλης κλίμακας, όπως κάνω εγώ. Δεν μπορείτε να διδάξετε τον Φα. Κι αυτό γιατί αυτό που διδάσκω εγώ είναι εξαιρετικά εμβριθές και εκτεταμένο και έχει ενσωματωμένα πράγματα των υψηλών επιπέδων. Εσείς καλλιεργείστε σε διάφορα επίπεδα. Μελλοντικά και ενώ θα έχετε προοδεύσει, ακούγοντας πάλι αυτή την ηχογράφηση, θα συνεχίζετε να αναβαθμίζεστε. Καθώς θα συνεχίζετε να την ακούτε, διαρκώς θα αποκτάτε νέα κατανόηση και νέα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει περισσότερο με το διάβασμα αυτού του βιβλίου. Στη διδασκαλία μου περιλαμβάνω πολύ εμβριθή πράγματα από τα υψηλά επίπεδα – έτσι αυτός ο Φα δεν είναι κάτι που εσείς μπορείτε να διδάξετε. Δεν επιτρέπεται επίσης να τον μεταφέρετε χρησιμοποιώντας τα δικά μου αρχικά λόγια ως δικά σας, διαφορετικά είναι λογοκλοπή του Φα. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά μου λόγια, προσθέτοντας ότι έτσι το λέει ο Δάσκαλος Λι ή έτσι είναι γραμμένο στο βιβλίο. Μόνο έτσι μπορείτε να το λέτε. Γιατί; Γιατί όταν το πείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο θα φέρει τη δύναμη του Ντάφα. Δεν μπορείτε να διαδίδετε πράγματα που εσείς καταλαβαίνετε ως Φάλουν Ντάφα. Διαφορετικά, αυτό που μεταδίδετε δεν είναι Φάλουν Ντάφα και αυτό που κάνετε ισοδυναμεί με υπονόμευση του Φάλουν Ντάφα μας. Λέγοντας κάτι με βάση τις δικές σας ιδέες και αντιλήψεις, να ξέρετε πως δεν είναι ο Φα και δεν μπορεί να σώσει ανθρώπους. Ούτε θα έχει κάποια επίδραση. Γι’ αυτό κανείς άλλος δεν μπορεί να διδάξει αυτόν τον Φα.


Ο τρόπος να μεταδώσετε αυτή την εξάσκηση είναι να παίξετε τις ηχογραφήσεις ή τις βιντεοκασέτες για τους μαθητές στις τοποθεσίες εξάσκησης ή σε εκπαιδευτικούς τόπους και τότε οι βοηθοί μπορούν να τους διδάξουν τις ασκήσεις. Μπορείτε να οργανώνετε ομαδικές συναντήσεις για να επικοινωνείτε, να συζητάτε και να μοιράζεστε πράγματα ο ένας με τον άλλον. Απαιτούμε από εσάς να το κάνετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Επίσης κάτι άλλο: Δεν μπορείτε να αποκαλείτε έναν ασκούμενο (μαθητή) που μεταδίδει το Φάλουν Ντάφα, «Δάσκαλο» ή «Σίφου», αφού υπάρχει μόνο ένας δάσκαλος στο Ντάφα. Όλοι οι ασκούμενοι είναι μαθητές, ανεξάρτητα απ’ το πότε άρχισαν να ασκούνται.


Καθώς διαδίδουν την εξάσκηση, μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «ο Δάσκαλος μπορεί να τοποθετήσει Φάλουν και να ρυθμίσει τα σώματα των ανθρώπων, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Δεν πειράζει. Σας έχω ήδη πει ότι πίσω από κάθε ασκούμενο υπάρχει το Φάσεν μου και όχι μόνο ένα. Συνεπώς το Φάσεν μου θα φροντίσει αυτά τα πράγματα. Όταν μεταδίδετε την εξάσκηση σε έναν άνθρωπο, αυτός θα λάβει αμέσως Φάλουν, αν έχει προκαθορισμένη σχέση. Αν δεν έχει καλή προκαθορισμένη σχέση, μπορεί να το αποκτήσει βαθμιαία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εξάσκησης και αφού το σώμα του έχει ρυθμιστεί. Το Φάσεν μου θα τον βοηθήσει να ρυθμίσει το σώμα του. Εκτός αυτών των πραγμάτων, σας λέω ότι όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει τον Φα και τις ασκήσεις διαβάζοντας το βιβλίο μου, βλέποντας τις βιντεοκασέτες μου ή ακούγοντας τις ηχογραφήσεις μου και αν αληθινά θεωρεί τον εαυτό του ασκούμενο, τότε θα λάβει κι αυτός αυτά που του αξίζουν.


Δεν επιτρέπουμε στους ασκούμενούς μας να θεραπεύουν ασθενείς, αφού οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα απαγορεύεται να θεραπεύουν αρρώστιες για άλλους. Εμείς σας τα διδάσκουμε όλα αυτά, για να υψωθείτε στην καλλιέργεια κι όχι για να αναπτύξετε προσκολλήσεις ή να καταστρέψετε το σώμα σας. Οι τοποθεσίες όπου ασκούμαστε είναι καλύτερες από οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία άσκησης τσιγκόνγκ. Θα είναι καλύτερα για εσάς να έρχεστε να ασκείστε στους τόπους εξάσκησής μας, παρά να θεραπεύετε οι ίδιοι την αρρώστιά σας. Τα Φάσεν μου κάθονται σε κύκλο και πάνω απ’ τον τόπο εξάσκησης βρίσκεται μια ασπίδα πάνω στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο Φάλουν. Ένα μεγάλο Φάσεν προστατεύει την τοποθεσία πάνω απ’ την ασπίδα. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη τοποθεσία ούτε τόπος για μια συνηθισμένη εξάσκηση τσιγκόνγκ. Είναι τοποθεσία για άσκηση καλλιέργειας. Πολλοί απ’ τους ασκούμενούς μας με ικανότητες έχουν δει ότι η τοποθεσία του Φάλουν Ντάφα είναι προστατευμένη με κόκκινο φως – γύρω-γύρω είναι παντού κόκκινη.


Το Φάσεν μου έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κατευθείαν Φάλουν για έναν ασκούμενο, αλλά δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις προσκολλήσεις σας. Όταν διδάσκετε τις ασκήσεις σε έναν άνθρωπο μπορεί να πει, «Α, τώρα έχω Φάλουν». Είναι λάθος να πιστεύετε ότι έχει τοποθετηθεί από εσάς. Δεν είναι έτσι. Σας το λέω για να μην αναπτύξετε τέτοια προσκόλληση. Όλα γίνονται από τα Φάσεν μου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα μας πρέπει να διαδίδουν την εξάσκηση.


Οποιοσδήποτε προσπαθήσει να αλλάξει τις ασκήσεις του Φάλουν Ντάφα βλάπτει τον Ντάφα και τη Σχολή εξάσκησής μας. Μερικοί έχουν μετατρέψει τις οδηγίες των ασκήσεων σε στίχους. Αυτό είναι απολύτως ανεπίτρεπτο. Ένας γνήσιος τρόπος καλλιέργειας πάντα έχει τις ρίζες του σε προϊστορικούς χρόνους. Έχει κληρονομηθεί από πάρα πολύ μακρινή εποχή και έχει καλλιεργήσει επιτυχημένα αμέτρητα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα. Κανείς δεν τολμά να αλλάξει το παραμικρό από αυτόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο σ’ αυτή την «Τελική Περίοδο του Ντάρμα» που ζούμε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Όλοι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μ’ αυτό το ζήτημα.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ


Απώλεια και κέρδος


Στην κοινότητα των καλλιεργητών συχνά αναφέρεται η σχέση μεταξύ απώλειας και κέρδους. Αυτό συζητιέται ακόμη και μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Πώς πρέπει οι ασκούμενοί μας να βλέπουν την απώλεια και το κέρδος; Όχι βέβαια όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Αυτό που οι συνηθισμένοι άνθρωποι επιζητούν είναι το προσωπικό κέρδος και πώς να ζήσουν καλά και άνετα. Οι ασκούμενοί μας όχι μόνο δεν είναι έτσι, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Εμείς δεν αναζητούμε αυτά που οι καθημερινοί άνθρωποι επιθυμούν. Αντίθετα, αυτό που λαμβάνουμε είναι κάτι που οι καθημερινοί άνθρωποι, ακόμη κι αν θέλουν, δεν μπορούν να το αποκτήσουν παρά μόνο μέσα από καλλιέργεια.


Η απώλεια στην οποία εμείς αναφερόμαστε δεν είναι κάτι περιορισμένο. Όταν κάποιος μιλά για απώλεια, έχει στον νου του τη δωρεά χρημάτων, τη βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη ή την ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο στο δρόμο. Κι αυτά βέβαια είναι μια μορφή απώλειας, όμως αφορούν αποκλειστικά και μόνο χρήματα ή κάποια ιδιοκτησία. Δηλαδή όταν κάποιον δεν τον απασχολούν και τόσο αυτά τα πράγματα. Η εγκατάλειψη περιουσίας, βέβαια, είναι μια πλευρά της απώλειας και μάλιστα σχετικά μεγάλη. Αλλά η απώλεια για την οποία εμείς μιλούμε δεν περιορίζεται σ’ αυτό το στενό πλαίσιο. Ως ασκούμενοι, στην πορεία της καλλιέργειάς μας έχουμε πάρα πολλές προσκολλήσεις που πρέπει να εγκαταλείψουμε, όπως η νοοτροπία της επίδειξης, η ζήλια, η ανταγωνιστική νοοτροπία και ο φανατισμός. Πολλές και διάφορες προσκολλήσεις πρέπει να χαθούν. Έτσι η απώλεια για την οποία εμείς μιλούμε έχει ευρύτερη έννοια. Καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας πρέπει να χάσουμε όλες τις προσκολλήσεις και τις διάφορες επιθυμίες των καθημερινών ανθρώπων.


Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: «Καλλιεργούμαστε μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Αν χάσουμε τα πάντα, δεν θα γίνουμε το ίδιο με μοναχούς και μοναχές; Φαίνεται αδύνατο να χάσουμε τα πάντα». Στη Σχολή μας αυτοί που καλλιεργούνται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων απαιτείται να καλλιεργηθούν ακριβώς μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και να προσαρμοστούν μες στους καθημερινούς ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην πραγματικότητα κανείς δεν σας ζητά να χάσετε οτιδήποτε υλικό. Δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η θέση σας ή πόσο μεγάλη περιουσία έχετε. Το κλειδί είναι να μπορείτε να αφήσετε την προσκόλληση.


Η δική μας Σχολή εξάσκησης στοχεύει κατευθείαν στον νου σας. Το κύριο είναι όταν προκύπτουν ζητήματα προσωπικού κέρδους ή συγκρούσεις με άλλους, να μπορείτε να τα παίρνετε ελαφρά και να μην πολυνοιάζεστε. Η καλλιέργεια σε ναούς ή μακρινά βουνά και δάση κόβει εντελώς την επαφή σας με την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, εξαναγκάζοντάς σας να χάσετε τις προσκολλήσεις των καθημερινών ανθρώπων και να απαρνηθείτε οποιαδήποτε υλικά οφέλη, με σκοπό να τα εγκαταλείψετε. Αυτός που καλλιεργείται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων δεν ακολουθεί αυτό το μονοπάτι. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ ζει σ’ αυτό το κοινό ανθρώπινο περιβάλλον, δεν θα πρέπει να πολυνοιάζεται για αυτά. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Είναι όμως και το πιο σημαντικό στη Σχολή μας. Άρα η απώλεια στην οποία αναφερόμαστε είναι απώλεια σε ευρεία κι όχι σε περιορισμένη έννοια. Μιλώντας για καλές πράξεις ή ελεημοσύνη ρίξτε μια ματιά στους ζητιάνους της σημερινής εποχής. Μερικοί απ’ αυτούς που βλέπετε στο δρόμο είναι επαγγελματίες και μπορεί να έχουν περισσότερα χρήματα από εσάς. Πρέπει να εστιάζουμε στα πιο σημαντικά κι όχι στα επουσιώδη. Πρέπει να ασκούμε την καλλιέργειά μας ανοιχτά και με αξιοπρέπεια. Είναι μια διαδικασία που θα χάνουμε – αυτά που χάνουμε όμως, είναι τα άσχημα πράγματα.


Οι άνθρωποι συνήθως πιστεύουν ότι όλα όσα επιδιώκουν είναι καλά. Βλέποντάς το από υψηλό επίπεδο, όλα αυτά είναι για να ικανοποιήσουν τα πρόσκαιρα συμφέροντά τους μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Στη θρησκεία λέγεται ότι όσα χρήματα ή υψηλή θέση κι αν έχετε, είναι μόνο για μερικές δεκαετίες. Κανείς δεν μπορεί να τα φέρει με τη γέννηση ή να τα πάρει με τον θάνατο. Γιατί είναι τόσο πολύτιμο το γκονγκ; Επειδή αναπτύσσεται κατευθείαν στο σώμα του Αρχέγονου Πνεύματός σας και μπορείτε να το φέρετε με τη γέννηση και να το πάρετε με τον θάνατο. Επιπλέον προσδιορίζει άμεσα τη Θέση Καρπού σας στην καλλιέργεια και είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί. Δηλαδή, αυτό που χάνετε είναι κάτι κακό κι έτσι μπορείτε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό. Τότε τι κερδίζετε; Την αναβάθμιση του επιπέδου σας. Τελικά επιτυγχάνετε τον Ορθό Καρπό και ολοκληρώνετε την καλλιέργεια, λύνοντας το βασικό ζήτημα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψετε αμέσως τις κάθε είδους επιθυμίες των καθημερινών ανθρώπων και να φτάσετε το πρότυπο ενός πραγματικού ασκούμενου, αφού παίρνει χρόνο για να το καταφέρετε. Ακούγοντάς με να λέω ότι παίρνει χρόνο μπορεί να πείτε: «ο Δάσκαλος μάς είπε ότι παίρνει χρόνο» κι έτσι να προχωρήσετε αργά. Αυτό δεν επιτρέπεται! Πρέπει να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας, αν και σας επιτρέπουμε να αναβαθμίζεστε βαθμιαία. Αν μπορούσατε να το καταφέρετε αυτό στη στιγμή σήμερα, θα ήσασταν σήμερα ένας Φο. Συνεπώς δεν είναι ρεαλιστικό. Θα μπορέσετε να το επιτύχετε βαθμιαία.


Αυτό που χάνουμε στην ουσία είναι κάτι κακό. Τι είναι; Είναι κάρμα και το κάρμα πάει χέρι-χέρι με τις διάφορες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Για παράδειγμα, οι κοινοί άνθρωποι έχουν όλων των ειδών τις κακές σκέψεις. Για το συμφέρον τους διαπράττουν αδικίες κι έτσι αποκτούν αυτή τη μαύρη ουσία, το κάρμα. Αυτό συνδέεται άμεσα με τις προσκολλήσεις μας. Για να αφαιρέσετε αυτό το βρώμικο πράγμα, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη σκέψη σας.


Μεταμόρφωση του κάρμα


Υπάρχει μια διαδικασία μετατροπής μεταξύ λευκής και μαύρης ουσίας. Όταν συμβαίνει μια διαμάχη μεταξύ ανθρώπων, συμβαίνει κι αυτή η διαδικασία μετατροπής. Όταν ένας κάνει μια καλή πράξη, λαμβάνει τη λευκή ουσία Ντε. Όταν κάνει μια κακή πράξη, λαμβάνει τη μαύρη ουσία κάρμα. Υπάρχει και κληρονομική διαδικασία. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει: «Είναι μήπως επειδή έκανε άσχημα πράγματα στη ζωή του, όταν ήταν πιο νέος;». Ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το κάρμα δεν συσσωρεύεται από μία μόνο ζωή. Η κοινότητα των καλλιεργητών πιστεύει ότι το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται. Αφού το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται, είναι πιθανόν κάποιος να είχε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις πριν απ’ αυτή τη ζωή. Έτσι μπορεί να χρωστούσε κάτι σε κάποιον, να είχε εκβιάσει κάποιον ή να είχε κάνει άλλα άσχημα πράγματα, όπως το να σκοτώσει. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυτό το κάρμα. Στις άλλες διαστάσεις αυτά προστίθενται και αυτός που τα έχει τα κουβαλά διαρκώς. Το ίδιο ισχύει και με τη λευκή ουσία. Αυτή δεν είναι η μόνη πηγή, αφού υπάρχει κι άλλη μια περίπτωση. Γενιά με τη γενιά σε μια οικογένεια, οι πρόγονοι μπορεί να συσσωρεύσουν κάρμα που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Στο παρελθόν οι γέροντες είχαν αυτό το ρητό: «Πρέπει να συσσωρεύεις Ντε, οι πρόγονοί σου έχουν συσσωρεύσει Ντε. Μην χάνεις Ντε, μην ξοδεύεις Ντε». Αυτό πολύ σωστά λεγόταν. Σήμερα οι κοινοί άνθρωποι δεν ακούν πλέον αυτό το ρητό. Αν πεις σ’ αυτούς τους νέους για απώλεια Ντε ή για έλλειψη Ντε, δεν θα τους νοιάξει καθόλου. Όμως πραγματικά το νόημά του είναι βαθύτατο. Δεν είναι κάποια αφηρημένη ιδέα στα μυαλά των σύγχρονων ανθρώπων, αλλά μια πραγματική υλική ουσία. Τα ανθρώπινα σώματά μας έχουν και τα δύο είδη ουσιών.


Μερικοί ρωτούν: «Είναι αλήθεια πως αν κάποιος έχει πολλή μαύρη ουσία, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί προς τα υψηλά επίπεδα;». Ναι, θα μπορούσατε να το πείτε αυτό, αφού η πολλή μαύρη ουσία επηρεάζει την ποιότητα φώτισής του. Σχηματίζει ένα πεδίο γύρω απ’ το σώμα του, που τον περιβάλλει κι έτσι τον αποκόπτει απ’ το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι η ποιότητα φώτισής του πιθανότατα θα είναι φτωχή. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για καλλιέργεια και τσιγκόνγκ, αυτός θα τα θεωρεί προλήψεις και δεν θα τα πιστεύει. Θα τα βρίσκει γελοία. Συνήθως έτσι είναι, αλλά όχι απόλυτα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτόν, να καλλιεργηθεί και ότι δεν μπορεί να πετύχει γκονγκ υψηλού επιπέδου; Όχι απόλυτα. Έχουμε πει ότι ο Ντάφα είναι απέραντος και εξαρτάται ολοκληρωτικά απ’ τη δική σας καρδιά να καλλιεργηθείτε. Ο Δάσκαλος σάς περνά απ’ την είσοδο, αλλά από σας τους ίδιους εξαρτάται η καλλιέργεια. Όλα εξαρτώνται απ’ το πώς εσείς οι ίδιοι καλλιεργείστε. Το αν και κατά πόσο μπορείτε να καλλιεργηθείτε, εξαρτάται απόλυτα απ’ το εάν και κατά πόσο μπορείτε να υπομείνετε, να θυσιάσετε και να υποφέρετε. Αν μπορείτε να αφιερώσετε την καρδιά σας, καμία δυσκολία δεν μπορεί να σας σταματήσει. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.


Ένας άνθρωπος με πολλή μαύρη ουσία συνήθως πρέπει να κάνει περισσότερες θυσίες από έναν με πολλή λευκή ουσία. Επειδή η λευκή ουσία ταυτίζεται άμεσα με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος Τζεν-Σαν-Ρεν, όσο κάποιος αναβαθμίζει το σίνσινγκ του και βελτιώνει τον εαυτό του ενώ βρίσκεται μέσα σε διαμάχες, το γκονγκ του θα αυξάνεται. Είναι τόσο απλό. Ένας άνθρωπος με πολύ Ντε έχει καλή ποιότητα φώτισης. Μπορεί να υποφέρει και να υπομείνει και σωματικές και νοητικές δοκιμασίες. Ακόμη κι αν υποφέρει περισσότερο στο σώμα και λιγότερο στον νου, το γκονγκ του θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό δεν ισχύει για κάποιον με πολλή μαύρη ουσία, αφού θα πρέπει πρώτα να περάσει από μια διαδικασία – να μεταμορφώσει τη μαύρη ουσία σε λευκή. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ οδυνηρή. Ένας άνθρωπος με φτωχή ποιότητα φώτισης συνήθως πρέπει να υποφέρει περισσότερες δοκιμασίες. Με πολύ κάρμα και φτωχή ποιότητα φώτισης είναι πιο δύσκολο για αυτόν να καλλιεργηθεί.


Θα σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα και θα δούμε πώς ορισμένοι άνθρωποι ασκούν καλλιέργεια. Κατά τον καθιστό διαλογισμό πρέπει να τοποθετήσετε τα δύο πόδια το ένα πάνω στ’ άλλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πόδια σας θα πονέσουν και θα μουδιάσουν σ’ αυτή τη στάση. Μετά από κάποιο χρόνο θα αρχίσετε να αισθάνεστε άβολα και μετά θα γίνετε πολύ ανήσυχος. Η σωματική και διανοητική αυτή δοκιμασία μπορεί να σας κάνει να νοιώθετε στο σώμα και τον νου πολύ δυσάρεστα. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται τον πόνο απ’ το δίπλωμα των ποδιών και κατεβάζουν τα πόδια χωρίς να θέλουν να συνεχίσουν. Μερικοί δεν το αντέχουν παρά για πολύ λίγο. Μόλις κατεβάζετε τα πόδια, ο διαλογισμός είναι μάταιος. Μόλις τα πόδια πονέσουν, τα κατεβάζουν για να ξεπιαστούν και συνεχίζουν την καθιστή στάση. Αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, αφού όπως είδαμε, τα πόδια πονούν επειδή η μαύρη ουσία κινείται προς τα πόδια. Η μαύρη ουσία είναι κάρμα που μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από βάσανα. Τότε μπορεί να μεταμορφωθεί σε Ντε. Μόλις ο πόνος αρχίζει να γίνεται αισθητός, το κάρμα αρχίζει να εξαλείφεται. Όσο πιο πολύ κάρμα έρχεται, τόσο πιο πολύ πόνο αισθάνεστε στα πόδια. Έτσι ο πόνος στα πόδια δεν προκύπτει χωρίς λόγο. Ο πόνος στα πόδια κατά τον διαλογισμό συνήθως έρχεται κατά κύματα. Εκεί που κρατάει για λίγο, φτάνει μια στιγμή που γίνεται βασανιστικός. Μετά περνάει και υπάρχει μια ανακούφιση. Σύντομα ο πόνος αρχίζει πάλι. Συνήθως έτσι συμβαίνει.


Επειδή το κάρμα εξαλείφεται κομμάτι-κομμάτι, μετά απ’ την εξάλειψη κάθε κομματιού, θα νοιώθετε λίγο καλύτερα τα πόδια σας. Σύντομα όμως έρχεται κι άλλο κομμάτι, οπότε θα νιώσετε πάλι πόνο στα πόδια. Αφότου η μαύρη ουσία εξαλειφθεί, δεν διασκορπίζεται, η ουσία αυτή δεν αφανίζεται. Μεταμορφώνεται κατευθείαν σε λευκή ουσία, η οποία είναι Ντε. Γιατί μπορεί να μεταμορφωθεί; Επειδή έχετε υποφέρει, έχετε θυσιάσει και αντέξατε τον πόνο. Έχουμε πει ότι το Ντε το αποκτούμε όταν υποφέρουμε και υπομένουμε δυσκολίες ή όταν κάνουμε καλές πράξεις. Γι’ αυτό στον καθιστό διαλογισμό συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Μερικοί κατεβάζουν πολύ γρήγορα τα πόδια – μόλις αρχίζουν να πονούν τα κατεβάζουν να ξεπιαστούν και συνεχίζουν την καθιστή στάση. Αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Στην όρθια στάση οι ώμοι τους μπορεί να κουραστούν ενώ εκτελούν την στάση κράτησης του τροχού. Όταν δεν μπορούν να το αντέξουν πια, κατεβάζουν τα χέρια. Έτσι δεν πετυχαίνουν απολύτως τίποτα. Τι σημασία έχει λίγος πόνος παραπάνω; Θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ εύκολο, αν κάποιος μπορούσε να πετύχει στην καλλιέργεια κρατώντας μόνο έτσι τα χέρια. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν κατά τον καθιστό διαλογισμό.


Η σχολή εξάσκησής μας δεν υιοθετεί κατά βάση αυτή την προσέγγιση, αν και μέρος αυτής παίζει έναν ρόλο. Εμείς μεταμορφώνουμε το κάρμα κυρίως μέσα από εντάσεις με άλλους ανθρώπους, εντάσεις που δοκιμάζουν το σίνσινγκ μας. Έτσι εκδηλώνεται το σίνσινγκ. Όταν βρίσκεστε σε αντιπαράθεση με κάποιον, οι συγκρούσεις μεταξύ σας μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και τους σωματικούς πόνους. Θα έλεγα ότι είναι ευκολότερο να υπομείνετε τους σωματικούς πόνους, αφού μ’ ένα σφίξιμο των δοντιών μπορούν να ξεπεραστούν. Όταν όμως είστε σε διαμάχη με έναν άνθρωπο, το να κρατήσετε τον νου σας είναι το πιο δύσκολο.


Για παράδειγμα, φτάνοντας κάποιος στη δουλειά του ακούει δύο ανθρώπους να τον σχολιάζουν πολύ άσχημα και γίνεται έξω φρενών. Εμείς έχουμε πει ότι όταν κάποιος είναι ασκούμενος δεν πρέπει να ανταποδίδει, είτε όταν τον χτυπούν είτε όταν τον προσβάλλουν, αλλά πρέπει να κρατιέται σ’ ένα υψηλό πρότυπο. Έτσι σκέφτεται ότι ο Δάσκαλος έχει πει πως ως ασκούμενοι δεν πρέπει να είμαστε το ίδιο με τους άλλους και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα. Δεν θα μαλώσει μ’ αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αλλά όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, δεν μετρά ή είναι άχρηστο αν δεν ερεθίσει έναν άνθρωπο ψυχολογικά και δεν μπορεί να τον κάνει να βελτιωθεί. Έτσι μέσα στον νου του δεν μπορεί να το αφήσει κι ακόμα ενοχλείται απ’ αυτό. Μοιάζει ο νους του να ’χει κολλήσει σ’ αυτό. Συνεχώς θέλει να γυρίσει να κοιτάξει τα πρόσωπα αυτών των δύο ανθρώπων. Τελικά γυρνάει και βλέπει δύο πρόσωπα γεμάτα κακία να συζητούν έντονα κατηγορώντας τον. Δεν μπορεί να το αντέξει και αναστατώνεται πολύ. Μπορεί και να μαλώσει μαζί τους στη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει ένας άνθρωπος τον νου του, όταν βρίσκεται σε διαμάχη με κάποιον άλλον. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ εύκολο, αν μπορούσαν όλα να τακτοποιηθούν με διαλογισμό, αλλά δεν είναι πάντα έτσι.


Στη μελλοντική σας καλλιέργεια θα συναντήσετε παντός είδους δοκιμασίες. Πώς θα μπορούσατε να καλλιεργηθείτε χωρίς αυτές τις δυσκολίες; Αν όλοι ήταν καλοί ο ένας με τον άλλον, χωρίς διαμάχες συμφερόντων ή κάτι να παρενοχλεί τον ανθρώπινο νου, πώς θα μπορούσε το σίνσινγκ σας να βελτιωθεί απλώς με το να κάθεστε εκεί; Αυτό είναι αδύνατον. Πρέπει να σφυρηλατήσετε τον εαυτό σας μέσα σε πραγματικές συνθήκες – μόνο έτσι μπορείτε να τον βελτιώσετε. Κάποιοι αναρωτιούνται: «Γιατί πάντα έχουμε προβλήματα στην καλλιέργεια; Δεν διαφέρουν και πολύ απ’ αυτά των καθημερινών ανθρώπων». Δεν διαφέρουν, επειδή καλλιεργείστε μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Δεν θα γυρίσετε ξαφνικά ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω, να αρχίσετε να πετάτε στον αέρα και να υποφέρετε εκεί πάνω – δεν θα είναι έτσι. Όλα θα έχουν τη μορφή καθημερινών περιστατικών. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σας εκνευρίσει σήμερα, να σας συγχύσει, να σας κακομεταχειριστεί ή ξαφνικά να σας μιλήσει άσχημα. Αυτό συμβαίνει έτσι, για να διαπιστωθεί πώς θα αντιδράσετε σ’ αυτά τα ζητήματα.


Γιατί συναντάτε αυτά τα προβλήματα; Όλα προκύπτουν απ’ το κάρμα σας, το δικό σας κάρμα. Έχουμε ήδη εξαλείψει για εσάς πολλά, αμέτρητα, κομμάτια απ’ αυτό, αφήνοντας μόνο αυτό το ελάχιστο κομμάτι που είναι διαιρεμένο ως δοκιμασίες σε διαφορετικά επίπεδα για την αναβάθμιση του σίνσινγκ σας, τη σφυρηλάτηση του νου σας και την αφαίρεση των προσκολλήσεών σας. Όλες αυτές είναι δικές σας δοκιμασίες που τις χρησιμοποιούμε για να αναβαθμίσουμε το σίνσινγκ σας και θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε. Όσο βελτιώνετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να τα καταφέρετε, εκτός αν εσείς οι ίδιοι δεν το θέλετε. Αν το θέλετε μπορείτε να τις ξεπεράσετε. Έτσι, από εδώ και μπρος, όταν συναντάτε μια αντιπαράθεση δεν πρέπει να τη θεωρείτε τυχαία. Μια αντιπαράθεση, παρουσιάζεται αναπάντεχα, αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο – είναι για τη βελτίωση του σίνσινγκ σας. Όσο θεωρείτε τον εαυτό σας ασκούμενο, θα μπορείτε να το χειριστείτε σωστά.


Βέβαια δεν πρόκειται να μάθετε για μια δοκιμασία ή μια αντιπαράθεση από πριν. Πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε αν σας αποκαλυφθούν όλες; Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Συνήθως συμβαίνουν απροσδόκητα και είναι ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να εξετασθεί το σίνσινγκ σας, ο τρόπος που το σίνσινγκ σας μπορεί να βελτιωθεί πραγματικά. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε αν και κατά πόσο μπορείτε να διαφυλάξετε το σίνσινγκ σας. Άρα, όταν προκύπτει μια αντιπαράθεση, δεν προκύπτει τυχαία. Αυτό θα είναι παρόν σε όλη την πορεία της καλλιέργειας και στη μεταμόρφωση του κάρμα. Αντίθετα με ό,τι φαντάζονται οι κοινοί άνθρωποι, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο απ’ το να υποφέρει κανείς σωματικά. Πώς γίνεται να αυξήσετε το γκονγκ σας κάνοντας απλώς τις ασκήσεις λίγο περισσότερο, με τα χέρια να πονούν απ’ το σήκωμα και τα πόδια απ’ την ορθοστασία; Πώς μπορείτε να αυξήσετε το γκονγκ σας με μερικές ακόμα ώρες εξάσκησης; Αυτό εξυπηρετεί μόνο στη μεταμόρφωση του μπέντι σας, αλλά ακόμα κι αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί με ενέργεια. Δεν βοηθά στην αναβάθμιση του επιπέδου σας. Η σφυρηλάτηση της θέλησής σας είναι το κλειδί για την πραγματική αναβάθμιση του επιπέδου σας. Αν γινόταν να αναβαθμιστείτε υποφέροντας μόνο σωματικά, θα έλεγα ότι οι κινέζοι γεωργοί είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο. Δεν θα έπρεπε να γίνουν όλοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ; Όσο κι αν υποφέρετε σωματικά, δεν υποφέρετε όσο αυτοί που δουλεύουν σκληρά και ακατάπαυστα κάθε μέρα στα χωράφια κάτω απ’ τον καυτό ήλιο. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Είπαμε ότι για να βελτιώσετε πραγματικά τον εαυτό σας, πρέπει αληθινά να βελτιώσετε τον νου σας. Μόνο τότε αναβαθμίζεστε πραγματικά.


Κατά τη διαδικασία μεταμόρφωσης του κάρμα, για να κρατήσετε τον εαυτό σας υπό έλεγχο, σε αντίθεση με έναν καθημερινό άνθρωπο που θα αναστατωνόταν, πρέπει πάντα να διατηρείτε μια καλοκάγαθη καρδιά και έναν ήρεμο νου. Έτσι, όταν συναντήσετε ξαφνικά ένα πρόβλημα, θα μπορέσετε να το χειριστείτε σωστά. Όταν πάντα διατηρείτε καλή και συμπονετική καρδιά, θα έχετε τον χώρο και τον χρόνο να αποστασιοποιηθείτε από τη σύγκρουση και να σκεφτείτε, αν ένα πρόβλημα προκύψει ξαφνικά. Αν όμως πάντα σκέφτεστε τον ανταγωνισμό και τη διαμάχη με τους άλλους, θα έλεγα ότι όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα θα αρχίσετε καυγά – αυτό είναι εγγυημένο. Έτσι, όταν συναντάτε διαμάχη, θα έλεγα ότι είναι για να μεταμορφώσετε τη μαύρη ουσία σας σε λευκή, σε Ντε.


Με την ανθρωπότητά μας εξελιγμένη σ’ αυτόν τον βαθμό σήμερα, σχεδόν όλοι γεννιούνται με κάρμα πάνω σε κάρμα – όλων τα σώματα έχουν πάρα πολύ κάρμα. Κατά τη μεταμόρφωση του κάρμα επομένως, αυτή η κατάσταση συμβαίνει συνήθως: Καθώς το γκονγκ σας αυξάνεται και το σίνσινγκ σας βελτιώνεται, την ίδια στιγμή το κάρμα σας εξαλείφεται και μεταμορφώνεται. Όταν συναντάτε κάποιο πρόβλημα με άλλον άνθρωπο, μπορεί να εκδηλωθεί ως δοκιμασία για το σίνσινγκ σας. Αν μπορέσετε να το υπομείνετε, το κάρμα σας θα μειωθεί, το σίνσινγκ σας θα βελτιωθεί και το γκονγκ σας θα αυξηθεί. Όλα αυτά θα γίνουν μαζί. Οι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν πολύ Ντε και εξαρχής καλό σίνσινγκ. Υποφέροντας λίγες δυσκολίες, μπορούσαν να αυξήσουν το γκονγκ τους. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Μόλις υποφέρουν λίγο, δεν θέλουν να καλλιεργηθούν. Και επειδή είναι πιο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς να καλλιεργηθούν.


Όταν κατά την καλλιέργεια αντιμετωπίζετε συγκεκριμένες διαμάχες ή όταν οι άλλοι σας συμπεριφέρονται άσχημα, θα συμβαίνει μία από τις δύο περιπτώσεις. Η μία είναι ότι μπορεί εσείς να συμπεριφερθήκατε άσχημα σ’ αυτόν τον άνθρωπο σε προηγούμενη ζωή. Στην καρδιά σας νιώθετε ότι είναι άδικο: «Μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου φέρεται μ’ αυτόν τον τρόπο;». Γιατί όμως εσείς στο παρελθόν τού φερθήκατε έτσι; Μπορεί να πείτε ότι δεν το γνωρίζατε τότε και ότι αυτή η ζωή δεν έχει καμία σχέση μ’ εκείνη. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Υπάρχει άλλη μία περίπτωση. Στις αντιπαραθέσεις εμπεριέχεται το ζήτημα της μεταμόρφωσης του κάρμα. Επομένως, όταν αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες διαμάχες πρέπει να συγχωρούμε και όχι να συμπεριφερόμαστε σαν κοινοί άνθρωποι. Αυτό πρέπει να ισχύει είτε στη δουλειά είτε σε άλλα περιβάλλοντα. Το ίδιο ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους, αφού κι αυτοί έχουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι αδύνατον να μην αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Θα υπάρχει κάποια επαφή, έστω με τους γείτονες.


Στις κοινωνικές σας δοσοληψίες θα συναντήσετε παντός είδους διαμάχες. Για εσάς που καλλιεργείστε μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, δεν έχει σημασία σε τι είδους επιχείρηση βρίσκεστε. Ανεξάρτητα απ’ το πόσα χρήματα έχετε, πόσο υψηλή είναι η θέση σας ή τι είδους επιχείρηση διευθύνετε, δεν υπάρχει καμία διαφορά, αφού πρέπει να εμπορεύεστε δίκαια και να διατηρείτε ορθό νου. Όλα τα επαγγέλματα στην ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να υπάρχουν. Η ανθρώπινη καρδιά είναι απρεπής κι όχι το επάγγελμα κάποιου. Υπήρχε ένα ρητό στις παλιές μέρες: «Εννιά στους δέκα εμπόρους είναι απατεώνες». Αυτό είναι ρητό καθημερινών ανθρώπων. Θα έλεγα ότι είναι ζήτημα ανθρώπινης καρδιάς. Όσο η καρδιά σας είναι ορθή και εμπορεύεστε δίκαια, δικαιούστε να βγάζετε περισσότερα χρήματα, εφόσον καταβάλετε μεγαλύτερο κόπο. Ανταμείβεστε για τον κόπο που βάλατε μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Καμία απώλεια, κανένα κέρδος. Έχετε εργαστεί για αυτό. Μπορείτε να είστε καλός άνθρωπος ανεξάρτητα απ’ την κοινωνική σας θέση. Κάθε κοινωνική τάξη έχει τις διαμάχες της. Η ανώτερη κοινωνική τάξη έχει τις διαμάχες της ανώτερης κοινωνικής τάξης και όλες μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά. Σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη κι αν ανήκετε, μπορείτε να είστε καλός άνθρωπος και να μη νοιάζεστε για τις διάφορες επιθυμίες και προσκολλήσεις. Μπορείτε να είστε καλοί άνθρωποι σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και να καλλιεργείστε στο δικό σας κοινωνικό επίπεδο.


Σήμερα, είτε σε κρατικές εταιρίες είτε σε άλλες επιχειρήσεις σ’ αυτή τη χώρα, οι διαπροσωπικές διαμάχες έχουν γίνει πολύ ιδιαίτερες. Σε καμία χώρα ανά την ιστορία, δεν έχει υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Οι διαμάχες για ιδιοτέλεια παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονες. Οι άνθρωποι δολοπλοκούν και ανταγωνίζονται για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Οι σκέψεις που έχουν και τα κόλπα που χρησιμοποιούν είναι πολύ κακοήθη. Ακόμα και το να είστε καλός άνθρωπος είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, φτάνετε στη δουλειά και βρίσκετε ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι σωστή. Αργότερα κάποιος σας πληροφορεί ότι ο τάδε σας έχει συκοφαντήσει και σας κατήγγειλε στο αφεντικό, βάζοντάς σας σε δύσκολη θέση. Οι άλλοι σας κοιτούν με βλέμμα περίεργο. Πώς μπορεί ένας κοινός άνθρωπος να τα ανεχτεί αυτά; Πώς μπορεί κανείς να το υπομείνει αυτό; «Αν κάποιος μου δημιουργεί πρόβλημα, θα του κάνω κι εγώ το ίδιο. Αν έχει υποστηρικτές, έχω κι εγώ. Ας τσακωθούμε». Αν συμπεριφερθείτε έτσι μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, θα πουν ότι είστε δυνατός. Για έναν ασκούμενο όμως αυτό είναι απαίσιο. Αν ανταγωνίζεστε και μαλώνετε σαν έναν κοινό άνθρωπο, είστε ένας κοινός άνθρωπος. Κι αν το κάνετε με μεγαλύτερο ζήλο απ’ αυτόν, τότε είστε χειρότεροι κι απ’ αυτόν τον κοινό άνθρωπο.


Πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το ζήτημα; Όταν βρεθούμε σε μια τέτοια διαμάχη, πρέπει κατ’ αρχήν να παραμείνουμε ήρεμοι και να μην συμπεριφερθούμε το ίδιο μ’ αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν εξηγήσουμε το ζήτημα καλοσυνάτα και ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να προσκολληθείτε πολύ σ’ αυτό. Αν συναντήσετε τέτοια προβλήματα, δεν πρέπει να ανταγωνίζεστε και να μαλώνετε όπως οι άλλοι. Αν κάνετε ό,τι έκανε εκείνος, δεν είστε κι εσείς κοινός άνθρωπος; Όχι μόνο δεν πρέπει να ανταγωνίζεστε και να μαλώνετε όπως αυτός, αλλά δεν πρέπει καν να τον μισείτε στην καρδιά σας. Αλήθεια δεν πρέπει να μισείτε αυτόν τον άνθρωπο. Αν τον μισείτε, δεν είστε θυμωμένος; Δεν ασκήσατε ανεκτικότητα. Εμείς ασκούμε Τζεν-Σαν-Ρεν, κι εκτός αυτού δεν ασκήσατε ούτε καλοσύνη. Άρα δεν πρέπει να είστε σαν αυτόν ούτε να θυμώσετε μαζί του, παρότι σας προσέβαλε τόσο άσχημα που δεν μπορείτε ούτε το κεφάλι σας να σηκώσετε. Αντί να είστε θυμωμένος μ’ αυτόν, θα πρέπει να τον ευχαριστήσετε απ’ τα βάθη της καρδιάς σας, να τον ευχαριστήσετε ειλικρινά. Ένας κοινός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί μ’ αυτόν τον τρόπο: «Έτσι δεν είναι κάποιος ίδιος με τον Α Κιου;». Σας λέω πως δεν είναι έτσι τα πράγματα.


Σκεφτείτε το όλοι: Εσείς είστε ασκούμενοι. Δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί από εσάς να πληροίτε ένα υψηλότερο πρότυπο; Εσείς δεν πρέπει να ακολουθείτε τα κριτήρια των καθημερινών ανθρώπων. Ως ασκούμενοι αυτό που λαμβάνετε, δεν είναι κάτι των υψηλών επιπέδων; Άρα αναλογικά πρέπει να ακολουθείτε αρχές των υψηλών επιπέδων. Αν κάνετε ό,τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, δεν είστε ίδιοι με αυτόν; Γιατί όμως πρέπει να τον ευχαριστήσετε; Σκεφτείτε το. Τι θα λάβετε; Σ’ αυτό το σύμπαν υπάρχει μια αρχή που λέει: «Καμία απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσετε πρέπει να χάσετε. Αυτός σας προσβάλει μεταξύ καθημερινών ανθρώπων και είναι το άτομο που ωφελείται σε βάρος σας. Όσο χειρότερη είναι η θέση στην οποία σας βάζει και μεγαλύτερη η επίπτωσή της, τόσο πιο πολύ θα υπομείνετε και τόσο πιο πολύ Ντε θα χάσει. Αυτό το Ντε θα δοθεί όλο σ’ εσάς. Την ώρα που τα υπομένετε όλα αυτά, μπορεί να μην πολυνοιαστείτε για αυτό και να το πάρετε ελαφρά.


Σ’ αυτό το σύμπαν υπάρχει και άλλη μια αρχή: Εφόσον έχετε υποφέρει πολύ, το κάρμα στο σώμα σας θα μεταμορφωθεί. Έχοντας υποφέρει, όλο αυτό που έχετε υπομείνει θα μεταμορφωθεί σε ισάξια ποσότητα Ντε. Δεν είναι το Ντε που θέλει ένας ασκούμενος; Θα κερδίσετε με δύο τρόπους, αφού το κάρμα σας επίσης εξαλείφεται. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν δημιουργούσε αυτή την κατάσταση για εσάς, πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας; Αν εγώ και εσύ είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον και καθόμαστε εκεί σε αρμονία, πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί το γκονγκ; Είναι ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε αυτή τη σύγκρουση για εσάς, που σας δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας κι έτσι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε πραγματικά το σίνσινγκ σας. Έτσι δεν είναι; Άρα έχετε κερδίσει με τρεις τρόπους. Είστε ασκούμενος. Όταν το σίνσινγκ σας βελτιωθεί, δεν θα αυξηθεί και το γκονγκ σας; Έχετε κερδίσει με τέσσερις τρόπους από ένα και μόνο περιστατικό. Γιατί να μην ευχαριστήσετε αυτόν τον άνθρωπο; Πρέπει να τον ευχαριστήσετε ειλικρινά απ’ τα βάθη της καρδιάς σας – είναι πράγματι έτσι.


Βέβαια η πρόθεση αυτού του ανθρώπου δεν ήταν καλή, αλλιώς δεν θα σας έδινε Ντε. Αλλά πράγματι δημιούργησε μια ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας. Δηλαδή, πρέπει να δίνουμε προσοχή στην καλλιέργεια του σίνσινγκ. Την ίδια στιγμή που το σίνσινγκ σας καλλιεργείται, το κάρμα σας εξαλείφεται και μετατρέπεται σε Ντε. Μόνο έτσι μπορείτε να ανέβετε σε ανώτερο επίπεδο. Αυτά πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Βλέποντάς το από υψηλό επίπεδο όλες αυτές οι αρχές είναι αλλαγμένες. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν κοιτάξετε αυτές τις αρχές απ’ τα υψηλά επίπεδα, θα είναι όλες διαφορετικές. Μεταξύ καθημερινών ανθρώπων μπορεί να βρίσκετε αυτές τις αρχές σωστές, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Μόνο αυτό που βλέπετε απ’ τα υψηλά επίπεδα είναι αληθινά σωστό. Έτσι είναι συνήθως.


Έχω λεπτομερώς εξηγήσει τις αρχές σε όλους σας και δεδομένου ότι οι αρχές έχουν ήδη παρουσιαστεί ξεκάθαρα, ελπίζω κατά τη μελλοντική σας καλλιέργεια όλοι να βλέπετε τον εαυτό σας ως ασκούμενο και να καλλιεργείστε αληθινά. Μερικοί, επειδή ζουν μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, μπορεί ακόμα να πιστεύουν ότι ενώπιον χειροπιαστών υλικών συμφερόντων είναι πιο πρακτικό να είναι καθημερινοί άνθρωποι. Μέσα στο ρεύμα των καθημερινών ανθρώπων δεν μπορούν να συμπεριφερθούν με βάση ένα υψηλό πρότυπο. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε να είστε καλός άνθρωπος μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, υπάρχουν ήρωες που χρησιμεύουν ως πρότυπα, αλλά αυτοί είναι πρότυπα καθημερινών ανθρώπων. Αν θέλετε να είστε ασκούμενος, η καλλιέργεια εξαρτάται εντελώς απ’ την καρδιά σας και πρέπει εσείς οι ίδιοι να φωτιστείτε, αφού δεν υπάρχουν πρότυπα. Ευτυχώς σήμερα έχουμε δημοσιοποιήσει αυτόν τον Ντάφα. Στο παρελθόν, αν θέλατε να καλλιεργηθείτε, κανείς δεν θα σας δίδασκε. Έτσι ακολουθήστε τον Ντάφα και ίσως τα πάτε καλύτερα. Το αν μπορέσετε να καλλιεργηθείτε ή το αν θα επιτύχετε και σε ποιο επίπεδο θα καταφέρετε να φτάσετε, όλα εξαρτώνται από εσάς τους ίδιους.


Βέβαια η μεταμόρφωση του κάρμα δεν συμβαίνει πάντα όπως σας περιέγραψα. Μπορεί να εκδηλωθεί και σε άλλους χώρους. Μπορεί να συμβεί είτε έξω στην κοινωνία είτε στο σπίτι. Ενώ περπατάτε στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, μπορεί να συναντήσετε πρόβλημα. Θα αναγκαστείτε να εγκαταλείψετε όλες αυτές τις προσκολλήσεις που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Όσο τις έχετε, όλες αυτές οι προσκολλήσεις πρέπει να αφαιρεθούν κάτω από διάφορες συνθήκες. Θα αναγκαστείτε να σκοντάψετε και μέσα απ’ αυτό θα φωτιστείτε στο Τάο. Έτσι είναι όταν κάποιος καλλιεργείται.


Τυπικά υπάρχει και άλλη κατάσταση. Στην πορεία της καλλιέργειας πολλοί από εσάς θα ανακαλύψετε πως όταν ασκείτε τσιγκόνγκ η σύζυγός σας συχνά θα νοιώθει μεγάλη δυσαρέσκεια. Μόλις αρχίζετε τις ασκήσεις θα την πιάνει υστερία. Αν κάνετε κάτι άλλο, δεν θα ενοχλείται. Όσο χρόνο κι αν σπαταλάτε παίζοντας Μα Τζονγκ, η σύζυγός σας μπορεί να δυσαρεστηθεί, αλλά όχι τόσο όσο αν ασκείτε τσιγκόνγκ. Η εξάσκησή σας στο τσιγκόνγκ δεν την παρεμποδίζει ενώ παράλληλα είναι κάτι καλό, αφού ασκείτε το σώμα για να διατηρείστε υγιής και δεν την ενοχλείτε. Μόλις όμως αρχίζετε να ασκείτε τσιγκόνγκ, η σύζυγός σας θα αρχίσει να πετάει πράγματα εδώ κι εκεί και θα ξεκινήσει καυγά. Μερικά ζευγάρια έχουν φτάσει σχεδόν να χωρίσουν από διαφωνίες για την εξάσκηση τσιγκόνγκ. Πολλοί δεν έχουν κάτσει να σκεφτούν γιατί συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Αν την ρωτήσετε αργότερα: «Γιατί εκνευρίζεσαι τόσο πολύ όταν εγώ εξασκώ τσιγκόνγκ;», δεν θα μπορεί να το εξηγήσει και δεν θα βρίσκει τον λόγο. «Αλήθεια, γιατί αγρίεψα και θύμωσα τόσο εκείνη τη στιγμή;». Τι συμβαίνει πραγματικά; Την ώρα που εξασκείτε τσιγκόνγκ, το κάρμα σας πρέπει να μεταμορφωθεί. Δεν θα κερδίσετε χωρίς να χάσετε και αυτά που χάνετε είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να θυσιάσετε πράγματα.


Ίσως με το που μπείτε στο σπίτι, η σύζυγός σας να ξεσπάσει μπροστά σας. Αν μπορέσετε να το υπομείνετε, ο κόπος σας στην εξάσκηση τσιγκόνγκ σήμερα δεν θα πάει χαμένος. Κάποιος τα πάει καλά με τη σύζυγό του γιατί γνωρίζει πως όταν εξασκεί τσιγκόνγκ πρέπει να εκτιμά το Ντε. Έτσι λοιπόν σκέφτεται: «Συνήθως, αν πω ένα, αυτή δεν λέει δύο. Σήμερα με αψηφά». Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό του και αρχίζει καυγά. Με αυτό η σημερινή του εξάσκηση ματαιώνεται. Επειδή το κάρμα ήταν εκεί, αυτή τον βοηθούσε να το αφαιρέσει. Αλλά δεν συγκρατήθηκε και άρχισε καυγά. Το κάρμα δεν μπόρεσε να εξαλειφθεί. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και πολλοί απ’ τους ασκούμενούς μας τις έχουν ζήσει, αλλά δεν έχουν κάτσει να σκεφτούν γιατί να γίνουν όλα αυτά έτσι. Η σύζυγός σας δεν θα νοιαζόταν αν κάνατε κάτι άλλο. Ενώ η εξάσκηση τσιγκόνγκ είναι κάτι καλό, αυτή πάντα βρίσκει λάθος σ’ εσάς. Στην πραγματικότητα η σύζυγός σας σάς βοηθά να εξαλείψετε κάρμα, αν και η ίδια δεν το ξέρει. Και δεν μαλώνει μαζί σας μόνο επιφανειακά ενώ μέσα της σας συμπονάει – δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικός θυμός απ’ τα βάθη της καρδιάς της, επειδή αυτός που παίρνει το κάρμα είναι κι αυτός που πονά. Έτσι είναι, εγγυημένα.


Αναβαθμίζοντας το σίνσινγκ


Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν καλό σίνσινγκ και συνάντησαν πολλά προβλήματα. Έφτασαν σ’ ένα ορισμένο επίπεδο στην εξάσκησή τους, αλλά δεν μπορούσαν να προοδεύσουν περισσότερο. Ορισμένοι έχουν εξαρχής υψηλό σίνσινγκ. Το Τρίτο Μάτι τους ανοίγει αμέσως με την εξάσκηση και μπορούν να φτάσουν σ’ ένα ορισμένο επίπεδο. Η εγγενής ποιότητα κάποιου είναι σχετικά καλή και το σίνσινγκ του υψηλού επιπέδου, έτσι το γκονγκ του αυξάνεται γρήγορα. Όταν το γκονγκ του φτάσει το επίπεδο του σίνσινγκ του, αν θέλει να συνεχίσει να αυξάνει το γκονγκ του, οι διαμάχες που θα συναντήσει θα γίνουν πολύ σοβαρές, αφού απαιτείται απ’ αυτόν να αναβαθμίζει συνεχώς το σίνσινγκ του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κάποιον με καλή εγγενή ποιότητα. Μπορεί να νοιώθει ότι το γκονγκ του αυξάνεται ομαλά και η εξάσκησή του πάει επίσης πολύ καλά. Γιατί ξαφνικά υπάρχουν τόσα προβλήματα; Όλα πάνε στραβά. Ο κόσμος τον κακομεταχειρίζεται, το αφεντικό του τον περιφρονεί, ακόμα και στο σπίτι η κατάσταση γίνεται πολύ έντονη. Γιατί ξαφνικά εμφανίστηκαν τόσα προβλήματα; Δεν μπορεί να το καταλάβει. Λόγω της καλής εγγενούς ποιότητάς του έφτασε σ’ ένα ορισμένο επίπεδο και τώρα εμφανίζεται αυτή η κατάσταση. Μα πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το τελικό πρότυπο τελειότητας ενός ασκουμένου στην καλλιέργεια; Η καλλιέργειά του έχει πολύ δρόμο ακόμα! Πρέπει να συνεχίσετε να βελτιώνετε τον εαυτό σας. Λόγω αυτής της ελάχιστης εγγενούς ποιότητάς σας φτάσατε σ’ αυτό το επίπεδο. Για να ανεβείτε περισσότερο, πρέπει και το πρότυπο να ανέβει.


Κάποιος μπορεί να πει: «Θα βγάλω λίγα χρήματα ακόμη να τακτοποιήσω την οικογένειά μου να μην χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα. Μετά θα καλλιεργηθώ». Θα έλεγα ότι ονειρεύεστε. Δεν μπορείτε να παρέμβετε στις ζωές των άλλων ούτε μπορείτε να ελέγξετε τις τύχες τους, είτε είναι σύζυγος, γιοι, κόρες, οι γονείς ή τα αδέλφια σας. Μπορείτε εσείς να κανονίσετε αυτά τα πράγματα; Και πώς θα καλλιεργηθείτε αν δεν έχετε στεναχώριες ή προβλήματα; Πώς γίνεται να κάνετε τις ασκήσεις ξεκούραστα και άνετα; Είναι δυνατόν αυτό; Όλα αυτά είναι δικές σας σκέψεις απ’ την πλευρά του καθημερινού ανθρώπου.


Η καλλιέργεια γίνεται εν μέσω δοκιμασιών, για να εξεταστεί το αν μπορείτε να ξεκόψετε απ’ τα διάφορα είδη ανθρώπινης συναισθηματικότητας και επιθυμιών χωρίς να πολυνοιάζεστε για αυτά. Αν είστε προσκολλημένοι σ’ αυτά δεν θα πετύχετε στην καλλιέργεια. Όλα έχουν την καρμική τους σχέση. Γιατί τα ανθρώπινα όντα μπορούν να είναι ανθρώπινα; Επειδή έχουν τσινγκ (συναισθηματικότητα). Ζουν μόνο για αυτό το τσινγκ. Στοργή ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, έρωτας μεταξύ άνδρα και γυναίκας, αγάπη για τους γονείς, συναισθήματα, φιλίες, να κάνεις πράγματα για τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα, όπου κι αν πας δεν μπορείς να ξεφύγεις απ’ αυτό το τσινγκ. Θέλεις να κάνεις κάτι, δεν θέλεις να κάνεις κάτι, είσαι ευτυχισμένος, είσαι δυστυχισμένος, αγαπάς κάτι, μισείς κάτι, όλα σε αυτή την ανθρώπινη κοινωνία πηγάζουν εξ ολοκλήρου απ’ αυτό το τσινγκ. Αν δεν αφήσετε αυτό το τσινγκ, δεν θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε. Αν όμως ελευθερωθείτε απ’ το τσινγκ, κανείς δεν θα μπορεί να σας επηρεάσει. Οι συνηθισμένες προσκολλήσεις δεν θα μπορούν να σας ταλαντεύσουν. Αυτό που αντικαθιστά το τσινγκ είναι η συμπόνια, κάτι πολύ ανώτερο. Βέβαια δεν είναι εύκολο να αφήσετε αυτό το τσινγκ αμέσως. Η καλλιέργεια είναι μια μακρά διαδικασία βαθμιαίας εγκατάλειψης προσκολλήσεων. Όμως πρέπει να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.


Ως ασκούμενοι θα συναντήσετε διαμάχες. Τι θα κάνετε; Πάντα πρέπει να διατηρείτε καλοσυνάτη και συμπονετική καρδιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα θα μπορείτε να πράττετε καλά, επειδή σας δίνεται χώρος να αποστασιοποιηθείτε απ’ τη σύγκρουση. Πρέπει πάντα να είστε καλοί και συμπονετικοί προς τους άλλους και πάντα να σκέφτεστε τους άλλους σε ό,τι κι αν κάνετε. Όποτε συναντάτε προβλήματα, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε αν οι άλλοι μπορούν να ανεχτούν μια κατάσταση ή αν θα πληγωθούν. Κάνοντας έτσι δεν θα έχετε πρόβλημα. Κατά την καλλιέργεια πρέπει να ακολουθείτε ένα όλο και πιο υψηλό πρότυπο για τον εαυτό σας.


Συχνά μερικοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Κάποιος έχει το Τρίτο Μάτι του ανοιχτό και βλέπει έναν Φο. Πάει στο σπίτι να λατρέψει αυτόν τον Φο αρχίζοντας τις προσευχές: «Γιατί δεν με βοηθάς; Λύσε μου, σε παρακαλώ, αυτό το πρόβλημα». Αυτός ο Φο δεν θα κάνει τίποτα για εσάς, επειδή αυτό το πρόβλημα έγινε από τον Φο, με σκοπό να βελτιώσει το σίνσινγκ σας και να βελτιωθείτε μέσα απ’ τη δοκιμασία. Πώς λοιπόν ο Φο θα τακτοποιήσει το θέμα για εσάς; Δεν θα λύσει καθόλου το πρόβλημα. Πώς θα μπορέσετε να αυξήσετε το γκονγκ σας και να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ και το επίπεδό σας, αν αυτός σας λύσει το πρόβλημα; Το κλειδί είναι να αυξήσετε το γκονγκ σας. Για τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα ο σκοπός δεν είναι να ζείτε σαν ανθρώπινο ον, σκοπός της ζωής σας δεν είναι να παραμένει ανθρώπινη – είναι να επιστρέψετε στην αρχή σας. Οι άνθρωποι πιστεύουν πως υποφέρουν πολύ. Τα Φωτισμένα Όντα πιστεύουν πως όσο πιο πολύ υποφέρετε, τόσο το καλύτερο, αφού ξεπληρώνετε τα χρέη σας πιο γρήγορα. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν, κι επειδή η προσευχή τους δεν λειτουργεί αρχίζουν τα παράπονα στον Φο: «Γιατί δεν με βοηθάς; Καίω λιβάνι και σε προσκυνώ καθημερινά». Μπορεί κάποιος εξαιτίας αυτού να φτάσει να πετάξει το άγαλμα του Φο καταγής και μετά να αρχίσει να βρίζει τον Φο. Μόλις ξεστομίζει αυτά τα πράγματα, το σίνσινγκ του πέφτει και το γκονγκ του εξαφανίζεται. Γνωρίζει ότι τα πάντα έχουν χαθεί, έτσι θυμώνει με τον Φο ακόμη περισσότερο, πιστεύοντας ότι ο Φο τον καταστρέφει. Συγκρίνει το σίνσινγκ του Φο με τα πρότυπα ενός κοινού ανθρώπου. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση; Χρησιμοποιεί τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων, για να κρίνει πράγματα υψηλού επιπέδου – πώς θα μπορούσε αυτό να είναι σωστό; Έτσι πολύ συχνά προκύπτει αυτό το πρόβλημα, όπου ένας άνθρωπος πιστεύει πως τα βάσανά του στη ζωή είναι άδικα. Υπάρχουν πολλοί που έπεσαν μ’ αυτόν τον τρόπο.


Κατά το παρελθόν πολλοί μεγάλοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ, ακόμα και πασίγνωστοι, έχουν πέσει. Βέβαια οι γνήσιοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ, αφού ολοκλήρωσαν την ιστορική αποστολή τους, αναχώρησαν. Μόνο ορισμένοι απέμειναν και χάθηκαν μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, μένοντας ακόμα ενεργοί με σίνσινγκ πεσμένου επίπεδου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη χάσει το γκονγκ τους. Μερικοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ, πασίγνωστοι στο παρελθόν, είναι ακόμα ενεργοί μέσα στην κοινωνία. Όταν οι δάσκαλοί τους είδαν ότι χάθηκαν μες στους καθημερινούς ανθρώπους, ότι δεν μπορούσαν να ελευθερώσουν τον εαυτό τους απ’ τη μανία τους για φήμη και ιδιοτέλεια και ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα πια για αυτούς, πήραν το Βοηθητικό τους Πνεύμα. Όλο το γκονγκ είχε αναπτυχθεί στο σώμα του Βοηθητικού Πνεύματος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και χαρακτηριστικές.


Στη σχολή μας τέτοιες περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Ακόμη κι αν υπάρχουν κάποιες, δεν είναι αξιόλογες. Υπάρχουν όμως πολλά εξαίρετα παραδείγματα απ’ την πλευρά της βελτίωσης του σίνσινγκ. Ένας ασκούμενος δουλεύει σ’ ένα υφαντουργείο σε μια πόλη στην επαρχία Σάντονγκ. Αφότου έμαθε Φάλουν Ντάφα, δίδαξε στους συναδέλφους του την εξάσκηση. Ως αποτέλεσμα το εργοστάσιο απέκτησε νέα όψη. Συνήθιζε να παίρνει κομμάτια από πετσέτες στο σπίτι απ’ το υφαντουργείο κι έτσι έκαναν και οι υπόλοιποι εργάτες. Αφότου έμαθε Φάλουν Ντάφα, όχι μόνο σταμάτησε να παίρνει πράγματα απ’ το υφαντουργείο, αλλά έφερε πίσω κι αυτά που είχε πάρει. Όταν οι άλλοι είδαν τις πράξεις του, σταμάτησαν κι αυτοί, ώσπου κανείς δεν έπαιρνε πράγματα στο σπίτι. Μερικοί, επέστρεψαν κι αυτοί στο εργοστάσιο ό,τι είχαν πάρει μέχρι τότε. Αυτό συνέβη σε όλο το εργοστάσιο.


Ένας εθελοντής υπεύθυνος ενός Κέντρου Βοηθείας του Ντάφα σε μια πόλη, πήγε σ’ ένα εργοστάσιο να δει πώς τα πήγαιναν οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα με την εξάσκησή τους. Ο διευθυντής του εργοστασίου βγήκε έξω για να τον συναντήσει προσωπικά: «Από τότε που άρχισαν να μελετούν Φάλουν Ντάφα αυτοί οι εργάτες, έρχονται στη δουλειά νωρίς και πηγαίνουν σπίτι αργά. Δουλεύουν πολύ φιλότιμα και με επιμέλεια και κάνουν οποιαδήποτε εργασία τούς δίνει ο επιστάτης. Επίσης δεν παλεύουν πια για προσωπικό κέρδος. Μ’ αυτή τη συμπεριφορά ολόκληρο το εργοστάσιο έχει πάρει νέα όψη ενώ και οι οικονομικές του εισπράξεις έχουν βελτιωθεί. Η εξάσκησή σας είναι πολύ δυνατή. Πότε θα έρθει ο δάσκαλός σας; Θα ήθελα κι εγώ να παρακολουθήσω τις διαλέξεις του». Ο κύριος σκοπός της καλλιέργειας του Φάλουν Ντάφα είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο μπορεί να κάνει πολλά φέρνοντας μια ανώτερη ευγένεια κι έναν πολιτισμό μέσα στην κοινωνία, χωρίς να επιδιώκει κάτι τέτοιο. Αν όλοι κοιτούν μέσα τους και σκέφτονται πώς να συμπεριφερθούν καλύτερα, θα έλεγα ότι η κοινωνία θα σταθεροποιηθεί και το ανθρώπινο ηθικό επίπεδο θα ανέβει.


Όταν δίδασκα τον Φα και τις ασκήσεις στο Ταϊγιουάν, ήταν μια ασκούμενη πάνω από πενήντα ετών. Αυτή και ο σύζυγός της είχαν έλθει για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις μου. Την ώρα που διέσχιζαν τον δρόμο κι όσο ήταν ακόμα στη μέση, ένα αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα και ο καθρέφτης του έπιασε τα ρούχα της ηλικιωμένης κυρίας. Με τα ρούχα της πιασμένα στο αυτοκίνητο, η γυναίκα σύρθηκε πάνω από δέκα μέτρα κι έπεσε καταγής. Το αυτοκίνητο σταμάτησε μετά από είκοσι μέτρα. Ο οδηγός βγήκε νευριασμένος: «Ε εσύ, δεν βλέπεις πού πηγαίνεις;». Έτσι συμπεριφέρεται ο κόσμος σήμερα. Το πρώτο που κάνουν όταν συναντούν ένα πρόβλημα είναι να αποφύγουν κάθε ευθύνη, ακόμα κι αν το φταίξιμο είναι δικό τους. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου είπαν: «Δες πόσο άσχημα χτύπησε η γυναίκα. Ας την πάμε στο νοσοκομείο». Ο οδηγός ήρθε στα λογικά του και τη ρώτησε: «Πώς είστε κυρία; Χτυπήσατε; Πάμε στο νοσοκομείο να δούμε». Η ασκούμενη σηκώθηκε απ’ το έδαφος σιγά-σιγά και είπε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείς να φύγεις». Τίναξε τη σκόνη απ’ τα ρούχα της και έφυγε με τον σύζυγό της.


Ήρθε στην τάξη, μου είπε το περιστατικό και χάρηκα πολύ. Το σίνσινγκ των ασκούμενών μας έχει όντως βελτιωθεί. Μου είπε: «Δάσκαλε, μελέτησα Φάλουν Ντάφα σήμερα. Αν δεν είχα μελετήσει Φάλουν Ντάφα σήμερα, δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω το ατύχημα έτσι». Σκεφτείτε το όλοι: Για έναν συνταξιούχο οι τιμές των αγαθών είναι πολύ υψηλές και δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό επίδομα. Ένα άτομο πάνω από πενήντα ετών σύρθηκε σε τόση απόσταση από ένα αυτοκίνητο και έπεσε καταγής. «Πού έχετε χτυπήσει;» «Παντού». Θα μπορούσε να μείνει εκεί κάτω και να μη σηκωνόταν. «Να σας πάμε στο νοσοκομείο;» «Και βέβαια». Θα μπορούσε να μείνει στο νοσοκομείο και να μην έβγαινε. Ένας καθημερινός άνθρωπος μπορεί να το έκανε αυτό, αλλά αυτή είναι ασκούμενη και δεν το έκανε. Έχουμε πει ότι το καλό ή το κακό προέρχεται από μια αυθόρμητη σκέψη. Διαφορετική σκέψη οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Με την προχωρημένη της ηλικία και αν ήταν καθημερινός άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να μην τραυματιστεί; Κι όμως δεν είχε ούτε γρατσουνιά. Το καλό ή το κακό προέρχεται από μια στιγμιαία σκέψη. Αν ξάπλωνε εκεί κάτω λέγοντας: «Αχ, αισθάνομαι χάλια. Πονάω εδώ, πονάω εκεί…», τότε τα κόκκαλά της μπορεί όντως να είχαν ραγίσει και να έμενε παράλυτη. Όσα χρήματα κι αν της έδιναν, πώς θα ήταν καλά αν έμενε στο νοσοκομείο για την υπόλοιπη ζωή της; Ακόμα κι οι παριστάμενοι το βρήκαν παράξενο που η ηλικιωμένη γυναίκα δεν τον εκμεταλλεύτηκε ζητώντας του χρήματα. Σήμερα οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί. Ο οδηγός πράγματι οδηγούσε γρήγορα αλλά δεν θα χτυπούσε κάποιον επίτηδες. Ό,τι κι αν έγινε δεν το ήθελε. Αλλά ο κόσμος έτσι είναι σήμερα. Αν δεν τον εκμεταλλευόταν, ακόμα και οι παριστάμενοι θα το έβρισκαν άδικο. Έχω πει ότι τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό απ’ το κακό. Αν πείτε σε κάποιον ότι κάνει κάτι κακό, δεν θα το πιστέψει. Επειδή οι ανθρώπινες ηθικές αξίες έχουν αλλοιωθεί, ορισμένοι δεν κοιτούν τίποτα παρά το συμφέρον τους – θα κάνουν τα πάντα για το χρήμα. Ήδη έχει γίνει ρητό ότι: «Αν ένας άνθρωπος δεν κυνηγάει το συμφέρον του, ο ουρανός και η γη θα τον πλακώσουν»!


Ένας ασκούμενος στο Πεκίνο πήγε το παιδί του στο Τσιάνμεν για βόλτα μετά το δείπνο και είδε ένα φορτηγάκι να διαφημίζει ένα παιχνίδι με λαχνούς. Το παιδί μόλις το είδε άρχισε να ενδιαφέρεται και ήθελε να παίξει. Έτσι του έδωσε ένα γιουάν να παίξει και το παιδί κατέληξε με το δεύτερο βραβείο, ένα πολυτελές ποδήλατο. Το παιδί ήταν κατενθουσιασμένο. Αμέσως όμως μια ιδέα άστραψε στο νου του πατέρα: «Εγώ είμαι ασκούμενος. Πώς μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο; Πόσο Ντε πρέπει να δώσω αν πάρω κάτι για το οποίο δεν έχω πληρώσει»; Είπε στο παιδί: «Ας μην το πάρουμε. Θα αγοράσουμε ένα μόνοι μας». Το παιδί συγχύστηκε: «Σε έχω παρακαλέσει να μου αγοράσεις ένα και δεν το έκανες. Τώρα που το κέρδισα μόνος μου, δεν με αφήνεις να το κρατήσω». Το παιδί έκλαιγε και έσκουζε τρομερά. Ο ασκούμενος δεν μπορούσε παρά να πάρει το ποδήλατο σπίτι. Στο σπίτι, όσο το σκεφτόταν, τόσο πιο άβολα ένιωθε. Ήθελε να στείλει πίσω τα χρήματα σ’ εκείνους τους ανθρώπους. Τότε σκέφτηκε: «Τα λαχεία έχουν φύγει, δεν θα μοιράσουν τα λεφτά μεταξύ τους, αν τους τα στείλω; Πρέπει να δωρίσω τα χρήματα στη δουλειά μου».


Ευτυχώς υπήρχαν αρκετοί ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα στη δουλειά του και το αφεντικό του μπορούσε να τον καταλάβει. Αν αυτό συνέβαινε σ’ ένα τυπικό περιβάλλον ή σ’ έναν τυπικό χώρο εργασίας, όπου αν έλεγες ότι ήσουν ασκούμενος και δεν ήθελες ένα ποδήλατο από λαχνό, αλλά ήθελες να δωρίσεις τα χρήματα στη δουλειά, ακόμη και το αφεντικό σου θα έλεγε ότι έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Οι άλλοι επίσης θα έκαναν σχόλια: «Κάτι δεν πάει καλά με την εξάσκηση αυτού του ανθρώπου. Ή μήπως ανέπτυξε παραφροσύνη καλλιέργειας;». Έχω πει ότι οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί. Στη δεκαετία του ‘50 ή του ‘60 αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αλλά κάτι πολύ κοινό – κανείς δεν θα το έβρισκε περίεργο.


Έχουμε πει ότι όσο κι αν έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες ηθικές αξίες, το χαρακτηριστικό αυτού του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν, θα παραμένει για πάντα αναλλοίωτο. Έτσι, αν κάποιος πει ότι είστε καλός, μπορεί να μην είστε πραγματικά καλός ή, αν πει ότι είστε κακός, μπορεί να μην είστε πραγματικά κακός, κι αυτό γιατί τα κριτήρια που διακρίνουν το καλό και το κακό είναι διαστρεβλωμένα. Μόνο αυτός που ακολουθεί το χαρακτηριστικό του σύμπαντος είναι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που προσδιορίζει επακριβώς έναν καλό ή έναν κακό άνθρωπο και είναι αναγνωρισμένο απ’ το σύμπαν. Έχουν συμβεί τεράστιες αλλαγές στην ανθρώπινη κοινωνία. Οι ηθικές αξίες των ανθρώπων έχουν ξεπέσει τρομερά, η ανθρώπινη ηθική εκφυλίζεται καθημερινά και το κέρδος έχει γίνει το μοναδικό κίνητρο. Όμως οι αλλαγές στο σύμπαν δεν συμβαίνουν με βάση τις αλλαγές στην ανθρωπότητα. Ως ασκούμενος δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε με βάση τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων. Δεν επιτρέπεται να κάνετε πράγματα, απλά και μόνο επειδή οι καθημερινοί άνθρωποι τα θεωρούν σωστά. Όταν οι καθημερινοί άνθρωποι λένε πως κάτι είναι καλό, μπορεί να μην είναι καλό. Ή όταν λένε πως κάτι είναι κακό, μπορεί να μην είναι κακό. Αυτή την εποχή που οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί τόσο, αν πείτε σε κάποιον ότι κάνει κάτι κακό δεν θα το πιστέψει! Ως ασκούμενος πρέπει να αξιολογείτε τα πάντα με βάση το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μόνο τότε μπορεί κανείς να διακρίνει τι είναι πραγματικά καλό και τι πραγματικά κακό.


Γκουάν ντινγκ


Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει κάτι που αποκαλείται γκουάν ντινγκ. Το γκουάν ντινγκ είναι μια θρησκευτική τελετουργία απ’ τον τρόπο καλλιέργειας του Ταντρισμού στη Σχολή του Φο. Με ποιο σκοπό; Με το γκουάν ντινγκ ένας άνθρωπος δεν θα ακολουθεί πια άλλες σχολές καλλιέργειας και θα γίνει δεκτός ως γνήσιος μαθητής μόνο σ’ αυτή τη συγκεκριμένη σχολή. Το παράξενο είναι ότι αυτή η θρησκευτική διαδικασία άρχισε να εφαρμόζεται και σε μεθόδους τσιγκόνγκ. Όχι μόνο στον Ταντρισμό αλλά και σε τσιγκόνγκ της Σχολής του Τάο. Έχω πει ότι όσοι διδάσκουν στην κοινωνία ασκήσεις Ταντρισμού στο όνομα του Ταντρισμού είναι ψεύτες, κι αυτό γιατί ο Ταντρισμός Τανγκ έχει ήδη εξαφανιστεί από τη χώρα μας εδώ και πάνω από χίλια χρόνια και δεν υπάρχει πια. Λόγω των εμποδίων της γλώσσας ο Θιβετιανός Ταντρισμός δεν μπόρεσε ποτέ να μεταδοθεί ολοκληρωμένα στις περιοχές των Χαν. Επειδή είναι εσωτερική θρησκεία, πρέπει να εξασκείται κρυφά σε μοναστήρια. Ο μαθητής πρέπει να λάβει κρυφή διδασκαλία απ’ τον δάσκαλο και ο δάσκαλος πρέπει να πάρει αυτόν τον μαθητή να εξασκηθεί κρυφά. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, δεν μπορεί καθόλου να διδαχθεί.


Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στο Θιβέτ να μελετήσουν τσιγκόνγκ μ’ έναν σκοπό: Να βρουν έναν δάσκαλο να μελετήσουν τον Θιβετιανό Ταντρισμό και να γίνουν δάσκαλοι τσιγκόνγκ για λεφτά και φήμη. Σκεφτείτε το όλοι: Ένας γνήσιος εν ζωή Λάμα του Βουδισμού, ο οποίος έχει λάβει γνήσια διδασκαλία, έχει πολύ ισχυρές υπερφυσικές δυνάμεις και μπορεί να διαβάσει τη σκέψη αυτού του ανθρώπου. Γιατί ήρθε εδώ αυτός; Διαβάζοντας τη σκέψη του ήδη το ξέρει: «Ήρθες εδώ για να μάθεις τη διδασκαλία και να γίνεις δάσκαλος τσιγκόνγκ για λεφτά και φήμη. Ήρθες εδώ να καταστρέψεις αυτή τη Σχολή καλλιέργειας του Φο». Πώς μπορεί μια τέτοια σοβαρή μέθοδος καλλιέργειας του Φο, να καταστραφεί απερίσκεπτα απ’ την επιδίωξή σας να γίνετε δάσκαλος τσιγκόνγκ για λεφτά και φήμη; Ποιο είναι το κίνητρό σας; Δεν θα διδάξει τίποτα σ’ αυτόν τον άνθρωπο, κι έτσι αυτός δεν θα λάβει καμία πραγματική διδασκαλία. Βέβαια με τόσα μοναστήρια τριγύρω μπορεί να μάθει μερικά επιφανειακά πράγματα. Επειδή ο νους του δεν είναι ορθός και επιμένει να γίνει δάσκαλος τσιγκόνγκ και να διαπράττει αδικίες θα προσελκύσει κατοχή από πνεύμα ή ζώο. Τα κατοχικά ζώα έχουν κι αυτά ενέργεια αλλά δεν είναι απ’ τον Θιβετιανό Ταντρισμό. Αυτοί που πάνε στο Θιβέτ αναζητώντας ειλικρινά το Ντάρμα, μπορεί, αφότου πάνε, να εγκατασταθούν εκεί. Αυτοί είναι αληθινοί ασκούμενοι.


Είναι παράξενο ότι τώρα πολλοί ταοϊστικοί τρόποι άσκησης επίσης εκτελούν το γκουάν ντινγκ. Η Σχολή του Τάο χρησιμοποιεί κανάλια ενέργειας. Γιατί να ασκεί το λεγόμενο γκουάν ντινγκ; Έχω πάει στον νότο για να δώσω διαλέξεις. Σύμφωνα μ’ αυτά που ξέρω υπάρχουν πάνω από δέκα αιρετικές μέθοδοι που κάνουν γκουάν ντινγκ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Γκουανγκντόνγκ. Τι προσπαθούν να κάνουν; Κάνοντας γκουάν ντινγκ ο δάσκαλος σε εσάς, θα γίνετε μαθητής του και δεν θα μπορείτε να μάθετε άλλη εξάσκηση. Αν το κάνετε, θα σας τιμωρήσει. Αυτό κάνουν. Δεν είναι ανήθικο; Αυτό που διδάσκει είναι για θεραπεία και υγεία. Ο κόσμος το μαθαίνει απλά επειδή θέλει να έχει καλή υγεία. Γιατί να κάνει αυτά τα πράγματα; Υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι εφόσον οι άνθρωποι ασκήσουν το τσιγκόνγκ του, δεν μπορούν να εξασκήσουν κανένα άλλο. Μπορεί αυτός να σώσει ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην Ολοκλήρωση της καλλιέργειάς τους; Αυτό δεν είναι εξαπάτηση; Πολλοί άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα.


Η Σχολή του Τάο ποτέ δεν δίδασκε γκουάν ντινγκ, αλλά τώρα κι αυτή έχει το λεγόμενο γκουάν ντινγκ. Έχω δει ότι ο δάσκαλος τσιγκόνγκ που κάνει τον μεγαλύτερο θόρυβο για το γκουάν ντινγκ, έχει ύψος στήλης γκονγκ μόνο ως ένα διώροφο ή τριώροφο κτίριο. Νομίζω πως για έναν τόσο γνωστό δάσκαλο τσιγκόνγκ, το γκονγκ του είναι πάρα πολύ λίγο. Εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για να τους κάνει γκουάν ντινγκ. Το γκονγκ του είναι μόνο τόσο υψηλό και σύντομα δεν θα έχει τίποτα. Τι θα μπορεί τότε να χρησιμοποιεί για να κάνει γκουάν ντινγκ; Αυτό δεν είναι εξαπάτηση του κόσμου; Όταν βλέπετε από άλλη διάσταση, το γνήσιο γκουάν ντινγκ κάνει τα κόκκαλα να μοιάζουν με άσπρο νεφρίτη απ’ το κεφάλι ως τα πόδια. Γίνεται χρήση γκονγκ ή ύλης υψηλής ενέργειας και το σώμα εξαγνίζεται απ’ το κεφάλι ως τα πόδια. Μπορεί ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ να το κάνει αυτό; Δεν μπορεί. Τι κάνει τότε; Βέβαια πιθανώς δεν θα θελήσει ν’ αρχίσει θρησκεία. Ο σκοπός του είναι, μόλις αρχίσετε να μελετάτε τη μέθοδό του, να ανήκετε σε αυτόν. Πρέπει να πάτε στα μαθήματά του και να μελετάτε τα πράγματά του. Ο σκοπός του είναι να σας πάρει χρήματα. Δεν θα κάνει χρήματα, αν κανείς δεν μελετά τη μέθοδό του.


Όπως μαθητές άλλων μεθόδων καλλιέργειας της Σχολής του Φο, οι μαθητές του Φάλουν Ντάφα θα βιώσουν κι αυτοί πολλές φορές γκουάν ντινγκ από δασκάλους υψηλών επιπέδων σε άλλες διαστάσεις, αλλά δεν θα σας ειπωθεί. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες ή αυτοί που είναι ευαίσθητοι, μπορεί την ώρα που κοιμούνται ή άλλη ώρα, να νοιώσουν ένα ξαφνικό θερμό ρεύμα να περνά απ’ την κορυφή του κεφαλιού τους σε ολόκληρο το σώμα. Το γκουάν ντινγκ δεν είναι για να κάνει το γκονγκ σας υψηλότερο, αφού αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσω της δικής σας καλλιέργειας. Το γκουάν ντινγκ είναι μια μέθοδος ενδυνάμωσης – είναι για να εξαγνιστεί και να καθαριστεί το σώμα σας περισσότερο. Πολλές φορές θα περάσετε γκουάν ντινγκ– το σώμα σας πρέπει να καθαριστεί σε κάθε επίπεδο. Επειδή η καλλιέργεια εξαρτάται απ’ τις δικές σας προσπάθειες ενώ η μεταμόρφωση του γκονγκ γίνεται απ’ τον δάσκαλο, εμείς δεν ασκούμε την ιεροτελεστία του γκουάν ντινγκ.


Ορισμένοι κάνουν τελετουργίες για να γίνουν μαθητές του δασκάλου τους. Μιλώντας για αυτό θα ήθελα να σας πω ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν από τέτοιες τελετουργίες για να γίνουν μαθητές μου. Η σύγχρονη ιστορική περίοδος διαφέρει από εκείνη της κινέζικης φεουδαρχικής κοινωνίας. Η γονυπεσία και το προσκύνημα σημαίνουν ότι έχετε γίνει μαθητής; Εμείς δεν ασκούμε τέτοια πράγματα. Πολλοί μπορεί να σκεφτούν: «Αν προσκυνήσω, κάψω λιβάνι και λατρέψω τον Φο με ειλικρινή καρδιά, το γκονγκ μου θα αυξηθεί». Αυτό το βρίσκω αστείο. Η γνήσια καλλιέργεια εξαρτάται εντελώς από εσάς, οπότε είναι άχρηστο να προσεύχεστε για πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε τον Φο να λατρέψετε, ούτε να κάψετε λιβάνι. Όσο καλλιεργείστε ειλικρινά σύμφωνα με το πρότυπο ενός ασκουμένου, βλέποντάς σας ο Φο θα είναι κατευχαριστημένος. Αν όμως έξω στον κόσμο, κάνετε συνέχεια κακές πράξεις, τι κι αν καίτε λιβάνι και τον προσκυνάτε – θα νιώθει αηδία και μόνο που σας βλέπει. Έτσι δεν είναι; Η γνήσια καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς τον ίδιο. Σε τι ωφελεί το προσκύνημα και η τελετουργία για να γίνετε μαθητής μου, αν σήμερα βγαίνοντας απ’ την πόρτα κάνετε ό,τι θέλετε; Δεν νοιαζόμαστε καθόλου για αυτή την τυπικότητα. Μπορεί ακόμα και να βλάψετε την υπόληψή μου!


Σας έχουμε δώσει τόσα πολλά. Εφόσον πραγματικά καλλιεργείστε και συμπεριφέρεστε σταθερά σύμφωνα με τον Ντάφα, θα σας θεωρώ μαθητές μου. Όσο ασκείτε Φάλουν Ντάφα, θα σας θεωρώ μαθητές μου. Αν δεν θέλετε να το ασκήσετε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς. Αν δεν καλλιεργείστε, σε τι ωφελεί να φέρετε αυτόν τον τίτλο; Δεν έχει σημασία αν είστε απ’ την πρώτη ή τη δεύτερη σειρά μαθημάτων. Πώς μπορεί να είστε μαθητές μας κάνοντας απλώς τις ασκήσεις; Για να αποκτήσετε ένα υγιές σώμα και να κάνετε πραγματική πρόοδο προς τα υψηλά επίπεδα, πρέπει να καλλιεργείστε αληθινά, ακολουθώντας το πρότυπό μας για το σίνσινγκ. Επομένως δεν νοιαζόμαστε για αυτές τις τυπικότητες. Όσο καλλιεργείστε, θα είστε ασκούμενος στη Σχολή μας. Τα Φάσεν μου τα γνωρίζουν όλα. Ξέρουν το καθετί που σκέφτεστε και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Δεν θα σας φροντίσουν αν δεν καλλιεργείστε. Αν όμως καλλιεργείστε, θα σας βοηθήσουν σε όλο το δρόμο μέχρι το τέλος.


Σε μερικές μεθόδους τσιγκόνγκ οι ασκούμενοι δεν έχουν δει ποτέ τον δάσκαλό τους. Τους είπαν ότι αν πληρώσουν μερικές εκατοντάδες γιουάν και προσκυνήσουν προς μια ορισμένη κατεύθυνση, αυτό φτάνει. Αυτό δεν είναι αυταπάτη και εξαπάτηση των άλλων; Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιστοί και έκτοτε αρχίζουν να υπερασπίζονται τη μέθοδο και τον δάσκαλό τους. Παροτρύνουν και άλλους να μη μελετούν άλλες μεθόδους. Το βρίσκω πραγματικά ανόητο. Υπάρχουν επίσης άλλοι που κάνουν κάτι που λέγεται μο-ντινγκ. Κανείς δεν ξέρει τι επίπτωση έχει αυτό το άγγιγμα.


Όχι μόνο αυτοί που διδάσκουν τις πρακτικές τους κάτω απ’ το όνομα του Ταντρισμού είναι ψεύτες, ψεύτες είναι και όλοι αυτοί που διδάσκουν τσιγκόνγκ υπό το όνομα του Βουδισμού. Σκεφτείτε το όλοι: Για αρκετές χιλιάδες χρόνια οι μέθοδοι καλλιέργειας στον Βουδισμό έχουν υπάρξει μ’ αυτή τη μορφή. Πώς μπορεί, αν κάποιος τις μετατρέψει, να είναι ακόμα Βουδισμός; Οι μέθοδοι καλλιέργειας είναι για σοβαρή καλλιέργεια του Φο και αφάνταστα περίπλοκες. Η παραμικρή αλλαγή θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Επειδή η μεταμόρφωση του γκονγκ είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, αυτό που μπορεί να αισθάνεστε δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορείτε να καλλιεργείστε με βάση αυτό που αισθάνεστε. Οι θρησκευτικές μορφές των μοναχών είναι οι μέθοδοι καλλιέργειάς τους. Μόλις αλλαχτούν, δεν θα είναι πια αυτής της σχολής. Σε κάθε σχολή υπάρχει ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον ως επικεφαλής και κάθε σχολή έχει καλλιεργήσει πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα. Κανείς δεν τολμά να αλλάξει τη μέθοδο καλλιέργειας σ’ αυτή τη σχολή. Ποια πανίσχυρη αρετή μπορεί να έχει αυτός ο τιποτένιος δάσκαλος τσιγκόνγκ που τολμά να προσβάλλει τον Δάσκαλο και να αλλάξει αυτή την άσκηση καλλιέργειας του Φο; Θα είναι ακόμα αυτής της σχολής, αν αλλαχτεί; Το ψεύτικο τσιγκόνγκ μπορεί να διακριθεί.


Η τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος


Ο όρος «τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος» (Σουανγκουάν Σεγουέι) συναντάται και ως «Μυστηριώδες Άνοιγμα» (Σουανγκουάν γιτσιάο). Αυτές οι ορολογίες μπορεί να βρεθούν στα βιβλία Νταν Τζινγκ, Τάο Τζανγκ και Σινγκμίνγκ Γκουιτζί. Περί τίνος πρόκειται; Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ δεν μπορούν να το εξηγήσουν καθαρά. Κι αυτό γιατί οι συνηθισμένοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ, ούτε μπορούν να το δουν απ’ τα επίπεδά τους, ούτε επιτρέπεται να το δουν. Για να το δει ένας ασκούμενος, πρέπει να είναι στο ανώτερο επίπεδο της Όρασης της Σοφίας ή πιο πάνω. Οι συνηθισμένοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ δεν μπορούν να φτάσουν σ’ αυτό το επίπεδο, έτσι δεν μπορούν να το δουν. Απ’ την αρχαιότητα ως σήμερα, στην κοινότητα της καλλιέργειας προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα, πού βρίσκεται το Άνοιγμα και πώς τοποθετείται. Στα βιβλία Νταν Τζινγκ, Τάο Τζανγκ και Σινγκμίνγκ Γκουιτζί συζητούν μόνο τις θεωρίες χωρίς να λένε την ουσία. Μιλούν για αυτό ξανά και ξανά, αλλά μόνο σας μπερδεύουν πιο πολύ. Δεν εξηγούν τα πράγματα καθαρά, επειδή η ουσία δεν επιτρέπεται να γίνει γνωστή σε κοινούς ανθρώπους.


Επιπλέον σας λέω αυτό, και είναι μόνο επειδή είστε μαθητές του Φάλουν Ντάφα που σας το λέω: «Ποτέ μη διαβάζετε αυτά τα μπερδεμένα βιβλία τσιγκόνγκ». Δεν εννοώ τα αρχαία βιβλία που μόλις ανέφερα, αλλά αυτά τα βιβλία ψευτοτσιγκόνγκ, που οι άνθρωποι γράφουν σήμερα. Δεν πρέπει καν να τα ανοίξετε. Μόλις περάσει απ’ τον νου σας η σκέψη: «Μμμ, αυτή η πρόταση φαίνεται λογική…», τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα που υπάρχουν σ’ αυτό το βιβλίο θα προσκολληθούν στο σώμα σας. Πολλά βιβλία γράφτηκαν υπό τον έλεγχο κατοχικών πνευμάτων ή ζώων που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες προσκολλήσεις για φήμη και περιουσία. Υπάρχουν πάρα πολλά ψεύτικα βιβλία τσιγκόνγκ. Πολλοί άνθρωποι είναι ανεύθυνοι και γράφουν βιβλία που έχουν μέσα τους κατοχικά πνεύματα ή ζώα και άλλα χαοτικά πράγματα. Συνήθως είναι καλύτερα να μη διαβάσετε ούτε τα παραπάνω αρχαία βιβλία ή άλλα σχετικά κλασικά ιερά κείμενα, επειδή μπαίνει το ζήτημα της επικέντρωσης σε μία εξάσκηση.


Ένας αξιωματούχος απ’ τον Σύνδεσμο Επιστημονικής Έρευνας Τσιγκόνγκ Κίνας μου είπε μια ιστορία που με έκανε να γελάσω. Ήταν ένας άνθρωπος στο Πεκίνο που πήγαινε συχνά σε σεμινάρια τσιγκόνγκ. Αφότου άκουσε πολλές ομιλίες, έκρινε ότι το τσιγκόνγκ δεν ήταν τίποτα περισσότερο απ’ όσα λέγονταν εκεί. Επειδή όλοι ήταν στο ίδιο επίπεδο, όλοι μιλούσαν για τα ίδια. Σαν κι αυτούς τους ψευτοδάσκαλους τσιγκόνγκ, πίστευε ότι αυτό ήταν το τσιγκόνγκ όλο κι όλο! Έτσι θέλησε κι αυτός να γράψει ένα βιβλίο πάνω στο τσιγκόνγκ. Σκεφτείτε το όλοι: Ένας μη ασκούμενος να γράψει βιβλίο για το τσιγκόνγκ. Σήμερα βιβλία του τσιγκόνγκ αντιγράφονται το ένα απ’ το άλλο. Καθώς προχωρούσε η συγγραφή του, σταμάτησε στο ζήτημα του Μυστηριώδους Περάσματος. Ποιος ξέρει πραγματικά τι είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα; Ακόμη κι ανάμεσα στους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ, ελάχιστοι το καταλαβαίνουν. Πήγε λοιπόν να ρωτήσει έναν ψευτοδάσκαλο. Δεν ήξερε ότι ήταν ψεύτικος, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλάβαινε το τσιγκόνγκ. Αλλά αν αυτός ο ψευτοδάσκαλος τσιγκόνγκ δεν μπορούσε να απαντήσει, δεν θα έβλεπαν οι άλλοι ότι είναι απατεώνας; Έτσι τόλμησε να επινοήσει κάτι και είπε ότι το Μυστηριώδες Πέρασμα βρίσκεται στην κορυφή του πέους. Ακούγεται πολύ αστείο. Μη γελάτε όμως, γιατί αυτό το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί. Αυτό που λέω είναι ότι τα σημερινά βιβλία τσιγκόνγκ έχουν γίνει τόσο γελοία. Ποιο το όφελος να τα διαβάσετε; Δεν υπάρχει, και μόνο να σας βλάψουν μπορούν.


Τι σημαίνει «Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος»; Κατά την «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια και όταν πια καλλιεργείστε πέρα απ’ το μέσο επίπεδο, που σημαίνει πως έχετε μπει στα υψηλά επίπεδα της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας, τότε αρχίζει να μεγαλώνει το Αθάνατο Βρέφος. Το Αθάνατο Βρέφος και αυτό που ξέρουμε ως Καλλιεργημένο Βρέφος (γινγκχάι) είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα Καλλιεργημένα Βρέφη είναι μικρά, παιχνιδιάρικα και τρέχουν γύρω χαρούμενα. Το Αθάνατο Βρέφος δεν κινείται. Αν το Αρχέγονο Πνεύμα δεν το ελέγχει, το Αθάνατο Βρέφος κάθεται ακίνητο πάνω σ’ ένα λουλούδι λωτού με τα πόδια σταυρωμένα σε διπλό λωτό και τα χέρια ενωμένα στη θέση Τσιεγίν. Το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώνει απ’ το ντάντιεν και μπορείτε να το δείτε στο μικροσκοπικό επίπεδο, ακόμα κι όταν είναι μικρότερο απ’ τη μύτη μιας βελόνας.


Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα. Μόνο ένα γνήσιο ντάντιεν υπάρχει και είναι το τιέν στην κάτω κοιλιακή χώρα. Είναι πάνω απ’ το σημείο χουεϊγίν στο περίνεο, μέσα στο σώμα και κάτω απ’ την κοιλιά. Πολλές μορφές γκονγκ και πολλές υπερφυσικές ικανότητες, τα Φάσεν, το Αθάνατο Βρέφος, τα Καλλιεργημένα Βρέφη και πολλά άλλα όντα μεγαλώνουν από αυτό το τιέν.


Στο παρελθόν ορισμένοι ασκούμενοι μιλούσαν για πάνω ντάντιεν, μέσο ντάντιεν και κάτω ντάντιεν. Θα έλεγα ότι αυτό είναι λάθος. Ορισμένοι επίσης λένε ότι οι δάσκαλοί τους το διδάσκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο για γενιές κι ότι και τα βιβλία έτσι το λένε. Μπορώ να σας πω ότι σκουπίδια υπήρχαν και στα αρχαία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν κληρονομηθεί από τόσο παλιά πως είναι και σωστά. Πάντα διαδίδονταν στον κόσμο μεταξύ καθημερινών ανθρώπων κάποιοι ασήμαντοι τρόποι, αλλά δεν είναι για καλλιέργεια, δεν είναι για τίποτα. Όταν μιλούν για πάνω ντάντιεν, μέσο ντάντιεν και κάτω ντάντιεν, εννοούν ότι το ντάντιεν βρίσκεται οπουδήποτε δημιουργείται νταν. Αυτό δεν είναι αστείο; Όταν ένας άνθρωπος συγκεντρώσει τον νου του σε ένα ορισμένο μέρος του σώματός του, μετά από κάποιο χρόνο θα αναπτυχθεί εκεί μια συστάδα ενέργειας και θα σχηματίσει νταν. Αν δεν το πιστεύετε, συγκεντρώστε τον νου σας στο χέρι σας και κρατήστε το έτσι για κάποια ώρα – μετά από λίγο θα σχηματιστεί εκεί νταν. Έτσι, βλέποντάς το αυτό, μερικοί δηλώνουν ότι το ντάντιεν είναι παντού. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο αστείο. Πιστεύουν ότι, οπουδήποτε σχηματίζεται νταν, εκεί βρίσκεται και το ντάντιεν. Στην πραγματικότητα αυτό είναι νταν, αλλά όχι τιέν. Θα μπορούσατε να πείτε ότι νταν υπάρχει παντού ή ότι υπάρχει άνω νταν, μέσο νταν και κάτω νταν. Όμως πραγματικό τιέν που μπορεί να αναπτύξει αμέτρητους Φα, υπάρχει μόνο ένα και είναι αυτό στην κάτω κοιλιακή χώρα. Επομένως όλα αυτά περί άνω ντάντιεν, μέσου ντάντιεν και κάτω ντάντιεν είναι λαθεμένα. Όπου κι αν συγκεντρώσετε τον νου σας για κάποιο χρονικό διάστημα θα σχηματιστεί νταν.


Το Αθάνατο Βρέφος γεννιέται στο ντάντιεν στην κάτω κοιλιακή χώρα, αναπτύσσεται αργά και γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Όταν φτάσει στο μέγεθος μιας μπάλας πινγκ-πονγκ, το σχήμα όλου του σώματός του φαίνεται πλέον καθαρά, με τη μύτη και τα μάτια σχηματισμένα. Όταν το Αθάνατο Βρέφος φτάσει στο μέγεθος μιας μπάλας πινγκ-πονγκ, μια μικρή φυσαλίδα θα γεννηθεί δίπλα του. Αφότου αυτή η φυσαλίδα σχηματιστεί, θα μεγαλώνει μαζί με το Αθάνατο Βρέφος. Όταν το Αθάνατο Βρέφος φτάσει σε ύψος περίπου δέκα-δώδεκα εκατοστών, ένα μονοπέταλο λουλούδι λωτού θα εμφανιστεί. Όταν το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώσει στα δεκαπέντε με είκοσι εκατοστά ύψος, τα πέταλα του λουλουδιού του λωτού θα έχουν βασικά σχηματιστεί και μια στρώση από πέταλα λωτού θα εμφανιστεί. Το χρυσό απαστράπτον Αθάνατο Βρέφος κάθεται επάνω σε έναν χρυσαφένιο λωτό – είναι πανέμορφο. Αυτό είναι το άφθαρτο σώμα του Βάτζρα, το οποίο στη Σχολή του Φο ονομάζεται «σώμα του Φο» και στη Σχολή του Τάο «Αθάνατο Βρέφος».


Στη δική μας σχολή απαιτούμε και καλλιεργούμε και τους δύο τύπους σωμάτων. Το μπέντι πρέπει κι αυτό να μεταμορφωθεί. Όπως όλοι ξέρετε, το σώμα ενός Φο δεν επιτρέπεται να εκδηλωθεί μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να φανεί η μορφή του και τα μάτια ενός καθημερινού ανθρώπου να μπορέσουν να δουν το φως του. Αν και αυτό το σώμα έχει μεταμορφωθεί, για τους καθημερινούς ανθρώπους μοιάζει με το σώμα ενός μέσου ανθρώπου. Ένας καθημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά, παρ’ όλο που αυτό το σώμα μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα μεταξύ των διαστάσεων. Όταν το Αθάνατο Βρέφος φτάσει στα δέκα με δώδεκα εκατοστά, η φυσαλίδα θα έχει κι αυτή μεγαλώσει στο ίδιο ύψος και θα είναι διάφανη σαν μπαλόνι. Το Αθάνατο Βρέφος κάθεται εκεί ακίνητο σε θέση διαλογισμού. Έχοντας μεγαλώσει και ωριμάσει τόσο, η φυσαλίδα θα φύγει απ’ το ντάντιεν και θα αρχίσει να ανεβαίνει. Η άνοδός της είναι αργή, αλλά η κίνησή της θα φαίνεται καθημερινά. Βαθμιαία ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Παρατηρώντας την με προσοχή, θα μπορέσουμε να νιώσουμε την ύπαρξή της.


Όταν η φυσαλίδα φτάσει στο σημείο τάτζονγκ στο κέντρο του στήθους, θα μείνει εκεί για ένα διάστημα. Επειδή μεγάλο μέρος απ’ την ουσία του ανθρώπινου σώματος υπάρχει εκεί (η καρδιά είναι εκεί επίσης), ένα σύστημα πραγμάτων θα σχηματιστεί μες στη φυσαλίδα. Η φυσαλίδα θα εμπλουτιστεί μ’ αυτή την ουσία. Μετά από λίγο καιρό θα κινηθεί πάλι προς τα πάνω. Όταν θα περνάει μέσα απ’ το λαιμό, θα νοιώθετε ασφυκτικά, σαν να είναι φραγμένα όλα τα αιμοφόρα αγγεία και θα αισθάνεστε πολύ πρησμένος – είναι επώδυνο. Αυτό θα διαρκέσει μία-δύο μέρες. Τότε η φυσαλίδα θα κινηθεί προς την κορυφή του κεφαλιού κι αυτό το αποκαλούμε «φτάνοντας στο Νίγουαν». Αν και λέμε ότι έφτασε στο Νίγουαν, στην πραγματικότητα είναι τόσο μεγάλη όσο το κεφάλι σας και θα αισθάνεστε το κεφάλι σας πρησμένο. Επειδή το νίγουαν είναι μια πολύ σημαντική θέση για έναν άνθρωπο, θα πρέπει και αυτού η ουσία να μορφοποιηθεί μέσα στη φυσαλίδα. Μετά απ’ αυτό η φυσαλίδα θα συμπιεστεί για να βγει προς τα έξω, μέσα απ’ το πέρασμα του Τρίτου Ματιού, και αυτή η αίσθηση θα είναι πολύ επώδυνη. Το Τρίτο Μάτι θα συμπιεστεί τόσο, ώστε θα πονάει πάρα πολύ, οι κρόταφοι θα έχουν μια αίσθηση πρηξίματος και τα μάτια σαν να είναι βαθουλωμένα προς τα μέσα. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι να βγει η φυσαλίδα απ’ το κανάλι του Τρίτου Ματιού και να κρεμαστεί μπροστά στο μέτωπο. Αυτό αποκαλείται «Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος» και κρέμεται εκεί.


Εκείνο το διάστημα, αυτοί με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό δεν θα μπορούν να δουν τίποτα. Αυτό γιατί στην καλλιέργεια στις Σχολές του Φο και του Τάο, οι πόρτες του είναι κλειστές για να επιταχυνθεί η διαμόρφωση πραγμάτων μέσα στο Μυστηριώδες Πέρασμα. Υπάρχουν δύο μπροστά και δύο πίσω πόρτες και είναι όλες κλειστές. Όπως στο τούνελ στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, όπου υπάρχουν δύο μεγάλες πόρτες σε κάθε πλευρά. Για να επιταχυνθεί ο σχηματισμός και ο εμπλουτισμός του Μυστηριώδους Περάσματος, οι πόρτες δεν ανοίγουν, παρά μόνο υπό ιδιαίτερα εξαιρετικές συνθήκες. Αυτοί που μπορούν να δουν με το Τρίτο Μάτι, δεν θα μπορούν να δουν σ’ αυτό το στάδιο, αφού αυτό δεν επιτρέπεται. Και γιατί κρέμεται εκεί; Εκατοντάδες κανάλια ενέργειας του σώματός μας διασταυρώνονται σ’ εκείνο το σημείο κι έτσι όλα αυτά πρέπει να κάνουν κύκλο μέσα απ’ το Μυστηριώδες Πέρασμα και να βγουν απ’ αυτό. Πρέπει να περάσουν μέσα απ’ το Μυστηριώδες Πέρασμα, για να τεθούν ορισμένα πρόσθετα θεμέλια και να διαμορφωθεί ένα σύστημα πραγμάτων μέσα στο Μυστηριώδες Πέρασμα. Επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν, θα διαμορφώσει έναν μικρό κόσμο εκεί, και όλη η ουσία του ανθρώπινου σώματος θα διαμορφωθεί μέσα του. Όμως δημιουργεί μόνο ένα σύστημα εγκαταστάσεων που δεν είναι ακόμα ικανό να λειτουργήσει πλήρως.


Στην καλλιέργεια της Σχολής του Τσίμεν το Μυστηριώδες Πέρασμα διατηρείται ανοιχτό. Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα σπρώχνεται προς τα έξω, μοιάζει με κύλινδρο, αλλά βαθμιαία γίνεται στρογγυλό. Έτσι οι πόρτες και στις δύο πλευρές του είναι ανοιχτές. Επειδή στη Σχολή του Τσίμεν δεν καλλιεργούν τον Φο ή το Τάο, πρέπει οι ίδιοι να προστατέψουν τον εαυτό τους. Στις Σχολές του Φο και του Τάο υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι που όλοι μπορούν να σας προστατέψουν. Δεν χρειάζεται να βλέπετε πράγματα και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αλλά στη Σχολή του Τσίμεν δεν είναι έτσι. Πρέπει οι ίδιοι να προστατεύουν τον εαυτό τους, κι έτσι είναι απαραίτητο να μπορούν να δουν. Όταν όμως βλέπουν πράγματα με το Τρίτο Μάτι τους αυτό το διάστημα, είναι σαν να βλέπουν μέσα από τηλεσκόπιο. Αφού σχηματιστεί αυτό το σύστημα, μετά από ένα μήνα περίπου αρχίζει να επιστρέφει προς τα μέσα. Η διαδικασία επιστροφής μες στο κεφάλι, ονομάζεται «Μετατόπιση των θέσεων του Μυστηριώδους Περάσματος».


Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα επιστρέφει μέσα, το κεφάλι σας θα το νοιώθετε πάλι πρησμένο και το αίσθημα θα είναι πολύ δυσάρεστο. Τότε θα συμπιεστεί προς τα έξω, απ’ το σημείο γιουτζέν πίσω στον αυχένα. Καθώς θα συμπιέζεται προς τα έξω η αίσθηση θα είναι πολύ επώδυνη – θα νοιώθετε σαν να σχίζεται το κεφάλι σας. Μετά, μόλις βγει έξω, αμέσως θα νοιώσετε ανακούφιση. Αφού βγει, κρέμεται σε μια πολύ βαθιά διάσταση και υπάρχει με τη μορφή του σώματος εκείνης της βαθιάς διάστασης. Έτσι δεν το πιέζετε κατά τον ύπνο. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα: Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα τοποθετείται για πρώτη φορά, θα αισθάνεστε ότι κάτι είναι μπροστά στα μάτια σας. Αν και είναι σε άλλη διάσταση, θα νιώθετε συνέχεια ότι τα μάτια σας βλέπουν θολά σαν κάτι να τα καλύπτει, κάνοντάς σας να νιώθετε άβολα. Επειδή το σημείο γιουτζέν είναι ένα πολύ σημαντικό πέρασμα, θα πρέπει και εκεί, στην πίσω πλευρά του κεφαλιού, να σχηματιστεί ένα σύστημα πραγμάτων. Κατόπιν επιστρέφει πάλι μέσα. Το «Άνοιγμα του Μυστηριώδους Περάσματος» στην πραγματικότητα δεν αφορά μόνο μία θέση, αφού θα πρέπει να αλλάξει θέσεις πολλές φορές. Αφού επιστρέψει στο Νίγουαν, αρχίζει να κατεβαίνει μέσα στο σώμα, ώσπου να φτάσει στο σημείο μίνγκμεν ανάμεσα στα νεφρά. Στο σημείο μίνγκμεν θα ξαναβγεί.


Το σημείο μίνγκμεν του ανθρώπινου σώματος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και καίριο σημείο. Στη Σχολή του Τάο το αποκαλούν «άνοιγμα» και εμείς το αποκαλούμε «πέρασμα» (γκουάν). Είναι ένα σημαντικό και καίριο πέρασμα που μοιάζει πράγματι με σιδερένια πύλη με αμέτρητα στρώματα από σιδερένιες πύλες. Είναι γνωστό πως τα σώματά μας έχουν πολλά στρώματα. Τα σαρκικά κύτταρα είναι ένα στρώμα και τα μόρια μέσα σ’ αυτά ένα άλλο στρώμα. Σε κάθε στρώμα, από τα άτομα, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τα πολύ μικροσκοπικά σωματίδια, τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια, τα ακόμα πιο μικροσκοπικά σωματίδια και μέχρι τα απολύτως μικροσκοπικά σωματίδια, υπάρχει μία πύλη. Γι’ αυτό υπάρχουν πάρα πολλές υπερφυσικές και πολλές ειδικές ικανότητες που είναι όλες κλειδωμένες μέσα στις πύλες των διαφόρων στρωμάτων. Στις άλλες μεθόδους καλλιεργούν νταν. Όταν το νταν εκρήγνυται, το σημείο μίνγκμεν είναι αυτό που πρέπει να ανατιναχτεί πρώτο. Αν δεν ανατιναχτεί, οι υπερφυσικές ικανότητες δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα σχηματίσει ένα σύστημα πραγμάτων στο σημείο μίνγκμεν, θα επιστρέψει πάλι μες στο σώμα. Μπαίνοντας μέσα θα επιστρέψει στην κάτω κοιλιακή χώρα. Αυτό αποκαλείται «Επιστροφή του Μυστηριώδους Περάσματος στη θέση του».


Με την επιστροφή του το Μυστηριώδες Πέρασμα δεν γυρνά στην αρχική του θέση. Το Αθάνατο Βρέφος έχει ήδη μεγαλώσει πολύ. Η φυσαλίδα θα καλύψει το Αθάνατο Βρέφος και θα το περιβάλλει. Καθώς το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώνει, μεγαλώνει και το Μυστηριώδες Πέρασμα. Στη Σχολή του Τάο, όταν το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώσει σε μέγεθος όσο περίπου ένα εξάχρονο ή επτάχρονο παιδί, τότε συνήθως του επιτρέπεται να φύγει απ’ το σώμα. Αυτό ονομάζεται «Γέννηση του Αθάνατου Βρέφους». Κάτω απ’ τον έλεγχο του Αρχέγονου Πνεύματος μπορεί να βγει και να περιφέρεται έξω από το σώμα. Το φυσικό σώμα μένει εκεί ακίνητο και το Αρχέγονο Πνεύμα βγαίνει. Στη Σχολή του Φο το Αθάνατο Βρέφος θα είναι συνήθως εκτός κινδύνου όταν καλλιεργηθεί σε μέγεθος όσο εσείς. Τότε του επιτρέπεται να φύγει και να βγει από το σώμα. Ήδη τώρα το Αθάνατο Βρέφος έχει μεγαλώσει τόσο όσο εσείς και το κάλυμμά του είναι κι αυτό μεγάλο. Το κάλυμμα έχει ήδη εκταθεί έξω απ’ το σώμα σας – αυτό είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα. Εφόσον το Αθάνατο Βρέφος έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, το Μυστηριώδες Πέρασμα φυσιολογικά εκτείνεται έξω απ’ το σώμα.


Ίσως να έχετε δει αγάλματα και πίνακες με Φο σε ναούς και να παρατηρήσατε ότι οι Φο είναι πάντα μέσα σε κύκλο. Ιδιαίτερα σε πορτραίτα Φο υπάρχει πάντα ένας κύκλος μέσα στον οποίον κάθεται ο Φο. Πολλά πορτραίτα Φο είναι έτσι και ειδικά αυτά που βρίσκονται στους παλιούς ναούς είναι όλα έτσι. Γιατί ο Φο κάθεται μέσα σε κύκλο; Κανείς δεν μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση. Θα σας το πω – αυτό είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα. Αλλά δεν αποκαλείται πια Μυστηριώδες Πέρασμα. Αποκαλείται «παράδεισος». Βέβαια δεν είναι ακόμα παράδεισος, αφού έχει μόνο αυτό το σύστημα εγκαταστάσεων. Είναι σαν ένα εργοστάσιο με εγκαταστάσεις, αλλά χωρίς δυνατότητα παραγωγής. Χρειάζεται ενέργεια και πρώτες ύλες πριν μπορέσει να παράγει. Πριν μερικά χρόνια πολλοί ασκούμενοι έλεγαν: «Το γκονγκ μου είναι ψηλότερο από μιας Μποντισάτβα» ή «το γκονγκ μου είναι ψηλότερο από ενός Φο». Ακούγοντάς το οι άλλοι το έβρισκαν ασύλληπτο. Κι όμως αυτό που έλεγαν δεν ήταν καθόλου ασύλληπτο. Το γκονγκ σας πρέπει όντως να καλλιεργηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενόσω είστε στον ανθρώπινο κόσμο.


Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Έχει επιτύχει επίπεδο υψηλότερο από αυτό ενός Φο; Δεν πρέπει να το δείτε τόσο επιφανειακά. Το γκονγκ ενός τέτοιου ανθρώπου είναι όντως σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κι αυτό γιατί έχοντας καλλιεργηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, τη στιγμή της πλήρους Φώτισής του, το επίπεδο του γκονγκ του θα είναι σίγουρα πολύ υψηλό. Μία στιγμή ακριβώς πριν απ’ το Ξεκλείδωμα και την πλήρη Φώτισή του, οχτώ δέκατα απ’ το γκονγκ του θα παρθούν κάτω μαζί με το επίπεδο του σίνσινγκ του, και αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει τον παράδεισό του, τον δικό του παράδεισο. Όλοι γνωρίζουν ότι εκτός απ’ το επίπεδο του σίνσινγκ του, το γκονγκ ενός ασκούμενου καλλιεργείται υποφέροντας αμέτρητα βάσανα και δοκιμασίες κάτω από αντίξοες συνθήκες σε όλη του τη ζωή. Έτσι είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Οκτώ δέκατα αυτής της πολύτιμης ουσίας χρησιμοποιούνται για να εμπλουτιστεί ο παράδεισός του. Γι’ αυτό όταν στο μέλλον πετύχει στην καλλιέργειά του, θα έχει ό,τι θέλει απλώνοντας απλά το χέρι του – θα έχει ό,τι επιθυμεί. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θα υπάρχουν τα πάντα στον παράδεισό του. Αυτή είναι η πανίσχυρη αρετή του, που ο ίδιος καλλιέργησε υποφέροντας βάσανα.


Αυτή η ενέργεια που κατέχει μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε οτιδήποτε. Έτσι ό,τι θελήσει να έχει ένας Φο, οτιδήποτε να φάει ή για να παίξει, μπορεί να το έχει. Αυτό προέρχεται απ’ την επίτευξή του στην καλλιέργεια και αυτή είναι η Φο-Θέση του (φογουέι). Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του. Ήδη αυτό μπορεί να ονομαστεί ο παράδεισός του και θα έχει μόνο τα δύο δέκατα απ’ το γκονγκ του που έχουν απομείνει για να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του και να επιτύχει το Τάο. Αν κι έχουν απομείνει μόνο δύο δέκατα απ’ το γκονγκ του, το σώμα του δεν είναι κλειδωμένο. Μπορεί είτε να το εγκαταλείψει είτε να το κρατήσει, αλλά, είτε έτσι είτε αλλιώς, το σώμα αυτό έχει ήδη μεταμορφωθεί από ύλη υψηλής ενέργειας. Τότε θα εμφανιστούν σε πλήρη έκταση οι Θεϊκές Δυνάμεις του, που είναι ασύγκριτες σε ισχύ. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος καλλιεργείται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, το σώμα του συνήθως είναι κλειδωμένο χωρίς κάποιες μεγάλες ικανότητες. Ανεξάρτητα απ’ το ύψος του γκονγκ του, είναι περιορισμένος. Τώρα όμως τα πάντα είναι διαφορετικά.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ


Το έμβλημα Φάλουν


Το έμβλημα του Φάλουν Ντάφα μας είναι το Φάλουν. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες μπορούν να δουν ότι αυτό το Φάλουν περιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει για τα μικρά σύμβολα Φάλουν τα οποία επίσης περιστρέφονται. Η καλλιέργειά μας καθοδηγείται απ’ το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, και απ’ τις αρχές της εξέλιξης του σύμπαντος. Επομένως αυτό που καλλιεργούμε είναι πραγματικά τεράστιο. Κατά μία έννοια αυτό το έμβλημα Φάλουν είναι η μικρογραφία του σύμπαντος. Η Σχολή του Φο αντιλαμβάνεται το σύμπαν ως έναν κόσμο δέκα κατευθύνσεων με τέσσερις πλευρές και οκτώ σημεία. Ίσως ορισμένοι να μπορούν να δουν μια κάθετη στήλη ενέργειας πάνω και κάτω από το Φάλουν. Έτσι, μαζί με το άνω και κάτω άκρο του, το Φάλουν σχηματίζει τον κόσμο των δέκα κατευθύνσεων, που αποτελεί αυτό το σύμπαν, και αναπαριστά τη σύνοψη του σύμπαντος της Σχολής του Φο.


Το σύμπαν αποτελείται από αμέτρητους γαλαξίες περιλαμβάνοντας και τον δικό μας. Ολόκληρο το σύμπαν είναι σε κίνηση, καθώς και οι γαλαξίες εντός αυτού. Τα σύμβολα Ταϊτζί και τα μικρά σύμβολα Σριβάτσα μέσα στο έμβλημα, επίσης περιστρέφονται. Ολόκληρο το Φάλουν περιστρέφεται και το μεγάλο σύμβολο στο κέντρο, επίσης περιστρέφεται. Έτσι κατά κάποιον τρόπο συμβολίζει τον Γαλαξία μας και, επειδή είμαστε της Σχολής του Φο, το κέντρο διατηρεί το σύμβολο της Σχολής του Φο. Αυτή είναι η μορφή του επιφανειακά. Όλα τα είδη ύλης έχουν τη μορφή ύπαρξής τους στις διάφορες διαστάσεις, με εξαιρετικά άφθονες και περίπλοκες μορφές ύπαρξης και διαδικασίες εξέλιξης. Αυτό το έμβλημα Φάλουν είναι η μικρογραφία του σύμπαντος. Σε κάθε διάσταση έχει τη δική του μορφή ύπαρξης και τη δική του διαδικασία εξέλιξης, γι’ αυτό λέω πως είναι ένας Κόσμος.


Όταν το Φάλουν περιστρέφεται δεξιόστροφα, μπορεί αυτόματα να απορροφά ενέργεια από το σύμπαν. Όταν περιστρέφεται αριστερόστροφα, μπορεί να εκπέμψει ενέργεια. Η περιστροφή προς τα μέσα (δεξιόστροφα) προσφέρει αυτοσωτηρία, ενώ η περιστροφή προς τα έξω (αριστερόστροφα) προσφέρει σωτηρία στους άλλους – αυτό είναι χαρακτηριστικό στη μέθοδό μας. Ορισμένοι ρώτησαν: «Αφού είμαστε της Σχολής του Φο, γιατί υπάρχει το Ταϊτζί; Το Ταϊτζί δεν ανήκει στη Σχολή του Τάο;». Ο λόγος είναι ότι αυτό που καλλιεργούμε είναι τεράστιο, είναι σαν να καλλιεργούμε ολόκληρο το σύμπαν. Άρα σκεφτείτε το: Αυτό το σύμπαν αποτελείται από δύο κύριες σχολές, τη Σχολή του Φο και τη Σχολή του Τάο. Με τον αποκλεισμό της μίας ή της άλλης, αυτό που θα προέκυπτε δεν θα αποτελούσε ακέραιο σύμπαν και δεν θα μπορούσαμε να το πούμε ολοκληρωμένο σύμπαν. Γι’ αυτό περιλαμβάνουμε και πράγματα της Σχολής του Τάο. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι εκτός της Σχολής του Τάο υπάρχουν ο Χριστιανισμός, ο Κομφουκιανισμός, άλλες θρησκείες κλπ. Μπορώ να σας πω ότι όταν η καλλιέργεια στον Κομφουκιανισμό φτάσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, ανήκει στη Σχολή του Τάο. Πολλές δυτικές θρησκευτικές καλλιέργειες, στα υψηλά επίπεδα συγκλίνουν στο ίδιο σύστημα διδασκαλιών με το δικό μας, στη Σχολή του Φο. Άρα μόνο αυτές οι δύο κύριες Σχολές υπάρχουν.


Τότε γιατί στα δύο από τα σχέδια Ταϊτζί έχουμε κόκκινο πάνω και μπλε κάτω και στα άλλα δύο κόκκινο πάνω και μαύρο κάτω; Αυτό που οι άνθρωποι γνωρίζουν συνήθως είναι ότι το Ταϊτζί αποτελείται από δύο ουσίες, το μαύρο και το άσπρο, το τσι του γιν και το τσι του γιανγκ. Αυτή η κατανόηση προέρχεται από πολύ χαμηλό επίπεδο, αφού το Ταϊτζί έχει διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικές διαστάσεις. Αυτά είναι τα χρώματά του, όπως εκδηλώνονται στο υψηλότερο επίπεδο. Το Τάο, όπως το ξέρουμε, έχει αυτό το κόκκινο πάνω και αυτό το μαύρο κάτω. Για παράδειγμα, μερικοί ασκούμενοί μας με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό, έχουν βρει ότι το κόκκινο που βλέπουν με τα φυσικά τους μάτια είναι πράσινο στη διπλανή διάσταση. Βρίσκουν ότι το χρυσοκίτρινο χρώμα φαίνεται πορφυρένιο σε άλλη διάσταση κι ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους αντιστοιχία. Δηλαδή, τα χρώματα αλλάζουν από διάσταση σε διάσταση. Το Ταϊτζί με κόκκινο πάνω και μπλε κάτω ανήκει στη Σχολή του Μεγάλου Αρχέγονου Τάο που περιλαμβάνει και τις πρακτικές καλλιέργειας της Σχολής του Τσίμεν. Τα τέσσερα μικρότερα σύμβολα είναι απ’ τη Σχολή του Φο. Είναι παρόμοια μ’ εκείνο στο κέντρο, που είναι επίσης απ’ τη Σχολή του Φο. Το Φάλουν μ’ αυτά τα χρώματα είναι αρκετά φωτεινό γι’ αυτό το χρησιμοποιούμε ως το σύμβολο του Φάλουν Ντάφα.


Το Φάλουν που βλέπουμε μέσα απ’ το Τρίτο Μάτι δεν θα έχει απαραίτητα αυτά τα χρώματα. Το χρώμα του φόντου μπορεί να αλλάξει, αν και το σχέδιό του δεν αλλάζει. Όταν το Φάλουν που έχω τοποθετήσει στην κάτω κοιλιακή σας χώρα περιστρέφεται, το Τρίτο Μάτι σας μπορεί να το δει ως κόκκινο, βιολετί, πράσινο ή ίσως άχρωμο. Το φόντο του αλλάζει συνεχώς από κόκκινο, σε πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί και βιολετί σε σειρά. Ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα, αλλά τα χρώματα και τα σύμβολα Σριβάτσα () και Ταϊτζί μέσα στο Φάλουν θα παραμείνουν τα ίδια. Θεωρούμε ότι το χρώμα αυτού του φόντου φαίνεται αρκετά καλό κι έτσι το υιοθετήσαμε. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες μπορούν να δουν πάρα πολλά πέρα απ’ αυτή τη διάσταση.


Ορισμένοι λένε: «Αυτό το σύμβολο μοιάζει με τη σβάστικα του Χίτλερ». Μπορώ να πω ότι αυτό το σύμβολο δεν υποδηλώνει καμία έννοια κοινωνικής τάξης. Κάποιοι λένε: «Αν στραφεί λίγο στο πλάι θα είναι ίδιο με του Χίτλερ». Δεν είναι έτσι, αφού περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η ανθρώπινη κοινωνία γνώρισε ευρέως αυτό το σύμβολο πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια, την εποχή του Σακιαμούνι. Απ’ τον καιρό του Χίτλερ και του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου έχουν περάσει μόνο μερικές δεκαετίες. Το έκλεψε για δική του χρήση, αλλά το χρώμα που χρησιμοποίησε ήταν διαφορετικό απ’ το δικό μας. Το χρώμα ήταν μαύρο, η γωνία έδειχνε προς τα πάνω και στεκόταν όρθιο στο άκρο του. Αυτά θα πω σχετικά με το Φάλουν, αν και αναφέρθηκα μόνο στην επιφανειακή μορφή του.


Τι αντιπροσωπεύει η σριβάτσα στη Σχολή του Φο; Ορισμένοι λένε ότι συμβολίζει την καλή τύχη αλλά αυτό είναι ερμηνεία των κοινών ανθρώπων. Θα σας πω: το σύμβολο οριοθετεί το επίπεδο ενός Φο, αφού μόνο στο επίπεδο του Φο υπάρχει. Μια Μποντισάτβα ή ένας Άρχατ δεν το έχουν. Οι Μεγάλες όμως Μποντισάτβες, όπως οι τέσσερις Μεγάλες Μποντισάτβες, το έχουν. Έχουμε δει ότι αυτές οι Μεγάλες Μποντισάτβες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο των συνηθισμένων Φο – είναι ανώτερες κι από τους Ταθαγκάτα. Πέρα απ’ το επίπεδο Ταθαγκάτα υπάρχουν αμέτρητοι Φο. Ένας Ταθαγκάτα έχει μόνο ένα σύμβολο . Αυτοί που έχουν φτάσει σε επίπεδα, πέρα απ’ το επίπεδο Ταθαγκάτα, έχουν περισσότερα σύμβολα . Ένας Φο με επίπεδο δύο φορές υψηλότερο από ενός Ταθαγκάτα έχει δύο σύμβολα . Αυτοί που είναι ακόμα πιο πάνω, έχουν τρεις, τέσσερις, πέντε σριβάτσες κλπ. Ορισμένοι έχουν τόσες πολλές που το σώμα τους καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο απ’ αυτές. Έχουν στο κεφάλι, στους ώμους και στα γόνατά τους. Όταν υπάρχουν πάρα πολλές, θα εμφανιστούν ακόμα και στις παλάμες, στα δάκτυλα, στα πέλματα των ποδιών, στα δάκτυλα των ποδιών κλπ. Όσο το επίπεδο ανεβαίνει, τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των συμβόλων . Γι’ αυτό, το σύμβολο αντιπροσωπεύει τη θέση ενός Φο. Όσο ανώτερο το επίπεδο ενός Φο, τόσα περισσότερα σύμβολα έχει.Η Σχολή Τσίμεν


Εκτός απ’ τις Σχολές του Φο και του Τάο υπάρχει και η Σχολή του Τσίμεν, που αυτοαποκαλείται καλλιέργεια Τσίμεν. Σχετικά με τους τρόπους καλλιέργειας, οι καθημερινοί άνθρωποι έχουν την εξής αντίληψη: Απ’ την αρχαία Κίνα ως σήμερα, οι άνθρωποι θεωρούν τις Σχολές του Φο και του Τάο ορθόδοξους τρόπους καλλιέργειας και τις αποκαλούν ορθές σχολές καλλιέργειας. Η Σχολή Τσίμεν δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Πολλοί λίγοι άνθρωποι έχουν ακούσει για την ύπαρξή της κι αυτό μόνο από λογοτεχνικά κείμενα.


Υπάρχει η Σχολή του Τσίμεν; Ναι, υπάρχει. Στην πορεία της δικής μου καλλιέργειας, και πιο συγκεκριμένα στα τελευταία χρόνια, συνάντησα τρεις πολύ υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένους δασκάλους απ’ τη Σχολή του Τσίμεν. Μου μετέδωσαν την ουσία των μεθόδων τους, πράγματα πολύ μοναδικά και αξιόλογα. Επειδή όμως είναι ακριβώς τόσο μοναδικά, αυτό που καλλιεργούν είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και δεν μπορεί να κατανοηθεί απ’ τους περισσότερους ανθρώπους. Εκτός αυτού, δηλώνουν ότι δεν είναι ούτε της Σχολής του Φο, ούτε της Σχολής του Τάο. Δεν καλλιεργούν ούτε τη «Φύση του Φο» ούτε το Τάο. Έτσι, όταν ο κόσμος μαθαίνει ότι δεν καλλιεργούν ούτε τη «Φύση του Φο» ούτε το Τάο, τους αποκαλεί «Παραπόρτι και Περιθωριακό Τρόπο» (πάνγκμεν ζουοντάο). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Σχολή Τσίμεν. Το «Παραπόρτι και Περιθωριακός Τρόπος» έχει βέβαια μια υποτιμητική έννοια, αλλά όχι αρνητική, διότι δεν καταγγέλλει αυτή τη σχολή ως κακή εξάσκηση – αυτό είναι σίγουρο. Ακόμα και κυριολεκτικά αν ερμηνεύσουμε τον όρο, δεν υπονοούν κακή εξάσκηση. Ιστορικά οι άνθρωποι έχουν αποκαλέσει τις Σχολές Φο και Τάο «ορθόδοξες σχολές» καλλιέργειας. Επειδή όμως δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εξάσκηση, την αποκαλούν «Παραπόρτι» ή πλάγιο τρόπο και μη ορθόδοξη σχολή. Τι σημαίνει «Περιθωριακός Τρόπος»; Ο όρος «Περιθωριακός» υπονοεί τον αδέξιο ή δύσχρηστο τρόπο. Ο όρος «Περιθωριακός» στην αρχαία Κίνα συνήθως σήμαινε αδέξιος. Άρα ο όρος «Παραπόρτι και Περιθωριακός Τρόπος» φέρει μια τέτοιου είδους ερμηνεία.


Γιατί δεν είναι κακοί τρόποι άσκησης; Διότι κι αυτοί έχουν αυστηρές απαιτήσεις για το σίνσινγκ. Και αυτών η καλλιέργεια ακολουθεί το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Δεν παραβιάζουν το χαρακτηριστικό ή τον νόμο του σύμπαντος ούτε διαπράττουν αδικίες. Επομένως δεν μπορούν οι τρόποι τους να ονομαστούν κακοί τρόποι άσκησης. Οι Σχολές του Φο και του Τάο είναι ορθόδοξες σχολές, όχι επειδή το χαρακτηριστικό του σύμπαντος συμβαδίζει με τους τρόπους καλλιέργειάς τους, αλλά επειδή οι τρόποι καλλιέργειάς τους, συμβαδίζουν με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι, αφού η καλλιέργεια της Σχολής του Τσίμεν συμβαδίζει κι αυτή με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, δεν είναι κακή εξάσκηση αλλά μια ορθή σχολή. Αυτό γιατί το κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού ή μεταξύ καλοσύνης και κακίας είναι το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Η καλλιέργειά τους συμμορφώνεται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, επομένως είναι κι αυτή ορθή σχολή, παρ’ όλο που οι απαιτήσεις της διαφέρουν απ’ αυτές των Σχολών Φο και Τάο. Δεν διδάσκεται ευρέως σε μαθητές, αλλά σε ελάχιστα άτομα. Η Σχολή του Τάο διδάσκει πολλούς μαθητές, αλλά μόνο ένας λαμβάνει τη γνήσια διδασκαλία. Η Σχολή του Φο πιστεύει στη σωτηρία όλων των όντων κι έτσι όποιος έχει τη δυνατότητα να καλλιεργηθεί, μπορεί να το κάνει.


Όταν ένας τρόπος άσκησης της Σχολής του Τσίμεν μεταδίδεται, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε δύο αλλά μόνο σε ένα επιλεγμένο άτομο κι αυτό μετά από το πέρασμα μεγάλης χρονικής περιόδου. Γι’ αυτό οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούσαν ποτέ κατά τη διάρκεια της ιστορίας να τους δουν. Βέβαια, όταν το τσιγκόνγκ ήταν στο απόγειο της φήμης του, είδα ότι μερικοί και απ’ αυτή τη σχολή βγήκαν να διδάξουν. Όμως, μετά από κάποιες προσπάθειες δημόσιας διδασκαλίας, συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν εφικτό, γιατί οι δάσκαλοί τους κάποια πράγματα τούς απαγόρευαν να τα μεταδώσουν στο κοινό. Αν θέλεις να διαδώσεις πλατιά έναν τρόπο άσκησης, δεν μπορείς να επιλέγεις μαθητές. Αυτοί που θα έρθουν να μάθουν θα έχουν διάφορα επίπεδα σίνσινγκ και νοοτροπίες – θα είναι άνθρωποι παντός είδους. Έτσι δεν μπορείς να επιλέξεις τους μαθητές που θα διδάξεις. Γι’ αυτό, οι τρόποι άσκησης της Σχολής του Τσίμεν δεν μπορούν να διδαχτούν ευρέως δημόσια. Κάνοντας το θα δημιουργήσει κίνδυνο, επειδή οι πρακτικές τους είναι πολύ μοναδικές.


Μερικοί αναρωτιούνται: «Η Σχολή του Φο καλλιεργεί τη Φύση του Φο και η Σχολή του Τάο καλλιεργεί το Τάο. Τι θα γίνει ένας ασκούμενος της Σχολής του Τσίμεν μετά την ολοκλήρωση της καλλιέργειάς του;». Θα είναι ένας περιπλανώμενος θεός δίχως συγκεκριμένη περιοχή στο σύμπαν. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Ταθαγκάτα Σακιαμούνι έχει τον Παράδεισο Σάχα, ο Βούδας Αμιτάμπα τον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας και ο Ιατρικός Βούδας τον Κρυστάλλινο Παράδεισο. Κάθε Ταθαγκάτα ή Μέγας Φο έχει τον παράδεισό του. Κάθε Μεγάλο Φωτισμένο Ον κατασκευάζει έναν δικό του παράδεισο και πολλοί απ’ τους μαθητές του ζουν εκεί. Όμως αυτοί της Σχολής του Τσίμεν δεν έχουν καθορισμένα σύνορα στο σύμπαν και είναι σαν περιπλανώμενοι θεοί και μοναχικοί αθάνατοι.


Ασκώντας κακή καλλιέργεια


Τι σημαίνει «άσκηση κακής καλλιέργειας»; Έχει αρκετές μορφές. Υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν αποκλειστικά κακή καλλιέργεια και αυτά που ασκούν έχουν μεταδοθεί από πολύ παλιά. Γιατί μεταδίδουν αυτά τα πράγματα; Είναι επειδή επιδιώκουν φήμη, προσωπικό κέρδος και χρήματα μεταξύ των κοινών ανθρώπων – αυτά επιζητούν. Βέβαια τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν υψηλό επίπεδο σίνσινγκ και δεν μπορούν να λάβουν γκονγκ. Τι λαμβάνουν; Κάρμα. Όταν κάποιος έχει πάρα πολύ κάρμα, μπορεί και αυτό να σχηματίσει μια μορφή ενέργειας. Το επίπεδο αυτού του ανθρώπου όμως είναι ανύπαρκτο και είναι ένα τίποτα μπροστά σ’ έναν ασκούμενο. Αλλά σε σύγκριση με καθημερινούς ανθρώπους μπορεί να ασκήσει δύναμη πάνω τους, αφού το κάρμα είναι κι αυτό μια μορφή ενέργειας. Όταν η πυκνότητά του γίνει πολύ μεγάλη, μπορεί να δυναμώσει τις υπερφυσικές ικανότητες στο σώμα και να έχει μια τέτοια επίδραση. Πάντα ανά την ιστορία υπήρχαν άνθρωποι που δίδασκαν τέτοια πράγματα. Λένε: «Κάνω κακές πράξεις, βλαστημώ τους ανθρώπους και το γκονγκ μου αυξάνεται». Δεν αυξάνουν το γκονγκ τους. Αυξάνουν την πυκνότητα της μαύρης ύλης, αφού κάνοντας κακές πράξεις τους προσδίδεται κάρμα. Έτσι μπορούν να ενδυναμώσουν αυτές τις ελάχιστες και ασήμαντες εγγενείς ικανότητές τους μ’ αυτό το κάρμα. Μπορεί να αναπτύξουν μερικές μικρο-ικανότητες, χωρίς να μπορούν να κάνουν οτιδήποτε σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι κάνοντας κακές πράξεις μπορούν να αυξήσουν το γκονγκ τους – αυτό λένε.


Ορισμένοι λένε: «Αν ένας Τάο γίνει ένα μέτρο ψηλός, ένας δαίμονας θα γίνει δέκα μέτρα ψηλός». Αυτό είναι βλασφημία απ’ τη μεριά των κοινών ανθρώπων. Ένας δαίμονας ποτέ δεν θα είναι ψηλότερος από έναν Τάο. Υπάρχει αυτό το γεγονός: Το σύμπαν που γνωρίζουμε ως ανθρώπινα όντα είναι ένα μικρό κομματάκι μεταξύ των αμέτρητων συμπάντων και το αποκαλούμε «σύμπαν» για συντομία. Στο τέλος κάθε μεγάλης χρονικής περιόδου πάντα επέρχεται στο σύμπαν μας μια τεράστια καταστροφή που αφανίζει τα πάντα μες στο σύμπαν, περιλαμβάνοντας τους πλανήτες και όλη τη ζωή. Η κίνηση του σύμπαντος ακολουθεί έναν νόμο. Στο σύμπαν μας αυτής της περιόδου η ανθρώπινη φυλή δεν είναι το μοναδικό είδος που έχει διαφθαρεί. Πολλά όντα έχουν ήδη δει κάτι: Ότι σε σχέση με το παρόν, πριν από πάρα πολύ καιρό μια μεγάλη έκρηξη συνέβη σ’ αυτή τη διάσταση του σύμπαντος. Οι αστρονόμοι δεν μπορούν να το δουν σήμερα, γιατί αυτά που μπορούμε να βλέπουμε τώρα μέσα από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια είναι πράγματα που έχουν συμβεί πριν 150 χιλιάδες έτη φωτός. Αν θέλουμε να δούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν τώρα στα ουράνια σώματα, πρέπει να περιμένουμε 150 χιλιάδες έτη φωτός. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μακρινή εποχή.


Σήμερα ολόκληρο το σύμπαν έχει ήδη υποστεί μεγάλη αλλαγή. Κάθε φορά που συμβαίνει μια τέτοια αλλαγή, όλη η ζωή σε ολόκληρο το σύμπαν καταστρέφεται εντελώς και όλα τα όντα αφανίζονται πλήρως. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, τόσο το χαρακτηριστικό όσο και όλη η ύλη που υπήρχαν στο προηγούμενο σύμπαν, πρέπει να ανατιναχτούν. Συνήθως όλες οι ζωές αφανίζονται απ’ την έκρηξη, αλλά δεν εξαλείφονται απολύτως όλα. Όταν το νέο σύμπαν ανοικοδομείται απ’ τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, κάποιες απ’ τις ζωές που επιβίωσαν της έκρηξης υπάρχουν ακόμα μέσα του. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δομούν το σύμπαν σύμφωνα με τα δικά τους χαρακτηριστικά και κριτήρια. Επομένως το νέο σύμπαν θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του προηγούμενου σύμπαντος.


Όσα επέζησαν της έκρηξης θα συνεχίσουν να διατηρούν το προηγούμενο χαρακτηριστικό και τις παλιότερες αρχές όταν κάνουν πράγματα στο νέο σύμπαν. Το νεο-οικοδομημένο σύμπαν θα ακολουθεί τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του νέου σύμπαντος στο πώς λειτουργεί. Έτσι όλα αυτά που δεν αφανίστηκαν απ’ την έκρηξη καταλήγουν να γίνουν δαίμονες που παρεμποδίζουν τις αρχές του σύμπαντος. Ωστόσο δεν είναι τόσο κακοί. Απλώς ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος της προηγούμενης περιόδου και είναι αυτοί που οι άνθρωποι αναφέρουν ως ουράνιους δαίμονες. Δεν αποτελούν απειλή για τους κοινούς ανθρώπους και ούτε βλάπτουν ανθρώπους. Απλώς τηρούν τις δικές τους αρχές όταν κάνουν πράγματα. Στο παρελθόν δεν επιτρεπόταν να το γνωρίζουν αυτό οι κοινοί άνθρωποι. Έχω πει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Φο πέρα απ’ το επίπεδο Ταθαγκάτα. Αυτοί οι δαίμονες δεν είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα συγκριτικά είναι πολύ μικροσκοπικοί. Τα γηρατειά, η αρρώστια και ο θάνατος είναι κι αυτά μορφές δαιμόνων, αλλά δημιουργούνται για να διατηρούν το χαρακτηριστικό του σύμπαντος.


Ο Βουδισμός πιστεύει στη μετενσάρκωση και ως εκ τούτου μιλά για το ζήτημα της ασούρα. Αυτό αναφέρεται σε όντα που ζουν σε διαφορετικές διαστάσεις αλλά δεν φέρουν την ανθρώπινη εγγενή φύση. Στα μάτια των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων αυτά τα όντα βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο και είναι εντελώς ανίκανα. Παρ’ όλα αυτά, στα μάτια των κοινών ανθρώπων φαντάζουν τρομακτικά, αφού διαθέτουν κάποια ποσότητα ενέργειας. Θεωρούν τους κοινούς ανθρώπους ζώα και τους αρέσει να τρέφονται με ανθρώπους. Στα πρόσφατα χρόνια βγήκαν να διδάξουν και τσιγκόνγκ. Τι είδους πράγματα είναι αυτά; Πώς μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπινα όντα; Φαίνονται πολύ τρομακτικά. Μόλις μάθετε τα πράγματά τους, πρέπει να πάτε μαζί τους και να γίνετε ένας απ’ αυτούς. Αν κατά την εξάσκηση τσιγκόνγκ, κάποιοι έχουν κακές σκέψεις που συμφωνούν με τη δική τους νοοτροπία, θα έρθουν να διδάξουν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ένας ορθός νους μπορεί να συντρίψει εκατό κακά. Αν δεν επιδιώκετε τίποτα, κανείς δεν θα τολμήσει να σας ενοχλήσει. Αν αναπτύξετε κακές σκέψεις ή επιδιώξετε κάτι κακό, θα έρθουν να σας βοηθήσουν και τότε θα ακολουθήσετε έναν δαιμονικό τρόπο καλλιέργειας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί.


Υπάρχει άλλη μια κατάσταση που αποκαλείται «ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας». Τι σημαίνει «ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας»; Σημαίνει το να ασκεί κάποιος κακή καλλιέργεια χωρίς να το καταλαβαίνει. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ συχνό και εκτεταμένο. Όπως ανέφερα τις προάλλες, πολλοί άνθρωποι την ώρα που εξασκούν τσιγκόνγκ έχουν κακές σκέψεις στον νου τους. Τους βλέπετε εκεί να κάνουν την όρθια άσκηση κι ενώ τα χέρια και τα πόδια τους τρέμουν από κούραση, ο νους τους δεν είναι ήσυχος. Κάποιος σκέφτεται: «Οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν τελειώσω την άσκηση, πρέπει να πάω για ψώνια. Αν δεν βιαστώ, θα πληρώσω περισσότερα». Άλλος πιο εκεί σκέφτεται: «Στην εταιρία μου τώρα διαθέτουν διαμερίσματα. Θα μπορέσω να πάρω ένα; Με τον υπεύθυνο διάθεσης διαμερισμάτων πάντα είχα προβλήματα…». Όσο πιο πολύ το σκέφτεται, τόσο πιο πολύ θυμώνει: «Δεν θα μου δώσει διαμέρισμα. Πώς να τον αντιμετωπίσω…». Παντός είδους σκέψεις προκύπτουν. Όπως είπα και πριν, κάνουν σχόλια για οτιδήποτε, από οικογενειακά ζητήματα μέχρι κρατικές υποθέσεις. Όταν μιλούν για δυσάρεστα θέματα, όσο τα συζητούν τόσο πιο πολύ θυμώνουν.


Όταν ασκείτε τσιγκόνγκ πρέπει να παίρνετε πολύ σοβαρά το Ντε. Την ώρα που κάνετε τις ασκήσεις, αν δεν σκέφτεστε καλά πράγματα, τουλάχιστον μην σκέφτεστε κακά πράγματα. Το καλύτερο είναι να μη σκέφτεστε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης τσιγκόνγκ στο χαμηλό επίπεδο πρέπει να μπουν θεμέλια. Αυτά τα θεμέλια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή η δραστηριότητα του νου σας έχει επίδραση. Σκεφτείτε το. Τι προσθέτετε στο γκονγκ σας; Πώς μπορεί αυτό που ασκείτε να είναι καλό; Πώς μπορεί να μην είναι μαύρο; Πόσοι άνθρωποι την ώρα που ασκούν τσιγκόνγκ δεν έχουν τέτοιες σκέψεις; Γιατί ενώ ασκείτε διαρκώς τσιγκόνγκ, δεν έχουν φύγει οι αρρώστιες σας; Ίσως ορισμένοι να μην έχουν αυτές τις κακές σκέψεις στους τόπους εξάσκησης, αλλά πάντα ασκούν τσιγκόνγκ επιδιώκοντας υπερφυσικές δυνάμεις, το ένα ή το άλλο, κι έχουν παντός είδους νοοτροπίες και επιθυμίες. Έτσι στην πραγματικότητα ασκούν κακή καλλιέργεια χωρίς να το ξέρουν. Αν τους πείτε ότι ασκούν κακή καλλιέργεια, θα συγχυστούν: «Ο τάδε πασίγνωστος δάσκαλος τσιγκόνγκ είναι ο δάσκαλός μου…». Ναι, αλλά αυτός ο πασίγνωστος δάσκαλος τσιγκόνγκ σάς ζήτησε να υπολογίζετε πολύ σοβαρά το Ντε. Το κάνατε; Πάντα κατά τη διάρκεια της εξάσκησης τσιγκόνγκ, βάζετε μέσα κάποιες κακές σκέψεις. Άρα πώς είναι δυνατόν να πάρετε απ’ την εξάσκηση καλά πράγματα; Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή η ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας – είναι κάτι πολύ κοινό.


Διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας


Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει μια μέθοδος καλλιέργειας που αποκαλείται «διπλή καλλιέργεια άνδρα και γυναίκας». Ίσως να έχετε δει στους τρόπους καλλιέργειας του Θιβετιανού Ταντρισμού, σε γλυπτά ή σε πορτραίτα Φο, μια αρσενική φιγούρα να κρατά ένα θηλυκό σώμα ενώ ασκεί καλλιέργεια. Μερικές φορές, η μορφή της αρσενικής φιγούρας μοιάζει με Φο και κρατά μια γυμνή γυναίκα. Υπάρχουν επίσης παραλλαγμένες μορφές Φο που έχουν εμφάνιση Βάτζρα με κεφάλι ταύρου και πρόσωπο αλόγου, οι οποίοι επίσης κρατούν ένα γυμνό γυναικείο σώμα. Γιατί είναι έτσι; Αρχικά ας ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα. Στον πλανήτη μας δεν είναι μόνο η Κίνα που έχει επηρεαστεί απ’ τον Κομφουκιανισμό. Πριν μερικούς αιώνες ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή μας είχε παρόμοιες ηθικές αξίες. Αυτός ο τρόπος καλλιέργειας στην πραγματικότητα δεν προήλθε απ’ τον πλανήτη μας. Προήλθε από άλλον πλανήτη, αλλά αυτός ο τρόπος μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια. Όταν αυτός ο τρόπος καλλιέργειας συστήθηκε στην Κίνα τον καιρό εκείνο, ήταν αδύνατον για τον κινέζικο λαό να την αποδεχτεί, εφόσον περιείχε διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας και κάποια άλλα κομμάτια κρυφών τεχνικών. Ως αποτέλεσμα ο Κινέζος αυτοκράτορας της περιόδου Χουιτσάνγκ της Δυναστείας Τανγκ την απαγόρευσε. Έτσι απαγορεύτηκε η διδασκαλία και η διάδοσή της στις περιοχές των Χαν. Εκείνο τον καιρό ονομαζόταν Ταντρισμός Τανγκ. Όμως μεταδόθηκε στο Θιβέτ, που έχει ένα μοναδικό περιβάλλον και αποτελεί μια ιδιαίτερη περιοχή. Γιατί καλλιεργούν μ’ αυτόν τον τρόπο; Ο σκοπός της διπλής καλλιέργειας άντρα και γυναίκας είναι να συλλεχτεί γιν ως αντιστάθμισμα του γιανγκ και αντιστρόφως, έτσι ώστε μέσα από αμοιβαία συμπλήρωση για αμοιβαία καλλιέργεια να επιτευχθεί ο σκοπός της εξισορρόπησης γιν και γιανγκ.


Είναι γνωστό πως, σύμφωνα, είτε με τη Σχολή του Φο είτε με τη Σχολή του Τάο και πιο ειδικά σύμφωνα με την Ταοϊστική θεωρία του γιν και του γιανγκ, το ανθρώπινο σώμα έχει εκ φύσεως και γιν και γιανγκ. Επειδή το ανθρώπινο σώμα έχει και γιν και γιανγκ, μπορεί μέσω καλλιέργειας να αναπτύξει διάφορες υπερφυσικές ικανότητες και έμβια όντα όπως Αθάνατο Βρέφος, Καλλιεργημένα Βρέφη, Φάσεν κλπ. Λόγω της ύπαρξης γιν και γιανγκ μπορούν μέσω καλλιέργειας στην περιοχή του ντάντιεν να αναπτυχθούν πάρα πολλά έμβια όντα ασχέτως αν το σώμα είναι αρσενικό ή θηλυκό – είναι το ίδιο. Αυτή η θεωρία έχει πράγματι νόημα. Η Σχολή του Τάο συνήθως θεωρεί το πάνω μέρος του σώματος γιανγκ και το κάτω γιν. Ορισμένοι θεωρούν το πίσω μέρος του σώματος γιανγκ και το εμπρός γιν. Άλλοι θεωρούν το αριστερό μισό του σώματος γιανγκ και το δεξί γιν. Στην Κίνα έχουμε ένα ρητό: «άντρας αριστερά, γυναίκα δεξιά» και προέρχεται από εκεί. Επειδή το ανθρώπινο σώμα εκ φύσεως έχει και γιν και γιανγκ, με τις αλληλεπιδράσεις γιν και γιανγκ μπορεί από μόνο του να πετύχει την ισορροπία του γιν και του γιανγκ. Μπορεί συνεπώς να γεννήσει πολλά έμβια όντα.


Αυτό εξηγεί το πώς εμείς, χωρίς να χρησιμοποιούμε διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα στην καλλιέργεια. Αν κατά την καλλιέργειά του κάποιος χρησιμοποιήσει λαθεμένα τη μέθοδο διπλής καλλιέργειας άντρα και γυναίκας, θα προκαλέσει δαιμονική παρέμβαση και θα γίνει κακή εξάσκηση. Στον Ταντρισμό, αν η διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο μοναχός ή ο λάμα πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο καλλιέργειας. Τότε ο δάσκαλός του μπορεί να τον καθοδηγήσει σ’ αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας. Επειδή το σίνσινγκ του ατόμου αυτού είναι πολύ υψηλό, μπορεί να συμπεριφερθεί καλά χωρίς να γίνει διεστραμμένος. Κάποιος με σίνσινγκ χαμηλού επιπέδου δεν πρέπει καθόλου να καταφύγει σ’ αυτή τη μέθοδο, διαφορετικά θα ακολουθήσει αναπόφευκτα κακή εξάσκηση. Με σίνσινγκ χαμηλού επιπέδου και μη έχοντας εγκαταλείψει επιθυμίες και πόθους των κοινών ανθρώπων, το μέτρο του σίνσινγκ του βρίσκεται ακριβώς εκεί κι έτσι σίγουρα θα είναι κακό αν χρησιμοποιηθεί. Γι’ αυτό είπαμε ότι όταν προωθείται επιπόλαια σε χαμηλό επίπεδο, αυτή η διδασκαλία είναι σίγουρα κακή εξάσκηση.


Τα τελευταία χρόνια πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ διδάσκουν διπλή καλλιέργεια αρσενικού και θηλυκού. Τι το παράξενο μ’ αυτό; Η διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας είχε ήδη εμφανιστεί σε μεθόδους της Σχολής του Τάο. Δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο και άρχισε απ’ την εποχή της Δυναστείας Τανγκ. Πώς μπορεί η Σχολή του Τάο να έχει διπλή καλλιέργεια αρσενικού και θηλυκού; Σύμφωνα με τη θεωρία του Τάι Τζι της Σχολής του Τάο, το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν που εκ φύσεως έχει γιν και γιανγκ. Όλες οι γνήσιες, ορθές διδασκαλίες έχουν μεταδοθεί από πολύ μακρινές εποχές. Οποιαδήποτε επιπόλαιη μετατροπή ή προσθήκη θα ανακατέψει τη συγκεκριμένη σχολή εξάσκησης και θα την καταστήσει ανίκανη να επιτύχει τον στόχο της ολοκλήρωσης στην καλλιέργεια. Αν μια μέθοδος άσκησης δεν περιέχει διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, δεν πρέπει καθόλου να κάνετε κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα λοξοδρομήσετε και θα συναντήσετε προβλήματα. Ειδικά στη Σχολή μας του Φάλουν Ντάφα, δεν υπάρχει διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας και δεν την χρειαζόμαστε. Έτσι αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα.


Ταυτόχρονη καλλιέργεια νου και σώματος


Έχω ήδη εξηγήσει το ζήτημα της ταυτόχρονης καλλιέργειας νου και σώματος σε όλους σας. Ταυτόχρονη καλλιέργεια νου και σώματος σημαίνει πως, ενώ καλλιεργείτε το σίνσινγκ σας, ταυτόχρονα καλλιεργείτε και το σώμα σας, δηλαδή, μεταμορφώνετε το εγγενές σας σώμα (μπέντι). Καθώς το σώμα σας μεταμορφώνεται και τα ανθρώπινα κύτταρα σταδιακά αντικαθίστανται από ύλη υψηλής ενέργειας, η γήρανση επιβραδύνεται. Το σώμα σας θα φαίνεται σαν να επιστρέφει βαθμιαία στα νιάτα και θα υφίσταται βαθμιαία μεταμόρφωση, μέχρι που στο τέλος θα αντικατασταθεί πλήρως από ύλη υψηλής ενέργειας. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα σας θα έχει μετατραπεί σε ένα άλλου είδους σώμα. Αυτό το σώμα, όπως είπα νωρίτερα, θα έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία. Αφού δεν θα περιορίζεται στα Πέντε στοιχεία, το σώμα σας δεν θα εκφυλίζεται πια.


Στην καλλιέργεια σε μοναστήρια ασχολούνται μόνο με την καλλιέργεια του νου. Δεν διδάσκουν ασκήσεις και δεν καλλιεργούν το σώμα. Ασκούν Νιρβάνα, επειδή η μέθοδος που δίδαξε ο Σακιαμούνι απαιτεί Νιρβάνα. Στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Σακιαμούνι είχε μια εξαιρετικά υψηλού επιπέδου μέθοδο και μπορούσε να μεταμορφώσει εντελώς το μπέντι του σε ύλη υψηλής ενέργειας και να το πάρει μαζί του. Αλλά, για να αφήσει πίσω τη μέθοδο καλλιέργειάς του, ο ίδιος πήρε το δρόμο της Νιρβάνα. Γιατί δίδαξε μ’ αυτόν τον τρόπο; Για να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν στον μέγιστο βαθμό τις προσκολλήσεις και τα πάντα, περιλαμβάνοντας στο τέλος και το ίδιο τους το σώμα. Όλες οι προσκολλήσεις έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Επέλεξε τον δρόμο της Νιρβάνα, προκειμένου οι άνθρωποι να το πετύχουν αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι οι Βουδιστές μοναχοί ανά τους αιώνες έχουν όλοι πάρει τον δρόμο της Νιρβάνα. Νιρβάνα σημαίνει ότι, όταν ένας μοναχός πεθαίνει, εγκαταλείπει το φυσικό του σώμα και το Αρχέγονο Πνεύμα του ανεβαίνει μαζί με το γκονγκ του.


Στη Σχολή του Τάο δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια του σώματος. Επιλέγουν τους μαθητές και δεν τους απασχολεί η προσφορά σωτηρίας σε όλα τα όντα, έτσι έχουν ιδιαίτερα εξαίρετους μαθητές. Διδάσκουν πράγματα και τεχνικές για την καλλιέργεια της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή του Φο και τον Βουδισμό ειδικότερα, αυτά τα πράγματα συνήθως δεν διδάσκονται. Αυτό δεν σημαίνει πως καμία απ’ τις πρακτικές της Σχολής του Φο δεν τα διδάσκει. Πολλές υψηλού επιπέδου πρακτικές της Σχολής του Φο τα διδάσκουν. Η δική μας τα διδάσκει. Το Φάλουν Ντάφα μας απαιτεί και το μπέντι και το Αθάνατο Βρέφος. Όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Το Αθάνατο Βρέφος είναι κι αυτό ένα σώμα φτιαγμένο από ύλη υψηλής ενέργειας, αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί ελεύθερα στη διάστασή μας. Για να μπορεί να διατηρεί την όψη ενός κοινού ανθρώπου για μακρά χρονική περίοδο σ’ αυτή τη διάσταση, θα χρειαζόταν να έχει ένα μπέντι όπως εμείς. Γι’ αυτό όταν το μπέντι σας μεταμορφώνεται, η διάταξη των μορίων του δεν αλλάζει, ακόμα κι αν τα κύτταρά του έχουν αντικατασταθεί από ύλη υψηλής ενέργειας. Έτσι το σώμα σας φαίνεται παρόμοιο μ’ αυτό ενός κοινού ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το σώμα μπορεί να μπαίνει σε άλλες διαστάσεις.


Αυτές οι πρακτικές που καλλιεργούν αμφότερα τον νου και το σώμα ασκούν αναζωογονητική επίδραση και σας κάνουν να φαίνεστε πολύ νεότεροι από όσο είστε. Μια μέρα κάποια με ρώτησε: «Δάσκαλε, πόσο χρονών νομίζεις ότι είμαι;». Στην πραγματικότητα πλησίαζε τα εβδομήντα, αλλά φαινόταν μόλις λίγο πάνω από σαράντα. Το πρόσωπό της δεν είχε καθόλου ρυτίδες και ήταν καθαρό και λαμπερό με ρόδινη επιδερμίδα. Δεν έμοιαζε καθόλου με άνθρωπο που πλησίαζε τα εβδομήντα. Αυτό συμβαίνει στους ασκούμενούς μας του Φάλουν Ντάφα. Για να πω ένα αστείο, πάντα αρέσει στις νέες γυναίκες να βάζουν μακιγιάζ για να κάνουν το πρόσωπό τους να φαίνεται πιο λευκό και πιο ωραίο. Θα έλεγα ότι αν πράγματι ακολουθείτε μια καλλιέργεια του νου και του σώματος, αυτό θα προκύψει φυσιολογικά. Είναι εγγυημένο ότι δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείτε καλλυντικά. Δεν θα δώσουμε άλλα τέτοια παραδείγματα. Στο παρελθόν υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι στα διάφορα επαγγέλματα και με θεωρούσαν νεαρό. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σήμερα και υπάρχουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε κάθε επάγγελμα. Στην πραγματικότητα, δεν είμαι νέος πια. Πάω για τα πενήντα, αφού είμαι ήδη σαράντα τριών ετών.


Φάσεν


Υπάρχει ένα πεδίο γύρω απ’ τις απεικονίσεις των Φο. Γιατί; Πολλοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Μερικοί λένε: «Το πεδίο γύρω απ’ το άγαλμα ενός Φο προέρχεται απ’ τους μοναχούς που ψέλνουν τις άγιες γραφές μπροστά σ’ αυτό». Δηλαδή, το πεδίο δημιουργείται απ’ την καλλιέργεια των μοναχών μπροστά σ’ αυτό. Αλλά, είτε είναι απ’ την καλλιέργεια των μοναχών είτε άλλων, αυτή η ενέργεια θα έπρεπε να είναι διασκορπισμένη και μη κατευθυνόμενη. Το πάτωμα, τα ταβάνια και οι τοίχοι ολόκληρου του ναού θα έπρεπε να είχαν το ίδιο πεδίο. Γιατί μόνο το πεδίο γύρω απ’ το άγαλμα του Φο είναι τόσο ισχυρό; Ειδικότερα γύρω από απεικονίσεις των Φο σε μακρινά βουνά, μέσα σε σπηλιές ή πάνω σε βράχους συνήθως υπάρχει πεδίο. Γιατί υπάρχει αυτό το πεδίο; Ορισμένοι το εξηγούν έτσι, κάποιοι άλλοι αλλιώς, αλλά δεν καταλήγουν σε κάτι πειστικό. Στην πραγματικότητα το άγαλμα ενός Φο έχει πάνω του το πεδίο του Φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος. Επειδή το Φάσεν του Μεγάλου Φωτισμένου Όντος είναι εκεί, έχει ενέργεια.


Σκεφτείτε το όλοι, είτε είναι ο Σακιαμούνι είτε η Μποντισάτβα Γκουανγίν, εφόσον υπήρξαν στην ιστορία, δεν ήταν κι αυτοί ασκούμενοι κατά την καλλιέργειά τους; Όσοι φτάνουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου καλλιέργεια θα αναπτύξουν Φάσεν. Το Φάσεν γεννιέται στην περιοχή του ντάντιεν, δημιουργείται από Φα και γκονγκ και εκδηλώνεται σε άλλες διαστάσεις. Το Φάσεν έχει την ίδια τεράστια δύναμη που έχει και το άτομο, αλλά η συνείδηση και οι σκέψεις του ελέγχονται απ’ το ίδιο το άτομο. Όμως το Φάσεν είναι ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη και πραγματική ζωή. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε και από μόνο του. Αυτό που κάνει το Φάσεν είναι ακριβώς το ίδιο μ’ αυτό που θέλει να κάνει η Κύρια συνείδηση του ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος είναι να κάνει κάτι με έναν τρόπο, το Φάσεν του θα κάνει ακριβώς το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο Φάσεν. Όταν θέλω να κάνω κάτι, όπως το να ρυθμίσω τα σώματα των γνήσιων ασκουμένων, αυτό μπορεί να γίνει από τα Φάσεν μου. Επειδή το Φάσεν δεν φέρει το σώμα ενός κοινού ανθρώπου, εκδηλώνεται μόνο σε άλλες διαστάσεις. Το σώμα του δεν είναι σταθερό και αμετάβλητο. Μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Μερικές φορές γίνεται πολύ μεγάλο, τόσο που δεν μπορείτε να δείτε όλο το κεφάλι του. Μερικές φορές γίνεται πολύ μικρό, μικρότερο κι από ένα κύτταρο.


Καθαγίαση


Το άγαλμα ενός Φο που παρασκευάζεται σ’ ένα εργοστάσιο είναι μόνο ένα τέχνημα. Ο σκοπός της «καθαγίασης» είναι να προσκληθεί να έλθει το Φάσεν ενός Φο και να μείνει πάνω στο άγαλμα. Τότε οι άνθρωποι θα πάρουν αυτό το άγαλμα ως ένα είδος χειροπιαστού σώματος και θα το λατρέψουν. Όταν κατά την καλλιέργειά του ένας ασκούμενος έχει ευλαβή καρδιά, το Φάσεν πάνω στο άγαλμα του Φο θα προφυλάξει τον Φα για αυτόν τον άνθρωπο, θα τον φροντίσει και θα τον προστατεύσει. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της καθαγίασης και μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν εκπέμπονται ορθές σκέψεις κατά την επίσημη τελετή καθαγίασης, είτε από Μεγάλα Φωτισμένα Όντα πολύ υψηλού επιπέδου είτε από ασκούμενους σε πολύ υψηλά επίπεδα καλλιέργειας που έχουν αυτή την ικανότητα.


Στους ναούς, όπως λέει ο κόσμος, τα αγάλματα των Φο είναι απαραίτητο να περάσουν από καθαγίαση, γιατί χωρίς καθαγίαση θα είναι άχρηστα. Σήμερα στους ναούς δεν υπάρχουν πλέον γνήσιοι μεγάλοι δάσκαλοι ανάμεσα στους μοναχούς – έχουν όλοι αποχωρήσει. Μετά απ’ την «Πολιτιστική Επανάσταση» ορισμένοι απ’ αυτούς τους νεότερους μοναχούς, που δεν έλαβαν γνήσια διδασκαλία, έγιναν ηγούμενοι και πολλά πράγματα χάθηκαν χωρίς να μεταδοθούν. Αν ρωτήσετε κάποιον απ’ αυτούς για τον σκοπό της καθαγίασης, θα σας πει πως μετά την καθαγίαση το άγαλμα του Φο θα αρχίσει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί. Έτσι, μόνο κρατά την τελετή. Τοποθετεί ένα μικρό αντίγραφο Βουδιστικής αγίας γραφής μέσα στο άγαλμα του Φο, σφραγίζει το άγαλμα με χαρτί και ψέλνει τις γραφές μπροστά σ’ αυτό. Κι αυτό το αποκαλεί καθαγίαση. Είναι δυνατόν ο στόχος της καθαγίασης να επιτευχθεί; Αυτό εξαρτάται απ’ το πώς ψέλνει τις γραφές. Ο Σακιαμούνι μίλησε για ορθές σκέψεις – θα πρέπει να ψέλνετε την αγία γραφή με ορθό νου και αμέριστη προσοχή, προκειμένου να τραντάξετε τον παράδεισο της καλλιέργειας που ασκείτε. Μόνο τότε μπορείτε να προσκαλέσετε ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον και μόνο όταν το Φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος έρθει στο άγαλμα του Φο μπορεί ο στόχος της καθαγίασης να επιτευχθεί.


Ενώ ψέλνουν την αγία γραφή εκεί πέρα, μερικοί μοναχοί σκέφτονται μέσα τους: «Μετά την καθαγίαση, πόσα λεφτά θα πληρωθώ;». Ή καθώς ψέλνει ένας την αγία γραφή, σκέφτεται: «Ο τάδε κι ο δείνα μού συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα». Έχουν και προσωπικές διαμάχες μεταξύ τους. Τώρα είναι η Τελική Περίοδος του Ντάρμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Δεν κατακρίνουμε τον Βουδισμό εδώ, αλλά πολλοί ναοί στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα δεν είναι πραγματικά γαλήνιοι. Όταν σκέφτονται αυτά τα πράγματα και εκπέμπουν τέτοιες κακές σκέψεις, πώς είναι δυνατόν ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον να έρθει; Δεν υπάρχει περίπτωση η καθαγίαση να επιτύχει. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν ακόμα μερικοί καλοί ναοί και Ταοϊστικά μοναστήρια – είναι οι εξαιρέσεις.


Σε μια πόλη είδα έναν μοναχό με πολύ σκοτεινά χέρια. Έβαλε ένα αντίγραφο αγίας γραφής μέσα στο άγαλμα ενός Φο και το σφράγισε αδέξια. Αφού μουρμούρισε μερικά λόγια, θεώρησε πως η καθαγίαση τελείωσε. Τότε έπιασε άλλο ένα άγαλμα του Φο και μουρμούρισε πάλι μερικά λόγια. Για κάθε καθαγίαση χρέωνε 40 γιουάν. Σήμερα οι μοναχοί έχουν κάνει εμπόριο την καθαγίαση και βγάζουν χρήματα απ’ αυτήν. Το κοίταξα και δεν είδα καμία καθαγίαση, αφού δεν μπορούσε καθόλου να το κάνει. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως ακόμα και μοναχοί κάνουν σήμερα τέτοια πράγματα. Τι άλλο έχω δει; Ήταν ένας άνθρωπος, σ’ έναν ναό, που έμοιαζε με αμύητο Βουδιστή και ισχυριζόταν πως έκανε δήθεν καθαγίαση για ένα άγαλμα του Φο. Έβγαλε έναν καθρέφτη και τον έστρεψε στον ήλιο για να αντανακλά το φως του ήλιου πάνω στο άγαλμα του Φο. Τότε είπε ότι η καθαγίαση τελείωσε. Τόσο γελοίο έχει γίνει! Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει ο Βουδισμός σήμερα κι αυτό είναι πολύ κοινό φαινόμενο.


Στην πόλη Ναντζίνγκ κατασκευάστηκε ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα του Φο και τοποθετήθηκε στο νησί Λαντάου στο Χονγκ Κονγκ. Είναι ένα τεράστιο άγαλμα του Φο. Πολλοί μοναχοί απ’ όλο τον κόσμο ήρθαν για να καθαγιάσουν το άγαλμα. Ένας απ’ τους μοναχούς έστρεψε έναν καθρέφτη προς τον ήλιο, ώστε να αντανακλά το φως του ήλιου στο πρόσωπο του αγάλματος του Φο λέγοντας ότι αυτή ήταν η καθαγίαση. Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό σε μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση, σε ένα τόσο επίσημο γεγονός; Το βρίσκω ειλικρινά αξιοθρήνητο! Γι’ αυτό ο Σακιαμούνι είπε: «Στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα, οι μοναχοί θα δυσκολεύονται να σώσουν τον εαυτό τους, πόσω μάλλον να προσφέρουν σωτηρία σε άλλους». Εκτός αυτού, πολλοί μοναχοί ερμηνεύουν τις Βουδιστικές γραφές μέσα απ’ τη δική τους προσωπική αντίληψη. Ακόμη και το αρχαίο Ταοϊστικό κείμενο της Μητέρας Βασίλισσας της Δύσης έφτασε στους ναούς. Πολλά πράγματα που δεν είναι κλασική Βουδιστική ύλη έχουν μπει στους ναούς, προκαλώντας χάος και μεγάλη σύγχυση. Βέβαια υπάρχουν ακόμα μοναχοί που ασκούν ειλικρινά καλλιέργεια και είναι πολύ καλοί. Στην πραγματικότητα καθαγίαση σημαίνει να προσκληθεί το Φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος να έρθει για να μείνει πάνω στο άγαλμα του Φο. Αυτό είναι καθαγίαση.


Αν ένα άγαλμα του Φο δεν έχει καθαγιαστεί, τότε δεν πρέπει καθόλου να λατρευτεί. Αν λατρευτεί θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Ποιες θα είναι οι σοβαρές συνέπειες; Αυτοί που μελετούν το ανθρώπινο σώμα σήμερα έχουν βρει ότι οι ανθρώπινες σκέψεις και οι δραστηριότητες του νου μπορούν να δημιουργήσουν μια ουσία. Σε πολύ υψηλό επίπεδο έχουμε δει ότι είναι πράγματι ουσία, αλλά αυτή η ουσία δεν έχει τη μορφή των εγκεφαλικών κυμάτων που έχει βρει σήμερα η επιστήμη. Έχει τη μορφή ολοκληρωμένου ανθρώπινου εγκεφάλου. Τυπικά αυτό που οι κοινοί άνθρωποι εκπέμπουν όταν σκέφτονται κάτι, έχει τη μορφή ανθρώπινου εγκεφάλου. Όμως επειδή δεν έχει ενέργεια, μετά από λίγο διασκορπίζεται. Η ενέργεια ενός ασκούμενου ωστόσο, μπορεί να διατηρηθεί πολύ περισσότερο. Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, το άγαλμα του Φο δεν έχει καμία σκέψη μετά την κατασκευή του στο εργοστάσιο. Ορισμένα αγάλματα Φο δεν έχουν περάσει από καθαγίαση, αλλά ούτε πέτυχε η καθαγίασή τους ακόμα και μετά τη μεταφορά τους σε ναούς. Αν πάει να κάνει καθαγίαση κάποιος ψευτοδάσκαλος τσιγκόνγκ ή κάποιος από κακή εξάσκηση, θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, καθώς είτε αλεπού είτε κουνάβι θα ανέβει πάνω στο άγαλμα του Φο.


Αν πάτε να λατρέψετε ένα άγαλμα του Φο που δεν έχει περάσει από καθαγίαση, θα είναι πολύ επικίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο θα είναι; Έχω πει ότι η ανθρωπότητα σήμερα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, όπου τα πάντα εκφυλίζονται. Τα πάντα σε όλη την κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν, διαφθείρονται το ένα μετά το άλλο. Όλα αυτά που συμβαίνουν στους κοινούς ανθρώπους προκαλούνται απ’ τους ίδιους. Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε μια γνήσια, αληθινή διδασκαλία και να ακολουθήσετε έναν αληθινό δρόμο – οι παρεμβάσεις έρχονται από παντού. Θέλει κάποιος να προσευχηθεί σ’ έναν Φο, αλλά ποιος είναι Φο; Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε έναν για να προσευχηθείτε σ’ αυτόν. Αν δεν το πιστεύετε, επιτρέψτε μου να σας το ξεκαθαρίσω. Θα είναι φοβερό τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος θα πάει να λατρέψει το άγαλμα ενός Φο που δεν έχει καθαγιαστεί. Πέστε μου, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν τώρα, που λατρεύουν έναν Φο για να τους βοηθήσει να πετύχουν τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια; Ελάχιστοι. Ποια είναι τα κίνητρα των περισσότερων ανθρώπων όταν λατρεύουν έναν Φο; Θέλουν να φύγουν τα βάσανά τους, να λυθούν τα προβλήματά τους και να κάνουν περιουσία – αυτά αναζητούν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στις Βουδιστικές γραφές; Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.


Ας υποθέσουμε ότι ένας προσκυνητής του Φο επιζητά χρήματα και γονατίζει μπροστά σ’ ένα άγαλμα Φο ή μπροστά σε μια Μποντισάτβα Γκουανγίν ή σε έναν Ταθαγκάτα και λέει: «Σε παρακαλώ βοήθησέ με να κάνω λεφτά». Τη στιγμή που το λέει μια ολοκληρωμένη ιδέα σχηματίζεται. Αφού η παράκληση απευθύνεται στο άγαλμα του Φο, αμέσως αυτή η ιδέα ανεβαίνει στο άγαλμα. Τα αντικείμενα στις άλλες διαστάσεις μπορούν να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν. Μόλις αυτή η ιδέα ανέβει σ’ αυτό το αντικείμενο, το άγαλμα του Φο θα έχει εγκέφαλο και νόηση, αλλά δεν θα έχει σώμα. Κι άλλοι άνθρωποι έρχονται να λατρέψουν το άγαλμα του Φο. Λατρεύοντάς το ξανά και ξανά, θα του προσδώσουν μια ποσότητα ενέργειας. Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο αν το λατρέψει ένας ασκούμενος, γιατί αυτή η λατρεία βαθμιαία θα του προσδώσει ενέργεια και τη δυνατότητα να σχηματίσει ένα υπαρκτό σώμα. Αυτό το σώμα σχηματίζεται σε άλλη διάσταση. Αφού σχηματιστεί, υπάρχει σε μια άλλη διάσταση και είναι ικανό να μάθει μερικές αλήθειες του σύμπαντος. Έτσι μπορεί να κάνει μερικά πράγματα για τους ανθρώπους και μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτύξει λίγο γκονγκ. Αλλά η βοήθεια που δίνει είναι υπό όρους και με αντάλλαγμα. Κινείται ελεύθερα σε μια άλλη διάσταση και μπορεί εύκολα να ελέγχει τους κοινούς ανθρώπους. Αυτό το υπαρκτό σώμα έχει την ίδια όψη με το άγαλμα του Φο. Έτσι μέσα απ’ την ανθρώπινη λατρεία δημιουργείται μια ψεύτικη Μποντισάτβα Γκουανγίν ή ένας ψεύτικος Ταθαγκάτα που μοιάζει ακριβώς με το άγαλμα του Φο και έχει την όψη ενός Φο. Αλλά ο νους του ψεύτικου Φο ή της ψεύτικης Μποντισάτβα είναι εντελώς διεφθαρμένος και κυνηγά λεφτά. Γεννιέται σε άλλη διάσταση, είναι ικανός να σκέφτεται και γνωρίζει ένα μικρό κομματάκι αλήθειας. Δεν τολμά να κάνει μεγάλες αδικίες, αλλά να κάνει μικρές αδικίες τολμά. Μερικές φορές επίσης βοηθά ανθρώπους, γιατί αν δεν το έκανε θα ήταν απόλυτα κακός και θα σκοτωνόταν. Πώς βοηθά; Όταν κάποιος προσεύχεται: «Φο, σε παρακαλώ βοήθησέ με, κάποιος στην οικογένειά μου είναι άρρωστος». Λοιπόν θα σε βοηθήσει. Θα σου ζητήσει να βάλεις χρήματα στο κουτί προσφοράς, αφού αυτά κυνηγά ο νους του. Όσο πιο πολλά βάλεις στο κουτί, τόσο πιο γρήγορα θα γιατρευτεί η αρρώστια. Επειδή έχει ενέργεια, μπορεί από μια άλλη διάσταση να ελέγχει έναν κοινό άνθρωπο. Θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αν κάποιος με γκονγκ, ένας ασκούμενος, πάει να το λατρέψει. Για τι προσεύχεται αυτός ο ασκούμενος; Για χρήματα. Σκεφτείτε το όλοι. Γιατί ένας ασκούμενος να επιδιώκει χρήματα; Ακόμη κι αν προσευχόταν για την εξάλειψη της κακοτυχίας ή μιας αρρώστιας από τα οικογενειακά του μέλη, είναι συναισθηματική προσκόλληση στην οικογένειά του. Θέλετε να αλλάξετε τη μοίρα των άλλων; Μα ο καθένας έχει τη δική του μοίρα. Αν το λατρέψετε και μουρμουρίσετε: «Σε παρακαλώ βοήθησέ με να κάνω λεφτά», ε λοιπόν, θα σας βοηθήσει. Θα λαχταρά να ζητήσετε πιο πολλά χρήματα, γιατί όσο πιο πολλά θέλετε, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να πάρει από εσάς. Είναι δίκαιη ανταλλαγή. Κάποιοι άλλοι προσκυνητές έχουν βάλει πολλά λεφτά στο κουτί προσφοράς και θα σας αφήσει να πάρετε λίγα. Πώς γίνεται; Μπορεί να βρείτε ένα πορτοφόλι εκεί που δεν το περιμένετε ή στη δουλειά να σας δώσουν μπόνους. Όπως και να ‘χει, θα τα κανονίσει για να λάβετε χρήματα. Αλλά δεν σας βοηθά χωρίς αντάλλαγμα, σωστά; Καμία απώλεια, κανένα κέρδος. Θα πάρει λίγο απ’ το γκονγκ σας αν το χρειάζεται ή το νταν που έχετε καλλιεργήσει. Τέτοια πράγματα θέλει.


Μερικές φορές αυτοί οι ψεύτικοι Φο είναι πολύ επικίνδυνοι. Πολλοί απ’ τους ασκούμενούς μας με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό, νομίζουν ότι είδαν έναν Φο. Ήταν ένας που είπε ότι μια ομάδα από Φο ήρθε σ’ αυτόν τον ναό σήμερα, με τον τάδε Φο να καθοδηγεί μια ομάδα απ’ αυτούς. Θα περιγράψει πώς ήταν η ομάδα χτες, πώς είναι η ομάδα σήμερα, και πώς σε πολύ σύντομο χρόνο, αφού μια ομάδα φύγει, μια άλλη φτάνει. Ποιοι είναι αυτοί; Απλώς ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία – δεν είναι γνήσιοι Φο αλλά ψεύτικοι. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις.


Αν αυτό συμβεί σε ναό, θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Αν κάποιος μοναχός το λατρέψει, θα τον κυριεύσει: «Δεν με λατρεύεις; Είναι ολοφάνερο ότι με λατρεύεις! Θέλεις να καλλιεργηθείς, έτσι δεν είναι; Λοιπόν θα σε φροντίσω και θα σου πω εγώ πώς να καλλιεργηθείς». Έτσι θα κανονίσει τα πράγματα για εσάς. Αλλά προς τα πού θα σας πάει η καλλιέργειά σας; Καμία υψηλού επιπέδου σχολή δεν θα σας δεχτεί, αφού η καλλιέργειά σας κανονίζεται απ’ αυτό. Κι επειδή κανονίζει τα πάντα για εσάς, στο μέλλον πρέπει να το ακολουθήσετε. Επομένως δεν θα είναι τελικά μάταιη η καλλιέργειά σας; Έχω πει ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο για την ανθρωπότητα να επιτύχει τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ κοινό. Πολλοί από εσάς έχουν δει το φως του Φο στα πασίγνωστα βουνά κατά μήκος των μεγάλων ποταμών. Τις πιο πολλές φορές ήταν κάτι τέτοιο. Έχουν ενέργεια και μπορούν να παρουσιαστούν. Ένα αληθινό Μεγάλο Φωτισμένο Ον, δεν φανερώνει τον εαυτό του επιπόλαια.


Στο παρελθόν υπήρχαν σχετικά λιγότεροι απ’ αυτούς τους επονομαζόμενους «επίγειους Φο» και «επίγειους Τάο». Τώρα είναι πολλοί. Αφού διαπράττουν αδικίες, ο Ουρανός θα τους σκοτώσει. Όταν πρόκειται να συμβεί αυτό, θα τρέξουν για να ανέβουν στα αγάλματα των Φο. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν επεμβαίνουν επιπόλαια στις αρχές των κοινών ανθρώπων. Όσο υψηλότερο το επίπεδο του Μεγάλου Φωτισμένου Όντος, τόσο λιγότερο θα μπει στον κόπο να παρέμβει στις αρχές των κοινών ανθρώπων – δεν θα ασχοληθεί καθόλου. Ούτε θα συντρίψει το άγαλμα ενός Φο ξαφνικά με μια αστραπή, γιατί δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το Ανώτερο Ον δεν πρόκειται να τα ενοχλήσει, αν ανέβουν πάνω σε αγάλματα των Φο. Αυτά γνωρίζουν πότε είναι να σκοτωθούν και θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν. Έτσι αυτό που βλέπετε είναι η πραγματική Μποντισάτβα Γκουανγίν; Αυτό που βλέπετε είναι γνήσιος Φο; Είναι δύσκολο να το πείτε.


Πολλοί από εσάς μπορεί να σκεφτούν αυτό το ζήτημα: «Τι πρέπει να κάνουμε με τα αγάλματα των Φο που έχουμε στο σπίτι;». Ίσως πολλοί έχουν σκεφτεί εμένα. Προκειμένου να βοηθήσω τους ασκούμενους στην καλλιέργεια, σας λέω ότι μπορείτε να το κάνετε μ’ αυτόν τον τρόπο: Ενώ έχετε το άγαλμα του Φο στο χέρι σας, πάρτε το βιβλίο μου (επειδή το βιβλίο έχει τη φωτογραφία μου) ή τη φωτογραφία μου. Κάντε τη χειρονομία του Μεγάλου Λουλουδιού του Λωτού και παρακαλέστε τον Δάσκαλο για καθαγίαση, ακριβώς σαν να το ζητάτε από μένα. Θα γίνει σε μισό λεπτό. Αλλά, λέω σε όλους ότι, αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τους ασκούμενούς μας. Η καθαγίαση αυτή δεν λειτουργεί για συγγενείς ή φίλους σας, γιατί εμείς φροντίζουμε μόνο τους ασκούμενους. Μερικοί λένε ότι θα πάνε τη φωτογραφία μου στα σπίτια των συγγενών ή των φίλων τους, για να απομακρύνουν τα κακά πνεύματα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να απομακρύνω τα κακά πνεύματα για τους κοινούς ανθρώπους – αυτή είναι η χειρότερη ασέβεια προς τον Δάσκαλο.


Μιλώντας για επίγειους Φο και επίγειους Τάο υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα. Στην αρχαία Κίνα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ασκούσαν καλλιέργεια σε απόμακρα βουνά και σε βαθιά δάση. Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα; Στην πραγματικότητα δεν έχουν εξαφανιστεί. Απλώς δεν επιτρέπουν στους κοινούς ανθρώπους να το ξέρουν – ούτε ένας απ’ αυτούς δεν έχει χαθεί. Όλοι αυτοί έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν – ακόμα υπάρχουν σήμερα στον κόσμο μερικές χιλιάδες απ’ αυτούς. Είναι σχετικά περισσότεροι στη χώρα μας, ειδικά σ’ αυτά τα πασίγνωστα βουνά κατά μήκος των μεγάλων ποταμών. Υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα ψηλά βουνά, αλλά σφραγίζουν τις σπηλιές τους με υπερφυσικές δυνάμεις, ώστε να μην τους βλέπετε. Η πρόοδος της καλλιέργειάς τους είναι πολύ αργή και οι μέθοδοί τους χονδροειδείς, αφού δεν μπορούν να συλλάβουν την ουσία της καλλιέργειας. Εμείς απ’ την άλλη στοχεύουμε κατευθείαν στον νου σας και ασκούμε καλλιέργεια σύμφωνα με το υψηλότερο χαρακτηριστικό και τη μορφή του σύμπαντος. Έτσι φυσιολογικά το γκονγκ μας αυξάνεται πολύ γρήγορα. Αυτό γιατί όλοι οι τρόποι καλλιέργειας μαζί είναι σαν μια πυραμίδα – μόνο το κεντρικό μονοπάτι είναι η κύρια οδός. Σ’ αυτά τα πλάγια και μικρά μονοπάτια το επίπεδο του σίνσινγκ κάποιου στην καλλιέργεια δεν χρειάζεται να είναι υψηλό. Μπορεί να φωτιστεί χωρίς να επιτύχει υψηλό επίπεδο καλλιέργειας. Είναι κατά πολύ κατώτερα σε σύγκριση με τον κύριο δρόμο της γνήσιας καλλιέργειας.


Κι αυτοί μεταδίδουν τις πρακτικές τους και διδάσκουν μαθητές. Επειδή οι πρακτικές τους μόνο σε τόσο υψηλό επίπεδο καλλιέργειας μπορούν να φτάσουν, το επίπεδο του σίνσινγκ τους μόνο τόσο υψηλά μπορεί να αυξηθεί και όλοι οι μαθητές τους ασκούν καλλιέργεια ως αυτό το επίπεδο. Όσο πιο κοντά στις παρυφές της καλλιέργειας είναι το πλάγιο μονοπάτι εξάσκησης, τόσο πιο πολλές οι απαιτήσεις του και πιο περίπλοκη η καλλιέργειά του, αφού δεν μπορεί να συλλάβει την ουσία της καλλιέργειας. Κατά την καλλιέργεια κάποιος πρέπει να εστιάζει στην καλλιέργεια του σίνσινγκ του. Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό και πιστεύουν ότι μπορούν να καλλιεργηθούν υποφέροντας μόνο βάσανα. Έτσι μετά από μια μακρά χρονική περίοδο και έχοντας καλλιεργηθεί για αρκετές εκατοντάδες ή για περισσότερο από χίλια χρόνια έχουν αναπτύξει ελάχιστο μόνο γκονγκ. Στην πραγματικότητα δεν είναι τα βάσανα που πέρασαν η αιτία που έλαβαν γκονγκ. Πώς το έλαβαν; Μοιάζει με την περίπτωση ενός κοινού ανθρώπου. Όταν κάποιος είναι νέος έχει πάρα πολλές προσκολλήσεις αλλά με το πέρασμα του χρόνου καθώς γερνάει, το μέλλον τού φαίνεται μάταιο. Έτσι αυτές οι προσκολλήσεις μοιραία εγκαταλείπονται και φθείρονται φυσιολογικά. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούν αυτά τα πλάγια μονοπάτια. Βρήκαν ότι όταν κάθονται σε διαλογισμό και μπαίνουν σε βαθιά έκσταση υποφέροντας βάσανα για να προοδεύσουν στην καλλιέργεια, μπορεί να αυξηθεί το γκονγκ τους. Όμως δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι κοινού ανθρώπου προσκολλήσεις τους φθείρονται μέσα από μακρά και δύσκολη χρονική περίοδο, και ότι είναι λόγω αυτής της βαθμιαίας εγκατάλειψης αυτών των προσκολλήσεων, που το γκονγκ τους αυξάνεται.


Εμείς στοχεύουμε και αληθινά επισημαίνουμε αυτές τις προσκολλήσεις, έτσι ώστε εγκαταλείποντάς τες να προοδεύουμε πολύ γρήγορα στην καλλιέργεια. Έχω πάει σε κάποια μέρη όπου συχνά συναντούσα τέτοιους ανθρώπους που είχαν καλλιεργηθεί για πολλά χρόνια. Είπαν: «Κανείς δεν γνωρίζει ότι είμαστε εδώ. Όσον αφορά το τι κάνεις, δεν θα παρέμβουμε σ’ αυτό ούτε θα δημιουργήσουμε προβλήματα». Αυτοί ήταν οι σχετικά καλοί.


Υπήρξαν και ορισμένοι κακοί που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, όταν για πρώτη φορά δίδαξα αυτή τη σειρά διαλέξεων στο Γκουϊτζόου, ήρθε κάποιος να με βρει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και μου είπε ότι ο μέγα-δάσκαλός του ήθελε να με δει. Περιέγραψε τον μέγα-δάσκαλό του και είπε ότι είχε καλλιεργηθεί για πολλά χρόνια. Είδα ότι αυτό το άτομο έφερε αρνητικό τσι, φαινόταν πολύ κακόβουλος και είχε κιτρινωπό πρόσωπο. Είπα ότι δεν είχα χρόνο να τον δω και τον απέρριψα. Ως αποτέλεσμα ο μέγα-δάσκαλός του θύμωσε και άρχισε να κάνει φασαρίες εναντίον μου, επιμένοντας να μου δημιουργεί προβλήματα κάθε μέρα. Είμαι άτομο που αντιπαθεί να μαλώνει με άλλους κι ούτε άξιζε διαμάχη μ’ αυτόν. Όποτε μου έφερνε κακά πράγματα, απλώς τα καθάριζα. Κατόπιν συνέχιζα τις διαλέξεις μου.


Υπήρχε ένας Ταοϊστής στη Δυναστεία Μινγκ που τον καιρό της Ταοϊστικής του καλλιέργειας κατεχόταν από φίδι. Αργότερα αυτός ο Ταοϊστής πέθανε χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του. Το φίδι κυρίεψε το σώμα του Ταοϊστή και καλλιέργησε ανθρώπινη μορφή. Ο μέγα-δάσκαλος εκείνου του ανθρώπου ήταν εκείνο το φίδι σε ανθρώπινη μορφή. Επειδή η φύση του δεν είχε αλλάξει, μεταμόρφωνε τον εαυτό του σε μεγάλο φίδι, για να μου δημιουργεί μπελάδες. Θεώρησα ότι το παράκανε και τον έπιασα στο χέρι μου. Χρησιμοποίησα ένα πολύ ισχυρό γκονγκ που αποκαλείται «ρευστοποιητικό γκονγκ», για να ρευστοποιήσω το κάτω σώμα του και να το μεταβάλλω σε νερό. Το πάνω σώμα του σύρθηκε πίσω εκεί από όπου ήρθε.


Μια μέρα ένας μαθητής του ήρθε σε επαφή με την εθελόντρια διευθύντρια του κέντρου διδασκαλίας μας στο Γκουϊτζόου και της είπε ότι ο μέγα-δάσκαλός του ήθελε να τη δει. Η διευθύντρια πήγε εκεί και μπήκε σε μια σκοτεινή σπηλιά όπου δεν μπορούσε να δει τίποτα παρά μια σκιά καθισμένη εκεί με μάτια που ακτινοβολούσαν πράσινο φως. Όταν άνοιγε τα μάτια του, η σπηλιά φωτιζόταν. Όταν τα έκλεινε η σπηλιά σκοτείνιαζε πάλι. Είπε σε τοπική διάλεκτο: «Ο Λι Χονγκτζί θα έρθει πάλι και κανείς μας δεν θα δημιουργήσει προβλήματα αυτή τη φορά. Έκανα λάθος. Ο Λι Χονγκτζί ήρθε για να προσφέρει σωτηρία στους ανθρώπους». Ο μαθητής του ρώτησε: «Μέγα Δάσκαλε, σήκω σε παρακαλώ. Τι έχουν τα πόδια σου;» κι αυτός απάντησε: «Δεν μπορώ πια να σηκωθώ, τα πόδια μου τραυματίστηκαν». Όταν ρωτήθηκε το πώς, άρχισε να περιγράφει τις φασαρίες που έκανε. Στην Έκθεση Υγείας της Άπω Ανατολής του 1993 όμως, πάλι μου δημιούργησε προβλήματα. Επειδή συνέχεια έκανε κακόβουλες πράξεις και παρενέβαινε στη διδασκαλία μου του Ντάφα, τον εξάλειψα ολοκληρωτικά. Αφότου εξαλείφθηκε, μερικοί κοντινοί μαθητές και μαθήτριές του θέλησαν να αναλάβουν δράση. Τότε είπα μερικά λόγια και όλοι σοκαρίστηκαν. Φοβήθηκαν τόσο που κανείς δεν τόλμησε να κάνει οτιδήποτε. Τελικά κατάφεραν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Ορισμένοι απ’ αυτούς ήταν ακόμα εντελώς κοινοί άνθρωποι αν και είχαν καλλιεργηθεί για πολύ καιρό. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που σας δίνω για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε το ζήτημα της καθαγίασης.Τζουγιόου Κε


Τι είναι το Τζουγιόου Κε; Στην κοινότητα των καλλιεργητών, πολλοί άνθρωποι καθώς μεταδίδουν τις μεθόδους τους, το διδάσκουν σαν να είναι κομμάτι καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που ανήκει σε τρόπο καλλιέργειας. Διδάσκεται σαν κόλπο, ξόρκι ή τεχνική. Οι μορφές που χρησιμοποιεί είναι ζωγραφική συμβόλων, κάψιμο λιβανιού, κάψιμο χαρτιών, ψαλμωδία ξορκιών κλπ. Μπορεί να θεραπεύσει αρρώστιες και οι μέθοδοι θεραπείας του είναι πολύ ιδιόμορφες. Για παράδειγμα αν ένα άτομο έχει βγάλει καλόγερο στο πρόσωπο, ο ασκούμενος σ’ αυτές τις μεθόδους, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο που έχει βυθιστεί σε μελάνι από κιννάβαρι, θα ζωγραφίσει έναν κύκλο στο έδαφος και μετά ένα «Χ» στη μέση του κύκλου. Θα του ζητήσει να σταθεί στο κέντρο του κύκλου. Τότε θα αρχίσει να ψέλνει ξόρκια. Αργότερα θα χρησιμοποιήσει το πινέλο που έχει βυθιστεί στο μελάνι από κιννάβαρι, για να ζωγραφίσει κύκλους στο πρόσωπο του ατόμου. Ενώ ζωγραφίζει, θα ψέλνει ξόρκια. Θα συνεχίσει μέχρι να κάνει μια κουκίδα πάνω στον καλόγερο με το πινέλο τη στιγμή που ο ψαλμός με τα ξόρκια τελειώσει. Θα πει στο άτομο ότι τώρα είναι καλά. Όταν αυτός αγγίξει τον καλόγερο, όντως θα τον βρει μικρότερο και δεν θα πονάει πια. Είχε αποτέλεσμα. Μπορεί να θεραπεύσει μικροαρρώστιες αλλά όχι σοβαρές. Τι θα κάνει, αν το χέρι σας πονά; Θα αρχίσει να ψέλνει ξόρκια, ενώ σας ζητά να κρατάτε τα χέρια σας σηκωμένα. Θα φυσήξει ελαφρά στο σημείο Χεγκού αυτού του χεριού σας και θα το κάνει να βγει απ’ το σημείο Χεγκού του άλλου χεριού σας. Θα νιώσετε ένα μικρό ρεύμα αέρα κι όταν αγγίξετε το χέρι σας, δεν θα πονάει όσο πριν. Εκτός αυτού, ορισμένοι χρησιμοποιούν κι άλλες μεθόδους: Καίνε χαρτιά, ζωγραφίζουν σύμβολα, κρεμούν φυλαχτά κλπ. Κάνουν τέτοια πράγματα.


Τα εγκόσμια πλάγια μονοπάτια της Σχολής του Τάο δεν καλλιεργούν τη ζωή. Είναι εντελώς εστιασμένα στη μαντεία, στο Φενγκ Σούι, στον εξορκισμό κακών πνευμάτων και στη θεραπεία ασθενειών. Αυτά κυρίως χρησιμοποιούν τα εγκόσμια πλάγια μονοπάτια. Μπορούν να θεραπεύσουν αρρώστιες, αλλά οι μέθοδοί τους δεν είναι καλές. Δεν θα εμβαθύνουμε στις μεθόδους θεραπείας τους αλλά οι ασκούμενοι του Ντάφα μας δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν, αφού φέρουν πολύ κακά και χαμηλού επιπέδου μηνύματα. Στην αρχαία Κίνα κατέτασσαν τις θεραπευτικές μεθόδους σε διάφορες κατηγορίες, όπως: μέθοδοι αποκατάστασης καταγμάτων, βελονισμός, μασάζ, χειροπρακτική, πιεσοθεραπεία, θεραπεία τσιγκόνγκ, θεραπεία με βότανα κλπ. Υπήρχαν πολλές κατηγορίες. Η κάθε μέθοδος ονομαζόταν «αντικείμενο». Αυτό το Τζουγιόου Κε είχε καταταχτεί ως το δέκατο τρίτο «αντικείμενο». Επομένως ολόκληρο το όνομά του είναι «Το νούμερο δέκα τρία αντικείμενο του Τζουγιόου». Το Τζουγιόου Κε δεν είναι κομμάτι καλλιέργειας, αφού δεν είναι γκονγκ που προέρχεται από καλλιέργεια. Αντίθετα είναι κάτι σαν τεχνική.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ


Παραφροσύνη καλλιέργειας


Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει ο όρος «παραφροσύνη καλλιέργειας» και έχει μεγάλη επίπτωση στο κοινό. Ορισμένοι το δημοσιοποίησαν τόσο πολύ ώστε αρκετοί άνθρωποι φοβούνται να εξασκήσουν τσιγκόνγκ. Όταν ο κόσμος ακούει ότι η εξάσκηση τσιγκόνγκ μπορεί να οδηγήσει σε παραφροσύνη καλλιέργειας, φοβάται να δοκιμάσει. Στην πραγματικότητα, μπορώ να σας πω ότι, παραφροσύνη καλλιέργειας δεν υπάρχει.


Αρκετοί άνθρωποι έχουν υποστεί κατοχή από πνεύματα ή ζώα, γιατί ο νους τους δεν είναι ορθός. Η Κύρια Συνείδησή τους δεν έχει τον έλεγχο και νομίζουν ότι αυτά είναι γκονγκ. Τα σώματά τους ελέγχονται από κατοχικά πνεύματα ή ζώα, κάνοντάς τους διανοητικά άνω κάτω, να φωνάζουν και να ουρλιάζουν. Όταν ο κόσμος το βλέπει αυτό, νομίζει ότι έτσι είναι η εξάσκηση τσιγκόνγκ και φοβάται να εξασκήσει. Πολλοί από εσάς μπορεί να νομίζετε ότι αυτό είναι τσιγκόνγκ, αλλά πώς μπορεί αυτό να είναι τσιγκόνγκ; Αυτό είναι μόνο το κατώτερο επίπεδο θεραπείας και υγείας, ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο. Αν είστε συνηθισμένοι σ’ αυτόν τον τρόπο και η Κύρια Συνείδησή σας δεν έχει ποτέ τον έλεγχο, τότε μπορεί η Βοηθητική Συνείδηση ή ξένα μηνύματα ή πνεύματα ή ζώα κλπ. να ελέγξουν το σώμα σας και πιθανόν να σας εμπλέξουν σε επικίνδυνες πράξεις, προκαλώντας επίσης, μεγάλη ζημιά στην κοινότητα των καλλιεργητών. Αυτό προέρχεται από τις μη ορθές σκέψεις σας και απ’ την προσκόλληση της επίδειξης – δεν είναι παραφροσύνη καλλιέργειας. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ορισμένοι έγιναν και αποκαλούνται δάσκαλοι τσιγκόνγκ, αφού κι αυτοί μιλούν για παραφροσύνη καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα το τσιγκόνγκ δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παραφροσύνη καλλιέργειας. Οι περισσότεροι μαθαίνουν αυτόν τον όρο από λογοτεχνικά έργα, μυθιστορήματα πολεμικών τεχνών και κάτι τέτοια. Αν δεν το πιστεύετε, μπορείτε να ερευνήσετε αρχαία βιβλία ή βιβλία καλλιέργειας και θα δείτε πως δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να υπάρξει παραφροσύνη καλλιέργειας; Είναι αδύνατον να συμβεί κάτι τέτοιο.


Πιστεύεται ότι η παραφροσύνη καλλιέργειας έχει αρκετές μορφές. Αυτό που μόλις ανέφερα είναι μία απ’ τις μορφές της. Επειδή ο νους ορισμένων δεν είναι ορθός, φέρνουν στον εαυτό τους κατοχή από πνεύμα ή ζώο και αναπτύσσουν διάφορες νοοτροπίες, όπως επιδίωξη κάποιας «κατάστασης τσιγκόνγκ» για να επιδειχτούν και άλλα τέτοια. Ορισμένοι επιδιώκουν υπερφυσικές ικανότητες ή έχουν εξασκήσει ψευτοτσιγκόνγκ. Όταν εξασκούν τσιγκόνγκ είναι συνηθισμένοι να αφήνουν την Κύρια Συνείδησή τους. Δεν έχουν καμία επίγνωση για τίποτα και παραδίνουν το σώμα τους σε άλλους. Χάνονται διανοητικά, αφήνουν τη Βοηθητική Συνείδησή τους ή ξένα μηνύματα να ελέγχουν το σώμα τους και παρουσιάζουν παράξενη συμπεριφορά. Αν του πει κάποιος να πηδήξει από ένα κτίριο ή να βουτήξει στο νερό, θα το κάνει. Ο ίδιος δεν έχει θέληση να ζήσει και δίνει το σώμα του σε άλλους. Αυτό δεν είναι παραφροσύνη καλλιέργειας, αλλά ξεστράτισμα στην εξάσκηση τσιγκόνγκ και προκαλείται από την τέτοιου είδους σκόπιμη συμπεριφορά του απ’ την αρχή. Πολλοί νομίζουν ότι κουνώντας πέρα-δώθε το σώμα τους ασυνείδητα είναι εξάσκηση τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα, αν κάποιος εξασκεί αληθινό τσιγκόνγκ σ’ αυτή την κατάσταση, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Αυτό δεν είναι εξάσκηση τσιγκόνγκ, αλλά αποτέλεσμα των προσκολλήσεων και επιδιώξεων των καθημερινών ανθρώπων.


Μια άλλη περίπτωση είναι πως, όταν κάποιος εξασκεί τσιγκόνγκ, θα φοβηθεί αν το τσι μπλοκάρει κάπου μες στο σώμα του ή όταν το τσι δεν μπορεί να κατέβει απ’ την κορυφή του κεφαλιού του. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν. Ειδικά στις Ταοϊστικές μεθόδους, όταν το τσι περνά ένα πέρασμα, θα προκύψουν αυτά τα προβλήματα. Αν το τσι δεν μπορεί να περάσει το πέρασμα, θα μείνει εκεί. Αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο στο κεφάλι αλλά και σ’ άλλα μέρη του σώματος. Ωστόσο το πιο ευαίσθητο μέρος του ανθρώπου είναι το κεφάλι. Το τσι θα ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού του και μετά θα κατέβει. Αν όμως δεν μπορεί να περάσει από κάποιο πέρασμα, τότε θα νοιώσει το κεφάλι του βαρύ και πρησμένο, σαν να φορά ένα παχύ καπέλο από τσι ή κάτι τέτοιο. Το τσι όμως δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα και δεν μπορεί καθόλου να προκαλέσει πρόβλημα ή αρρώστια. Ορισμένοι δεν γνωρίζουν τι είναι αλήθεια το τσιγκόνγκ και κάνουν ανεύθυνα σχόλια. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια χαοτική κατάσταση. Ο κόσμος νομίζει ότι αν το τσι ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού κάποιου και δεν μπορεί να κατέβει, αυτός θα πάθει παραφροσύνη καλλιέργειας, θα λοξοδρομήσει και άλλα τέτοια. Έτσι πολλοί άνθρωποι φοβούνται.


Αν το τσι ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού και δεν μπορεί να κατέβει, είναι μόνο προσωρινό. Σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να διαρκέσει καιρό, ίσως και μισό χρόνο, κι ακόμα να μην κατέβει. Αν συμβεί αυτό, μπορούν να βρουν έναν γνήσιο δάσκαλο τσιγκόνγκ να οδηγήσει το τσι κάτω και τότε θα μπορέσει να κατέβει. Όσοι κατά την εξάσκησή σας, νοιώσετε ότι το τσι δεν μπορεί να περάσει ένα πέρασμα ή να κατέβει, πρέπει να ψάξετε μες στο σίνσινγκ σας για τις αιτίες, να δείτε αν έχετε κολλήσει σ’ αυτό το επίπεδο πολύ καιρό και αν πρέπει να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας! Μόλις βελτιώσετε αληθινά το σίνσινγκ σας, θα διαπιστώσετε αυτό το τσι να κατεβαίνει. Δεν μπορείτε να επιδιώκετε μόνο τη μεταμόρφωση του γκονγκ στο φυσικό σώμα χωρίς να δίνετε έμφαση στη βελτίωση του σίνσινγκ σας. Το πρόβλημα θα περιμένει μέχρι να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας και μόνο τότε θα μπορέσουν να συμβούν καθολικές αλλαγές. Ακόμα κι αν το τσι είναι όντως μπλοκαρισμένο, δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Συνήθως είναι οι δικοί μας ψυχολογικοί παράγοντες που ενεργούν. Αν κάποιος μαζί μ’ αυτό ακούσει από ψευτοδάσκαλους τσιγκόνγκ ότι κάτι πάει στραβά όταν το τσι κινείται προς την κορυφή του κεφαλιού, θα φοβηθεί πάρα πολύ. Τέτοιος φόβος μπορεί πράγματι να φέρει στον άνθρωπο προβλήματα. Αν φοβηθείς, είναι προσκόλληση, στον φόβο. Όταν η προσκόλλησή σου αναδυθεί, δεν πρέπει να αφαιρεθεί; Όσο πιο πολύ φοβάσαι, τόσο πιο άρρωστος θα φαίνεσαι. Η προσκόλληση πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι για να διδαχθείτε το μάθημα, να εγκαταλείψετε τον φόβο και να μπορέσετε να προοδεύσετε.


Ούτε οι ασκούμενοι θα νιώθουν άνετα σωματικά κατά τη μελλοντική καλλιέργειά τους. Τα σώματά τους θα αναπτύξουν πολλών ειδών γκονγκ, που είναι όλα πολύ ισχυρά πράγματα και κινούνται με διάφορους τρόπους μες στο σώμα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα σας φέρουν δυσφορία. Η αιτία της δυσφορίας είναι κυρίως ο φόβος σας μήπως έχετε κάποια αρρώστια. Τα πράγματα που αναπτύσσονται στο σώμα σας είναι πολύ ισχυρά και είναι όλα γκονγκ, υπερφυσικές ικανότητες και πολλά έμβια όντα. Όταν κινούνται, θα αισθάνεστε στο σώμα φαγούρα, πόνο, δυσφορία κλπ. Τα άκρα του νευρικού συστήματος είναι πολύ ευαίσθητα και θα υπάρξουν παντός είδους συμπτώματα. Όσο το σώμα σας δεν είναι εντελώς μεταμορφωμένο σε ύλη υψηλής ενέργειας, θα νιώθετε έτσι. Όπως και να ’χει, πρέπει να το δείτε ως κάτι καλό. Αν, ενώ είστε ασκούμενος, συμπεριφέρεστε πάντα σαν καθημερινός άνθρωπος και πάντα σκέφτεστε ότι έχετε αρρώστιες, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε; Όταν κατά την καλλιέργεια, προκύπτει μια δοκιμασία κι εσείς τη βλέπετε σαν καθημερινός άνθρωπος, τότε θα έλεγα ότι το σίνσινγκ σας τη στιγμή εκείνη έχει πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Τουλάχιστον σ’ αυτό το ζήτημα έχετε πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων.


Ως αληθινοί ασκούμενοι πρέπει να εξετάζουμε τα πράγματα από πολύ υψηλό επίπεδο κι όχι απ’ το επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Αν πιστέψετε ότι είστε άρρωστοι, τότε πράγματι αυτό μπορεί να σας κάνει να αρρωστήσετε. Κι αυτό γιατί τη στιγμή που θα πιστέψετε ότι είστε άρρωστος, το επίπεδο του σίνσινγκ σας θα είναι τόσο υψηλό όσο των καθημερινών ανθρώπων. Η εξάσκηση τσιγκόνγκ και η γνήσια καλλιέργεια, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αρρώστια, ειδικά σ’ αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι αυτό που πραγματικά προκαλεί μια αρρώστια στους ανθρώπους είναι 70% ψυχολογικό και 30% σωματικό. Συνήθως πρώτα πέφτουν ψυχολογικά –ο νους τους βιώνει ένα τεράστιο πνευματικό βάρος που δεν μπορεί να αντέξει– πριν η αρρώστια επιδεινωθεί δραματικά. Συνήθως έτσι είναι. Για παράδειγμα, είχαν δεμένο κάποτε σ’ ένα κρεβάτι έναν άνθρωπο. Πήραν το ένα του χέρι και του είπαν ότι θα το χαράξουν για να αιμορραγήσει. Του κάλυψαν τα μάτια και γρατσούνισαν τον καρπό του χεριού του μία φορά (ούτε τον έκοψαν ούτε αιμορραγούσε). Άνοιξαν μετά μια βρύση ώστε να ακούει το νερό να στάζει και νόμιζε ότι ήταν το αίμα του που έσταζε. Ο άνθρωπος αυτός λίγο αργότερα πέθανε. Ούτε είχε κοπεί ούτε αιμορραγούσε – ήταν το νερό που έσταζε. Το μυαλό του προκάλεσε τον θάνατό του. Αν διαρκώς πιστεύετε ότι είστε άρρωστοι, είναι πιθανό να προκαλέσετε στον εαυτό σας προβλήματα υγείας. Αυτό γιατί το σίνσινγκ σας έχει πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων και ένας καθημερινός άνθρωπος φυσικά έχει αρρώστιες.


Αν ως ασκούμενοι, διαρκώς σκέφτεστε ότι είναι αρρώστια, στην πραγματικότητα την γυρεύετε. Αν γυρεύετε μια αρρώστια, θα έρθει στο σώμα σας. Ως ασκούμενοι το σίνσινγκ σας πρέπει να είναι υψηλό. Δεν πρέπει να ανησυχείτε ότι είναι αρρώστια, γιατί ο ίδιος ο φόβος της αρρώστιας είναι προσκόλληση και μπορεί να σας φέρει προβλήματα. Στην καλλιέργεια πρέπει να εξαλείψετε κάρμα και αυτό είναι επώδυνο. Πώς είναι δυνατόν να αυξήσετε γκονγκ μες στην άνεση; Πώς αλλιώς θα μπορούσατε να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας; Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία απ’ τον Βουδισμό. Ήταν κάποτε ένας που μετά από πολύ κόπο στην καλλιέργεια έγινε Άρχατ. Είχε φτάσει σχεδόν η στιγμή που θα πετύχαινε τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια και θα γινόταν ένας Άρχατ – πώς ήταν δυνατόν να μην είναι χαρούμενος; Θα ξεπερνούσε τα Τρία Βασίλεια! Αυτή η έξαψη όμως είναι η προσκόλληση του ενθουσιασμού. Ένας Άρχατ πρέπει να είναι ελεύθερος από πρόθεση, με καρδιά που δεν μπορεί να επηρεαστεί. Έτσι απέτυχε, και η καλλιέργειά του κατέληξε μάταιη. Έπρεπε να αρχίσει πάλι απ’ την αρχή. Μετά από πάρα πολύ κόπο έφτασε πάλι εκεί στην καλλιέργειά του. Αυτή τη φορά φοβήθηκε και είπε στον εαυτό του: «Δεν πρέπει να ενθουσιαστώ. Αλλιώς, πάλι θα αποτύχω». Μόλις ανέπτυξε αυτόν τον φόβο, απέτυχε πάλι. Ο φόβος είναι κι αυτός προσκόλληση.


Υπάρχει άλλη μία περίπτωση. Όταν ένας άνθρωπος γίνεται ψυχωτικός, οι άλλοι λένε ότι έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένοι που περιμένουν από μένα να θεραπεύσω την ψύχωσή τους! Σας λέω ότι η ψύχωση δεν είναι αρρώστια και δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Κι αυτό γιατί ένας ασθενής με ψύχωση, δεν έχει κανενός είδους ιό και το σώμα του ούτε παθολογικές αλλαγές έχει, ούτε λοιμώξεις. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αρρώστια. Η ψύχωση προκαλείται όταν η Κύρια Συνείδηση ενός ανθρώπου είναι αδύναμη. Πόσο αδύναμη; Τόσο που αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί καθόλου να ελέγξει τον εαυτό του. Η Κύρια Συνείδηση ενός ψυχασθενούς είναι ακριβώς έτσι. Δεν θέλει να διευθύνει το σώμα. Είναι πάντα ζαλισμένη και δεν έχει επίγνωση. Σ’ αυτή την περίπτωση, είτε η Βοηθητική Συνείδηση είτε ξένα μηνύματα θα επέμβουν σ’ αυτόν. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα σε κάθε διάσταση. Κάθε λογής μηνύματα θα επέμβουν σ’ αυτόν. Εκτός αυτού η Κύρια Συνείδηση κάποιου μπορεί να είχε πράξει αδικίες σε προηγούμενες ζωές και αυτοί που τους χρωστάει μπορεί να θέλουν να τον βλάψουν. Παντός είδους πράγματα μπορεί να συμβούν. Αυτό είναι όλο το περί ψύχωσης. Πώς μπορώ εγώ να το γιατρέψω για εσάς; Θα έλεγα ότι πράγματι έτσι αναπτύσσουν οι άνθρωποι ψύχωση. Τι μπορεί να γίνει; Εκπαιδεύστε αυτό το άτομο και βοηθήστε το να ανακτήσει την συνείδησή του, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι όταν ένας γιατρός σε ψυχιατρική κλινική παίρνει τη λαβή του ηλεκτροσόκ στο χέρι του, το ψυχωτικό άτομο φοβάται τόσο πολύ που αμέσως σταματά να λέει οποιεσδήποτε ανοησίες. Γιατί; Εκείνη τη στιγμή το Κύριο Πνεύμα του ανακτά τον έλεγχο και φοβάται το ηλεκτροσόκ.


Μόλις ένας άνθρωπος περνά την πόρτα της καλλιέργειας, συνήθως θέλει να συνεχίσει. Όλοι έχουν τη «Φύση του Φο» και την καρδιά για καλλιέργεια. Αφού τη μάθουν, πολλοί ασκούμενοι θα καλλιεργηθούν για την υπόλοιπη ζωή τους. Δεν έχει σημασία αν μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιτύχει στην καλλιέργεια ή να λάβει τον Φα, αφού έχει την καρδιά να ακολουθήσει το Τάο και πάντα θα αναζητά να το ασκήσει. Όλοι γνωρίζουν ότι ασκεί τσιγκόνγκ. Οι άνθρωποι στη δουλειά του, οι γνωστοί και οι γείτονες, γνωρίζουν για αυτό. Αλλά σκεφτείτε το: Πραγματική καλλιέργεια – ποιος έκανε κάτι τέτοιο πριν μερικά χρόνια; Κανένας. Μόνο η πραγματική καλλιέργεια μπορεί να αλλάξει την πορεία της ζωής σας. Αλλά ως κοινός άνθρωπος εξασκεί κι αυτός τσιγκόνγκ μόνο για θεραπεία και υγεία. Ποιος θα αλλάξει την πορεία της ζωής του; Ως κοινός άνθρωπος μια μέρα θα κολλήσει κάποια αρρώστια ή θα αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα. Μπορεί ακόμα να γίνει ψυχωτικός ή να πέσει νεκρός. Ολόκληρη η ζωή ενός κοινού ανθρώπου είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να δείτε κάποιον να ασκεί τσιγκόνγκ στο πάρκο αλλά δεν ασκεί πραγματικά καλλιέργεια. Θέλει να καλλιεργηθεί προς ένα ανώτερο επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να το επιτύχει χωρίς να λάβει ορθόδοξη διδασκαλία. Έχει μόνο την επιθυμία να καλλιεργηθεί προς ανώτερο επίπεδο. Είναι ακόμα ασκούμενος τσιγκόνγκ στο χαμηλό επίπεδο θεραπείας και υγείας. Κανείς δεν θα αλλάξει το μονοπάτι της ζωής του κι έτσι θα έχει αρρώστιες. Και αν δεν υπολογίζει την αρετή, δεν πρόκειται να γιατρευτεί. Δεν είναι αλήθεια ότι μόλις ένας άνθρωπος εξασκήσει τσιγκόνγκ δεν θα έχει πια προβλήματα υγείας.


Πρέπει κάποιος να καλλιεργείται πραγματικά και να δίνει προσοχή στο σίνσινγκ του. Μόνο με αληθινή καλλιέργεια μπορεί να εξαλειφθεί η αρρώστια. Η εξάσκηση τσιγκόνγκ δεν είναι σωματική άσκηση αλλά κάτι πέραν των κοινών ανθρώπων, έτσι για αυτούς που το ασκούν υπάρχει ανώτερη αρχή και ανώτερο μέτρο. Αυτά πρέπει να ακολουθούν, για να επιτύχουν τον στόχο. Πολλοί δεν το κάνουν και παραμένουν καθημερινοί άνθρωποι. Γι’ αυτό, όταν έρθει η ώρα, πάλι θα αρρωστήσουν. Έτσι μια μέρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάθει εγκεφαλικό, να κολλήσει τη μία ή την άλλη αρρώστια ή να γίνει ψυχωτικός. Όλοι γνωρίζουν ότι ασκεί τσιγκόνγκ. Μόλις γίνει ψυχωτικός, ο κόσμος θα πει ότι «έχει παραφροσύνη καλλιέργειας» κι αυτό θα μείνει σαν ρετσινιά. Σκεφτείτε το όλοι. Είναι λογικό αυτό; Ένας αμύητος άνθρωπος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ακόμη και για τους ειδικούς ή για πολλούς ασκούμενους είναι δύσκολο να γνωρίζουν τι αληθινά συμβαίνει. Αν αυτός ο άνθρωπος γίνει ψυχωτικός στο σπίτι, ίσως δεν είναι τόσο επιζήμιο, αν και πάλι οι άνθρωποι θα πουν ότι το απέκτησε απ’ την εξάσκηση τσιγκόνγκ. Αν όμως γίνει ψυχωτικός σε τόπο εξάσκησης, θα είναι τρομερό. Μια μεγάλη ρετσινιά θα προσκολληθεί που θα είναι αδύνατον να αφαιρεθεί, παρ’ όλες τις προσπάθειες. Οι εφημερίδες θα γράφουν: «Το τσιγκόνγκ οδηγεί σε παραφροσύνη καλλιέργειας». Ορισμένοι εναντιώνονται στο τσιγκόνγκ χωρίς καν να το γνωρίζουν: «Κοίτα, πριν από λίγο ήταν μια χαρά κάνοντας εκεί ασκήσεις τσιγκόνγκ και τώρα είναι έτσι». Ναι, αλλά είναι καθημερινός άνθρωπος και ως τέτοιος ό,τι είναι να του συμβεί, θα συμβεί. Μπορεί να έχει άλλες αρρώστιες ή δυσκολίες. Είναι λογικό να κατηγορηθεί το τσιγκόνγκ για όλα; Είναι όπως με τους γιατρούς στα νοσοκομεία. Τώρα που είναι γιατροί, δεν πρέπει να αρρωστήσουν ποτέ ξανά στη ζωή τους; Πώς μπορεί να κατανοηθεί έτσι;


Πολλοί άνθρωποι κάνουν απρόσεκτα σχόλια, χωρίς να ξέρουν πραγματικά τι είναι το τσιγκόνγκ ή τις αρχές που το διέπουν. Μόλις υπάρξει πρόβλημα, θα βγουν να χαρακτηρίσουν το τσιγκόνγκ με κάθε τρόπο. Η χρονική περίοδος που το τσιγκόνγκ είναι δημοφιλές στην κοινωνία είναι πολύ μικρή. Πολλοί διατηρούν άκαμπτες απόψεις και διαρκώς το απαξιούν, το δυσφημούν και το απορρίπτουν. Κανείς δεν γνωρίζει τι είδους νοοτροπία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ενοχλούνται τόσο με το τσιγκόνγκ, λες κι έχει να κάνει μ’ αυτούς. Μόλις αναφερθεί το «τσιγκόνγκ» θα το αποκαλέσουν ιδεοληψία. Το τσιγκόνγκ είναι επιστήμη και μάλιστα ανώτερη επιστήμη. Οι νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων είναι πολύ άκαμπτες και η γνώση τους πολύ περιορισμένη. Γι’ αυτό συμβαίνει αυτό.


Υπάρχει άλλη μια κατάσταση που στην κοινότητα της καλλιέργειας αποκαλείται «κατάσταση τσιγκόνγκ». Ένας άνθρωπος σ’ αυτή την κατάσταση έχει πνευματικές ψευδαισθήσεις, αλλά όχι παραφροσύνη καλλιέργειας. Είναι ασυνήθιστα λογικός. Επιτρέψτε μου πρώτα να εξηγήσω όλα τα περί «κατάστασης τσιγκόνγκ». Είναι γνωστό ότι η εξάσκηση τσιγκόνγκ περιλαμβάνει το ζήτημα της εγγενούς ποιότητας του ανθρώπου. Υπάρχουν άτομα από κάθε χώρα που πιστεύουν στη θρησκεία. Για αρκετές χιλιάδες χρόνια υπάρχουν άνθρωποι στην Κίνα που πιστεύουν στον Βουδισμό ή στον Ταοϊσμό. Πιστεύουν ότι όταν κάνεις το καλό επιβραβεύεται και όταν κάνεις το κακό τιμωρείται. Μερικοί δεν το πιστεύουν αυτό. Ειδικά κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης αυτό κατακρίθηκε και χαρακτηρίστηκε πρόληψη. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν πως, ό,τι δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν περιέχεται στα σχολικά βιβλία ή είναι πέρα απ’ το επίπεδο της σύγχρονης επιστήμης και δεν έχει ακόμα κατανοηθεί, είναι πρόληψη. Υπήρχαν πολλοί απ’ αυτούς πριν μερικά χρόνια – τώρα είναι λιγότεροι. Μπορεί να μην παραδέχεστε ορισμένα φαινόμενα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ήδη εκδηλωθεί στη διάστασή μας. Δεν τολμάτε να τα αναγνωρίσετε, αλλά τώρα ο κόσμος έχει το θάρρος να μιλήσει άφοβα για αυτά. Έχει μάθει επίσης κάποιες αλήθειες για το τσιγκόνγκ, ακούγοντας ή βλέποντάς τες αυτοπροσώπως.


Ορισμένοι είναι τόσο άκαμπτοι που μόλις πείτε τη λέξη «τσιγκόνγκ» θα γελάσουν μ’ εσάς από τα βάθη της ψυχής τους. Νομίζουν ότι είστε προληπτικός και αστείος. Μόλις τους αναφέρετε κάποια απ’ τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο τσιγκόνγκ, θα σας θεωρήσουν εντελώς ανίδεο. Αν και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι προκατειλημμένος, η εγγενής του ποιότητα μπορεί να μην είναι κακή. Αν έχει καλή εγγενή ποιότητα και θέλει να εξασκήσει τσιγκόνγκ, είναι πιθανόν το Τρίτο Μάτι του να ανοίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και ίσως εκδηλώσει υπερφυσικές ικανότητες. Δεν πιστεύει στο τσιγκόνγκ, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα αρρωστήσει. Όταν αρρωστήσει, θα πάει στο νοσοκομείο. Αν οι γιατροί της δυτικής ιατρικής δεν μπορέσουν να τον θεραπεύσουν, θα πάει να δει γιατρούς της κινέζικης ιατρικής. Αν ούτε εκείνοι μπορέσουν να τον θεραπεύσουν και ούτε κάποια παραδοσιακή συνταγή λειτουργήσει, θα σκεφτεί το τσιγκόνγκ: «Θα δοκιμάσω το τσιγκόνγκ να δω αν όντως μπορεί να θεραπεύσει την ασθένειά μου». Θα έρθει με πολύ δισταγμό. Λόγω της καλής εγγενούς ποιότητάς του μόλις ασκήσει τσιγκόνγκ, θα τα πάει πολύ καλά απ’ την αρχή. Ίσως να ενδιαφερθεί ένας δάσκαλος για αυτόν ή μια ανώτερη ζωή από άλλη διάσταση να τον βοηθήσει. Ξαφνικά το Τρίτο Μάτι του ανοίγει και βρίσκεται σε κατάσταση ημιφώτισης. Με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορεί να δει ξαφνικά ένα μέρος απ’ την αλήθεια του σύμπαντος. Εκτός αυτού, έχει και υπερφυσικές ικανότητες. Τι θα λέγατε αν σ’ έναν τέτοιο άνθρωπο συμβούν αυτά τα πράγματα, θα μπορέσει το μυαλό του να το αντέξει; Σε τι είδους ψυχική κατάσταση θα είναι; Αυτά που κάποτε τα θεωρούσε προλήψεις, απολύτως απίθανα και γελοία όταν οι άλλοι μιλούσαν για αυτά, βρίσκονται ακριβώς μπροστά στα μάτια του ως μια χειροπιαστή πραγματικότητα και έρχεται σ’ επαφή με αυτά. Το μυαλό του δεν μπορεί να το αντέξει, αφού η νοητική πίεση είναι πολύ μεγάλη. Αυτά που λέει δεν μπορούν να κατανοηθούν απ’ τους άλλους, αν και ο νους του είναι πολύ λογικός. Απλά δεν μπορεί να ισορροπήσει τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Έχει αντιληφθεί ότι αυτό που κάνει η ανθρωπότητα είναι λάθος, ενώ αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά είναι συνήθως σωστό. Αν όμως πράττει σύμφωνα με την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι του λένε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούν να τον καταλάβουν και λένε ότι έχει παραφροσύνη καλλιέργειας.


Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Οι περισσότεροι από εσάς που ασκείτε τσιγκόνγκ δεν θα γίνετε καθόλου έτσι. Μόνο αυτά τα πολύ προκατειλημμένα άτομα θα βιώσουν αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ». Πολλοί εδώ στο ακροατήριο έχουν το Τρίτο Μάτι ανοιχτό – πάρα πολλοί. Έχουν όντως δει πράγματα στις άλλες διαστάσεις. Δεν είναι έκπληκτοι, αισθάνονται πολύ καλά και ούτε το μυαλό τους συγκλονίστηκε ούτε βρίσκονται σ’ αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ». Όταν βρίσκεται κάποιος σ’ αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ» είναι πολύ σώφρων και αυτά που λέει είναι βαθυστόχαστα και πολύ λογικά. Είναι μόνο που οι καθημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν αυτά που λέει. Μπορεί μια φορά να σας πει ότι είδε κάποιον που έχει πεθάνει και του είπε να κάνει κάτι. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να το πιστέψουν αυτό; Αργότερα θα καταλάβει ότι όλα αυτά πρέπει να τα κρατά για τον εαυτό του και να μη μιλά για αυτά. Μόλις ισορροπήσει τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, όλα θα είναι εντάξει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι φέρουν και υπερφυσικές ικανότητες, αλλά ούτε αυτό είναι παραφροσύνη καλλιέργειας.


Υπάρχει μια άλλη κατάσταση που λέγεται «αληθινή παραφροσύνη» και είναι πολύ σπάνια. Αυτή η «αληθινή παραφροσύνη» δεν αφορά άνθρωπο που είναι πράγματι παράφρων ούτε σημαίνει αυτό. Σημαίνει την «καλλιέργεια της αλήθειας». Τι είναι η «αληθινή παραφροσύνη»; Μεταξύ ασκουμένων είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί τέτοιος άνθρωπος, ίσως ένας στους εκατό χιλιάδες. Έτσι δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν έχει κάποια επίδραση στην κοινωνία.


Συνήθως υπάρχει μια προϋπόθεση για την «αληθινή παραφροσύνη». Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει άριστη εγγενή ποιότητα και να είναι πολύ ηλικιωμένος. Όταν κάποιος είναι στα γεράματα, δεν του έχει μείνει πολύς χρόνος για καλλιέργεια. Οι άνθρωποι με άριστη εγγενή ποιότητα είναι εδώ συνήθως με αποστολή και έχουν έρθει από πολύ υψηλά επίπεδα. Όλοι φοβούνται να έρθουν σ’ αυτή την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, καθώς η μνήμη σβήνεται και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κανέναν. Όταν κάποιος έρχεται σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων, η ανθρώπινη παρέμβαση τον σπρώχνει να επιζητά φήμη και περιουσία, μέχρι να πέσει τελικά στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα πια να δραπετεύσει από εδώ. Γι’ αυτό, κανείς δεν τολμά να έρθει εδώ – όλοι φοβούνται. Υπάρχουν όμως μερικοί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ. Αφότου φτάσουν, χάνονται ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους και είναι έτοιμοι να πέσουν έχοντας κάνει πολλές αδικίες στη ζωή τους. Όταν κάποιος ζει για να παλεύει για προσωπικό κέρδος, διαπράττει ένα σωρό αδικίες και επομένως χρωστάει στους άλλους πολλά. Ο δάσκαλός του βλέπει ότι πρόκειται να πέσει. Όμως αυτός είναι με Θέση Καρπού – έτσι ο δάσκαλος δεν θα τον αφήσει να πέσει τόσο εύκολα! Τι μπορεί να γίνει; Ο δάσκαλός του είναι πολύ ανήσυχος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να του επιτρέψει να καλλιεργηθεί. Πού θα μπορούσε να βρει δάσκαλο αυτή την ώρα; Πρέπει να επιστρέψει, ασκώντας καλλιέργεια απ’ την αρχή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό εύκολα; Στα γεράματα είναι πολύ αργά για αυτόν να καλλιεργηθεί. Πού μπορεί να βρει καλλιέργεια για τον νου και για το σώμα;


Μόνον εφόσον έχει άριστη εγγενή ποιότητα και κάτω απ’ αυτή την πολύ σπάνια κατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί σ’ αυτόν η «αληθινή παραφροσύνη». Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα για αυτόν τον άνθρωπο να επιστρέψει στην αρχή από μόνος του, τότε μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η μέθοδος –δηλαδή να γίνει παράφρων– που σημαίνει πως ορισμένα μέρη του εγκεφάλου του θα πάψουν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι φοβόμαστε το κρύο και τη βρωμιά, έτσι αυτά τα μέρη του μυαλού που φοβούνται το κρύο και τη βρωμιά θα πάψουν να λειτουργούν. Μόλις απενεργοποιηθούν ορισμένα μέρη του εγκεφάλου αυτός ο άνθρωπος θα παρουσιάσει διανοητικά προβλήματα και θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν τρελός. Αλλά τέτοιου είδους άνθρωπος συνήθως δεν διαπράττει αδικίες, δεν προσβάλλει, ούτε χτυπά ανθρώπους. Αντίθετα, συχνά κάνει καλές πράξεις και είναι πολύ σκληρός με τον εαυτό του. Επειδή δεν συνειδητοποιεί το κρύο, τον χειμώνα θα τρέχει μέσα στα χιόνια ξυπόλυτος και θα φορά λεπτά ρούχα. Τα πόδια του θα παγώνουν σε βαθμό βαριάς αιμορραγίας. Επειδή δεν συνειδητοποιεί τη βρωμιά, θα τολμά να φάει κόπρανα και να πιει ούρα. Είχα γνωρίσει κάποτε ένα τέτοιο άτομο που με ευχαρίστηση έτρωγε κόπρανα αλόγου σαν να ήταν κάτι πολύ νόστιμο, παρ’ όλο που ήταν πολύ σκληρά και παγωμένα. Μπορούσε να υποφέρει δυσκολίες που ένας κοινός άνθρωπος δεν θα υπέφερε με ενσυνείδητο νου. Απλώς φανταστείτε πόσο αυτή η παραφροσύνη τον έκανε να υποφέρει. Βέβαια, τέτοιοι άνθρωποι έχουν συνήθως υπερφυσικές δυνάμεις και οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι ηλικιωμένες γυναίκες. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο παρελθόν που –όπως συνηθιζόταν τότε– είχε τα πόδια της δεμένα για να γίνουν πιο μικρά, αλλά παρ’ όλα αυτά μπορούσε άνετα να πηδά πάνω από τοίχο ύψους δύο μέτρων ή περισσότερο. Όταν η οικογένειά της είδε ότι ήταν παράφρων και διαρκώς έτρεχε έξω, την κλείδωσαν μες στο σπίτι. Μόλις η οικογένειά της έφευγε απ’ το σπίτι, ξεκλείδωνε την πόρτα στρέφοντας απλά τα δάκτυλά της προς την κλειδαριά. Τότε το έσκαγε. Αργότερα την έδεσαν με σιδερένιες αλυσίδες. Όταν όλοι έφευγαν απ’ το σπίτι, τίναζε τις αλυσίδες με ευκολία. Ήταν αδύνατον να την περιορίσουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπέφερε πάρα πολλές δυσκολίες. Επειδή υπέφερε πολύ και πολύ σκληρά, σύντομα θα ξεπλήρωνε τα χρέη απ’ τις αδικίες της. Αυτό δεν παίρνει πάνω από τρία χρόνια και συνήθως μόνο ένα ή δύο χρόνια, αφού αυτά τα βάσανα ήταν τεράστια. Αργότερα θα καταλάβαινε τι είχε συμβεί. Με την ολοκλήρωση της καλλιέργειάς της, αμέσως ξεκλειδώνεται το γκονγκ της και όλες οι θεϊκές δυνάμεις της αναδύονται. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες, αλλά έχουν υπάρξει στην ιστορία. Σε ανθρώπους με μέση εγγενή ποιότητα δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό. Είναι γνωστό στην ιστορία και έχουν όντως τεκμηριωθεί παράφρονες μοναχοί ή παράφρονες Ταοϊστές, σαν τον παράφρονα μοναχό που έδιωξε τον Τσιν Χούι από τον ναό με μια σκούπα, καθώς και άλλες ιστορίες για παράφρονες Ταοϊστές. Υπάρχουν πολλές τέτοιες κλασικές αφηγήσεις.


Όσο για την παραφροσύνη καλλιέργειας, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα δεν υπάρχει. Αν κάποιος μπορεί να «παράγει φωτιά» και αν είναι πράγματι έτσι, θα έλεγα ότι το άτομο αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό. Αν μπορεί να ανάψει φωτιά ανοίγοντας το στόμα ή εκτείνοντας το χέρι του ή μπορεί να ανάψει τσιγάρο με το δάκτυλο, αυτό θα το αποκαλούσα υπερφυσική ικανότητα.Δαιμονική παρέμβαση στην καλλιέργεια


Τι είναι η «δαιμονική παρέμβαση στην καλλιέργεια»; Είναι η παρέμβαση που συνήθως συναντάμε στην εξάσκηση τσιγκόνγκ. Πώς είναι δυνατόν να προκληθεί δαιμονική παρέμβαση απ’ την εξάσκηση τσιγκόνγκ; Ο λόγος είναι πως είναι πολύ δύσκολο όταν θέλετε να καλλιεργηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχετε στη γνήσια καλλιέργεια χωρίς την προστασία του Φάσεν μου. Με το που βγείτε απ’ την πόρτα, η ζωή σας μπορεί να μπει σε κίνδυνο. Το Αρχέγονο Πνεύμα του ανθρώπου δεν εξαλείφεται. Είναι πιθανόν στις κοινωνικές συναλλαγές σας από προηγούμενες ζωές να χρωστούσατε σε κάποιους, να εκμεταλλευτήκατε άλλους ή να διαπράξατε άλλες αδικίες. Έτσι αυτοί οι πιστωτές θα ψάξουν να σας βρουν. Στον Βουδισμό λέγεται ότι η ζωή του ανθρώπου είναι καρμική ανταπόδοση. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, θα σας βρει για την αποπληρωμή. Αν πάρει πιο πολλά θα πρέπει να σας επιστρέψει το υπόλοιπο την επόμενη φορά. Αν ένας γιος είναι ασεβής προς τους γονείς του, θα ανταλλάξουν θέσεις στην επόμενη ζωή. Έτσι συνεχίζουν και συνεχίζουν οι κύκλοι. Έχουμε όντως δει δαίμονες να παρεμβαίνουν, για να σας εμποδίσουν να ασκήσετε τσιγκόνγκ. Όλα αυτά έχουν καρμική σχέση και δεν υπάρχουν χωρίς λόγο. Δεν θα επιτρεπόταν να υπάρχουν χωρίς λόγο.


Η πιο κοινή μορφή δαιμονικής παρέμβασης είναι η εξής: Πριν κάνετε τις ασκήσεις, το περιβάλλον σας είναι σχετικά ήσυχο. Τώρα που μάθατε τις ασκήσεις, θέλετε διαρκώς να τις κάνετε. Μόλις όμως κάθεστε για διαλογισμό, ξαφνικά το περιβάλλον σταματά να είναι ήσυχο. Αυτοκίνητα κορνάρουν, άνθρωποι περπατούν έξω στον διάδρομο, μιλούν, πόρτες χτυπούν και κάποιος έξω ανοίγει ραδιόφωνο. Σε μια στιγμή η ησυχία έπαψε να υπάρχει. Όσο δεν κάνετε τις ασκήσεις, το περιβάλλον είναι πολύ ήσυχο. Μόλις ξεκινάτε να τις κάνετε γίνεται έτσι. Πολλοί δεν έχετε σκεφτεί αρκετά για το τι πραγματικά συμβαίνει. Απλά το βρίσκετε παράξενο και νιώθετε απογοητευμένοι, που δεν μπορέσατε να κάνετε τις ασκήσεις. Αυτή η «παραξενιά» εμπόδισε την εξάσκησή σας. Είναι δαίμονας που παρεμβαίνει σ’ εσάς και χειραγωγεί ανθρώπους για να σας ενοχλήσουν. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή παρέμβασης και ο στόχος της είναι να σας σταματήσει να κάνετε τις ασκήσεις. Αν ασκήσετε τσιγκόνγκ και πετύχετε το Τάο, τι θα γίνει με τα ανεξόφλητα χρέη που χρωστάτε στους άλλους; Δεν θα το επιτρέψουν κι έτσι δεν θα σας αφήσουν να εξασκήσετε τσιγκόνγκ. Αυτό είναι και ένδειξη ορισμένου επιπέδου. Μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτό το φαινόμενο δεν θα επιτραπεί πια να υπάρχει. Δηλαδή, όταν αυτά τα χρέη εξαντληθούν, δεν θα τους επιτραπεί να έρθουν πάλι να παρέμβουν. Αυτοί που καλλιεργούν το Φάλουν Ντάφα μας προοδεύουν πολύ γρήγορα και ξεπερνούν πολύ γρήγορα τα επίπεδα.


Υπάρχει και άλλη μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης. Γνωρίζετε ότι ασκώντας τσιγκόνγκ μπορεί να ανοίξει το Τρίτο Μάτι μας. Με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό, μερικοί άνθρωποι, ενώ κάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι, μπορεί να δουν κάποιες φοβερές σκηνές ή τρομακτικά πρόσωπα. Μερικά έχουν βρώμικα μακριά μαλλιά και μερικά θέλουν να παλέψουν μαζί σας ή κάνουν διάφορες τρομακτικές κινήσεις. Μερικές φορές θα τα δει κάποιος να σέρνονται έξω απ’ το παράθυρο με τρομακτική όψη. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Όλα αυτά είναι μορφές παρέμβασης από δαίμονες. Στο Φάλουν Ντάφα μας αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά σπάνια. Ίσως να συμβαίνει σε έναν από τους εκατό ανθρώπους. Οι περισσότεροι δεν θα συναντήσουν αυτή την κατάσταση. Επειδή δεν ωφελεί σε τίποτα την εξάσκησή σας, δεν επιτρέπεται αυτό να παρέμβει έτσι σ’ εσάς. Σε άλλες συμβατικές πρακτικές, αυτού του είδους η παρέμβαση είναι το πιο κοινό φαινόμενο και διαρκεί πολύ καιρό. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να εξασκήσουν τσιγκόνγκ εξαιτίας αυτού και φοβούνται πάρα πολύ. Συνήθως κάποιος προτιμά να εξασκεί τσιγκόνγκ το βράδυ σε ήσυχο περιβάλλον. Όταν ανοίγει τα μάτια του και βλέπει ένα πλάσμα που μοιάζει μισό φάντασμα και μισός άνθρωπος να στέκεται ακριβώς μπροστά του, θα φοβηθεί τόσο πολύ που δεν θα τολμήσει να ασκήσει ξανά τσιγκόνγκ. Γενικά αυτό δεν συμβαίνει στο Φάλουν Ντάφα μας. Υπάρχουν όμως μερικές πολύ σπάνιες εξαιρέσεις – οι καταστάσεις ορισμένων ανθρώπων είναι πολύ ιδιαίτερες.


Άλλο ένα είδος εξάσκησης, είναι η ταυτόχρονη εσωτερική και εξωτερική καλλιέργεια. Αυτό προϋποθέτει την παράλληλη εξάσκηση Πολεμικών Τεχνών και εσωτερικής καλλιέργειας και είναι πολύ κοινό στη Σχολή του Τάο. Όταν κάποιος μαθαίνει αυτό το είδος εξάσκησης, συχνά αντιμετωπίζει ένα είδος δαίμονα που δεν συναντάται σε κοινές πρακτικές, αλλά μόνο σε αυτές της ταυτόχρονης εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας ή αυτές των Πολεμικών Τεχνών. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τον ζητήσουν για μονομαχία. Υπάρχουν πολλοί Ταοϊστές ασκούμενοι στον κόσμο και πολλοί απ’ αυτούς είναι μαθητές πολεμικών τεχνών ή εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας. Ένας μαθητής πολεμικών τεχνών μπορεί κι αυτός να αναπτύξει γκονγκ. Γιατί έτσι; Αν ένας άνθρωπος εξαλείψει κάποιες προσκολλήσεις, όπως της φήμης και του προσωπικού κέρδους, μπορεί να αναπτύξει γκονγκ. Όμως η προσκόλλησή του στον ανταγωνισμό θα πάρει χρόνο και θα εγκαταλειφθεί πολύ αργότερα. Έτσι μπορεί ακόμα να κάνει τέτοια πράγματα, όταν είναι σε ορισμένα επίπεδα. Ενώ κάθεται σε κατάσταση ύπνωσης, γνωρίζει ποιος εξασκεί πολεμικές τέχνες. Το Αρχέγονο Πνεύμα του θα αφήσει το σώμα του, για να προκαλέσει το άλλο άτομο σε μονομαχία, να δουν ποιανού η πολεμική τέχνη είναι καλύτερη. Έτσι ξεσπάει η μονομαχία. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες διαστάσεις, όπου κάποιοι μπορεί να έρθουν να τον προκαλέσουν σε μάχη. Αν αρνηθεί, μπορεί όντως να τον σκοτώσουν. Έτσι, συνέχεια μάχονται ο ένας με τον άλλον. Μόλις πέσει να κοιμηθεί, κάποιος θα έρθει να τον αναζητήσει για μάχη και αυτό κάνει τη νύχτα του ανήσυχη. Στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για να εγκαταλείψει την προσκόλλησή του στον ανταγωνισμό. Αν η ανταγωνιστική νοοτροπία δεν εγκαταλειφθεί, θα είναι έτσι για πάντα. Ακόμα και μετά από αρκετά χρόνια, δεν θα μπορεί να προχωρήσει πέρα απ’ αυτό το επίπεδο. Έτσι θα γίνει ανίκανος να συνεχίσει την εξάσκηση τσιγκόνγκ. Με τόση πολλή ενέργεια ξοδεμένη, το φυσικό του σώμα δεν θα μπορεί να το αντέξει πια και μπορεί εύκολα να μείνει ανάπηρος. Η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων στις πρακτικές εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας είναι κάτι πολύ κοινό. Στη δική μας άσκηση εσωτερικής καλλιέργειας, δεν υπάρχει καμία τέτοια κατάσταση ούτε επιτρέπεται να συμβεί. Αυτές οι ιδιαίτερες μορφές που μόλις ανέφερα είναι πολύ συχνές.


Υπάρχει ακόμα μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης που όλοι ανεξαιρέτως –και στη δική μας σχολή– θα συναντήσουν. Είναι ο δαίμονας της λαγνείας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει η συζυγική ζωή και μέσα απ’ αυτήν οι άνθρωποι δημιουργούν απογόνους. Έτσι εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος. Στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει συναισθηματικότητα (τσινγκ) και αυτό είναι εντελώς φυσικό για τους καθημερινούς ανθρώπους. Εφόσον οι άνθρωποι έχουν τσινγκ, το να είσαι αναστατωμένος είναι τσινγκ. Τσινγκ είναι η ευτυχία, η αγάπη, το μίσος, η ευχαρίστηση όταν κάνεις ένα πράγμα, η δυσαρέσκεια όταν κάνεις κάτι άλλο, η προτίμηση σ’ έναν άνθρωπο πιο πολύ από έναν άλλον, τα χόμπι και οι αντιπάθειες. Όλα ανήκουν στο τσινγκ και οι καθημερινοί άνθρωποι ζουν για αυτά. Εσείς ως ασκούμενος και κάποιος που εξυψώνεται πάνω και πέρα από αυτά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την προσέγγιση για να κρίνετε τα πράγματα και χρειάζεται να ξεκόψετε απ’ αυτά. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να πολυνοιαζόμαστε για όλες αυτές τις προσκολλήσεις που πηγάζουν απ’ το τσινγκ, μέχρι τελικά να τις εγκαταλείψουμε. Επιθυμίες, σαρκικοί πόθοι και άλλα τέτοιου είδους, είναι όλα ανθρώπινες προσκολλήσεις και πρέπει όλα να εγκαταλειφθούν.


Για όσους καλλιεργούνται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, η σχολή μας δεν σας ζητά να γίνετε μοναχός ή μοναχή. Οι νέοι ασκούμενοί μας πρέπει να κάνουν οικογένεια. Τότε πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το ζήτημα; Έχω πει ότι η σχολή μας απευθύνεται άμεσα στον νου σας. Δεν σας υποχρεώνει να χάσετε οτιδήποτε υλικό. Αντίθετα, θα πρέπει να σφυρηλατείτε το σίνσιγνκ σας ανάμεσα στα υλικά οφέλη των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό που πράγματι αναβαθμίζεται είναι το σίνσινγκ σας. Αν αφήσετε την προσκόλληση, θα μπορέσετε να αφήσετε τα πάντα. Έτσι, όταν σας ζητηθεί να αφήσετε τα υλικά οφέλη, είναι σίγουρο πως θα μπορέσετε να το κάνετε. Αν δεν μπορείτε να παρατήσετε την προσκόλληση, δεν θα μπορέσετε να αφήσετε τίποτα. Επομένως ο πραγματικός σκοπός της καλλιέργειας είναι να καλλιεργήσετε τον νου σας. Οι πρακτικές καλλιέργειας σε ναούς σάς αναγκάζουν να χάσετε αυτά τα πράγματα, για να απαλλαχτείτε απ’ την προσκόλλησή σας. Μην αφήνοντάς σας να τα σκέφτεστε, σας εξαναγκάζουν να τα αφήσετε εντελώς – αυτή τη μέθοδο ακολουθούν. Εμείς δεν απαιτούμε από εσάς να το κάνετε έτσι. Εμείς ζητούμε να μην πολυνοιάζεστε για τα υλικά οφέλη ακόμα κι αν βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας. Γι’ αυτό όσοι καλλιεργούνται στη σχολή μας είναι οι πιο σταθεροί. Δεν ζητάμε από εσάς να γίνετε μοναχοί ή μοναχές. Εμείς καλλιεργούμαστε μεταξύ καθημερινών ανθρώπων και καθώς η εξάσκησή μας θα διαδίδεται όλο και περισσότερο στο μέλλον, όσοι ασκούμενοί μας καλλιεργούνται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε ημι-μοναχούς. Δεν επιτρέπεται ο κάθε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα να γίνει έτσι. Αυτό που απαιτούμε από όλους στην εξάσκησή σας είναι το εξής: Εσείς καλλιεργείστε, αλλά ο σύζυγός σας ίσως δεν ασκεί. Δεν επιτρέπεται καθόλου να πάρετε διαζύγιο λόγω της εξάσκησης. Δηλαδή πρέπει να παίρνουμε αυτό το ζήτημα ελαφρά – δεν πρέπει να του δίνετε τόση σημασία όπως οι καθημερινοί άνθρωποι. Ιδιαίτερα σ’ αυτή την λεγόμενη σεξουαλική ελευθερία και πορνογραφία της σημερινής κοινωνίας, που παρεμβαίνει στους ανθρώπους. Ορισμένοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα. Εμείς ως ασκούμενοι δεν πρέπει να δίνουμε πολλή σημασία σ’ αυτά.


Βλέποντάς το απ’ τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων, μέσα στην κοινωνία οι καθημερινοί άνθρωποι παίζουν με τη λάσπη χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι βρώμικη. Παίζουν με τη λάσπη πάνω στη γη. Έχουμε πει ότι δεν πρέπει να φέρετε δυσαρμονία στην οικογένειά σας λόγω αυτού του ζητήματος. Επομένως στο παρόν στάδιο αυτό πρέπει να το παίρνετε ελαφρά. Είναι καλό να διατηρείτε κανονική και αρμονική έγγαμη ζωή. Στο μέλλον, όταν φτάσετε σε ένα ορισμένο επίπεδο, θα έχετε εκείνου του επιπέδου την κατάσταση. Προς το παρόν όμως πρέπει να είναι έτσι και θα είναι μια χαρά αν ανταποκριθείτε σ’ αυτή την απαίτηση. Βέβαια δεν πρέπει να ακολουθείτε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Πώς μπορεί να επιτραπεί αυτό;


Υπάρχει και κάτι άλλο που εμπλέκεται σ’ αυτό το ζήτημα. Γνωρίζετε πως ως ασκούμενοι τα σώματά μας φέρουν ενέργεια. Μετά απ’ αυτό το σεμινάριο το 80–90% των ανθρώπων σ’ αυτή την τάξη, όχι μόνο θα θεραπευτεί απ’ τις ασθένειές του, αλλά θα αναπτύξει και γκονγκ. Επομένως το σώμα σας φέρει πολύ ισχυρή ενέργεια. Το γκονγκ και το παρόν επίπεδο του σίνσινγκ σας δεν είναι ανάλογα. Το γκονγκ σας είναι προσωρινά μεγαλύτερο, αφού υψώθηκε ξαφνικά, και αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται και το σίνσινγκ σας. Σιγά-σιγά το σίνσινγκ σας θα φτάσει το γκονγκ σας μέσα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο – αυτό είναι εγγυημένο. Γι’ αυτό το κάναμε νωρίτερα. Δηλαδή, έχετε κάποιο ποσό ενέργειας. Επειδή η ενέργεια που έχει καλλιεργηθεί από έναν ορθό τρόπο είναι εντελώς αγνή και καλοκάγαθη, όλοι όσοι κάθονται εδώ νιώθουν μια ατμόσφαιρα συμπόνιας και γαλήνης. Εγώ ο ίδιος καλλιεργήθηκα μ’ αυτόν τον τρόπο και φέρω αυτά τα πράγματα μαζί μου. Όλοι όσοι κάθονται εδώ αισθάνονται αρμονία, χωρίς κακές σκέψεις στον νου και ούτε καν σκέφτεται κάποιος να καπνίσει τσιγάρο. Στο μέλλον και εφόσον ακολουθήσετε τις απαιτήσεις του Ντάφα μας, το γκονγκ που θα αναπτύξετε μέσω της καλλιέργειας θα είναι επίσης έτσι. Καθώς η δύναμη του γκονγκ σας θα αυξάνεται διαρκώς, η ακτινοβολία του γκονγκ στο σώμα σας θα είναι επίσης πολύ ισχυρή. Ακόμη κι αν δεν είναι τόσο ισχυρή, ένας καθημερινός άνθρωπος εντός του πεδίου σας ή, για παράδειγμα, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, αν είστε σπίτι, θα παραμείνει εγκρατής. Γιατί είναι έτσι; Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείτε για να γίνει. Αυτό είναι ένα πεδίο αγνής αρμονίας, συμπόνιας και ορθών σκέψεων. Είναι δύσκολο οι άνθρωποι να έχουν κακές σκέψεις ή να κάνουν κακές πράξεις. Μπορεί να έχει αυτή την επίδραση.


Τις προάλλες είπα ότι το φως του Φο φωτίζει παντού και διορθώνει όλες τις ανωμαλίες. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια που εκπέμπεται απ’ τα σώματά μας μπορεί να διορθώσει ανώμαλες καταστάσεις. Κάτω απ’ την επίδραση αυτού του πεδίου, όταν δεν σκέφτεστε αυτά τα πράγματα, χωρίς να το θέλετε θα συγκρατείτε και τον σύντροφό σας. Αν δεν τα σκέφτεστε και δεν επιδιώκετε να τα σκέφτεστε ούτε η σύζυγός σας θα τα σκέφτεται. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, γιατί στο παρόν περιβάλλον αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πως υπάρχουν παντός είδους πράγματα που μπορούν εύκολα να διεγείρουν τις επιθυμίες. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, ασκείτε αυτή την επίδραση εγκράτειας. Όταν στο μέλλον φτάσετε σε υψηλού επιπέδου καλλιέργεια θα ξέρετε τι να κάνετε χωρίς να σας το πω. Ήδη τότε θα είστε σε μια άλλη κατάσταση καλλιέργειας και θα μπορείτε να διατηρείτε μια αρμονική έγγαμη ζωή. Δεν πρέπει να νοιάζεστε πάρα πολύ για αυτό, αφού το να νοιάζεστε υπερβολικά είναι κι αυτό προσκόλληση. Δεν υπάρχει ζήτημα λαγνείας μεταξύ συζύγων, αλλά υπάρχει η επιθυμία. Αν το πάρετε ελαφρά και αισθάνεστε ήρεμα και καλά στον νου, θα είστε μια χαρά.


Τι είδους δαίμονες λαγνείας θα συναντήσει κάποιος; Αν η συγκέντρωσή σας κατά τον διαλογισμό δεν είναι επαρκής, θα τους δείτε στα όνειρά σας. Ενώ κοιμόσαστε ή κάθεστε σε διαλογισμό, θα εμφανιστούν ξαφνικά. Αν είστε άντρας, θα εμφανιστεί μια καλλονή. Αν είστε γυναίκα, θα εμφανιστεί ο άντρας των ονείρων σας. Αλλά θα είναι γυμνοί. Μόλις ο νους σας το σκεφτεί, θα εκσπερματώσετε και θα γίνει πραγματικότητα. Σκεφτείτε το όλοι: Στην καλλιέργειά μας, οι ουσίες του σώματος χρησιμοποιούνται για να καλλιεργήσουν τη ζωή. Δεν μπορεί συνεχώς να εκσπερματώνετε έτσι. Ταυτόχρονα δεν περνάτε το τεστ της λαγνείας. Πώς μπορεί αυτό να επιτραπεί; Επομένως σας λέω ότι όλοι θα συναντήσετε αυτό το ζήτημα, εγγυημένα. Ενώ διδάσκω τον Φα, στέλνω πολύ ισχυρή ενέργεια στον νου σας. Μπορεί να μη θυμάστε τι ακριβώς έχω πει βγαίνοντας απ’ την πόρτα, αλλά όταν συναντήσετε αυτό το ζήτημα θα θυμηθείτε αυτό που είπα. Όσο θεωρείτε τον εαυτό σας ασκούμενο, θα το θυμηθείτε αμέσως και θα μπορέσετε να συγκρατηθείτε. Έτσι θα περάσετε τη δοκιμασία. Αν αποτύχετε στη δοκιμασία την πρώτη φορά, θα είναι δύσκολο να την περάσετε τη δεύτερη. Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση αν αποτύχετε στην πρώτη δοκιμασία, να το μετανιώσετε πάρα πολύ όταν ξυπνήσετε. Ίσως αυτή η νοοτροπία μπορέσει να ενισχύσει τις σκέψεις σας για αυτό. Έτσι, όταν το ζήτημα ξαναπροκύψει, θα μπορέσετε να ελέγξετε τον εαυτό σας και να περάσετε τη δοκιμασία. Αν όμως κάποιος που αποτυγχάνει δεν νοιάζεται για αυτό, θα είναι πιο δύσκολο να την περάσει αργότερα. Σας εγγυώμαι πως είναι έτσι.


Αυτή η μορφή παρέμβασης μπορεί να προέλθει είτε από δαίμονες είτε απ’ τον δάσκαλο, που μεταμορφώνει ένα αντικείμενο σε άλλο για να σας δοκιμάσει. Υπάρχουν και οι δύο μορφές, αφού όλοι πρέπει να περάσουν αυτή τη δοκιμασία. Ξεκινάμε την καλλιέργεια ως καθημερινοί άνθρωποι. Το πρώτο βήμα είναι αυτή η δοκιμασία και όλοι θα τη συναντήσουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Όταν έδινα μια σειρά διαλέξεων στο Γούχαν ήταν ένας τριαντάχρονος μαθητής εκεί. Μετά τη διάλεξη αυτή, πήγε σπίτι και κάθισε σε διαλογισμό. Αμέσως πέτυχε την κατάσταση ντινγκ. Μετά απ’ αυτό είδε ξαφνικά τον Βούδα Αμιτάμπα από τη μια πλευρά και τον Λάο Τζι από την άλλη. Αυτό έγραψε στην αναφορά προόδου του. Αφού παρουσιάστηκαν, τον κοίταξαν και οι δύο χωρίς να πουν τίποτα και εξαφανίστηκαν. Αργότερα εμφανίστηκε η Μποντισάτβα Γκουανγίν κρατώντας στο χέρι της ένα βάζο απ’ το οποίο έβγαινε άσπρος καπνός. Καθόταν εκεί, έβλεπε τα πάντα ζωντανά και ήταν πολύ χαρούμενος. Ξαφνικά ο καπνός μεταμορφώθηκε σε μερικές καλλονές – ήταν σαν αυτές τις ουράνιες αιθέριες κόρες που είναι πραγματικά πανέμορφες. Χόρευαν για αυτόν με γεμάτες χάρη αέρινες κινήσεις. Τότε σκέφτηκε: «Επειδή ασκούμαι εδώ, η Μποντισάτβα Γκουανγίν με ανταμείβει, μεταμορφώνοντας μερικές καλλονές για να δω και στέλνει αυτές τις ουράνιες κόρες να χορέψουν για μένα». Όπως χαιρόταν έχοντας αυτή τη σκέψη, ξαφνικά αυτές οι καλλονές γυμνώθηκαν και έκαναν διάφορες κινήσεις προς αυτόν, αγκαλιάζοντάς τον και χαϊδεύοντάς τον. Το σίνσινγκ αυτού του ασκούμενου είχε αναβαθμιστεί πολύ γρήγορα. Εκείνη τη στιγμή ξαφνιάστηκε. Η πρώτη σκέψη που ήρθε στον νου του ήταν: «Δεν είμαι κοινός άνθρωπος. Είμαι ασκούμενος. Δεν πρέπει να μου συμπεριφέρεστε έτσι, επειδή είμαι ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα». Μόλις αυτή η σκέψη αναδύθηκε, όλα εξαφανίστηκαν αμέσως, αφού έτσι κι αλλιώς όλα ήταν μεταμορφωμένα. Τότε ο Βούδας Αμιτάμπα και ο Λάο Τζι εμφανίστηκαν πάλι. Ο Λάο Τζι έδειξε αυτόν τον ασκούμενο και είπε στον Βούδα Αμιτάμπα με χαμόγελο: «Αυτός ο νέος είναι διδάξιμος», που σημαίνει ότι αυτός ο νέος είναι καλός και επιδέχεται διδασκαλίας.


Βλέποντάς το ανά την ιστορία ή απ’ τη σκοπιά των υψηλοτέρων διαστάσεων, τα ζητήματα σχετικά με τις επιθυμίες και τους σαρκικούς πόθους ενός ανθρώπου παίζουν εξαιρετικά κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο για το αν αυτός μπορεί να καλλιεργηθεί. Γι’ αυτό πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα με αδιαφορία. Ωστόσο, επειδή ασκούμε καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, δεν ζητούμε από εσάς να το εγκαταλείψετε εντελώς. Τουλάχιστον στο παρόν στάδιο πρέπει να το πάρετε ελαφρά και να μην είστε όπως στο παρελθόν. Έτσι πρέπει να είστε, εφόσον είστε ασκούμενος. Όποτε υπάρχει παρέμβαση του ενός ή του άλλου είδους κατά την εξάσκησή σας, πρέπει να ψάχνετε μέσα σας για τις αιτίες και να βρείτε αυτό που δεν έχετε ακόμα εγκαταλείψει.Δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο σας τον νου


Τι σημαίνει «δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο σας τον νου»; Το ανθρώπινο σώμα έχει από ένα υλικό πεδίο σε κάθε διάσταση. Σ’ ένα ειδικό πεδίο, όλα όσα βρίσκονται στο σύμπαν, μπορούν να απεικονιστούν μες στο πεδίο διάστασής σας ως σκιές. Αν και σκιές, είναι κι αυτά υλικές υπάρξεις. Όλα μες στο πεδίο διάστασής σας ελέγχονται από τις σκέψεις στον εγκέφαλό σας. Δηλαδή, αν κοιτάτε πράγματα με το Τρίτο Μάτι ήρεμα και χωρίς να χρησιμοποιείτε τον νου σας, αυτό που παρατηρείτε είναι αληθινό. Μόλις αρχίσετε να σκέφτεστε, έστω και λίγο, αυτό που βλέπετε θα είναι ψεύτικο και είναι «δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο σας τον νου» ή «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου». Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένοι ασκούμενοι δεν μπορούν να δουν τους εαυτούς τους ως ασκούμενους και δεν είναι σε θέση να συμπεριφερθούν σωστά. Επιζητούν υπερφυσικές δυνάμεις και είναι προσκολλημένοι σε ασήμαντες επιδεξιότητες ή σε ορισμένα πράγματα που ακούν από άλλες διαστάσεις. Τέτοια πράγματα επιζητούν. Γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο τέτοιοι άνθρωποι να αναπτύξουν δαίμονες στον ίδιο τους τον νου και να πέσουν σε χαμηλά επίπεδα. Όσο ψηλά κι αν έχετε καλλιεργηθεί, μόλις εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα θα πέσετε εντελώς μέχρι τον πάτο και στο τέλος θα καταστραφείτε – αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Διαφέρει από άλλα ζητήματα, όπου αν κάποιος αποτύχει σε μια δοκιμασία τού σίνσινγκ του μια φορά, μπορεί ακόμη να σηκωθεί και να συνεχίσει την καλλιέργεια. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που συμβεί σε κάποιον «δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο του τον νου», γιατί η παρούσα ζωή αυτού του ανθρώπου θα καταστραφεί. Ειδικά για αυτούς τους ασκούμενους με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό σε συγκεκριμένο επίπεδο, αυτό το πρόβλημα μπορεί εύκολα να συμβεί. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που διαρκώς επιτρέπουν σε ξένα μηνύματα να παρεμβαίνουν στο μυαλό τους και πιστεύουν οτιδήποτε τους ειπωθεί απ’ αυτά τα μηνύματα – μπορεί κι αυτό να συμβεί. Έτσι ορισμένοι από εσάς που έχετε το Τρίτο Μάτι ανοιχτό θα παρενοχληθείτε από μηνύματα διαφόρων ειδών.


Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να διατηρήσει τον νου του ανεπηρέαστο σε χαμηλό επίπεδο καλλιέργειας. Ίσως να μην μπορείτε να δείτε πώς μοιάζει ο δάσκαλός σας. Μπορεί μια μέρα ξαφνικά να δείτε έναν μεγάλο και ψηλό αθάνατο. Σας κάνει μερικά κομπλιμέντα και σας διδάσκει κάτι. Εσείς το δέχεστε και το γκονγκ σας γίνεται άνω κάτω. Είστε πολύ ευχαριστημένος, τον δέχεστε ως δάσκαλό σας και πάτε να μάθετε απ’ αυτόν. Όμως ούτε αυτός έχει επιτύχει τον Ορθό Καρπό. Σ’ εκείνη την διάσταση το σώμα του μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια σας και εσείς βλέπετε αυτόν τον μεγάλο αθάνατο – τι εντυπωσιακό! Έχοντας αυτόν τον ενθουσιασμό, δεν θα πάτε να μάθετε απ’ αυτόν; Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί ένας ασκούμενος, αν δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ορθά. Μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Τα ουράνια όντα είναι όλα αθάνατα, όμως ούτε κι αυτά έχουν πετύχει τον Ορθό Καρπό και θα συνεχίσουν να περνούν μέσα απ’ τη σαμσάρα ακόμα κι έτσι. Αν επιπόλαια πάρετε ένα τέτοιο ον ως δάσκαλό σας και το ακολουθήσετε, μέχρι πού μπορεί να σας πάει; Το ίδιο δεν μπορεί καν να επιτύχει τον Ορθό Καρπό. Δεν θα είναι μάταιη η καλλιέργειά σας; Τελικά το γκονγκ σας θα ανακατευτεί. Είναι πολύ δύσκολο για τον ανθρώπινο νου να παραμείνει ατάραχος. Το λέω σε όλους σας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και πολλοί από σας θα συναντήσετε αυτό το πράγμα αργότερα. Σας έχω διδάξει τον Φα – από εσάς εξαρτάται αν μπορέσετε να συμπεριφερθείτε σωστά. Αυτό για το οποίο μίλησα είναι απλά μια πιθανή κατάσταση. Μην αφήσετε τον νου σας να επηρεαστεί αν δείτε ένα φωτισμένο άτομο από μια άλλη σχολή εξάσκησης. Εσείς συνεχίστε να καλλιεργείστε σε μία μόνο σχολή. Είτε είναι Βούδας, είτε Τάο, είτε αθάνατος, είτε δαίμονας μην αφήσετε την καρδιά σας να συγκινηθεί. Αν συμπεριφερθείτε έτσι, τότε σίγουρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχετε.


Η δημιουργία δαιμόνων απ’ τον ίδιο σας τον νου εκδηλώνεται και σ’ άλλες μορφές. Μπορεί να δείτε έναν συγγενή σας που πέθανε να παρεμβαίνει σ’ εσάς, να κλαίει και να σας παρακαλά να κάνετε αυτό ή εκείνο. Παντός είδους πράγματα μπορεί να συμβούν. Μπορεί ο νους σας να μείνει ανεπηρέαστος; Ας υποθέσουμε ότι έχετε μεγάλη αδυναμία στο παιδί σας ή ότι αγαπάτε τους γονείς σας και οι γονείς σας έχουν πεθάνει. Σας λένε να κάνετε κάποια πράγματα και όλα είναι πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Θα είναι πολύ κακό, αν τα κάνετε. Τόσο δύσκολο είναι να είστε ασκούμενος. Λένε ότι ο Βουδισμός σήμερα βρίσκεται σε χάος. Έχει πάρει πράγματα και απ’ τον Κομφουκιανισμό, όπως τον σεβασμό για τους γονείς και την αγάπη για τα παιδιά. Ο Βουδισμός ποτέ δεν είχε τέτοια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό; Αφού η πραγματική ύπαρξη κάποιου είναι το Αρχέγονο Πνεύμα του, τότε μόνο αυτή που γέννησε το Αρχέγονο Πνεύμα σας είναι η αληθινή σας μητέρα. Κατά τη διάρκεια της σαμσάρα είχατε μητέρες ανθρώπους και μη ανθρώπους και μάλιστα τόσες πολλές που είναι αμέτρητες. Τα παιδιά που είχατε στις διάφορες ζωές σας είναι επίσης αμέτρητα. Ποια είναι η μητέρα σας; Ποιος είναι ο γιος σας; Ποια η κόρη σας; Μετά τον θάνατο κανείς δεν ξέρει κανέναν. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να πληρώσετε για αυτά που χρωστάτε στους άλλους. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στην πλάνη και δεν μπορούν να παρατήσουν αυτά τα πράγματα. Ορισμένοι, αν και τα παιδιά τους έχουν πεθάνει, δεν μπορούν να τα αφήσουν και εξακολουθούν να μιλούν για το πόσο καλά ήταν. Κάποιος μπορεί να λέει για το πόσο καλή ήταν η μητέρα του, η οποία επίσης έχει πεθάνει. Αυτοί οι άνθρωποι θρηνούν τόσο πολύ που είναι σαν να θέλουν να ακολουθούν τους εκλιπόντες για την υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί δεν το σκέφτεστε; Δεν είναι εδώ για να σας βασανίζουν; Χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή για να μην σας αφήσουν να ζήσετε μια κανονική ζωή.


Οι καθημερινοί άνθρωποι ίσως να μην το καταλαβαίνουν: Αν είστε προσκολλημένοι σ’ αυτά τα πράγματα, δεν μπορείτε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Ο Βουδισμός δεν έχει τέτοιο περιεχόμενο. Αν θέλετε να καλλιεργηθείτε, το ανθρώπινο τσινγκ πρέπει να εγκαταλειφθεί. Φυσικά, αφού ασκούμε καλλιέργεια μες στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, θα πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς μας και να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε καλοί και ευγενικοί στους άλλους, πόσω μάλλον στα μέλη της οικογένειάς μας. Πρέπει να φερόμαστε το ίδιο σε όλους, να είμαστε καλοί και στους γονείς μας και στα παιδιά μας και πάντα να υπολογίζουμε τους άλλους σε ό,τι κάνουμε. Μια τέτοια καρδιά δεν είναι καθόλου ιδιοτελής, αλλά μια καρδιά γεμάτη συμπόνια και καλοσύνη. Το τσινγκ είναι πράγμα των καθημερινών ανθρώπων και οι καθημερινοί άνθρωποι ζουν μόνο για αυτό.


Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να συμπεριφερθούν καλά και αυτό φέρνει προβλήματα στην καλλιέργειά τους. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ένας Φο του είπε κάτι. Αν εξαιρέσετε την περίπτωση που η ζωή σας είναι σε άμεσο κίνδυνο και σας λέει πώς να τον αποφύγετε, όλοι αυτοί που σας λένε ότι θα έχετε προβλήματα σήμερα ή κάτι κακό θα σας συμβεί και πώς θα το αποφύγετε ή σας λένε τον πρώτο αριθμό του λαχείου και σας παρακινούν να δοκιμάσετε ή αυτοί που θέλουν να αποκτήσετε καλά πράγματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, είναι όλοι δαίμονες. Αν πάντα θέλετε να γίνεται το δικό σας μέσα στους καθημερινούς ανθρώπους, τότε δεν θα μπορέσετε να περάσετε αυτή τη δοκιμασία και δεν θα προοδεύσετε. Αν ζείτε μες στην πολυτέλεια και τη χλιδή μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε; Πώς θα μπορέσει το κάρμα σας να μεταμορφωθεί; Πού θα βρείτε το κατάλληλο περιβάλλον για να υψώσετε το σίνσινγκ σας και να μεταμορφώσετε το κάρμα σας; Τώρα φροντίστε όλοι να το βάλετε καλά αυτό στον νου σας. Ένας δαίμονας θα έρθει να σας παινέψει, να σας πει πόσο υψηλό είναι το επίπεδό σας, τι σπουδαίος Φο ή τι σπουδαίος Τάο είσαστε και ότι είστε καταπληκτικός – όλοι αυτοί είναι ψεύτικοι. Εσείς ως ένας που γνήσια καλλιεργείται προς τα υψηλά επίπεδα, πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις προσκολλήσεις σας. Όταν συναντάτε αυτά τα πράγματα, πρέπει όλοι να έχετε τον νου σας!


Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να ανοίξει το Τρίτο Μάτι σας. Όσοι έχουν το Τρίτο Μάτι ανοιχτό, έχουν τις δυσκολίες τους στην καλλιέργεια. Όσοι έχουν το Τρίτο Μάτι τους κλειστό, έχουν κι αυτοί τις δυσκολίες τους στην καλλιέργεια. Όποια κι αν είναι η κατάσταση, δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθείτε. Αφότου ανοίξει το Τρίτο Μάτι σας είναι όντως δύσκολο για σας να συμπεριφερθείτε σωστά όταν διάφορα μηνύματα θα παρεμβαίνουν σ’ εσάς. Στις άλλες διαστάσεις όλα είναι εκθαμβωτικά στο μάτι, πανέμορφα και εξαίσια και οτιδήποτε απ’ όλα αυτά μπορεί να σας δελεάσει. Μόλις συγκινηθείτε απ’ αυτό, μπορεί να παρέμβει σ’ εσάς και το γκονγκ σας να ανακατευτεί. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Συνεπώς, όταν ένας άνθρωπος που δημιουργεί δαίμονες με τον ίδιο του τον νου δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά, αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί. Για παράδειγμα, μόλις αυτό το άτομο αναπτύξει μια κακή σκέψη, είναι πολύ επικίνδυνο. Μια μέρα το Τρίτο Μάτι του ανοίγει και μπορεί να δει τα πράγματα καθαρά. Σκέφτεται: «Σ’ αυτόν τον τόπο εξάσκησης μόνο το δικό μου Τρίτο Μάτι είναι ανοιγμένο τόσο καλά. Ίσως δεν είμαι συνηθισμένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι; Μπόρεσα να μάθω το Φάλουν Ντάφα του Δασκάλου Λι και το έχω μάθει τόσο καλά, καλύτερα από όλους τους άλλους. Πιθανόν να μην είμαι κοινός άνθρωπος». Ήδη αυτές οι σκέψεις είναι λάθος. Θα αναλογιστεί: «Ίσως να είμαι και εγώ Φο. Για μια στιγμή να κοιτάξω τον εαυτό μου». Κοιτώντας τον εαυτό του, ανακαλύπτει ότι όντως είναι ένας Φο. Και γιατί είναι έτσι; Διότι όλη η ύλη εντός του πεδίου διάστασης γύρω απ’ το σώμα του, μεταμορφώνεται με βάση τις σκέψεις του. Αυτό αποκαλείται «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου».


Όλα όσα αντανακλώνται απ’ το σύμπαν μεταμορφώνονται με τις σκέψεις του, επειδή τα πάντα μες στο διαστατικό του πεδίο είναι υπό τον έλεγχό του. Το ίδιο και οι σκιές, που επίσης είναι υλικές υπάρξεις. Αυτό το άτομο σκέφτεται: «Ίσως να είμαι Φο και ίσως αυτά που φορώ να είναι τα ρούχα ενός Φο». Τότε θα δει ότι όντως φορά τα ρούχα ενός Φο. «Πω πω, πραγματικά είμαι Φο». Θα ενθουσιαστεί πολύ. «Ίσως μάλιστα να μην είμαι καν μικρός Φο». Ρίχνει άλλη μια ματιά και βλέπει ότι είναι ένας πολύ μεγάλος Φο. «Ίσως είμαι σπουδαιότερος κι απ’ τον Λι Χονγκτζί!». Θα κοιτάξει πάλι: «Πω πω, είμαι όντως σπουδαιότερος απ’ τον Λι Χονγκτζί». Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τα ακούνε αυτά με τα αυτιά τους. Ένας δαίμονας παρεμβαίνει σ’ αυτόν και λέει: «Είσαι σπουδαιότερος απ’ τον Λι Χονγκτζί. Είσαι κατά πολύ σπουδαιότερος απ’ τον Λι Χονγκτζί». Κι αυτός το πιστεύει. Έχετε σκεφτεί πώς θα καλλιεργηθείτε από δω και πέρα; Έχετε ασκήσει ποτέ καλλιέργεια; Ποιος σας δίδαξε καλλιέργεια; Όταν ένας γνήσιος Φο έρχεται εδώ για να φέρει σε πέρας μια αποστολή, ακόμα κι αυτός πρέπει να καλλιεργηθεί απ’ την αρχή. Δεν θα του δοθεί το γκονγκ που αρχικά είχε και η μόνη διαφορά είναι ότι θα προοδεύσει γρηγορότερα στην καλλιέργεια. Επομένως, όταν συμβαίνει αυτό και κάποιος έχει αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει από εκεί τον εαυτό του. Αμέσως θα αναπτύξει αυτή την προσκόλληση. Κι αφού η προσκόλληση αυτή αναπτυχθεί, θα τολμήσει να πει οτιδήποτε: «Είμαι Φο. Δεν χρειάζεται να μάθετε από κανέναν άλλον. Είμαι ο Φο, εγώ θα σας πω τι να κάνετε». Θα αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα.


Δεν έχουμε έναν τέτοιο στην Τσάνγκτσουν; Στην αρχή ήταν πολύ καλός. Αργότερα άρχισε να κάνει τέτοια πράγματα. Νόμιζε ότι ήταν Φο. Στο τέλος θεωρούσε τον εαυτό του σπουδαιότερο απ’ όλους τους άλλους. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά όταν η προσκόλλησή του εμφανιστεί. Γιατί συμβαίνει αυτό; Στον Βουδισμό λένε πως ό,τι κι αν δείτε πρέπει να το αγνοήσετε αφού όλα είναι δαιμονική ψευδαίσθηση. Εσείς απλά πρέπει να συνεχίσετε τον διαλογισμό και την πρόοδο στην καλλιέργειά σας. Γιατί δεν σας επιτρέπουν να τα κοιτάξετε και να προσκολληθείτε σε αυτά; Φοβούνται μήπως εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα. Η καλλιέργεια στον Βουδισμό δεν περιλαμβάνει κάποια εντατική μέθοδο, ούτε υπάρχει κάποια καθοδήγηση στα κείμενά του για να αποφύγετε αυτά τα πράγματα. Ο Σακιαμούνι δεν δίδαξε αυτό το Ντάρμα εκείνον τον καιρό. Προκειμένου να αποφύγει το πρόβλημα της «δαιμονικής παρέμβασης απ’ τον ίδιο σας τον νου» ή της «μεταμόρφωσης σύμφωνα με την πρόθεση του νου», αποκάλεσε όλες τις σκηνές που βλέπουν οι άνθρωποι κατά την καλλιέργεια «δαιμονικές ψευδαισθήσεις». Έτσι μόλις αναπτυχθεί μια προσκόλληση θα οδηγήσει σ’ αυτή τη δαιμονική ψευδαίσθηση. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να απελευθερωθεί από αυτό. Αν δεν το χειριστεί σωστά, θα καταστραφεί και θα ακολουθήσει δαιμονικό μονοπάτι. Εφόσον αποκαλεί τον εαυτό του Φο, έχει ήδη δαιμονιστεί. Στο τέλος μπορεί να καταληφθεί από πνεύματα ή να συμβούν άλλα πράγματα και να καταστραφεί εντελώς. Η καρδιά του επίσης θα γίνει ανήθικη και θα πέσει κάτω ολότελα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Ακόμα και σ’ αυτή την τάξη υπάρχουν άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο και μιλούν με διαφορετικό τόνο. Όσο για το τι ακριβώς είναι κάποιος, ακόμα και στον Βουδισμό δεν το συζητούν. Αυτό για το οποίο μόλις μίλησα είναι ακόμη μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης που αποκαλείται «δαιμονική παρέμβαση απ’ τον ίδιο σας τον νου» ή «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου». Το Πεκίνο έχει μερικούς τέτοιους ασκούμενους, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι ακόμα σε άλλες περιοχές. Εκτός των άλλων έχουν προκαλέσει πολύ σοβαρή παρέμβαση στους ασκούμενους.


Κάποιος με ρώτησε: «Δάσκαλε, γιατί δεν εξαλείφεις αυτό το πρόβλημα;». Σκεφτείτε το όλοι. Αν αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια απ’ το μονοπάτι της καλλιέργειάς σας, πώς θα καλλιεργηθείτε; Μόνο όταν υπάρχει δαιμονική παρέμβαση μπορείτε να δείξετε αν μπορείτε να συνεχίσετε την καλλιέργειά σας, να φωτιστείτε πραγματικά στο Τάο, να παραμείνετε ανεπηρέαστοι απ’ την παρέμβαση και να μείνετε προσηλωμένοι σ’ αυτή τη σχολή εξάσκησης. Μεγάλα κύματα που ξεπλένουν την άμμο, έτσι είναι η καλλιέργεια και ό,τι απομένει είναι ατόφιο χρυσάφι. Χωρίς αυτή τη μορφή παρέμβασης, θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο για κάποιον να καλλιεργηθεί. Κατά τη γνώμη μου η εξάσκησή σας είναι ήδη πολύ εύκολη. Αυτά τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα των υψηλών επιπέδων μπορεί να το βρίσκουν ακόμη και άδικο: «Μα τι κάνεις; Σώζεις ανθρώπους μ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν έχουν καθόλου εμπόδια και ο δρόμος της καλλιέργειάς τους είναι πολύ ομαλός μέχρι το τέλος. Είναι καλλιέργεια αυτό; Όσο προχωρούν στην καλλιέργεια, όλο και πιο άνετη γίνεται για αυτούς και χωρίς καμία παρέμβαση. Πώς μπορεί να επιτραπεί αυτό;». Έτσι είναι τα πράγματα κι εγώ επίσης το σκέφτομαι. Στο αρχικό στάδιο τακτοποίησα πολλούς τέτοιους δαίμονες. Αν είναι όμως να το κάνω αυτό συνέχεια κι εγώ ακόμα δεν το βρίσκω σωστό. Μου είπαν: «Έχεις κάνει την καλλιέργειά τους πολύ εύκολη. Οι άνθρωποι έχουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος απ’ τις δικές τους δοκιμασίες. Και μεταξύ τους ελάχιστες δυσκολίες υπάρχουν. Έχουν πάρα πολλές προσκολλήσεις που ακόμα δεν μπορούν να παρατήσουν! Θα δούμε αν μπορούν να καταλάβουν το Ντάφα σου, ενώ βρίσκονται εν μέσω σύγχυσης και δοκιμασιών». Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Έτσι θα υπάρξουν παρεμβάσεις και δοκιμασίες. Αυτό για το οποίο μίλησα είναι μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης. Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί ένας άνθρωπος και όμως τόσο εύκολο να καταστραφεί. Μόλις ο νους σας πάψει να είναι ορθός, θα καταστραφείτε.
Η Κύρια Συνείδησή σας πρέπει να κυριαρχεί


Οι άνθρωποι έχουν διαπράξει πολλές αδικίες σε διάφορες ζωές κι αυτό είναι που προκαλεί για τους ανθρώπους βάσανα και συμφορές και για τους ασκούμενους τα καρμικά εμπόδια. Γι’ αυτό υπάρχουν η γέννηση, το γήρας, η αρρώστια και ο θάνατος. Αυτά είναι το συνηθισμένο κάρμα. Υπάρχει άλλο ένα είδος κάρμα, που είναι πολύ ισχυρό και επηρεάζει σοβαρά τους ασκούμενους – αποκαλείται κάρμα σκέψης. Οι άνθρωποι καθώς ζουν, σκέφτονται. Επειδή όμως είναι χαμένοι μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων, συχνά σχηματίζουν στο μυαλό τους σκέψεις γύρω από φήμη, κέρδη, λαγνεία, θυμό κλπ. Βαθμιαία αυτές οι σκέψεις δημιουργούν το ισχυρό κάρμα σκέψης. Τα πάντα στις άλλες διαστάσεις είναι ζωντανά, άρα το κάρμα είναι κι αυτό. Όταν ένας ξεκινά καλλιέργεια σε έναν ορθό τρόπο, πρέπει να εξαλείψει το κάρμα του. Εξάλειψη του κάρμα σημαίνει ότι το κάρμα και θα σβηστεί και θα μεταμορφωθεί. Το κάρμα θα αντισταθεί, γι’ αυτό οι άνθρωποι έχουν δοκιμασίες και εμπόδια. Το κάρμα σκέψης μπορεί να παρέμβει απευθείας στον νου κάποιου. Μπορεί να βρίζει σιωπηλά τον Δάσκαλο και το Ντάφα ή να του έρχονται κακές σκέψεις και βλαστήμιες. Λόγω αυτού μερικοί ασκούμενοι δεν ξέρουν τι γίνεται και πιστεύουν ότι αυτές οι σκέψεις προέρχονται απ’ τους ίδιους. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι από κατοχικά πνεύματα ή ζώα αλλά δεν είναι απ’ αυτό. Οφείλεται στο κάρμα σκέψης που ανακλάται στο μυαλό τους. Μερικοί δεν έχουν δυνατή Κύρια Συνείδηση, συμμορφώνονται με το κάρμα σκέψης και διαπράττουν αδικίες. Αυτοί οι άνθρωποι καταστρέφονται και πέφτουν. Οι περισσότεροι όμως μπορούν με τις πολύ δυνατές σκέψεις τους (δυνατή Κύρια Συνείδηση) να του αντισταθούν και να το αφαιρέσουν. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σωθεί αφού μπορεί να διακρίνει το καλό και το κακό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αυτός έχει καλή ποιότητα φώτισης. Το Φάσεν μου θα τον βοηθήσει να εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτό το κάρμα σκέψης. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται πολύ συχνά. Μόλις συμβεί αυτό, θα δοκιμαστείτε, για να φανεί αν μπορείτε να ξεπεράσετε αυτές τις κακές σκέψεις από μόνοι σας. Αν είστε αποφασισμένοι, το κάρμα σκέψης μπορεί να εξαλειφθεί.


Ο νους σας πρέπει να είναι ορθός


Τι είναι ο μη ορθός νους; Είναι όταν ένας άνθρωπος διαρκώς αδυνατεί να βλέπει τον εαυτό του ως ασκούμενο. Ένας ασκούμενος θα συναντήσει δοκιμασίες στην καλλιέργεια. Όταν μια δοκιμασία έλθει, μπορεί να εκδηλωθεί ως διαπροσωπική διαμάχη. Μπορεί να σας ξεγελάσουν για μια θέση και άλλα παρόμοια που θα επηρεάσουν άμεσα το σίνσινγκ σας. Θα υπάρξουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τι άλλο θα συναντήσετε; Μπορεί ξαφνικά να νιώσετε στο σώμα σας δυσάρεστα. Αυτό είναι κάρμα που πρέπει να ξεπληρωθεί και θα εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Σε κάποιο σημείο στην πορεία θα αδυνατείτε να διακρίνετε καθαρά τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, θα αμφιβάλλετε αν το γκονγκ σας πράγματι υπάρχει, αν μπορείτε να καλλιεργηθείτε, αν μπορείτε να τα καταφέρετε και να επιτύχετε, αν υπάρχουν Φο και αν είναι αληθινοί. Στο μέλλον θα ζήσετε πάλι αυτή την κατάσταση και θα σας δοθεί αυτή η ψεύτικη εντύπωση που θα σας κάνει να νιώθετε πως όλα αυτά είναι ψεύτικα και δεν υπάρχουν. Αυτό για να φανεί αν είστε αποφασισμένοι. Αν πείτε ότι θέλετε να μείνετε σταθεροί και ακλόνητοι, τότε μ’ αυτή την αποφασιστικότητα σ’ εκείνο το σημείο, είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρετε και θα τα πάτε καλά, επειδή το σίνσινγκ σας θα έχει ήδη βελτιωθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είστε τόσο σταθεροί. Αν αυτή η δοκιμασία σάς δοθεί τώρα αμέσως, δεν θα έχετε ιδέα τι συμβαίνει, δεν θα μπορέσετε να φωτιστείτε σ’ αυτό κι έτσι δεν θα μπορέσετε καθόλου να καλλιεργηθείτε. Οι δοκιμασίες μπορούν να έχουν διάφορες μορφές.


Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να καλλιεργούνται προς τα υψηλότερα επίπεδα στη διαδικασία της καλλιέργειας. Υπάρχουν κάποιοι που μόλις νιώσουν κάπου σωματική δυσφορία θα νομίσουν ότι είναι άρρωστοι. Διαρκώς ξεχνούν να βλέπουν τον εαυτό τους ως ασκούμενο και, όποτε τους συμβαίνει αυτό, το θεωρούν αρρώστια. Γιατί υπάρχουν τόσα προβλήματα; Μπορώ να σας πω ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη αφαιρεθεί για εσάς και οι δοκιμασίες σας είναι ήδη ασήμαντες. Αν δεν είχαν αφαιρεθεί, μπορεί ήδη να είχατε πέσει νεκρός αν συναντούσατε αυτό το πρόβλημα. Ίσως να μην μπορούσατε ποτέ να σηκωθείτε απ’ το κρεβάτι. Συναντάτε ένα μικρό πρόβλημα και αισθάνεστε πολύ άβολα. Μα πώς μπορεί να είναι άνετα; Για παράδειγμα, όταν δίδασκα στην Τσάνγκτσουν ήταν ένα άτομο εκεί με πολύ καλή εγγενή ποιότητα και πολύ καλές προοπτικές. Αύξησα λιγάκι τις δοκιμασίες του για να μπορέσει να ξεπληρώσει το κάρμα του γρήγορα και να φωτιστεί – έτσι το σχεδίαζα. Μια μέρα ξαφνικά φάνηκε σαν να έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε κάτω. Ένιωθε να μην μπορεί να κουνηθεί και τα άκρα του δεν δούλευαν. Τον πήγαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη στα επείγοντα περιστατικά. Τότε ξαναπερπάτησε. Σκεφτείτε το: Πώς γίνεται κάποιος μετά από εγκεφαλικό να περπατήσει πάλι και να κινήσει τα χέρια και τα πόδια του τόσο γρήγορα; Αυτός αντίθετα κατηγόρησε το Φάλουν Ντάφα για αυτό που έπαθε. Δεν σκέφτηκε: «Μα πώς μπόρεσα να συνέλθω τόσο γρήγορα από εγκεφαλικό;». Αν δεν ασκούσε Φάλουν Ντάφα εκείνο τον καιρό, μπορεί να είχε πεθάνει εκεί που έπεσε. Ίσως πράγματι να πάθαινε εγκεφαλικό και να έμενε παράλυτος για την υπόλοιπη ζωή του.


Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να σωθεί ένας άνθρωπος. Κάνεις τόσα πολλά για αυτόν, όμως δεν το καταλαβαίνει – αντίθετα λέει κάτι τέτοιο. Ορισμένοι βετεράνοι ασκούμενοι λένε: «Δάσκαλε, γιατί σε όλο μου το σώμα νιώθω άσχημα; Διαρκώς πηγαίνω στο νοσοκομείο για ενέσεις, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και τα φάρμακα που παίρνω δεν βοηθούν». Ούτε καν ντράπηκαν να το πουν αυτό σε μένα! Φυσικά δεν βοηθούν. Δεν είναι αρρώστιες. Πώς μπορούν να βοηθήσουν; Πηγαίνετε να κάνετε γενική εξέταση. Δεν έχετε τίποτα, απλώς δεν αισθάνεστε καλά. Έχουμε έναν ασκούμενο που λύγισε αρκετές βελόνες στο νοσοκομείο. Στο τέλος μέχρι που το φάρμακο πετάχτηκε έξω κι ακόμα η βελόνα δεν έμπαινε μέσα. Τότε κατάλαβε: «Α, είμαι ασκούμενος και δεν πρέπει να κάνω ενέσεις». Μόλις τότε κατάλαβε ότι δεν πρέπει να κάνει ένεση. Έτσι, όταν συναντάτε δυσκολίες, φροντίστε να προσέξετε καλά αυτό το ζήτημα. Ορισμένοι λανθασμένα πιστεύουν ότι δεν τους αφήνω να πάνε στο νοσοκομείο. Έτσι σκέφτονται: «Αφού δεν με αφήνεις να πάω στο νοσοκομείο, θα πάω να δω δάσκαλο τσιγκόνγκ». Ακόμα νομίζουν ότι είναι πρόβλημα υγείας και ψάχνουν να βρουν δάσκαλο τσιγκόνγκ. Πού θα μπορέσετε να βρείτε γνήσιο δάσκαλο τσιγκόνγκ; Αν βρείτε έναν ψεύτικο, θα καταστραφείτε αμέσως.


Έχουμε πει: «Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε έναν αληθινό από έναν ψεύτικο δάσκαλο τσιγκόνγκ;». Πολλοί είναι αυτοκηρυγμένοι. Εγώ έχω περάσει από επαλήθευση και έχω στα χέρια μου τα έγγραφα απ’ τις αξιολογήσεις των πειραμάτων που τα επιστημονικά ερευνητικά ινστιτούτα έκαναν σε μένα. Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ είναι ψεύτικοι και αυτοκηρυγμένοι. Υπάρχουν πολλοί απ’ αυτούς που κοροϊδεύουν και εξαπατούν τον κόσμο. Ένας τέτοιος ψευτοδάσκαλος μπορεί κι αυτός να θεραπεύσει αρρώστιες. Πώς μπορεί να το κάνει; Είναι γιατί κατέχεται από ζώο ή πνεύμα χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσε να εξαπατά κόσμο! Το πνεύμα ή το ζώο που τον κατέχει μπορεί κι εκείνο να εκπέμψει ενέργεια και να θεραπεύσει αρρώστιες. Είναι κι αυτό μια μορφή ενεργειακής ύπαρξης και μπορεί να ελέγξει τους καθημερινούς ανθρώπους πολύ εύκολα. Αλλά όπως έχω πει: «Τι πράγματα θα εκπέμψει πάνω στο σώμα σας αυτό το πνεύμα ή το ζώο που τον κατέχει, όταν θεραπεύσει την αρρώστια σας;». Στο πολύ μικροσκοπικό επίπεδο όλα αυτά είναι η εικόνα αυτού του πνεύματος ή ζώου. Αν έρθει στο σώμα σας, τι θα κάνετε; «Είναι ευκολότερο να προσκαλέσετε έναν αθάνατο παρά να τον ξεπροβοδίσετε». Φυσικά δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τους κοινούς ανθρώπους, αφού αυτοί απλά θέλουν να μείνουν όπως είναι και ψάχνουν να βρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση. Εσείς είστε ασκούμενοι. Δεν θέλετε να καθαρίσετε το σώμα σας; Αν αυτό προσκολληθεί στο σώμα σας, πότε θα μπορέσετε να το ξεφορτωθείτε; Εκτός αυτού, έχει και μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. Μερικοί θα αναλογιστούν: «Καλά, γιατί το Φάλουν τού επέτρεψε να μπει; Δεν έχουμε το Φάσεν του Δασκάλου να μας προστατεύει;». Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Κανείς δεν πρόκειται να παρέμβει αν επιζητάτε κάτι οι ίδιοι. Εφόσον είναι κάτι που θέλετε, κανείς δεν θα επέμβει. Το Φάσεν μου θα προσπαθήσει να σας σταματήσει και θα σας δώσει υποδείξεις. Αν όμως διαπιστώσει ότι είστε έτσι διαρκώς, θα πάψει να σας φροντίζει. Πώς μπορεί κάποιος να εξαναγκαστεί σε καλλιέργεια; Δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε ούτε να πιεστείτε να καλλιεργηθείτε. Από εσάς εξαρτάται η πρόοδός σας. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό, αν εσείς δεν θέλετε να βελτιωθείτε. Έχετε διδαχτεί τις αρχές και τον Φα. Ποιον μπορείτε να κατηγορήσετε, αν ακόμη δεν θέλετε να βελτιωθείτε; Όσο για αυτό που θέλετε, ούτε το Φάλουν ούτε τα Φάσεν μου θα επέμβουν – αυτό είναι σίγουρο. Ορισμένοι άνθρωποι πήγαν ακόμα και σε μαθήματα άλλων δασκάλων τσιγκόνγκ και όταν γύρισαν σπίτι ένιωθαν πολύ άσχημα. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί το Φάσεν μου δεν σας προστάτεψε; Γιατί πήγατε εκεί; Πηγαίνοντας εκεί να ακούσετε, δεν αναζητούσατε κάτι; Αν δεν το ακούγατε με τ’ αυτιά σας, πώς θα μπορούσε αυτό να μπει στο σώμα σας; Ορισμένοι έχουν παραμορφώσει το Φάλουν τους. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το Φάλουν αξίζει πιο πολύ κι απ’ τη ζωή σας. Είναι ανώτερη ζωή που δεν μπορείτε επιπόλαια να την καταστρέψετε. Αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ και κάποιοι από αυτούς είναι διάσημοι. Έχω πει στους διευθύνοντες της Ένωσης Επιστημονικής Έρευνας Τσιγκόνγκ της Κίνας ότι στην αρχαία εποχή η βασιλική αυλή είχε δεινοπαθήσει κάποτε από την Ντα Τζι. Εκείνη η αλεπού έκανε πολλά κακοήθη πράγματα, αλλά ακόμα κι έτσι δεν ήταν τόσο κακή όσο οι σημερινοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ, που έχουν κάνει άνω-κάτω ολόκληρη τη χώρα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν πέσει θύματα! Βλέπετε ότι στην επιφάνεια φαίνονται πολύ καλοί, αλλά ξέρετε πόσα άτομα φέρουν τέτοια πράγματα στα σώματά τους; Μόλις ένας ψευτοδάσκαλος στείλει πάνω σας αυτά τα πράγματα, θα τα έχετε. Είναι πραγματικά αχαλίνωτα. Επομένως είναι δύσκολο για έναν κοινό άνθρωπο να διακρίνει απ’ την εμφάνιση.


Ορισμένοι μπορεί να σκεφτούν: «Αφότου παρακολούθησα αυτό το σεμινάριο τσιγκόνγκ και άκουσα αυτά που είπε ο Λι Χονγκτζί σήμερα, κατάλαβα πόσο σπουδαίο και βαθύ είναι το τσιγκόνγκ! Αν βρω κι άλλα σεμινάρια τσιγκόνγκ, θα πάω κι εκεί να παρακολουθήσω». Σας συνιστώ κατηγορηματικά να μην πάτε. Αν τους ακούσετε, θα μπουν κακά πράγματα στ’ αυτιά σας. Είναι πολύ δύσκολο να σώσεις έναν άνθρωπο και να του αλλάξεις τη σκέψη. Το να εξαγνίσεις το σώμα του είναι επίσης πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ. Ακόμα κι ένας γνήσιος δάσκαλος από μια ορθή εξάσκηση είναι πραγματικά καθαρός; Ορισμένα ζώα είναι πολύ άγρια. Ίσως να μην μπορούν να προσκολληθούν στο σώμα του, αλλά ούτε κι αυτός μπορεί να τα διώξει. Δεν έχει την ικανότητα να τα αντιπαλέψει σε μεγάλη κλίμακα. Όσο για τους μαθητές του, όταν αυτός εκπέμπει γκονγκ, λαμβάνουν όλα αυτά τα βρώμικα πράγματα που είναι ανακατεμένα σ’ αυτό. Αυτός ο ίδιος μπορεί να είναι πολύ έντιμος, αλλά οι μαθητές του δεν είναι ορθοί και κατέχονται από διάφορα πνεύματα ή ζώα – παντός είδους απ’ αυτά.


Αν πραγματικά θέλετε να καλλιεργηθείτε στο Φάλουν Ντάφα, δεν πρέπει να πάτε να τους ακούσετε. Βέβαια, αν δεν θέλετε να καλλιεργηθείτε στο Φάλουν Ντάφα και θέλετε να ασκήσετε τα πάντα, τότε μπορείτε να το κάνετε. Δεν θα σας σταματήσω, αφού δεν θα είστε μαθητής του Φάλουν Ντάφα. Αν όμως έχετε προβλήματα, μην ισχυριστείτε ότι ήταν απ’ την εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα. Μόνο όταν τηρείτε το πρότυπο του σίνσινγκ μας και καλλιεργείστε σύμφωνα με τον Ντάφα θα είστε γνήσιοι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα. Κάποιοι με ρώτησαν: «Μπορούμε να συναναστρεφόμαστε ασκούμενους άλλων πρακτικών;». Μπορώ να σας πω ότι αυτοί απλά εξασκούν τσιγκόνγκ, ενώ εσείς καλλιεργείτε τον Μεγάλο Νόμο. Αφού παρακολουθήσετε αυτή τη σειρά διαλέξεων, το επίπεδό σας θα είναι πολύ υψηλότερο απ’ το δικό τους. Αυτό το Φάλουν έχει σχηματιστεί μέσα από την καλλιέργεια πολλών γενεών και έχει πανίσχυρες δυνάμεις. Βέβαια όταν έρχεστε σ’ επαφή μαζί τους, εφόσον μπορείτε να μην λαμβάνετε τίποτα απ’ αυτούς και είστε απλά κανονικοί φίλοι, δεν πειράζει και πολύ. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι φέρουν κάτι στο σώμα τους, τότε θα είναι πολύ κακό, κι είναι καλύτερα να μην έχετε επαφή μ’ αυτούς. Όσον αφορά ένα ζευγάρι, αν η σύζυγός σας κάνει άλλη εξάσκηση, θεωρώ ότι κι αυτό δεν πειράζει ιδιαίτερα. Αλλά υπάρχει κάτι: Εφόσον εσείς ασκείτε έναν ορθό τρόπο, η εξάσκησή σας θα ωφελήσει τους άλλους. Αν η σύζυγός σας κάνει κακή εξάσκηση, μπορεί να φέρει άσχημα πράγματα στο σώμα της. Έτσι, για την ασφάλειά σας, θα καθαρίσουμε κι αυτήν. Τα πάντα θα καθαριστούν για εσάς στις άλλες διαστάσεις. Το περιβάλλον του σπιτιού σας θα καθαριστεί επίσης. Αν το περιβάλλον σας δεν καθαριστεί και έχετε κάθε λογής πράγματα να παρεμβαίνουν σ’ εσάς, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε;


Υπάρχει μία περίπτωση στην οποία το Φάσεν μου δεν θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τα πράγματα. Έχουμε έναν ασκούμενο που μια μέρα είδε το Φάσεν μου να έρχεται στο σπίτι του. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος: «Το Φάσεν του Δασκάλου είναι εδώ. Δάσκαλε, παρακαλώ περάστε». Το Φάσεν μου είπε, «το δωμάτιό σου είναι πολύ βρώμικο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα», και έφυγε. Συνήθως, όταν υπάρχουν πολλά κακά πνεύματα στις άλλες διαστάσεις, το Φάσεν μου θα τα καθαρίσει για εσάς. Το δωμάτιο αυτού του ασκούμενου όμως ήταν γεμάτο με διάφορα βρώμικα βιβλία τσιγκόνγκ. Το κατάλαβε και το καθάρισε καίγοντάς τα ή πουλώντας τα. Τότε το Φάσεν μου επέστρεψε. Αυτό μου είπε αυτός ο ασκούμενος.


Υπάρχουν επίσης άτομα που επισκέπτονται μάντεις. Κάποιος με ρώτησε: «Δάσκαλε, τώρα που εξασκώ Φάλουν Ντάφα, μπορώ ακόμα να ενδιαφέρομαι για το Βιβλίο των Αλλαγών ή πράγματα όπως τη μαντεία; Μπορώ να τα χρησιμοποιώ;». Θα το θέσω έτσι: Εφόσον φέρετε σημαντικό ποσό ενέργειας, ό,τι πείτε θα έχει επίπτωση. Αν κάτι δεν είναι έτσι αλλά εσείς είπατε σε κάποιον ότι είναι έτσι, τότε ίσως έχετε κάνει κακή πράξη. Ο καθημερινός άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος. Τα μηνύματά του είναι πολύ ασταθή και πιθανόν να αλλάξουν. Αν ανοίξετε απερίσκεπτα το στόμα σας και πείτε κάτι σ’ αυτόν, η δοκιμασία αυτή ενδεχομένως να συμβεί. Ή, αν αυτό το άτομο έχει πολύ κάρμα που πρέπει να ξεπληρώσει, κι εσείς του λέτε συνεχώς ότι θα έχει καλή τύχη και δεν μπορεί να ξεπληρώσει το κάρμα του, μπορεί αυτό να είναι σωστό; Δεν του κάνετε κακό; Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να παρατήσουν αυτά τα πράγματα και είναι προσκολλημένοι σ’ αυτά σαν να έχουν κάποιο ταλέντο. Αυτό δεν είναι προσκόλληση; Εκτός αυτού, ακόμη κι αν πράγματι γνωρίζετε την αλήθεια, ως ασκούμενος πρέπει να διαφυλάξετε το σίνσινγκ σας και να μην αποκαλύψετε ένα ουράνιο μυστικό έτσι επιπόλαια σ’ έναν καθημερινό άνθρωπο. Αυτή είναι η αρχή. Άσχετα με το πώς κάποιος χρησιμοποιεί το Βιβλίο των Αλλαγών για να κάνει προβλέψεις, ήδη ορισμένα απ’ αυτά δεν είναι πια αληθινά, έτσι κι αλλιώς. Η πρόβλεψη γίνεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο – κάποια απ’ αυτά είναι αληθινά και κάποια ψεύτικα. Αυτά τα πράγματα, όπως η μαντεία, επιτρέπεται να υπάρχουν στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Εσείς ως γνήσιος ασκούμενος με γνήσιο γκονγκ, λέω πως πρέπει να έχετε ανώτερο πρότυπο. Κι όμως μερικοί ασκούμενοι βρίσκουν άλλους να τους πουν την τύχη τους και τους ρωτούν: «Θα μου πεις και μένα μερικά πράγματα να δεις πώς πάω; Πώς πάει η καλλιέργειά μου;» ή «Θα έχω καθόλου δοκιμασίες;». Βρίσκουν άλλους να προβλέψουν για αυτούς αυτά τα πράγματα. Μα αν η δοκιμασία σας προβλεφθεί, πώς θα μπορέσετε να βελτιωθείτε; Ολόκληρη η ζωή ενός ασκουμένου έχει ανακαθοριστεί. Η μαντεία στο χέρι του, η ανάγνωση του προσώπου του, τα στοιχεία γέννησης και όλα τα μηνύματα στο σώμα του δεν είναι πια τα ίδια αφού έχουν ήδη αλλαχτεί. Αν πάτε σε μάντη, θα τον πιστέψετε. Αν δεν τον πιστέψετε, τότε γιατί πάτε; Αυτά που μπορεί να σας πει είναι ορισμένα επιφανειακά πράγματα για το παρελθόν σας. Η ουσία τους όμως έχει ήδη αλλάξει. Σκεφτείτε το όλοι: Αν πάτε σε μάντη, δεν τον ακούτε και τον πιστεύετε; Τότε αυτό δεν σας δημιουργεί ένα ψυχολογικό βάρος; Όταν αυτό βαραίνει το μυαλό σας, δεν είναι προσκόλληση; Τότε αυτή η προσκόλληση δεν πρέπει να αφαιρεθεί; Δεν έχετε επιβάλλει έτσι στον εαυτό σας, άλλη μια δοκιμασία; Και δεν θα πρέπει να υποφέρετε περισσότερο, προκειμένου να αφήσετε αυτή την προσκόλληση; Κάθε δοκιμασία και κάθε δυσκολία σχετίζεται με το ζήτημα είτε της προόδου είτε της οπισθοδρόμησης στην καλλιέργεια. Ήδη είναι δύσκολο, και σεις πάτε και βάζετε κι άλλη δυσκολία από μόνοι σας. Πώς θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε; Μπορεί εξαιτίας του να συναντήσετε προβλήματα. Το αλλαγμένο μονοπάτι της ζωής σας δεν επιτρέπεται οι άλλοι να το δουν. Αν το δουν ή σας πουν πότε θα έχετε δοκιμασία, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε; Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται κανείς να το δει, καθόλου. Κανείς από άλλες σχολές, επίσης δεν επιτρέπεται να το δει. Ακόμη και οι συμμαθητές απ’ την ίδια σχολή εξάσκησης δεν επιτρέπεται να το δουν. Έτσι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σωστά τα πράγματα, επειδή αυτή η ζωή έχει ήδη αλλάξει – είναι μια ζωή για καλλιέργεια.


Κάποιοι με ρωτούν αν μπορούν να διαβάζουν άλλα θρησκευτικά βιβλία ή άλλα βιβλία τσιγκόνγκ. Έχουμε πει ότι τα θρησκευτικά βιβλία, ειδικά τα Βουδιστικά βιβλία, όλα διδάσκουν τους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν το σίνσινγκ τους. Κι εμείς της Σχολής του Φο είμαστε, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να θίξω. Πολλά πράγματα στις άγιες γραφές δεν μεταφράστηκαν με ακρίβεια εξ αρχής. Επιπλέον, πολλά ερμηνεύτηκαν κάτω από κατανοήσεις διαφόρων επιπέδων και οι καθορισμοί των εννοιών έγιναν στην τύχη. Αυτό κατέστρεψε το Ντάρμα. Αυτοί που μετέφρασαν τις άγιες γραφές απερίσκεπτα, ήταν πολύ μακριά απ’ το επίπεδο των Φο. Δεν καταλάβαιναν το πραγματικό περιεχόμενο των γραφών. Γι’ αυτό και είχαν διαφορετική κατανόηση των ζητημάτων. Δεν θα είναι εύκολο για εσάς να τις καταλάβετε απόλυτα, ούτε θα μπορέσετε να τις καταλάβετε από μόνοι σας. Αλλά αν πείτε: «Με ενδιαφέρει απλά η μελέτη των γραφών» και διαρκώς μελετάτε τις άγιες γραφές, τότε θα καλλιεργείστε σ’ εκείνη τη σχολή εξάσκησης, αφού οι άγιες γραφές έχουν ενσωματωμένο το γκονγκ και τον Φα εκείνης της σχολής. Έτσι μόλις τις μελετήσετε, θα ασκείστε σ’ εκείνη τη σχολή. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν πραγματικά τις μελετάτε σε βάθος κι ακολουθείτε εκείνη τη σχολή εξάσκησης, τότε ίσως να έχετε ήδη υιοθετήσει εκείνη τη σχολή και όχι τη δική μας. Ανέκαθεν στην καλλιέργεια υπήρχε η απαίτηση κάποιος να μην ακολουθεί δύο σχολές ταυτόχρονα. Αν πραγματικά θέλετε να καλλιεργηθείτε σύμφωνα με μία σχολή εξάσκησης, πρέπει να μελετάτε τα κείμενα μόνο αυτής της σχολής.


Τώρα, όσον αφορά τα βιβλία τσιγκόνγκ, δεν πρέπει να τα διαβάσετε αν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Ιδιαίτερα τα βιβλία τσιγκόνγκ που εκδίδονται σήμερα – δεν πρέπει καθόλου να τα διαβάσετε. Το ίδιο ισχύει για βιβλία όπως Η διαχρονικότητα της Εσωτερικής Αλχημείας του Κίτρινου Αυτοκράτορα, Οδηγός για το Σώμα και τον Νου (Σίνγκμινγκ Γκουιτζί), και Ταοϊστικός Κανόνας (Τάο Τανγκ). Αν και δεν φέρουν τα κακά μηνύματα των πρώτων, κι αυτά περιέχουν μηνύματα διαφόρων επιπέδων. Αυτά τα ίδια είναι τρόποι καλλιέργειας. Μόλις τα διαβάσετε, αυτά που περιέχουν θα προστεθούν στα δικά σας και θα παρέμβουν σ’ εσάς. Αν βρείτε μία απ’ τις προτάσεις τους καλή, τότε κάτι έρχεται σ’ εσάς και προστίθεται στο γκονγκ σας. Αν και δεν είναι κάτι κακό, πώς θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε, όταν ξάφνου κάτι άλλο μπερδεύεται στο δικό σας; Δεν θα σας δημιουργήσει προβλήματα; Αν τοποθετήσετε ένα πρόσθετο εξάρτημα σε μια τηλεόραση, τι νομίζετε ότι θα συμβεί σ’ αυτήν; Την ίδια στιγμή, θα πάψει να λειτουργεί. Αυτή είναι η αρχή. Επιπλέον πολλά απ’ τα σημερινά βιβλία τσιγκόνγκ είναι ψεύτικα και φέρουν μέσα τους παντός είδους μηνύματα. Καθώς ένας απ’ τους ασκούμενούς μας γύριζε τις σελίδες ενός βιβλίου τσιγκόνγκ, ένα μεγάλο φίδι πήδηξε έξω απ’ αυτό. Φυσικά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Αυτά για τα οποία μίλησα είναι μερικά προβλήματα που προκύπτουν απ’ την αδυναμία των ασκουμένων να συμπεριφερθούν σωστά. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται γιατί οι σκέψεις τους δεν είναι ορθές. Σας τα επισημαίνω, γιατί είναι ωφέλιμο να τα γνωρίζετε, να ξέρετε τι να κάνετε και πώς να τα ξεχωρίζετε, ώστε να μη συμβούν προβλήματα στο μέλλον. Αν και δεν υπερτόνισα αυτό που μόλις είπα, όλοι πρέπει να το έχετε στο νου σας, γιατί είναι κάτι στο οποίο συχνά εμφανίζονται προβλήματα και η αιτία είναι αυτή. Η καλλιέργεια είναι εξαιρετικά κοπιαστική και αφάνταστα σοβαρή. Αν μείνετε απρόσεκτοι για μια στιγμή, μπορεί να σκοντάψετε και να καταστραφείτε. Γι’ αυτό ο νους σας πρέπει να είναι ορθός.


Το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών


Εκτός από τους τρόπους άσκησης εσωτερικής καλλιέργειας, υπάρχει και το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών. Μιλώντας για το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών, πρέπει να τονίσω ένα θέμα, ότι τώρα στην κοινότητα της καλλιέργειας αξιώνουν αναγνώριση πολλές μορφές τσιγκόνγκ.


Τώρα υπάρχουν τα λεγόμενα «τσιγκόνγκ ζωγραφικής», «τσιγκόνγκ μουσικής», «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας» και «τσιγκόνγκ χορού» – έχουν ξεφυτρώσει τα πάντα. Είναι όλα αυτά τσιγκόνγκ; Το βρίσκω πολύ περίεργο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι λεηλασία του τσιγκόνγκ. Και όχι μόνο λεηλασία, αλλά και καταστροφή του τσιγκόνγκ. Ποια είναι η θεωρητική τους βάση; Λένε ότι καθώς ένας ζωγραφίζει, τραγουδά, χορεύει ή γράφει, αν βρίσκεται σε μια ακαθόριστη κατάσταση έκστασης –ή σε «κατάσταση τσιγκόνγκ» όπως λένε– τότε αυτό είναι τσιγκόνγκ. Είναι έτσι; Δεν πρέπει να βλέπετε τα πράγματα μ’ αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω: Αυτό δεν είναι καταστροφή του τσιγκόνγκ; Το τσιγκόνγκ είναι μια εξαιρετικά εμβριθής και ευρεία μελέτη της καλλιέργειας του ανθρώπινου σώματος. Πώς μπορεί το να είσαι σε κατάσταση έκστασης να ονομαστεί τσιγκόνγκ; Πώς θα ονομαστεί το αν πάμε στην τουαλέτα σε κατάσταση έκστασης; Αυτό δεν είναι καταστροφή του τσιγκόνγκ; Θα έλεγα ότι είναι αχρήστευση του τσιγκόνγκ. Πριν δύο χρόνια στην Έκθεση Υγείας της Άπω Ανατολής, ήταν εκεί το λεγόμενο «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας». Τι είναι το «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας»; Πήγα στο περίπτερό τους να δω τι είναι και είδα ένα άτομο εκεί να γράφει με ένα πινέλο. Με το που τέλειωνε το γράψιμο, εξέπεμπε τσι με τα χέρια του σε κάθε λέξη μία προς μία και το τσι που έβγαινε ήταν όλο μαύρο. Ο νους του ήταν τελείως γεμάτος με πράγματα όπως χρήματα και φήμη. Πώς μπορούσε αυτός να έχει γκονγκ; Ούτε το τσι του βέβαια ήταν καλό. Τα γραπτά του κρέμονταν εκεί σε πολύ ακριβές τιμές και μόνο πλούσιοι τουρίστες τα αγόραζαν. Θα έλεγα ότι όποιος τα αγόραζε και τα πήγαινε σπίτι του θα είχε προβλήματα. Πώς μπορεί το μαύρο τσι να είναι καλό; Όλο το πρόσωπο αυτού του ατόμου φαινόταν σκοτεινό. Είχε εμμονή με τα χρήματα και σκεφτόταν μόνο αυτά – πώς θα μπορούσε αυτός να έχει γκονγκ; Παρ’ όλα αυτά η επαγγελματική του κάρτα είχε ένα σωρό τίτλους, όπως το λεγόμενο «Διεθνές Τσιγκόνγκ Καλλιγραφίας». Ρωτώ, πώς μπορεί κάτι τέτοιο να ονομάζεται τσιγκόνγκ;


Σκεφτείτε το όλοι: Ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό από τα άτομα σ’ αυτό το σεμινάριο, όχι μόνο θα θεραπευτούν απ’ τις ασθένειές τους, αλλά και θα αναπτύξουν γκονγκ – το γνήσιο γκονγκ. Αυτό που ήδη φέρει το σώμα σας είναι υπερφυσικό. Αν ασκούσατε καλλιέργεια από μόνοι σας, ακόμη και μια ολόκληρη ζωή να ασκούσατε δεν θα μπορούσατε να το αναπτύξετε. Αν ένας νέος άρχιζε να ασκείται από αυτή τη στιγμή και για όλη την υπόλοιπη ζωή του, δεν θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό που του έχω δώσει εγώ, ακόμα κι αν εύρισκε έναν γνήσιο και καλό δάσκαλο να τον καθοδηγεί. Μας έχει πάρει πολλές γενιές ανθρώπων για να σχηματίσουμε αυτό το Φάλουν κι αυτούς τους μηχανισμούς, και τώρα αυτά τα πράγματα τοποθετούνται στο σώμα σας όλα μαζί μονομιάς. Γι’ αυτό θέλω να σας πω: Μην τα χάσετε εύκολα επειδή τα αποκτήσατε εύκολα. Είναι αφάνταστα πολύτιμα και ανεκτίμητα. Μετά απ’ αυτό το σεμινάριο, αυτό που θα φέρετε είναι το γνήσιο γκονγκ, ύλη υψηλής ενέργειας. Όταν πάτε σπίτι και γράψετε μερικές λέξεις, όπως κι αν είναι ο γραφικός σας χαρακτήρας, θα φέρουν γκονγκ! Μήπως τελειώνοντας αυτό το σεμινάριο θα έπρεπε όλοι να πάρετε τον τίτλο του «δασκάλου»(μάστερ) και να γίνετε όλοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ καλλιγραφίας; Δεν πρέπει να το δείτε μ’ αυτόν τον τρόπο. Έχοντας γνήσιο γκονγκ και ενέργεια δεν χρειάζεται να το εκπέμπετε σκόπιμα. Θα αφήνετε γκονγκ σε οτιδήποτε ακουμπάτε και όλα θα λάμπουν.


Είδα σε ένα περιοδικό ότι θα γινόταν ένα σεμινάριο τσιγκόνγκ καλλιγραφίας. Το διάβασα στα γρήγορα να δω πώς το δίδασκαν. Έγραφε τα εξής: Πρώτα πρέπει κάποιος να ρυθμίσει την αναπνοή του, πώς να εισπνέει και να εκπνέει. Μετά πρέπει να καθίσει για δεκαπέντε ως τριάντα λεπτά εστιάζοντας τον νου του στο τσι τού ντάντιεν και να φανταστεί ότι φέρνει το τσι τού ντάντιεν στον πήχη του χεριού του. Τότε θα σηκώσει το πινέλο και θα το βουτήξει στο μαύρο μελάνι. Μετά πρέπει να μετακινήσει το τσι στη μύτη του πινέλου. Όταν η σκέψη του (πρόθεση του νου) φτάσει εκεί, μπορεί να αρχίσει να γράφει. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση του κόσμου; Δηλαδή, αν ένας μπορεί να μετακινήσει το τσι κάπου, αυτό θεωρείται τσιγκόνγκ; Άρα όταν τρώμε, αν καθόμαστε για λίγο σε διαλογισμό, μετά σηκώνουμε τα ξυλάκια του φαγητού και μετακινούμε το τσι στις άκρες τους και τρώμε, αυτό είναι το «τσιγκόνγκ δείπνου», σωστά; Και αυτά που τρώμε είναι όλα ενέργεια. Απλώς σχολιάζουμε το ζήτημα. Αυτό το αποκαλώ καταστροφή του τσιγκόνγκ, αφού βλέπουν το τσιγκόνγκ ως κάτι τόσο επιφανειακό. Δεν πρέπει να το βλέπετε μ’ αυτόν τον τρόπο.


Το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος τρόπος άσκησης τσιγκόνγκ. Γιατί; Διότι έχοντας κληρονομιά αρκετών χιλιάδων χρόνων, ένα πλήρες σύστημα θεωριών και μεθόδων καλλιέργειας μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Ακόμα κι έτσι όμως το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών ανήκει στο χαμηλότερο επίπεδο των τρόπων άσκησης εσωτερικής καλλιέργειας. Το σκληρό τσιγκόνγκ είναι μια μορφή συσσωρευμένης ενεργειακής μάζας αποκλειστικά για επιθέσεις και χτυπήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ασκούμενος στο Πεκίνο, αφού παρακολούθησε τις διαλέξεις του Φάλουν Ντάφα μας, δεν μπορούσε να πιέσει τίποτα με τα χέρια του. Πήγε να αγοράσει ένα καροτσάκι μωρού και ξαφνιάστηκε όταν τη στιγμή που το πίεσε με τα χέρια του, για να δει την αντοχή του, το καροτσάκι έγινε κομμάτια. Όταν πήγε σπίτι και κάθισε σε μια καρέκλα, δεν μπορούσε να την πιέσει με τα χέρια του. Αν το έκανε η καρέκλα θα έσπαγε. Με ρώτησε τι συμβαίνει. Δεν του είπα, γιατί δεν ήθελα να αναπτύξει προσκόλληση. Του είπα ότι όλα ήταν εντάξει, να το αγνοήσει και να μην ανησυχεί αφού όλα ήταν μια χαρά. Αν ένας άνθρωπος μάθει να ελέγχει σωστά αυτή την υπερφυσική δύναμη, μπορεί με ένα απλό σφίξιμο του χεριού του, μια πέτρα να την κάνει σκόνη. Αυτό δεν είναι το σκληρό τσιγκόνγκ; Όμως αυτός ο ασκούμενος δεν είχε ασκήσει ποτέ σκληρό τσιγκόνγκ. Είναι πολύ πιθανόν σ’ αυτούς που ασκούν εσωτερική καλλιέργεια να αναπτυχθούν αυτές οι υπερφυσικές δυνάμεις. Επειδή όμως είναι δύσκολο να χειριστούν καλά το σίνσινγκ τους, δεν επιτρέπεται συνήθως να τις χρησιμοποιήσουν κι ας έχουν αναπτυχθεί. Στο χαμηλό επίπεδο καλλιέργειας το σίνσινγκ δεν έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι οι υπερφυσικές ικανότητες που αναπτύσσονται στο χαμηλό επίπεδο δεν εκδηλώνονται καθόλου. Βαθμιαία και καθώς το επίπεδό σας θα ανεβαίνει, θα σας είναι άχρηστα όλα αυτά και δεν θα χρειάζεται καν να δοθούν.


Πώς εξασκείται το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών; Κατά την εξάσκηση του τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών, κάποιος πρέπει να ελέγχει το τσι, αλλά δεν είναι εύκολο να το ελέγξει στην αρχή. Θέλει να το ελέγξει, αλλά πιθανόν δεν θα μπορεί. Τι πρέπει να κάνει; Πρέπει να εξασκήσει τα χέρια χαμηλά, τις δύο πλευρές του στήθους, τα πόδια πάνω και κάτω, τα χέρια του ψηλά και το κεφάλι. Πώς τα εξασκούν αυτά; Ορισμένοι χτυπούν δέντρα με τα χέρια ή τις παλάμες τους και μερικοί χαστουκίζουν βράχους με τα χέρια τους. Φανταστείτε πόσο οδυνηρό είναι για τα κόκκαλα όταν τα χτυπούν μ’ αυτόν τον τρόπο, αφού τα χέρια τους ματώνουν κι όταν δεν βάζουν πολλή δύναμη! Ακόμα δεν μπορούν να ελέγξουν το τσι. Τι πρέπει να γίνει; Θα αρχίσουν να κινούν τα χέρια τους για να κάνουν το αίμα να πάει προς τα χέρια κι έτσι οι ώμοι και τα χέρια θα πρηστούν. Έτσι όταν χτυπούν σε βράχο, τα κόκκαλά τους θα έχουν ένα στρώμα προστασίας και δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με τον βράχο. Δεν θα νιώθουν τόσο πολύ τον πόνο. Καθώς συνεχίζουν να ασκούνται, ο δάσκαλος θα τους διδάξει. Με τον χρόνο θα μάθουν να ελέγχουν το τσι. Η ικανότητά τους όμως να ελέγχουν μόνο το τσι δεν φτάνει, γιατί σε πραγματική μάχη ο αντίπαλος δεν θα σας περιμένει. Βέβαια, εφόσον μπορούν να ελέγχουν το τσι, θα μπορούν να αντισταθούν σε επιθέσεις και μπορεί να μη νιώσουν πόνο, ακόμα κι όταν τους χτυπήσουν με πολύ χοντρό ρόπαλο. Αφού κατευθύνουν το τσι στα χέρια τους, τα χέρια θα πρηστούν. Όμως το τσι αρχικά είναι πολύ πρωτόγονο πράγμα και στη συνέχεια της εξάσκησης θα μεταμορφωθεί σε ύλη υψηλής ενέργειας. Όταν γίνει ύλη υψηλής ενέργειας, θα σχηματίσει σταδιακά μια συστάδα ενέργειας μεγάλης πυκνότητας. Αυτή η συστάδα ενέργειας είναι από μόνη της ζωντανή ύπαρξη και έχει ευφυΐα. Είναι μια συστάδα υπερφυσικής ικανότητας ή ένα είδος υπερφυσικής ικανότητας. Αυτή η ικανότητα όμως είναι αποκλειστικά για χτυπήματα και αποκρούσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει αρρώστιες. Επειδή αυτή η ύλη υψηλής ενέργειας κινείται σε άλλη διάσταση και όχι στη δική μας, εκείνος ο χρόνος τρέχει γρηγορότερα απ’ τον δικό μας εδώ. Έτσι όταν χτυπάτε κάποιον, δεν χρειάζεται καν να κατευθύνετε τσι ή να το σκεφτείτε, αφού το γκονγκ θα είναι ήδη εκεί. Όταν προσπαθείτε να αποκρούσετε μια επίθεση, το γκονγκ ομοίως θα βρίσκεται ήδη εκεί. Άσχετα με το πόσο γρήγορα ρίξετε τη γροθιά, αυτό θα ταξιδέψει γρηγορότερα, αφού οι χρόνοι των δύο διαστάσεων διαφέρουν. Εξασκώντας τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών, μπορεί κάποιος να αναπτύξει ικανότητες, όπως σιδερένια παλάμη, παλάμη από κιννάβαρι, πόδι του Βάτζρα, πόδι του Άρχατ κλπ. Αυτές είναι ικανότητες καθημερινών ανθρώπων. Ένας κοινός άνθρωπος μπορεί μέσω φυσικής εξάσκησης να πετύχει αυτό το επίπεδο.


Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών και μεθόδων εσωτερικής καλλιέργειας είναι ότι το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών απαιτεί άσκηση σε κίνηση κι έτσι το τσι κυκλοφορεί κάτω απ’ την επιδερμίδα. Επειδή απαιτεί άσκηση σε κίνηση, αυτός που το ασκεί, ούτε κατάσταση γαλήνης μπορεί να πετύχει, ούτε το τσι του να μπει στο ντάντιεν. Το τσι του πηγαίνει κάτω απ’ το δέρμα και καταλήγει στους μυς. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει το σώμα ούτε υψηλού επιπέδου ικανότητες. Η δική μας μέθοδος εσωτερικής καλλιέργειας απαιτεί άσκηση σε κατάσταση γαλήνης. Οι περισσότερες τέτοιες μέθοδοι απαιτούν το τσι να μπει στο ντάντιεν ή στην κάτω κοιλιακή χώρα. Απαιτούν άσκηση σε κατάσταση γαλήνης και τη μεταμόρφωση του μπέντι. Μπορούν να καλλιεργήσουν το σώμα και να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα στην καλλιέργεια.


Μπορεί να έχετε μάθει από μυθιστορήματα, τεχνικές πολεμικών τεχνών Κουνγκ Φου, όπως η «Ασπίδα της Χρυσής Καμπάνας», το «Σιδερένιο Πουκάμισο» και «Τρυπώντας μια Λεύκα από εκατό βήματα μακριά». Με τις ήπιες πολεμικές τέχνες κάποιοι μπορούν να κινηθούν στον αέρα ταξιδεύοντας σε ψηλές τοποθεσίες και κάποιοι μπορούν ακόμη να μπουν σε άλλες διαστάσεις. Υπάρχουν τέτοιες πολεμικές τέχνες; Ναι σίγουρα, όμως όχι μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Αυτοί που έχουν καλλιεργήσει τόσο έξοχες πολεμικές τέχνες δεν μπορούν να τις επιδείξουν δημόσια. Αυτά τα πράγματα δεν τελειοποιούνται μόνο μέσα από άσκηση πολεμικών τεχνών και είναι απόλυτα υπεράνω του επιπέδου των καθημερινών ανθρώπων. Για να τα αναπτύξει κάποιος, πρέπει να καλλιεργηθεί ακολουθώντας μέθοδο εσωτερικής καλλιέργειας. Πρέπει αληθινά να εκτιμά και να βελτιώνει το σίνσινγκ του και να μην πολυνοιάζεται για υλικά οφέλη. Μπορεί να καλλιεργεί τέτοιες ικανότητες, αλλά δεν μπορεί να τις χρησιμοποιεί επιπόλαια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, μόνο αν δεν υπάρχει κανείς τριγύρω να τον δει. Σύμφωνα μ’ αυτά τα μυθιστορήματα, ο ήρωας θα πολεμήσει και θα σκοτώσει για ένα μυστικό εγχειρίδιο της τέχνης του σπαθιού, για κάποιο θησαυρό ή για γυναίκες. Όλοι έχουν σπουδαίες ικανότητες, ταξιδεύοντας πέρα δώθε μυστηριωδώς. Σκεφτείτε το: Αυτοί που έχουν πραγματικά αυτές τις ικανότητες, δεν θα τις έχουν καλλιεργήσει μέσα από άσκηση εσωτερικής καλλιέργειας; Τις αποκτούν μόνο μέσα από την καλλιέργεια του σίνσινγκ τους, άρα πράγματα όπως φήμη, κέρδος και διάφορες επιθυμίες, τούς είναι αδιάφορα από πολύ καιρό πριν. Πώς μπορούν να σκοτώσουν άλλους; Πώς γίνεται να νοιάζονται τόσο για χρήματα και πλούτη; Είναι εντελώς αδύνατο. Αυτά είναι καλλιτεχνικές υπερβολές. Οι άνθρωποι διψούν για αυτά που θα εξάψουν την φαντασία τους και θα κάνουν οτιδήποτε για να ικανοποιήσουν αυτή τη δίψα. Οι συγγραφείς το ξέρουν αυτό και θα γράψουν οτιδήποτε μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα και να σας ευχαριστήσει. Όσο πιο αδιανόητα είναι αυτά που γράφουν, τόσο πιο πολύ θέλετε να τα διαβάζετε. Αυτά είναι μόνο καλλιτεχνικές υπερβολές. Αυτοί που έχουν τέτοιες ικανότητες πολεμικών τεχνών, δεν πρόκειται να συμπεριφερθούν μ’ αυτόν τον τρόπο και ακόμα λιγότερο να τις επιδείξουν δημόσια.Η νοοτροπία της επίδειξης


Καλλιεργούμαστε μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, γι’ αυτό πολλοί ασκούμενοί μας δεν μπορούν να παρατήσουν πολλές απ’ τις προσκολλήσεις τους. Πολλές απ’ αυτές τις προσκολλήσεις, τους έχουν γίνει δεύτερη φύση. Ακόμα κι οι ίδιοι δεν μπορούν να τις αντιληφθούν. Η επίδειξη μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε περίσταση. Μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον ακόμα κι όταν κάνει καλή πράξη. Προκειμένου να πετύχουν φήμη, προσωπικό κέρδος ή κάποιο όφελος, ορισμένοι συχνά καυχιούνται για τον εαυτό τους και επιδεικνύονται: «Είμαι πολύ άξιος, είμαι ο πρώτος». Έχουμε επίσης περιπτώσεις όπου αυτοί που έχουν καλλιεργηθεί λίγο καλύτερα από άλλους και βλέπουν λίγο πιο καθαρά απ’ το Τρίτο Μάτι ή οι κινήσεις τους στις ασκήσεις φαίνονται λίγο καλύτερες, τους αρέσει να επιδεικνύονται.


Κάποιος μπορεί να πει: «Έχω ακούσει κάτι απ’ τον Δάσκαλο Λι». Κόσμος τότε θα μαζευτεί γύρω του, να ακούσουν αυτά που λέει. Αυτός θα αρχίσει να λέει αυτά που άκουσε ωραιοποιημένα με τη δική του κατανόηση. Με ποιο σκοπό; Να επιδείξει τον εαυτό του. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι που διαδίδουν φήμες ο ένας με τον άλλον και δείχνουν να το απολαμβάνουν. Κάνουν σαν να είναι πολύ καλά πληροφορημένοι κι ότι πολλοί απ’ τους ασκούμενούς μας να μην καταλαβαίνουν ή να μην ξέρουν όσα αυτοί. Έχει γίνει φυσικό για αυτούς και ίσως δεν το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι. Έχουν αυτή τη νοοτροπία της επίδειξης υποσυνείδητα. Για ποιον άλλον λόγο θα διέδιδαν φήμες; Υπάρχουν άτομα που κουτσομπολεύουν για το πότε ο Δάσκαλος θα επιστρέψει στα βουνά. Μα δεν είμαι απ’ τα βουνά. Σε ποια βουνά να επιστρέψω; Υπάρχουν άλλοι που κουτσομπολεύουν ότι μια μέρα είπα κάτι σε κάποιον και του φέρθηκα ξεχωριστά. Σε τι ωφελεί να τα διαδίδουν όλα αυτά; Σε τίποτα. Όμως έχουμε δει ότι αυτή είναι η προσκόλλησή τους – η νοοτροπία της επίδειξης.


Μερικοί επίσης έρχονται κοντά μου για να τους δώσω αυτόγραφο. Ποιος είναι ο σκοπός; Είναι η συνήθεια των καθημερινών ανθρώπων να έχουν ένα αυτόγραφο, ένα ενθύμιο – κάτι τέτοιο. Αν δεν καλλιεργείστε, το αυτόγραφό μου δεν σας βοηθά σε τίποτα. Κάθε λέξη στα βιβλία μου φέρει την εικόνα μου και το Φάλουν, και κάθε πρόταση είναι τα λόγια μου. Τι να το κάνετε το αυτόγραφό μου; Μερικοί σκέφτονται: «Με το αυτόγραφο, θα έχω τα μηνύματα του Δασκάλου να με προστατεύουν». Ακόμα πιστεύουν σε πράγματα όπως «μηνύματα». Εμείς δεν ασχολούμαστε με μηνύματα. Αυτό το βιβλίο είναι ήδη ανεκτίμητο. Τι άλλο ψάχνετε; Όλα αυτά αντανακλούν τις προσκολλήσεις σας. Υπάρχουν κάποιοι, που παρατηρούν πώς συμπεριφέρονται οι μαθητές που έχω μαζί μου και τους μιμούνται χωρίς να ξέρουν αν είναι καλοί ή κακοί. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ποιος – μόνο ένας Φα υπάρχει. Μόνο όταν τηρείτε τον Ντάφα, ανταποκρίνεστε στο αληθινό πρότυπο. Οι άνθρωποι που εργάζονται πλάι μου δεν έχουν λάβει καμία ειδική μεταχείριση και είναι το ίδιο με όλους τους άλλους. Απλώς είναι μέλη του επιτελείου της Ένωσης Έρευνας. Μην αφήνετε αυτές τις προσκολλήσεις να αναπτυχθούν. Πολύ συχνά, αφήνοντάς τες να αναπτυχθούν, καταλήγετε να κάνετε ζημιά στο Ντάφα χωρίς να το θέλετε. Οι εντυπωσιακές φήμες που επινοήσατε μπορεί ακόμα να οδηγήσουν σε προστριβές ή να ξεσηκώσουν την προσκόλληση ενός ασκουμένου να βρεθεί πιο κοντά στον Δάσκαλο, για να ακούσει περισσότερα και ούτω καθεξής. Δεν αναφέρονται όλα αυτά στο ίδιο πρόβλημα;


Σε τι άλλο μπορεί να οδηγήσει αυτή η νοοτροπία της επίδειξης; Διδάσκω αυτόν τον τρόπο άσκησης για δύο χρόνια. Μερικοί απ’ τους βετεράνους μαθητές μας στο Φάλουν Ντάφα μπορεί σύντομα να φτάσουν στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ. Ορισμένοι θα εισέλθουν σε κατάσταση βαθμιαίας φώτισης – ξαφνικά θα μπουν στην βαθμιαία φώτιση. Γιατί αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες δεν εμφανίστηκαν νωρίτερα; Διότι δεν θα ήταν σωστό να σας έσπρωχνα μονομιάς σε τόσο υψηλό επίπεδο, ενώ οι προσκολλήσεις σας του καθημερινού ανθρώπου ήταν όλες εκεί. Βέβαια το σίνσινγκ σας έχει ήδη βελτιωθεί πολύ, αλλά πολλές προσκολλήσεις σας δεν έχουν εγκαταλειφθεί. Έτσι αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες δεν γίνεται να σας δοθούν. Μόλις περάσει αυτή η φάση και γίνετε σταθεροί, θα τεθείτε σε κατάσταση βαθμιαίας φώτισης. Σ’ αυτή την κατάσταση βαθμιαίας φώτισης, το Τρίτο Μάτι σας θα ανοιχτεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα αναπτύξετε πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Εφόσον καλλιεργείστε ειλικρινά, ήδη απ’ την αρχή έχετε αναπτύξει πολλές τέτοιες ικανότητες. Έχετε ήδη φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο κι έχετε πολλές ικανότητες. Αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλούς από εσάς στο εγγύς μέλλον. Υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια. Ο συνδυασμός αυτών που φέρουν στο σώμα τους, μαζί με την ικανότητά τους να αντέχουν, είναι προκαθορισμένος. Ορισμένοι θα βιώσουν το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ ή θα φωτιστούν πλήρως σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι.


Σας το τονίζω αυτό για να ξέρετε όλοι ότι μόλις παρουσιαστεί ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν πρέπει να τον δείτε ως κάποιου είδους Μεγάλο Φωτισμένο Ον. Αυτό είναι πολύ σοβαρό στην καλλιέργεια. Μόνο ακολουθώντας αυτόν τον Ντάφα, θα μπορέσετε να κάνετε τα πράγματα σωστά. Δεν πρέπει να ακούσετε ή να ακολουθήσετε αυτό το άτομο, επειδή έχει ικανότητες, υπερφυσικές δυνάμεις ή επειδή μπορεί να δει ορισμένα πράγματα. Θα του κάνετε κακό, καθώς θα αναπτύξει την προσκόλληση της αυταρέσκειας και θα καταλήξει να χάσει τα πάντα και να του απενεργοποιηθούν τα πάντα. Στο τέλος θα πέσει. Ακόμα κι ένας που είναι στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ μπορεί να πέσει. Αν δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά, θα πέσει κι ας είναι φωτισμένος. Ακόμα κι ένας Φο μπορεί να πέσει αν δεν συμπεριφέρεται σωστά, πόσω μάλλον εσείς – ένας ασκούμενος μεταξύ καθημερινών ανθρώπων! Έτσι, άσχετα απ’ το πόσες υπερφυσικές ικανότητες έχετε, πόσο σπουδαίες είναι ή πόσο ισχυρή είναι η θεϊκή σας δύναμη, πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά. Πρόσφατα είχαμε κάποιον που καθόταν εδώ ο οποίος μπορούσε τη μια στιγμή να εξαφανίζεται και την άλλη να εμφανίζεται. Έτσι ακριβώς είναι. Και ακόμη πιο σπουδαίες ικανότητες μπορεί να αναπτυχθούν. Πώς θα το διαχειριστείτε; Είστε ασκούμενοι, μαθητές μας, οπότε, είτε αυτά συμβούν σ’ εσάς είτε σε άλλους στο μέλλον, δεν πρέπει να τους ειδωλοποιείτε ούτε να επιδιώκετε αυτά τα πράγματα. Μόλις ο νους σας επηρεαστεί, όλα θα τελειώσουν και θα πέσετε. Ίσως να βρίσκεστε σε υψηλότερο επίπεδο απ’ αυτούς και απλά οι υπερφυσικές σας ικανότητες δεν έχουν ακόμα αναδυθεί. Όμως όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχετε πέσει. Πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Το υπερτονίζουμε, γιατί σύντομα θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μόλις συμβεί θα είναι απαράδεκτο αν δεν μπορέσετε να συμπεριφερθείτε σωστά.


Ένας ασκούμενος που έχει αναπτύξει γκονγκ και έχει φτάσει στην κατάσταση Ξεκλειδώματος του Γκονγκ ή έχει φωτιστεί, δεν πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του εξαιρετικό. Αυτά που έχει δει είναι πράγματα στο επίπεδό του. Η καλλιέργειά του έχει φτάσει εκεί, επειδή η ικανότητα φώτισής του, το κριτήριο του σίνσινγκ και η σοφία του έχουν φτάσει εκεί. Έτσι, όσον αφορά τα πράγματα στα υψηλότερα επίπεδα, μπορεί να μην τα πιστεύει. Επειδή δεν τα πιστεύει, νομίζει ότι αυτά που ο ίδιος βλέπει είναι απόλυτα και ότι μόνο αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτά είναι πολύ μακριά απ’ την αλήθεια, επειδή το επίπεδο αυτού του ατόμου είναι μόνον εκεί.


Εφόσον δεν μπορούν να προχωρήσουν πια στην καλλιέργειά τους, το γκονγκ ορισμένων θα ξεκλειδωθεί σ’ αυτό το επίπεδο. Έτσι θα βιώσουν το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ και θα φωτιστούν σ’ αυτό το επίπεδο. Από όσους ολοκληρώσετε την καλλιέργεια στο μέλλον, μερικοί θα φωτιστούν στα μικρά εγκόσμια μονοπάτια, μερικοί θα φωτιστούν σε διάφορα επίπεδα και μερικοί με Ορθό Καρπό. Μόνο αυτοί που θα φωτιστούν με Ορθό Καρπό θα επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδό τους, θα μπορούν να βλέπουν πράγματα και να εκδηλώνουν τον εαυτό τους στα διάφορα επίπεδα. Ακόμη κι αυτοί που φωτίζονται στο χαμηλότερο επίπεδο, στα εγκόσμια μονοπάτια, θα μπορούν να δουν μερικές διαστάσεις και ορισμένα Φωτισμένα Όντα, και να επικοινωνούν μ’ αυτούς. Εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να ευχαριστηθείτε πολύ με τον εαυτό σας, επειδή η φώτιση στα μικρά εγκόσμια μονοπάτια και στα χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να επιτύχει τον Ορθό Καρπό – αυτό είναι δεδομένο. Τι μπορεί να κάνει κάποιος μ’ αυτό; Να μείνει μόνο στο επίπεδο αυτό. Η καλλιέργεια προς ανώτερο επίπεδο είναι μελλοντική υπόθεση. Αφού μόνο μέχρι εδώ μπορεί να φτάσει, γιατί να κρατιέται κλειδωμένο το γκονγκ του; Ακόμα κι αν συνεχίσει να καλλιεργείται έτσι, δεν θα μπορεί να προοδεύσει άλλο. Έτσι, εφόσον έφτασε στο τέλος της καλλιέργειάς του, το γκονγκ του θα ξεκλειδωθεί. Θα υπάρξουν πολλά τέτοια άτομα. Ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να διατηρείτε καλό σίνσινγκ. Μόνο τηρώντας τον Ντάφα μπορείτε να είστε πραγματικά καλοί. Είτε είναι οι υπερφυσικές σας ικανότητες είτε το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ σας, τα πετύχατε μέσω καλλιέργειας στον Ντάφα. Αν βάλετε τον Ντάφα σε δεύτερη μοίρα και τις ικανότητές σας σε πρώτη ή, ως φωτισμένος πιστεύετε ότι αυτό που κατανοείτε είναι σωστό, ή αν θεωρείτε τον εαυτό σας σπουδαίο και υπεράνω του Ντάφα, θα έλεγα ότι ήδη αρχίσατε να πέφτετε. Είστε σε κίνδυνο και γίνεστε όλο και χειρότεροι. Έχετε μεγάλο πρόβλημα κι αν δεν συμπεριφερθείτε σωστά, θα πέσετε και η καλλιέργειά σας θα είναι μάταιη.


Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου συνδυάζει τον Φα που έχω διδάξει σε αρκετά σεμινάρια. Όλα αυτά διδάχτηκαν από εμένα και κάθε πρόταση ειπώθηκε από εμένα. Κάθε λέξη μεταγράφηκε απ’ τις ηχογραφήσεις και καταγράφηκε λέξη προς λέξη. Οι ασκούμενοι και μαθητές μου με βοήθησαν να μεταφέρουμε τα πάντα απ’ τις ηχογραφήσεις. Κατόπιν το κοίταξα ξανά και ξανά. Όλα αυτά είναι ο Φα μου και ό,τι έχω διδάξει είναι μόνο αυτός ο Φα.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ


Το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής


Το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής είναι πολύ ευαίσθητο. Για τους ασκούμενους έχουμε θέσει έναν απαρέγκλιτο κανόνα: Απαγορεύεται να σκοτώνουν ζωές. Είτε είναι απ’ τη Σχολή του Φο, τη Σχολή του Τάο ή τη Σχολή του Τσίμεν, ανεξάρτητα απ’ το ποια σχολή ή μέθοδο είναι, εφόσον είναι ορθός τρόπος καλλιέργειας, αυτό το ζήτημα θεωρείται απόλυτο: Απαγορεύεται η αφαίρεση ζωής – αυτό είναι δεδομένο. Επειδή οι συνέπειες της αφαίρεσης μιας ζωής είναι εξαιρετικά σοβαρές, πρέπει να το αναφέρουμε με λεπτομέρεια. Στον αρχικό Βουδισμό η αφαίρεση ζωής αναφερόταν κυρίως στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, που ήταν και το πιο σοβαρό. Αργότερα, η αφαίρεση ζωής μεγαλόσωμων ζώων, μεγάλων κατοικίδιων ή σχετικά μεγάλων ζώων επίσης θεωρούνταν όλα πολύ σοβαρά. Γιατί το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής θεωρούνταν πάντα τόσο σοβαρό στην κοινότητα των καλλιεργητών; Ο Βουδισμός θεωρούσε πως αν σκοτώνονταν οι ζωές που δεν έπρεπε να πεθάνουν, γινόντουσαν μοναχικές ψυχές και περιφερόμενα φαντάσματα. Έτσι τελούσαν ιεροτελεστίες για να ελευθερώσουν τις ψυχές αυτών των ανθρώπων απ’ τη δυστυχία. Αν αυτές οι ψυχές δεν απελευθερώνονταν, θα υπέφεραν από πείνα κι από δίψα, ζώντας σε μια τρομακτικά οδυνηρή κατάσταση. Αυτό έλεγε ο Βουδισμός στο παρελθόν.


Εμείς πιστεύουμε πως όταν ένας κάνει κάτι κακό σε κάποιον άλλον, θα πρέπει να του δώσει αρκετό Ντε ως αποζημίωση. Με αυτό, αναφερόμαστε συνήθως στην περίπτωση όπου οι άνθρωποι αποκομίζουν πράγματα που κανονικά ανήκουν σε άλλους κλπ. Όμως αν μια ζωή τερματιστεί ξαφνικά, είτε είναι ζώο είτε ένα άλλο πλάσμα, αυτό θα δημιουργήσει αρκετό κάρμα. Στο παρελθόν η αφαίρεση ζωής αναφερόταν κυρίως στην αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, που θα δημιουργούσε πάρα πολύ κάρμα. Όμως κι η αφαίρεση της ζωής άλλων συνηθισμένων όντων δεν είναι διόλου μικρότερο, αφού κι αυτό δημιουργεί αμέσως πολύ κάρμα. Ειδικά για εσάς τους ασκούμενους, στην πορεία της καλλιέργειάς σας σάς δίνονται ορισμένες δοκιμασίες στο κάθε διαφορετικό επίπεδο. Όλα αυτά προέρχονται απ’ το κάρμα σας και είναι δικές σας δοκιμασίες που τοποθετούνται στα διάφορα επίπεδα, για να σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε. Αν όμως στοιβαχτεί ξαφνικά τόσο κάρμα, πώς θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε; Με το επίπεδο του δικού σας σίνσινγκ δεν θα μπορέσετε καθόλου να τα καταφέρετε, και πιθανότατα αυτό θα είναι το τέλος της καλλιέργειάς σας.


Έχουμε βρει ότι όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, πάρα πολλοί εαυτοί του, γεννιούνται ταυτόχρονα μέσα σ’ ένα ορισμένο πεδίο αυτού του Κοσμικού χώρου. Είναι όλοι πανομοιότυποι, έχουν το ίδιο όνομα και κάνουν περίπου τα ίδια πράγματα. Μπορούν να χαρακτηριστούν κομμάτι της ολοκληρωμένης οντότητάς του. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα, γιατί αν ένας από αυτούς (αυτό ισχύει και για τις ζωές των άλλων μεγάλων ζώων) ξαφνικά πεθάνει, ενώ οι υπόλοιποι εαυτοί του στις άλλες διαστάσεις έχουν ακόμα να ολοκληρώσουν τις προκαθορισμένες πορείες της ζωής τους και πολλά ακόμα χρόνια να ζήσουν, το νεκρό αυτό άτομο θα βρεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχει μέρος να σταθεί και θα περιφέρεται στον χώρο του σύμπαντος. Στο παρελθόν είχε περιγραφεί ότι τα μοναχικά πνεύματα και τα περιφερόμενα φαντάσματα υποφέρουν από πείνα, δίψα και άλλες κακουχίες. Αυτό ίσως να είναι αλήθεια. Εμείς πραγματικά έχουμε δει την τρομακτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός, γιατί πρέπει να περιμένει ωσότου ο καθένας από αυτόν σε κάθε διάσταση να ολοκληρώσει την πορεία της ζωής του, και μόνον τότε θα μπορέσουν να βρουν τελικά τον τόπο όπου θα αναπαυθούν όλοι μαζί. Όσο πιο μακρύς είναι ο χρόνος, τόσο πιο πολύ υποφέρει. Και όσο πιο πολύ υποφέρει, τόσο περισσότερο απ’ το κάρμα που δημιουργείται απ’ τα δεινά του θα προστίθεται συνεχώς στο σώμα του δολοφόνου. Γι’ αυτό σκεφτείτε με πόσο περισσότερο κάρμα θα μπορούσε αυτό να σας φορτώσει. Αυτό έχουμε δει μέσα από υπερφυσικές ικανότητες.


Έχουμε δει και κάτι άλλο: Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, ολόκληρη η ζωή του είναι ήδη καταγραμμένη σε μια συγκεκριμένη διάσταση. Δηλαδή, το πού βρίσκεται στη ζωή του, τι πρόκειται να κάνει κλπ. είναι όλα εκεί. Ποιος έχει κανονίσει τη ζωή του; Προφανώς έγινε από μια ανώτερη ζωή. Για παράδειγμα, στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, αφότου γεννηθεί, ανήκει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, πάει σ’ ένα συγκεκριμένο σχολείο και αφού μεγαλώσει δουλεύει σ’ έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Μέσα απ’ τη δουλειά του έρχεται σ’ επαφή με κάθε λογής ανθρώπους. Δηλαδή όλη η διάταξη ολόκληρης της κοινωνίας έχει σχεδιαστεί μ’ αυτόν τον τρόπο. Αν αυτή η ζωή ξαφνικά πεθάνει χωρίς αυτό να συμφωνεί με την αρχική διευθέτηση, και τα πράγματα αλλάξουν, η ανώτερη ζωή δεν θα συγχωρέσει αυτόν που έχει παρέμβει. Σκεφτείτε το: Ως ασκούμενοι θέλουμε να καλλιεργηθούμε προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτή η υψηλού επιπέδου ζωή δεν θα συγχωρέσει τον δολοφόνο. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί ακόμα να καλλιεργηθεί; Τα επίπεδα ορισμένων δασκάλων δεν είναι τόσο υψηλά όσο της ανώτερης ζωής που έκανε τη διευθέτηση. Έτσι ακόμα κι ο δάσκαλος αυτού του ανθρώπου θα τιμωρηθεί και θα σταλθεί κάτω στο χαμηλό επίπεδο. Για σκεφτείτε το: Είναι αυτό συνηθισμένο πρόβλημα; Γι’ αυτό αν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο πλέον για αυτόν να καλλιεργηθεί.


Ανάμεσα στους ασκούμενους του Φάλουν Ντάφα, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που πήραν μέρος σε πολέμους. Αυτοί οι πόλεμοι ήταν καταστάσεις που προέκυψαν από ευρύτερες συμπαντικές αλλαγές κι εσείς ήσασταν μόνο ένα μικρό κομμάτι αυτής της κατάστασης. Αν δεν υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα κάτω απ’ τις συμπαντικές αλλαγές, τότε δεν θα προέκυπταν τέτοιες καταστάσεις στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία ούτε θα αποκαλούνταν συμπαντικές αλλαγές. Αυτά τα γεγονότα εξελίχθηκαν σύμφωνα με ευρύτερες αλλαγές και δεν ήταν εντελώς δικό σας φταίξιμο. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι το κάρμα που θα προέκυπτε απ’ την επιμονή σας να κάνετε κακά πράγματα, επιδιώκοντας ιδιοτέλεια, προσωπικό κέρδος ή οτιδήποτε αφορά εσάς. Εφόσον πρόκειται για αλλαγές σε ολόκληρο τον απέραντο συμπαντικό χώρο και καίριες αλλαγές στην κοινωνία, δεν φταίτε εσείς.


Η αφαίρεση ζωής μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο κάρμα. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: «Εντάξει, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε μια ζωή, αλλά είμαι ο μάγειρας του σπιτιού. Τι θα φάει η οικογένειά μου αν δεν μπορώ να αφαιρέσω μια ζωή;». Αυτό συγκεκριμένα δεν με απασχολεί. Εγώ διδάσκω τον Φα σε καλλιεργητές, δεν μιλώ περιστασιακά σε καθημερινούς ανθρώπους για το πώς να ζουν. Το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα ζητήματα, πρέπει να το κρίνετε σύμφωνα με τον Ντάφα και να κάνετε όπως νομίζετε. Οι καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κι αυτό είναι δική τους δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν όλοι να καλλιεργηθούν αληθινά. Οι ασκούμενοι όμως πρέπει να ακολουθούν ανώτερα πρότυπα, κι αυτά είναι απαιτήσεις καθορισμένες για ασκούμενους.


Εκτός από τα ανθρώπινα όντα, τα ζώα και τα φυτά είναι κι αυτά ζωές. Όλη η ύλη εμφανίζεται ζωντανή στις άλλες διαστάσεις. Όταν το Τρίτο Μάτι σας φτάσει στο επίπεδο της όρασης του Φα, θα ανακαλύψετε ότι οι πέτρες, οι τοίχοι ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σας μιλήσουν και να σας χαιρετίσουν. Ίσως κάποιος αναρωτηθεί: «Τα σιτηρά και τα λαχανικά που τρώμε είναι κι αυτά ζωές. Τι πρέπει να κάνουμε όταν μύγες και κουνούπια μπουν στο σπίτι; Το καλοκαίρι είναι πολύ δυσάρεστο να μας τσιμπούν κουνούπια. Πρέπει να καθόμαστε να τα βλέπουμε να μας τσιμπούν χωρίς να αντιδρούμε; Να καθόμαστε να βλέπουμε τις μύγες πάνω στο φαγητό μας να το βρωμίζουν, αφού δεν θα μπορούμε να τις σκοτώσουμε;». Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε μια ζωή επιπόλαια ή χωρίς λόγο. Αλλά ούτε πρέπει να γίνουμε υπερ-προσεκτικοί, να εστιάζουμε πάντα σε μικροπράγματα, να πηδάμε εδώ κι εκεί όταν περπατάμε, ανησυχώντας μην πατήσουμε μυρμήγκια. Θα ήταν πολύ κουραστικό αν ζούσατε έτσι. Και δεν θα ήταν κι αυτό προσκόλληση; Μπορεί με τα άλματά σας να μη σκοτώνατε μυρμήγκια, αλλά να σκοτώνατε πολλούς μικροοργανισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρότερες ζωές στο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα μικρόβια και τα βακτήρια. Ίσως να πατήσετε και να σκοτώσετε πολλά απ’ αυτά. Μήπως να σταματήσουμε και να ζούμε; Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι, γιατί αυτό θα έκανε την καλλιέργεια αδύνατη. Πρέπει να εστιάζουμε στην ευρύτερη εικόνα και να ασκούμε καλλιέργεια ανοιχτά και με αξιοπρέπεια.


Ως ανθρώπινα όντα έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε τις ανθρώπινες ζωές μας. Επομένως το περιβάλλον που ζούμε πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε να βλάπτουμε ή να αφαιρούμε ζωές σκόπιμα, ούτε όμως και να ασχολούμαστε με τέτοια μικροπράγματα. Για παράδειγμα, τα λαχανικά και τα σιτηρά είναι όλα ζωές. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πίνουμε ή να τρώμε κάτι επειδή έχει ζωή. Αλλιώς πώς θα μπορέσουμε να καλλιεργηθούμε; Πρέπει να βλέπουμε πέρα απ’ αυτό. Για παράδειγμα, ενώ περπατάτε, μερικά μυρμήγκια ή έντομα μπορεί να τρέξουν κάτω απ’ τα πόδια σας και να σκοτωθούν. Ίσως να έπρεπε να πεθάνουν, αφού δεν τα σκοτώσατε σκόπιμα. Στον κόσμο των οργανισμών και των μικροοργανισμών, υπάρχει το θέμα της οικολογικής ισορροπίας – πάρα πολλά από οποιοδήποτε είδος θα ήταν προβληματικό. Γι’ αυτό πρέπει να καλλιεργούμαστε ανοιχτά και με αξιοπρέπεια. Όταν μύγες και κουνούπια είναι μες στο σπίτι, μπορούμε να τα διώξουμε ή να βάλουμε μια σίτα παραθύρου για να τα κρατήσουμε έξω. Κάποιες φορές αν δεν μπορούμε να τα διώξουμε και τα σκοτώσουμε, ας γίνει έτσι. Αν πρόκειται να τσιμπήσουν ή να βλάψουν ανθρώπους στον χώρο όπου ζουν άνθρωποι, τότε σίγουρα πρέπει να διωχτούν. Αν δεν μπορούν να διωχτούν, δεν μπορείτε απλώς να κάθεστε εκεί να τα βλέπετε να τσιμπούν τον κόσμο. Ως ασκούμενοι δεν σας είναι πρόβλημα, έχετε ανοσία σ’ αυτά, αλλά για τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν καλλιεργούνται και είναι καθημερινοί άνθρωποι υπάρχει το θέμα των μεταδοτικών νοσημάτων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα κουνούπι να τσιμπά ένα παιδί στο πρόσωπο και να μην κάνουμε τίποτα.


Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια ιστορία για τον Σακιαμούνι στα νεότερά του χρόνια. Μια μέρα ο Σακιαμούνι ήταν να κάνει μπάνιο στο δάσος και ζήτησε από έναν μαθητή του να καθαρίσει την μπανιέρα. Ο μαθητής πήγε και τη βρήκε γεμάτη έντομα. Τα έντομα θα σκοτώνονταν αν καθάριζε την μπανιέρα. Πήγε πίσω στον Σακιαμούνι και είπε: «Η μπανιέρα είναι γεμάτη έντομα». Ο Σακιαμούνι δεν τον κοίταξε και απάντησε: «Πήγαινε να καθαρίσεις την μπανιέρα». Ο μαθητής πήγε πίσω στην μπανιέρα, αλλά δεν ήξερε πώς να την καθαρίσει, αφού έτσι θα σκότωνε τα έντομα. Πήγε πάλι πίσω στον Σακιαμούνι και είπε: «Δάσκαλε, η μπανιέρα είναι γεμάτη έντομα. Αν την καθαρίσω, τα έντομα θα σκοτωθούν». Ο Σακιαμούνι τον κοίταξε και είπε: «Αυτό που σου ζήτησα ήταν να καθαρίσεις την μπανιέρα». Ο μαθητής ξαφνικά φωτίστηκε και αμέσως πήγε και καθάρισε την μπανιέρα. Το αφήγημα λέει μια αρχή. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε μπάνιο, επειδή υπάρχουν έντομα, ούτε πρέπει να βρούμε άλλο τόπο να ζήσουμε, επειδή υπάρχουν κουνούπια. Ούτε πρέπει να δέσουμε τον λαιμό μας και να σταματήσουμε να τρώμε ή να πίνουμε επειδή τα σιτηρά και τα λαχανικά είναι ζωές. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να διαχειριζόμαστε σωστά τη σχέση αυτή και να ασκούμε καλλιέργεια ανοικτά και με αξιοπρέπεια. Εφόσον δεν βλάπτουμε καμία ζωή σκόπιμα, είναι εντάξει. Την ίδια στιγμή και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν έναν ανθρώπινο χώρο και ανθρώπινες συνθήκες να ζουν, αφού και αυτοί πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευτούν. Τα ανθρώπινα όντα χρειάζεται να διατηρούν τη ζωή τους και να ζουν κανονικά.


Στο παρελθόν ορισμένοι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ έλεγαν πως δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος αφαιρέσει ζωές την πρώτη και δέκατη-πέμπτη μέρα τού κάθε σεληνιακού μήνα. Ορισμένοι μάλιστα απ’ αυτούς ισχυρίζονταν πως δεν υπήρχε πρόβλημα ακόμα και δίποδα ζώα να σκοτώσουν, σαν να μην είναι ζωές αυτά. Δεν είναι αφαίρεση ζωής η θανάτωση την πρώτη και δέκατη-πέμπτη μέρα τού σεληνιακού μήνα; Τι είναι, σαν να σκάβουμε τη γη; Ορισμένοι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ μπορούν να φανούν απ’ τα λόγια και τη συμπεριφορά τους ή απ’ αυτά που επιδιώκουν. Όλοι αυτοί που κάνουν τέτοιες δηλώσεις, συνήθως έχουν κατοχή από πνεύμα ή ζώο. Απλώς κοιτάξτε πώς ένας τέτοιος δάσκαλος με κατοχή από αλεπού τρώει ένα κοτόπουλο. Όταν το καταβροχθίζει, δεν θέλει να πετάξει ούτε τα κόκκαλα.


Η αφαίρεση ζωής όχι μόνο φέρνει πολύ κάρμα, αλλά ενέχει και το ζήτημα της συμπόνιας. Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να έχουμε συμπόνια; Όταν η συμπόνια μας αναδυθεί, θα νιώσουμε πως όλα τα έμβια όντα υποφέρουν, ο καθένας υποφέρει. Αυτό θα γίνει.
Το ζήτημα της κατανάλωσης κρέατος


Η κατανάλωση κρέατος είναι ένα άλλο επίσης πολύ ευαίσθητο θέμα, αλλά το να τρώτε κρέας δεν είναι αφαίρεση ζωής. Έχετε μελετήσει τον Φα για πολύ καιρό αλλά δεν έχουμε απαιτήσει από κανέναν σας να σταματήσει να τρώει κρέας. Πολλοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ σάς λένε να σταματήσετε να τρώτε κρέας αμέσως μόλις μπείτε στην τάξη τους. Μπορεί να σκεφτείτε: «Δεν είμαι ακόμα ψυχικά έτοιμος να σταματήσω να τρώω κρέας έτσι απότομα». Το φαγητό που σερβίρεται στο σπίτι σήμερα μπορεί να είναι ψητό κοτόπουλο ή ψάρι τηγανητό. Μυρίζουν πολύ καλά, αλλά δεν σας επιτρέπεται να τα φάτε. Το ίδιο συμβαίνει με θρησκευτικές μεθόδους καλλιέργειας που απαγορεύουν το κρέας. Οι συμβατικές μέθοδοι άσκησης στη Σχολή του Φο και ορισμένες στη Σχολή του Τάο λένε κι αυτές το ίδιο: Απαγορεύουν το κρέας. Εμείς δεν ζητούμε να το κάνετε αυτό, όμως μας ενδιαφέρει το ζήτημα. Τι ζητούμε; Στη μέθοδο άσκησής μας είναι ο Φα που καλλιεργεί τον ασκούμενο και στις μεθόδους άσκησης που ο Φα καλλιεργεί τον ασκούμενο συγκεκριμένες καταστάσεις θα προκύψουν απ’ το γκονγκ και τον Φα του. Στην πορεία της καλλιέργειας, διαφορετικά επίπεδα παράγουν διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι κάποια μέρα ή μετά απ’ τη διάλεξή μου σήμερα, ορισμένοι άνθρωποι πιθανόν να ζήσουν την εξής κατάσταση: Δεν θα μπορούν να φάνε κρέας και το κρέας θα τους μυρίζει απαίσια. Αν το φάνε, θα θέλουν να κάνουν εμετό. Δεν εξαναγκάζεστε από κανέναν, ούτε εξαναγκάζετε οι ίδιοι τον εαυτό σας να μη φάει κρέας. Αντίθετα, αυτό προέρχεται από μέσα, απ’ την ίδια σας την καρδιά. Φτάνοντας σ’ αυτό το επίπεδο, το γκονγκ θα επιδράσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορείτε να φάτε κρέας. Αν το φάτε, θα κάνετε εμετό.


Οι βετεράνοι ασκούμενοί μας όλοι γνωρίζουν ότι στην καλλιέργεια του Φάλουν Ντάφα θα συμβεί αυτό, αφού διαφορετικά επίπεδα αντιστοιχούν σε διαφορετικές καταστάσεις καλλιέργειας. Μερικοί ασκούμενοι έχουν πολύ δυνατή επιθυμία και ισχυρή προσκόλληση στο κρέας – συνήθως τρώνε πολύ κρέας. Όταν άλλοι βρίσκουν το κρέας αηδιαστικό, αυτοί δεν αισθάνονται έτσι και μπορούν ακόμα να το φάνε. Τι πρέπει να γίνει, για να αφαιρεθεί αυτή η προσκόλληση; Όταν τρώνε κρέας θα τους πονάει το στομάχι, ενώ όταν δεν τρώνε κρέας δεν θα πονούν. Αυτό θα συμβεί και σημαίνει πως δεν πρέπει να φάνε κρέας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι από τότε και στο εξής οι ασκούμενοί μας δεν θα έχουν καμία σχέση με το κρέας; Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα; Όταν δεν μπορείτε να φάτε κρέας, πράγματι προέρχεται απ’ την καρδιά σας. Ποιος είναι ο σκοπός; Σε μοναστικούς τρόπους καλλιέργειας σάς εξαναγκάζουν να μη φάτε κρέας. Αυτό, όπως και το να μην μπορεί κανείς να φάει κρέας, που εκδηλώνεται στην εξάσκησή μας, έχουν τον ίδιο στόχο: να αφαιρέσουν αυτή την ανθρώπινη επιθυμία και την προσκόλληση στο κρέας.


Αν δεν υπάρχει κρέας στο πιάτο τους, κάποιοι δεν θα φάνε το φαγητό τους. Αυτή είναι επιθυμία καθημερινού ανθρώπου. Ένα πρωί καθώς περνούσα απ’ την πίσω είσοδο του Πάρκου της Νίκης στην Τσάνγκτσουν, είδα τρία άτομα να βγαίνουν απ’ την είσοδο μιλώντας δυνατά. Ένας απ’ αυτούς είπε: «Τι είδος τσιγκόνγκ είναι αυτό που δεν σου επιτρέπει να φας κρέας; Θα προτιμούσα να χάσω δέκα χρόνια απ’ τη ζωή μου παρά να αφήσω το κρέας!» Τι δυνατή επιθυμία είναι αυτή! Σκεφτείτε το όλοι: Δεν πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η επιθυμία; Και βέβαια πρέπει. Αυτό που κάνει ένας άνθρωπος κατά την καλλιέργεια είναι να εγκαταλείπει τις διάφορες επιθυμίες και προσκολλήσεις του. Για να το θέσω απλά, αν δεν αφαιρεθεί η επιθυμία να φάτε κρέας, δεν σημαίνει ότι η προσκόλληση δεν έχει εγκαταλειφθεί; Πώς θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια σας; Επομένως, εφόσον κάτι είναι προσκόλληση, πρέπει να αφαιρεθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναφάτε κρέας. Ο σκοπός δεν είναι να μην σας αφήσουμε να φάτε κρέας. Ο σκοπός είναι να μην σας αφήσουμε να έχετε αυτή την προσκόλληση. Αν εγκαταλείψετε την προσκόλληση τον καιρό που δεν θα μπορείτε να φάτε κρέας, πιθανόν να μπορέσετε να ξαναφάτε αργότερα. Τότε το κρέας δεν θα μυρίζει αηδιαστικά και δεν θα έχει απαίσια γεύση. Αν φάτε τότε κρέας, δεν θα πειράζει.


Όταν θα μπορείτε να φάτε πάλι κρέας, η προσκόλληση και η επιθυμία σας για κρέας θα έχουν ήδη εγκαταλειφθεί. Ωστόσο μια μεγάλη αλλαγή θα έχει συμβεί: Το κρέας δεν θα σας είναι γευστικό. Αν μαγειρευτεί στο σπίτι, θα το φάτε με την οικογένειά σας. Αν δεν μαγειρευτεί, δεν θα σας λείψει. Αν το φάτε, δεν θα είναι γευστικό. Αυτό θα συμβεί. Αλλά η καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων είναι πολύ περίπλοκη. Αν η οικογένειά σας συνεχώς μαγειρεύει κρέας, μετά από ένα χρονικό διάστημα, πάλι θα το βρείτε γευστικό. Τέτοιες υποτροπές θα συμβούν και θα επαναληφθούν πολλές φορές σε όλη την πορεία της καλλιέργειας. Ξαφνικά και πάλι δεν θα μπορείτε να φάτε κρέας. Δεν θα πρέπει να το φάτε αν δεν μπορείτε να το φάτε. Πραγματικά δεν θα μπορείτε να το φάτε και αν το φάτε θα κάνετε εμετό. Να περιμένετε μέχρι να μπορέσετε πάλι να φάτε κρέας ακολουθώντας την πορεία της φύσης. Το να τρώτε ή όχι κρέας δεν είναι ο σκοπός – ο σκοπός είναι να αφήσετε την προσκόλληση.


Ως ασκούμενος στη Σχολή του Φάλουν Ντάφα μας προοδεύετε πολύ γρήγορα. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να ξεπερνάτε πολύ γρήγορα το κάθε επίπεδο. Ορισμένοι εξαρχής δεν είναι τόσο προσκολλημένοι στο κρέας και δεν νοιάζονται αν δεν υπάρχει κρέας στο φαγητό τους. Θα τους πάρει μερικές βδομάδες να ξεπεράσουν αυτή την προσκόλληση. Ορισμένοι μπορεί να κάνουν έναν, δύο, τρεις ή και έξι μήνες να το κατορθώσουν. Εκτός από πολύ ασυνήθιστες περιπτώσεις, δεν θα πάρει πάνω από έναν χρόνο, το να μπορέσουν πάλι να φάνε κρέας. Κι αυτό γιατί το κρέας στην εποχή μας είναι βασικό κομμάτι της ανθρώπινης διατροφής. Όμως όσοι είναι ασκούμενοι αποκλειστικά σε ναούς δεν πρέπει να τρώνε κρέας.


Ας μιλήσουμε για το πώς βλέπει ο Βουδισμός την κατανάλωση κρέατος. Ο πρώιμος αρχικός Βουδισμός δεν απαγόρευε την κατανάλωση κρέατος. Όταν ο Σακιαμούνι πήρε τους μαθητές του στο δάσος, για καλλιέργεια μέσα σε κακουχίες, δεν υπήρχε κανένας κανόνας που να απαγορεύει το κρέας. Γιατί δεν υπήρχε; Γιατί όταν ο Σακιαμούνι δίδαξε το Ντάρμα του, 2.500 χρόνια πριν, η ανθρώπινη κοινωνία ήταν πολύ υπανάπτυκτη. Ορισμένες περιοχές είχαν γεωργία ενώ άλλες δεν είχαν. Τα καλλιεργημένα αγροκτήματα ήταν πολύ λίγα και τα δάση ήταν παντού. Τα σιτηρά ήταν ανεπαρκή και πολύ σπάνια. Οι άνθρωποι μόλις είχαν βγει από μια πρωτόγονη κοινωνία και ζούσαν κυρίως απ’ το κυνήγι. Πολλές περιοχές τρέφονταν κυρίως με κρέας. Για να εγκαταλείψουν τις ανθρώπινες προσκολλήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο, ο Σακιαμούνι απαγόρεψε στους μαθητές του να έχουν οποιαδήποτε επαφή με χρήματα, υλικά πράγματα κλπ. και τους πήρε μαζί του να ζητιανέψουν για φαγητό. Έτρωγαν ό,τι τους έδιναν, επειδή ως ασκούμενοι δεν μπορούσαν να διαλέξουν την τροφή τους που μπορεί να είχε και κρέας.


Μερικές τροφές θεωρούνταν «απαγορευμένες» στον αρχικό Βουδισμό. Η απαγόρευση αυτών των τροφών προέρχεται απ’ τον αρχικό Βουδισμό, αλλά τώρα οι άνθρωποι λένε ότι το κρέας ήταν οι «απαγορευμένες τροφές». Στην πραγματικότητα όμως το «απαγορευμένες τροφές» δεν αφορούσε το κρέας, αλλά το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το σκόρδο. Γιατί θεωρούνταν «απαγορευμένα»; Ακόμα και οι μοναχοί σήμερα δεν μπορούν να το εξηγήσουν καθαρά. Πολλοί απ’ αυτούς δεν καλλιεργούνται πραγματικά και υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουν. Αυτό που δίδασκε ο Σακιαμούνι αποκαλούνταν «Κανόνας, Σαμάντι, Σοφία». Ο «Κανόνας» αναφερόταν στην εγκατάλειψη όλων των προσκολλήσεων των καθημερινών ανθρώπων. Το «Σαμάντι» αναφερόταν στους ασκούμενους που καλλιεργούνταν με απόλυτη νοητική γαλήνη κατά τον διαλογισμό και σε απόλυτη ακινησία. Έτσι οτιδήποτε παρενοχλούσε και εμπόδιζε την καλλιέργειά τους, θεωρούνταν σοβαρή παρέμβαση. Όποιος έτρωγε κρεμμύδι, σκόρδο ή τζίντζερ ανέδυε πολύ έντονη μυρωδιά. Τότε οι μοναχοί συνήθως έμεναν σε δάση ή σε σπηλιές. Επτά με οχτώ άτομα κάθονταν σε κύκλο για διαλογισμό. Αν κάποιος έτρωγε αυτά τα πράγματα, θα ανέδυε μια πολύ έντονη μυρωδιά που θα επηρέαζε τον διαλογισμό των άλλων, παρεμβαίνοντας σοβαρά στην εξάσκησή τους. Έτσι μπήκε αυτός ο κανόνας, και αυτές οι τροφές απαγορεύονταν. Πολλά από τα όντα που καλλιεργούνται στο ανθρώπινο σώμα, ενοχλούνται πάρα πολύ από τέτοιες έντονες μυρωδιές. Το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το σκόρδο μπορούν επίσης να ερεθίσουν τις επιθυμίες ενός ανθρώπου. Αν κάποιος τα τρώει πολύ, μπορεί να εθιστεί σ’ αυτά και έτσι τα θεωρούσαν απαγορευμένα.


Στο παρελθόν, αφότου έφταναν σε πολύ υψηλά επίπεδα στην καλλιέργεια και έμπαιναν στην κατάσταση Ξεκλειδώματος ή Ημι-Ξεκλειδώματος του Γκονγκ, πολλοί μοναχοί επίσης αντιλαμβάνονταν ότι αυτοί οι κανόνες δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία στην πορεία της καλλιέργειας. Αν η προσκόλληση εγκαταλειφθεί, η ύλη από μόνη της δεν έχει καμία επίδραση. Αυτό που παρεμποδίζει στην πραγματικότητα ένα άτομο είναι η προσκόλληση. Επομένως εξαίρετοι μοναχοί ανά την ιστορία έχουν επίσης δει ότι το αν κάποιος τρώει κρέας δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι αν η προσκόλληση μπορεί να εγκαταλειφθεί. Αν ένας δεν έχει καμία προσκόλληση, τότε δεν έχει σημασία με τι θα γεμίσει το στομάχι του – ό,τι κι αν φάει είναι εντάξει. Επειδή όμως μ’ αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνταν στους ναούς όλον αυτόν τον καιρό, πολύς κόσμος έχει συνηθίσει σ’ αυτό. Η απαγόρευση στο κρέας δεν είναι πια απλά κανόνας, αλλά καταστατική αρχή σε ναούς. Έτσι ο κόσμος συνήθισε σ’ αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας. Ας μιλήσουμε για τον μοναχό Τζιγκόνγκ που έγινε πασίγνωστος μέσα από λογοτεχνικά έργα. Οι μοναχοί δεν πρέπει να τρώνε κρέας, αλλά αυτός έφαγε κρέας κι έτσι έγινε πολύ γνωστός. Στην πραγματικότητα αυτό έγινε αφού τον έδιωξαν απ’ τον Ναό Λινγκγίν, οπότε μοιραία το φαγητό έγινε σοβαρό πρόβλημα για αυτόν και παιζόταν η επιβίωσή του. Προκειμένου να γεμίσει το στομάχι του, έτρωγε ό,τι ήταν διαθέσιμο. Δεν είχε καμία σημασία, εφόσον το μόνο που ήθελε ήταν να γεμίσει το στομάχι του και δεν είχε προσκόλληση σε κανένα φαγητό. Φτάνοντας σ’ αυτό το επίπεδο καλλιέργειας, κατάλαβε αυτή την αρχή. Στην πραγματικότητα ο Τζιγκόνγκ έφαγε κρέας μόνο μία ή δύο φορές. Όταν άκουσαν για έναν μοναχό που τρώει κρέας, οι συγγραφείς ενθουσιάστηκαν. Όσο πιο σκανδαλιστικό το θέμα, τόσο πιο πολύ θέλουν οι άνθρωποι να το διαβάσουν. Τα λογοτεχνικά έργα είναι βασισμένα στη ζωή και μετά πάνε πέρα απ’ αυτήν. Έτσι έγινε αυτός γνωστός. Πράγματι, αν η προσκόλληση εγκαταλειφθεί, δεν έχει σημασία τι τρώει κάποιος για να γεμίσει το στομάχι του.


Στη νοτιοανατολική Ασία ή στις νότιες περιοχές της Κίνας, όπως στο Γκουανγκντόνγκ και στο Γκουανσί, ορισμένοι αμύητοι Βουδιστές όταν συζητούν δεν αποκαλούν τον εαυτό τους Βουδιστή, γιατί τους φαίνεται παλιομοδίτικο. Λένε ότι τρώνε βουδιστικές τροφές ή ότι είναι χορτοφάγοι, που υπονοεί ότι είναι χορτοφάγοι Βουδιστές. Βλέπουν την καλλιέργεια του Φο ως κάτι τόσο απλό. Το να είστε χορτοφάγοι, σας κάνει ικανούς να καλλιεργήσετε τον Φο; Όλοι γνωρίζετε ότι η κατανάλωση κρέατος είναι μόνο μια προσκόλληση και μια επιθυμία. Είναι μόνο μία προσκόλληση. Το να είστε χορτοφάγοι αφαιρεί μόνο μία προσκόλληση. Χρειάζεται να εγκαταλείψετε τη ζήλια, τη νοοτροπία του ανταγωνισμού, τον φανατισμό, τη νοοτροπία της επίδειξης και διάφορες άλλες προσκολλήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις. Μόνο αφαιρώντας όλες τις προσκολλήσεις και επιθυμίες του μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του. Πώς είναι δυνατόν να καλλιεργήσει τη «Φύση του Φο» αφήνοντας μόνο την προσκόλληση στο κρέας; Αυτό δεν είναι σωστό.


Πάνω στο ζήτημα του φαγητού, πέρα απ’ το κρέας, δεν πρέπει να είστε προσκολλημένοι σε οποιοδήποτε φαγητό. Το ίδιο ισχύει και με άλλα πράγματα. Ορισμένοι λένε ότι τους αρέσει να τρώνε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό. Αυτό επίσης είναι επιθυμία. Αφότου φτάσει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο καλλιέργειας, ένας ασκούμενος δεν θα έχει αυτή την προσκόλληση. Βέβαια ο δικός μας Φα διδάσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και ενσωματώνει διαφορετικά επίπεδα. Είναι αδύνατον να φτάσετε σ’ αυτό το σημείο αμέσως. Ισχυρίζεστε ότι θέλετε να τρώτε μόνο εκείνο το φαγητό, αλλά όταν η καλλιέργειά σας φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να αφήσετε αυτή την προσκόλληση, δεν θα μπορείτε να το φάτε. Αν το φάτε, δεν θα έχει καλή γεύση και μπορεί να έχει οποιαδήποτε γεύση. Όταν πήγαινα στη δουλειά, η καφετέρια στον τόπο εργασίας μας διαρκώς έχανε λεφτά και αργότερα έκλεισε. Αφότου έκλεισε, όλοι έφερναν το μεσημεριανό τους στη δουλειά. Ήταν πολύ ενοχλητικό και πιεστικό να φτιάχνω βιαστικά το γεύμα μου το πρωί. Μερικές φορές αγόραζα δυο τσουρεκάκια μαγειρεμένα στον ατμό και ένα κομμάτι τόφου σε σάλτσα σόγιας. Λογικά έπρεπε να είναι ένα πολύ ελαφρύ γεύμα, αλλά τρώγοντάς το συνέχεια δεν ήταν καλό – η προσκόλληση έπρεπε να αφαιρεθεί. Μόλις έβλεπα τόφου με έκανε να νιώθω χάλια. Όταν το δοκίμασα, δεν μπορούσα να το φάω κι αυτό έγινε για να μην αναπτύξω την προσκόλληση. Βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο αν έχετε φτάσει ένα ορισμένο επίπεδο στην καλλιέργεια. Στην αρχή δεν είναι έτσι.


Η Σχολή του Φο δεν επιτρέπει την κατανάλωση αλκοόλ. Έχετε δει ποτέ έναν Φο να κρατά ένα μπουκάλι κρασί; Όχι. Έχω πει ότι αν δεν μπορείτε να φάτε κρέας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να το φάτε πάλι αργότερα, αφού θα έχετε αφήσει αυτή την προσκόλληση κατά την καλλιέργειά σας μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Όταν όμως σταματήσετε να πίνετε αλκοόλ, δεν πρέπει να ξαναπιείτε. Ως ασκούμενοι έχετε γκονγκ στα σώματά σας, έτσι δεν είναι; Διάφορες μορφές γκονγκ και ικανότητες εμφανίζονται στην επιφάνεια του σώματός σας και είναι όλα αγνά. Μόλις πιείτε αλκοόλ, αμέσως όλα θα φύγουν απ’ το σώμα σας. Σε μια στιγμή δεν θα απομείνει τίποτα. Όλα φοβούνται αυτή τη μυρωδιά. Είναι πολύ απαίσιο αν εθιστείτε σε αυτή τη συνήθεια. Το αλκοόλ μπορεί να κάνει κάποιον παράλογο. Τότε γιατί ορισμένες Μεγάλες Ταοϊστικές καλλιέργειες απαιτούν την κατανάλωση αλκοόλ; Είναι γιατί δεν καλλιεργούν το Κύριο Πνεύμα και πίνοντας μπορούν να κάνουν το Κύριο Πνεύμα να χάσει τις αισθήσεις του.


Ορισμένοι αγαπούν το αλκοόλ όσο και τη ζωή τους. Ορισμένοι απολαμβάνουν να πίνουν αλκοόλ. Κάποιοι έχουν πιει τόσο πολύ, ώστε έχουν δηλητηριαστεί. Αν δεν υπάρχει αλκοόλ, δεν θέλουν καν να φάνε – δεν μπορούν να αντέξουν χωρίς να πιούν. Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Το να πίνει κανείς αλκοόλ είναι σίγουρα εθιστικό. Είναι επιθυμία και διεγείρει τα εθιστικά νεύρα του ανθρώπου. Όσο περισσότερο πίνει κάποιος, τόσο πιο πολύ εθίζεται σ’ αυτό. Ας το σκεφτούμε: Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την προσκόλληση; Η προσκόλληση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν: «Είναι αδύνατον. Είμαι υπεύθυνος για την ψυχαγωγία των πελατών» ή «Είμαι υπεύθυνος για τη δημιουργία επαγγελματικών επαφών. Δεν είναι εύκολο να γίνει συμφωνία χωρίς αλκοόλ». Θα έλεγα ότι δεν είναι αναγκαία έτσι. Όταν κάνετε μια εμπορική συμφωνία, ιδίως όταν συναλλάσσεστε ή εμπορεύεστε με ξένους, μπορείτε να ζητήσετε μια σόδα, κάποιος μεταλλικό νερό, και κάποιος άλλος μπύρα. Κανείς δεν θα σας αναγκάσει να πιείτε αλκοόλ – διαλέγετε τι θα πιείτε και πίνετε όσο θέλετε. Ειδικά μεταξύ μορφωμένων ανθρώπων αυτό συμβαίνει σπάνια. Συνήθως έτσι είναι.


Το κάπνισμα είναι επίσης προσκόλληση. Μερικοί λένε ότι το κάπνισμα τους αναζωογονεί, αλλά αυτό το αποκαλώ εξαπάτηση του εαυτού μας και των άλλων. Μερικοί, όταν νιώσουν κουρασμένοι δουλεύοντας ή γράφοντας κάτι, μπορεί να θέλουν να κάνουν διάλειμμα καπνίζοντας ένα τσιγάρο. Αφού κάνουν το τσιγάρο, νιώθουν αναζωογονημένοι. Όμως δεν είναι γι’ αυτό. Νιώθουν έτσι επειδή έκαναν διάλειμμα. Ο ανθρώπινος νους μπορεί να εντυπώσει λάθος τα πράγματα και να δημιουργήσει ψευδαίσθηση. Αργότερα, αφού σχηματιστεί μια ιδέα και μια λαθεμένη αντίληψη αναπτυχθεί, έχετε την αίσθηση ότι το κάπνισμα σάς αναζωογονεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ούτε έχει τέτοια επίδραση. Το κάπνισμα δεν κάνει κανένα καλό στο ανθρώπινο σώμα. Αν ένα άτομο κάπνιζε για πολύ καιρό, όταν ο γιατρός τού κάνει αυτοψία θα βρει ότι η τραχεία και τα πνευμόνια του από μέσα είναι όλα μαύρα.


Ως ασκούμενοι θέλουμε να εξαγνίσουμε το σώμα μας. Πρέπει διαρκώς να εξαγνίζουμε το σώμα μας και διαρκώς να προχωρούμε προς ανώτερα επίπεδα. Γιατί λοιπόν το βάζετε αυτό ακόμα μες στο σώμα σας; Δεν αντιτίθεστε σ’ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε; Επιπλέον, είναι μια ισχυρή επιθυμία. Κάποιοι γνωρίζουν ότι δεν είναι καλό, αλλά δεν μπορούν να το κόψουν. Στην πραγματικότητα δεν έχουν τις ορθές σκέψεις για να τους κατευθύνουν και δεν είναι εύκολο για αυτούς να σταματήσουν. Ως ασκούμενοι δείτε το ως προσκόλληση που πρέπει να αφήσετε και δείτε αν μπορείτε να το κόψετε. Αν πράγματι θέλετε να καλλιεργηθείτε, σας συμβουλεύω όλους να κόψετε από σήμερα το κάπνισμα, και σας εγγυώμαι ότι μπορείτε να το κόψετε. Μες στο πεδίο αυτής της τάξης κανείς δεν σκέφτεται να καπνίσει. Αν θέλετε να το κόψετε, είναι εγγυημένο ότι μπορείτε να το κάνετε. Όταν καπνίσετε ξανά τσιγάρο, δεν θα έχει καλή γεύση. Διαβάζοντας αυτή τη διάλεξη στο βιβλίο, μπορείτε επίσης να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Βέβαια αν δεν θέλετε να καλλιεργηθείτε, δεν θα ασχοληθούμε μ’ αυτό. Νομίζω όμως ότι ως ασκούμενος πρέπει να το κόψετε. Μια φορά χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα. Έχετε δει ποτέ έναν Φο ή έναν Τάο να κάθεται εκεί μ’ ένα τσιγάρο στο στόμα του; Πώς είναι δυνατόν; Ως ασκούμενος ποιος είναι ο σκοπός σας; Δεν πρέπει να το κόψετε; Γι’ αυτό σας λέω, αν θέλετε να καλλιεργηθείτε, πρέπει να κόψετε το κάπνισμα. Και βλάπτει το σώμα σας και είναι μια επιθυμία. Είναι το εντελώς αντίθετο απ’ αυτό που πρέπει να κάνουμε ως ασκούμενοι.


Ζήλια


Όταν διδάσκω τον Φα συχνά αναφέρω το ζήτημα της ζήλιας. Γιατί αυτό; Επειδή η ζήλια στην Κίνα είναι πολύ έντονη. Είναι τόσο δυνατή που έχει γίνει φυσιολογική και ούτε το νιώθει κανείς. Γιατί οι Κινέζοι έχουν αυτή την έντονη ζήλια; Έχει τις ρίζες της. Στο παρελθόν οι Κινέζοι ήταν πολύ επηρεασμένοι απ’ τον Κομφουκιανισμό και ανέπτυξαν έναν εσωστρεφή χαρακτήρα. Όταν νευριάζουν ή χαίρονται, δεν το δείχνουν. Πιστεύουν στην αυτοσυγκράτηση και την ανεκτικότητα. Επειδή είναι συνηθισμένοι έτσι, ο λαός μας συνολικά έχει αναπτύξει έναν πολύ εσωστρεφή χαρακτήρα. Αυτό έχει πλεονεκτήματα, όπως το να μην επιδεικνύει κάποιος τις αρετές του, αλλά έχει και μειονεκτήματα που μπορεί να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. Ειδικά τώρα στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα, η αρνητική πλευρά έχει γίνει πιο εμφανής και κάνει τη ζήλια των ανθρώπων πιο έντονη. Αν κάποιος έχει καλά νέα και γίνουν γνωστά, οι άλλοι αμέσως θα ζηλέψουν. Ορισμένοι άνθρωποι φοβούνται να αναφέρουν τυχόν βραβεία ή μπόνους που πήραν στη δουλειά τους ή αλλού, μην τυχόν και ταραχθούν οι άλλοι όταν τα ακούσουν. Οι δυτικοί αυτό το αποκαλούν «ανατολίτικη» ή «ασιατική» ζήλια. Ολόκληρη η περιοχή της Ασίας είναι λίγο-πολύ έτσι λόγω της επιρροής απ’ τον κινέζικο Κομφουκιανισμό, αλλά ειδικά στην Κίνα εκδηλώνεται πολύ έντονα.


Αυτή η ζήλια σχετίζεται κάπως με την απόλυτη ισονομία που κάποτε ασκούνταν: «Όπως κι αν έχει, αν πέσει ο ουρανός, θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Αν υπάρξει κάτι καλό, όλοι θα πάρουν ίσο μερίδιο. Όσο κι αν αυξηθεί το ποσοστό, όλοι θα λάβουν ίση αύξηση μισθού». Αυτή η νοοτροπία φαίνεται δίκαιη, με όλους να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Στην πραγματικότητα όμως πώς μπορούν οι άνθρωποι να είναι το ίδιο; Οι δουλειές που κάνουν είναι διαφορετικές και ο βαθμός ευθύνης τους επίσης διαφορετικός. Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν: «καμία απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσετε, πρέπει να χάσετε. Οι καθημερινοί άνθρωποι λένε: «Δεν δουλεύεις, δεν κερδίζεις. Περισσότερη δουλειά, περισσότερο κέρδος. Λιγότερη δουλειά, λιγότερο κέρδος». Όσο περισσότερο κόπο καταβάλει κάποιος, τόσο πιο πολλή ανταπόδοση αξίζει. Η απόλυτη ισονομία που ασκούνταν στο παρελθόν λέει ότι όλοι γεννιούνται ίσοι και αυτό που αλλάζει τον άνθρωπο είναι η ζωή μετά τη γέννησή του. Θεωρώ αυτή την άποψη υπερβολικά απόλυτη και οτιδήποτε τόσο απόλυτο δεν είναι σωστό. Γιατί μερικοί γεννιούνται αρσενικοί και μερικοί θηλυκοί; Γιατί δεν μοιάζουν όλοι μεταξύ τους; Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται το ίδιο, αφού κάποιοι γεννιούνται άρρωστοι ή παραμορφωμένοι. Απ’ τα υψηλά επίπεδα εμείς μπορούμε να δούμε ότι ολόκληρη η ζωή ενός ανθρώπου βρίσκεται εκεί σε μια άλλη διάσταση. Άρα πώς μπορεί να είναι ίδιοι; Οι άνθρωποι θέλουν να είναι ίσοι αλλά αν κάτι δεν είναι μέρος της ζωής τους, πώς μπορούν να γίνουν ίσοι; Οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.


Οι άνθρωποι στις δυτικές χώρες είναι πιο εξωστρεφείς. Μπορείτε να δείτε πότε είναι χαρούμενοι και πότε θυμωμένοι. Αυτό έχει πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, όπως η μειωμένη υπομονή και ανεκτικότητα. Επειδή τα δύο ταπεραμέντα διαφέρουν στις ιδέες, οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν οι άνθρωποι ενεργούν. Αν ένας Κινέζος δεχτεί επαίνους απ’ τον επιστάτη του ή του δοθούν κάποια καλά πράγματα, ο νους των άλλων θα ταραχτεί. Αν λάβει μεγαλύτερο μπόνους, θα το βάλει κρυφά στην τσέπη χωρίς να πει τίποτα στους άλλους. Σήμερα είναι δύσκολο να είστε υπόδειγμα εργάτη. «Είσαι υπόδειγμα εργάτη και τα πας περίφημα. Πρέπει να έρχεσαι στη δουλειά νωρίς και να φεύγεις για το σπίτι σου αργά. Γιατί δεν κάνεις εσύ όλη τη δουλειά; Εσύ είσαι τόσο ικανός, εμείς δεν είμαστε αρκετά καλοί…» Οι άνθρωποι συνηθίζουν να χλευάζουν. Το να είστε καλός άνθρωπος είναι δύσκολο.


Αν αυτό συμβεί σε άλλη χώρα, θα είναι τελείως διαφορετικό. Για παράδειγμα, ένας προϊστάμενος βλέπει ότι αυτός ο εργάτης σήμερα έκανε καλή δουλειά, κι έτσι του δίνει κάποια χρήματα επιπλέον ως αναγνώριση. Με χαρά αυτός θα τα μετρήσει μπροστά σε όλους. «Το αφεντικό μού έδωσε πολλά χρήματα σήμερα». Με χαρά μιλάει στους άλλους για αυτό, καθώς μετρά τα χρήματα χωρίς καμία επίπτωση. Αν αυτό συμβεί στην Κίνα, δηλαδή αν κάποιος λάβει πρόσθετο μπόνους, ακόμα κι ο προϊστάμενος θα του πει να το κρύψει και να μην αφήσει άλλον να το δει. Στις άλλες χώρες, αν ένα παιδί πάρει άριστα σε διαγώνισμα, θα τρέξει στο σπίτι του χαρούμενο φωνάζοντας: «Πήρα άριστα σήμερα! Πήρα άριστα»! Το παιδί τρέχει απ’ το σχολείο στο σπίτι. Ένας γείτονας θα ανοίξει την πόρτα και θα πει: «Μπράβο παιδί μου, μπράβο». Ένας άλλος γείτονας μπορεί να ανοίξει το παράθυρό του! «Μπράβο, συγχαρητήρια. Άξιο παιδί». Αν αυτό συμβεί στην Κίνα, θα είναι καταστροφή: «Πήρα άριστα, πήρα άριστα». Το παιδί τρέχει απ’ το σχολείο στο σπίτι. Πριν ακόμα ανοίξει την πόρτα, ένας γείτονας θα αρχίσει να βρίζει μες στο σπίτι του: «Τι το σπουδαίο με το να πάρεις άριστα; Φιγουρατζή! Και ποιος δεν έχει πάρει άριστα». Οι δύο νοοτροπίες θα επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, όταν κάποιος τα πάει καλά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζήλια και οι άλλοι άνθρωποι, αντί να χαρούν για αυτόν, θα συγχυστούν. Αυτό συμβαίνει.


Πριν μερικά χρόνια ασκούνταν απόλυτη ισονομία και αυτό είχε αναστατώσει τον τρόπο σκέψης και τις αρχές των ανθρώπων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Ας πούμε ότι ένας πιστεύει ότι στη δουλειά του οι άλλοι δεν είναι τόσο ικανοί όσο αυτός. Ό,τι κι αν κάνει, το κάνει καλά. Βρίσκει τον εαυτό του εξαιρετικό και σκέφτεται μέσα του: «Έχω τα προσόντα να είμαι ο διευθυντής του εργοστασίου ή και σε ακόμα υψηλότερη θέση. Θα μπορούσα να είμαι ακόμη και Πρωθυπουργός». Το αφεντικό του βλέπει ότι πράγματι αυτό το άτομο είναι πολύ ικανό και μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε. Οι συνάδελφοί του μπορεί επίσης να λένε το ίδιο, ότι είναι πολύ ικανός και ταλαντούχος. Ωστόσο υπάρχει ένας άλλος που είναι στην ίδια ομάδα εργασίας ή μοιράζεται το ίδιο γραφείο μ’ αυτόν και είναι εντελώς ανίκανος – δεν είναι καλός σε τίποτα. Μια μέρα λοιπόν αυτός ο ανίκανος παίρνει προαγωγή αντί για αυτόν και μάλιστα γίνεται επιστάτης του. Αυτός βέβαια πιστεύει ότι είναι πολύ άδικο και παραπονιέται στον προϊστάμενο και τους συναδέλφους του, έχοντας στην καρδιά του μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη ζήλια.


Σας λέω αυτή την αρχή, μια αρχή που οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Μπορεί να πιστεύετε ότι είστε καλοί σε όλα, αλλά η ζωή σας δεν το έχει. Αυτός δεν είναι καλός σε τίποτα, αλλά η ζωή του το έχει και θα γίνει προϊστάμενος. Ασχέτως τι πιστεύουν οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτή είναι μόνο άποψη των καθημερινών ανθρώπων. Απ’ τη σκοπιά μιας ανώτερης ζωής, η ανθρώπινη κοινωνία προχωρά σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο ανάπτυξης. Έτσι το τι κάνει κάποιος στη ζωή του, δεν κανονίζεται με βάση τις ικανότητές του. Ο Βουδισμός πιστεύει στην αρχή της καρμικής ανταπόδοσης. Η ζωή σας ρυθμίζεται με βάση το κάρμα σας. Έτσι, άσχετα απ’ το πόσο ικανοί είστε, αν δεν έχετε αρκετό Ντε ίσως να μην έχετε τίποτα σ’ αυτή τη ζωή. Πιστεύετε ότι ο άλλος δεν είναι καλός σε τίποτα, αλλά αυτός έχει πολύ Ντε. Μπορεί να γίνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή να κάνει μεγάλη περιουσία. Οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν αυτό και διαρκώς πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν αυτό που μπορούν. Έτσι ανταγωνίζονται και παλεύουν ολόκληρη τη ζωή τους, νιώθουν πολύ πληγωμένοι, βρίσκουν τη ζωή κοπιαστική και δύσκολη και πως τα πράγματα είναι άδικα. Ανίκανοι να φάνε καλά ή να κοιμηθούν καλά, νιώθουν θλιμμένοι και απογοητευμένοι. Με τον καιρό γερνούν, έχοντας χαλάσει τα σώματά τους και παντός είδους προβλήματα υγείας εμφανίζονται.


Εμείς ως ασκούμενοι πρέπει να είμαστε ακόμη λιγότερο έτσι, επειδή ένας ασκούμενος πρέπει πάντα να ακολουθεί την πορεία της φύσης. Αν κάτι είναι δικό σας, δεν πρόκειται να το χάσετε. Αν δεν είναι δικό σας, δεν θα το αποκτήσετε ακόμα κι αν παλέψετε για αυτό. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο. Αν ήταν απόλυτο, δεν θα υπήρχε το ζήτημα της διάπραξης αδικιών. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ευμετάβλητοι παράγοντες. Αλλά ως ασκούμενοι, βασικά είστε προστατευμένοι απ’ το Φάσεν του Δασκάλου. Δεν μπορούν οι άλλοι να πάρουν αυτό που σας ανήκει, ακόμη κι αν το θέλουν. Γι’ αυτό εμείς λέμε, «Ακολουθήστε την πορεία της φύσης». Μερικές φορές νομίζετε πως κάτι είναι δικό σας, και οι άλλοι ακόμα λένε ότι αυτό είναι δικό σας. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Μπορεί να πιστεύετε ότι είναι δικό σας, αλλά δεν είναι. Μέσα απ’ αυτό μπορεί να φανεί αν μπορείτε να το αφήσετε. Αν δεν μπορείτε να το αφήσετε είναι προσκόλληση. Αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να απαλλαχτείτε απ’ την προσκόλλησή σας στο προσωπικό συμφέρον. Αυτό είναι το θέμα. Οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτή την αρχή κι έτσι ανταγωνίζονται και παλεύουν όταν βλέπουν μπροστά τους προσωπικό κέρδος.


Μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων η ζήλια εκδηλώνεται πολύ έντονα. Είναι πολύ εμφανής και στην κοινότητα των καλλιεργητών. Δεν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στις διάφορες πρακτικές τσιγκόνγκ, γίνονται σχόλια θετικά και αρνητικά, όπως «η πρακτική σου είναι καλή», «η δική του δεν είναι καλή» κλπ. Όλες αυτές ανήκουν στο επίπεδο θεραπείας και υγείας. Ανάμεσα σ’ αυτές τις αμοιβαίως διαμαχόμενες πρακτικές οι περισσότερες προέρχονται από κατοχικά πνεύματα ή ζώα, είναι χαοτικές και δεν αναφέρουν καν το σίνσινγκ. Κάποιος μπορεί να εξασκεί τσιγκόνγκ για πάνω από είκοσι χρόνια και δεν έχει αναπτύξει καθόλου υπερφυσικές ικανότητες, ενώ άλλος τις αποκτά λίγο αφότου αρχίζει. Τότε ο πρώτος θα νιώσει αδικημένος: «Εξασκώ για πάνω από είκοσι χρόνια χωρίς να αναπτύξω υπερφυσική ικανότητα και αυτός τώρα τις ανέπτυξε. Τι είδους ικανότητες έχει;». Θα είναι εξοργισμένος: «Κατέχεται από πνεύμα ή ζώο κι έχει παραφροσύνη καλλιέργειας!». Όταν ένας δάσκαλος τσιγκόνγκ διδάσκει σε μια τάξη, κάποιος μπορεί να κάθεται εκεί με έλλειψη σεβασμού: «Α, τι δάσκαλος είναι αυτός; Δεν μ’ ενδιαφέρει να ακούσω αυτά που λέει». Πράγματι αυτός ο δάσκαλος τσιγκόνγκ ίσως να μην μπορεί να μιλήσει τόσο καλά όσο αυτό το άτομο. Όμως αυτά που λέει αυτός ο δάσκαλος είναι μόνο απ’ τη δική του σχολή εξάσκησης. Το άτομο εκείνο μελετά τα πάντα, έχει πάει σε όλα τα σεμινάρια τσιγκόνγκ κι έχει ένα σωρό πτυχία. Όντως ξέρει περισσότερα απ’ αυτόν τον δάσκαλο. Αλλά ποιο το όφελος; Είναι όλα για θεραπεία και υγεία. Όσο πιο πολύ γεμίζει τον εαυτό του μ’ αυτά, τόσο πιο χαοτικά και περίπλοκα γίνονται τα μηνύματά του και τόσο πιο δύσκολο είναι για αυτόν να καλλιεργηθεί – είναι όλα άνω-κάτω. Η γνήσια καλλιέργεια σάς διδάσκει να ακολουθείτε μόνο έναν δρόμο, και να μην παρεκκλίνετε καθόλου απ’ αυτόν. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ γνήσιων ασκουμένων, διότι η αμοιβαία έλλειψη σεβασμού και η μη εξάλειψη της προσκόλλησης στον ανταγωνισμό μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στη ζήλια.


Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία. Στο βιβλίο Αγιοποίηση των Θεών ο Σαν Γκονγκμπάο θεωρεί τον Τζιανγκ Ζιγιά γέρο και ανίκανο. Όμως ο Θεός του Ουρανού της πρωτόγονης εποχής ζητά απ’ τον Τζιανγκ Ζιγιά να απονείμει τίτλους στους Αθανάτους. Ο Σαν Γκονγκμπάο ένιωσε στην καρδιά του ότι αυτό ήταν άδικο: «Γιατί ζητήθηκε απ’ αυτόν να απονείμει τίτλους στους Αθανάτους; Δείτε πόσο ικανός είμαι εγώ. Αφότου κοπεί το κεφάλι μου, μπορώ πάλι να το βάλω πάνω στους ώμους μου. Γιατί δεν ζητήθηκε από μένα να απονείμω τίτλους στους Αθανάτους;». Ήταν τόσο ζηλιάρης που διαρκώς έφερνε προβλήματα στον Τζιανγκ Ζιγιά.


Ο αρχικός Βουδισμός του καιρού του Σακιαμούνι μιλούσε για υπερφυσικές ικανότητες. Σήμερα στον Βουδισμό κανείς δεν τολμά πια να μιλήσει για αυτές. Αν μιλήσετε για υπερφυσικές ικανότητες, θα πουν ότι έχετε παραφροσύνη καλλιέργειας. «Ποιες υπερφυσικές ικανότητες;». Δεν τις αναγνωρίζουν καθόλου. Γιατί είναι έτσι; Σήμερα ακόμα και οι μοναχοί δεν ξέρουν καν τι είναι. Ο Σακιαμούνι είχε δέκα σημαντικούς μαθητές, απ’ τους οποίους ο Μουτζιενλιέν, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν πρώτος στις υπερφυσικές ικανότητες. Είχε επίσης και μαθήτριες, μεταξύ των οποίων η Λιενχουασέ ήταν πρώτη στις υπερφυσικές ικανότητες. Το ίδιο ίσχυε κι όταν ο Βουδισμός συστήθηκε στην Κίνα. Ανά την ιστορία έχουν υπάρξει πολλοί ολοκληρωμένοι μοναχοί. Όταν ο Μποντιντάρμα ήρθε στην Κίνα, ανέβηκε πάνω σ’ ένα καλάμι για να περάσει τον ποταμό. Με τον καιρό οι υπερφυσικές ικανότητες αποδιώχθηκαν όλο και πιο πολύ. Ο κύριος λόγος είναι ότι, άνθρωποι όπως παλαιότεροι ή ανώτεροι μοναχοί και ηγούμενοι σε ναούς, δεν έχουν απαραίτητα υψηλή εγγενή ποιότητα. Μπορεί να είναι ηγούμενοι ή ανώτεροι μοναχοί, αλλά αυτές είναι θέσεις καθημερινών ανθρώπων. Και αυτοί είναι ασκούμενοι, μόνο που αυτό είναι η αποκλειστική τους ασχολία. Εσείς καλλιεργείστε στο σπίτι έχοντας και τη δουλειά σας. Το αν τα καταφέρετε στην καλλιέργεια εξαρτάται εντελώς απ’ την καλλιέργεια της καρδιάς σας. Αυτό ισχύει για όλους και δεν μπορείτε να υστερείτε ούτε στο ελάχιστο. Όμως ένας μοναχός κατώτερου βαθμού που μαγειρεύει τα γεύματα, μπορεί να μην έχει φτωχή εγγενή ποιότητα. Όσο πιο πολύ ο κατώτερος μοναχός υποφέρει, τόσο πιο εύκολο είναι για αυτόν να πετύχει το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ. Όσο πιο άνετη η ζωή των ανώτερων μοναχών, τόσο πιο δύσκολο είναι να φτάσουν στο Ξεκλείδωμα του Γκονγκ, αφού υπάρχει το ζήτημα της μεταμόρφωσης του κάρμα. Ο κατώτερος μοναχός διαρκώς δουλεύει σκληρά και ακούραστα. Έτσι μπορεί γρήγορα να ξεπληρώσει το κάρμα του και να φωτιστεί. Πιθανόν μια μέρα αναπάντεχα να πετύχει το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ. Με το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ, τη φώτιση ή την ημιφώτιση, όλες οι υπερφυσικές δυνάμεις του αναδύονται. Οι μοναχοί στον ναό έρχονται να του υποβάλλουν ερωτήσεις και όλοι τον σέβονται. Ο ηγούμενος δεν μπορεί να το ανεχτεί: «Πώς μπορώ τώρα εγώ να είμαι ο ηγούμενος; Ποια φώτιση; Αυτός έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Πάρτε τον από εδώ!» Έτσι διώχνουν απ’ τον ναό τον κατώτερο μοναχό. Με το πέρασμα του χρόνου κανείς πλέον στον κινέζικο Βουδισμό δεν τολμά να αναφέρει για υπερφυσικές ικανότητες. Γνωρίζετε πόσο ικανός ήταν ο Τζιγκόνγκ. Μετακινούσε κορμούς δέντρων απ’ το όρος Εμέι και τους πετούσε έξω από ένα πηγάδι τον έναν μετά τον άλλον. Κι όμως στο τέλος εκδιώχτηκε απ’ τον ναό Λινγκγίν με τον ίδιο τρόπο.


Το ζήτημα της ζήλιας είναι πολύ σοβαρό αφού αφορά άμεσα την ολοκλήρωση της καλλιέργειας. Αν η ζήλια δεν εξαλειφθεί, όλα όσα καλλιεργήσατε γίνονται εύθραυστα. Υπάρχει αυτός ο κανόνας: Αν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας δεν εξαλειφθεί η ζήλια, δεν πρόκειται να επιτύχετε τον Ορθό Καρπό – με τίποτα. Ίσως να έχετε ακούσει για τον Βούδα Αμιτάμπα, που είπε ότι μπορεί κάποιος να πάει στον παράδεισο με κάρμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς να εξαλείψετε τη ζήλια. Μπορεί να είναι εφικτό να υστερείτε σε ορισμένα άλλα μικροζητήματα και να πάτε στον παράδεισο με κάρμα για περισσότερη καλλιέργεια. Αυτό είναι απολύτως αδύνατον αν η ζήλια δεν εγκαταλειφθεί. Σήμερα λέω στους ασκούμενους: Δεν πρέπει να κρατάτε τον εαυτό σας στο σκοτάδι, χωρίς να φωτιστείτε σε αυτό. Ο στόχος σας είναι να καλλιεργηθείτε προς τα υψηλά επίπεδα. Έτσι η προσκόλληση της ζήλιας πρέπει να εγκαταλειφθεί και γι’ αυτό έχω ξεχωρίσει αυτό το ζήτημα σ’ αυτή τη διάλεξη.


Το ζήτημα της θεραπείας ασθενειών


Όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών, δεν σας διδάσκω να θεραπεύετε αρρώστιες. Κανένας γνήσιος μαθητής του Φάλουν Ντάφα δεν πρέπει να θεραπεύει αρρώστιες για άλλους. Μόλις θεραπεύσετε μια αρρώστια, όλα τα πράγματα του Φάλουν Ντάφα που υπάρχουν στο σώμα σας, το Φάσεν μου θα τα πάρει πίσω. Γιατί αυτό αντιμετωπίζεται τόσο σοβαρά; Γιατί είναι κάτι που κάνει ζημιά στο Ντάφα. Όχι μόνο θα βλάψετε την υγεία σας, αλλά ορισμένοι, μόλις θεραπεύσουν μια ασθένεια, θα ανυπομονούν να το ξανακάνουν. Θα αρπάξουν όποιον δουν για να τον θεραπεύσουν και να επιδείξουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν είναι προσκόλληση; Θα εμποδίσει σοβαρά την καλλιέργειά σας.


Πολλοί ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ έχουν εκμεταλλευτεί την επιθυμία των καθημερινών ανθρώπων να θεραπεύουν ασθενείς, αφότου μάθουν τσιγκόνγκ. Τέτοια πράγματα σάς μαθαίνουν και ισχυρίζονται ότι εκπέμποντας τσι μπορείτε να θεραπεύετε αρρώστιες. Δεν είναι αστείο; Αυτό που έχετε είναι τσι και αυτό που έχει ο άλλος είναι επίσης τσι. Πώς μπορείτε να τον θεραπεύσετε με το δικό σας τσι; Ίσως το δικό του τσι υπερισχύσει του δικού σας! Δεν μπορεί το ένα τσι να περιορίσει το άλλο. Όταν κάποιος αναπτύσσει γκονγκ μέσω καλλιέργειας υψηλού επιπέδου, αυτό που εκπέμπει είναι ύλη υψηλής ενέργειας. Αυτό πράγματι μπορεί να θεραπεύσει, να καταστείλει και να ελέγξει μια αρρώστια, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει το πρωταρχικό αίτιο, τη ρίζα. Για να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά και να θεραπευτεί πραγματικά μια αρρώστια, χρειάζονται υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχει μία συγκεκριμένη υπερφυσική ικανότητα για κάθε αρρώστια. Όσον αφορά τις υπερφυσικές ικανότητες για τη θεραπεία ασθενειών, θα έλεγα ότι υπάρχουν πάνω από χίλια είδη και είναι τόσες οι υπερφυσικές ικανότητες όσες και οι ασθένειες. Χωρίς αυτές τις ικανότητες, όσο επιδέξια κι αν είναι η θεραπεία σας, είναι ανώφελη.


Τα τελευταία χρόνια ορισμένα άτομα έχουν κάνει την κοινότητα των καλλιεργητών χαοτική. Ποιοι απ’ αυτούς τους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ, που ήρθαν στο κοινό για θεραπεία και υγεία ή απ’ αυτούς που έστρωσαν τον δρόμο στην αρχή, δίδαξαν τους ανθρώπους να θεραπεύουν ασθενείς; Πάντα, ή θεράπευαν αυτοί τις αρρώστιες σας ή σας έδειχναν πώς να ασκείστε και να διατηρείτε καλή υγεία, εσείς οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Σας δίδαξαν ένα σύνολο ασκήσεων κι έτσι μπορέσατε να αυτοθεραπευτείτε μέσω της δικής σας εξάσκησης. Αργότερα ήρθαν στο κοινό ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ και έφεραν μεγάλο χάος. Όποιος θελήσει να θεραπεύσει ασθενείς με τσιγκόνγκ θα προσελκύσει κατοχή από πνεύμα ή ζώο – αυτό είναι σίγουρο. Κάτω απ’ τις συνθήκες του καιρού εκείνου μερικοί δάσκαλοι τσιγκόνγκ θεράπευσαν ασθενείς. Αυτό συνέβη για να εναρμονιστούν με τα Κοσμικά φαινόμενα του καιρού εκείνου. Όμως το τσιγκόνγκ δεν είναι δεξιοτεχνία των κοινών ανθρώπων και εκείνα τα φαινόμενα δεν μπορούν να διαρκούν για πάντα. Προέκυψαν από τις αλλαγές των συμπαντικών συνθηκών του καιρού εκείνου. Ήταν ένα προϊόν, εκείνης της εποχής. Αργότερα, όταν κάποιοι επιδόθηκαν αποκλειστικά στο να διδάσκουν άλλους πώς να θεραπεύουν αρρώστιες, προκάλεσαν χάος. Πώς μπορεί ένας κοινός άνθρωπος να μάθει να θεραπεύει αρρώστιες σε τρεις ή πέντε μέρες; Κάποιοι απ’ αυτούς ισχυρίζονται: «Μπορώ να θεραπεύσω τη μία ή την άλλη αρρώστια». Μπορώ να σας πω ότι όλα αυτά τα άτομα φέρουν κατοχή από πνεύματα ή ζώα. Γνωρίζουν τι είναι προσκολλημένο στην πλάτη τους; Έχουν πνευματική ή ζωική κατοχή, αλλά δεν το αισθάνονται ούτε το γνωρίζουν. Ίσως ακόμα να νιώθουν καλά και να νομίζουν ότι είναι ικανοί.


Οι γνήσιοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ πρέπει να περάσουν χρόνια σκληρής καλλιέργειας για να το πετύχουν αυτό. Όταν θεραπεύετε έναν ασθενή, έχετε σκεφτεί ποτέ αν εσείς διαθέτετε αυτές τις ισχυρές υπερφυσικές ικανότητες να εξαλείψετε το κάρμα αυτού του ανθρώπου; Έχετε λάβει ποτέ γνήσια διδασκαλία; Πώς γίνεται να θεραπεύετε αρρώστιες μετά από τρεις ή πέντε μέρες μαθημάτων; Πώς γίνεται να θεραπεύσετε μια αρρώστια με τα χέρια ενός κοινού ανθρώπου; Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι ψευτοδάσκαλοι τσιγκόνγκ εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες και τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας. Δεν επιδιώκετε να θεραπεύετε αρρώστιες; Ε λοιπόν, αυτά τα άτομα οργανώνουν σεμινάρια θεραπείας που σας διδάσκουν αποκλειστικά ορισμένες θεραπευτικές μεθόδους, όπως τη βελόνα του τσι, τη φωτοθεραπεία, τη μέθοδο της εκκένωσης τσι, της αναπλήρωσης τσι, τη λεγόμενη πιεσοθεραπεία και τη λεγόμενη μέθοδο του γραπώματος. Υπάρχει μια σειρά μεθόδων που αποσκοπούν στο να πάρουν τα λεφτά σας.


Ας μιλήσουμε για τη μέθοδο του γραπώματος. Να τι έχουμε δει. Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι; Το βασικό αίτιο της αρρώστιας και όλης της δυστυχίας τους είναι το κάρμα, αυτό το καρμικό πεδίο από μαύρη ουσία. Είναι γιν στη φύση του και κακό. Τα κακόβουλα όντα είναι κι αυτά γιν στη φύση τους και όλα μαύρα. Έτσι έρχονται στο σώμα, γιατί αυτό το περιβάλλον τους ταιριάζει. Αυτή είναι η πρωταρχική αιτία για τις αρρώστιες των ανθρώπων, η κύρια αιτία των ασθενειών. Βέβαια υπάρχουν δύο ακόμα μορφές. Η μία είναι πάρα πολύ μικρά όντα υψηλής πυκνότητας που μοιάζουν με συστάδα κάρμα. Η άλλη, που συναντάται σπάνια, είναι σαν να μεταφέρεται μέσω αγωγού και συσσωρεύεται όλο σε κάποιον απ’ τους προγόνους του. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.


Ας μιλήσουμε για το πιο συνηθισμένο. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάπου στο σώμα του όγκο, λοίμωξη, οστεοφύτωση ή οτιδήποτε. Αυτό είναι έτσι, επειδή σε μια άλλη διάσταση υπάρχει ένα ον σ’ αυτό το μέρος. Σε μια πολύ βαθιά διάσταση υπάρχει εκεί ένα ον. Ένας κοινός δάσκαλος τσιγκόνγκ ή μια κοινή υπερφυσική ικανότητα δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Μπορούν να δουν μόνο το μαύρο τσι στο σώμα του ανθρώπου. Είναι σωστό βέβαια να πούμε ότι όπου υπάρχει μαύρο τσι υπάρχει αρρώστια. Όμως το μαύρο τσι δεν είναι η αρχική αιτία της αρρώστιας. Υπάρχει ένα ον σε μια βαθύτερη διάσταση και είναι αυτό το ον που δημιουργεί αυτό το πεδίο. Μερικοί μιλούν για αφαίρεση και απομάκρυνση του μαύρου τσι. Εμπρός αφαιρέστε όσο θέλετε! Μετά από λίγο θα δημιουργηθεί ξανά, αφού κάποια όντα είναι πολύ ισχυρά και μόλις το τσι αφαιρεθεί, αμέσως το τραβάνε πίσω. Μπορούν