Τζούαν Φάλουν
(Περιστρέφοντας τον Τροχό του Νόμου)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική Έκδοση

(希臘語版)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λι  Χονγκτζί

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΝΤΑΦΑ

(Λουν γιου[1])

 

Ο Ντάφα είναι η σοφία του Δημιουργού. Είναι το θεμέλιο της δημιουργίας, αυτό πάνω στο οποίο είναι χτισμένοι οι ουρανοί, η γη και το σύμπαν. Περικλείει τα πάντα, από το απόλυτα μικροσκοπικό έως το απόλυτα κολοσσιαίο, και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ένα από τα διαφορετικά επίπεδα ύπαρξης των ουράνιων σωμάτων. Εντός των ουράνιων σωμάτων στα βάθη του μικρόκοσμου, εκεί που το πιο μικροσκοπικό σωματίδιο πρωτοεμφανίζεται, υπάρχουν στρώματα επί στρωμάτων αμέτρητων σωματιδίων, που κλιμακώνονται σε μέγεθος από μικρά σε μεγάλα, φτάνοντας έως και τα εξωτερικά επίπεδα που η ανθρωπότητα γνωρίζει – αυτά των ατόμων, μορίων, πλανητών και γαλαξιών – και πιο πέρα, σε αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σωματίδια διαφόρων μεγεθών συνθέτουν όντα διαφόρων μεγεθών, καθώς και τους διαφόρων μεγεθών κόσμους από άκρη σε άκρη σε ολόκληρο το Κοσμικό Σώμα. Τα όντα σε κάθε ένα από τα διάφορα επίπεδα σωματιδίων αντιλαμβάνονται τα σωματίδια τού αμέσως μεγαλύτερου επιπέδου ως πλανήτες στους ουρανούς τους, και αυτό είναι έτσι σε κάθε επίπεδο. Για τα όντα σε κάθε επίπεδο του σύμπαντος, αυτό φαίνεται να συνεχίζεται επ’ άπειρον. Ήταν ο Ντάφα που δημιούργησε τον χρόνο και τον χώρο, το πλήθος των όντων, των ειδών και όλη τη δημιουργία. Οτιδήποτε υπάρχει οφείλεται σε Αυτόν, χωρίς τίποτα έξω από Αυτόν. Όλα αυτά είναι οι χειροπιαστές εκδηλώσεις, σε διαφορετικά επίπεδα, των ιδιοτήτων του Ντάφα: Τζεν, Σαν και Ρεν  – Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα.

 

Όσο προηγμένα κι αν είναι τα ανθρώπινα μέσα εξερεύνησης του διαστήματος και της ζωής, η αποκτημένη γνώση περιορίζεται σε ορισμένα μόνο μέρη αυτής της μίας διάστασης, όπου τα ανθρώπινα όντα διαμένουν, σε ένα χαμηλό επίπεδο του σύμπαντος. Υπήρξαν πλανήτες που εξερευνήθηκαν παλαιότερα από ανθρώπους κατά τη διάρκεια προϊστορικών πολιτισμών. Και όμως, παρ’ όλα τα ύψη και τις αποστάσεις που επιτεύχθηκαν, η ανθρωπότητα δεν κατάφερε ποτέ να απομακρυνθεί από τη διάσταση στην οποία υπάρχει και η αληθινή εικόνα του σύμπαντος πάντα θα της διαφεύγει. Εάν ένα ανθρώπινο ον θελήσει να κατανοήσει τα μυστήρια του σύμπαντος, του χωροχρόνου και το ανθρώπινο σώμα, πρέπει να ξεκινήσει την καλλιέργεια ενός αληθινού Τρόπου και να επιτύχει αληθινή φώτιση, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της ύπαρξής του. Μέσω της καλλιέργειας ο ηθικός χαρακτήρας του θα εξυψωθεί, και αφότου μάθει να διακρίνει το πραγματικά καλό από το κακό και την αρετή από την κακία και πάει πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο, θα δει και θα αποκτήσει πρόσβαση στις πραγματικότητες του σύμπαντος, καθώς και σε όντα άλλων επιπέδων και διαστάσεων.

 

Μολονότι οι άνθρωποι συχνά ισχυρίζονται ότι οι επιστημονικές επιδιώξεις τους έχουν σκοπό να «βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής», είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός που τις καθοδηγεί. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές έχουν προκύψει μόνο αφότου οι άνθρωποι εξώθησαν το θείο και εγκατέλειψαν τους ηθικούς κώδικες οι οποίοι απέβλεπαν στη διασφάλιση της αυτοσυγκράτησης. Ήταν για αυτούς τους λόγους που πολιτισμοί του παρελθόντος πολλές φορές καταστράφηκαν. Οι εξερευνήσεις των ανθρώπων αναγκαστικά περιορίζονται σε αυτόν τον υλικό κόσμο, και οι μέθοδοι είναι τέτοιες που μόνο ό,τι έχει αναγνωριστεί μελετάται. Εν τω μεταξύ, πράγματα που είναι μη απτά ή αόρατα στην ανθρώπινη διάσταση, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά και αποκαλύπτονται με πραγματικούς τρόπους σε αυτόν τον άμεσο κόσμο – όπως πνευματικότητα, πίστη, θείος λόγος και θαύματα – αντιμετωπίζονται ως πρόληψη, διότι οι άνθρωποι έχουν αποκηρύξει το θείο.

 

Αν η ανθρώπινη φυλή είναι σε θέση να βελτιώσει τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη σκέψη της βασίζοντάς τα σε ηθικές αξίες, θα είναι δυνατόν ο πολιτισμός να επιζήσει και ακόμα και θαύματα να συμβούν ξανά στον ανθρώπινο κόσμο. Πολλές φορές στο παρελθόν, πολιτισμοί που ήταν τόσο θεϊκοί όσο και ανθρώπινοι εμφανίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο, και βοήθησαν τους ανθρώπους να φτάσουν σε μια πιο αληθινή κατανόηση της ζωής και του σύμπαντος. Όταν οι άνθρωποι δείχνουν τον κατάλληλο σεβασμό και ευλάβεια προς τον Ντάφα, όπως Αυτός εκδηλώνεται εδώ σε αυτόν τον κόσμο, αυτοί, η φυλή τους ή το έθνος τους θα απολαμβάνουν ευλογίες ή δόξα. Ήταν ο Ντάφα – ο Μέγας Τρόπος του σύμπαντος – που δημιούργησε τα ουράνια σώματα, το σύμπαν, τη ζωή και όλη τη δημιουργία. Κάθε ον που παρεκκλίνει από Αυτόν είναι πραγματικά διεφθαρμένο. Κάθε άτομο που μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον Ντάφα είναι πραγματικά ένα καλό άτομο και θα ανταμειφθεί και ευλογηθεί με υγεία και ευτυχία. Ως καλλιεργητής, αν γίνετε ένα με τον Ντάφα θα φωτιστείτε – θα είστε ένα θείο ον.

 

Λι Χονγκτζί,

24 Μαΐου 2015

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λουν γιου................................................................................................................................... 3

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ........................................................................................................................ 7

Γνήσια Καθοδήγηση των Ανθρώπων προς Υψηλά Επίπεδα........................................................... 7

Διαφορετικά Επίπεδα Έχουν Διαφορετικό Φα............................................................................... 10

Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι το Μοναδικό Κριτήριο για να Διακρίνετε Καλούς και Κακούς ανθρώπους 13

Το Τσιγκόνγκ είναι Προϊστορικός Πολιτισμός.............................................................................. 14

Το Τσιγκόνγκ είναι Άσκηση Καλλιέργειας................................................................................... 17

Γιατί το Γκονγκ σας δεν Αυξάνεται με την Εξάσκηση;................................................................. 19

Χαρακτηριστικά του Φάλουν Ντάφα............................................................................................. 25

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ.................................................................................................................. 30

Το Ζήτημα του Τρίτου Ματιού...................................................................................................... 30

Η Υπερφυσική Ικανότητα της Διόρασης....................................................................................... 38

Η Υπερφυσική Ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος.......................................... 39

Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια............................................................... 42

Το Ζήτημα της Επιδίωξης.............................................................................................................. 46

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ........................................................................................................................ 52

Βλέπω Όλους τους Ασκούμενους ως Μαθητές μου.................................................................... 52

Το Τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο και ο Βουδισμός...................................................................... 52

Ασκώντας Μόνο Έναν Τρόπο Καλλιέργειας................................................................................ 55

Εξαιρετικές Ικανότητες και Δυναμικό του Γκονγκ........................................................................ 58

Αντίστροφη Καλλιέργεια και Δανεισμός Γκονγκ.......................................................................... 58

Κατοχή από Ζώο ή Πνεύμα........................................................................................................... 63

Η Συμπαντική Γλώσσα.................................................................................................................. 67

Τι Έχει Δώσει ο Δάσκαλος στους Ασκούμενους;......................................................................... 69

Ενεργειακό Πεδίο.......................................................................................................................... 73

Πώς Πρέπει οι Ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα να Διαδίδουν την Εξάσκηση;............................ 74

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.................................................................................................................. 77

Απώλεια και Κέρδος..................................................................................................................... 77

Μεταμόρφωση του Κάρμα............................................................................................................ 78

Αναβαθμίζοντας το Σίνσινγκ......................................................................................................... 84

Γκουάν Ντινγκ............................................................................................................................... 88

Η Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος.......................................................................... 90

ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ.................................................................................................................. 96

Το Έμβλημα Φάλουν..................................................................................................................... 96

Η Σχολή Τσίμεν............................................................................................................................. 97

Ασκώντας Κακή Καλλιέργεια....................................................................................................... 99

Διπλή Καλλιέργεια Άντρα και Γυναίκας..................................................................................... 101

Ταυτόχρονη Καλλιέργεια Νου και Σώματος............................................................................... 102

Φάσεν.......................................................................................................................................... 103

Καθαγίαση................................................................................................................................... 104

Τζουγιόου Κε.............................................................................................................................. 109

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ....................................................................................................................... 110

Παραφροσύνη Καλλιέργειας....................................................................................................... 110

Δαιμονική Παρέμβαση στην Καλλιέργεια................................................................................... 116

Δαιμονική Παρέμβαση από τον Ίδιο σας τον Νου...................................................................... 120

Η Κύρια Συνείδησή σας Πρέπει να Κυριαρχεί............................................................................ 124

Ο Νους σας Πρέπει να Είναι Ορθός........................................................................................... 124

Το Τσιγκόνγκ των Πολεμικών Τεχνών........................................................................................ 129

Η Νοοτροπία της Επίδειξης......................................................................................................... 132

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ................................................................................................................ 135

Το Ζήτημα της Αφαίρεσης Ζωής................................................................................................. 135

Το Ζήτημα της Κατανάλωσης Κρέατος...................................................................................... 138

Ζήλια............................................................................................................................................ 142

Το Ζήτημα της Θεραπείας Ασθενειών........................................................................................ 145

Νοσοκομειακή Θεραπεία και Θεραπεία με Τσιγκόνγκ............................................................... 149

ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ.................................................................................................................... 153

Μπιγκού....................................................................................................................................... 153

Κλέβοντας Τσι............................................................................................................................. 154

Συλλέγοντας Τσι.......................................................................................................................... 156

Αυτός που Ασκεί Καλλιέργεια Αποκτά το Γκονγκ..................................................................... 158

Το Ουράνιο Κύκλωμα................................................................................................................. 163

Η Προσκόλληση του Φανατισμού............................................................................................... 169

Καλλιέργεια του Λόγου.............................................................................................................. 171

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ.................................................................................................................... 173

Το Τσιγκόνγκ και οι Σωματικές Ασκήσεις.................................................................................. 173

Οι Σκέψεις................................................................................................................................... 174

Ένας Διαυγής και Καθαρός Νους............................................................................................... 179

Εγγενής Ποιότητα........................................................................................................................ 182

Φώτιση......................................................................................................................................... 184

Άνθρωποι με Σπουδαία Εγγενή Ποιότητα................................................................................... 188

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ......................................................................................................................... 195


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ

Γνήσια Καθοδήγηση των Ανθρώπων προς Υψηλά Επίπεδα

Σε όλη την πορεία των διαλέξεών μου σχετικά με τον Φα[2] και την άσκηση καλλιέργειας υπήρξα υπεύθυνος προς την κοινωνία και τους ασκούμενους. Τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν πολύ καλά και η επίδρασή τους σε ολόκληρη την κοινωνία ήταν κι αυτή πολύ καλή. Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ[3] που δίδασκαν τσιγκόνγκ. Όλα όσα δίδασκαν ανήκαν στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Βέβαια δεν λέω ότι οι μέθοδοί τους δεν ήταν καλές. Απλά επισημαίνω ότι δεν δίδαξαν τίποτα σε υψηλότερο επίπεδο. Γνωρίζω την κατάσταση του τσιγκόνγκ σε ολόκληρη την χώρα και μπορώ να πω πως αυτή τη στιγμή είμαι ο μόνος που διδάσκει πραγματικά τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα εδώ στην Κίνα και στο εξωτερικό. Γιατί όμως δεν έχει κάνει κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή να διδάξει τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα; Διότι αυτό εμπεριέχει τεράστια ζητήματα, των οποίων η προέλευση ιστορικά πάει πολύ βαθιά, εμπεριέχει ένα ευρύ πεδίο πολλών και πολύ σοβαρών θεμάτων και τα ερωτήματα που αναδύονται είναι εξαιρετικά διαπεραστικά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να διδάξει ο οποιοσδήποτε, γιατί εμπεριέχει πράγματα από τρόπους άσκησης πολλών σχολών του τσιγκόνγκ. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί από τους ασκούμενούς μας που μελετούν μια μέθοδο άσκησης σήμερα και κάποια άλλη αύριο έχουν ήδη προκαλέσει μεγάλη ακαταστασία στα σώματά τους. Η καλλιέργειά τους είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Έτσι, ενώ άλλοι προοδεύουν παίρνοντας τον κύριο δρόμο καλλιέργειας, αυτοί είναι στους παράπλευρους δρόμους. Όταν ασκούνται με τον έναν τρόπο, επεμβαίνει ο άλλος τρόπος. Όταν ασκούνται με τον άλλον, επεμβαίνει ο πρώτος. Έτσι όλα τους παρεμποδίζουν και δεν μπορούν πλέον να καλλιεργηθούν.

 

Είναι ανάγκη να τα βάλουμε σε τάξη όλα αυτά για εσάς. Θα διατηρήσουμε τα καλά στοιχεία, θα αφαιρέσουμε τα άσχημα και θα διασφαλίσουμε ότι στο εξής θα είστε σε θέση να ασκήσετε καλλιέργεια. Ωστόσο πρέπει να είστε εδώ για να μελετήσετε αληθινά αυτόν τον Ντάφα[4]. Εάν διατηρείτε διάφορες προσκολλήσεις και έρχεστε εδώ για να αποκτήσετε υπερφυσικές ικανότητες, να θεραπευθείτε από αρρώστιες, να ακούσετε διάφορες θεωρίες ή έρχεστε με διάφορες κακόβουλες σκέψεις, τότε δεν πρόκειται τίποτα να πετύχει. Όπως έχω αναφέρει, αυτό όλο γίνεται, διότι είμαι ο μόνος που κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κάτι σαν κι αυτό και δεν θα διδάσκω μ’ αυτόν τον τρόπο για πάντα. Νομίζω πως όσοι μπορούν να ακούσουν τις διαλέξεις μου προσωπικά, θα έλεγα ειλικρινά πως είναι... Μελλοντικά θα καταλάβετε ότι αυτή η χρονική περίοδος είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Φυσικά πιστεύουμε στην προκαθορισμένη σχέση. Όλοι κάθεστε εδώ λόγω προκαθορισμένης σχέσης.

 

Σκεφτείτε το ο καθένας: Ποια είναι η σημασία της διδασκαλίας τσιγκόνγκ προς τα υψηλά επίπεδα; Δεν είναι η προσφορά σωτηρίας στην ανθρωπότητα; Προσφορά σωτηρίας στην ανθρωπότητα σημαίνει ότι θα ασκήσετε αληθινά καλλιέργεια και όχι μόνο για θεραπεία αρρώστιας και διατήρηση υγείας. Κατά συνέπεια η γνήσια άσκηση καλλιέργειας απαιτεί από τους ασκούμενους ένα υψηλότερο σίνσινγκ[5]. Ο καθένας σας κάθεται εδώ για να μάθει αυτόν τον Ντάφα, γι’ αυτό θα πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν αληθινοί ασκούμενοι και να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις. Εάν έρχεστε να μάθετε τη μέθοδο και τον Ντάφα έχοντας στο μυαλό σας διάφορες επιδιώξεις, δεν θα μάθετε τίποτα. Για να σας πω την αλήθεια, ολόκληρη η διαδικασία της καλλιέργειας για έναν ασκούμενο είναι η συνεχής εγκατάλειψη των ανθρώπινων προσκολλήσεων. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία οι άνθρωποι ανταγωνίζονται, εξαπατούν και βλάπτουν ο ένας τον άλλον για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Όλες αυτές οι νοοτροπίες θα πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ειδικά για τους ανθρώπους που μαθαίνουν τη μέθοδο άσκησης σήμερα, αυτές οι νοοτροπίες θα πρέπει να εγκαταλειφθούν ακόμη περισσότερο.

 

Δεν μιλώ για θεραπεία ασθενειών εδώ και ούτε κάνουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο ως γνήσιοι ασκούμενοι δεν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια με άρρωστο σώμα. Θα καθαρίσω το σώμα σας. Αυτός ο καθαρισμός θα γίνει μόνο γι’ αυτούς που έρχονται αληθινά να μάθουν τη μέθοδο άσκησης και τον Φα. Τονίζουμε ένα σημείο: Εάν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε την προσκόλληση ή την έγνοια σας για την αρρώστια, τότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε και ούτε μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Γιατί όμως είναι έτσι; Είναι έτσι γιατί υπάρχει τέτοια αρχή στο σύμπαν. Όλες οι συνηθισμένες ανθρώπινες υποθέσεις σύμφωνα με τη Σχολή του Φο προέρχονται από προκαθορισμένες σχέσεις. Γι’ αυτό η γέννηση, τα γηρατειά, η αρρώστια και ο θάνατος υπάρχουν μ’ αυτή τη μορφή για τους κοινούς ανθρώπους. Είναι λόγω του κάρμα που προέρχεται από παλιότερες αδικίες και κάποιος έχει αρρώστιες ή βάσανα. Υποφέροντας λοιπόν βάσανα ξεπληρώνει το καρμικό του χρέος και κανείς δεν μπορεί έτσι επιπόλαια αυτό να το αλλάξει. Αλλάζοντάς το σημαίνει ότι κάποιος, αν και χρωστάει, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το χρέος του κι αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι απερίσκεπτα. Κάνοντας διαφορετικά ισοδυναμεί με αδικία.

 

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η περίθαλψη ασθενών, η θεραπεία των ασθενειών τους και η βελτίωση της υγείας τους είναι καλές πράξεις. Κατά την άποψή μου δεν έχουν θεραπεύσει πραγματικά τις ασθένειες. Αντί να τις εξαλείψουν, είτε τις έχουν αναβάλει είτε τις έχουν μετασχηματίσει. Για να εξαλειφθούν πραγματικά τέτοιες συμφορές, πρέπει να εξαλειφθεί το κάρμα. Εάν όντως μπορεί κάποιος αληθινά να θεραπεύσει μια ασθένεια και να εξαλείψει εντελώς τέτοιο κάρμα, το επίπεδό του θα πρέπει πράγματι να είναι πολύ υψηλό. Επομένως σίγουρα θα έχει ήδη αντιληφθεί μια αλήθεια: Ότι οι αρχές της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας δεν μπορούν να παραβιαστούν έτσι επιπόλαια. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ένας ασκούμενος μπορεί από τη συμπόνια του να κάνει μερικές καλές πράξεις, βοηθώντας στην περίθαλψη ασθενών, στην ανακούφιση από τις αρρώστιές τους ή στη συντήρηση της υγείας τους – αυτό επιτρέπεται. Όμως δεν μπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες άλλων ανθρώπων ολοκληρωτικά. Εάν η αιτία της αρρώστιας ενός κοινού ανθρώπου αφαιρεθεί, τότε ένας μη ασκούμενος θα φύγει χωρίς αρρώστια. Βγαίνοντας αυτός ο άνθρωπος έξω από την πόρτα θα παραμείνει κοινός άνθρωπος. Θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται τους άλλους για προσωπικό κέρδος όπως οι υπόλοιποι κοινοί άνθρωποι. Πώς μπορεί το κάρμα του να εξαλειφθεί έτσι επιπόλαια; Αυτό είναι απολύτως απαγορευμένο.

 

Γιατί όμως αυτό μπορεί να γίνει για έναν ασκούμενο; Διότι κανένας δεν είναι πιο πολύτιμος από έναν ασκούμενο. Θέλει να ασκήσει καλλιέργεια και αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Στον Βουδισμό οι άνθρωποι μιλούν για τη «Φύση του Φο». Όταν η «Φύση του Φο» ενός ανθρώπου αναδυθεί, τα Φωτισμένα Όντα μπορούν να τον βοηθήσουν. Τι σημαίνει αυτό; Εάν ρωτάτε εμένα –δεδομένου ότι εγώ διδάσκω τη μέθοδο άσκησης σε υψηλά επίπεδα– θα σας πω ότι αυτό εμπεριέχει αρχές των υψηλών επιπέδων, καθώς και ζητήματα τεράστιας σημασίας. Εμείς βλέπουμε ότι σ’ αυτό το σύμπαν μια ανθρώπινη ζωή δεν δημιουργείται μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία – η δημιουργία της πραγματικής ζωής ενός ανθρώπου συμβαίνει στον χώρο του σύμπαντος. Επειδή υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ύλης διαφόρων ειδών μέσα σ’ αυτό το σύμπαν, αυτή η ύλη μπορεί μέσω αλληλεπιδράσεων να δημιουργήσει ζωή. Με άλλα λόγια, η αρχική ζωή ενός ανθρώπου προέρχεται από το σύμπαν. Ο χώρος του σύμπαντος είναι από τη φύση του καλοκάγαθος και συνταυτίζεται με το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Έτσι ο άνθρωπος κατά τη γέννηση είναι ταυτισμένος μ’ αυτό το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, όπως ο αριθμός των ζωών αυξάνεται, μια συλλογική μορφή κοινωνικών σχέσεων αναπτύσσεται, μέσα στην οποία μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν εγωισμό κι έτσι βαθμιαία το επίπεδό τους θα πέσει. Εάν δεν μπορούν να παραμείνουν σ’ αυτό το χαμηλότερο επίπεδο, θα πρέπει να πέσουν ακόμα περισσότερο. Και σ’ αυτό το επίπεδο όμως μπορεί και πάλι να γίνουν χειρότεροι και να μην είναι ικανοί ούτε εκεί να μείνουν. Έτσι θα συνεχίσουν να πέφτουν κι άλλο, μέχρι που στο τέλος φτάνουν σ’ αυτό το επίπεδο των ανθρώπων.

 

Ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία είναι στο ίδιο επίπεδο. Βλέποντάς το από τη σκοπιά των υπερφυσικών ικανοτήτων ή των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων, αυτές οι ζωές με το που πέσανε σ’ αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί. Όμως λόγω της καλοκάγαθης συμπόνιας τους τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα τούς έδωσαν άλλη μια ευκαιρία και δημιούργησαν αυτό το ειδικό περιβάλλον και αυτή τη μοναδική διάσταση. Όλες οι ζωές σ’ αυτή τη διάσταση είναι διαφορετικές από εκείνες στις άλλες διαστάσεις του σύμπαντος. Οι ζωές σ’ αυτή τη διάσταση δεν μπορούν να δουν τις ζωές σε άλλες διαστάσεις ή την αλήθεια του σύμπαντος. Έτσι αυτά τα ανθρώπινα όντα έχουν ουσιαστικά πέσει μέσα σ’ έναν κόσμο ψευδαίσθησης. Προκειμένου να θεραπευτούν οι αρρώστιες τους ή να εξαλειφθούν συμφορές και κάρμα, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ασκήσουν καλλιέργεια και να επιστρέψουν στον αρχικό, αληθινό τους εαυτό. Όλες οι διαφορετικές σχολές καλλιέργειας μ’ αυτόν τον τρόπο το βλέπουν. Ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός τού να είναι κανείς άνθρωπος. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος θέλει να ασκήσει καλλιέργεια, θεωρείται ότι έχει ξεπροβάλει η «Φύση του Φο» του. Αυτή η σκέψη είναι η πλέον πολύτιμη, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό και να ξεπεράσει το συνηθισμένο ανθρώπινο επίπεδο.

 

Ίσως όλοι να έχετε ακούσει αυτό το ρητό στον Βουδισμό: «Όταν η "Φύση του Φο" ενός ανθρώπου εμφανίζεται, τραντάζει "τον Κόσμο των Δέκα Κατευθύνσεων"[6]». Όποιος το δει αυτό θα έρθει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο άνευ όρων. Στην παροχή σωτηρίας στην ανθρωπότητα, η Σχολή του Φο δεν θέτει συνθήκες ούτε αναζητά ανταλλάγματα και βοηθάει άνευ όρων. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τους ασκούμενους. Αλλά για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, που απλά θέλει να γιατρέψει τις αρρώστιές του και να παραμείνει συνηθισμένος άνθρωπος, ό,τι κι αν κάνουμε δεν θα πετύχει. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Θα ασκήσω καλλιέργεια, αφού θεραπευτεί η αρρώστιά μου». Όμως για την άσκηση καλλιέργειας, δεν υπάρχουν καθόλου προϋποθέσεις – αν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια τότε απλά ασκήστε καλλιέργεια. Ωστόσο τα σώματα μερικών ανθρώπων έχουν ασθένειες και άλλοι φέρουν ακατάστατα μηνύματα στα σώματά τους. Μερικοί δεν έχουν ασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν ασκήσει για αρκετές δεκαετίες και ακόμα περιπλανιούνται στο επίπεδο του τσι[7] χωρίς να έχουν προοδεύσει στην καλλιέργεια.

 

Τι θα έπρεπε να κάνουμε γι’ αυτό; Θα καθαρίσουμε τα σώματά τους και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να ασκήσουν καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα. Υπάρχει μετάβαση από το χαμηλότερο επίπεδο άσκησης καλλιέργειας κι αυτό για να καθαριστεί το σώμα σας εντελώς. Όλα τα άσχημα πράγματα στον νου σας, το καρμικό πεδίο που περιβάλλει το σώμα σας και τα στοιχεία που καθιστούν το σώμα σας νοσηρό θα καθαριστούν. Εάν δεν καθαριστούν, τότε πώς με ένα τόσο βρώμικο και μαύρο σώμα και μ’ έναν ακάθαρτο νου θα μπορέσετε να καλλιεργηθείτε προς τα υψηλότερα επίπεδα; Δεν ασκούμε τσι εδώ. Δεν χρειάζεται να ασκήσετε τέτοια χαμηλού επιπέδου πράγματα – θα σας σπρώξουμε πέρα απ’ αυτό, βοηθώντας το σώμα σας να φτάσει σε μια κατάσταση ελεύθερη από οποιαδήποτε ασθένεια. Στο μεταξύ θα εγκαταστήσουμε στο σώμα σας ένα ολοκληρωμένο σύστημα έτοιμων μηχανισμών, απαραίτητων για τη δημιουργία θεμελίων στο χαμηλό επίπεδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα ασκήσετε καλλιέργεια σε πολύ υψηλό επίπεδο.

 

Σύμφωνα με τις συμβάσεις της άσκησης καλλιέργειας υπάρχουν τρία επίπεδα (περιλαμβάνοντας το τσι). Στη γνήσια όμως άσκηση καλλιέργειας υπάρχουν συνολικά δύο κύρια επίπεδα (αποκλείοντας την εξάσκηση του τσι). Το ένα είναι η «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» (Σι Τζιάν Φα)[8] καλλιέργεια, ενώ το άλλο είναι η «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» (Τσου Σι Τζιάν Φα) καλλιέργεια. Οι «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» και «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειες είναι διαφορετικές από το «πέραν του κόσμου» και το «εν μέσω του κόσμου» που αναφέρουν στους ναούς και τα οποία είναι θεωρητικοί όροι. Η δική μας είναι ο γνήσιος μετασχηματισμός του ανθρώπινου σώματος μέσω άσκησης καλλιέργειας σε δύο κύρια επίπεδα. Επειδή κατά τη διάρκεια τής «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας το σώμα θα καθαρίζεται συνεχώς, όταν κάποιος φτάσει στην υψηλότερη μορφή του «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου», το σώμα του θα αντικατασταθεί ολοκληρωτικά από ύλη υψηλής ενέργειας. Η «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια είναι βασικά η καλλιέργεια του σώματος ενός Φο. Αυτό το σώμα αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας και όλες οι υπερφυσικές ικανότητες θα αναπτυχθούν ξανά. Αυτά είναι τα δύο κύρια επίπεδα στα οποία αναφερόμαστε.

 

Εμείς πιστεύουμε στην προκαθορισμένη σχέση. Έτσι μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα για όλους σας εδώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο περισσότερους από δύο χιλιάδες ανθρώπους. Μπορώ επίσης να τα κάνω για μερικές χιλιάδες ή περισσότερους, ακόμη και για πάνω από δέκα χιλιάδες ανθρώπους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ασκηθείτε σε χαμηλό επίπεδο. Αφού καθαρίσουμε τα σώματά σας, σας ωθούμε ψηλότερα και εγκαθιστούμε στο σώμα σας ένα πλήρες σύστημα άσκησης καλλιέργειας. Έτσι από την αρχή κιόλας ασκείτε καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο αυτό γίνεται μόνο για τους ασκούμενους που έχουν έρθει ειλικρινά να ασκήσουν καλλιέργεια. Δεν σημαίνει ότι απλά και μόνο επειδή κάθεστε εδώ πως είστε και ασκούμενος. Αυτά τα πράγματα σάς δίνονται εφόσον μπορείτε να αλλάξετε ριζικά τον τρόπο σκέψης σας και δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Αργότερα θα καταλάβετε τι έχω δώσει στον καθένα σας. Ούτε μιλάμε απλά για θεραπεία ασθενειών εδώ. Μιλάμε για την ολική ρύθμιση των σωμάτων των ασκουμένων, για να μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Με ένα άρρωστο σώμα δεν μπορείτε καθόλου να αναπτύξετε γκονγκ[9]. Επομένως δεν πρέπει να έρχεστε σε μένα για τη θεραπεία των ασθενειών σας κι ούτε εγώ πρόκειται να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Ο βασικός σκοπός της εμφάνισής μου στο κοινό είναι να καθοδηγήσω τους ανθρώπους στα υψηλά επίπεδα – γνήσια καθοδήγηση των ανθρώπων προς υψηλά επίπεδα.

Διαφορετικά Επίπεδα Έχουν Διαφορετικό Φα

Στο παρελθόν πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ είπαν ότι το τσιγκόνγκ έχει αρχικό, ενδιάμεσο και ανώτερο επίπεδο. Άλλα όλα αυτά αφορούσαν το τσι μόνο στο επίπεδο εξάσκησης του τσι, παρ’ όλο που κι αυτά ήταν καταταγμένα σε επίπεδα – αρχικό, ενδιάμεσο και ανώτερο. Όσον αφορά τα γνήσια ζητήματα υψηλών επιπέδων, οι περισσότεροι ασκούμενοι του τσιγκόνγκ δεν γνώριζαν τίποτα για αυτά – τίποτα απολύτως. Από τώρα και στο εξής όλα όσα θα αναφέρουμε θα είναι ο Φα στα υψηλά επίπεδα. Επιπλέον θα αποκαταστήσω την υπόληψη της άσκησης καλλιέργειας. Στις διαλέξεις μου θα μιλήσω για μερικά νοσηρά φαινόμενα στην κοινότητα των καλλιεργητών. Θα εξετάσω επίσης το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε τέτοια φαινόμενα. Η διδασκαλία ενός συστήματος καλλιέργειας και του Φα σε υψηλά επίπεδα περιλαμβάνει πολλές όψεις και πολλά σημαντικά ζητήματα, από τα οποία ορισμένα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα ήθελα να τα αναδείξω και αυτά. Ορισμένες παρεμβάσεις στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, ειδικά στην κοινότητα των καλλιεργητών, προέρχονται από άλλες διαστάσεις. Θα ήθελα να τα γνωστοποιήσω και αυτά. Ταυτόχρονα θα λύσω αυτά τα προβλήματα για τους ασκούμενους. Εάν αυτά τα προβλήματα μείνουν άλυτα, θα σας είναι αδύνατον να ασκήσετε καλλιέργεια. Για να λυθούν ριζικά αυτά τα ζητήματα, πρέπει να σας φροντίσουμε όλους σαν γνήσιους ασκούμενους. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να αλλάξετε νοοτροπία αμέσως. Θα αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας σταδιακά κατά τη διάρκεια των διαλέξεων που ακολουθούν. Επίσης ελπίζω πως ο καθένας θα δώσει προσοχή σ’ αυτά που ακούει. Ο τρόπος που εγώ διδάσκω άσκηση καλλιέργειας είναι διαφορετικός από τον τρόπο των άλλων. Μερικοί διδάσκουν μιλώντας εν συντομία για το πώς λειτουργεί η μέθοδος εξάσκησής τους. Μετά σας μεταφέρουν τα μηνύματά τους, σας διδάσκουν μια σειρά ασκήσεων και αυτό είναι όλο. Ο κόσμος είναι ήδη συνηθισμένος σ’ αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας.

 

Η γνήσια μετάδοση ενός συστήματος καλλιέργειας απαιτεί τη διδασκαλία του Φα ή του Τάο. Μέσα σε δέκα διαλέξεις θα γνωστοποιήσω όλες τις υψηλού επιπέδου αρχές, έτσι ώστε να μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια. Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε καθόλου να ασκήσετε καλλιέργεια. Όλα όσα έχουν διδάξει οι άλλοι είναι πράγματα στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα, δεν θα πετύχετε στην καλλιέργεια χωρίς την καθοδήγηση του Φα των υψηλών επιπέδων. Αυτό μοιάζει με τη φοίτηση στο σχολείο – εάν πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο με βιβλία του δημοτικού, θα είστε ακόμη μαθητής του δημοτικού. Μερικά άτομα σκέφτονται ότι έχουν μάθει πολλές μεθόδους, όπως αυτή ή την άλλη μέθοδο άσκησης και έχουν ένα σωρό πτυχία αποφοίτησης, αλλά παρ’ όλα αυτά το γκονγκ τους δεν έχει κάνει καμία πρόοδο. Έχουν την εντύπωση ότι αυτή είναι η αληθινή ουσία του τσιγκόνγκ και ότι αυτά είναι το τσιγκόνγκ όλο κι όλο. Όχι, αυτά είναι μόνο ένα επιφανειακό κομμάτι του τσιγκόνγκ και μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο. Το τσιγκόνγκ είναι κάτι πολύ περισσότερο απ’ αυτό – είναι άσκηση καλλιέργειας και κάτι εξαιρετικά ευρύ και βαθύ. Επιπλέον σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν διαφορετικοί Φα. Κατά συνέπεια διαφέρει από τις μεθόδους άσκησης του τσι που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα είναι το ίδιο, όσες κι αν μάθετε. Για παράδειγμα, αν και έχετε μελετήσει αγγλικά βιβλία δημοτικού, αμερικάνικα βιβλία δημοτικού, γιαπωνέζικα βιβλία δημοτικού και κινέζικα βιβλία δημοτικού, παραμένετε μαθητής του δημοτικού. Όσα περισσότερα μαθήματα χαμηλού επιπέδου τσιγκόνγκ κάνετε και όσα περισσότερα απ’ αυτά έχετε απορροφήσει, σε τόσο μεγαλύτερη ζημιά έχετε υποβάλλει τον εαυτό σας – το σώμα σας είναι ήδη άνω κάτω.

 

Πρέπει να τονίσω ένα ακόμα ζήτημα: Η δική μας μέθοδος άσκησης καλλιέργειας απαιτεί τη διδασκαλία και της μεθόδου καλλιέργειας και του Φα. Μερικοί μοναχοί στους ναούς, ειδικά εκείνοι του Βουδισμού Ζεν, μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις. Μόλις μαθαίνουν πως πρόκειται για τη διδασκαλία του Φα, είναι απρόθυμοι να ακούσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο Βουδισμός Ζεν πιστεύει ότι ο Φα δεν πρέπει να διδάσκεται, ότι ο Φα δεν είναι Φα εάν διδάσκεται και ότι δεν υπάρχει κανένας διδάξιμος Φα – κάποιος μπορεί να καταλάβει κάτι μόνο μέσω της καρδιάς και της ψυχής του. Κατά συνέπεια μέχρι σήμερα ο Βουδισμός Ζεν δεν είναι σε θέση να διδάξει οποιονδήποτε Φα. Ο Πατριάρχης του Βουδισμού Ζεν, ο Μποντιντάρμα, δίδαξε τέτοια πράγματα βασισμένα σε μια δήλωση του Σακιαμούνι[10], ο οποίος είπε: «Κανένα Ντάρμα[11] δεν είναι οριστικό». Έτσι ίδρυσε τον Βουδισμό Ζεν βασισμένο σ’ αυτή τη δήλωση του Σακιαμούνι. Εμείς θεωρούμε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας να είναι σαν «Σκάβοντας μέσα στο Κέρατο του Ταύρου»[12]. Γιατί λέγεται ότι είναι σαν να σκάβεις μέσα στο κέρατο του ταύρου; Όταν ο Μποντιντάρμα άρχισε να σκάβει, θεώρησε ότι ήταν αρκετά ευρύχωρο. Όταν ο Πατριάρχης ΙΙ έσκαψε, διαπίστωσε ότι δεν ήταν και τόσο. Ήταν ακόμα διαβατό τον καιρό του Πατριάρχη ΙΙΙ, αλλά για τον Πατριάρχη ΙV ήταν ήδη πολύ στενό. Δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χώρος να προχωρήσει κάποιος περισσότερο για τον Πατριάρχη V. Και όταν έφτασε ο καιρός του Χουινένγκ του Πατριάρχη VΙ, ακολουθώντας αυτόν τον ίδιο δρόμο, είχαν ήδη φθάσει σε αδιέξοδο και δεν μπορούσαν πλέον να προχωρήσουν. Εάν σήμερα επισκεφτείτε Βουδιστή του Ζεν για να μελετήσετε το Ντάρμα, δεν θα πρέπει να κάνετε καθόλου ερωτήσεις. Εάν τύχει και τον ρωτήσετε, θα γυρίσει και θα σας χτυπήσει στο κεφάλι με μια βέργα, που αποκαλείται «προειδοποίηση βέργας». Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ρωτάτε για να μάθετε και θα πρέπει να φωτιστείτε από μόνοι σας. Θα μπορούσατε να πείτε: «Ήρθα να μελετήσω γιατί δεν γνωρίζω τίποτα. Να φωτιστώ, πάνω σε τι; Γιατί με χτυπάς με τη βέργα;». Αυτό δείχνει ότι ο Βουδισμός Ζεν έχει φθάσει στο τέρμα του κέρατος του ταύρου και δεν υπάρχει τίποτα πλέον να διδάξει. Ακόμη και ο Μποντιντάρμα δήλωσε ότι η διδασκαλία του μπορούσε να μεταβιβαστεί μόνο σε έξι γενιές και μετά απ’ αυτές δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα. Αρκετοί αιώνες έχουν περάσει. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και σήμερα κρατάνε σταθερά τα δόγματα του Βουδισμού Ζεν. Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της δήλωσης του Σακιαμούνι «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό»; Το επίπεδο του Σακιαμούνι ήταν το Ταθαγκάτα[13]. Πολλοί μοναχοί, στα χρόνια που ακολούθησαν, δεν κατάφεραν να φωτιστούν στο επίπεδο του Σακιαμούνι, στο ύψος του δικού του πεδίου αντίληψης, στο αληθινό νόημα του Ντάρμα που δίδαξε ή στο πραγματικό νόημα αυτού που είπε. Έτσι οι άνθρωποι αργότερα το ερμήνευσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με αποτέλεσμα μεγάλη σύγχυση. Νόμισαν ότι το «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό» σήμαινε ότι κανείς δεν θα έπρεπε να το διδάξει και πως δεν θα ήταν Ντάρμα εάν διδάσκονταν. Στην πραγματικότητα δεν σημαίνει αυτό. Όταν ο Σακιαμούνι φωτίστηκε κάτω από ένα Μπόντι δένδρο, δεν έφτασε στο επίπεδο του Ταθαγκάτα αμέσως. Στη διάρκεια της σαρανταεννιάχρονης διδασκαλίας του Ντάρμα του βελτίωνε σταθερά τον εαυτό του. Όποτε αναβάθμιζε τον εαυτό του σε ανώτερο επίπεδο, κοίταζε πίσω και συνειδητοποιούσε ότι το Ντάρμα που μόλις είχε διδάξει ήταν όλο λάθος. Όταν πάλι προόδευε ανακάλυπτε ότι το Ντάρμα που μόλις δίδαξε ήταν πάλι λάθος. Κάνοντας ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο συνειδητοποιούσε και πάλι ότι το Ντάρμα που μόλις δίδαξε ήταν λαθεμένο. Σε όλα αυτά τα σαράντα εννιά χρόνια προόδευε συνεχώς. Όποτε έφτανε σε ανώτερο επίπεδο, ανακάλυπτε ότι το Ντάρμα που είχε διδάξει στο παρελθόν ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο κατά την αντίληψή του. Επίσης ανακάλυψε ότι το Ντάρμα σε κάθε επίπεδο είναι πάντα η εκδήλωση του Ντάρμα σε εκείνο το επίπεδο, ότι υπάρχει Ντάρμα σε κάθε επίπεδο και ότι κανένα απ’ αυτά δεν είναι η απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος. Το Ντάρμα στα υψηλά επίπεδα είναι πιο κοντά στο χαρακτηριστικό του σύμπαντος απ’ αυτό των χαμηλοτέρων επιπέδων. Συνεπώς δήλωσε: «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό».

 

Στο τέλος ο Σακιαμούνι δήλωσε επίσης: «Δεν έχω διδάξει κανένα Ντάρμα στη ζωή μου». Ο Βουδισμός Ζεν και πάλι παρανόησε αυτά τα λόγια, θεωρώντας ότι εννοούσε πως δεν υπήρχε Ντάρμα να διδαχτεί. Στα τελευταία του χρόνια ο Σακιαμούνι είχε ήδη φθάσει στο επίπεδο του Ταθαγκάτα. Γιατί είπε ότι δεν είχε διδάξει κανένα Ντάρμα; Ποιο ζήτημα πραγματικά προέβαλε; Δήλωνε ότι: «Ακόμη και στο επίπεδό μου, το Ταθαγκάτα, ούτε την απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος έχω δει ούτε ποιο είναι το απόλυτο Ντάρμα». Κατά συνέπεια ζήτησε από τους ανθρώπους αργότερα να μην πάρουν τα λόγια του σαν την απόλυτη ή αμετάβλητη αλήθεια. Διαφορετικά αυτό θα τους περιόριζε στο ίδιο ή σε χαμηλότερο από το Ταθαγκάτα επίπεδο και έτσι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα. Οι άνθρωποι αργότερα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το πραγματικό νόημα αυτής της πρότασης και νόμισαν ότι το Ντάρμα εάν διδαχτεί δεν είναι Ντάρμα – έτσι το κατάλαβαν. Στην πραγματικότητα ο Σακιαμούνι έλεγε ότι υπάρχουν διαφορετικά Ντάρμα σε διαφορετικά επίπεδα και ότι το Ντάρμα σε κάθε επίπεδο δεν είναι η απόλυτη αλήθεια του σύμπαντος. Ωστόσο το Ντάρμα σε ένα δεδομένο επίπεδο αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο στο επίπεδο αυτό. Στην πραγματικότητα μια τέτοιου είδους αρχή εξέφραζε.

 

Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί του Βουδισμού Ζεν, διατηρούσαν μια τέτοιου είδους προκατάληψη και μια τόσο στρεβλωμένη άποψη. Πώς θα μπορούσατε να ασκήσετε και να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας χωρίς διδασκαλία και καθοδήγηση; Υπάρχουν πολλές σχετικές ιστορίες στον Βουδισμό. Μερικοί μπορεί να έχουν διαβάσει για κάποιον που πήγε στον παράδεισο. Φθάνοντας λοιπόν στον παράδεισο ανακάλυψε ότι κάθε λέξη της Διαμαντένιας Σούτρας[14] εκεί πάνω ήταν διαφορετική απ’ αυτήν εδώ κάτω και το νόημα ήταν εντελώς διαφορετικό. Πώς γινόταν και αυτή η Διαμαντένια Σούτρα να είναι διαφορετική απ’ αυτήν στον κοινό ανθρώπινο κόσμο; Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που ισχυρίζονται: «Η Ιερή Βίβλος στον "Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας" είναι εντελώς διαφορετική απ’ αυτήν εδώ κάτω, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Όχι μόνο τα λόγια είναι διαφορετικά, αλλά και τα συμπεράσματα και το νόημα είναι όλα διαφορετικά, σαν να έχουν αλλάξει». Πραγματικά έτσι είναι, γιατί ο ίδιος Φα αλλάζει σε κάθε επίπεδο και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο και όσον αφορά τους ασκούμενους μπορεί να αναλάβει διαφορετικούς καθοδηγητικούς ρόλους σε διαφορετικά επίπεδα.

 

Είναι γνωστό ότι στον Βουδισμό υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται Ξενάγηση στον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας. Εκεί μέσα γράφει ότι καθώς ένας μοναχός καθόταν σε διαλογισμό, το Αρχέγονο Πνεύμα[15] του (Γιουάνσεν) πήγε στον «Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας» και είδε πώς ήταν. Έμεινε για μια μέρα. Όταν επέστρεψε στον ανθρώπινο κόσμο είχαν περάσει έξι χρόνια. Τον είδε τον Παράδεισο; Ναι, τον είδε, αλλά αυτό που είδε δεν ήταν η αληθινή του κατάσταση. Γιατί; Διότι το επίπεδό του δεν ήταν αρκετά υψηλό και αυτό που του παρουσιάστηκε ήταν μόνο η εκδήλωση του «Νόμου του Φο» στο επίπεδό του. Δεν θα μπορούσε να δει την πραγματική του κατάσταση, επειδή ένας κόσμος σαν κι αυτόν είναι εκδήλωση της σύνθεσής του από τον Φα. Έτσι θα έλεγα ότι αυτό είναι το νόημα τού «Κανένα Ντάρμα δεν είναι οριστικό».

Το Τζεν-Σαν-Ρεν είναι το Μοναδικό Κριτήριο για να Διακρίνετε Καλούς και Κακούς ανθρώπους

Στον Βουδισμό πάντα συζητούσαν για το τι είναι ο «Νόμος του Φο». Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που πιστεύουν ότι το Ντάρμα που εκφράζεται στον Βουδισμό είναι ο «Νόμος του Φο» στην ολότητά του. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Το Ντάρμα που δίδαξε ο Σακιαμούνι πριν δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια ήταν μόνο για συνηθισμένους ανθρώπους σε πολύ χαμηλό επίπεδο – διδάχθηκε σ’ εκείνους που μόλις είχαν εξελιχθεί από μια πρωτόγονη κοινωνία και ακόμα είχαν πολύ απλοϊκά μυαλά. Σήμερα είναι η Τελική Περίοδος του Ντάρμα[16] στην οποία αναφέρθηκε. Τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν καλλιέργεια μ’ εκείνο το Ντάρμα. Στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα ακόμα και οι μοναχοί στους ναούς έχουν δυσκολία να σώσουν τον εαυτό τους, πόσω μάλλον να προσφέρουν σωτηρία σε άλλους. Στο Ντάρμα που κήρυξε ο Σακιαμούνι εκείνη την περίοδο, παίρνοντας υπόψη του εκείνη την κατάσταση, δεν δίδαξε όλα όσα ο ίδιος γνώριζε στο επίπεδό του για τον Νόμο του Φο. Επίσης είναι αδύνατον –αυτό το Ντάρμα– να κρατηθεί αμετάβλητο για πάντα.

 

Όπως η κοινωνία αναπτύσσεται, ο ανθρώπινος νους γίνεται πιο περίπλοκος, κάνοντάς το δύσκολο πλέον για τους ανθρώπους να ασκήσουν καλλιέργεια κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το Ντάρμα του Βουδισμού δεν μπορεί να περιλάβει ολόκληρο τον Νόμο του Φο – είναι μονάχα ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον Νόμο του Φο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ακόμα μεγάλοι τρόποι καλλιέργειας στη Σχολή του Φο, οι οποίοι μεταδίδονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Ανά τους αιώνες έχουν μεταβιβαστεί από Δάσκαλο σε μαθητή. Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα και διαφορετικές διαστάσεις έχουν διαφορετικό Φα. Όλα αυτά είναι οι διάφορες εκδηλώσεις του Νόμου του Φο σε διαφορετικές διαστάσεις και σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Σακιαμούνι επίσης ανέφερε ότι υπήρχαν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τρόποι καλλιέργειας για τη Βουδιστική ολοκλήρωση. Ο Βουδισμός ωστόσο περιλαμβάνει μόνο λίγους περισσότερους από δέκα τρόπους καλλιέργειας, όπως Βουδισμός Ζεν, Αγνή Γη, Τιαντάι, Χουαγιάν και Ταντρισμός – αυτά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν ολόκληρο τον Νόμο του Φο. Και εκτός αυτού ούτε ο ίδιος ο Σακιαμούνι κήρυξε όλο το Ντάρμα του – δίδαξε μόνο το κομμάτι που άρμοζε στη δυνατότητα κατανόησης των ανθρώπων εκείνης της εποχής.

 

Τι είναι τότε ο Νόμος του Φο; Το πλέον θεμελιώδες χαρακτηριστικό αυτού του σύμπαντος, το Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα), είναι η υψηλότερη εκδήλωση του Νόμου του Φο. Αυτός είναι ο θεμελιώδης Νόμος του Φο. Ο Νόμος του Φο εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά επίπεδα και αναλαμβάνει διαφορετικούς καθοδηγητικούς ρόλους σε διαφορετικά επίπεδα. Όσο χαμηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο σύνθετος. Αυτό το χαρακτηριστικό, το Τζεν-Σαν-Ρεν, υπάρχει στα μικροσκοπικά μόρια του αέρα, της πέτρας, του ξύλου, του χώματος, του σιδήρου και του χάλυβα, του ανθρώπινου σώματος – σε όλη την ύλη. Στους αρχαίους χρόνους πίστευαν ότι τα «Πέντε Στοιχεία»[17] συνθέτουν όλα τα πράγματα και την ύλη στο σύμπαν. Κι αυτά επίσης φέρουν αυτό το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν. Ένας ασκούμενος μπορεί να καταλάβει τη συγκεκριμένη εκδήλωση του Νόμου του Φο μόνο στο επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η καλλιέργειά του. Αυτό είναι το επίπεδο και η «Θέση Καρπού»[18] της καλλιέργειάς του. Μιλώντας γενικά ο Φα είναι απέραντος. Από τη σκοπιά τού πλέον ανώτατου επιπέδου είναι πολύ απλός, διότι ο Φα μοιάζει με μια πυραμίδα στη μορφή. Στο υψηλότερο σημείο αυτής ο Φα μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: Τζεν-Σαν-Ρεν. Είναι εξαιρετικά σύνθετος όταν εκδηλώνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Πάρτε έναν άνθρωπο για παράδειγμα. Η Σχολή του Τάο θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν. Ένας άνθρωπος έχει φυσικό σώμα, όμως ένας άνθρωπος δεν είναι πλήρης μόνο με ένα υλικό σώμα. Πρέπει να έχει επίσης ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, προσωπικότητα, χαρακτήρα και Αρχέγονο Πνεύμα. Μόνο τότε μπορεί να αποτελέσει έναν πλήρη και ανεξάρτητο άνθρωπο με ατομικότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το σύμπαν μας: Έχει τον γαλαξία μας και άλλους γαλαξίες, καθώς επίσης ζωή και νερό. Όλα αυτά τα μυριάδες πράγματα αποτελούν όψεις της υλικής του ύπαρξης. Την ίδια στιγμή όμως έχει και τον χαρακτήρα του: Τζεν-Σαν-Ρεν. Όλα τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης ενσωματώνουν αυτό το χαρακτηριστικό – ακόμη και τα απολύτως μικροσκοπικά σωματίδια έχουν αυτή την ιδιότητα.

 

Αυτό το χαρακτηριστικό, το Τζεν-Σαν-Ρεν, είναι το κριτήριο που προσδιορίζει τι είναι καλό και τι κακό στο σύμπαν. Τι είναι καλό; Τι είναι κακό; Κρίνεται απ’ αυτό. Το ντε[19] που ανέφεραν οι άνθρωποι στο παρελθόν είναι επίσης το ίδιο. Βέβαια το ηθικό πρότυπο στην σημερινή κοινωνία έχει ήδη αλλάξει και διαστρεβλωθεί. Αν σήμερα κάποιος έχει ως πρότυπο τον Λέι Φενγκ[20], μπορεί να στιγματιστεί ως διανοητικά άρρωστος. Αλλά ποιος στη δεκαετία του ‘50 ή του ‘60 θα έλεγε ότι αυτό το άτομο είναι διανοητικά άρρωστο; Το ανθρώπινο ηθικό πρότυπο ξεπέφτει τρομαχτικά και οι ανθρώπινες ηθικές αξίες αλλοιώνονται καθημερινά. Οι άνθρωποι ακολουθούν μόνο το συμφέρον τους και δεν διστάζουν να βλάψουν τους άλλους για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Αγωνίζονται και παλεύουν ο ένας ενάντια στον άλλον χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο. Σκεφτείτε το όλοι: Θα επιτραπεί αυτό να συνεχιστεί; Όταν κάποιοι κάνουν ένα σφάλμα κι εσείς τους το επισημαίνετε, δεν σας λαμβάνουν καν υπόψη τους – πραγματικά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι κάνουν κάτι λαθεμένο. Μερικοί άνθρωποι αξιολογούν τον εαυτό τους με βάση το ξεπεσμένο ηθικό πρότυπο. Επειδή τα κριτήρια για την αξιολόγηση έχουν αλλάξει, θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο από τους άλλους. Ανεξάρτητα από το πόσο αλλάζει το ανθρώπινο ηθικό πρότυπο, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος παραμένει αμετάβλητο και είναι το μοναδικό κριτήριο που διακρίνει τους καλούς ανθρώπους από τους κακούς. Επομένως ως ασκούμενοι πρέπει να συμπεριφέρεστε ακολουθώντας αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος κι όχι τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό και να προχωρήσετε προς τα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας, πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα μ’ αυτό το κριτήριο. Ως άνθρωπος είστε καλός μόνο εάν μπορείτε να ακολουθείτε αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, το Τζεν-Σαν-Ρεν. Ο άνθρωπος που πηγαίνει ενάντια σ’ αυτό το χαρακτηριστικό είναι πραγματικά κακός. Στον εργασιακό χώρο ή στην κοινωνία μερικοί άνθρωποι ίσως πουν ότι είστε κακός, αλλά μπορεί να μην είστε απαραίτητα κακός. Μερικοί μπορεί να πουν ότι είστε καλός, αλλά ίσως να μην είστε πραγματικά καλός. Ως ασκούμενος, εάν συνταυτιστείτε μ’ αυτό το χαρακτηριστικό, είστε ένας άνθρωπος που έχει επιτύχει το Τάο – ακριβώς τόσο απλή είναι η αρχή.

 

Κατά την άσκηση του Τζεν-Σαν-Ρεν η Σχολή του Τάο τονίζει την καλλιέργεια του Τζεν. Επομένως στη Σχολή του Τάο πιστεύουν στην καλλιέργεια του Τζεν ως μέσο ανάπτυξης της φύσης του ανθρώπου. Θα πρέπει να λέει την αλήθεια, να κάνει πράγματα με ειλικρίνεια, να είναι έντιμος άνθρωπος, να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό και στο τέλος να γίνει ένας Αληθινός Άνθρωπος μέσω της καλλιέργειας. Περιλαμβάνει βέβαια και Ρεν και Σαν, αλλά με έμφαση στην καλλιέργεια του Τζεν. Η Σχολή του Φο τονίζει την καλλιέργεια του Σαν από το Τζεν-Σαν-Ρεν. Η καλλιέργεια του Σαν μπορεί να αναπτύξει μια καρδιά πολύ μεγάλης ευσπλαχνίας και όταν αυτή η καρδιά μεγάλης ευσπλαχνίας εκδηλώνεται, ανακαλύπτετε ότι όλα τα όντα υποφέρουν κι έτσι πλημμυρίζεστε από μια επιθυμία: Να σώσετε όλα τα όντα. Έχουν και Τζεν και Ρεν, αλλά με έμφαση στην καλλιέργεια του Σαν. Το Φάλουν Ντάφα μας, ο Μέγας Δρόμος του Τροχού του Νόμου, είναι βασισμένο στο υψηλότερο πρότυπο του σύμπαντος, Τζεν, Σαν και Ρεν, τα οποία και καλλιεργούμε όλα ταυτόχρονα. Έτσι αυτό που καλλιεργούμε είναι τεράστιο.

Το Τσιγκόνγκ είναι Προϊστορικός Πολιτισμός

Τι είναι το τσιγκόνγκ; Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ μιλούν γι’ αυτό. Αυτό που εγώ λέω είναι διαφορετικό από αυτό που λένε αυτοί. Αυτοί μιλούν για το τσιγκόνγκ στα επίπεδα τους, ενώ εγώ μιλώ για την κατανόηση του τσιγκόνγκ από υψηλότερο επίπεδο και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τη δική τους κατανόηση. Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ υποστηρίζουν ότι στη χώρα μας το τσιγκόνγκ έχει ιστορία δύο χιλιάδων χρόνων. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που λένε ότι έχει ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων. Μερικοί αναφέρουν ότι έχει ιστορία πέντε χιλιάδων χρόνων και προσεγγίζει αυτήν του κινέζικου πολιτισμού μας. Άλλοι λένε ακόμα –με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα– ότι έχει μια ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων και έτσι υπερβαίνει κατά πολύ την ιστορία του κινέζικου πολιτισμού μας. Αλλά, μολαταύτα, η χρονολογία δεν μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ την ιστορία αυτού του ανθρώπινου πολιτισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από υδρόβια φυτά σε υδρόβια ζώα. Κατόπιν μετακόμισαν για να ζήσουν στη γη και μετά στα δέντρα. Στη συνέχεια επέστρεψαν πάλι στη γη, μετασχηματίστηκαν σε πίθηκους και τελικά εξελίχθηκαν στους σύγχρονους ανθρώπους με πολιτισμό και νόηση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό δεν έχουν περάσει πάνω από δέκα χιλιάδες χρόνια από την πραγματική εμφάνιση του ανθρώπινου πολιτισμού. Κοιτάζοντας ακόμη πιο πίσω στον χρόνο δεν υπήρχε καν καταγραφή σημειώσεων με κόμπους[21]. Εκείνοι οι άνθρωποι ντύνονταν με φύλλα δέντρων και έτρωγαν ωμό κρέας. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, βρίσκουμε πως ήταν απολύτως άγριοι και πρωτόγονοι άνθρωποι. Μπορεί να μην ήξεραν καν πώς να χρησιμοποιούν τη φωτιά.

 

Όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Πολλά υπολείμματα αρχαίων πολιτισμών σε πολλά μέρη του κόσμου χρονολογούνται πολύ παλαιότερα από την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μας. Αυτά τα αρχαία υπολείμματα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά προηγμένο επίπεδο τέχνης. Από άποψη καλλιτεχνικής αξίας είναι πράγματι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Η σύγχρονη ανθρωπότητα απλά μιμείται τις τέχνες των αρχαίων λαών, τα δημιουργήματα των οποίων είναι πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Παρ’ όλα αυτά, είναι υπολείμματα ηλικίας άνω των εκατό χιλιάδων χρόνων, μερικών εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, μερικών εκατομμυρίων ή ακόμα και άνω των εκατό εκατομμυρίων χρόνων. Για σκεφτείτε το ο καθένας σας: Δεν καθιστούν περίγελη τη σημερινή ιστορία; Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου αστείο, διότι η ανθρωπότητα συνεχώς βελτιώνεται και ανακαλύπτεται ξανά και ξανά. Έτσι αναπτύσσεται η κοινωνία. Η αρχική της κατανόηση μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή.

 

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ακούσει για τον όρο «προϊστορική κουλτούρα» γνωστή επίσης και σαν «προϊστορικός πολιτισμός». Θα μιλήσουμε για τον προϊστορικό πολιτισμό. Στη γη υπάρχουν οι ήπειροι της Ασίας, της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, της Βόρειας Αμερικής, της Ωκεανίας, της Αφρικής και της Ανταρκτικής. Οι γεωλόγοι τις ονομάζουν ηπειρωτικές πλάκες. Από τον σχηματισμό αυτών των ηπειρωτικών πλακών και μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή πολλές ήπειροι έχουν αναδυθεί από τον πυθμένα του ωκεανού και πολλές ήπειροι έχουν βουλιάξει στον βυθό του. Έχουν περάσει δεκάδες εκατομμύρια χρόνια από τότε που σταθεροποιήθηκαν όπως είναι τώρα. Ωστόσο σε πολλά σημεία κάτω από τα νερά των ωκεανών έχουν ανακαλυφθεί κάποια ψηλά και μεγάλα αρχαία αρχιτεκτονικά έργα. Αυτά τα κτίρια είναι πολύ όμορφα τεχνουργημένα και δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά της σύγχρονής μας ανθρωπότητας. Επομένως θα πρέπει να είχαν χτιστεί πριν βυθιστούν στον πυθμένα του ωκεανού. Ποιοι όμως δημιούργησαν αυτούς τους πολιτισμούς δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν; Εκείνη την περίοδο η ανθρώπινη φυλή δεν ήταν καν πίθηκοι. Πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιας απαράμιλλης σοφίας; Αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο έχουν ανακαλύψει έναν οργανισμό που λέγεται τριλοβίτης και υπήρξε από 260 έως 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτό το είδος οργανισμού εξαφανίστηκε πριν από 260 εκατομμύρια χρόνια. Ένας Αμερικανός επιστήμονας ανακάλυψε ένα απολίθωμα τριλοβίτη με μια ανθρώπινη πατημασιά πάνω του. Η πατημασιά ήταν αποτυπωμένη ολοκάθαρα από κάποιον με παπούτσια. Αυτό δεν καθιστά περίγελους τους ιστορικούς; Πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν ανθρώπινα πλάσματα 260 εκατομμύρια χρόνια πριν, σύμφωνα με τη Δαρβίνεια Θεωρία της Εξέλιξης των Ειδών;

 

Στο μουσείο του Εθνικού Πανεπιστημίου του Περού υπάρχει ένας βράχος που έχει χαραγμένη πάνω του μια ανθρώπινη μορφή. Μετά από έρευνα καθορίστηκε ότι αυτή η ανθρώπινη μορφή χαράχτηκε τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτή η ανθρώπινη μορφή ωστόσο είναι ντυμένη με ρούχα, καπέλο και παπούτσια, με ένα τηλεσκόπιο στο χέρι και παρακολουθεί τα ουράνια σώματα. Πώς μπορούσαν οι άνθρωποι να υφαίνουν ύφασμα και να φοράνε ρούχα πριν τριάντα χιλιάδες χρόνια; Πιο απίστευτο ακόμα είναι ότι παρατηρούσε τα ουράνια σώματα με τηλεσκόπιο και άρα κατείχε ένα ορισμένο ποσό αστρονομικής γνώσης. Ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι ήταν ο Γαλιλαίος, ένας Ευρωπαίος, που εφηύρε το τηλεσκόπιο κι αυτό ήταν εδώ και λίγα περισσότερα από τριακόσια χρόνια. Ποιος όμως εφηύρε το τηλεσκόπιο τριάντα χιλιάδες χρόνια πριν; Υπάρχουν ακόμα πολλοί άλυτοι γρίφοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν νωπογραφίες χαραγμένες σε πολλές σπηλιές της Γαλλίας, της Νότιας Αφρικής και των Άλπεων που φαίνονται ρεαλιστικές και αληθοφανείς. Οι χαραγμένες μορφές εκεί μέσα φαίνονται εξαιρετικά εκλεπτυσμένες και είναι χρωματισμένες με ορυκτή μπογιά. Αυτοί οι άνθρωποι ωστόσο φορούν σύγχρονα ρούχα που μοιάζουν με δυτικά κουστούμια και φορούν στενά παντελόνια. Μερικοί ακόμα κρατούν κάτι σαν πίπες, ενώ άλλοι κρατάνε μπαστούνια και φορούν καπέλα. Πώς θα μπορούσαν οι πίθηκοι πριν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια να φτάσουν σε ένα τέτοιο προηγμένο καλλιτεχνικό επίπεδο;

 

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα, ενός ακόμα πιο μακρινού καιρού. Στην Αφρική υπάρχει η Δημοκρατία της Γκαμπόν, η οποία έχει μετάλλευμα ουρανίου. Αυτή η χώρα είναι σχετικά υποανάπτυκτη. Δεν μπορεί να παράγει ουράνιο μόνη της και εξάγει το μετάλλευμα σε ανεπτυγμένες χώρες. Το 1972 ένας Γάλλος βιομήχανος εισήγαγε αυτό το μετάλλευμα ουρανίου. Μετά από εργαστηριακές δοκιμές ανακάλυψαν ότι το μετάλλευμα ουρανίου είχε ήδη εξορυχτεί και χρησιμοποιηθεί. Αυτό το βρήκαν πολύ περίεργο και έστειλαν επιστήμονες να το μελετήσουν. Επιστήμονες από πολλές χώρες πήγαν εκεί να ερευνήσουν. Τελικά επιβεβαιώθηκε πως αυτό το ορυχείο ουρανίου ήταν ένας μεγάλης κλίμακας πυρηνικός αντιδραστήρας με πολύ λογική διάταξη. Ακόμα και οι σύγχρονοί μας άνθρωποι δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Και πότε είχε χτιστεί; Είχε κατασκευαστεί δύο δισεκατομμύρια χρόνια πριν και ήταν σε λειτουργία για 500 χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα νούμερα είναι απλώς αστρονομικά και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να εξηγηθούν με την Θεωρία του Δαρβίνου. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτά που η σημερινή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα έχει ήδη ανακαλύψει είναι αρκετά για να αλλάξουν τα παρόντα διδακτικά βιβλία. Αφού οι συμβατικοί τρόποι σκέψης της ανθρωπότητας μορφοποιήσουν ένα συστηματοποιημένο τρόπο λειτουργίας και σκέψης, είναι πολύ δύσκολο για τις καινούργιες ιδέες να γίνουν αποδεκτές. Ακόμα κι όταν η αλήθεια φανερώνεται, οι άνθρωποι δεν τολμούν να την δεχτούν και ενστικτωδώς την απορρίπτουν. Λόγω της επιρροής των παραδοσιακών τρόπων σκέψης κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει βάλει συστηματικά σε μια τάξη αυτά τα ευρήματα. Κατά συνέπεια οι ανθρώπινες νοοτροπίες έρχονται πάντα καθυστερημένα πίσω από τις εξελίξεις. Μόλις μιλήσετε γι’ αυτά τα πράγματα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τα ονομάσουν προλήψεις και θα τα απορρίψουν, παρ’ όλο που έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Απλά δεν κοινοποιήθηκαν ακόμα ευρέως.

 

Πολλοί τολμηροί επιστήμονες στο εξωτερικό έχουν ήδη αναγνωρίσει δημοσίως πως αυτά τα πράγματα προέρχονται από προϊστορικές κουλτούρες και πολιτισμούς που υπήρξαν πριν από αυτόν της δικής μας ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, υπήρξαν περισσότερες από μία περίοδοι πολιτισμού πριν από τον πολιτισμό μας. Μέσα από ξεθαμμένα ερείπια βρήκαμε αντικείμενα που δεν είναι από μια περίοδο πολιτισμού μόνο. Έτσι θεωρείται ότι μετά από καθεμιά από τις πολλές φορές που οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αφανίζονταν, μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων επιβίωνε και ζούσε πρωτόγονη ζωή. Κατόπιν πολλαπλασιάζονταν βαθμιαία για να γίνουν η καινούργια ανθρώπινη φυλή, ξεκινώντας έναν καινούργιο πολιτισμό. Αργότερα εξολοθρεύονταν κι αυτοί και μετά πάλι παράγονταν μια καινούρια ανθρώπινη φυλή. Η ανθρωπότητα περνά ακριβώς μέσα από τέτοιες περιοδικές αλλαγές. Οι φυσικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κίνηση της ύλης ακολουθεί νόμους. Οι αλλαγές ολόκληρου του σύμπαντός μας ακολουθούν επίσης νόμους.

 

Είναι αδύνατον ο πλανήτης μας, η γη, μέσα σ’ αυτό το απέραντο σύμπαν και τον γαλαξία μας να περιστρέφεται πάντοτε ομαλά. Μπορεί να έχει συγκρουστεί με κάποιον άλλο πλανήτη κατά το παρελθόν ή να συνάντησε άλλα προβλήματα που οδήγησαν σε τεράστιες καταστροφές. Αν το δούμε από τη σκοπιά των υπερφυσικών ικανοτήτων μας, ήταν απλώς κανονισμένο να γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο. Έκανα προσεκτική έρευνα κάποτε και βρήκα ότι η ανθρωπότητα έχει υποστεί ολοκληρωτική εξόντωση ογδόντα μία φορές. Με λίγα εναπομείναντα μέσα από τον προηγούμενο πολιτισμό, μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων επιβίωνε και έμπαινε στην επόμενη περίοδο, ζώντας πάλι μια πρωτόγονη ζωή. Όπως ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξανόταν, τελικά ο πολιτισμός εμφανιζόταν και πάλι. Η ανθρωπότητα έχει βιώσει τέτοιες περιοδικές αλλαγές ογδόντα μία φορές και ακόμη δεν τις έχω εξακριβώσει ως το τέλος. Οι Κινέζοι μιλούν για Κοσμικό συγχρονισμό, για ευνοϊκές γήινες συνθήκες και την αρμονία μεταξύ των ανθρώπων. Διαφορετικές Κοσμικές αλλαγές και διαφορετικοί Κοσμικοί συγχρονισμοί μπορούν να επιφέρουν διαφορετικές συνθήκες στη συνήθη ανθρώπινη κοινωνία. Σύμφωνα με τη φυσική η κίνηση της ύλης ακολουθεί συγκεκριμένους νόμους – το ίδιο ισχύει και για την κίνηση του σύμπαντος.

 

Ο κύριος λόγος που αναφέρθηκα στον προϊστορικό πολιτισμό ήταν για να τονίσω ένα σημείο: Ότι το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι που εφευρέθηκε από τη σημερινή ανθρώπινη φυλή μας. Κληρονομήθηκε από κάποιον πολύ μακρινό καιρό και είναι κομμάτι προϊστορικού πολιτισμού. Από τις Βουδιστικές Γραφές μπορούμε επίσης να βρούμε κάποιες σχετικές δηλώσεις. Ο Σακιαμούνι είπε κάποτε ότι πέτυχε στην άσκηση καλλιέργειας πριν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια κάλπα[22]. Πόσα χρόνια περιέχει ένα κάλπα; Ένα κάλπα είναι πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Τέτοιος τεράστιος αριθμός είναι απλά ασύλληπτος. Εάν αυτό είναι αλήθεια, δεν συμφωνεί τότε με την ιστορία της ανθρωπότητας και τις αλλαγές ολόκληρης της γης; Επιπλέον ο Σακιαμούνι ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν έξι πρωτόγονοι Βούδες πριν απ’ αυτόν, ότι είχε δασκάλους κ.λπ. Όλοι αυτοί είχαν πετύχει στις καλλιέργειές τους πριν από πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια κάλπα. Εάν όλα αυτά είναι αληθινά, υπάρχουν άραγε τέτοιοι τρόποι καλλιέργειας που ήταν ανάμεσα σ’ εκείνες τις αληθινές παραδοσιακές πρακτικές και τις γνήσιες διδασκαλίες, οι οποίοι να διδάσκονται στην κοινωνία μας σήμερα; Εάν με ρωτάτε, και βέβαια υπάρχουν, αλλά σπάνια βγαίνουν προς τα έξω. Σήμερα το κάλπικο τσιγκόνγκ, το ψευτο-τσιγκόνγκ και αυτοί οι άνθρωποι –οι κατεχόμενοι από πνεύματα– έχουν όλοι παρασκευάσει κάτι κατά το κέφι τους για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους και ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν των γνήσιων μεθόδων του τσιγκόνγκ. Η διάκριση ανάμεσα στο γνήσιο και το ψεύτικο είναι πολύ δύσκολη. Μια γνήσια μέθοδος άσκησης τσιγκόνγκ δεν είναι εύκολο να γίνει διακριτή και ούτε εύκολο να βρεθεί.

 

Στην πραγματικότητα δεν μεταβιβάστηκε μόνο το τσιγκόνγκ από πολύ μακρινό καιρό – το Ταϊτζί[23], το Χετού[24], το Λουοσού, το Βιβλίο των Αλλαγών[25], τα Οκτώ Τριγράμματα[26] κ.ά. είναι όλα κληρονομημένα από την προϊστορία. Κατά συνέπεια, εάν τα μελετήσουμε και τα καταλάβουμε από τη σκοπιά των κοινών ανθρώπων σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε, όσο κι αν προσπαθούμε. Όταν εξετάζετε τα πράγματα από το επίπεδο, τη σκοπιά και το νοητικό πλαίσιο ενός καθημερινού ανθρώπου, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβετε τι είναι αληθινό.

Το Τσιγκόνγκ είναι Άσκηση Καλλιέργειας

Αφού το τσιγκόνγκ έχει τέτοια μακρινή ιστορία, για ποιο λόγο υπάρχει; Επιτρέψτε μου να πω στον καθένα ότι αφού είμαστε από έναν Μεγάλο Τρόπο καλλιέργειας της Σχολής του Φο, φυσικά καλλιεργούμε τον «Φο»[27]. Στη Σχολή του Τάο φυσικά καλλιεργούν το Τάο για να επιτύχουν το Τάο. Επιτρέψτε μου να πω στον καθένα ότι ο «Φο» δεν είναι πρόληψη. Είναι μια λέξη από τα σανσκριτικά, μια αρχαία ινδική γλώσσα. Όταν εισήχθη στην Κίνα ονομάστηκε «Φο Τούο»[28]. Υπήρχαν επίσης άνθρωποι που τον μετέφρασαν ως «Φου Του»[29]. Όταν η λέξη αυτή διαδόθηκε, ο κινέζικος λαός μας παρέλειψε έναν χαρακτήρα και τον ονόμασε «Φο». Τι σημαίνει αυτό στα κινέζικα; Σημαίνει «φωτισμένος άνθρωπος». Κάποιος που έχει φωτιστεί μέσω άσκησης καλλιέργειας. Πού υπάρχει πρόληψη σ’ αυτό;

 

Σκεφτείτε το ο καθένας: Κάποιος μπορεί να αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες μέσω της άσκησης καλλιέργειας. Έξι υπερφυσικές ικανότητες αναγνωρίζονται στον κόσμο σήμερα, όμως δεν είναι μόνο αυτές. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες γνήσιες υπερφυσικές ικανότητες. Υποθέστε π.χ. έναν άνθρωπο που όπως κάθεται εκεί, χωρίς να κουνά τα χέρια ή τα πόδια του, είναι σε θέση να κάνει πράγματα που άλλοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε με τα χέρια ή τα πόδια τους. Επιπλέον μπορεί να δει την πραγματική αλήθεια κάθε διάστασης του σύμπαντος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δει την αλήθεια του σύμπαντος και να κάνει πράγματα που ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κάποιος που έχει πετύχει το Τάο μέσω άσκησης καλλιέργειας; Δεν είναι ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον; Πώς μπορεί να θεωρηθεί ίδιος με έναν συνηθισμένο άνθρωπο; Δεν είναι κάποιος που Φωτίστηκε μέσω άσκησης καλλιέργειας; Δεν είναι σωστό να τον αποκαλέσουμε «Φωτισμένο Άνθρωπο»; Στην αρχαία ινδική γλώσσα αποκαλείται «Βούδας». Και πραγματικά έτσι είναι. Γι’ αυτό υπάρχει το τσιγκόνγκ.

 

Μιλώντας για το τσιγκόνγκ, μερικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πουν: «Χωρίς ασθένεια, ποιος θα ασκούσε τσιγκόνγκ;». Αυτό υπονοεί ότι το τσιγκόνγκ είναι μόνο για να θεραπεύει ασθένειες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ επιφανειακή κατανόηση. Δεν φταίτε εσείς όμως, επειδή πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ πράγματι κάνουν τέτοια πράγματα, όπως θεραπεία ασθενειών και διατήρηση υγείας. Όλοι μιλούν για θεραπεία και υγεία. Κανείς δεν διδάσκει οτιδήποτε προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι μέθοδοί τους δεν είναι καλές. Απλά η αποστολή τους είναι να διδάξουν πράγματα στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας και να προβάλλουν το τσιγκόνγκ στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να ασκήσουν καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα. Έχουν τέτοιες σκέψεις και επιθυμίες, αλλά δεν έχουν λάβει τις σωστές μεθόδους για καλλιέργεια και έτσι συναντούν μεγάλες δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Βεβαίως η γνήσια διδασκαλία ενός τρόπου άσκησης σε υψηλά επίπεδα περιλαμβάνει πολύ βαθιά ζητήματα. Έτσι σταθήκαμε υπεύθυνοι απέναντι στους ανθρώπους και στην κοινωνία και η συνολική έκβαση της διδασκαλίας αυτής της μεθόδου άσκησης ήταν καλή. Μερικά από τα ζητήματα είναι πράγματι πάρα πολύ βαθιά και όταν συζητιούνται μπορεί να ακούγονται σαν πρόληψη. Παρ’ όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τη σύγχρονη επιστήμη.

 

Μόλις μιλήσουμε για ορισμένα ζητήματα, μερικοί άνθρωποι θα τα ονομάσουν προλήψεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τα κριτήρια αυτών των ανθρώπων είναι τέτοια, ώστε είτε αυτό που η επιστήμη αγνοεί την ύπαρξή του, είτε αυτό που οι ίδιοι δεν έχουν ακόμα βιώσει, είτε αυτό που θεωρούν ότι δεν μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει να το θεωρήσουν ιδεαλιστικό και πρόληψη – αυτή είναι η νοοτροπία τους. Είναι όμως σωστή αυτή η νοοτροπία; Θα έπρεπε οτιδήποτε η επιστήμη αγνοεί την ύπαρξή του ή οτιδήποτε είναι πέρα από την ανάπτυξή της να χαρακτηρίζεται ως ιδεαλιστικό και πρόληψη; Τότε δεν είναι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι προληπτικοί και ιδεαλιστές; Πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί και να προοδεύσει η επιστήμη μ’ αυτή τη νοοτροπία; Ούτε καν η ανθρώπινη κοινωνία δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει. Όλα όσα η επιστημονική και τεχνολογική μας κοινότητα έχει εφεύρει ήταν άγνωστα στους ανθρώπους παλιότερα. Εάν όλα αυτά θεωρούνταν προλήψεις, τότε βέβαια δεν θα είχε υπάρξει καμία ανάγκη για ανάπτυξη. Το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι ιδεαλιστικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το θεωρούν ιδεαλιστικό, γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Σήμερα όμως χρησιμοποιώντας επιστημονικές συσκευές έχουμε βρει σε σώμα δασκάλου του τσιγκόνγκ υποηχητικά κύματα, υπερηχητικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, υπέρυθρες ακτίνες, υπεριώδεις ακτίνες, ακτίνες γάμα, νετρόνια, άτομα, ιχνοστοιχεία μετάλλων κ.λπ. Αυτά δεν είναι υλικά αντικείμενα; Είναι ύλη. Δεν είναι όλα φτιαγμένα από ύλη; Οι άλλοι χωρόχρονοι δεν αποτελούνται επίσης από ύλη; Μπορείτε να τους αποκαλέσετε πρόληψη; Εφόσον το τσιγκόνγκ χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του «Φο», είναι επόμενο ότι θα περιλαμβάνει πολλά βαθιά ζητήματα. Και θα τα εξηγήσουμε όλα.

 

Εφόσον το τσιγκόνγκ εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό, γιατί το ονομάζουμε τσιγκόνγκ; Στην πραγματικότητα δεν ονομάζεται «τσιγκόνγκ». Πώς ονομάζεται τότε; Ονομάζεται «άσκηση καλλιέργειας», και πραγματικά είναι άσκηση καλλιέργειας. Βέβαια έχει και άλλες συγκεκριμένες ονομασίες, αλλά γενικά μιλώντας ονομάζεται άσκηση καλλιέργειας. Τότε γιατί αποκαλείται τσιγκόνγκ; Είναι γνωστό ότι το τσιγκόνγκ είναι δημοφιλές στην κοινωνία εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα της «Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης»[30] και προς το τέλος της έφτασε στην αιχμή της δημοτικότητάς του. Σκεφτείτε το ο καθένας: Η ακροαριστερή ιδεολογία ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνη την περίοδο. Δεν θα αναφέρουμε τι ονόματα είχε το τσιγκόνγκ στους προϊστορικούς πολιτισμούς. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του αυτός ο ανθρώπινος πολιτισμός πέρασε από μια φεουδαρχική περίοδο. Ως εκ τούτου οι ονομασίες του ακούγονται πολύ μεσαιωνικές. Εκείνες οι μέθοδοι, οι σχετικές με θρησκείες, έχουν συνήθως ονόματα με βαριούς θρησκευτικούς τόνους. Για παράδειγμα, τα αποκαλούμενα «ο Μέγας Τρόπος Καλλιέργειας του Τάο», «Ντιάνα του Βάτζρα», «ο Τρόπος του Άρχατ[31]», «ο Μέγας Τρόπος Καλλιέργειας του Ντάρμα του Βούδα», «Εννεά-πτυχη Εσωτερική Αλχημεία» κ.λπ., είναι όλα τέτοια πράγματα. Εάν αυτά τα ονόματα είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της «Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης», υπήρχε περίπτωση να μην καταγγελθούν; Όσο και αν η επιθυμία εκείνων των δασκάλων του τσιγκόνγκ να προωθήσουν το τσιγκόνγκ ήταν αγαθή και σκόπευαν να βοηθήσουν το ευρύ κοινό να θεραπεύσει τις ασθένειές του, να διατηρήσει την καλή υγεία και να βελτιώσει τις φυσικές του συνθήκες –πόσο καταπληκτικό θα ήταν αυτό– δεν θα επιτρεπόταν. Οι άνθρωποι απλά δεν τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια ονόματα. Επομένως, προκειμένου να προωθήσουν το τσιγκόνγκ, πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, πήραν δύο λέξεις από τα κείμενα του Νταν Τζινγκ και του Τάο Τζανγκ[32] και το ονόμασαν «τσιγκόνγκ». Μερικοί άνθρωποι επικεντρώνουν ακόμη και την έρευνά τους στην ορολογία του τσιγκόνγκ. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί να ερευνηθεί. Στο παρελθόν απλώς ονομαζόταν άσκηση καλλιέργειας. Το «τσιγκόνγκ» είναι μοναχά ένας νεοφτιαγμένος όρος που συμβαδίζει με τη νοοτροπία των σύγχρονων ανθρώπων.

Γιατί το Γκονγκ σας δεν Αυξάνεται με την Εξάσκηση;

Γιατί το γκονγκ σας δεν αυξάνεται με την εξάσκηση; Να τι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι: «Δεν έχω λάβει γνήσια διδασκαλία. Εάν όμως ένας δάσκαλος μου διδάξει κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις και μερικές προχωρημένες τεχνικές, το γκονγκ μου θα αυξηθεί». Σήμερα το ενενήντα πέντε τοις εκατό των ανθρώπων σκέφτεται μ’ αυτόν τον τρόπο και το βρίσκω πραγματικά γελοίο. Γιατί είναι γελοίο; Διότι το τσιγκόνγκ δεν είναι μια τεχνική των συνηθισμένων ανθρώπων. Είναι κάτι απολύτως υπερφυσικό. Συνεπώς θα πρέπει να εφαρμόσετε υψηλών επιπέδων αρχές για να το αξιοποιήσετε. Επιτρέψτε μου να πω στον καθένα ότι η βασική αιτία αποτυχίας ενός ατόμου να αυξήσει το γκονγκ του είναι η εξής: Από τις δύο λέξεις «άσκηση» και «καλλιέργεια» οι άνθρωποι δίνουν προσοχή μόνο στην άσκηση και αγνοούν την καλλιέργεια. Εάν ψάχνετε για κάτι έξω από εσάς, δεν θα το λάβετε με οποιονδήποτε τρόπο. Με σώμα κοινού ανθρώπου, χέρια κοινού ανθρώπου και σκέψη κοινού ανθρώπου νομίζετε πως μπορείτε να μεταμορφώσετε ύλη υψηλής ενέργειας σε γκονγκ ή να αυξήσετε γκονγκ; Πώς μπορεί να είναι τόσο εύκολο; Κατά την άποψή μου αυτό είναι αστείο. Είναι το ίδιο με το να ψάχνετε κάτι εξωτερικά, να αναζητάτε κάτι έξω από τον εαυτό σας. Δεν πρόκειται να το βρείτε ποτέ.

 

Δεν είναι σαν μια ικανότητα των κοινών ανθρώπων που μπορείτε να αποκτήσετε πληρώνοντας κάποια χρήματα ή μαθαίνοντας μερικές τεχνικές. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι πέρα από το επίπεδο των συνηθισμένων ανθρώπων, γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθείτε ανώτερες αρχές. Και τι απαιτείται από εσάς να κάνετε; Πρέπει να καλλιεργείτε τον εσωτερικό σας εαυτό και να μην ψάχνετε για πράγματα εξωτερικά – έξω από σας. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν πράγματα εξωτερικά. Επιδιώκουν ένα πράγμα σήμερα και κάτι άλλο αύριο. Επιπλέον είναι με μεγάλη εμμονή προσκολλημένοι στην επιδίωξη υπερφυσικών ικανοτήτων – κουβαλούν παντός είδους προθέσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ακόμα και να γίνουν δάσκαλοι του τσιγκόνγκ και να κάνουν περιουσία θεραπεύοντας ασθένειες! Για να ασκήσετε καλλιέργεια αληθινά, πρέπει να καλλιεργήσετε τον νου σας. Αυτό ονομάζεται καλλιέργεια του σίνσινγκ. Για παράδειγμα, σε μια αντιπαράθεση που μπορεί να έχετε με κάποιον άλλο, θα πρέπει να μη δίνετε μεγάλη σημασία για τα διάφορα προσωπικά σας αισθήματα και επιθυμίες. Ενώ ανταγωνίζεστε για προσωπικό όφελος, θέλετε να βελτιώσετε το γκονγκ σας. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Δεν είστε το ίδιο με έναν συνηθισμένο άνθρωπο; Πώς μπορεί το γκονγκ σας να αυξηθεί; Γι’ αυτό θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην καλλιέργεια του σίνσινγκ σας. Μόνον έτσι μπορεί να αυξηθεί το γκονγκ σας, και το επίπεδό σας να υψωθεί.

 

Τι είναι το σίνσινγκ; Το σίνσινγκ περιλαμβάνει ντε (αρετή_ ένας τύπος ύλης), ανεκτικότητα, ποιότητα φώτισης, θυσία, εγκατάλειψη των διαφόρων επιθυμιών και προσκολλήσεων των κοινών ανθρώπων, ικανότητα να υπομένετε δυσκολίες και άλλα. Περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Για να σημειώσετε πραγματική πρόοδο, θα πρέπει κάθε όψη του σίνσινγκ σας να αναβαθμιστεί. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση του δυναμικού του γκονγκ σας (γκονγκλί).

 

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν: «Το σίνσινγκ στο οποίο αναφέρεσαι είναι κάτι φιλοσοφικό και έχει να κάνει με το επίπεδο επίγνωσης ενός ανθρώπου. Είναι διαφορετικό από το γκονγκ που καλλιεργούμε». Τι εννοείτε «διαφορετικό»; Καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας, το ζήτημα τού εάν η ύλη είναι το πρωταρχικό στοιχείο ή το πνεύμα έχει επανειλημμένα συζητηθεί και εξεταστεί στον κόσμο της φιλοσοφίας. Στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι, ύλη και πνεύμα είναι ένα και το αυτό. Στην επιστημονική έρευνα του ανθρώπινου σώματος οι σημερινοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σκέψη που παράγεται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι ουσία. Άρα, ενώ υφίσταται σαν υλικό αντικείμενο, δεν υπάρχει και στον νου των ανθρώπων σαν κάτι πνευματικό; Δεν είναι το ίδιο πράγμα; Είναι ακριβώς όπως το σύμπαν που ανέφερα προηγουμένως – έχει την υλική του υπόσταση και την ίδια στιγμή έχει και το χαρακτηριστικό του. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την ύπαρξη αυτού του χαρακτηριστικού, του Τζεν-Σαν-Ρεν, στο σύμπαν, επειδή οι κοινοί άνθρωποι είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Όταν υψωθείτε πάνω από το επίπεδο των κοινών ανθρώπων, θα είστε ικανοί να το νοιώσετε. Πώς το νοιώθετε; Όλα τα πράγματα στο σύμπαν –περιλαμβάνοντας και την ύλη που διαποτίζει το σύμπαν– είναι ζωντανά όντα με νόηση και είναι όλα μορφές ύπαρξης του Φα του σύμπαντος στα διαφορετικά επίπεδα. Αυτά δεν σας αφήνουν να ανεβείτε. Αν και θέλετε να ανεβείτε, δεν μπορείτε. Απλώς δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε προς τα πάνω. Γιατί δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε προς τα πάνω; Είναι διότι το σίνσινγκ σας δεν έχει βελτιωθεί. Υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για κάθε επίπεδο. Εάν θέλετε να φτάσετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να εγκαταλείψετε τις άσχημες σκέψεις σας και να καθαρίσετε από μέσα σας τις βρωμιές, προκειμένου να συνταυτιστείτε με τις απαιτήσεις του προτύπου εκείνου του επιπέδου. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να ανέλθετε.

 

Μόλις αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το σώμα σας υφίσταται μεγάλη αλλαγή. Με τη βελτίωση του σίνσινγκ σας η ύλη μέσα στο σώμα σας εγγυημένα αλλάζει. Και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Θα εγκαταλείψετε εκείνα τα άσχημα πράγματα στα οποία είσαστε προσκολλημένοι. Για παράδειγμα, πάρτε ένα μπουκάλι γεμάτο ως πάνω με βρωμιές, σφραγίστε το σφιχτά και πετάξτε το στο νερό – θα πάει μέχρι τον πάτο. Αρχίστε κατόπιν να αδειάζετε λίγο-λίγο από το βρώμικο περιεχόμενό του. Όσο περισσότερο αδειάζετε, τόσο πιο ψηλά θα επιπλέει το μπουκάλι μέσα στο νερό. Εάν αδειάσει εντελώς, θα επιπλέει ολόκληρο στην επιφάνεια. Στην πορεία της άσκησης καλλιέργειάς μας θα πρέπει να αποβάλλετε τα κάθε είδους άσχημα πράγματα μέσα από το σώμα σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε προς τα πάνω. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Εάν δεν καλλιεργήσετε το σίνσινγκ ή δεν αναβαθμίσετε το ηθικό σας πρότυπο ή αν δεν έχετε αφαιρέσει τις άσχημες σκέψεις και τις βρωμιές σας, δεν θα σας αφήσει να ανεβείτε. Επομένως πώς μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα; Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι αστείο. Ας πούμε ότι σε έναν άνθρωπο, με κάθε είδους συναισθήματα και επιθυμίες των κοινών ανθρώπων, του επιτραπεί να ανέβει και να γίνει Φο –για σκεφτείτε το– είναι αυτό δυνατόν; Με το που βλέπει μια πανέμορφη Μποτισάτβα[33], πονηρές σκέψεις έρχονται στον νου του. Επειδή η ζήλια του δεν έχει εξαλειφθεί, πολύ πιθανόν να αρχίσει διαμάχη με έναν Φο. Είναι δυνατόν να επιτραπεί να συμβούν αυτά τα πράγματα; Και βέβαια όχι. Τι πρέπει να γίνει επομένως γι’ αυτό; Πρέπει να αποβάλλετε όλες τις άσχημες σκέψεις σας μεταξύ των κοινών ανθρώπων – μόνο τότε μπορείτε να ανεβείτε.

 

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στην καλλιέργεια του σίνσινγκ και να ασκείτε καλλιέργεια σύμφωνα με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Πρέπει να ξεφορτωθείτε εντελώς τις επιθυμίες των κοινών ανθρώπων, τις ανήθικες σκέψεις και κάθε πρόθεση για αδικία. Όσο το επίπεδο κατανόησής σας θα ανεβαίνει έστω και λίγο, μερικά από τα άσχημα πράγματά σας θα εξαλείφονται την ίδια στιγμή. Παράλληλα μ’ αυτό θα πρέπει να υποφέρετε λίγο και να περάσετε μερικές δυσκολίες, για να εξαλείψετε ένα μέρος από το κάρμα σας. Τότε μπορείτε να ανεβείτε λίγο, που σημαίνει πως το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν θα σας περιορίζει τόσο πολύ. Η καλλιέργεια εξαρτάται από τις δικές σας προσπάθειες, ενώ ο μετασχηματισμός του γκονγκ από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος σας δίνει έναν «μηχανισμό γκονγκ» που αναπτύσσει το γκονγκ σας. Αυτός ο «μηχανισμός γκονγκ» λειτουργεί και μπορεί να πάρει την ουσία του ντε έξω από το σώμα σας και να τη μετασχηματίσει σε γκονγκ. Εφόσον αναβαθμίζεστε συνεχώς και προχωράτε προς τα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας, η στήλη του γκονγκ σας (γκονγκτζού) θα ανεβαίνει κι αυτή συνεχώς προς τα υψηλά επίπεδα. Ως ασκούμενος πρέπει να καλλιεργείτε και να διατηρείτε ήρεμο τον εαυτό σας στο περιβάλλον των κοινών ανθρώπων εξαλείφοντας βαθμιαία προσκολλήσεις και διάφορες επιθυμίες. Πολύ συχνά αυτό που η ανθρωπότητά μας θεωρεί καλό είναι συνήθως κακό από τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων. Κατά συνέπεια αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν καλό για έναν άνθρωπο είναι να ικανοποιήσει όσο πιο πολύ μπορεί το προσωπικό του συμφέρον μεταξύ των κοινών ανθρώπων, ζώντας μ’ αυτόν τον τρόπο μια καλύτερη ζωή. Για τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα αυτό το πρόσωπο είναι σε χειρότερη κατάσταση. Πού είναι το κακό σε αυτό; Όσο περισσότερα κερδίζει κάποιος, τόσο περισσότερο ζημιώνει τους άλλους. Θα πάρει πράγματα που δεν δικαιούται. Αυτός ο άνθρωπος θα προσκολληθεί στη φήμη και στο κέρδος, χάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ντε. Εάν θέλετε να αυξήσετε το γκονγκ σας χωρίς να δίνετε έμφαση στην καλλιέργεια του σίνσινγκ, το γκονγκ σας δεν θα αυξηθεί καθόλου.

 

Στην κοινότητα των καλλιεργητών υποστηρίζουμε ότι το Αρχέγονο Πνεύμα ενός ανθρώπου δεν εξαλείφεται. Στο παρελθόν οι άνθρωποι μπορεί να θεωρούσαν πρόληψη το να συζητάς για το Αρχέγονο Πνεύμα. Είναι γνωστό ότι η έρευνα για το ανθρώπινο σώμα στη φυσική έχει βρει μόρια, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, και προχωρώντας ακόμη πιο κάτω, κουάρκς, νετρίνο κ.λπ. Από εκείνο το σημείο ένα μικροσκόπιο δεν μπορεί πλέον να τα ανιχνεύσει. Και όμως είναι ακόμα πολύ μακριά από την προέλευση της ζωής και την πηγή της ύλης. Όλοι ξέρουμε ότι για την πυρηνική διάσπαση απαιτείται ένα τεράστιο ποσό ενέργειας για να γίνει η σύγκρουση και ένα τεράστιο ποσό θερμότητας, για να μπορέσει η πυρηνική σύντηξη ή η πυρηνική διάσπαση να συμβεί. Πώς μπορούν επομένως οι πυρήνες στο σώμα ενός ανθρώπου, έτσι εύκολα να εξαλειφθούν όταν αυτός πεθαίνει; Έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, μόνο τα μεγαλύτερα μοριακά στοιχεία σ’ αυτή τη δική μας διάσταση αποβάλλονται, ενώ τα σώματα στις άλλες διαστάσεις δεν καταστρέφονται. Σκεφτείτε το ο καθένας: Πώς μοιάζει ένα ανθρώπινο σώμα στο μικροσκόπιο; Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα είναι σε κίνηση. Τη στιγμή που κάθεστε εκεί ακίνητοι, ολόκληρο το σώμα είναι παρ’ όλα αυτά σε κίνηση. Μόρια κυττάρων κινούνται και ολόκληρο το σώμα είναι χαλαρό σαν από άμμο. Ακριβώς έτσι φαίνεται ένα ανθρώπινο σώμα στο μικροσκόπιο κι αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε με γυμνό μάτι. Αυτό συμβαίνει διότι αυτά τα ανθρώπινα μάτια σάς δημιουργούν μια ψευδή εντύπωση και σας εμποδίζουν να δείτε αυτά τα πράγματα. Όταν όμως το Τρίτο Μάτι[34] σας είναι ανοιχτό, μπορείτε να δείτε πράγματα μεγεθύνοντάς τα. Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια εγγενής ανθρώπινη δυνατότητα που τώρα ονομάζεται υπερφυσική ικανότητα. Εάν θέλετε να αναπτύξετε υπερφυσικές ικανότητες, πρέπει να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό και αυτό γίνεται μόνο μέσω καλλιέργειας.

 

Ας μιλήσουμε για το ντε. Πώς ακριβώς σχετίζεται μ’ αυτά; Θα το αναλύσουμε με λεπτομέρεια. Ως ανθρώπινα όντα έχουμε από ένα σώμα σε κάθε μία από τις πολυάριθμες διαστάσεις. Τα μεγαλύτερα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος, με βάση τη σημερινή αντίληψη των ανθρώπων, είναι τα κύτταρα – αυτά αποτελούν το φυσικό ανθρώπινο σώμα. Εάν όμως μπείτε στον χώρο μεταξύ κυττάρων και μορίων ή στους χώρους μεταξύ των μορίων, θα βιώσετε το τι σημαίνει να μπείτε σε άλλη διάσταση. Τι μορφή παίρνει αυτό το σώμα; Φυσικά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχές αυτής εδώ της διάστασης για να το καταλάβετε. Το σώμα σας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των μορφών ύπαρξης που υφίστανται σ’ εκείνη τη διάσταση. Το σώμα σας στις άλλες διαστάσεις μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Εκείνη τη στιγμή θα διαπιστώσετε ότι κι αυτή η διάσταση είναι απεριόριστη πέρα από κάθε σύγκριση. Αυτό για το οποίο μιλώ εδώ είναι μια απλή μορφή, στην οποία διαφορετικές διαστάσεις συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο σώμα σε κάθε μία από τις πολλές άλλες διαστάσεις. Σε μία ορισμένη διάσταση υπάρχει ένα πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Τι είδους πεδίο είναι αυτό; Αυτό το πεδίο είναι το ντε που έχουμε αναφέρει. Το ντε είναι μια λευκή ουσία και όχι όπως πιστεύαμε στο παρελθόν κάτι πνευματικό ή ιδεολογικό – είναι πέρα για πέρα ένα είδος υλικής ύπαρξης. Έτσι στο παρελθόν, όταν οι πιο ηλικιωμένοι μιλούσαν για συσσώρευση ή απώλεια ντε, μιλούσαν πολύ λογικά. Αυτό το ντε σχηματίζει ένα πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Στο παρελθόν η Σχολή του Τάο υποστήριζε ότι ο δάσκαλος διαλέγει τον μαθητή κι όχι ο μαθητής τον δάσκαλο. Τι σημαίνει αυτό; Ο δάσκαλος έβλεπε εάν το σώμα αυτού του μαθητή έφερε μεγάλο ποσό από ντε. Εάν αυτός ο μαθητής είχε πολύ ντε, θα ήταν εύκολο γι’ αυτόν να ασκήσει καλλιέργεια. Διαφορετικά δεν θα ήταν σε θέση να τα καταφέρει εύκολα και θα δοκίμαζε μεγάλη δυσκολία να αναπτύξει γκονγκ προς τα υψηλά επίπεδα.

 

Την ίδια στιγμή, υπάρχει εκεί ένα είδος μαύρης ουσίας που την αποκαλούμε «κάρμα». Ο Βουδισμός την ονομάζει «κακό κάρμα». Αυτές οι ουσίες –λευκή και μαύρη– συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Τι είδους συγγένεια έχουν αυτές οι δύο ουσίες; Το ντε το αποκτάμε μέσω βασάνων, υπομένοντας ταλαιπωρίες και κάνοντας καλές πράξεις. Η μαύρη ουσία προστίθεται στους ανθρώπους όταν διαπράττουν αδικίες, κάνουν κακές πράξεις ή άλλα άσχημα πράγματα, όπως το να εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους. Σήμερα μερικοί άνθρωποι δεν κατευθύνονται μόνο από την επιθυμία για κέρδος, αλλά φτάνουν τόσο μακριά, ώστε δεν σταματούν σε κανένα κακό. Διαπράττουν παντός είδους κακών πραγμάτων για τα χρήματα – σκοτώνουν, πληρώνουν κάποιον να σκοτώσει, ασκούν ομοφυλοφιλία, ασχολούνται με ναρκωτικά. Κάνουν κάθε είδους πράγμα. Όταν κάποιος διαπράττει αδικίες, χάνει ντε. Με ποιον τρόπο ακριβώς χάνει κανείς ντε; Όταν ένας άνθρωπος βρίζει κάποιον άλλο, νομίζει ότι έχει κερδίσει το πάνω χέρι και αισθάνεται καλά. Υπάρχει μια αρχή σ’ αυτό το σύμπαν που ονομάζεται «χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να χάσει. Κι αν δεν θέλετε να χάσετε, θα εξαναγκαστείτε να χάσετε. Ποιος παίζει έναν τέτοιο ρόλο; Είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό του σύμπαντος που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Κατά συνέπεια είναι αδύνατον να θέλετε μόνο να κερδίζετε. Τι θα συμβεί τότε; Την ώρα που κάποιος βρίζει ή απειλεί τον άλλον του πετάει ντε. Εφόσον ο άλλος άνθρωπος είναι το εμπλεκόμενο μέρος που αισθάνεται αδικημένο και έχει χάσει κάτι και έχει υποφέρει, θα αποζημιωθεί ανάλογα. Την ώρα που ο πρώτος είναι εδώ και τον βρίζει, με το που βρίζει ένα κομμάτι ντε από το δικό του πεδίο διάστασης φεύγει και πάει στον δεύτερο. Όσο πιο πολύ τον βρίζει, τόσο πιο πολύ ντε του δίνει. Το ίδιο ισχύει όταν δέρνει ή απειλεί τον άλλον. Καθώς κάποιος χτυπάει ή κλωτσάει έναν άλλον, δίνει το ντε του ανάλογα με το πόσο άσχημα χτυπάει τον άλλον. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να δει αυτή την αρχή σ’ αυτό το επίπεδο. Νοιώθοντας ταπείνωση δεν μπορεί να το ανεχτεί και σκέφτεται: «Αφού με χτύπησες, πρέπει να σου ανταποδώσω το ίδιο». «Μπαμ» ρίχνει τη γροθιά πίσω στον πρώτο και του επιστρέφει το ντε. Κανείς από τους δύο δεν κέρδισε ή έχασε τίποτα. Μπορεί ακόμα να σκεφτεί: «Με χτύπησες μια φορά, θα σε χτυπήσω δυο φορές. Αλλιώς δεν θα αισθανθώ πως έχω εκδικηθεί». Θα τον χτυπήσει ξανά κι έτσι άλλο ένα κομμάτι από το ντε του θα δοθεί στον άλλον.

 

Γιατί το ντε εκτιμάται τόσο πολύ; Τι είδους σχέση υπάρχει με τον μετασχηματισμό του ντε; Οι θρησκείες δηλώνουν: «Με το ντε κάποιος θα κερδίσει κάτι στην επόμενη ζωή του αν όχι σ’ αυτήν». Τι θα κερδίσει; Με πολύ ντε μπορεί κάποιος να γίνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή να κάνει μεγάλη περιουσία. Μπορεί να αποκτήσει οτιδήποτε θελήσει κι αυτό ανταλλάσσεται με το αντίστοιχο ντε. Οι θρησκείες επίσης αναφέρουν ότι εάν κάποιος δεν έχει καθόλου ντε, και το σώμα και η ψυχή του θα εξαλειφθούν. Το Αρχέγονο Πνεύμα του θα εξολοθρευτεί και με τον θάνατο θα είναι ολοκληρωτικά νεκρός. Δεν θα απομείνει τίποτα απ’ αυτόν. Στην κοινότητά μας των καλλιεργητών ωστόσο υποστηρίζουμε ότι το ντε μπορεί απευθείας να μετασχηματιστεί σε γκονγκ.

 

Θα εξετάσουμε πώς το ντε μετασχηματίζεται σε γκονγκ. Η κοινότητα των καλλιεργητών έχει ένα ρητό: «Η καλλιέργεια ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις προσπάθειες του ίδιου, ενώ ο μετασχηματισμός σε γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλό του». Μερικοί άνθρωποι όμως μιλούν για «ανέγερση σωματικής χοάνης και φούρνου για τη δημιουργία νταν[35] χρησιμοποιώντας συλλεγμένα θεραπευτικά βότανα»[36] και για νοητική δραστηριότητα – αυτά τα θεωρούν πολύ σημαντικά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι καθόλου σημαντικά και είναι προσκόλληση αν σκέφτεστε πάρα πολύ γι’ αυτά. Δεν είστε προσκολλημένοι σε μια επιδίωξη εάν σκέφτεστε πάρα πολύ γι’ αυτήν; Η καλλιέργεια ενός ανθρώπου εξαρτάται από τις προσπάθειες του ίδιου, ενώ ο μετασχηματισμός σε γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλο. Είναι καλό και αρκεί εάν έχετε αυτή την επιθυμία. Είναι ο δάσκαλος που πραγματικά το κάνει αυτό, διότι εσείς απλά δεν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Με ένα σώμα κοινού ανθρώπου, όπως το δικό σας, πώς μπορείτε –αυτό το σώμα– να το μετασχηματίσετε σε μιας υψηλότερης ζωής σώμα, φτιαγμένο από ύλη υψηλής ενέργειας; Είναι απολύτως αδύνατον και ακούγεται αστείο. Η διαδικασία μετασχηματισμού ενός ανθρώπινου σώματος σε άλλες διαστάσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και σύνθετη. Εσείς δεν μπορείτε καθόλου να κάνετε τέτοια πράγματα.

 

Τι σας δίνει ο δάσκαλος; Σας δίνει τον «μηχανισμό γκονγκ» που αναπτύσσει το γκονγκ σας. Εφόσον το ντε υπάρχει έξω από το ανθρώπινο σώμα, το πραγματικό γκονγκ παράγεται από το ντε. Έτσι και το ύψος του επιπέδου του και το δυναμικό του γκονγκ του προέρχονται από το ντε. Ο δάσκαλος μετασχηματίζει το ντε σας σε γκονγκ που αυξάνεται προς τα πάνω σπειροειδώς. Το γκονγκ που πραγματικά καθορίζει το επίπεδο ενός ανθρώπου παράγεται έξω από το σώμα του και αναπτύσσεται σπειροειδώς. Αφού φτάσει στην κορυφή του κεφαλιού του, σχηματίζει τελικά μια στήλη γκονγκ. Με μια μόνο ματιά στο ύψος της στήλης γκονγκ αυτού του ανθρώπου μπορεί κανείς να διακρίνει το επίπεδο του γκονγκ του. Αυτό είναι το επίπεδο και η «Θέση Καρπού» του, όπως αυτό αναφέρεται στον Βουδισμό. Ενώ κάθονται σε διαλογισμό, τα Αρχέγονα Πνεύματα μερικών ανθρώπων μπορούν να αφήσουν τα σώματά τους και να φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Ακόμη κι αν προσπαθήσει, το Αρχέγονο Πνεύμα αυτού του ανθρώπου δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο, αλλά ούτε και τολμά να προχωρήσει πιο πάνω. Δεδομένου ότι προχωρά προς τα πάνω καθισμένο στη στήλη του γκονγκ του, μόνο μέχρι εκείνο το επίπεδο μπορεί να φθάσει. Επειδή η στήλη του γκονγκ του είναι ακριβώς τόσο υψηλή, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Αυτό είναι η «Θέση Καρπού» που αναφέρεται στον Βουδισμό.

 

Υπάρχει επίσης ένα μέτρο που μετρά το επίπεδο του σίνσινγκ. Το κριτήριο και η στήλη του γκονγκ δεν υπάρχουν στην ίδια διάσταση, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα. Η καλλιέργεια του σίνσινγκ σας έχει ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο, εάν, για παράδειγμα, όταν σας βρίζει κάποιος μεταξύ των κοινών ανθρώπων, εσείς δεν λέτε κουβέντα και αισθάνεστε πολύ ήρεμα ή, όταν κάποιος σας ρίχνει γροθιά, εσείς δεν λέτε κουβέντα και το αφήνετε να περάσει μ’ ένα χαμόγελο. Το επίπεδο του σίνσινγκ σας είναι ήδη πολύ υψηλό. Έτσι λοιπόν σαν ασκούμενος τι θα έπρεπε να πάρετε; Δεν θα πάρετε γκονγκ; Όταν το σίνσινγκ σας αναβαθμίζεται, το γκονγκ σας θα αυξηθεί. Το επίπεδο του γκονγκ σας είναι τόσο υψηλό, όσο και το επίπεδο του σίνσινγκ σας – αυτό είναι μια απόλυτη αλήθεια. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι ασκούσαν τσιγκόνγκ σε πάρκα ή σε σπίτια, το έκαναν με μεγάλη προσπάθεια και αφοσίωση και ασκούνταν πολύ καλά. Με το που έβγαιναν όμως από την πόρτα, θα ενεργούσαν διαφορετικά και θα συνέχιζαν κατά τον τρόπο τους να ανταγωνίζονται και να παλεύουν με άλλους για φήμη και κέρδος μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Πώς θα μπορούσαν να αυξήσουν το γκονγκ τους; Δεν θα μπορούσε καθόλου να αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο ούτε οι αρρώστιες τους θα θεραπεύονταν. Γιατί δεν μπορούν μερικοί άνθρωποι να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους ακόμη και μετά από μια μεγάλη περίοδο εξάσκησης; Το τσιγκόνγκ είναι άσκηση καλλιέργειας και κάτι το υπερφυσικό, σε αντίθεση με τις σωματικές ασκήσεις των κοινών ανθρώπων. Γι’ αυτό, προκειμένου να θεραπευθείτε ή να αυξήσετε το γκονγκ σας, πρέπει να επικεντρωθείτε στο σίνσινγκ.

 

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν στην ανέγερση σωματικής χοάνης και φούρνου, για να φτιάξουν νταν από τα συλλεγμένα θεραπευτικά βότανα, και νομίζουν ότι αυτό το νταν είναι γκονγκ. Δεν είναι. Αυτό το νταν συσσωρεύει μόνο ένα μέρος της ενέργειας και δεν περιλαμβάνει όλη την ενέργεια. Τι είδους ύλη είναι το νταν; Είναι γνωστό ότι κι εμείς έχουμε μερικά πράγματα για την καλλιέργεια της ζωής και ότι τα σώματά μας θα αναπτύξουν υπερφυσικές ικανότητες και πολλές άλλες ικανότητες. Οι περισσότερες όμως είναι κλειδωμένες και δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν. Υπάρχουν πολλές υπερφυσικές ικανότητες, φτάνουν τις δέκα χιλιάδες. Μόλις αναπτυχθεί μία, κλειδώνεται. Γιατί δεν τους επιτρέπεται να εκδηλωθούν; Ο λόγος είναι για να μη σας επιτραπεί να τις χρησιμοποιήσετε επιπόλαια και κάνετε πράγματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Δεν σας επιτρέπεται να παρενοχλήσετε έτσι απερίσκεπτα την κοινή ανθρώπινη κοινωνία ούτε σας επιτρέπεται επιπόλαια να επιδεικνύετε τις ικανότητές σας στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Κι αυτό διότι κάνοντας έτσι θα μπορούσε να διαταράξει την κατάστασή της. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να ασκήσουν καλλιέργεια αφού αφυπνιστούν. Εάν πάτε και τους δείξετε όλες τις ικανότητές σας, θα δουν ότι όλα αυτά είναι πραγματικά και θα έρθουν όλοι να ασκήσουν καλλιέργεια. Άνθρωποι που έχουν διαπράξει ασυγχώρητες αδικίες θα έρθουν κι αυτοί να ασκήσουν καλλιέργεια και αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν σας επιτρέπεται να επιδεικνύεστε μ’ αυτόν τον τρόπο. Μπορεί επίσης εύκολα να κάνετε σφάλματα, αφού δεν μπορείτε να δείτε την προκαθορισμένη σχέση και την αληθινή φύση των πραγμάτων. Νομίζετε ότι κάνετε μια καλή πράξη, αλλά μπορεί να είναι μια κακή πράξη. Επομένως δεν σας επιτρέπεται να τις εφαρμόσετε, διότι μόλις κάνετε κακό, το επίπεδό σας θα πέσει και η καλλιέργειά σας θα είναι μάταιη. Κατά συνέπεια πολλές υπερφυσικές ικανότητες είναι κλειδωμένες. Τι θα συμβεί; Τη στιγμή που κάποιος φτάνει στην κατάσταση του «Ξεκλειδώματος του Γκονγκ» (κάιγκονγκ) και φωτίζεται, αυτό το νταν εκρήγνυται σαν βόμβα και ανοίγει όλες τις υπερφυσικές ικανότητες, όλες τις κλειδαριές στο σώμα και εκατοντάδες ενεργειακά περάσματα. «Μπαμ» κι όλα τραντάζονται και ανοίγουν. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται το νταν. Αφότου αποτεφρώνεται ένας μοναχός μετά τον θάνατο, απομένει σαρίρα. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αυτά είναι κόκαλα και δόντια. Πώς γίνεται τότε και οι κοινοί άνθρωποι δεν έχουν σαρίρα; Αυτά είναι ακριβώς το νταν που έχει εκραγεί και η ενέργειά του που έχει απελευθερωθεί. Περιέχουν μέσα τους πολλές ουσίες από άλλες διαστάσεις. Στο κάτω-κάτω είναι κι αυτά κάτι υλικό, αλλά με μικρή χρησιμότητα. Οι άνθρωποι σήμερα τα θεωρούν πως είναι κάτι ιδιαιτέρως πολύτιμο. Περιέχουν ενέργεια, είναι λαμπερά και πολύ σκληρά. Αυτό είναι όλο.

 

Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος για την αποτυχία της αύξησης του γκονγκ. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να προχωρήσετε προς τα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας, χωρίς να γνωρίζετε τον Φα των υψηλών επιπέδων. Τι σημαίνει αυτό; Όπως μόλις ανέφερα, μερικοί άνθρωποι έχουν εξασκήσει πολλές μεθόδους άσκησης τσιγκόνγκ. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι ανεξάρτητα από το πόσες περισσότερες μελετάτε, αυτό εξακολουθεί να είναι άχρηστο. Πάντα παραμένετε μαθητής του δημοτικού, ένας μαθητής του δημοτικού στην άσκηση καλλιέργειας, διότι όλα αυτά είναι αρχές σε χαμηλό επίπεδο. Τέτοιες χαμηλού επιπέδου αρχές δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο στην καθοδήγηση της άσκησης καλλιέργειάς σας προς τα υψηλά επίπεδα. Εάν μελετάτε βιβλία του δημοτικού στο πανεπιστήμιο, θα παραμένετε μαθητής του δημοτικού. Άσχετα από το πόσα διαβάσετε, θα είναι άχρηστα. Αντιθέτως, θα είστε σε χειρότερη κατάσταση. Διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα και ο Φα αναλαμβάνει διαφορετικούς καθοδηγητικούς ρόλους σε διαφορετικά επίπεδα. Κατά συνέπεια χαμηλών επιπέδων αρχές δεν μπορούν να καθοδηγήσουν την καλλιέργειά σας προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα είναι όλα αρχές για άσκηση καλλιέργειας σε υψηλά επίπεδα. Ενσωματώνω πράγματα από διαφορετικά επίπεδα στη διδασκαλία. Συνεπώς πάντα θα παίζουν καθοδηγητικό ρόλο στη μελλοντική σας καλλιέργεια. Έχω μερικά βιβλία, κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες. Θα διαπιστώσετε ότι, αφού τα δείτε και τα ακούσετε μια φορά, αυτά θα εξακολουθούν να σας καθοδηγούν, όταν και πάλι θα τα βλέπετε και θα τα ακούτε μετά από λίγο καιρό. Όσο εσείς θα εξακολουθείτε να βελτιώνετε τον εαυτό σας, και αυτά θα συνεχίζουν αδιάκοπα να σας καθοδηγούν – αυτός είναι ο Φα. Τα παραπάνω είναι οι δύο λόγοι που δεν μπορείτε να αυξήσετε το γκονγκ σας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια χωρίς να γνωρίζετε τον Φα στα υψηλά επίπεδα και δεν μπορείτε να αυξήσετε γκονγκ χωρίς να καλλιεργείτε τον εσωτερικό σας εαυτό και το σίνσινγκ σας. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι.

Χαρακτηριστικά του Φάλουν Ντάφα

Το Φάλουν Ντάφα μας είναι ένας από τους ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τρόπους καλλιέργειας στη Σχολή του Φο. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου αυτού του ανθρώπινου πολιτισμού δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Σε μια προϊστορική περίοδο ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μια φορά ευρέως, για να προσφέρει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Σ’ αυτή την τελική περίοδο της Τελευταίας Καταστροφής[37] το δημοσιοποιώ ξανά. Επομένως είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Έχω μιλήσει για τη μορφή του άμεσου μετασχηματισμού του ντε σε γκονγκ. Το γκονγκ στην πραγματικότητα δεν αποκτιέται μέσω εξάσκησης. Αποκτιέται μέσω καλλιέργειας. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν θα αυξήσουν το γκονγκ τους και δίνουν προσοχή μόνο στο πώς να εξασκηθούν, χωρίς να νοιάζονται για το πώς θα καλλιεργηθούν. Στην πραγματικότητα, το γκονγκ αποκτιέται εξ ολοκλήρου μέσω της καλλιέργειας του σίνσινγκ. Τότε γιατί διδάσκουμε και τις ασκήσεις εδώ; Αρχικά επιτρέψτε μου να μιλήσω για τον λόγο που ένας μοναχός δεν εκτελεί καθόλου ασκήσεις. Αυτός βασικά, κάθεται μόνο σε διαλογισμό, ψέλνει τις γραφές, καλλιεργεί το σίνσινγκ του και κατόπιν το γκονγκ του αυξάνεται. Αυξάνεται το γκονγκ που αναβαθμίζει το επίπεδό του. Εφόσον ο Σακιαμούνι δίδαξε τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν το καθετί στον κόσμο –περιλαμβανομένων και των σωμάτων τους– οι σωματικές ασκήσεις έγιναν περιττές. Η Σχολή του Τάο δεν προσφέρει σωτηρία σε όλα τα όντα. Αυτοί στους οποίους απευθύνεται δεν είναι όλα τα είδη ανθρώπων με τις διάφορες νοοτροπίες και τα επίπεδα, πολλοί από τους οποίους είναι λιγότερο ή περισσότερο ατομιστές. Επιλέγει τους μαθητές της. Εάν επιλεγούν τρεις μαθητές, μόνο ο ένας απ’ αυτούς θα λάβει την πραγματική διδασκαλία. Πρέπει να σιγουρευτεί ότι αυτός ο μαθητής έχει πολύ ντε, είναι πολύ καλός και δεν θα λοξοδρομήσει. Έτσι δίνει έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών πραγμάτων, για να καλλιεργήσει τη ζωή και για να καλλιεργήσει πράγματα όπως υπερφυσικές δυνάμεις, επιδεξιότητες κ.λπ.

 

Το Φάλουν Ντάφα είναι κι αυτή μια μέθοδος άσκησης καλλιέργειας για τον νου και το σώμα και απαιτεί ασκήσεις. Αφενός οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται για να ενδυναμώσουν τις υπερφυσικές ικανότητες. Τι σημαίνει «ενδυνάμωση»; Είναι η ενίσχυση των υπερφυσικών ικανοτήτων σας από το ισχυρό δυναμικό του γκονγκ σας, κάνοντάς τες έτσι προοδευτικά ισχυρότερες. Αφετέρου στο σώμα σας χρειάζεται να αναπτυχθούν πολλά έμβια όντα. Στην υψηλού επιπέδου άσκηση καλλιέργειας η Σχολή του Τάο απαιτεί τη γέννηση του Αθάνατου Βρέφους (Γιουανγίνγκ), ενώ η Σχολή του Φο απαιτεί το άφθαρτο σώμα του Βάτζρα. Επιπλέον πρέπει να αναπτυχθούν πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω σωματικών ασκήσεων και αυτά είναι που οι ασκήσεις μας καλλιεργούν. Μια ολοκληρωμένη μέθοδος άσκησης καλλιέργειας και του νου και του σώματος απαιτεί και την καλλιέργεια και τις ασκήσεις. Νομίζω ότι τώρα ο καθένας σας καταλαβαίνει πώς δημιουργείται το γκονγκ. Το γκονγκ που πραγματικά προσδιορίζει το επίπεδο επίτευξής σας δεν αναπτύσσεται καθόλου μέσω των ασκήσεων, αλλά μέσω της καλλιέργειας. Με την αναβάθμιση του σίνσινγκ σας και την ταύτιση με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος κατά την καλλιέργειά σας μεταξύ των κοινών ανθρώπων, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν θα σας περιορίζει πλέον. Τότε σας επιτρέπεται να ανεβείτε. Το ντε σας θα αρχίσει τότε να μετασχηματίζεται σε γκονγκ. Όσο το επίπεδο του σίνσινγκ σας βελτιώνεται, τόσο θα αυξάνεται και το γκονγκ σας. Αυτή ακριβώς είναι η σχέση.

 

Η δικιά μας είναι μια γνήσια μέθοδος άσκησης καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Το γκονγκ που καλλιεργούμε αποθηκεύεται σε κάθε κύτταρο του σώματος – το γκονγκ, αυτή η ύλη υψηλής ενέργειας, αποθηκεύεται ακόμη και στα πρωταρχικά μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης σε εξαιρετικά μικροσκοπικό επίπεδο. Καθώς το δυναμικό του γκονγκ σας γίνεται μεγαλύτερο, η πυκνότητα και η δύναμη του γκονγκ σας επίσης αυξάνονται. Τέτοια υψηλής ενέργειας ύλη έχει νοημοσύνη. Επειδή είναι αποθηκευμένη σε κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος σε όλη την κλίμακα μέχρι την αρχή της ζωής, θα πάρει βαθμιαία την ίδια μορφή με τη μορφή των κυττάρων του σώματός σας, προσλαμβάνοντας τους ίδιους μοριακούς συνδυασμούς και τη μορφή του πυρήνα. Ωστόσο η ουσία του έχει αλλάξει, διότι αυτό το σώμα δεν αποτελείται πλέον από τα αρχικά φυσικά κύτταρα. Τότε δεν θα είστε πέρα από τα «πέντε στοιχεία»; Φυσικά η καλλιέργειά σας δεν έχει ακόμη τελειώσει και ακόμα χρειάζεται να ασκείτε καλλιέργεια ανάμεσα σε κοινούς ανθρώπους. Επομένως επιφανειακά μοιάζετε ακόμα σαν ένας κοινός άνθρωπος. Η μόνη διαφορά είναι ότι φαίνεστε νεότεροι απ’ αυτούς της ηλικίας σας. Βέβαια πρώτα πρέπει να αφαιρεθούν τα άσχημα πράγματα στο σώμα σας, περιλαμβάνοντας και τις ασθένειες. Εμείς όμως εδώ δεν θεραπεύουμε ασθένειες. Εμείς καθαρίζουμε το σώμα σας και ο όρος δεν είναι «θεραπεία ασθένειας», έτσι κι αλλιώς. Απλώς το ονομάζουμε «καθαρισμό του σώματος» και καθαρίζουμε τα σώματα των πραγματικών ασκουμένων. Μερικοί άνθρωποι έρχονται εδώ μόνο για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Όσον αφορά τους σοβαρά άρρωστους ασθενείς, δεν τους αφήνουμε να παρευρεθούν στα μαθήματα, αφού δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την προσκόλληση της θεραπείας των ασθενειών τους ή την ιδέα ότι είναι άρρωστοι. Εάν κάποιος έχει σοβαρή αρρώστια και νιώθει πολύ ανήσυχος, μπορεί να την εγκαταλείψει; Αυτός ο άνθρωπος είναι ανήμπορος να ασκήσει καλλιέργεια. Έχουμε τονίσει κατά διαστήματα ότι δεν δεχόμαστε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες. Αυτό εδώ είναι άσκηση καλλιέργειας και απέχει πάρα πολύ από εκείνο που οι ίδιοι σκέφτονται. Μπορούν να βρουν άλλους δασκάλους του τσιγκόνγκ για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά πολλοί ασκούμενοι έχουν ασθένειες. Επειδή όμως είστε αληθινοί ασκούμενοι, θα φροντίσουμε αυτά τα πράγματα για εσάς.

 

Μετά από μια περίοδο άσκησης καλλιέργειας οι ασκούμενοι στο Φάλουν Ντάφα μας μοιάζουν αρκετά διαφορετικοί στην εμφάνιση. Το δέρμα τους γίνεται απαλό και ροδαλό. Όσον αφορά τους πιο ηλικιωμένους, οι ρυτίδες γίνονται λιγότερες ή ακόμα και εξαιρετικά λίγες, το οποίο είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δεν μιλώ για κάτι αδιανόητο, αφού πολλοί βετεράνοι ασκούμενοί μας που κάθονται εδώ γνωρίζουν αυτή την κατάσταση. Επιπλέον οι ηλικιωμένες γυναίκες θα επανακτήσουν την εμμηνορροϊκή περίοδό τους, δεδομένου ότι μια μέθοδος άσκησης καλλιέργειας του νου και του σώματος απαιτεί την εμμηνόρροια για να καλλιεργήσει το σώμα. Η περίοδος θα έρθει, αλλά η εμμηνορροϊκή ροή δεν θα είναι μεγάλη. Για την ώρα αυτό το λίγο θα επαρκεί. Κι αυτό επίσης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Αλλιώς πώς θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν τα σώματα τους χωρίς αυτό; Το ίδιο ισχύει για τους άντρες: Όλοι οι ηλικιωμένοι και οι νεαροί θα αισθανθούν ολόκληρο το σώμα τους ανάλαφρο. Όσον αφορά τους αληθινούς ασκούμενους, θα βιώσουν αυτόν τον μετασχηματισμό.

 

Αυτή η μέθοδος άσκησης –η δικιά μας– καλλιεργεί κάτι πραγματικά τεράστιο, αντίθετα με πολλές άλλες πρακτικές που μιμούνται ζώα στις ασκήσεις τους. Αυτή η μέθοδος άσκησης καλλιεργεί κάτι εξαιρετικά τεράστιο. Όλες οι αρχές που ο Σακιαμούνι και ο Λάο Τζι δίδαξαν στον καιρό τους ήταν αρχές περιορισμένες εντός του γαλαξία μας. Τι καλλιεργεί το Φάλουν Ντάφα μας; Η μέθοδος καλλιέργειάς μας είναι βασισμένη πάνω στις αρχές της εξέλιξης του σύμπαντος και καθοδηγείται από το πρότυπο του υψηλότερου χαρακτηριστικού του σύμπαντος, του Τζεν-Σαν-Ρεν. Καλλιεργούμε κάτι τόσο τεράστιο που ισοδυναμεί με την καλλιέργεια του σύμπαντος.

 

Το Φάλουν Ντάφα μας έχει ένα ακόμη εξαιρετικά μοναδικό και πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα που το διαφοροποιεί από κάθε άλλη μέθοδο άσκησης. Αυτή τη στιγμή όλες οι μέθοδοι τσιγκόνγκ, οι δημοφιλείς στην κοινωνία, ακολουθούν το μονοπάτι της καλλιέργειας νταν ή της εξάσκησης νταν. Στις μεθόδους τσιγκόνγκ που καλλιεργούν νταν είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να πετύχει την κατάσταση του «Ξεκλειδώματος του Γκονγκ» και τη φώτιση μεταξύ των κοινών ανθρώπων. Το Φάλουν Ντάφα μας δεν καλλιεργεί νταν. Η μέθοδος άσκησής μας καλλιεργεί το Φάλουν στην κάτω κοιλιακή χώρα. Εγώ προσωπικά το εγκαθιστώ μέσα στους ασκούμενους κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Ενώ διδάσκω Φάλουν Ντάφα το εγκαθιστούμε σε όλους διαδοχικά. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να το αισθανθούν, ενώ μερικοί άλλοι δεν μπορούν. Η πλειονότητα των ανθρώπων μπορεί να το αισθανθεί. Αυτό είναι επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές φυσικές καταστάσεις. Εμείς καλλιεργούμε Φάλουν αντί για νταν. Το Φάλουν είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος που κατέχει όλες τις δυνατότητες του σύμπαντος και μπορεί να λειτουργεί και να περιστρέφεται αυτόματα. Θα περιστρέφεται για πάντα στην κάτω κοιλιακή σας χώρα. Μόλις εγκατασταθεί στο σώμα σας, χρόνος μπαίνει χρόνος βγαίνει, δεν θα σταματά και θα περιστρέφεται παντοτινά μ’ αυτόν τον τρόπο. Όταν περιστρέφεται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού, μπορεί αυτόματα να απορροφά ενέργεια από το σύμπαν. Επιπλέον μπορεί από μόνο του να μετασχηματίσει ενέργεια, ώστε να παράσχει την ενέργεια που απαιτείται για τον μετασχηματισμό κάθε μέρους του σώματός σας. Όταν περιστρέφεται αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού εκπέμπει ενέργεια, αποβάλλοντας ανεπιθύμητα στοιχεία που διασκορπίζονται γύρω από το σώμα σας. Όταν εκπέμπει ενέργεια, την εκτοξεύει σε πολύ μεγάλη απόσταση και εισκομίζει πάλι νέα ενέργεια. Η εκπεμπόμενη ενέργεια μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους γύρω σας. Η Σχολή του Φο διδάσκει τη σωτηρία του εαυτού και τη σωτηρία όλων των αισθανόμενων όντων. Επομένως δεν καλλιεργείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά προσφέρετε σωτηρία σε όλα τα αισθανόμενα όντα. Έτσι και οι άλλοι μπορούν να ωφεληθούν, αλλά μπορείτε επίσης ακούσια να αποκαταστήσετε τα σώματα άλλων ανθρώπων, να θεραπεύσετε τις ασθένειές τους κ.λπ. Φυσικά η ενέργεια δεν χάνεται. Όταν το Φάλουν περιστρέφεται δεξιόστροφα (σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού), μπορεί και μαζεύει την ενέργεια πίσω αφού περιστρέφεται συνεχώς.

 

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να απορούν: «Γιατί αυτό το Φάλουν περιστρέφεται συνεχώς;». Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που με ρωτούν: «Γιατί να μπορεί να περιστρέφεται; Ποιος είναι ο λόγος;». Είναι εύκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το νταν μπορεί να σχηματιστεί όταν συσσωρευτεί πολλή ενέργεια, αλλά τους είναι αδιανόητο πώς το Φάλουν περιστρέφεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύμπαν είναι σε κίνηση και όλοι οι γαλαξίες του σύμπαντος –μαζί και ο δικός μας– είναι επίσης σε κίνηση. Οι εννιά πλανήτες περιστρέφονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και η γη περιστρέφεται επίσης γύρω από τον εαυτό της. Σκεφτείτε το ο καθένας: Ποιος τα σπρώχνει; Ποιος τους έχει δώσει τη δύναμη; Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε με τη νοοτροπία ενός κοινού ανθρώπου. Απλά έχουν ένα είδος περιστρεφόμενου μηχανισμού. Το ίδιο ισχύει και για το Φάλουν μας απλά περιστρέφεται. Με την αύξηση του χρόνου εξάσκησης έχει λύσει για τους καθημερινούς ανθρώπους το πρόβλημα της άσκησης καλλιέργειας μέσα σε κανονικές συνθήκες ζωής. Πώς αυξάνεται ο χρόνος εξάσκησης; Εφόσον περιστρέφεται συνεχώς, συνεχώς απορροφά και μετασχηματίζει ενέργεια από το σύμπαν. Όταν πηγαίνετε στη δουλειά, σας καλλιεργεί. Βέβαια, εκτός του Φάλουν, θα εγκαταστήσουμε επίσης στο σώμα σας πολλά ενεργειακά συστήματα και μηχανισμούς που μαζί με το Φάλουν θα περιστρέφονται και θα σας μετασχηματίζουν αυτόματα. Επομένως αυτό το γκονγκ μετασχηματίζει τους ανθρώπους εντελώς αυτόματα. Κατά συνέπεια πραγματοποιείται αυτό κατά το οποίο «το γκονγκ καλλιεργεί τους ασκούμενους» που επίσης αποκαλείται και «ο Φα καλλιεργεί τους ασκούμενους». Το γκονγκ σάς καλλιεργεί όταν δεν ασκείστε, όπως ακριβώς σας καλλιεργεί όταν ασκείστε. Ενώ τρώτε, κοιμόσαστε ή δουλεύετε, το γκονγκ σάς μεταμορφώνει συνεχώς. Τότε γιατί ασκείστε; Κάνετε τις ασκήσεις για να δυναμώσετε το Φάλουν και να ενισχύσετε όλους αυτούς τους ενεργειακούς μηχανισμούς και τα συστήματα που σας έχω δώσει. Όταν κάποιος ασκεί καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα, πρέπει να είναι εντελώς σε κατάσταση Γουγουέι[38] και οι κινήσεις των ασκήσεων να ακολουθούν τους μηχανισμούς. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε νοητική καθοδήγηση, ούτε χρήση μεθόδων αναπνοής κ.λπ.

 

Ασκούμαστε χωρίς να μας απασχολεί η ώρα ή η τοποθεσία. Μερικοί ρωτούν: «Ποια είναι η καλύτερη ώρα για εξάσκηση; Μεσάνυχτα, ξημέρωμα ή μεσημέρι;». Δεν έχουμε οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά την ώρα εξάσκησης. Όταν δεν ασκείστε τα μεσάνυχτα, το γκονγκ σάς καλλιεργεί. Όταν δεν ασκείστε το ξημέρωμα, το γκονγκ επίσης σας καλλιεργεί. Όταν κοιμόσαστε, το γκονγκ και πάλι σας καλλιεργεί. Όταν περπατάτε, το γκονγκ ακόμη σας καλλιεργεί. Το γκονγκ επίσης σας καλλιεργεί όταν είστε στη δουλειά. Δεν μειώνει αυτό κατά πολύ τον χρόνο εξάσκησής σας; Πολλοί από σας έχουν αληθινά την καρδιά να επιτύχουν το Τάο, το οποίο φυσικά είναι ο στόχος της άσκησης καλλιέργειας. Ο τελικός στόχος της άσκησης καλλιέργειας είναι η επίτευξη του Τάο και η ολοκλήρωση της καλλιέργειας. Ωστόσο ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής μερικών ανθρώπων είναι περιορισμένος. Τα χρόνια της ζωής τους είναι μετρημένα και μπορεί να μη φτάνουν για την καλλιέργειά τους. Το Φάλουν Ντάφα μας μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και να συντομεύσει την πορεία της καλλιέργειάς τους. Είναι την ίδια στιγμή μέθοδος άσκησης καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Έτσι όταν ασκείτε καλλιέργεια συνεχώς, συνεχώς θα παρατείνετε τη ζωή σας. Με συνεπή εξάσκηση η ζωή σας θα παρατείνεται σταθερά. Αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με την υψηλή εγγενή ποιότητα θα έχουν επαρκή χρόνο για εξάσκηση. Υπάρχει ωστόσο ένας όρος: Η ζωή που παρατείνεται πέρα από τον προκαθορισμένο χρόνο διάρκειάς της είναι προκρατημένη αποκλειστικά και μόνο για άσκηση καλλιέργειας. Εάν ο νους σας λίγο λοξοδρομήσει, η ζωή σας θα είναι σε κίνδυνο, γιατί ο χρόνος ζωής σας θα έπρεπε προ πολλού να έχει τελειώσει. Δεν θα έχετε αυτόν τον περιορισμό, όταν φθάσετε στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια. Φτάνοντας εκεί θα βρίσκεστε σε άλλη κατάσταση.

 

Δεν απαιτούμε να προσανατολίζεστε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις όταν κάνετε τις ασκήσεις, ούτε απαιτούμε συγκεκριμένους τρόπους για να τις τελειώνετε, επειδή το Φάλουν περιστρέφεται συνεχώς και δεν μπορεί να σταματηθεί. Εάν υπάρξει τηλεφώνημα ή κάποιος χτυπήσει την πόρτα, μπορείτε να πάτε αμέσως να το φροντίσετε χωρίς να πρέπει να τελειώσετε την άσκηση. Όταν σταματήσετε για να κάνετε κάτι, το Φάλουν αμέσως θα περιστραφεί δεξιόστροφα και θα πάρει πίσω την εκπεμπόμενη ενέργεια γύρω από το σώμα σας. Όσο γι’ αυτούς που σκόπιμα κρατάνε τσι και το χύνουν μέσα στο κεφάλι τους: αυτό το τσι θα χαθεί, όσο και να το κρατάτε. Το Φάλουν έχει νοημοσύνη και γνωρίζει από μόνο του πώς να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν απαιτούμε κατευθύνσεις, γιατί ολόκληρο το σύμπαν είναι σε κίνηση. Ο γαλαξίας είναι σε κίνηση και οι εννιά πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Η γη επίσης αυτο-περιστρέφεται. Εμείς ασκούμαστε σύμφωνα μ’ αυτή τη μεγάλη αρχή του σύμπαντος. Πού είναι η ανατολή, ο νότος, η δύση ή ο βορράς; Δεν υπάρχουν. Η άσκηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι άσκηση προς όλες τις κατευθύνσεις και η άσκηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι το ίδιο με το να ασκείστε προς την ανατολή, τον νότο, τη δύση και τον βορρά ταυτόχρονα. Το Φάλουν Ντάφα μας θα προστατέψει τους ασκούμενους από παραστρατήματα. Πώς σας προστατεύει; Εάν είστε αληθινός ασκούμενος, το Φάλουν μας θα σας προφυλάσσει. Είμαι ριζωμένος μέσα στο σύμπαν. Εάν οποιοσδήποτε μπορεί να σας βλάψει, τότε θα μπορεί να βλάψει και μένα. Θέτοντάς το απλά, αυτό το άτομο θα μπορούσε να βλάψει αυτό το σύμπαν. Αυτό που είπα μπορεί να ακούγεται εντελώς ασύλληπτο. Θα το καταλάβετε αργότερα καθώς θα μελετάτε περαιτέρω. Υπάρχουν επίσης και άλλα πράγματα που όμως είναι πάρα πολύ εμβριθή για να τα κάνω γνωστά. Θα αναπτύξουμε συστηματικά τον Φα των υψηλών επιπέδων από το απλό στο εμβριθές. Δεν θα λειτουργήσει, εάν το σίνσινγκ σας δεν είναι ορθό. Εάν επιδιώκετε κάτι μπορεί να μπείτε σε μπελάδες. Έχω βρει ότι τα Φάλουν πολλών βετεράνων ασκουμένων έχουν παραμορφωθεί. Γιατί; Έχετε αναμίξει άλλα πράγματα στην εξάσκησή σας και έχετε δεχτεί άλλων ανθρώπων πράγματα. Γιατί το Φάλουν δεν σας προστάτεψε τότε; Αφού έχει δοθεί σ’ εσάς είναι δικό σας και καθοδηγείται από τον νου σας. Είναι αρχή αυτού του σύμπαντος ότι κανένας δεν μπορεί να σας σταματήσει απ’ αυτό που επιδιώκετε. Εάν δεν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, κανένας δεν μπορεί να σας αναγκάσει – αυτό θα ήταν το ίδιο με το να έκανε κακή πράξη. Ποιος μπορεί να σας αναγκάσει να αλλάξετε την καρδιά σας; Εσείς οι ίδιοι πρέπει να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας, μόνοι σας. Παίρνοντας τα καλύτερα από κάθε σχολή είναι το να δέχεστε πράγματα από όλους. Εάν εξασκείτε μια μέθοδο τσιγκόνγκ σήμερα και μια άλλη αύριο για να θεραπεύσετε την ασθένειά σας, η ασθένειά σας θεραπεύεται; Όχι. Μόνο να την αναβάλλετε μπορείτε. Η άσκηση καλλιέργειας σε υψηλά επίπεδα απαιτεί από κάποιον να επικεντρωθεί σε μία μόνο σχολή και να μείνει μ’ αυτήν. Εάν ακολουθείτε μια μέθοδο άσκησης καλλιέργειας, πρέπει να δώσετε όλη σας την καρδιά σ’ αυτήν, ώσπου να φωτιστείτε εντελώς σ’ αυτή τη σχολή. Μόνο τότε μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια σε κάποια άλλη σχολή και αυτό θα είναι ένα διαφορετικό σύστημα. Επειδή ένα σύστημα γνήσιων διδασκαλιών μεταβιβάζεται από πολύ μακρινή εποχή, θα έχει περάσει μέσα από μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία μετασχηματισμού. Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν το πώς αισθάνονται όταν εξασκούν κάτι. Τι αξία έχει αυτό που αισθάνεστε; Καμία. Η πραγματική διαδικασία μετασχηματισμού πραγματοποιείται σε άλλες διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σύνθετη και περίπλοκη. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε το παραμικρό λάθος. Είναι σαν ένα όργανο εξαιρετικής ακρίβειας που μόλις του προσθέσετε ένα ξένο κομμάτι θα πάψει να λειτουργεί. Το σώμα σας σε κάθε διάσταση αλλάζει – αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό και ευαίσθητο και δεν μπορεί να γίνει λάθος ούτε στο ελάχιστο. Σας έχω ήδη πει ότι η καλλιέργεια εξαρτάται από τις δικές σας προσπάθειες, ενώ ο μετασχηματισμός του γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλο. Έτσι, εάν επιπόλαια παίρνετε άλλων ανθρώπων πράγματα και τα προσθέτετε στην άσκησή σας, τα ξένα μηνύματα θα ανακατευτούν με τα πράγματα αυτής της σχολής και θα λοξοδρομήσετε. Επιπλέον αυτό θα έχει αντανάκλαση στην καθημερινή σας ζωή και θα επιφέρει προβλήματα ίδια με αυτά των κοινών ανθρώπων. Αυτό προκαλείται από την επιδίωξή σας και δεν μπορούν οι άλλοι να παρέμβουν. Είναι ζήτημα της ποιότητας φώτισής σας. Ταυτόχρονα αυτό που προσθέτετε θα ανακατέψει το γκονγκ σας και δεν θα μπορείτε πλέον να ασκήσετε καλλιέργεια. Αυτό το πρόβλημα θα συμβεί. Δεν λέω ότι ο καθένας πρέπει να μελετήσει Φάλουν Ντάφα. Εάν δεν μελετάτε Φάλουν Ντάφα και έχετε λάβει αληθινές διδασκαλίες από άλλες μεθόδους τσιγκόνγκ, θα το επιδοκιμάσω και αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι για να ασκήσετε πραγματικά καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα, θα πρέπει να είστε προσηλωμένοι αποκλειστικά και μόνο σε μία μέθοδο άσκησης. Υπάρχει ένα ακόμη πράγμα που πρέπει επίσης να τονίσω: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας άλλος που πραγματικά να μεταδίδει στους ανθρώπους μια μέθοδο άσκησης προς τα υψηλά επίπεδα όπως εγώ. Στο μέλλον θα συνειδητοποιήσετε τι έχω κάνει για εσάς. Συνεπώς ελπίζω πως δεν έχετε πολύ φτωχή ποιότητα φώτισης. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να ασκήσουν καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτό δίνεται τώρα, ακριβώς εδώ μπροστά σας, και μπορεί ακόμα να μην το συνειδητοποιείτε. Έχετε πάει παντού ψάχνοντας για δάσκαλο, ξοδέψατε μια περιουσία και ακόμα δεν έχετε βρει τίποτα. Σήμερα σας προσφέρεται στο κατώφλι σας και ίσως ακόμα να μην το έχετε καταλάβει! Αυτό είναι ζήτημα του κατά πόσο μπορείτε να φωτιστείτε σ’ αυτό και κατά πόσο μπορείτε να σωθείτε.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Το Ζήτημα του Τρίτου Ματιού

Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουν ήδη μιλήσει για το Τρίτο Μάτι. Ο Φα ωστόσο εκδηλώνεται με διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά επίπεδα. Ένας ασκούμενος του οποίου η καλλιέργεια έχει φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί να δει μόνο αυτού του επιπέδου τις εκδηλώσεις. Δεν μπορεί να δει την αλήθεια των πραγμάτων πέρα απ’ αυτό το επίπεδο ούτε και την πιστεύει. Επομένως θεωρεί σωστό μόνο ό,τι βλέπει στο επίπεδό του. Μέχρι να φθάσει η καλλιέργειά του σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και δεν τα πιστεύει – αυτό είναι λόγω του επιπέδου του και η σκέψη του δεν μπορεί να υψωθεί. Με άλλα λόγια, όσον αφορά το ζήτημα του Τρίτου Ματιού, μερικοί άνθρωποι μιλούν γι’ αυτό με έναν τρόπο, ενώ άλλοι με άλλον. Ως αποτέλεσμα το έχουν μπερδέψει και στο τέλος κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει με σαφήνεια. Στην πραγματικότητα το Τρίτο Μάτι είναι κάτι που στο χαμηλό επίπεδο δεν μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια. Στο παρελθόν η δομή του Τρίτου Ματιού ανήκε στα μυστικά των μυστικών και οι κοινοί άνθρωποι απαγορευόταν να το γνωρίζουν. Γι’ αυτό κανείς ποτέ ως τώρα δεν το έχει αποκαλύψει. Εμείς όμως εδώ δεν θα το εξετάσουμε βασισμένοι σε θεωρίες από το παρελθόν. Θα το εξετάσουμε χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη επιστήμη και την απλούστερη σύγχρονη γλώσσα και θα εξηγήσουμε τι πραγματικά είναι.

 

Το Τρίτο Μάτι στο οποίο αναφερόμαστε στην πραγματικότητα βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το μέσο των φρυδιών σας και συνδέεται με την επίφυση[39]. Αυτό τουλάχιστον είναι το κύριο κανάλι. Το ανθρώπινο σώμα έχει πάρα πολλά επιπλέον μάτια. Η Σχολή του Τάο λέει ότι κάθε «άνοιγμα»[40] είναι ένα μάτι. Η Σχολή του Τάο ονομάζει «άνοιγμα» κάθε σημείο βελονισμού στο σώμα, ενώ η κινέζικη ιατρική το ονομάζει σημείο βελονισμού. Η Σχολή του Φο υποστηρίζει ότι κάθε πόρος στο σώμα είναι και ένα μάτι. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν με τα αυτιά, μερικοί μπορούν να δουν με τα χέρια ή με το πίσω μέρος του κεφαλιού τους και άλλοι μπορούν να δουν με τα πόδια ή το στομάχι. Είναι όλα δυνατά.

 

Μιλώντας για το Τρίτο Μάτι, θα αναφερθούμε πρώτα σ’ αυτά τα δύο φυσικά ανθρώπινα μάτια. Σήμερα μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι αυτό το ζευγάρι ματιών μπορεί να δει οποιαδήποτε υλική μορφή ή αντικείμενο σ’ αυτόν τον κόσμο. Έτσι έχουν σχηματίσει την άκαμπτη αντίληψη ότι μόνο όσα μπορούν να δουν με τα μάτια τους είναι πραγματικά και χειροπιαστά και δεν πιστεύουν αυτό που δεν βλέπουν. Στο παρελθόν τέτοιοι άνθρωποι θεωρούνταν πως έχουν χαμηλή ποιότητα φώτισης. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί η ποιότητα φώτισης αυτών των ανθρώπων είναι χαμηλή. «Δεν το βλέπω, δεν το πιστεύω». Αυτό μπορεί να ακούγεται απολύτως λογικό. Αλλά ακόμα και από τη σκοπιά ενός ελάχιστα ανώτερου επιπέδου δεν είναι καθόλου λογικό. Ο κάθε χωρόχρονος αποτελείται από ύλη και φυσικά διαφορετικοί χωρόχρονοι έχουν διαφορετικές φυσικές δομές, καθώς επίσης και διαφορετικά όντα που προσλαμβάνουν διαφορετικές μορφές.

 

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στον Βουδισμό λένε πως κάθε φαινόμενο στην ανθρώπινη κοινωνία είναι απατηλό. Είναι ψευδαίσθηση. Μα πώς μπορεί να είναι ψευδαίσθηση; Ποιος θα ισχυριζόταν ότι αυτά τα πραγματικά και χειροπιαστά φυσικά αντικείμενα που είναι ακριβώς εδώ μπροστά σας είναι ψεύτικα; Κι όμως η μορφή με την οποία τα φυσικά αντικείμενα εκδηλώνονται είναι διαφορετική από τη μορφή με την οποία υπάρχουν. Ωστόσο τα μάτια μας έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν τα φυσικά αντικείμενα σ’ αυτήν εδώ τη φυσική μας διάσταση, ώστε να εμφανίζονται στην κατάσταση που εμείς μπορούμε τώρα να τα δούμε. Τα αντικείμενα όμως δεν είναι στην πραγματικότητα σ’ αυτή την κατάσταση και δεν είναι σ’ αυτή την κατάσταση ούτε στη δική μας διάσταση. Για παράδειγμα, πώς μοιάζει ο άνθρωπος κάτω από ένα μικροσκόπιο; Ολόκληρο το σώμα του είναι ασύνδετο και αποτελείται από μικροσκοπικά μόρια, ακριβώς σαν κόκκοι άμμου σε κίνηση. Ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από πυρήνες και ολόκληρο το σώμα συστρέφεται και κινείται. Η επιφάνεια του σώματος δεν είναι ούτε λεία ούτε ομαλή. Το ίδιο συμβαίνει σε οποιοδήποτε υλικό στο σύμπαν, είτε αυτό είναι ατσάλι, σίδηρος, πέτρα είτε οτιδήποτε άλλο – στο εσωτερικό όλα τα μοριακά τους στοιχεία βρίσκονται σε κίνηση. Δεν μπορείτε να δείτε πραγματικά τη συνολική μορφή τους – στην πραγματικότητα δεν είναι σταθερά. Αυτό το τραπέζι επίσης συστρέφεται, αλλά τα μάτια σας δεν μπορούν να δουν την αλήθεια. Έτσι αυτό το ζευγάρι μάτια μπορεί να σας δώσει μια ψεύτικη εντύπωση σαν κι αυτήν.

 

Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε πράγματα σε μικροσκοπικό επίπεδο ή ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι μ’ αυτή την ικανότητα και μπορούν να δουν πράγματα σε ένα ορισμένο μικροσκοπικό επίπεδο. Όμως, μόλις εμείς οι άνθρωποι αποκτούμε αυτό το ζευγάρι μάτια σ’ αυτή την φυσική διάσταση, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, προσλαμβάνουμε ψευδή εντύπωση. Εμποδίζουν την όραση των ανθρώπων. Γι’ αυτό στο παρελθόν λεγόταν πως αυτοί οι άνθρωποι, που δεν πίστευαν αυτά που δεν μπορούσαν να δουν, έχουν χαμηλή ποιότητα φώτισης και θεωρούνταν από την κοινωνία των καλλιεργητών πως είναι πλανεμένοι από τις ψεύτικες εικόνες των πραγμάτων και χαμένοι ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που ιστορικά έχει διδαχτεί από θρησκείες και πράγματι κι εμείς το θεωρούμε κάτι πολύ λογικό.

 

Αυτό το ζευγάρι μάτια, λοιπόν, σ’ αυτή τη φυσική μας διάσταση μπορεί να σταθεροποιεί τα πράγματα, ώστε να είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Πέρα απ’ αυτό δεν έχει κάποια άλλη σημαντική ικανότητα. Όταν κοιτάζουμε κάτι, η εικόνα δεν σχηματίζεται κατευθείαν στα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι σαν το φακό της φωτογραφικής μηχανής και χρησιμεύουν μόνο σαν εργαλείο. Για να εστιάσει σε μια απόσταση, ο φακός της φωτογραφικής μηχανής επεκτείνεται – κάτι τέτοιο κάνουν και τα μάτια μας. Όταν κοιτάμε στο σκοτάδι, οι κόρες μεγεθύνονται. Όταν η φωτογραφική μηχανή βγάζει φωτογραφία στο σκοτάδι, το διάφραγμά της πρέπει να μεγεθυνθεί. Διαφορετικά η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή και με ανεπαρκή φωτισμό. Όταν περπατάτε σε μια πολύ φωτεινή εξωτερική τοποθεσία, οι κόρες σας συστέλλονται αμέσως. Αλλιώς τα μάτια σας θα τυφλώνονταν από το φως και δεν θα μπορούσατε να δείτε τα πράγματα καθαρά. Η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο – το διάφραγμά της πρέπει να συσταλεί. Το μόνο που τα μάτια μας μπορούν να κάνουν είναι να συλλάβουν την εικόνα ενός αντικειμένου – είναι απλά ένα εργαλείο. Όταν βλέπουμε μια μορφή, είτε ενός ανθρώπου είτε ενός αντικειμένου, στην πραγματικότητα η εικόνα τους σχηματίζεται στον εγκέφαλο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε μέσω των ματιών μας στέλνεται στην επίφυση, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου διά του οπτικού νεύρου, και μετά ανακλάται σαν εικόνα σ’ αυτή την περιοχή. Δηλαδή οι πραγματικές ανακλώμενες εικόνες αποτυπώνονται στην επίφυση του εγκεφάλου και εμείς από εκεί τις «βλέπουμε». Αυτό είναι κάτι που και η σύγχρονη ιατρική πλέον αναγνωρίζει.

 

Το «άνοιγμα του Τρίτου Ματιού», το οποίο αναφέρουμε, παρακάμπτει τα οπτικά σας νεύρα και ανοίγει ένα πέρασμα μεταξύ των φρυδιών σας, έτσι ώστε η επίφυση να μπορεί η ίδια να δει κατευθείαν έξω. Αυτό είναι που ονομάζεται «άνοιγμα του Τρίτου Ματιού». Μπορεί κάποιοι να σκεφτούν: «Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Στο κάτω-κάτω αυτά τα δύο μάτια μπορούν ακόμη να χρησιμεύσουν ως εργαλείο, μπορούν να συλλάβουν εικόνες αντικειμένων. Πώς θα τα καταφέρναμε χωρίς αυτά;». Σύγχρονες ιατρικές μελέτες στην ανατομία έχουν ήδη ανακαλύψει ότι το μπροστινό τμήμα της επίφυσης είναι εξοπλισμένο με την πλήρη δομή ενός ανθρώπινου ματιού. Επειδή μεγαλώνει μέσα στο κρανίο, θεωρείται ως υποτυπώδες[41] μάτι. Για το αν πράγματι είναι υποτυπώδες ή όχι, η κοινότητα των καλλιεργητών μας έχει επιφυλάξεις. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σύγχρονη ιατρική έχει ήδη αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα μάτι στο μέσο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το πέρασμα που ανοίγουμε στοχεύει ακριβώς αυτή την τοποθεσία και αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με την αντίληψη της σύγχρονης ιατρικής. Αυτό το μάτι δεν δημιουργεί ψεύτικες εικόνες όπως τα δύο φυσικά μας μάτια, διότι μπορεί να βλέπει και το είδος της ύλης, αλλά και την ουσία του κάθε πράγματος. Έτσι άνθρωποι με υψηλού επιπέδου Τρίτο Μάτι μπορούν να διαπεράσουν τη δική μας διάσταση και να δουν μέσα σε άλλους χωροχρόνους – μπορούν να δουν σκηνές που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Άνθρωποι με χαμηλού επιπέδου Τρίτο Μάτι μπορεί να έχουν τη διαπεραστική όραση, να βλέπουν δηλαδή πράγματα μέσα από τοίχους ή μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Έχει αυτή την υπερφυσική ικανότητα.

 

Η Σχολή του Φο μιλά για τα πέντε επίπεδα της όρασης: Σαρκική Όραση, Ουράνια Όραση, Όραση της Σοφίας, Όραση του Φα και Όραση του Φο. Αυτά είναι τα πέντε κύρια επίπεδα του Τρίτου Ματιού και το καθένα απ’ αυτά διαιρείται σε ανώτερα, μεσαία και χαμηλότερα επίπεδα. Η Σχολή του Τάο μιλά για εννιά επί εννιά ή ογδόντα ένα επίπεδα της Όρασης του Φα. Εμείς ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι για τον καθένα εδώ, αλλά δεν το ανοίγουμε στο –ή χαμηλότερα από το– επίπεδο της Ουράνιας Όρασης. Γιατί; Αν και κάθεστε εδώ και έχετε αρχίσει να ασκείτε καλλιέργεια, ουσιαστικά μόλις ξεκινήσατε από το επίπεδο ενός κοινού ανθρώπου με πάρα πολλές από τις προσκολλήσεις των συνηθισμένων ανθρώπων που δεν έχετε ακόμα εγκαταλείψει. Εάν το Τρίτο Μάτι σας ανοιχτεί στο επίπεδο της Ουράνιας Όρασης ή χαμηλότερα, θα έχετε αυτό που οι κοινοί άνθρωποι θεωρούν υπερφυσική ικανότητα, διότι θα μπορείτε να βλέπετε πράγματα μέσα από τοίχους και μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Εάν παρείχαμε αυτή την υπερφυσική ικανότητα σε μεγάλη κλίμακα και εάν το Τρίτο Μάτι όλων ανοιγόταν σε αυτό το επίπεδο, θα αναστάτωνε σοβαρά την κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Κρατικά μυστικά θα διακινδύνευαν, είτε φορούσαν οι άνθρωποι ρούχα είτε όχι θα ήταν το ίδιο και θα μπορούσατε να βλέπετε τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους από έξω. Ενώ κάνατε βόλτα θα μπορούσατε να μαζέψετε όλα τα λαχεία που κερδίζουν. Αυτό θα ήταν φριχτό! Σκεφτείτε το ο καθένας: Θα ήταν αυτή ακόμη ανθρώπινη κοινωνία εάν το Τρίτο Μάτι όλων ήταν ανοιγμένο στο επίπεδο της Ουράνιας Όρασης; Η σοβαρή αναστάτωση της ανθρώπινης κοινωνίας είναι απόλυτα απαγορευμένη. Εάν πράγματι σας άνοιγα το Τρίτο Μάτι σ’ αυτό το επίπεδο, θα μπορούσατε αμέσως να γίνετε δάσκαλος του τσιγκόνγκ. Μερικοί έχουν ήδη ονειρευτεί να γίνουν δάσκαλοι του τσιγκόνγκ. Εάν το Τρίτο Μάτι τους ανοιγόταν εντελώς αναπάντεχα, θα μπορούσαν να γιατρέψουν ασθενείς. Επομένως δεν θα σας οδηγούσα σε κακό μονοπάτι σ’ αυτή την περίπτωση;

 

Τότε σε ποιο επίπεδο θα σας ανοίξω το Τρίτο Μάτι; Θα ανοίξω το Τρίτο Μάτι σας απευθείας στο επίπεδο της Όρασης της Σοφίας. Εάν το άνοιγα σε ανώτερο επίπεδο, το σίνσινγκ σας δεν θα επαρκούσε. Εάν το άνοιγα σε χαμηλότερο επίπεδο, θα αναστάτωνε σοβαρά την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Με την Όραση της Σοφίας δεν έχετε βέβαια την ικανότητα να βλέπετε μέσα από τοίχους ή μέσα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά μπορείτε να βλέπετε σκηνές που υφίστανται σε άλλες διαστάσεις. Σε τι ωφελεί αυτό; Αυτό μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη σας στην εξάσκηση. Όταν πράγματι βλέπετε πράγματα που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν, θα έχετε την αίσθηση ότι πραγματικά υπάρχουν. Άσχετα με το αν μπορείτε να δείτε καθαρά ή όχι προς το παρόν, το Τρίτο Μάτι σας θα ανοιχτεί σ’ αυτό το επίπεδο και αυτό είναι καλό για την εξάσκησή σας. Ένας πραγματικός ασκούμενος του Ντάφα –εφόσον είναι αυστηρός με τον εαυτό του όσον αφορά τη βελτίωση του σίνσινγκ του– μπορεί να λάβει τα ίδια αποτελέσματα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο.

 

Τι καθορίζει το επίπεδο του Τρίτου Ματιού ενός ανθρώπου; Δεν είναι ότι μόλις το Τρίτο Μάτι σας ανοιχτεί, θα μπορείτε να δείτε τα πάντα – όχι, δεν είναι έτσι. Ακόμα κι εκεί υπάρχει μια διαβάθμιση επιπέδων. Τι όμως καθορίζει το επίπεδο; Υπάρχουν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι στο Τρίτο Μάτι ενός ανθρώπου πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο με κατεύθυνση από μέσα προς τα έξω και αυτό το αποκαλούμε «ζωτική ουσία»[42]. Σε τι χρησιμεύει αυτό; Είναι σαν την οθόνη της τηλεόρασης: ακόμα κι αν ανάψει η τηλεόραση, χωρίς την ειδική επίστρωση φωσφόρου θα παραμένει απλά μια λάμπα. Θα έχει φως, αλλά όχι εικόνες. Είναι ο φώσφορος που της επιτρέπει να εμφανίζει εικόνες. Βέβαια αυτό το παράδειγμα δεν είναι απόλυτα ακριβές, γιατί εμείς βλέπουμε τα πράγματα άμεσα, ενώ η τηλεόραση παρουσιάζει τις

εικόνες μέσω της οθόνης. Όμως κατά προσέγγιση αυτή είναι η ιδέα. Αυτή η μικρή ποσότητα «ζωτικής ουσίας» είναι εξαιρετικά πολύτιμη και αποτελείται από μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη ουσία που αποστάχθηκε από το ντε (Αρετή). Κατά κανόνα η «ζωτική ουσία» του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Ίσως μόνο δύο στους δέκα χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

 

Το επίπεδο του Τρίτου Ματιού είναι άμεση εκδήλωση του Φα του σύμπαντός μας. Είναι κάτι το υπερφυσικό και στενά συνδεδεμένο με το σίνσινγκ του ανθρώπου. Εάν το επίπεδο του σίνσινγκ ενός ανθρώπου είναι χαμηλό, το επίπεδό του είναι χαμηλό. Λόγω του χαμηλού επιπέδου του σίνσινγκ του μεγάλο μέρος της «ζωτικής του ουσίας» έχει χαθεί. Εάν όμως το επίπεδο του σίνσινγκ κάποιου είναι υψηλό και στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση δεν έχει πολυνοιαστεί για φήμη, κέρδος, διαμάχες με άλλους ανθρώπους, προσωπικό όφελος και διάφορα ιδιοτελή ανθρώπινα συναισθήματα και επιθυμίες, τότε η «ζωτική του ουσία» μπορεί να έχει διατηρηθεί σε πολύ καλό επίπεδο. Επομένως, αφού το Τρίτο Μάτι του ανοιχτεί, μπορεί να δει τα πράγματα πιο καθαρά. Ένα παιδί κάτω των έξι ετών μπορεί να δει πράγματα πολύ καθαρά μόλις ανοιχτεί το Τρίτο Μάτι του. Είναι επίσης και πολύ εύκολο να ανοίξει – μια λέξη να πω και θα ανοίξει.

 

Λόγω της επιρροής από τον πολύ ισχυρό χείμαρρο της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας και της μόλυνσης από τον τεράστιο χρωστικό της κάδο, πολλά από τα πράγματα που οι άνθρωποι θεωρούν σωστά στην πραγματικότητα είναι λάθος. Δεν θέλουν όλοι να ζήσουν μια καλή ζωή; Για να πραγματοποιήσει όμως κάποιος την επιθυμία του για καλή ζωή, μπορεί να καταπατήσει δικαιώματα άλλων, να διεγείρει τις εγωιστικές του επιθυμίες, να επιδιώξει να κερδίσει σε βάρος άλλων ή ακόμα να εκβιάσει και να βλάψει άλλους ανθρώπους. Θα ανταγωνιστεί άλλους και θα παλέψει για προσωπικό κέρδος ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους. Αυτό όμως δεν πηγαίνει κόντρα στο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος; Έτσι, αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν σωστό, μπορεί να μην είναι απαραίτητα σωστό. Δασκαλεύοντας το παιδί τους πολλοί ενήλικοι συχνά το συμβουλεύουν: «Πρέπει να μάθεις να είσαι έξυπνος», ώστε στο μέλλον να μπορεί να σταθεί στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά βλέποντάς το από τη δική μας σκοπιά, τη σκοπιά του σύμπαντος, η άποψη «να είσαι έξυπνος» είναι ήδη λάθος, διότι εμείς σας ζητούμε να ακολουθείτε την πορεία της φύσης και να νοιαζόσαστε ελάχιστα για προσωπικό κέρδος. Όντας λοιπόν αυτός τόσο έξυπνος, θα επιδιώξει να ικανοποιήσει το συμφέρον του. «Όποιος σε φοβερίσει, πήγαινε στον δάσκαλό του και βρες τους γονείς του», «Άμα δεις λεφτά κάτω, σκύψε και πάρτα». Το παιδί διδάσκεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση και καθώς θα προσλαμβάνει περισσότερα τέτοια πράγματα, θα γίνεται ολοένα και πιο ατομιστής στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Θα εκμεταλλεύεται τους άλλους και θα χάνει ντε.

 

Αυτή η ύλη, το ντε, δεν εξαφανίζεται όταν τη χάσει κάποιος, αλλά μεταβιβάζεται σε άλλον άνθρωπο. Η «ζωτική ουσία» όμως μπορεί να εξαφανιστεί. Εάν κάποιος είναι πολύ πονηρός από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, διατηρώντας μια δυνατή επιθυμία για ιδιοτέλεια και επιδιώκοντας μόνο το πώς θα κερδίσει, τότε το Τρίτο Μάτι αυτού του ανθρώπου, όταν ανοίξει, συνήθως δεν θα λειτουργεί ή δεν θα βλέπει τα πράγματα καθαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να δει ποτέ. Γιατί; Διότι κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας προσπαθούμε να επιστρέψουμε στον αρχικό, αληθινό μας εαυτό και μέσω επίμονης εξάσκησης να μπορούμε αδιάκοπα να αναπληρώνουμε αυτή τη «ζωτική ουσία» και να την επανακτούμε. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στο σίνσινγκ. Τονίζουμε τη συνολική βελτίωση και τη συνολική ανύψωση. Εάν το σίνσινγκ ανυψωθεί, όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Εάν το σίνσινγκ δεν ανυψωθεί, τότε ούτε και αυτό το κομματάκι «ζωτικής ουσίας» θα ανακτηθεί. Αυτή είναι η αρχή.

 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι πως όταν ένας άνθρωπος εξασκεί τσιγκόνγκ μόνος του, το Τρίτο Μάτι του μπορεί επίσης να ανοίξει, εάν η εγγενής του ποιότητα είναι καλή. Πολύ συχνά μερικοί άνθρωποι τρομάζουν τη στιγμή που το Τρίτο Μάτι τους ανοίγει. Γιατί τρομάζουν; Διότι συνήθως οι άνθρωποι ασκούν τσιγκόνγκ κατά τα μεσάνυχτα, όταν η νύχτα είναι σκοτεινή και ήσυχη. Έτσι λοιπόν όπως ασκούνται, μπορεί ξάφνου να δουν μπροστά τους ένα τεράστιο μάτι και τρομοκρατούνται. Αυτός ο φόβος είναι ασυνήθιστα μεγάλος και δεν θα τολμήσουν να ασκήσουν ξανά τσιγκόνγκ μετά απ’ αυτό. Πόσο τρομακτικό είναι! Ένα τεράστιο μάτι τούς κοιτά, που μια ανοίγει μια κλείνει, είναι τόσο μεγάλο και τόσο αληθινό και ζωντανό. Γι’ αυτόν τον λόγο κάποιοι το αποκαλούν «δαιμονικό μάτι», ενώ κάποιοι άλλοι το αποκαλούν «μάτι του Φο» και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα είναι το δικό σας μάτι. Βέβαια η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, ενώ το γκονγκ εξαρτάται από τον δάσκαλο. Ολόκληρη η διαδικασία του μετασχηματισμού του γκονγκ ενός καλλιεργητή είναι πολύ περίπλοκη και συμβαίνει σε άλλη διάσταση. Και όχι μόνο σε μία διάσταση – το σώμα σας αλλάζει σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις, σε κάθε διάσταση. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνοι σας; Δεν μπορείτε. Αυτά τα πράγματα είναι κανονισμένα από τον δάσκαλο και είναι ο δάσκαλος που τα κάνει. Γι’ αυτό λέγεται ότι «η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, ενώ το γκονγκ εξαρτάται από τον δάσκαλο». Αυτό που μπορείτε να έχετε εσείς μόνο είναι αυτή την επιθυμία, αυτή τη σκέψη – στην πραγματικότητα όμως είναι ο δάσκαλος που φροντίζει αυτά τα πράγματα.

 

Μερικοί άνθρωποι ανοίγουν το Τρίτο Μάτι τους μόνοι τους μετά από εξάσκηση. Εμείς θεωρούμε αυτό το μάτι ως δικό σας, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείτε να το αναπτύξετε μόνοι σας. Μερικοί άνθρωποι έχουν δάσκαλο που μόλις αντιληφθεί ότι το Τρίτο τους Μάτι είναι ανοιχτό θα διαμορφώσουν ένα μάτι γι’ αυτούς. Αυτό αποκαλείται Αληθινό Μάτι. Κάποιοι άλλοι βέβαια δεν έχουν δάσκαλο, αλλά μπορεί να υπάρξει περαστικός δάσκαλος. Η Σχολή του Φο δηλώνει: «Οι Φο είναι πανταχού παρόντες», που σημαίνει πως είναι τόσοι πολλοί, ώστε βρίσκονται παντού. Και κάποιοι άλλοι λένε: «Ένα μέτρο πάνω από το κεφάλι σας υπάρχουν πνευματικά όντα», εννοώντας ότι είναι απλά αμέτρητα. Έτσι λοιπόν, εάν ένας περαστικός δάσκαλος δει ότι έχετε ασκηθεί πολύ καλά, το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό και χρειάζεστε ένα Μάτι, τότε θα διαμορφώσει ένα για εσάς κι αυτό θα μετρήσει ως αποτέλεσμα της δικής σας καλλιέργειας. Ο λόγος είναι ότι κατά την προσφορά σωτηρίας στους ανθρώπους –αυτοί οι δάσκαλοι– δεν θέτουν καμία προϋπόθεση, ούτε λογαριάζουν κόστος, ούτε καν σκέφτονται για ανταμοιβή ή αναγνώριση. Έτσι είναι κατά πολύ ανώτεροι κι από τους ήρωες των κοινών ανθρώπων. Το κάνουν ολοκληρωτικά από την καλοσύνη και τη συμπόνια τους.

 

Μετά το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού θα εμφανιστεί η εξής κατάσταση: Τα μάτια σας θα θαμπώνονται σοβαρά από το φως και θα τα νιώθετε ερεθισμένα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τα μάτια σας που θαμπώνονται. Είναι η επίφυση που θαμπώνεται, αλλά εσείς νιώθετε ότι τα μάτια σας είναι θαμπωμένα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχετε αποκτήσει ακόμα αυτό το Μάτι. Εφόσον εφοδιαστείτε μ’ αυτό το Μάτι τα φυσικά σας μάτια δεν θα θαμπώνονται πια. Αρκετοί ασκούμενοί μας θα μπορούν να νιώσουν ή να δουν αυτό το Μάτι. Επειδή έχει την ίδια φύση με το σύμπαν, είναι πολύ αγαθό και περίεργο. Κοιτά μέσα για να εξετάσει αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό και αν μπορείτε να δείτε πράγματα. Επίσης κοιτάζει μέσα για να δει εσάς. Στο σημείο αυτό το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, κι έτσι θα τρομάξετε όταν το δείτε ξαφνικά να σας κοιτάει. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το δικό σας Μάτι. Από εδώ και στο εξής, όταν κοιτάτε πράγματα, θα τα βλέπετε μέσω αυτού του Ματιού. Ακόμη κι αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, χωρίς αυτό το Μάτι δεν θα μπορείτε καθόλου να δείτε πράγματα.

 

Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με τις διαφορές που εκδηλώνονται στις διαφορετικές διαστάσεις, όταν κάποιος ξεπερνά ένα επίπεδο στην καλλιέργεια. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά καθορίζει το επίπεδό του. Ένας άνθρωπος βλέπει πράγματα όχι μόνο μέσα από το κύριο κανάλι, αλλά και μέσα από πολλά υποκανάλια. Η Σχολή του Φο υποστηρίζει ότι κάθε πόρος ιδρώτα είναι μάτι, ενώ η Σχολή του Τάο ισχυρίζεται ότι κάθε «άνοιγμα» του σώματος είναι μάτι. Δηλαδή όλα τα σημεία βελονισμού είναι μάτια. Βέβαια αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι απλώς ακόμα μια μορφή μετασχηματισμού του Φα στο σώμα, όπου δηλαδή μπορείτε να δείτε πράγματα από οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

 

Το επίπεδο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε είναι διαφορετικό απ’ αυτό. Εκτός από το κύριο κανάλι, υπάρχουν επίσης διάφορα σημαντικά υποκανάλια που βρίσκονται στα δύο φρύδια, επάνω και κάτω από τα βλέφαρα και στο σημείο Σάνγκεν[43] στη βάση της μύτης. Αυτά καθορίζουν το επίπεδο στο οποίο θα περάσετε. Φυσικά, εάν ένας μέσος ασκούμενος μπορεί να δει πράγματα από αυτά τα σημεία, τότε έχει ήδη φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν ακόμα να βλέπουν πράγματα με τα φυσικά τους μάτια. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν καλλιεργήσει πλήρως αυτά τα μάτια και έχουν διάφορες μορφές υπερφυσικών ικανοτήτων. Εάν όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μάτια τους σωστά, πάντα όταν θα βλέπουν ένα αντικείμενο, την ίδια στιγμή δεν θα μπορούν να δουν κάτι άλλο, οπότε ούτε κι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι σπουδαίο. Γι’ αυτό υπάρχουν άνθρωποι που συχνά βλέπουν τη μια πλευρά με το ένα μάτι και την άλλη με το άλλο. Όμως κάτω απ’ αυτό το μάτι (το δεξί) δεν υπάρχει υποκανάλι και αυτό σχετίζεται άμεσα με τον Φα. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το δεξί μάτι όταν κάνουν κάποια άδικη πράξη κι έτσι δεν υπάρχει κανένα υποκανάλι κάτω από το δεξί μάτι. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικά υποκανάλια που αναπτύσσονται κατά την «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια.

 

Όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, θα εμφανιστεί ένα μάτι που θα μοιάζει με σύνθετο μάτι. Πιο συγκεκριμένα, σε ολόκληρο το πάνω μέρος του προσώπου του θα σχηματιστεί ένα μεγάλο μάτι με πάρα πολλά μικρά μάτια εντός αυτού. Μερικά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα έχουν καλλιεργήσει τόσα πολλά μάτια που καλύπτουν όλο το πρόσωπό τους. Όλα αυτά τα μάτια βλέπουν πράγματα μέσα από αυτό το μεγάλο μάτι και μπορούν να δουν οτιδήποτε θέλουν. Με μια ματιά μπορούν να δουν όλα τα επίπεδα. Σήμερα ζωολόγοι και εντομολόγοι διεξάγουν έρευνες σε μύγες. Το μάτι της μύγας είναι πολύ μεγάλο και κοιτάζοντάς το μέσα από το μικροσκόπιο είναι πλέον γνωστό πως έχει πάρα πολλά μικρά μάτια εντός του. Αυτό ονομάζεται σύνθετο μάτι. Αφότου οι ασκούμενοι φτάσουν σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η κατάσταση. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να είστε πολλές φορές υψηλότερα από το επίπεδο ενός Ταθαγκάτα. Ωστόσο ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να το δει. Άνθρωποι σε ένα μέσο επίπεδο επίσης δεν μπορούν να το δουν και, επειδή αυτό υφίσταται σε άλλη διάσταση, αυτό που θα βλέπουν είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Αυτό αφορά τα περάσματα στα επίπεδα ή, για να το πούμε με άλλα λόγια, αφορά την ικανότητα κάποιου να περνάει σε διαφορετικές διαστάσεις.

 

Σας έχω ουσιαστικά αποκαλύψει τη δομή του Τρίτου Ματιού. Ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι σας με εξωτερική δύναμη και έτσι είναι σχετικά πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Όταν μιλούσα για το Τρίτο Μάτι, ο καθένας σας μπορούσε να νοιώσει πως το μέτωπό του ήταν σφιγμένο, με τους μυς να δίνουν την αίσθηση πως συμπιέζονται και τρυπιούνται προς τα μέσα. Έτσι δεν είναι; Έτσι είναι. Όλοι θα το νοιώσετε εφόσον πραγματικά αφήνετε στην άκρη τις προσκολλήσεις σας και έρχεστε εδώ να μάθετε το Φάλουν Ντάφα – η εξωτερική δύναμη έρχεται πολύ δυνατά τρυπώντας προς τα μέσα. Σας ανοίγουμε το Τρίτο Μάτι εκτοξεύοντας γκονγκ που είναι ειδικά για το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού. Στο μεταξύ, παράλληλα μ’ αυτό, στέλνουμε Φάλουν να σας το επισκευάσει. Ενώ μιλούσαμε για το Τρίτο Μάτι, το ανοίγαμε για όλους σας υπό μία προϋπόθεση: Ότι ασκείτε καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα. Όμως δεν είναι εγγυημένο ότι ο καθένας θα μπορεί να δει τα πράγματα καθαρά ούτε ακόμα πως θα μπορεί να δει. Αυτό έχει να κάνει άμεσα μ’ εσάς, με τον ίδιο σας τον εαυτό. Μην ανησυχείτε όμως, διότι δεν έχει σημασία εάν δεν μπορείτε να δείτε πράγματα – απλά συνεχίστε σταθερά την καλλιέργειά σας. Καθώς θα αναβαθμίζετε συνεχώς το επίπεδό σας, σταδιακά θα είστε ικανοί να δείτε πράγματα και η θολωμένη σας όραση θα γίνεται όλο και πιο καθαρή. Όσο ασκείτε καλλιέργεια και έχετε αποφασίσει να συνεχίσετε να ασκείτε καλλιέργεια, θα επανακτήσετε ό,τι έχετε χάσει.

 

Είναι σχετικά δύσκολο να ανοίξετε το Τρίτο Μάτι μόνοι σας. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ανοίγουν το Τρίτο Μάτι από μόνοι τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού παρατηρούν το μέτωπό τους στο Τρίτο τους Μάτι, ανακαλύπτοντας ότι είναι σκοτεινά μέσα στο μέτωπό τους και ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώνουν ότι σιγά-σιγά αρχίζει να λευκαίνει στο μέτωπό τους. Μετά από μια χρονική περίοδο άσκησης καλλιέργειας ανακαλύπτουν ότι σταδιακά αρχίζει να φωτίζει στο μέτωπό τους και μετά να γίνεται κόκκινο. Τότε ανθίζει σαν ένα μπουμπούκι που στη στιγμή ανοίγει τα πέταλά του, όπως τα λουλούδια στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, που τα βλέπουμε να ανθίζουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η σκηνή θα εμφανιστεί. Το κόκκινο χρώμα που στην αρχή ήταν επίπεδο, ξαφνικά διογκώνεται στο κέντρο και μετά ανθίζει συνεχώς και ασταμάτητα. Εάν θέλετε να το κάνετε να ανθίσει εντελώς μέχρι το τέλος, ακόμα και οκτώ ή δέκα χρόνια μπορεί να μην είναι αρκετά, αφού το Τρίτο Μάτι σας είναι εξ ολοκλήρου φραγμένο.

 

Το Τρίτο Μάτι μερικών ανθρώπων δεν είναι φραγμένο και διαθέτει πέρασμα. Αλλά δεν έχει καθόλου ενέργεια εκεί, επειδή δεν ασκούν τσιγκόνγκ. Έτσι, όταν ξεκινήσουν να ασκούν τσιγκόνγκ, μια μπάλα μαύρης ύλης θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους. Αφού ασκηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, σταδιακά αυτή θα αρχίσει να λευκαίνει και κατόπιν θα γίνεται όλο και πιο φωτεινή. Στο τέλος θα λάμπει τόσο, ώστε τα μάτια θα θαμπωθούν από τη λάμψη της. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι λένε «είδα τον ήλιο» ή «είδα το φεγγάρι». Στην πραγματικότητα δεν είδαν ούτε τον ήλιο ούτε το φεγγάρι. Τι ήταν τότε αυτό που είδαν; Ήταν το περάσμά τους. Μερικοί άνθρωποι διαπερνούν πολύ γρήγορα τα επίπεδα. Με το που εγκαθίσταται το Μάτι, μπορούν να δουν πράγματα αμέσως. Για άλλους είναι πολύ δύσκολο. Την ώρα που ασκούν τσιγκόνγκ νιώθουν ότι τρέχουν προς τα έξω, κατά μήκος αυτού του περάσματος που μοιάζει με σήραγγα ή πηγάδι. Ακόμη και στον ύπνο τους νιώθουν σαν να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί μπορεί να νιώθουν σαν να καλπάζουν με άλογο, άλλοι μπορεί να νιώθουν ότι πετούν, μερικοί νιώθουν σαν να τρέχουν και μερικοί σαν να κινούνται προς τα έξω με αυτοκίνητο. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει κάποιος το Τρίτο Μάτι του μόνος του, διαρκώς νιώθουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν ως το τέλος. Η Σχολή του Τάο θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν. Εφόσον είναι ένα μικρό σύμπαν, για σκεφτείτε το. Η απόσταση από το μέτωπο ως την επίφυση είναι πάνω από 108 χιλιάδες λι[44]. Επομένως, ενώ κάποιος διαρκώς νιώθει να ορμά προς τα έξω, δεν μπορεί να φτάσει ως το τέλος.

 

Στη Σχολή του Τάο θεωρούν το ανθρώπινο σώμα ένα μικρό σύμπαν κι αυτό είναι απολύτως λογικό. Δεν λένε βέβαια ότι η σύνθεση και η δομή του μοιάζει μ’ αυτές του σύμπαντος, ούτε αναφέρονται στην υπάρχουσα μορφή του σώματος στη φυσική μας διάσταση. Εμείς ρωτούμε: «Το φυσικό σώμα αποτελείται από κύτταρα. Ποια είναι –σύμφωνα με την κατανόηση της σύγχρονης επιστήμης– η κατάστασή του σε ένα πιο μικροσκοπικό επίπεδο;». Υπάρχουν παντός είδους μοριακά σωματίδια. Πιο κάτω από τα μόρια είναι τα άτομα και κατόπιν τα πρωτόνια, οι πυρήνες, τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκς. Τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια που μελετούνται τώρα είναι τα νετρίνο. Ποιο είναι όμως το απολύτως μικροσκοπικότερο σωματίδιο; Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να μελετηθεί. Στα τελευταία του χρόνια ο Σακιαμούνι έκανε αυτή τη δήλωση: «Είναι τόσο απέραντο που δεν έχει εξωτερικό και τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει εσωτερικό». Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο επίπεδο του Ταθαγκάτα, το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο που το σύνορό του είναι αόρατο και παράλληλα τόσο μικρό που ούτε τα πλέον μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης του είναι αντιληπτά. Γι’ αυτό δήλωσε: «Είναι τόσο απέραντο που δεν έχει εξωτερικό και τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει εσωτερικό».

 

Ο Σακιαμούνι μίλησε επίσης για τη θεωρία των τριών χιλιάδων Κόσμων. Δήλωσε ότι μέσα στον Κόσμο μας και στον γαλαξία μας υπάρχουν τρεις χιλιάδες πλανήτες με έμβια όντα που έχουν φυσικά σώματα, όπως αυτά της ανθρώπινης φυλής μας. Επίσης δήλωσε ότι υπάρχουν τρεις χιλιάδες τέτοιοι Κόσμοι μέσα σε έναν κόκκο άμμου. Επομένως ένας κόκκος άμμου είναι σαν ένα σύμπαν, με ανθρώπους που έχουν σοφία σαν τη δική μας, πλανήτες, βουνά και ποτάμια. Αυτό ακούγεται παντελώς ασύλληπτο! Εάν είναι έτσι, για σκεφτείτε το ο καθένας: Δεν υπάρχει άμμος σ’ αυτούς τους τρεις χιλιάδες Κόσμους; Επομένως δεν υπάρχουν άλλες τρεις χιλιάδες Κόσμοι σε καθέναν απ’ αυτούς τους κόκκους άμμου; Τότε υπάρχει άμμος και σ’ εκείνους τους τρεις χιλιάδες Κόσμους. Και τότε, δεν υπάρχουν ακόμα τρεις χιλιάδες Κόσμοι σε καθέναν από εκείνους τους κόκκους άμμου; Συνεπώς στο επίπεδο του Ταθαγκάτα είστε ανίκανοι να δείτε το τέλος.

 

Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα μοριακά κύτταρα. Οι άνθρωποι ρωτούν πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κι αυτό το σύμπαν έχει τα όριά του. Ωστόσο, ακόμη και στο επίπεδο του Ταθαγκάτα, κάποιος θα το θεωρήσει απεριόριστο και ατελείωτο. Και όμως το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος, πηγαίνοντας από τα μόρια έως τα πιο μικροσκοπικά του σωματίδια στο μικροσκοπικό επίπεδο, είναι τόσο μεγάλο όσο είναι κι αυτό το σύμπαν. Αυτό μπορεί να ακούγεται εντελώς αδιανόητο. Όταν όμως ένα ανθρώπινο ή ένα άλλο ον δημιουργείται, τα μοναδικά στοιχεία της ύπαρξής του και η θεμελιώδης ποιότητά του είναι ήδη δημιουργημένα στο απώτατο μικροσκοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια στη μελέτη αυτού του ζητήματος η σύγχρονη επιστήμη μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Σε σύγκριση με το επίπεδο εκείνων των όντων υψηλότερης σοφίας που κατοικούν σε άλλους πλανήτες σε όλο το σύμπαν, το επιστημονικό επίπεδο της δικής μας ανθρώπινης φυλής είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεν μπορούμε καν να περάσουμε σε άλλες διαστάσεις που συνυπάρχουν εδώ αυτή τη στιγμή στον ίδιο χώρο μαζί μας, ενώ ιπτάμενοι δίσκοι από άλλους πλανήτες μπορούν να ταξιδέψουν κατευθείαν σε άλλες διαστάσεις. Η έννοια εκείνου του χωροχρόνου[45]είναι εντελώς διαφορετική. Κατά συνέπεια αυτοί μπορούν να πηγαινοέρχονται κατά βούληση και με τόσο γρήγορη ταχύτητα που είναι ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου.

 

Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να αναφέρουμε, μιλώντας για το Τρίτο Μάτι, διότι όταν νιώθετε να τρέχετε προς τα έξω, μέσα στο πέρασμά σας, έχετε την αίσθηση ότι είναι απεριόριστο και ατελείωτο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αντιληφθούν μια άλλη κατάσταση κατά την οποία δεν νιώθουν σαν να τρέχουν κατά μήκος μιας σήραγγας, αλλά σαν να τρέχουν κατά μήκος ενός φαρδιού και ατέλειωτου δρόμου. Ενώ τρέχουν προς τα έξω, αριστερά και δεξιά τους υπάρχουν βουνά, ποτάμια και πόλεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται ακόμα πιο αδιανόητο! Θυμάμαι ότι ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ είχε πει: «Σε κάθε πόρο ιδρώτα του ανθρώπινου σώματος υπάρχει μια πόλη και εκεί μέσα του τρένα και αυτοκίνητα ταξιδεύουν». Ακούγοντάς το αυτό, οι άνθρωποι εκπλήσσονται και το βρίσκουν αδιανόητο. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα υλικά αντικείμενα στο μικροσκοπικό επίπεδο αποτελούνται από μόρια, άτομα και πρωτόνια και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πηγαίνοντας βαθύτερα. Αν σε κάθε επίπεδο μπορούσατε να δείτε τον χώρο κάθε επιπέδου αντί για ένα σημείο, δηλαδή να δείτε τον χώρο του επιπέδου των μορίων, τον χώρο του επιπέδου των ατόμων, τον χώρο του επιπέδου των πρωτονίων και τον χώρο του επιπέδου των πυρήνων, τότε θα βλέπατε τις μορφές με τις οποίες οι διαφορετικές διαστάσεις υπάρχουν. Όλα τα υλικά αντικείμενα, περιλαμβάνοντας και το ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν όλα ταυτόχρονα και συνδέονται με τα επίπεδα διάστασης του Κοσμικού χώρου. Όταν η σύγχρονή μας φυσική μελετά τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης, μελετά μόνο ένα μικροσκοπικό σωματίδιο τη φορά κι αφού το διαχωρίσει μετά από διάσπαση. Θα μελετήσει τα στοιχεία της διάσπασης μετά την πυρηνική διάσπαση. Τώρα, εάν υπήρχε ένα όργανο που μέσα απ’ αυτό θα μπορούσαμε να μεγεθύνουμε και να δούμε τον χώρο στον οποίο όλα τα ατομικά ή μοριακά στοιχεία εκδηλώνονταν στην ολότητά τους, αν μπορούσατε να βλέπατε αυτή τη σκηνή, τότε θα μπορούσατε να διαπεράσετε αυτή τη διάσταση και θα βλέπατε την πραγματικότητα μιας άλλης διάστασης. Τα ανθρώπινα σώματα αντιστοιχούν σε εξωτερικές διαστάσεις και όλα έχουν αυτού του είδους τις μορφές ύπαρξης.

 

Υπάρχουν και μερικές άλλες ακόμα καταστάσεις που αφορούν το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού, που κάποιος κάνει από μόνος του. Βασικά έχουμε μιλήσει για μερικά από τα πιο κοινά φαινόμενα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που ανακαλύπτουν πως το Τρίτο Μάτι τους περιστρέφεται. Εκείνοι που ασκούνται στη Σχολή του Τάο συχνά βλέπουν κάτι να περιστρέφεται μέσα στο Τρίτο Μάτι τους. Αφού η πλάκα του Ταϊτζί ραγίσει και ανοίξει με κρότο, τότε βλέπουν εικόνες – ωστόσο δεν είναι ότι υπάρχει ένα Ταϊτζί μέσα στο κεφάλι σας. Ήταν ο δάσκαλος που εγκατέστησε μια σειρά πραγμάτων για εσάς από την αρχή, ένα από τα οποία ήταν το Ταϊτζί. Σφράγισε το Τρίτο σας Μάτι, αλλά όταν πλησιάζει η ώρα για το Τρίτο σας Μάτι να ανοίξει, αυτό το Ταϊτζί σπάει ανοίγοντάς το. Συνεπώς αυτό είναι κάτι που ο δάσκαλος σκόπιμα το οργάνωσε κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν ήταν κάτι που προήλθε από το κεφάλι σας.

 

Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θέλουν πάρα πολύ να ανοίξουν το Τρίτο Μάτι τους. Όσο πιο πολύ όμως εξασκούνται γι’ αυτό, τόσο περισσότερο αυτό δεν πρόκειται να ανοίξει. Ποιος είναι ο λόγος; Οι ίδιοι δεν το ξέρουν καθόλου. Ο κύριος λόγος είναι ότι το Τρίτο Μάτι δεν μπορεί να επιδιωχθεί. Όσο περισσότερο το επιθυμείτε, τόσο λιγότερο θα το έχετε. Όταν ένας άνθρωπος το θέλει απεγνωσμένα, όχι μόνο δεν θα ανοίξει, αλλά ακόμα χειρότερα, κάτι –που ούτε μαύρο ούτε άσπρο μπορείς να το πεις– θα εκρεύσει από το Τρίτο Μάτι του και θα το καλύψει. Με το πέρασμα του χρόνου θα σχηματίσει ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Όσο πιο πολύ αυτό ρέει προς τα έξω, τόσο περισσότερο συσσωρεύεται. Όσο πιο πολύ το Τρίτο Μάτι του δεν ανοίγει, τόσο περισσότερο αυτός θα το επιδιώκει και τόσο περισσότερο αυτή η ουσία θα εκρέει. Ως αποτέλεσμα θα καλύψει ολόκληρο το σώμα του και μπορεί μάλιστα να έχει μεγάλη πυκνότητα και πολύ μεγάλο πεδίο. Ακόμη και αν το Τρίτο Μάτι αυτού του ανθρώπου είναι όντως ανοιχτό, δεν μπορεί να δει τίποτα επειδή είναι σφραγισμένο από την ίδια του την προσκόλληση. Μόνο αν πάψει να το σκέφτεται στο μέλλον και εγκαταλείψει εντελώς αυτή του την προσκόλληση, τότε σταδιακά αυτό θα εξαφανιστεί. Θα χρειαστεί ωστόσο μια πολύ επώδυνη και μακρά περίοδο άσκησης καλλιέργειας για να το αφαιρέσει. Όλο αυτό είναι πραγματικά περιττό. Μερικοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Παρ’ όλο που ο δάσκαλός τους τους λέει να μην το επιζητούν και να μην το επιδιώκουν, αυτοί δεν το πιστεύουν. Εξακολουθούν πεισματικά να το επιδιώκουν και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο.

Η Υπερφυσική Ικανότητα της Διόρασης

Μια υπερφυσική ικανότητα που σχετίζεται άμεσα με το Τρίτο Μάτι καλείται Διόραση. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται: «Ενώ κάθομαι εδώ, μπορώ να δω πράγματα στο Πεκίνο, στην Αμερική ή ακόμα και στην άλλη πλευρά της γης». Μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, αλλά ούτε και η επιστήμη το έχει εξηγήσει. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Μερικοί άνθρωποι το αιτιολογούν έτσι ή αλλιώς, αλλά αυτά που λένε δεν έχουν καμιά λογική. Ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια τόσο σπουδαία ικανότητα. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτοί που καλλιεργούνται «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Όταν βλέπουν πράγματα, είτε με την Διόραση είτε με πολλές άλλες υπερφυσικές ικανότητες, αυτό λειτουργεί μέσα σε μια συγκεκριμένη διάσταση και στην καλύτερη περίπτωση δεν ξεπερνά τα όρια αυτής της φυσικής διάστασης, όπου εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε, και συνήθως δεν πάει καν πέρα από το πεδίο διάστασης του ίδιου του ανθρώπου που κατέχει αυτή την ικανότητα.

 

Μέσα σε μια συγκεκριμένη διάσταση το ανθρώπινο σώμα έχει ένα πεδίο που είναι διαφορετικό από το πεδίο του ντε. Δεν είναι στην ίδια διάσταση, αλλά έχει τα ίδια όρια. Αυτό το πεδίο αντιστοιχεί στο σύμπαν κι έτσι οτιδήποτε και αν υπάρχει εκεί έξω στο σύμπαν καθρεφτίζεται αντίστοιχα σ’ αυτό εδώ το πεδίο. Τα πάντα μπορούν να καθρεφτιστούν εδώ. Είναι ανακλώμενες εικόνες και όχι κάτι πραγματικό. Για παράδειγμα, σ’ αυτή τη γη υπάρχουν η Αμερική και η Ουάσινγκτον. Έτσι εντός του πεδίου του ανθρώπου καθρεφτίζονται η Αμερική και η Ουάσινγκτον, αλλά είναι ανακλώμενες εικόνες. Ωστόσο ακόμα και οι ανακλώμενες[46] εικόνες είναι μορφές υλικής ύπαρξης. Αντανακλώνται κατ’ αντιστοιχία κι έτσι μεταβάλλονται σύμφωνα με τις εκεί αλλαγές. Κατά συνέπεια η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης, στην οποία μερικοί άνθρωποι αναφέρονται, είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να βλέπει πράγματα μέσα στο δικό του πεδίο διάστασης. Όταν αυτός ο άνθρωπος περάσει στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, δεν θα κοιτάζει πλέον τα πράγματα μ’ αυτόν τον τρόπο. Θα κοιτάζει τα πράγματα άμεσα – αυτό ονομάζεται «η Θεϊκή Δύναμη του Νόμου του Φο». Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό.

 

Ποια είναι επομένως η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης κατά την «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια; Θα σας το εξηγήσω αναλυτικά. Μέσα στη διάσταση αυτού του πεδίου του ανθρώπου υπάρχει ένας καθρέφτης στο μέτωπό του. Στους μη ασκούμενους ο καθρέφτης αυτός είναι στραμμένος αντίθετα από τον εαυτό τους, ενώ στους ασκούμενους ο καθρέφτης είναι στραμμένος προς τον εαυτό τους. Όταν η υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης ενός ανθρώπου είναι να εμφανιστεί, ο καθρέφτης αυτός θα αρχίσει να περιστρέφεται μπρος και πίσω. Είναι γνωστό ότι μια κινηματογραφική ταινία προβάλει είκοσι τέσσερα καρέ το δευτερόλεπτο, προκειμένου να φαίνονται οι εικόνες με συνεχή κίνηση. Εάν είναι λιγότερα από είκοσι τέσσερα καρέ το δευτερόλεπτο, οι εικόνες θα αρχίσουν να χάνουν τη συνέχειά τους, θα αναπηδούν. Η ταχύτητα περιστροφής αυτού του καθρέφτη είναι μεγαλύτερη από τα είκοσι τέσσερα καρέ το δευτερόλεπτο και, καθώς απεικονίζει ό,τι λαμβάνει από έξω, αναποδογυρίζει για να σας αφήσει να το δείτε. Με το που γυρίζει ξανά, οι εικόνες σβήνονται. Τότε απεικονίζει ξανά τις εικόνες, αναποδογυρίζει και μετά –ξαναγυρίζοντας– σβήνει τις εικόνες. Η περιστροφή συνεχίζεται ακατάπαυστα. Κατά συνέπεια ό,τι βλέπετε είναι σε κίνηση. Σας αφήνει να δείτε αυτά που απεικονίζονται μέσα στο πεδίο διάστασής σας και τα πράγματα στο πεδίο διάστασής σας αντιστοιχούν σ’ αυτά που υφίστανται στο μεγάλο σύμπαν.

 

Τότε πώς μπορεί να δει κανείς πίσω από το σώμα του; Πώς μπορεί αλήθεια ένας τόσο μικρός καθρέφτης να απεικονίσει τα πάντα γύρω από το σώμα σας; Γνωρίζουμε ότι όταν το Τρίτο Μάτι ενός ανθρώπου ανοίγει πέρα από την Ουράνια Όραση και είναι έτοιμο να επιτύχει την Όραση της Σοφίας, τότε πλησιάζει στο να περάσει πέρα από τη δική μας διάσταση. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, όταν είναι επικείμενο αυτό το πέρασμα αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, το Τρίτο Μάτι θα υποστεί αλλαγή. Θα κοιτάζετε τα φυσικά αντικείμενα, αλλά δεν θα μπορείτε να τα δείτε – θα έχουν όλα εξαφανιστεί. Οι άνθρωποι και οι τοίχοι θα έχουν εξαφανιστεί – τα πάντα θα έχουν εξαφανιστεί. Οποιαδήποτε υλική ύπαρξη θα έχει χαθεί. Με άλλα λόγια, σ’ αυτή την ιδιαίτερη διάσταση, κοιτάζοντας πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πλέον και το μόνο πράγμα που βρίσκεται μέσα στα όρια του πεδίου διάστασής σας είναι ένας καθρέφτης. Αυτός ο καθρέφτης είναι τόσο μεγάλος όσο και το πεδίο διάστασής σας. Συνεπώς, κατά την μπρος πίσω περιστροφή του δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να καταγράψει. Μέσα στο πεδίο διάστασής σας μπορεί να απεικονίσει οτιδήποτε, εφόσον αυτό είναι κάτι που αντιστοιχεί στο σύμπαν. Αυτό είναι που ονομάζουμε υπερφυσική ικανότητα της Διόρασης.

 

Όταν αυτοί που μελετούν την επιστήμη του ανθρώπινου σώματος εξετάζουν αυτή την υπερφυσική ικανότητα, συνήθως εύκολα την απορρίπτουν. Ο λόγος για την απόρριψη αυτή είναι ο εξής: Ας πούμε πως κάποιος ρωτά έναν άνθρωπο που κατέχει αυτή την ικανότητα, για έναν συγγενή του που ζει στο Πεκίνο. Αφού του πουν το όνομα του συγγενή και του δώσουν κάποιες γενικές πληροφορίες, ο άνθρωπος μπορεί να τον δει. Θα περιγράψει πώς μοιάζει το κτίριο που κατοικεί, πού είναι η πόρτα και πώς είναι επιπλωμένο το δωμάτιο που μένει. Αυτά που είπε είναι όλα σωστά. Μετά τον ρωτούν: «Τι κάνει ο συγγενής;» και απαντά: «Αυτή τη στιγμή κάτι γράφει». Προκειμένου να το εξακριβώσουν, τηλεφωνούν στον συγγενή και ρωτούν: «Τι κάνεις αυτή τη στιγμή;» «Τρώω». Δεν διαφέρει απ’ αυτό που μας είπε ο άνθρωπος; Στο παρελθόν αυτός ήταν ο λόγος που δεν αναγνωριζόταν αυτή η ικανότητα. Ωστόσο, όσα αφορούσαν το περιβάλλον που είδε αυτός, ήταν όλα σωστά. Επειδή ο χώρος και ο χρόνος μας, που ονομάζουμε «χωρόχρονο», έχουν μια χρονική διαφορά από τον χωρόχρονο της διάστασης όπου υπάρχει αυτή η υπερφυσική ικανότητα, οι έννοιες του χρόνου είναι διαφορετικές στα δύο μέρη. Έγραφε κάτι πριν και τώρα τρώει – υπάρχει αυτή η διαφορά χρόνου. Κατά συνέπεια, όσο αυτοί που μελετούν το ανθρώπινο σώμα διεξάγουν έρευνες και βγάζουν συμπεράσματα βασισμένα στις συμβατικές θεωρίες της σύγχρονης επιστήμης, ακόμα και μετά από δέκα χιλιάδες χρόνια οι προσπάθειές τους θα παραμένουν άκαρπες, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πρώτα απ’ όλα κάτι πέρα από την αντίληψη των καθημερινών ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι χρειάζεται να αλλάξουν το σκεπτικό τους και να πάψουν να κατανοούν αυτά τα πράγματα μ’ αυτόν τον τρόπο.

Η Υπερφυσική Ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος

Μια άλλη υπερφυσική ικανότητα που σχετίζεται άμεσα με το Τρίτο Μάτι είναι η Ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Σήμερα έξι τύποι υπερφυσικών ικανοτήτων αναγνωρίζονται δημοσίως στον κόσμο και σ’ αυτές περιλαμβάνονται το Τρίτο Μάτι, η Διόραση και η ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Τι είναι όμως αυτή η ικανότητα Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος; Είναι όταν ένας άνθρωπος μπορεί να δει το παρελθόν και το μέλλον ενός άλλου ανθρώπου. Όταν αυτή η ικανότητα είναι πολύ ισχυρή, μπορεί να δει την άνοδο και την πτώση μιας κοινωνίας. Με ακόμη ισχυρότερη αυτή την ικανότητα μπορεί να δει τον νόμο όλων των Κοσμικών αλλαγών. Αυτή είναι η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος. Επειδή η κίνηση της ύλης ακολουθεί έναν συγκεκριμένο νόμο, κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σε μια ειδική διάσταση έχει τη μορφή ύπαρξής του και σε πολλές άλλες διαστάσεις. Για παράδειγμα, όταν το σώμα ενός ανθρώπου κινείται, τα κύτταρα στο σώμα θα κινηθούν κι αυτά – όλα, τα μόρια, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, έως και τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια –όλα τα στοιχεία μέχρι το πιο μικροσκοπικό επίπεδο– θα κινηθούν κι αυτά μαζί του. Εντούτοις έχουν κι αυτά τις δικές τους ανεξάρτητες μορφές ύπαρξης. Και οι μορφές του σώματος που υπάρχουν σε άλλες διαστάσεις αλλάζουν και αυτές.

 

Δεν έχουμε πει ότι ή ύλη δεν χάνεται; Σε μια συγκεκριμένη διάσταση, όταν οι άνθρωποι κάνουν κάτι, ακόμα και με μια κίνηση του χεριού τους αυτό υπάρχει σαν υλική ύπαρξη και οτιδήποτε κάνουν αφήνει μια εικόνα και ένα μήνυμα. Αυτά τα πράγματα δεν εξαλείφονται σε άλλες διαστάσεις και παραμένουν εκεί για πάντα. Έτσι ένας άνθρωπος με υπερφυσικές ικανότητες θα γνωρίζει τι συνέβη κοιτάζοντας τις εικόνες που υπάρχουν από το παρελθόν. Όταν μελλοντικά αποκτήσετε την υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος, αν κοιτάξετε τη μορφή της διάλεξής μου σήμερα, θα διαπιστώσετε πως είναι ακόμα εκεί. Ήδη υπάρχει εκεί αυτή τη στιγμή. Μέσα σε μια ειδική διάσταση όπου δεν υφίσταται η έννοια του χρόνου, όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, υπάρχει ήδη εκεί ταυτόχρονα ολόκληρη η ζωή του. Για μερικούς ανθρώπους υπάρχουν εκεί ακόμα και περισσότερες από μία ζωές.

 

Μερικοί μπορεί να αναρωτηθούν: «Μήπως όμως έτσι οι προσωπικές μας προσπάθειες για να αλλάξουμε τον εαυτό μας γίνονται άσκοπες;». Δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Στην πραγματικότητα οι προσωπικές προσπάθειες ενός ανθρώπου ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή του. Μερικά μικροπράγματα μπορεί να αλλάξουν ελαφρώς μέσω προσωπικών προσπαθειών, αλλά από την άλλη είναι ακριβώς λόγω αυτών των προσπαθειών σας για αλλαγή που μπορεί να προσθέσετε κάρμα. Διαφορετικά το ζήτημα της επιβάρυνσης με κάρμα δεν θα υπήρχε και ούτε θα είχε σημασία το αν κάνατε καλές ή κακές πράξεις. Όταν κάποιος εμμένει στο να κάνει πράγματα με τον δικό του τρόπο, θα κερδίσει σε βάρος άλλων και θα κάνει αδικίες. Συνεπώς, γι’ αυτόν τον λόγο λέμε και ξαναλέμε πως η άσκηση καλλιέργειας απαιτεί από εσάς να ακολουθείτε τη φυσική ροή των πραγμάτων, γιατί διαφορετικά θα βλάψετε άλλους με τις προσπάθειές σας. Εάν η ζωή σας δεν περιέχει κάτι εξαρχής και αποκτήσετε αυτό που κανονικά έπρεπε να ανήκει σε άλλον άνθρωπο στην κοινωνία, τότε θα οφείλετε χρέος σ’ αυτόν τον άνθρωπο.

 

Όσο για τα κύρια γεγονότα, ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να τα αλλάξει καθόλου. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να το κάνει. Είναι εάν αυτός ο άνθρωπος διαπράττει αποκλειστικά και μόνο και τίποτα άλλο παρά αδικίες. Τότε μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αυτό που αντιμετωπίζει όμως είναι η απόλυτη καταστροφή. Από ένα υψηλό επίπεδο διαπιστώνουμε ότι όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, το Αρχέγονο Πνεύμα του δεν εξαλείφεται. Πώς και δεν εξαλείφεται; Όπως έχουμε δει, στην πραγματικότητα, αφού ένας άνθρωπος πεθάνει, το πτώμα του στο νεκροτομείο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο από ανθρώπινα κύτταρα στη διάστασή μας. Σ’ αυτή τη διάσταση οι διάφοροι κυτταρικοί ιστοί των εσωτερικών οργάνων και όλα τα κύτταρα σε ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα αποβάλλονται, ενώ τα σώματά του σε άλλες διαστάσεις που αποτελούνται από σωματίδια πιο μικροσκοπικά από μόρια, άτομα, πρωτόνια κ.λπ. δεν είναι καθόλου νεκρά. Υπάρχουν σε άλλες διαστάσεις. Εξακολουθούν να ζουν στις μικροσκοπικές διαστάσεις. Όμως αυτό το οποίο αντιμετωπίζει κάποιος που κάνει κάθε είδος κακών πράξεων είναι η ολοκληρωτική διάλυση όλων των κυττάρων του, κάτι που ο Βουδισμός ονομάζει «ολοκληρωτική εξάλειψη σώματος και ψυχής».

 

Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος να αλλάξει κάποιος τη ζωή του κι αυτός είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος: Είναι όταν αυτός ο άνθρωπος πάρει το μονοπάτι της άσκησης καλλιέργειας και παραμείνει σταθερά σ’ αυτό. Γιατί μπορεί η ζωή του να αλλάξει εάν πάρει το μονοπάτι της άσκησης καλλιέργειας; Ποιος μπορεί έτσι εύκολα να αλλάξει κάτι τέτοιο; Μόλις αυτός ο άνθρωπος θελήσει να πάρει το μονοπάτι της άσκησης καλλιέργειας, μόλις αυτή η σκέψη εμφανιστεί, λαμποκοπά σαν χρυσάφι τραντάζοντας τον «κόσμο των δέκα κατευθύνσεων» (η άποψη της Σχολής του Φο για το σύμπαν περιέχει τη θεωρία του κόσμου των δέκα κατευθύνσεων). Στα μάτια ενός ανώτερου όντος η ζωή ενός ανθρώπου δεν υπάρχει για να είναι απλά ανθρώπινη. Αυτό το ον θεωρεί ότι οι ανθρώπινες ζωές γεννιούνται στον χώρο του σύμπαντος και ενσωματώνουν την ίδια ποιότητα με το σύμπαν, είναι καλοπροαίρετες και φτιαγμένες από την ύλη Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Όμως την ίδια στιγμή αυτές οι ζωές καθώς έρχονται σε επαφή με άλλες ζωές δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην κοινότητα των ζωών, μερικές απ’ αυτές αλλοτριώνονται και έτσι πέφτουν σε χαμηλότερο επίπεδο. Όταν δεν μπορούν να μείνουν σ’ εκείνο το επίπεδο και χειροτερεύουν κι άλλο, πέφτουν σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο. Συνεχίζουν να πέφτουν και να πέφτουν, ώσπου στο τέλος φτάνουν σ’ αυτό το επίπεδο των κοινών ανθρώπων.

 

Φτάνοντας σ’ αυτό το επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε κανονικά να είχαν καταστραφεί και εξαλειφθεί. Όμως από τη μεγάλη, καλοκάγαθη συμπόνια τους αυτά τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δημιούργησαν έναν ειδικό χώρο, αυτόν της ανθρώπινης κοινωνίας μας. Σ’ αυτή την ειδική διάσταση δίνεται στους ανθρώπους αυτό το πρόσθετο ανθρώπινο φυσικό σώμα και αυτό το πρόσθετο ζευγάρι ματιών που μπορεί να δει πράγματα μόνο σε αυτή τη φυσική διάσταση. Δηλαδή χάνονται μέσα στην αυταπάτη. Δεν μπορούν μ’ αυτά τα μάτια να δουν την αληθινή εικόνα του σύμπαντος, η οποία είναι ορατή σε όλες τις άλλες διαστάσεις. Μέσα σ’ αυτή την αυταπάτη και κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Επειδή είναι μέσα στην πλάνη, είναι και πάρα πολύ οδυνηρό. Τους δίνεται αυτό το σώμα για να υποφέρουν. Εάν ένας άνθρωπος θέλει να επιστρέψει απ’ αυτή τη διάσταση στην αρχή του, η Σχολή του Τάο λέει ότι για να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό, πρέπει να ασκήσει καλλιέργεια. Εάν έχει την καρδιά για άσκηση καλλιέργειας, είναι η «Φύση του Φο» του που έχει ξεπροβάλλει. Αυτή η καρδιά θεωρείται ό,τι πιο πολύτιμο και οι άνθρωποι θα τον βοηθήσουν. Κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει χαθεί και θέλει να γυρίσει πίσω. Ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι θα τον βοηθήσουν και θα τον στηρίξουν χωρίς όρους – θα τον βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Να γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο για έναν ασκούμενο, αλλά όχι για έναν συνηθισμένο άνθρωπο. Αυτός είναι ο λόγος.

 

Όσο για έναν κοινό άνθρωπο που θέλει να θεραπεύσει τις ασθένειές του, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Οι κοινοί άνθρωποι είναι απλώς κοινοί άνθρωποι και οι κοινοί άνθρωποι είναι για να συμβαδίζουν με την κατάσταση της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Πολλοί λένε: «οι Φο προσφέρουν σωτηρία σε όλα τα όντα, έτσι δεν είναι; Η Σχολή του Φο διδάσκει τη σωτηρία όλων των όντων». Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μπορείτε να εξετάσετε όλες τις Βουδιστικές γραφές – σε καμιά απ’ αυτές δεν λέει ότι η θεραπεία ασθενειών των κοινών ανθρώπων είναι προσφορά σωτηρίας σε όλα τα όντα. Είναι αυτοί οι ψεύτικοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ των τελευταίων χρόνων που έχουν ανακατέψει αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, εκείνοι οι γνήσιοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, οι οποίοι έστρωσαν τον δρόμο, δεν σας είπαν καθόλου να θεραπεύετε ασθένειες για άλλους. Σας δίδαξαν μόνο να εξασκείστε, να αυτοθεραπεύεστε και να διατηρείτε την υγεία σας εσείς οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Είστε ένας κοινός άνθρωπος. Πώς μπορείτε εσείς να θεραπεύσετε ασθένειες μετά από μελέτη δύο ημερών; Αυτό δεν είναι εξαπάτηση των ανθρώπων; Δεν ενθαρρύνει τις προσκολλήσεις σας; Αυτό είναι επιδίωξη φήμης, επιδίωξη κέρδους και επιδίωξη κάτι υπερφυσικού, που το θέλετε για να επιδεικνύεστε μεταξύ των κοινών ανθρώπων! Αυτό είναι απολύτως απαγορευμένο. Επομένως, όσο περισσότερο μερικοί άνθρωποι επιδιώκουν κάτι, τόσο λιγότερο θα το αποκτήσουν. Δεν σας επιτρέπεται να το κάνετε αυτό και ούτε σας επιτρέπεται να αναστατώνετε την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας έτσι επιπόλαια.

 

Υπάρχει αυτή η αρχή σ’ αυτό το σύμπαν: Όταν θέλετε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό, υπάρχουν όντα που θα σας βοηθήσουν. Αυτοί θεωρούν ότι μια ανθρώπινη ζωή πρέπει να επιστρέψει εκεί απ’ όπου ήρθε κι όχι να μένει ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους. Εάν επιτρεπόταν στην ανθρωπότητα να μην έχει αρρώστιες και να ζει άνετα, τότε δεν θα ενδιαφερόσασταν καν να γίνετε θεϊκά όντα, ακόμη κι αν σας έδιναν την ευκαιρία. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν εάν δεν υποφέρατε καμιά αρρώστια ή δυσκολία και είχατε ό,τι θέλετε! Θα ήταν πράγματι ένας κόσμος θεϊκών όντων. Αλλά πέσατε σ’ αυτό το επίπεδο, επειδή εκφυλιστήκατε, κι έτσι δεν είστε καλά. Ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να διαπράξει αδίκημα όντας μέσα στην αυταπάτη. Ο Βουδισμός αυτό το ονομάζει καρμική ανταπόδοση. Επομένως, όταν για παράδειγμα ορισμένοι άνθρωποι περνούν κάποιες δοκιμασίες ή κακοτυχίες, με βάση την καρμική ανταπόδοση ξεπληρώνουν το κάρμα τους. Ο Βουδισμός επίσης υποστηρίζει ότι οι Φο είναι παντού. Εάν ένας Φο έγνεφε μια φορά με το χέρι του, όλες οι ασθένειες της ανθρωπότητας θα μπορούσαν να απομακρυνθούν. Αυτό είναι απόλυτα κατορθωτό. Με τόσους Φο όμως ολόγυρα, γιατί κανείς τους δεν το έχει κάνει; Ένας άνθρωπος υφίσταται αυτές τις ταλαιπωρίες, επειδή κατά το παρελθόν διέπραξε αδικήματα. Τυχόν θεραπεία της ασθένειάς του είναι παραβίαση της αρχής του σύμπαντος, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ένας να διαπράττει αδικήματα και να χρωστάει σε κάποιον κάτι, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει γι’ αυτό. Αυτό δεν επιτρέπεται. Γι’ αυτό ο καθένας διατηρεί την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας και κανείς δεν θέλει να την αναστατώσει. Η άσκηση καλλιέργειας είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαχτείτε από τις αρρώστιες και ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθείτε πραγματικά! Μόνο όταν οι άνθρωποι ασκούν καλλιέργεια σύμφωνα με έναν ορθό τρόπο μπορεί πράγματι να υπάρξει αληθινή «σωτηρία όλων των όντων».

 

Γιατί όμως πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες; Και γιατί διδάσκουν για τη θεραπεία ασθενειών; Μπορεί μερικοί από εσάς να έχετε αναρωτηθεί γι’ αυτά τα πράγματα. Η πλειονότητα αυτών των δασκάλων του τσιγκόνγκ δεν προέρχεται από ορθούς τρόπους άσκησης. Όταν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του ένας πραγματικός δάσκαλος του τσιγκόνγκ αντιλαμβάνεται πως όλα τα αισθανόμενα όντα υποφέρουν, μπορεί από την ευσπλαχνία και τη συμπόνια του να βοηθήσει κάποιον. Αυτό επιτρέπεται. Ωστόσο δεν μπορεί να θεραπεύσει εξ ολοκλήρου τις ασθένειες, παρά μόνο να τις καταστείλει ή να τις αναβάλλει προσωρινά. Μπορεί να μην τις έχετε τώρα, αλλά θα τις έχετε αργότερα, αφού καθυστερεί τις αρρώστιες σας για αργότερα. Μπορεί να τις μεταφέρει αλλού, όπως π.χ. στα σώματα των συγγενών σας. Δεν μπορεί πραγματικά να εξαλείψει το κάρμα για σας. Δεν του επιτρέπεται να το κάνει αυτό έτσι επιπόλαια για κοινούς ανθρώπους, αλλά μόνο για ασκούμενους. Αυτή είναι η αρχή.

 

Στη Σχολή του Φο η φράση «σωτηρία όλων των όντων» σημαίνει ότι βγαίνετε έξω από την –πλέον αγωνιώδη– κατάσταση των κοινών ανθρώπων προς τα υψηλότερα επίπεδα. Δεν θα υποφέρετε πια και θα ελευθερωθείτε – αυτό σημαίνει. Δεν μίλησε ο Σακιαμούνι για τη Νιρβάνα; Την άλλη όχθη; Αυτήν εννοούσε πραγματικά με τη φράση «σωτηρία όλων των όντων». Εάν ζούσατε με κάθε άνεση ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους, με πολλά λεφτά, όπου ακόμα και το στρώμα σας ήταν παραγεμισμένο με λεφτά και δεν είχατε κανένα βάσανο, τότε δεν θα ενδιαφερόσασταν καν να γίνετε θεϊκό ον, ακόμα κι αν σας πρόσφεραν την ευκαιρία. Ως ασκούμενος η πορεία της ζωής σας μπορεί να αλλάξει – και είναι μόνο μέσω της άσκησης καλλιέργειας που η ζωή σας μπορεί να αλλάξει.

 

Η μορφή με την οποία η υπερφυσική ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος υφίσταται είναι σαν μια μικρή οθόνη τηλεόρασης στο μέτωπο. Μερικοί άνθρωποι την έχουν πάνω στο μέτωπο. Μερικοί την έχουν κοντά στο μέτωπο. Μερικοί την έχουν μέσα στο μέτωπο. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να δουν πράγματα με τα μάτια τους κλειστά, ενώ κάποιοι –εάν η ικανότητα είναι ισχυρή– μπορούν να δουν πράγματα ακόμα και με τα μάτια ανοιχτά. Οι άλλοι άνθρωποι ωστόσο δεν μπορούν να τα δουν, επειδή αυτά υφίστανται μέσα στο πεδίο διάστασης του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, για έναν άνθρωπο, αφού αναπτυχθεί αυτή η υπερφυσική ικανότητά του, πρέπει να υπάρχει άλλη μία ικανότητα για να μεταφέρει και να αντανακλά τις σκηνές από τις άλλες διαστάσεις, έτσι ώστε αυτές να είναι ορατές από το Τρίτο Μάτι του. Μπορεί να δει με εξαιρετική ακρίβεια το μέλλον και το παρελθόν κάποιου. Αντίθετα, αυτοί που εξασκούν μαντεία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα δευτερεύοντα γεγονότα και τις λεπτομέρειές τους. Αυτός ο άνθρωπος όμως μπορεί να δει τα πράγματα πολύ καθαρά, με χρονική ακρίβεια έτους. Οι λεπτομέρειες των αλλαγών είναι όλες ορατές, αφού αυτό που βλέπει είναι η πραγματική αντανάκλαση ανθρώπων και πραγμάτων από διάφορες διαστάσεις.

 

Όσο κάποιος ασκεί Φάλουν Ντάφα, το Τρίτο Μάτι του θα ανοιχτεί. Αλλά οι υπερφυσικές ικανότητες που αναφέραμε τελευταία δεν παρέχονται. Με τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου σας, η ικανότητα της Γνώσης Παρελθόντος και Μέλλοντος θα προκύψει φυσιολογικά. Αυτό θα το βιώσετε μελλοντικά κατά την άσκηση καλλιέργειας και όταν προκύψει θα γνωρίζετε τι συμβαίνει. Γι’ αυτό σας διδάσκουμε αυτές τις αρχές του Φα.

Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια

Τι σημαίνει η φράση «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια»; Αυτό που ανακύπτει είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ μίλησαν τελευταία γι’ αυτό και κατακλύστηκαν από τις ερωτήσεις εκείνων που δεν πίστευαν στο τσιγκόνγκ. «Ποιος από εσάς που ασχολείται με το τσιγκόνγκ έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία; Ποιος από εσάς είναι έξω από τα Τρία Βασίλεια;». Μερικοί δεν είναι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ και αυτοπροσδιορίζονται ως δάσκαλοι του τσιγκόνγκ. Εφόσον δεν μπορούν να εξηγήσουν με σαφήνεια αυτό το θέμα, θα έπρεπε να σωπάσουν. Ωστόσο ακόμα τολμούν να μιλούν γι’ αυτό κι έτσι οι άλλοι άνθρωποι τους αποστομώνουν με τις ερωτήσεις τους. Αυτό έχει επιφέρει πολλή ζημιά στην κοινότητα των καλλιεργητών και έχει προκαλέσει μεγάλο χάος. Υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν σαν ευκαιρία για να επιτεθούν στο τσιγκόνγκ. Το «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία και τα Τρία Βασίλεια» είναι ένα ρητό στην κοινότητα των καλλιεργητών και έχει τις ρίζες του στη θρησκεία. Προέρχεται από τη θρησκεία. Επομένως δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα χωρίς να λάβουμε υπόψη το ιστορικό του υπόβαθρο, καθώς και τις συνθήκες του καιρού εκείνου.

 

Τι σημαίνει το «Υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία»; Τόσο η αρχαία κινέζικη όσο και η σύγχρονη φυσική θεωρούν πως η κινέζικη θεωρία των Πέντε Στοιχείων είναι σωστή. Είναι αλήθεια ότι από τα Πέντε Στοιχεία –μέταλλο, ξύλο, νερό, φωτιά και γη– σχηματίζονται τα πάντα μέσα στο σύμπαν μας. Έτσι κάνουμε λόγο για τη θεωρία των Πέντε Στοιχείων. Εάν ένας άνθρωπος λέγεται ότι έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία, αυτό στη σύγχρονη γλώσσα σημαίνει ότι έχει πάει πέρα απ’ αυτόν τον φυσικό μας κόσμο. Αυτό ακούγεται πράγματι αδιανόητο. Σκεφτείτε αυτό το ζήτημα ο καθένας: Ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ έχει γκονγκ. Έχω συμμετάσχει σε ένα πείραμα, όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, έχουν επίσης υποβληθεί σ’ αυτό το πείραμα, για να μετρηθεί η ενέργειά μας. Τα υλικά στοιχεία στο γκονγκ μπορούν να ανιχνευτούν από πολλές σημερινές συσκευές. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει μια τέτοια συσκευή, τα στοιχεία που εκπέμπονται από έναν δάσκαλο του τσιγκόνγκ, καθώς και η ύπαρξη του γκονγκ του μπορούν να ανιχνευθούν. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν υπέρυθρες ακτίνες, υπεριώδεις ακτίνες, υπερηχητικά κύματα, υποηχητικά κύματα, ηλεκτρισμό, μαγνητική δύναμη, ακτίνες γάμα, άτομα και νετρόνια. Ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ κατέχει όλες αυτές τις ουσίες και υπάρχουν και μερικές άλλες ακόμα ουσίες που εκπέμπονται από τους δασκάλους του τσιγκόνγκ, οι οποίες είναι μη ανιχνεύσιμες, γιατί απλά δεν υπάρχει καμιά τέτοια συσκευή για να τις εντοπίσει. Εφόσον υπάρξει μια τέτοια συσκευή, όλα είναι ανιχνεύσιμα. Οι ουσίες που εκπέμπονται από τους δασκάλους του τσιγκόνγκ έχει διαπιστωθεί πως είναι εξαιρετικά πλούσιες.

 

Κάτω από την επίδραση ενός ειδικού μαγνητικού πεδίου, ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ μπορεί να εκπέμψει μια ισχυρή και πολύ όμορφη αύρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το δυναμικό του γκονγκ ενός ανθρώπου, τόσο μεγαλύτερο είναι και το παραγόμενο πεδίο ενέργειας. Κι ένας κοινός άνθρωπος έχει αύρα, αλλά αυτή είναι μικροσκοπική και αδύναμη. Οι ερευνητές επιστήμονες της φυσικής τής υψηλής ενέργειας πιστεύουν ότι η ενέργεια αποτελείται από σωματίδια όπως, για παράδειγμα τα νετρόνια και τα άτομα. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ –περιλαμβανομένων και των πολύ γνωστών– έχουν υποβληθεί σε εξέταση. Και εγώ έχω εξεταστεί επίσης και η ακτινοβολία που ανιχνεύθηκε από τις παραγόμενες ακτίνες γάμα και τα θερμικά νετρόνια ήταν ογδόντα έως εκατόν εβδομήντα φορές περισσότερο από την ακτινοβολία της φυσιολογικής ύλης. Σε εκείνο το σημείο ο δείκτης της συσκευής εξέτασης τερμάτισε, αφού η βελόνα σταμάτησε στο μέγιστο όριο. Τελικά οι συσκευές δεν μπορούσαν να πουν πόσο περισσότερη ενέργεια είχα. Είναι απλά αδιανόητο το ότι ένας άνθρωπος έχει τόσο ισχυρά νετρόνια! Πώς μπορεί κάποιος να παράγει τόσο ισχυρά νετρόνια; Αυτό επαληθεύει ότι εμείς οι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουμε πράγματι γκονγκ και ενέργεια. Αυτό έχει επικυρωθεί από την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.

 

Για την υπέρβαση των Πέντε Στοιχείων απαιτείται μια μέθοδος άσκησης καλλιέργειας και του νου και του σώματος – και των δύο. Εάν μια μέθοδος καλλιέργειας δεν είναι και του νου και του σώματος και αυξάνει μόνο το γκονγκ για τον καθορισμό του επιπέδου ενός ανθρώπου, χωρίς να καλλιεργεί το σώμα, τότε δεν εμπλέκεται μ’ αυτό το ζήτημα και δεν απαιτεί την υπέρβαση των Πέντε Στοιχείων. Σε μια όμως μέθοδο άσκησης καλλιέργειας και του νου και του σώματος αποθηκεύεται ενέργεια σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Οι μέσοι ασκούμενοι ή εκείνοι που μόλις αρχίζουν να αναπτύσσουν γκονγκ παράγουν πολύ χονδρόκοκκη ενέργεια, με κενά μεταξύ των σωματιδίων και μικρή πυκνότητα. Κατά συνέπεια έχει μικρή δύναμη. Όταν το επίπεδο ενός ανθρώπου υψώνεται, είναι απολύτως δυνατό η πυκνότητα της ενέργειάς του να είναι εκατό, χίλιες ή και εκατό εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτήν των συνηθισμένων μορίων νερού. Όσο ανώτερο είναι το επίπεδό του, τόσο πιο πυκνή, λεπτόκοκκη και δυνατή είναι η ενέργειά του. Όταν συμβαίνει αυτό, η ενέργεια αποθηκεύεται σε κάθε ένα κύτταρο του σώματος και όχι μόνο σε κάθε κύτταρο του σώματος σ’ αυτή τη φυσική διάσταση, αλλά και σε όλα τα σώματα στις άλλες διαστάσεις – μόρια, άτομα, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, μέχρι και τα πλέον μικροσκοπικά κύτταρα, όλα γεμίζουν με αυτή την ενέργεια. Έτσι με το πέρασμα του χρόνου ολόκληρο το σώμα του θα γεμίσει μ’ αυτού του είδους την ύλη υψηλής ενέργειας.

 

Αυτή η υψηλής ενέργειας ύλη είναι ευφυής οντότητα και έχει δύναμη. Καθώς γίνεται περισσότερη και πυκνότερη κι αφού γεμίσει όλα τα κύτταρα μέσα στο ανθρώπινο σώμα θα καταστείλει τα ανθρώπινα φυσικά κύτταρα, τα λιγότερο ικανά κύτταρα. Με το που καταστέλλονται αυτά τα κύτταρα, παύουν πλέον να υποβάλλονται σε μεταβολισμό, ώσπου σε κάποιο σημείο θα έχει πλήρως αντικαταστήσει τα ανθρώπινα φυσικά κύτταρα. Βέβαια αυτό είναι εύκολο στα λόγια, αλλά η διαδικασία για να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο στην καλλιέργεια είναι βαθμιαία και αργή. Όταν η καλλιέργειά σας φτάσει σ’ αυτό το σημείο, η ύλη υψηλής ενέργειας θα αντικαταστήσει όλα τα κύτταρα μέσα στο σώμα σας. Σκεφτείτε το. Είναι ακόμα το σώμα σας φτιαγμένο από τα πέντε στοιχεία; Είναι ακόμα από ύλη που ανήκει στη δική μας διάσταση; Ήδη αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας συλλεγμένη από άλλες διαστάσεις. Το στοιχείο ντε είναι επίσης ύλη που υπάρχει σε άλλες διαστάσεις και δεν περιορίζεται από το πεδίο χρόνου αυτής της διάστασης όπου είμαστε.

 

Η σύγχρονη επιστήμη υποστηρίζει ότι ο χρόνος έχει πεδίο και εάν κάτι δεν βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια ενός χρονικού πεδίου, τότε δεν περιορίζεται από αυτόν τον χρόνο. Οι έννοιες των χωροχρόνων σε άλλες διαστάσεις διαφέρουν από τη δική μας εδώ. Πώς είναι δυνατόν επομένως ο δικός μας χρόνος εδώ να μπορεί να περιορίσει ύλη από άλλες διαστάσεις; Δεν γίνεται με κανέναν τρόπο. Σκεφτείτε το ο καθένας: Δεν θα έχετε τότε υπερβεί τα πέντε στοιχεία; Το σώμα σας θα είναι ακόμα σώμα ενός κοινού ανθρώπου; Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά οι κοινοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά. Αν και το σώμα σας θα έχει μετασχηματιστεί σ’ αυτή την έκταση, αυτό δεν θα είναι το τέλος της άσκησης καλλιέργειας. Πρέπει να συνεχίσετε να ανεβαίνετε προς ανώτερα επίπεδα στην καλλιέργεια. Κατά συνέπεια πρέπει να εξακολουθήσετε να ασκείτε καλλιέργεια μεταξύ των κοινών ανθρώπων – αυτό θα ήταν αδύνατον, εάν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σας δουν.

 

Επομένως τι συμβαίνει αργότερα; Αν και κατά την πορεία της καλλιέργειας όλα τα κύτταρά σας έχουν αντικατασταθεί στο μοριακό επίπεδο από ύλη υψηλής ενέργειας, οι συνδυασμοί των ατόμων έχουν τη δική τους διάταξη και έτσι οι μοριακοί συνδυασμοί καθώς και οι σχηματισμοί των ατόμων δεν θα αλλάξουν. Οι μοριακοί συνδυασμοί των κυττάρων είναι με τέτοιον τρόπο, ώστε έχουν μαλακή αίσθηση στο άγγιγμα. Οι μοριακοί συνδυασμοί των οστών έχουν υψηλή πυκνότητα και έτσι τα κόκαλα έχουν σκληρή αίσθηση στο άγγιγμα. Η πυκνότητα των μορίων του αίματος είναι πολύ χαμηλή και έτσι είναι ρευστό. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τις αλλαγές σ’ εσάς από την εμφάνιση, διότι τα μόρια των κυττάρων διατηρούν ακόμα την αρχική τους δομή και συνδυασμό – η δομή τους δεν έχει αλλάξει. Όμως η ενέργεια μέσα έχει αλλάξει. Κατά συνέπεια, απ’ αυτό το σημείο και στο εξής δεν θα γερνάτε φυσιολογικά και τα κύτταρά σας δεν θα πεθαίνουν. Έτσι θα μένετε διαρκώς νέος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας θα φαίνεστε νέος και τελικά θα φτάσετε σ’ ένα σημείο όπου δεν θα γερνάτε πλέον και θα παραμείνετε έτσι.

 

Βέβαια, εάν ένα σώμα σαν κι αυτό χτυπηθεί από αυτοκίνητο, τα κόκαλα μπορεί ακόμα να σπάσουν. Επίσης, εάν κοπεί από μαχαίρι, θα αιμορραγήσει, γιατί οι μοριακοί συνδυασμοί του δεν έχουν αλλάξει. Είναι μόνο ότι τα κύτταρα δεν θα φθείρονται, δεν θα γερνούν φυσιολογικά. Δεν υπάρχει μεταβολισμός. Αυτό είναι που ονομάζουμε «υπερβαίνοντας τα Πέντε Στοιχεία». Πού υπάρχει πρόληψη σ’ αυτό; Μπορεί να εξηγηθεί ακόμα και με επιστημονικές αρχές. Κι όμως μερικοί μιλούν επιπόλαια γι’ αυτό, χωρίς καν να μπορούν να το εξηγήσουν, γι’ αυτό κάποιοι άλλοι τους λένε ότι προωθούν προλήψεις. Εφόσον αυτή η έκφραση προέρχεται από τη θρησκεία δεν είναι όρος κατασκευασμένος από το σύγχρονό μας τσιγκόνγκ.

 

Τι είναι το «Υπερβαίνοντας τα Τρία Βασίλεια»; Όπως ανέφερα τις προάλλες, το κλειδί για την αύξηση του γκονγκ σας βρίσκεται στην καλλιέργεια του σίνσινγκ και στη συνταύτιση με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Τότε το χαρακτηριστικό του σύμπαντος δεν θα σας περιορίζει. Μόλις αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το στοιχείο ντε μετασχηματίζεται σε γκονγκ, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται, και καθώς ανεβαίνει προς ένα υψηλό επίπεδο σχηματίζει μια στήλη γκονγκ. Όσο είναι το ύψος αυτής της στήλης γκονγκ, τόσο είναι και το ύψος του επιπέδου ενέργειάς σας. Υπάρχει αυτό το ρητό: «Ο Μέγας Φα είναι απεριόριστος». Η καλλιέργεια εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την καρδιά σας. Το πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε στην καλλιέργειά σας, εξαρτάται ολοκληρωτικά από την ικανότητά σας να υπομένετε και να αντέχετε δυσκολίες. Εάν ξοδέψετε τη λευκή σας ουσία, η μαύρη σας ουσία μπορεί να μεταμορφωθεί σε λευκή υπομένοντας βάσανα. Εάν κι αυτά δεν είναι αρκετά, μπορείτε να υποφέρετε τις αμαρτίες φίλων ή συγγενών σας που δεν ασκούν καλλιέργεια και έτσι να αυξήσετε ακόμα πιο πολύ το γκονγκ σας. Αυτό βέβαια αφορά ανθρώπους που έχουν φτάσει σ’ ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στην άσκηση καλλιέργειας – ένας συνηθισμένος ασκούμενος δεν θα πρέπει καν να σκέφτεται το να υποφέρει τις αμαρτίες των συγγενών του. Με τόσο πολύ κάρμα ένας μέσος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει στην καλλιέργεια. Αυτό που εξηγώ εδώ είναι αρχές σε διαφορετικά επίπεδα.

 

«Τα Τρία Βασίλεια» για τα οποία κάνουν λόγο μερικές θρησκείες, αναφέρονται στα εννιά επίπεδα του ουρανού ή στα τριάντα τρία επίπεδα του ουρανού – συγκεκριμένα, ουρανός, γη και κάτω κόσμος απαρτίζουν όλα τα όντα μέσα στα Τρία Βασίλεια. Λένε ότι όλα τα όντα μέσα στα τριάντα τρία επίπεδα του ουρανού περνούν από τον κύκλο της μετενσάρκωσης, της σαμσάρα. «Σαμσάρα» σημαίνει ότι, ενώ κάποιος είναι άνθρωπος σ’ αυτή τη ζωή, μπορεί να γίνει ζώο στην επόμενη. Λέγεται στον Βουδισμό: «Πρέπει να αδράξετε τα χρόνια που έχετε σ’ αυτή την ζωή. Εάν δεν ασκήσετε καλλιέργεια τώρα, πότε θα το κάνετε;».Κι αυτό επειδή στα ζώα απαγορεύεται να ασκήσουν καλλιέργεια και ούτε τους επιτρέπεται να ακούσουν τον Φα. Ακόμη κι αν ασκήσουν καλλιέργεια, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τον Ορθό Καρπό[47]. Εάν το επίπεδο του γκονγκ τους γίνει υψηλό, ο ουρανός θα τα σκοτώσει. Μπορεί να μην πάρετε ανθρώπινο σώμα για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ίσως το αποκτήσετε σε χίλια χρόνια. Μόλις πάρετε ανθρώπινο σώμα, δεν γνωρίζετε καν πόσο πολύτιμο είναι ούτε πώς να το εκτιμήσετε[48]. Εάν μετενσαρκωθείτε σε πέτρα, θα είστε ανίκανοι να βγείτε από εκεί για δέκα χιλιάδες χρόνια. Εάν αυτή η πέτρα δεν συντριφτεί ή διαβρωθεί με τον καιρό, δεν θα μπορέσετε να βγείτε ποτέ. Είναι τόσο δύσκολη η απόκτηση ανθρώπινου σώματος! Εάν ένας άνθρωπος μπορεί αληθινά να λάβει τον Ντάφα, αυτός ο άνθρωπος είναι απλά ο πιο τυχερός. Ένα ανθρώπινο σώμα αποκτιέται πολύ δύσκολα – αυτή είναι η σημασία της παραπάνω φράσης.

 

Στην άσκηση καλλιέργειας αναφερόμαστε στο ζήτημα των επιπέδων και αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη δική σας άσκηση καλλιέργειας. Εάν θέλετε να υπερβείτε τα Τρία Βασίλεια και εάν η στήλη του γκονγκ σας έχει καλλιεργηθεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, τότε δεν θα είστε πέρα από τα Τρία Βασίλεια; Το Αρχέγονο Πνεύμα ορισμένων ανθρώπων αφήνει το σώμα κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού και μπορεί να φτάσει αμέσως σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ένας ασκούμενος έγραψε στην αναφορά προόδου του: «Δάσκαλε, έχω φτάσει σε πολλά επίπεδα του ουρανού και έχω δει μερικές σκηνές». Του είπα να ανέβει παραπάνω κι αυτός είπε: «Δεν μπορώ, δεν τολμώ να ανέβω πιο πάνω, δεν μπορώ να ανέβω πιο πάνω». Γιατί αυτό; Επειδή η στήλη του γκονγκ του ήταν ακριβώς τόσο υψηλή και έφτασε εκεί καθήμενος επάνω στη στήλη του γκονγκ του. Αυτή είναι η Θέση Καρπού στην καλλιέργεια που αναφέρει ο Βουδισμός. Η καλλιέργειά του είχε φτάσει σ’ αυτή τη θέση. Για έναν ασκούμενο όμως αυτό δεν είναι ακόμα το υψηλότερο σημείο της Θέσης Καρπού του, αφού αυτός συνεχώς ανεβαίνει και συνεχώς αναβαθμίζεται. Εάν η στήλη του γκονγκ σας ξεπερνά το σύνορο των Τριών Βασιλείων, τότε δεν είστε πέρα από τα Τρία Βασίλεια; Έχουμε ερευνήσει και έχουμε βρει ότι τα Τρία Βασίλεια στα οποία αναφέρονται οι θρησκείες είναι μόνο μέσα στα όρια των εννιά κύριων πλανητών μας. Μερικοί άνθρωποι μιλούν για δέκα κύριους πλανήτες. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Έχω δει ότι οι στήλες του γκονγκ μερικών από εκείνους τους παλιούς δασκάλους του τσιγκόνγκ ήταν τόσο υψηλές που ξεπερνούσαν το γαλαξία μας – είχαν προχωρήσει πολύ πιο πέρα από τα Τρία Βασίλεια. Μόλις τώρα μίλησα για την «υπέρβαση των Τριών Βασιλείων», το οποίο πραγματικά είναι ζήτημα επιπέδων.

Το Ζήτημα της Επιδίωξης

Πολλοί άνθρωποι έρχονται στον χώρο μας, τον χώρο της καλλιέργειας, με την προσκόλληση της επιδίωξης. Μερικοί επιδιώκουν να κερδίσουν υπερφυσικές ικανότητες, μερικοί επιδιώκουν να ακούσουν θεωρίες, μερικοί επιδιώκουν να γιατρευτούν οι ασθένειές τους και μερικοί επιδιώκουν να αποκτήσουν το Φάλουν. Υπάρχουν παντός είδους νοοτροπίες. Υπάρχουν ακόμα και άλλοι που λένε: «Κάποιος από την οικογένειά μου δεν είναι εδώ να παρακολουθήσει τη διάλεξη. Θα πληρώσω τα δίδακτρα, μπορείτε παρακαλώ να του δώσετε ένα Φάλουν;». Μας έχει πάρει τόσες πολλές γενιές και μια εξαιρετικά μακρά χρονική περίοδο –θα τρομάζατε αν σας λέγαμε πόσα χρόνια– για να σχηματίσουμε αυτό το Φάλουν. Πώς μπορείτε να αγοράσετε ένα Φάλουν με μερικά γιουάν[49]; Γιατί όμως μπορούμε να το δώσουμε σε όλους σας άνευ όρων; Είναι γιατί θέλετε να γίνετε ασκούμενοι. Κανένα ποσό χρημάτων δεν μπορεί να αγοράσει αυτή την καρδιά. Είναι η "Φύση του Φο" σας που έχει αναδυθεί και μόνον τότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

 

Συνεχώς επιδιώκετε να παίρνετε πράγματα. Έρχεστε εδώ μόνο γι’ αυτό; Τα φάσεν[50] μου σε άλλες διαστάσεις γνωρίζουν τα πάντα στον νου σας, αφού οι έννοιες των δύο χωροχρόνων διαφέρουν. Κοιτάζοντάς το σε μια άλλη διάσταση, ο σχηματισμός των σκέψεών σας παρουσιάζεται σαν μια πάρα πολύ αργή διαδικασία και έτσι τα φάσεν μου γνωρίζουν το καθετί, ακόμα και πριν το σκεφτείτε. Συνεπώς πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις λαθεμένες σκέψεις σας. Η Σχολή του Φο πιστεύει στην προκαθορισμένη σχέση – όλοι είμαστε εδώ που είμαστε λόγω προκαθορισμένης σχέσης. Έτσι, εφόσον αποκτήσατε κάτι, τότε ίσως ήταν να το αποκτήσετε. Γι’ αυτό θα πρέπει να μάθετε να το εκτιμάτε[51] και να μην επιδιώκετε πράγματα.

 

Στη θρησκευτική άσκηση καλλιέργειας του παρελθόντος η Σχολή του Φο απαιτούσε Κενότητα – να μη σκέφτεστε τίποτα και να εισέρχεστε στον χώρο της κενότητας. Η Σχολή του Τάο δίδασκε Ανυπαρξία – να μην έχετε τίποτα, να μην θέλετε τίποτα και να μην επιδιώκετε τίποτα. Οι ασκούμενοι πίστευαν ότι: «Πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην καλλιέργεια, χωρίς να δίνουμε σημασία στην απόκτηση του γκονγκ». Στην καλλιέργεια και στην εξάσκηση πρέπει να βρίσκεστε σε κατάσταση ελεύθερη από πρόθεση. Όσο επικεντρώνεστε στην καλλιέργεια του σίνσινγκ σας, θα προοδεύετε αλματωδώς στο επίπεδό σας και σίγουρα θα αποκτήσετε αυτά που δικαιούστε. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε κάτι, τότε αυτό δεν είναι προσκόλληση; Εδώ σας διδάσκουμε τέτοιου υψηλού επιπέδου Φα ήδη από την αρχή κι έτσι βεβαίως οι απαιτήσεις για το σίνσινγκ σας είναι επίσης υψηλού επιπέδου. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να έρχεστε να μάθετε τον Φα με την προσκόλληση της επιδίωξης.

 

Όντας υπεύθυνοι προς όλους, σας καθοδηγούμε στον ορθό δρόμο. Έτσι θα πρέπει να σας διδάξουμε αυτόν τον Φα με κάθε λεπτομέρεια. Όταν κάποιοι επιδιώκουν το Τρίτο Μάτι, αυτό θα φραχτεί από μόνο του και θα σφραγιστεί. Επιπλέον λέω σε όλους σας ότι όλες οι υπερφυσικές ικανότητες που αποκτά κάποιος στην «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» άσκηση καλλιέργειας είναι πρωτογενείς έμφυτες ικανότητες του φυσικού αυτού σώματος. Σήμερα οι άνθρωποι τις αποκαλούν υπερφυσικές ικανότητες. Λειτουργούν μόνο σ’ αυτή τη διάσταση –τη δική μας– και καθυποτάσσουν τους κοινούς ανθρώπους. Για ποιο λόγο να επιδιώκετε αυτά τα ανάξια λόγου τεχνάσματα; Επιδιώκετε το ένα, επιδιώκετε το άλλο, αλλά όταν πάτε πέρα από τον «Νόμο του Τριπλού Κόσμου» να ξέρετε πως αυτά δεν λειτουργούν σε άλλες διαστάσεις. Περνώντας στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, όλες αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες πρέπει να πεταχτούν και να συμπιεστούν σε μια πολύ βαθιά διάσταση, όπου και θα διατηρηθούν. Στο μέλλον θα χρησιμεύσουν σαν αρχείο της άσκησης καλλιέργειάς σας και μόνο αυτή την ελάχιστη αξία μπορούν να προσλάβουν.

 

Αφού κάποιος φτάσει στο «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» στάδιο, θα πρέπει να αρχίσει την καλλιέργεια εκ νέου. Το σώμα του είναι ένα σώμα που έχει υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία, όπως μόλις πριν ανέφερα. Είναι το σώμα ενός Φο. Δεν θα έπρεπε ένα τέτοιου είδους σώμα να αποκαλείται σώμα ενός Φο; Αυτό το σώμα του Φο πρέπει να ασκήσει καλλιέργεια και πάλι από την αρχή και να αναπτύξει ξανά υπερφυσικές ικανότητες. Αλλά τώρα, αντί να αποκαλούνται «υπερφυσικές ικανότητες», αποκαλούνται «Θεϊκές Δυνάμεις του Νόμου του Φο». Η ισχύς τους είναι απεριόριστη και μπορούν να λειτουργούν σε κάθε διάσταση – είναι πράγματι πολύ αποτελεσματικές. Επομένως πέστε μου για ποιο σκοπό επιδιώκετε υπερφυσικές ικανότητες; Όλοι εσείς που θέλετε να αποκτήσετε υπερφυσικές ικανότητες – μήπως δεν σχεδιάζετε να τις χρησιμοποιείτε και να επιδεικνύεστε ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους; Αλλιώς γιατί να τις θέλετε; Είναι αόρατες και ακαθόριστες. Ακόμα και για διακόσμηση, κάποιος θέλει να βρει κάτι που να φαίνεται ωραίο. Είναι εγγυημένο ότι υποσυνείδητα έχετε την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσετε. Δεν μπορούν να επιδιωχθούν σαν να είναι κοινές ανθρώπινες δεξιότητες. Είναι κάτι τελείως υπερφυσικό και δεν επιτρέπεται να τις επιδεικνύετε στους κοινούς ανθρώπους. Η ίδια η επίδειξη είναι πολύ δυνατή και ταυτόχρονα πολύ κακή προσκόλληση, την οποία ένας ασκούμενος πρέπει να εγκαταλείψει. Εάν θέλετε να κάνετε λεφτά και περιουσία μ’ αυτές ή επιθυμείτε να πετύχετε προσωπικούς στόχους ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους μ’ αυτές, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Κι αυτό γιατί προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλού επιπέδου πράγματα για να αναστατώσετε και να υπονομεύσετε την κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Αυτές οι σκέψεις είναι ακόμα χειρότερες. Επομένως απαγορεύεται η επιπόλαιη χρήση τους.

 

Οι υπερφυσικές ικανότητες είναι πιθανότερο να εμφανιστούν σε δύο ομάδες ανθρώπων: στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ειδικά σε ηλικιωμένες γυναίκες, αφού αυτές συνήθως διατηρούν καλό σίνσινγκ χωρίς πολλές προσκολλήσεις ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους. Αφού οι υπερφυσικές τους ικανότητες εμφανιστούν, μπορούν εύκολα να ελέγχουν τον εαυτό τους χωρίς την επιθυμία να τις επιδείξουν. Και γιατί είναι δύσκολο για νέους ανθρώπους να αναπτύξουν υπερφυσικές ικανότητες; Οι νέοι άντρες, πιο πολύ από άλλους, θέλουν ακόμα να προσπαθήσουν να προοδεύσουν μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους! Έχοντας υπερφυσικές ικανότητες θα τις χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, θα τις μεταχειριστούν ως μέσο για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Αυτό όμως είναι απολύτως απαγορευμένο. Γι’ αυτό και δεν αναπτύσσουν υπερφυσικές ικανότητες.

 

Η άσκηση καλλιέργειας δεν είναι κανένα παιχνίδι ούτε κάποια τεχνική των κοινών ανθρώπων – είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Το κατά πόσο θέλετε και κατά πόσο μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια εξαρτάται ολοκληρωτικά από το πόσο βελτιώνετε το σίνσινγκ σας. Θα ήταν αληθινά τρομερό εάν ένας άνθρωπος μπορούσε πραγματικά να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες, απλώς και μόνο με το να τις επιδιώκει. Θα βλέπατε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για καλλιέργεια και πως δεν σκέφτεται καν γι’ αυτό το ζήτημα. Επειδή το σίνσινγκ του βρίσκεται στο επίπεδο του κοινού ανθρώπου και οι υπερφυσικές του ικανότητες προέρχονται από επιδίωξη, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πράξει κάθε είδους κακό. Υπάρχουν πολλά χρήματα στην τράπεζα και θα βγάλει μερικά απ’ αυτά. Υπάρχουν πολλά λαχεία που πουλιούνται στον δρόμο και θα κέρδιζε τον πρώτο λαχνό. Γιατί όμως δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα; Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ λένε: «Είναι πολύ εύκολο για κάποιον που δεν νοιάζεται για την αρετή να κάνει άσχημα πράγματα όταν αναπτύξει υπερφυσικές ικανότητες». Εγώ θα έλεγα πως αυτό είναι λάθος – δεν είναι καθόλου έτσι το θέμα. Εάν δεν εκτιμάτε την αρετή ή δεν καλλιεργείτε το σίνσινγκ σας, απλά δεν πρόκειται να αναπτύξετε υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι με καλό σίνσινγκ, οι οποίοι αναπτύσσουν υπερφυσικές ικανότητες στα επίπεδά τους. Αργότερα όμως δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους και κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε. Υπάρχει κι αυτή η περίπτωση. Μόλις κάνουν κάτι κακό, οι υπερφυσικές τους ικανότητες θα εξασθενίσουν ή θα χαθούν. Και όταν χαθούν, θα είναι για πάντα. Το χειρότερο όμως πράγμα σχετικά μ’ αυτό είναι ότι μπορούν να εγείρουν τις προσκολλήσεις σας.

 

Κάποιοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ ισχυρίζονται ότι αν μελετήσετε τη μέθοδό τους για τρεις ή πέντε μέρες, θα μπορείτε να γιατρεύετε αρρώστιες. Αυτό είναι σαν διαφήμιση και θα έπρεπε να αποκαλούνται έμποροι του τσιγκόνγκ. Σκεφτείτε το όλοι: Είστε ένας κοινός άνθρωπος – πώς θα μπορούσατε να γιατρέψετε την αρρώστια ενός άλλου ανθρώπου, εκπέμποντας απλά λίγο από το τσι σας; Τα σώματα των κοινών ανθρώπων έχουν κι αυτά τσι, όπως έχει και το δικό σας. Μόλις έχετε αρχίσει να εξασκείτε τσιγκόνγκ και απλά έχει ανοίξει το σημείο Λαογκόνγκ[52] στις παλάμες σας – έτσι μπορείτε να συλλέξετε και να εκπέμψετε τσι. Όταν πάτε να θεραπεύσετε τις αρρώστιες άλλων ανθρώπων, τα σώματά τους έχουν και αυτά τσι. Ίσως τελικά το δικό τους τσι να γιατρέψει τις δικές σας ασθένειες! Πώς είναι δυνατόν το τσι ενός ανθρώπου να κυριαρχήσει σ’ αυτό ενός άλλου ανθρώπου; Το τσι δεν μπορεί να θεραπεύσει τίποτα. Εκτός αυτού, όταν νοσηλεύετε έναν ασθενή, εσείς και αυτός σχηματίζετε ένα πεδίο και όλο το παθογενές τσι του θα έρθει και στο δικό σας σώμα. Έτσι θα έχετε τόσο απ’ αυτό όσο κι ο ασθενής σας. Αν και η ρίζα του είναι στο σώμα του ασθενή, αν έχετε πολύ παθογενές τσι μπορεί να προκαλέσει και σ’ εσάς αρρώστια. Μόλις νομίσετε ότι μπορείτε να γιατρεύετε ασθένειες θα αρχίσετε να αναλαμβάνετε ασθενείς. Δεν θα απορρίπτετε κανέναν και θα αναπτύξετε προσκόλληση. Πόσο απολαυστικό είναι να μπορείτε να γιατρεύετε τις ασθένειες άλλων! Γιατί όμως μπορείτε να τους γιατρέψετε; Υπάρχει κάτι που δεν το έχετε σκεφτεί: Τα σώματα όλων των ψευτο-δάσκαλων του τσιγκόνγκ είναι κατεχόμενα από πνεύμα ή ζώο. Για να σας κάνουν λοιπόν να τους πιστέψετε, σας δίνουν μερικά από τα μηνύματά τους που θα εξαντληθούν μόλις θεραπεύσετε τρεις, πέντε, οκτώ ή δέκα ασθενείς. Όλο αυτό καταναλώνει ενέργεια κι έτσι μετά απ’ αυτό ούτε καν κι αυτή η ελάχιστη ενέργεια δεν θα υπάρχει πια. Εσείς δεν έχετε δικό σας γκονγκ – άρα από πού θα μπορέσετε να πάρετε γκονγκ; Ως δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουμε ασκήσει καλλιέργεια για αρκετές δεκαετίες και ήταν πολύ δύσκολο να ασκήσουμε καλλιέργεια στο παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να ασκήσει κάποιος καλλιέργεια, εάν πάρει κάποιο πλευρικό μονοπάτι ή κάποιον ανορθόδοξο δρόμο αντί να ακολουθήσει τον Ορθό Δρόμο.

 

Ρίξτε μια ματιά σ’ αυτούς τους μεγάλους δασκάλους του τσιγκόνγκ που είναι πασίγνωστοι – έχουν ασκήσει καλλιέργεια για δεκαετίες για να αναπτύξουν αυτό το ελάχιστο γκονγκ. Εσείς δεν έχετε ασκήσει καλλιέργεια ποτέ και νομίζετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε γκονγκ μετά από ένα μάθημα τσιγκόνγκ; Πώς είναι δυνατόν αυτό; Κατόπιν θα αναπτύξετε προσκόλληση. Μόλις αναπτυχθεί η προσκόλλησή σας, θα ανησυχείτε εάν δεν μπορείτε να γιατρέψετε μια αρρώστια. Ξέρετε τι θα μπορούσαν ακόμα να σκέφτονται κάποιοι, όταν έχουν κάποιον ασθενή, για να διατηρήσουν τη φήμη τους; «Παρακαλώ, άφησέ με να πάρω εγώ αυτή την αρρώστια για να γιατρευτεί ο ασθενής». Κι αυτό δεν είναι από συμπόνια. Οι προσκολλήσεις στη φήμη και το προσωπικό κέρδος δεν έχουν καθόλου εγκαταλειφθεί. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αναπτύξει αυτή τη συμπόνια ούτε στο ελάχιστο. Φοβάται μη χάσει τη φήμη του. Προτιμά να πάρει ο ίδιος την αρρώστια, προκειμένου να διατηρήσει το καλό του όνομα. Τόσο δυνατή είναι η προσκόλλησή του στη φήμη! Μόλις λοιπόν εκδηλώσει αυτή την επιθυμία, η αρρώστια θα μεταμορφωθεί και θα πάει αμέσως στο σώμα του – πράγματι θα συμβεί. Αυτός πάει σπίτι με την αρρώστια, ενώ ο ασθενής έχει γιατρευτεί. Έτσι, αφού βλέπει κάποιον ασθενή, πηγαίνει στο σπίτι του και υποφέρει. Νομίζει ότι γιάτρεψε την αρρώστια και όταν οι άλλοι τον αποκαλούν «δάσκαλο του τσιγκόνγκ» χαίρεται για τον εαυτό του και γίνεται ξιπασμένος. Δεν είναι προσκόλληση αυτή; Και όταν δεν μπορεί να θεραπεύσει κάποιον, σκύβει το κεφάλι του και αισθάνεται δυστυχισμένος. Αυτό δεν προκαλείται από την προσκόλλησή του στη φήμη και το προσωπικό κέρδος; Εκτός αυτού, όλο το παθογενές τσι από τους ασθενείς του θα έρθει στο σώμα του. Και αν υποθέσουμε ότι αυτοί οι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ τον έχουν διδάξει πώς να το αφαιρέσει από το σώμα του, σας λέω ότι δεν μπορεί καθόλου να το εξαλείψει, ούτε στο ελάχιστο, γιατί ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει το καλό από το κακό τσι. Με τον καιρό το σώμα του θα γίνει όλο μαύρο εσωτερικά και αυτό είναι κάρμα.

 

Όταν ξεκινάτε πραγματικά να ασκήσετε καλλιέργεια, πρέπει να ξέρετε πως θα είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τι θα κάνετε; Πόσο πρέπει να υποφέρετε για να μετατρέψετε το κάρμα σε λευκή ουσία; Θα είναι πολύ δύσκολο. Για έναν άνθρωπο με καλή εγγενή ποιότητα θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Μερικοί άνθρωποι επιδιώκουν συνεχώς την ικανότητα να γιατρεύουν αρρώστιες. Εάν έχετε τέτοιες επιδιώξεις, τα ζώα θα το δουν και θα έρθουν να σας κυριεύσουν. Αυτό είναι η κατοχή από ζώο ή πνεύμα. Θέλετε να γιατρεύετε αρρώστιες, έτσι δεν είναι; Αυτό θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Αλλά δεν θα σας βοηθήσει για το τίποτα. Χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος. Είναι πολύ επικίνδυνο και στο τέλος θα το φέρετε πάνω σας. Πώς θα μπορέσετε τότε να συνεχίσετε την καλλιέργειά σας; Θα έχουν όλα τελειώσει.

 

Μερικοί άνθρωποι με καλή εγγενή ποιότητα ανταλλάσσουν αυτή την εγγενή τους ποιότητα με άλλων ανθρώπων κάρμα. Οι άνθρωποι με αρρώστιες έχουν πολύ κάρμα. Εάν φροντίσετε έναν ασθενή που έχει σοβαρή αρρώστια, όταν πάτε σπίτι μετά την περίθαλψή του δεν θα νιώθετε πολύ καλά. Πολλοί άνθρωποι, αφού φρόντιζαν κάποιον ασθενή, αισθάνονταν έτσι – ο ασθενής αναρρώνει, αλλά εσείς στο σπίτι είστε πολύ άρρωστος. Με το πέρασμα του χρόνου, ολοένα και περισσότερο κάρμα μεταφέρεται σ’ εσάς και εσείς δίνετε σε άλλους ντε με αντάλλαγμα κάρμα. Χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος. Αν και αυτό που λαμβάνετε είναι αρρώστια, το κάρμα πρέπει να ξεπληρωθεί με ντε. Στο σύμπαν υπάρχει αυτή η αρχή: Κανείς δεν θα σας σταματήσει, εφόσον αυτό θέλετε και ούτε θα σας πει κανείς ότι είστε καλός. Το σύμπαν έχει συγκεκριμένο κανόνα: Όποιος έχει πολύ κάρμα είναι κακός άνθρωπος. Χαρίζετε την εγγενή σας ποιότητα σε άλλον άνθρωπο για κάρμα. Με τόσο πολύ κάρμα πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια; Η εγγενής σας ποιότητα θα καταστραφεί εντελώς απ’ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι τρομακτικό; Η αρρώστια αυτού του ανθρώπου έχει φύγει – αυτός τώρα νιώθει καλά, αλλά εσείς υποφέρετε στο σπίτι. Εάν θεραπεύσετε δύο ασθενείς από καρκίνο, θα πρέπει να πάρετε τη θέση τους. Δεν είναι επικίνδυνο; Αυτό ακριβώς συμβαίνει και πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια.

 

Μην ξεγελιέστε από το πόσο φημισμένοι είναι μερικοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ. Το να είναι κάποιος «φημισμένος» δεν σημαίνει απαραίτητα πως ξέρει και τα πράγματα καλά. Έτσι κι αλλιώς τι ξέρουν οι κοινοί άνθρωποι; Απλά ακολουθούν το πλήθος. Μπορεί να είναι ικανοί να κάνουν αυτά τα πράγματα τώρα, αλλά δεν βλάπτουν μονάχα άλλους ανθρώπους – βλάπτουν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Περιμένετε και θα δείτε τι θα τους συμβεί σε ένα δύο χρόνια. Η άσκηση καλλιέργειας δεν μπορεί να υπονομευτεί και να υποβιβαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η άσκηση καλλιέργειας μπορεί πράγματι να θεραπεύσει μια αρρώστια, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτός ο σκοπός της. Η άσκηση καλλιέργειας είναι κάτι το υπερφυσικό κι όχι κάποια επιδεξιότητα των κοινών ανθρώπων. Η απερίσκεπτη καταστροφή της είναι απολύτως απαγορευμένη. Σήμερα μερικοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουν πραγματικά κάνει τα πράγματα άνω κάτω και χρησιμοποιούν το τσιγκόνγκ ως μέσο για εξασφάλιση φήμης και απόκτηση πλούτου. Έχουν δημιουργήσει λατρευτικές αιρέσεις που ολοένα επεκτείνουν την κακή τους επιρροή και είναι κατά πολλές φορές περισσότεροι από τους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ. Οι κοινοί άνθρωποι μπορεί να μιλάνε γι’ αυτά και να κάνουν τέτοια πράγματα. Κι εσείς απλά τους πιστεύετε; Μπορεί να πιστεύετε ότι το τσιγκόνγκ είναι κάπως έτσι, αλλά δεν είναι. Αυτό που σας λέω είναι η γνήσια αρχή.

 

Καθώς οι διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στους κοινούς ανθρώπους εκδηλώνονται, κάποιοι απ’ αυτούς θα διαπράξουν αδικίες για προσωπικό όφελος και τότε θα χρωστάνε σε άλλους. Έτσι θα πρέπει να υποφέρουν για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Ας υποθέσουμε ότι πήγατε απλά και θεραπεύσατε μια αρρώστια, επειδή έτσι θέλατε. Ακόμα κι αν πραγματικά ήσασταν ικανός να θεραπεύσετε την αρρώστια, θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί; Φο υπάρχουν παντού. Αφού είναι τόσοι πολλοί, γιατί δεν κάνουν αυτοί κάτι τέτοιο; Δεν θα ήταν θαυμάσιο εάν έδιναν την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να ζει στην απόλυτη άνεση; Γιατί όμως δεν το κάνουν; Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν για το κάρμα τους κι αυτή είναι μια αρχή που κανείς δεν τολμά να παραβιάσει. Κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειάς του μπορεί ένας ασκούμενος περιστασιακά να βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο από συμπόνια. Αυτό ωστόσο απλά θα αναβάλει την εκδήλωση της ασθένειας. Εάν δεν υποφέρετε τώρα, θα υποφέρετε αργότερα. Ή ίσως να την μετατρέψει, έτσι ώστε να χάσετε χρήματα ή να έχετε κάποιου άλλου είδους δυσκολία αντί να αρρωστήσετε. Μπορεί να γίνει κι έτσι. Η πραγματική εξάλειψη του κάρμα ενός ανθρώπου μονομιάς μπορεί να γίνει μόνο για ασκούμενους και όχι για κοινούς ανθρώπους. Εδώ δεν σας διδάσκω μόνο τις αρχές της δικής μας σχολής. Συμπεριλαμβάνω και σας διδάσκω τις αρχές ολόκληρου του σύμπαντος και σας αναφέρω για το πώς πραγματικά είναι τα πράγματα στην κοινότητα των καλλιεργητών.

 

Εδώ δεν σας διδάσκουμε πώς να θεραπεύετε αρρώστιες. Σας καθοδηγούμε στον Μέγα Δρόμο, τον ορθό δρόμο και σας εξυψώνουμε. Γι’ αυτό λέω πάντα στις διαλέξεις μου ότι οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα δεν επιτρέπεται να θεραπεύουν αρρώστιες. Εάν πάτε και θεραπεύετε αρρώστιες, τότε δεν είστε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Και επειδή σας καθοδηγούμε στον ορθό δρόμο, κατά τη διάρκεια της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» άσκησης καλλιέργειας το σώμα σας θα καθαρίζεται συνεχώς μέχρι να μεταμορφωθεί εντελώς σε ύλη υψηλής ενέργειας. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια, εάν ακόμα περιμαζεύετε αυτά τα μαύρα πράγματα στο σώμα σας; Αυτά τα πράγματα είναι κάρμα! Δεν θα μπορέσετε καθόλου να ασκήσετε καλλιέργεια. Με τόσο κάρμα θα είστε ανίκανοι να αντέξετε. Εάν υποφέρετε υπερβολικά, δεν θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Αυτός είναι ο λόγος. Δημοσιοποιώ σε όλους σας αυτόν τον Ντάφα και ακόμα μπορεί να μη γνωρίζετε το τι διδάσκω. Αφού αυτός ο Ντάφα μπορεί να δημοσιοποιηθεί, υπάρχουν και τρόποι να προστατευτεί. Εάν προσπαθείτε να θεραπεύετε αρρώστιες για άλλους, το φάσεν μου θα πάρει πίσω όλα όσα τοποθετήθηκαν στο σώμα σας για την καλλιέργεια. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε απερίσκεπτα κάτι τόσο πολύτιμο για φήμη και προσωπικό κέρδος. Εάν δεν ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Φα, τότε δεν είστε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Επειδή προτιμάτε να είστε κοινός άνθρωπος, το σώμα σας θα επανέλθει ξανά στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων και τα κακά πράγματα θα σας επιστραφούν.

 

Μετά τη διάλεξη χθες, πολλοί από εσάς νιώσατε ολόκληρο το σώμα σας γεμάτο ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά οι λιγοστοί άνθρωποι με σοβαρές αρρώστιες προχώρησαν και χθες άρχισαν να νιώθουν δυσάρεστα. Χθες, αφού αφαίρεσα τα κακά πράγματα από το σώμα σας, οι περισσότεροι από σας νιώσατε ολόκληρο το σώμα σας ελαφρύ και γεμάτο ενέργεια. Όμως στο σύμπαν μας υπάρχει αυτή η αρχή: «χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος.». Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα πάντα για εσάς. Είναι απολύτως απαγορευμένο να μην υποφέρετε κάποιες δοκιμασίες. Αυτό σημαίνει πως έχουμε αφαιρέσει από τη ρίζα τις αιτίες των ασθενειών σας και της φτωχής σας υγείας, αλλά ακόμα έχετε ένα πεδίο αρρώστιας. Ένας άνθρωπος του οποίου το Τρίτο Μάτι είναι ανοιχτό σε χαμηλό επίπεδο μπορεί να δει μέσα στο σώμα σας συστάδες από μαύρο τσι και βρώμικο παθογενές τσι. Αυτά είναι συμπυκνωμένες συστάδες μαύρου τσι με υψηλή πυκνότητα, που μόλις διαλυθούν θα γεμίσουν όλο το σώμα σας.

 

Από δω και μπρος μερικοί άνθρωποι θα κρυώνουν σε όλο τους το σώμα, σαν να υποφέρουν από βαρύ κρυολόγημα, και τα κόκαλά τους επίσης μπορεί να πονούν. Οι περισσότεροι από εσάς θα νιώθετε σχετικά δυσάρεστα – τα πόδια σας μπορεί να πονούν, θα ζαλίζεστε κ.ά. Το άρρωστο μέρος του σώματός σας, που νομίζατε ότι θεραπεύτηκε παλιότερα μέσω ασκήσεων του τσιγκόνγκ ή από δάσκαλο του τσιγκόνγκ, θα αρρωστήσει ξανά. Κι αυτό επειδή αυτός ο δάσκαλος του τσιγκόνγκ δεν θεράπευσε την αρρώστια για σάς – μόνο την ανέβαλε. Ήταν ακόμα εκεί και θα εμφανιζόταν αργότερα, αν όχι τότε. Πρέπει να την ξεσκεπάσουμε και να την εξαλείψουμε εντελώς από τη ρίζα της. Έτσι μπορεί να νομίσετε ότι οι αρρώστιές σας επανήλθαν, αλλά αυτό είναι η ουσιαστική αφαίρεση του κάρμα. Επομένως θα έχετε αντιδράσεις. Μερικοί θα έχουν σωματικές αντιδράσεις τοπικά, μπορεί να τους πονάει αυτό ή κάποιο άλλο μέρος, καθώς παντός είδους δυσάρεστων αισθήσεων θα εκδηλωθούν. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Θέλω να σας πω ότι, όσο άσχημα κι αν νιώθετε, κάντε ό,τι μπορείτε για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα μαθήματα. Μόλις μπείτε στην τάξη, όλα τα συμπτώματά σας θα εξαφανιστούν και δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Υπάρχει κάτι που θέλω να τονίσω σε όλους: Όσο και να υποφέρετε απ’ αυτή την «αρρώστια», εύχομαι ότι όλοι θα εξακολουθήσετε να έρχεστε, επειδή είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσετε τον Φα. Όταν φτάσετε να νοιώθετε πάρα πολύ δυσάρεστα, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα, αφού φτάσουν στο απώτατο σημείο, θα γυρίσουν και θα βελτιωθούν. Ολόκληρο το σώμα σας θα καθαριστεί και πρέπει να καθαριστεί εντελώς. Η αιτία της αρρώστιας σας έχει ήδη αφαιρεθεί και αυτό που απομένει είναι μόνο αυτό το λίγο μαύρο τσι που θα βγει από μόνο του – έτσι θα υπομείνετε μερικές δοκιμασίες και θα έχετε λίγο πόνο. Είναι απαγορευμένο το να μην υποφέρετε έστω και λίγο.

 

Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία ανταγωνίζεστε με άλλους για φήμη και προσωπικό κέρδος. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε καλά ή να φάτε καλά και το σώμα σας είναι σε κακή κατάσταση. Αν κοιτούσατε το σώμα σας από άλλη διάσταση, θα βλέπατε πως τα κόκαλά σας είναι όλα μαύρα. Μ’ αυτό το σώμα είναι αδύνατον να μην έχετε καθόλου αντιδράσεις όταν αυτό καθαρίζεται μονομιάς. Επομένως θα έχετε αντιδράσεις. Μερικοί άνθρωποι θα κάνουν εμετό και θα έχουν διάρροια. Μαθητές από πολλές επαρχίες έχουν γράψει γι’ αυτό το θέμα στις αναφορές προόδου τους: «Δάσκαλε, μετά το μάθημα και σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι έψαχνα συνεχώς για τουαλέτα». Αυτό είναι επειδή ακόμα και τα εσωτερικά σας όργανα πρέπει να καθαριστούν όλα. Μερικούς μπορεί να τους πάρει ο ύπνος και να ξυπνήσουν μόλις τελειώσω τη διάλεξη. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή υπάρχουν αρρώστιες στο κεφάλι τους και πρέπει να ρυθμιστούν. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαν να αντέξουν αυτή τη ρύθμιση. Γι’ αυτό πρέπει κανείς να είναι αναίσθητος ή απλά κοιμισμένος, χωρίς συναίσθηση. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να με ακούσουν. Ενώ κοιμούνται βαριά, ακούνε τα πάντα χωρίς να χάσουν ούτε μια λέξη. Μετά γίνονται τόσο ενεργητικοί, ώστε ορισμένοι δεν νυστάζουν ακόμα και αν περάσουν δύο μέρες χωρίς ύπνο. Υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που χρειάζονται όλες ρύθμιση. Ολόκληρο το σώμα σας θα καθαριστεί.

 

Έτσι, από δω και μπρος, εάν είστε πραγματικός ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα και εφόσον αληθινά μπορέσετε να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις σας, θα έχετε αντιδράσεις. Αυτοί που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις προσκολλήσεις τους μπορεί να ισχυρίζονται ότι τις έχουν αφήσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν τις έχουν εγκαταλείψει. Έτσι είναι πολύ δύσκολο να κατορθωθεί ο καθαρισμός. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που αργότερα καταλαβαίνουν το περιεχόμενο των διαλέξεών μου. Αρχίζουν σιγά-σιγά να εγκαταλείπουν τις προσκολλήσεις τους και τότε τα σώματά τους καθαρίζονται. Ενώ άλλοι νιώθουν τα σώματά τους γεμάτα ενέργεια, τα σώματα αυτών των ανθρώπων μόλις τώρα αρχίζουν να θεραπεύονται από τις αρρώστιες τους και νιώθουν δυσάρεστα. Σε κάθε τάξη υπάρχουν και κάποιοι που βραδυπορούν, που έχουν φτωχότερη ποιότητα φώτισης. Επομένως, ό,τι κι αν νιώσετε, είναι φυσιολογικό. Πάντα συνέβαινε αυτή η κατάσταση όταν έδινα μαθήματα σε άλλα μέρη. Μερικοί άνθρωποι ένοιωθαν μεγάλη δυσφορία και δεν κινούνταν καν από τα καθίσματά τους, περιμένοντας να κατέβω από την έδρα να τους γιατρέψω. Δεν το έκανα. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε αυτή τη δυσκολία, τότε πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια στο μέλλον, όταν θα έρθετε αντιμέτωποι με πολλές και μεγάλες δοκιμασίες; Δεν μπορείτε καν να ξεπεράσετε αυτό το ασήμαντο πράγμα; Είναι σίγουρο πως όλοι μπορείτε να τα καταφέρετε. Γι’ αυτό μη μου ζητάτε να σας θεραπεύσω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Μόλις αναφέρετε τη λέξη «αρρώστια», δεν θέλω να ακούσω.

 

Τα ανθρώπινα όντα είναι πολύ δύσκολο να σωθούν. Υπάρχουν πέντε με δέκα τις εκατό των ανθρώπων σε κάθε τάξη που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τους άλλους. Είναι αδύνατον για όλους να επιτύχουν το Τάο. Ακόμη και για εσάς που συνεχίζετε την άσκηση καλλιέργειας, θα δούμε αν μπορείτε να πετύχετε και αν είστε αποφασισμένοι να ασκήσετε καλλιέργεια. Είναι αδύνατον να γίνετε όλοι Φο. Οι αληθινοί ασκούμενοι του Ντάφα θα περάσουν τις ίδιες εμπειρίες διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και θα μπορέσουν να αποκτήσουν κι αυτοί αυτό που τους αξίζει.

 


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ

Βλέπω Όλους τους Ασκούμενους ως Μαθητές μου

Ξέρετε όλοι τι κάνω; Βλέπω όλους τους ασκούμενους, περιλαμβάνοντας και αυτούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν καλλιέργεια μέσω αυτομελέτης, ως μαθητές μου. Εφόσον διδάσκω καλλιέργεια σε υψηλά επίπεδα, δεν γίνεται να μην σας αντιμετωπίσω κατ’ αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά θα είναι σαν να είμαι ανεύθυνος και να προκαλώ προβλήματα. Σας δίνουμε τόσα πολλά πράγματα, σας αποκαλύπτουμε τόσες πολλές αρχές που οι καθημερινοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, σας μεταδίδω αυτόν τον Ντάφα –τον Μέγα Νόμο– τα σώματά σας καθαρίζονται και είναι και άλλα πολλά. Επομένως θα ήταν απλά απαράδεκτο από μέρους μου να μη σας θεωρήσω μαθητές. Δεν επιτρέπεται έτσι απερίσκεπτα να αποκαλύπτω τόσα ουράνια μυστικά σε καθημερινούς ανθρώπους. Υπάρχει όμως κάτι που πρέπει να εξηγήσω. Τώρα οι καιροί έχουν αλλάξει. Δεν τελούμε την ιεροτελεστία του προσκυνήματος ή της υπόκλισης. Αυτό το είδος τυπικότητας λίγη χρησιμότητα έχει και δείχνει θρησκεία. Δεν το τελούμε. Ποια η χρησιμότητα του προσκυνήματος και της λατρείας του Δασκάλου, εάν μόλις βγείτε έξω από την πόρτα, συνεχίζετε ακόμη να συμπεριφέρεστε όπως συνήθως και να κάνετε ό,τι θέλετε, ανταγωνιζόμενοι και παλεύοντας για τη φήμη και το συμφέρον σας ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους; Μπορεί ακόμα και να βλάψετε την υπόληψη του Φάλουν Ντάφα στο όνομά μου!

 

Η γνήσια άσκηση καλλιέργειας εξαρτάται ολοκληρωτικά από την καρδιά σας. Εφόσον καλλιεργείσθε και είστε σταθεροί και αποφασισμένοι στην άσκηση καλλιέργειας, θα σας θεωρούμε μαθητές. Είναι ανεπίτρεπτο να μη σας συμπεριφερθώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως μερικοί που μπορεί να μη θεωρούν τον εαυτό τους πραγματικά ασκούμενο και να μη συνεχίσουν την άσκηση καλλιέργειας. Για μερικούς ανθρώπους είναι αδύνατον. Αλλά πολλοί θα συνεχίσουν αληθινά την άσκηση καλλιέργειας. Όσο συνεχίζετε, θα σας θεωρούμε μαθητές.

 

Είναι όμως δυνατόν να θεωρηθείτε μαθητής του Φάλουν Ντάφα, εάν ασκείτε μόνο αυτές τις λίγες σειρές ασκήσεων καθημερινά; Όχι απαραίτητα. Κι αυτό επειδή η αληθινή άσκηση καλλιέργειας πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις για το πρότυπο του σίνσινγκ που έχουμε καθιερώσει. Πρέπει πραγματικά να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας – τότε είναι αληθινή άσκηση καλλιέργειας. Κάνοντας μόνο τις ασκήσεις, το σίνσινγκ σας δεν θα βελτιωθεί κι έτσι δεν θα αναπτυχθεί αυτή η πανίσχυρη ενέργεια που χρειάζεται για να ενδυναμώσει τα πάντα. Επομένως αυτό δεν μπορεί να είναι άσκηση καλλιέργειας και ούτε βέβαια μπορούμε να σας θεωρούμε μαθητές του Φάλουν Ντάφα. Εάν μάλιστα συνεχίσετε έτσι, χωρίς να ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Φάλουν Ντάφα μας, δεν αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας και συμπεριφέρεστε όπως συνήθως ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, μπορεί να συναντήσετε και άλλα προβλήματα, παρ’ όλο που κάνετε τις ασκήσεις. Μπορεί ακόμα και να ισχυριστείτε ότι η εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα είναι η αιτία που παραστρατήσατε. Όλα αυτά είναι πιθανά. Συνεπώς πρέπει αληθινά να ακολουθείτε τις απαιτήσεις μας για το σίνσινγκ - μόνο τότε θα είστε γνήσιος ασκούμενος. Αυτό το έχω ξεκαθαρίσει σε όλους κι έτσι σας παρακαλώ να μην έρχεστε για το τυπικό της λατρείας του δασκάλου. Όσο ασκείτε ειλικρινά καλλιέργεια, θα σας αντιμετωπίζω κατ’ αυτόν τον τρόπο. Τα Φάσεν μου είναι τόσα πολλά που είναι αμέτρητα. Έτσι, άσχετα με το πόσοι πολλοί είναι οι ασκούμενοι πέρα από τους ασκούμενους που παραβρίσκονται εδώ, μπορώ να τους φροντίσω όλους.

Το Τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο και ο Βουδισμός

Το τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο δεν είναι Βουδισμός. Αυτό πρέπει να σας το ξεκαθαρίσω για να το καταλάβετε. Στην πραγματικότητα ούτε το τσιγκόνγκ της Σχολής του Τάο είναι Ταοϊσμός. Μερικοί από εσάς διαρκώς μπερδεύετε αυτά τα πράγματα. Μερικοί είναι μοναχοί σε ναούς και μερικοί είναι αμύητοι Βουδιστές. Νομίζουν ότι γνωρίζουν κάτι περισσότερο για τον Βουδισμό και έτσι με ενθουσιασμό προωθούν τον Βουδισμό ανάμεσα στους ασκούμενούς μας. Θέλω να σας πω το εξής: Δεν πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί αυτά είναι πράγματα από διαφορετική σχολή καλλιέργειας. Η θρησκεία έχει θρησκευτικές μορφές. Εμείς εδώ διδάσκουμε το κομμάτι της καλλιέργειας της σχολής μας. Εκτός από τους μοναχούς και τις μοναχές που είναι μαθητές του Φάλουν Ντάφα, όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να τηρούν θρησκευτικά έθιμα. Επομένως η σχολή μας δεν είναι κομμάτι του Βουδισμού στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα.

 

Το Ντάρμα του Βουδισμού είναι ένα ελάχιστο μόνο μέρος του Νόμου του Φο. Πέρα απ’ αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι άσκησης με βάση Φα υψηλών επιπέδων. Επίσης διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικό Φα. Ο Σακιαμούνι είπε ότι υπάρχουν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τρόποι καλλιέργειας. Ο Βουδισμός περιλαμβάνει μερικούς μόνο απ’ αυτούς τους τρόπους καλλιέργειας. Έχει το Τιαντάι, το Χουαγιάν, τον Βουδισμό του Ζεν, την Αγνή Γη, τον Ταντρισμό κ.λπ. Αυτοί δεν αποτελούν παρά το ελάχιστο! Επομένως ο Βουδισμός δεν μπορεί να εκπροσωπεί ολόκληρο τον Νόμο του Φο και είναι ένα ελάχιστο μόνο κομμάτι, του Νόμου του Φο. Το Φάλουν Ντάφα μας είναι κι αυτό ένας από τους ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τρόπους καλλιέργειας στη Σχολή του Φο και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Βουδισμό –από τον αρχικό Βουδισμό έως αυτόν στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα– ούτε με τις σύγχρονες θρησκείες.

 

Ο Βουδισμός ιδρύθηκε από τον Σακιαμούνι στην αρχαία Ινδία πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Όταν ο Σακιαμούνι έφτασε στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκε, θυμήθηκε αυτό που είχε καλλιεργήσει παλιότερα και το έκανε γνωστό για να σώσει ανθρώπους. Άσχετα από το πόσες χιλιάδες τόμοι ιερών κειμένων έχουν προέλθει απ’ αυτή τη σχολή, ουσιαστικά αποτελείται από τρεις μόνο λέξεις. Τα χαρακτηριστικά αυτής της σχολής είναι: «Κανόνας, Σαμάντι[53], Σοφία». Ο «Κανόνας» αφορά την εγκατάλειψη από μέρους του ανθρώπου όλων των καθημερινών ανθρώπινων επιθυμιών και την ώθησή του προς την εγκατάλειψη της επιδίωξης του συμφέροντος, μέσα από την αποκοπή του από οτιδήποτε κοσμικό και ούτω καθεξής. Έτσι απελευθερώνεται από όλες τις προσκολλήσεις, ο νους του καταφέρνει να αδειάσει από κάθε σκέψη, φτάνοντας φυσιολογικά σε κατάσταση γαλήνης. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Με την επίτευξη της γαλήνης μπορεί να καθίσει σε διαλογισμό για πραγματική καλλιέργεια και μπαίνοντας σε κατάσταση έκστασης μπορεί κατόπιν να προοδέψει στην καλλιέργεια. Αυτό είναι το τμήμα της γνήσιας καλλιέργειας σε αυτή τη σχολή. Δεν νοιάζεται ούτε για ασκήσεις ούτε αλλάζει το μπέντι[54] του. Καλλιεργεί μόνο το γκονγκ που καθορίζει το ύψος του επιπέδου του. Επομένως καλλιεργεί μόνο το σίνσινγκ του. Δεν καλλιεργεί το σώμα του και έτσι δεν νοιάζεται για τη μετατροπή του γκονγκ. Ταυτόχρονα μέσω του διαλογισμού ενδυναμώνει την ικανότητά του να μένει σε κατάσταση έκστασης και κάθεται σε διαλογισμό για να υποφέρει και να εξαλείψει κάρμα. Η «Σοφία» αναφέρεται στην Φώτιση του ανθρώπου με απέραντη σοφία και στη δυνατότητά του να δει την Αλήθεια του σύμπαντος, καθώς και την αλήθεια των διαφόρων διαστάσεων στο σύμπαν. Όλες οι θεϊκές δυνάμεις του αναδύονται. Η Φώτιση και η αφύπνιση της Σοφίας του αποκαλούνται κι αυτές «Ξεκλείδωμα του Γκονγκ».

 

Όταν ο Σακιαμούνι ίδρυσε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας, στην Ινδία υπήρχαν ταυτόχρονα οκτώ βασικές θρησκείες. Υπήρχε μια βαθιά ριζωμένη θρησκεία που ονομαζόταν Βραχμανισμός. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Σακιαμούνι μαχόταν ιδεολογικά με τις άλλες θρησκείες. Επειδή αυτό που δίδασκε ο Σακιαμούνι ήταν ο ορθός δρόμος, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του το Ντάρμα του Βουδισμού που δίδασκε γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, ενώ οι άλλες θρησκείες όλο και πιο αδύναμες. Ακόμη και ο βαθιά ριζωμένος Βραχμανισμός έφτασε να είναι στο χείλος της εξάλειψης. Όμως μετά τη Νιρβάνα[55] του Σακιαμούνι οι άλλες θρησκείες, ειδικά ο Βραχμανισμός, ανέκτησαν δημοτικότητα. Ποια κατάσταση όμως εμφανίστηκε στον Βουδισμό; Μερικοί μοναχοί έφτασαν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε διάφορα επίπεδα. Τα επίπεδα της φώτισής τους όμως ήταν πολύ χαμηλά. Ο Σακιαμούνι είχε φτάσει στο επίπεδο του Ταθαγκάτα, αλλά πολλοί μοναχοί δεν έφτασαν αυτό το επίπεδο.

 

Ο Νόμος του Φο έχει διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο πιο κοντά στην Αλήθεια είναι. Όσο πιο χαμηλό το επίπεδο, τόσο πιο μακριά από την Αλήθεια είναι. Αυτοί οι μοναχοί έφτασαν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Για να ερμηνεύσουν αυτά που είπε ο Σακιαμούνι, χρησιμοποίησαν την εκδήλωση του σύμπαντος που είδαν στα επίπεδά τους, καθώς επίσης τις καταστάσεις και αρχές που αυτοί κατανόησαν. Έτσι οι μοναχοί ερμήνευσαν το Ντάρμα που δίδαξε ο Σακιαμούνι με διάφορους τρόπους. Αντί να χρησιμοποιήσουν τα αρχικά λόγια του Σακιαμούνι, κάποιοι μοναχοί κήρυξαν αυτά που αυτοί κατανόησαν ως λόγια του Σακιαμούνι. Αυτό διαστρέβλωσε το Ντάρμα του Βουδισμού τόσο, που πλέον δεν αναγνωριζόταν. Δεν ήταν πια το Ντάρμα που είχε διδαχτεί από τον Σακιαμούνι και τελικά προκάλεσε την εξαφάνιση του Ντάρμα του Βουδισμού στην Ινδία. Αυτό είναι ένα σοβαρό ιστορικό μάθημα. Γι’ αυτό αργότερα στην Ινδία έπαψε να υπάρχει Βουδισμός. Πριν την εξαφάνισή του, ο Βουδισμός πέρασε πολλές μεταρρυθμίσεις. Τελικά, αφού δανείστηκε πράγματα από τον Βραχμανισμό, έγινε η σημερινή θρησκεία της Ινδίας που αποκαλείται Ινδουισμός. Δεν λατρεύει πλέον κανένα Βούδα. Λατρεύει κάτι άλλο και δεν πιστεύει στον Σακιαμούνι. Αυτή είναι η κατάσταση.

 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του ο Βουδισμός υπέστη μερικές αρκετά σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μία συνέβη λίγο μετά τον θάνατο του Σακιαμούνι. Μερικοί άνθρωποι ίδρυσαν τη Μαχαγιάνα[56], θεμελιωμένη στις υψηλού επιπέδου αρχές που δίδαξε ο Σακιαμούνι. Αυτοί πίστευαν ότι το Ντάρμα που ο Σακιαμούνι δίδαξε δημόσια προοριζόταν για τη σωτηρία των καθημερινών ανθρώπων και την επίτευξη της θέσης του Άρχατ. Το Ντάρμα αυτό δεν πρόσφερε σωτηρία σε όλα τα όντα και έτσι ονομάστηκε Χιναγιάνα[57]. Οι μοναχοί στη νοτιοανατολική Ασία συνεχίζουν να ακολουθούν τον αρχικό τρόπο καλλιέργειας του καιρού του Σακιαμούνι, ενώ εμείς στην Κίνα το ονομάζουμε «Μικρό Όχημα» Βουδισμό. Οι ίδιοι φυσικά δεν το βλέπουν έτσι. Αυτοί πιστεύουν ότι έχουν κληρονομήσει την αρχική παράδοση του Σακιαμούνι. Και όντως έτσι είναι, αφού βασικά έχουν κληρονομήσει τον τρόπο καλλιέργειας του καιρού του Σακιαμούνι.

 

Αφότου αυτή η μεταρρυθμισμένη Μαχαγιάνα εισήχθη στην Κίνα, απέκτησε ρίζες στη χώρα μας και έγινε ο σημερινός Βουδισμός που διδάσκεται στην Κίνα. Στην πραγματικότητα όμως έχει πάρει εντελώς διαφορετική μορφή από τον Βουδισμό του καιρού του Σακιαμούνι. Τα πάντα έχουν αλλάξει, από την ενδυμασία μέχρι ολόκληρη την κατάσταση φώτισης και την πορεία της άσκησης καλλιέργειας. Στον αρχικό Βουδισμό μόνο ο Σακιαμούνι λατρευόταν ως ιδρυτής του. Τώρα πλέον ο Βουδισμός έχει πολλούς Βούδες και πολλές σημαντικές Μποντισάτβες. Η πίστη τώρα είναι αφιερωμένη σε πολλούς Βούδες. Πολλοί είναι οι Ταθαγκάτα που λατρεύονται και ο Βουδισμός έχει γίνει θρησκεία που λατρεύει πολλούς Βούδες, περιλαμβάνοντας τον Βούδα Αμιτάμπα, τον Βούδα της Ιατρικής, τον Ταθαγκάτα Μέγα Ήλιο κ.ά. Υπάρχουν επίσης πολλές Μεγάλες Μποντισάτβες. Έτσι όλος ο Βουδισμός είναι πλέον τελείως διαφορετικός απ’ αυτόν πού ίδρυσε ο Σακιαμούνι στον καιρό του.

 

Κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονικής περιόδου ακόμα μία μεταρρύθμιση συνέβη, όταν η Μποντισάτβα Ναγκαρτζούνα δίδαξε έναν μυστικό τρόπο άσκησης καλλιέργειας. Προήλθε από την Ινδία και εισήχθη στην Κίνα μέσα από το Αφγανιστάν και αργότερα από το Σινζτιάνγκ[58]. Αυτό συνέβη κατά τη Δυναστεία των Τανγκ[59] και έτσι ονομάστηκε Ταντρισμός Τανγκ. Λόγω της επιρροής του Κομφουκιανισμού οι ηθικές αξίες της Κίνας ήταν γενικά διαφορετικές απ’ αυτές των άλλων εθνοτήτων. Αυτός ο μυστικός τρόπος περιείχε τη διπλή καλλιέργεια άνδρα και γυναίκας και η κοινωνία δεν μπορούσε εκείνο τον καιρό να το αποδεχτεί αυτό. Συνεπώς εξαλείφθηκε όταν ο Βουδισμός καταπνίγηκε τον καιρό του Χουιτσάνγκ της Δυναστείας των Τανγκ κι έτσι ο Ταντρισμός Τανγκ εξαφανίστηκε από την Κίνα. Τώρα υπάρχει ένας Ανατολικός Ταντρισμός στην Ιαπωνία, που πήγε εκείνο τον καιρό από την Κίνα. Όμως δεν πέρασε γκουάν ντινγκ[60]. Σύμφωνα με τον Ταντρισμό, εάν κάποιος μελετήσει τον Ταντρισμό χωρίς να περάσει γκουάν ντινγκ, θεωρείται σαν να κλέβει το Ντάρμα και δεν του αναγνωρίζεται ότι τον έχει διδαχτεί προσωπικά από τον Δάσκαλο. Ένας άλλος τρόπος καλλιέργειας, που εισήχθη στο Θιβέτ από την Ινδία και το Νεπάλ, ονομάστηκε Θιβετανικός Ταντρισμός και υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι βασικά η κατάσταση στον Βουδισμό. Έχω δώσει μια σύντομη μόνο σύνοψη της πορείας, της ανάπτυξης και της εξέλιξής του. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ανάπτυξης του Βουδισμού εμφανίστηκαν ορισμένοι ακόμα τρόποι καλλιέργειας, όπως ο Βουδισμός Ζεν που ιδρύθηκε από τον Μποντιντάρμα, ο Βουδισμός της Αγνής Γης και ο Βουδισμός Χουαγιάν. Όλοι αυτοί ιδρύθηκαν βάσει κάποιας κατανόησης των λόγων του Σακιαμούνι εκείνο τον καιρό. Όλα αυτά ανήκουν στον μεταρρυθμισμένο Βουδισμό. Υπάρχουν πάνω από δέκα τέτοιοι τρόποι καλλιέργειας στον Βουδισμό και όλοι έχουν πάρει τη μορφή θρησκείας. Επομένως όλα ανήκουν στον Βουδισμό.

 

Όσο για τις θρησκείες που ιδρύθηκαν σ’ αυτόν τον αιώνα και όχι μόνο, αλλά και πολλές από τις καινούργιες θρησκείες που ιδρύθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου τους τελευταίους αιώνες, οι περισσότερες απ’ αυτές είναι ψεύτικες. Όλα τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα έχουν τους δικούς τους παραδείσους όπου σώζουν ανθρώπους. Από αυτούς τους Φωτισμένους Ταθαγκάτα όπως ο Σακιαμούνι, ο Βούδας Αμιτάμπα και ο Μέγας Ήλιος Ταθαγκάτα, ο καθένας έχει τον δικό του παράδεισο για να σώζει ανθρώπους. Στον γαλαξία μας υπάρχουν πάνω από εκατό τέτοιοι παράδεισοι. Το Φάλουν Ντάφα μας έχει και αυτό τον δικό του, τον παράδεισο του Φάλουν.

 

Από άποψη σωτηρίας, πού μπορούν αυτοί οι ψεύτικοι τρόποι άσκησης να οδηγήσουν τους οπαδούς τους; Δεν μπορούν να σώσουν ανθρώπους, διότι αυτό που κηρύσσουν δεν είναι Φα. Φυσικά, μερικοί άνθρωποι, όταν πρωτοίδρυσαν θρησκείες, δεν σκόπευαν να γίνουν οι ίδιοι δαίμονες που θα υπονόμευαν τις ορθόδοξες θρησκείες. Έφτασαν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ και φωτίστηκαν σε διάφορα επίπεδα. Είδαν κάποιες αρχές, αλλά ήταν πολύ μακριά από τα Φωτισμένα Όντα που μπορούν να σώσουν ανθρώπους. Ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ανακάλυψαν κάποιες αρχές. Συνειδητοποίησαν ότι μερικά πράγματα ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους ήταν λάθος και συμβούλευαν τους ανθρώπους πώς να κάνουν καλές πράξεις. Στην αρχή δεν ήταν ενάντια στις άλλες θρησκείες. Αλλά τελικά ο κόσμος πίστεψε σ’ αυτούς, θεωρώντας ότι αυτά που έλεγαν ήταν λογικά, δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη ολοένα και πιο πολύ. Ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αφοσιώθηκαν σ’ αυτούς αντί στις θρησκείες. Με την ανάπτυξη της προσκόλλησης στη φήμη και το συμφέρον ζητούσαν από τους ανθρώπους να τους τιμήσουν με μερικούς τίτλους. Μετά απ’ αυτό ίδρυσαν νέες θρησκείες. Σας λέω ότι όλες αυτές είναι κακές θρησκείες. Αν και δεν βλάπτουν ανθρώπους, είναι κακοί τρόποι άσκησης, επειδή έχουν παρεμποδίσει την πίστη των ανθρώπων στις ορθόδοξες θρησκείες. Οι ορθόδοξες θρησκείες μπορούν να σώσουν ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν μπορούν. Με το πέρασμα του χρόνου κάνουν κακές πράξεις στα ύπουλα. Πρόσφατα, πολλά απ’ αυτά τα κατασκευάσματα έχουν εισαχθεί και στην Κίνα. Η αποκαλούμενη Γκουανγίν[61] αίρεση είναι ένα απ’ αυτά. Επομένως φυλαχτείτε. Λέγεται ότι υπάρχουν πάνω από δύο χιλιάδες τρόποι άσκησης σε μια συγκεκριμένη ανατολική ασιατική χώρα. Παντός είδους δοξασίες υπάρχουν στις νοτιοανατολικές ασιατικές και σε άλλες δυτικές χώρες. Σε μια χώρα λατρεύεται φανερά ο διάβολος. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δαίμονες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Η Τελική Περίοδος του Ντάρμα δεν αφορά μόνο τον Βουδισμό, αλλά και τη διαφθορά πολλών διαστάσεων κάτω από μια πολύ υψηλού επιπέδου διάσταση. Η έννοια «Τελικό Ντάρμα» δεν αναφέρεται μόνο στον Βουδισμό. Αναφέρεται επίσης και στο πώς πηγαίνει η κοινωνία, όταν δεν υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων η συγκράτηση από τον Νόμο για να διατηρεί την ηθική.

Ασκώντας Μόνο Έναν Τρόπο Καλλιέργειας

Εμείς διδάσκουμε ότι πρέπει να ασκείτε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Άσχετα με το ποια καλλιέργεια ασκείτε, δεν πρέπει να χαλάσετε την καλλιέργειά σας προσθέτοντας άλλα πράγματα. Μερικοί αμύητοι Βουδιστές εξασκούν και Βουδισμό και το Φάλουν Ντάφα μας. Σας λέω ότι στο τέλος δεν θα αποκτήσετε τίποτα, γιατί κανείς δεν θα σας δώσει τίποτα. Επειδή είμαστε όλοι της Σχολής του Φο, υπάρχει το ζήτημα του σίνσινγκ και ταυτόχρονα το ζήτημα της προσήλωσης σε μία μόνο καλλιέργεια. Έχετε μόνο ένα σώμα. Ποιας σχολής γκονγκ θα αναπτύξει το σώμα σας; Πώς θα μπορέσει να μετασχηματιστεί; Πού θέλετε να πάτε; Θα πάτε όπου σας πάει ο τρόπος της καλλιέργειάς σας. Εάν ακολουθείτε τον Βουδισμό της Αγνής Γης στην καλλιέργεια, θα πάτε στον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας του Βούδα Αμιτάμπα. Εάν ακολουθείτε τον Ιατρικό Βούδα στην καλλιέργεια, θα πάτε στον Κρυστάλλινο Παράδεισο. Έτσι είναι στις θρησκείες και αυτό αποκαλείται «ο ένας και μοναδικός τρόπος καλλιέργειας».

 

Η καλλιέργεια για την οποία μιλάμε εδώ, στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαδικασία διαμόρφωσης γκονγκ και αυτή ακολουθεί τον συγκεκριμένο τρόπο άσκησης καλλιέργειας που ένας άνθρωπος ασκεί. Έτσι λοιπόν, πού είπατε πως θέλετε να πάτε; Εάν πατάτε σε δυο βάρκες ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Όχι μόνο το τσιγκόνγκ δεν μπορεί να αναμιχθεί με μοναστικούς Βουδιστικούς τρόπους άσκησης, αλλά ακόμα και πράγματα από διαφορετικές μεθόδους καλλιέργειας, διαφορετικές μεθόδους τσιγκόνγκ ή διαφορετικές θρησκείες δεν μπορούν να αναμιχθούν. Ακόμα και μέσα στην ίδια θρησκεία, κατά την καλλιέργεια τα διάφορα δόγματα δεν μπορούν να αναμιχθούν. Πρέπει να επιλέξετε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Εάν καλλιεργείτε τον Βουδισμό της Αγνής Γης, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο τον Βουδισμό της Αγνής Γης. Εάν καλλιεργείτε Ταντρισμό, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο Ταντρισμό. Εάν καλλιεργείτε Βουδισμό Ζεν, πρέπει να καλλιεργείτε μόνο Βουδισμό Ζεν. Εάν πατάτε σε δύο βάρκες ταυτόχρονα και καλλιεργείτε και το ένα και το άλλο, δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα. Δηλαδή ακόμα και μέσα στον Βουδισμό απαιτείται να μην ασκήσετε άλλο σύστημα και δεν επιτρέπεται να αναμίξετε άλλες μεθόδους καλλιέργειας. Η μία ομάδα έχει τον δικό της τρόπο εξάσκησης, η άλλη ομάδα τον δικό της τρόπο εξάσκησης και η καθεμιά τους πρέπει να ακολουθεί τον δικό της τρόπο άσκησης καλλιέργειας και τον δικό της τρόπο διαμόρφωσης γκονγκ, εάν πρόκειται να αναπτύξει γκονγκ. Διαδικασία διαμόρφωσης γκονγκ υπάρχει και σε άλλες διαστάσεις κι αυτή η διαδικασία είναι τόσο υπερβολικά σύνθετη και περίπλοκη, ώστε δεν μπορεί να ανακατευτεί έτσι απερίσκεπτα με άλλα πράγματα στην καλλιέργεια.

 

Μερικοί αμύητοι Βουδιστές, μόλις μάθουν ότι εμείς ασκούμε τσιγκόνγκ από τη Σχολή του Φο, παίρνουν τους ασκούμενούς μας σε ναούς για προσηλυτισμό. Επιτρέψτε μου να πω σε όλους σας που κάθεστε εδώ: Κανένας σας δεν πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Υπονομεύετε και το Ντάφα μας και τους κανόνες του Βουδισμού. Την ίδια στιγμή παρεμποδίζετε ασκούμενους, καθιστώντας τους ανίκανους να επιτύχουν οτιδήποτε. Αυτό δεν επιτρέπεται. Η άσκηση καλλιέργειας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα πρέπει να είστε προσηλωμένοι σε έναν μόνο τρόπο άσκησης. Αν και αυτό το κομμάτι που διδάσκουμε εδώ μεταξύ καθημερινών ανθρώπων δεν είναι θρησκεία, ο στόχος στην άσκηση καλλιέργειας είναι ο ίδιος. Και οι δύο προσπαθούν να πετύχουν την κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ, της Φώτισης και της Ολοκλήρωσης στην καλλιέργεια.

 

Ο Σακιαμούνι δήλωσε ότι κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα οι μοναχοί στους ναούς θα δυσκολεύονται να σώσουν τον εαυτό τους, χωρίς να αναφέρουμε τους αμύητους Βουδιστές που δεν τους φροντίζει κανείς. Ακόμα κι αν έχετε «Δάσκαλο», ο έτσι αποκαλούμενος δάσκαλός σας είναι κι αυτός ασκούμενος. Εάν ο δάσκαλος δεν ασκεί καλλιέργεια ειλικρινά, είναι ανώφελο. Χωρίς την καλλιέργεια της καρδιάς κανένας δεν μπορεί να πετύχει. Ο προσηλυτισμός είναι μια τυπικότητα των καθημερινών ανθρώπων. Μετά τον προσηλυτισμό είσαστε μέλος της Σχολής του Φο; Ο Φο θα σας φροντίσει; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακόμα και αν καθημερινά προσκυνάτε μέχρι να ματώσει το κεφάλι σας ή ακόμη κι αν καίτε δεμάτια με λιβάνι είναι ανώφελο. Πρέπει αληθινά να καλλιεργήσετε την καρδιά σας για να μπορέσετε να τα καταφέρετε. Κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα το σύμπαν έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές. Ακόμα και θρησκευτικά μέρη λατρείας δεν είναι πια καλά. Άνθρωποι με Εξαιρετικές Ικανότητες (περιλαμβάνοντας και μοναχούς) έχουν επίσης αντιληφθεί αυτή την κατάσταση. Προς το παρόν είμαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που διδάσκει δημόσια τον ορθό τρόπο. Έχω κάνει κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Επιπλέον έχω ανοίξει διάπλατα αυτή την πόρτα κατά την Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Πράγματι τέτοια ευκαιρία δεν εμφανίζεται ούτε σε χίλια ούτε καν σε δέκα χιλιάδες χρόνια. Αλλά το εάν μπορείτε να σωθείτε, με άλλα λόγια εάν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια, αυτό ακόμη εξαρτάται από εσάς τον ίδιο. Αυτό που σας λέω είναι μια τεράστια αρχή του σύμπαντος.

 

Δεν λέω ότι πρέπει να μελετήσετε το Φάλουν Ντάφα μου. Αυτό που σας είπα είναι μια αρχή. Εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, πρέπει να δεσμευτείτε σε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Αλλιώς δεν μπορείτε καθόλου να ασκήσετε καλλιέργεια. Φυσικά, εάν δεν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Αυτός ο Φα διδάσκεται μόνο στους γνήσιους ασκούμενους. Γι’ αυτό πρέπει να είστε προσηλωμένοι σε έναν μόνο τρόπο άσκησης – ακόμα και ιδέες από άλλες μεθόδους δεν πρέπει να αναμιχθούν. Εδώ δεν διδάσκω νοητικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει δραστηριότητα του νου στο Φάλουν Ντάφα μας. Επομένως κανένας δεν πρέπει να του προσθέσει οποιαδήποτε σκέψη. Φροντίστε να το έχετε υπόψη σας αυτό: Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά νοητική δραστηριότητα. Η Σχολή του Φο απαιτεί κενότητα και η Σχολή του Τάο διδάσκει ανυπαρξία.

 

Ήταν μια περίπτωση όπου είχα τον νου μου συνδεδεμένο με τέσσερα ή πέντε Μεγάλα Φωτισμένα Όντα και Μεγάλους Τάο από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Μιλώντας για υψηλά επίπεδα, εννοώ πως τα επίπεδά τους ήταν τόσο υψηλά που οι καθημερινοί άνθρωποι θα το έβρισκαν εντελώς ασύλληπτο. Ήθελαν να ξέρουν τι είχα στο νου μου. Έχω ασκήσει καλλιέργεια για τόσα πολλά χρόνια. Είναι απολύτως αδύνατον για τους άλλους ανθρώπους να διαβάσουν τη σκέψη μου και οι Εξαιρετικές Ικανότητες άλλων ανθρώπων είναι εντελώς ανίκανες να με φτάσουν. Κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει ή να ξέρει τι έχω στο μυαλό μου. Επιθυμούσαν να γνωρίσουν τι σκεφτόμουνα. Με τη συγκατάθεσή μου επομένως συνέδεσαν τον νου μου με τον δικό τους για ένα χρονικό διάστημα. Μετά τη σύνδεση ήταν κάπως δύσκολο για μένα να το αντέξω, επειδή, άσχετα από το πόσο υψηλό ή χαμηλό είναι το επίπεδό μου, βρίσκομαι ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους και εκτός αυτού κάνω κάτι με πρόθεση –δηλαδή να σώζω ανθρώπους– και η καρδιά μου είναι αφιερωμένη στη διάσωση ανθρώπων. Αλλά πόσο γαλήνιος ήταν ο νους τους; Ο νους τους ήταν ήρεμος σε σημείο τρομακτικό. Ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να φτάσει σ’ αυτή την ηρεμία. Αλλά με τέσσερις ή πέντε ανθρώπους καθισμένους εκεί με τέτοια ηρεμία, μοιάζει με λιμνούλα ακίνητη χωρίς τίποτα μέσα. Μάταια προσπάθησα να τους βιώσω. Αυτές τις λίγες μέρες, ένιωσα πραγματικά άβολα νοητικά και βίωσα μια μοναδική αίσθηση. Οι καθημερινοί άνθρωποι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να το νιώσουν ή να το φανταστούν – ήταν εντελώς απαλλαγμένο από προσκόλληση, ήταν τελείως κενό.

 

Δεν υπάρχει καμία απολύτως νοητική δραστηριότητα ή νοητική καθοδήγηση για την καλλιέργεια στα πολύ υψηλά επίπεδα. Κι αυτό επειδή όταν ήσασταν στο βασικό επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων, το σύστημα θεμελίων –για τη μετέπειτα καλλιέργειά σας στα υψηλά επίπεδα– είχε ήδη τεθεί. Έτσι φτάνοντας σε υψηλό επίπεδο καλλιέργειας η άσκηση καλλιέργειας είναι εντελώς αυτόματη. Ειδικά στο δικό μας σύστημα καλλιέργειας λειτουργεί αυτόματα. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, το γκονγκ σας μεγαλώνει. Δεν υπάρχει καν η ανάγκη να κάνετε τις ασκήσεις. Οι ασκήσεις μας είναι για την ενίσχυση των αυτόματων μηχανισμών. Γιατί κάποιος κάθεται ακίνητος σε διαλογισμό; Είναι σε κατάσταση απόλυτης –σωματικής και νοητικής– ακινησίας (γουγουέι). Μπορεί να δείτε ότι στη Σχολή του Τάο διδάσκονται διάφορες κινητικές ασκήσεις, νοητικές δραστηριότητες ή καθοδήγηση από τον νου. Μπορώ όμως να σας πω ότι μόλις η Σχολή του Τάο υπερβεί το επίπεδο του τσι δεν έχει τίποτα ούτε χρησιμοποιεί πλέον τη μία ή την άλλη νοητική δραστηριότητα. Έτσι σε μερικούς ανθρώπους που έχουν ασκήσει άλλα είδη τσιγκόνγκ, τους είναι αδύνατον να παρατήσουν μεθόδους αναπνοής, νοητικές δραστηριότητες κ.λπ. Εγώ τους διδάσκω κάτι από το πανεπιστήμιο κι αυτοί διαρκώς με ρωτούν για πράγματα του δημοτικού, όπως το πώς να καθοδηγήσουν και να χρησιμοποιήσουν νοητικές δραστηριότητες. Είναι ήδη συνηθισμένοι σ’ αυτή τη μέθοδο. Νομίζουν ότι έτσι είναι το τσιγκόνγκ, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.

Εξαιρετικές Ικανότητες και Δυναμικό του Γκονγκ

Πολλοί από εσάς δεν έχετε κατανοήσει καλά τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται στο τσιγκόνγκ και κάποιοι είναι συνεχώς μπερδεμένοι από αυτούς. Θεωρούν τις Εξαιρετικές Ικανότητες ως δυναμικό του γκονγκ ή το αντίστροφο. Το γκονγκ που εμείς αποκτούμε καλλιεργώντας το σίνσινγκ και ταυτιζόμενοι με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος αναπτύσσεται από το ντε μας. Αυτό καθορίζει το ύψος του επιπέδου κάποιου, τον βαθμό τού δυναμικού τού γκονγκ του και τη Θέση Καρπού του στην καλλιέργεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γκονγκ. Τι καταστάσεις μπορεί να προκύψουν για έναν άνθρωπο κατά την πορεία της καλλιέργειάς του; Μπορεί να αναπτύξει κάποιες ασυνήθιστες και υπερφυσικές ικανότητες που εν συντομία αποκαλούμε Εξαιρετικές Ικανότητες. Το γκονγκ, το οποίο εξυψώνει το επίπεδό σας όπως μόλις ανέφερα, αποκαλείται δυναμικό του γκονγκ. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδό σας, τόσο ισχυρότερο το δυναμικό του γκονγκ σας και οι Εξαιρετικές σας Ικανότητες.

 

Οι Εξαιρετικές Ικανότητες είναι απλώς υποπροϊόντα στην εξέλιξη της καλλιέργειας. Δεν αντιπροσωπεύουν το επίπεδο ούτε το ύψος του επιπέδου κάποιου, αλλά ούτε και την ισχύ τού δυναμικού τού γκονγκ του. Μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν περισσότερες τέτοιες ικανότητες και άλλοι λιγότερες. Οι Εξαιρετικές Ικανότητες δεν είναι κάτι που μπορεί να επιδιωχθεί ως κύριος στόχος της καλλιέργειας. Μόνο όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να ασκήσει ειλικρινά καλλιέργεια μπορεί να τις αναπτύξει. Ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κύριος στόχος της καλλιέργειας. Γιατί να τις καλλιεργήσετε; Θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους; Σας είναι απόλυτα απαγορευμένο να τις χρησιμοποιήσετε κατά βούληση ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Έτσι, όσο πιο πολύ τις επιδιώκετε, τόσο λιγότερο τις αποκτάτε. Κι αυτό επειδή επιδιώκετε κάτι. Η επιδίωξη από μόνη της είναι μια προσκόλληση. Στην άσκηση καλλιέργειας οι προσκολλήσεις είναι αυτές που χρειάζεται να εξαλειφθούν.

 

Πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα καλλιέργειας, χωρίς να εμφανίσουν Εξαιρετικές Ικανότητες. Ο Δάσκαλός τους τις κλειδώνει σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να συμπεριφερθούν καλά και διαπράξουν αδικίες. Επομένως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις Εξαιρετικές τους Ικανότητες. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Οι Εξαιρετικές Ικανότητες κατευθύνονται από τον νου. Ίσως κάποιος την ώρα που κοιμάται να μην μπορέσει να συγκρατήσει τον εαυτό του. Με ένα μόνο όνειρο μπορεί να αναποδογυρίσει τον ουρανό και τη γη μέχρι το επόμενο πρωί και αυτό δεν επιτρέπεται. Επειδή η άσκηση καλλιέργειας πραγματοποιείται ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους, αυτοί με μεγάλες Εξαιρετικές Ικανότητες συνήθως δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν. Οι περισσότερες είναι κλειδωμένες, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν πολλοί που ασκούν πολύ καλά καλλιέργεια και μπορούν να συμπεριφερθούν καλά. Σ’ αυτούς επιτρέπεται να έχουν μερικές Εξαιρετικές Ικανότητες. Αυτούς, ακόμη και να τους παρακαλέσετε απλά να επιδείξουν τις Εξαιρετικές τους Ικανότητες, με κανέναν τρόπο δεν θα το κάνουν – είναι ικανοί να ελέγξουν τον εαυτό τους.

Αντίστροφη Καλλιέργεια και Δανεισμός Γκονγκ

Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ ή μπορεί να έχουν μάθει λίγα πράγματα σε κάποιο μάθημα τσιγκόνγκ, αλλά κι αυτά ήταν για θεραπεία ασθενειών και διατήρηση της υγείας, όχι για άσκηση καλλιέργειας. Με άλλα λόγια, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν λάβει ποτέ γνήσια διδασκαλία, ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη αποκτούν γκονγκ. Θα μιλήσουμε για την προέλευση αυτού του είδους γκονγκ. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις.

 

Μια περίπτωση είναι η αντίστροφη καλλιέργεια. Τι είναι αντίστροφη καλλιέργεια; Μερικοί άνθρωποι είναι αρκετά ηλικιωμένοι και θέλουν να ασκήσουν καλλιέργεια. Είναι όμως πολύ αργά γι’ αυτούς να ασκήσουν καλλιέργεια από την αρχή. Όταν το τσιγκόνγκ ήταν στην κορυφή της δημοτικότητάς του, πραγματικά ήθελαν να ασκήσουν καλλιέργεια. Γνώριζαν ότι εξασκώντας τσιγκόνγκ θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους άλλους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν και τον εαυτό τους. Είχαν αυτή την επιθυμία, ήθελαν να βελτιωθούν και να ασκήσουν καλλιέργεια. Όμως πριν μερικά χρόνια, όταν το τσιγκόνγκ ήταν δημοφιλές, απ’ όλους τους δασκάλους του τσιγκόνγκ που το προωθούσαν κανένας στην πραγματικότητα δεν δίδασκε πράγματα υψηλών επιπέδων. Ακόμα και μέχρι σήμερα, όσον αφορά τη γνήσια δημόσια διδασκαλία του τσιγκόνγκ σε υψηλά επίπεδα, είμαι ο μόνος που το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει αυτό. Όλοι οι άνθρωποι στην αντίστροφη καλλιέργεια ήταν πάνω από πενήντα χρόνων, σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία. Είχαν πολύ καλή εγγενή ποιότητα και έφεραν πολύ καλά πράγματα μέσα στα σώματά τους. Σχεδόν όλοι τους θα ήταν πολύ καλοί σαν μαθητές ή διάδοχοι εκείνων των δασκάλων. Όμως ήταν πολύ ηλικιωμένοι. Και να ήθελαν να ασκήσουν καλλιέργεια ήταν πιο εύκολο να το πουν παρά να το κάνουν. Πού θα μπορούσαν να βρουν δάσκαλο; Μόλις όμως εμφανιζόταν η επιθυμία να ασκήσουν καλλιέργεια, αυτή η σκέψη στην καρδιά τους άστραφτε σαν χρυσάφι και τράνταζε τον κόσμο των δέκα κατευθύνσεων. Οι άνθρωποι συχνά μιλούν για τη «Φύση του Φο» και αυτό που είχε αναδυθεί ήταν η «Φύση του Φο» τους.

 

Από τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων η ζωή ενός ανθρώπου δεν υπάρχει για να παραμένει ανθρώπινη. Επειδή η ανθρώπινη ζωή δημιουργείται στον χώρο του σύμπαντος, είναι συνταυτισμένη με το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι η φύση της είναι ευγενική και καλοκάγαθη. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των όντων αυξάνεται, σχηματίζονται κοινωνικές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, μερικοί άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται εγωιστές ή κακοί και δεν μπορούν να παραμείνουν πια στα πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι πέφτουν σε πιο χαμηλό επίπεδο, όπου αν συνεχίσουν να είναι κακοί πρέπει και πάλι να πέσουν στο παρακάτω επίπεδο. Αυτό συνεχίζεται μέχρι που στο τέλος φτάνουν σ’ αυτό το κοινό ανθρώπινο επίπεδο. Με το που πέφτουν σ’ αυτό το επίπεδο κανονικά θα έπρεπε να καταστραφούν τελείως. Όμως από καλοσύνη και συμπόνια αυτά τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα αποφάσισαν να δώσουν στην ανθρωπότητα μια ακόμη ευκαιρία στο πιο οδυνηρό περιβάλλον. Έτσι δημιούργησαν αυτή τη διάσταση.

 

Τα σώματα των ανθρώπων στις άλλες διαστάσεις δεν είναι σαν κι αυτό. Μπορούν να αιωρούνται και να μεγεθύνονται ή να συρρικνώνονται. Αλλά σ’ αυτή τη διάσταση δίνεται στους ανθρώπους αυτό το είδος σώματος, το φυσικό σώμα. Έχοντας αυτό το σώμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει αν το σώμα του είναι κρύο, ζεστό, κουρασμένο ή πεινασμένο. Όπως και να ‘χει υποφέρει. Όταν είσαστε άρρωστοι, υποφέρετε. Πρέπει να περάσετε από τη γέννηση, τα γηρατειά, την ασθένεια και τον θάνατο για να μπορέσετε να ξεπληρώσετε τα καρμικά σας χρέη μέσα από βάσανα. Έτσι σας δίνεται ακόμη μια ευκαιρία για να φανεί αν μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή. Γι’ αυτόν τον λόγο τα ανθρώπινα όντα έχουν πέσει μέσα σ’ έναν λαβύρινθο ψευδαισθήσεων. Με το που έρχεστε εδώ κάτω, σας δίνονται αυτά τα δύο μάτια, για να μην μπορείτε να βλέπετε τις άλλες διαστάσεις και την αλήθεια της ύλης. Εάν μπορέσετε να επιστρέψετε στην αρχή, θα αντιληφθείτε ότι τα πιο πικρά βάσανα είναι και τα πιο πολύτιμα. Θα περάσετε πολλές δοκιμασίες ασκώντας καλλιέργεια, προσπαθώντας να φωτιστείτε εν μέσω των ψευδαισθήσεων, προκειμένου να επιστρέψετε στην αρχή – έτσι όμως μπορείτε να τα καταφέρετε γρήγορα. Εάν γίνετε χειρότεροι η ζωή σας θα εξολοθρευτεί. Επομένως στα μάτια των άλλων όντων η ζωή σας δεν υπάρχει για να παραμένει ανθρώπινη. Ο προορισμός της είναι η επιστροφή στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό. Ένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ένας κοινός άνθρωπος είναι απλά ένας κοινός άνθρωπος μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται πώς θα προκόψει και πώς θα ζήσει καλά. Όσο καλύτερα ζει, τόσο πιο εγωιστής γίνεται. Όσο πιο πολλά θέλει να κατέχει, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατευθύνεται προς την καταστροφή.

 

Έτσι φαίνεται εξετάζοντάς το από τα υψηλά επίπεδα. Νομίζετε πως πάτε μπροστά, ενώ στην πραγματικότητα πάτε προς τα πίσω. Η ανθρωπότητα νομίζει πως αναπτύσσει την επιστήμη της και προοδεύει, ενώ στην πραγματικότητα απλώς ακολουθεί τον νόμο του σύμπαντος. Ο Τζανγκ Γκουολάο, ένας από τις Οκτώ Θεότητες[62], καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Λίγοι γνωρίζουν γιατί καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Αντιλήφθηκε ότι κινούμενος προς τα μπρος είναι σαν να πάει προς τα πίσω, γι’ αυτό καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Έτσι τη στιγμή που οι άνθρωποι νοιώσουν την επιθυμία να ασκήσουν καλλιέργεια, τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα θα εκτιμήσουν αυτή την επιθυμία πάρα πολύ και θα προσφέρουν τη βοήθειά τους άνευ όρων. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τους ασκούμενους που κάθονται εδώ σήμερα. Εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, μπορώ να σας βοηθήσω άνευ όρων. Αν όμως θέλετε να είστε όπως ένας κοινός άνθρωπος, να θεραπεύετε αρρώστιες και να επιδιώκετε το ένα ή το άλλο τότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί δεν μπορώ; Επειδή θέλετε να είστε ένας κοινός άνθρωπος και οι κοινοί άνθρωποι είναι αναγκαίο να περνούν από γέννηση, γηρατειά, ασθένειες και θάνατο – έτσι είναι. Όλα έχουν τις καρμικές τους σχέσεις και δεν μπορούν να διαταραχτούν. Η ζωή σας αρχικά δεν περιείχε άσκηση καλλιέργειας, αλλά τώρα θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Κατά συνέπεια η μελλοντική σας ζωή πρέπει να αναδιαταχθεί και έτσι μας επιτρέπεται να ρυθμίσουμε το σώμα σας.

 

Μόλις ένας άνθρωπος θελήσει να ασκήσει καλλιέργεια και η επιθυμία του αυτή αναδυθεί, τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα θα το δουν και θα το εκτιμήσουν σαν κάτι εξαιρετικά πολύτιμο. Αλλά πώς μπορούν να τον βοηθήσουν; Πού θα μπορούσε αυτός στον κόσμο να βρει έναν δάσκαλο; Επιπλέον είναι πάνω από πενήντα ετών. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν μπορούν να διδάξουν αυτόν τον άνθρωπο. Κι αυτό γιατί εάν φανέρωναν τον εαυτό τους και του δίδασκαν τον Φα και τις ασκήσεις, αυτό θα ισοδυναμούσε με αποκάλυψη ουράνιων μυστικών. Θα έπρεπε να πέσουν κάτω οι ίδιοι. Οι άνθρωποι έχουν πέσει μέσα σ’ αυτόν τον λαβύρινθο, επειδή διέπραξαν αδικίες κι έτσι πρέπει να ασκήσουν καλλιέργεια και να φωτίζονται συνεχώς όντας μέσα στον λαβύρινθο. Επομένως τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν μπορούν να τους διδάξουν. Εάν ένας Φο παρουσιαστεί σ’ αυτή τη ζωή μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και τους διδάξει τον Φα και τις ασκήσεις, ακόμα και αυτοί με ασυγχώρητες αμαρτίες θα έρθουν να μάθουν. Όλοι θα τον πιστέψουν. Τότε τι θα έχει απομείνει για τους ανθρώπους να φωτιστούν; Δεν θα υπάρχει ζήτημα φώτισης. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να εξολοθρευτούν, εφόσον από μόνοι τους έχουν πέσει μέσα σ’ αυτόν τον λαβύρινθο. Σας δίνεται όμως άλλη μια ευκαιρία να επιστρέψετε από τον λαβύρινθο στην αρχή. Εάν είστε ικανοί να επιστρέψετε στην αρχή, θα το πετύχετε. Εάν δεν μπορείτε να το επιτύχετε, θα συνεχίσετε στον κύκλο της σαμσάρα ή θα εξολοθρευτείτε.

 

Καθένας έχει το δικό του μονοπάτι. Τι πρέπει να γίνει όμως όταν ένας άνθρωπος θέλει να ασκήσει καλλιέργεια; Έτσι βρήκαν έναν τρόπο. Το τσιγκόνγκ ήταν πολύ δημοφιλές εκείνο τον καιρό και αυτό προέκυψε από μια αλλαγή στα Κοσμικά φαινόμενα. Έτσι, για να συγχρονιστούν μ’ αυτά τα Κοσμικά φαινόμενα, τα Φωτισμένα Όντα θα τροφοδοτούσαν με γκονγκ αυτόν τον άνθρωπο μέσω ενός μαλακού σωλήνα με βάση το επίπεδο του σίνσινγκ του. Η παροχή του γκονγκ γινόταν μέσω ενός μαλακού σωλήνα και η ενέργεια έρεε, όπως το νερό από μια ανοιχτή βρύση. Εάν ο άνθρωπος αυτός ήθελε να απελευθερώσει γκονγκ, το γκονγκ ερχόταν. Ο ίδιος δεν μπορούσε να εκπέμψει γκονγκ, διότι δεν είχε καθόλου δικό του γκονγκ. Ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό αποκαλείται «αντίστροφη καλλιέργεια». Η πορεία αυτής της καλλιέργειας είναι από το υψηλότερο πίσω προς το χαμηλότερο μέχρι την ολοκλήρωση.

 

Εμείς κατά κανόνα ασκούμε καλλιέργεια από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο, μέχρι το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ ή την ολοκλήρωση της καλλιέργειας. Η αντίστροφη καλλιέργεια ήταν για εκείνους τους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν είχαν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο να ασκήσουν καλλιέργεια από κάτω προς τα πάνω. Επομένως θα ήταν συντομότερο εάν ασκούσαν από πάνω προς τα κάτω. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε εκείνη την εποχή. Ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει να έχει σίνσινγκ πολύ υψηλού επίπεδου και του δινόταν ενέργεια ανάλογη με το ύψος του επιπέδου τού σίνσινγκ του. Ποιοι ήταν οι λόγοι; Ένας ήταν για να συμβαδίσει με τα Κοσμικά φαινόμενα εκείνου του καιρού. Όταν αυτός ο άνθρωπος έκανε κάποια καλή πράξη, μπορούσε ταυτόχρονα να υποφέρει και δοκιμασίες. Κι αυτό γιατί στη συναναστροφή με τους καθημερινούς ανθρώπους παντός είδους κοινές ανθρώπινες προσκολλήσεις μπορούν να σας παρεμποδίσουν. Για παράδειγμα, όταν θεράπευε την αρρώστια ενός ασθενούς, ο ασθενής μπορεί να μην το εκτιμούσε. Όταν τον θεράπευε, μπορεί να αφαιρούσε πολλά άσχημα πράγματα από το σώμα του ασθενούς. Όμως αν και θεράπευε τον ασθενή σε τέτοια έκταση, μπορεί να μην υπήρχαν φανερές αλλαγές την ίδια εκείνη στιγμή κι ο ασθενής να μην ήταν ευχαριστημένος. Αντί να εκφράσει ευγνωμοσύνη, μπορεί ακόμα και να τον κατηγορούσε για εξαπάτηση. Μ’ αυτά τα προβλήματα, περνούσε από ψυχολογικές δοκιμασίες σ’ αυτό το περιβάλλον. Ο σκοπός της παροχής της ενέργειας ήταν να του δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει καλλιέργεια και να αναβαθμίσει τον εαυτό του. Ενώ έκανε καλές πράξεις, μπορούσε να αναπτύξει τις Εξαιρετικές του Ικανότητες και να ενισχύσει το γκονγκ του. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν αυτό. Δεν ανάφερα πιο πριν ότι κανένας δεν μπορούσε να διδάξει τον Φα σ’ αυτόν τον άνθρωπο; Άρα ο ίδιος έπρεπε να καταλάβει τι γινόταν. Είναι ζήτημα φώτισης. Εάν δεν το καταλάβαινε, τίποτα δεν μπορούσε να γίνει.

 

Με το που λάβαινε ένας άνθρωπος γκονγκ, τη νύχτα εκεί που κοιμόταν ξαφνικά αισθανόταν τόσο ζεστός, που δεν άντεχε ούτε τα σκεπάσματά του. Σηκωνόταν το επόμενο πρωί και όπου κι αν έβαζε τα χέρια του τον χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε καταλάβαινε ότι είχε λάβει ενέργεια. Εάν κάποιος πονούσε στο σώμα, μπορούσε με τα χέρια του να τον φροντίσει και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Από εκεί και πέρα ήξερε πλέον ότι είχε ενέργεια. Έγινε δάσκαλος του τσιγκόνγκ και κρέμασε πινακίδα με το όνομά του. Χαρακτήρισε τον εαυτό του δάσκαλο του τσιγκόνγκ και ίδρυσε δική του μέθοδο. Στην αρχή ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ καλός. Όταν θεράπευε ασθένειες για άλλους ανθρώπους, θα του έδιναν λίγα χρήματα ή κάποια μικρά δώρα, τα οποία μπορεί και να τα απέρριπτε, να μην τα δεχόταν. Ζώντας όμως μέσα στο περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων η αντίστασή του άρχισε σιγά-σιγά να λυγίζει. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι της αντίστροφης καλλιέργειας δεν είχαν περάσει ποτέ μέσα από γνήσια καλλιέργεια του σίνσινγκ, ήταν πολύ δύσκολο να χειριστούν καλά το σίνσινγκ τους. Σιγά-σιγά αυτός ο άνθρωπος θα άρχιζε να δέχεται μικρά δωράκια. Αργότερα θα άρχιζε να δέχεται και μεγάλα δώρα και μετά από κάποιο καιρό θα προσβαλλόταν κιόλας, αν τα δώρα ήταν λίγα. Τελικά θα έλεγε: «Μα γιατί μου δίνετε τόσα πολλά πράγματα; Δώστε μου χρήματα!». Και δεν θα ήταν ευχαριστημένος με λίγα χρήματα. Ακούγοντας τόσες πολλές κολακείες από τους ανθρώπους για το πόσο ικανός ήταν, ούτε καν θα σεβόταν τους άλλους δασκάλους του τσιγκόνγκ από ορθές Σχολές. Εάν κάποιος έλεγε κάτι κακό γι’ αυτόν, θα θύμωνε. Οι προσκολλήσεις αυτού του ανθρώπου στη φήμη και το συμφέρον είχαν όλες αναπτυχθεί. Θεωρούσε τον εαυτό του καλύτερο από τους άλλους και κάτι το εξαιρετικό. Νόμιζε ότι του δόθηκε η ενέργεια για να γίνει δάσκαλος του τσιγκόνγκ και να κάνει μεγάλη περιουσία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν για να ασκήσει καλλιέργεια. Στην πραγματικότητα το επίπεδο του σίνσινγκ αυτού του ανθρώπου έπεσε μόλις αναπτύχθηκαν οι προσκολλήσεις του στη φήμη και το κέρδος.

 

Έχω δηλώσει πως το επίπεδο του γκονγκ ενός ανθρώπου είναι τόσο ψηλό όσο και το επίπεδο του σίνσινγκ του. Όταν το επίπεδο του σίνσινγκ του πέσει, τότε δεν θα τροφοδοτείται με τόσο πολύ γκονγκ, επειδή αυτό που πρέπει να του παραχωρείται είναι ανάλογο με το επίπεδο του σίνσινγκ του. Το επίπεδο του γκονγκ είναι τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του σίνσινγκ. Όσο περισσότερο είναι κάποιος προσκολλημένος στη φήμη και στην ιδιοτέλεια, τόσο χαμηλότερο θα είναι το επίπεδο στο οποίο θα πέσει ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Άρα το γκονγκ του θα μειωθεί. Τελικά, πέφτοντας στο κατώτατο σημείο, δεν θα του δίνεται πλέον καθόλου γκονγκ. Έτσι ο άνθρωπος αυτός καταλήγει χωρίς καθόλου γκονγκ. Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι και συγκριτικά οι περισσότεροι ήταν γυναίκες πάνω από πενήντα χρονών. Μπορεί να είχατε δει τότε μια ηλικιωμένη γυναίκα να εξασκεί τσιγκόνγκ, αλλά δεν είχε λάβει ποτέ της αληθινή διδασκαλία. Μπορεί να είχε μάθει μερικές κινήσεις σε κάποιο σεμινάριο τσιγκόνγκ για θεραπεία και υγεία. Και ξάφνου μια μέρα είχε γκονγκ. Με το που έπεσε όμως το σίνσινγκ της ή αναπτύχθηκαν οι προσκολλήσεις της για φήμη και ιδιοτέλεια, θα έπεφτε και το επίπεδό της. Έτσι θα κατέληγε ένα τίποτα και χωρίς καθόλου γκονγκ. Σήμερα υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι της αντίστροφης καλλιέργειας των οποίων τα επίπεδα έχουν πέσει. Μόνο μερικοί απ’ αυτούς κυκλοφορούν ακόμα. Γιατί; Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι το γκονγκ του δόθηκε για να ασκήσει καλλιέργεια και λαθεμένα νόμισε ότι ήταν για να κάνει περιουσία, να κερδίσει φήμη και να γίνει δάσκαλος του τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα όμως ήταν για να ασκήσει καλλιέργεια.

 

Τι είναι «δανεισμός γκονγκ»; Εδώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά μία προϋπόθεση: Κάποιος πρέπει να έχει πολύ καλό σίνσινγκ. Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι το τσιγκόνγκ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να ασκήσει καλλιέργεια, ενώ και ο ίδιος θέλει να ασκήσει καλλιέργεια. Έχει την καρδιά για καλλιέργεια, αλλά πού μπορεί να βρει δάσκαλο; Πριν μερικά χρόνια υπήρχαν πράγματι γνήσιοι δάσκαλοι που δίδασκαν τσιγκόνγκ. Αυτό που δίδασκαν όμως ήταν εξ ολοκλήρου για θεραπεία και υγεία. Κανένας δεν δίδασκε υψηλού επιπέδου τσιγκόνγκ, άρα ούτε κι αυτοί.

 

Μιλώντας για τον δανεισμό γκονγκ θα αναφέρω άλλο ένα ζήτημα. Εκτός του Κύριου Πνεύματος[63] (Κύρια Συνείδηση), ένας άνθρωπος έχει επίσης και Βοηθητικό Πνεύμα[64] (Δευτερεύουσα Συνείδηση). Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε Βοηθητικά Πνεύματα. Το γένος του Βοηθητικού Πνεύματος μπορεί να μην είναι το ίδιο με το γένος του σώματος αυτού του ανθρώπου. Μερικά είναι αρσενικά, μερικά θηλυκά – όλα είναι διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στην πραγματικότητα ούτε και το γένος του Κύριου Πνεύματος είναι απαραίτητα το ίδιο με αυτό του φυσικού σώματος. Έχουμε δει ότι πολλοί άνδρες σήμερα έχουν θηλυκό Αρχέγονο Πνεύμα, ενώ πολλές γυναίκες έχουν αρσενικό Αρχέγονο Πνεύμα. Αυτό συμφωνεί απόλυτα με το Κοσμικό φαινόμενο που η Σχολή του Τάο περιγράφει, όπου το Γιν και το Γιανγκ[65] είναι ανεστραμμένα με το Γιν σε ευημερία και το Γιανγκ σε πτώση.

 

Το Βοηθητικό Πνεύμα κάποιου συνήθως προέρχεται από ανώτερο επίπεδο από αυτό του Κύριου Πνεύματος. Ειδικά το Βοηθητικό Πνεύμα μερικών ανθρώπων έρχεται από πολύ υψηλό επίπεδο. Προσέξτε όμως, το Βοηθητικό Πνεύμα δεν είναι κάποιο κατοχικό πνεύμα! Το Βοηθητικό Πνεύμα γεννιέται μαζί μ’ εσάς από τη μήτρα της μητέρας σας. Μοιράζεται το ίδιο το όνομα μ’ εσάς και είναι μέρος του σώματός σας. Συνήθως, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται κάτι ή κάνουν κάτι, η απόφαση εξαρτάται από το Κύριο Πνεύμα. Το Βοηθητικό Πνεύμα προσπαθεί κυρίως και όσο καλύτερα μπορεί, να εμποδίσει το Κύριο Πνεύμα να κάνει αδικίες. Όταν όμως το Κύριο Πνεύμα είναι πολύ προσκολλημένο, το Βοηθητικό Πνεύμα δεν μπορεί να βοηθήσει. Το Βοηθητικό Πνεύμα δεν ξεγελιέται από την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, ενώ το Κύριο Πνεύμα εύκολα εξαπατείται.

 

Μερικά Βοηθητικά Πνεύματα έρχονται από πολύ υψηλά επίπεδα και πιθανώς να είναι στο όριο της επίτευξης του Ορθού Καρπού στην καλλιέργεια. Το Βοηθητικό Πνεύμα θέλει να ασκήσει καλλιέργεια, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εάν το Κύριο Πνεύμα δεν θέλει να το κάνει. Τον καιρό που το τσιγκόνγκ ήταν πολύ δημοφιλές, έφτασε μια μέρα που το Κύριο Πνεύμα ήθελε κι αυτό να εξασκήσει τσιγκόνγκ. Η σκέψη για καλλιέργεια προς ανώτερα επίπεδα ήταν βέβαια πολύ απλή και αγνή – δεν υπήρχε η επιθυμία για πράγματα σαν τη φήμη και το προσωπικό όφελος. Το Βοηθητικό Πνεύμα ήταν κατευχαριστημένο: «Εγώ θέλω να ασκήσω καλλιέργεια, αλλά δεν παίρνω τις αποφάσεις. Τώρα θέλεις εσύ να ασκήσεις καλλιέργεια και είναι αυτό ακριβώς που θέλω κι εγώ». Όμως πού θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να βρει δάσκαλο; Το Βοηθητικό Πνεύμα ήταν αρκετά ικανό και μπορούσε να αφήσει το σώμα για να βρει τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα που γνώριζε από προηγούμενες ζωές του. Επειδή μερικά Βοηθητικά Πνεύματα ήρθαν από πολύ υψηλά επίπεδα, μπορούσαν να αφήσουν το σώμα. Φτάνοντας εκεί πάνω εξέφρασε τις επιθυμίες του για καλλιέργεια και για δανεισμό γκονγκ. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα το βρήκαν πολύ καλό και φυσικά θα το βοηθούσαν στην καλλιέργειά του. Έτσι το Βοηθητικό Πνεύμα δανείστηκε λίγο γκονγκ. Συνήθως αυτό το γκονγκ είναι ακτινοβολούσα ενέργεια παρεχόμενη μέσω αγωγού. Ένα μέρος επίσης της δανεισμένης ενέργειας παρέχεται σε πλήρως καλλιεργημένη μορφή και αυτού του είδους η ενέργεια φέρει συνήθως και Εξαιρετικές Ικανότητες.

 

Έτσι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει ταυτόχρονα και Εξαιρετικές Ικανότητες. Όπως σας περιέγραψα πρωτύτερα, ο άνθρωπος αυτός την ώρα που κοιμόταν ζεσταινόταν πάρα πολύ. Ξυπνώντας το πρωί είχε ενέργεια. Όπου έβαζε το χέρι του πάθαινε ηλεκτροπληξία. Μπορούσε να θεραπεύσει αρρώστιες για άλλους και συνειδητοποίησε ότι είχε αποκτήσει ενέργεια. Από πού ήρθε αυτή η ενέργεια; Δεν ήταν σίγουρος. Είχε μόνο μια ασαφή αίσθηση ότι ήρθε από τον χώρο του σύμπαντος. Αλλά δεν ήξερε συγκεκριμένα πώς. Το Βοηθητικό Πνεύμα δεν θα του έλεγε, διότι ήταν αυτό –το Βοηθητικό Πνεύμα– που ασκούσε καλλιέργεια. Αυτός ήξερε μόνο ότι είχε αποκτήσει ενέργεια.

Συνήθως δεν υπήρχε κανένα όριο ηλικίας στους ανθρώπους που δανείζονταν ενέργεια και απ’ αυτούς οι νεαροί ήταν σχετικά περισσότεροι. Επομένως πριν μερικά χρόνια υπήρχαν αρκετά άτομα των είκοσι, τριάντα και σαράντα ετών που εμφανίστηκαν στο κοινό. Υπήρχαν βεβαίως και μερικά ηλικιωμένα άτομα. Ήταν πιο δύσκολο για έναν νέο να συμπεριφερθεί καλά. Μπορεί συνήθως να κρίνατε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ καλός, καθώς δεν πολυνοιαζόταν για φήμη και ιδιοτέλεια όταν δεν είχε πολλές ικανότητες στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Μόλις όμως έγινε διάσημος, η φήμη και το κέρδος άρχισαν να παρεμβαίνουν. Έκρινε πως είχε αρκετή ζωή μπροστά του και ήθελε ακόμα να προσπαθήσει να επιτύχει μερικούς στόχους κοινού ανθρώπου. Επομένως, με το που θα ανέπτυσσε Εξαιρετικές Ικανότητες και κάποιες επιδεξιότητες, θα τις χρησιμοποιούσε για την επιδίωξη των προσωπικών του στόχων στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Τότε όμως δεν θα λειτουργούσαν, γιατί απαγορευόταν να χρησιμοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούσε αυτή την ενέργεια, τόσο λιγότερη θα γινόταν. Στο τέλος δεν θα του έμενε τίποτα. Τα επίπεδα των περισσοτέρων απ’ αυτούς τους ανθρώπους έχουν πέσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έχω διαπιστώσει πως τώρα δεν έχει απομείνει κανένας.

 

Οι δύο περιπτώσεις που μόλις ανέφερα αφορούσαν ενέργεια που αποκτήθηκε από ανθρώπους με σχετικά καλό σίνσινγκ. Αυτή η ενέργεια δεν αναπτύχθηκε μέσα από τη δική τους άσκηση καλλιέργειας. Ήρθε από Φωτισμένα Όντα κι έτσι από μόνη της αυτή η ενέργεια ήταν καλή.

Κατοχή από Ζώο ή Πνεύμα

Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε ακούσει στην κοινότητα των καλλιεργητών κάτι για ζωικές κατοχές από πράγματα, όπως αλεπούδες, κουνάβια, φαντάσματα και φίδια. Τι είναι όμως όλα αυτά; Μερικοί άνθρωποι μιλούν για την ανάπτυξη Εξαιρετικών Ικανοτήτων μέσω της εξάσκησης τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα οι Εξαιρετικές Ικανότητες δεν αναπτύσσονται, αλλά είναι ανθρώπινες εγγενείς ικανότητες. Κατά την εξέλιξη όμως της ανθρώπινης κοινωνίας, οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη προσοχή στα υλικά πράγματα του φυσικού μας κόσμου και εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα σύγχρονα εργαλεία. Έτσι όμως οι ανθρώπινες εγγενείς μας ικανότητες σιγά-σιγά ατροφούν. Τελικά καταλήγουν να χαθούν εντελώς.

 

Για να έχει κάποιος Εξαιρετικές Ικανότητες, πρέπει να τις αναπτύξει μέσω άσκησης καλλιέργειας και να επιστρέψει στον αρχικό, αληθινό του εαυτό. Τα ζώα από την άλλη, μην έχοντας έναν τέτοιον πολύπλοκο νου, συνδέονται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος μέσα από το αρχέγονο ένστικτό τους. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι τα ζώα μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια, ότι, για παράδειγμα, οι αλεπούδες γνωρίζουν πώς να καλλιεργήσουν νταν ή ότι τα φίδια και κάποια άλλα τέτοια ζώα γνωρίζουν πώς να καλλιεργηθούν κ.λπ. Δεν είναι ότι αυτά τα ζώα γνωρίζουν πώς να καλλιεργηθούν. Αρχικά δεν ξέρουν τίποτα για καλλιέργεια. Απλά έχουν αυτό το αρχέγονο ένστικτο. Και τότε αυτό, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις και με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να ασκήσει κάποια επίδραση. Έτσι θα μπορέσουν να αποκτήσουν ενέργεια και να αναπτύξουν Εξαιρετικές Ικανότητες.

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ζώο μπορεί να έχει κάποιες ικανότητες. Παλιότερα θα λέγαμε ότι αυτό το ζώο έχει γίνει πολύ έξυπνο κατέχοντας μερικές ξεχωριστές ικανότητες. Στα μάτια των καθημερινών ανθρώπων τα ζώα φαντάζουν τόσο τρομερά, που εύκολα μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Αυτό που λέω εγώ είναι πως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τρομερά και μάλιστα δεν είναι τίποτα μπροστά σε έναν αληθινό ασκούμενο. Αν και μπορεί να έχουν ασκήσει καλλιέργεια για σχεδόν χίλια χρόνια, ένα μικρό δάκτυλο είναι υπεραρκετό να τα συντρίψει. Έχουμε πει ότι τα ζώα έχουν αυτό το αρχέγονο ένστικτο και πράγματι μπορεί να έχουν μερικές ικανότητες. Ωστόσο υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Τα ζώα δεν επιτρέπεται να πετύχουν στην καλλιέργεια. Έτσι όλοι σας μπορεί να έχετε διαβάσει σε αρχαία βιβλία ότι κάθε κάποιες εκατοντάδες χρόνια ζώα σκοτώνονται σε μεγάλες ή μικρότερες καταστροφές. Όταν μετά από κάποιο χρόνο κάποιο ζώο αναπτύξει ενέργεια, πρέπει να σκοτωθεί, να χτυπηθεί από κεραυνό κ.λπ., ώστε να μην καλλιεργηθεί. Απαγορεύεται να ασκήσουν καλλιέργεια, επειδή δεν έχουν την ανθρώπινη εγγενή φύση. Δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια όπως τα ανθρώπινα όντα, διότι δεν κατέχουν ανθρώπινες ιδιότητες. Εάν επιτύχουν στην καλλιέργεια, θα γίνουν δαίμονες. Έτσι δεν τους επιτρέπεται να επιτύχουν στην καλλιέργεια. Διαφορετικά θα τα συντρίψει ο ουρανός. Αυτό το ξέρουν και τα ίδια. Αλλά, όπως έχω πει, αυτή την εποχή η ανθρώπινη κοινωνία είναι σε τέτοια παρακμή, ώστε δεν υπάρχει κακό που κάποιοι άνθρωποι δεν θα κάνουν. Έχοντας φτάσει σ’ αυτό το σημείο, δεν είναι σε κίνδυνο η ανθρώπινη κοινωνία;

 

Τα πράγματα πάντα αντιστρέφονται όταν φτάσουν στο όριο! Έχουμε βρει ότι όποτε οι ανθρώπινες κοινωνίες σε προϊστορικές εποχές βίωναν περιοδική καταστροφή, αυτό πάντα συνέβαινε όταν η ανθρωπότητα είχε φτάσει στο έσχατο όριο ηθικής διαφθοράς. Αυτή τη στιγμή η διάσταση στην οποία εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε, όπως και πολλές άλλες διαστάσεις, είναι όλες σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το ίδιο αληθεύει και για άλλες διαστάσεις σ’ αυτό το επίπεδο. Τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα κι αυτά επίσης βιάζονται να δραπετεύσουν και θέλουν να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα. Νομίζουν ότι ανεβαίνοντας σε υψηλότερα επίπεδα θα μπορέσουν να δραπετεύσουν. Πώς όμως μπορεί να είναι τόσο εύκολο; Για να ασκήσει κάποιος καλλιέργεια πρέπει να έχει ανθρώπινο σώμα. Αυτός είναι επομένως ένας λόγος που μερικοί ασκούμενοι του τσιγκόνγκ απέκτησαν πνευματική ή ζωική κατοχή.

 

Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται: «Αφού υπάρχουν τόσα πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα ή υψηλού επιπέδου δάσκαλοι, γιατί δεν το φροντίζουν αυτό;». Υπάρχει άλλη μια αρχή στο σύμπαν μας: Εάν επιδιώκετε ή θέλετε κάτι, κανείς δεν είναι πρόθυμος να παρέμβει. Εδώ σας διδάσκουμε να ακολουθείτε τον ορθό τρόπο και συγχρόνως σας εξηγούμε τον Φα με κάθε λεπτομέρεια, για να σας επιτρέψουμε να φωτιστείτε από μόνοι σας. Είναι δική σας υπόθεση εάν θέλετε να τον μάθετε. Ο Δάσκαλος σάς περνά από την είσοδο, αλλά από εσάς εξαρτάται εάν θα ασκήσετε καλλιέργεια. Κανένας δεν πρόκειται να σας πιέσει ή να σας εξαναγκάσει να ασκήσετε καλλιέργεια. Το αν θα ασκήσετε ή όχι καλλιέργεια είναι δική σας υπόθεση. Με άλλα λόγια, κανένας δεν πρόκειται να σας παρεμποδίσει όσον αφορά το μονοπάτι που ακολουθείτε και αυτό που θέλετε ή αυτό που προσπαθείτε να αποκτήσετε. Εμείς μπορούμε μόνο να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους να είναι καλοί.

 

Μπορεί να δείτε κάποιους ανθρώπους να ασκούν τσιγκόνγκ εκεί πέρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα που τους παίρνουν όλη την ενέργεια. Πώς αποκτά κάποιος κατοχή από πνεύμα ή ζώο; Πόσοι ασκούμενοι τσιγκόνγκ σε όλη τη χώρα έχουν κατοχικά πνεύματα ή ζώα πίσω από τα σώματά τους; Εάν πω τον αριθμό, πολλοί θα φοβηθούν να ασκήσουν τσιγκόνγκ. Ο αριθμός είναι τρομακτικά μεγάλος! Γιατί όμως υπάρχει αυτή η κατάσταση; Αυτά τα πράγματα προκαλούν προβλήματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί αυτό εξελίσσεται σε ένα τόσο σοβαρό φαινόμενο; Οι ίδιοι οι άνθρωποι το έχουν προκαλέσει. Αφού η ανθρωπότητα εκφυλίζεται συνεχώς, παντού υπάρχουν δαίμονες. Οι χειρότεροι είναι αυτοί οι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που όλοι κουβαλούν κατοχικά πνεύματα ή ζώα πάνω στα σώματά τους και αυτό είναι που μεταδίδουν με τη διδασκαλία τους. Ποτέ σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας δεν έχει επιτραπεί στα ζώα να κατέχουν ανθρώπους. Όταν το έκαναν, σκοτώνονταν. Όποιος το έβλεπε, δεν το επέτρεπε. Στη σημερινή κοινωνία ωστόσο μερικοί άνθρωποι προσεύχονται σε αυτά για βοήθεια, τα θέλουν και τα λατρεύουν. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Δεν ζήτησα αυτό συγκεκριμένα!». Δεν ζητήσατε αυτό, αλλά επιδιώξατε Εξαιρετικές Ικανότητες. Θα σας τις έδινε ποτέ ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον από μια ορθή εξάσκηση καλλιέργειας; Η επιδίωξη είναι προσκόλληση των καθημερινών ανθρώπων και αυτή η προσκόλληση πρέπει να εγκαταλειφθεί. Τότε ποιος σας τις δίνει; Μόνο δαίμονες από άλλες διαστάσεις και διάφορα ζώα μπορούν να σας τις δώσουν. Αυτό δεν είναι σαν να ζητάτε κατοχή πνεύματος ή ζώου; Τότε θα έρθουν.

 

Πόσοι άνθρωποι ασκούν τσιγκόνγκ με ορθό νου; Η εξάσκηση τσιγκόνγκ απαιτεί από κάποιον να εκτιμά την αρετή, να κάνει καλές πράξεις και να είναι ευγενικός. Πρέπει να συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε κάθε περίπτωση και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Είτε ασκώντας τσιγκόνγκ στο πάρκο είτε στο σπίτι, πόσοι άνθρωποι σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο; Κανένας δεν γνωρίζει τι είδος τσιγκόνγκ ασκούν μερικοί. Ενώ εξασκεί και ταλαντεύει το σώμα του κάποιος, την ίδια ώρα μουρμουρίζει: «Αχ, η νύφη μου δεν με σέβεται. Κι η πεθερά μου είναι ανυπόφορη!». Μερικοί ακόμα σχολιάζουν τα πάντα, από τον χώρο εργασίας τους μέχρι τις κρατικές υποθέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να μη μιλούν και εξοργίζονται, όταν κάτι δεν συμφωνεί με τον δικό τους τρόπο σκέψης. Θα το αποκαλούσατε εσείς αυτό εξάσκηση τσιγκόνγκ; Επίσης ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να ασκεί εκεί πέρα μια όρθια στατική άσκηση με τα πόδια του να τρέμουν από την κούραση, αλλά ο νους του δεν είναι ήρεμος: «Σήμερα τα πράγματα είναι τόσο ακριβά και οι τιμές ανεβαίνουν. Στη δουλειά δεν μπορούν να πληρώσουν τον μισθό μου. Γιατί δεν μπορώ να αναπτύξω μερικές Εξαιρετικές Ικανότητες από την εξάσκηση τσιγκόνγκ; Εάν αναπτύξω Εξαιρετικές Ικανότητες, θα γίνω και εγώ δάσκαλος του τσιγκόνγκ και θα κάνω περιουσία. Θα μπορώ να βλέπω ασθενείς και να κάνω λεφτά». Μόλις δει ότι άλλοι έχουν αναπτύξει Εξαιρετικές Ικανότητες, θα γίνει ακόμη πιο ανυπόμονος. Θα τρέξει πίσω από Εξαιρετικές Ικανότητες, θα επιδιώξει το Τρίτο Μάτι και την ικανότητα να θεραπεύει αρρώστιες. Σκεφτείτε το όλοι: Πόσο μακριά είναι αυτό από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντός μας! Είναι στον τελείως αντίθετο δρόμο. Για να το πούμε σοβαρά, αυτός ο άνθρωπος ασκεί κακή καλλιέργεια! Ωστόσο το κάνει ασυνείδητα. Όσο πιο πολύ σκέφτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο χειρότερο γίνεται το μυαλό του. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λάβει τον Φα και δεν ξέρει να εκτιμά την αρετή. Έτσι νομίζει ότι μπορεί να αναπτύξει ενέργεια κάνοντας απλά τις ασκήσεις και ότι μπορεί να αποκτήσει ότι θέλει μέσω επιδίωξης. Αυτό νομίζει αυτός ο άνθρωπος.

 

Είναι ακριβώς λόγω των κακόβουλων προθέσεών του που κάποιος έλκει άσχημα πράγματα στον εαυτό του. Ένα ζώο ωστόσο μπορεί να το δει: «Αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει περιουσία μέσα από εξάσκηση τσιγκόνγκ. Ο άλλος θέλει να γίνει διάσημος και να αποκτήσει Εξαιρετικές Ικανότητες. Α, για κοίτα εδώ, το σώμα του δεν είναι άσχημο και αυτά που έχει είναι επίσης πολύ καλά πράγματα. Το μυαλό του όμως είναι πολύ κακό και επιδιώκει Εξαιρετικές Ικανότητες! Μπορεί να έχει δάσκαλο, αλλά ακόμα κι αν έχει δάσκαλο, εγώ δεν φοβάμαι». Το ζώο γνωρίζει ότι ένας δάσκαλος από ορθή εξάσκηση καλλιέργειας δεν θα του δώσει Εξαιρετικές Ικανότητες βλέποντάς τον να τις επιδιώκει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όσο περισσότερο τις θέλει, τόσο λιγότερο ο δάσκαλός του θα του τις δώσει, αφού είναι ακριβώς η προσκόλλησή του που πρέπει να εγκαταλειφθεί. Όσο περισσότερο σκέφτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο λιγότερες Εξαιρετικές Ικανότητες θα λάβει και τόσο λιγότερο πιθανόν είναι να φωτιστεί σ’ αυτό. Όσο περισσότερο τις επιδιώκει, τόσο χειροτερεύει ο νους του. Στο τέλος, βλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος, ο δάσκαλός του θα τον αφήσει με έναν στεναγμό και θα πάψει να τον φροντίζει. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν δάσκαλο και πιθανώς να φροντίζονται από περαστικό δάσκαλο, αφού υπάρχουν πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε διάφορες διαστάσεις. Ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον μπορεί να κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο και να τον ακολουθήσει για μια μέρα. Μόλις διαπιστώσει ότι δεν είναι αρκετά καλός, το Φωτισμένο Ον θα τον αφήσει. Την επόμενη μέρα ένα άλλο Μεγάλο Φωτισμένο Ον μπορεί να πλησιάσει και ανακαλύπτοντας ότι δεν είναι καλός θα τον αφήσει κι αυτό.

 

Το ζώο γνωρίζει ότι είτε έχει είτε δεν έχει δάσκαλο ή περαστικό δάσκαλο, ο δάσκαλός του δεν θα του δώσει αυτό που επιδιώκει. Επειδή τα ζώα είναι ανίκανα να δουν τις διαστάσεις όπου τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα μένουν, δεν φοβούνται και εκμεταλλεύονται το παραθυράκι. Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Κάτω από κανονικές συνθήκες οτιδήποτε και αν επιδιώκει και θέλει κάποιος για τον εαυτό του οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να τον παρεμποδίσουν. Το ζώο εκμεταλλεύεται αυτό το παραθυράκι. «Εάν αυτός θέλει κάτι, θα του το προμηθεύσω. Δεν είναι λάθος για μένα να τον βοηθήσω, σωστά;». Έτσι το ζώο θα του το δώσει. Αρχικά δεν τολμά να τον κυριέψει και θα του δώσει πρώτα λίγη ενέργεια να δοκιμάσει. Ο άνθρωπος αυτός από εκεί που την αναζητούσε, μια μέρα ξαφνικά θα βρεθεί μ’ αυτή την ενέργεια, μπορώντας μάλιστα να θεραπεύει και αρρώστιες. Βλέποντας το ζώο ότι αυτό λειτουργεί, το παραπάνω θα αποτελέσει μόνο ένα προοίμιο για όσα θα ακολουθήσουν. «Αφού το θέλει, θα προσκολληθώ στο σώμα του. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορώ να του δώσω περισσότερα πράγματα και να το κάνω άνετα. Δεν θέλει το Τρίτο Μάτι; Τώρα θα του δώσω τα πάντα». Και έτσι θα τον κυριεύσει.

 

Ενώ ο επιδιώκων νους αυτού του ανθρώπου σκέφτεται αυτά τα πράγματα, το Τρίτο Μάτι του ανοίγει και επίσης μπορεί να εκπέμψει ενέργεια μαζί με μερικές ασήμαντες Εξαιρετικές Ικανότητες. Ενθουσιάζεται και νομίζει ότι πήρε τελικά αυτό που αναζητούσε μέσω της εξάσκησης. Στην ουσία δεν πέτυχε τίποτα μέσα από την εξάσκησή του. Νομίζει ότι μπορεί να δει μέσα από το ανθρώπινο σώμα και να διακρίνει πού βρίσκονται αρρώστιες μέσα στο σώμα κάποιου. Στην πραγματικότητα όμως το Τρίτο Μάτι του δεν έχει ανοίξει καθόλου. Είναι το ζώο που ελέγχει τον νου του. Το ζώο βλέπει πράγματα με τα μάτια του, ύστερα τα αντανακλά στο μυαλό του και έτσι αυτός πιστεύει ότι το Τρίτο του Μάτι έχει ανοίξει. «Θέλεις να εκπέμψεις γκονγκ; Ορίστε!». Με το που εκτείνει το χέρι του για να εκπέμψει ενέργεια, το ζώο που βρίσκεται πίσω απ’ την πλάτη του τεντώνει κι αυτό το πόδι του. Μόλις εκπέμψει την ενέργεια, η διχαλωτή γλώσσα από το κεφάλι αυτού του φιδιού θα βγει να γλείψει το άρρωστο ή το πρησμένο μέρος του ασθενούς. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλοι πνευματική ή ζωική κατοχή μέσα από τις δικές τους επιδιώξεις.

 

Επειδή αυτός ο άνθρωπος επιδιώκει πράγματα, όπως περιουσία και φήμη, απέκτησε Εξαιρετικές Ικανότητες. Μπορεί να θεραπεύει αρρώστιες και από το Τρίτο του Μάτι επίσης μπορεί να δει πράγματα. Αυτό τον ευχαριστεί πολύ. Το ζώο όμως το βλέπει, «Δεν θέλεις να κάνεις περιουσία; Πολύ καλά, θα σε οδηγήσω εγώ να κάνεις λεφτά». Είναι πολύ εύκολο να ελέγξει τον νου ενός κοινού ανθρώπου. Το ζώο μπορεί να κάνει πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς, να έρθουν σ’ αυτόν για θεραπεία. Αλλά κοιτάξτε τι άλλο γίνεται: Ενώ αυτός θεραπεύει μια αρρώστια εδώ, το ζώο κάνει τους δημοσιογράφους να τον διαφημίσουν στις εφημερίδες τους εκεί πέρα. Άγει και φέρει τους καθημερινούς ανθρώπους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εάν κάποιος ασθενής δεν τον πληρώσει αρκετά χρήματα, θα έχει επιπτώσεις. Το ζώο θα προκαλέσει πονοκέφαλο στον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να του πληρώσει πολλά χρήματα κάποιος. Έτσι αυτός ο άνθρωπος έχει επιτύχει και φήμη και πλούτη, αφού τα λεφτά έρχονται και η φήμη επιτυγχάνεται. Επίσης έχει γίνει και δάσκαλος του τσιγκόνγκ. Συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος δεν εκτιμά το σίνσινγκ και τολμά να πει οτιδήποτε. Για τον εαυτό του θα πιστεύει πως μόνο τα ουράνια είναι πάνω απ’ αυτόν, τολμώντας ακόμα να ισχυριστεί ότι ο ίδιος είναι η μετενσάρκωση της Λαίδης Μητέρας Βασίλισσας[66] ή του Μέγα Αυτοκράτορα Νεφρίτη[67]. Ακόμα θα τολμήσει να αποκαλέσει τον εαυτό του Φο. Στην πραγματικότητα δεν έχει περάσει από καλλιέργεια του σίνσινγκ, γι’ αυτό επιδιώκει Εξαιρετικές Ικανότητες μέσα από την εξάσκησή του. Έτσι ο ίδιος φέρνει την κατοχή πνεύματος ή ζώου στον εαυτό του.

 

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν: «Και πού είναι το λάθος μ’ αυτό; Εφόσον υπάρχουν χρήματα ή περιουσία που μπορεί κάποιος να αποκτήσει και φήμη να επιτύχει, είναι καλό». Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω, το ζώο στην πραγματικότητα έχει τον δικό του σκοπό και δεν το κάνει για το τίποτα. Στο σύμπαν υπάρχει μια αρχή: «Χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος». Τι αποκτά; Πριν λίγο δεν το ανέφερα; Θέλει να αποκτήσει την ουσία του σώματός σας για να καλλιεργήσει ανθρώπινη μορφή και γι’ αυτό συλλέγει την ανθρώπινη ουσία από το σώμα ενός ανθρώπου. Το ανθρώπινο σώμα όμως έχει μόνο αυτό το κομματάκι ουσίας. Εάν θέλει κανείς να ασκήσει καλλιέργεια, έχει μόνο αυτό το ένα κομμάτι. Εάν επιτρέψετε στο ζώο να το πάρει, ξεχάστε την άσκηση καλλιέργειας. Πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια; Δεν θα έχετε τίποτα πλέον και δεν θα μπορέσετε καθόλου να ασκήσετε καλλιέργεια. Ορισμένοι μπορεί να ισχυριστούν: «Δεν θέλω να ασκήσω καλλιέργεια, θέλω μόνο να κάνω λεφτά. Όσο έχω λεφτά, όλα είναι εντάξει. Ποιος νοιάζεται!» Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μπορεί να θέλετε να κάνετε περιουσία, αλλά δεν θα σκέφτεστε έτσι όταν σας εξηγήσω τον λόγο. Γιατί; Εάν το ζώο αφήσει το σώμα σας νωρίς, τα τέσσερα άκρα σας θα είναι πολύ αδύναμα. Από τότε και στο εξής, θα είστε έτσι για την υπόλοιπη ζωή σας, επειδή έχει πάρει μεγάλο μέρος της ουσίας σας. Εάν αφήσει το σώμα σας αργά, θα μείνετε φυτό και θα περάσετε την υπόλοιπη ζωή σας στο κρεβάτι, απλά ανασαίνοντας. Έχετε χρήματα, μπορείτε όμως να τα ξοδέψετε; Έχετε φήμη, μπορείτε να την απολαύσετε; Δεν είναι τρομακτικό;

 

Αυτές οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα γνωστές ανάμεσα στους ασκούμενους σήμερα και είναι πάρα πολλές. Ένα ζώο όχι μόνο μπορεί να κατέχει έναν άνθρωπο, αλλά μπορεί επίσης να σκοτώσει το Αρχέγονο Πνεύμα του, να μπει μέσα στο Παλάτι Νιγουάν[68] του και να μείνει εκεί. Έτσι ενώ αυτός ο άνθρωπος θα μοιάζει με ανθρώπινο ον, στην πραγματικότητα δεν θα είναι. Ακόμη και αυτά μπορούν να συμβούν σήμερα. Κι αυτό επειδή τα ανθρώπινα ηθικά πρότυπα έχουν αλλάξει. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό, αυτός ο άνθρωπος δεν θα το πιστέψει, ακόμα και αν του πείτε ότι πράττει αδικία. Ο ίδιος θεωρεί σωστό και πρέπον να κάνει χρήματα, να αποζητά τα χρήματα ή να κάνει περιουσία και ότι όλα αυτά είναι ορθά. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα διστάσει να βλάψει και να ζημιώσει τους άλλους. Για να κάνει χρήματα θα διαπράξει οποιαδήποτε αμαρτία και θα τολμήσει να κάνει οτιδήποτε. Χωρίς να χάσει κάτι, το ζώο δεν θα κερδίσει τίποτα. Πώς μπορεί να σας δώσει κάτι, χωρίς να μην πάρει τίποτα; Θέλει να πάρει πράγματα από το σώμα σας. Φυσικά έχουμε πει ότι κάποιος μπαίνει σε μπελάδες, επειδή οι ίδιες του οι αξίες και ο ίδιος του ο νους δεν είναι σωστός και ορθός.

 

Εμείς διδάσκουμε το Φάλουν Ντάφα. Στην άσκηση καλλιέργειας της σχολής μας δεν θα αντιμετωπίσετε τέτοια προβλήματα, εφόσον μπορέσετε να χειριστείτε καλά το σίνσινγκ σας, αφού ένας ορθός νους μπορεί να καθυποτάξει εκατό κακά. Εάν δεν μπορέσετε να διατηρήσετε το σίνσινγκ σας ορθό και επιδιώκετε αυτό ή εκείνο, σίγουρα θα βρεθείτε σε προβλήματα. Μερικοί άνθρωποι απλά δεν μπορούν να παρατήσουν αυτά που ασκούσαν κάποτε. Εμείς απαιτούμε οι άνθρωποι να ασκούν έναν μόνο τρόπο άσκησης καλλιέργειας, αφού στη γνήσια άσκηση καλλιέργειας κάποιος πρέπει να είναι προσηλωμένος σε έναν στόχο. Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουν γράψει βιβλία. Σας πληροφορώ ότι αυτά τα βιβλία περιέχουν παντός είδους πραγμάτων και είναι ολόιδια μ’ αυτά που εξασκούν: Είναι φίδια, αλεπούδες και κουνάβια. Καθώς διαβάζετε αυτά τα βιβλία, αυτά τα πράγματα θα ξεπηδήσουν απ’ τις λέξεις. Έχω πει ότι οι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ υπερέχουν αριθμητικά των αληθινών κατά πολλές φορές και δεν μπορείτε να τους διακρίνετε. Έτσι θα πρέπει να ξέρετε πολύ καλά τι κάνετε. Δεν σας λέω εδώ ότι πρέπει να ασκήσετε Φάλουν Ντάφα – μπορείτε να ασκηθείτε σε όποια Σχολή θέλετε. Όμως υπήρχε ένα ρητό στο παρελθόν: «Είναι προτιμότερο για κάποιον να μη λάβει ορθή διδασκαλία για χίλια χρόνια παρά να καλλιεργήσει άσκηση άγριας αλεπούς για μια μέρα». Επομένως θα πρέπει κανείς να ξέρει πολύ καλά τι κάνει και να ασκεί ειλικρινά καλλιέργεια κατά τον ορθό τρόπο. Μην μπερδέψετε τίποτα άλλο στην καλλιέργεια, ούτε καν νοητική πρόθεση. Τα Φάλουν μερικών ανθρώπων είναι παραμορφωμένα. Γιατί είναι παραμορφωμένα; Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ασκήσει άλλα τσιγκόνγκ. Ωστόσο την ώρα που ασκούν με τις σκέψεις τους προσθέτουν πράγματα από τις προηγούμενες εξασκήσεις τους. Δεν προσθέτονται αυτά τα πράγματα στην εξάσκηση; Αυτά όσον αφορά το ζήτημα της κατοχής από πνεύμα ή ζώο.

Η Συμπαντική Γλώσσα

Τι είναι η «συμπαντική γλώσσα»; Η «συμπαντική γλώσσα» είναι όταν ένας άνθρωπος μπορεί ξαφνικά να μιλήσει μια άγνωστη γλώσσα. Μουρμουρίζει κάτι που και ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει. Κάποιος με την ικανότητα της τηλεπάθειας μπορεί να αντιληφθεί τη γενική ιδέα, αλλά είναι ανίκανος να καταλάβει τι συγκεκριμένα λέει αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που μπορούν και μιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες. Μερικοί το βρίσκουν πραγματικά εξαιρετικό και το θεωρούν ικανότητα, ακόμα και υπερφυσική ικανότητα. Δεν είναι ούτε υπερφυσική ικανότητα ούτε καν ικανότητα ενός ασκούμενου. Ούτε βέβαια μπορεί να αντιπροσωπεύσει το επίπεδο ενός ανθρώπου. Τότε περί τίνος πρόκειται; Είναι ότι ο νους σας ελέγχεται από ένα ξένο πνεύμα. Κι όμως, ακόμα κι αυτό μπορεί να το θεωρήσετε πολύ καλό και να το θέλετε και να είστε και χαρούμενοι γι’ αυτό. Όσο περισσότερο ευχαριστημένοι είστε, τόσο καλύτερα σας ελέγχει. Ως πραγματικός ασκούμενος πώς μπορείτε να του επιτρέπετε να σας ελέγχει; Επιπλέον αυτό έρχεται από πολύ χαμηλό επίπεδο. Ως γνήσιοι ασκούμενοι επομένως δεν πρέπει να προσκαλούμε αυτά τα προβλήματα.

 

Τα ανθρώπινα όντα είναι η ψυχή όλης της ύλης και ως εκ τούτου τα πιο πολύτιμα. Πώς μπορείτε να ελέγχεστε απ’ αυτά τα πράγματα; Πόσο λυπηρό είναι το ότι απαρνιέστε το ίδιο σας το σώμα! Μερικά απ’ αυτά τα πράγματα είναι προσκολλημένα στα ανθρώπινα σώματα. Μερικά δεν είναι αλλά παραμένουν σε μια κοντινή απόσταση από τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά σας επηρεάζουν και σας ελέγχουν. Όταν θελήσετε να μιλήσετε αυτή τη γλώσσα, θα σας αφήσουν να μιλήσετε και να μουρμουρίσετε κάποια πράγματα. Η γλώσσα αυτή μπορεί επίσης να περαστεί και σε άλλον, εάν θέλει να τη μάθει. Αν είναι αρκετά θαρραλέος να τη δοκιμάσει, μπορεί κι αυτός να τη μιλήσει. Στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα έρχονται κατά ομάδες. Εάν θέλετε να τη μιλήσετε, κάποιο απ’ αυτά θα έρθει και σ’ εσάς και θα σας αφήσει να την αρθρώσετε.

 

Πώς μπορεί και συμβαίνει αυτό το πράγμα; Όπως σας έχω πει, όλα αυτά θέλουν να αναβαθμίσουν τα επίπεδά τους. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν δυσκολίες εκεί πέρα, δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια και να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Έτσι βρήκαν μια ιδέα. Θέλουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν καλές πράξεις, αλλά δεν ξέρουν πώς. Γνωρίζουν ότι η ενέργεια που εκπέμπουν μπορεί να καταστείλει την αρρώστια ενός ασθενή και να ανακουφίσει προσωρινά τον πόνο του, αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια. Ανάλογα γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να κατορθωθεί, αν χρησιμοποιήσουν το στόμα ενός ανθρώπου για να εκπέμψει την ενέργεια. Αυτό συμβαίνει. Μερικοί άνθρωποι το αποκαλούν ουράνια γλώσσα και υπάρχουν κάποιοι που το αποκαλούν γλώσσα του Φο. Αυτό είναι συκοφάντηση του Φο. Εγώ το αποκαλώ σκέτη ανοησία!

 

Είναι γνωστό ότι ο Φο δεν ανοίγει το στόμα του έτσι επιπόλαια για να μιλήσει. Εάν άνοιγε το στόμα του και μιλούσε στη διάστασή μας θα προκαλούσε σεισμό εδώ κάτω. Με τέτοιο δυνατό ήχο πώς θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί; Μερικοί άνθρωποι λένε: «Το Τρίτο Μάτι μου είδε έναν Φο να μου μιλάει». Δεν μιλούσε σ’ εσάς. Μερικοί άνθρωποι επίσης είδαν το Φάσεν μου να κάνει το ίδιο πράγμα. Ούτε το Φάσεν μου μιλούσε σ’ εσάς. Η σκέψη που εξέπεμψε είχε δισδιάστατο ήχο. Όταν το ακούσατε εσείς, ακούστηκε σαν να μιλούσε. Συνήθως μιλά στη δική του διάσταση. Όταν όμως φτάνει ως εδώ, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε καθαρά τι λέει, επειδή οι έννοιες του χώρου και του χρόνου είναι διαφορετικές μεταξύ των δύο διαστάσεων. Ένα σίτσεν[69] στη δική μας διάσταση είναι δύο ώρες. Σ’ εκείνη τη μεγάλη διάσταση εκεί πέρα ένα δικό μας σίτσεν είναι ένας χρόνος και ο δικός μας είναι πιο αργός από τον χρόνο εκεί πέρα.

 

Υπήρχε ένα ρητό στο παρελθόν: «Μια μέρα στον ουρανό, χίλια χρόνια στη γη». Αυτό αναφέρεται στους ουράνιους παράδεισους, όπου οι έννοιες του τόπου και του χρόνου δεν υπάρχουν. Δηλαδή εκείνοι είναι παράδεισοι στους οποίους κατοικούν τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα, όπως ο Παράδεισος της Υπέρτατης Μακαριότητας, ο Κρυστάλλινος Παράδεισος, ο Παράδεισος του Φάλουν και ο Παράδεισος του Λωτού. Σ’ αυτά τα μέρη αναφέρεται. Σε εκείνη ωστόσο τη μεγάλη διάσταση ο χρόνος, αντίθετα, είναι γρηγορότερος από τον δικό μας. Εάν μπορείτε να το λάβετε, θα ακούσετε κάποιον να μιλά. Μερικοί άνθρωποι έχουν την ικανότητα της ενακοής και έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά. Μπορούν να ακούσουν κάποιον να μιλά, αλλά όχι καθαρά. Οτιδήποτε ακούσετε θα μοιάζει με τιτίβισμα πουλιού ή με το παίξιμο ενός πικάπ σε υψηλή ταχύτητα. Δεν μπορεί κανείς να διακρίνει τι είναι. Βέβαια μερικοί άνθρωποι μπορούν πράγματι να ακούσουν μουσική και ομιλία. Αυτοί διαθέτουν μια υπερφυσική ικανότητα που λειτουργεί σαν μεταφορικό όχημα, εξαλείφοντας τη διαφορά χρόνου μεταξύ των δύο διαστάσεων. Τότε ο ήχος μπορεί να φτάσει στα αυτιά σας καθαρά και να ξεχωρίσετε αυτά που ακούτε. Έτσι ακριβώς είναι. Μερικοί άνθρωποι το ονομάζουν γλώσσα του Φο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση.

 

Όταν δύο Φωτισμένα Όντα συναντιούνται, μπορούν να καταλάβουν τα πάντα με ένα χαμόγελο. Αυτό οφείλεται στη χωρίς ήχο τηλεπαθητική τους επικοινωνία και ό,τι λαμβάνεται είναι σε δισδιάστατο ήχο. Όταν χαμογελούν, έχουν ήδη ανταλλάξει τις ιδέες τους. Αυτή δεν είναι η μόνη μέθοδος που χρησιμοποιούν. Μερικές φορές χρησιμοποιούν και άλλον τρόπο. Ξέρετε ότι στον Ταντρισμό οι Θιβετιανοί λάμα είναι πολύ εκλεκτικοί με τη χρήση συνθηματολογικών χειρονομιών. Εάν ρωτήσετε έναν λάμα για το τι είναι συνθηματολογικές χειρονομίες, θα σας πει ότι είναι η «υπέρτατη γιόγκα». Αλλά για ποιο πράγμα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται; Δεν ξέρει ούτε αυτός. Στην πραγματικότητα είναι η γλώσσα των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, χρησιμοποιούν μεγάλες συνθηματολογικές χειρονομίες – είναι πολύ όμορφες και αποτελούνται από διάφορες μεγάλες συνθηματολογικές χειρονομίες. Όταν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, χρησιμοποιούν μικρές συνθηματολογικές χειρονομίες. Κι αυτές είναι πολύ όμορφες και αποτελούνται από διάφορες μικρές συνθηματολογικές χειρονομίες. Είναι πολύ εξελιγμένες και πλούσιες, επειδή είναι γλώσσα. Στο παρελθόν αυτό ήταν ουράνιο μυστικό και τώρα το έχουμε αποκαλύψει. Αυτό που χρησιμοποιείται στο Θιβέτ είναι μόνο μερικές κινήσεις αποκλειστικά για την εξάσκηση και οι άνθρωποι τις έχουν ταξινομήσει και συστηματοποιήσει. Χρησιμεύουν μόνο σαν γλώσσα στην εξάσκηση και υπάρχουν μόνο μερικοί τύποι χειρονομιών γι’ αυτόν τον σκοπό. Οι γνήσιες συνθηματολογικές χειρονομίες είναι πάρα πολύ εκλεπτυσμένες.

Τι Έχει Δώσει ο Δάσκαλος στους Ασκούμενους;

Βλέποντάς με μερικοί άνθρωποι σφίγγουν το χέρι μου και δεν το αφήνουν. Όταν άλλοι βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους να ανταλλάσσουν χειραψία μαζί μου, έρχονται κι αυτοί να ανταλλάξουν χειραψία μαζί μου. Γνωρίζω τι υπάρχει στο μυαλό τους. Μερικοί είναι πολύ χαρούμενοι που θα ανταλλάξουν χειραψία με τον δάσκαλο. Μερικοί θέλουν να λάβουν κάποια μηνύματα και δεν αφήνουν το χέρι μου. Σας έχουμε πει ότι η πραγματική άσκηση καλλιέργειας είναι δική σας υπόθεση. Δεν είμαστε εδώ για θεραπεία και υγεία ούτε για να σας δώσουμε κάποια μηνύματα ή να θεραπεύσουμε τις αρρώστιές σας. Δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Οι ασθένειές σας θα θεραπευτούν άμεσα από εμένα. Αυτοί που ασκούνται σε χώρους άσκησης θα έχουν το φάσεν μου, για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Αυτοί που μελετούν Ντάφα, διαβάζοντας το βιβλίο μόνοι τους, επίσης θα έχουν το φάσεν μου για να θεραπεύσουν τις ασθένειές τους. Νομίζετε ότι θα αυξήσετε το γκονγκ σας αγγίζοντας το χέρι μου; Δεν είναι αστείο αυτό;

 

Το γκονγκ εξαρτάται από την καλλιέργεια του σίνσινγκ. Εάν δεν ασκείτε καλλιέργεια ειλικρινά, το γκονγκ σας δεν μεγαλώνει. Αυτό είναι επειδή υπάρχει μονάδα μέτρησης για το σίνσινγκ. Ενώ το γκονγκ σας μεγαλώνει, ένας που βρίσκεται στα υψηλά επίπεδα μπορεί να δει ότι, όταν η προσκόλλησή σας, αυτή η υλική ουσία, αφαιρεθεί, ένα είδος μονάδας μέτρησης αναπτύσσεται πάνω από το κεφάλι σας. Αυτή η μονάδα μέτρησης έχει τη μορφή στήλης γκονγκ. Το ύψος της είναι τόσο ψηλό όσο και η στήλη του γκονγκ σας. Αντιπροσωπεύει το γκονγκ που έχετε καλλιεργήσει. Αντιπροσωπεύει επίσης το ύψος του επιπέδου του σίνσινγκ σας. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, όσο και αν σας προσθέσουν άλλοι άνθρωποι. Ούτε το ελάχιστο δεν μπορεί να προστεθεί. Δεν πρόκειται να παραμείνει εκεί και θα αποκολληθεί εξ ολοκλήρου. Μπορώ αμέσως να σας κάνω να φτάσετε στην κατάσταση της «Δέσμης των Τριών Λουλουδιών πάνω από το κεφάλι» (Σανχουά τζουντίνγκ). Μόλις όμως πατήσετε έξω απ’ αυτή την πόρτα, το γκονγκ θα αποκολληθεί, γιατί δεν είναι δικό σας και δεν έχει αναπτυχθεί από τη δική σας καλλιέργεια. Επειδή το σίνσινγκ σας δεν είναι ακόμα σε εκείνο το επίπεδο, δεν μπορεί να παραμείνει εκεί. Οποιοσδήποτε και αν επιθυμήσει να το προσθέσει σ’ εσάς, δεν θα μπορέσει να το κάνει, επειδή προέρχεται εξ ολοκλήρου από την καλλιέργεια του ιδίου, από την καλλιέργεια του δικού του νου. Μπορείτε να ανεβείτε μόνο αναπτύσσοντας σταθερά το δικό σας γκονγκ, βελτιώνοντας συνεχώς τον εαυτό σας και συνταυτιζόμενοι με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μερικοί άνθρωποι ζητούν το αυτόγραφό μου, αλλά δεν θέλω να τους το δώσω. Μερικοί καυχιούνται ότι έχουν το αυτόγραφο του Δασκάλου, θέλουν να το επιδείξουν ή θέλουν το μήνυμα του Δασκάλου να τους προστατέψει. Αυτό δεν είναι άλλη μια προσκόλληση; Μόνοι σας πρέπει να ασκήσετε καλλιέργεια. Για ποια μηνύματα μιλάτε; Είναι δυνατόν να αναζητάτε τέτοια πράγματα σε καλλιέργεια υψηλού επιπέδου; Ποιο το όφελος; Αυτά αφορούν μόνο αυτούς που ψάχνουν θεραπεία και υγεία.

 

Σε πολύ μικροσκοπικό επίπεδο το κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο από το γκονγκ που αναπτύσσετε, έχει ακριβώς την ίδια μορφή μ’ εσάς. Αφού φτάσετε «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου», θα καλλιεργήσετε το σώμα ενός Φο. Το γκονγκ αυτό θα πάρει τη μορφή ενός Φο. Είναι απίστευτα όμορφο και κάθεται πάνω σε λουλούδι λωτού. Κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο είναι έτσι. Το γκονγκ ενός ζώου όμως είναι κάτι σαν μικρές αλεπούδες ή φίδια και σε πολύ μικροσκοπικό επίπεδο τα λεπτά τους σωματίδια έχουν αυτή τη μορφή. Υπάρχει επίσης κάτι που ονομάζεται «μηνύματα». Μερικοί άνθρωποι ανακατεύουν τσάι και σας λένε να το πιείτε, διότι θεωρείται γκονγκ. Ένας καθημερινός άνθρωπος θέλει μόνο προσωρινά να ανακουφίσει τους πόνους του αναβάλλοντας και καταστέλλοντας την αρρώστιά του. Στο κάτω-κάτω ένας καθημερινός άνθρωπος είναι ένας καθημερινός άνθρωπος. Εμείς δεν ασχολούμαστε με το πώς αυτός κάνει το σώμα του άνω κάτω. Εσείς είστε ασκούμενοι. Γι’ αυτό σας τα λέω αυτά. Από εδώ και πέρα δεν πρέπει να κάνετε τέτοια πράγματα. Ποτέ μην αναζητάτε τέτοια πράγματα, όπως τα αποκαλούμενα «μηνύματα», αυτό ή εκείνο. Ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ ισχυρίζεται: «Σας δίνω μηνύματα και μπορείτε να τα λάβετε σε όλα τα μέρη της χώρας». Τι λαμβάνετε; Σας λέω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι και πολύ χρήσιμα. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι είναι καλά, είναι μόνο για θεραπεία και υγεία. Ως ασκούμενοι ωστόσο το γκονγκ μας προέρχεται από τη δική μας καλλιέργεια. Μηνύματα από άλλους ανθρώπους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το επίπεδό σας παρά μόνο να θεραπεύσουν αρρώστιες για καθημερινούς ανθρώπους. Πρέπει να διατηρείτε ορθό νου. Κανένας δεν μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια για άλλον. Μόνο όταν αληθινά ασκείτε καλλιέργεια οι ίδιοι για τον εαυτό σας μπορείτε να αναβαθμίσετε το επίπεδό σας.

 

Τότε τι σας έχω δώσει; Όλοι γνωρίζετε ότι πολλοί ασκούμενοί μας δεν έχουν ασκήσει ποτέ τσιγκόνγκ και τα σώματά τους κουβαλούν αρρώστιες. Παρ’ όλο που αρκετοί άνθρωποι έχουν ασκήσει τσιγκόνγκ για πολλά χρόνια, ακόμα παραμένουν στο επίπεδο του τσι χωρίς να έχουν αποκτήσει καθόλου γκονγκ. Βέβαια μερικοί έχουν θεραπεύσει ασθενείς χωρίς να γνωρίζουν πώς το έκαναν. Όταν σας μιλούσα για το ζήτημα της κατοχής από πνεύμα ή ζώο, ήδη αφαιρούσα τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα, όποια και αν ήταν, από τα σώματα των γνήσιων ασκούμενων του Ντάφα. Έτσι έχω αφαιρέσει όλα εκείνα τα πράγματα και μέσα και έξω από τα σώματά τους. Όταν εκείνοι που πραγματικά ασκούν καλλιέργεια μόνοι τους διαβάσουν αυτόν τον Ντάφα, θα καθαρίσω και τα δικά τους σώματα. Επιπλέον το περιβάλλον του σπιτιού σας πρέπει επίσης να καθαριστεί. Όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρέπει να πετάξετε εκείνη την πλακέτα πνευμάτων[70] για την αλεπού ή το κουνάβι που παλιότερα φυλάσσατε ευλαβικά. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί και δεν υπάρχουν πια. Επειδή θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, μπορούμε να διευκολύνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τον δρόμο σας και επομένως αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν για εσάς. Όμως αυτά γίνονται μόνο για τους πραγματικούς ασκούμενους. Φυσικά μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να ασκήσουν καλλιέργεια και μέχρι τώρα δεν έχουν καν καταλάβει τι είναι η καλλιέργεια. Αυτούς βέβαια δεν μπορούμε να τους φροντίσουμε. Φροντίζουμε μόνο τους πραγματικούς ασκούμενους.

 

Υπάρχει και ένας άλλος τύπος ανθρώπου. Στο παρελθόν μπορεί κάποιος να πληροφορήθηκε ότι είχε κατοχή από πνεύμα ή ζώο. Και ο ίδιος έτσι ένιωθε. Ωστόσο, ακόμα κι αφού του αφαιρέθηκε, το μυαλό του εξακολουθεί να ανησυχεί γι’ αυτό. Διαρκώς σκέφτεται ότι η κατάσταση αυτή ακόμα υπάρχει. Πιστεύει ότι το πνεύμα ή το ζώο είναι ακόμα εκεί. Είναι και αυτό μια προσκόλληση που αποκαλείται υποψία. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτός ο άνθρωπος μπορεί και πάλι να το φέρει στον εαυτό του. Πρέπει να εγκαταλείψει κάποιος αυτή την προσκόλληση, αφού η κατοχή πνεύματος ή ζώου δεν υπάρχει πια. Μερικοί άνθρωποι ήδη καθαρίστηκαν από αυτά τα πράγματα κατά τις προηγούμενες διαλέξεις. Έχω ήδη τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα για αυτούς – έχω αφαιρέσει ολοκληρωτικά την κατοχή από πνεύμα ή ζώο.

 

Η Σχολή του Τάο απαιτεί τα θεμέλια να τεθούν σε άσκηση χαμηλού επιπέδου. Το ουράνιο κύκλωμα, το νταντιέν[71] και κάποια άλλα πράγματα επίσης πρέπει να αναπτυχθούν. Εδώ θα σας εφοδιάσουμε με ένα Φάλουν, με τσίτζι[72] και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την άσκηση καλλιέργειας κ.λπ. – πάνω από δέκα χιλιάδες απ’ αυτούς. Θα σας δοθούν όλα, σαν να φυτεύονται σπόροι μέσα στο σώμα σας. Αφού αφαιρεθούν οι ασθένειές σας, θα κάνω όλα όσα χρειάζεται να γίνουν και θα σας δώσω όλα όσα πρέπει να δοθούν. Τότε θα μπορέσετε πραγματικά να συνεχίσετε την άσκηση καλλιέργειάς σας στη Σχολή μας μέχρι το τέλος. Διαφορετικά, αν δεν σας δώσω τίποτα, είναι μόνο για θεραπεία και υγεία. Ειλικρινά, μερικοί άνθρωποι δεν εκτιμούν το σίνσινγκ και θα ήταν καλύτερα να κάνουν γυμναστική.

 

Εάν ασκείτε πραγματικά καλλιέργεια, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας. Οι αυτοδίδαχτοι ασκούμενοι θα αποκτήσουν και εκείνοι τα ίδια πράγματα, αλλά πρέπει να είναι γνήσιοι ασκούμενοι. Όλα αυτά τα πράγματα τα δίνουμε στους πραγματικούς ασκούμενους. Έχω πει ότι πρέπει πραγματικά να σας αντιμετωπίσω σαν να είστε μαθητές μου. Εκτός αυτού, πρέπει να μελετάτε τον Φα των υψηλών επιπέδων πέρα για πέρα και να γνωρίζετε πώς να ασκήσετε καλλιέργεια. Θα διδαχτείτε και θα μάθετε και τις πέντε ασκήσεις όλες μαζί. Στο μέλλον θα μπορέσετε να φτάσετε σε πολύ υψηλό επίπεδο – τόσο υψηλό που ξεπερνά τη φαντασία σας. Εφόσον ασκείτε καλλιέργεια, δεν θα υπάρξει πρόβλημα να αποκτήσετε τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια. Διδάσκοντας αυτόν τον Φα, έχω ενσωματώσει διαφορετικά επίπεδα. Στη μελλοντική σας άσκηση καλλιέργειας στα διάφορα επίπεδα, πάντα θα τον βρίσκετε να αναλαμβάνει καθοδηγητικό ρόλο για εσάς.

 

Ως ασκούμενος το μονοπάτι της ζωής σας θα αλλάξει από εδώ και μπρος. Τα φάσεν μου θα το ανακαθορίσουν για εσάς. Πώς ανακαθορίζεται; Πόσα χρόνια ζωής έχει ακόμα ένας άνθρωπος; Ο ίδιος δεν το ξέρει. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αρρωστήσουν σοβαρά μετά από μισό ή έναν χρόνο ή μπορεί να είναι άρρωστοι για αρκετά χρόνια. Κάποιοι μπορεί να υποφέρουν από εγκεφαλική θρόμβωση ή άλλες αρρώστιες και να μην μπορούν να κινηθούν καθόλου. Πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια για το υπόλοιπο της ζωής σας; Πρέπει να τα κανονίσουμε όλα αυτά για εσάς, αποτρέποντας αυτά τα πράγματα από το να συμβούν. Ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε μόνο για πραγματικούς ασκούμενους. Δεν επιτρέπεται να γίνουν έτσι απερίσκεπτα για έναν καθημερινό άνθρωπο. Διαφορετικά είναι σαν να κάνουμε κακή πράξη. Για τους καθημερινούς ανθρώπους πράγματα όπως η γέννηση, τα γηρατειά, η ασθένεια και ο θάνατος, προκύπτουν όλα από καρμικές σχέσεις και δεν μπορούν να αλλάξουν κατά βούληση.

 

Θεωρούμε τους ασκούμενους ως τους πιο πολύτιμους ανθρώπους. Έτσι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνο για ασκούμενους. Πώς τα κάνουμε αυτά; Εάν ένας δάσκαλος έχει εξαιρετικές αρετές, δηλαδή εάν ένας δάσκαλος κατέχει εξαιρετικής ισχύος γκονγκ, αυτός ο δάσκαλος μπορεί να εξαλείψει το κάρμα σας. Εάν το επίπεδο ενέργειας του δασκάλου είναι υψηλό, μπορεί να εξαλείψει μεγάλο μέρος από το κάρμα σας. Εάν το επίπεδο ενέργειας του δασκάλου είναι χαμηλό, μπορεί να εξαλείψει μικρό μόνο μέρος από το κάρμα σας. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Θα συγκεντρώσουμε κάθε είδος από το κάρμα που έχετε στην υπόλοιπη ζωή σας και θα εξαλείψουμε ένα μέρος ή το μισό απ’ αυτό. Ακόμα και το μισό που απομένει είναι πιο ψηλό από ένα βουνό και δεν μπορείτε να το υπερνικήσετε. Άρα τι πρέπει να γίνει; Όταν επιτύχετε το Τάο, πολλοί άνθρωποι στο μέλλον θα επωφεληθούν. Έτσι πολλοί άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν ένα μέρος από το κάρμα σας. Φυσικά αυτό δεν είναι τίποτα γι’ αυτούς. Όσο για εσάς μέσα από την εξάσκηση θα αναπτύξετε πολλά όντα μέσα στο σώμα σας. Εκτός από το Κύριο και το Βοηθητικό σας Πνεύμα, πολλά ακόμα από τα «εγώ» σας, θα πάρουν ένα κομμάτι για εσάς. Δεν θα έχει απομείνει σχεδόν τίποτα για εσάς την ώρα που περνάτε τις δοκιμασίες. Αλλά, αν και δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα, είναι ακόμα τόσο πολύ που και πάλι δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Τότε τι άλλο πρέπει να γίνει; Θα διαιρεθεί σε πάρα πολλά κομμάτια για τις διάφορες φάσεις της άσκησης καλλιέργειάς σας. Όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας, να μεταμορφώσετε το κάρμα σας και να αυξήσετε το γκονγκ σας.

 

Το να ασκήσει κάποιος καλλιέργεια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω πει ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι κάτι έξω από τη σφαίρα του κοινού ανθρώπου και πιο δύσκολο από οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι υπερφυσικό; Επομένως οι απαιτήσεις από εσάς είναι υψηλότερες από οποιαδήποτε υπόθεση του καθημερινού ανθρώπου. Σαν ανθρώπινα όντα έχουμε Αρχέγονα Πνεύματα και το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται. Αφού το Αρχέγονο Πνεύμα σας δεν χάνεται, σκεφτείτε το όλοι: Δεν έκανε το Αρχέγονο Πνεύμα σας κακές πράξεις στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των προηγούμενων ζωών σας; Είναι πολύ πιθανό. Μπορεί να έχετε σκοτώσει, να χρωστάτε κάτι σε κάποιον, να εκμεταλλευτήκατε κάποιον, να βλάψατε ή να πληγώσατε κάποιον. Έτσι εάν αυτά είναι αλήθεια, την ώρα που ασκείτε καλλιέργεια εδώ, μπορούν να σας βλέπουν πολύ καθαρά από εκεί πέρα. Δεν τους νοιάζει εάν θεραπεύετε τις αρρώστιες σας και διατηρείστε υγιής, γιατί γνωρίζουν ότι έτσι το χρέος μόνο αναβάλλεται. Εάν δεν το πληρώσετε τώρα, θα το πληρώσετε αργότερα και μάλιστα αργότερα θα το πληρώσετε και πιο ακριβά. Οπότε δεν ανησυχούν εάν δεν πληρώσετε προς το παρόν.

 

Όταν όμως πείτε ότι θα ασκήσετε καλλιέργεια, δεν θα σας αφήσουν να το κάνετε. «Θέλεις να ασκήσεις καλλιέργεια και να φύγεις. Όταν θα έχεις αναπτύξει γκονγκ, δεν θα μπορούμε να σε φτάσουμε ή να σε αγγίξουμε». Δεν θα το αφήσουν να συμβεί και θα δοκιμάσουν τα πάντα να σας σταματήσουν από την άσκηση καλλιέργειας. Συνεπώς θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να σας εμποδίσουν. Θα έρθουν ακόμα και να σας σκοτώσουν στα αλήθεια. Φυσικά δεν θα κοπεί το κεφάλι σας, ενώ κάθεστε σε διαλογισμό. Αυτό είναι αδύνατον, γιατί –ό,τι κι αν γίνει– πρέπει να υπακούει στις συνθήκες της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Ίσως όμως, μόλις πατήσετε έξω από την πόρτα σας, να σας χτυπήσει αυτοκίνητο ή μπορεί να πέσετε από ένα κτίριο ή να συναντήσετε άλλους κινδύνους. Τέτοια πράγματα μπορεί να συμβούν και θα είναι πολύ επικίνδυνα. Η γνήσια άσκηση καλλιέργειας δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαντάζεστε. Νομίζετε ότι εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια θα μπορέσετε να το κατορθώσετε; Με το που θα θελήσετε ειλικρινά να ασκήσετε καλλιέργεια, την ίδια στιγμή η ζωή σας θα βρεθεί σε κίνδυνο και το ζήτημα αυτό θα σας απασχολήσει αμέσως. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν τολμούν να καθοδηγήσουν μαθητές προς τα ανώτερα επίπεδα. Γιατί; Διότι δεν μπορούν να φροντίσουν αυτό το ζήτημα και δεν μπορούν να σας προστατέψουν.

 

Στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί που δίδασκαν το Τάο. Μπορούσαν να διδάξουν μόνο έναν μαθητή και σχεδόν το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να φροντίσουν έναν μαθητή. Για να το κάνει όμως σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, ένας μέσος άνθρωπος δεν θα το τολμούσε. Αλλά, όπως σας έχουμε πει, εγώ μπορώ να το κάνω επειδή έχω αμέτρητα φάσεν που κατέχουν τις πανίσχυρες θεϊκές δυνάμεις μου. Μπορούν να καταδείξουν εξαιρετικές υπερφυσικές δυνάμεις – τις πανίσχυρες δυνάμεις του Φα. Εκτός αυτού, αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην επιφάνεια. Δεν ήμουν απερίσκεπτος όταν βγήκα στο κοινό. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα που παρακολουθούν αυτό το γεγονός. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα διδάξουμε έναν ορθό τρόπο στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. Γι’ αυτόν τον λόγο κάνοντάς το δεν επιτρέπουμε τίποτα να πάει στραβά. Εάν πραγματικά ακολουθήσετε τον ορθό τρόπο στην άσκηση καλλιέργειας, κανείς δεν θα τολμήσει να σας κάνει κάτι κατά βούληση. Εκτός αυτού, έχετε την προστασία των φάσεν μου και δεν θα βρεθείτε σε κανένα κίνδυνο.

 

Αυτό που χρωστάτε πρέπει να ξεπληρωθεί. Άρα κάποια επικίνδυνα πράγματα είναι δυνατόν να συμβούν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Όμως όταν αυτά τα πράγματα συμβούν δεν θα φοβηθείτε και ούτε θα επιτραπεί να διατρέξετε πραγματικό κίνδυνο. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Όταν δίδασκα στο Πεκίνο, μια ασκούμενη διέσχιζε τον δρόμο με το ποδήλατό της. Σε μια στροφή του δρόμου, ένα πολυτελές αυτοκίνητο ήρθε και χτύπησε αυτή την ασκούμενη, μια γυναίκα πάνω από πενήντα ετών. Η σύγκρουση ήταν απότομη και πολύ δυνατή. Το κεφάλι της χτύπησε με κρότο πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου. Εκείνη τη στιγμή τα πόδια της ασκούμενης ήταν ακόμα πάνω στα πετάλια του ποδηλάτου. Παρ’ όλο που το κεφάλι της είχε χτυπηθεί, δεν ένιωσε κανένα πόνο. Όχι μόνο δεν αισθάνθηκε πόνο, αλλά ούτε μάτωσε ούτε πρήστηκε. Ο οδηγός φοβήθηκε πάρα πολύ και βγήκε γρήγορα από το αυτοκίνητο. Αμέσως τη ρώτησε εάν ήταν τραυματισμένη και της πρότεινε να πάνε στο νοσοκομείο. Αυτή απάντησε ότι ήταν εντάξει. Βέβαια αυτή η ασκούμενη είχε πολύ υψηλού επιπέδου σίνσινγκ και δεν θα έβαζε τον οδηγό σε προβλήματα. Είπε ότι όλα ήταν εντάξει, αν και η σύγκρουση άφησε ένα μεγάλο κοίλωμα στο αυτοκίνητο.

 

Πράγματα σαν κι αυτό έρχονται να πάρουν τη ζωή σας. Αλλά δεν θα κινδυνεύσετε. Την τελευταία φορά που οργανώσαμε σεμινάριο στο πανεπιστήμιο του Τζιλίν, ένας ασκούμενος περπατούσε με το ποδήλατό του. Διερχόμενος από την κύρια είσοδο του πανεπιστημίου του Τζιλίν και φτάνοντας στη μέση του δρόμου, τον στρίμωξαν ξαφνικά δύο αυτοκίνητα. Σχεδόν τον χτύπησαν, αλλά δεν φοβήθηκε καθόλου. Συνήθως όταν συναντάμε τέτοια πράγματα δεν φοβόμαστε. Εκείνη τη στιγμή τα αυτοκίνητα σταμάτησαν και δεν συνέβη τίποτα.

 

Υπήρξε ένα παρόμοιο περιστατικό στο Πεκίνο. Τον χειμώνα σκοτεινιάζει πολύ νωρίς και ο κόσμος πάει νωρίς για ύπνο. Οι δρόμοι ήταν πολύ ήσυχοι. Ούτε ψυχή δε φαινόταν. Ένας ασκούμενος πήγαινε σπίτι με το ποδήλατό του. Μπροστά του ήταν μόνο ένα τζιπ. Ξαφνικά το τζιπ φρέναρε. Αυτός δεν το αντιλήφθηκε και συνέχισε να προχωράει, με το κεφάλι κάτω. Ξαφνικά το τζιπ άρχισε να κάνει όπισθεν με πολύ υψηλή ταχύτητα. Εάν έπεφτε πάνω του και με τόση ταχύτητα, σίγουρα θα του έπαιρνε τη ζωή. Ακριβώς πριν να συγκρουστούν, μια δύναμη ξαφνικά τράβηξε το ποδήλατό του προς τα πίσω περισσότερο από μισό μέτρο και το τζιπ σταμάτησε απότομα στη ρόδα του ποδηλάτου του. Ίσως ο οδηγός του τζιπ να κατάλαβε ότι κάποιος ήταν πίσω του. Αυτός ο ασκούμενος δεν φοβήθηκε εκείνη τη στιγμή. Όλοι αυτοί που τους συνέβησαν τέτοια περιστατικά εκείνη την ώρα δεν ήταν καθόλου φοβισμένοι, αν και μπορεί να ήταν αργότερα. Το πρώτο πράγμα που του ήρθε στο μυαλό ήταν «Ωωω! Ποιος με τράβηξε πίσω; Πρέπει να τον ευχαριστήσω». Όταν γύρισε για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, δεν είδε κανέναν τριγύρω, ο δρόμος ήταν πολύ ήσυχος. Αμέσως κατάλαβε: «Ήταν ο Δάσκαλος που με προστάτεψε!».

 

Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στην Τσάνγκτσουν[73]. Ένα κτίριο ήταν υπό κατασκευή κοντά στο σπίτι ενός ασκούμενου. Σήμερα τα κτίρια χτίζονται πολύ ψηλά και η σκαλωσιά ήταν κατασκευασμένη με σιδερένιους στύλους που είναι πέντε εκατοστά σε διάμετρο και τέσσερα μέτρα σε μήκος. Αφού περπάτησε λίγη απόσταση από το σπίτι του, ένας σιδερένιος στύλος έπεσε κάθετα από το πολυώροφο κτίριο στο κεφάλι του. Ο κόσμος στο δρόμο έμεινε έκπληκτος. Αυτός είπε: «Ποιος με κτύπησε ελαφρά στο κεφάλι;». Νόμισε ότι κάποιος τον είχε κτυπήσει φιλικά στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή γύρισε και είδε ένα μεγάλο Φάλουν να περιστρέφεται πάνω από το κεφάλι του. Ο σιδερένιος στύλος είχε ολισθήσει κατά μήκος του κεφαλιού του και είχε καρφωθεί στο έδαφος, χωρίς να πέσει κάτω. Εάν πράγματι είχε καρφωθεί σε ένα ανθρώπινο σώμα –σκεφτείτε το όλοι– θα διαπερνούσε το σώμα του σαν να τρυπούσε λουκούμι αφού ήταν τόσο βαρύς. Ήταν πολύ επικίνδυνο.

 

Υπάρχουν τόσα πολλά τέτοια περιστατικά που πρακτικά είναι αμέτρητα. Και όμως κανένας κίνδυνος δεν έχει προκύψει. Δεν θα συναντήσουν όλοι τέτοιου είδους πράγματα, αλλά μερικοί θα τα συναντήσουν. Είτε τα συναντήσετε είτε όχι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα διατρέξετε κανένα κίνδυνο. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Μερικοί ασκούμενοι δεν ακολουθούν τις προϋποθέσεις του σίνσινγκ, αφού εκτελούν μόνο τις ασκήσεις χωρίς να καλλιεργούν το σίνσινγκ τους. Αυτοί δεν μπορεί να θεωρηθούν ασκούμενοι.

 

Όσο για το τι σας έχει δώσει ο δάσκαλος, αυτά είναι όσα σας έχω δώσει. Το φάσεν μου θα σας προστατεύει συνεχώς μέχρι να είστε σε θέση να προστατέψετε οι ίδιοι τον εαυτό σας. Τότε θα ασκείτε καλλιέργεια Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου και θα έχετε ήδη επιτύχει το Τάο. Όμως πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας πραγματικό ασκούμενο και τότε θα μπορέσετε να τα καταφέρετε. Ήταν ένας άνθρωπος που περπατούσε στον δρόμο με το βιβλίο μου στο χέρι του φωνάζοντας: «Έχω την προστασία του Δασκάλου Λι, και δεν φοβάμαι μη χτυπηθώ από αυτοκίνητο». Αυτό ήταν υπονόμευση του Ντάφα. Τέτοιου είδους άνθρωπος δεν θα προστατευτεί. Στην πραγματικότητα ένας αληθινός ασκούμενος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.

Ενεργειακό Πεδίο

Την ώρα που ασκούμαστε υπάρχει ένα πεδίο γύρω μας. Τι πεδίο είναι αυτό; Μερικοί το αποκαλούν πεδίο του τσι ή μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο. Στην πραγματικότητα είναι λάθος όπως και αν το αποκαλέσετε, αφού η ύλη που περιέχεται σ’ αυτό το πεδίο είναι πάρα πολύ πλούσια. Σχεδόν κάθε είδος ύλης που υπάρχει σε όλες τις διαστάσεις του σύμπαντός μας περιλαμβάνεται σ’ αυτό το γκονγκ. Είναι πιο σωστό να το αποκαλούμε ενεργειακό πεδίο, γι’ αυτό και το αποκαλούμε ενεργειακό πεδίο.

 

Όμως τι μπορεί να κάνει αυτό το πεδίο; Όπως όλοι γνωρίζετε, οι ασκούμενοί μας αυτού του ορθού τρόπου έχουν αυτή την αίσθηση: Επειδή αυτό προέρχεται από καλλιέργεια ορθού τρόπου, είναι καλοκάγαθο και συνταυτίζεται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν. Επομένως την ώρα που κάθονται εκεί σ’ αυτό το πεδίο, όλοι οι ασκούμενοί μας μπορούν να το αισθανθούν και ο νους τους είναι απαλλαγμένος από κακές σκέψεις. Εκτός αυτού, όταν κάθονται εκεί πολλοί ασκούμενοι ούτε καν σκέφτονται να καπνίσουν. Νιώθουν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και γαλήνης που είναι πολύ αναπαυτική. Αυτή είναι η ενέργεια που φέρει ένας ασκούμενος του ορθού τρόπου και αυτή είναι η επίδρασή της μέσα στον χώρο αυτού του πεδίου. Αργότερα, μετά απ’ αυτό το σεμινάριο, οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε γκονγκ – πραγματικά θα έχετε γκονγκ. Επειδή αυτό που σας διδάσκω είναι καλλιέργεια ορθού τρόπου, θα πρέπει και εσείς να εφαρμόσετε αυτό το πρότυπο του σίνσινγκ στον εαυτό σας. Όσο ασκείτε αδιάκοπα και ακολουθείτε τις απαιτήσεις μας για το σίνσινγκ στην καλλιέργεια, η ενέργειά σας βαθμιαία θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

 

Διδάσκουμε τη σωτηρία και των εαυτών μας και των άλλων, όπως επίσης και όλων των όντων. Έτσι, όταν το Φάλουν περιστρέφεται προς τα μέσα, σώζει τον ίδιο τον άνθρωπο, ενώ όταν περιστρέφεται προς τα έξω, σώζει τους άλλους. Όταν περιστρέφεται προς τα έξω, εκπέμπει ενέργεια και μπορεί να ωφελήσει τους άλλους. Κατά αυτόν τον τρόπο, όσοι βρίσκονται μέσα στην εμβέλεια του ενεργειακού σας πεδίου θα ωφεληθούν και μπορεί να αισθανθούν πολύ άνετα. Είτε βρίσκεστε στο δρόμο και περπατάτε, είτε στον χώρο εργασίας ή στο σπίτι, μπορεί να έχετε αυτή την επίδραση στους άλλους. Άνθρωποι εντός του πεδίου σας μπορεί, χωρίς να το ξέρετε καν, να θεραπευθούν από τις αρρώστιές τους, αφού αυτό το πεδίο μπορεί να διορθώσει όλες τις ανώμαλες καταστάσεις. Ένα ανθρώπινο σώμα δεν πρέπει να αρρωσταίνει, αφού η αρρώστια είναι μια αφύσικη κατάσταση. Αυτό μπορεί να επανορθώσει αυτή την αφύσικη κατάσταση. Όταν ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος σκέφτεται κάτι κακό, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει αυτές τις σκέψεις του λόγω της ισχυρής επίδρασης του πεδίου σας – μπορεί να μη θέλει πια να κάνει την κακή πράξη. Ίσως ένας άνθρωπος θέλει να βλαστημήσει κάποιον. Ξαφνικά, μπορεί να αλλάξει τη σκέψη του και να μη θέλει να βλαστημήσει. Μόνο το ενεργειακό πεδίο από άσκηση καλλιέργειας ορθού τρόπου μπορεί να έχει αυτή την επίδραση. Γι’ αυτό στο παρελθόν υπήρχε ένα ρητό στον Βουδισμό: «Το Φως του Φο φωτίζει παντού και διορθώνει όλες τις ανωμαλίες». Αυτό ακριβώς σημαίνει.

Πώς Πρέπει οι Ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα να Διαδίδουν την Εξάσκηση;

Μετά το σεμινάριο πολλοί ασκούμενοί μας πιστεύουν ότι αυτή η μέθοδος είναι πολύ καλή και θέλουν να τη μεταδώσουν στους συγγενείς και τους φίλους τους. Ναι, όλοι μπορείτε να τη διαδώσετε και να τη μεταφέρετε σε οποιονδήποτε. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να δηλώσουμε σε όλους. Έχουμε δώσει σε όλους σας τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορούν να μετρηθούν ή να αξιολογηθούν με χρήματα. Γιατί σας τα δίνω; Είναι για την καλλιέργειά σας. Μπορούν να σας δοθούν μόνο εάν ασκείτε καλλιέργεια. Με άλλα λόγια, όταν διαδίδετε την εξάσκηση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πράγματα για να επιδιώξετε φήμη και ιδιοτέλεια. Έτσι δεν μπορείτε να οργανώνετε σεμινάρια και να μαζεύετε δίδακτρα όπως κάνω εγώ. Πρέπει να τυπώσουμε βιβλία και ύλη και να ταξιδέψουμε για να διδάξουμε την εξάσκηση. Όλα αυτά είναι έξοδα και χρειάζεται να μπορούμε να τα καλύψουμε. Παρ’ όλα αυτά τα δίδακτρά μας είναι τα χαμηλότερα στη χώρα, ενώ αυτά που μεταδίδουμε είναι τα ανώτερα. Πραγματικά οδηγούμε τους ανθρώπους προς τα ανώτερα επίπεδα. Όλοι το γνωρίζετε αυτό από την ίδια την εμπειρία σας. Σαν ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα, όταν διαδίδετε την εξάσκηση στο μέλλον έχουμε δύο απαιτήσεις από εσάς.

 

Η πρώτη είναι ότι δεν επιτρέπεται να πάρετε χρήματα. Σας έχουμε δώσει τόσα πολλά πράγματα, πλην όμως δεν είναι για να κάνετε περιουσία ή να επιδιώξετε φήμη. Αντίθετα, είναι για τη σωτηρία σας και για να έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε καλλιέργεια. Εάν πάρετε χρήματα, το φάσεν μου θα πάρει όλα όσα σας δόθηκαν και δεν θα είστε πια ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα. Αυτό που θα έχετε διαδώσει δεν θα είναι το Φάλουν Ντάφα μας. Όταν το διαδίδετε δεν πρέπει να επιδιώκετε φήμη και προσωπικό κέρδος, παρά μόνο να εξυπηρετείτε τους άλλους εθελοντικά. Οι ασκούμενοί μας συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο πανεθνικά και οι βοηθοί από διάφορες περιοχές έχουν οι ίδιοι δώσει αυτό το παράδειγμα. Εάν θέλετε να μάθετε τη μέθοδό μας, μπορείτε να έρθετε, εφόσον το θέλετε. Εμείς μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας και δεν θα σας ζητήσουμε καθόλου χρήματα.

 

Η δεύτερη απαίτηση είναι ότι δεν πρέπει να προσθέσετε προσωπικά πράγματα στο Ντάφα. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των ασκήσεων, άσχετα από το αν το Τρίτο Μάτι σας είναι ανοιχτό, αν έχετε δει κάτι ή έχετε αναπτύξει κάποιες Εξαιρετικές Ικανότητες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που έχετε δει για να εξηγήσετε το Φάλουν Ντάφα μας. Αυτό το λίγο που έχετε δει δεν είναι τίποτα και απέχει πολύ από το πραγματικό νόημα του Φα που εμείς διδάσκουμε. Έτσι όταν διαδίδετε τον Φα στο μέλλον, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μ’ αυτό το ζήτημα. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα αρχικά πράγματα του Φάλουν Ντάφα μας θα παραμείνουν αμετάβλητα.

 

Επιπλέον, κανείς δεν επιτρέπεται να διδάξει τη μέθοδο κατά τον τρόπο που το κάνω εγώ και κανείς από εσάς δεν επιτρέπεται να διδάξει τον Φα με διαλέξεις μεγάλης κλίμακας, όπως κάνω εγώ. Δεν μπορείτε να διδάξετε τον Φα. Και αυτό επειδή αυτό που διδάσκω εγώ είναι εξαιρετικά εμβριθές και εκτεταμένο και έχει ενσωματωμένα πράγματα των υψηλών επιπέδων. Εσείς ασκείτε καλλιέργεια σε διάφορα επίπεδα. Μελλοντικά και ενώ θα έχετε προοδεύσει, ακούγοντας πάλι αυτή την ηχογράφηση, θα συνεχίζετε να αναβαθμίζεστε. Καθώς θα συνεχίζετε να την ακούτε, διαρκώς θα αποκτάτε νέα κατανόηση και νέα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει περισσότερο με το διάβασμα αυτού του βιβλίου. Στη διδασκαλία μου περιλαμβάνω πολύ εμβριθή πράγματα από τα υψηλά επίπεδα – έτσι αυτός ο Φα δεν είναι κάτι που εσείς μπορείτε να διδάξετε. Δεν επιτρέπεται επίσης να τον μεταφέρετε χρησιμοποιώντας τα δικά μου αρχικά λόγια ως δικά σας, διαφορετικά είναι λογοκλοπή του Φα. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά μου λόγια, προσθέτοντας ότι έτσι το λέει ο Δάσκαλος Λι ή έτσι είναι γραμμένο στο βιβλίο. Μόνο έτσι μπορείτε να το λέτε. Γιατί; Γιατί όταν το πείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο θα φέρει τη δύναμη του Ντάφα. Δεν μπορείτε να διαδίδετε πράγματα που εσείς καταλαβαίνετε σαν Φάλουν Ντάφα. Διαφορετικά, αυτό που μεταδίδετε δεν είναι Φάλουν Ντάφα και αυτό που κάνετε ισοδυναμεί με υπονόμευση του Φάλουν Ντάφα μας. Λέγοντας κάτι με βάση τις δικές σας ιδέες και αντιλήψεις, να ξέρετε πως δεν είναι ο Φα και δεν μπορεί να σώσει κόσμο. Ούτε θα έχει καμιά επίδραση. Γι’ αυτό κανείς άλλος δεν μπορεί να διδάξει αυτόν τον Φα.

 

Ο τρόπος να μεταδώσετε αυτή την πρακτική είναι να παίξετε τις ηχογραφήσεις ή τις βιντεοκασέτες για τους μαθητές στις τοποθεσίες εξάσκησης ή σε εκπαιδευτικούς τόπους και τότε οι βοηθοί μπορούν να τους διδάξουν τις ασκήσεις. Μπορείτε να οργανώνετε ομαδικές συναντήσεις για να επικοινωνείτε, να συζητάτε και να μοιράζεστε πράγματα ο ένας με τον άλλον. Απαιτούμε από εσάς να το κάνετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Επίσης κάτι άλλο – δεν μπορείτε να αποκαλείτε έναν ασκούμενο (μαθητή) που μεταδίδει το Φάλουν Ντάφα «Δάσκαλο» ή «Σίφου», αφού υπάρχει μόνο ένας δάσκαλος στο Ντάφα. Όλοι οι ασκούμενοι είναι μαθητές, ανεξάρτητα από το πότε άρχισαν να ασκούνται.

 

Όταν διαδίδετε την εξάσκηση, μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «ο Δάσκαλος μπορεί να τοποθετήσει Φάλουν και να ρυθμίσει τα σώματα των ανθρώπων, εμείς όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Δεν πειράζει. Σας έχω ήδη πει ότι πίσω από κάθε ασκούμενο υπάρχει το φάσεν μου και όχι μόνο ένα. Συνεπώς το φάσεν μου θα φροντίσει αυτά τα πράγματα. Όταν εσείς μεταδίδετε την εξάσκηση σε έναν άνθρωπο, αμέσως θα λάβει Φάλουν, εάν έχει προκαθορισμένη σχέση. Εάν δεν έχει καλή προκαθορισμένη σχέση, μπορεί να το αποκτήσει βαθμιαία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εξάσκησης και αφού το σώμα του έχει ρυθμιστεί. Το φάσεν μου θα τον βοηθήσει να ρυθμίσει το σώμα του. Εκτός αυτών των πραγμάτων, σας λέω ότι όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει τον Φα και την πρακτική διαβάζοντας το βιβλίο μου, βλέποντας τις βιντεοκασέτες μου ή ακούγοντας τις ηχογραφήσεις μου και εάν αυτός ειλικρινά θεωρεί τον εαυτό του ασκούμενο, τότε θα λάβει κι αυτός τα πράγματα που του αξίζουν.

 

Δεν επιτρέπουμε στους ασκούμενούς μας να θεραπεύουν ασθενείς, αφού οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα απαγορεύεται να θεραπεύουν αρρώστιες για άλλους ανθρώπους. Εμείς σας τα διδάσκουμε όλα αυτά, για να υψωθείτε στην καλλιέργεια κι όχι να σας αφήσουμε να αναπτύξετε προσκολλήσεις ή να καταστρέψετε το ίδιο σας το σώμα. Οι τοποθεσίες όπου ασκούμαστε εμείς είναι καλύτερες από οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία άσκησης τσιγκόνγκ. Θα είναι καλύτερα για σας να έρχεστε να ασκείστε στις τοποθεσίες άσκησής μας, παρά να θεραπεύετε οι ίδιοι την αρρώστιά σας. Τα φάσεν μου κάθονται σε κύκλο και πάνω από την τοποθεσία εξάσκησης βρίσκεται μια ασπίδα επάνω στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο Φάλουν. Ένα μεγάλο φάσεν προστατεύει την τοποθεσία πάνω από την ασπίδα. Αυτή η τοποθεσία δεν είναι μια συνηθισμένη τοποθεσία ούτε τόπος για μια συνηθισμένη εξάσκηση τσιγκόνγκ. Είναι τοποθεσία για άσκηση καλλιέργειας. Πολλοί από τους ασκούμενούς μας με υπερφυσικές δυνάμεις έχουν δει ότι αυτή η τοποθεσία του Φάλουν Ντάφα είναι προστατευμένη με κόκκινο φως – γύρω-γύρω είναι παντού κόκκινη.

 

Το φάσεν μου έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει κατευθείαν Φάλουν για έναν ασκούμενο, αλλά δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις προσκολλήσεις σας. Όταν διδάσκετε τις ασκήσεις σε έναν άνθρωπο μπορεί να πει, «Α, τώρα έχω ένα Φάλουν». Είναι λάθος να πιστεύετε ότι έχει τοποθετηθεί από εσάς. Δεν είναι έτσι. Σας το λέω αυτό για να μην αναπτύξετε αυτή την προσκόλληση. Όλα πραγματοποιούνται από τα φάσεν μου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα μας πρέπει να διαδίδουν την εξάσκηση.

 

Οποιοσδήποτε προσπαθήσει να αλλάξει τις ασκήσεις του Φάλουν Ντάφα βλάπτει τον Ντάφα και αυτή τη Σχολή εξάσκησης. Μερικοί άνθρωποι έχουν μετατρέψει τις οδηγίες των ασκήσεων σε στίχους και αυτό είναι απολύτως ανεπίτρεπτο. Ένας γνήσιος τρόπος καλλιέργειας πάντα έχει τις ρίζες του πίσω σε προϊστορικούς χρόνους. Έχει κληρονομηθεί από πάρα πολύ μακρινή εποχή και έχει καλλιεργήσει επιτυχημένα αμέτρητα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα. Κανένας δεν τολμά να αλλάξει το παραμικρό απ’ αυτόν. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο σ’ αυτή την «Τελική Περίοδο του Ντάρμα» που ζούμε. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν συμβεί ποτέ άλλοτε καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας. Όλοι σας πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μ’ αυτό το ζήτημα.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Απώλεια και Κέρδος

Στην κοινότητα των καλλιεργητών συχνά αναφέρεται η σχέση μεταξύ απώλειας και κέρδους. Αυτό συζητιέται ακόμη και μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Πώς πρέπει οι ασκούμενοί μας να αντιμετωπίζουν την απώλεια και το κέρδος; Όχι βέβαια όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Αυτό που οι συνηθισμένοι άνθρωποι θέλουν είναι το προσωπικό κέρδος και πώς να ζήσουν καλά και άνετα. Οι ασκούμενοί μας όχι μόνο δεν είναι έτσι, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Εμείς δεν αναζητάμε αυτά που οι καθημερινοί άνθρωποι επιθυμούν. Αντίθετα, αυτό που λαμβάνουμε είναι κάτι που οι καθημερινοί άνθρωποι –ακόμη κι αν θέλουν– δεν μπορούν να το αποκτήσουν παρά μόνο μέσα από άσκηση καλλιέργειας.

 

Η απώλεια στην οποία συνήθως εμείς αναφερόμαστε δεν είναι κάτι περιορισμένο. Όταν κάποιος μιλά για απώλεια, έχει στο μυαλό του τη δωρεά χρημάτων, τη βοήθεια σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη ή την ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο στο δρόμο. Κι αυτά βέβαια είναι μια μορφή απώλειας, όμως αφορούν αποκλειστικά και μόνο χρήματα ή κάποια ιδιοκτησία. Δηλαδή όταν κάποιον δεν τον απασχολούν και τόσο αυτά τα πράγματα. Η εγκατάλειψη περιουσίας βέβαια είναι μια πλευρά της απώλειας και μάλιστα μια σχετικά μεγάλη πλευρά. Αλλά η απώλεια στην οποία εμείς αναφερόμαστε δεν περιορίζεται σ’ αυτό το στενό πλαίσιο. Ως ασκούμενοι, στην πορεία της καλλιέργειάς μας έχουμε τόσες πολλές προσκολλήσεις που πρέπει να εγκαταλείψουμε, όπως η νοοτροπία της επίδειξης, η ζήλια, η ανταγωνιστική νοοτροπία και ο φανατισμός. Πολλές και διάφορες προσκολλήσεις πρέπει να χαθούν. Γι’ αυτόν τον λόγο η απώλεια για την οποία εμείς μιλάμε έχει ευρύτερη έννοια. Καθόλη τη διάρκεια της πορείας της καλλιέργειας πρέπει να χάσουμε όλες τις προσκολλήσεις και τις διάφορες επιθυμίες των καθημερινών ανθρώπων.

 

Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: «Ασκούμε καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους. Αν χάσουμε τα πάντα, δεν θα γίνουμε το ίδιο με μοναχούς και μοναχές; Φαίνεται αδύνατο να χάσουμε τα πάντα». Στη Σχολή μας αυτοί που ασκούν καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων απαιτείται να ασκήσουν καλλιέργεια ακριβώς μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και να προσαρμοστούν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην πραγματικότητα κανείς δεν σας ζητά να χάσετε οτιδήποτε υλικό. Δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η θέση σας ή πόσο μεγάλη περιουσία έχετε. Το κλειδί είναι εάν μπορείτε να εγκαταλείψετε αυτή την προσκόλληση.

 

Η δική μας Σχολή εξάσκησης στοχεύει κατευθείαν στο νου σας. Η ουσία είναι όταν προκύπτουν ζητήματα προσωπικού κέρδους ή συγκρούσεις με άλλους, να μπορείτε να τα παίρνετε ελαφρά και να μην πολυνοιάζεστε. Η άσκηση καλλιέργειας σε ναούς ή σε μακρινά βουνά και δάση κόβει εντελώς την επαφή σας με την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, εξαναγκάζοντάς σας να χάσετε τις προσκολλήσεις των καθημερινών ανθρώπων και να απαρνηθείτε οποιαδήποτε υλικά οφέλη, με σκοπό να μπορέσετε να τα εγκαταλείψετε. Αυτός όμως που ασκείται ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους δεν ακολουθεί αυτό το μονοπάτι. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ ζει σ’ αυτό το κοινό ανθρώπινο περιβάλλον, δεν θα πρέπει να πολυνοιάζεται γι’ αυτά. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Είναι όμως παράλληλα και το πιο σημαντικό στη δική μας Σχολή εξάσκησης. Άρα η απώλεια στην οποία αναφερόμαστε είναι απώλεια σε ευρεία κι όχι σε περιορισμένη έννοια. Έτσι λοιπόν μιλώντας για καλές πράξεις ή ελεημοσύνη ρίξτε μια ματιά στους ζητιάνους της σημερινής εποχής. Μερικοί απ’ αυτούς που βλέπετε στο δρόμο είναι επαγγελματίες και μπορεί να έχουν περισσότερα χρήματα από εσάς. Πρέπει να εστιάζουμε στα πιο σημαντικά πράγματα κι όχι να στεκόμαστε στα επουσιώδη. Πρέπει να ασκούμε την καλλιέργειά μας ανοιχτά και με αξιοπρέπεια. Είναι μια διαδικασία όπου θα χάνουμε πράγματα – αυτά που πραγματικά όμως χάνουμε είναι τα άσχημα πράγματα.

 

Τα ανθρώπινα πλάσματα συνήθως πιστεύουν ότι όλα όσα επιδιώκουν είναι καλά. Στην πραγματικότητα, βλέποντάς το από ένα υψηλό επίπεδο, όλα αυτά είναι για να ικανοποιήσουν τα κεκτημένα τους συμφέροντα ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Στη θρησκεία λέγεται ότι ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα ή πόσο υψηλή θέση έχετε, είναι μόνο για μερικές δεκαετίες. Κανείς δεν μπορεί να τα φέρει με τη γέννηση ή να τα πάρει μαζί του με τον θάνατο. Γιατί είναι τόσο πολύτιμο το γκονγκ; Επειδή αναπτύσσεται κατευθείαν επάνω στο σώμα του Αρχέγονου Πνεύματός σας και μπορείτε να το φέρετε με τη γέννηση και να το πάρετε με τον θάνατο. Επιπλέον προσδιορίζει άμεσα τη Θέση Καρπού σας στην καλλιέργεια και έτσι είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί. Με άλλα λόγια, αυτό που χάνετε είναι κάτι κακό κι έτσι μπορείτε να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό. Τότε τι κερδίζετε; Την αναβάθμιση του επιπέδου σας. Τελικά επιτυγχάνετε τον Ορθό Καρπό και ολοκληρώνετε την καλλιέργεια, λύνοντας το βασικό ζήτημα. Βέβαια δεν θα είναι εύκολο για εσάς να εγκαταλείψετε αμέσως τις κάθε είδους επιθυμίες των καθημερινών ανθρώπων και να φτάσετε το πρότυπο ενός πραγματικού ασκούμενου, αφού παίρνει χρόνο για να το καταφέρετε. Ακούγοντάς με να λέω ότι παίρνει χρόνο μπορεί να πείτε: «ο Δάσκαλος μάς είπε να προχωρήσουμε αργά, αφού παίρνει χρόνο» και έτσι να προχωρήσετε αργά. Αυτό δεν επιτρέπεται! Πρέπει να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας, αν και σας επιτρέπουμε να αναβαθμίζεστε βαθμιαία. Αν μπορούσατε να το καταφέρετε αυτό κατευθείαν σήμερα, θα ήσασταν ήδη ένας Φο. Συνεπώς δεν είναι ρεαλιστικό. Θα μπορέσετε να το επιτύχετε βαθμιαία.

 

Αυτό που χάνουμε είναι πράγματι κάτι κακό. Τι είναι; Είναι κάρμα και το κάρμα πάει χέρι-χέρι με τις διάφορες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Για παράδειγμα, οι καθημερινοί άνθρωποι έχουν όλων των ειδών τις κακές σκέψεις. Για το συμφέρον τους διαπράττουν διάφορες αδικίες και έτσι αποκτούν αυτή τη μαύρη ουσία, το κάρμα. Αυτό –το κάρμα– συνδέεται κατευθείαν με τον νου μας. Για να εξαλείψετε αυτό το αρνητικό πράγμα, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη σκέψη σας.

Μεταμόρφωση του Κάρμα

Υπάρχει μια διαδικασία μετατροπής μεταξύ της λευκής και της μαύρης ουσίας. Όταν συμβαίνει μια διαμάχη μεταξύ ανθρώπων, συμβαίνει και αυτή η διαδικασία μετατροπής. Όταν ένας κάνει μια καλή πράξη, λαμβάνει τη λευκή ουσία ντε. Όταν ένας κάνει μια κακή πράξη, λαμβάνει τη μαύρη ουσία κάρμα. Υπάρχει επίσης και κληρονομική διαδικασία. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει: «Είναι μήπως επειδή έκανε άσχημα πράγματα, όταν ήταν πιο νέος, στη ζωή του;». Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, γιατί το κάρμα δεν συσσωρεύεται από μια μόνο ζωή. Η κοινότητα των καλλιεργητών πιστεύει ότι το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται. Εφόσον το Αρχέγονο Πνεύμα δεν χάνεται, είναι πιθανόν κάποιος να είχε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις πριν απ’ αυτή τη ζωή. Έτσι μπορεί να χρωστούσε κάτι σε κάποιον, να είχε εκβιάσει κάποιον ή να είχε κάνει άλλα άσχημα πράγματα, όπως το να σκοτώσει, και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αυτό το κάρμα. Σε άλλες διαστάσεις αυτά προστίθενται και αυτός που τα έχει, τα κουβαλά διαρκώς. Το ίδιο ισχύει και με τη λευκή ουσία. Αυτή δεν είναι η μόνη πηγή, αφού υπάρχει και άλλη μια κατάσταση. Γενιά με τη γενιά σε μια οικογένεια, οι πρόγονοι μπορεί επίσης να συσσωρεύσουν κάρμα που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Στο παρελθόν οι γέροντες είχαν αυτό το ρητό: «Πρέπει να συσσωρεύεις ντε, οι πρόγονοί σου έχουν συσσωρεύσει ντε. Μην ξοδεύεις ντε, μην κάνεις κακή χρήση του ντε». Αυτό πολύ σωστά λεγόταν. Σήμερα οι κοινοί άνθρωποι δεν ακούνε πλέον αυτό το ρητό. Αν πεις σ’ αυτούς τους νέους για απώλεια ντε ή για έλλειψη ντε, δεν θα τους νοιάξει καθόλου. Στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι πως το νόημά του είναι βαθύτατο. Δεν είναι κάποια ιδεολογική αφηρημένη έννοια στα μυαλά των σύγχρονων ανθρώπων, αλλά μια πραγματική ουσία με υλική υπόσταση. Τα ανθρώπινα σώματά μας έχουν και τα δύο είδη ουσιών.

 

Μερικοί ρωτούν: «Είναι αλήθεια πως αν κάποιος έχει πολλή μαύρη ουσία, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί προς τα υψηλά επίπεδα;». Ναι, θα μπορούσατε να το πείτε αυτό, αφού η πολλή μαύρη ουσία επηρεάζει την ποιότητα φώτισής του. Σχηματίζει ένα πεδίο γύρω από το σώμα του που τον περιβάλλει και κατά συνέπεια τον αποκόπτει από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι η ποιότητα φώτισης αυτού του ανθρώπου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι φτωχή. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για άσκηση καλλιέργειας και τσιγκόνγκ, αυτός θα τα θεωρεί όλα προλήψεις και δεν θα τα πιστεύει καθόλου. Θα τα βρίσκει γελοία. Συνήθως έτσι είναι, αλλά όχι απόλυτα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν τον άνθρωπο να ασκήσει καλλιέργεια και ότι δεν μπορεί να πετύχει γκονγκ υψηλού επιπέδου; Όχι, όχι απόλυτα. Έχουμε πει ότι ο Ντάφα είναι απέραντος και εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη δική σας καρδιά να ασκήσετε καλλιέργεια. Ο Δάσκαλος σάς περνά από την είσοδο, αλλά από εσάς τους ίδιους εξαρτάται η άσκηση καλλιέργειας. Όλα εξαρτώνται από το πώς εσείς οι ίδιοι ασκείτε καλλιέργεια. Έτσι το εάν και κατά πόσο μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια εξαρτάται απολύτως από το εάν και κατά πόσο μπορείτε να υπομείνετε, να θυσιάσετε και να υποφέρετε. Εάν μπορείτε να αφιερώσετε την καρδιά σας, καμιά δυσκολία δεν μπορεί να σας σταματήσει. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

 

Ένας άνθρωπος με πολύ μαύρη ουσία συνήθως θα πρέπει να κάνει περισσότερες θυσίες από έναν άνθρωπο με πολύ λευκή ουσία. Επειδή η λευκή ουσία ταυτίζεται άμεσα με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, Τζεν-Σαν-Ρεν, όσο κάποιος αναβαθμίζει το σίνσινγκ του και μπορεί να βελτιώνει τον εαυτό του όταν βρίσκεται μέσα σε διαμάχες, το γκονγκ του θα αυξάνεται. Είναι τόσο απλό. Ένας άνθρωπος με πολύ ντε έχει καλή ποιότητα φώτισης. Μπορεί να υποφέρει και να υπομείνει και σωματικές και διανοητικές δοκιμασίες. Ακόμη κι αν αυτός ο άνθρωπος υποφέρει περισσότερο σωματικά και λιγότερο διανοητικά, το γκονγκ του θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό δεν ισχύει για έναν άνθρωπο με πολύ μαύρη ουσία, αφού θα πρέπει πρώτα να περάσει από μια διαδικασία. Πρέπει να μεταμορφώσει τη μαύρη ουσία σε λευκή ουσία. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ οδυνηρή. Επομένως ένας άνθρωπος με φτωχή ποιότητα φώτισης συνήθως πρέπει να υποφέρει περισσότερες δοκιμασίες. Με πολύ κάρμα και φτωχή ποιότητα φώτισης είναι πιο δύσκολο γι’ αυτόν τον άνθρωπο να ασκήσει καλλιέργεια.

 

Θα σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα και θα δούμε πώς ασκούν καλλιέργεια ορισμένοι άνθρωποι. Κατά τον καθιστό διαλογισμό πρέπει να τοποθετήσετε τα δύο πόδια σας το ένα πάνω στο άλλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πόδια σας θα πονέσουν και θα μουδιάσουν σ’ αυτή τη στάση. Με το πέρασμα του χρόνου θα αρχίσετε να αισθάνεστε πρώτα άβολα και κατόπιν θα γίνετε πολύ ανήσυχος. Η σωματική και διανοητική αυτή δοκιμασία μπορεί να σας κάνει να νοιώθετε στο σώμα και τον νου σας πολύ δυσάρεστα. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται τον πόνο από το δίπλωμα των ποδιών κι έτσι κατεβάζουν τα πόδια τους και δεν θέλουν να συνεχίσουν. Μερικοί δεν μπορούν να το αντέξουν παρά μόνο για πολύ λίγο. Μόλις κάποιος κατεβάσει τα πόδια, ο διαλογισμός είναι μάταιος. Μόλις τα πόδια πονέσουν, τα κατεβάζουν για να ξεπιαστούν και συνεχίζουν την καθιστή στάση. Αυτό όμως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, επειδή όπως έχουμε δει, όταν τα πόδια πονούν, η μαύρη ουσία κινείται προς τα πόδια. Η μαύρη ουσία είναι κάρμα που μπορεί να εξαλειφθεί μέσα από βάσανα. Τότε μπορεί να μεταμορφωθεί σε ντε. Μόλις ο πόνος αρχίζει να γίνεται αισθητός, το κάρμα αρχίζει να εξαλείφεται. Όσο πιο πολύ κάρμα έρχεται, τόσο πιο πολύ πόνο αισθάνεστε στα πόδια. Έτσι λοιπόν ο πόνος στα πόδια δεν προκύπτει χωρίς λόγο. Ο πόνος που νοιώθει κάποιος στα πόδια κατά τον καθιστό διαλογισμό συνήθως έρχεται κατά κύματα. Εκεί που ο πόνος κρατάει για λίγο, φτάνει μια στιγμή που γίνεται βασανιστικός. Μετά περνάει και υπάρχει κάποια ανακούφιση. Σύντομα ο πόνος αρχίζει πάλι από την αρχή. Συνήθως έτσι συμβαίνει.

 

Επειδή το κάρμα εξαλείφεται κομμάτι-κομμάτι, μετά από την εξάλειψη του κάθε κομματιού τα πόδια σας θα τα νοιώθετε λίγο καλύτερα. Σύντομα όμως έρχεται κι άλλο κομμάτι, οπότε θα αισθανθείτε και πάλι πόνο στα πόδια. Αφού η μαύρη ουσία εξαλειφθεί, δεν διασκορπίζεται, η ουσία αυτή δεν αφανίζεται. Με το που εξαλείφεται, μεταμορφώνεται κατευθείαν σε λευκή ουσία, η οποία είναι ντε. Γιατί μπορεί να μεταμορφωθεί; Μπορεί επειδή αυτός ο άνθρωπος έχει υποφέρει, έχει θυσιάσει και άντεξε τον πόνο. Έχουμε πει ότι το ντε το αποκτούμε, όταν υπομένουμε και υποφέρουμε δυσκολίες ή όταν κάνουμε καλές πράξεις. Γι’ αυτόν τον λόγο στον καθιστό διαλογισμό συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Μερικοί άνθρωποι κατεβάζουν γρήγορα τα πόδια τους – μόλις αρχίζουν να πονούν τα κατεβάζουν να ξεπιαστούν πριν συνεχίσουν την καθιστή στάση. Αυτό δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Στην όρθια στάση οι ώμοι τους μπορεί να κουραστούν ενώ εκτελούν την στάση κράτησης του τροχού. Όταν δεν μπορούν να το αντέξουν πια, κατεβάζουν τα χέρια. Έτσι όμως δεν πετυχαίνουν απολύτως τίποτα. Τι σημασία έχει λίγος πόνος παραπάνω; Θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ εύκολο, αν κάποιος μπορούσε να πετύχει στην καλλιέργεια κρατώντας μόνο έτσι τα χέρια. Αυτά λοιπόν θα συμβούν, όταν οι άνθρωποι ασκούν τον καθιστό διαλογισμό.

Η δική μας Σχολή εξάσκησης δεν υιοθετεί κατά κανόνα αυτή την προσέγγιση, αν και μέρος αυτής παίζει έναν ρόλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεταμορφώνουμε το κάρμα μέσα από εντάσεις με άλλους ανθρώπους, εντάσεις που δοκιμάζουν το σίνσινγκ μας. Αυτός είναι και ο συνηθέστερος τρόπος που εκδηλώνεται το σίνσινγκ. Όταν βρίσκεστε σε αντιπαράθεση με κάποιον, οι συγκρούσεις μεταξύ σας μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και τους σωματικούς πόνους. Θα έλεγα ότι είναι ευκολότερο να υπομείνετε τους σωματικούς πόνους, αφού με ένα σφίξιμο των δοντιών μπορούν να ξεπεραστούν. Όταν όμως είστε σε διαμάχη μ’ έναν άνθρωπο, το να συγκρατήσετε τον νου σας είναι το πιο δύσκολο πράγμα.

 

Για παράδειγμα, φτάνοντας κάποιος στη δουλειά του ακούει δυο ανθρώπους να τον σχολιάζουν πολύ άσχημα και γίνεται έξω φρενών. Εμείς όμως έχουμε πει ότι όντας ασκούμενος κάποιος δεν πρέπει να ανταποδίδει, είτε όταν του ρίχνουν γροθιά είτε όταν τον προσβάλλουν, αλλά πρέπει να κρατά τον εαυτό του σ’ ένα υψηλό πρότυπο. Έτσι σκέφτεται ότι ο Δάσκαλος έχει πει πως ως ασκούμενοι δεν πρέπει να είμαστε το ίδιο με τους άλλους και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα. Δεν θα μαλώσει μ’ αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αλλά συνήθως όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, εάν δεν ερεθίσει έναν άνθρωπο ψυχολογικά, δεν μετρά ή είναι άχρηστο και δεν μπορεί να τον κάνει να βελτιωθεί. Συνεπώς μέσα στον νου του δεν μπορεί να το ξεπεράσει και ακόμα ενοχλείται απ’ αυτό. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο νους του έχει κολλήσει σ’ αυτό. Συνεχώς θέλει να γυρίσει να κοιτάξει τα πρόσωπα αυτών των δύο ανθρώπων. Τελικά γυρνάει πίσω και βλέπει δύο πρόσωπα γεμάτα κακία να συζητάνε έντονα κατηγορώντας τον. Δεν μπορεί πια να το αντέξει και αναστατώνεται πολύ. Μπορεί ακόμα και να μαλώσει μαζί τους στη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει ένας άνθρωπος τον νου του, όταν βρίσκεται σε διαμάχη με κάποιον άλλο. Εγώ λέω ότι θα ήταν πολύ εύκολο, εάν όλα μπορούσαν να τακτοποιηθούν με καθιστό διαλογισμό, ωστόσο δεν είναι πάντα έτσι.

 

Κατά συνέπεια στη μελλοντική σας άσκηση καλλιέργειας θα συναντήσετε παντός είδους δοκιμασίες. Πώς θα μπορούσατε να ασκήσετε καλλιέργεια χωρίς αυτές τις δυσκολίες; Αν όλοι ήταν καλοί ο ένας με τον άλλον, χωρίς διαμάχες συμφερόντων ή κάτι που να παρενοχλεί τον ανθρώπινο νου, πώς θα μπορούσε το σίνσινγκ σας να βελτιωθεί απλώς με το να κάθεστε εκεί; Αυτό είναι αδύνατο. Ένας άνθρωπος πρέπει πραγματικά να μπορεί να δυναμώσει τον εαυτό του μέσα σε πραγματικές συνθήκες – μόνο έτσι μπορεί να τον αναβαθμίσει. Κάποιοι αναρωτιούνται: «Γιατί πάντα έχουμε προβλήματα στην άσκηση καλλιέργειας; Αυτά τα προβλήματα δεν διαφέρουν και πολύ απ’ αυτά των καθημερινών ανθρώπων». Δεν διαφέρουν, επειδή ασκείτε καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Δεν θα γυρίσετε ξαφνικά ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω, να αρχίσετε να πετάτε στον αέρα και να υποφέρετε εκεί πάνω – δεν θα είναι έτσι. Όλα θα έχουν τη μορφή καθημερινών περιστατικών. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σας εκνευρίσει σήμερα, να σας συγχύσει, να σας κακομεταχειριστεί ή ξαφνικά να σας μιλήσει άσχημα. Αυτό συμβαίνει έτσι, για να διαπιστωθεί πώς θα αντιδράσετε σ’ αυτά τα ζητήματα.

 

Γιατί συναντάτε αυτά τα προβλήματα; Όλα προκύπτουν από το κάρμα σας, το δικό σας κάρμα. Έχουμε ήδη εξαλείψει για εσάς πολλά –αμέτρητα– κομμάτια απ’ αυτό, αφήνοντας μόνο αυτό το ελάχιστο κομματάκι που είναι διαιρεμένο σαν δοκιμασίες σε διαφορετικά επίπεδα για την αναβάθμιση του σίνσινγκ σας, την ισχυροποίηση του νου σας και την αφαίρεση των διάφορων προσκολλήσεών σας. Όλες αυτές είναι δικές σας δοκιμασίες που τις χρησιμοποιούμε για να αναβαθμίσουμε το σίνσινγκ σας και θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να τα καταφέρετε, εκτός κι αν εσείς οι ίδιοι δεν το θέλετε. Αν το θέλετε μπορείτε να τις ξεπεράσετε. Έτσι, από εδώ και μπρος, όταν συναντάτε μια αντιπαράθεση δεν θα πρέπει να τη θεωρείτε τυχαία. Όταν συμβαίνει μια αντιπαράθεση, παρουσιάζεται αναπάντεχα, αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο – είναι για την αναβάθμιση του σίνσινγκ σας. Όσο θα θεωρείτε τον εαυτό σας ασκούμενο, θα μπορείτε να το χειριστείτε σωστά.

 

Βέβαια δεν πρόκειται να πληροφορηθείτε για μια δοκιμασία ή μια αντιπαράθεση από πριν. Πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια, εάν σας έχουν αποκαλυφθεί όλες; Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Συνήθως συμβαίνουν απροσδόκητα και είναι ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να εξετασθεί το σίνσινγκ σας, ο τρόπος με τον οποίον το σίνσινγκ σας μπορεί να αναβαθμιστεί πραγματικά. Μόνον έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο μπορείτε να διατηρήσετε το σίνσινγκ σας. Άρα, όταν προκύπτει μια αντιπαράθεση, δεν προκύπτει τυχαία. Αυτό το ζήτημα θα είναι παρόν σε ολόκληρη την πορεία της άσκησης καλλιέργειας και στη μεταμόρφωση του κάρμα. Σε αντίθεση με ό,τι φαντάζονται οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να υποφέρει κανείς σωματικά. Πώς μπορείτε να αυξήσετε το γκονγκ σας κάνοντας απλώς τις ασκήσεις λίγο περισσότερο, με τα χέρια να πονούν από το σήκωμα και τα πόδια να κουράζονται από την ορθοστασία; Πώς μπορείτε να αυξήσετε το γκονγκ σας απλά με μερικές ακόμα ώρες εξάσκησης; Αυτό εξυπηρετεί μόνο στη μεταμόρφωση του μπέντι σας, αλλά ακόμα κι αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί με ενέργεια. Δεν βοηθά στην αναβάθμιση του επιπέδου σας. Το κλειδί της πραγματικής αναβάθμισης του επιπέδου σας είναι η υπερνίκηση των νοητικών δοκιμασιών. Εάν γινόταν να αναβαθμιστείτε υποφέροντας μόνο σωματικά, θα έλεγα ότι οι κινέζοι γεωργοί είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο. Δεν θα έπρεπε τότε να γίνουν όλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ; Όσο και αν υποφέρετε σωματικά, δεν υποφέρετε όσο αυτοί που δουλεύουν σκληρά και ακατάπαυστα κάθε μέρα στα χωράφια κάτω από τον καυτό ήλιο. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Κατά συνέπεια είπαμε ότι για να βελτιώσετε πραγματικά τον εαυτό σας, πρέπει γνήσια να αναβαθμίσετε τον νου σας. Μόνο τότε αναβαθμίζεστε πραγματικά.

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μεταμόρφωσης του κάρμα, για να κρατήσετε τον εαυτό σας υπό έλεγχο –σε αντίθεση με έναν καθημερινό άνθρωπο που θα αναστατωνόταν– πρέπει πάντα να διατηρείτε μια καλοκάγαθη καρδιά και έναν καλοσυνάτο νου. Έτσι, εάν συναντήσετε ξαφνικά ένα πρόβλημα, θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε σωστά. Όταν πάντα διατηρείτε καλοκάγαθη και συμπονετική καρδιά, θα έχετε τον χώρο και τον χρόνο να αποστασιοποιηθείτε από τη σύγκρουση και να σκεφτείτε, εάν ένα πρόβλημα προκύψει ξαφνικά. Εάν πάντα σκέφτεστε τον ανταγωνισμό και τη διαμάχη με τους άλλους, θα έλεγα ότι όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα θα αρχίσετε καυγά – αυτό είναι εγγυημένο. Έτσι, όταν συναντάτε μια διαμάχη, θα έλεγα ότι είναι για να μεταμορφώσετε τη μαύρη ουσία σας σε άσπρη ουσία, σε ντε.

 

Με την ανθρωπότητά μας εξελιγμένη σ’ αυτόν τον βαθμό σήμερα, σχεδόν όλοι γεννιούνται με κάρμα συσσωρευμένο πάνω σε κάρμα – όλων τα σώματα έχουν πάρα πολύ κάρμα. Κατά τη μεταμόρφωση του κάρμα επομένως αυτή η κατάσταση συνήθως θα συμβεί: Καθώς το γκονγκ σας αυξάνεται και το σίνσινγκ σας αναβαθμίζεται, την ίδια στιγμή το κάρμα σας εξαλείφεται και μεταμορφώνεται. Όταν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα με άλλον άνθρωπο, αυτό μπορεί να εκδηλωθεί σαν δοκιμασία για το σίνσινγκ σας. Αν μπορέσετε να το υπομείνετε, το κάρμα σας θα μειωθεί, το σίνσινγκ σας θα αναβαθμιστεί και το γκονγκ σας επίσης θα αυξηθεί. Όλα αυτά θα γίνουν μαζί. Οι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν πολύ ντε και αρχικά καλό σίνσινγκ. Εφόσον υπέφεραν λίγες δυσκολίες, μπορούσαν να αυξήσουν το γκονγκ τους. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Μόλις υποφέρουν λίγο, δεν θέλουν να ασκήσουν καλλιέργεια. Επιπλέον, επειδή είναι πιο δύσκολο να το κατανοήσουν αυτό, έχει γίνει ακόμα δυσκολότερο γι’ αυτούς το να ασκήσουν καλλιέργεια.

 

Όταν κατά την άσκηση καλλιέργειας αντιμετωπίζετε συγκεκριμένες διαμάχες ή όταν οι άλλοι σας συμπεριφέρονται άσχημα, θα συμβαίνει μία από τις δύο περιπτώσεις. Η μια είναι ότι μπορεί να συμπεριφερθήκατε άσχημα σ’ αυτόν τον άνθρωπο σε προηγούμενη ζωή. Στην καρδιά σας νιώθετε ότι είναι άδικο: «Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο;». Γιατί όμως εσείς στο παρελθόν τού συμπεριφερθήκατε έτσι; Μπορεί να ισχυριστείτε ότι δεν το γνωρίζατε τότε και ότι αυτή η ζωή δεν έχει καμιά σχέση μ’ εκείνη. Αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει άλλη μία περίπτωση. Στις αντιπαραθέσεις εμπεριέχεται το ζήτημα της μεταμόρφωσης του κάρμα. Επομένως, όταν αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες διαμάχες θα πρέπει να συγχωρούμε, κι όχι να συμπεριφερόμαστε σαν κοινοί άνθρωποι. Αυτό πρέπει να ισχύει είτε στη δουλειά είτε σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους, αφού κι αυτοί έχουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Είναι αδύνατον να μην αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Θα υπάρχει κάποια επαφή, τουλάχιστον με τους γείτονες.

 

Στις κοινωνικές σας δοσοληψίες θα συναντήσετε παντός είδους διαμάχες. Για εσάς που ασκείτε καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, δεν έχει σημασία σε τι είδους επιχείρηση βρίσκεστε. Ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα έχετε, πόσο υψηλή είναι η θέση σας ή τι είδους ιδιωτική επιχείρηση ή εταιρία διευθύνετε, δεν υπάρχει καμιά διαφορά, αφού πρέπει να εμπορεύεστε δίκαια και να διατηρείτε ορθό νου. Όλα τα επαγγέλματα στην ανθρώπινη κοινωνία πρέπει να υπάρχουν. Είναι η ανθρώπινη καρδιά που είναι απρεπής και όχι το επάγγελμα κάποιου. Υπήρχε ένα ρητό στις παλιές μέρες: «Εννιά στους δέκα εμπόρους είναι απατεώνες». Αυτό είναι ρητό δημιουργημένο από καθημερινούς ανθρώπους. Θα έλεγα ότι είναι ζήτημα ανθρώπινης καρδιάς. Όσο η καρδιά σας είναι ορθή και εμπορεύεστε δίκαια, δικαιούστε να βγάζετε περισσότερα χρήματα, εφόσον καταβάλετε μεγαλύτερο κόπο. Αυτό είναι επειδή ανταμείβεστε για τον κόπο που καταβάλατε μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος. Έχετε εργαστεί γι’ αυτό. Μπορείτε να είστε καλός άνθρωπος ανεξάρτητα από την κοινωνική σας θέση. Κάθε κοινωνική τάξη έχει τις δικές της διαμάχες. Η ανώτερη κοινωνική τάξη έχει τις διαμάχες της ανώτερης κοινωνικής τάξης και όλες μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά. Σε οποιαδήποτε κοινωνική τάξη κι αν ανήκει κάποιος, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος και να μη νοιάζεται για τις διάφορες επιθυμίες και προσκολλήσεις. Μπορείτε να είστε καλοί άνθρωποι σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα και να ασκείτε καλλιέργεια στο δικό σας κοινωνικό επίπεδο.

 

Σήμερα, είτε σε κρατικές εταιρίες είτε σε άλλες επιχειρήσεις σ’ αυτή τη χώρα, οι διαπροσωπικές διαμάχες έχουν γίνει πολύ ιδιάζουσες. Σε άλλες χώρες και ανά την ιστορία, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το φαινόμενο. Σε καμία χώρα και ποτέ ανά την ιστορία δεν έχει συμβεί αυτό το φαινόμενο. Συνεπώς οι διαμάχες για ιδιοτέλεια παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονες. Οι άνθρωποι δολοπλοκούν και ανταγωνίζονται για το παραμικρό προσωπικό κέρδος. Οι σκέψεις που έχουν και τα κόλπα που χρησιμοποιούν είναι πολύ κακοήθη. Ακόμα και το να είστε καλός άνθρωπος είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, φτάνετε στη δουλειά και βρίσκετε ότι η ατμόσφαιρα εκεί δεν είναι σωστή. Αργότερα κάποιος σας πληροφορεί ότι ο τάδε σας έχει συκοφαντήσει και σας κατήγγειλε στο αφεντικό, βάζοντάς σας σε δύσκολη θέση. Οι άλλοι σας κοιτούν με βλέμμα περίεργο. Πώς μπορεί ένας κοινός άνθρωπος να τα ανεχτεί αυτά; Πώς μπορεί κανείς να το υποφέρει αυτό; «Εάν κάποιος μου δημιουργεί προβλήματα, θα του κάνω κι εγώ το ίδιο. Εάν έχει υποστηρικτές, έχω και εγώ. Ας τσακωθούμε». Εάν συμπεριφερθείτε έτσι ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, θα πουν ότι είστε δυνατός. Για έναν ασκούμενο όμως αυτό είναι εντελώς απαίσιο. Εάν ανταγωνίζεστε και μαλώνετε σαν έναν κοινό άνθρωπο, είστε ένας κοινός άνθρωπος. Και εάν το κάνετε με μεγαλύτερο ζήλο απ’ αυτόν, τότε είστε ακόμα χειρότεροι κι απ’ αυτόν τον κοινό άνθρωπο.

 

Πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το ζήτημα; Όταν βρεθούμε σε μια τέτοια διαμάχη, πρέπει κατ’ αρχήν να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην συμπεριφερθούμε το ίδιο μ’ αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια μπορούμε να εξηγήσουμε το ζήτημα καλοσυνάτα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να προσκολληθείτε πολύ σ’ αυτό. Εάν συναντήσετε αυτά τα προβλήματα, δεν πρέπει να ανταγωνίζεστε και να μαλώνετε όπως οι άλλοι. Εάν κάνετε ότι έκανε εκείνος, δεν είστε και εσείς κοινός άνθρωπος; Όχι μόνο δεν πρέπει να ανταγωνίζεστε και να μαλώνετε όπως αυτός, αλλά ούτε καν πρέπει να τον μισείτε στην καρδιά σας. Αλήθεια δεν πρέπει να μισείτε αυτόν τον άνθρωπο. Αν μισείτε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είστε συγχυσμένος; Δεν ακολουθήσατε ανεκτικότητα. Εμείς ασκούμε Τζεν-Σαν-Ρεν και εκτός αυτού η καλοσύνη σας θα είναι ακόμα λιγότερη. Επομένως δεν πρέπει να είστε σαν αυτόν ούτε να θυμώσετε μαζί του, παρά το γεγονός ότι σας προσέβαλε τόσο άσχημα που δεν μπορείτε ούτε το κεφάλι σας να σηκώσετε. Αντί να είστε θυμωμένος μ’ αυτόν, θα έπρεπε να τον ευχαριστήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας, να τον ευχαριστήσετε ειλικρινά. Ένας κοινός άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο: «Έτσι δεν είναι κάποιος ίδιος με τον Α Κιού[74];». Σας λέω πως δεν είναι έτσι τα πράγματα.

 

Σκεφτείτε το όλοι: Εσείς είστε ασκούμενοι. Δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί από εσάς να ανταποκριθείτε σ’ ένα υψηλότερο πρότυπο; Εσείς δεν πρέπει να ακολουθείτε τα κριτήρια που ακολουθούν οι καθημερινοί άνθρωποι. Ως ασκούμενοι αυτό που λαμβάνετε, δεν είναι κάτι των υψηλών επιπέδων; Άρα κατ’ αναλογία πρέπει να ακολουθείτε τις αρχές των υψηλών επιπέδων. Αν κάνετε αυτό που αυτός ο άνθρωπος έκανε, δεν είστε ίδιοι μ’ αυτόν; Γιατί τότε θα έπρεπε να τον ευχαριστήσετε; Σκεφτείτε το. Τι θα αποκτήσετε; Σ’ αυτό το σύμπαν υπάρχει μια αρχή που λέει: «χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσετε πρέπει να χάσετε. Αυτός σας προσβάλει ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους και είναι το πρόσωπο που έχει ωφεληθεί σε βάρος σας. Όσο χειρότερη είναι η κατάσταση στην οποία σας βάζει και μεγαλύτερη η επίδρασή της, τόσο πιο πολύ θα υπομείνετε και τόσο πιο πολύ ντε θα χάσει. Αυτό το ντε θα δοθεί όλο σ’ εσάς. Την ώρα που τα υπομένετε όλα αυτά, μπορεί να μην πολυνοιαστείτε γι’ αυτό και να μην το πάρετε και πολύ στα σοβαρά.

 

Σ’ αυτό το σύμπαν υπάρχει και άλλη μια αρχή: Εφόσον έχετε υποφέρει πολύ, το κάρμα στο σώμα σας θα μεταμορφωθεί. Έχοντας υποφέρει, όλο αυτό που έχετε υπομείνει θα μεταμορφωθεί σε ισάξια ποσότητα ντε. Δεν είναι το ντε αυτό που θέλει ένας ασκούμενος; Θα κερδίσετε με δύο τρόπους, αφού και το κάρμα σας εξαλείφεται. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν δημιουργούσε αυτή την κατάσταση για εσάς, πώς θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας; Εάν εγώ και εσύ είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον και καθόμαστε εκεί σε αρμονία, πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί το γκονγκ; Είναι ακριβώς, επειδή αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε αυτή τη διαμάχη για εσάς, που σας δίνεται αυτή η ευκαιρία να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας κι έτσι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αναβαθμίσετε πραγματικά το σίνσινγκ σας. Δεν βελτιώνεται επομένως μ’ αυτόν τον τρόπο το σίνσινγκ σας; Άρα έχετε κερδίσει με τρεις τρόπους. Είστε ασκούμενος. Όταν το σίνσινγκ σας βελτιωθεί, δεν θα αυξηθεί και το γκονγκ σας; Έτσι έχετε κερδίσει με τέσσερις τρόπους από ένα και μόνο περιστατικό. Γιατί να μην ευχαριστήσετε αυτόν τον άνθρωπο; Πρέπει ειλικρινά να τον ευχαριστήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας – είναι πράγματι έτσι.

 

Βέβαια η πρόθεση αυτού του ανθρώπου δεν ήταν καλή, αλλιώς δεν θα σας είχε δώσει ντε. Αλλά πράγματι δημιούργησε μια ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας. Με άλλα λόγια, πρέπει να δώσουμε προσοχή στην καλλιέργεια του σίνσινγκ. Την ίδια στιγμή που το σίνσινγκ σας καλλιεργείται, το κάρμα σας εξαλείφεται και μεταμορφώνεται σε ντε και έτσι μπορείτε να ανεβείτε σε ανώτερο επίπεδο. Αυτά πάνε μαζί χέρι-χέρι. Βλέποντάς το από υψηλό επίπεδο όλες αυτές οι αρχές είναι αλλαγμένες. Ένας κοινός άνθρωπος δεν θα το καταλάβει. Όταν κοιτάξετε αυτές τις αρχές από τα υψηλά επίπεδα, θα είναι όλες διαφορετικές. Μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων μπορεί να βρίσκετε όλες αυτές τις αρχές σωστές, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Μόνο αυτό που είναι ορατό από τα υψηλά επίπεδα είναι αληθινά σωστό. Έτσι είναι κατά κανόνα.

 

Έχω λεπτομερώς εξηγήσει τις αρχές σε όλους σας και δεδομένου ότι οι αρχές έχουν ήδη παρουσιαστεί εδώ, ελπίζω ότι κατά τη μελλοντική σας άσκηση καλλιέργειας όλοι να δείτε τον εαυτό σας σαν ασκούμενο και να ασκήσετε καλλιέργεια ειλικρινά. Μπορεί μερικοί, επειδή ζουν ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους, ακόμη να πιστεύουν ότι ενώπιον πραγματικών υλικών συμφερόντων είναι πιο πρακτικό να είναι καθημερινοί άνθρωποι. Μέσα στο ρεύμα των καθημερινών ανθρώπων δεν μπορούν να συμπεριφερθούν με βάση ένα υψηλό πρότυπο. Στην πραγματικότητα, αν θέλετε να είστε καλός άνθρωπος μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, υπάρχουν ήρωες που χρησιμεύουν ως πρότυπα, αλλά αυτοί είναι πρότυπα μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Εάν όμως θέλετε να είστε ασκούμενος, η καλλιέργεια εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την καρδιά σας και εσείς οι ίδιοι πρέπει να φωτιστείτε, αφού δεν υπάρχουν πρότυπα. Ευτυχώς σήμερα έχουμε δημοσιοποιήσει αυτόν τον Ντάφα. Στο παρελθόν, αν επιθυμούσατε να ασκήσετε καλλιέργεια, κανείς δεν θα σας δίδασκε. Έτσι ακολουθήστε τον Ντάφα και ίσως τα καταφέρετε καλύτερα. Εάν μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια ή εάν τα καταφέρετε και σε ποιο επίπεδο θα μπορέσετε να φτάσετε, όλα εξαρτώνται από εσάς τους ίδιους.

 

Βέβαια η μεταμόρφωση του κάρμα δεν συμβαίνει πάντα ακριβώς όπως μόλις σας περιέγραψα. Μπορεί να εκδηλωθεί και σε άλλους χώρους. Μπορεί να συμβεί είτε έξω στην κοινωνία είτε και στο σπίτι. Ενώ περπατάτε στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, μπορεί να συναντήσετε πρόβλημα. Θα αναγκαστείτε να εγκαταλείψετε όλες αυτές τις προσκολλήσεις που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν μεταξύ καθημερινών ανθρώπων. Όσο τις έχετε, όλες αυτές οι προσκολλήσεις πρέπει να αφαιρεθούν κάτω από διάφορες συνθήκες. Θα αναγκαστείτε να σκοντάψετε και μέσα απ’ αυτό θα φωτιστείτε στο Τάο. Έτσι είναι όταν κάποιος ασκεί καλλιέργεια.

 

Τυπικά υπάρχει και άλλη κατάσταση. Στην πορεία της άσκησης καλλιέργειας πολλοί από εσάς θα ανακαλύψετε πως όταν ασκείτε τσιγκόνγκ ο/η σύζυγός σας συχνά θα νοιώθει μεγάλη δυσαρέσκεια. Μόλις αρχίζετε τις ασκήσεις θα τον/την πιάσει υστερία. Εάν κάνετε κάτι άλλο, δεν θα ενοχλείται. Όσο χρόνο και αν σπαταλάτε παίζοντας Μα Τζονγκ[75], ο/η σύζυγός σας μπορεί να δυσαρεστηθεί, αλλά όχι τόσο όσο εάν ασκείτε τσιγκόνγκ. Η εξάσκησή σας στο τσιγκόνγκ δεν τον/την παρεμποδίζει, ενώ παράλληλα είναι και κάτι πολύ καλό, αφού ασκείτε το σώμα για να διατηρείστε υγιής και δεν τον/την ενοχλείτε. Μόλις όμως αρχίζετε να εξασκείτε τσιγκόνγκ, ο/η σύζυγός σας θα αρχίσει να πετάει πράγματα εδώ κι εκεί και θα ξεκινήσει καυγά. Μερικά ζευγάρια έχουν φτάσει σχεδόν να χωρίσουν από διαφωνίες σχετικά με την εξάσκηση του τσιγκόνγκ. Πολλά άτομα δεν έχουν κάτσει να σκεφτούν γιατί να συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Εάν ρωτήσετε τον/τη σύζυγό σας αργότερα: «Γιατί εκνευρίζεσαι τόσο πολύ όταν εγώ εξασκώ τσιγκόνγκ;», δεν θα μπορεί να το εξηγήσει και πραγματικά δεν θα βρίσκει τον λόγο. «Αλήθεια, γιατί αγρίεψα και συγχύστηκα τόσο εκείνη τη στιγμή;». Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Την ώρα που εξασκείτε τσιγκόνγκ, το κάρμα σας πρέπει να μεταμορφωθεί. Δεν θα κερδίσετε χωρίς να χάσετε και αυτά που χάνετε είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να θυσιάσετε πράγματα.

 

Ίσως με το που μπείτε από την πόρτα, ο/η σύζυγός σας να ξεσπάσει μπροστά σας. Εάν μπορέσετε να το υπομείνετε, ο κόπος σας στην εξάσκηση του τσιγκόνγκ σήμερα δεν θα πάει χαμένος. Κάποιος τα πάει καλά με τη σύζυγό του, γιατί γνωρίζει πως όταν εξασκεί τσιγκόνγκ πρέπει να εκτιμά το ντε. Έτσι λοιπόν σκέφτεται: «Συνήθως, εάν πω ένα, αυτή δεν λέει δύο. Σήμερα με αψηφά». Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό του και αρχίζει καυγά. Μ’ αυτό η σημερινή του εξάσκηση ματαιώνεται. Επειδή το κάρμα ήταν εκεί, αυτή τον βοηθούσε να το αφαιρέσει. Αλλά δεν συγκρατήθηκε και άρχισε καυγά μαζί της. Το κάρμα επομένως δεν μπόρεσε να εξαλειφθεί. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και πολλοί από τους ασκούμενούς μας τις έχουν βιώσει, αλλά δεν έχουν κάτσει να σκεφτούν γιατί συνέβησαν όλα αυτά έτσι. Η σύζυγός σας δεν θα νοιαζόταν εάν κάνατε κάτι άλλο. Ενώ η εξάσκηση του τσιγκόνγκ είναι κάτι καλό, αυτή πάντα βρίσκει λάθος σ’ εσάς. Στην πραγματικότητα ο/η σύζυγός σας σάς βοηθά να εξαλείψετε κάρμα, αν και ο/η ίδιος/α δεν το ξέρει. Και δεν μαλώνει μαζί σας μόνο επιφανειακά ενώ μέσα του/της σας συμπονάει – δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικός θυμός από τα βάθη της καρδιάς του/της, επειδή αυτός που δέχεται το κάρμα είναι και αυτός που πονάει. Έτσι είναι, εγγυημένα.

Αναβαθμίζοντας το Σίνσινγκ

Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν καλό σίνσινγκ και συνάντησαν πολλά προβλήματα. Ενώ έφτασαν σε ένα ορισμένο επίπεδο στην εξάσκησή τους, δεν μπορούσαν να προοδεύσουν περισσότερο. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν αρχικά υψηλό σίνσινγκ. Το Τρίτο τους Μάτι ανοίγει αμέσως με την εξάσκηση και μπορούν να φτάσουν σε ορισμένο επίπεδο. Επειδή η εγγενής ποιότητα αυτού του ανθρώπου είναι σχετικά καλή και το σίνσινγκ του υψηλού επιπέδου, το γκονγκ του αυξάνεται γρήγορα. Αφού το γκονγκ του φτάσει το επίπεδο του σίνσινγκ του, αν θέλει να συνεχίσει να αυξάνει το γκονγκ του, οι διαμάχες που θα συναντήσει θα γίνουν πολύ σοβαρές, αφού απαιτείται από αυτόν να αναβαθμίζει συνεχώς το σίνσινγκ του. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο με καλή εγγενή ποιότητα. Μπορεί να νοιώθει ότι το γκονγκ του αναβαθμίζεται ομαλά και ότι η εξάσκησή του πάει επίσης πολύ καλά. Γιατί τότε ξαφνικά υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα; Όλα πάνε στραβά. Ο κόσμος τον κακομεταχειρίζεται, το αφεντικό του τον περιφρονεί, ακόμα και στο σπίτι η κατάσταση γίνεται πολύ έντονη. Γιατί έτσι εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκαν τόσα πολλά προβλήματα; Δεν μπορεί να το καταλάβει. Λόγω της καλής εγγενούς ποιότητάς του έφτασε σε ένα ορισμένο επίπεδο και τώρα εμφανίζεται αυτή η κατάσταση. Μα πώς θα μπορούσε να είναι αυτό το απόλυτο πρότυπο τελειότητας ενός ασκούμενου για την καλλιέργεια; Η άσκηση καλλιέργειάς του έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα! Πρέπει να συνεχίσετε να βελτιώνετε τον εαυτό σας. Λόγω αυτής της ελάχιστης εγγενούς σας ποιότητας έχετε φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο. Για να ανεβείτε περισσότερο, πρέπει και το κριτήριο να ανέβει.

 

Κάποιος μπορεί να πει: «Θα βγάλω λίγα χρήματα ακόμη να τακτοποιήσω καλά την οικογένειά μου και έτσι δεν θα χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα. Κατόπιν θα ασκήσω καλλιέργεια». Θα έλεγα ότι ονειρεύεστε. Δεν μπορείτε να παρέμβετε στις ζωές των άλλων και ούτε μπορείτε να ελέγξετε τις τύχες τους είτε είναι ο/η σύζυγός σας είτε οι γιοι σας, οι κόρες σας, οι γονείς σας ή τα αδέλφια σας. Μπορείτε εσείς να αποφασίσετε αυτά τα πράγματα; Εκτός αυτού πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια εάν δεν έχετε στεναχώριες ή προβλήματα; Πώς μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις άνετα και ξεκούραστα; Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο; Αυτά όλα είναι δικές σας σκέψεις από την οπτική ενός καθημερινού ανθρώπου.

 

Η άσκηση καλλιέργειας είναι κάτι που γίνεται εν μέσω δοκιμασιών, έτσι ώστε να εξεταστεί εάν μπορείτε να ξεκόψετε από τα διάφορα είδη ανθρώπινης συναισθηματικότητας και επιθυμιών χωρίς να πολυνοιαστείτε γι’ αυτά. Εάν είστε προσκολλημένοι σ’ αυτά τα πράγματα δεν θα πετύχετε στην καλλιέργεια. Τα πάντα έχουν την καρμική τους σχέση. Γιατί τα ανθρώπινα πλάσματα μπορούν να είναι ανθρώπινα; Είναι επειδή τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν συναισθηματικότητα. Ζουν μόνο γι’ αυτή τη συναισθηματικότητα. Στοργή ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, έρωτας μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, αγάπη για τους γονείς, συναισθήματα, φιλίες, το να κάνει κανείς πράγματα για τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα, όπου και να πας δεν μπορείς να ξεφύγεις απ’ αυτή τη συναισθηματικότητα. Θέλεις να κάνεις κάτι, δεν θέλεις να κάνεις κάτι, είσαι ευτυχισμένος, είσαι δυστυχισμένος, αγαπάς κάτι, μισείς κάτι, όλα σ’ αυτή την ανθρώπινη κοινωνία πηγάζουν εξ ολοκλήρου απ’ αυτή τη συναισθηματικότητα. Εάν δεν εγκαταλείψετε αυτή τη συναισθηματικότητα, δεν θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Εάν όμως ελευθερωθείτε απ’ αυτή τη συναισθηματικότητα, κανείς δεν θα μπορεί να σας επηρεάσει. Οι συνηθισμένες προσκολλήσεις δεν θα μπορούν να σας ταλαντεύσουν. Αυτό που αντικαθιστά τη συναισθηματικότητα είναι η ευσπλαχνία, που είναι κάτι πολύ ανώτερο. Βέβαια δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψετε αυτή τη συναισθηματικότητα αμέσως. Η άσκηση καλλιέργειας είναι μια μακρά διαδικασία, είναι μια διαδικασία βαθμιαίας εγκατάλειψης προσκολλήσεων. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.

 

Ως ασκούμενοι θα συναντήσετε ξαφνικά διαμάχες. Τι πρέπει να κάνετε; Πάντα πρέπει να διατηρείτε καλοσυνάτη και συμπονετική καρδιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα θα μπορείτε να πράττετε καλά, επειδή σας δίνεται χώρος να αποστασιοποιηθείτε από τη σύγκρουση. Πρέπει να είστε πάντα καλοκάγαθοι και καλοσυνάτοι προς στους άλλους και πάντα να σκέφτεστε τους άλλους σε οτιδήποτε κι αν κάνετε. Όποτε συναντάτε προβλήματα, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε αν οι άλλοι μπορούν να ανεχτούν μια κατάσταση ή αν θα πληγωθούν. Ενεργώντας έτσι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Επομένως κατά την άσκηση καλλιέργειας πρέπει να ακολουθείτε ένα όλο και πιο υψηλό πρότυπο για τον εαυτό σας.

 

Μερικοί άνθρωποι συχνά δεν καταλαβαίνουν αυτά τα ζητήματα. Κάποιος έχει το Τρίτο Μάτι του ανοιχτό και βλέπει έναν Φο. Θα πάει σπίτι του και θα λατρέψει αυτόν τον Φο, αρχίζοντας τις προσευχές: «Γιατί δεν με βοηθάς; Λύσε μου, σε παρακαλώ, αυτό το πρόβλημα». Αυτός ο Φο βέβαια δεν θα κάνει τίποτα για εσάς, επειδή αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον Φο, με σκοπό να βελτιώσει το σίνσινγκ σας και να αναβαθμιστείτε μέσα από τη δοκιμασία. Πώς λοιπόν μπορεί ο Φο να τακτοποιήσει το ζήτημα για εσάς; Δεν πρόκειται καθόλου να λύσει το πρόβλημα για εσάς. Πώς θα μπορέσετε να αυξήσετε το γκονγκ σας και να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ και το επίπεδό σας, εάν αυτός σας λύσει το πρόβλημα; Το κλειδί είναι να αυξήσετε το γκονγκ σας. Για τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα ο σκοπός δεν είναι το να ζείτε σαν ανθρώπινο πλάσμα, ο σκοπός της ζωής σας δεν είναι να παραμένει ανθρώπινη – ο σκοπός είναι να επιστρέψετε στην αρχή σας. Οι άνθρωποι πιστεύουν πως υποφέρουν πολύ. Τα Φωτισμένα όμως Όντα πιστεύουν ότι όσο πιο πολύ υποφέρετε, τόσο το καλύτερο, αφού έτσι ξεπληρώνετε τα χρέη σας γρηγορότερα. Αυτό πιστεύουν. Μερικοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν και βλέποντας πως η προσευχή τους δεν λειτουργεί αρχίζουν να παραπονιούνται στον Φο: «Γιατί δεν με βοηθάς; Καίω λιβάνι και σε προσκυνώ καθημερινά». Μπορεί κάποιος εξαιτίας αυτού να φτάσει ακόμα και να πετάξει το άγαλμα του Φο καταγής και μετά να αρχίσει να βρίζει τον Φο. Με το που ξεστομίζει αυτά τα πράγματα, το σίνσινγκ του πέφτει και το γκονγκ του εξαφανίζεται. Αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι τα πάντα έχουν χαθεί, έτσι δυσαρεστείται με τον Φο ακόμη περισσότερο, πιστεύοντας ότι ο Φο τον καταστρέφει. Αυτός ο άνθρωπος συγκρίνει το σίνσινγκ του Φο με τα κριτήρια ενός κοινού ανθρώπου. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση; Χρησιμοποιεί τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων, για να κρίνει πράγματα υψηλού επιπέδου – πώς θα μπορούσε αυτό να είναι σωστό; Έτσι πολύ συχνά προκύπτει αυτό το πρόβλημα, όπου ένας άνθρωπος πιστεύει πώς τα βάσανά του στη ζωή είναι άδικα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έπεσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

 

Κατά το παρελθόν πολλοί μεγάλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, περιλαμβάνοντας και αυτούς που είναι πασίγνωστοι, έχουν πέσει. Βέβαια οι γνήσιοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, αφού πραγματοποίησαν την ιστορική τους αποστολή, έφυγαν. Μόνο ορισμένοι έχουν απομείνει και χάθηκαν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, μένοντας ακόμα ενεργοί με σίνσινγκ πεσμένου επίπεδου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη χάσει το γκονγκ τους. Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, που ήταν πασίγνωστοι στο παρελθόν, είναι ακόμα ενεργοί μέσα στην κοινωνία. Όταν οι δάσκαλοί τους είδαν ότι χάθηκαν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, ότι δεν μπορούσαν να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από τη μανία τους για φήμη και προσωπικό κέρδος και ότι δεν υπήρχε πλέον καμία ελπίδα γι’ αυτούς, οι δάσκαλοί τους πήραν το Βοηθητικό τους Πνεύμα. Όλο το γκονγκ είχε αναπτυχθεί στο σώμα του Βοηθητικού Πνεύματος. Οι περιπτώσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές και υπάρχουν πολλές τέτοιες.

 

Στη δική μας Σχολή εξάσκησης αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες, δεν είναι τόσο αξιόλογες. Υπάρχουν όμως πολλά εξαίρετα παραδείγματα από την άποψη της βελτίωσης του σίνσινγκ. Ένας ασκούμενος δουλεύει σε ένα υφαντουργείο σε μια πόλη στην επαρχία Σάντονγκ. Αφού μελέτησε το Φάλουν Ντάφα, δίδαξε σε συναδέλφους του την εξάσκηση. Ως αποτέλεσμα το εργοστάσιο απέκτησε νέα όψη. Συνήθιζε να παίρνει κομμάτια από πετσέτες στο σπίτι από το υφαντουργείο και έτσι έκαναν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Αφότου εξάσκησε Φάλουν Ντάφα, όχι μόνο σταμάτησε να παίρνει πράγματα απ’ το υφαντουργείο, αλλά έφερε πίσω και αυτά που προηγουμένως είχε πάρει. Όταν οι άλλοι είδαν τις πράξεις του, σταμάτησαν κι αυτοί να παίρνουν πράγματα, ώσπου κανείς δεν έπαιρνε πια πράγματα στο σπίτι. Μερικοί μάλιστα επέστρεψαν κι αυτοί στο εργοστάσιο ό,τι είχαν πάρει μέχρι τότε. Αυτό συνέβη σε ολόκληρο το εργοστάσιο.

 

Ένας εθελοντής υπεύθυνος ενός Κέντρου Βοηθείας του Ντάφα σε μια πόλη, πήγε σε ένα εργοστάσιο να δει πώς τα πήγαιναν οι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα με την εξάσκησή τους. Ο διευθυντής του εργοστασίου βγήκε έξω για να τον συναντήσει προσωπικά: «Από τότε που ξεκίνησαν να μελετούν Φάλουν Ντάφα, αυτοί οι εργάτες έρχονται στη δουλειά νωρίς και πηγαίνουν σπίτι αργά. Δουλεύουν πολύ φιλότιμα και με επιμέλεια και κάνουν οποιαδήποτε εργασία τούς δίνει ο επιστάτης. Επίσης δεν ανταγωνίζονται πια για προσωπικό κέρδος. Μ’ αυτή τη συμπεριφορά ολόκληρο το εργοστάσιο έχει πάρει νέα όψη, ενώ ακόμα και οι οικονομικές του εισπράξεις έχουν βελτιωθεί. Η πρακτική σας είναι πραγματικά πολύ ισχυρή. Πότε θα έρθει ο δάσκαλός σας; Θα ήθελα και εγώ να παρακολουθήσω τις διαλέξεις του». Ο κύριος σκοπός της καλλιέργειας του Φάλουν Ντάφα είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στα υψηλά επίπεδα. Αν και δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο, παρ’ όλα αυτά μπορεί να κάνει πάρα πολλά φέρνοντας μια ανώτερη ευγένεια κι έναν πολιτισμό μέσα στην κοινωνία. Εάν όλοι κοιτούν μέσα τους και σκέφτονται πώς να συμπεριφερθούν καλύτερα, θα έλεγα ότι η κοινωνία θα σταθεροποιηθεί και το ανθρώπινο ηθικό επίπεδο θα ανέβει.

 

Όταν δίδασκα τον Φα και την πρακτική στο Ταϊγιουάν[76], ήταν μια ασκούμενη πάνω από πενήντα χρονών. Αυτή και ο σύζυγός της είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις μου. Την ώρα που διέσχιζαν έναν δρόμο και όσο ήταν ακόμα στη μέση, ένα αυτοκίνητο πέρασε με μεγάλη ταχύτητα και ο καθρέφτης του έπιασε τα ρούχα της ηλικιωμένης κυρίας. Με τα ρούχα της πιασμένα στο αυτοκίνητο, η γυναίκα σύρθηκε σε μια απόσταση πάνω από δέκα μέτρα και έπεσε καταγής. Το αυτοκίνητο σταμάτησε να κινείται μετά από είκοσι μέτρα. Ο οδηγός βγήκε νευριασμένος από το αυτοκίνητο: «Ε εσύ, δεν βλέπεις πού πηγαίνεις;». Έτσι συμπεριφέρεται σήμερα ο κόσμος. Το πρώτο που κάνουν είναι να αποφύγουν κάθε ευθύνη όταν συναντήσουν ένα πρόβλημα, ανεξάρτητα αν το φταίξιμο είναι δικό τους. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου είπαν: «Δες πόσο άσχημα χτυπήθηκε η γυναίκα. Ας την πάμε σε ένα νοσοκομείο». Ο οδηγός ήρθε στα λογικά του και τη ρώτησε: «Πώς είστε κυρία; Χτυπήσατε; Πάμε στο νοσοκομείο να δούμε». Η ασκούμενη σηκώθηκε από το έδαφος σιγά-σιγά και είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να φύγεις». Τίναξε τη σκόνη από τα ρούχα της και έφυγε με τον σύζυγό της.

 

Ήρθε στην τάξη, μου είπε αυτό το περιστατικό και χάρηκα πολύ. Το σίνσινγκ των ασκούμενών μας έχει όντως βελτιωθεί. Μου είπε: «Δάσκαλε, μελέτησα Φάλουν Ντάφα σήμερα. Εάν δεν είχα μελετήσει Φάλουν Ντάφα, σήμερα δεν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω το ατύχημα έτσι». Σκεφτείτε το όλοι: Για έναν συνταξιούχο οι τιμές των αγαθών σήμερα είναι πολύ υψηλές και δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό επίδομα. Ένα άτομο πάνω από πενήντα ετών σύρθηκε σε τόση απόσταση από ένα αυτοκίνητο και έπεσε καταγής. «Πού έχετε χτυπήσει;» «Παντού». Θα μπορούσε να μείνει εκεί κάτω και να μη σηκωνόταν. «Να σας πάμε στο νοσοκομείο;» «Και βέβαια». Θα μπορούσε να είχε μείνει στο νοσοκομείο και να μην έβγαινε. Ένας καθημερινός άνθρωπος μπορεί να το έκανε αυτό, αλλά αυτή είναι ασκούμενη και δεν το έκανε. Έχουμε πει ότι το καλό ή το κακό προέρχεται από μια αυθόρμητη σκέψη. Η διαφορετική σκέψη οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Με την προχωρημένη της ηλικία και εάν ήταν καθημερινός άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να μην τραυματιστεί; Και όμως δεν είχε ούτε γρατσουνιά. Το καλό ή το κακό προέρχεται από μια στιγμιαία σκέψη. Εάν ξάπλωνε εκεί κάτω λέγοντας: «Αχ, αισθάνομαι χάλια. Πονάω εδώ, πονάω εκεί…», τότε τα κόκαλά της μπορεί στα αλήθεια να είχαν ραγίσει και θα μπορούσε να μείνει παράλυτη. Όσα χρήματα και αν της έδιναν, πώς θα μπορούσε να είναι καλά αν έμενε στο νοσοκομείο για την υπόλοιπη ζωή της; Ακόμα και οι παριστάμενοι το βρήκαν παράξενο που η ηλικιωμένη γυναίκα δεν τον εκμεταλλεύτηκε ζητώντας του χρήματα. Σήμερα οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί. Ο οδηγός πράγματι οδηγούσε πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα χτυπούσε κάποιον επίτηδες. Ό,τι κι αν έγινε δεν το ήθελε. Αλλά ο κόσμος έτσι είναι σήμερα. Εάν δεν τον εκμεταλλευόταν, ακόμα και οι παριστάμενοι θα το έβρισκαν άδικο. Έχω πει ότι τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Εάν πείτε σε κάποιον ότι κάνει κάτι κακό, δεν θα το πιστέψει. Επειδή οι ανθρώπινες ηθικές αξίες έχουν αλλάξει, ορισμένοι άνθρωποι δεν κοιτούν τίποτα άλλο παρά το συμφέρον τους, θα κάνουν οτιδήποτε για το χρήμα. Ήδη έχει γίνει ρητό ότι «Εάν ένας άνθρωπος δεν κυνηγάει το συμφέρον του, ο ουρανός και η γη θα τον πλακώσουν»!

 

Ένας ασκούμενος στο Πεκίνο πήγε το παιδί του στο Τσιάνμεν[77] για βόλτα μετά το δείπνο και είδε ένα φορτηγάκι να διαφημίζει ένα παιχνίδι με λαχνούς. Το παιδί με το που το είδε άρχισε να ενδιαφέρεται και ήθελε να παίξει. Έτσι του έδωσε ένα γιουάν να παίξει και το παιδί κατέληξε με το δεύτερο βραβείο, ένα πολυτελές ποδήλατο. Το παιδί ήταν κατενθουσιασμένο. Αμέσως όμως μια ιδέα άστραψε στο νου του πατέρα: «Εγώ είμαι ασκούμενος. Πώς μπορώ να δεχτώ ένα τέτοιο πράγμα; Πόσο ντε πρέπει να δώσω εάν πάρω κάτι για το οποίο δεν έχω πληρώσει»; Είπε στο παιδί: «Ας μην το πάρουμε. Μπορούμε να αγοράσουμε ένα μόνοι μας». Το παιδί συγχύστηκε: «Σε έχω παρακαλέσει να μου αγοράσεις ένα και δεν το έκανες. Τώρα που το απέκτησα μόνος μου, δεν με αφήνεις να το κρατήσω». Το παιδί έκλαιγε και έσκουζε τρομερά. Ο ασκούμενος αυτός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παρά να πάρει το ποδήλατο σπίτι. Στο σπίτι, όσο το σκεφτόταν, τόσο πιο άβολα ένιωθε. Σκέφτηκε να στείλει τα χρήματα σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Τότε σκέφτηκε: «Τα λαχεία έχουν φύγει, δεν θα μοιράσουν τα λεφτά μεταξύ τους, εάν τους τα στείλω; Πρέπει να δωρίσω τα χρήματα στη δουλειά μου».

 

Ευτυχώς υπήρχαν αρκετοί ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα στη δουλειά του και το αφεντικό του μπορούσε να τον καταλάβει. Εάν αυτό συνέβαινε σε ένα τυπικό περιβάλλον ή σε έναν τυπικό χώρο εργασίας, όπου αν έλεγες ότι ήσουν ασκούμενος και δεν ήθελες ένα ποδήλατο από λαχνό, παρά ήθελες να δωρίσεις τα χρήματα στη δουλειά, ακόμη και το αφεντικό σου θα έλεγε ότι έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Οι άλλοι επίσης θα έκαναν σχόλια: «Κάτι δεν πάει καλά με την εξάσκηση αυτού του ανθρώπου ή μήπως ανέπτυξε παραφροσύνη καλλιέργειας;». Έχω πει ότι οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί. Στη δεκαετία του ‘50 ή του ‘60 αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα, αλλά κάτι πολύ κοινό – κανείς δεν θα το έβρισκε περίεργο ή παράξενο.

 

Έχουμε πει ότι όσο και αν έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες ηθικές αξίες, το χαρακτηριστικό αυτού του σύμπαντος, το Τζεν-Σαν-Ρεν, θα παραμένει για πάντα απαράλλακτο. Έτσι, εάν κάποιος πει ότι είστε καλός, μπορεί να μην είστε πραγματικά καλός ή, εάν πει ότι είστε κακός, μπορεί να μην είστε πραγματικά κακός κι αυτό γιατί τα κριτήρια που διακρίνουν το καλό και το κακό είναι διαστρεβλωμένα. Μόνο αυτός που συμβαδίζει μ’ αυτό το χαρακτηριστικό του σύμπαντος είναι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που προσδιορίζει επακριβώς έναν καλό άνθρωπο ή έναν κακό άνθρωπο και είναι αναγνωρισμένο από το σύμπαν. Παρ’ όλο που έχουν συμβεί τεράστιες αλλαγές στην ανθρώπινη κοινωνία, παρ’ όλο που οι ανθρώπινες ηθικές αξίες έχουν παρακμάσει τρομερά και παρ’ όλο που η ανθρώπινη ηθική εκφυλίζεται καθημερινά και το κέρδος έχει γίνει το μοναδικό κίνητρο, οι αλλαγές στο σύμπαν δεν συμβαίνουν με βάση τις αλλαγές στην ανθρωπότητα. Ως ασκούμενος δεν πρέπει να συμπεριφέρεστε με βάση τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων. Δεν επιτρέπεται να κάνετε πράγματα, απλά και μόνο επειδή οι καθημερινοί άνθρωποι τα θεωρούν σωστά. Όταν οι καθημερινοί άνθρωποι λένε πως κάτι είναι καλό, μπορεί να μην είναι καλό. Ή αντίστροφα, όταν οι καθημερινοί άνθρωποι λένε ότι είναι κακό, μπορεί να μην είναι κακό. Αυτή την εποχή που οι ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί τόσο, εάν πείτε σε κάποιον ότι κάνει κάτι κακό δεν θα το πιστέψει! Ως ασκούμενος πρέπει να αξιολογείτε τα πράγματα με βάση το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Μόνο τότε μπορεί κανείς να διακρίνει τι είναι πραγματικά καλό και τι είναι πραγματικά κακό.

Γκουάν Ντινγκ

Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει μια κατάσταση που αποκαλείται γκουάν ντινγκ. Το γκουάν ντινγκ είναι μια θρησκευτική ιεροτελεστία από τον τρόπο καλλιέργειας του Ταντρισμού στη Σχολή του Φο. Ο σκοπός του είναι πως μέσω της διαδικασίας του γκουάν ντινγκ ένας άνθρωπος δεν θα ακολουθεί πια άλλες Σχολές καλλιέργειας και θα γίνει δεκτός σαν γνήσιος μαθητής μόνο σ’ αυτή τη συγκεκριμένη Σχολή. Το παράξενο είναι ότι αυτή η θρησκευτική διαδικασία άρχισε να εφαρμόζεται και σε μεθόδους του τσιγκόνγκ. Δεν εφαρμόζεται μόνο στον Ταντρισμό αλλά και σε τσιγκόνγκ της Σχολής του Τάο. Έχω πει ότι όσοι διδάσκουν στην κοινωνία ασκήσεις Ταντρισμού στο όνομα του Ταντρισμού είναι ψεύτες. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί ο Ταντρισμός του Τανγκ έχει ήδη εξαφανιστεί από τη χώρα μας εδώ και πάνω από χίλια χρόνια και δεν υπάρχει πια. Λόγω των εμποδίων της γλώσσας ο Θιβετιανός Ταντρισμός δεν μπόρεσε ποτέ να μεταδοθεί ολοκληρωμένα στις περιοχές των Χαν[78]. Ειδικά επειδή είναι εσωτερική θρησκεία, πρέπει να εξασκείται κρυφά σε μοναστήρια. Ο μαθητής πρέπει να λάβει κρυφή διδασκαλία από τον δάσκαλο και ο δάσκαλος πρέπει να πάρει αυτόν τον μαθητή να εξασκηθεί κρυφά. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, δεν μπορεί καθόλου να διδαχθεί.

 

Πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στο Θιβέτ να μελετήσουν τσιγκόνγκ έχουν έναν σκοπό: Να βρουν έναν δάσκαλο και να μελετήσουν τον Θιβετιανό Ταντρισμό, για να γίνουν δάσκαλοι του τσιγκόνγκ στο μέλλον και να γίνουν πλούσιοι και δημοφιλείς. Σκεφτείτε το όλοι: Ένας γνήσιος εν ζωή Λάμα[79] του Βουδισμού, ο οποίος έχει λάβει γνήσια διδασκαλία, έχει πολύ ισχυρές υπερφυσικές ικανότητες και μπορεί να διαβάσει τη σκέψη ενός τέτοιου ανθρώπου. Γιατί ήρθε εδώ αυτός ο άνθρωπος; Διαβάζοντας τη σκέψη αυτού του ατόμου ήδη το ξέρει: «Ήρθες εδώ για να μάθεις τη διδασκαλία και να γίνεις δάσκαλος του τσιγκόνγκ για λεφτά και φήμη. Ήρθες εδώ να καταστρέψεις αυτή τη Σχολή καλλιέργειας του Φο». Μια τέτοια σοβαρή μέθοδος άσκησης καλλιέργειας του Φο, πώς μπορεί να καταστραφεί απερίσκεπτα από την επιδίωξή σας να γίνετε δάσκαλος του τσιγκόνγκ για φήμη και χρήμα; Ποιο είναι το κίνητρό σας; Έτσι δεν θα διδάξει τίποτα απολύτως σ’ αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος δεν θα λάβει καμιά πραγματική διδασκαλία. Βέβαια με τόσα πολλά μοναστήρια τριγύρω μπορεί να μάθει μερικά επιφανειακά πράγματα. Εάν ο νους του δεν είναι ορθός και επιμένει να γίνει δάσκαλος του τσιγκόνγκ και να διαπράττει αδικίες, θα προσελκύσει κατοχή από πνεύμα ή ζώο. Τα κατοχικά ζώα έχουν κι αυτά ενέργεια, αλλά δεν είναι από τον Θιβετιανό Ταντρισμό. Αυτοί που πάνε στο Θιβέτ αναζητώντας ειλικρινά το Ντάρμα, μπορεί, αφού πάνε, να εγκατασταθούν εκεί – αυτοί είναι πραγματικοί ασκούμενοι.

 

Είναι παράξενο ότι τώρα πολλές Ταοϊστικές μέθοδοι άσκησης επίσης εκτελούν το γκουάν ντινγκ. Η Σχολή του Τάο χρησιμοποιεί κανάλια ενέργειας. Γιατί να ασκεί το λεγόμενο γκουάν ντινγκ; Έχω πάει στον νότο για να δώσω διαλέξεις. Σύμφωνα μ’ αυτά που ξέρω υπάρχουν πάνω από δέκα αιρετικές μέθοδοι που κάνουν γκουάν ντινγκ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Γκουανγκντόνγκ. Τι προσπαθούν να κάνουν; Κάνοντας ο δάσκαλος γκουάν ντινγκ σ’ εσάς, θα γίνετε μαθητής του και δεν θα μπορείτε να μάθετε άλλη εξάσκηση. Εάν το κάνετε, θα σας τιμωρήσει. Αυτό κάνουν. Αυτό δεν είναι μια ανήθικη εξάσκηση; Αυτό που διδάσκει είναι για θεραπεία και υγεία. Ο κόσμος το μαθαίνει απλά επειδή θέλει να έχει καλή υγεία. Γιατί τότε να κάνει αυτά τα πράγματα; Υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι εφόσον οι άνθρωποι εξασκήσουν το δικό του τσιγκόνγκ, δεν μπορούν να εξασκήσουν κανένα άλλο τσιγκόνγκ. Μπορεί αυτός να σώσει ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην Ολοκλήρωση της καλλιέργειάς τους; Αυτό είναι παραπλάνηση των μαθητών. Πολλοί άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα.

 

Η Σχολή του Τάο ποτέ δεν δίδασκε γκουάν ντινγκ, αλλά τώρα έχει κι αυτή το λεγόμενο γκουάν ντινγκ. Έχω δει ότι ο δάσκαλος του τσιγκόνγκ που κάνει τον μεγαλύτερο θόρυβο για την άσκηση του γκουάν ντινγκ, έχει ύψος στήλης γκονγκ μόνο ως ένα διώροφο ή τριώροφο κτίριο. Νομίζω πως για έναν τόσο γνωστό δάσκαλο του τσιγκόνγκ, το γκονγκ του έχει μειωθεί πάρα πολύ. Εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν στην ουρά για να τους κάνει γκουάν ντινγκ. Το γκονγκ του είναι μόνο τόσο ψηλό και σύντομα δεν θα έχει τίποτα. Τι θα μπορεί τότε να χρησιμοποιεί για να κάνει γκουάν ντινγκ; Αυτό επομένως δεν είναι εξαπάτηση του κόσμου; Όταν βλέπετε από άλλη διάσταση, το γνήσιο γκουάν ντινγκ κάνει τα κόκαλα να μοιάζουν με άσπρο νεφρίτη από το κεφάλι ως τα πόδια. Γίνεται χρήση γκονγκ ή ύλης υψηλής ενέργειας και το σώμα εξαγνίζεται από το κεφάλι ως τα πόδια. Μπορεί ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ να το κάνει αυτό; Δεν μπορεί. Τι κάνει τότε; Βέβαια ενδεχομένως δεν θα προσπαθήσει να ξεκινήσει θρησκεία. Ο σκοπός του είναι, μόλις ξεκινήσετε να μελετάτε την εξάσκησή του, να ανήκετε σ’ αυτόν. Πρέπει να παρακολουθείτε τα μαθήματά του και να μελετάτε τα πράγματά του. Ο στόχος του είναι να σας πάρει χρήματα. Δεν θα κάνει χρήματα, αν κανείς δεν μελετά την εξάσκησή του.

 

Όπως οι μαθητές άλλων μεθόδων καλλιέργειας της Σχολής του Φο, οι μαθητές του Φάλουν Ντάφα θα βιώσουν πολλές φορές γκουάν ντινγκ από δασκάλους υψηλών επιπέδων σε άλλες διαστάσεις, αλλά δεν θα σας ειπωθεί. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες ή αυτοί που είναι ευαίσθητοι, μπορεί την ώρα που κοιμούνται ή άλλη ώρα να νοιώσουν ένα ξαφνικό θερμό ρεύμα να περνά από την κορυφή του κεφαλιού τους σε ολόκληρο το σώμα. Ο σκοπός του γκουάν ντινγκ δεν είναι για να κάνει το γκονγκ σας υψηλότερο, αφού αυτό πρέπει να αναπτυχθεί μέσω της δικής σας άσκησης καλλιέργειας. Το γκουάν ντινγκ είναι μια μέθοδος ενδυνάμωσης – είναι για να εξαγνιστεί και να καθαριστεί το σώμα σας περισσότερο. Το γκουάν ντινγκ θα το περάσετε πολλές φορές – το σώμα σας πρέπει να καθαριστεί σε κάθε επίπεδο. Επειδή η καλλιέργεια εξαρτάται από τις δικές σας προσπάθειες, ενώ η μεταμόρφωση του γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλο, εμείς δεν ασκούμε την ιεροτελεστία του γκουάν ντινγκ.

 

Υπάρχουν ορισμένα άτομα που κάνουν τυπικές τελετουργίες για να γίνουν μαθητές του δασκάλου τους. Μιλώντας γι’ αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να περάσουν από τέτοιες τυπικές τελετουργίες για να γίνουν μαθητές μου. Η σύγχρονη ιστορική μας περίοδος διαφέρει από εκείνη της κινέζικης φεουδαρχικής κοινωνίας. Η γονυπεσία και το προσκύνημα σημαίνουν ότι τυπικά έχετε γίνει μαθητής; Εμείς δεν ασκούμε τέτοιες ιεροτελεστίες. Πολλοί μπορεί να σκεφτούν: «Εάν προσκυνήσω, κάψω λιβάνι και λατρέψω τον Φο με ειλικρινή καρδιά, το γκονγκ μου θα αυξηθεί». Αυτό το βρίσκω πραγματικά γελοίο. Η γνήσια άσκηση καλλιέργειας εξαρτάται ολοκληρωτικά από εσάς, οπότε είναι άχρηστο να προσεύχεστε για πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε τον Φο να λατρέψετε, ούτε να κάψετε λιβάνι. Όσο ασκείτε ειλικρινά καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο ενός ασκουμένου, βλέποντάς σας ο Φο θα είναι πολύ ευχαριστημένος. Εάν όμως έξω στον κόσμο, συνέχεια κάνετε άσχημες πράξεις, τι κι αν καίτε λιβάνι και τον προσκυνάτε – θα νιώθει αηδία και μόνο που σας βλέπει. Αυτό δεν είναι αλήθεια; Η γνήσια καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς τον ίδιο. Σε τι ωφελεί το προσκύνημά σας και η τελετουργία για να γίνετε μαθητής μου, αν σήμερα βγαίνοντας από την πόρτα κάνετε ό,τι θέλετε; Δεν νοιαζόμαστε καθόλου γι’ αυτή την τυπικότητα. Μπορεί ακόμα και να βλάψετε την υπόληψή μου!

 

Σας έχουμε δώσει τόσα πολλά. Εφόσον πραγματικά ασκείτε καλλιέργεια και συμπεριφέρεστε απαρέγκλιτα σύμφωνα με τον Ντάφα, θα σας θεωρώ όλους μαθητές μου. Όσο ασκείτε το Φάλουν Ντάφα, θα σας θεωρώ μαθητές μου. Εάν δεν θέλετε να το ασκήσετε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς. Εάν δεν ασκείτε καλλιέργεια, σε τι ωφελεί να φέρετε αυτόν τον τίτλο; Δεν έχει σημασία αν είστε από την πρώτη σειρά μαθημάτων ή τη δεύτερη. Πώς μπορεί να είστε ασκούμενοί μας απλώς επειδή κάνετε τις ασκήσεις; Για να αποκτήσετε ένα υγιές σώμα και για να κάνετε πραγματικά πρόοδο προς τα υψηλά επίπεδα, πρέπει ειλικρινά να ασκείτε καλλιέργεια ακολουθώντας το πρότυπό μας για το σίνσινγκ. Επομένως δεν νοιαζόμαστε γι’ αυτές τις τυπικότητες. Όσο ασκείτε καλλιέργεια, είστε ασκούμενος στη δική μας Σχολή εξάσκησης. Τα Φάσεν μου τα γνωρίζουν όλα. Ξέρουν το καθετί που σκέφτεστε και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Δεν θα σας φροντίσουν αν δεν ασκείτε καλλιέργεια. Εάν όμως ασκείτε καλλιέργεια, θα σας βοηθήσουν σε όλο το δρόμο μέχρι το τέλος.

 

Σε μερικές μεθόδους τσιγκόνγκ οι ασκούμενοι δεν έχουν δει ποτέ τον δάσκαλό τους. Τους έχουν πει ότι εάν πληρώσουν μερικές εκατοντάδες γιουάν και προσκυνήσουν προς μια ορισμένη κατεύθυνση αυτό φτάνει. Αυτό δεν είναι αυταπάτη και εξαπάτηση των άλλων; Εκτός αυτού, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιστοί και από εκεί και πέρα αρχίζουν να υπερασπίζονται τη μέθοδο και τον δάσκαλό τους. Επίσης παροτρύνουν και άλλους να μη μελετούν άλλες μεθόδους. Το βρίσκω πραγματικά ανόητο. Επίσης υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κάνουν κάτι που λέγεται μο-ντινγκ[80]. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα απ’ αυτό το άγγιγμα.

 

Όχι μόνο αυτοί που διδάσκουν τις μεθόδους τους κάτω από το όνομα του Ταντρισμού είναι ψεύτες, αλλά ψεύτες είναι κι όλοι αυτοί που διδάσκουν τσιγκόνγκ κάτω από το όνομα του Βουδισμού. Σκεφτείτε το όλοι: Για αρκετές χιλιάδες χρόνια οι μέθοδοι καλλιέργειας στον Βουδισμό έχουν υπάρξει μ’ αυτή τη μορφή. Πώς μπορεί, εάν κάποιος τις μετατρέψει, να είναι ακόμα Βουδισμός; Οι μέθοδοι καλλιέργειας είναι για σοβαρή καλλιέργεια του Φο και επίσης αφάνταστα περίπλοκες. Η παραμικρή αλλαγή θα δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Επειδή η μεταμόρφωση του γκονγκ είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, αυτό που μπορεί να αισθάνεστε δεν έχει καμιά σημασία. Δεν μπορείτε να ασκείτε καλλιέργεια με βάση αυτό που αισθάνεστε. Οι θρησκευτικές μορφές των μοναχών είναι οι μέθοδοι καλλιέργειάς τους. Μόλις αλλαχτούν, δεν θα είναι πλέον αυτής της σχολής. Για κάθε σχολή υπάρχει ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον ως επικεφαλής, και κάθε σχολή έχει καλλιεργήσει πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα. Κανείς δεν τολμά επιπόλαια να αλλάξει τη μέθοδο καλλιέργειας σ’ αυτή τη σχολή. Ποια πανίσχυρη αρετή μπορεί να έχει αυτός ο τιποτένιος δάσκαλος του τσιγκόνγκ που τολμά να προσβάλλει τον Δάσκαλο και να αλλάξει αυτή την άσκηση της καλλιέργειας του Φο; Θα είναι ακόμα αυτής της σχολής, εάν πραγματικά αλλαχτεί; Το ψεύτικο τσιγκόνγκ μπορεί να διακριθεί.

Η Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος

Ο όρος «τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος» (Σουανγκουάν Σεγουέι) συναντάται επίσης και ως «Μυστηριώδες Άνοιγμα» (Σουανγκουάν γιτσιάο). Αυτές οι ορολογίες μπορεί να βρεθούν στα βιβλία Νταν Τζινγκ, Τάο Ζανγκ και Σινγκμίνγκ Γκουιτζί. Όμως περί τίνος πρόκειται; Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν μπορούν να το εξηγήσουν καθαρά. Κι αυτό γιατί οι συνηθισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, ούτε μπορούν να το δουν από τα επίπεδά τους, ούτε επιτρέπεται να το δουν. Εάν ένας ασκούμενος θέλει να το δει, πρέπει να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο της Όρασης της Σοφίας ή πιο πάνω. Οι συνηθισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν μπορούν να φτάσουν σ’ αυτό το επίπεδο κι έτσι δεν μπορούν να το δουν. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, στην κοινότητα των καλλιεργητών προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα, πού βρίσκεται το Άνοιγμα και πώς τοποθετείται. Στα βιβλία Νταν Τζινγκ, Τάο Ζανγκ και Σινγκμίνγκ Γκουιτζί συζητούν μόνο τις θεωρίες χωρίς να σας λένε την ουσία. Το εξηγούν ξανά και ξανά, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σας μπερδεύουν πιο πολύ. Δεν εξηγούν τα πράγματα καθαρά, επειδή η ουσία δεν επιτρέπεται να γίνει γνωστή σε κοινούς ανθρώπους.

 

Επιπλέον σας λέω αυτό, και είναι μόνο επειδή είστε μαθητές του Φάλουν Ντάφα που σας το λέω αυτό: «Ποτέ μη διαβάζετε αυτά τα μπερδεμένα βιβλία του τσιγκόνγκ». Δεν αναφέρομαι στα αρχαία βιβλία που μόλις ανέφερα, αλλά σ’ αυτά τα βιβλία του ψευτο-τσιγκόνγκ, που οι άνθρωποι γράφουν σήμερα. Δεν πρέπει καν να τα ανοίξετε. Μόλις περάσει από τον νου σας η σκέψη ότι: «Μμμ, αυτή η πρόταση φαίνεται λογική…», τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα που υπάρχουν σ’ αυτό το βιβλίο θα προσκολληθούν στο σώμα σας. Πολλά βιβλία γράφτηκαν υπό τον έλεγχο κατοχικών πνευμάτων ή ζώων που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες προσκολλήσεις για φήμη και περιουσία. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά, ψεύτικα βιβλία του τσιγκόνγκ. Πολλοί άνθρωποι είναι ανεύθυνοι και γράφουν βιβλία που έχουν μέσα τους κατοχικά πνεύματα ή ζώα και άλλα χαοτικά πράγματα. Συνήθως είναι καλύτερα να μη διαβάσετε ούτε τα προαναφερόμενα αρχαία βιβλία ή άλλα σχετικά κλασικά ιερά κείμενα, επειδή μπαίνει το ζήτημα της επικέντρωσης σε μία εξάσκηση.

 

Ένας αξιωματούχος από τον Σύνδεσμο Κινέζικης Επιστημονικής Έρευνας του Τσιγκόνγκ μου είπε μια ιστορία που πραγματικά με έκανε να γελάσω. Μου είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος στο Πεκίνο που συχνά πήγαινε σε σεμινάρια του τσιγκόνγκ. Αφού άκουσε πολλές ομιλίες, έκρινε ότι το τσιγκόνγκ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από όσα λέγονταν εκεί. Επειδή όλοι ήταν στο ίδιο επίπεδο, όλοι μιλούσαν για τα ίδια πράγματα. Σαν κι αυτούς τους ψευτο-δάσκαλους του τσιγκόνγκ, πίστευε ότι αυτό ήταν όλο κι όλο το περιεχόμενο του τσιγκόνγκ! Έτσι θέλησε κι αυτός να γράψει ένα βιβλίο πάνω στο τσιγκόνγκ. Σκεφτείτε το όλοι: Ένας μη ασκούμενος να γράψει βιβλίο για το τσιγκόνγκ. Σήμερα βιβλία του τσιγκόνγκ αντιγράφονται το ένα από το άλλο. Καθώς προχωρούσε η συγγραφή του σταμάτησε στο ζήτημα του Μυστηριώδους Περάσματος. Ποιος ξέρει πραγματικά τι είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα; Ακόμη και ανάμεσα στους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ, ελάχιστοι το καταλαβαίνουν. Πήγε λοιπόν να ρωτήσει έναν ψευτο-δάσκαλο του τσιγκόνγκ. Δεν ήξερε ότι ήταν ψεύτικος, αφού έτσι και αλλιώς δεν καταλάβαινε το τσιγκόνγκ. Αλλά αν αυτός ο ψευτο-δάσκαλος του τσιγκόνγκ δεν μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση, δεν θα συνειδητοποιούσαν οι άλλοι ότι ήταν απατεώνας; Επομένως τόλμησε να επινοήσει κάτι και είπε ότι το Μυστηριώδες Πέρασμα βρίσκεται στην κορυφή του πέους. Ακούγεται πολύ αστείο. Μη γελάτε όμως, διότι αυτό το βιβλίο έχει ήδη εκδοθεί. Αυτό που λέω είναι ότι τα σημερινά βιβλία του τσιγκόνγκ έχουν φτάσει σε τέτοιο γελοίο σημείο. Ποιο το όφελος με το να διαβάσετε αυτά τα βιβλία; Δεν υπάρχει λόγος και μόνο να σας βλάψουν μπορούν.

 

Τι σημαίνει όμως η «Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος»; Κατά την «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, όταν πλέον καλλιεργείσθε πέρα από το μέσο επίπεδο, που σημαίνει πως έχετε μπει στα υψηλά επίπεδα της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας, τότε αρχίζει να μεγαλώνει το Αθάνατο Βρέφος. Το Αθάνατο Βρέφος κι αυτό που ξέρουμε σαν Καλλιεργημένο Βρέφος (γινγκχάι) είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα Καλλιεργημένα Βρέφη είναι μικρά, παιχνιδιάρικα και τρέχουν τριγύρω χαρούμενα. Το Αθάνατο Βρέφος δεν κινείται. Εάν το Αρχέγονο Πνεύμα δεν το ελέγχει, το Αθάνατο Βρέφος κάθεται ακίνητο πάνω σε ένα λουλούδι λωτού με τα πόδια σταυρωμένα σε διπλό λωτό και τα χέρια ενωμένα στη θέση Τσιεγίν. Το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώνει από το νταντιέν και μπορείτε να το δείτε στο μικροσκοπικό επίπεδο, ακόμα και όταν είναι μικρότερο από τη μύτη μιας βελόνας.

Επιπλέον θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα ακόμα ζήτημα. Μόνο ένα γνήσιο νταντιέν υπάρχει και είναι το τιεν[81] στην κάτω κοιλιακή χώρα. Είναι πάνω από το σημείο του χουεϊγίν[82] στο περίνεο, μέσα στο σώμα και κάτω από την κοιλιά. Πολλές μορφές γκονγκ και πολλές υπερφυσικές ικανότητες, τα Φάσεν, το Αθάνατο Βρέφος, τα Καλλιεργημένα Βρέφη και πολλά άλλα όντα μεγαλώνουν από αυτό το τιέν.

 

Στο παρελθόν ορισμένοι ασκούμενοι μιλούσαν για το πάνω νταντιέν, το μέσο νταντιέν και το κάτω νταντιέν. Θα έλεγα ότι αυτό είναι λάθος. Ορισμένοι επίσης ισχυρίζονται ότι οι δάσκαλοί τους τους το έχουν διδάξει κατ’ αυτόν τον τρόπο για γενεές και ότι ακόμα και τα βιβλία έτσι το λένε. Μπορώ να σας πω ότι σκουπίδια υπήρχαν ακόμη και στα αρχαία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν κληρονομηθεί από τόσο παλιά πως είναι και σωστά. Πάντα διαδίδονταν στον κόσμο μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων κάποιοι ασήμαντοι τρόποι καλλιέργειας, αλλά δεν είναι για καλλιέργεια, δεν είναι για τίποτα. Όταν μιλάνε για το πάνω νταντιέν, το μέσο νταντιέν και το κάτω νταντιέν, εννοούν ότι το νταντιέν βρίσκεται οπουδήποτε δημιουργείται νταν. Αυτό δεν είναι αστείο; Όταν ένας άνθρωπος εστιάσει τον νου του σε ένα ορισμένο μέρος του σώματός του, μετά από κάποιο χρόνο θα αναπτυχθεί μια συστάδα ενέργειας και θα σχηματίσει νταν. Εάν δεν το πιστεύετε, επικεντρώστε τον νου σας στο χέρι σας και κρατήστε το έτσι για κάποια ώρα – μετά από λίγο εκεί θα σχηματιστεί νταν. Έτσι βλέποντας μερικοί άνθρωποι αυτή την κατάσταση, δηλώνουν ότι το νταντιέν είναι παντού. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο γελοίο. Πιστεύουν ότι οπουδήποτε σχηματίζεται νταν, εκεί βρίσκεται και το νταντιέν. Στην πραγματικότητα αυτό είναι νταν, αλλά όχι τιέν. Θα μπορούσατε να πείτε ότι το νταν υπάρχει παντού ή ότι υπάρχει άνω νταν, μέσο νταν και κάτω νταν. Όμως πραγματικό τιέν που μπορεί να αναπτύξει αμέτρητους Φα, υπάρχει μόνο ένα και είναι αυτό που βρίσκεται στην κάτω κοιλιακή χώρα. Επομένως όλα αυτά περί άνω νταντιέν, μέσου νταντιέν και κάτω νταντιέν είναι λαθεμένα. Όπου και αν συγκεντρώσετε τον νου σας για κάποιο χρονικό διάστημα θα σχηματιστεί νταν.

 

Το Αθάνατο Βρέφος γεννιέται στο νταντιέν στην κάτω κοιλιακή χώρα και μεγαλώνοντας αργά γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Όταν φτάσει στο μέγεθος μιας μπάλας του πινγκ-πονγκ, το σχήμα ολόκληρου του σώματός του φαίνεται πλέον καθαρά, με τη μύτη και τα μάτια διαμορφωμένα. Ενώ το Αθάνατο Βρέφος έχει αναπτυχθεί στο μέγεθος μιας μπάλας πινγκ-πονγκ, μια μικρή φυσαλίδα θα γεννηθεί δίπλα του. Αφού αυτή η φυσαλίδα σχηματιστεί, θα μεγαλώνει μαζί με το Αθάνατο Βρέφος. Όταν το Αθάνατο Βρέφος φτάσει σε ύψος περίπου δέκα-δώδεκα εκατοστών, ένα μονοπέταλο λουλούδι λωτού θα εμφανιστεί. Όταν το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώσει στα δεκαπέντε με είκοσι εκατοστά ύψος, τα πέταλα του λουλουδιού του λωτού θα έχουν βασικά σχηματιστεί και μια στρώση από πέταλα λωτού θα εμφανιστεί. Το χρυσό

απαστράπτον Αθάνατο Βρέφος θα κάθεται πάνω σε έναν χρυσαφένιο λωτό – είναι πανέμορφο. Αυτό είναι το άφθαρτο σώμα του Βάτζρα, το οποίο στη Σχολή του Φο ονομάζεται «σώμα του Φο» και στη Σχολή του Τάο «Αθάνατο Βρέφος».

 

Στη δική μας σχολή εξάσκησης απαιτούμε και καλλιεργούμε και τους δύο τύπους σωμάτων. Το μπέντι πρέπει κι αυτό να μεταμορφωθεί. Όπως όλοι ξέρετε, το σώμα ενός Φο δεν επιτρέπεται να εκδηλωθεί μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, για να μπορέσει να φανεί η μορφή του και τα μάτια ενός καθημερινού ανθρώπου να μπορέσουν να δουν το φως του. Αλλά για τους καθημερινούς ανθρώπους, αν και αυτό το σώμα έχει μεταμορφωθεί, μοιάζει με το σώμα ενός μέσου ανθρώπου. Ένας καθημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά, παρ’ όλο που αυτό το σώμα μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα μεταξύ των διαστάσεων. Όταν το Αθάνατο Βρέφος φτάσει στα δέκα με δεκατρία εκατοστά, η φυσαλίδα θα έχει κι αυτή μεγαλώσει στο ίδιο ύψος και θα είναι διαφανής σαν μπαλόνι. Το Αθάνατο Βρέφος κάθεται εκεί ακίνητο σε θέση διαλογισμού. Τότε η φυσαλίδα, εφόσον έχει μεγαλώσει και ωριμάσει, θα φύγει από το νταντιέν και θα κινηθεί προς τα πάνω. Η διαδικασία της ανόδου της είναι αργή, αλλά η κίνησή της θα φαίνεται καθημερινά. Βαθμιαία ανεβαίνει ψηλότερα και ψηλότερα. Αν δοκιμάσουμε να την παρατηρήσουμε με μεγάλη προσοχή, θα μπορέσουμε να νιώσουμε την ύπαρξή της.

 

Όταν η φυσαλίδα φτάσει στο σημείο ταντζόνγκ[83] στο κέντρο του στήθους σας, θα μείνει εκεί για ένα διάστημα. Επειδή εκεί υπάρχει μεγάλο μέρος από την ουσία του ανθρώπινου σώματος (η καρδιά είναι επίσης εκεί), ένα σύστημα πραγμάτων θα σχηματιστεί μέσα στη φυσαλίδα. Η φυσαλίδα θα εμπλουτιστεί με αυτή την ουσία. Μετά από λίγο καιρό θα κινηθεί και πάλι προς τα πάνω. Όταν θα περνάει μέσα από το λαιμό, θα νοιώθετε ασφυκτικά, σαν να είναι φραγμένα όλα τα αιμοφόρα αγγεία και θα αισθάνεστε πολύ πρησμένος – είναι επώδυνο. Αυτό θα διαρκέσει μια δυο μέρες. Τότε η φυσαλίδα θα κινηθεί προς τα πάνω στην κορυφή του κεφαλιού και αυτό το αποκαλούμε «φτάνοντας στο Νιγουάν». Αν και λέμε ότι έφτασε στο Νιγουάν, στην πραγματικότητα είναι τόσο μεγάλη όσο το κεφάλι σας και θα αισθάνεστε το κεφάλι σας πρησμένο. Επειδή το νιγουάν είναι μια πολύ σημαντική θέση για έναν άνθρωπο, θα πρέπει και αυτού η ουσία να μορφοποιηθεί μέσα στη φυσαλίδα. Μετά απ’ αυτό η φυσαλίδα θα συμπιεστεί για να βγει προς τα έξω, μέσα από το πέρασμα του Τρίτου Ματιού, και αυτή η αίσθηση θα είναι πολύ επώδυνη. Το Τρίτο Μάτι θα συμπιεστεί τόσο, ώστε θα πονάει πάρα πολύ, οι κρόταφοι θα έχουν επίσης την αίσθηση του πρηξίματος και τα μάτια σαν να είναι βαθουλωμένα προς τα μέσα. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι να βγει η φυσαλίδα από το κανάλι του Τρίτου Ματιού και να κρεμαστεί μπροστά στο μέτωπο. Αυτό αποκαλείται «Τοποθέτηση του Μυστηριώδους Περάσματος» και κρέμεται εκεί.

 

Εκείνο το διάστημα, αυτοί με ανοιχτό το Τρίτο τους Μάτι δεν θα μπορούν να δουν τίποτα. Κι αυτό γιατί στην άσκηση καλλιέργειας στη Σχολή του Φο και στη Σχολή του Τάο, οι πόρτες του είναι κλειστές για να επιταχυνθεί η διαμόρφωση των πραγμάτων μέσα στο Μυστηριώδες Πέρασμα. Υπάρχουν δύο μπροστινές πόρτες και δύο πίσω πόρτες και είναι όλες κλειστές. Όπως στο τούνελ της πύλης στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, όπου υπάρχουν δυο μεγάλες πόρτες σε κάθε πλευρά. Προκειμένου να επιταχυνθεί ο σχηματισμός και ο εμπλουτισμός του Μυστηριώδους Περάσματος, οι πόρτες δεν ανοίγουν, παρά μόνο κάτω από ιδιαίτερα εξαιρετικές συνθήκες. Αυτοί που μπορούν να δουν πράγματα με το Τρίτο τους Μάτι δεν μπορούν να δουν σ’ αυτό το στάδιο, αφού αυτό δεν επιτρέπεται. Ποιος ο λόγος που κρέμεται εκεί; Εκατοντάδες κανάλια ενέργειας του σώματός μας διασταυρώνονται σε εκείνο το σημείο κι έτσι όλα αυτά πρέπει να κάνουν κύκλο μέσα από το Μυστηριώδες Πέρασμα και να βγουν απ’ αυτό. Πρέπει να περάσουν μέσα από το Μυστηριώδες Πέρασμα, για να τεθούν ορισμένα πρόσθετα θεμέλια και να διαμορφωθεί ένα σύστημα πραγμάτων μέσα στο Μυστηριώδες Πέρασμα. Επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν, θα διαμορφώσει ένα μικρό κόσμο και όλη η ουσία του ανθρώπινου σώματος θα διαμορφωθεί μέσα του. Όμως μορφοποιεί μόνο ένα σύστημα εγκαταστάσεων που δεν είναι ακόμα ικανό να λειτουργήσει πλήρως.

 

Στην άσκηση καλλιέργειας της Σχολής του Τσίμεν το Μυστηριώδες Πέρασμα παραμένει ανοιχτό. Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα σπρώχνεται προς τα έξω, μοιάζει σαν κύλινδρος, αλλά βαθμιαία γίνεται στρογγυλό. Έτσι οι πόρτες και στις δύο πλευρές του είναι ανοιχτές. Επειδή στη Σχολή του Τσίμεν δεν καλλιεργούν τον Φο ή το Τάο, πρέπει οι ίδιοι να προστατέψουν τον εαυτό τους. Στη Σχολή του Φο και στη Σχολή του Τάο υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι που όλοι τους μπορούν να σας προστατέψουν. Δεν χρειάζεται να βλέπετε πράγματα ούτε θα έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Αλλά στη Σχολή του Τσίμεν δεν είναι έτσι. Πρέπει οι ίδιοι να προστατεύουν τον εαυτό τους, κι έτσι είναι απαραίτητο να μπορούν να βλέπουν. Όταν όμως βλέπουν πράγματα με το Τρίτο Μάτι τους αυτό το διάστημα, είναι σαν να βλέπουν μέσα από τηλεσκόπιο. Αφού σχηματιστεί αυτό το σύστημα, μετά από ένα μήνα περίπου αρχίζει να επιστρέφει προς τα μέσα. Η διαδικασία όπου επιστρέφει μέσα στο κεφάλι, ονομάζεται «Μετατόπιση των θέσεων του Μυστηριώδους Περάσματος».

 

Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα επιστρέφει μέσα, το κεφάλι σας θα το νοιώθετε ξανά πρησμένο και το αίσθημα θα είναι πολύ δυσάρεστο. Τότε θα συμπιεστεί προς τα έξω, από το σημείο γιουτζέν[84] πίσω στον αυχένα. Καθώς θα συμπιέζεται προς τα έξω η αίσθηση θα είναι επίσης πολύ δυσάρεστη – θα νοιώθετε σαν να σχίζεται το κεφάλι σας. Μετά, με το που βγει ξαφνικά προς τα έξω, κατευθείαν θα αισθανθείτε ανακούφιση. Αφού βγει, κρέμεται σε μια πολύ βαθιά διάσταση και υπάρχει με τη μορφή του σώματος εκείνης της πολύ βαθιάς διάστασης. Έτσι δεν θα το πιέζετε κατά τον ύπνο. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα: Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα τοποθετείται για πρώτη φορά, θα αισθάνεστε ότι κάτι είναι μπροστά στα μάτια σας. Αν και είναι σε άλλη διάσταση, θα νιώθετε συνέχεια ότι τα μάτια σας βλέπουν θολά σαν κάτι να τα καλύπτει, κάνοντάς σας να νιώθετε πολύ άβολα. Επειδή το σημείο γιουτζέν είναι πολύ σημαντικό πέρασμα, θα πρέπει και εκεί, στην πίσω πλευρά του κεφαλιού, να σχηματιστεί ένα σύστημα πραγμάτων. Κατόπιν και πάλι επιστρέφει μέσα. Το «Άνοιγμα του Μυστηριώδους Περάσματος» στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ένα άνοιγμα, αφού θα πρέπει να τοποθετηθεί πολλές φορές. Αφού επιστρέψει στο νιγουάν, αρχίζει να κατεβαίνει μέσα στο σώμα, ώσπου να φτάσει στο σημείο μίνγκμεν[85] ανάμεσα στα νεφρά. Στο σημείο μίνγκμεν θα ξαναβγεί.

 

Το σημείο μίνγκμεν του ανθρώπινου σώματος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό και καίριο σημείο. Στη Σχολή του Τάο το αποκαλούν «άνοιγμα» και εμείς το αποκαλούμε «πέρασμα» (γκουάν). Είναι ένα σημαντικό και καίριο πέρασμα που πραγματικά μοιάζει με σιδερένια πύλη με αμέτρητες στρώσεις από σιδερένιες πύλες. Είναι γνωστό πως τα σώματά μας έχουν πολλά στρώματα. Τα φυσικά μας κύτταρα είναι ένα στρώμα και τα μόρια μέσα σ’ αυτά σχηματίζουν ένα άλλο στρώμα. Σε κάθε στρώμα, από τα άτομα, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τα πολύ μικροσκοπικά σωματίδια, τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια, τα ακόμα πιο μικροσκοπικά σωματίδια και μέχρι τα απολύτως μικροσκοπικά σωματίδια υπάρχει μια πύλη. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν πάρα πολλές υπερφυσικές ικανότητες και πολλές ειδικές ικανότητες που είναι όλες κλειδωμένες μέσα στις πύλες των διαφόρων στρωμάτων. Σε άλλες μεθόδους καλλιεργούν νταν. Όταν το νταν εκρήγνυται, το σημείο μίνγκμεν είναι αυτό που πρέπει να ανατιναχτεί πρώτο. Εάν δεν ανατιναχτεί, οι υπερφυσικές ικανότητες δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Όταν το Μυστηριώδες Πέρασμα σχηματίσει ένα σύστημα πραγμάτων στο σημείο μίνγκμεν, θα επιστρέψει πάλι μέσα στο σώμα. Μπαίνοντας μέσα θα επιστρέψει στην κάτω κοιλιακή χώρα. Αυτό αποκαλείται η «Επιστροφή του Μυστηριώδους Περάσματος στη Θέση του».

 

Με την επιστροφή του το Μυστηριώδες Πέρασμα δεν γυρνά στην αρχική του θέση. Ήδη πλέον το Αθάνατο Βρέφος έχει μεγαλώσει πολύ. Η φυσαλίδα θα καλύψει το Αθάνατο Βρέφος και θα το περιβάλλει. Καθώς το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώνει, μεγαλώνει και το Μυστηριώδες Πέρασμα. Στη Σχολή του Τάο συνήθως, όταν το Αθάνατο Βρέφος μεγαλώσει σε μέγεθος όσο περίπου ένα εξάχρονο ή επτάχρονο παιδί, του επιτρέπεται να φύγει από το σώμα. Αυτό ονομάζεται «Γέννηση του Αθάνατου Βρέφους». Κάτω από τον έλεγχο του Αρχέγονου Πνεύματος μπορεί να βγαίνει και να περιφέρεται έξω από το σώμα. Το φυσικό σώμα μένει εκεί ακίνητο, ενώ το Αρχέγονο Πνεύμα βγαίνει. Στη Σχολή του Φο το Αθάνατο Βρέφος θα είναι κατά κανόνα εκτός κινδύνου όταν καλλιεργηθεί σε μέγεθος, όσο εσείς. Τότε συνήθως του επιτρέπεται να φύγει και να βγει από το σώμα. Ήδη τώρα το Αθάνατο Βρέφος έχει μεγαλώσει τόσο όσο εσείς και το κάλυμμά του είναι κι αυτό μεγάλο. Το κάλυμμα έχει ήδη επεκταθεί έξω από το σώμα σας – αυτό είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα. Εφόσον το Αθάνατο Βρέφος έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, το Μυστηριώδες Πέρασμα φυσιολογικά εκτείνεται έξω από το σώμα.

 

Ίσως να έχετε δει αγάλματα και πίνακες με Φο σε ναούς και να παρατηρήσατε ότι οι Φο είναι πάντα μέσα σε κύκλο. Ιδιαίτερα στα πορτραίτα των Φο υπάρχει πάντα ένας κύκλος μέσα στον οποίον κάθεται ο Φο. Πολλά πορτραίτα των Φο είναι έτσι και ειδικά αυτά που βρίσκονται στους παλιούς ναούς είναι όλα έτσι. Γιατί ο Φο κάθεται μέσα σε κύκλο; Κανένας δεν μπορεί να δώσει μια καθαρή εξήγηση. Θα σας το πω – αυτό είναι το Μυστηριώδες Πέρασμα. Αλλά δεν αποκαλείται πλέον Μυστηριώδες Πέρασμα. Αποκαλείται «παράδεισος». Στην πραγματικότητα δεν είναι ακόμα παράδεισος, αφού έχει μόνο αυτό το σύστημα εγκαταστάσεων. Είναι σαν ένα εργοστάσιο με ένα σύστημα εγκαταστάσεων, αλλά χωρίς δυνατότητα παραγωγής. Χρειάζεται ενέργεια και πρώτες ύλες πριν μπορέσει να παράγει. Πριν από μερικά χρόνια πολλοί ασκούμενοι έλεγαν: «Το γκονγκ μου είναι ψηλότερο από μιας Μποντισάτβα» ή «το γκονγκ μου είναι ψηλότερο από αυτό ενός Φο». Ακούγοντάς το αυτό οι άλλοι το έβρισκαν αδιανόητο. Όμως πραγματικά αυτό που έλεγαν δεν ήταν καθόλου αδιανόητο. Το γκονγκ σας πρέπει όντως να καλλιεργηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ είστε μέσα στον ανθρώπινο κόσμο.

 

Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Έχει επιτύχει επίπεδο υψηλότερο απ’ αυτό ενός Φο; Δεν πρέπει να το δείτε τόσο επιφανειακά. Το γκονγκ ενός τέτοιου ανθρώπου είναι όντως σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κι αυτό γιατί αφού έχει καλλιεργηθεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, τη στιγμή της πλήρους Φώτισής του, το επίπεδο του γκονγκ του θα είναι πράγματι πολύ υψηλό. Μια στιγμή ακριβώς πριν από το Ξεκλείδωμα και την πλήρη Φώτισή του, οχτώ δέκατα από το γκονγκ του θα κατέβουν μαζί με το επίπεδο του σίνσινγκ του και αυτή η ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει τον παράδεισό του, τον δικό του παράδεισο. Όλοι γνωρίζουν ότι εκτός από το επίπεδο του σίνσινγκ του, το γκονγκ ενός ασκουμένου καλλιεργείται υποφέροντας αμέτρητα βάσανα και δοκιμασίες κάτω από αντίξοες συνθήκες σε όλη του τη ζωή. Έτσι είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Οχτώ δέκατα αυτής της πολύτιμης ουσίας χρησιμοποιούνται για να εμπλουτιστεί ο παράδεισός του. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν στο μέλλον επιτύχει στην καλλιέργειά του, θα έχει ό,τι θέλει απλώνοντας απλά το χέρι του – θα έχει οτιδήποτε επιθυμεί. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θα υπάρχουν τα πάντα στον παράδεισό του. Αυτή είναι η γεμάτη καλοσύνη δύναμή του, που ο ίδιος καλλιέργησε υποφέροντας βάσανα.

 

Αυτή η ενέργεια που κατέχει μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε οτιδήποτε. Έτσι οτιδήποτε θελήσει να έχει ένας Φο, οτιδήποτε να φάει ή οτιδήποτε για να παίξει, μπορεί να το έχει. Αυτό προέρχεται από την επίτευξή του στην καλλιέργεια και αυτή είναι η Φο-Θέση του (φογουέι). Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του. Ήδη αυτό μπορεί να ονομαστεί ο παράδεισός του και θα έχει μόνο τα δύο δέκατα από το γκονγκ του που έχουν απομείνει για να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του και να επιτύχει το Τάο. Αν και έχουν απομείνει μόνο δύο δέκατα από το γκονγκ του, το σώμα του δεν είναι κλειδωμένο. Μπορεί είτε να το εγκαταλείψει είτε να το κρατήσει, αλλά, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό το σώμα έχει ήδη μεταμορφωθεί από ύλη υψηλής ενέργειας. Τότε θα εμφανιστούν σε πλήρη έκταση οι Θεϊκές Δυνάμεις του, οι οποίες είναι ασύγκριτες σε ισχύ. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος ασκεί καλλιέργεια μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, το σώμα του είναι συνήθως κλειδωμένο χωρίς κάποιες μεγάλες ικανότητες. Ανεξάρτητα από το ύψος του γκονγκ του, είναι ακόμα περιορισμένος. Τώρα όμως τα πάντα είναι διαφορετικά.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΕΜΠΤΗ

Το Έμβλημα Φάλουν

Το έμβλημα του Φάλουν Ντάφα μας είναι το Φάλουν. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες μπορούν να δουν ότι αυτό το Φάλουν περιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρά σύμβολα Φάλουν, τα οποία επίσης περιστρέφονται. Η άσκηση καλλιέργειάς μας καθοδηγείται από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, και από τις αρχές της εξέλιξης του σύμπαντος. Επομένως αυτό που καλλιεργούμε είναι εξαιρετικά τεράστιο. Κατά μία έννοια αυτό το έμβλημα Φάλουν είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Η Σχολή του Φο αντιλαμβάνεται το σύμπαν ως έναν κόσμο δέκα κατευθύνσεων με τέσσερις πλευρές και οκτώ σημεία. Ίσως ορισμένοι να μπορούν να δουν μια κάθετη στήλη ενέργειας πάνω και κάτω από το Φάλουν. Περιλαμβάνοντας έτσι το άνω και κάτω άκρο του, το Φάλουν σχηματίζει τον κόσμο των δέκα κατευθύνσεων που αποτελεί αυτό το σύμπαν. Αυτό αντιπροσωπεύει τη σύνοψη του σύμπαντος της Σχολής του Φο.

 

Το σύμπαν βέβαια αποτελείται από αμέτρητους γαλαξίες περιλαμβάνοντας και τον δικό μας Γαλαξία. Ολόκληρο το σύμπαν είναι σε κίνηση, όπως επίσης και οι γαλαξίες εντός αυτού. Επομένως τα σύμβολα Ταϊτζί και τα μικρά  σύμβολα εντός του εμβλήματος επίσης περιστρέφονται. Ολόκληρο το Φάλουν περιστρέφεται και το μεγάλο  σύμβολο στο κέντρο περιστρέφεται επίσης. Έτσι κατά κάποιον τρόπο αυτό συμβολίζει τον Γαλαξία μας και, επειδή είμαστε της Σχολής του Φο, το κέντρο διατηρεί το σύμβολο  της Σχολής του Φο. Αυτή είναι η μορφή του επιφανειακά. Όλα τα είδη ύλης έχουν τη δική τους μορφή ύπαρξης στις διάφορες διαστάσεις, όπου υπόκεινται σε εξαιρετικά άφθονες και περίπλοκες διαδικασίες εξέλιξης και μορφές ύπαρξης. Αυτό το έμβλημα Φάλουν είναι η μικρογραφία του σύμπαντος. Σε κάθε διάσταση έχει τη δική του μορφή ύπαρξης και τη δική του διαδικασία εξέλιξης, γι’ αυτό λέω πως είναι ένας Κόσμος.

 

Όταν το Φάλουν περιστρέφεται δεξιόστροφα, μπορεί αυτόματα να απορροφήσει ενέργεια από το σύμπαν. Όταν περιστρέφεται αριστερόστροφα, μπορεί να εκπέμψει ενέργεια. Η περιστροφή προς τα μέσα (δεξιόστροφα) προσφέρει αυτοσωτηρία, ενώ η περιστροφή προς τα έξω (αριστερόστροφα) προσφέρει σωτηρία στους άλλους – αυτό είναι χαρακτηριστικό στη μέθοδό μας. Ορισμένοι ρώτησαν: «Αφού είμαστε της Σχολής του Φο, τότε γιατί υπάρχει και το Ταϊτζί; Το Ταϊτζί δεν ανήκει στη Σχολή του Τάο;». Ο λόγος είναι ότι αυτό που καλλιεργούμε είναι τεράστιο, είναι σαν να καλλιεργούμε ολόκληρο το σύμπαν. Άρα σκεφτείτε το όλοι: Αυτό το σύμπαν αποτελείται από δύο κύριες σχολές, τη Σχολή του Φο και τη Σχολή του Τάο. Με τον αποκλεισμό της μίας ή της άλλης, αυτό που θα προέκυπτε δεν θα αποτελούσε πλέον ακέραιο σύμπαν κι ούτε θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ολοκληρωμένο σύμπαν. Γι’ αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνουμε πράγματα από τη Σχολή του Τάο. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να πουν ότι εκτός της Σχολής του Τάο υπάρχουν επίσης ο Χριστιανισμός, ο Κομφουκιανισμός, άλλες θρησκείες κ.λπ. Μπορώ να σας πω το εξής: Όταν η καλλιέργεια στον Κομφουκιανισμό φτάσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανήκει στη Σχολή του Τάο. Πολλές δυτικές θρησκευτικές καλλιέργειες φτάνοντας στα υψηλά επίπεδα, κατατάσσονται στο ίδιο σύστημα διδασκαλιών με το δικό μας, στη Σχολή του Φο. Άρα μόνο αυτές οι δύο κύριες Σχολές υπάρχουν.

 

Τότε γιατί στα δύο από τα σχέδια Ταϊτζί έχουμε κόκκινο επάνω και μπλε κάτω και στα άλλα δύο σχέδια έχουμε κόκκινο επάνω και μαύρο κάτω; Αυτό που οι άνθρωποι γνωρίζουν κατά κανόνα είναι ότι το Ταϊτζί αποτελείται από δύο ουσίες, το μαύρο και το άσπρο, το τσι του γιν και το τσι του γιανγκ. Αυτή η κατανόηση προέρχεται από πολύ χαμηλό επίπεδο, αφού το Ταϊτζί έχει διαφορετικές εκδηλώσεις σε διαφορετικές διαστάσεις. Αυτά είναι τα χρώματά του, όπως εκδηλώνονται στο υψηλότερο επίπεδο. Το Τάο, όπως το ξέρουμε, έχει αυτό το κόκκινο επάνω και αυτό το μαύρο κάτω. Για παράδειγμα, μερικοί ασκούμενοί μας που το Τρίτο Μάτι τους είναι ανοιχτό, έχουν ανακαλύψει ότι το κόκκινο που βλέπουν με τα φυσικά τους μάτια είναι πράσινο στη διπλανή διάσταση. Ανακαλύπτουν ότι το χρυσοκίτρινο χρώμα φαίνεται πορφυρένιο σε άλλη διάσταση και ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους αντιπαραβολή. Με άλλα λόγια, τα χρώματα αλλάζουν από διάσταση σε διάσταση. Το Ταϊτζί με κόκκινο επάνω και μπλε κάτω ανήκει στη Σχολή του Μεγάλου Αρχέγονου Τάο που περιλαμβάνει και τις πρακτικές καλλιέργειας της Σχολής του Τσίμεν. Τα τέσσερα μικρότερα  σύμβολα είναι από τη Σχολή του Φο. Είναι παρόμοια με εκείνο στο κέντρο, που επίσης είναι από τη Σχολή του Φο. Το Φάλουν με αυτά τα χρώματα είναι αρκετά φωτεινό κι έτσι το χρησιμοποιούμε σαν το σύμβολο του Φάλουν Ντάφα.

 

Το Φάλουν που βλέπουμε μέσα από το Τρίτο Μάτι δεν θα έχει απαραίτητα αυτά τα χρώματα. Το χρώμα του φόντου μπορεί να αλλάξει, αν και το σχέδιό του δεν αλλάζει. Όταν το Φάλουν που έχω τοποθετήσει στην κάτω κοιλιακή σας χώρα περιστρέφεται, το Τρίτο Μάτι σας μπορεί να το δει ως κόκκινο, βιολετί, πράσινο ή ίσως άχρωμο. Το φόντο του αλλάζει συνεχώς από κόκκινο, σε πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί και βιολετί σε σειρά. Ως αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα, αλλά τα χρώματα και τα σύμβολα Σριβάτσα[86] () και Ταϊτζί μέσα στο Φάλουν θα παραμείνουν τα ίδια. Θεωρούμε ότι το χρώμα αυτού του φόντου φαίνεται αρκετά καλό και έτσι το υιοθετήσαμε. Αυτοί με υπερφυσικές ικανότητες μπορούν να δουν πάρα πολλά πράγματα πέρα απ’ αυτή τη διάσταση.

 

Ορισμένοι λένε: «Αυτό το  σύμβολο μοιάζει με τη σβάστικα του Χίτλερ». Μπορώ να πω ότι αυτό το σύμβολο δεν υποδηλώνει καμία έννοια κοινωνικής τάξης. Κάποιοι λένε: «Αν στραφεί λίγο προς το πλάι θα είναι ίδιο με του Χίτλερ». Δεν είναι έτσι, αφού περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η ανθρώπινη κοινωνία μας γνώρισε ευρέως αυτό το σύμβολο πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια, την εποχή του Σακιαμούνι. Από τον καιρό του Χίτλερ και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου έχουν περάσει μόνο μερικές δεκαετίες. Το έκλεψε για δική του χρήση, αλλά το χρώμα που χρησιμοποίησε ήταν διαφορετικό από το δικό μας. Το χρώμα ήταν μαύρο, η γωνία έδειχνε προς τα πάνω και στεκόταν όρθιο στο άκρο του. Αυτά θα πω σχετικά με το Φάλουν, αν και αναφέρθηκα μόνο στην επιφανειακή του μορφή.

 

Τότε τι αντιπροσωπεύει η σριβάτσα  στη δική μας Σχολή του Φο; Ορισμένοι λένε ότι συμβολίζει την καλή τύχη και αυτό είναι ερμηνεία των κοινών ανθρώπων. Θα σας πω το σύμβολο  οριοθετεί το επίπεδο ενός Φο, αφού μόνο στο επίπεδο του Φο υπάρχει. Μία Μποντισάτβα ή ένας Άρχατ δεν το έχει. Οι Μεγάλες όμως Μποντισάτβες, όπως οι τέσσερις Μεγάλες Μποντισάτβες, το έχουν. Έχουμε δει ότι αυτές οι Μεγάλες Μποντισάτβες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο των συνηθισμένων Φο – είναι ανώτερες και από τους Ταθαγκάτα. Πέρα από το επίπεδο του Ταθαγκάτα υπάρχουν αμέτρητοι Φο. Ένας Ταθαγκάτα έχει μόνο ένα  σύμβολο. Αυτοί που έχουν φτάσει σε επίπεδα, πέρα από το επίπεδο του Ταθαγκάτα, έχουν περισσότερα  σύμβολα. Ένας Φο του οποίου το επίπεδο είναι δύο φορές υψηλότερο από ενός Ταθαγκάτα έχει δύο  σύμβολα. Αυτοί που είναι ακόμα ανώτεροι, έχουν τρεις, τέσσερις, πέντε σριβάτσες κ.λπ. Ορισμένοι έχουν τόσες πολλές σριβάτσες που το σώμα τους καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτικά απ’ αυτές. Έχουν στο κεφάλι τους, στους ώμους τους και στα γόνατά τους. Όταν υπάρχουν πάρα πολλές, θα εμφανιστούν ακόμα και στις παλάμες τους, στα δάκτυλά τους, στα πέλματα των ποδιών τους, στα δάκτυλα των ποδιών κ.λπ. Όσο το επίπεδο ανεβαίνει, αυξάνεται και ο αριθμός των  συμβόλων. Γι’ αυτό το  σύμβολο αντιπροσωπεύει τη θέση ενός Φο. Όσο ανώτερο το επίπεδο ενός Φο, τόσο περισσότερα  σύμβολα έχει.

Η Σχολή Τσίμεν[87]

Εκτός από τη Σχολή του Φο και τη Σχολή του Τάο υπάρχει και η Σχολή του Τσίμεν, που αυτοαποκαλείται άσκηση καλλιέργειας Τσίμεν. Σχετικά με τους τρόπους άσκησης καλλιέργειας, οι καθημερινοί άνθρωποι έχουν την εξής αντίληψη. Από την αρχαία Κίνα ως σήμερα, οι άνθρωποι θεωρούν τη Σχολή του Φο και τη Σχολή του Τάο ως ορθόδοξους τρόπους καλλιέργειας και τις αποκαλούν ορθές σχολές άσκησης καλλιέργειας. Η Σχολή του Τσίμεν δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Πολλοί λίγοι άνθρωποι έχουν ακούσει για την ύπαρξή της και αυτό μόνο από λογοτεχνικά κείμενα.

 

Υπάρχει λοιπόν η Σχολή του Τσίμεν; Ναι, υπάρχει. Στην πορεία της δικής μου άσκησης καλλιέργειας, πιο συγκεκριμένα στα τελευταία χρόνια, συνάντησα τρεις πολύ υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένους δασκάλους από τη Σχολή του Τσίμεν. Μου μετέδωσαν την ουσία των μεθόδων τους, που ήταν πράγματα πολύ μοναδικά και πραγματικά καλά. Επειδή όμως είναι ακριβώς τόσο μοναδικά, αυτό που καλλιεργούν είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και δεν μπορεί να κατανοηθεί από τους περισσότερους ανθρώπους. Εκτός αυτού, δηλώνουν ότι δεν είναι ούτε της Σχολής του Φο, ούτε της Σχολής του Τάο. Δεν καλλιεργούν ούτε τη «Φύση του Φο» ούτε το Τάο. Έτσι, όταν ο κόσμος μαθαίνει ότι δεν καλλιεργούν ούτε τη «Φύση του Φο» ούτε το Τάο, τους αποκαλεί «Παραπόρτι και Περιθωριακό Τρόπο» (πάνγκμεν ζουοντάο). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Σχολή του Τσίμεν. Το «Παραπόρτι και Περιθωριακός Τρόπος» έχει βέβαια μια υποτιμητική έννοια, αλλά όχι αρνητική, διότι δεν καταγγέλλει αυτή τη σχολή σαν κακή εξάσκηση – αυτό είναι σίγουρο. Ακόμα και κυριολεκτικά αν ερμηνεύσουμε τις έννοιες του όρου, δεν υπονοούν κακή εξάσκηση. Ιστορικά οι άνθρωποι έχουν αποκαλέσει τη Σχολή του Φο και τη Σχολή του Τάο «ορθόδοξες σχολές» άσκησης καλλιέργειας. Επειδή όμως δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εξάσκηση, την αποκαλούν «Παραπόρτι» ή πλάγιο τρόπο και μη ορθόδοξη σχολή. Τι σημαίνει «Περιθωριακός Τρόπος»; Ο όρος «Περιθωριακός» υπονοεί τον αδέξιο ή τον δύσχρηστο τρόπο. Ο όρος «Περιθωριακός» στην αρχαία Κίνα συνήθως σήμαινε αδέξιος. Άρα ο όρος «Παραπόρτι και Περιθωριακός Τρόπος» φέρει μια τέτοιου είδους ερμηνεία.

 

Γιατί όμως δεν είναι κακοί τρόποι άσκησης; Διότι και αυτοί έχουν αυστηρές απαιτήσεις για το σίνσινγκ. Και αυτών η άσκηση καλλιέργειας ακολουθεί το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Δεν παραβιάζουν το χαρακτηριστικό ή τον νόμο του σύμπαντος ούτε επιδίδονται σε διάπραξη αδικιών. Επομένως δεν μπορούν οι τρόποι τους να ονομαστούν κακοί τρόποι άσκησης. Η Σχολή του Φο και η Σχολή του Τάο είναι ορθόδοξες σχολές, όχι επειδή το χαρακτηριστικό του σύμπαντος συμβαδίζει με τους τρόπους καλλιέργειάς τους, αλλά επειδή οι τρόποι καλλιέργειάς τους –και της Σχολής του Φο και της Σχολής του Τάο– συμβαδίζουν με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Έτσι, αφού η άσκηση καλλιέργειας της Σχολής του Τσίμεν συμβαδίζει κι αυτή με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, δεν είναι κακή εξάσκηση, αλλά μια ορθή σχολή. Κι αυτό επειδή το κριτήριο για τη διάκριση καλού και κακού ή καλοσύνης και κακίας είναι το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Η καλλιέργειά τους συμμορφώνεται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, επομένως είναι κι αυτοί ορθή σχολή, παρ’ όλο που οι απαιτήσεις της διαφέρουν απ’ αυτές της Σχολής του Φο και της Σχολής του Τάο. Δεν διδάσκεται ευρέως σε μαθητές, αλλά σε ελάχιστα άτομα. Η Σχολή του Τάο διδάσκει πολλούς μαθητές, αλλά μόνο ένας λαμβάνει τη γνήσια διδασκαλία. Η Σχολή του Φο πιστεύει στη σωτηρία όλων των όντων κι έτσι όποιος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει καλλιέργεια, μπορεί να το κάνει.

 

Όταν ένας τρόπος άσκησης της Σχολής του Τσίμεν μεταδίδεται, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε δύο άτομα παρά μόνο σε ένα επιλεγμένο άτομο κι αυτό μετά από το πέρασμα μεγάλης χρονικής περιόδου. Γι’ αυτό και οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούσαν ποτέ κατά τη διάρκεια της ιστορίας να τους δουν. Βέβαια, όταν το τσιγκόνγκ ήταν στο αποκορύφωμα της φήμης του, είδα ότι μερικοί άνθρωποι και απ’ αυτή τη σχολή βγήκαν να διδάξουν. Ωστόσο, μετά από κάποιες προσπάθειες δημόσιας διδασκαλίας που έκαναν, συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν εφικτό, γιατί οι δάσκαλοί τους μερικά πράγματα τούς απαγόρευαν να τα μεταδώσουν στο κοινό. Εάν θέλεις να διαδώσεις πλατιά έναν τρόπο άσκησης, δεν μπορείς να επιλέγεις μαθητές. Αυτοί που θα έρθουν να μάθουν θα έχουν διάφορα επίπεδα σίνσινγκ και διάφορες νοοτροπίες – θα είναι άνθρωποι παντός είδους. Έτσι δεν μπορείς να επιλέξεις τους μαθητές που θα διδάξεις. Γι’ αυτό, τρόποι άσκησης από τη Σχολή του Τσίμεν δεν μπορούν να διδαχτούν ευρέως δημόσια. Κάνοντας το μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο, επειδή οι πρακτικές τους είναι πολύ μοναδικές.

 

Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται: «η Σχολή του Φο καλλιεργεί τη Φύση του Φο και η Σχολή του Τάο καλλιεργεί το Τάο, τι θα γίνει ένας ασκούμενος της Σχολής του Τσίμεν μετά την ολοκλήρωση της καλλιέργειάς του;». Θα είναι ένας περιπλανώμενος θεός δίχως προσδιορισμένη περιοχή στο σύμπαν. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Ταθαγκάτα Σακιαμούνι έχει τον Παράδεισο Σάχα, ο Βούδας Αμιτάμπα έχει τον Παράδεισο της Υπέρτατης Μακαριότητας και ο Ιατρικός Βούδας έχει τον Κρυστάλλινο Παράδεισο. Κάθε Ταθαγκάτα ή Μέγας Φο έχει τον δικό του παράδεισο. Κάθε Μεγάλο Φωτισμένο Ον κατασκευάζει έναν δικό του παράδεισο και πολλοί από τους μαθητές του ζουν εκεί. Όμως αυτοί της Σχολής του Τσίμεν δεν έχουν καθορισμένα σύνορα στο σύμπαν και είναι σαν περιπλανώμενοι θεοί ή περιφερόμενοι αθάνατοι.

Ασκώντας Κακή Καλλιέργεια

Τι σημαίνει «άσκηση κακής καλλιέργειας»; Υπάρχουν αρκετές μορφές της. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασκούν αποκλειστικά κακή καλλιέργεια και αυτά που ασκούν έχουν μεταδοθεί από πολύ παλιά. Γιατί όμως μεταδίδουν αυτά τα πράγματα; Είναι επειδή επιδιώκουν φήμη, προσωπικό κέρδος και χρήματα ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους – αυτά είναι που θέλουν. Βέβαια τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν υψηλό επίπεδο σίνσινγκ και δεν μπορούν να λάβουν γκονγκ. Τότε τι μπορούν να λάβουν; Κάρμα. Όταν κάποιος έχει πάρα πολύ κάρμα, αυτό το κάρμα μπορεί να σχηματίσει μια μορφή ενέργειας. Το επίπεδο αυτού του ανθρώπου όμως είναι ανύπαρκτο και είναι ένα μηδενικό σε σύγκριση με έναν ασκούμενο. Ωστόσο σε σύγκριση με κοινούς ανθρώπους μπορεί να ασκήσει δύναμη πάνω τους, αφού το κάρμα είναι κι αυτό μια μορφή ενέργειας. Όταν η πυκνότητά του γίνει πολύ μεγάλη, μπορεί κι αυτό να δυναμώσει τις υπερφυσικές ικανότητες στο σώμα και να έχει μια τέτοια επίδραση. Έτσι ανά την ιστορία ανέκαθεν υπήρξαν άνθρωποι που δίδασκαν τέτοια πράγματα. Λένε: «Κάνω κακές πράξεις, βλαστημάω τους ανθρώπους και το γκονγκ μου αυξάνεται». Δεν αυξάνουν το γκονγκ τους. Στην πραγματικότητα αυξάνουν την πυκνότητα της μαύρης ουσίας, αφού κάνοντας κακές πράξεις τους προσδίνεται μαύρη ουσία, δηλαδή κάρμα. Έτσι μπορούν να ενδυναμώσουν αυτές τις ελάχιστες, μικρές και ασήμαντες εγγενείς υπερφυσικές τους ικανότητες μ’ αυτό το κάρμα. Μπορεί να αναπτύξουν μερικές μικρο-ικανότητες, χωρίς να μπορούν να κάνουν οτιδήποτε σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι κάνοντας κακές πράξεις μπορούν να αυξήσουν το γκονγκ τους – αυτό λένε.

 

Ορισμένοι λένε: «Αν ένας Τάο γίνει ένα μέτρο ψηλός, ένας δαίμονας θα γίνει δέκα μέτρα ψηλός». Αυτό είναι βλασφημία από τη μεριά των κοινών ανθρώπων. Ένας δαίμονας ποτέ δεν θα είναι ψηλότερος από έναν Τάο. Υπάρχει αυτό το γεγονός: Το σύμπαν που γνωρίζουμε ως ανθρώπινα όντα είναι ένα μικρό κομματάκι μεταξύ των αμέτρητων συμπάντων και το αποκαλούμε «σύμπαν» για συντομία. Στο τέλος κάθε μεγάλης χρονικής περιόδου πάντα επέρχεται στο σύμπαν μας μια τεράστια καταστροφή που καταστρέφει τα πάντα μέσα στο σύμπαν, περιλαμβάνοντας τους πλανήτες και όλη τη ζωή. Η κίνηση του σύμπαντος ακολουθεί έναν νόμο. Στο σύμπαν μας αυτής της περιόδου η ανθρώπινη φυλή δεν είναι το μοναδικό είδος που έχει διαφθαρεί. Πολλά όντα έχουν ήδη δει κάτι: Ότι σε σχέση με το παρόν, πριν από πάρα πολύ καιρό μια μεγάλη έκρηξη συνέβη σ’ αυτή τη διάσταση του σύμπαντος. Οι αστρονόμοι δεν μπορούν να το παρατηρήσουν σήμερα, γιατί αυτά που μπορούμε να βλέπουμε τώρα μέσα από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια είναι πράγματα που έχουν συμβεί εδώ και 150 χιλιάδες έτη φωτός. Αν θέλουμε να δούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν τώρα στα ουράνια σώματα, πρέπει να περιμένουμε 150 χιλιάδες έτη φωτός να περάσουν. Αυτή είναι μια πολύ μακρινή εποχή.

 

Σήμερα ολόκληρο το σύμπαν έχει ήδη υποστεί μεγάλη αλλαγή. Κάθε φορά που συμβαίνει μια τέτοια αλλαγή, όλη η ζωή σε ολόκληρο το σύμπαν καταστρέφεται ολοκληρωτικά και όλα τα όντα βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αφανισμού. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, θα πρέπει και το χαρακτηριστικό και όλη η ύλη που υπήρχε στο σύμπαν να ανατιναχτεί. Συνήθως όλες οι ζωές αφανίζονται από την έκρηξη, αλλά κάθε φορά δεν εξαλείφονται όλα από την έκρηξη. Όταν το νέο σύμπαν ανοικοδομείται από τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, κάποιες από τις ζωές που δεν αφανίστηκαν από την έκρηξη υπάρχουν ακόμα μέσα του. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δομούν το σύμπαν σύμφωνα με τα δικά τους χαρακτηριστικά και κριτήρια. Επομένως το νέο σύμπαν θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του προηγούμενου σύμπαντος.

 

Όσα έχουν επιζήσει από την έκρηξη θα συνεχίσουν να διατηρούν το προηγούμενο χαρακτηριστικό και τις παλιότερες αρχές όταν κάνουν πράγματα σε αυτό το σύμπαν. Το νεο-οικοδομημένο σύμπαν θα ακολουθεί τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του νέου σύμπαντος στο πώς λειτουργεί. Έτσι όλα αυτά που δεν αφανίστηκαν από την έκρηξη καταλήγουν να γίνουν δαίμονες που παρεμποδίζουν τις αρχές του σύμπαντος. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι τόσο κακοί. Απλώς υπακούουν στα χαρακτηριστικά του σύμπαντος της προηγούμενης περιόδου και είναι αυτοί που οι άνθρωποι αναφέρουν ως ουράνιους δαίμονες. Ωστόσο δεν αποτελούν απειλή για τους κοινούς ανθρώπους και ούτε ασφαλώς βλάπτουν τους ανθρώπους. Απλώς τηρούν τις δικές τους αρχές όταν κάνουν πράγματα. Στο παρελθόν δεν επιτρεπόταν να το γνωρίζουν αυτό οι κοινοί άνθρωποι. Έχω πει ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί Φο πέρα από το επίπεδο του Ταθαγκάτα. Αυτοί οι δαίμονες δεν είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα συγκριτικά είναι πολύ μικροσκοπικοί. Τα γηρατειά, η αρρώστια και ο θάνατος είναι κι αυτά μορφές δαιμόνων, αλλά δημιουργούνται για να διατηρούν το χαρακτηριστικό του σύμπαντος.

 

Ο Βουδισμός πιστεύει στη μετενσάρκωση και ως εκ τούτου αναφέρει το ζήτημα της ασούρα[88]. Στην πραγματικότητα αναφέρεται σε όντα που ζουν σε διαφορετικές διαστάσεις, αλλά δεν φέρουν την ανθρώπινη εγγενή φύση. Στα μάτια των Μεγάλων Φωτισμένων Όντων αυτά τα όντα βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και είναι εντελώς ανίκανα. Παρ’ όλα αυτά, στα μάτια των κοινών ανθρώπων φαντάζουν τρομαχτικά, αφού διαθέτουν κάποια ποσότητα ενέργειας. Θεωρούν τους κοινούς ανθρώπους ζώα και τους αρέσει να τρέφονται με ανθρώπους. Στα πρόσφατα χρόνια βγήκαν επίσης να διδάξουν και τσιγκόνγκ. Τι είδους πράγματα είναι; Πώς μπορεί να μοιάζουν με ανθρώπινα όντα; Φαίνονται πολύ τρομακτικά. Μόλις μάθετε τα πράγματά τους, θα πρέπει να πάτε μαζί τους και να γίνετε ένας απ’ αυτούς. Εάν κατά την εξάσκηση του τσιγκόνγκ, κάποιοι άνθρωποι έχουν κακές σκέψεις που συμφωνούν με τη δική τους νοοτροπία, θα έρθουν να διδάξουν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ένας ορθός νους μπορεί να υποτάξει εκατό κακά. Εάν δεν επιδιώκετε τίποτα, κανείς δεν θα τολμήσει να σας ενοχλήσει. Εάν αναπτύξετε κακές σκέψεις ή επιδιώξετε κάτι κακό, θα έρθουν να σας βοηθήσουν και τότε θα ακολουθήσετε έναν δαιμονικό τρόπο καλλιέργειας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί.

 

Υπάρχει και άλλη μια κατάσταση που αποκαλείται «ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας». Τι σημαίνει «ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας»; Σημαίνει το να ασκεί κάποιος κακή καλλιέργεια χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ συχνό και πολύ εκτεταμένο. Όπως ανέφερα τις προάλλες, πολλοί άνθρωποι την ώρα που εξασκούν τσιγκόνγκ έχουν κακές σκέψεις στον νου τους. Τους βλέπετε εκεί να κάνουν την όρθια άσκηση κι ενώ τα χέρια και τα πόδια τους τρέμουν από κούραση, ο νους τους δεν είναι ήσυχος. Κάποιος σκέφτεται: «Οι τιμές ανεβαίνουν. Όταν τελειώσω την άσκηση, πρέπει να πάω για ψώνια. Εάν δεν βιαστώ, θα πληρώσω περισσότερα». Άλλος πιο εκεί σκέφτεται: «Από την εταιρία μου τώρα διαθέτουν διαμερίσματα. Θα καταφέρω να πάρω ένα; Με τον υπεύθυνο διάθεσης των διαμερισμάτων πάντα είχα προβλήματα…». Όσο πιο πολύ το σκέφτεται, τόσο πιο πολύ θυμώνει: «Δεν θα μου διαθέσει διαμέρισμα. Πώς να τον αντιμετωπίσω…». Παντός είδους σκέψεις προκύπτουν. Όπως είπα και νωρίτερα, κάνουν σχόλια για οτιδήποτε, από οικογενειακά ζητήματα μέχρι κρατικές υποθέσεις. Όταν μιλούν για δυσάρεστα θέματα, όσο τα συζητούν τόσο πιο πολύ θυμώνουν.

 

Όταν ασκείτε τσιγκόνγκ πρέπει να παίρνετε πολύ σοβαρά υπόψη σας το ντε. Έτσι την ώρα που κάνετε τις ασκήσεις, εάν δεν σκέφτεστε καλά πράγματα, τουλάχιστον μην σκέφτεστε κακά πράγματα. Το καλύτερο είναι να μη σκέφτεστε τίποτα. Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του τσιγκόνγκ στο χαμηλό επίπεδο πρέπει να τεθούν θεμέλια. Αυτά τα θεμέλια εκτελούν μια πολύ σημαντική λειτουργία και γι’ αυτόν τον λόγο η νοητική σας διεργασία παίζει ρόλο. Σκεφτείτε το όλοι. Τι προσθέτετε στο γκονγκ σας; Πώς μπορεί αυτό που ασκείτε να είναι καλό; Πώς μπορεί να μην είναι μαύρο; Πόσοι άνθρωποι την ώρα που ασκούν τσιγκόνγκ δεν έχουν τέτοιες σκέψεις; Γιατί ενώ ασκείτε αδιάκοπα τσιγκόνγκ, δεν έχουν φύγει οι αρρώστιες σας; Ίσως ορισμένοι άνθρωποι να μην έχουν αυτές τις κακές σκέψεις στους τόπους εξάσκησης, αλλά πάντα ασκούν τσιγκόνγκ αναζητώντας υπερφυσικές ικανότητες ή επιδιώκοντας το ένα ή το άλλο κι έχουν κάθε είδους νοοτροπία και έντονη επιθυμία. Έτσι στην πραγματικότητα ασκούν κακή καλλιέργεια χωρίς να το ξέρουν. Εάν τους πείτε ότι ασκούν κακή καλλιέργεια, θα συγχυστούν: «Ο τάδε πασίγνωστος δάσκαλος του τσιγκόνγκ είναι ο δάσκαλός μου…». Ναι, αλλά αυτός ο πασίγνωστος δάσκαλος του τσιγκόνγκ σάς ζήτησε να υπολογίζετε πολύ σοβαρά το ντε. Το κάνατε; Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του τσιγκόνγκ, πάντα παρεμβάλετε μέσα και ορισμένες κακές σκέψεις. Άρα πώς είναι δυνατόν να πάρετε από την εξάσκηση καλά πράγματα; Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή η ασυνείδητη άσκηση κακής καλλιέργειας – είναι κάτι πολύ κοινό.

Διπλή Καλλιέργεια Άντρα και Γυναίκας

Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει μια μέθοδος καλλιέργειας που αποκαλείται «διπλή καλλιέργεια άνδρα και γυναίκας». Ίσως να έχετε δει στους τρόπους καλλιέργειας του Θιβετιανού Ταντρισμού, σε γλυπτά ή σε πορτραίτα των Φο, μια αρσενική φιγούρα να κρατά ένα θηλυκό σώμα ενώ ασκεί καλλιέργεια. Η μορφή που η αρσενική φιγούρα έχει μερικές φορές είναι ένας Φο και κρατά μια γυμνή γυναίκα. Υπάρχουν επίσης παραλλαγμένες μορφές Φο έχοντας την εμφάνιση ενός Βάτζρα με κεφάλι ταύρου και πρόσωπο αλόγου και οι οποίοι επίσης κρατούν ένα γυμνό γυναικείο σώμα. Γιατί όμως είναι έτσι; Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα. Στον πλανήτη μας δεν είναι μόνο η Κίνα που έχει επηρεαστεί από τον Κομφουκιανισμό. Πριν μερικούς αιώνες ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή μας είχε παρόμοιες ηθικές αξίες. Έτσι αυτή η μέθοδος καλλιέργειας στην πραγματικότητα δεν προήλθε από τον πλανήτη μας. Ήρθε από κάποιον άλλο πλανήτη, αλλά αυτή η μέθοδος μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί για άσκηση καλλιέργειας. Όταν αυτή η μέθοδος καλλιέργειας συστήθηκε στην Κίνα τον καιρό εκείνο, ήταν αδύνατον για τον κινέζικο λαό να την αποδεχτεί, εφόσον περιείχε διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας και κάποια άλλα κομμάτια κρυφών τεχνικών. Ως αποτέλεσμα ο Κινέζος αυτοκράτορας της περιόδου Χουιτσάνγκ της Δυναστείας Τανγκ την απαγόρευσε. Έτσι απαγορεύτηκε η διδασκαλία και η διάδοσή της στις περιοχές των Χαν και εκείνο τον καιρό ονομαζόταν Ταντρισμός Τανγκ. Όμως μεταδόθηκε στο Θιβέτ, που έχει ένα μοναδικό περιβάλλον και αποτελεί μια ιδιαίτερη περιοχή. Και γιατί ασκούν καλλιέργεια κατ’ αυτόν τον τρόπο; Ο σκοπός της διπλής καλλιέργειας άντρα και γυναίκας είναι να συλλεχτεί γιν για τη συμπλήρωση του γιανγκ και αντιστρόφως, έτσι ώστε μέσα από αμοιβαία συμπλήρωση για αμοιβαία καλλιέργεια να επιτευχθεί ο σκοπός της εξισορρόπησης του γιν και του γιανγκ.

 

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα είτε με τη Σχολή του Φο είτε με τη Σχολή του Τάο και πιο ειδικά σύμφωνα με την Ταοϊστική θεωρία του γιν και του γιανγκ, το ανθρώπινο σώμα εκ φύσεως έχει και γιν και γιανγκ. Επειδή το ανθρώπινο σώμα έχει και γιν και γιανγκ, μπορεί μέσω της άσκησης καλλιέργειας να αναπτύξει διάφορες υπερφυσικές ικανότητες και έμβια όντα όπως το Αθάνατο Βρέφος, Καλλιεργημένα Βρέφη, Φάσεν κ.λπ. Λόγω της ύπαρξης και του γιν και του γιανγκ μπορούν μέσω της καλλιέργειας στην περιοχή του νταντιέν να αναπτυχθούν πάρα πολλά έμβια όντα ανεξάρτητα από το αν το σώμα είναι αρσενικό ή θηλυκό – είναι το ίδιο. Αυτή η θεωρία έχει πραγματικά νόημα. Η Σχολή του Τάο συνήθως θεωρεί το πάνω μέρος του σώματος σαν γιανγκ και το κάτω σαν γιν. Ορισμένοι επίσης θεωρούν το πίσω μέρος του σώματος ως γιανγκ και το εμπρός ως γιν. Άλλοι θεωρούν το αριστερό μισό του σώματος γιανγκ και το δεξί γιν. Στην Κίνα έχουμε ένα ρητό: «άντρας αριστερά, γυναίκα δεξιά» και προέρχεται από εκεί. Επειδή το ανθρώπινο σώμα εκ φύσεως έχει και γιν και γιανγκ, με τις αλληλοεπιδράσεις του γιν και του γιανγκ μπορεί από μόνο του να πετύχει την ισορροπία του γιν και του γιανγκ. Μπορεί συνεπώς να γεννήσει πολλά έμβια όντα.

 

Αυτό επομένως εξηγεί το γιατί εμείς, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, μπορούμε παρ’ όλα αυτά να φτάσουμε σε πολύ υψηλά επίπεδα στην καλλιέργεια. Αν κατά την καλλιέργειά του κάποιος χρησιμοποιήσει εσφαλμένα τη μέθοδο της διπλής καλλιέργειας άντρα και γυναίκας, θα προκαλέσει δαιμονική παρέμβαση κι έτσι θα γίνει κακή εξάσκηση. Στον Ταντρισμό, εάν η διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο μοναχός ή ο λάμα πρέπει να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο καλλιέργειας. Από εκείνη τη στιγμή ο δάσκαλός του μπορεί να τον καθοδηγήσει σ’ αυτού του είδους την άσκηση καλλιέργειας. Επειδή το επίπεδο του σίνσινγκ του ατόμου αυτού είναι πολύ υψηλό, μπορεί να συμπεριφερθεί καλά χωρίς να γίνει διεστραμμένος. Αλλά κάποιος με σίνσινγκ χαμηλού επιπέδου δεν πρέπει καθόλου να καταφύγει σ’ αυτή τη μέθοδο. Διαφορετικά αυτός ο άνθρωπος αναπόφευκτα θα ακολουθήσει κακή εξάσκηση. Με σίνσινγκ χαμηλού επιπέδου και μην έχοντας εγκαταλείψει επιθυμίες και πόθους των κοινών ανθρώπων, το μέτρο του σίνσινγκ του βρίσκεται ακριβώς εκεί κι έτσι αναπόφευκτα θα είναι κακό εάν χρησιμοποιηθεί. Γι’ αυτό είπαμε ότι όταν προωθείται επιπόλαια σε χαμηλό επίπεδο αυτή η διδασκαλία είναι σίγουρα κακή εξάσκηση.

 

Τα τελευταία χρόνια κάμποσοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ διδάσκουν τη διπλή καλλιέργεια αρσενικού και θηλυκού. Τι το παράξενο μ’ αυτό; Η διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας είχε ήδη εμφανιστεί σε μεθόδους της Σχολής του Τάο. Κι αυτό δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, αλλά άρχισε από την εποχή της Δυναστείας Τανγκ. Πώς μπορεί η Σχολή του Τάο να έχει τη διπλή καλλιέργεια αρσενικού και θηλυκού; Σύμφωνα με τη θεωρία του Τάι Τζι της Σχολής του Τάο, το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν που εκ φύσεως έχει γιν και γιανγκ. Όλες οι γνήσιες, ορθές διδασκαλίες έχουν μεταδοθεί από πολύ μακρινές εποχές. Οποιαδήποτε επιπόλαιη μετατροπή ή επιπόλαιη προσθήκη θα ανακατέψει αυτή τη συγκεκριμένη σχολή εξάσκησης και θα την καταστήσει ανίκανη να επιτύχει τον στόχο της ολοκλήρωσης στην καλλιέργεια. Έτσι, αν μια μέθοδος άσκησης δεν περιλαμβάνει διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα λοξοδρομήσετε και θα συναντήσετε προβλήματα. Ειδικά στη δική μας, τη Σχολή του Φάλουν Ντάφα, δεν υπάρχει διπλή καλλιέργεια άντρα και γυναίκας και ούτε το χρειαζόμαστε. Έτσι αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα.

Ταυτόχρονη Καλλιέργεια Νου και Σώματος

Έχω ήδη εξηγήσει το ζήτημα της ταυτόχρονης καλλιέργειας νου και σώματος σε όλους σας. Ταυτόχρονη καλλιέργεια νου και σώματος σημαίνει πως, ενώ καλλιεργείτε το σίνσινγκ σας, ταυτόχρονα καλλιεργείτε και το σώμα σας ή, με άλλα λόγια, μεταμορφώνετε το εγγενές σας σώμα (μπέντι). Καθώς το σώμα σας μεταμορφώνεται και τα ανθρώπινα κύτταρα σταδιακά αντικαθιστούνται από ύλη υψηλής ενέργειας, η γήρανση επιβραδύνεται. Το σώμα σας θα φαίνεται σαν να επιστρέφει βαθμιαία στα νιάτα και θα υφίσταται βαθμιαία μεταμόρφωση, μέχρι που στο τέλος θα αντικατασταθεί πλήρως από ύλη υψηλής ενέργειας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα το σώμα σας θα έχει μετατραπεί σε ένα άλλου είδους σώμα. Αυτό το σώμα, όπως είπα νωρίτερα, θα έχει πλέον υπερβεί τα Πέντε Στοιχεία. Αφού δεν θα περιορίζεται πια στα Πέντε στοιχεία, το σώμα σας δεν θα εκφυλίζεται πλέον.

 

Στην άσκηση καλλιέργειας σε μοναστήρια ασχολούνται μόνο με την καλλιέργεια του νου κι έτσι δεν διδάσκουν ασκήσεις ούτε καλλιεργούν το σώμα. Ασκούν Νιρβάνα, επειδή η μέθοδος που δίδαξε ο Σακιαμούνι απαιτεί Νιρβάνα. Στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Σακιαμούνι είχε μια εξαιρετικά υψηλού επιπέδου μέθοδο και μπορούσε να μεταμορφώσει εντελώς το μπέντι του σε ύλη υψηλής ενέργειας και να το πάρει μαζί του. Αλλά για να αφήσει πίσω τη μέθοδο καλλιέργειάς του, αυτός ο ίδιος πήρε το δρόμο της Νιρβάνα. Γιατί το δίδαξε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Το έκανε για να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν στο μέγιστο βαθμό τις προσκολλήσεις και τα πάντα, περιλαμβάνοντας στο τέλος ακόμη και το ίδιο τους το σώμα. Όλες οι προσκολλήσεις έπρεπε να εγκαταλειφθούν. Επέλεξε τον δρόμο της Νιρβάνα, προκειμένου οι άνθρωποι να το πετύχουν αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι οι Βουδιστές μοναχοί ανά τους αιώνες έχουν όλοι πάρει τον δρόμο της Νιρβάνα. Νιρβάνα σημαίνει ότι, όταν ένας μοναχός πεθαίνει, εγκαταλείπει το φυσικό του σώμα και το Αρχέγονο Πνεύμα του ανεβαίνει μαζί με το γκονγκ του.

 

Στη Σχολή του Τάο δίνουν έμφαση στην καλλιέργεια του σώματος. Επειδή επιλέγουν τους μαθητές και δεν τους απασχολεί η προσφορά σωτηρίας σε όλα τα όντα, έχουν ιδιαίτερα εξαίρετους μαθητές. Έτσι διδάσκουν πράγματα και τεχνικές για την καλλιέργεια της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή του Φο με τη στενή έννοια και τον Βουδισμό ειδικότερα, αυτά τα πράγματα γενικά δεν διδάσκονται. Αυτό δεν σημαίνει πως καμία από τις πρακτικές της Σχολής του Φο δεν τα διδάσκει. Πολλές υψηλού επιπέδου πρακτικές της Σχολής του Φο επίσης τα διδάσκουν. Η δική μας σχολή εξάσκησης τα διδάσκει. Το Φάλουν Ντάφα μας απαιτεί και το μπέντι και το Αθάνατο Βρέφος. Όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Το Αθάνατο Βρέφος είναι κι αυτό ένα σώμα φτιαγμένο από ύλη υψηλής ενέργειας, αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί ελεύθερα στη διάστασή μας. Για να μπορεί να διατηρεί την όψη ενός κοινού ανθρώπου για μακρά χρονική περίοδο σ’ αυτή τη διάσταση, θα χρειαζόταν να έχει κι αυτό ένα μπέντι όπως εμείς. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν το μπέντι σας μεταμορφώνεται, η διάταξη των μορίων του δεν αλλάζει, ακόμα κι αν τα κύτταρά του έχουν αντικατασταθεί από ύλη υψηλής ενέργειας. Έτσι το σώμα σας φαίνεται παρόμοιο μ’ αυτό ενός κοινού ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το σώμα μπορεί να μπαίνει σε άλλες διαστάσεις.

 

Αυτές οι πρακτικές που καλλιεργούν και τον νου και το σώμα ασκούν αναζωογονητική επίδραση και σας κάνουν να φαίνεστε πολύ νεότεροι απ’ όσο είστε. Μια μέρα κάποια με ρώτησε: «Δάσκαλε, πόσο χρονών νομίζεις ότι είμαι;». Στην πραγματικότητα πλησίαζε τα εβδομήντα, αλλά φαινόταν μόλις λίγο πάνω από σαράντα. Το πρόσωπό της δεν είχε καθόλου ρυτίδες και ήταν καθαρό και λαμπερό με ρόδινη επιδερμίδα. Σε καμία περίπτωση δεν έμοιαζε με άνθρωπο που πλησίαζε τα εβδομήντα. Αυτό συμβαίνει στους ασκούμενούς μας, του Φάλουν Ντάφα. Για να πω ένα αστείο, πάντα αρέσει στις νέες γυναίκες να βάζουν μακιγιάζ για να κάνουν το πρόσωπό τους να φαίνεται πιο λευκό και πιο ωραίο. Θα έλεγα ότι αν πράγματι ακολουθείτε μια άσκηση καλλιέργειας του νου και του σώματος, αυτό θα το πετύχετε φυσιολογικά. Είναι εγγυημένο ότι δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιείτε καλλυντικά. Δεν θα δώσουμε άλλα τέτοια παραδείγματα. Στο παρελθόν υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι στα διάφορα επαγγέλματα και με θεωρούσαν νεαρό. Τα πράγματα έχουν καλυτερέψει σήμερα και υπάρχουν αρκετά περισσότεροι νέοι άνθρωποι σε κάθε επάγγελμα. Στην πραγματικότητα, δεν είμαι νέος πια. Πάω για τα πενήντα, αφού τώρα είμαι ήδη σαράντα τριών χρονών.

Φάσεν

Υπάρχει ένα πεδίο γύρω από τις απεικονίσεις των Φο. Γιατί; Πολλοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Μερικοί λένε: «Το πεδίο γύρω από το άγαλμα ενός Φο προέρχεται από τους μοναχούς που ψέλνουν τις άγιες γραφές μπροστά σ’ αυτό». Με άλλα λόγια, το πεδίο δημιουργείται από την άσκηση καλλιέργειας των μοναχών μπροστά σ’ αυτό. Αλλά, είτε είναι από την άσκηση καλλιέργειας των μοναχών είτε άλλων, αυτή η ενέργεια θα έπρεπε να είναι διασκορπισμένη και μη κατευθυνόμενη. Το πάτωμα, τα ταβάνια και οι τοίχοι ολόκληρου του ναού θα έπρεπε να είχαν το ίδιο πεδίο. Τότε γιατί μόνο το πεδίο γύρω από το άγαλμα του Φο είναι τόσο ισχυρό; Ειδικότερα γύρω από απεικονίσεις των Φο σε μακρινά βουνά, μέσα σε σπηλιές ή πάνω σε βράχους συνήθως υπάρχει πεδίο. Γιατί υπάρχει αυτό το πεδίο; Ορισμένοι το εξηγούν έτσι, κάποιοι άλλοι αλλιώς, αλλά ακόμα δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάτι πειστικό. Στην πραγματικότητα το άγαλμα ενός Φο έχει πάνω του το πεδίο του φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος. Επειδή το φάσεν του Μεγάλου Φωτισμένου Όντος είναι εκεί, έχει ενέργεια.

 

Έτσι λοιπόν σκεφτείτε το όλοι, είτε είναι ο Σακιαμούνι είτε η Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα[89], εάν πράγματι υπήρχαν στην ιστορία, δεν ήταν κι αυτοί ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της δικής τους άσκησης καλλιέργειας; Όσοι ασκούν καλλιέργεια στο πολύ υψηλό επίπεδο του Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου θα αναπτύξουν φάσεν. Το φάσεν γεννιέται στην περιοχή του νταντιέν, είναι δημιουργημένο από Φα και γκονγκ και εκδηλώνεται σε άλλες διαστάσεις. Το φάσεν έχει την ίδια τεράστια δύναμη που έχει και το άτομο, αλλά η συνείδησή του και οι σκέψεις του ελέγχονται απ’ αυτό το άτομο. Όμως το φάσεν είναι ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη και ρεαλιστική ζωή. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε και από μόνο του. Αυτό που το φάσεν κάνει είναι ακριβώς το ίδιο μ’ αυτό που θέλει να κάνει η Κύρια συνείδηση του ανθρώπου. Εάν ένας άνθρωπος είναι να κάνει κάτι κατά έναν τρόπο, το φάσεν του θα κάνει ακριβώς το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο φάσεν. Όταν θέλω να κάνω κάτι, όπως το να ρυθμίσω τα σώματα των γνήσιων ασκουμένων, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα φάσεν μου. Επειδή το φάσεν δεν φέρει το σώμα ενός κοινού ανθρώπου, εκδηλώνεται μόνο σε άλλες διαστάσεις. Το σώμα του δεν είναι ένα σώμα σταθερό και αμετάβλητο. Αντιθέτως, μπορεί να μεγαλώνει και να μικραίνει. Μερικές φορές γίνεται πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κεφάλι του. Μερικές φορές γίνεται πολύ μικρό, μικρότερο κι από ένα κύτταρο.

Καθαγίαση

Το άγαλμα ενός Φο που παρασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο είναι μόνο ένα τέχνημα. Ο σκοπός της «καθαγίασης» είναι να προσκληθεί να έρθει το φάσεν ενός Φο και να μείνει στο άγαλμα. Τότε οι άνθρωποι θα πάρουν αυτό το άγαλμα σαν ένα είδος χειροπιαστού σώματος και θα το λατρέψουν. Όταν κατά την άσκηση καλλιέργειάς του ένας ασκούμενος έχει ευλαβή καρδιά, το φάσεν πάνω στο άγαλμα του Φο θα προφυλάξει τον Φα γι’ αυτόν τον άνθρωπο, θα τον φροντίσει και θα τον προστατεύσει. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της καθαγίασης – και μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν εκπέμπονται ενάρετες σκέψεις κατά την επίσημη τελετή καθαγίασης, είτε από Μεγάλα Φωτισμένα Όντα πολύ υψηλού επιπέδου, είτε από ασκούμενους σε πολύ υψηλά επίπεδα καλλιέργειας που έχουν αυτή την ικανότητα.

 

Στους ναούς, όπως λέει ο κόσμος, τα αγάλματα του Φο είναι απαραίτητο να περάσουν από καθαγίαση, γιατί χωρίς καθαγίαση θα είναι άχρηστα. Σήμερα στους ναούς δεν υπάρχουν πλέον γνήσιοι μεγάλοι δάσκαλοι ανάμεσα στους μοναχούς – έχουν όλοι αποχωρήσει. Μετά από τη Μεγάλη Πολιτιστική Επανάσταση ορισμένοι απ’ αυτούς τους νεότερους μοναχούς, που δεν έλαβαν γνήσια διδασκαλία, έγιναν ηγούμενοι και πολλά πράγματα έχουν χαθεί και δεν έχουν μεταδοθεί. Αν ρωτήσετε κάποιον απ’ αυτούς για τον σκοπό της καθαγίασης, θα σας πει πως μετά την καθαγίαση το άγαλμα του Φο θα αρχίσει να λειτουργεί. Δεν μπορεί να εξηγήσει καθαρά πώς ακριβώς λειτουργεί. Έτσι το μόνο που κάνει είναι να κρατά την τελετή. Τοποθετεί ένα μικρό αντίγραφο Βουδιστικής αγίας γραφής μέσα στο άγαλμα του Φο, σφραγίζει το άγαλμα με χαρτί και ψέλνει τις γραφές μπροστά σ’ αυτό. Κι αυτό το αποκαλεί καθαγίαση. Είναι όμως δυνατόν ο στόχος της καθαγίασης να επιτευχθεί; Αυτό εξαρτάται από το πώς ψέλνει τις γραφές. Ο Σακιαμούνι μίλησε για ορθές σκέψεις – θα πρέπει να ψέλνετε την αγία γραφή με ορθό νου και αμέριστη προσοχή, προκειμένου να τραντάξετε τον παράδεισο της καλλιέργειας που ασκείτε. Μόνο τότε μπορείτε να προσκαλέσετε ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον και μόνο όταν το φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος έρθει στο άγαλμα του Φο μπορεί ο στόχος της καθαγίασης να επιτευχθεί.

 

Ενώ ψέλνουν την αγία γραφή εκεί πέρα, μερικοί μοναχοί σκέφτονται από μέσα τους: «Μετά την καθαγίαση, πόσα λεφτά θα πληρωθώ;». Ή ενώ ψέλνουν την αγία γραφή, μπορεί να σκεφτούν: «Ο τάδε κι ο δείνα μού συμπεριφέρθηκαν τόσο άσχημα». Έχουν επίσης και προσωπικές διαμάχες μεταξύ τους. Τώρα είναι η Τελική Περίοδος του Ντάρμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει. Δεν κατακρίνουμε τον Βουδισμό εδώ, αλλά πολλοί ναοί στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα δεν είναι πραγματικά γαλήνιοι. Όταν σκέφτονται αυτά τα πράγματα και εκπέμπουν τέτοιες κακές σκέψεις πώς είναι δυνατόν ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον να έρθει; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο στόχος της καθαγίασης να επιτευχθεί. Αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Υπάρχουν ακόμα μερικοί καλοί ναοί και Ταοϊστικά μοναστήρια – είναι οι εξαιρέσεις.

 

Σε μια πόλη είδα έναν μοναχό που είχε πολύ σκοτεινά χέρια. Έβαλε ένα αντίγραφο της αγίας γραφής μέσα στο άγαλμα ενός Φο και το σφράγισε αδέξια. Αφού μουρμούρισε ορισμένα λόγια, θεώρησε πως η διαδικασία της καθαγίασης τελείωσε. Τότε έπιασε άλλο ένα άγαλμα του Φο και μουρμούρισε πάλι μερικά λόγια. Για κάθε καθαγίαση χρέωνε 40 γιουάν. Σήμερα οι μοναχοί έχουν εμπορευματοποιήσει την καθαγίαση και βγάζουν χρήματα απ’ αυτήν. Το κοίταξα και δεν είδα καμιά καθαγίαση, αφού δεν μπορούσε καθόλου να το κάνει. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς πως ακόμα και οι μοναχοί κάνουν τέτοια πράγματα σήμερα. Τι άλλο έχω δει; Ήταν ένας άνθρωπος σε έναν ναό που έμοιαζε με αμύητο Βουδιστή και ισχυριζόταν πως έκανε δήθεν καθαγίαση για ένα άγαλμα του Φο. Έβγαλε έναν καθρέφτη και τον έστρεψε προς τον ήλιο για να αντανακλά το φως του ήλιου πάνω στο άγαλμα του Φο. Τότε είπε ότι η καθαγίαση τελείωσε. Τόσο γελοίο έχει γίνει! Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει ο Βουδισμός σήμερα και αυτό είναι πολύ κοινό φαινόμενο.

 

Στην πόλη Ναντζίνγκ[90] κατασκευάστηκε ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα του Φο και τοποθετήθηκε στο νησί Λαντάου στο Χονγκ Κονγκ. Είναι ένα τεράστιο άγαλμα του Φο. Πολλοί μοναχοί απ’ όλον τον κόσμο ήρθαν για να καθαγιάσουν το άγαλμα. Ένας από τους μοναχούς έστρεψε έναν καθρέφτη προς τον ήλιο, ώστε να αντανακλά το φως του ήλιου στο πρόσωπο του αγάλματος του Φο, λέγοντας ότι αυτή ήταν η καθαγίαση. Πώς μπόρεσαν να το κάνουν αυτό σε μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση, σε ένα τόσο επίσημο γεγονός; Το βρίσκω ειλικρινά αξιοθρήνητο! Γι’ αυτό ο Σακιαμούνι είπε πως: «Στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα, οι μοναχοί θα δυσκολεύονται να σώσουν τον εαυτό τους, πόσω μάλλον να προσφέρουν σωτηρία σε άλλους». Εκτός αυτού, πολλοί μοναχοί ερμηνεύουν τις Βουδιστικές άγιες γραφές μέσα από τη δική τους προσωπική αντίληψη. Ακόμη και το αρχαίο Ταοϊστικό κείμενο της Μητέρας Βασίλισσας της Δύσης έφτασε στους ναούς. Πολλά πράγματα που δεν είναι κλασική Βουδιστική ύλη έχουν μπει στους ναούς, επιφέροντας χαοτικές καταστάσεις και προκαλώντας τεράστια σύγχυση. Βέβαια υπάρχουν ακόμα μοναχοί που ασκούν ειλικρινά καλλιέργεια και είναι πολύ καλοί. Στην πραγματικότητα η καθαγίαση σημαίνει να προσκληθεί το φάσεν ενός Μεγάλου Φωτισμένου Όντος και να έρθει να μείνει πάνω στο άγαλμα του Φο. Αυτό είναι καθαγίαση.

 

Αν ένα άγαλμα του Φο δεν έχει καθαγιαστεί, τότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λατρευτεί. Εάν λατρευτεί θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Ποιες θα είναι οι σοβαρές συνέπειες; Σήμερα αυτοί που μελετούν το ανθρώπινο σώμα έχουν ανακαλύψει ότι οι ανθρώπινες σκέψεις και οι νοητικές μας δραστηριότητες μπορούν να δημιουργήσουν μια ουσία. Σε πολύ υψηλό επίπεδο έχουμε δει ότι πράγματι είναι ουσία, αλλά αυτή η ουσία δεν έχει τη μορφή των εγκεφαλικών κυμάτων που έχουμε ανακαλύψει σήμερα στην επιστημονική έρευνα. Αντιθέτως, έχει τη μορφή ολοκληρωμένου ανθρώπινου εγκεφάλου. Τυπικά αυτό που οι κοινοί άνθρωποι εκπέμπουν όταν σκέφτονται κάτι, υφίσταται με τη μορφή ανθρώπινου εγκεφάλου. Επειδή όμως δεν έχει ενέργεια, μετά από λίγο διασκορπίζεται. Η ενέργεια ενός ασκουμένου ωστόσο μπορεί να διατηρηθεί πολύ περισσότερο. Σε αντίθεση μ’ αυτό που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, το άγαλμα του Φο δεν έχει καμία σκέψη μετά την κατασκευή του στο εργοστάσιο – καμία. Ορισμένα αγάλματα του Φο δεν έχουν περάσει από καθαγίαση, αλλά ούτε πέτυχε η καθαγίασή τους ακόμα και μετά τη μεταφορά τους σε ναούς. Εάν αναλάβει να κάνει την καθαγίαση κάποιος ψευτο-δάσκαλος του τσιγκόνγκ ή κάποιος από κακή εξάσκηση, θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, καθώς είτε αλεπού είτε κουνάβι θα ανέβει πάνω στο άγαλμα του Φο.

 

Έτσι, αν πάτε να λατρέψετε ένα άγαλμα του Φο που δεν έχει περάσει από καθαγίαση, θα είναι πολύ επικίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο θα είναι; Έχω πει ότι αυτή η ανθρωπότητα έχει φτάσει σήμερα σ’ ένα τέτοιο σημείο, όπου τα πάντα εκφυλίζονται. Τα πάντα σε όλη την κοινωνία, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν, διαφθείρονται το ένα μετά το άλλο. Όλα αυτά που συμβαίνουν στους κοινούς ανθρώπους δημιουργούνται από τους ίδιους. Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε μια γνήσια, αυθεντική διδασκαλία και να ακολουθήσετε έναν αληθινό δρόμο – οι παρεμβάσεις έρχονται από παντού. Θέλει κάποιος να προσευχηθεί σε έναν Φο, αλλά ποιος είναι Φο; Είναι πολύ δύσκολο να βρείτε έναν για να προσευχηθείτε σ’ αυτόν. Εάν δεν το πιστεύετε, επιτρέψτε μου να σας το ξεκαθαρίσω. Θα είναι φοβερό τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος θα πάει να λατρέψει το άγαλμα ενός Φο που δεν έχει περάσει μέσα από καθαγίαση. Πέστε μου, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν τώρα, που λατρεύουν έναν Φο για να τους βοηθήσει να πετύχουν τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια; Ελάχιστοι. Ποια είναι τα κίνητρα των περισσότερων ανθρώπων όταν λατρεύουν έναν Φο; Θέλουν να εξαλειφθούν τα βάσανά τους, να λυθούν τα προβλήματά τους και να κάνουν περιουσία – αυτά αναζητούν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα στις Βουδιστικές γραφές; Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας προσκυνητής του Φο που αναζητάει χρήματα γονατίζει μπροστά σε ένα άγαλμα του Φο ή μπροστά σε μια Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα ή σε έναν Ταθαγκάτα και λέει: «Σε παρακαλώ βοήθησέ με να κάνω λεφτά». Την ίδια στιγμή που το λέει μια ολοκληρωμένη ιδέα σχηματίζεται. Αφού η παράκληση απευθύνεται στο άγαλμα, αμέσως αυτή η ιδέα προβάλλεται πάνω στο άγαλμα του Φο. Τα αντικείμενα σε άλλες διαστάσεις μπορούν να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν. Μόλις αυτή η ιδέα φτάσει σ’ αυτό το αντικείμενο, το άγαλμα του Φο θα έχει εγκέφαλο, θα έχει νόηση, αλλά δεν θα έχει σώμα. Κι άλλοι άνθρωποι έρχονται να λατρέψουν το άγαλμα του Φο. Λατρεύοντάς το ξανά και ξανά, σιγά-σιγά θα του προσδώσουν κάποια ποσότητα ενέργειας. Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο, αν ένας ασκούμενος το λατρέψει, διότι αυτή η λατρεία βαθμιαία θα του προσδώσει ενέργεια και τη δυνατότητα να σχηματίσει ένα υπαρκτό σώμα. Όμως αυτό το υπαρκτό σώμα σχηματίζεται σε μια άλλη διάσταση. Αφού σχηματιστεί, υπάρχει σε μια άλλη διάσταση και είναι ικανό να μάθει μερικές αλήθειες του σύμπαντος. Έτσι μπορεί να κάνει μερικά πράγματα για τους ανθρώπους και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτύξει λίγο γκονγκ. Αλλά η βοήθεια που δίνει είναι υπό όρους και με αντάλλαγμα. Κινείται ελεύθερα σε μια άλλη διάσταση και μπορεί εύκολα να ελέγχει τους κοινούς ανθρώπους. Αυτό το υπαρκτό σώμα έχει την ίδια όψη με το άγαλμα του Φο. Έτσι μέσα από την ανθρώπινη λατρεία δημιουργείται μια ψεύτικη Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα ή ένας ψεύτικος Ταθαγκάτα που έχει την ίδια ακριβώς όψη με το άγαλμα του Φο, με την όψη ενός Φο. Αλλά ο νους του ψεύτικου Φο ή της ψεύτικης Μποντισάτβα είναι άκρως διεφθαρμένος και κυνηγά λεφτά. Γεννιέται σε άλλη διάσταση, είναι ικανός να σκέφτεται και γνωρίζει ένα μικρό κομματάκι αλήθειας. Δεν τολμά να κάνει μεγάλες αδικίες, αλλά να κάνει μικρές αδικίες τολμά. Μερικές φορές επίσης βοηθά ανθρώπους, γιατί αν δεν το έκανε θα ήταν απόλυτα κακός και θα σκοτωνόταν. Πώς βοηθά κόσμο; Όταν κάποιος προσεύχεται: «Φο, σε παρακαλώ βοήθησέ με, επειδή κάποιος στην οικογένειά μου είναι άρρωστος». Λοιπόν θα σε βοηθήσει. Θα σου ζητήσει να βάλεις χρήματα στο κουτί προσφοράς, αφού αυτά κυνηγά ο νους του. Όσο πιο πολλά χρήματα βάλετε μέσα στο κουτί προσφοράς, τόσο πιο γρήγορα η αρρώστια θα γιατρευτεί. Εφόσον έχει ενέργεια, μπορεί από μια άλλη διάσταση να ελέγχει έναν κοινό άνθρωπο. Θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο εάν κάποιος με γκονγκ, δηλαδή ένας ασκούμενος, πάει να το λατρέψει. Για τι προσεύχεται αυτός ο ασκούμενος; Για λεφτά. Σκεφτείτε το όλοι. Γιατί ένας ασκούμενος να επιζητά χρήματα; Ακόμα κι αν προσευχόταν για την εξάλειψη της κακοτυχίας ή κάποιας αρρώστιας από τα οικογενειακά του μέλη, είναι συναισθηματική προσκόλληση στην οικογένειά του. Θέλετε να αλλάξετε τη μοίρα των άλλων ανθρώπων; Μα ο καθένας έχει τη δική του μοίρα. Εάν το λατρέψετε και μουρμουρίσετε: «Σε παρακαλώ βοήθησέ με να κάνω λεφτά», ε λοιπόν, θα σας βοηθήσει. Θα λαχταρά να ζητήσετε περισσότερα χρήματα, γιατί όσο περισσότερα θέλετε, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορεί να πάρει από εσάς. Είναι δίκαιη ανταλλαγή. Κάποιοι άλλοι προσκυνητές έχουν βάλει πάρα πολλά λεφτά στο κουτί προσφοράς και θα σας επιτρέψει να πάρετε λίγα. Πώς γίνεται; Μπορεί να βρείτε ένα πορτοφόλι εκεί που δεν το περιμένετε ή στη δουλειά σας μπορεί να σας δώσουν δώρο χρηματικό ποσό. Όπως και να ‘χει, θα τα κανονίσει έτσι για να λάβετε χρήματα. Αλλά δεν μπορεί να σας βοηθάει χωρίς αντάλλαγμα, έτσι δεν είναι; Χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος. Θα πάρει λίγο από το γκονγκ σας αν το χρειάζεται ή θα πάρει το νταν που έχετε καλλιεργήσει. Τέτοια πράγματα θέλει.

 

Μερικές φορές αυτοί οι ψεύτικοι Φο είναι πολύ επικίνδυνοι. Πολλοί από τους ασκούμενούς μας με το Τρίτο Μάτι τους ανοιχτό, νομίζουν ότι είδαν έναν Φο. Ήταν ένας που είπε ότι μια ομάδα από Φο ήρθε σ’ αυτόν τον ναό σήμερα, με τον τάδε Φο να καθοδηγεί μια ομάδα απ‹ αυτούς. Θα περιγράψει πώς ήταν η ομάδα χτες, πώς είναι η ομάδα σήμερα, και πώς μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, αφού μια ομάδα φύγει, μια άλλη φτάνει. Ποιοι είναι αυτοί; Απλώς ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία – δεν είναι γνήσιοι Φο, αλλά ψεύτικοι. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις.

Αν αυτό συμβεί σε έναν ναό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Εάν κάποιος μοναχός το λατρέψει, θα τον κυριεύσει: «Δεν με λατρεύεις; Είναι ολοφάνερο ότι με λατρεύεις! Θέλεις να ασκήσεις καλλιέργεια, έτσι δεν είναι; Λοιπόν θα σε φροντίσω και θα σου πω εγώ πώς να ασκήσεις καλλιέργεια». Έτσι θα κανονίσει τα πράγματα για εσάς. Αλλά προς τα πού θα σας πάει η καλλιέργειά σας; Καμιά υψηλού επιπέδου σχολή εξάσκησης δεν θα σας δεχτεί, αφού η άσκηση καλλιέργειάς σας κανονίζεται απ’ αυτό. Και εφόσον κανονίζει τα πάντα για σας, στο μέλλον θα πρέπει να το ακολουθήσετε. Επομένως δεν θα είναι στο τέλος η καλλιέργειά σας μάταιη; Έχω πει ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο για την ανθρωπότητα να πετύχει τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ κοινό. Πολλοί από εσάς έχουν δει το φως του Φο στα πασίγνωστα βουνά κατά μήκος των μεγάλων ποταμών. Τις πιο πολλές φορές ήταν κάτι τέτοιο. Έχουν ενέργεια και μπορούν να παρουσιαστούν. Ένα αληθινό Μεγάλο Φωτισμένο Ον όμως δεν φανερώνει τον εαυτό του επιπόλαια.

 

Στο παρελθόν υπήρχαν σχετικά λιγότεροι απ’ αυτούς τους επονομαζόμενους «επίγειους Φο» και «επίγειους Τάο». Τώρα ωστόσο, υπάρχουν πολλοί. Αφού διαπράττουν αδικίες, τα ανώτερα έμβια όντα θα τους σκοτώσουν. Όταν πρόκειται να συμβεί αυτό, θα τρέξουν και θα ανέβουν στα αγάλματα των Φο. Τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα δεν επεμβαίνουν επιπόλαια στις αρχές που διέπουν τους κοινούς ανθρώπους. Όσο υψηλότερο το επίπεδο του Μεγάλου Φωτισμένου Όντος, τόσο λιγότερο θα μπει στον κόπο να παρέμβει στις αρχές των κοινών ανθρώπων – δεν θα ασχοληθεί ούτε στο ελάχιστο. Ούτε εξάλλου πρόκειται να συντρίψει το άγαλμα ενός Φο ξαφνικά με μια αστραπή, γιατί δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το Ανώτερο Ον επομένως δεν πρόκειται να τα ενοχλήσει, εάν ανέβουν πάνω σε αγάλματα των Φο. Αυτά γνωρίζουν πότε πρόκειται να σκοτωθούν κι έτσι θα προσπαθήσουν να δραπετεύσουν. Συνεπώς αυτό που βλέπετε είναι η πραγματική Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα; Αυτό που βλέπετε είναι γνήσιος Φο; Είναι δύσκολο να το πείτε.

 

Πολλοί από εσάς μπορεί να σκεφτείτε αυτό το ζήτημα: «Τι πρέπει να κάνουμε με τα αγάλματα των Φο που έχουμε στο σπίτι;». Ίσως πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί εμένα. Προκειμένου να βοηθήσω τους ασκούμενους στην άσκηση καλλιέργειας, σας λέω ότι μπορείτε να το κάνετε κατ’ αυτόν τον τρόπο: Ενώ κρατάτε το άγαλμα του Φο στο χέρι, πάρτε το βιβλίο μου (επειδή το βιβλίο έχει τη φωτογραφία μου) ή τη φωτογραφία μου. Κάντε τη χειρονομία του Μεγάλου Λουλουδιού του Λωτού[91] και παρακαλέστε τον δάσκαλο για καθαγίαση, ακριβώς σαν να το ζητούσατε από εμένα. Θα γίνει σε μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τους ασκούμενούς μας. Η καθαγίαση αυτή δεν θα έχει αποτέλεσμα για συγγενείς ή φίλους σας, γιατί εμείς φροντίζουμε μόνο τους ασκούμενους. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι θα πάνε τη φωτογραφία μου στα σπίτια των συγγενών ή των φίλων τους, για να απομακρύνουν τα κακά πνεύματα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να απομακρύνω τα κακά πνεύματα για τους κοινούς ανθρώπους – αυτή είναι η χειρότερη ασέβεια προς τον Δάσκαλο.

 

Μιλώντας για επίγειους Φο και επίγειους Τάο υπάρχει ακόμη ένα ζήτημα. Στην αρχαία Κίνα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ασκούσαν καλλιέργεια σε απόμακρα βουνά και σε βαθιά δάση. Γιατί δεν υπάρχουν καθόλου σήμερα; Στην πραγματικότητα δεν έχουν εξαφανιστεί. Απλώς δεν επιτρέπουν στους κοινούς ανθρώπους να το γνωρίζουν – ούτε ένας από αυτούς δεν έχει χαθεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν σήμερα – ακόμα υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα στον κόσμο μερικές χιλιάδες από αυτούς. Υπάρχουν σχετικά περισσότεροι στη χώρα μας, ειδικά σ’ αυτά τα πασίγνωστα βουνά κατά μήκος των μεγάλων ποταμών. Υπάρχουν επίσης και σε ορισμένα άλλα ψηλά βουνά, αλλά σφραγίζουν τις σπηλιές τους με υπερφυσικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μην τους βλέπετε. Η πρόοδος της καλλιέργειάς τους είναι σχετικά αργή και οι μέθοδοί τους σχετικά χονδροειδείς, αφού δεν έχουν καταλάβει την ουσία της καλλιέργειας. Εμείς από την άλλη μεριά στοχεύουμε κατευθείαν στον νου σας και ασκούμε καλλιέργεια σύμφωνα με το υψηλότερο χαρακτηριστικό του σύμπαντος και σύμφωνα με τη μορφή του σύμπαντος. Έτσι φυσιολογικά το γκονγκ μας αυξάνεται πολύ γρήγορα. Κι αυτό γιατί όλοι οι τρόποι άσκησης καλλιέργειας μαζί είναι σαν μια πυραμίδα – μόνο το κεντρικό μονοπάτι είναι η κύρια οδός. Σ’ αυτά τα πλάγια και μικρά μονοπάτια το επίπεδο του σίνσινγκ κάποιου στην άσκηση καλλιέργειας μπορεί να μην είναι υψηλό. Μπορεί ακόμα να φωτιστεί χωρίς να έχει πετύχει υψηλό επίπεδο καλλιέργειας. Παρ’ όλα αυτά είναι κατά πολύ κατώτερα σε σύγκριση με τον κύριο δρόμο της γνήσιας άσκησης καλλιέργειας.

 

Και αυτοί όμως μεταδίδουν τις πρακτικές τους και διδάσκουν μαθητές. Επειδή οι πρακτικές τους μπορούν μόνο σε τόσο υψηλό επίπεδο καλλιέργειας να φτάσουν, το επίπεδο του σίνσινγκ τους μόνο τόσο υψηλά μπορεί να αυξηθεί και όλοι οι μαθητές τους ασκούν καλλιέργεια μόνο έως αυτό το επίπεδο. Όσο πιο κοντά στις παρυφές της καλλιέργειας είναι το πλάγιο μονοπάτι εξάσκησης, τόσο πιο πολλές απαιτήσεις θα έχει και τόσο πιο περίπλοκη θα είναι η άσκηση καλλιέργειάς του, αφού δεν μπορεί να συλλάβει την ουσία της καλλιέργειας. Κατά την καλλιέργεια κάποιος πρέπει να επικεντρώνεται κυρίως στην καλλιέργεια του σίνσινγκ του. Αυτοί όμως δεν το καταλαβαίνουν αυτό και πιστεύουν ότι μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια απλά και μόνο υποφέροντας βάσανα. Έτσι μετά από μια μακρά χρονική περίοδο και έχοντας ασκήσει καλλιέργεια για μερικές εκατοντάδες ή και για περισσότερο από χίλια χρόνια έχουν αναπτύξει ελάχιστο μόνο γκονγκ. Στην πραγματικότητα δεν είναι τα βάσανα που πέρασαν η αιτία που έλαβαν γκονγκ. Πώς το έλαβαν; Μοιάζει με την περίπτωση ενός κοινού ανθρώπου. Όταν κάποιος είναι νέος έχει πάρα πολλές προσκολλήσεις, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και καθώς γερνάει το μέλλον τού φαίνεται μάταιο. Έτσι αυτές οι προσκολλήσεις μοιραία εγκαταλείπονται και φθείρονται φυσιολογικά. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούν αυτά τα πλάγια μονοπάτια εξάσκησης. Ανακάλυψαν ότι όταν αφήνονται στον καθιστό διαλογισμό σε κατάσταση ύπνωσης και όταν υποφέρουν βάσανα για να προοδεύσουν στην καλλιέργεια, μπορεί να αυξηθεί το γκονγκ τους. Όμως δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι ίδιες με των κοινών ανθρώπων προσκολλήσεις τους φθείρονται μέσα από μακρά χρονική περίοδο σκληρής δουλειάς και ότι είναι μέσω της βαθμιαίας εγκατάλειψης αυτών των προσκολλήσεων που το γκονγκ τους αυξάνεται.

 

Εμείς στοχεύουμε και αληθινά επισημαίνουμε αυτές τις προσκολλήσεις, έτσι ώστε εγκαταλείποντάς τες να προοδεύουμε πολύ γρήγορα στην καλλιέργεια. Έχω πάει σε κάποια μέρη όπου συχνά συναντούσα αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ασκήσει καλλιέργεια για πολλά χρόνια. Είπαν: «Κανείς δεν γνωρίζει ότι είμαστε εδώ. Όσον αφορά το τι κάνεις, δεν θα παρέμβουμε σ’ αυτό και ούτε θα δημιουργήσουμε προβλήματα». Αυτοί ήταν οι σχετικά καλοί.

 

Υπήρξαν και ορισμένοι κακοί άνθρωποι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, όταν για πρώτη φορά έδωσα αυτή τη σειρά διαλέξεων στο Γκουϊτζόου[92], κάποιος ήρθε να με βρει κατά τη διάρκεια του μαθήματος και μου είπε ότι ο μέγα-δάσκαλός του ήθελε να με δει. Περιέγραψε το μέγα-δάσκαλό του και είπε ότι είχε ασκήσει καλλιέργεια για πολλά χρόνια. Είδα ότι αυτό το άτομο έφερε αρνητικό τσι, φαινόταν πολύ κακόβουλος και είχε κιτρινωπό πρόσωπο. Είπα ότι δεν είχα χρόνο να τον δω και τον απέρριψα. Ως αποτέλεσμα ο μέγα-δάσκαλός του συγχύστηκε και άρχισε να κάνει φασαρίες εναντίον μου, επιμένοντας να μου δημιουργεί προβλήματα κάθε μέρα. Είμαι άτομο που αντιπαθεί να μαλώνει με άλλους και ούτε άξιζε διαμάχη μ’ αυτόν. Όποτε μου έφερνε κακά πράγματα, απλώς τα καθάριζα. Κατόπιν συνέχιζα τις διαλέξεις μου.

 

Υπήρχε ένας Ταοϊστής στη Δυναστεία των Μινγκ[93] που κατά τον καιρό της Ταοϊστικής του καλλιέργειας κατεχόταν από φίδι. Αργότερα αυτός ο Ταοϊστής πέθανε χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του. Το φίδι κυρίεψε το σώμα του Ταοϊστή και καλλιέργησε ανθρώπινη μορφή. Ο μέγα-δάσκαλος εκείνου του ανθρώπου ήταν εκείνο το φίδι σε ανθρώπινη μορφή. Επειδή η φύση του δεν είχε αλλάξει, μεταμόρφωσε τον εαυτό του σε μεγάλο φίδι, για να μου δημιουργήσει μπελάδες. Θεώρησα ότι το παράκανε και έτσι τον έπιασα στο χέρι μου. Χρησιμοποίησα ένα πολύ ισχυρό γκονγκ που αποκαλείται «ρευστοποιητικό γκονγκ», για να ρευστοποιήσω το κάτω του σώμα και να το μεταβάλλω σε νερό. Το πάνω του σώμα σύρθηκε πίσω εκεί από όπου ήρθε.

 

Μια μέρα ένας μαθητής του ήρθε σε επαφή με την εθελόντρια διευθύντρια του κέντρου διδασκαλίας μας στο Γκουϊτζόου και της είπε ότι ο μέγα-δάσκαλός του ήθελε να τη δει. Η διευθύντρια πήγε εκεί και μπήκε σε μια σκοτεινή σπηλιά όπου δεν μπορούσε να δει τίποτα παρά μόνο μια σκιά καθισμένη εκεί με μάτια που ακτινοβολούσαν πράσινο φως. Όταν άνοιγε τα μάτια του, η σπηλιά φωτιζόταν. Όταν τα έκλεινε η σπηλιά σκοτείνιαζε πάλι. Είπε σε τοπική διάλεκτο: «Ο Λι Χονγκτζί θα έρθει πάλι και κανείς μας δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα αυτή τη φορά. Έκανα λάθος. Ο Λι Χονγκτζί έρχεται για να προσφέρει σωτηρία στους ανθρώπους». Ο μαθητής του τον ρώτησε: «Μέγα Δάσκαλε, σήκω σε παρακαλώ. Τι έχουν τα πόδια σου;» κι αυτός απάντησε: «Δεν μπορώ πια να σηκωθώ, τα πόδια μου τραυματίστηκαν». Όταν ρωτήθηκε πώς τραυματίστηκαν, άρχισε να περιγράφει τις φασαρίες που έκανε. Στην Έκθεση Υγείας της Άπω Ανατολής του 1993 όμως, πάλι μου δημιούργησε προβλήματα. Επειδή συνέχεια έκανε κακόβουλες πράξεις και παρενέβαινε με τη διδασκαλία μου του Ντάφα, τον εξάλειψα ολοκληρωτικά. Αφότου εξαλείφθηκε, μερικοί κοντινοί του μαθητές και μαθήτριες θέλησαν να αναλάβουν δράση. Τότε είπα μερικά λόγια και όλοι σοκαρίστηκαν. Φοβήθηκαν τόσο που κανείς τους δεν τόλμησε να κάνει τίποτα πια. Τελικά κατάφεραν και να καταλάβουν τι συνέβαινε. Ορισμένοι απ’ αυτούς ήταν ακόμα εντελώς κοινοί άνθρωποι αν και είχαν ασκήσει καλλιέργεια για πολύ καιρό. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που σας δίνω για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε το ζήτημα της καθαγίασης.

Τζουγιόου Κε[94]

Τι είναι το Τζουγιόου Κε; Στην κοινότητα των καλλιεργητών, πολλοί άνθρωποι καθώς μεταδίδουν τις μεθόδους τους, το διδάσκουν σαν να είναι κομμάτι καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που ανήκει σε άσκηση καλλιέργειας. Είναι κάτι που διδάσκεται σαν κόλπο, ξόρκι ή τεχνική. Οι μορφές που χρησιμοποιεί είναι ζωγραφική συμβόλων, κάψιμο λιβανιού, κάψιμο χαρτιών, ψαλμωδία ξορκιών κ.λπ. Μπορεί να θεραπεύσει αρρώστιες και οι μέθοδοι θεραπείας του είναι πολύ ιδιόμορφες. Για παράδειγμα εάν ένα άτομο έχει βγάλει καλόγερο στο πρόσωπο, ο ασκούμενος σ’ αυτές τις μεθόδους, χρησιμοποιώντας ένα πινέλο που έχει βυθιστεί σε μελάνι από κινναβάρι, θα ζωγραφίσει έναν κύκλο στο έδαφος και μετά ένα «Χ» στη μέση του κύκλου. Θα του ζητήσει να σταθεί στο κέντρο του κύκλου. Τότε θα αρχίσει να ψέλνει ξόρκια. Αργότερα θα χρησιμοποιήσει το πινέλο που έχει βυθιστεί στο μελάνι από κινναβάρι, για να ζωγραφίσει κύκλους στο πρόσωπο του ατόμου. Ενώ ζωγραφίζει, θα ψέλνει τα ξόρκια. Θα συνεχίσει μέχρι να κάνει μια κουκίδα πάνω στον καλόγερο με το πινέλο τη στιγμή που ο ψαλμός με τα ξόρκια τελειώνει. Θα πει στο άτομο ότι τώρα είναι καλά. Όταν αυτός αγγίξει τον καλόγερο, όντως θα τον βρει μικρότερο και ούτε θα πονάει πια. Είχε αποτέλεσμα. Μπορεί να θεραπεύσει μικροαρρώστιες, αλλά όχι σοβαρές. Τι θα κάνει, αν το χέρι σας πονά; Θα αρχίσει να ψέλνει ξόρκια, ενώ σας ζητά να κρατάτε τα χέρια σας σηκωμένα. Θα φυσήξει ελαφρά στο σημείο του Χεγκού[95] αυτού του χεριού σας και θα το κάνει να βγει από το σημείο Χεγκού του άλλου χεριού σας. Θα νιώσετε ένα μικρό ρεύμα αέρα και όταν αγγίξετε το χέρι σας, δεν θα πονάει τόσο όσο πριν. Εκτός αυτού, ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν κι άλλες μεθόδους: Καίνε χαρτιά, ζωγραφίζουν σύμβολα, κρεμούν φυλαχτά κ.λπ. Κάνουν τέτοια πράγματα.

 

Τα εγκόσμια πλάγια μονοπάτια της Σχολής του Τάο δεν καλλιεργούν τη ζωή. Είναι εντελώς επικεντρωμένα στη μαντεία, στο Φενγκ Σουί, στον εξορκισμό κακών πνευμάτων και στη θεραπεία ασθενειών. Αυτά κυρίως χρησιμοποιούν τα εγκόσμια πλάγια μονοπάτια. Μπορούν να θεραπεύσουν αρρώστιες, αλλά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν είναι καλές. Δεν θα εμβαθύνουμε στις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να θεραπεύουν ασθένειες, αλλά οι ασκούμενοι του Ντάφα μας δεν πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν, αφού φέρουν πολύ κακά και χαμηλού επιπέδου μηνύματα. Στην αρχαία Κίνα κατέτασσαν τις θεραπευτικές μεθόδους σε διάφορες κατηγορίες, όπως μέθοδοι αποκατάστασης καταγμάτων, βελονισμός, μασάζ, χειροπρακτική, πιεσοθεραπεία, θεραπεία τσιγκόνγκ, θεραπευτική αγωγή με βότανα κ.λπ. Υπήρχαν πολλές κατηγορίες. Η κάθε θεραπευτική μέθοδος ονομαζόταν «αντικείμενο». Αυτό το Τζουγιόου Κε είχε καταταχτεί σαν το δέκατο τρίτο «αντικείμενο». Επομένως ολόκληρο το όνομά του είναι «Το νούμερο δέκα τρία αντικείμενο του Τζουγιόου». Το Τζουγιόου Κε δεν είναι κομμάτι άσκησης καλλιέργειας, αφού δεν προέρχεται από γκονγκ αποκτημένο μέσα από άσκηση καλλιέργειας. Αντίθετα είναι κάτι σαν τεχνική.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΚΤΗ

Παραφροσύνη Καλλιέργειας

Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχει ο όρος «παραφροσύνη καλλιέργειας» και έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στο κοινό. Ιδιαίτερα ορισμένοι το έχουν δημοσιοποιήσει τόσο πολύ που μερικοί άνθρωποι φοβούνται να εξασκήσουν τσιγκόνγκ. Όταν ο κόσμος ακούει ότι η εξάσκηση τσιγκόνγκ μπορεί να οδηγήσει σε παραφροσύνη καλλιέργειας, φοβάται να το δοκιμάσει. Στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι, παραφροσύνη καλλιέργειας δεν υπάρχει καθόλου.

 

Αρκετοί άνθρωποι έχουν υποστεί κατοχή από πνεύματα ή ζώα, επειδή ο νους τους δεν είναι ορθός. Η Κύρια Συνείδησή τους δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό τους και νομίζουν ότι αυτά είναι γκονγκ. Τα σώματά τους ελέγχονται απ’ αυτά τα κατοχικά πνεύματα ή ζώα, κάνοντάς τους διανοητικά άνω κάτω ή κάνοντας τους να φωνάζουν και να ουρλιάζουν. Όταν ο κόσμος το βλέπει αυτό, θεωρεί ότι έτσι είναι η εξάσκηση του τσιγκόνγκ και φοβάται να εξασκήσει. Πολλοί από εσάς μπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι τσιγκόνγκ, αλλά πώς μπορεί αυτό να είναι εξάσκηση τσιγκόνγκ; Αυτό είναι μόνο το κατώτερο επίπεδο θεραπείας και υγείας, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνο. Εάν είστε συνηθισμένοι σ’ αυτόν τον τρόπο και η Κύρια Συνείδησή σας δεν έχει ποτέ τον έλεγχο, τότε μπορεί η Βοηθητική Συνείδηση ή ξένα μηνύματα ή πνεύματα ή ζώα κ.λπ. να ελέγξουν το σώμα σας και πιθανόν να σας εμπλέξουν σε επικίνδυνες πράξεις, προκαλώντας, εκτός των άλλων, μεγάλη ζημιά στην κοινότητα των καλλιεργητών. Αυτό προέρχεται από τις μη ορθές σκέψεις σας και από την προσκόλληση της επίδειξης – δεν είναι παραφροσύνη καλλιέργειας. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ορισμένοι έγιναν και αποκαλούνται δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, αφού κι αυτοί μιλούν για παραφροσύνη καλλιέργειας. Στην πραγματικότητα η εξάσκηση του τσιγκόνγκ δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει κάποιον σε παραφροσύνη καλλιέργειας. Ο περισσότερος κόσμος μαθαίνει αυτόν τον όρο από λογοτεχνικά έργα, μυθιστορήματα πολεμικών τεχνών και κάτι τέτοια. Εάν δεν το πιστεύετε, μπορείτε να ερευνήσετε αρχαία βιβλία ή βιβλία άσκησης καλλιέργειας και θα δείτε πως δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να υπάρχει παραφροσύνη καλλιέργειας; Είναι αδύνατον να συμβεί κάτι τέτοιο.

 

Συνήθως υπάρχει η πεποίθηση ότι η παραφροσύνη καλλιέργειας έχει αρκετές μορφές. Αυτό που μόλις ανέφερα είναι μία από τις μορφές της. Επειδή ο νους κάποιου δεν είναι ορθός, επιφέρει στον εαυτό του πνευματική ή ζωική κατοχή και αναπτύσσει διάφορες νοοτροπίες, όπως το να επιδιώκει κάποια «κατάσταση τσιγκόνγκ» για να επιδειχτεί και άλλα τέτοια. Ορισμένοι επιδιώκουν υπερφυσικές ικανότητες ή έχουν εξασκήσει ψευτο-τσιγκόνγκ. Όταν εξασκούν τσιγκόνγκ είναι συνηθισμένοι να εγκαταλείπουν την Κύρια Συνείδησή τους. Δεν έχουν καμία επίγνωση για τίποτα και παραδίδουν το σώμα τους σε άλλους. Αποπροσανατολίζονται διανοητικά, αφήνουν τη Βοηθητική τους Συνείδηση ή ξένα μηνύματα να κάνουν κουμάντο στο σώμα τους και παρουσιάζουν παράξενη συμπεριφορά. Εάν κάποιος του πει να πηδήξει από ένα ψηλό κτίριο ή να βουτήξει στο νερό, θα το κάνει. Ο ίδιος δεν έχει τη θέληση να ζήσει και δίνει το σώμα του στους άλλους. Αυτό δεν είναι παραφροσύνη καλλιέργειας, αλλά ξεστράτισμα στην εξάσκηση του τσιγκόνγκ και προκαλείται από την τέτοιου είδους σκόπιμη συμπεριφορά του από την αρχή. Πολλοί νομίζουν ότι κουνώντας πέρα δώθε το σώμα τους ασυνείδητα είναι εξάσκηση τσιγκόνγκ, ενώ στην πραγματικότητα, εάν κάποιος εξασκεί αληθινό τσιγκόνγκ σ’ αυτή την κατάσταση, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες. Αυτό δεν είναι εξάσκηση τσιγκόνγκ, αλλά αποτέλεσμα των προσκολλήσεων και των επιδιώξεων των καθημερινών ανθρώπων.

 

Μια άλλη περίπτωση είναι πως, όταν κάποιος εξασκεί τσιγκόνγκ, θα φοβηθεί όταν το τσι μπλοκαριστεί κάπου μέσα στο σώμα του ή όταν το τσι δεν μπορεί να κατέβει από την κορυφή του κεφαλιού του. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν. Ειδικά στις Ταοϊστικές μεθόδους, όταν το τσι περνά ένα πέρασμα, θα προκύψουν αυτά τα προβλήματα. Εάν το τσι δεν μπορεί να περάσει το πέρασμα, θα μείνει εκεί. Μπορεί να συμβεί όχι μόνο στο κεφάλι, αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος. Ωστόσο το πιο ευαίσθητο μέρος ενός ανθρώπου είναι το κεφάλι. Το τσι θα ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού του και μετά θα κατέβει. Εάν όμως δεν μπορεί να περάσει από κάποιο πέρασμα, τότε θα νοιώσει το κεφάλι του βαρύ και πρησμένο σαν να φορά ένα παχύ καπέλο από τσι ή κάτι παρόμοιο. Το τσι όμως δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ή να επιφέρει κάποια αρρώστια. Ορισμένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια του τσιγκόνγκ και κάνουν ανεύθυνα σχόλια. Αυτό έχει οδηγήσει τα πράγματα σε μια χαοτική κατάσταση. Έτσι ο κόσμος νομίζει ότι εάν το τσι κάποιου ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού του και δεν μπορεί να κατέβει, θα πάθει παραφροσύνη καλλιέργειας, θα λοξοδρομήσει και άλλα τέτοια. Κατά συνέπεια πολλοί άνθρωποι έχουν φοβηθεί.

 

Εάν το τσι ανέβει στην κορυφή του κεφαλιού και δεν μπορεί να κατέβει, είναι μόνο προσωρινή κατάσταση. Σε ορισμένους ανθρώπους μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό, ίσως και μισό χρόνο, και ακόμα να μην κατέβει. Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βρει έναν γνήσιο δάσκαλο του τσιγκόνγκ να οδηγήσει το τσι κάτω και τότε θα μπορέσει να κατέβει. Όταν κατά την εξάσκησή σας, όσοι από εσάς νοιώσετε ότι το τσι δεν μπορεί να περάσει ένα πέρασμα ή να κατέβει κάτω, πρέπει να ψάξετε για τις αιτίες μέσα στο σίνσινγκ σας, για να δείτε εάν έχετε κολλήσει σ’ αυτό το επίπεδο για πάρα πολύ καιρό και αν πρέπει να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας! Μόλις πραγματικά βελτιώσετε το σίνσινγκ σας, θα διαπιστώσετε αυτό το τσι να κατεβαίνει. Δεν μπορείτε να επιδιώκετε μόνο τη μεταμόρφωση του γκονγκ στο φυσικό σώμα χωρίς να δίνετε έμφαση στη βελτίωση του σίνσινγκ σας. Το πρόβλημα θα περιμένει μέχρι να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας και μόνο τότε θα μπορέσουν να συμβούν καθολικές αλλαγές. Ακόμα κι αν το τσι είναι όντως μπλοκαρισμένο, δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Συνήθως είναι οι δικοί μας ψυχολογικοί παράγοντες που εξωτερικεύονται. Εάν κάποιος μαζί μ’ αυτό ακούσει από κάποιους ψευτο-δάσκαλους του τσιγκόνγκ ότι κάτι πάει στραβά όταν το τσι κινείται προς την κορυφή του κεφαλιού, τότε θα φοβηθεί πάρα πολύ. Ένας τέτοιος φόβος μπορεί πραγματικά να φέρει σ’ αυτόν τον άνθρωπο προβλήματα. Μόλις τρομάξεις αυτό είναι μία προσκόλληση – στον φόβο. Δεν είναι προσκόλληση; Μόλις η προσκόλλησή σου αναδυθεί, δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί; Όσο πιο πολύ το φοβάσαι, τόσο πιο άρρωστος θα φαίνεσαι. Η προσκόλλησή σας αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι για να διδαχθείτε το μάθημα, να εγκαταλείψετε το φόβο σας και να μπορέσετε να προοδεύσετε.

 

Ούτε οι ασκούμενοι θα νιώθουν άνετα σωματικά στη μελλοντική τους καλλιέργεια, αφού τα σώματά τους θα αναπτύξουν πολλών ειδών γκονγκ, τα οποία είναι όλα πολύ ισχυρά πράγματα και κινούνται με διάφορους τρόπους μέσα στα σώματά τους. Κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα σας κάνουν να νιώσετε δυσφορία. Η αιτία της δυσφορίας είναι κατά κύριο λόγο ο φόβος σας μήπως έχετε κάποια αρρώστια. Στην πραγματικότητα τα πράγματα που αναπτύσσονται στο σώμα σας είναι πολύ ισχυρά και είναι όλα γκονγκ, υπερφυσικές ικανότητες και πολλά έμβια όντα. Εάν κινούνται, σωματικά θα αισθάνεστε φαγούρα, πόνο, δυσαρέσκεια κ.λπ. Τα άκρα του νευρικού συστήματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και θα υπάρξουν παντός είδους συμπτώματα. Για όσο χρόνο το σώμα σας δεν είναι εντελώς μεταμορφωμένο από ύλη υψηλής ενέργειας, θα νιώθετε έτσι. Όπως και να έχει, πρέπει να το δείτε σαν καλό πράγμα. Εάν, ενώ είστε ασκούμενος, συμπεριφέρεστε πάντα σαν καθημερινός άνθρωπος και πάντα σκέφτεστε ότι έχετε αρρώστιες, πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια; Όταν κατά την άσκηση καλλιέργειας, προκύπτει μια δοκιμασία κι εσείς ακόμα συμπεριφέρεστε σαν καθημερινός άνθρωπος, τότε θα έλεγα ότι το σίνσινγκ σας εκείνη τη στιγμή έχει πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Τουλάχιστον σ’ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχετε πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων.

 

Σαν πραγματικοί ασκούμενοι πρέπει να κοιτάμε τα ζητήματα από πολύ υψηλό επίπεδο κι όχι από το επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Αν πιστέψετε ότι είστε άρρωστοι, τότε πράγματι αυτό μπορεί να σας κάνει να αρρωστήσετε. Κι αυτό επειδή τη στιγμή που θα πιστέψετε ότι είστε άρρωστος, το επίπεδο του σίνσινγκ σας θα είναι τόσο υψηλό όσο των καθημερινών ανθρώπων. Η εξάσκηση του τσιγκόνγκ και η γνήσια άσκηση καλλιέργειας δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αρρώστια, ειδικά σ’ αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι αυτό που πραγματικά προκαλεί μια αρρώστια στους ανθρώπους είναι εβδομήντα τοις εκατό ψυχολογικό και τριάντα τοις εκατό φυσιολογικό. Συνήθως καταρρέουν πρώτα ψυχολογικά –ο νους τους βιώνει ένα τεράστιο πνευματικό βάρος που δεν μπορεί να το αντέξει– πριν η κατάσταση της αρρώστιας επιδεινωθεί δραματικά. Συνήθως έτσι είναι. Για παράδειγμα, ήταν κάποτε ένας άνθρωπος που τον είχαν δεμένο σε ένα κρεβάτι. Πήραν το ένα του χέρι και του είπαν ότι θα το χαράξουν για να αιμορραγήσει. Τότε του κάλυψαν τα μάτια και γρατσούνισαν τον καρπό του χεριού του μια φορά (ούτε τον έκοψαν ούτε αιμορραγούσε). Άνοιξαν μετά μια βρύση έτσι ώστε να μπορεί να ακούει το νερό να στάζει και έτσι νόμισε ότι ήταν το δικό του αίμα που έσταζε. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε λίγο αργότερα. Στην πραγματικότητα ούτε είχε κοπεί ούτε αιμορραγούσε – ήταν το νερό που έσταζε. Το μυαλό του προκάλεσε τον θάνατό του. Εάν διαρκώς πιστεύετε ότι είστε άρρωστοι, είναι πιθανό να προκαλέσετε στον εαυτό σας προβλήματα υγείας. Κι αυτό επειδή το σίνσινγκ σας έχει πέσει στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων και ένας καθημερινός άνθρωπος φυσικά έχει αρρώστιες.

 

Ως ασκούμενοι, αν διαρκώς σκέφτεστε ότι είναι αρρώστια, στην πραγματικότητα την γυρεύετε. Αν γυρεύετε μια αρρώστια, θα έρθει στο σώμα σας. Ως ασκούμενοι το επίπεδο του σίνσινγκ σας πρέπει να είναι υψηλό. Δεν πρέπει διαρκώς να ανησυχείτε ότι είναι αρρώστια, γιατί αυτός καθαυτός ο φόβος της αρρώστιας είναι μια προσκόλληση και μπορεί παρομοίως να σας προκαλέσει προβλήματα. Στην άσκηση καλλιέργειας χρειάζεται να εξαλείψετε κάρμα και αυτό είναι επώδυνο. Πώς είναι δυνατόν να αυξήσετε γκονγκ μέσα στην άνεση; Πώς αλλιώς θα μπορούσατε να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας; Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία από τον Βουδισμό. Ήταν κάποτε ένας που μετά από πολύ κόπο στην καλλιέργεια έγινε Άρχατ. Είχε φτάσει σχεδόν η στιγμή που θα πετύχαινε τον Ορθό Καρπό στην καλλιέργεια και θα γινόταν ένας Άρχατ – πώς ήταν δυνατόν να μην είναι χαρούμενος; Θα υπερέβαινε τα Τρία Βασίλεια! Αυτή η αναταραχή όμως είναι προσκόλληση, η προσκόλληση του ενθουσιασμού. Ένας Άρχατ πρέπει να είναι ελεύθερος από προσκολλήσεις με καρδιά που δεν μπορεί να επηρεαστεί. Έτσι απέτυχε και η καλλιέργειά του κατέληξε μάταια. Εφόσον απέτυχε, έπρεπε να αρχίσει πάλι από την αρχή. Άρχισε εκ νέου την καλλιέργειά του και μετά από πάρα πολύ κόπο πάλι πέτυχε στην καλλιέργειά του. Αυτή τη φορά φοβήθηκε και είπε στον εαυτό του: «Δεν πρέπει να ενθουσιαστώ. Αλλιώς, πάλι θα αποτύχω». Με το που ανέπτυξε αυτόν τον φόβο, απέτυχε πάλι. Ο φόβος είναι κι αυτός προσκόλληση.

 

Υπάρχει άλλη μια περίπτωση. Όταν ένας άνθρωπος γίνεται ψυχωτικός, οι άλλοι άνθρωποι λένε ότι έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένοι που περιμένουν κιόλας από εμένα να θεραπεύσω την ψύχωσή τους! Σας λέω ότι η ψύχωση δεν είναι αρρώστια και ούτε έχω χρόνο να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Γιατί; Γιατί ένας ασθενής με ψύχωση δεν έχει κανενός είδους ιό και το σώμα του, ούτε παθολογικές αλλαγές έχει, ούτε λοιμώξεις. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι αρρώστια. Η ψύχωση προκαλείται όταν η Κύρια Συνείδηση ενός ανθρώπου είναι πολύ αδύναμη. Πόσο αδύναμη; Τόσο που αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί σε καμιά στιγμή να ελέγξει τον εαυτό του. Η Κύρια Συνείδηση ενός ψυχασθενή είναι ακριβώς έτσι. Δεν θέλει πια να διευθύνει το σώμα. Είναι πάντα ζαλισμένη και δεν μπορεί να έχει επίγνωση. Όταν είναι τέτοια η κατάσταση, είτε η Βοηθητική Συνείδηση είτε τα ξένα μηνύματα θα επέμβουν σ’ αυτόν. Υπάρχουν τόσα πολλά επίπεδα σε κάθε διάσταση. Κάθε λογής μηνύματα θα επέμβουν σ’ αυτόν. Εκτός αυτού η Κύρια Συνείδηση κάποιου μπορεί να είχε πράξει αδικίες σε προηγούμενες ζωές και αυτοί στους οποίους χρωστάει μπορεί να θέλουν να τον βλάψουν. Παντός είδους πράγματα μπορεί να συμβούν. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι όλο το περί ψύχωσης. Πώς μπορώ εγώ να το γιατρέψω για σας; Θα έλεγα ότι πράγματι έτσι αναπτύσσουν οι άνθρωποι ψύχωση. Τι μπορεί να γίνει μ’ αυτό; Εκπαιδεύστε το άτομο αυτό και βοηθήστε τον να ανακτήσει την συνείδησή του, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι όταν ένας γιατρός σε ψυχιατρική κλινική σηκώνει την ηλεκτροφόρα λαβή του ηλεκτροσόκ στο χέρι του, το ψυχωτικό άτομο φοβάται τόσο πολύ που αμέσως σταματά να λέει οποιεσδήποτε ανοησίες. Γιατί; Γιατί εκείνη τη στιγμή η Κύρια Συνείδησή του επανακτά τον έλεγχο και φοβάται το ηλεκτροσόκ.

 

Συνήθως μόλις ένας άνθρωπος περνά την πόρτα της άσκησης καλλιέργειας, θα θέλει να συνεχίσει. Όλοι έχουν τη «Φύση του Φο» και την καρδιά για καλλιέργεια. Επομένως, αφού τη μάθουν, πολλοί ασκούμενοι θα ασκήσουν καλλιέργεια για το υπόλοιπο της ζωής τους. Δεν έχει σημασία αν μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιτύχει στην καλλιέργεια ή να λάβει τον Φα. Σε κάθε περίπτωση έχει την καρδιά να ακολουθήσει το Τάο και πάντα θα αναζητά να το ασκήσει. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος ασκεί τσιγκόνγκ. Οι άνθρωποι στη δουλειά του το γνωρίζουν, οι γνωστοί και οι γείτονές του το ξέρουν κι αυτοί. Αλλά σκεφτείτε το όλοι: Πραγματική άσκηση καλλιέργειας – ποιος έκανε τέτοιο πράγμα πριν μερικά χρόνια; Κανένας. Μόνο η πραγματική άσκηση καλλιέργειας μπορεί να αλλάξει την πορεία της ζωής σας. Αλλά ως κοινός άνθρωπος εξασκεί κι αυτός τσιγκόνγκ μόνο για θεραπεία και υγεία. Ποιος θα αλλάξει την πορεία της ζωής του; Ως ένας κοινός άνθρωπος μια μέρα θα κολλήσει κάποια αρρώστια ή κάποια άλλη μέρα θα αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα. Κάποια μέρα μπορεί να γίνει ψυχωτικός ή να πέσει νεκρός. Ολόκληρη η ζωή ενός κοινού ανθρώπου είναι ακριβώς έτσι. Αν και μπορεί να δείτε έναν άνθρωπο να εξασκεί τσιγκόνγκ στο πάρκο, στην ουσία δεν ασκεί πραγματικά καλλιέργεια. Αν και επιθυμεί να ασκήσει καλλιέργεια προς ένα ανώτερο επίπεδο, δεν μπορεί να το επιτύχει χωρίς να λάβει μια ορθόδοξη διδασκαλία. Έχει μόνο την επιθυμία να ασκήσει καλλιέργεια προς ανώτερο επίπεδο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα ασκούμενος του τσιγκόνγκ στο χαμηλό επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Κανείς δεν θα αλλάξει το μονοπάτι της ζωής του κι έτσι θα έχει αρρώστιες. Και αν δεν υπολογίζει την αρετή, δεν πρόκειται να γιατρευτεί. Δεν είναι αλήθεια ότι μόλις ένας άνθρωπος εξασκήσει τσιγκόνγκ δεν θα έχει πλέον προβλήματα υγείας.

 

Θα πρέπει κάποιος να ασκεί πραγματικά καλλιέργεια και να δίνει προσοχή στο σίνσινγκ του. Μόνο με την ειλικρινή άσκηση καλλιέργειας μπορεί να εξαλειφθεί η αρρώστια. Επειδή η εξάσκηση τσιγκόνγκ δεν είναι σωματική άσκηση αλλά κάτι πέραν των καθημερινών ανθρώπων, γι’ αυτούς που το ασκούν θα πρέπει να υπάρχει ανώτερη αρχή και ανώτερο μέτρο σύγκρισης. Αυτά θα πρέπει να ακολουθούν, προκειμένου να επιτύχουν το στόχο. Παρ’ όλα αυτά πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό και παραμένουν καθημερινοί άνθρωποι. Γι’ αυτό, όταν έρθει η ώρα, πάλι θα αρρωστήσουν. Έτσι μια μέρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί εγκεφαλική θρόμβωση, ξαφνικά να κολλήσει αυτή ή την άλλη αρρώστια ή να γίνει ψυχωτικός. Όλοι γνωρίζουν ότι εξασκεί τσιγκόνγκ. Μόλις γίνει ψυχωτικός, ο κόσμος θα πει «έχει παραφροσύνη καλλιέργειας» και αυτό θα μείνει σαν ρετσινιά. Σκεφτείτε το όλοι. Είναι λογικό αυτό; Ένας αμύητος άνθρωπος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Είναι δύσκολο ακόμη και για τους ειδικούς ή και για πολλούς ασκούμενους να γνωρίζουν τι αληθινά συμβαίνει. Αν αυτός ο άνθρωπος γίνει ψυχωτικός στο σπίτι, μπορεί να μην είναι τόσο προβληματικό, αν και πάλι οι άνθρωποι θα πουν ότι το απόκτησε από την εξάσκηση του τσιγκόνγκ. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος γίνει ψυχωτικός σε τόπο εξάσκησης, θα είναι τρομερό. Μια μεγάλη ρετσινιά θα προσκολληθεί που θα είναι αδύνατον να αφαιρεθεί, παρ’ όλες τις προσπάθειες. Οι εφημερίδες θα γράφουν ότι «η εξάσκηση του τσιγκόνγκ οδηγεί σε παραφροσύνη καλλιέργειας». Ορισμένοι άνθρωποι εναντιώνονται στο τσιγκόνγκ χωρίς καν να το γνωρίζουν: «Κοίτα, πριν από λίγο ήταν μια χαρά κάνοντας εκεί ασκήσεις του τσιγκόνγκ και τώρα έχει καταλήξει έτσι». Ναι, αλλά είναι καθημερινός άνθρωπος και ως τέτοιος οτιδήποτε είναι να του συμβεί, θα συμβεί. Μπορεί να έχει άλλες αρρώστιες ή να συναντήσει άλλα προβλήματα. Είναι λογικό να κατηγορηθεί η εξάσκηση του τσιγκόνγκ για τα πάντα; Είναι όπως με τους γιατρούς στα νοσοκομεία. Τώρα που είναι γιατροί, δεν θα πρέπει να αρρωστήσουν ποτέ ξανά στη ζωή τους; Πώς μπορεί να κατανοηθεί έτσι;

 

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν απρόσεκτα σχόλια, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά είναι το τσιγκόνγκ ή τις αρχές που το διέπουν. Μόλις υπάρξει πρόβλημα, παντός είδους χαρακτηρισμοί προσάπτονται στο τσιγκόνγκ. Η χρονική περίοδος που το τσιγκόνγκ είναι δημοφιλές στην κοινωνία είναι πολύ μικρή. Πολλοί άνθρωποι διατηρούν άκαμπτες απόψεις και διαρκώς το απαξιούν, το δυσφημίζουν και το απορρίπτουν. Κανείς δεν γνωρίζει τι είδους νοοτροπία έχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ενοχλούνται τόσο πολύ με το τσιγκόνγκ, λες και έχει να κάνει κάτι μ’ αυτούς. Μόλις αναφερθεί η λέξη τσιγκόνγκ θα το αποκαλέσουν κομπογιαννιτισμό. Το τσιγκόνγκ είναι επιστήμη και μάλιστα ανώτερη επιστήμη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων είναι πολύ άκαμπτες και η γνώση τους πολύ περιορισμένη.

 

Υπάρχει άλλη μια κατάσταση που στην κοινότητα των καλλιεργητών αποκαλείται «κατάσταση τσιγκόνγκ». Ένας άνθρωπος που είναι σ’ αυτή την κατάσταση έχει πνευματικές ψευδαισθήσεις, αλλά όχι παραφροσύνη καλλιέργειας. Είναι ασυνήθιστα λογικός. Επιτρέψτε μου πρώτα να εξηγήσω όλα τα περί «κατάστασης τσιγκόνγκ». Είναι γνωστό ότι η εξάσκηση του τσιγκόνγκ περιλαμβάνει το ζήτημα της εγγενούς ποιότητας του ανθρώπου. Υπάρχουν άτομα από κάθε χώρα του κόσμου που πιστεύουν στη θρησκεία. Εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια υπάρχουν άνθρωποι στην Κίνα που πιστεύουν στον Βουδισμό ή στον Ταοϊσμό. Πιστεύουν ότι το να κάνεις το καλό επιβραβεύεται και το να κάνεις το κακό τιμωρείται. Μερικοί άνθρωποι όμως δεν το πιστεύουν αυτό. Ειδικά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης αυτό κατακρίθηκε και χαρακτηρίστηκε πρόληψη. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν πως οτιδήποτε δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν διδάσκεται από τα σχολικά βιβλία ή είναι πέρα από το επίπεδο της σύγχρονης επιστήμης και δεν έχει ακόμα κατανοηθεί είναι πρόληψη. Υπήρχαν πολλοί απ’ αυτούς τους ανθρώπους πριν μερικά χρόνια, αλλά τώρα υπάρχουν λιγότεροι. Αν και μπορεί να μην παραδέχεστε ορισμένα φαινόμενα, στην πραγματικότητα έχουν ήδη εκδηλωθεί στη διάστασή μας. Δεν τολμάτε να τα αναγνωρίσετε, αλλά τώρα ο κόσμος έχει το θάρρος να μιλήσει άφοβα για αυτά. Έχει επίσης μάθει ορισμένες αλήθειες σε σχέση με την εξάσκηση του τσιγκόνγκ, ακούγοντας ή βλέποντάς τες αυτοπροσώπως.

 

Ορισμένοι άνθρωποι είναι τόσο άκαμπτοι που μόλις αναφέρετε τη λέξη «τσιγκόνγκ» θα γελάσουν με εσάς από τα βάθη της ψυχής τους. Νομίζουν ότι είστε προληπτικός και πραγματικά αστείος. Μόλις τους αναφέρετε κάποια από τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο τσιγκόνγκ, θα σας θεωρήσουν πραγματικά ανίδεο. Αν και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι προκατειλημμένος, η εγγενής του ποιότητα μπορεί να μην είναι κακή. Εάν έχει καλή εγγενή ποιότητα και θέλει να εξασκήσει τσιγκόνγκ, είναι πιθανόν το Τρίτο του Mάτι να ανοίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και ίσως εκδηλώσει και υπερφυσικές ικανότητες. Δεν πιστεύει στο τσιγκόνγκ, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα αρρωστήσει. Όταν αρρωστήσει, θα πάει στο νοσοκομείο. Αν οι γιατροί της δυτικής ιατρικής δεν μπορέσουν να τον θεραπεύσουν, θα πάει να δει γιατρούς της κινέζικης ιατρικής. Αν ούτε οι γιατροί της κινέζικης ιατρικής μπορέσουν να τον θεραπεύσουν αλλά ούτε και κάποια παραδοσιακή συνταγή λειτουργήσει, τότε θα σκεφτεί το τσιγκόνγκ και θα αναλογιστεί: «Θα δοκιμάσω την τύχη μου με το τσιγκόνγκ να δω αν όντως μπορεί να θεραπεύσει την αρρώστιά μου». Θα έρθει με πολύ δισταγμό. Λόγω της καλής εγγενούς ποιότητάς του μόλις εξασκήσει τσιγκόνγκ, θα τα πάει πολύ καλά από την αρχή. Ίσως να ενδιαφερθεί ένας δάσκαλος γι’ αυτόν ή ίσως μια ανώτερη ζωή σε άλλη διάσταση να τον βοηθήσει. Ξαφνικά το Τρίτο του Μάτι ανοίγει ή βρίσκεται σε κατάσταση ημιφώτισης. Με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορεί ξαφνικά να δει ένα μέρος από την αλήθεια του σύμπαντος. Εκτός αυτού, θα έχει και υπερφυσικές ικανότητες. Τι θα λέγατε αν ένας τέτοιος άνθρωπος δει αυτά τα πράγματα, μπορεί το μυαλό του να το αντέξει; Σε τι είδους ψυχική κατάσταση νομίζετε ότι θα είναι; Αυτά που κάποτε τα θεωρούσε προλήψεις, απολύτως απίθανα και γελοία, όταν οι άλλοι μιλούσαν γι’ αυτά, αυτά λοιπόν βρίσκονται ακριβώς εδώ μπροστά στα μάτια του ως μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και πράγματι έρχεται σε επαφή μ’ αυτά. Έτσι το μυαλό του δεν μπορεί να το αντέξει, αφού η νοητική πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά που λέει δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά από τους άλλους, παρ’ όλο που ο νους του είναι λογικός. Απλά δεν μπορεί να ισορροπήσει την σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Έχει ανακαλύψει ότι αυτό που κάνει η ανθρωπότητα είναι λάθος, ενώ αυτό που γίνεται στην άλλη πλευρά είναι συνήθως σωστό. Αν όμως πράττει σύμφωνα με την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι του λένε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούν να τον καταλάβουν, κι έτσι λένε ότι έχει παραφροσύνη καλλιέργειας.

 

Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Οι περισσότεροι από εσάς που εξασκείτε τσιγκόνγκ δεν θα γίνετε καθόλου έτσι. Μόνο αυτά τα πολύ προκατειλημμένα άτομα θα βιώσουν αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ». Πολλοί εδώ στο ακροατήριο έχουν το Τρίτο Μάτι τους ανοιχτό – πάρα πολλοί. Έχουν όντως δει πράγματα σε άλλες διαστάσεις. Δεν είναι έκπληκτοι, αισθάνονται πολύ καλά και ούτε το μυαλό τους συγκλονίστηκε ούτε βρίσκονται σ’ αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ». Ευρισκόμενος κάποιος σ’ αυτή την «κατάσταση τσιγκόνγκ» είναι πολύ σώφρων και αυτά που λέει είναι βαθυστόχαστα και πολύ λογικά. Είναι μόνο ότι οι καθημερινοί άνθρωποι δεν πιστεύουν αυτά που λέει. Μπορεί καμιά φορά να σας πει ότι είδε κάποιον που έχει πεθάνει και αυτός ο άνθρωπος του είπε να κάνει κάτι. Πώς μπορούν οι καθημερινοί άνθρωποι να το πιστέψουν αυτό; Αργότερα θα καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κρατά για τον εαυτό του και να μη μιλά γι’ αυτά. Αφού μπορέσει να εξισορροπήσει τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, όλα θα είναι εντάξει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι φέρουν και υπερφυσικές ικανότητες, αλλά ούτε κι αυτό είναι παραφροσύνη καλλιέργειας.

 

Υπάρχει μια άλλη κατάσταση που λέγεται «αληθινή παραφροσύνη» και είναι πολύ σπάνια. Αυτή η «αληθινή παραφροσύνη» για την οποία μιλάμε δεν αφορά άνθρωπο που είναι πράγματι παράφρων. Και ούτε σημαίνει αυτό. Σημαίνει την «καλλιέργεια της αλήθειας». Τι είναι η «αληθινή παραφροσύνη»; Θα έλεγα ότι μεταξύ ασκουμένων είναι πολύ σπάνιο να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος, ίσως να είναι ένας στους εκατό χιλιάδες. Έτσι δεν είναι κάτι συνηθισμένο και ούτε έχει κάποια επίδραση στην κοινωνία.

 

Συνήθως υπάρχει μια προϋπόθεση για την «αληθινή παραφροσύνη». Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει άριστη εγγενή ποιότητα και να είναι πολύ ηλικιωμένος. Όταν κάποιος είναι στα γεράματα, δεν έχει πολύ χρόνο να ασκήσει καλλιέργεια. Οι άνθρωποι με άριστη εγγενή ποιότητα είναι εδώ συνήθως με αποστολή και έχουν έρθει από πολύ υψηλά επίπεδα – όλοι φοβούνται να έρθουν σ’ αυτή την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, καθώς η μνήμη σβήνεται και δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν κανέναν. Όταν κάποιος έρχεται σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων, η ανθρώπινη παρέμβαση τον σπρώχνει να επιδιώκει φήμη ή περιουσία, μέχρι να πέσει τελικά στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων. Δεν θα υπάρχει πλέον καμία ελπίδα να δραπετεύσει από εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο, κανένας δεν τολμά να έρθει εδώ – όλοι φοβούνται. Υπάρχουν όμως μερικοί τέτοιοι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ. Αφού φτάσουν, πραγματικά χάνονται ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους και πραγματικά είναι έτοιμοι να πέσουν έχοντας κάνει πολλές αδικίες στη ζωή τους. Όταν κάποιος ζει για να παλεύει για προσωπικό κέρδος, διαπράττει ένα σωρό αδικίες και επομένως χρωστάει στους άλλους πάρα πολλά. Ο δάσκαλός του βλέπει ότι πρόκειται να πέσει. Όμως αυτός είναι κάποιος με Θέση Καρπού – έτσι ο δάσκαλος δεν θα τον αφήσει να πέσει τόσο εύκολα! Τι μπορεί να γίνει; Ο δάσκαλός του είναι πολύ ανήσυχος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να του επιτρέψει να ασκήσει καλλιέργεια. Πού θα μπορούσε να βρει δάσκαλο αυτή την ώρα; Θα πρέπει να επιστρέψει, ασκώντας καλλιέργεια από την αρχή. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό εύκολα; Στα γεράματα είναι πολύ αργά γι’ αυτόν να ασκήσει καλλιέργεια. Πού μπορεί να βρει άσκηση καλλιέργειας και για τον νου και για το σώμα;

 

Μόνον εφόσον έχει άριστη εγγενή ποιότητα και κάτω απ’ αυτή την ασυνήθιστη κατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί σ’ αυτόν η μέθοδος της «αληθινής παραφροσύνης». Με άλλα λόγια, όταν δεν υπάρχει απολύτως καμία ελπίδα γι’ αυτόν τον άνθρωπο να επιστρέψει στην αρχή από μόνος του, τότε μπορεί να υιοθετηθεί αυτή η μέθοδος –δηλαδή να γίνει παράφρων– που σημαίνει πως ορισμένα μέρη του εγκεφάλου του θα πάψουν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι φοβόμαστε το κρύο και τη βρωμιά, έτσι αυτά τα μέρη του μυαλού που φοβούνται το κρύο και τη βρωμιά θα πάψουν να λειτουργούν. Μόλις απενεργοποιηθούν ορισμένα μέρη του εγκεφάλου αυτός ο άνθρωπος θα παρουσιάσει διανοητικά προβλήματα και πραγματικά θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν τρελός. Αλλά αυτού του είδους ο άνθρωπος συνήθως δεν διαπράττει αδικίες, δεν προσβάλλει, ούτε χτυπά ανθρώπους. Αντίθετα, συχνά κάνει καλές πράξεις, αλλά είναι πολύ σκληρός με τον εαυτό του. Επειδή δεν συνειδητοποιεί το κρύο, τον χειμώνα θα τρέχει μέσα στα χιόνια ξυπόλυτος και θα φορά λεπτά ρούχα. Τα πόδια του θα παγώνουν σε σημείο βαριάς αιμορραγίας. Επειδή δεν συνειδητοποιεί τη βρωμιά, θα τολμά να φάει κόπρανα και να πιει ούρα. Είχα γνωρίσει κάποτε ένα τέτοιο άτομο που με ευχαρίστηση έτρωγε κόπρανα αλόγου σαν να ήταν κάτι πολύ γευστικό, παρ’ όλο που ήταν πολύ σκληρά και παγωμένα. Μπορούσε να υποφέρει δυσκολίες που ένας καθημερινός άνθρωπος δεν θα υπέφερε με ενσυνείδητο νου. Απλώς φανταστείτε πόσο αυτή η παραφροσύνη τον έκανε να υποφέρει. Βέβαια τέτοιοι άνθρωποι συνήθως έχουν υπερφυσικές ικανότητες και οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι ηλικιωμένες γυναίκες. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο παρελθόν που –όπως συνηθιζόταν τότε– ήταν υπό περιορισμό, αλλά παρ’ όλα αυτά μπορούσε άνετα να πηδά πάνω από τοίχο ύψους δύο μέτρων ή και περισσότερο. Όταν η οικογένειά της είδε ότι ήταν παράφρων και διαρκώς έτρεχε έξω από το σπίτι, την κλείδωσαν μέσα στο σπίτι. Μόλις η οικογένειά της έφευγε από το σπίτι, ξεκλείδωνε την πόρτα στρέφοντας απλά τα δάκτυλά της προς την κλειδαριά. Τότε το έσκαγε. Αργότερα την έδεσαν με σιδερένιες αλυσίδες. Όταν όλοι έφευγαν από το σπίτι, τίναζε τις αλυσίδες με ευκολία. Ήταν αδύνατον να την περιορίσουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπέφερε πάρα πολλές δυσκολίες. Επειδή υπέφερε πολύ και πολύ σκληρά, σύντομα θα ξεπλήρωνε τα χρέη από τις αδικίες της. Αυτό δεν παίρνει πάνω από τρία χρόνια και συνήθως μόνο ένα ή δύο χρόνια, αφού αυτά τα βάσανα ήταν πραγματικά τεράστια. Αργότερα θα καταλάβαινε αμέσως το τι είχε συμβεί. Με την ολοκλήρωση της καλλιέργειάς της, αμέσως ξεκλειδώνεται το γκονγκ της και όλες οι θεϊκές δυνάμεις αναδύονται. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες, αλλά έχουν υπάρξει στην ιστορία. Άνθρωποι με μέση εγγενή ποιότητα δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Είναι γνωστό στην ιστορία και έχουν όντως τεκμηριωθεί παράφρονες μοναχοί ή παράφρονες Ταοϊστές, σαν τον παράφρονα μοναχό που έδιωξε τον Τσιν Χούι[96] από τον ναό με μια σκούπα, καθώς και άλλες ιστορίες για παράφρονες Ταοϊστές. Υπάρχουν πολλές τέτοιες κλασικές αφηγήσεις.

 

Όσον αφορά την παραφροσύνη καλλιέργειας, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα δεν υπάρχει. Εάν κάποιος μπορεί να «παράγει φωτιά»[97] και αν είναι πράγματι έτσι, θα έλεγα ότι το άτομο αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εάν ένας άνθρωπος μπορεί να ανάψει φωτιά ανοίγοντας το στόμα του ή εκτείνοντας το χέρι ή μπορεί να ανάψει το τσιγάρο με το δάκτυλο, αυτό θα το αποκαλούσα υπερφυσική ικανότητα.

Δαιμονική Παρέμβαση στην Καλλιέργεια

Τι είναι η «δαιμονική παρέμβαση στην καλλιέργεια»; Είναι η παρέμβαση που συνήθως συναντάμε στην εξάσκηση του τσιγκόνγκ. Πώς είναι δυνατόν να προκληθεί δαιμονική παρέμβαση από την εξάσκηση του τσιγκόνγκ; Η αιτία είναι πως είναι πολύ δύσκολο όταν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχετε στη γνήσια καλλιέργεια χωρίς την προστασία του φάσεν μου. Με το που βγείτε από την πόρτα, η ζωή σας μπορεί να μπει σε κίνδυνο. Το Αρχέγονο Πνεύμα του ανθρώπου δεν εξαλείφεται. Επομένως είναι πιθανόν στις κοινωνικές σας συναλλαγές από προηγούμενες ζωές να χρωστούσατε σε κάποιους, να εκμεταλλευτήκατε άλλους ή να διαπράξατε άλλες αδικίες. Έτσι αυτοί οι πιστωτές θα σας ψάξουν. Στον Βουδισμό λέγεται ότι η ζωή του ανθρώπου είναι καρμική ανταπόδοση. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, θα σας βρει για την αποπληρωμή. Αν πάρει περισσότερα για ανταπόδοση, θα πρέπει να σας επιστρέψει το υπόλοιπο την επόμενη φορά. Αν ένας γιος είναι ασεβής προς τους γονείς του, θα ανταλλάξουν θέσεις στην επόμενη ζωή. Έτσι συνεχίζουν και συνεχίζουν οι κύκλοι. Αλλά έχουμε όντως δει δαίμονες να παρεμβαίνουν, για να σας εμποδίσουν να εξασκήσετε τσιγκόνγκ. Όλα αυτά έχουν καρμική σχέση και δεν υπάρχουν χωρίς λόγο. Δεν θα επιτρεπόταν να υπάρχουν χωρίς λόγο.

 

Η πιο κοινή μορφή δαιμονικής παρέμβασης είναι η εξής: Πριν κάνετε τις ασκήσεις, το περιβάλλον σας είναι σχετικά ήσυχο. Τώρα που μάθατε τις ασκήσεις, θέλετε διαρκώς να τις κάνετε. Μόλις όμως κάθεστε για διαλογισμό, ξαφνικά το περιβάλλον σταματά να είναι ήσυχο. Αυτοκίνητα κορνάρουν, άνθρωποι περπατούν έξω στον διάδρομο, μιλούν, πόρτες χτυπάνε και κάποιος έξω ανοίγει ραδιόφωνο… σε μια στιγμή η ησυχία έπαψε να υπάρχει. Όσο δεν κάνετε τις ασκήσεις, το περιβάλλον είναι πολύ ήσυχο, μόλις όμως ξεκινάτε να τις κάνετε γίνεται έτσι. Πολλοί από εσάς δεν έχετε αναλογιστεί περισσότερο για το τι πραγματικά συμβαίνει. Απλά το βρίσκετε παράξενο και νιώθετε πολύ απογοητευμένοι, γιατί δεν μπορέσατε να κάνετε τις ασκήσεις. Αυτή η «παραξενιά» εμπόδισε την εξάσκησή σας. Είναι δαίμονας που παρεμβαίνει σ’ εσάς, αφού χειραγωγεί ανθρώπους ώστε να σας ενοχλήσουν. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή παρέμβασης και ο στόχος της είναι να σας σταματήσει να κάνετε τις ασκήσεις. Αν εξασκήσετε τσιγκόνγκ και πετύχετε το Τάο, τι θα γίνει με τα ανεξόφλητα χρέη που χρωστάτε σε άλλους; Δεν θα το επιτρέψουν κι έτσι δεν θα σας αφήσουν να εξασκήσετε τσιγκόνγκ. Αυτό όμως είναι και ένδειξη συγκεκριμένου επιπέδου. Μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτό το φαινόμενο δεν θα επιτραπεί πια να υπάρχει. Με άλλα λόγια, εφόσον αυτά τα χρέη εξαντληθούν, δεν θα τους επιτραπεί να έρθουν πάλι να παρέμβουν. Κι αυτό επειδή αυτοί που ασκούν καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα μας προοδεύουν πολύ γρήγορα και έτσι ξεπερνούν πολύ γρήγορα τα επίπεδά τους.

 

Υπάρχει και άλλη μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης. Γνωρίζετε ότι εξασκώντας τσιγκόνγκ μπορεί να ανοίξει το Τρίτο Μάτι μας. Με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό, μερικοί άνθρωποι, ενώ κάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι, μπορεί να δουν κάποιες φοβερές σκηνές ή τρομακτικά πρόσωπα. Μερικά έχουν βρώμικα μακριά μαλλιά και μερικά θέλουν να παλέψουν μαζί σας ή κάνουν διάφορες τρομακτικές κινήσεις. Μερικές φορές θα τα δει κάποιος να σέρνονται έξω από το παράθυρο με τρομακτική όψη. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτή η κατάσταση; Όλα αυτά είναι μορφές παρέμβασης από δαίμονες. Στη δική μας Σχολή του Φάλουν Ντάφα ωστόσο αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά σπάνια. Ίσως να συμβαίνει σε έναν από τους εκατό ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα συναντήσουν αυτή την κατάσταση. Επειδή δεν ωφελεί σε τίποτα την εξάσκησή σας, δεν επιτρέπεται αυτό να παρέμβει έτσι σ’ εσάς. Σε άλλες συμβατικές πρακτικές, αυτού του είδους η παρέμβαση είναι το πιο κοινό φαινόμενο και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να εξασκήσουν τσιγκόνγκ εξαιτίας αυτού, φοβούνται πάρα πολύ. Συνήθως κάποιος προτιμά να εξασκεί τσιγκόνγκ το βράδυ σε ήσυχο περιβάλλον. Όταν ανοίγει τα μάτια του και βλέπει ένα πλάσμα που μοιάζει μισό φάντασμα και μισός άνθρωπος να στέκεται ακριβώς μπροστά στα μάτια του, θα φοβηθεί τόσο πολύ που δεν θα τολμήσει να εξασκήσει τσιγκόνγκ. Γενικά αυτό δεν συμβαίνει στο Φάλουν Ντάφα μας. Υπάρχουν όμως μερικές πολύ σπάνιες εξαιρέσεις – οι καταστάσεις ορισμένων ανθρώπων είναι πολύ ιδιόμορφες.

 

Άλλο ένα είδος εξάσκησης, είναι η εσωτερική και εξωτερική καλλιέργεια. Αυτό προϋποθέτει την εξάσκηση Πολεμικών Τεχνών και εσωτερικής καλλιέργειας και είναι πολύ κοινό στη Σχολή του Τάο. Όταν κάποιος μαθαίνει αυτό το είδος εξάσκησης, συχνά αντιμετωπίζει ένα είδος δαίμονα που δεν συναντάται σε κοινές πρακτικές, αλλά μόνο σ’ αυτές της εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας ή αυτές των Πολεμικών Τεχνών. Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τον αναζητήσουν για μονομαχία. Υπάρχουν πολλοί Ταοϊστές ασκούμενοι στον κόσμο και πολλοί απ’ αυτούς είναι μαθητές πολεμικών τεχνών ή εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας. Ένας μαθητής πολεμικών τεχνών μπορεί κι αυτός να αναπτύξει γκονγκ. Γιατί είναι έτσι; Εάν ένας άνθρωπος εξαλείψει κάποιες προσκολλήσεις, όπως της φήμης και του προσωπικού κέρδους, μπορεί να αναπτύξει γκονγκ. Όμως η προσκόλλησή του στον ανταγωνισμό θα πάρει χρόνο να εγκαταλειφθεί και θα εγκαταλειφθεί πολύ αργότερα. Έτσι πιθανόν να κάνει ακόμα τέτοια πράγματα, όταν είναι σε ορισμένα επίπεδα. Ενώ κάθεται σε κατάσταση ύπνωσης, θα γνωρίζει ποιος εξασκεί πολεμικές τέχνες. Το Αρχέγονο Πνεύμα του θα αφήσει το σώμα του, για να προκαλέσει το άλλο άτομο σε μονομαχία, να δουν ποιανού η πολεμική τέχνη είναι καλύτερη. Κι έτσι ξεσπάει η μονομαχία. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και σε άλλες διαστάσεις, όπου κάποιοι άλλοι μπορεί να έρθουν και να τον προκαλέσουν σε μάχη. Αν αρνηθεί, μπορεί όντως να τον σκοτώσουν. Έτσι συνέχεια μάχονται ο ένας με τον άλλον. Μόλις πέσει να κοιμηθεί, κάποιος θα έρθει να τον αναζητήσει για μάχη και αυτό κάνει την νύχτα του ανήσυχη. Στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς είναι η ώρα για να εγκαταλείψει την προσκόλλησή του στον ανταγωνισμό. Αν αυτή η ανταγωνιστική νοοτροπία δεν εγκαταλειφθεί, θα είναι έτσι για πάντα. Ακόμα και μετά από αρκετά χρόνια, δεν θα μπορεί να προχωρήσει πέρα απ’ αυτό το επίπεδο. Έτσι θα καταστεί ανίκανος να συνεχίσει την εξάσκηση του τσιγκόνγκ. Με τόση πολλή ενέργεια ξοδεμένη, το φυσικό του σώμα δεν θα μπορεί πια να το αντέξει και μπορεί εύκολα να μείνει και ανάπηρος. Επομένως η αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων στις πρακτικές εσωτερικής και εξωτερικής καλλιέργειας είναι κάτι πολύ κοινό. Στη δική μας άσκηση εσωτερικής καλλιέργειας, δεν υπάρχει καμιά τέτοια κατάσταση και ούτε επιτρέπεται να συμβεί. Αυτές οι ιδιαίτερες μορφές που μόλις ανέφερα είναι πολύ συχνές.

 

Υπάρχει ακόμα μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης που όλοι ανεξαιρέτως –και στη δική μας σχολή εξάσκησης– θα συναντήσουν. Είναι ο δαίμονας της σαρκικής επιθυμίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει η συζυγική ζωή και μέσα απ’ αυτήν οι άνθρωποι δημιουργούν απογόνους. Έτσι εξελίσσεται το ανθρώπινο γένος. Στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει συναισθηματικότητα και επομένως αυτό το πράγμα είναι εντελώς δικαιολογημένο για τους καθημερινούς ανθρώπους. Εφόσον τα ανθρώπινα όντα έχουν συναισθηματικότητα, το να είσαι αναστατωμένος είναι συναισθηματικότητα. Συναισθηματικότητα είναι η ευτυχία, η αγάπη, το μίσος, η ευχαρίστηση όταν κάνεις ένα πράγμα, η δυσαρέσκεια όταν κάνεις κάτι άλλο, η προτίμηση σε έναν άνθρωπο πιο πολύ από έναν άλλο, τα χόμπι και οι αντιπάθειες. Όλα ανήκουν στη συναισθηματικότητα και οι καθημερινοί άνθρωποι ζουν γι’ αυτά. Εσείς όμως ως ασκούμενος και ως κάποιος που εξυψώνεται πάνω και πέρα απ’ αυτά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την προσέγγιση για να κρίνετε τα πράγματα και χρειάζεται να ξεκόψετε απ’ αυτά. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να πολυνοιαζόμαστε για όλες αυτές τις προσκολλήσεις που πηγάζουν από τη συναισθηματικότητα, μέχρι τελικά να τις εγκαταλείψουμε. Επιθυμίες, σαρκικοί πόθοι και πράγματα τέτοιου είδους είναι όλα ανθρώπινες προσκολλήσεις και πρέπει όλα να εγκαταλειφθούν.

 

Για όσους ασκούμενους ασκούν καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους, η δική μας σχολή εξάσκησης δεν σας ζητά να γίνετε μοναχός ή μοναχή. Οι νέοι επίσης ασκούμενοί μας θα πρέπει να κάνουν οικογένεια. Τότε πώς θα έπρεπε να χειριστούμε αυτό το ζήτημα; Έχω πει ότι η σχολή εξάσκησης απευθύνεται άμεσα στον νου του ανθρώπου. Δεν σας υποχρεώνει πραγματικά να χάσετε υλικά αγαθά. Αντίθετα, θα πρέπει να δυναμώσετε το σίνσιγνκ σας ανάμεσα στα υλικά οφέλη των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό που πράγματι αναβαθμίζεται είναι το σίνσινγκ σας. Αν εγκαταλείψετε την προσκόλληση, θα μπορέσετε να εγκαταλείψετε τα πάντα. Έτσι, όταν σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε τα υλικά οφέλη, είναι σίγουρο πως θα μπορέσετε να το κάνετε. Αν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε την προσκόλληση, δεν θα μπορέσετε να εγκαταλείψετε οτιδήποτε. Επομένως ο πραγματικός σκοπός της καλλιέργειας είναι να καλλιεργήσετε τον νου σας. Οι πρακτικές καλλιέργειας σε ναούς σάς εξαναγκάζουν να χάσετε τα πράγματα αυτά, για να απαλλαχτείτε απ’ αυτή την προσκόλλησή σας. Με το να μην σας αφήνουν να τα σκέφτεστε, σας εξαναγκάζουν να τα εγκαταλείψετε εντελώς – αυτή τη μέθοδο έχουν υιοθετήσει. Αλλά εμείς δεν απαιτούμε από εσάς να το κάνετε έτσι. Σας ζητούμε να μην πολυνοιάζεστε για τα υλικά οφέλη ακόμα κι όταν αυτά βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας. Γι’ αυτό όσοι ασκούν καλλιέργεια στη δική μας σχολή είναι οι πιο σταθεροί. Δεν ζητάμε από εσάς να γίνετε μοναχοί και μοναχές. Εμείς ασκούμε καλλιέργεια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους και καθώς η εξάσκησή μας θα εξαπλώνεται όλο και πιο πολύ στο μέλλον, όσοι ασκούμενοί μας ασκούν καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε ημι-μοναχούς. Δεν επιτρέπεται ο κάθε ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα να γίνει έτσι. Αυτό που απαιτούμε από όλους στην εξάσκησή σας είναι το εξής: Εσείς ασκείτε καλλιέργεια, αλλά ο/η σύζυγός σας μπορεί να μην ασκεί. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να πάρετε διαζύγιο λόγω της εξάσκησης. Με άλλα λόγια, πρέπει να παίρνουμε αυτό το ζήτημα ελαφρά – δεν πρέπει να του δίνετε τόση σημασία όπως οι καθημερινοί άνθρωποι. Ιδιαίτερα σ’ αυτή την –όπως την αποκαλούν– σεξουαλική ελευθερία και την πορνογραφία της σημερινής κοινωνίας, που αποπροσανατολίζει τους ανθρώπους. Ορισμένοι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τέτοια πράγματα. Εμείς ως ασκούμενοι πρέπει να δίνουμε ελάχιστη σημασία σ’ αυτά.

 

Βλέποντάς το από τη σκοπιά των υψηλών επιπέδων, μέσα στην κοινωνία οι καθημερινοί άνθρωποι παίζουν με τη λάσπη χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι είναι βρώμικη. Παίζουν με τη λάσπη πάνω στη γη. Έχουμε πει ότι δεν πρέπει να προκαλέσετε δυσαρμονία στην οικογένειά σας λόγω αυτού του ζητήματος. Επομένως στο παρόν στάδιο αυτό πρέπει να το παίρνετε ελαφρά. Είναι καλό να διατηρείτε φυσιολογική και αρμονική έγγαμη ζωή. Στο μέλλον, όταν φτάσετε σε ένα ορισμένο επίπεδο, σ’ εκείνο το επίπεδο θα υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Προς το παρόν όμως πρέπει να είναι έτσι και θα είναι μια χαρά, αν ανταποκριθείτε σ’ αυτή την απαίτηση. Βέβαια δεν πρέπει να ακολουθείτε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Πώς μπορεί να επιτραπεί αυτό;

 

Υπάρχει και κάτι άλλο που εμπλέκεται σ’ αυτό το ζήτημα. Γνωρίζετε ότι ως ασκούμενοι τα σώματά μας φέρουν ενέργεια. Τελειώνοντας αυτό το σεμινάριο το ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό των ανθρώπων σ’ αυτή την τάξη όχι μόνο θα θεραπευτεί από τις αρρώστιές του, αλλά θα αναπτύξει και γκονγκ. Επομένως το σώμα σας φέρει πολύ ισχυρή ενέργεια. Το γκονγκ σας και το παρόν επίπεδο του σίνσινγκ σας δεν είναι ανάλογα. Το γκονγκ σας είναι προσωρινά μεγαλύτερο, αφού υψώθηκε ξαφνικά, και αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται και το σίνσινγκ σας. Σιγά-σιγά το σίνσινγκ σας θα φτάσει το γκονγκ σας και μάλιστα μέσα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο – αυτό είναι εγγυημένο. Γι’ αυτό το κάναμε νωρίτερα. Με άλλα λόγια, έχετε κάποιο ποσό ενέργειας. Επειδή η ενέργεια που έχει καλλιεργηθεί από έναν ορθό τρόπο είναι εντελώς αγνή και καλοκάγαθη, όλοι όσοι κάθονται εδώ νιώθουν μια ατμόσφαιρα γαλήνης και καλοσύνης. Εγώ ο ίδιος καλλιεργήθηκα μ’ αυτόν τον τρόπο και φέρω αυτά τα πράγματα μαζί μου. Όλοι όσοι κάθονται εδώ αισθάνονται αρμονία, χωρίς κακές σκέψεις στο νου και ούτε καν σκέφτεται κάποιος να καπνίσει τσιγάρο. Στο μέλλον και εφόσον ακολουθήσετε τις απαιτήσεις του Ντάφα μας, το γκονγκ που θα αναπτύξετε μέσω άσκησης καλλιέργειας θα είναι επίσης έτσι. Όπως το δυναμικό του γκονγκ σας θα αυξάνεται διαρκώς, η ενέργεια που θα ακτινοβολεί το γκονγκ του σώματός σας θα είναι επίσης πολύ ισχυρή. Ακόμη και αν δεν είναι τόσο ισχυρή, ένας καθημερινός άνθρωπος εντός του πεδίου σας ή, για παράδειγμα, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας εάν είστε σπίτι, θα παραμείνει εγκρατής. Γιατί είναι έτσι; Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείτε για να γίνει. Αυτό είναι ένα πεδίο αγνής αρμονίας, καλοσύνης και ορθής πίστης. Επομένως είναι απίθανο οι άνθρωποι να σκεφτούν κακά πράγματα ή να πράξουν κακά έργα. Μπορεί να έχει αυτή την επίδραση.

 

Τις προάλλες είπα ότι το φως του Φο φωτίζει παντού και διορθώνει όλες τις ανωμαλίες. Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια που εκπέμπεται από τα σώματά μας μπορεί να διορθώσει ανώμαλες καταστάσεις. Επομένως κάτω από την επίδραση αυτού του πεδίου, όταν δεν σκέφτεστε αυτά τα πράγματα, χωρίς να το θέλετε θα συγκρατείτε και τον σύντροφό σας. Αν δεν τα σκέφτεστε και δεν επιδιώκετε να τα σκέφτεστε ούτε ο/η σύζυγός σας θα τα σκέφτεται. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, γιατί στο τωρινό περιβάλλον αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πως υπάρχουν παντός είδους πράγματα που μπορούν εύκολα να διεγείρουν τις επιθυμίες. Αλλά κάτω από κανονικές συνθήκες, ασκείτε αυτή την επίδραση της εγκράτειας. Όταν στο μέλλον φτάσετε σε υψηλού επιπέδου άσκηση καλλιέργειας θα ξέρετε τι να κάνετε χωρίς να σας το πω. Ήδη τότε θα είστε σε μια άλλη κατάσταση καλλιέργειας και θα μπορείτε να διατηρείτε μια αρμονική συζυγική ζωή. Επομένως δεν πρέπει να νοιάζεστε πάρα πολύ γι’ αυτό, αφού το να νοιάζεστε υπερβολικά είναι κι αυτό προσκόλληση. Δεν υπάρχει ζήτημα λαγνείας μεταξύ συζύγων, αλλά υπάρχει η επιθυμία. Έτσι αν το πάρετε ελαφρά και αισθάνεστε ήρεμα και καλά στον νου, θα είστε μια χαρά.

 

Τότε τι είδους δαίμονες λαγνείας θα συναντήσει κανείς; Αν η συγκέντρωσή σας κατά τον διαλογισμό δεν είναι επαρκής, θα τους συναντήσετε στα όνειρά σας. Ενώ κοιμάστε ή κάθεστε σε διαλογισμό, θα παρουσιαστούν ξαφνικά. Αν είστε άντρας, θα παρουσιαστεί μια καλλονή. Αν είστε γυναίκα, θα παρουσιαστεί ο άντρας των ονείρων σας. Αλλά θα είναι γυμνοί. Μόλις ο νους σας το σκεφτεί, θα εκσπερματώσετε και θα γίνει πραγματικότητα. Σκεφτείτε το όλοι: Στη δική μας άσκηση καλλιέργειας, οι ουσίες του σώματος χρησιμοποιούνται για να καλλιεργήσουν την ζωή. Δεν μπορεί συνεχώς να εκσπερματώνετε έτσι, ενώ ταυτόχρονα δεν περνάτε και τη δοκιμασία του σαρκικού πόθου. Πώς μπορεί αυτό να επιτραπεί; Επομένως σας λέω ότι όλοι θα συναντήσετε αυτό το ζήτημα, εγγυημένα. Ενώ διδάσκω τον Φα, στέλνω πολύ ισχυρή ενέργεια στον νου σας. Μπορεί να μη θυμάστε ακριβώς τι έχω πει βγαίνοντας από την πόρτα, αλλά όταν πράγματι συναντήσετε αυτό το ζήτημα θα θυμηθείτε αυτό που είπα. Όσο θεωρείτε τον εαυτό σας ασκούμενο, θα το θυμηθείτε αμέσως και θα μπορέσετε να συγκρατήσετε τον εαυτό σας και τότε θα μπορέσετε να περάσετε αυτή τη δοκιμασία. Αν αποτύχετε στη δοκιμασία την πρώτη φορά, θα είναι δύσκολο να την περάσετε τη δεύτερη φορά. Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση αν αποτύχετε στην πρώτη δοκιμασία, να το μετανιώσετε πάρα πολύ όταν ξυπνήσετε. Ίσως αυτή η νοοτροπία και νοητική κατάσταση μπορέσει να ενισχύσει τις σκέψεις σας γι’ αυτό. Έτσι, όταν το ζήτημα ξαναπροκύψει, θα μπορέσετε να ελέγξετε τον εαυτό σας και να περάσετε τη δοκιμασία. Αν όμως κάποιος που αποτυγχάνει στη δοκιμασία δεν νοιάζεται γι’ αυτό, θα είναι πιο δύσκολο να την περάσει αργότερα. Σας εγγυώμαι πως είναι έτσι.

 

Αυτή η μορφή παρέμβασης μπορεί να προέλθει είτε από δαίμονες είτε από τον δάσκαλο, ο οποίος μεταμορφώνει ένα αντικείμενο σε άλλο για να σας δοκιμάσει. Υπάρχουν και οι δύο μορφές, επειδή όλοι πρέπει να περάσουν αυτή τη δοκιμασία. Ξεκινάμε την άσκηση καλλιέργειας ως καθημερινοί άνθρωποι. Το πρώτο βήμα είναι αυτή η δοκιμασία και όλοι θα τη συναντήσουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έδινα μια σειρά διαλέξεων στο Γούχαν[98] ήταν ένας τριαντάχρονος μαθητής εκεί. Αμέσως μετά το τέλος αυτής της διάλεξης, πήγε σπίτι και κάθισε σε διαλογισμό. Αμέσως πέτυχε την κατάσταση του ντινγκ. Μετά απ’ αυτό είδε ξαφνικά τον Βούδα Αμιτάμπα από τη μια πλευρά και τον Λάο Τζι από την άλλη. Αυτό το έγραψε στην αναφορά της εμπειρίας του. Αφού παρουσιάστηκαν τον κοίταξαν και οι δύο χωρίς να πουν τίποτα και εξαφανίστηκαν. Αργότερα εμφανίστηκε η Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα κρατώντας στο χέρι της ένα βάζο από το οποίο έβγαινε άσπρος καπνός. Όπως καθόταν εκεί έβλεπε τα πάντα πολύ ζωντανά και ήταν πολύ χαρούμενος. Ξαφνικά ο καπνός μεταμορφώθηκε σε μερικές καλλονές – ήταν σαν κι αυτές τις ουράνιες αιθέριες κόρες που είναι πραγματικά πανέμορφες. Χόρευαν γι’ αυτόν με γεμάτες χάρη αέρινες κινήσεις. Τότε συμπέρανε: «Επειδή ασκούμαι εδώ, η Μποντισάτβα Αβαλοκιτεσβάρα με ανταμείβει, μεταμορφώνοντας μερικές καλλονές για να δω και στέλνει αυτές τις ουράνιες αιθέριες κόρες να χορέψουν για μένα». Όπως χαιρόταν έχοντας αυτή τη σκέψη, ξαφνικά αυτές οι καλλονές γυμνώθηκαν και έκαναν διάφορες κινήσεις προς αυτόν, αγκαλιάζοντάς τον και χαϊδεύοντάς τον. Το σίνσινγκ αυτού του ασκούμενου είχε αναβαθμιστεί πολύ γρήγορα. Εκείνη τη στιγμή τρόμαξε αμέσως. Η πρώτη σκέψη που ήρθε στον νου του ήταν: «Δεν είμαι κοινός άνθρωπος. Είμαι ασκούμενος. Δεν πρέπει να μου συμπεριφέρεστε έτσι, επειδή είμαι ασκούμενος του Φάλουν Ντάφα». Μόλις αναδύθηκε αυτή η σκέψη, όλα εξαφανίστηκαν κατευθείαν, αφού έτσι κι αλλιώς όλα ήταν μεταμορφωμένα. Τότε ο Βούδας Αμιτάμπα και ο Λάο Τζι ξαναεμφανίστηκαν. Ο Λάο Τζι έδειξε αυτόν τον ασκούμενο και είπε στον Βούδα Αμιτάμπα με χαμόγελο: «Αυτός ο νέος είναι διδάξιμος», που σημαίνει ότι αυτός ο νέος είναι καλός και μπορεί να διδαχτεί.

 

Έτσι, βλέποντάς το ανά την ιστορία ή από τη σκοπιά των υψηλότερων διαστάσεων, τα ζητήματα τα σχετικά με τις επιθυμίες και τους σαρκικούς πόθους ενός ανθρώπου παίζουν εξαιρετικά κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο για το αν αυτός μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια. Γι’ αυτό πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα με αδιαφορία. Ωστόσο, ασκούμε καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους και έτσι δεν ζητάμε από σας να το εγκαταλείψετε εντελώς. Τουλάχιστον στο παρόν στάδιο πρέπει να το πάρετε ελαφρά και να μην είστε πλέον όπως ήσασταν στο παρελθόν. Έτσι πρέπει να είστε, εφόσον είστε ασκούμενος. Όποτε υπάρχει παρέμβαση του ενός ή του άλλου είδους κατά την εξάσκησή σας, πρέπει να ψάχνετε μέσα σας για τις αιτίες και να βρείτε αυτό που δεν έχετε ακόμα εγκαταλείψει.

Δαιμονική Παρέμβαση από τον Ίδιο σας τον Νου

Τι σημαίνει «δαιμονική παρέμβαση από τον ίδιο σας τον νου»; Το ανθρώπινο σώμα έχει ένα υλικό πεδίο σε κάθε διάσταση. Σε ένα ειδικό πεδίο, όλα όσα βρίσκονται μέσα στο σύμπαν, μπορούν να απεικονιστούν μέσα στο διαστατικό σας πεδίο σαν σκιές. Παρ’ όλο που είναι σκιές, είναι κι αυτά υλικές υπάρξεις. Όλα μέσα στο διαστατικό σας πεδίο ελέγχονται από τις σκέψεις του μυαλού σας. Δηλαδή, αν κοιτάτε πράγματα με το Τρίτο Μάτι σας ήρεμα και δίχως να χρησιμοποιείτε τον νου σας, αυτό που παρατηρείτε είναι αληθινό. Μόλις όμως αρχίσετε να σκέφτεστε, έστω και λίγο, αυτό που βλέπετε θα είναι ψεύτικο. Αυτό είναι «δαιμονική παρέμβαση από τον ίδιο σας τον νου» ή «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου». Αυτό συμβαίνει επειδή ορισμένοι ασκούμενοι δεν μπορούν να συμπεριφερθούν σαν καλλιεργητές και είναι ανίκανοι να χειριστούν σωστά τους εαυτούς τους. Επιδιώκουν υπερφυσικές ικανότητες και είναι προσκολλημένοι σε ασήμαντες επιδεξιότητες ή ακόμα και σε ορισμένα πράγματα που ακούνε από άλλες διαστάσεις. Τέτοια πράγματα επιδιώκουν. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να αναπτύξουν δαίμονες στο ίδιο τους το μυαλό και να πέσουν σε χαμηλά επίπεδα. Όσο ψηλά και αν έχετε καλλιεργηθεί, μόλις εμφανιστεί αυτό το πρόβλημα θα πέσετε ολοκληρωτικά μέχρι τον πάτο και στο τέλος θα καταστραφείτε – αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Διαφέρει από άλλα ζητήματα όπου αν κάποιος αποτύχει σε μια δοκιμασία τού σίνσινγκ του μια φορά, μπορεί ακόμη να σηκωθεί και να συνεχίσει να ασκεί καλλιέργεια. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που συμβεί σε κάποιον «δαιμονική παρέμβαση από τον ίδιο του τον νου», επειδή η παρούσα ζωή του ανθρώπου αυτού θα καταστραφεί. Ειδικά γι’ αυτούς τους ασκούμενους με το Τρίτο Μάτι ανοιχτό σε συγκεκριμένο επίπεδο, αυτό το πρόβλημα μπορεί εύκολα να συμβεί. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι άνθρωποι που διαρκώς επιτρέπουν σε ξένα μηνύματα να παρεμβαίνουν στο μυαλό τους και πιστεύουν οτιδήποτε τους ειπωθεί απ’ αυτά τα ξένα μηνύματα – μπορεί και αυτό ακόμα να συμβεί. Έτσι ορισμένοι από εσάς που έχετε το Τρίτο Μάτι ανοιχτό θα παρενοχληθείτε από μηνύματα διαφόρων ειδών.

 

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να διατηρήσει τον νου του ανεπηρέαστο σε χαμηλό επίπεδο καλλιέργειας. Ίσως να μην μπορείτε να δείτε πώς μοιάζει ο δάσκαλός σας. Μπορεί μια μέρα ξαφνικά να δείτε έναν μεγάλο και ψηλό αθάνατο. Σας κάνει μερικά κομπλιμέντα και μετά σας διδάσκει κάτι. Εσείς το δέχεστε και το γκονγκ σας γίνεται άνω κάτω. Είστε υπερευχαριστημένος, τον δέχεστε ως δάσκαλό σας και πάτε να μάθετε απ’ αυτόν. Αλλά ούτε αυτός έχει επιτύχει τον Ορθό Καρπό. Σ’ εκείνη την διάσταση το σώμα του μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια σας και εσείς πραγματικά βλέπετε αυτόν τον μεγάλο αθάνατο – τι εντυπωσιακό! Έχοντας αυτόν τον ενθουσιασμό, δεν θα πάτε να μάθετε απ’ αυτόν; Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί ένας ασκούμενος, εάν δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ορθά. Μπορεί εύκολα να καταστραφεί. Τα ουράνια όντα είναι όλα αθάνατα, όμως ακόμα και αυτά δεν έχουν επιτύχει τον Ορθό Καρπό κι έτσι θα συνεχίσουν να περνάνε μέσα από τη σαμσάρα ακόμα και έτσι. Αν επιπόλαια πάρετε ένα τέτοιο ον ως δάσκαλό σας και τον ακολουθήσετε, μέχρι πού μπορεί να σας πάει; Ο ίδιος δεν μπορεί καν να επιτύχει τον Ορθό Καρπό. Δεν θα είναι μάταιη η καλλιέργειά σας; Τελικά το γκονγκ σας θα ανακατευτεί. Είναι πολύ δύσκολο για το ανθρώπινο μυαλό να παραμείνει ατάραχο. Το λέω σε όλους σας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και πολλοί από σας θα συναντήσετε αυτό το πρόβλημα αργότερα. Σας έχω διδάξει τον Φα – από εσάς εξαρτάται αν μπορείτε να συμπεριφερθείτε σωστά. Αυτό για το οποίο μίλησα είναι απλά μία πιθανή κατάσταση. Μην αφήσετε τον νου σας να επηρεαστεί αν δείτε ένα φωτισμένο άτομο από μια άλλη σχολή εξάσκησης. Εσείς συνεχίστε να καλλιεργείστε με μια μόνο σχολή εξάσκησης. Είτε είναι Βούδας, είτε Τάο, είτε αθάνατος, είτε δαίμονας μην αφήσετε την καρδιά σας να συγκινηθεί. Αν συμπεριφερθείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε υπάρχει σίγουρα μεγάλη πιθανότητα να επιτύχετε.

 

Η δημιουργία δαιμόνων από τον ίδιο τον νου κάποιου εκδηλώνεται και σε άλλες μορφές. Μπορεί να δείτε έναν συγγενή σας που πέθανε να παρεμβαίνει σ’ εσάς, να κλαίει και να σας παρακαλά να κάνετε αυτό ή εκείνο. Παντός είδους πράγματα μπορεί να συμβούν. Μπορεί ο νους σας να μείνει ανεπηρέαστος; Ας υποθέσουμε ότι έχετε μεγάλη αδυναμία στο παιδί σας ή ότι αγαπάτε τους γονείς σας και οι γονείς σας έχουν πεθάνει. Σας λένε να κάνετε κάποια πράγματα και όλα είναι πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε. Θα είναι πολύ κακό, αν τα κάνετε. Τόσο δύσκολο είναι να είστε ασκούμενος. Λένε ότι ο Βουδισμός σήμερα βρίσκεται σε χάος. Έχει αφομοιώσει πράγματα ακόμα και από τον Κομφουκιανισμό, όπως τον σεβασμό για τους γονείς και την αγάπη για τα παιδιά. Ο Βουδισμός ποτέ δεν είχε τέτοια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό; Αφού η πραγματική ύπαρξη κάποιου είναι το Αρχέγονο Πνεύμα του, τότε μόνο αυτή που γέννησε το Αρχέγονο Πνεύμα σας είναι η αληθινή σας μητέρα. Κατά τη διάρκεια της σαμσάρα είχατε μητέρες ανθρώπους και μη ανθρώπους και μάλιστα τόσες πολλές που είναι απλά αμέτρητες. Τα παιδιά –και γιοι και κόρες– που είχατε στις διάφορες ζωές σας είναι επίσης αμέτρητα. Ποια είναι η μητέρα σας; Ποιος είναι ο γιος σας; Ποια η κόρη σας; Μετά τον θάνατο κανείς δεν ξέρει κανέναν. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να πληρώσετε γι’ αυτά που χρωστάτε στους άλλους. Τα ανθρώπινα όντα ζουν μέσα στην πλάνη και δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτά τα πράγματα. Ορισμένοι άνθρωποι, αν και τα παιδιά τους έχουν πεθάνει, αυτοί δεν μπορούν να τα αφήσουν και εξακολουθούν να μιλούν για το πόσο καλά είναι, ακόμα και μετά τον θάνατό τους. Κάποιος μπορεί να λέει για το πόσο καλή είναι η μητέρα του, η οποία επίσης έχει πεθάνει. Αυτοί οι άνθρωποι θρηνούν τόσο πολύ που είναι σαν να θέλουν να ακολουθούν τους εκλιπόντες για την υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί δεν το σκέφτεστε; Δεν έρχονται εδώ για να σας φθείρουν; Χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή για να μην μπορέσετε να ζήσετε μια κανονική ζωή.

 

Ίσως οι καθημερινοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό: Αν είστε προσκολλημένοι σε τέτοια πράγματα, δεν μπορείτε καθόλου να ασκήσετε καλλιέργεια. Ο Βουδισμός επομένως δεν έχει τέτοιο περιεχόμενο. Αν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, η ανθρώπινη συναισθηματικότητα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Φυσικά, αφού ασκούμε καλλιέργεια μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, θα πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς μας και να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε καλοί και ευγενικοί στους άλλους, πόσω μάλλον στα μέλη της οικογένειάς μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε το ίδιο σε όλους, να είμαστε καλοί και στους γονείς μας και στα παιδιά μας και πάντα να υπολογίζουμε τους άλλους σε ό,τι κάνουμε. Μια τέτοια καρδιά δεν είναι καθόλου ιδιοτελής, αλλά μια καρδιά γεμάτη συμπόνια και καλοσύνη. Η συναισθηματικότητα είναι πράγμα των καθημερινών ανθρώπων και οι καθημερινοί άνθρωποι ζουν μόνο γι’ αυτό.

 

Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να συμπεριφερθούν καλά και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην καλλιέργειά τους. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ένας Φο του είπε κάτι. Αν εξαιρέσετε την περίπτωση όπου η ζωή σας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και σας συμβουλεύει πώς να τον αποφύγετε, όλοι αυτοί που σας λένε ότι θα έχετε προβλήματα σήμερα ή ότι κάτι κακό θα σας συμβεί και πώς θα το αποφύγετε ή που σας λένε τον πρώτο αριθμό του λαχείου και σας παρακινούν να δοκιμάσετε ή αυτοί που θέλουν να αποκτήσετε καλά πράγματα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, είναι –όλοι– δαίμονες. Αν πάντα θέλετε να γίνεται το δικό σας ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, τότε δεν θα μπορέσετε να περάσετε αυτή τη δοκιμασία και δεν θα προοδεύσετε. Αν ζείτε μέσα στην πολυτέλεια και τη χλιδή ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια; Πώς θα μπορέσει να μεταμορφωθεί το κάρμα σας; Πού θα βρείτε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας και να μεταμορφώσετε το κάρμα σας; Τώρα φροντίστε όλοι να το βάλετε καλά αυτό στον νου σας. Ένας δαίμονας θα έρθει να σας παινέψει, να σας πει πόσο ψηλό είναι το επίπεδό σας, τι σπουδαίος Φο ή τι σπουδαίος Τάο είσαστε και ότι πιστεύει πως είστε καταπληκτικός – όλοι αυτοί είναι ψεύτικοι. Εσείς ως ένας που γνήσια ασκεί καλλιέργεια προς υψηλά επίπεδα, πρέπει να εγκαταλείψετε τις διάφορες προσκολλήσεις σας. Όταν συναντάτε αυτά τα πράγματα, πρέπει όλοι να έχετε τον νου σας!

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας μπορεί να ανοίξει το Τρίτο Μάτι σας. Όσοι έχουν το Τρίτο Μάτι τους ανοιχτό, έχουν τις δυσκολίες τους στην καλλιέργεια. Όσοι έχουν το Τρίτο Μάτι τους κλειστό, έχουν και αυτοί τις δυσκολίες τους στην καλλιέργεια. Όποια και να ‘ναι η κατάσταση, δεν είναι εύκολο να ασκήσετε καλλιέργεια. Αφότου ανοίξει το Τρίτο Μάτι σας είναι όντως δύσκολο για σας να συμπεριφερθείτε σωστά όταν διάφορα μηνύματα θα παρεμβαίνουν σ’ εσάς. Στις άλλες διαστάσεις όλα είναι εκθαμβωτικά στο μάτι, πανέμορφα και εξαίσια και οτιδήποτε απ’ όλα αυτά θα μπορούσε να σας δελεάσει. Με το που συγκινηθείτε απ’ αυτό, μπορεί να παρέμβει σ’ εσάς και το γκονγκ σας να ανακατευτεί. Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι, όταν ένας άνθρωπος που δημιουργεί δαίμονες με τον ίδιο του τον νου δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά, αυτή η κατάσταση μπορεί να του συμβεί. Για παράδειγμα, μόλις αυτό το άτομο αναπτύξει μια κακή σκέψη, είναι πολύ επικίνδυνο. Μια μέρα το Τρίτο Μάτι του ανοίγει και μπορεί να δει τα πράγματα καθαρά. Σκέφτεται: «Σ’ αυτόν τον τόπο εξάσκησης μόνο το δικό μου Τρίτο Μάτι είναι ανοιγμένο τόσο καλά. Ίσως δεν είμαι συνηθισμένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι; Μπόρεσα να μάθω το Φάλουν Ντάφα του Δασκάλου Λι και το έχω μάθει τόσο καλά, καλύτερα από όλους τους άλλους. Πιθανόν να μην είμαι κοινός άνθρωπος». Ήδη αυτές οι σκέψεις είναι σε λάθος κατεύθυνση. Θα αναλογιστεί: «Ίσως να είμαι και εγώ Φο. Για μια στιγμή να κοιτάξω τον εαυτό μου». Κοιτώντας τον εαυτό του ανακαλύπτει ότι όντως είναι ένας Φο. Και γιατί είναι έτσι; Διότι όλη η ύλη εντός του πεδίου διάστασης γύρω από το σώμα του μεταμορφώνεται σύμφωνα με τις σκέψεις του. Αυτό αποκαλείται «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου».

 

Όλα όσα αντανακλώνται από το σύμπαν μεταμορφώνονται με τις σκέψεις του, επειδή τα πάντα εντός του διαστατικού του πεδίου είναι υπό τον έλεγχό του. Το ίδιο και οι σκιές, που επίσης είναι υλική ύπαρξη. Αυτό το άτομο σκέφτεται: «Ίσως να είμαι Φο και ενδεχομένως αυτό που φορώ να είναι η ενδυμασία ενός Φο». Τότε θα ανακαλύψει ότι όντως φορά την ενδυμασία ενός Φο. «Πω πω, πραγματικά είμαι Φο». Θα ενθουσιαστεί πολύ. «Ίσως μάλιστα να μην είμαι καν μικρός Φο». Ρίχνει άλλη μια ματιά και βλέπει ότι πράγματι είναι ένας μεγάλος Φο. «Ίσως είμαι και σπουδαιότερος από τον Λι Χονγκτζί!». Θα κοιτάξει πάλι: «Πω πω, είμαι όντως σπουδαιότερος από τον Λι Χονγκτζί». Υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που τα ακούνε αυτά με τα αυτιά τους. Ένας δαίμονας παρεμβαίνει σ’ αυτόν και λέει: «Είσαι σπουδαιότερος από τον Λι Χονγκτζί. Είσαι κατά πολύ σπουδαιότερος από τον Λι Χονγκτζί». Και αυτός το πιστεύει. Έχετε σκεφτεί πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια από δω και πέρα; Έχετε ασκήσει ποτέ καλλιέργεια; Ποιος σας δίδαξε καλλιέργεια; Ακόμα κι όταν ένας γνήσιος Φο έρχεται εδώ για να φέρει εις πέρας μια αποστολή, ακόμα κι αυτός πρέπει να ασκήσει καλλιέργεια από την αρχή. Δεν θα του δοθεί το γκονγκ που αρχικά είχε και η μόνη διαφορά είναι ότι θα προοδεύσει γρηγορότερα κατά την άσκηση καλλιέργειας. Επομένως, όταν συμβαίνει αυτό και κάποιος έχει αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο για τον ίδιο να ξεκολλήσει από εκεί τον εαυτό του. Αμέσως θα αναπτύξει αυτή την προσκόλληση. Κι αφού η προσκόλληση αυτή αναπτυχθεί, θα τολμήσει να πει οτιδήποτε: «Είμαι Φο. Δεν χρειάζεται να μάθετε από κανέναν άλλον. Είμαι ο Φο, εγώ θα σας πω τι να κάνετε». Θα αρχίσει να κάνει τέτοια πράγματα.

 

Δεν έχουμε έναν τέτοιο στην Τσανγκτσούν; Στην αρχή ήταν πολύ καλός. Αργότερα άρχισε να κάνει τέτοια πράγματα. Νόμιζε ότι ήταν Φο. Στο τέλος θεωρούσε τον εαυτό του σπουδαιότερο από όλους τους άλλους. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά όταν η προσκόλλησή του εμφανιστεί. Γιατί όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο; Στον Βουδισμό λένε πως οτιδήποτε και αν δείτε πρέπει να το αγνοήσετε, γιατί όλα είναι δαιμονική ψευδαίσθηση και ότι εσείς απλά πρέπει να συνεχίσετε τον διαλογισμό και την πρόοδο στην καλλιέργειά σας. Γιατί δεν σας επιτρέπουν να τα κοιτάξετε και να προσκολληθείτε σ’ αυτά; Σας προφυλάσσουν έναντι της εμφάνισης αυτού του προβλήματος. Η άσκηση καλλιέργειας στον Βουδισμό δεν περιλαμβάνει κάποια εντατική μέθοδο καλλιέργειας, ούτε υπάρχει κάποια καθοδήγηση στα κείμενά του για να αποφύγετε αυτά τα πράγματα. Ο Σακιαμούνι δεν δίδαξε αυτό το Ντάρμα εκείνον τον καιρό. Προκειμένου να αποφύγει το πρόβλημα της «δαιμονικής παρέμβασης από τον ίδιο σας τον νου» ή της «μεταμόρφωσης σύμφωνα με την πρόθεση του νου», αποκάλεσε όλες τις σκηνές που βλέπουν οι άνθρωποι κατά την άσκηση καλλιέργειας «δαιμονικές ψευδαισθήσεις». Έτσι μόλις αναπτυχθεί μια προσκόλληση θα οδηγήσει σ’ αυτή τη δαιμονική ψευδαίσθηση. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να απελευθερωθεί απ’ αυτό. Αν δεν το χειριστεί σωστά, θα καταστραφεί και θα ακολουθήσει δαιμονικό μονοπάτι. Εφόσον αποκαλεί τον εαυτό του Φο, έχει ήδη δαιμονιστεί. Στο τέλος μπορεί να καταληφθεί από πνεύματα ή να βιώσει άλλα πράγματα και να καταστραφεί εντελώς. Η καρδιά του επίσης θα γίνει ανήθικη και θα πέσει κάτω ολότελα. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Ακόμα και σ’ αυτή την τάξη υπάρχουν άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο και μιλούν με διαφορετική νοοτροπία. Όσο για το τι ακριβώς είναι κάποιος, ακόμα και στον Βουδισμό είναι κάτι που δεν το συζητούν. Αυτό για το οποίο μόλις μίλησα είναι ακόμη μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης που αποκαλείται «δαιμονική παρέμβαση από τον ίδιο σας τον νου» ή «μεταμόρφωση σύμφωνα με την πρόθεση του νου». Το Πεκίνο έχει μερικούς τέτοιους ασκούμενους, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι ακόμα σε άλλες περιοχές. Εκτός των άλλων έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρή παρέμβαση στους ασκούμενους.

 

Κάποιος με ρώτησε: «Δάσκαλε, γιατί δεν εξαλείφεις αυτό το πρόβλημα;». Σκεφτείτε το όλοι. Αν αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια από το μονοπάτι της καλλιέργειάς σας, πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια; Μόνο όταν υπάρχει δαιμονική παρέμβαση μπορείτε να δείξετε αν μπορείτε να συνεχίσετε την καλλιέργειά σας, να φωτιστείτε πραγματικά στο Τάο, να παραμείνετε ανεπηρέαστοι από την παρέμβαση και να είστε προσηλωμένοι σ’ αυτή τη σχολή εξάσκησης. Μεγάλα κύματα που ξεπλένουν την άμμο, έτσι είναι η άσκηση καλλιέργειας και ότι απομένει είναι ατόφιο χρυσάφι. Χωρίς αυτή τη μορφή παρέμβασης, θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο για κάποιον να ασκήσει καλλιέργεια. Κατά τη γνώμη μου η εξάσκησή σας είναι ήδη πολύ εύκολη. Αυτά τα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα των υψηλών επιπέδων μπορεί να το βρίσκουν ακόμη και άδικο: «Μα τι κάνεις; Σώζεις ανθρώπους με τέτοιον τρόπο; Δεν υπάρχουν καθόλου εμπόδια και ο δρόμος της καλλιέργειάς τους είναι τόσο ομαλός μέχρι το τέλος. Είναι καλλιέργεια αυτό; Όσο προχωρούν στην καλλιέργεια, όλο και πιο άνετη γίνεται γι’ αυτούς και χωρίς καμία παρέμβαση. Πώς μπορεί να επιτραπεί αυτό;». Έτσι είναι τα πράγματα και εγώ επίσης το σκέφτομαι. Στο αρχικό στάδιο τακτοποίησα πολλούς τέτοιους δαίμονες. Αν είναι όμως να το κάνω αυτό συνεχώς κι εγώ ακόμα δεν το βρίσκω σωστό. Μου είπαν: «Έχεις κάνει την καλλιέργειά τους πολύ εύκολη. Οι άνθρωποι έχουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από τις δικές τους δοκιμασίες. Και μεταξύ τους ελάχιστες δυσκολίες υπάρχουν. Έχουν πολλές προσκολλήσεις που ακόμα δεν μπορούν να εγκαταλείψουν! Θα δούμε αν μπορούν να καταλάβουν αυτό καθαυτό το Ντάφα σου, ενώ βρίσκονται εν μέσω σύγχυσης και δοκιμασιών». Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Έτσι θα υπάρξουν παρεμβάσεις και δοκιμασίες. Αυτό για το οποίο μίλησα είναι μια μορφή δαιμονικής παρέμβασης. Είναι πολύ δύσκολο να σωθεί πραγματικά ένας άνθρωπος κι όμως τόσο εύκολο να καταστραφεί. Μόλις ο νους σας πάψει να είναι ορθός, αμέσως θα καταστραφείτε.

Η Κύρια Συνείδησή σας Πρέπει να Κυριαρχεί

Οι άνθρωποι έχουν διαπράξει πολλές αδικίες σε διάφορες ζωές κι αυτό είναι που προκαλεί για τους ανθρώπους βάσανα και συμφορές και για τους ασκούμενους τα καρμικά εμπόδια. Γι’ αυτό επομένως υπάρχουν η γέννηση, το γήρας, η αρρώστια και ο θάνατος. Αυτά είναι το συνηθισμένο κάρμα. Υπάρχει ένα ακόμα είδος κάρμα, που είναι ισχυρό και επηρεάζει σοβαρά τους ασκούμενους – αποκαλείται κάρμα σκέψης. Οι άνθρωποι καθώς ζουν χρειάζεται να σκέφτονται. Επειδή όμως είναι χαμένοι ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, συχνά σχηματίζουν στο μυαλό τους σκέψεις που περιστρέφονται γύρω από φήμη, κέρδη, λαγνεία, θυμό κ.λπ. Βαθμιαία αυτές οι σκέψεις δημιουργούν το ισχυρό κάρμα σκέψης. Αφού τα πάντα στις άλλες διαστάσεις είναι ζωντανά όντα, το κάρμα είναι κι αυτό. Όταν ένας αρχίζει να ασκεί καλλιέργεια σε έναν ορθό τρόπο, πρέπει να εξαλείψει το κάρμα του. Εξάλειψη του κάρμα σημαίνει ότι το κάρμα και θα σβηστεί και θα μεταμορφωθεί. Το κάρμα βέβαια θα αντισταθεί, γι’ αυτό οι άνθρωποι έχουν δοκιμασίες και εμπόδια. Αλλά το κάρμα σκέψης μπορεί να παρέμβει απευθείας στον νου κάποιου. Έτσι μπορεί να βρίζει σιωπηλά με άσχημα λόγια τον Δάσκαλο και το Ντάφα ή μπορεί να του έρχονται κακές σκέψεις ή βλαστήμιες. Ως αποτέλεσμα ορισμένοι ασκούμενοι δεν ξέρουν τι γίνεται και θεωρούν ότι αυτές οι σκέψεις έρχονται από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι από κατοχικά πνεύματα ή ζώα αλλά δεν είναι από κατοχή πνευμάτων ή ζώων. Οφείλεται στο κάρμα σκέψης που ανακλάται στο μυαλό τους. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν δυνατή Κύρια Συνείδηση κι έτσι συμμορφώνονται με το κάρμα σκέψης και διαπράττουν αδικίες. Τέτοιοι άνθρωποι καταστρέφονται και πέφτουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως μπορούν με τις πολύ δυνατές σκέψεις τους (δυνατή Κύρια Συνείδηση) να του αντισταθούν και να το αφαιρέσουν. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σωθεί και μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος αυτός έχει καλή ποιότητα φώτισης. Το Φάσεν μου θα τον βοηθήσει να εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτό το κάρμα σκέψης. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται πολύ συχνά. Μόλις συμβεί αυτό, θα δοκιμαστείτε, για να φανεί αν μπορείτε να ξεπεράσετε τέτοιες κακές σκέψεις από μόνοι σας. Αν είστε αποφασισμένοι, το κάρμα σκέψης μπορεί να εξαλειφθεί.

Ο Νους σας Πρέπει να Είναι Ορθός

Τι είναι ο μη ορθός νους; Είναι όταν ένας άνθρωπος διαρκώς αδυνατεί να βλέπει τον εαυτό του ως ασκούμενο. Ένας ασκούμενος θα συναντήσει δοκιμασίες στην άσκηση καλλιέργειας. Όταν μια δοκιμασία έρθει, μπορεί να εκδηλωθεί ως διαπροσωπική διαμάχη. Μπορεί ακόμα να σας ξεγελάσουν για μια θέση και άλλα παρόμοια που θα επηρεάσουν άμεσα το σίνσινγκ σας. Θα υπάρξουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τι άλλο θα συναντήσετε; Τα σώματά σας μπορεί ξαφνικά να τα νιώσετε δυσάρεστα. Αυτό είναι κάρμα που πρέπει να ξεπληρωθεί και θα εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Σε κάποιο σημείο στην πορεία θα αδυνατείτε να διακρίνετε καθαρά τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, θα αμφιβάλλετε για το αν το γκονγκ σας πράγματι υπάρχει, αν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια, αν μπορείτε να τα καταφέρετε και να πετύχετε ή αν υπάρχουν Φο και αν είναι αληθινοί. Στο μέλλον θα βιώσετε πάλι αυτή την κατάσταση και θα σας δοθεί αυτή η ψεύτικη εντύπωση που θα σας κάνει να νιώθετε πως αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και πως είναι όλα ψεύτικα – κι αυτό για να φανεί αν είστε αποφασισμένοι. Αν πείτε ότι θέλετε να μείνετε σταθεροί και ακλόνητοι, τότε έχοντας αυτή την αποφασιστικότητα, σ’ εκείνο το σημείο είναι σίγουρο πως θα μπορέσετε να τα καταφέρετε και φυσικά θα τα πάτε καλά, επειδή το σίνσινγκ σας θα έχει ήδη βελτιωθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είστε ακόμα τόσο σταθεροί. Αν αυτή η δοκιμασία σάς δοθεί τώρα αμέσως, δεν θα έχετε ιδέα για το τι συμβαίνει, δεν θα μπορέσετε καθόλου να φωτιστείτε σ’ αυτό κι έτσι ούτε θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Οι δοκιμασίες μπορεί να συμβούν με διάφορες μορφές.

 

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον οι άνθρωποι πρέπει να ασκούν καλλιέργεια προς τα υψηλότερα επίπεδα κατά τη διαδικασία της άσκησης καλλιέργειας. Έτσι υπάρχουν κάποιοι που μόλις νιώσουν σωματική δυσφορία κάπου θα θεωρήσουν ότι είναι άρρωστοι. Διαρκώς λησμονούν να βλέπουν τον εαυτό τους ως ασκούμενο, διότι όποτε τους συμβαίνει αυτό, το θεωρούν αρρώστια. Γιατί υπάρχουν τόσα προβλήματα; Επιτρέψτε μου να σας πω ότι μεγάλο μέρος απ’ αυτά έχει ήδη αφαιρεθεί για εσάς και οι δοκιμασίες σας είναι ήδη πολύ ασήμαντες. Αν δεν είχε αφαιρεθεί για σας, μπορεί ήδη να είχατε σωριαστεί νεκρός εάν συναντούσατε αυτό το πρόβλημα. Ίσως και να μην μπορούσατε ποτέ πια να σηκωθείτε από το κρεβάτι. Έτσι συναντάτε ένα μικρό πρόβλημα και θεωρείτε πως είναι πολύ δύσκολο να το υπομείνετε. Μα πώς μπορεί να είναι άνετα; Για παράδειγμα, όταν δίδασκα στην Τσανγκτσούν ήταν ένα άτομο εκεί με πολύ καλή εγγενή ποιότητα και πραγματικά με πολύ καλές προοπτικές. Βρήκα πως ήταν πολύ καλός και αύξησα λιγάκι τις δοκιμασίες του για να μπορέσει να ξεπληρώσει το κάρμα του γρήγορα και να φωτιστεί – έτσι το σχεδίαζα. Μια μέρα ξαφνικά φάνηκε σαν να έπαθε συμφόρηση και έπεσε κάτω. Ένιωθε να μην μπορεί να κουνηθεί και τα άκρα του δεν δούλευαν. Τον πήγαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη στα επείγοντα περιστατικά. Τότε ξαναπερπάτησε. Σκεφτείτε το όλοι. Μετά από συμφόρηση πώς μπορεί κανείς πάλι να περπατήσει και να κινήσει τα χέρια και τα πόδια του τόσο γρήγορα; Αυτός αντίθετα κατηγόρησε το Φάλουν Ντάφα γι’ αυτό που έπαθε. Δεν σκέφτηκε: «Μα πώς μπόρεσα να συνέλθω τόσο γρήγορα από συμφόρηση;». Αν δεν ασκούσε Φάλουν Ντάφα εκείνον τον καιρό, μπορεί και να είχε πεθάνει εκεί που έπεσε. Ενδεχομένως πραγματικά να πάθαινε συμφόρηση και να έμενε παράλυτος για το υπόλοιπο της ζωής του.

 

Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να σωθεί ένας άνθρωπος. Τόσα πολλά κάνεις για αυτόν, όμως ακόμα δεν το αντιλαμβάνεται – αντίθετα λέει κάτι τέτοιο. Ορισμένοι βετεράνοι ασκούμενοι λένε: «Δάσκαλε, γιατί σε όλο το σώμα μου νιώθω άσχημα; Διαρκώς πηγαίνω στο νοσοκομείο για ενέσεις, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και τα φάρμακα που παίρνω δεν βοηθούν». Ούτε καν ντράπηκαν να το πουν αυτό σε μένα! Φυσικά δεν βοηθούν. Δεν είναι αρρώστιες. Πώς μπορούν να βοηθήσουν; Πηγαίνετε να κάνετε γενική εξέταση. Δεν έχετε τίποτα, απλώς δεν αισθάνεστε καλά. Έχουμε έναν ασκούμενο που λύγισε αρκετές βελόνες στο νοσοκομείο. Στο τέλος μέχρι που το φάρμακο πετάχτηκε έξω και ακόμα η βελόνα δεν έμπαινε μέσα. Τότε κατάλαβε: «Α, είμαι ασκούμενος και δεν πρέπει να κάνω ενέσεις». Μόλις τότε αντιλήφθηκε ότι δεν πρέπει να κάνει ένεση. Έτσι, όταν συναντάτε δυσκολίες, φροντίστε να προσέξετε καλά αυτό το ζήτημα. Ορισμένοι άνθρωποι λανθασμένα θεωρούν ότι εγώ δεν τους αφήνω να πάνε στο νοσοκομείο. Γι’ αυτό σκέφτονται: «Αφού δεν με αφήνεις να πάω στο νοσοκομείο, θα πάω να δω δάσκαλο του τσιγκόνγκ». Ακόμα νομίζουν ότι είναι πρόβλημα υγείας και ψάχνουν να βρουν δάσκαλο του τσιγκόνγκ. Πού θα μπορέσετε να βρείτε γνήσιο δάσκαλο του τσιγκόνγκ; Αν βρείτε έναν ψεύτικο, θα καταστραφείτε αμέσως.

 

Έχουμε πει: «Πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε έναν αληθινό από έναν ψεύτικο δάσκαλο του τσιγκόνγκ;». Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ είναι αυτοκηρυγμένοι. Εγώ έχω περάσει από επαλήθευση και έχω στα χέρια μου τα έγγραφα από τις αξιολογήσεις των πειραμάτων που τα επιστημονικά ερευνητικά ινστιτούτα έκαναν με μένα. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ είναι ψεύτικοι και αυτοκηρυγμένοι. Υπάρχουν πολλοί απ’ αυτούς που κοροϊδεύουν και εξαπατούν τον κόσμο. Ένας τέτοιος ψεύτικος δάσκαλος του τσιγκόνγκ μπορεί κι αυτός να θεραπεύσει αρρώστιες. Γιατί μπορεί να το κάνει; Γιατί κατέχεται από πνεύμα ή ζώο χωρίς το οποίο δεν θα ήταν ικανός να εξαπατά κόσμο! Εκείνο το πνεύμα ή το ζώο που τον κατέχει μπορεί κι αυτό να εκπέμψει ενέργεια και να θεραπεύσει αρρώστιες. Είναι κι αυτό μια μορφή ενεργειακής ύπαρξης και μπορεί να ελέγξει τους καθημερινούς ανθρώπους πολύ εύκολα. Αλλά όπως έχω πει: «Τι πράγματα θα εκπέμψει πάνω στο σώμα σας αυτό το πνεύμα ή ζώο που τον κατέχει, όταν θεραπεύσει την αρρώστια σας;». Στο πολύ μικροσκοπικό επίπεδο όλα αυτά είναι η εικόνα αυτού του πνεύματος ή του ζώου που τον κατέχει. Αν έρθει στο σώμα σας, τι θα κάνετε; «Είναι ευκολότερο να προσκαλέσετε έναν αθάνατο παρά να τον ξεπροβοδίσετε»[99]. Φυσικά δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με τους καθημερινούς ανθρώπους, αφού αυτοί απλά θέλουν να μείνουν όπως είναι και ψάχνουν μόνο να βρουν προσωρινή ανακούφιση. Εσείς όμως είστε ασκούμενοι. Δεν θέλετε να καθαρίσετε το σώμα σας; Αν αυτό προσκολληθεί στο σώμα σας, πότε θα μπορέσετε να το ξεφορτωθείτε; Εκτός αυτού, έχει και μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. Μερικοί άνθρωποι θα αναλογιστούν: «Καλά, γιατί το Φάλουν τού επέτρεψε να μπει; Δεν έχουμε το φάσεν του Δασκάλου να μας προστατεύει;». Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν μας: Κανείς δεν πρόκειται να παρέμβει αν αποζητάτε κάτι οι ίδιοι. Εφόσον είναι κάτι που θέλετε, κανείς δεν θα επέμβει. Το φάσεν μου θα προσπαθήσει να σας σταματήσει και θα σας δώσει υποδείξεις. Αν όμως ανακαλύψει ότι είστε έτσι διαρκώς, θα πάψει να σας φροντίζει. Πώς μπορεί κάποιος να εξαναγκαστεί να ασκήσει καλλιέργεια; Δεν μπορείτε να εξαναγκαστείτε ούτε να πιεστείτε να ασκήσετε καλλιέργεια. Από εσάς εξαρτάται να κάνετε πραγματικά πρόοδο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό, αν εσείς δεν θέλετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας. Έχετε διδαχτεί τις αρχές και τον Φα. Ποιον μπορείτε να κατηγορήσετε, αν παρ’ όλα αυτά δεν θέλετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας; Όσον αφορά αυτό που θέλετε, ούτε το Φάλουν ούτε τα φάσεν μου θα επέμβουν – αυτό είναι σίγουρο. Ορισμένοι άνθρωποι πήγαν ακόμα και σε μαθήματα άλλων δασκάλων του τσιγκόνγκ και αφού γύρισαν σπίτι ένιωσαν πολύ άσχημα. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί το φάσεν μου δεν σας προστάτεψε; Γιατί πήγατε εκεί; Πηγαίνοντας εκεί για να ακούσετε, δεν αναζητούσατε κάτι; Αν δεν το ακούγατε με τα αυτιά σας, πώς θα μπορούσε αυτό να μπει μέσα στο σώμα σας; Ορισμένοι άνθρωποι έχουν παραμορφώσει το Φάλουν τους. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το Φάλουν αξίζει περισσότερο από τη ζωή σας. Είναι ανώτερη ζωή που δεν μπορείτε έτσι επιπόλαια να πάτε να την καταστρέψετε. Αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ και ορισμένοι απ’ αυτούς είναι πολύ διάσημοι. Έχω πει στους διευθύνοντες της Ένωσης Επιστημονικής Έρευνας Τσιγκόνγκ της Κίνας ότι στην αρχαία εποχή η βασιλική αυλή είχε δεινοπαθήσει κάποτε από την Ντα Τζι[100]. Αυτή η αλεπού έκανε πολλά κακοήθη πράγματα, αλλά ακόμα κι έτσι δεν ήταν τόσο κακή όσο είναι οι σημερινοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, που έχουν κάνει άνω-κάτω ολόκληρη τη χώρα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν πέσει θύματα! Βλέπετε ότι στην επιφάνεια φαίνονται πολύ καλοί, αλλά ξέρετε πόσα άτομα φέρουν τέτοιου είδους πράγματα στο σώμα τους; Μόλις ένας ψευτο-δάσκαλος στείλει πάνω σας αυτά τα πράγματα, θα τα έχετε. Είναι τόσο διαδεδομένοι. Επομένως είναι δύσκολο για έναν κοινό άνθρωπο να διακρίνει από την εμφάνιση.

 

Ορισμένα άτομα μπορεί να σκεφτούν: «Αφότου παρακολούθησα αυτό το σεμινάριο του τσιγκόνγκ και άκουσα αυτά που είπε ο Λι Χονγκτζί σήμερα, αντιλήφθηκα πόσο σπουδαίο και βαθύ είναι το τσιγκόνγκ! Αν βρω κι άλλα σεμινάρια τσιγκόνγκ, θα πάω κι εκεί να παρακολουθήσω». Θα σας συνιστούσα κατηγορηματικά να μην πάτε εκεί. Αν τους ακούσετε, θα μπουν κακά πράγματα στα αυτιά σας. Είναι πολύ δύσκολο να σώσεις έναν άνθρωπο και να του αλλάξεις τη λογική. Το να εξαγνίσεις το σώμα του είναι επίσης πολύ δύσκολο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ. Ακόμα και ένας γνήσιος δάσκαλος του τσιγκόνγκ από μια ορθή εξάσκηση είναι πραγματικά καθαρός; Ορισμένα ζώα είναι πολύ άγρια. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην μπορούν να προσκολληθούν στο σώμα του, αλλά ούτε κι αυτός μπορεί να τα διώξει. Δεν έχει την ικανότητα να αντιπαλέψει αυτά τα πράγματα σε μεγάλη κλίμακα. Όσο για τους μαθητές του, όταν αυτός εκπέμπει γκονγκ, λαμβάνουν όλα αυτά τα βρώμικα πράγματα που υπάρχουν ανακατεμένα μέσα σ’ αυτό. Αυτός ο ίδιος μπορεί να είναι πολύ έντιμος, αλλά οι μαθητές του δεν είναι ορθοί και κατέχονται από διάφορα πνεύματα ή ζώα – παντός είδους απ’ αυτά.

 

Αν πραγματικά θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα, δεν πρέπει να πάτε να τους ακούσετε. Βέβαια, αν δεν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα και θέλετε να εξασκήσετε τα πάντα, τότε μπορείτε να το κάνετε. Εγώ δεν θα σας σταματήσω, αφού τότε δεν θα είστε μαθητής του Φάλουν Ντάφα. Αν όμως έχετε προβλήματα, μην ισχυριστείτε ότι ήταν αποτέλεσμα της εξάσκησης του Φάλουν Ντάφα. Μόνο όταν ακολουθείτε το πρότυπο του σίνσινγκ και ασκείτε καλλιέργεια σύμφωνα με τον Ντάφα θα είστε γνήσιοι ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα. Κάποιοι με ρώτησαν: «Μπορούμε να συναναστρεφόμαστε με ασκούμενους άλλων εξασκήσεων;». Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτοί απλά και μόνο εξασκούν τσιγκόνγκ, ενώ εσείς καλλιεργείτε τον Μεγάλο Νόμο. Αφού παρακολουθήσετε αυτή τη σειρά διαλέξεων, το επίπεδό σας θα είναι πολύ υψηλότερο από το δικό τους. Αυτό το Φάλουν έχει σχηματιστεί μέσα από την άσκηση καλλιέργειας πολλών γενεών και έχει πανίσχυρες δυνάμεις. Βέβαια όταν έρχεστε σε επαφή μαζί τους, εφόσον καταφέρνετε να μην λαμβάνετε τίποτα απ’ αυτούς και απλά είστε κανονικοί φίλοι, δεν πειράζει και πολύ. Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι φέρουν πράγματι κάτι στο σώμα τους, τότε θα είναι πολύ κακό και είναι καλύτερα να μην έχετε επαφή μ’ αυτούς. Όσον αφορά ένα ζευγάρι, αν ο/η σύζυγός σας κάνει άλλη εξάσκηση τσιγκόνγκ, θεωρώ ότι κι αυτό δεν πειράζει ιδιαίτερα. Αλλά υπάρχει κάτι: Εφόσον εσείς ασκείτε έναν ορθό τρόπο, η εξάσκησή σας θα ωφελήσει τους άλλους. Αν ο/η σύζυγός σας κάνει κακή εξάσκηση, μπορεί να φέρει άσχημα πράγματα στο σώμα της. Έτσι, για να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά σας, θα καθαρίσουμε και αυτόν/ήν. Τα πάντα θα καθαριστούν για εσάς στις άλλες διαστάσεις. Το περιβάλλον του σπιτιού σας θα καθαριστεί επίσης. Αν το περιβάλλον σας δεν καθαριστεί και έχετε κάθε λογής πράγματα να παρεμβαίνουν σε εσάς, πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια;

 

Όμως υπάρχει μια περίπτωση στην οποία το φάσεν μου δεν θα σας βοηθήσει να καθαρίσετε τα πράγματα. Έχουμε έναν ασκούμενο που μια μέρα είδε το φάσεν μου να έρχεται στο σπίτι του. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος: «Το φάσεν του Δασκάλου είναι εδώ. Δάσκαλε, παρακαλώ περάστε». Το φάσεν μου είπε: «Το δωμάτιό σου είναι πολύ βρώμικο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα». Και έφυγε. Συνήθως, όταν υπάρχουν πολλά κακά πνεύματα σε άλλες διαστάσεις, το φάσεν μου θα τα καθαρίσει για εσάς. Το δωμάτιο αυτού του ασκούμενου όμως ήταν γεμάτο με διάφορα βρώμικα βιβλία του τσιγκόνγκ. Το κατάλαβε και το καθάρισε καίγοντας τα βιβλία ή πουλώντας τα. Τότε το φάσεν μου επέστρεψε. Αυτό μου είπε αυτός ο ασκούμενος.

 

Υπάρχουν επίσης άτομα που επισκέπτονται μάντεις. Κάποιος με ρώτησε: «Δάσκαλε, τώρα που εξασκώ Φάλουν Ντάφα, μπορώ ακόμα να ενδιαφέρομαι για το Βιβλίο των Αλλαγών ή πράγματα όπως τη μαντεία; Μπορώ να συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ;». Επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι: Εφόσον φέρετε σημαντικό ποσό ενέργειας, οτιδήποτε πείτε θα έχει επίπτωση. Αν κάτι δεν είναι έτσι, αλλά εσείς είπατε σε κάποιον ότι είναι έτσι, τότε ίσως να έχετε διαπράξει κακό έργο. Ο καθημερινός άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος. Τα μηνύματά του είναι ασταθή και πολύ πιθανόν να αλλάξουν. Αν ανοίξετε έτσι απερίσκεπτα το στόμα σας και πείτε κάτι σ’ αυτόν, η δοκιμασία αυτή ενδεχομένως να συμβεί. Ή, αν αυτό το άτομο έχει πολύ κάρμα που πρέπει να ξεπληρώσει και εσείς συνεχώς του λέτε ότι θα έχει καλή τύχη, και έτσι δεν μπορεί να ξεπληρώσει το κάρμα του, είναι δυνατόν αυτό να είναι σωστό; Δεν του κάνετε κακό; Ορισμένοι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να παρατήσουν αυτά τα πράγματα και είναι προσκολλημένοι σε αυτά σαν να έχουν κάποιο ταλέντο. Αυτό δεν είναι προσκόλληση; Εκτός αυτού, ακόμη και αν ειλικρινά γνωρίζετε την αλήθεια, σαν ασκούμενος πρέπει να προστατέψετε το σίνσινγκ σας και να μην αποκαλύψετε ένα ουράνιο μυστικό έτσι επιπόλαια σε έναν καθημερινό άνθρωπο. Αυτή είναι η αρχή. Άσχετα με το πώς χρησιμοποιεί κανείς το Βιβλίο των Αλλαγών για να κάνει προβλέψεις, ήδη ορισμένα απ’ αυτά δεν είναι πια αληθινά, έτσι κι αλλιώς. Η πρόβλεψη γίνεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάποια απ’ αυτά είναι αληθινά και κάποια ψεύτικα. Αυτά τα πράγματα, όπως η μαντεία, επιτρέπεται να υπάρχουν στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Εσείς όμως είστε κάποιος με γνήσιο γκονγκ, κι έτσι θα έλεγα πως ένας γνήσιος ασκούμενος πρέπει να πληρεί ανώτερο πρότυπο. Όμως μερικοί ασκούμενοι βρίσκουν κάποιους άλλους ανθρώπους να τους πουν την τύχη τους και τους ρωτούν: «Θα μου πεις και μένα μερικά πράγματα, να δεις πώς πάω; Πώς πάει η καλλιέργειά μου;» ή «Θα έχω καθόλου δοκιμασίες;». Βρίσκουν άλλους να προβλέψουν γι’ αυτούς αυτά τα πράγματα. Μα αν η δοκιμασία σας προβλεφθεί, πώς θα μπορέσετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας; Ολόκληρη η ζωή ενός ασκουμένου έχει επανακαθοριστεί. Η μαντεία στο χέρι του, η ανάγνωση του προσώπου του, τα στοιχεία γέννησης και όλα τα μηνύματα στο σώμα του έχουν ήδη αλλαχτεί και διαφοροποιηθεί. Αν πάτε σε μάντη, θα τον πιστέψετε. Αν είναι να μην τον πιστέψετε, τότε γιατί πάτε; Αυτά που μπορεί να σας πει είναι ορισμένα επιφανειακά πράγματα για το παρελθόν σας. Η ουσία τους όμως έχει ήδη αλλάξει. Σκεφτείτε το όλοι: Αν πάτε σε μάντη, δεν τον ακούτε και τον πιστεύετε; Τότε αυτό δεν σας δημιουργεί ένα ψυχολογικό βάρος; Όταν αυτό το βάρος ταλανίζει το μυαλό σας, δεν είναι προσκόλληση; Τότε πώς μπορεί αυτή η προσκόλληση να αφαιρεθεί; Δεν έχετε επιβάλλει έτσι στον εαυτό σας, άλλη μια δοκιμασία; Και δεν θα πρέπει να υποφέρετε περισσότερο, προκειμένου να παρατήσετε αυτή την προσκόλληση; Κάθε δοκιμασία και κάθε ταλαιπωρία σχετίζεται με το ζήτημα είτε της προόδου είτε της οπισθοδρόμησης στην καλλιέργεια. Ήδη είναι δύσκολο, και σεις πάτε και προσθέτετε κι άλλη επιβάρυνση από μόνοι σας. Πώς θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε; Μπορεί εξαιτίας του να συναντήσετε δυσκολίες ή προβλήματα. Το αλλαγμένο μονοπάτι της ζωής σας δεν επιτρέπεται να το δουν άλλοι. Αν το δουν άλλοι ή σας πουν πότε θα έχετε δοκιμασία, πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια; Γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται να το δει κανείς σε καμία περίπτωση. Κανείς από άλλες σχολές επίσης δεν επιτρέπεται να το δει. Ακόμη και οι συμμαθητές από την ίδια σχολή εξάσκησης δεν επιτρέπεται να το δουν. Έτσι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σωστά τα πράγματα, επειδή αυτή η ζωή έχει ήδη αλλάξει – είναι μια ζωή για άσκηση καλλιέργειας.

 

Κάποιοι με ρωτούν αν μπορούν να διαβάζουν άλλα θρησκευτικά βιβλία ή άλλα βιβλία του τσιγκόνγκ. Έχουμε πει ότι τα θρησκευτικά βιβλία, ειδικά τα Βουδιστικά βιβλία, όλα διδάσκουν τους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν το σίνσινγκ τους. Και εμείς της Σχολής του Φο είμαστε, έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να θίξω. Πολλά πράγματα στις άγιες γραφές δεν μεταφράστηκαν με ακρίβεια από την αρχή. Εκτός αυτού, πολλά στις άγιες γραφές ερμηνεύτηκαν κάτω από κατανοήσεις διαφόρων επιπέδων και οι καθορισμοί των εννοιών έγιναν απερίσκεπτα. Αυτό κατέστρεψε το Ντάρμα. Αυτοί που μετέφρασαν τις άγιες γραφές απερίσκεπτα, ήταν πολύ μακριά από το επίπεδο των Φο. Δεν καταλάβαιναν το πραγματικό περιεχόμενο των γραφών. Γι’ αυτόν τον λόγο και είχαν διαφορετική κατανόηση των ζητημάτων. Δεν θα είναι εύκολο για εσάς να τις καταλάβετε απόλυτα, ούτε θα μπορέσετε να τις καταλάβετε από μόνοι σας. Αλλά αν πείτε: «Με ενδιαφέρει απλά η μελέτη των γραφών» και διαρκώς μελετάτε τις άγιες γραφές, τότε θα καλλιεργείστε σε αυτή τη σχολή εξάσκησης, αφού οι άγιες γραφές έχουν ενσωματωμένο το γκονγκ και τον Φα από αυτή τη σχολή εξάσκησης. Έτσι μόλις τις μελετήσετε, θα ασκείστε σ’ αυτή τη σχολή εξάσκησης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν πραγματικά τις μελετάτε σε βάθος και ακολουθείτε εκείνη τη σχολή εξάσκησης, τότε ίσως να έχετε ήδη υιοθετήσει εκείνη τη σχολή εξάσκησης αντί για τη δική μας. Πάντοτε στην άσκηση καλλιέργειας υπήρχε η απαίτηση κάποιος να μην ακολουθεί δύο σχολές εξάσκησης ταυτόχρονα. Εάν πραγματικά θέλετε να ασκηθείτε σύμφωνα με μια σχολή εξάσκησης, τότε πρέπει να μελετάτε μόνο τα κείμενα αυτής της σχολής εξάσκησης.

 

Τώρα, όσον αφορά τα βιβλία του τσιγκόνγκ, δεν πρέπει να τα διαβάσετε αν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Ιδιαίτερα τα βιβλία τσιγκόνγκ που εκδίδονται σήμερα – δεν πρέπει να τα διαβάσετε. Το ίδιο ισχύει για βιβλία όπως Η διαχρονικότητα της Εσωτερικής Αλχημείας του Κίτρινου Αυτοκράτορα, Οδηγός για τη Φύση και τη Μακροζωία (Σίνγκμινγκ Γκουιτζί), και Ταοϊστικός Κανόνας (Τάο Τανγκ). Αν και δεν φέρουν τα κακά μηνύματα των πρώτων, κι αυτά περιέχουν μηνύματα από διάφορα επίπεδα. Αυτά τα ίδια είναι τρόποι άσκησης καλλιέργειας. Μόλις τα διαβάσετε, αυτά που περιέχουν θα προστεθούν στα δικά σας και θα παρέμβουν σε εσάς. Αν βρείτε μια από τις προτάσεις τους καλή, τότε κάτι έρχεται σε εσάς και προστίθεται στο γκονγκ σας. Αν και δεν είναι κάτι κακό, πέστε μου πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια, όταν ξαφνικά κάτι άλλο μπερδεύεται με το δικό σας; Δεν θα σας δημιουργήσει προβλήματα; Αν τοποθετήσετε ένα πρόσθετο εξάρτημα σε μια ηλεκτρονική μονάδα μέσα σε μια τηλεόραση, τι νομίζετε ότι θα συμβεί σ’ αυτή την τηλεόραση; Κατευθείαν θα πάψει να λειτουργεί. Αυτή είναι η αρχή. Επιπλέον σήμερα πολλά από τα βιβλία του τσιγκόνγκ είναι ψεύτικα και φέρουν μέσα τους παντός είδους μηνύματα. Καθώς ένας από τους ασκούμενούς μας γύριζε τις σελίδες ενός βιβλίου τσιγκόνγκ, ένα μεγάλο φίδι πήδηξε έξω απ’ αυτό. Φυσικά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά μ’ αυτό. Αυτά για τα οποία μίλησα είναι μερικά προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία των ασκουμένων να συμπεριφερθούν σωστά. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται γιατί οι σκέψεις τους δεν είναι ορθές. Σας τα επισημαίνω, γιατί είναι ωφέλιμο να τα γνωρίζετε, να ξέρετε τι να κάνετε και πώς να τα ξεχωρίζετε ο καθένας σας, έτσι ώστε να μη συμβούν προβλήματα στο μέλλον. Αν και δεν υπερτόνισα αυτό που μόλις είπα, όλοι πρέπει να το προσέξετε, γιατί είναι συχνά η αιτία προβλημάτων και συχνά εμφανίζονται προβλήματα εκεί. Η άσκηση καλλιέργειας είναι εξαιρετικά κοπιαστική και απίστευτα σοβαρή. Αν μείνετε απρόσεκτοι για μια στιγμή, μπορεί να σκοντάψετε και να καταστραφείτε αμέσως. Έτσι ο νους σας πρέπει να είναι ορθός.

Το Τσιγκόνγκ των Πολεμικών Τεχνών

Εκτός από τους τρόπους άσκησης εσωτερικής καλλιέργειας, υπάρχει και το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών. Μιλώντας για το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών, πρέπει να τονίσω ένα ζήτημα, ότι τώρα αξιώνουν αναγνώριση πολλές μορφές του τσιγκόνγκ στην κοινότητα των καλλιεργητών.

 

Τώρα υπάρχουν τα αποκαλούμενα «τσιγκόνγκ ζωγραφικής», «τσιγκόνγκ μουσικής», «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας» και «τσιγκόνγκ χορού» – έχουν ξεφυτρώσει τα πάντα. Είναι όλα αυτά τσιγκόνγκ; Το βρίσκω πολύ περίεργο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι λεηλασία του τσιγκόνγκ. Και όχι μόνο λεηλασία, αλλά και καταστροφή του τσιγκόνγκ. Ποια είναι η θεωρητική τους βάση; Λένε ότι όταν ένας ζωγραφίζει, τραγουδά, χορεύει ή γράφει, αν βρίσκεται σε μια ακαθόριστη κατάσταση έκστασης –ή σε «κατάσταση τσιγκόνγκ» όπως την αποκαλούν– τότε αυτό το αποκαλούν τσιγκόνγκ. Είναι αυτό τσιγκόνγκ; Δεν πρέπει να βλέπετε τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να ρωτήσω: Αυτό δεν είναι καταστροφή του τσιγκόνγκ; Το τσιγκόνγκ είναι μια εξαιρετικά εμβριθής και ευρεία μελέτη της καλλιέργειας του ανθρώπινου σώματος. Πώς μπορεί το να είσαι σε κατάσταση έκστασης να ονομαστεί τσιγκόνγκ; Πώς θα ονομαστεί τότε το αν πάμε στην τουαλέτα σε κατάσταση έκστασης; Αυτό δεν είναι καταστροφή του τσιγκόνγκ; Θα έλεγα ότι είναι αχρήστευση του τσιγκόνγκ. Πριν δύο χρόνια στην Έκθεση Υγείας της Άπω Ανατολής, το έτσι αποκαλούμενο «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας» ήταν εκεί. Τι είναι το «τσιγκόνγκ καλλιγραφίας»; Πήγα στο περίπτερό τους να δω τι είναι και είδα ένα άτομο εκεί να γράφει με ένα πινέλο. Με το που τέλειωνε το γράψιμο, εξέπεμπε τσι με τα χέρια του σε κάθε λέξη μία προς μία και το τσι που έβγαινε ήταν όλο μαύρο. Ο νους του ήταν τελείως γεμάτος με πράγματα όπως χρήματα και φήμη. Πώς μπορούσε αυτός να έχει γκονγκ; Ούτε το τσι του βέβαια ήταν καλό. Τα γραπτά του κρέμονταν εκεί σε πολύ ακριβές τιμές και μόνο πλούσιοι τουρίστες τα αγόραζαν. Αν με ρωτήσετε, όποιος τα αγόραζε και τα πήγαινε σπίτι του θα είχε προβλήματα. Πώς μπορεί το μαύρο τσι να είναι καλό; Ολόκληρο το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου φαινόταν σκοτεινό. Είχε εμμονή με τα χρήματα και σκεφτόταν μόνο αυτά – πώς θα μπορούσε αυτός να έχει γκονγκ; Παρ’ όλα αυτά η επαγγελματική του κάρτα έγραφε ένα σωρό τίτλους, όπως το έτσι αποκαλούμενο «Διεθνές Τσιγκόνγκ Καλλιγραφίας». Ρωτώ, πώς μπορεί ένα τέτοιο πράγμα να ονομάζεται τσιγκόνγκ;

 

Σκεφτείτε το όλοι: Ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό από τα άτομα σ’ αυτό το σεμινάριο, όχι μόνο θα έχουν θεραπευτεί από τις αρρώστιές τους, αλλά θα αναπτύξουν και γκονγκ – το γνήσιο γκονγκ. Αυτό που ήδη φέρει το σώμα σας είναι πραγματικά υπερφυσικό. Αν ασκήσετε καλλιέργεια από μόνοι σας, ακόμη και μια ολόκληρη ζωή να ασκούσατε δεν θα μπορούσατε να το αναπτύξετε. Ακόμη και αν ένας νέος άρχιζε να ασκείται αυτή τη στιγμή και για όλη την υπόλοιπη ζωή του, δεν θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό που εγώ του έχω δώσει, ακόμα κι αν εύρισκε έναν γνήσιο και καλό δάσκαλο να τον καθοδηγεί. Μας έχει πάρει πολλές γενιές ανθρώπων για να σχηματίσουμε αυτό το Φάλουν και αυτούς τους μηχανισμούς, και τώρα αυτά τα πράγματα τοποθετούνται στο σώμα σας όλα μαζί μονομιάς. Έτσι θα ήθελα να σας πω: Μην τα χάσετε εύκολα μόνο και μόνο επειδή τα αποκτήσατε εύκολα. Είναι εξαιρετικά πολύτιμα και ανεκτίμητα. Με το τέλος αυτού του σεμιναρίου, αυτό που θα φέρετε μαζί σας είναι το γνήσιο γκονγκ, είναι ύλη υψηλής ενέργειας. Όταν πάτε σπίτι και γράψετε μερικές λέξεις, όπως και να είναι ο γραφικός σας χαρακτήρας, φέρουν γκονγκ! Άρα λοιπόν μήπως τελειώνοντας αυτό το σεμινάριο θα έπρεπε ο καθένας σας να πάρει τον τίτλο του «δασκάλου»(μάστερ) και όλοι να γίνετε δάσκαλοι του τσιγκόνγκ καλλιγραφίας; Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το βλέπετε μ’ αυτόν τον τρόπο. Ως άνθρωπος με γνήσιο γκονγκ και ενέργεια δεν χρειάζεται να το εκπέμπετε σκόπιμα. Θα αφήνετε ενέργεια πάνω σε οτιδήποτε ακουμπάτε και όλα θα λάμπουν.

 

Είδα επίσης σ’ ένα περιοδικό ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι θα γινόταν ένα σεμινάριο τσιγκόνγκ καλλιγραφίας. Το διάβασα στα γρήγορα να δω πώς το δίδασκαν. Έγραφε τα εξής: Πρώτα πρέπει κάποιος να ρυθμίσει την αναπνοή του, πώς να εισπνέει και να εκπνέει. Μετά πρέπει να καθίσει για δεκαπέντε έως τριάντα λεπτά, εστιάζοντας τον νου του στο τσι τού νταντιέν και να φανταστεί ότι σηκώνει το τσι τού νταντιέν στον πήχη τού χεριού του. Τότε θα σηκώσει το πινέλο και θα το βουτήξει στο μαύρο μελάνι. Μετά πρέπει να μετακινήσει το τσι στη μύτη του πινέλου. Όταν η σκέψη του (πρόθεση του νου) φτάσει εκεί, τότε μπορεί να αρχίσει να γράφει. Αυτό δεν είναι εξαπάτηση του κόσμου; Δηλαδή, αν ένας μπορεί να μετακινήσει το τσι κάπου, αυτό θεωρείται τσιγκόνγκ; Επομένως, όταν τρώμε, αν καθόμαστε για λίγο σε διαλογισμό, μετά σηκώνουμε τα ξυλάκια του φαγητού και μετακινούμε το τσι στις άκρες τους και τρώμε, αυτό είναι το «τσιγκόνγκ δείπνου», έτσι δεν είναι; Και αυτά που τρώμε είναι όλα ενέργεια. Απλώς σχολιάζουμε το ζήτημα. Αυτό το αποκαλώ αχρήστευση του τσιγκόνγκ, αφού αντιμετωπίζουν το τσιγκόνγκ σαν κάτι τόσο ρηχό. Επομένως δεν πρέπει να το βλέπετε μ’ αυτόν τον τρόπο.

 

Το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος τρόπος εξάσκησης τσιγκόνγκ. Γιατί έτσι; Διότι έχοντας κληρονομιά αρκετών χιλιάδων χρόνων, ένα πλήρες σύστημα θεωριών καλλιέργειας και ένα πλήρες σύστημα μεθόδων καλλιέργειας, μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο σύστημα. Ακόμα κι έτσι όμως το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών ανήκει στο χαμηλότερο επίπεδο των τρόπων άσκησης εσωτερικής καλλιέργειας. Το σκληρό τσιγκόνγκ είναι μια μορφή συσσωρευμένης ενεργειακής μάζας και είναι αποκλειστικά για επιθέσεις και χτυπήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ασκούμενος στο Πεκίνο, αφού παρακολούθησε τις διαλέξεις του Φάλουν Ντάφα μας, δεν μπορούσε να πιέσει τίποτα με τα χέρια του. Πήγε να αγοράσει ένα καροτσάκι μωρού και ξαφνιάστηκε όταν τη στιγμή που το πίεσε με τα χέρια του, για να δει την ανθεκτικότητά του, το καροτσάκι έγινε κομμάτια. Όταν πήγε σπίτι και κάθισε σε μια καρέκλα, δεν μπορούσε να την πιέσει με τα χέρια του. Αν το έκανε η καρέκλα θα έσπαγε. Με ρώτησε τι συνέβαινε. Δεν του είπα, επειδή δεν ήθελα να αναπτύξει προσκόλληση. Του είπα ότι ήταν όλα φυσιολογικά, ας είναι έτσι, να το αγνοήσει και να μην ανησυχεί αφού όλα ήταν καλά. Αν ένας άνθρωπος μάθει να ελέγχει σωστά αυτή την υπερφυσική ικανότητα, μπορεί με ένα απλό σφίξιμο του χεριού του μια πέτρα να την κάνει σκόνη. Αυτό δεν είναι το σκληρό τσιγκόνγκ; Παρ’ όλα αυτά, αυτός ο ασκούμενος ποτέ δεν είχε εξασκήσει σκληρό τσιγκόνγκ. Είναι πολύ πιθανόν σε όσους ασκούνται σε εσωτερική καλλιέργεια να αναπτυχθούν αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες. Επειδή όμως είναι δύσκολο να χειριστούν καλά το σίνσινγκ τους, συνήθως δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιήσουν και ας έχουν αναπτυχθεί. Ιδιαίτερα στο χαμηλό επίπεδο της άσκησης καλλιέργειας το σίνσινγκ δεν έχει βελτιωθεί αρκετά. Έτσι οι υπερφυσικές ικανότητες που αναπτύσσονται στο χαμηλό επίπεδο δεν εκδηλώνονται καθόλου. Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς το επίπεδό σας θα αναβαθμίζεται, αυτά τα πράγματα θα σας είναι άχρηστα κι έτσι δεν θα χρειάζεται καν να δοθούν.

 

Πώς ακριβώς εξασκείται το τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών; Κατά την εξάσκηση του τσιγκόνγκ των πολεμικών τεχνών, κάποιος πρέπει να ελέγχει το τσι, αλλά δεν είναι εύκολο να ελέγξει το τσι στην αρχή. Μπορεί να θέλει να το ελέγξει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορεί. Τότε τι πρέπει να κάνει; Πρέπει να εξασκήσει τα χέρια του χαμηλά, τις δυο πλευρές του στήθους του, τα πόδια του πάνω και κάτω, τα χέρια του ψηλά, και το κεφάλι. Πώς τα εξασκεί κανείς αυτά; Ορισμένοι χτυπούν δέντρα με τα χέρια ή τις παλάμες τους και μερικοί χαστουκίζουν βράχους με τα χέρια τους. Φανταστείτε πόσο οδυνηρό είναι για τα κόκαλα όταν τα χτυπούν μ’ αυτόν τον τρόπο, αφού τα χέρια τους ματώνουν, ακόμα κι όταν δεν βάζουν πολλή δύναμη! Ακόμα δεν μπορούν να ελέγξουν το τσι. Τι πρέπει να γίνει; Θα αρχίσουν να κινούν τα χέρια τους για να κάνουν το αίμα να πάει προς τα χέρια κι έτσι οι ώμοι και τα χέρια τους θα πρηστούν. Θα είναι πραγματικά πρησμένα. Μετά απ’ αυτό, όταν θα χτυπούν έναν βράχο, τα κόκαλά τους θα έχουν ένα στρώμα προστασίας και δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με τον βράχο. Έτσι δεν θα νιώθουν τόσο πολύ τον πόνο. Καθώς συνεχίζουν να εξασκούνται, ο δάσκαλός τους θα τους διδάξει. Με το πέρασμα του χρόνου θα μάθουν να ελέγχουν το τσι. Η ικανότητα ωστόσο να ελέγχουν μονάχα το τσι δεν είναι αρκετή, γιατί σε πραγματική μάχη ο αντίπαλός σας δεν θα σας περιμένει. Βέβαια, εφόσον μπορούν να ελέγχουν το τσι, θα μπορούν να αντισταθούν σε επιθέσεις και μπορεί να μη νιώσουν τον πόνο, ακόμα κι όταν τους χτυπήσουν με πολύ χοντρό ρόπαλο. Αφού κατευθύνουν το τσι στα χέρια, τα χέρια τους θα πρηστούν. Όμως το τσι στην αρχή είναι πολύ πρωτόγονο πράγμα και στη συνέχεια της εξάσκησης θα μεταμορφωθεί σε ύλη υψηλής ενέργειας. Όταν μεταμορφωθεί σε ύλη υψηλής ενέργειας, θα σχηματίσει σταδιακά μια συστάδα ενέργειας μεγάλης πυκνότητας. Αυτή η ενεργειακή συστάδα είναι από μόνη της ζωντανή ύπαρξη και έχει ευφυΐα, επομένως είναι μια συστάδα υπερφυσικής ικανότητας ή με άλλα λόγια ένα είδος υπερφυσικής ικανότητας. Παρ’ όλα αυτά αυτή η υπερφυσική ικανότητα είναι αποκλειστικά για χτυπήματα και αποκρούσεις. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεραπεύσει αρρώστιες. Επειδή αυτή ή ύλη υψηλής ενέργειας υπάρχει σε άλλη διάσταση και δεν κινείται στη δική μας, ο χρόνος εκείνης της διάστασης τρέχει γρηγορότερα από τον δικό μας. Έτσι όταν θέλετε να χτυπήσετε κάποιον, δεν χρειάζεται να κατευθύνετε το τσι ή να το σκεφτείτε, αφού το γκονγκ θα βρίσκεται ήδη εκεί. Όταν προσπαθείτε να αποτρέψετε μια επίθεση, το γκονγκ ομοίως θα βρίσκεται ήδη εκεί. Άσχετα με το πόσο γρήγορα ρίξετε τη γροθιά, αυτό θα ταξιδέψει γρηγορότερα από εσάς, αφού οι έννοιες του χρόνου των δύο διαστάσεων διαφέρουν. Έτσι, εξασκώντας τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών, μπορεί κάποιος να αναπτύξει ικανότητες, όπως Σιδερένια Παλάμη, Παλάμη από Κινναβάρι, Πόδι του Βάτζρα, Πόδι του Άρχατ[101] κ.λπ. Αυτές είναι ικανότητες των καθημερινών ανθρώπων. Ένας κοινός άνθρωπος μπορεί μέσω φυσικής εξάσκησης να πετύχει αυτό το επίπεδο.

 

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών και των μεθόδων άσκησης εσωτερικής καλλιέργειας είναι ότι το τσιγκόνγκ πολεμικών τεχνών απαιτεί εξάσκηση σε κίνηση κι έτσι το τσι κυκλοφορεί κάτω από την επιδερμίδα. Επειδή απαιτεί εξάσκηση σε κίνηση, αυτός που το εξασκεί, ούτε την κατάσταση της γαλήνης μπορεί να πετύχει, ούτε το τσι του μπορεί να μπει στο νταντιέν. Το τσι του πηγαίνει κάτω από το δέρμα και καταλήγει μέσα στους μυς. Επομένως δεν μπορεί να καλλιεργήσει ούτε μακροβιότητα ούτε υψηλού επιπέδου ικανότητες. Η δική μας μέθοδος εσωτερικής καλλιέργειας απαιτεί εξάσκηση σε κατάσταση γαλήνης. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις μεθόδους απαιτούν το τσι να μπαίνει στο νταντιέν ή στην κάτω κοιλιακή χώρα. Απαιτούν εξάσκηση σε κατάσταση γαλήνης και τη μεταμόρφωση του μπέντι. Μπορούν να καλλιεργήσουν τη μακροβιότητα και κατά την άσκηση καλλιέργειας να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα.

 

Μπορεί να έχετε μάθει από μυθιστορήματα τεχνικές πολεμικών τεχνών κουνγκ φου, όπως η «Ασπίδα της Χρυσής Καμπάνας», το «Σιδερένιο Πουκάμισο» και «Τρυπώντας μια Λεύκα από εκατό βήματα μακριά». Με τις ήπιες πολεμικές τέχνες κάποιοι μπορούν να κινηθούν στον αέρα ταξιδεύοντας πέρα δώθε σε ψηλές τοποθεσίες. Ορισμένοι μπορούν ακόμη και να εισέλθουν σε άλλες διαστάσεις. Υπάρχουν τέτοιες πολεμικές τέχνες; Ναι, αυτό είναι δεδομένο, όμως δεν υπάρχουν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτοί που όντως έχουν καλλιεργήσει τόσο έξοχες πολεμικές τέχνες δεν μπορούν να τις επιδείξουν δημόσια. Αυτά τα πράγματα δεν τελειοποιούνται μόνο μέσα από την εξάσκηση πολεμικών τεχνών και είναι εντελώς υπεράνω του επιπέδου των καθημερινών ανθρώπων. Για να τα αναπτύξει κάποιος, πρέπει να ασκεί καλλιέργεια ακολουθώντας μέθοδο εσωτερικής καλλιέργειας. Το άτομο αυτό πρέπει πραγματικά να εκτιμά και να βελτιώνει το σίνσινγκ του. Πρέπει να μην πολυνοιάζεται για υλικά οφέλη. Αν και μπορεί να καλλιεργεί τέτοιες ικανότητες, δεν μπορεί να τις χρησιμοποιεί επιπόλαια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, μόνο εάν δεν υπάρχει κανένας τριγύρω να τον δει. Διαβάζοντας αυτά τα μυθιστορήματα, θα δείτε ότι ο ήρωας θα πολεμήσει και θα σκοτώσει για ένα μυστικό εγχειρίδιο της τέχνης του σπαθιού, για κάποιο θησαυρό ή για γυναίκες. Όλοι απεικονίζονται σαν να έχουν σπουδαίες ικανότητες, ταξιδεύοντας πέρα δώθε μυστηριωδώς. Σκεφτείτε το όλοι: Αυτά τα άτομα που πραγματικά έχουν αυτές τις ικανότητες, δεν θα πρέπει να τις έχουν καλλιεργήσει μέσα από άσκηση εσωτερικής καλλιέργειας; Τις αποκτούν μόνο μέσα από την καλλιέργεια του σίνσινγκ τους και επομένως πράγματα όπως φήμη, κέρδος και διάφορες επιθυμίες τούς είναι πλέον αδιάφορα από πολύ καιρό πριν. Πώς μπορούν να σκοτώσουν άλλους; Πώς γίνεται να νοιάζονται τόσο πολύ για χρήματα και πλούτη; Είναι εντελώς αδύνατο. Αυτά είναι μόνο καλλιτεχνικές υπερβολές. Οι άνθρωποι διψούν για πράγματα που θα τους εξάψουν την φαντασία και θα κάνουν οτιδήποτε για να ικανοποιήσουν αυτή τη δίψα. Οι συγγραφείς έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα και κάνουν τα πάντα για να γράψουν οτιδήποτε μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα και να σας ευχαριστήσει. Όσο πιο αδιανόητα είναι αυτά που γράφουν, τόσο πιο πολύ θέλετε να τα διαβάσετε. Αυτά είναι μόνο καλλιτεχνικές υπερβολές. Αυτοί που όντως έχουν αυτές τις ικανότητες πολεμικών τεχνών, δεν πρόκειται να συμπεριφερθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο και ακόμα λιγότερο δεν πρόκειται να τις επιδείξουν δημόσια.

Η Νοοτροπία της Επίδειξης

Ασκούμε καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους και γι’ αυτόν τον λόγο πολλοί από τους ασκούμενούς μας δεν μπορούν να παρατήσουν πολλές από τις προσκολλήσεις τους. Πολλές απ’ αυτές τις προσκολλήσεις ήδη τους έχουν γίνει δεύτερη φύση και ακόμα και οι ίδιοι δεν μπορούν να τις αντιληφθούν. Η νοοτροπία της επίδειξης μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον ακόμα και όταν κάνει καλή πράξη. Προκειμένου να πετύχουν φήμη, προσωπικό κέρδος και κάποιο όφελος, ορισμένοι συχνά καυχιούνται για τον εαυτό τους και επιδεικνύονται: «Είμαι πολύ άξιος, είμαι ο πρώτος». Έχουμε επίσης τέτοιες περιπτώσεις όπου αυτοί που έχουν καλλιεργηθεί λίγο καλύτερα από άλλους και βλέπουν λίγο καθαρότερα από το Τρίτο Μάτι ή οι κινήσεις τους στις ασκήσεις φαίνονται λίγο καλύτερες τους αρέσει να επιδεικνύονται.

 

Κάποιος μπορεί να πει: «Έχω ακούσει κάτι από τον Δάσκαλο Λι». Κόσμος τότε θα μαζευτεί γύρω του για να ακούσουν αυτά που λέει. Κι αυτός θα αρχίσει να λέει αυτά που άκουσε ωραιοποιημένα με βάση τη δική του κατανόηση. Με ποιο σκοπό; Για να επιδείξει τον εαυτό του. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι άνθρωποι που διαδίδουν φήμες ο ένας με τον άλλον και κάνοντάς το δείχνουν να το απολαμβάνουν. Κάνουν σαν να είναι πολύ καλά πληροφορημένοι και σαν πολλοί από τους ασκούμενούς μας να μην καταλαβαίνουν ή να μη γνωρίζουν όσα αυτοί. Έχει γίνει φυσικό γι’ αυτούς και ενδεχομένως να μην το αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι. Απλώς έχουν αυτή τη νοοτροπία της επίδειξης υποσυνείδητα. Για ποιον άλλον λόγο θα διέδιδαν φήμες; Υπάρχουν άτομα που κουτσομπολεύουν για το πότε ο Δάσκαλος θα επιστρέψει στα βουνά. Μα δεν είμαι από τα βουνά. Σε ποια βουνά να επιστρέψω; Υπάρχουν επίσης και κάποιοι άλλοι που κουτσομπολεύουν ότι μια μέρα είπα κάτι σε κάποιον και ότι του φέρθηκα ξεχωριστά. Σε τι ωφελεί το να διαδίδουν αυτά τα πράγματα; Δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Όμως έχουμε δει ότι αυτή είναι η προσκόλλησή τους – η νοοτροπία της επίδειξης.

 

Μερικοί επίσης έρχονται κοντά μου για να τους δώσω αυτόγραφο. Ποιος είναι ο σκοπός; Είναι η συνήθεια των καθημερινών ανθρώπων να έχουν ένα αυτόγραφο, ένα ενθύμιο – κάτι τέτοιο. Αν δεν ασκείτε καλλιέργεια, το αυτόγραφό μου δεν σας εξυπηρετεί σε τίποτα. Κάθε λέξη στα βιβλία μου φέρει την εικόνα μου και το Φάλουν και κάθε πρόταση είναι τα λόγια μου. Γιατί χρειάζεστε και το αυτόγραφό μου; Μερικοί άνθρωποι υποθέτουν: «Με το αυτόγραφο, θα έχω τα μηνύματα του Δασκάλου να με προστατεύουν». Ακόμα πιστεύουν σε πράγματα όπως τα μηνύματα. Εμείς δεν ασχολούμαστε με μηνύματα. Αυτό το βιβλίο είναι ήδη ανεκτίμητο. Τι άλλο ψάχνετε; Όλα αυτά αντανακλούν αυτές τις προσκολλήσεις σας. Υπάρχουν επίσης μερικοί άνθρωποι, που παρατηρούν πώς συμπεριφέρονται οι μαθητές που ταξιδεύουν μαζί μου και τους μιμούνται χωρίς να ξέρουν αν είναι καλοί ή κακοί. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά σημασία ποιος είναι ποιος – μόνο ένας Φα υπάρχει. Μόνο όταν ακολουθείτε αυτόν τον Ντάφα στην πράξη, ανταποκρίνεστε στο αληθινό πρότυπο. Οι άνθρωποι που εργάζονται στο πλευρό μου δεν έχουν λάβει καμιά ειδική μεταχείριση και είναι το ίδιο με όλους τους άλλους. Απλώς είναι μέλη του επιτελείου της Ένωσης Έρευνας. Μην αφήνετε αυτές τις προσκολλήσεις να αναπτυχθούν. Πολύ συχνά, αφήνοντας αυτές τις προσκολλήσεις να αναπτυχθούν, καταλήγετε να κάνετε ζημιά στο Ντάφα χωρίς να το θέλετε. Οι εντυπωσιακές φήμες που έχετε επινοήσει μπορεί ακόμα και να οδηγήσουν σε προστριβές ή να ξεσηκώσουν την προσκόλληση ενός ασκούμενου να βρεθεί πιο κοντά στον Δάσκαλο, προκειμένου να ακούσει περισσότερα πράγματα και ούτω καθεξής. Δεν αναφέρονται όλα αυτά στο ίδιο πρόβλημα;

 

Σε τι άλλο μπορεί να οδηγήσει αυτή η νοοτροπία της επίδειξης; Διδάσκω αυτόν τον τρόπο άσκησης για δύο χρόνια. Μερικοί από τους βετεράνους ασκούμενούς μας στο Φάλουν Ντάφα μπορεί σύντομα να φτάσουν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ. Ορισμένοι θα εισέλθουν σε μια κατάσταση βαθμιαίας φώτισης – ξαφνικά θα μπουν στην βαθμιαία φώτιση. Γιατί αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες δεν εμφανίστηκαν νωρίτερα; Ο λόγος είναι πως δεν θα ήταν σωστό να σας έσπρωχνα μονομιάς σε τόσο υψηλό επίπεδο, ενώ οι προσκολλήσεις σας του καθημερινού ανθρώπου ήταν όλες εκεί. Βέβαια το σίνσινγκ σας έχει ήδη βελτιωθεί πάρα πολύ, όμως πολλές προσκολλήσεις σας δεν έχουν εγκαταλειφθεί. Επομένως αυτές οι υπερφυσικές ικανότητες δεν γίνεται να σας δοθούν. Αφού περάσει αυτή η φάση και γίνετε σταθεροί, αμέσως θα τεθείτε σε κατάσταση βαθμιαίας φώτισης. Σ’ αυτή την κατάσταση της βαθμιαίας φώτισης, το Τρίτο Μάτι σας θα ανοιχτεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα αναπτύξετε πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Στην πραγματικότητα επιτρέψτε μου να σας πω ότι εφόσον ασκείτε ειλικρινά καλλιέργεια, ήδη από την αρχή έχετε αναπτύξει πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Έχετε ήδη φτάσει σ’ αυτό το υψηλό επίπεδο κι έτσι έχετε πολλές υπερφυσικές ικανότητες. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί σε πολλούς από εσάς στο εγγύς μέλλον. Υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο στην καλλιέργεια. Ο συνδυασμός αυτών που φέρουν στο σώμα τους, μαζί με την ικανότητά τους να αντέχουν, είναι προκαθορισμένος. Συνεπώς ορισμένοι άνθρωποι θα βιώσουν το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ ή θα φωτιστούν –θα φωτιστούν πλήρως– σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι.

 

Ο λόγος που σας το τονίζω αυτό είναι για να γνωστοποιήσω σε όλους ότι μόλις παρουσιαστεί ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν πρέπει να τον θεωρήσετε ένα αξιοθαύμαστο, φωτισμένο άτομο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στην άσκηση καλλιέργειας. Μόνο ακολουθώντας αυτόν τον Ντάφα, θα μπορέσετε να κάνετε τα πράγματα σωστά. Δεν πρέπει να ακολουθήσετε ή να ακούσετε αυτό το άτομο, επειδή έχει υπερφυσικές ικανότητες, υπερφυσικές δυνάμεις ή επειδή μπορεί να δει ορισμένα πράγματα. Θα του κάνετε κακό, καθώς θα αναπτύξει την προσκόλληση της αυταρέσκειας και θα καταλήξει να χάσει τα πάντα και να του απενεργοποιηθούν τα πάντα. Στο τέλος θα πέσει. Ακόμα και κάποιος που έχει φτάσει την κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ μπορεί να παραστρατήσει. Αν δεν μπορεί να συμπεριφερθεί καλά, θα πέσει ακόμα και αν είναι φωτισμένος. Ακόμα και ένας Φο μπορεί να πέσει όταν δεν συμπεριφέρεται σωστά, πόσω μάλλον εσείς – ένας ασκούμενος ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους! Επομένως, άσχετα από το πόσες υπερφυσικές ικανότητες έχετε αναπτύξει, πόσο σπουδαίες είναι ή πόσο ισχυρή είναι η θεϊκή σας δύναμη, πραγματικά πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά. Πρόσφατα είχαμε κάποιον που καθόταν εδώ ο οποίος μπορούσε τη μια στιγμή να εξαφανίζεται και την άλλη να εμφανίζεται. Έτσι ακριβώς είναι. Ίσως και ακόμη σπουδαιότερες υπερφυσικές δυνάμεις να αναπτυχθούν. Πώς θα το χειριστείτε; Είστε ασκούμενοι, μαθητές μας, οπότε, είτε αυτά τα πράγματα συμβούν σε εσάς, είτε σε άλλους στο μέλλον, δεν θα πρέπει να τους ειδωλοποιείτε ή να επιδιώκετε αυτά τα πράγματα. Μόλις ο νους σας επηρεαστεί, όλα θα τελειώσουν και θα πέσετε. Ίσως να βρίσκεστε σε υψηλότερο επίπεδο από αυτούς και απλά οι υπερφυσικές σας ικανότητες δεν έχουν ακόμα αναδυθεί. Όμως όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχετε πέσει. Κατά συνέπεια όλοι πρέπει να φροντίσουν να δώσουν ξεχωριστή προσοχή σε αυτό το θέμα. Υπερτονίζουμε αυτό το ζήτημα, διότι σύντομα θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μόλις συμβεί θα είναι απαράδεκτο αν δεν μπορέσετε να συμπεριφερθείτε σωστά.

 

Ένας ασκούμενος που έχει αναπτύξει γκονγκ και έχει φτάσει στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ ή έχει πραγματικά φωτιστεί, δεν πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του ως κάτι το εξαιρετικό. Αυτά που έχει δει είναι πράγματα που ανήκουν στο επίπεδό του. Η καλλιέργειά του έχει φτάσει αυτό το επίπεδο, επειδή η ικανότητα φώτισής του, το κριτήριο του σίνσινγκ του και η σοφία του έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο. Έτσι, όσον αφορά τα πράγματα στα υψηλότερα επίπεδα, μπορεί να μην τα πιστεύει. Ακριβώς επειδή δεν τα πιστεύει, νομίζει ότι αυτά που ο ίδιος βλέπει είναι απόλυτα και ότι μόνο αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Αλλά αυτά είναι πολύ μακριά από την αλήθεια, επειδή το επίπεδο αυτού του ατόμου είναι μόνον εκεί.

 

Εφόσον δεν μπορούν να προχωρήσουν πια στην καλλιέργειά τους, το γκονγκ ορισμένων ανθρώπων θα ξεκλειδωθεί σ’ αυτό το επίπεδο. Ως αποτέλεσμα θα βιώσουν το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ και θα φωτιστούν σ’ αυτό το επίπεδο. Από εσάς που θα ολοκληρώσετε την καλλιέργεια στο μέλλον, μερικοί θα φωτιστούν στα μικρά εγκόσμια μονοπάτια, μερικοί θα φωτιστούν σε διαφορετικά επίπεδα και μερικοί θα φωτιστούν με Ορθό Καρπό. Μόνο αυτοί που θα φωτιστούν με Ορθό Καρπό θα επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδό τους, θα μπορούν να δουν πράγματα και να εκδηλώνουν τον εαυτό τους στα διάφορα επίπεδα. Ακόμη και αυτοί που φωτίζονται στο χαμηλότερο επίπεδο, στα εγκόσμια μονοπάτια, θα μπορούν να δουν μερικές διαστάσεις και ορισμένα Φωτισμένα Όντα και θα μπορούν να επικοινωνούν μ’ αυτούς. Εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να ευχαριστηθείτε πολύ με τον εαυτό σας, επειδή η φώτιση στα μικρά εγκόσμια μονοπάτια και στα χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να επιτύχει τον Ορθό Καρπό – αυτό είναι δεδομένο. Τότε τι μπορεί να κάνει κάποιος μ’ αυτό; Μπορεί να μείνει μόνο σ’ αυτό το επίπεδο. Το να ασκήσει καλλιέργεια προς ανώτερο επίπεδο θα είναι μελλοντική υπόθεση. Αφού η καλλιέργειά του μόνο μέχρι εδώ μπορεί να προχωρήσει, ποιος ο λόγος να κρατιέται κλειδωμένο το γκονγκ του; Ακόμα και να συνεχίσει να καλλιεργεί τον εαυτό του έτσι, η καλλιέργειά του δεν θα μπορεί να προοδεύσει άλλο κι έτσι, εφόσον έφτασε στο τέλος της καλλιέργειάς του, το γκονγκ του θα ξεκλειδωθεί. Θα υπάρξουν πολλά τέτοια άτομα. Άσχετα με το τι γίνει, πρέπει να διατηρείτε καλό σίνσινγκ. Μόνο τηρώντας τον Ντάφα μπορείτε να είστε πραγματικά καλοί. Είτε είναι οι υπερφυσικές σας ικανότητες είτε το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ σας, τα επιτύχατε μέσω άσκησης καλλιέργειας στον Ντάφα. Αν βάλετε τον Ντάφα σε δεύτερη μοίρα και τις υπερφυσικές σας ικανότητες σε πρώτη, ή σαν φωτισμένο άτομο πιστεύετε ότι αυτό που κατανοείτε είναι κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο σωστό, ή ακόμα αν θεωρείτε τον εαυτό σας σπουδαίο και υπεράνω του Ντάφα, θα έλεγα ότι ήδη έχετε αρχίσει να πέφτετε. Είστε σε κίνδυνο και γίνεστε ολοένα και χειρότεροι. Εκείνη τη στιγμή είστε πραγματικά σε μεγάλα προβλήματα και αν δεν συμπεριφερθείτε σωστά, θα πέσετε και η καλλιέργειά σας θα είναι μάταιη.

 

Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω, ότι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου συνδυάζει τον Φα που έχω διδάξει σε αρκετά σεμινάρια. Όλα αυτά διδάχτηκαν από εμένα και κάθε πρόταση ειπώθηκε από εμένα. Κάθε λέξη μεταγράφηκε από τις ηχογραφήσεις και καταγράφηκε λέξη προς λέξη. Οι ασκούμενοι και μαθητές μου με βοήθησαν να μεταφέρουμε τα πάντα από τις ηχογραφήσεις. Κατόπιν το κοίταξα ξανά και ξανά. Όλα αυτά είναι ο Φα μου και αυτό που έχω διδάξει είναι μόνο αυτός ο Φα.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ

Το Ζήτημα της Αφαίρεσης Ζωής

Το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής είναι πολύ ευαίσθητο. Για τους ασκούμενους έχουμε θέσει έναν απαρέγκλιτο κανόνα: Δεν επιτρέπεται να σκοτώνουν ζωές. Είτε είναι από τη Σχολή του Φο, τη Σχολή του Τάο ή τη Σχολή του Τσίμεν, ανεξάρτητα από το ποια σχολή ή μέθοδο είναι, εφόσον είναι ορθή άσκηση καλλιέργειας, αυτό το ζήτημα θεωρείται απόλυτο και κατηγορηματικό: Απαγορεύεται η αφαίρεση ζωής – αυτό είναι δεδομένο. Επειδή οι συνέπειες της αφαίρεσης μιας ζωής είναι εξαιρετικά σοβαρές, θα πρέπει να το αναφέρουμε με λεπτομέρεια. Στον αρχικό Βουδισμό η αφαίρεση ζωής αναφερόταν κυρίως στην αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής, που ήταν και η πιο σοβαρή πράξη. Αργότερα, το να αφαιρέσεις ζωές μεγαλόσωμων ζώων, μεγάλων κατοικίδιων ή σχετικά μεγάλων ζώων επίσης θεωρούνταν όλα πολύ σοβαρά. Γιατί το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής ανέκαθεν θεωρούνταν τόσο σοβαρό στην κοινότητα των καλλιεργητών; Στο παρελθόν ο Βουδισμός θεωρούσε πως αν σκοτώνονταν οι ζωές που δεν έπρεπε να πεθάνουν, γινόντουσαν μοναχικές ψυχές και περιφερόμενα φαντάσματα. Έτσι τελούσαν ιεροτελεστίες για να ελευθερώσουν τις ψυχές αυτών των ανθρώπων από τη δυστυχία. Αν αυτές οι ψυχές δεν απελευθερώνονταν, θα υπέφεραν από πείνα και από δίψα, ζώντας σε μια τρομακτικά οδυνηρή κατάσταση. Αυτό έλεγε ο Βουδισμός στο παρελθόν.

 

Εμείς πιστεύουμε πως όταν ένας κάνει κάτι κακό σε κάποιον άλλο, θα πρέπει να του δώσει αρκετό ντε ως αποζημίωση. Λέγοντας αυτό, συνήθως αναφερόμαστε στην περίπτωση όπου οι άνθρωποι αποκομίζουν πράγματα που –υπό κανονικές συνθήκες– ανήκουν σε άλλους κ.ο.κ. Ωστόσο, αν μια ζωή τερματιστεί ξαφνικά, είτε είναι ένα ζώο είτε ένα άλλο πλάσμα, αυτό θα δημιουργήσει αρκετό κάρμα. Στο παρελθόν η αφαίρεση ζωής αναφερόταν κυρίως στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής που θα δημιουργούσε πάρα πολύ κάρμα. Όμως και η αφαίρεση της ζωής άλλων συνηθισμένων πλασμάτων δεν είναι διόλου κάτι μικρότερο, αφού κι αυτό δημιουργεί κατευθείαν πολύ κάρμα. Ειδικά για εσάς τους ασκούμενους, στην πορεία της άσκησης καλλιέργειάς σας σάς δίνονται ορισμένες δοκιμασίες στο κάθε διαφορετικό επίπεδο. Όλα αυτά προέρχονται από το ίδιο σας το κάρμα και είναι οι δικές σας δοκιμασίες που τοποθετούνται στα διάφορα επίπεδα, για να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τον εαυτό σας. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε. Αν όμως στοιβαχτεί ξαφνικά τόσο κάρμα, πώς θα μπορέσετε να τις ξεπεράσετε; Με το επίπεδο του δικού σας σίνσινγκ δεν θα μπορέσετε καθόλου να τα καταφέρετε. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι το τέλος της καλλιέργειάς σας.

 

Έχουμε ανακαλύψει ότι όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, πάρα πολλοί εαυτοί του, γεννιούνται ταυτόχρονα μέσα σε ένα ορισμένο πεδίο αυτού του Κοσμικού χώρου. Είναι όλοι πανομοιότυποι, έχουν το ίδιο όνομα και πάνω κάτω κάνουν τα ίδια πράγματα. Έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν κομμάτι της ολοκληρωμένης οντότητάς του. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα, γιατί αν ένας από αυτούς (και αυτό ισχύει και για τις οντότητες των άλλων μεγάλων ζώων) ξαφνικά πεθάνει, ενώ οι υπόλοιποι εαυτοί του στις διάφορες διαστάσεις έχουν ακόμα να ολοκληρώσουν τις προκαθορισμένες πορείες της ζωής τους και πολλά ακόμα χρόνια να ζήσουν, το νεκρό αυτό άτομο θα βρεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν θα έχει μέρος να σταθεί και θα περιφέρεται στον χώρο του σύμπαντος. Στο παρελθόν είχε περιγραφεί ότι τα μοναχικά πνεύματα και τα περιφερόμενα φαντάσματα υποφέρουν από πείνα, δίψα και άλλες κακουχίες. Αυτό ίσως να είναι αλήθεια. Εμείς ωστόσο πραγματικά έχουμε δει την τρομακτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός, διότι πρέπει να περιμένει μέχρις ότου ο κάθε ένας από αυτόν –σε κάθε διάσταση– ολοκληρώσει την πορεία της ζωής του, και μόνον τότε θα μπορέσουν να βρουν τελικά τον τόπο όπου θα αναπαυθούν όλοι μαζί. Όσο πιο μακρύς είναι ο χρόνος, τόσο πιο πολύ υποφέρει. Και όσο πιο πολύ υποφέρει, τόσο περισσότερο από το κάρμα που δημιουργείται από τα δεινά του θα προστίθεται συνεχώς στο σώμα του δολοφόνου. Γι’ αυτό σκεφτείτε το: Με πόσο περισσότερο κάρμα θα μπορούσε αυτό να σας φορτώσει; Αυτό έχουμε δει μέσα από υπερφυσικές ικανότητες.

 

Έχουμε επίσης δει και κάτι άλλο: Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται ολόκληρη η ζωή του είναι ήδη καταγραμμένη σε μια συγκεκριμένη διάσταση. Με άλλα λόγια, το πού βρίσκεται στη ζωή του, τι πρόκειται να κάνει κ.λπ. είναι όλα εκεί. Ποιος όμως έχει διευθετήσει τη ζωή του; Προφανώς έγινε από μια ανώτερη ζωή. Για παράδειγμα, στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, αφού γεννηθεί, ανήκει σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, πάει σε ένα συγκεκριμένο σχολείο και αφού μεγαλώσει δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Μέσα από τη δουλειά του έρχεται σε επαφή με κάθε λογής ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πως η συνολική διάταξη ολόκληρης της κοινωνίας έχει σχεδιαστεί μ’ αυτόν τον τρόπο. Όμως, αν αυτή η ζωή ξαφνικά πεθάνει, χωρίς αυτό να συμφωνεί με την αρχική συγκεκριμένη διευθέτηση και τα πράγματα αλλάξουν, η ανώτερη ζωή δεν θα συγχωρέσει αυτόν που θα έχει παρέμβει. Σκεφτείτε το όλοι: Ως ασκούμενοι θέλουμε να ασκήσουμε καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα. Αυτή η υψηλού επιπέδου ζωή δεν πρόκειται να συγχωρέσει τον δολοφόνο. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορεί ακόμα να ασκήσει καλλιέργεια; Τα επίπεδα ορισμένων δασκάλων δεν είναι καν τόσο υψηλά όσο της ανώτερης ζωής που έκανε αυτή τη διευθέτηση. Επομένως ακόμα κι ο δάσκαλος αυτού του ανθρώπου θα τιμωρηθεί και θα σταλθεί κάτω στο χαμηλό επίπεδο. Σκεφτείτε το: Είναι αυτό συνηθισμένο πρόβλημα; Γι’ αυτό αν ένας άνθρωπος κάνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο πλέον γι’ αυτόν να ασκήσει καλλιέργεια.

 

Ανάμεσα σε ασκούμενους του Φάλουν Ντάφα, μπορεί να υπάρχουν μερικοί που πήραν μέρος σε μάχες σε καιρούς πολέμου. Αυτοί οι πόλεμοι ήταν καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από μεγαλύτερες γενικές συμπαντικές αλλαγές και εσείς ήσασταν ένα μικρό μόνο κομμάτι αυτής της κατάστασης. Αν δεν υπήρχε ανθρώπινη δραστηριότητα κάτω από τις συμπαντικές αλλαγές, τότε δεν θα προέκυπταν τέτοιες καταστάσεις στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία ούτε θα ονομάζονταν συμπαντικές αλλαγές. Αυτά τα γεγονότα εξελίχθηκαν με βάση μεγαλύτερες αλλαγές και δεν ήταν ολοκληρωτικά δικό σας φταίξιμο. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι το κάρμα που θα προέκυπτε από την επιμονή σας να κάνετε κακά πράγματα, επιδιώκοντας προσωπικό κέρδος, την ικανοποίηση των συμφερόντων σας ή οτιδήποτε αφορά εσάς. Έτσι, εφόσον πρόκειται για αλλαγές σε ολόκληρο τον απέραντο συμπαντικό χώρο και καίριες αλλαγές στην κοινωνία, δεν φταίτε εσείς.

 

Η αφαίρεση ζωής μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο κάρμα. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: «Εντάξει, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε μια ζωή, αλλά είμαι ο μάγειρας του σπιτιού. Τι θα φάει η οικογένειά μου αν δεν μπορώ να αφαιρέσω μια ζωή;». Αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα δεν με απασχολεί. Εγώ διδάσκω τον Φα σε ασκούμενους, δεν μιλάω περιστασιακά σε καθημερινούς ανθρώπους για το πώς να ζουν. Σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα ζητήματα, πρέπει να το κρίνετε σύμφωνα με τον Ντάφα. Πρέπει να κάνετε όπως νομίζετε. Οι καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και αυτό είναι δική τους δουλειά. Δεν είναι δυνατόν όλοι πραγματικά να ασκήσουν καλλιέργεια. Οι ασκούμενοι όμως πρέπει να ακολουθούν ανώτερα πρότυπα και επομένως αυτές είναι απαιτήσεις καθορισμένες για ασκούμενους.

 

Εκτός από τα ανθρώπινα όντα, τα ζώα και τα φυτά είναι κι αυτά ζωές. Όλη η ύλη εμφανίζεται με μορφή ζωής σε άλλες διαστάσεις. Όταν το Τρίτο Μάτι σας φτάσει στο επίπεδο της όρασης του Φα, θα ανακαλύψετε ότι οι πέτρες, οι τοίχοι ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σας μιλήσουν και να σας χαιρετίσουν. Ίσως κάποιος να αναρωτηθεί: «Τα σιτηρά και τα λαχανικά που τρώμε είναι κι αυτά ζωές. Τι θα πρέπει να κάνουμε όταν μύγες και κουνούπια μπαίνουν στο σπίτι; Το καλοκαίρι είναι πολύ δυσάρεστο να μας τσιμπάνε κουνούπια, θα πρέπει να καθόμαστε να τα βλέπουμε να μας τσιμπούν χωρίς να αντιδρούμε; Θα πρέπει απλά να καθόμαστε να βλέπουμε τις μύγες πάνω στο φαγητό μας, να το βρωμίζουν, αφού δεν θα μπορούμε να τις σκοτώσουμε;». Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν πρέπει να αφαιρούμε μια ζωή επιπόλαια ή χωρίς λόγο. Αλλά ούτε πρέπει να γίνουμε υπερ-προσεκτικοί, να εστιάζουμε πάντοτε σε μικροπράγματα, να πηδάμε εδώ κι εκεί ακόμη κι όταν περπατάμε, ανησυχώντας μην πατήσουμε μυρμήγκια. Θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ κουραστικό να ζούσατε έτσι. Και δεν θα ήταν κι αυτό προσκόλληση; Αν και με τα άλματά σας μπορεί να μη σκοτώνατε μυρμήγκια, είναι ωστόσο πιθανό να σκοτώνατε πολλούς μικροοργανισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη μικρότερες ζωές στο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα μικρόβια και τα βακτήρια. Ίσως να πατήσετε και να σκοτώσετε πολλά από αυτά. Τότε να σταματήσουμε και να ζούμε, σωστά; Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι, γιατί αυτό θα έκανε την άσκηση καλλιέργειας αδύνατη. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στην ευρύτερη εικόνα και να ασκούμε καλλιέργεια ανοιχτά και με αξιοπρέπεια.

 

Ως ανθρώπινα όντα έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε ανθρώπινη ζωή. Επομένως το περιβάλλον στο οποίο ζούμε πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε να βλάπτουμε ή να παίρνουμε ζωές σκόπιμα, ούτε όμως πρέπει να απασχολούμαστε με τέτοια μικροπράγματα. Για παράδειγμα, τα λαχανικά και τα σιτηρά που μεγαλώνουμε είναι όλα ζωές. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πίνουμε ή να τρώμε κάτι επειδή έχει ζωή. Αλλιώς πώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε καλλιέργεια; Πρέπει να κοιτάμε πέρα απ’ αυτό. Για παράδειγμα, ενώ περπατάτε, μερικά μυρμήγκια ή έντομα μπορεί να τρέξουν κάτω από τα πόδια σας και να σκοτωθούν. Ίσως να έπρεπε να πεθάνουν, αφού δεν τα σκοτώσατε σκόπιμα. Στον κόσμο των οργανισμών και των μικροοργανισμών, υπάρχει και το ζήτημα της οικολογικής ισορροπίας – πάρα πολλά από οποιοδήποτε είδος θα ήταν προβληματικό. Επομένως πρέπει να ασκούμε καλλιέργεια ανοικτά και με αξιοπρέπεια. Όταν μύγες και κουνούπια είναι μέσα στο σπίτι, μπορούμε να τα διώξουμε ή να εγκαταστήσουμε μια σίτα παραθύρου για να τα κρατήσουμε έξω. Ορισμένες φορές αν δεν μπορούμε να τα διώξουμε και τα σκοτώσουμε, ας γίνει έτσι. Αν πρόκειται να τσιμπήσουν ή να βλάψουν ανθρώπους στον χώρο όπου ζουν άνθρωποι, τότε σίγουρα πρέπει να διωχτούν. Αν δεν μπορούν να διωχτούν, δεν μπορείτε απλώς να κάθεστε εκεί να τα βλέπετε να τσιμπούν τον κόσμο. Ως ασκούμενοι δεν σας είναι πρόβλημα, έχετε ανοσία σ’ αυτά, αλλά για τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν ασκούν καλλιέργεια και είναι καθημερινοί άνθρωποι υπάρχει το ζήτημα των μεταδοτικών νοσημάτων. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα κουνούπι να τσιμπά ένα παιδί στο πρόσωπο και να μην κάνουμε τίποτα.

 

Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια ιστορία για τον Σακιαμούνι στα νεώτερά του χρόνια. Μια μέρα ο Σακιαμούνι επρόκειτο να κάνει μπάνιο στο δάσος και ζήτησε από έναν μαθητή του να καθαρίσει την μπανιέρα. Ο μαθητής πήγε και τη βρήκε γεμάτη έντομα. Τα έντομα θα σκοτώνονταν αν καθάριζε την μπανιέρα. Ο μαθητής πήγε πίσω στον Σακιαμούνι και είπε: «Η μπανιέρα είναι γεμάτη έντομα». Ο Σακιαμούνι δεν τον κοίταξε και απάντησε: «Πήγαινε να καθαρίσεις την μπανιέρα». Ο μαθητής πήγε πίσω στην μπανιέρα, αλλά δεν ήξερε πώς να την καθαρίσει, αφού έτσι θα σκότωνε τα έντομα. Πήγε πάλι πίσω στον Σακιαμούνι και είπε: «Δάσκαλε, η μπανιέρα είναι γεμάτη έντομα. Αν την καθαρίσω, τα έντομα θα σκοτωθούν». Ο Σακιαμούνι τον κοίταξε και είπε: «Αυτό που σου ζήτησα να κάνεις ήταν να καθαρίσεις την μπανιέρα». Ο μαθητής ξαφνικά κατάλαβε και αμέσως πήγε και καθάρισε την μπανιέρα. Το αφήγημα λέει μια αρχή. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε μπάνιο, επειδή υπάρχουν έντομα, και ούτε πρέπει να βρούμε άλλο τόπο να ζήσουμε, επειδή υπάρχουν κουνούπια. Ούτε θα έπρεπε να δέσουμε τον λαιμό μας και να σταματήσουμε να τρώμε ή να πίνουμε επειδή τα σιτηρά και τα λαχανικά είναι ζωές. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να χειριστούμε σωστά τη σχέση αυτή και να ασκούμε καλλιέργεια με ανοικτό και αξιοπρεπή τρόπο. Εφόσον δεν βλάπτουμε καμιά ζωή σκόπιμα, είναι εντάξει. Την ίδια στιγμή και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν έναν ανθρώπινο χώρο και ανθρώπινες συνθήκες να ζουν, καθώς πρέπει και αυτοί να διατηρηθούν και να προστατευτούν. Και τα ανθρώπινα όντα χρειάζεται να διατηρούν την ζωή τους και να ζουν κανονικά.

 

Στο παρελθόν ορισμένοι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έλεγαν πως δεν υπάρχει πρόβλημα όταν κάποιος αφαιρέσει ζωές την πρώτη και τη δέκατη-πέμπτη μέρα τού κάθε σεληνιακού μήνα. Ορισμένοι μάλιστα απ’ αυτούς ισχυρίζονταν πως δεν υπήρχε πρόβλημα ακόμα και δίποδα ζώα να σκοτώσουν, σαν να μην είναι ζωές αυτά. Δεν υπολογίζεται σαν αφαίρεση ζωής η θανάτωση την πρώτη και δέκατη-πέμπτη μέρα τού σεληνιακού μήνα; Τι είναι, απλώς σαν να σκάβουμε τη γη; Ορισμένοι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ μπορούν να αναγνωριστούν από τα λόγια τους και τη συμπεριφορά τους ή απ’ αυτά που λένε και αυτά που επιδιώκουν. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που κάνουν τέτοιες δηλώσεις έχουν συνήθως κατοχή από πνεύμα ή ζώο. Απλώς κοιτάξτε πως ένας δάσκαλος με κατοχή από αλεπού τρώει ένα κοτόπουλο. Όταν το άτομο αυτό το καταβροχθίζει, δεν θέλει να πετάξει ούτε τα κόκαλα.

 

Η αφαίρεση ζωής όχι μόνο φέρνει πολύ κάρμα, αλλά περιλαμβάνει επίσης και το ζήτημα της συμπόνιας. Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να έχουμε συμπόνια; Όταν η συμπόνια μας αναδυθεί, όσο αυτό είναι δυνατό θα δούμε πως όλα τα έμβια όντα υποφέρουν, ο κάθε άνθρωπος υποφέρει. Αυτό θα γίνει.

Το Ζήτημα της Κατανάλωσης Κρέατος

Η κατανάλωση κρέατος είναι ένα άλλο επίσης πολύ ευαίσθητο ζήτημα, αλλά το να τρώτε κρέας δεν είναι αφαίρεση ζωής. Αν και όλοι έχετε μελετήσει τον Φα για τόσο καιρό, δεν έχουμε απαιτήσει από κανέναν σας να σταματήσει να τρώει κρέας. Πολλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ σάς λένε να σταματήσετε να τρώτε κρέας αμέσως μόλις μπείτε στην τάξη τους. Μπορεί να σκεφτείτε: «Δεν είμαι ακόμα διανοητικά προετοιμασμένος να σταματήσω να τρώω κρέας έτσι εντελώς απότομα». Το φαγητό που σερβίρεται στο σπίτι σήμερα μπορεί να είναι ψητό κοτόπουλο ή ψάρι τηγανιτό. Αν και μυρίζουν πολύ καλά, δεν σας επιτρέπεται να τα φάτε. Το ίδιο συμβαίνει και με θρησκευτικές μεθόδους άσκησης καλλιέργειας που απαγορεύουν το κρέας. Οι συμβατικές μέθοδοι άσκησης στη Σχολή του Φο και ορισμένες μέθοδοι άσκησης στη Σχολή του Τάο λένε κι αυτές το ίδιο: Απαγορεύουν την κατανάλωση κρέατος. Εμείς εδώ δεν ζητάμε να το κάνετε αυτό, όμως μας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Τι απαιτούμε τότε; Στη μέθοδο εξάσκησής μας είναι ο Φα που καλλιεργεί τον ασκούμενο και στις μεθόδους εξάσκησης όπου ο Φα καλλιεργεί τον ασκούμενο συγκεκριμένες καταστάσεις θα προκύψουν από το γκονγκ και τον Φα του. Στην πορεία της εξάσκησης διαφορετικά επίπεδα παράγουν διαφορετικές καταστάσεις. Έτσι κάποια μέρα ή μετά από τη διάλεξή μου σήμερα, ορισμένοι άνθρωποι πιθανόν να βιώσουν την εξής κατάσταση: Δεν θα μπορούν να φάνε κρέας και το κρέας θα τους μυρίζει απαίσια. Αν το φάνε, θα θέλουν να κάνουν εμετό. Δεν εξαναγκάζεστε από κανέναν, ούτε εξαναγκάζετε οι ίδιοι τον εαυτό σας να μη φάει κρέας. Αντίθετα, αυτό προέρχεται από μέσα, από την ίδια σας την καρδιά. Όταν φτάσετε σ’ αυτό το επίπεδο, το γκονγκ θα επιδράσει με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορείτε να φάτε κρέας. Αν πραγματικά καταπιείτε το κρέας, θα κάνετε εμετό.

 

Οι βετεράνοι ασκούμενοί μας όλοι γνωρίζουν ότι στην άσκηση καλλιέργειας του Φάλουν Ντάφα αυτή η κατάσταση θα συμβεί, επειδή διαφορετικά επίπεδα αντιστοιχούν σε διαφορετικές καταστάσεις καλλιέργειας. Μερικοί ασκούμενοι έχουν πολύ δυνατή επιθυμία και ισχυρή προσκόλληση στο να τρώνε κρέας – συνήθως τρώνε πολύ κρέας. Όταν άλλοι βρίσκουν το κρέας αηδιαστικό, αυτοί δεν αισθάνονται έτσι και μπορούν ακόμα να το φάνε. Τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να αφαιρεθεί αυτή η προσκόλληση; Όταν τρώνε κρέας θα τους πονάει το στομάχι, ενώ όταν δεν τρώνε κρέας δεν θα πονούν. Αυτή η κατάσταση θα συμβεί και αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να φάνε κρέας. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι από τότε και ύστερα οι ασκούμενοί μας δεν θα έχουν καμία σχέση με το κρέας; Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα; Όταν δεν μπορείτε να φάτε κρέας, πραγματικά προέρχεται από την καρδιά σας. Ποιος είναι ο σκοπός; Σε μοναστικούς τρόπους άσκησης καλλιέργειας σάς εξαναγκάζουν να μη φάτε κρέας. Αυτό, όπως και το να μην μπορεί κανείς να φάει κρέας που εκδηλώνεται στη δική μας εξάσκηση, αποσκοπούν στο να αφαιρέσουν αυτή την ανθρώπινη επιθυμία και την προσκόλληση που οι άνθρωποι έχουν στο κρέας.

 

Αν δεν υπάρχει κρέας στο πιάτο τους, μερικοί άνθρωποι απλώς δεν θα φάνε το φαγητό τους. Αυτή είναι επιθυμία ενός καθημερινού ανθρώπου. Ένα πρωί καθώς περνούσα από την πίσω είσοδο του Πάρκου της Νίκης στην Τσανγκτσούν, τρία άτομα βγήκαν από την είσοδο μιλώντας δυνατά. Ένας απ’ αυτούς είπε: «Τι είδος τσιγκόνγκ είναι αυτό που δεν σου επιτρέπει να φας κρέας; Θα προτιμούσα να χάσω δέκα χρόνια από τη ζωή μου παρά να εγκαταλείψω το κρέας!» Τι δυνατή επιθυμία είναι αυτή! Σκεφτείτε το όλοι: Δεν πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η επιθυμία; Και βέβαια πρέπει. Αυτό που κάνει ένας άνθρωπος κατά την πορεία της άσκησης καλλιέργειας είναι να εγκαταλείπει τις διάφορες επιθυμίες και προσκολλήσεις του. Για να το θέσω απλά, εάν δεν αφαιρεθεί η επιθυμία να φάτε κρέας, δεν σημαίνει ότι η προσκόλληση δεν έχει εγκαταλειφθεί; Πώς θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια σας; Επομένως, εφόσον κάτι είναι προσκόλληση, πρέπει να αφαιρεθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναφάτε κρέας. Ο σκοπός δεν είναι να μην σας επιτρέψουμε να φάτε κρέας. Ο σκοπός είναι να μην σας επιτρέψουμε να έχετε αυτή την προσκόλληση. Εάν εγκαταλείψετε την προσκόλληση τον καιρό που δεν θα μπορείτε να φάτε κρέας, πιθανόν να μπορέσετε να ξαναφάτε αργότερα. Τότε το κρέας δεν θα μυρίζει αηδιαστικά ούτε θα έχει απαίσια γεύση. Τότε, αν φάτε κρέας, δεν θα πειράζει.

 

Όταν θα μπορείτε να φάτε πάλι κρέας, η προσκόλλησή σας και η επιθυμία σας για το κρέας θα έχουν ήδη εγκαταλειφθεί. Ωστόσο μια μεγάλη αλλαγή θα συμβεί: Το κρέας δεν θα σας είναι πια γευστικό. Αν μαγειρευτεί στο σπίτι, θα το φάτε με την οικογένειά σας. Αν δεν μαγειρευτεί, δεν θα σας λείψει. Αν το φάτε, δεν θα είναι γευστικό. Αυτό το σενάριο θα συμβεί. Αλλά το να ασκείτε καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους είναι πολύ περίπλοκο. Αν η οικογένειά σας συνεχώς μαγειρεύει κρέας, μετά από ένα χρονικό διάστημα, πάλι θα το βρείτε γευστικό. Τέτοιες επιπλοκές θα συμβούν στο μέλλον και θα επαναληφθούν πολλές φορές καθόλη την πορεία της άσκησης καλλιέργειας. Ξαφνικά και πάλι δεν θα μπορείτε να φάτε κρέας. Δεν θα πρέπει να το φάτε, όταν δεν μπορείτε να το φάτε. Πραγματικά δεν θα μπορείτε να το φάτε και αν το φάτε θα κάνετε εμετό. Να περιμένετε μέχρι να μπορείτε και πάλι να φάτε κρέας ακολουθώντας την πορεία της φύσης. Το να τρώτε ή όχι κρέας δεν είναι από μόνο του ο σκοπός – το κλειδί είναι να εγκαταλείψετε αυτή την προσκόλληση.

 

Ως ασκούμενος στη Σχολή του Φάλουν Ντάφα μας προοδεύετε πολύ γρήγορα. Όσο αναβαθμίζετε το σίνσινγκ σας, θα μπορείτε να ξεπερνάτε πολύ γρήγορα το κάθε επίπεδο. Ορισμένοι άνθρωποι εξαρχής δεν είναι τόσο προσκολλημένοι στο κρέας και δεν νοιάζονται αν δεν υπάρχει κρέας στο φαγητό τους. Θα τους πάρει μερικές βδομάδες να ξεπεράσουν αυτή την προσκόλληση. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν έναν, δύο, τρεις μήνες ή και μισό χρόνο να το κατορθώσουν. Εκτός από εξαιρετικά ασυνήθιστες περιπτώσεις, δεν θα πάρει πάνω από έναν χρόνο, ώστε να μπορέσουν και πάλι να φάνε κρέας. Κι αυτό γιατί το κρέας στην εποχή μας είναι βασικό κομμάτι της ανθρώπινης διατροφής. Ωστόσο, όσοι είναι ασκούμενοι αποκλειστικά σε ναούς δεν πρέπει να τρώνε κρέας.

 

Ας μιλήσουμε για το πώς βλέπει ο Βουδισμός την κατανάλωση του κρέατος. Ο πρώιμος, αρχικός Βουδισμός δεν απαγόρευε την κατανάλωση του κρέατος. Όταν ο Σακιαμούνι πήρε τους μαθητές του στο δάσος, για να ασκήσουν καλλιέργεια μέσα σε κακουχίες, δεν υπήρχε κανένας τέτοιος κανόνας που να απαγορεύει το κρέας. Γιατί δεν υπήρχε; Γιατί όταν ο Σακιαμούνι δίδαξε το Ντάρμα του δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, η ανθρώπινη κοινωνία ήταν πολύ υποανάπτυκτη. Ορισμένες περιοχές είχαν γεωργία, ενώ άλλες δεν είχαν. Τα καλλιεργημένα αγροκτήματα ήταν πολύ λίγα, ενώ τα δάση ήταν παντού. Τα σιτηρά ήταν ανεπαρκή και εξαιρετικά σπάνια. Οι άνθρωποι μόλις είχαν εξέλθει από μια πρωτόγονη κοινωνία και ζούσαν κυρίως από το κυνήγι. Πολλές περιοχές τρέφονταν κυρίως με κρέας. Προκειμένου να εγκαταλείψουν τις ανθρώπινες προσκολλήσεις όσο το δυνατόν περισσότερο, ο Σακιαμούνι απαγόρεψε στους μαθητές του να έχουν οποιαδήποτε επαφή με πράγματα όπως χρήματα, υλικά πράγματα κ.λπ. και τους πήρε μαζί του να ζητιανέψουν για φαγητό. Έτρωγαν ό,τι τους έδιναν, επειδή ως ασκούμενοι δεν μπορούσαν να διαλέξουν την τροφή τους που μπορεί να συμπεριλάμβανε και κρέας.

 

Μερικές τροφές χαρακτηρίστηκαν «απαγορευμένες» στον αρχικό Βουδισμό. Η απαγόρευση αυτών των τροφών έχει τις ρίζες της στον αρχικό Βουδισμό, αλλά τώρα οι άνθρωποι λένε ότι το κρέας ήταν αυτό που εννοούσαν με το «απαγορευμένες τροφές». Στην πραγματικότητα όμως με το «απαγορευμένες τροφές» δεν αναφέρονταν στο κρέας, αλλά σε πράγματα όπως το κρεμμύδι, την πιπερόριζα και το σκόρδο. Γιατί θεωρούνταν «απαγορευμένες»; Σήμερα ακόμα και οι μοναχοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν αυτό καθαρά. Πολλοί απ’ αυτούς δεν ασκούν πραγματικά καλλιέργεια και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουν. Αυτό που ο Σακιαμούνι δίδασκε αποκαλούνταν «Κανόνας, Σαμάντι, Σοφία». Ο «Κανόνας» αναφερόταν στην εγκατάλειψη όλων των προσκολλήσεων των καθημερινών ανθρώπων. Το «Σαμάντι» αναφερόταν στους ασκούμενους που ασκούσαν καλλιέργεια με απόλυτη νοητική γαλήνη κατά τον διαλογισμό και όντας σε απόλυτη ακινησία. Έτσι οτιδήποτε τους επηρέαζε και παρεμπόδιζε την καλλιέργειά τους, κρίνονταν ως σοβαρή παρέμβαση. Όποιος έτρωγε κρεμμύδια, πιπερόριζα ή σκόρδο ανέδυε δυνατή μυρωδιά. Τότε οι μοναχοί συνήθως έμεναν σε δάση ή σε σπηλιές. Επτά με οχτώ άτομα κάθονταν σε κύκλο για διαλογισμό. Αν κάποιος έτρωγε αυτά τα πράγματα, αυτό θα προκαλούσε μια πολύ έντονη μυρωδιά που θα επηρέαζε τον διαλογισμό των άλλων, παρεμβαίνοντας σοβαρά στην εξάσκησή τους. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο κανόνας. Τέτοιες τροφές θεωρούνταν «απαγορευμένες» και δεν επιτρέπονταν. Πολλά από τα όντα που καλλιεργούνται στο ανθρώπινο σώμα, ενοχλούνται πάρα πολύ από τέτοιες άσχημες μυρωδιές. Το κρεμμύδι, η πιπερόριζα και το σκόρδο μπορούν επίσης να ερεθίσουν τις επιθυμίες ενός ανθρώπου. Αν κάποιος τα τρώει πάρα πολύ μπορεί να εθιστεί σ’ αυτά και έτσι τα θεωρούσαν «απαγορευμένα».

 

Στο παρελθόν, αφού έφταναν σε πολύ υψηλά επίπεδα στην καλλιέργεια και έμπαιναν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ ή του Ημι-Ξεκλειδώματος του Γκονγκ, πολλοί μοναχοί επίσης αντιλαμβάνονταν ότι αυτοί οι κανόνες δεν είχαν και πολλή σημασία στην πορεία της άσκησης καλλιέργειας. Αν η προσκόλληση εγκαταλειφθεί, η ύλη από μόνη της δεν έχει καμιά επίδραση. Αυτό που πραγματικά παρεμποδίζει ένα άτομο είναι η προσκόλληση. Επομένως εξαίρετοι μοναχοί ανά την ιστορία έχουν επίσης δει ότι το αν κάποιος τρώει κρέας δεν είναι το κρίσιμο ζήτημα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το αν η προσκόλληση μπορεί να εγκαταλειφθεί. Αν ένας δεν έχει καμιά προσκόλληση, τότε δεν έχει σημασία με τι θα γεμίσει το στομάχι του, οτιδήποτε κι αν φάει είναι εντάξει. Επειδή όμως μ’ αυτόν τον τρόπο ασκούσαν καλλιέργεια στους ναούς όλον αυτόν τον καιρό, πολύς κόσμος είναι ήδη συνηθισμένος σ’ αυτό. Επιπλέον το ότι κάποιος δεν μπορεί να φάει καθόλου κρέας δεν είναι πια απλά ένας κανόνας, αλλά καταστατική αρχή σε ναούς. Έτσι ο κόσμος έχει συνηθίσει σ’ αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας. Ας μιλήσουμε για τον μοναχό Τζιγκόνγκ[102] που έγινε πασίγνωστος μέσα από λογοτεχνικά έργα. Οι μοναχοί δεν πρέπει να τρώνε κρέας, αλλά αυτός έφαγε κρέας και έτσι έγινε πολύ γνωστός. Στην πραγματικότητα αυτό έγινε αφού τον έδιωξαν από τον Ναό Λινγκγίν, οπότε φυσιολογικά το φαγητό έγινε σοβαρό πρόβλημα γι’ αυτόν, και παιζόταν η επιβίωσή του. Προκειμένου να γεμίσει το στομάχι του, έτρωγε ό,τι ήταν διαθέσιμο. Δεν είχε καμιά σημασία, εφόσον το μόνο που ήθελε ήταν να γεμίσει το στομάχι του και δεν είχε προσκόλληση σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο φαγητό. Φτάνοντας σ’ αυτό το επίπεδο καλλιέργειας, κατάλαβε αυτή την αρχή. Στην πραγματικότητα ο Τζιγκόνγκ έφαγε κρέας μόνο μία ή δύο φορές. Όταν άκουσαν για έναν μοναχό που τρώει κρέας, οι συγγραφείς ενθουσιάστηκαν. Όσο πιο σκανδαλιστικό το θέμα, τόσο πιο πολύ θα ήθελαν οι άνθρωποι να το διαβάσουν. Τα λογοτεχνικά έργα είναι βασισμένα στη ζωή και μετά πάνε πέρα απ’ αυτήν. Έτσι διαφημίστηκε αυτός. Πράγματι, αν η προσκόλληση όντως εγκαταλειφθεί, δεν έχει σημασία το τι τρώει κάποιος για να γεμίσει το στομάχι του.

 

Στη νοτιοανατολική Ασία ή στις νότιες περιοχές της Κίνας, όπως στο Γκουαντόνγκ και στο Γκουανσί[103], ορισμένοι αμύητοι Βουδιστές όταν συζητούν δεν αποκαλούν τον εαυτό τους Βουδιστή, γιατί τους ακούγεται παλιομοδίτικο. Λένε ότι τρώνε Βουδιστικές τροφές ή ότι είναι χορτοφάγοι, που υπονοεί ότι είναι χορτοφάγοι Βουδιστές. Αντιμετωπίζουν την καλλιέργεια του Φο ως κάτι τόσο απλό. Το να είστε χορτοφάγοι σας καθιστά ικανούς να καλλιεργήσετε τον Φο; Όλοι γνωρίζετε ότι η κατανάλωση του κρέατος είναι μόνο μια προσκόλληση και μια επιθυμία. Είναι μόνο μια προσκόλληση. Το να είστε χορτοφάγοι αφαιρεί μόνο μια προσκόλληση. Χρειάζεται να εγκαταλείψετε ακόμα τη ζήλια, τη νοοτροπία του ανταγωνισμού, την προσκόλληση του φανατισμού, τη νοοτροπία της επίδειξης και διάφορες άλλες προσκολλήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις. Μόνο αφαιρώντας όλες τις προσκολλήσεις και τις επιθυμίες μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την άσκηση καλλιέργειάς του. Πώς μπορεί να καλλιεργήσει τη «Φύση του Φο» εγκαταλείποντας μόνο αυτή την προσκόλληση της κατανάλωσης του κρέατος; Αυτή η άποψη δεν είναι σωστή.

 

Πάνω στο ζήτημα του φαγητού, πέρα από το κρέας θα πρέπει να μην είστε προσκολλημένοι σε οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Το ίδιο αληθεύει και με άλλα πράγματα. Ορισμένοι άνθρωποι λένε ότι τους αρέσει να τρώνε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό. Κι αυτό επίσης είναι επιθυμία. Αφού φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο καλλιέργειας, ένας ασκούμενος δεν θα έχει αυτή την προσκόλληση. Βέβαια ο δικός μας Φα διδάσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και διδάσκεται ενσωματώνοντας διάφορα επίπεδα. Είναι αδύνατον να φτάσετε σ’ αυτό το στάδιο αμέσως. Ισχυρίζεστε ότι θέλετε να τρώτε μόνο εκείνο το συγκεκριμένο φαγητό, αλλά όταν η καλλιέργειά σας πραγματικά έχει φτάσει στο σημείο εκείνο όπου θα πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή την προσκόλληση, δεν θα μπορείτε να το φάτε. Αν το φάτε, δεν θα έχει καλή γεύση και μπορεί να έχει οποιαδήποτε γεύση. Όταν πήγαινα στη δουλειά, η καφετερία στον τόπο εργασίας μας διαρκώς έχανε λεφτά και αργότερα έκλεισε. Αφότου έκλεισε, όλοι έφερναν το μεσημεριανό τους στην δουλειά. Ήταν ενοχλητικό και μεγάλος μπελάς να φτιάχνω το γεύμα μου το πρωί. Μερικές φορές αγόραζα δύο τσουρεκάκια μαγειρεμένα στον ατμό και ένα κομμάτι τόφου σε σάλτσα σόγιας. Θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ένα πολύ ελαφρύ γεύμα, αλλά τρώγοντάς το συνεχώς δεν ήταν καλό – η προσκόλληση έπρεπε να αφαιρεθεί. Μόλις έβλεπα τόφου με έκανε να νιώθω χάλια. Όταν το δοκίμασα, δεν μπορούσα να το φάω κι αυτό έγινε για να μην αναπτύξω αυτή την προσκόλληση. Βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο όταν έχετε φτάσει ένα ορισμένο επίπεδο στην άσκηση καλλιέργειας. Στην αρχή δεν είναι έτσι.

 

Η Σχολή του Φο δεν επιτρέπει την κατανάλωση αλκοόλ. Έχετε δει ποτέ έναν Φο να κρατά ένα μπουκάλι κρασί; Όχι. Έχω πει ότι αν δεν μπορείτε να φάτε κρέας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να το φάτε πάλι αργότερα, αφού έχετε εγκαταλείψει αυτή την προσκόλληση κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Ωστόσο, όταν σταματήσετε να πίνετε αλκοόλ, δεν πρέπει να ξαναπιείτε. Ως ασκούμενοι έχετε γκονγκ στα σώματά σας, έτσι δεν είναι; Διάφορες μορφές γκονγκ και ορισμένες υπερφυσικές ικανότητες εμφανίζονται στην επιφάνεια του σώματός σας και είναι όλα αγνά. Μόλις πιείτε αλκοόλ, αμέσως όλα θα φύγουν από το σώμα σας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου δεν θα απομείνει τίποτα στο σώμα σας, αφού όλα φοβούνται αυτή την μυρωδιά. Είναι πολύ σιχαμερό αν εθιστείτε σ’ αυτή τη συνήθεια, αφού η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να κάνει κάποιον παράλογο. Τότε γιατί ορισμένες Μεγάλες Ταοϊστικές καλλιέργειες απαιτούν την κατανάλωση αλκοόλ; Είναι επειδή δεν καλλιεργούν το Κύριο Πνεύμα και πίνοντας μπορούν να κάνουν το Κύριο Πνεύμα να χάσει τις αισθήσεις του.

 

Ορισμένοι άνθρωποι αγαπούν το αλκοόλ όσο και τη ζωή τους. Ορισμένοι απολαμβάνουν να πίνουν αλκοόλ. Κάποιοι άλλοι έχουν πιει τόσο πολύ αλκοόλ, ώστε έχουν ήδη δηλητηριαστεί. Αν δεν υπάρχει αλκοόλ, δεν θέλουν καν να φάνε – δεν μπορούν να αντέξουν χωρίς ποτό. Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Το να πιει κανείς αλκοόλ είναι αναμφισβήτητα εθιστικό. Είναι επιθυμία και ερεθίζει τα εθιστικά νεύρα του ανθρώπου. Όσο περισσότερο πίνει κάποιος, τόσο περισσότερο εθίζεται σε αυτό. Ας το σκεφτούμε: Ως ασκούμενοι δεν πρέπει να εγκαταλείψετε αυτή την προσκόλληση; Η προσκόλληση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν: «Είναι αδύνατον. Είμαι υπεύθυνος για την ψυχαγωγία των πελατών μου» ή «Είμαι υπεύθυνος για τη δημιουργία επαγγελματικών επαφών. Δεν είναι εύκολο να γίνει συμφωνία χωρίς αλκοόλ». Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Συνήθως, όταν κάνετε μια εμπορική συμφωνία, προπαντός όταν διεξάγετε εμπόριο ή συναναστρέφεστε με ξένους, μπορείτε να ζητήσετε μια σόδα, αυτός μπορεί να ζητήσει μεταλλικό νερό, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να ζητήσει μπύρα. Κανείς δεν θα σας εξαναγκάσει να πιείτε αλκοόλ. Επιλέγετε το ποτό σας και πίνετε όσο θέλετε. Ειδικά μεταξύ μορφωμένων ανθρώπων αυτή η περίπτωση συμβαίνει σπάνια. Συνήθως έτσι είναι.

 

Και το κάπνισμα επίσης είναι προσκόλληση. Μερικά άτομα λένε ότι το κάπνισμα μπορεί να τους αναζωογονήσει, αλλά εγώ αυτό το αποκαλώ εξαπάτηση του εαυτού μας και των άλλων. Μερικοί άνθρωποι όταν αισθάνονται κουρασμένοι δουλεύοντας ή γράφοντας κάτι μπορεί να θέλουν να κάνουν διάλειμμα καπνίζοντας ένα τσιγάρο. Αφού κάνουν το τσιγάρο, νιώθουν αναζωογονημένοι. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αλήθεια. Νιώθουν αναζωογονημένοι επειδή έκαναν διάλειμμα. Ο ανθρώπινος νους μπορεί να εντυπώσει λάθος τα πράγματα και να δημιουργήσει ψευδαίσθηση. Έτσι αργότερα, αφού πραγματικά μορφοποιηθεί μια ιδέα και μια εσφαλμένη αντίληψη αναπτυχθεί, εσείς έχετε την αίσθηση ότι το κάπνισμα σάς αναζωογονεί. Δεν μπορεί καθόλου να το κάνει αυτό και ούτε έχει αυτή την επίδραση. Το κάπνισμα δεν κάνει κανένα καλό στο ανθρώπινο σώμα. Αν ένα άτομο καπνίζει για πολύ καιρό, όταν ο γιατρός τού κάνει αυτοψία θα βρει ότι η τραχεία και τα πνευμόνια του από μέσα είναι μαύρα.

 

Ως ασκούμενοι δεν θέλουμε να εξαγνίσουμε το σώμα μας; Πρέπει διαρκώς να καθαρίζουμε το σώμα μας και διαρκώς να προχωρούμε προς τα ανώτερα επίπεδα. Έτσι λοιπόν για ποιο λόγο το βάζετε ακόμα αυτό μέσα στο σώμα σας; Δεν είναι αντίθετο απ’ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε; Επιπλέον είναι και μια ισχυρή επιθυμία. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά γνωρίζουν ότι δεν είναι καλό, αλλά απλώς δεν μπορούν να το κόψουν. Επιτρέψτε μου να σας πω πως στην πραγματικότητα δεν έχουν τις ορθές σκέψεις που θα τους καθοδηγήσουν και έτσι δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς να σταματήσουν. Ως ασκούμενοι πάρτε το σαν προσκόλληση που πρέπει να εγκαταλείψετε και δέστε αν μπορείτε να το κόψετε. Αν πράγματι θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, σας συμβουλεύω όλους να κόψετε από σήμερα το κάπνισμα και σας εγγυώμαι ότι μπορείτε να το κόψετε. Μέσα στο πεδίο αυτής της τάξης κανένας δεν σκέφτεται να καπνίσει τσιγάρο. Αν θέλετε να το κόψετε, είναι εγγυημένο ότι μπορείτε να το κάνετε. Όταν καπνίσετε τσιγάρο ξανά, δεν θα έχει καλή γεύση. Διαβάζοντας αυτή τη διάλεξη στο βιβλίο, μπορείτε επίσης να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Βέβαια αν δεν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, δεν θα ασχοληθούμε μ’ αυτό. Νομίζω όμως ότι ως ασκούμενος πρέπει να το κόψετε. Μια φορά χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα. Έχετε δει ποτέ έναν Φο ή έναν Τάο να κάθεται εκεί με ένα τσιγάρο να κρέμεται στο στόμα του; Πώς είναι δυνατόν; Ως ασκούμενος ποιος είναι ο σκοπός σας; Δεν θα έπρεπε να το κόψετε; Γι’ αυτό σας λέω ότι εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, πρέπει να κόψετε το κάπνισμα. Και βλάπτει το σώμα σας και είναι μια επιθυμία. Είναι ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν ασκούμενοι.

Ζήλια

Όταν διδάσκω τον Φα συχνά αναφέρω το ζήτημα της ζήλιας. Και γιατί αυτό; Επειδή η ζήλια στην Κίνα είναι πολύ έντονη. Είναι τόσο δυνατή που έχει γίνει φυσιολογική και ούτε που το νιώθει κανείς. Γιατί οι Κινέζοι έχουν αυτή τη δυνατή ζήλια; Έχει τις ρίζες της. Στο παρελθόν οι Κινέζοι ήταν έντονα επηρεασμένοι από τον Κομφουκιανισμό και ανέπτυξαν έναν εσωστρεφή χαρακτήρα. Όταν νευριάζουν ή χαίρονται, δεν το δείχνουν. Πιστεύουν στην αυτοσυγκράτηση και στην ανεκτικότητα. Επειδή είναι συνηθισμένοι έτσι, ο λαός μας συνολικά έχει αναπτύξει έναν πολύ εσωστρεφή χαρακτήρα. Φυσικά αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, όπως το να μην επιδεικνύει κάποιος τις εσωτερικές του αρετές. Αλλά έχει και τα μειονεκτήματά του και μπορεί να επιφέρει αρνητικές παρενέργειες. Ειδικά σ’ αυτή την Τελική Περίοδο του Ντάρμα, η αρνητική του πλευρά έχει γίνει πιο εμφανής και μπορεί να ενθαρρύνει τη ζήλια των ανθρώπων να γίνει ακόμα πιο έντονη. Αν κάποιος έχει καλά νέα και γίνουν γνωστά, οι άλλοι αμέσως θα ζηλέψουν πάρα πολύ. Ορισμένοι άνθρωποι φοβούνται να αναφέρουν τυχόν βραβεία ή δώρα που πήραν από τη δουλειά τους ή αλλού, μην τυχόν και ταραχθούν οι άλλοι όταν τα ακούσουν. Οι δυτικοί αυτό το αποκαλούν «Ανατολίτικη Ζήλια» ή «Ασιατική Ζήλια». Ολόκληρη η περιοχή της Ασίας είναι λίγο πολύ έτσι, λόγω της επιρροής της από τον κινέζικο Κομφουκιανισμό. Ειδικά όμως στην Κίνα εκδηλώνεται πολύ έντονα.

 

Αυτή η ζήλια σχετίζεται κάπως με την απόλυτη ισονομία που κάποτε ασκούνταν: «Όπως και να έχει, αν πέσει ο ουρανός, θα πεθάνουμε όλοι μαζί – αν υπάρξει κάτι καλό όλοι θα λάβουν ίσο μερίδιο και ανεξάρτητα από το ποσοστό της αύξησης όλοι θα λάβουν ίση αύξηση μισθού». Αυτή η νοοτροπία φαίνεται δίκαιη, με όλους να αντιμετωπίζονται το ίδιο. Στην πραγματικότητα όμως πώς μπορούν οι άνθρωποι να είναι το ίδιο; Οι δουλειές που κάνουν είναι διαφορετικές, όπως επίσης διαφορετικός είναι και ο βαθμός της ευθύνης τους. Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν που αποκαλείται «χωρίς απώλεια, κανένα κέρδος». Για να κερδίσετε, πρέπει να χάσετε. Οι καθημερινοί άνθρωποι λένε: «Δεν δουλεύεις, δεν κερδίζεις. Περισσότερη δουλειά, περισσότερο κέρδος. Λιγότερη δουλειά, λιγότερο κέρδος». Όσο περισσότερο κόπο καταβάλει κάποιος, τόσο πιο πολλή ανταπόδοση αξίζει. Η απόλυτη ισονομία που ασκούνταν στο παρελθόν λέει ότι όλοι γεννιούνται ίσοι και αυτό που αλλάζει τον άνθρωπο είναι η ζωή μετά τη γέννησή του. Θεωρώ πως αυτή η άποψη είναι υπερβολικά απόλυτη και οτιδήποτε τόσο απόλυτο δεν είναι σωστό. Γιατί μερικοί άνθρωποι γεννιούνται αρσενικοί και άλλοι θηλυκοί; Γιατί δεν μοιάζουν όλοι μεταξύ τους; Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται το ίδιο, αφού ορισμένοι γεννιούνται άρρωστοι ή παραμορφωμένοι. Από τα υψηλά επίπεδα εμείς μπορούμε να δούμε ότι ολόκληρη η ζωή ενός ανθρώπου βρίσκεται εκεί σε μια άλλη διάσταση. Επομένως πώς μπορεί να είναι ίδιοι; Οι άνθρωποι επιθυμούν να είναι ίσοι. Αλλά αν κάτι δεν είναι μέρος της ζωής τους, πώς μπορούν να γίνουν ίσοι; Οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι.

 

Οι άνθρωποι στις δυτικές χώρες είναι πιο εξωστρεφείς. Ένας μπορεί να δει πότε είναι χαρούμενοι ή πότε είναι νευριασμένοι. Αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά έχει και τα μειονεκτήματά του, όπως η μειωμένη υπομονή και ανεκτικότητα. Επειδή τα δύο ταμπεραμέντα διαφέρουν στη νοοτροπία, οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν οι άνθρωποι ενεργούν. Αν ένας Κινέζος δεχτεί επαίνους από τον επιστάτη του ή του δοθούν ορισμένα καλά πράγματα, ο νους των άλλων θα ταραχτεί. Αν λάβει μεγαλύτερο δώρο, θα το βάλει κρυφά στην τσέπη του χωρίς να το πει στους άλλους. Σήμερα είναι δύσκολο να είστε υπόδειγμα εργάτη. «Είσαι υπόδειγμα εργάτη και τα καταφέρνεις περίφημα. Θα πρέπει να έρχεσαι στη δουλειά νωρίς το πρωί και να φεύγεις σπίτι αργά το βράδυ. Γιατί δεν κάνεις εσύ όλη αυτή τη δουλειά; Εσύ είσαι τόσο ικανός, ενώ εμείς δεν είμαστε αρκετά καλοί…» Οι άνθρωποι συνηθίζουν να χλευάζουν κι έτσι ακόμα και το να είστε καλός άνθρωπος είναι δύσκολο.

 

Αν αυτό συμβεί σε κάποια άλλη χώρα, θα είναι εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, ένας προϊστάμενος βλέπει ότι αυτός ο εργάτης σήμερα έκανε καλή δουλειά κι έτσι του δίνει κάποια χρήματα παραπάνω ως αναγνώριση. Με χαρά αυτός θα μετρήσει τα χαρτονομίσματα μπροστά σε όλους. «Α, το αφεντικό μού έδωσε τόσα πολλά χρήματα σήμερα». Με χαρά μιλάει στους άλλους γι’ αυτό, καθώς μετρά τα χαρτονομίσματα χωρίς καμία επίπτωση. Αν αυτό συμβεί στην Κίνα, δηλαδή αν κάποιος λάβει ένα πρόσθετο δώρο, ακόμα και ο προϊστάμενός του θα του πει να το κρύψει γρήγορα και να μην αφήσει κανέναν να το δει. Σε άλλες χώρες, αν ένα παιδί πετύχει άριστα σε ένα διαγώνισμα, θα τρέξει σπίτι χαρούμενο φωνάζοντας: «Πήρα άριστα σήμερα! Πήρα άριστα»! Το παιδί θα τρέξει από το σχολείο στο σπίτι του. Ένας γείτονας θα ανοίξει την πόρτα και θα πει: «Μπράβο παιδί μου, μπράβο». Ένας άλλος γείτονας μπορεί να ανοίξει το παράθυρό του! «Μπράβο, συγχαρητήρια. Άξιο παιδί». Αν αυτό συμβεί στην Κίνα, θα είναι καταστροφή: «Πήρα άριστα, πήρα άριστα». Το παιδί τρέχει από το σχολείο στο σπίτι. Πριν ακόμα ανοίξει την πόρτα του, ένας γείτονας αμέσως θα αρχίσει να καταριέται μες στο σπίτι του: «Τι το σπουδαίο με το να πάρεις άριστα; Φιγουρατζή! Και ποιος δεν έχει πάρει άριστα». Οι δύο νοοτροπίες θα επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, όταν κάποιος πάει καλά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζήλια και οι άλλοι άνθρωποι, αντί να νιώσουν χαρούμενοι γι’ αυτόν, θα συγχυστούν. Αυτό συμβαίνει.

 

Πριν από μερικά χρόνια ασκούνταν απόλυτη ισονομία και πραγματικά είχε αναστατώσει τον τρόπο σκέψης και τις αρχές των ανθρώπων. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Ας πούμε ότι ένα άτομο πιστεύει ότι στη δουλειά του οι άλλοι δεν είναι τόσο ικανοί όσο αυτός. Ό,τι και αν κάνει, το κάνει καλά. Βρίσκει τον εαυτό του πραγματικά εξαιρετικό. Σκέφτεται μέσα του: «Έχω τα προσόντα να είμαι ο διευθυντής του εργοστασίου ή διευθυντικό στέλεχος ή και σε ακόμα υψηλότερη θέση. Νομίζω ότι θα μπορούσα να ήμουν ακόμη και Πρωθυπουργός». Το αφεντικό του μπορεί να δει ότι πράγματι αυτό το άτομο είναι πολύ ικανό και μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε. Και οι συνάδελφοί του μπορεί επίσης να εκφράζουν το ίδιο, ότι πράγματι είναι πολύ ικανός και ταλαντούχος. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο άτομο που ανήκει στην ίδια ομάδα εργασίας ή που μοιράζεται το ίδιο γραφείο μ’ αυτόν και είναι εντελώς ανίκανο να κάνει οτιδήποτε – δεν είναι καλός σε τίποτα. Μια μέρα λοιπόν αυτό το ανίκανο άτομο παίρνει προαγωγή αντί γι’ αυτόν και μάλιστα γίνεται και επιστάτης του. Αυτός βέβαια πιστεύει ότι αυτό είναι πολύ άδικο και παραπονιέται στον προϊστάμενο και στους συναδέλφους του, έχοντας στην καρδιά του μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη ζήλια.

 

Σας λέω αυτή την αρχή, μια αρχή που οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Μπορεί να πιστεύετε ότι είστε καλοί σε όλα, αλλά η ζωή σας δεν το έχει. Αυτό το άτομο δεν είναι καλό σε τίποτα, αλλά η ζωή του το έχει και θα γίνει προϊστάμενος. Άσχετα από το τι πιστεύουν οι καθημερινοί άνθρωποι, αυτή είναι μόνο η άποψη των καθημερινών ανθρώπων. Από τη σκοπιά μιας ανώτερης ζωής, η ανθρώπινη κοινωνία προοδεύει σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο ανάπτυξης. Έτσι το τι κάνει κάποιος στη ζωή του, δεν κανονίζεται με βάση τις ικανότητές του. Ο Βουδισμός πιστεύει στην αρχή της καρμικής ανταπόδοσης. Η ζωή σας κανονίζεται με βάση το κάρμα σας. Έτσι, άσχετα από το πόσο ικανοί είστε, αν δεν έχετε αρκετό ντε ίσως να μην έχετε τίποτα σ’ αυτή τη ζωή. Πιστεύετε ότι κάποιος άλλος δεν είναι καλός σε τίποτα, αλλά αυτός έχει πολύ ντε. Μπορεί να γίνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή να κάνει μεγάλη περιουσία. Οι κοινοί άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν αυτό και διαρκώς πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι ανταγωνίζονται και παλεύουν όλη τους τη ζωή, αισθάνονται πολύ πληγωμένοι, θεωρούν πως η ζωή είναι σκληρή και κουραστική και διαρκώς βρίσκουν πως τα πράγματα είναι άδικα. Ανίκανοι να φάνε καλά ή να κοιμηθούν καλά, νιώθουν θλιμμένοι και απογοητευμένοι. Με τον καιρό γερνάνε, έχοντας καταστρέψει τελείως τα σώματά τους και παντός είδους προβλήματα υγείας εμφανίζονται.

 

Γι’ αυτόν τον λόγο εμείς ως ασκούμενοι πρέπει να είμαστε ακόμη λιγότερο έτσι, επειδή ένας ασκούμενος πρέπει πάντα να ακολουθεί την πορεία της φύσης. Αν κάτι είναι δικό σας, δεν πρόκειται να το χάσετε. Αν κάτι δεν είναι δικό σας, δεν θα το αποκτήσετε ακόμα κι αν αγωνιστείτε γι’ αυτό. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο. Αν ήταν τόσο απόλυτο, δεν θα υπήρχε το ζήτημα της διάπραξης αδικιών. Με άλλα λόγια, υπάρχουν ορισμένοι ευμετάβλητοι παράγοντες. Αλλά ως ασκούμενοι κατά κανόνα είστε προστατευμένοι από το φάσεν του Δασκάλου. Δεν μπορούν οι άλλοι να πάρουν αυτό που σας ανήκει, ακόμη και αν το θέλουν. Γι’ αυτό εμείς λέμε: Ακολουθήστε την πορεία της φύσης. Μερικές φορές νομίζετε ότι κάτι θα έπρεπε να είναι δικό σας και οι άλλοι ακόμα σας λένε ότι είναι δικό σας. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Μπορεί να πιστεύετε ότι είναι δικό σας, αλλά τελικά δεν είναι. Μέσα απ’ αυτό μπορεί να φανεί αν μπορείτε να το εγκαταλείψετε. Αν δεν μπορείτε να το εγκαταλείψετε είναι προσκόλληση. Αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να απαλλαχτείτε από την προσκόλλησή σας στο προσωπικό συμφέρον. Αυτό είναι το θέμα. Οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτή την αρχή κι έτσι ανταγωνίζονται και παλεύουν όταν βλέπουν μπροστά τους προσωπικό κέρδος.

 

Ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους η ζήλια εκδηλώνεται πολύ άσχημα. Είναι επίσης πολύ εμφανής και στην κοινότητα των καλλιεργητών. Δεν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στις διάφορες πρακτικές του τσιγκόνγκ, γίνονται σχόλια και θετικά και αρνητικά, όπως «η πρακτική σου είναι καλή» ή «η δική του πρακτική δεν είναι καλή» κ.λπ. Κατά τη γνώμη μου όλες αυτές ανήκουν στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Ανάμεσα σ’ αυτές τις αμοιβαίως διαμαχόμενες πρακτικές οι περισσότερες προέρχονται από κατοχικά πνεύματα ή ζώα, είναι χαοτικές και ούτε καν ασχολούνται με το σίνσινγκ. Κάποιος μπορεί να εξασκεί τσιγκόνγκ για πάνω από είκοσι χρόνια και να μην έχει αναπτύξει καθόλου υπερφυσικές ικανότητες, ενώ ένας άλλος να τις αποκτά λίγο αφότου άρχισε. Τότε ο πρώτος θα το βρει άδικο: «Εξασκώ για πάνω από είκοσι χρόνια χωρίς να αναπτύξω οποιαδήποτε υπερφυσική ικανότητα και αυτός τώρα τις ανέπτυξε. Τι είδους υπερφυσικές ικανότητες έχει;». Θα είναι εξοργισμένος: «Κατέχεται από πνεύμα ή ζώο και έχει παραφροσύνη καλλιέργειας!». Όταν ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ διδάσκει σε μια τάξη, κάποιος μπορεί να κάθεται εκεί με έλλειψη σεβασμού: «Α, τι είδους δάσκαλος του τσιγκόνγκ είναι; Δεν μ’ ενδιαφέρει να ακούσω αυτά που λέει». Ο δάσκαλος του τσιγκόνγκ μπορεί όντως να μην μπορεί να μιλήσει τόσο καλά όσο αυτό το άτομο. Όμως αυτά για τα οποία μιλά αυτός ο δάσκαλος του τσιγκόνγκ είναι μονάχα από τη δική του σχολή εξάσκησης. Το άτομο εκείνο μελετά τα πάντα, έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια όλων των δασκάλων του τσιγκόνγκ κι έχει ένα σωρό πτυχία. Όντως ξέρει πολλά περισσότερα απ’ αυτόν τον δάσκαλο του τσιγκόνγκ. Αλλά ποιο το όφελος; Είναι όλα σχετικά με θεραπεία και υγεία. Όσο περισσότερο γεμίζει τον εαυτό του μ’ αυτά, τόσο πιο χαοτικά και περίπλοκα γίνονται τα μηνύματά του και τόσο πιο δύσκολο είναι γι’ αυτόν να ασκήσει καλλιέργεια – είναι όλα άνω κάτω. Η γνήσια άσκηση καλλιέργειας σας διδάσκει να ακολουθείτε έναν δρόμο μονάχα και να μην παρεκκλίνετε καθόλου απ’ αυτόν. Αυτό το πρόβλημα όμως συμβαίνει και μεταξύ γνήσιων ασκουμένων, διότι η αμοιβαία έλλειψη σεβασμού και η μη εξάλειψη της προσκόλλησης στον ανταγωνισμό μπορούν εύκολα και τα δύο να οδηγήσουν στη ζήλια.

 

Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία. Στο βιβλίο Αγιοποίηση των Θεών[104] ο Σαν Γκονγκμπάο[105] θεωρεί τον Τζιάνγκ Ζιγιά[106] γέρο και ανίκανο. Όμως ο Θεός του Ουρανού της πρωτόγονης εποχής ζητά από τον Τζιάνγκ Ζιγιά να απονέμει τίτλους στους Αθανάτους. Ο Σαν Γκονγκμπάο ένιωσε στην καρδιά του ότι αυτό ήταν άδικο: «Γιατί ζητήθηκε απ’ αυτόν να απονέμει τίτλους στους Αθανάτους; Δείτε πόσο ικανός είμαι εγώ. Αφού κοπεί το κεφάλι μου, μπορώ να το βάλω πάλι πάνω στους ώμους μου. Γιατί δεν ζητήθηκε από μένα να απονέμω τίτλους στους Αθανάτους;». Ήταν τόσο ζηλιάρης που διαρκώς δημιουργούσε προβλήματα για τον Τζιάνγκ Ζιγιά.

 

Ο αρχικός Βουδισμός στον καιρό του Σακιαμούνι μιλούσε για υπερφυσικές ικανότητες. Σήμερα στον Βουδισμό κανείς δεν τολμά πια να μιλήσει για υπερφυσικές ικανότητες. Αν μιλήσετε για υπερφυσικές ικανότητες, θα πουν ότι έχετε παραφροσύνη καλλιέργειας. «Ποιες υπερφυσικές ικανότητες;». Δεν τις αναγνωρίζουν καθόλου. Γιατί όμως έτσι; Σήμερα ακόμα και οι μοναχοί δεν γνωρίζουν για τι πρόκειται. Ο Σακιαμούνι είχε δέκα σημαντικούς μαθητές, από τους οποίους ο Μουτζιενλιέν[107], όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν πρώτος στις υπερφυσικές ικανότητες. Ο Σακιαμούνι είχε επίσης και μαθήτριες, μεταξύ των οποίων η Λιενχουασέ[108] ήταν πρώτη στις υπερφυσικές ικανότητες. Το ίδιο ίσχυε κι όταν ο Βουδισμός συστήθηκε στην Κίνα. Ανά την ιστορία έχουν υπάρξει πολλοί ολοκληρωμένοι[109] μοναχοί. Όταν ο Μποντιντάρμα ήρθε στην Κίνα, ανέβηκε πάνω σ’ ένα καλάμι για να περάσει τον ποταμό. Όμως με το πέρασμα του καιρού οι υπερφυσικές ικανότητες αποδιώχθηκαν όλο και πιο πολύ. Ο κύριος λόγος είναι ότι άνθρωποι όπως ανώτεροι μοναχοί, προϊστάμενοι και ηγούμενοι σε ναούς δεν έχουν απαραίτητα σπουδαία εγγενή ποιότητα. Μπορεί να είναι ηγούμενοι ή ανώτεροι μοναχοί, αλλά αυτές είναι θέσεις καθημερινών ανθρώπων. Και αυτοί είναι ασκούμενοι, μόνο που αυτό είναι η αποκλειστική τους ασχολία. Εσείς ασκείτε καλλιέργεια στο σπίτι έχοντας και τη δουλειά σας. Το αν τα καταφέρετε στην καλλιέργεια εξαρτάται ολοκληρωτικά από την καλλιέργεια της καρδιάς σας. Αυτό ισχύει για όλους και δεν μπορείτε να υστερείτε ούτε στο ελάχιστο. Ένας όμως μοναχός κατώτερου βαθμού που μαγειρεύει τα γεύματα μπορεί να μην έχει φτωχή εγγενή ποιότητα. Όσο πιο πολύ ο κατώτερος μοναχός υποφέρει, τόσο πιο εύκολο είναι γι’ αυτόν να πετύχει το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ. Όσο πιο άνετη η ζωή των ανώτερων μοναχών, τόσο πιο δύσκολο είναι γι’ αυτούς να φτάσουν στην κατάσταση του Ξεκλειδώματος του Γκονγκ, αφού υπάρχει το ζήτημα της μεταμόρφωσης του κάρμα. Ο κατώτερος μοναχός διαρκώς δουλεύει σκληρά και ακούραστα. Έτσι μπορεί πιο γρήγορα να ξεπληρώσει το κάρμα του και να φωτιστεί. Και πιθανόν μια μέρα αναπάντεχα να πετύχει το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ. Μ’ αυτό το Ξεκλείδωμα του Γκονγκ, τη φώτιση ή την ημι-φώτιση αναδύονται όλες οι υπερφυσικές του ικανότητες. Οι μοναχοί στον ναό έρχονται όλοι να του υποβάλλουν ερωτήσεις και όλοι τον σέβονται. Αλλά ο ηγούμενος δεν μπορεί να το ανεχτεί: «Πώς μπορώ τώρα εγώ να είμαι ο ηγούμενος; Ποια φώτιση; Αυτός έχει παραφροσύνη καλλιέργειας. Πάρτε τον από εδώ!» Έτσι διώχνουν από τον ναό τον κατώτερο μοναχό. Με το πέρασμα του χρόνου κανένας πλέον στον κινέζικο Βουδισμό δεν τολμά να αναφέρει για υπερφυσικές ικανότητες. Γνωρίζετε πόσο ικανός ήταν ο Τζιγκόνγκ. Μετακινούσε κορμούς δέντρων από το όρος Εμέι[110] και τους πετούσε έξω από ένα πηγάδι τον έναν μετά τον άλλον. Παρ’ όλα αυτά στο τέλος εκδιώχτηκε από τον ναό Λινγκγίν με τον ίδιο τρόπο.

 

Το ζήτημα της ζήλιας είναι πολύ σοβαρό αφού αφορά άμεσα το ζήτημα τού αν μπορείτε να ολοκληρώσετε την άσκηση καλλιέργειας. Αν η ζήλια δεν εξαλειφθεί, όλα όσα καλλιεργήσατε γίνονται εύθραυστα. Υπάρχει αυτός ο κανόνας: Αν κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας δεν εξαλειφθεί η ζήλια, δεν πρόκειται κάποιος να πετύχει τον Ορθό Καρπό – με τίποτα. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Βούδας Αμιτάμπα μίλησε για μετάβαση σε παράδεισο έχοντας κάρμα. Αλλά αυτό δεν θα γίνει χωρίς να εξαλείψετε τη ζήλια. Μπορεί να είναι εφικτό να υστερείτε σε ορισμένα άλλα μικροζητήματα και να πάτε στον παράδεισο με κάρμα για περισσότερη καλλιέργεια. Αλλά αυτό είναι πέρα για πέρα αδύνατον αν η ζήλια δεν εγκαταλειφθεί. Σήμερα λέω στους ασκούμενους: Δεν πρέπει να κρατάτε τον εαυτό σας στο σκοτάδι, χωρίς να φωτιστείτε σ’ αυτό. Ο στόχος σας είναι να ασκήσετε καλλιέργεια προς τα υψηλά επίπεδα. Επομένως η προσκόλληση της ζήλιας πρέπει να εγκαταλειφθεί και γι’ αυτόν τον λόγο έχω ξεχωρίσει αυτό το ζήτημα σ’ αυτή τη διάλεξη.

Το Ζήτημα της Θεραπείας Ασθενειών

Όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών, εγώ δεν σας διδάσκω να θεραπεύετε αρρώστιες. Κανένας γνήσιος μαθητής του Φάλουν Ντάφα δεν πρέπει να θεραπεύει αρρώστιες για άλλους. Μόλις θεραπεύσετε μια αρρώστια, όλα τα πράγματα του Φάλουν Ντάφα που υπάρχουν στο σώμα σας, το φάσεν μου θα τα πάρει πίσω. Γιατί αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζεται τόσο σοβαρά; Επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο που ζημιώνει το Ντάφα. Όχι μόνο θα βλάψετε την υγεία σας, αλλά ορισμένοι, μόλις θεραπεύσουν μια ασθένεια, θα ανυπομονούν να το ξανακάνουν. Θα αρπάξουν οποιονδήποτε δουν, για να τον θεραπεύσουν και να επιδείξουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν είναι προσκόλληση; Θα εμποδίσει σοβαρά την άσκηση καλλιέργειάς σας.

 

Πολλοί ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ έχουν εκμεταλλευτεί την επιθυμία των καθημερινών ανθρώπων να θεραπεύουν ασθενείς αφού μάθουν τσιγκόνγκ. Τέτοια πράγματα σάς μαθαίνουν και ισχυρίζονται ότι με την εκπομπή του τσι μπορείτε να θεραπεύετε αρρώστιες. Δεν είναι αστείο; Αυτό που έχετε είναι τσι και αυτό που έχει ο άλλος είναι επίσης τσι. Πώς μπορείτε να τον θεραπεύσετε με το δικό σας τσι; Ίσως το δικό του τσι να υπερισχύσει του δικού σας! Δεν μπορεί το ένα τσι να περιορίσει το άλλο. Όταν κάποιος αναπτύσσει γκονγκ μέσω καλλιέργειας υψηλού επιπέδου, αυτό που εκπέμπει είναι ύλη υψηλής ενέργειας που όντως μπορεί να θεραπεύσει, να καταστείλει και να ελέγξει μια αρρώστια, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει το πρωταρχικό αίτιο, τη ρίζα. Έτσι, για να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά μια αρρώστια και να θεραπευθεί πραγματικά, χρειάζονται υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη υπερφυσική ικανότητα για κάθε αρρώστια. Όσον αφορά τις υπερφυσικές ικανότητες για τη θεραπεία ασθενειών, θα έλεγα ότι υπάρχουν πάνω από χίλια είδη και ότι υπάρχουν τόσες υπερφυσικές ικανότητες όσες και οι ασθένειες. Χωρίς αυτές τις υπερφυσικές ικανότητες, όσο επιδέξια και αν είναι η θεραπεία σας, είναι ανώφελο.

 

Τα τελευταία χρόνια ορισμένα άτομα έχουν κάνει την κοινότητα των καλλιεργητών χαοτική. Ποιοι απ’ αυτούς τους γνήσιους δασκάλους του τσιγκόνγκ, που ήρθαν στο κοινό για θεραπεία και υγεία ή απ’ αυτούς που προετοίμασαν τον δρόμο στην αρχή δίδαξαν τους ανθρώπους να θεραπεύουν ασθενείς; Πάντα, ή θεράπευαν τις δικές σας αρρώστιες ή σας έδειχναν πώς να ασκείτε καλλιέργεια και πώς να διατηρείτε καλή υγεία εσείς οι ίδιοι για τον εαυτό σας. Σας δίδαξαν ένα σύνολο ασκήσεων και έτσι μπορέσατε να αυτοθεραπευθείτε μέσω της δικής σας εξάσκησης. Αργότερα ήρθαν στο κοινό ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ και δημιούργησαν μεγάλο χάος. Οποιοσδήποτε θελήσει να θεραπεύσει ασθενείς με τσιγκόνγκ θα προσελκύσει κατοχή από πνεύμα ή ζώο – είναι σίγουρα έτσι. Κάτω από τις συνθήκες του καιρού εκείνου μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ θεράπευσαν ασθενείς. Αυτό συνέβη για να συνεργαστούν αρμονικά με τα Κοσμικά φαινόμενα του καιρού εκείνου. Όμως το τσιγκόνγκ δεν είναι δεξιοτεχνία των καθημερινών ανθρώπων και εκείνα τα φαινόμενα δεν μπορούν να διαρκούν για πάντα. Προέκυψαν από τις αλλαγές των συμπαντικών συνθηκών του καιρού εκείνου. Ήταν μόνο ένα προϊόν της εποχής εκείνης. Αργότερα, όταν κάποιοι άνθρωποι ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το να διδάσκουν άλλους να θεραπεύουν αρρώστιες, δημιούργησαν χάος. Πώς μπορεί ένας καθημερινός άνθρωπος να μάθει να θεραπεύει αρρώστιες σε τρεις ή πέντε μέρες; Κάποιοι απ’ αυτούς ισχυρίζονται: «Μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια ή εκείνη την αρρώστιαΙ». Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα αυτά τα άτομα φέρουν κατοχή από πνεύματα ή ζώα. Γνωρίζουν τι είναι προσκολλημένο στην πλάτη τους; Έχουν πνευματική ή ζωική κατοχή, αλλά δεν το αισθάνονται και ούτε το γνωρίζουν. Μολαταύτα, πιθανόν να αισθάνονται καλά και να νομίζουν ότι είναι ικανοί.

 

Οι γνήσιοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ πρέπει να περάσουν χρόνια σκληρής δουλειάς στην καλλιέργειά τους, προκειμένου να το πετύχουν αυτό. Όταν θεραπεύετε έναν ασθενή, έχετε ποτέ σκεφτεί αν εσείς διαθέτετε αυτές τις ισχυρές υπερφυσικές ικανότητες να εξαλείψετε το κάρμα αυτού του ανθρώπου; Έχετε λάβει ποτέ γνήσια διδασκαλία; Πώς μπορείτε να μάθετε να θεραπεύετε αρρώστιες μέσα σε τρεις ή πέντε μέρες; Πώς μπορείτε να θεραπεύσετε μια αρρώστια με τα χέρια ενός κοινού ανθρώπου; Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι ψευτο-δάσκαλοι του τσιγκόνγκ εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες σας και τις ανθρώπινες προσκολλήσεις. Δεν επιδιώκετε να θεραπεύετε αρρώστιες; Ε λοιπόν, αυτά τα άτομα οργανώνουν σεμινάρια θεραπείας που σας διδάσκουν αποκλειστικά ορισμένες θεραπευτικές μεθόδους, όπως τη βελόνα του τσι, τη φωτο-θεραπευτική μέθοδο, τη μέθοδο της εκκένωσης του τσι, της αναπλήρωσης του τσι, την αποκαλούμενη πιεσοθεραπεία και την αποκαλούμενη μέθοδο του γραπώματος. Υπάρχει μια σειρά μεθόδων που αποσκοπούν στο να πάρουν τα λεφτά σας.

 

Ας μιλήσουμε για τη μέθοδο του γραπώματος. Να τι έχουμε δει. Γιατί αρρωσταίνουν οι άνθρωποι; Το βασικό αίτιο της αρρώστιας και όλης της κακοτυχίας τους είναι το κάρμα, αυτό το καρμικό πεδίο από μαύρη ουσία. Είναι γιν στη φύση του και κακό. Τα κακόβουλα όντα είναι κι αυτά γιν στη φύση τους και όλα μαύρα. Έτσι μπορούν να έρθουν στο σώμα, επειδή αυτό το περιβάλλον τους ταιριάζει. Αυτή είναι η πρωταρχική αιτία για τις αρρώστιες των ανθρώπων. Είναι η κυριότερη πηγή των ασθενειών. Βέβαια υπάρχουν δύο ακόμα μορφές. Η μία μορφή είναι πάρα πολύ μικροσκοπικά όντα υψηλής πυκνότητας που μοιάζουν με συστάδα από κάρμα. Η άλλη, που συναντιέται σπάνια, είναι σαν να γίνεται μεταφορά του μέσω ενός αγωγού και συσσωρεύεται όλο σε κάποιον από τους προγόνους του. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.

 

Ας μιλήσουμε γι’ αυτό που είναι πιο συνηθισμένο. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει κάπου στο σώμα του όγκο, λοίμωξη, οστεοφύτωση ή οτιδήποτε. Αυτό είναι έτσι, επειδή σε μια άλλη διάσταση υπάρχει ένα ον σε αυτό το μέρος. Σε μια πολύ βαθιά διάσταση υπάρχει εκεί ένα ον. Ένας κοινός δάσκαλος του τσιγκόνγκ ή μια κοινή υπερφυσική ικανότητα δεν μπορούν να το εντοπίσουν. Μπορούν να δουν μόνο το μαύρο τσι στο σώμα του ανθρώπου. Είναι σωστό βέβαια να πούμε ότι όπου υπάρχει μαύρο τσι υπάρχει αρρώστια. Παρ’ όλα αυτά, το μαύρο τσι δεν είναι η πρωταρχική αιτία της αρρώστιας. Αντίθετα, υπάρχει ένα ον σε μια βαθύτερη διάσταση και είναι αυτό το ον που δημιουργεί αυτό το πεδίο. Γι’ αυτό μερικά άτομα μιλούν για την αφαίρεση και την απομάκρυνση του μαύρου τσι. Εμπρός αφαιρέστε όσο θέλετε! Μετά από λίγο θα ξαναδημιουργηθεί, αφού μερικά όντα είναι πολύ ισχυρά και μόλις το τσι αφαιρεθεί μπορούν αμέσως να το τραβήξουν πίσω. Μπορούν να το επανακτήσουν από μόνα τους. Οι θεραπείες απλώς δεν λειτουργούν, όπως και αν εφαρμοστούν.

 

Οι άνθρωποι με υπερφυσικές ικανότητες οπουδήποτε βλέπουν μαύρο τσι θεωρούν ότι αυτό εκεί είναι παθογόνο τσι. Αυτό που βλέπει ένας γιατρός της κινέζικης ιατρικής σε εκείνο το μέρος είναι πως τα ενεργειακά κανάλια είναι μπλοκαρισμένα, αφού το τσι και το αίμα δεν κυκλοφορούν και τα κανάλια της ενέργειας είναι φραγμένα. Αυτό που βλέπει ένας γιατρός της δυτικής ιατρικής είναι πως σε εκείνο το μέρος μπορεί να παρουσιάζεται σύμπτωμα έλκους, όγκου, οστεοφύτωσης, φλεγμονής κ.λπ. Όταν εκδηλώνεται σ’ αυτή τη διάσταση παίρνει αυτή τη μορφή. Αφού αφαιρέσετε αυτό το ον, θα ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το σώμα σ’ αυτή τη διάσταση. Είτε είναι εξόγκωμα των οσφυϊκών σπονδυλικών δίσκων είτε οστεοφύτωση, θα δείτε ότι μόλις αφαιρέσετε αυτό το πράγμα και καθαρίσετε αυτό το πεδίο θεραπεύεται κατευθείαν. Μπορείτε να κάνετε κι άλλη ακτινογραφία και θα δείτε ότι η οστεοφύτωση έχει εξαφανιστεί. Η πρωταρχική αιτία ήταν αυτό το ον που προκαλούσε αυτή την επίδραση.

 

Ορισμένοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι αφού σας διδάξουν τη μέθοδο του γραπώματος, σε τρεις ή πέντε μέρες θα μπορείτε να θεραπεύετε ασθένειες. Δείξτε μου τη δική σας μέθοδο του γραπώματος! Τα ανθρώπινα όντα είναι τα πιο αδύναμα, ενώ αυτό το ον είναι πραγματικό θηρίο. Μπορεί να ελέγχει τον νου σας και πολύ εύκολα να σας χειρίζεται κατά βούληση. Μπορεί χωρίς δυσκολία ακόμη και τη ζωή σας να τερματίσει. Ισχυρίζεστε ότι μπορείτε να το πιάσετε. Πώς μπορείτε να το πιάσετε; Δεν μπορείτε να το φτάσετε με τα χέρια σας, τα χέρια ενός κοινού ανθρώπου. Όταν βάζετε το χέρι σας εδώ κι εκεί, αυτό σας αγνοεί και γελάει κοροϊδευτικά. Το να γραπώνετε άσκοπα, το θεωρεί πολύ αστείο. Αν όμως πραγματικά μπορέσετε να το αγγίξετε, αμέσως τα χέρια σας θα τραυματιστούν. Κι αυτή θα είναι πραγματική πληγή! Στο παρελθόν έχω δει ανθρώπους των οποίων και τα δύο χέρια φαίνονταν κανονικά υπό οποιαδήποτε εξέταση. Και τα σώματά τους και τα χέρια τους δεν ήταν άρρωστα, αλλά δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα χέρια τους, τα οποία εξακολουθούσαν να κρέμονται εκεί σαν παράλυτα. Έχω συναντήσει έναν τέτοιον ασθενή: Το σώμα του σε μια άλλη διάσταση είχε τραυματιστεί κι επομένως στην περίπτωση αυτή ήταν πραγματικά παράλυτος. Αν εκείνο το σώμα σας τραυματιστεί, δεν θα είστε παράλυτος; Ορισμένοι με ρωτούν: «Δάσκαλε, θα μπορέσω να εξασκήσω τσιγκόνγκ; Έκανα εγχείρηση στείρωσης» ή «κάτι αφαιρέθηκε από το σώμα μου». Τους λέω: «Δεν πειράζει αφού το σώμα σας στην άλλη διάσταση δεν εγχειρίστηκε και στην εξάσκηση του τσιγκόνγκ είναι εκείνο το σώμα που χρησιμοποιείται». Γι’ αυτόν τον λόγο σας λέω πως όταν προσπαθήσετε να το πιάσετε, αν δεν μπορείτε να το φτάσετε, θα σας αγνοήσει. Αν πραγματικά το αγγίξετε, πιθανόν να τραυματίσει το χέρι σας.

 

Προκειμένου να στηρίξουμε μια μεγάλης κλίμακας κρατική εκδήλωση τσιγκόνγκ, πήρα ορισμένους από τους μαθητές μου για να συμμετάσχουμε στις Εκθέσεις Υγείας της Άπω Ανατολής στο Πεκίνο. Και στις δύο Εκθέσεις ήμασταν η πιο ξεχωριστή εξάσκηση. Στην πρώτη Έκθεση το Φάλουν Ντάφα μας τιμήθηκε ως η πιο «Διαπρεπής Σχολή Τσιγκόνγκ». Στη δεύτερη έκθεση το περίπτερό μας ήταν τόσο πολύ γεμάτο με κόσμο που απλώς δεν μπορούσαμε να το χειριστούμε. Ενώ στα άλλα περίπτερα της έκθεσης δεν υπήρχαν πολλά άτομα, το δικό μας περίπτερο ήταν γεμάτο κόσμο. Υπήρχαν τρεις ουρές αναμονής. Στην πρώτη ουρά ήταν αυτοί που είχαν γραφτεί νωρίς το πρωί για την πρωινή θεραπεία, στη δεύτερη ουρά περίμεναν αυτοί που ήθελαν να εγγραφούν στην απογευματινή θεραπεία και στην τρίτη ουρά περίμεναν για το αυτόγραφό μου. Εμείς δεν θεραπεύουμε αρρώστιες. Γιατί το κάναμε; Το κάναμε για να υποστηρίξουμε μια σημαντική μεγάλης κλίμακας κρατική εκδήλωση του τσιγκόνγκ και για να συνεισφέρουμε σ’ αυτόν τον σκοπό. Έτσι λάβαμε μέρος σ’ αυτό.

 

Κατένειμα το γκονγκ μου στους μαθητές που ήταν μαζί μου. Ο καθένας τους έλαβε από ένα μέρος το οποίο ήταν συστάδες ενέργειας που περιείχαν περισσότερες από εκατό υπερφυσικές ικανότητες. Σφράγισα τα χέρια τους με γκονγκ, αλλά ακόμα κι έτσι ορισμένων τα χέρια δέχτηκαν δαγκώματα σε σημείο που προκλήθηκαν φουσκάλες και αιμορραγία. Κι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αυτά τα όντα ήταν πραγματικά θηριώδη. Νομίζετε ότι θα τολμούσατε να τα αγγίξετε με ενός κοινού ανθρώπου τα χέρια; Εκτός αυτού δεν μπορείτε να τα φτάσετε. Δεν γίνεται χωρίς τις συγκεκριμένες υπερφυσικές ικανότητες. Κι αυτό επειδή σε άλλη διάσταση γνωρίζουν τι θέλετε να κάνετε αμέσως μόλις το σκεφτείτε. Καθώς προσπαθείτε να τα αρπάξετε, αυτά έχουν ήδη δραπετεύσει. Μόλις ο ασθενής βγαίνει από την πόρτα, αμέσως θα γυρίσουν πάλι εκεί και η αρρώστια θα επανεμφανιστεί. Για να το καθυποτάξετε, χρειάζεστε μια τέτοια υπερφυσική ικανότητα με την οποία, όταν εκτείνετε το χέρι σας, «Μπαμ!» το καρφώνει εκεί. Αφού καρφωθεί εκεί, έχουμε μια άλλη υπερφυσική ικανότητα που κάποτε ονομαζόταν η Μεγάλη Μέθοδος Σύλληψης της Ψυχής και αυτή η υπερφυσική ικανότητα είναι ακόμα πιο ισχυρή. Μπορεί να πάρει το Αρχέγονο Πνεύμα κάποιου και στη στιγμή αυτό το άτομο ακινητοποιείται. Αυτή η υπερφυσική ικανότητα έχει συγκεκριμένο σκοπό και όταν αρπάζουμε στοχεύουμε ακριβώς σ’ αυτά τα πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι, ενώ ο Σαν Γουκόνγκ[111] θεωρούνταν τεράστιος, ο Ταθαγκάτα μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την κούπα που κρατούσε στο χέρι του, για να μετατρέψει τον Σαν Γουκόνγκ σε ένα μικροσκοπικό πράγμα σκεπάζοντάς τον μ’ αυτήν. Αυτή η υπερφυσική ικανότητα μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Άσχετα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό το ον, πιάνεται στο χέρι και αμέσως γίνεται πολύ μικροσκοπικό.

 

Εκτός αυτού δεν επιτρέπεται να μπήξετε το χέρι σας μέσα στο φυσικό σώμα ενός ασθενή για να το πιάσετε και να το αφαιρέσετε. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία αυτό θα διατάραζε τη σκέψη των ανθρώπων και είναι απόλυτα απαγορευμένο. Δεν μπορείτε να το κάνετε έτσι, ακόμα και αν έχετε την ικανότητα. Το χέρι με το οποίο κάποιος μπαίνει είναι το χέρι του σε άλλη διάσταση. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει καρδιακή πάθηση. Όταν κινείτε το χέρι σας προς την καρδιά, για να αρπάξετε αυτό το ον, το χέρι σας στην άλλη διάσταση μπαίνει μέσα στο σώμα και το αρπάζει αμέσως. Τότε το εξωτερικό σας χέρι το αρπάζει και μετά και τα δυο χέρια μαζί το περιβάλλουν και το αρπάζουν. Είναι πολύ άγριο. Μερικές φορές κινείται μέσα στα χέρια σας προσπαθώντας να τα τρυπήσει και μερικές φορές δαγκώνει και ουρλιάζει. Αν και μέσα στα χέρια σας φαίνεται ότι είναι μικρό, αν το αφήσετε από τα χέρια σας θα γίνει πολύ μεγάλο. Αυτό δεν είναι κάτι που ο οποιοσδήποτε μπορεί να αγγίξει. Χωρίς αυτή την υπερφυσική ικανότητα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είναι εντελώς διαφορετικό απ’ αυτό που φαντάζονται οι απλοί άνθρωποι.

 

Φυσικά η ύπαρξη αυτής της μορφής της θεραπείας του τσιγκόνγκ μπορεί να επιτραπεί στο μέλλον, αφού υπήρχε και στο παρελθόν. Αλλά πρέπει να ισχύει μία προϋπόθεση: Αυτό το άτομο πρέπει να είναι ασκούμενος. Στην πορεία της άσκησης καλλιέργειάς του μπορεί από συμπόνια να κάνει κάτι τέτοιο για λίγους καλούς ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώς το κάρμα τους, αφού δεν έχει επαρκή δύναμη αρετής. Έτσι η συγκεκριμένη αρρώστια θεραπεύτηκε, αλλά η δοκιμασία είναι ακόμα εκεί. Ένας κοινός δάσκαλος του τσιγκόνγκ δεν είναι κάποιος που έχει επιτύχει το Τάο στην άσκηση καλλιέργειας. Μπορεί μόνο να αναβάλλει τις αρρώστιες ή ενδεχομένως να τις μεταμορφώσει. Μπορεί να τις μεταμορφώσει σε κάποια άλλη κακοτυχία, όμως ακόμα και αυτός ο ίδιος μπορεί να μη γνωρίζει αυτή τη διαδικασία αναβολής. Αν η μέθοδός του καλλιεργεί τη Βοηθητική Συνείδηση, τότε αυτό πραγματοποιείται από τη Βοηθητική Συνείδηση. Οι ασκούμενοι σε ορισμένες μεθόδους μπορεί να είναι πολύ διάσημοι. Πολλοί πασίγνωστοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν έχουν γκονγκ, επειδή το γκονγκ τους μεγαλώνει στο σώμα της Βοηθητικής Συνείδησης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ορισμένα άτομα επιτρέπεται να κάνουν τέτοια πράγματα κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειάς τους, επειδή εξακολουθούν να παραμένουν σ’ αυτό το επίπεδο. Εξασκούν για πάνω από μια δεκαετία ή για μερικές δεκαετίες και ακόμα δεν μπορούν να προχωρήσουν πέρα απ’ αυτό το επίπεδο. Έτσι καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους διαρκώς βλέπουν ασθενείς. Επειδή μένουν σ’ αυτό το επίπεδο, τους επιτρέπεται να το κάνουν αυτό. Οι μαθητές του Φάλουν Ντάφα απαγορεύεται εντελώς να θεραπεύουν ασθενείς. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο σε έναν ασθενή. Αν ο ασθενής μπορεί να το δεχτεί, μπορεί να θεραπεύσει την αρρώστιά του. Αλλά τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με το πόσο κάρμα έχει ο καθένας.

Νοσοκομειακή Θεραπεία και Θεραπεία με Τσιγκόνγκ

Ας μιλήσουμε για τη σχέση μεταξύ της νοσοκομειακής θεραπείας και της θεραπείας με τσιγκόνγκ. Ορισμένοι γιατροί της Δυτικής ιατρικής δεν αναγνωρίζουν το τσιγκόνγκ και θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι έτσι. Η άποψή τους είναι ότι: «Αν το τσιγκόνγκ μπορεί να θεραπεύει τις αρρώστιες, τότε τι χρειαζόμαστε τα νοσοκομεία; Αφού το τσιγκόνγκ μπορεί να γιατρεύει αρρώστιες με γυμνά χέρια και χωρίς ενέσεις, φάρμακα ή νοσοκομειακή περίθαλψη, εμπρός αντικαταστήστε τα νοσοκομεία μας. Δεν θα ήταν ωραία αν μπορούσατε να αντικαταστήσετε τα νοσοκομεία μας;». Αυτές οι απόψεις δεν είναι ούτε λογικές, ούτε δικαιολογημένες. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν το τσιγκόνγκ. Στην πραγματικότητα οι θεραπείες με τσιγκόνγκ δεν μπορούν να έχουν κοινά γνωρίσματα με τις θεραπείες των κοινών ανθρώπων, αφού δεν είναι μια εξειδίκευση των κοινών ανθρώπων. Είναι κάτι υπερφυσικό. Επομένως πώς μπορεί κάτι υπερφυσικό όπως αυτό να επιτραπεί να διαταράξει την κοινή κοινωνία σε μεγάλη κλίμακα; Ένας Φο είναι αρκετά ικανός, ώστε μ’ ένα νεύμα του χεριού του να μπορεί να εξαλείψει τις αρρώστιες όλης της ανθρωπότητας. Γιατί δεν το κάνει; Εκτός αυτού υπάρχουν τόσοι πολλοί Φο. Γιατί δεν δείχνουν την ευσπλαχνία τους θεραπεύοντας την αρρώστιά σας; Είναι επειδή η κοινή ανθρώπινη κοινωνία έτσι πρέπει να είναι. Η γέννηση, το γήρας, η αρρώστια και ο θάνατος είναι ακριβώς τέτοιες καταστάσεις. Όλα έχουν καρμικούς λόγους και είναι καρμική ανταπόδοση. Αν έχετε χρέος, πρέπει να το ξεπληρώσετε.

 

Αν θεραπεύσετε κάποιον, θα είναι το ίδιο με το να παραβιάζετε αυτή την αρχή, αφού επιτρέπετε στους ανθρώπους να πράττουν αδικίες και να μην πληρώνουν γι’ αυτές. Πώς μπορεί αυτό να είναι δυνατόν; Εφόσον ασκείτε καλλιέργεια και δεν έχετε αυτή τη σπουδαία ικανότητα να λύσετε ολοκληρωτικά αυτό το πρόβλημα, τότε επιτρέπεται να θεραπεύσετε κάποιον ασθενή από συμπόνια. Επιτρέπεται να το κάνετε, επειδή η συμπόνια σας έχει αναδυθεί. Αν όμως μπορούσατε πραγματικά να λύσετε ένα τέτοιου είδους πρόβλημα και να το κάνετε σε μεγάλη κλίμακα, αυτό δεν θα επιτρεπόταν. Σ’ αυτή την περίπτωση θα προκαλούσατε μεγάλη ζημιά στην τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας, και αυτό δεν επιτρέπεται. Γι’ αυτό και η αντικατάσταση των νοσοκομείων των καθημερινών ανθρώπων με το τσιγκόνγκ δεν πρόκειται καθόλου να λειτουργήσει. Το τσιγκόνγκ είναι υπερφυσικός Φα.

 

Αν πηγαίνατε και ιδρύατε νοσοκομεία τσιγκόνγκ παντού στην Κίνα –ας πούμε ότι επιτρεπόταν– και όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ ήταν εκεί να θεραπεύσουν, πώς νομίζετε ότι θα ήταν τα πράγματα; Αυτό δεν επιτρέπεται, διότι όλοι διατηρούν την τάξη της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Αν δημιουργηθούν νοσοκομεία τσιγκόνγκ, κλινικές τσιγκόνγκ, κέντρα υγείας τσιγκόνγκ και θεραπευτικά θέρετρα τσιγκόνγκ, –με το που γίνουν αυτά– αμέσως οι θεραπευτικές ικανότητες των δασκάλων του τσιγκόνγκ θα πέσουν κατακόρυφα και τα αποτελέσματα των θεραπειών δεν θα είναι καλά. Γιατί έτσι; Διότι, αφού αυτό που κάνουν το κάνουν ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους, θα πρέπει ο Φα τους να είναι τόσο υψηλός όσο και των καθημερινών ανθρώπων. Θα πρέπει να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με την κατάσταση των καθημερινών ανθρώπων και η αποτελεσματικότητα των θεραπειών τους θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνη των νοσοκομείων. Έτσι οι θεραπείες τους δεν θα λειτουργούν καλά και θα χρειάζονται μια σειρά από –όπως τις αποκαλούν– «θεραπευτικές συνεδρίες», για να θεραπεύσουν μια αρρώστια. Συνήθως έτσι είναι.

 

Με ή χωρίς νοσοκομεία τσιγκόνγκ κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το τσιγκόνγκ μπορεί να θεραπεύσει αρρώστιες. Το τσιγκόνγκ παραμένει λαοφιλές για πάρα πολύ καιρό. Πολλοί άνθρωποι έχουν πραγματικά πετύχει τον σκοπό της θεραπείας των ασθενειών τους και της διατήρησης μιας καλής υγείας μέσω της εξάσκησης. Είτε η ασθένεια μετατέθηκε χρονικά είτε εξαλείφθηκε από δάσκαλο του τσιγκόνγκ ή, όπως και να θεραπεύτηκε, η ασθένεια δεν είναι πλέον εκεί. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το τσιγκόνγκ μπορεί να θεραπεύσει ασθένειες. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που επισκέπτονται δασκάλους του τσιγκόνγκ έχουν είτε άγνωστες είτε πολύ σοβαρές και πολύπλοκες αρρώστιες που δεν μπορούν να θεραπευτούν σε νοσοκομείο. Πήγαν σε δάσκαλο του τσιγκόνγκ να δοκιμάσουν την τύχη τους και τελικά οι αρρώστιες τους θεραπεύτηκαν. Αυτοί που μπορούν να γιατρευτούν στο νοσοκομείο δεν επισκέπτονται δασκάλους του τσιγκόνγκ. Ειδικά στην αρχή όλος ο κόσμος έτσι σκεφτόταν. Επομένως το τσιγκόνγκ μπορεί να θεραπεύσει αρρώστιες, μόνο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως τα άλλα πράγματα που γίνονται στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Παρέμβαση σε μεγάλη κλίμακα δεν επιτρέπεται καθόλου, επιτρέπεται όμως να γίνει αν είναι σε μικρή κλίμακα ή αν είναι εξάσκηση που δεν ασκεί επιρροή και είναι διακριτική. Αλλά δεν πρόκειται να θεραπεύσει την αρρώστια ολοκληρωτικά. Αυτό είναι σίγουρο. Ο καλύτερος τρόπος για έναν άνθρωπο να θεραπεύσει την αρρώστιά του είναι να εξασκεί ο ίδιος τσιγκόνγκ.

 

Επίσης υπάρχουν ορισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που ισχυρίζονται ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να θεραπεύσουν αρρώστιες και ότι η αποτελεσματικότητα των θεραπειών των νοσοκομείων δεν είναι καλή. Εμείς τι λέμε γι’ αυτό; Φυσικά υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό. Κατά τη γνώμη μου ο κύριος λόγος είναι ότι τα ανθρώπινα ηθικά πρότυπα έχουν ξεπέσει και αυτό έχει οδηγήσει σε ένα σύνολο από παράξενες αρρώστιες που τα νοσοκομεία δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Τα φάρμακα επίσης δεν είναι αποτελεσματικά και υπάρχουν και πολλά ψευτο-φάρμακα. Όλα αυτά υπάρχουν λόγω της έκτασης της διαφθοράς της ανθρώπινης κοινωνίας. Όμως κανείς δεν πρέπει να κατηγορεί άλλους γι’ αυτό, αφού όλοι έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά. Ως αποτέλεσμα όλοι θα συναντήσουν δοκιμασίες στην άσκηση καλλιέργειας.

 

Ορισμένες αρρώστιες δεν μπορούν να εντοπιστούν στο νοσοκομείο, ακόμη και αν το άτομο είναι αληθινά άρρωστο. Σε ορισμένα άτομα διαγνώστηκαν αρρώστιες που δεν έχουν ονόματα, αφού δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Τα νοσοκομεία τις αποκαλούν «σύγχρονες αρρώστιες». Μπορούν τα νοσοκομεία να γιατρέψουν αρρώστιες; Και βέβαια μπορούν. Αν τα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να γιατρέψουν αρρώστιες, τότε γιατί ο κόσμος τα εμπιστεύεται και πηγαίνει εκεί για θεραπεία; Τα νοσοκομεία ακόμα μπορούν να θεραπεύουν αρρώστιες, αλλά οι τρόποι της θεραπείας ανήκουν στο επίπεδο των καθημερινών ανθρώπων, ενώ οι αρρώστιες είναι υπερφυσικές. Ορισμένες αρρώστιες είναι αρκετά σοβαρές και γι’ αυτόν τον λόγο, όταν κάποιος έχει μια τέτοια αρρώστια, τα νοσοκομεία απαιτούν έγκαιρη αντιμετώπιση. Αν η αρρώστια προχωρήσει πολύ, τα νοσοκομεία θα είναι ανίκανα να βοηθήσουν, αφού οι μεγάλες δόσεις φαρμάκων μπορεί και να δηλητηριάσουν έναν άνθρωπο. Οι σημερινές ιατρικές θεραπείες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την επιστήμη και την τεχνολογία μας. Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους καθημερινούς ανθρώπους. Επομένως έχουν μόνο τόση θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι οι συνηθισμένες θεραπείες του τσιγκόνγκ και των νοσοκομείων μόνο αναβάλλουν –ενδεχομένως στο υπόλοιπο μισό της ζωής ή και αργότερα– εκείνες τις δοκιμασίες που είναι και η βασική αιτία της αρρώστιας. Το κάρμα καθόλου δεν αφαιρείται.

 

Ας μιλήσουμε για την κινέζικη ιατρική. Η κινέζικη ιατρική είναι πολύ κοντά στη θεραπεία του τσιγκόνγκ. Στην αρχαία Κίνα οι υπερφυσικές ικανότητες ήταν κοινές ανάμεσα σε όλους σχεδόν τους γιατρούς της κινέζικης ιατρικής, όπως για παράδειγμα σε αυτούς τους σπουδαίους επιστήμονες της ιατρικής: Σαν Σιμιάο, Χούα Τούο, Λι Σιτζάν και Μπιέν Τσουέ[112]. Όλοι τους είχαν υπερφυσικές ικανότητες τεκμηριωμένες σε ιατρικά κείμενα. Και όμως αυτά τα εξαίρετα πράγματα συχνά κατακρίνονται. Αυτό που η κινέζικη ιατρική κληρονόμησε είναι μόνο κάποιες παραδοσιακές ιατρικές συνταγές ή την πείρα από τις έρευνες. Η αρχαία κινέζικη ιατρική ήταν πολύ προηγμένη και η έκταση της προόδου της ήταν πέρα από τη σημερινή επιστήμη της ιατρικής. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι η σύγχρονη ιατρική είναι πολύ προηγμένη με την αξονική τομογραφία, που εξετάζει το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος, ή με τα υπερηχογραφήματα, τη φωτογραφική και τις ακτινογραφίες της. Αν και μπορεί να είναι αρκετά προηγμένα τα σύγχρονα μέσα, κατά τη γνώμη μου ακόμα υστερούν σε σχέση με την αρχαία κινέζικη ιατρική.

 

Ο Χούα Τούο είδε έναν όγκο στον εγκέφαλο του Τσάο Τσάο και ήθελε να τον εγχειρήσει. Ο Τσάο Τσάο[113] νόμισε ότι ο Χούα Τούο σκόπευε να τον σκοτώσει και έτσι τον φυλάκισε. Ως αποτέλεσμα ο Χούα Τούο πέθανε στη φυλακή. Όταν η αρρώστια του Τσάο Τσάο εμφανίστηκε, θυμήθηκε τον Χούα Τούο και έψαξε γι’ αυτόν, αλλά ο Χούα Τούο ήταν ήδη νεκρός. Αργότερα ο Τσάο Τσάο πράγματι πέθανε απ’ αυτή την αρρώστια. Πώς το ήξερε ο Χούα Τούο; Το είχε δει. Αυτή είναι δική μας ανθρώπινη υπερφυσική ικανότητα και την οποία όλοι οι μεγάλοι γιατροί είχαν στο παρελθόν. Αφού ανοιχτεί το Τρίτο Μάτι ενός ανθρώπου, αυτός μπορεί από την ίδια θέση να δει και τις τέσσερις πλευρές ενός ανθρώπινου σώματος ταυτοχρόνως. Μπορεί να δει από μπροστά, το πίσω, το αριστερό και το δεξί μέρος. Μπορεί επίσης να δει τη μία στρώση μετά την άλλη ή να δει πέρα απ’ αυτή τη διάσταση τη βασική αιτία μιας αρρώστιας. Μπορούν να το κάνουν αυτό τα σύγχρονα ιατρικά μέσα; Κάθε άλλο. Θα πάρει ακόμα χίλια χρόνια! Οι αξονικές τομογραφίες, τα υπερηχογραφήματα και οι ακτινογραφίες μπορούν επίσης να εξετάσουν το εσωτερικό ενός ανθρώπινου σώματος, αλλά τα μηχανήματα είναι πολύ ογκώδη και μεγάλα, δεν είναι φορητά και δεν δουλεύουν χωρίς ηλεκτρισμό. Το Τρίτο Μάτι ωστόσο μπορεί να πάει όπου πάτε και δεν χρειάζεται παροχή ενέργειας. Πώς μπορούν να συγκριθούν;

 

Ορισμένοι μιλούν για το πόσο υπέροχη είναι η σύγχρονη ιατρική. Θα έλεγα ότι μάλλον δεν είναι έτσι, αφού τα αρχαία κινέζικα βότανα μπορούσαν όντως να θεραπεύσουν αρρώστιες αμέσως μετά τη χρήση τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν μεταδοθεί, αλλά και πολλά που ακόμη δεν έχουν χαθεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν δίδασκα αυτό το σεμινάριο στο Τσιτσιχάρ[114], είδα ένα άτομο με έναν πάγκο στην άκρη του δρόμου που έβγαζε δόντια για τον κόσμο. Κάποιος μπορούσε πολύ εύκολα να διακρίνει ότι αυτό το άτομο προερχόταν από τον νότο, αφού δεν ήταν ντυμένος σαν βορειοανατολίτης. Δεν έδιωχνε κανέναν απ’ αυτούς που έρχονταν σ’ αυτόν. Οποιοσδήποτε ερχόταν του έβγαζε το δόντι και είχε ήδη εκεί μια στοίβα από δόντια. Ο σκοπός του δεν ήταν να βγάζει δόντια, αλλά να πουλήσει το φάρμακό του. Το φάρμακο έβγαζε έναν πολύ πυκνό κίτρινο καπνό. Ενώ τραβούσε ένα δόντι, άνοιγε το μπουκαλάκι του φαρμάκου και το έβαζε πάνω στο μάγουλο του ασθενή στην περιοχή του άρρωστου δοντιού. Τότε ζητούσε από τον ασθενή να εισπνεύσει το καπνό του υγρού κίτρινου φαρμάκου που δεν καταναλωνόταν σχεδόν καθόλου. Τότε το μπουκαλάκι του φαρμάκου σφραγιζόταν, τοποθετούνταν στην άκρη και ο άνθρωπος αυτός έβγαζε ένα σπιρτόξυλο από την τσέπη του. Ενώ μιλούσε για το φάρμακό του, έσπρωχνε το άρρωστο δόντι με το σπιρτόξυλο και αυτό έβγαινε. Δεν ήταν οδυνηρό. Το δόντι είχε μόνο λίγες κηλίδες αίματος, αλλά δεν αιμορραγούσε. Σκεφτείτε το όλοι: Ένα σπιρτόξυλο μπορεί να σπάσει αν χρησιμοποιηθεί με πολλή δύναμη, αλλά το χρησιμοποιούσε για να βγάλει ένα δόντι με ελάχιστη μόνο επαφή.

 

Είπα ότι στην Κίνα υπάρχουν ακόμα ορισμένα πράγματα που μεταδίδονται ανάμεσα στους ανθρώπους και που τα μηχανήματα ακριβείας της δυτικής ιατρικής δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Ας δούμε ποιανού η θεραπεία είναι καλύτερη. Το σπιρτόξυλο εκείνου του ανθρώπου μπορεί να βγάλει ένα δόντι. Αν ένας γιατρός της δυτικής ιατρικής θέλει να βγάλει ένα δόντι, πρώτα κάνει ένεση με αναισθητικό στον ασθενή, τρυπώντας τον εδώ κι εκεί. Οι ενέσεις είναι αρκετά οδυνηρές και θα πρέπει να περιμένει μέχρι να επιδράσει το αναισθητικό. Κατόπιν ο γιατρός θα βγάλει το δόντι με μια μικρή πένσα. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και κόπος κι αν ο γιατρός δεν είναι προσεκτικός, η ρίζα μπορεί να κοπεί και να μείνει μέσα στο ούλο. Τότε ο γιατρός θα χρησιμοποιήσει ένα σφυράκι και ένα μικρό τρυπάνι για να τη σκαλίσει και αυτά μπορεί να κάνουν τον ασθενή να τρέμει από φόβο και άγχος. Αργότερα θα χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο ακριβείας για το τρύπημα. Ορισμένα άτομα πονούν τόσο πολύ από το τρύπημα που σχεδόν πηδούν. Αρκετό αίμα θα τρέξει από το δόντι και ο ασθενής θα φτύνει αίμα για λίγο. Ποιανού η θεραπεία θα λέγατε ότι είναι καλύτερη; Ποιανού η θεραπεία είναι πιο προηγμένη; Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την εμφάνιση των εργαλείων, αλλά και την αποτελεσματικότητα τους. Η αρχαία κινέζικη ιατρική ήταν πολύ προηγμένη και η σημερινή δυτική ιατρική δεν θα μπορέσει να την προφτάσει για πολλά χρόνια.

 

Η αρχαία κινέζικη επιστήμη διέφερε από τη σημερινή επιστήμη που έχουμε μάθει από τη Δύση. Πήρε άλλο μονοπάτι που έφερε μια διαφορετική κατάσταση. Επομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αρχαία κινέζικη επιστήμη και τεχνολογία μέσω της τωρινής μας κατανόησης των πραγμάτων. Επειδή η αρχαία κινέζικη επιστήμη επικεντρωνόταν άμεσα στο ανθρώπινο σώμα, τη ζωή και το σύμπαν και μελετούσε αυτά τα πράγματα άμεσα, ακολουθούσε μια διαφορετική προσέγγιση. Τον καιρό εκείνο, όταν οι μαθητές πήγαιναν σχολείο, εξασκούνταν καθισμένοι σε διαλογισμό και τόνιζαν την καλή στάση. Όταν σήκωναν τα πινέλα γραφής, έλεγχαν την αναπνοή και το τσι τους. Οι άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα πίστευαν στην κένωση του νου και στον έλεγχο της αναπνοής, αφού αυτή ήταν η κατάσταση σε όλη την κοινωνία.

 

Κάποιος είπε: «Θα είχαμε αυτοκίνητα και τρένα, αν ακολουθούσαμε την αρχαία κινέζικη επιστήμη; Θα είχαμε τον σημερινό μοντερνισμό;». Θα έλεγα ότι δεν μπορείτε να κατανοήσετε μια άλλη κατάσταση από τη σκοπιά αυτού του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να γίνει επανάσταση στον τρόπο σκέψης σας. Χωρίς τηλεοράσεις ο κόσμος θα τις είχε στο μέτωπο και θα μπορούσαν να δουν ότι ήθελαν. Επίσης θα είχε και υπερφυσικές ικανότητες. Χωρίς τρένα και αεροπλάνα οι άνθρωποι θα μπορούσαν από εκεί που κάθονταν να μετεωρίζονται στον αέρα – δεν θα υπήρχε καν ανάγκη για ανελκυστήρες. Αυτό θα προκαλούσε διαφορετική κατάσταση στην κοινωνική εξέλιξη και δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη περιορισμένη σ’ αυτή τη δομή. Οι ιπτάμενοι δίσκοι των εξωγήινων όντων μπορούν να ταξιδεύουν πέρα δώθε με αφάνταστη ταχύτητα και να γίνονται μεγάλοι ή μικροί. Έχουν πάρει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο εξέλιξης, που είναι μια άλλη επιστημονική προσέγγιση.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΟΓΔΟΗ

Μπιγκού[115]

Ορισμένα άτομα ανακίνησαν το ζήτημα του μπιγκού. Το μπιγκού πραγματικά υπάρχει, όχι μόνο στην κοινότητα των καλλιεργητών, αλλά και ανάμεσα σε αρκετά άτομα σε ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία μας. Ορισμένοι άνθρωποι δεν τρώνε ή δεν πίνουν για αρκετά χρόνια ή και για πάνω από μια δεκαετία, όμως ζουν πολύ καλά. Μερικοί μιλούν για το μπιγκού σαν ένδειξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου, ενώ άλλοι το παίρνουν σαν γνώρισμα σωματικού εξαγνισμού. Υπάρχουν επίσης και ορισμένοι που το θεωρούν μέθοδο καλλιέργειας υψηλού επιπέδου.

 

Στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω. Τότε τι είναι; Το μπιγκού στην πραγματικότητα αναφέρεται σε μια ιδιόμορφη μέθοδο καλλιέργειας κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιείται; Στην αρχαία Κίνα και ειδικότερα πριν καθιερωθούν οι θρησκείες, πολλοί ασκούμενοι χρησιμοποιούσαν μια μορφή κρυφής ή μοναχικής καλλιέργειας – πήγαιναν σε απόμακρα βουνά ή σε σπηλιές μακριά από τους ανθρώπους. Με το που επέλεγαν να καλλιεργηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, αμέσως ανέκυπτε το ζήτημα της προμήθειας φαγητού. Αν δεν χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του μπιγκού, δεν θα μπορούσαν καθόλου να ασκήσουν καλλιέργεια και θα πέθαιναν εκεί από πείνα κι από δίψα. Όταν πήγα από το Τσονγκτσίνγκ[116] στο Γούχαν για να διδάξω τον Φα, πήρα ένα καράβι που κατευθυνόταν ανατολικά κατά μήκος του Ποταμού Γιανγκτζί. Και στις δύο πλευρές των Τριών Φαραγγιών επάνω στα μισά των βουνών είδα μερικές σπηλιές. Σε πολλά πασίγνωστα βουνά υπάρχουν επίσης τέτοιες σπηλιές. Στο παρελθόν, αφού ο ασκούμενος σκαρφάλωνε ως τη σπηλιά με τη βοήθεια ενός σκοινιού, έκοβε το σκοινί, προκειμένου να ασκήσει καλλιέργεια μέσα στη σπηλιά. Αν δεν κατάφερνε να επιτύχει στην καλλιέργεια, πέθαινε εκεί μέσα. Δεν υπήρχε ούτε φαγητό ούτε νερό και ήταν κάτω απ’ αυτές τις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες που κατέφευγε σ’ αυτή την συγκεκριμένη μέθοδο καλλιέργειας.

 

Πολλές μέθοδοι εξάσκησης έχουν μεταδώσει αυτόν τον τρόπο κι έτσι περιλαμβάνουν και το μπιγκού. Πολλές όμως μέθοδοι εξάσκησης δεν περιλαμβάνουν το μπιγκού. Σήμερα η πλειονότητα των μεθόδων που έχουν μεταδοθεί στην κοινωνία δεν περιλαμβάνουν το μπιγκού. Έχουμε πει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι προσηλωμένος σε έναν μόνο τρόπο εξάσκησης. Δεν μπορείτε έτσι απλά να πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να νομίσετε ότι το μπιγκού είναι καλό και να το επιδιώξετε. Γιατί το θέλετε; Ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι καλό, είναι περίεργοι πάνω σ’ αυτό ή ίσως να νομίζουν ότι οι ικανότητές τους είναι αρκετά καλές, για να τις επιδείξουν. Υπάρχουν άτομα με παντός είδους νοοτροπίες. Ακόμα κι αν κάποιος χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο στην καλλιέργειά του, θα πρέπει να ξοδεύει τη δική του ενέργεια για να συντηρεί αυτό το φυσικό σώμα. Συνεπώς δεν αξίζει τον κόπο. Είναι γνωστό ότι ειδικά μετά την ίδρυση των θρησκειών για κάποιον που καθόταν σε διαλογισμό ή σε μοναχική καλλιέργεια σε ναό υπήρχαν άνθρωποι που τον προμήθευαν με νερό και φαγητό. Οπότε δεν τον απασχολούσαν αυτά τα πράγματα. Και ιδιαίτερα για τους ασκούμενούς μας που ασκούν καλλιέργεια μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καθόλου αυτή τη μέθοδο. Εκτός αυτού, εάν δεν είναι μέρος της σχολής εξάσκησής σας, δεν πρέπει έτσι επιπόλαια να κάνετε κάτι κατά βούληση. Ωστόσο, αν πράγματι θέλετε να εξασκήσετε μπιγκού, κάντε το. Από ό,τι γνωρίζω, συνήθως όταν ένας δάσκαλος διδάσκει έναν τρόπο άσκησης υψηλού επιπέδου και καθοδηγεί γνήσια τον μαθητή του, το μπιγκού μπορεί να συμβεί, αν αυτός ο τρόπος άσκησης περιέχει το μπιγκού. Ωστόσο δεν μπορεί να το εφαρμόσει στο κοινό σε μεγάλη κλίμακα. Συνήθως παίρνει έναν μαθητή για να το εξασκήσει κρυφά ή από μόνος του.

 

Σήμερα υπάρχουν ακόμα και δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που διδάσκουν σε ανθρώπους το μπιγκού. Ασκούν αληθινά μπιγκού; Στην πραγματικότητα όχι. Ποιος πέτυχε μ’ αυτό; Έχω δει πολλά άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο και η ζωή πολλών ανθρώπων να βρίσκεται σε κίνδυνο. Τότε γιατί συνέβη αυτό; Δεν υπάρχει το μπιγκού; Ναι, υπάρχει. Ωστόσο υπάρχει και μια λεπτομέρεια: Κανείς δεν επιτρέπεται έτσι επιπόλαια να υποσκάπτει την κατάσταση της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας μας – δεν επιτρέπεται να διαταραχτεί. Για να μην αναφέρουμε το πόσα άτομα σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα χρειαζόταν να φάνε και να πιούνε, θα έλεγα ότι αν οι άνθρωποι στις περιοχές της Τσανγκτσούν δεν είχαν ανάγκη να φάνε ή να πιούνε – αυτό θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα! Δεν θα χρειαζόταν να μας απασχολεί πια το μαγείρεμα. Οι αγρότες που ιδρώνουν τόσο πολύ στα αγροκτήματα δεν θα το έκαναν πια, αφού κανείς πλέον δεν θα χρειαζόταν να φάει. Αυτό πράγματι θα έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα, αφού οι άνθρωποι θα δούλευαν χωρίς να χρειάζεται να τρώνε. Πώς θα μπορούσε να επιτραπεί αυτό; Θα ήταν αυτό ανθρώπινη κοινωνία; Είναι απολύτως απαγορευμένο, αφού τέτοιας μεγάλης έκτασης παρέμβαση στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία δεν επιτρέπεται.

 

Όταν ορισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ διδάσκουν το μπιγκού, πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν. Μερικοί άνθρωποι είναι προσκολλημένοι στην αναζήτηση του μπιγκού, ωστόσο μαζί μ’ αυτή την προσκόλληση έχουν πλήθος από προσκολλήσεις των καθημερινών ανθρώπων που δεν έχουν εγκαταλείψει. Όταν δουν κάποιο νόστιμο φαγητό, θα τους τρέξουν τα σάλια. Μόλις τους κατακλύσει αυτή η επιθυμία, δεν θα μπορούν να την ελέγξουν και θα λαχταρούν να φάνε το φαγητό. Έτσι όταν τους έρθει η όρεξη, αν δεν το φάνε, θα νιώθουν πεινασμένοι. Αν όμως το φάνε θα κάνουν εμετό. Επειδή δεν θα μπορούν να φάνε, θα φοβηθούν και θα πανικοβληθούν πολύ. Πολλά άτομα καταλήγουν στο νοσοκομείο και πραγματικά πολλών ανθρώπων η ζωή μπαίνει σε κίνδυνο. Υπάρχει κόσμος που με βρίσκει και μου ζητά να τακτοποιήσω τέτοιες μπερδεμένες υποθέσεις και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Απλά ορισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ ενεργούν απερίσκεπτα – ποιος θα ήταν διατεθειμένος να τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα γι’ αυτούς;

 

Εκτός αυτού, αν συναντήσετε προβλήματα με το μπιγκού, δεν θα προέρχονται από τη δική σας επιδίωξη; Έχουμε πει ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν είναι κάποιο είδος «κατάστασης υψηλού επιπέδου» ούτε κάποιο είδος «ξεχωριστού γνωρίσματος». Είναι απλά μια μέθοδος άσκησης καλλιέργειας που χρησιμοποιείται κάτω από ειδικές συνθήκες. Επομένως δεν μπορεί να διαδοθεί ευρέως. Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν το μπιγκού και το κατατάσσουν ακόμα ως μπιγκού και ημι-μπιγκού και το ταξινομούν σε διαφορετικά επίπεδα. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι πίνουν μόνο νερό, ενώ άλλοι λένε ότι τρώνε μόνο φρούτα. Όλα αυτά είναι ψεύτικα μπιγκού και με το πέρασμα του χρόνου αναπόφευκτα θα αποτύχουν. Ένας γνήσιος ασκούμενος θα πάει να μείνει σε μια σπηλιά χωρίς να πίνει ή να τρώει οτιδήποτε. Αυτό είναι το αληθινό μπιγκού.

Κλέβοντας Τσι

Όταν αναφέρεται η «κλοπή του τσι», τα πρόσωπα ορισμένων ανθρώπων ασπρίζουν από τρόμο και φοβούνται να εξασκήσουν τσιγκόνγκ. Λόγω των συζητήσεων στην κοινότητα των καλλιεργητών για φαινόμενα όπως «παραφροσύνη καλλιέργειας», «κλοπή του τσι» κ.ά., πολλοί άνθρωποι φοβούνται πολύ να εξασκήσουν ή να πλησιάσουν το τσιγκόνγκ. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι απόψεις, ίσως περισσότερα άτομα να εξασκούσαν τσιγκόνγκ. Όμως υπάρχουν δάσκαλοι του τσιγκόνγκ με φτωχό σίνσινγκ που διδάσκουν ειδικά τέτοια πράγματα. Αυτό κάνει την κοινότητα των καλλιεργητών πολύ χαοτική. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο οι άνθρωποι το περιγράφουν. Έχουμε πει ότι το τσι είναι απλά και μόνο τσι, ακόμη και αν το αποκαλείτε «μίγμα πρωτεύοντος τσι» ή αυτό ή εκείνο το τσι. Όσο το σώμα ενός ανθρώπου έχει τσι, αυτός βρίσκεται στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας και ακόμα δεν είναι ασκούμενος. Όσο έχει τσι, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει καθαριστεί το σώμα του και επομένως έχει ακόμα παθογόνο τσι. Αυτό είναι δεδομένο. Το άτομο που κλέβει τσι βρίσκεται κι αυτό στο επίπεδο του τσι. Ποιος από τους ασκούμενούς μας θα ήθελε αυτό το ακάθαρτο τσι; Το τσι στο σώμα ενός μη ασκούμενου είναι βρώμικο και μπορεί να γίνει πιο φωτεινό μέσω της εξάσκησης τσιγκόνγκ. Έτσι στα μέρη όπου υπάρχουν αρρώστιες, θα εμφανίζονται συστάδες από μαύρη ύλη πολύ μεγάλης πυκνότητας. Όσο συνεχίζει την εξάσκηση, εάν πραγματικά θεραπεύει τις αρρώστιές του και γίνεται υγιής, το τσι του βαθμιαία θα γίνεται κιτρινωπό. Εξακολουθώντας να εξασκεί κι άλλο, θα φτάσει στο σημείο όπου οι αρρώστιες του θα έχουν πραγματικά θεραπευτεί και το τσι του θα πάψει να υπάρχει. Τότε θα έχει εισέλθει στην κατάσταση του Γαλακτώδους Λευκού Σώματος.

 

Δηλαδή για να το πούμε απλά, όποιος έχει τσι έχει ακόμα αρρώστιες. Είμαστε ασκούμενοι. Για ποιο λόγο να θέλουμε το τσι; Να το κάνουμε τι; Τα σώματά μας χρειάζεται να καθαριστούν. Γιατί θα έπρεπε να χρειαζόμαστε αυτό το ακάθαρτο τσι; Σίγουρα δεν το θέλουμε. Αυτοί που θέλουν τσι βρίσκονται ακόμα στο επίπεδο του τσι. Επειδή βρίσκονται σ’ αυτό το επίπεδο, δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό τσι από το κακό τσι, εφόσον δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Και όσο για το γνήσιο τσι στο νταντιέν του σώματός σας, δεν μπορούν καν να το αγγίξουν, αφού μόνο κάποιος με υψηλού επιπέδου ικανότητες θα μπορούσε να αγγίξει αυτό το αρχέγονο τσι. Όσο για το ακάθαρτο τσι στο σώμα σας, ας το κλέψει – σιγά το πράγμα. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, αν θέλω να γεμίσω τον εαυτό μου με τσι, με μια μόνο σκέψη η κοιλιά μου αμέσως θα γεμίσει μ’ αυτό.

 

Η Σχολή του Τάο διδάσκει την άσκηση της όρθιας στάσης του Τιενζί Τζουάνγκ[117], ενώ η Σχολή του Φο διδάσκει την εισροή τσι από την κορυφή του κεφαλιού. Υπάρχει τόσο τσι στο σύμπαν που μπορείτε να γεμίζετε τον εαυτό σας καθημερινά. Με ανοιχτά τα σημεία λαογκόνγκ στα κέντρα των παλαμών και μπαϊχουέι[118] στην κορυφή του κεφαλιού μπορείτε, ενώ επικεντρώνεστε στο νταντιέν, να γεμίσετε τσι τον εαυτό σας με τα χέρια σας. Σε πολύ λίγο θα έχετε γεμίσει. Όσο και αν γεμίσετε με τσι τι να το κάνετε; Όταν μερικοί εξασκήσουν πολύ τσι, τα δάκτυλα και τα σώματά τους θα τα νιώθουν πρησμένα. Όταν οι άλλοι πλησιάζουν έναν τέτοιο άνθρωπο, νιώθουν ένα πεδίο γύρω του: «Πω πω, έχεις εξασκηθεί πολύ καλά!». Θα έλεγα ότι δεν είναι τίποτα. Πού είναι το γκονγκ σας; Ακόμα είναι εξάσκηση του τσι. Όσο τσι και αν έχει κάποιος, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γκονγκ. Ο σκοπός της εξάσκησης του τσι είναι η αντικατάσταση του τσι εσωτερικά του σώματος με καλό τσι που βρίσκεται εξωτερικά του σώματος και για να καθαριστεί το σώμα. Για ποιο λόγο κάποιος συλλέγει τσι; Σ’ αυτό το επίπεδο, χωρίς καμιά θεμελιώδη αλλαγή, το τσι δεν είναι γκονγκ. Άσχετα από το πόσο τσι έχετε κλέψει, δεν είστε τίποτα άλλο πάρα μια μεγάλη σακούλα με τσι. Σε τι ωφελεί αυτό; Δεν έχει μεταμορφωθεί σε ύλη υψηλής ενέργειας. Επομένως τι φοβάστε; Αφήστε τους να κλέψουν το τσι αν πραγματικά το θέλουν.

 

Σκεφτείτε το όλοι: Αν το σώμα σας έχει τσι, έχει αρρώστιες. Τότε, όταν αυτό το άτομο κλέψει το τσι σας, δεν κλέβει μαζί και το παθογόνο σας τσι; Δεν μπορεί να διακρίνει καθόλου αυτά τα πράγματα, αφού αυτοί που θέλουν τσι βρίσκονται στο επίπεδο του τσι και δεν έχουν καθόλου την ικανότητα να το κάνουν αυτό. Αυτοί που έχουν γκονγκ δεν θέλουν τσι. Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν το πιστεύετε, μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα. Ας πούμε ότι ένα άτομο πράγματι θέλει να κλέψει το τσι σας και εσείς στέκεστε εκεί και τον αφήνετε να το κλέψει. Την ώρα που αυτός κλέβει το τσι σας από πίσω, εσείς εστιάζετε τον νου σας στο γέμισμα του σώματός σας με τσι από το σύμπαν. Θα διαπιστώσετε πως είναι μια πολύ καλή συναλλαγή, αφού αυτός σας βοηθά να επιταχύνετε τον καθαρισμό του σώματός σας και σας βγάζει από τον κόπο να γεμίζετε και να αποβάλλετε το τσι από το σώμα σας. Εκτός αυτού, επειδή έχει κακή πρόθεση και κλέβει κάτι από κάποιον άλλο, αν και κλέβει κάτι κακό, κάνει μια πράξη που πληρώνει με ντε. Επομένως θα πρέπει να σας δώσει ντε. Έτσι σχηματίζεται ένα κύκλωμα μέσω του οποίου από τη μια παίρνει το τσι σας και από την άλλη σάς δίνει το ντε του. Το άτομο που κλέβει το τσι δεν το γνωρίζει αυτό. Αν το γνώριζε, δεν θα τολμούσε να το κάνει!

 

Αυτοί οι άνθρωποι που κλέβουν τσι έχουν αρρωστιάρικα κιτρινωπά πρόσωπα και είναι όλοι έτσι. Πολλά από τα άτομα που πηγαίνουν στα πάρκα για να εξασκήσουν τσιγκόνγκ πάνε για να θεραπεύσουν τον εαυτό τους και έχουν παντός είδους αρρώστιες. Όταν οι άλλοι για να θεραπευτούν προσπαθούν να αποβάλλουν το παθογόνο τσι, αυτό το άτομο που κλέβει το τσι δεν προσπαθεί καν να αποβάλλει τσι, αλλά αντίθετα μαζεύει παντός είδους παθογόνο τσι σε όλο του το σώμα. Ακόμα και το εσωτερικό του σώματός του γίνεται μαύρο. Αφού χάνει διαρκώς ντε, το εξωτερικό του σώματός του γίνεται και αυτό μαύρο. Έχοντας ένα μεγάλο πεδίο από κάρμα και μετά από μεγάλη απώλεια ντε, θα φτάσει να γίνει μαύρος και μέσα και έξω. Αν αυτό το άτομο που κλέβει το τσι διαπίστωνε αυτές τις αλλαγές στον εαυτό του και αντιλαμβανόταν ότι κάνοντας αυτό το ανόητο πράγμα δίνει ντε στους άλλους, δεν θα το έκανε καθόλου.

 

Ορισμένα άτομα έχουν πραγματικά μεγαλοποιήσει το τσι: «Αν βρίσκεσαι στην Αμερική, μπορείς να λάβεις το τσι που εκπέμπω» ή «Περίμενε στην άλλη πλευρά του τοίχου και θα λάβεις το τσι που εκπέμπω». Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι και μπορούν να νιώσουν το τσι όταν εκπέμπεται. Ωστόσο το τσι δεν διαδίδεται σ’ αυτή τη διάσταση. Διαδίδεται σε άλλη διάσταση, όπου δεν υπάρχει κανένας τέτοιος τοίχος. Γιατί δεν μπορείτε να νιώσετε οτιδήποτε, όταν ένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ εκπέμπει τσι σε έναν ανοιχτό χώρο; Είναι γιατί στην άλλη διάσταση υπάρχει ένα διαχωριστικό μέσο εκεί. Έτσι το τσι δεν έχει αυτή τη μεγάλη διαπεραστική δύναμη που περιγράφει ο κόσμος.

 

Αυτό που πράγματι έχει αποτέλεσμα είναι το γκονγκ. Όταν ένας ασκούμενος μπορεί να εκπέμπει γκονγκ, δεν έχει πια τσι. Αυτό που εκπέμπει είναι ύλη υψηλής ενέργειας, που με το Τρίτο Μάτι γίνεται αντιληπτή σαν μια μορφή φωτός. Όταν αυτό προβάλλεται σε κάποιον, αυτός θα νοιώσει ζέστη και μπορεί άμεσα να συγκρατήσει έναν κοινό άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να θεραπεύσει αρρώστιες ολοκληρωτικά, έχει μόνο κατασταλτική επίδραση. Προκειμένου κάποιος να θεραπεύσει αρρώστιες πραγματικά, θα πρέπει να έχει υπερφυσικές ικανότητες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη υπερφυσική ικανότητα για κάθε αρρώστια. Στο πλέον μικροσκοπικό επίπεδο κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο του γκονγκ σας έχει την ίδια μορφή με εσάς. Μπορεί να αναγνωρίζει ανθρώπους, είναι ζωντανή οντότητα με ευφυΐα και είναι ύλη υψηλής ενέργειας. Έτσι αν κάποιος πάει να το κλέψει, πώς μπορεί να μείνει μ’ αυτόν; Δεν θα μείνει εκεί και ούτε αυτός θα μπορούσε να την κρατήσει εκεί, εφόσον δεν ανήκει σ’ αυτόν. Κάθε γνήσιος ασκούμενος έχει έναν δάσκαλο που τον φροντίζει, αφού αναπτύξει γκονγκ. Αυτός ο δάσκαλος είναι εκεί πάνω και βλέπει τα όσα κάνει. Έτσι, εάν κάποιος προσπαθήσει να του πάρει τα πράγματά του, ο δάσκαλός του δεν θα το αφήσει να συμβεί.

Συλλέγοντας Τσι

Η «κλοπή του τσι» και η «συλλογή του τσι» δεν είναι ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να σας κατατοπίσουμε, τη στιγμή που σας διδάσκουμε άσκηση καλλιέργειας προς ανώτερα επίπεδα. Κάνω λόγο γι’ αυτά, διότι θέλω να αποκαταστήσω την υπόληψη της άσκησης καλλιέργειας, να κάνω μερικά καλά πράγματα και να εκθέσω αυτά τα άσχημα φαινόμενα για τα οποία κανένας δεν έχει μιλήσει στο παρελθόν. Θέλω όλοι σας να τα γνωρίζετε, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να σταματήσουν να κάνουν διαρκώς κακά πράγματα, αλλά και μερικούς που δεν ξέρουν την αλήθεια για το τσιγκόνγκ να σταματήσουν να φοβούνται συνεχώς απ’ αυτό.

 

Το σύμπαν είναι γεμάτο τσι. Μερικοί άνθρωποι μιλούν για το «επουράνιο γιανγκ» τσι και το «επίγειο γιν» τσι. Αφού κι εσείς είστε στοιχείο του σύμπαντος, εμπρός συλλέξτε τσι. Αλλά ορισμένα άτομα δεν μαζεύουν το τσι του σύμπαντος. Είναι ειδικευμένοι στο να διδάσκουν κόσμο να μαζεύει το τσι των φυτών. Εκτός αυτού το έχουν κιόλας ταξινομήσει με βάση την πείρα τους: «Το Τσι της Λεύκας είναι άσπρο ή το Τσι του Πεύκου είναι κίτρινο. Πώς και Πότε να Συγκεντρώσετε αυτό το Τσι… κ.λπ.». Κάποιος επίσης είπε: «Υπήρχε ένα δέντρο μπροστά από το σπίτι μας και πέθανε επειδή μάζεψα το τσι του». Τι είδους ικανότητα είναι αυτή; Δεν είναι κακή πράξη; Όλοι γνωρίζουν ότι όταν πραγματικά ασκούμε καλλιέργεια, αναζητούμε θετικά μηνύματα και συνταύτιση με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Δεν θα έπρεπε να εξασκείτε Σαν – καλοσύνη; Για να συνταυτιστείτε με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, το Τζεν-Σαν-Ρεν, πρέπει να ασκείτε Σαν. Αν διαρκώς κάνετε αδικίες, πώς θα αυξήσετε το γκονγκ σας; Πώς θα μπορέσετε να θεραπεύσετε τις αρρώστιες σας; Αυτό δεν είναι το αντίθετο απ’ αυτό που πρέπει να κάνουν οι ασκούμενοί μας; Και αυτό ακόμα είναι αφαίρεση ζωής και διάπραξη αδικίας! Κάποιος ίσως να πει: «Όσο πιο πολλά λες τόσο πιο αδιανόητα είναι. Μας είπες πως το να σκοτώσεις ένα ζώο είναι αφαίρεση ζωής και τώρα μας λες πως το να σκοτώσεις ένα φυτό είναι επίσης αφαίρεση ζωής». Όμως πράγματι έτσι είναι. Ο Βουδισμός μίλησε για τη σαμσάρα. Ίσως να μετενσαρκωθείτε σε φυτό κατά τη διάρκεια της σαμσάρα. Έτσι λέγεται στον Βουδισμό. Εμείς εδώ δεν το θέτουμε έτσι, αλλά λέμε σ’ όλους ότι και τα δέντρα είναι κι αυτά ζωές. Και όχι μόνο έχουν ζωή, αλλά έχουν και νοητική δραστηριότητα πολύ υψηλού επιπέδου.

 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα άτομο στην Αμερική που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικές μελέτες και διδάσκει άλλους πώς να χρησιμοποιούν ανιχνευτές ψεύδους. Μια μέρα τού ήρθε ξαφνικά μια ιδέα. Τοποθέτησε τα δύο άκρα του ανιχνευτή ψεύδους σε ένα φυτό γλάστρας και έπειτα έριξε νερό στις ρίζες του. Μετά απ’ αυτό είδε ότι η βελόνα του ανιχνευτή ψεύδους γρήγορα σχημάτισε μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη ήταν ίδια με αυτή που σχηματίζεται όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια σύντομη στιγμή ενθουσιασμού και χαράς. Τη στιγμή εκείνη σοκαρίστηκε. Πώς μπορεί ένα φυτό να έχει αισθήματα; Ήθελε σχεδόν να βγει στους δρόμους και να το φωνάξει: «Τα φυτά έχουν αισθήματα!». Με τον οίστρο απ’ αυτό το συμβάν συνέχισε την έρευνά του σ’ αυτόν τον τομέα και έκανε πολλά πειράματα.

 

Κάποια στιγμή έβαλε δύο φυτά μαζί και ζήτησε από έναν μαθητή του να πατήσει το ένα φυτό μέχρι θανάτου μπροστά στο άλλο φυτό. Τότε πήρε το άλλο φυτό μέσα σε ένα δωμάτιο και το συνέδεσε στον ανιχνευτή ψεύδους. Ζήτησε από πέντε μαθητές του να μπουν στο δωμάτιο με τη σειρά. Το φυτό δεν είχε καμία αντίδραση όταν οι πρώτοι τέσσερις μαθητές μπήκαν στο δωμάτιο. Όταν ο πέμπτος μαθητής, αυτός που είχε καταστρέψει το πρώτο φυτό, μπήκε στο δωμάτιο, ακόμη και πριν πλησιάσει το φυτό, η ηλεκτρονική βελόνα γρήγορα σχημάτισε μια καμπύλη που παράγεται μόνο όταν ένα άτομο φοβάται. Έμεινε κατάπληκτος! Αυτό το συμβάν υποδηλώνει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: Πάντα πιστεύαμε ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερη ζωή που έχει αισθητήριες ικανότητες, που μπορεί να ξεχωρίζει τα πράγματα και που έχει μυαλό με το οποίο μπορεί να τα αναλύει. Πώς μπορούν τα φυτά να διακρίνουν πράγματα; Αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτά έχουν αισθητήρια όργανα; Στο παρελθόν, αν κάποιος έλεγε ότι τα φυτά έχουν αισθητήρια όργανα, σκέψη, αισθήματα και ότι μπορούσαν να αναγνωρίσουν κόσμο, αυτός ο άνθρωπος θα αποκαλούνταν προληπτικός. Και δεν είναι μόνο αυτό, σε κάποια πράγματα φαίνεται πως τα φυτά σήμερα έχουν ξεπεράσει και εμάς τους ανθρώπους.

 

Μια μέρα συνέδεσε έναν ανιχνευτή ψεύδους σε ένα φυτό και αναρωτήθηκε: «Τι είδους πείραμα να κάνω; Ας κάψω τα φύλλα του να δω πώς θα αντιδράσει». Μ’ αυτή τη σκέψη, ακόμα και πριν κάψει τα φύλλα, η ηλεκτρονική βελόνα γρήγορα σχημάτισε μια καμπύλη ολόιδια με εκείνη που παράγεται μόνο όταν κάποιος φωνάζει για βοήθεια. Αυτή η υπεραισθητική ικανότητα στο παρελθόν ονομαζόταν τηλεπάθεια. Είναι μια ανεκδήλωτη ανθρώπινη λειτουργία και μια έμφυτη ικανότητα. Σήμερα όμως η ανθρώπινη φυλή έχει εκφυλιστεί. Για να ανακτήσετε αυτές τις ικανότητες, πρέπει να ασκήσετε καλλιέργεια από την αρχή και να επιστρέψετε στον αρχικό, αληθινό σας εαυτό και στην αρχική σας φύση. Ωστόσο τα φυτά τις έχουν και γνωρίζουν τι σκέφτεστε. Ακούγεται εντελώς ασύλληπτο, αλλά αυτό ήταν πραγματικό επιστημονικό πείραμα. Έχει πραγματοποιήσει διάφορα πειράματα, περιλαμβάνοντας και εξέταση της ικανότητας «Επιρροή από Μακρινή Απόσταση». Η δημοσίευση της διατριβής του προκάλεσε μεγάλη αίσθηση σε όλο τον κόσμο.

 

Βοτανολόγοι σε διάφορες χώρες –και στη δική μας χώρα– έχουν ήδη αρχίσει έρευνα σ’ αυτόν τον τομέα και αυτό δεν θεωρείται πλέον προληπτικό. Τις προάλλες είχα πει κάτι: Ότι αυτά που σήμερα η ανθρωπότητά μας έχει βιώσει, εφεύρει και ανακαλύψει φτάνουν και περισσεύουν για να αλλάξουν τα τωρινά μας διδακτικά βιβλία. Όμως οι παλιές αντιλήψεις και οι συμβατικές νοοτροπίες ασκούν ακόμα μεγάλη επιρροή κι έτσι οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να αναγνωρίσουν αυτά τα πράγματα. Κι ούτε κανένας τα οργανώνει συστηματικά.

 

Όταν ήμουν σε ένα πάρκο στα βορειοανατολικά, παρατήρησα ένα αλσύλλιο από πεύκα που είχαν πεθάνει. Κάποιοι άνθρωποι εξασκούσαν εκεί ένα –ποιος ξέρει τι– είδος τσιγκόνγκ. Κυλιόντουσαν παντού σε όλο το έδαφος και μετά συγκέντρωναν τσι από τη μια με τα πόδια τους και από την άλλη με τα χέρια τους. Λίγο αργότερα τα πεύκα εκεί κιτρίνισαν και πέθαναν. Ήταν καλή ή κακή πράξη αυτό που έκαναν; Όπως το βλέπουμε εμείς οι ασκούμενοι αυτό είναι αφαίρεση ζωής. Εσείς είστε ασκούμενος. Επομένως πρέπει να είστε καλός άνθρωπος, βαθμιαία να συνταυτιστείτε με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος και να απαλλαχτείτε απ’ αυτά τα κακά σας πράγματα. Ακόμα και από τη σκοπιά ενός καθημερινού ανθρώπου αν το δούμε, αυτό δεν ήταν καλή πράξη. Προξενούν ζημιά σε δημόσια ιδιοκτησία, καταστρέφουν τη χλωρίδα και διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία. Δεν είναι καλή πράξη από οποιαδήποτε άποψη. Το σύμπαν είναι γεμάτο τσι, πηγαίνετε και μαζέψτε όσο θέλετε. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν πολλή ενέργεια. Αφού εξασκώντας φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, μπορούν όντως με ένα νεύμα του χεριού τους να μαζέψουν το τσι των φυτών από μια μεγάλη έκταση. Εντούτοις αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από τσι – μαζέψτε όσο πιο πολύ μπορείτε – και τι μ’ αυτό; Όταν ορισμένα άτομα πάνε στο πάρκο, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Και λένε: «Δεν χρειάζεται να εξασκήσω τσιγκόνγκ. Φτάνει να μαζέψω τσι καθώς περπατώ και είμαι εντάξει. Η εξάσκησή μου τελείωσε. Φτάνει να μαζέψω τσι». Νομίζουν ότι το τσι είναι γκονγκ. Όταν οι άνθρωποι πλησιάζουν αυτό το άτομο, νιώθουν μια ψύχρα να βγαίνει από το σώμα του. Το τσι των φυτών δεν είναι φύσης γιν; Οι ασκούμενοι πρέπει να διατηρούν την ισορροπία του γιν και του γιανγκ. Αν και το σώμα αυτού του ατόμου μυρίζει σαν πεύκο, ακόμα πιστεύει ότι τα πάει καλά στην εξάσκησή του.

Αυτός που Ασκεί Καλλιέργεια Αποκτά το Γκονγκ

Αυτή είναι μια πραγματικά σημαντικότατη αρχή: Αυτός που ασκεί καλλιέργεια είναι και αυτός που αποκτά το γκονγκ. Όταν με ρωτούν για τα πλεονεκτήματα του Φάλουν Ντάφα, λέω ότι στο Φάλουν Ντάφα μπορεί «το γκονγκ να καλλιεργεί τον ασκούμενο» και έτσι μειώνεται ο χρόνος της εξάσκησης. Ενώ λύνει το πρόβλημα του ανεπαρκούς χρόνου για εξάσκηση, την ίδια στιγμή ο ασκούμενος συνεχίζει να καλλιεργείται αδιάκοπα. Παράλληλα η εξάσκησή μας είναι γνήσια άσκηση καλλιέργειας και του νου και του σώματος. Τα φυσικά μας σώματα θα υποστούν μεγάλες αλλαγές. Το Φάλουν Ντάφα έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, το κυριότερο, που δεν έχω αναφέρει προηγουμένως. Όμως σήμερα θα το αποκαλύψω, κι αυτό επειδή αφορά ένα ζήτημα τεράστιας ιστορικής σημασίας και έχει εξαιρετικά μεγάλο αντίκτυπο στην κοινότητα των καλλιεργητών. Κανείς στην ιστορία δεν έχει τολμήσει να το αποκαλύψει. Δεν επιτρεπόταν να το κάνει. Ωστόσο δεν θα ήταν σωστό να μην το γνωστοποιήσω.

 

Ορισμένοι μαθητές έχουν πει: «Κάθε πρόταση που ο Δάσκαλος Λι Χονγκτζί λέει είναι κι ένα ουράνιο μυστικό, μια αποκάλυψη των ουράνιων μυστικών». Εμείς ωστόσο πραγματικά οδηγούμε τους ανθρώπους προς τα ανώτερα επίπεδα, πραγματικά σώζουμε ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλους σας και αυτή είναι μια ευθύνη που μπορούμε να αναλάβουμε. Επομένως δεν είναι αποκάλυψη ουράνιων μυστικών. Εάν κάποιος απλά πάει και μιλάει γι’ αυτά απερίσκεπτα, τότε αυτό όντως θα είναι αποκάλυψη ουράνιων μυστικών. Σήμερα θα γνωστοποιήσουμε στο κοινό αυτό το ζήτημα – το ζήτημα του ποιος εξασκεί καλλιέργεια και ποιος αποκτά το γκονγκ. Απ’ ό,τι βλέπω όλοι οι τρόποι άσκησης σήμερα –και αυτό περιλαμβάνει όλους της Σχολής του Φο, της Σχολής του Τάο και της Σχολής του Τσίμεν ανά την ιστορία– έχουν όλοι καλλιεργήσει το Βοηθητικό Πνεύμα των ανθρώπων και είναι το Βοηθητικό Πνεύμα που έχει αποκτήσει το γκονγκ. Το Κύριο Πνεύμα (Κύρια Συνείδηση) που εμείς αναφέρουμε εδώ είναι ο δικός σας νους. Πρέπει να έχετε συνείδηση του τι σκέφτεστε και τι κάνετε. Αυτός είναι ο γνήσιος, πραγματικός εαυτός σας. Όμως δεν έχετε ιδέα για το τι κάνει το Βοηθητικό σας Πνεύμα. Παρ’ όλο που εσείς και αυτό γεννιέστε ταυτόχρονα, με το ίδιο όνομα, την ίδια εμφάνιση και ελέγχετε επίσης το ίδιο σώμα, στην κυριολεξία δεν είναι το ίδιο άτομο μ’ εσάς.

 

Υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν: Αυτός που χάνει, κερδίζει. Αυτός που ασκεί καλλιέργεια αποκτά το γκονγκ. Όλοι οι τρόποι άσκησης ανά την ιστορία έχουν διδάξει τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εξάσκησής τους, να μπαίνουν σε κατάσταση ύπνωσης και να μη σκέφτονται τίποτα. Τότε μπαίνουν σε βαθειά συγκέντρωση – τέτοια συγκέντρωση που τελικά χάνουν την αίσθηση των πάντων. Ορισμένα άτομα κάθονται σε διαλογισμό για τρεις ώρες και τους μοιάζει σαν να έχει περάσει μόνο μια στιγμή. Άλλοι πιθανόν να θαυμάζουν την ικανότητα συγκέντρωσης αυτών των ανθρώπων. Όμως εξασκήθηκαν στα αλήθεια; Ούτε οι ίδιοι το γνωρίζουν. Κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη Σχολή του Τάο, στην οποία διδάσκουν ότι "το «σίσαν»[119] πεθαίνει και το Αρχέγονο Πνεύμα γεννιέται". Αυτό που αυτοί αναφέρουν σαν «σίσαν», εμείς το αποκαλούμε «Κύριο Πνεύμα» και αυτό που αναφέρουν σαν «Αρχέγονο Πνεύμα», εμείς το αποκαλούμε «Βοηθητικό Πνεύμα». Αν το σίσαν σας πραγματικά πεθάνει, θα είστε πραγματικά πεθαμένος και δεν θα έχετε «Κύριο Πνεύμα». Κάποιος από έναν άλλο τρόπο εξάσκησης μου είπε: «Δάσκαλε, όταν εξασκούμαι δεν μπορώ να αναγνωρίσω κανέναν στο σπίτι μου». Και κάποιος άλλος μου είπε: «Δεν χρειάζεται να σηκωθώ νωρίς το πρωί ή να μείνω ως αργά το βράδυ για να εξασκήσω όπως το κάνουν οι άλλοι. Αφού πάω σπίτι, ξαπλώνω στον καναπέ και βγαίνω από τον εαυτό μου για να εξασκηθώ. Ενώ είμαι ξαπλωμένος εκεί, βλέπω τον εαυτό μου να εξασκεί». Το βρήκα πολύ λυπηρό, αλλά και πάλι δεν είναι και τόσο λυπηρό.

 

Γιατί σώζουν το Βοηθητικό Πνεύμα; Ο πασίγνωστος Αθάνατος Λου Ντονγκμπίν[120] είπε κάποτε: «Καλύτερα να σώσω ένα ζώο, παρά έναν άνθρωπο». Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, αφού οι συνηθισμένοι άνθρωποι είναι χαμένοι στις ψευδαισθήσεις της συνηθισμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις προσκολλήσεις τους, μπροστά στα χειροπιαστά οφέλη. Αν δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε πώς μετά το τέλος αυτού του σεμιναρίου μερικοί θα βγουν απ’ αυτή την αίθουσα πάλι σαν καθημερινοί άνθρωποι. Αν κάποιος τους προσβάλλει ή πέσει πάνω τους, δεν θα το ανεχτούν. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, δεν θα βλέπουν καθόλου τον εαυτό τους ως ασκούμενο. Ιστορικά πολλοί καλλιεργητές έχουν αντιληφθεί αυτή τη λεπτομέρεια: Είναι πολύ δύσκολο να σωθούν οι άνθρωποι, γιατί η Κύρια Συνείδησή τους είναι υπερβολικά χαμένη μέσα στην ψευδαίσθηση. Ορισμένοι έχουν καλή αντιληπτικότητα και θα το καταλάβουν ευθύς αμέσως με μια μόνο υπόδειξη. Ορισμένοι άλλοι δεν θα σας πιστέψουν ό,τι και αν πείτε. Νομίζουν ότι λέτε παραμύθια. Ενώ μιλήσαμε τόσο πολύ για την καλλιέργεια του σίνσινγκ, αυτό το άτομο μόλις βρεθεί ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους επιστρέφει στους παλιούς του τρόπους συμπεριφοράς. Νομίζει ότι τα πραγματικά και χειροπιαστά οφέλη που βρίσκονται μπροστά του είναι χρήσιμα και θα τα επιδιώξει. Ο Φα που ο Δάσκαλός του έχει διδάξει ακούγεται επίσης λογικός, αλλά δεν μπορεί να ακολουθηθεί. Είναι πολύ δυσκολότερο να σωθεί το Κύριο Πνεύμα ενός ανθρώπου, ενώ το Βοηθητικό Πνεύμα μπορεί να δει σκηνές σε άλλες διαστάσεις. Επομένως σκέφτονται: «Για ποιο λόγο να σώσω το Κύριο Πνεύμα σου; Το Βοηθητικό σου Πνεύμα είναι πάλι εσύ. Αν σώσω εκείνο, το ίδιο δεν είναι; Και τα δύο είσαι εσύ, έτσι όποιος και αν το λάβει θα είναι σαν να το αποκτάς εσύ. Είτε έτσι είτε αλλιώς εσύ είσαι αυτός που το λαμβάνει».

 

Επιτρέψτε μου να περιγράψω πιο συγκεκριμένα τις μεθόδους καλλιέργειας που χρησιμοποιούν. Αν έχετε την υπερφυσική ικανότητα της διόρασης, ίσως να μπορείτε να δείτε αυτή τη σκηνή: Όποτε κάθεστε για διαλογισμό, βλέπετε πως μόλις μπείτε σε κατάσταση έκστασης «ωωωπ!» – κάποιος με τη δική σας εμφάνιση φεύγει ξαφνικά από το σώμα σας. Αλλά, αν προσπαθήσετε να τους διακρίνετε, ποιος είστε πραγματικά εσείς; Εσείς κάθεστε ακριβώς εδώ. Μετά βλέπετε ότι αφού αυτό το άτομο φεύγει από το σώμα σας, έρχεται ο δάσκαλός του να τον πάρει να ασκήσει καλλιέργεια σε μια διάσταση δημιουργημένη από τον δάσκαλο. Μπορεί να έχει τη μορφή μιας περασμένης κοινωνίας ή της σημερινής κοινωνίας ή ακόμα μιας κοινωνίας σε μια άλλη διάσταση. Ο δάσκαλος τού διδάσκει την εξάσκηση και περνά ένα πλήθος από δοκιμασίες για μία με δύο ώρες καθημερινά. Η στιγμή που αυτός ο άνθρωπος τελειώνει την εξάσκησή του και γυρίζει πίσω είναι ακριβώς η στιγμή που κι εσείς βγαίνετε από την κατάσταση έκστασης. Έτσι είναι τα πράγματα για όσους μπορούν να δουν.

 

Είναι ακόμα πιο θλιβερό για κάποιον που δεν μπορεί να δει. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Κάθεται εκεί για δύο ώρες σε κατάσταση ύπνωσης και μετά ξυπνά ζαλισμένος και μη γνωρίζοντας τίποτα. Σαν τρόπο εξάσκησης ορισμένα άτομα αποκοιμιούνται για δύο ή τρεις ώρες και δίνουν τον εαυτό τους ολοκληρωτικά σε άλλους. Είναι από τις περιπτώσεις που η εξάσκηση γίνεται περιοδικά, με καθιστό διαλογισμό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που την τελειώνουν μονομιάς. Μπορεί να έχετε ακούσει για τον Μποντιντάρμα που κάθισε μπροστά σε έναν τοίχο για εννιά χρόνια. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλοί μοναχοί που κάθονταν για δεκαετίες. Η πιο μακρόχρονη περίοδος καθιστού διαλογισμού που καταγράφηκε στην ιστορία είναι πάνω από ενενήντα χρόνια. Υπήρξαν και άλλοι που κάθισαν ακόμα περισσότερο. Ακόμη και με πυκνή σκόνη πάνω στα βλέφαρά τους και γρασίδι να μεγαλώνει στο σώμα τους συνέχιζαν να κάθονται εκεί. Ορισμένοι το διδάσκουν αυτό και στη Σχολή του Τάο. Ιδιαίτερα ορισμένοι τρόποι άσκησης στη Σχολή του Τσίμεν διδάσκουν τον ύπνο ως μορφή εξάσκησης. Κάποιος μπορεί να κοιμηθεί για δεκαετίες χωρίς να βγει από την έκσταση και χωρίς να ξυπνήσει. Αλλά ποιος έχει εξασκηθεί; Είναι το Βοηθητικό του Πνεύμα που έχει βγει έξω για να εξασκηθεί. Αν μπορούσε να το δει, θα έβλεπε τον δάσκαλο να εκπαιδεύει το Βοηθητικό του Πνεύμα. Όσο για το Βοηθητικό Πνεύμα μπορεί κι αυτό να χρωστά πολύ κάρμα και ο δάσκαλός του να μην μπορεί να εξαλείψει όλο το κάρμα του. Έτσι ο δάσκαλός του θα του πει: «Πρέπει να εξασκηθείς σκληρά εδώ. Φεύγω τώρα και θα γυρίσω σε λίγο καιρό. Περίμενέ με».

 

Ο Δάσκαλος ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει, αλλά παρ’ όλα αυτά πρέπει να το κάνει μ’ αυτόν τον τρόπο. Τότε έρχονται δαίμονες να το φοβίσουν ή μεταμορφώνονται σε όμορφες γυναίκες για να το ξελογιάσουν. Συμβαίνουν παντός είδους πράγματα. Σύντομα οι δαίμονες αντιλαμβάνονται ότι αυτό πραγματικά δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο. Κι αυτό επειδή είναι σχετικά ευκολότερο για το Βοηθητικό Πνεύμα να ασκήσει καλλιέργεια, αφού μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια. Όντας απελπισμένοι οι δαίμονες, για να ξεθυμάνει ο θυμός τους, αλλά και για εκδίκηση, θέλουν να του πάρουν τη ζωή και όντως το σκοτώνουν. Έτσι σε μια στιγμή τα χρέη του ξεπληρώνονται όλα. Αφού πεθάνει, το Βοηθητικό Πνεύμα θα αναδυθεί σαν μια αύρα καπνού που περιφέρεται εδώ και εκεί και θα μετενσαρκωθεί σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Το παιδί θα αρχίσει να υποφέρει από μικρή ηλικία. Όταν μεγαλώσει και μπορεί να καταλαβαίνει, ο δάσκαλός του θα επιστρέψει. Βέβαια το παιδί δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει. Χρησιμοποιώντας υπερφυσικές ικανότητες, ο δάσκαλος θα ξεκλειδώσει την αποθηκευμένη του μνήμη. Αμέσως θα θυμηθεί τα πάντα. «Αυτός δεν είναι ο δάσκαλός μου;». Ο δάσκαλος θα του πει: «Είναι καιρός να αρχίσεις την εξάσκηση». Κι έτσι μετά από πολλά χρόνια ο δάσκαλος θα του μεταδώσει τη διδασκαλία.

 

Αφού ο δάσκαλος τελειώσει με τη μετάδοση της διδασκαλίας, θα του πει: «Ακόμα έχεις πολλές προσκολλήσεις που πρέπει να αφαιρεθούν. Πρέπει να πας να περιπλανηθείς». Η περιπλάνηση μέσα στην κοινωνία είναι πολύ βασανιστική – θα γυρνάει από μέρος σε μέρος ζητιανεύοντας για φαγητό και θα συναντά παντός είδους ανθρώπους που θα το ταπεινώνουν, θα το προσβάλουν και θα το εκμεταλλεύονται. Θα συναντήσει παντός είδους πράγματα. Αυτό θα συμπεριφέρεται ως ασκούμενος, θα διατηρεί τις σχέσεις του με τους άλλους σε καλή ισορροπία, διαρκώς προσέχοντας και βελτιώνοντας το σίνσινγκ του και δεν θα συγκινείται από τους διάφορους –υλικούς και μη– πειρασμούς των καθημερινών ανθρώπων. Μετά από πολλά χρόνια περιπλανήσεων, θα γυρίσει πίσω. Ο δάσκαλος θα του πει: «Έχεις ήδη πετύχει το Τάο και έχεις ολοκληρώσει την καλλιέργειά σου. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, μπορείς να τα μαζέψεις και να ετοιμαστείς να φύγεις. Αν υπάρχει κάτι ακόμα που έχεις να κάνεις, εμπρός πήγαινε να τελειώσεις αυτές τις υποθέσεις των κοινών ανθρώπων». Έτσι μετά από πολλά χρόνια το Βοηθητικό Πνεύμα επιστρέφει. Μόλις το Βοηθητικό Πνεύμα επιστρέψει, το Κύριο Πνεύμα βγαίνει από την έκσταση και τότε ξυπνάει και η Κύρια Συνείδησή του.

 

Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει ασκήσει καλλιέργεια. Είναι το Βοηθητικό του Πνεύμα που έχει καλλιεργηθεί και έτσι το Βοηθητικό του Πνεύμα θα αποκτήσει το γκονγκ. Αλλά το Κύριο Πνεύμα έχει κι αυτό υποφέρει. Στο κάτω-κάτω αυτός ο άνθρωπος αφιέρωσε τα καλύτερά του χρόνια στο να κάθεται εκεί και έχασε όλα αυτά τα χρόνια που θα είχε ως καθημερινός άνθρωπος. Τότε τι θα γίνει; Αφού βγαίνει από την έκσταση έχει την αίσθηση ότι ανέπτυξε γκονγκ και ότι απέκτησε υπερφυσικές ικανότητες. Αν θελήσει να θεραπεύσει έναν ασθενή ή να κάνει οτιδήποτε, θα μπορεί να το κάνει – το Βοηθητικό Πνεύμα προσπαθεί να τον ευχαριστήσει. Κι αυτό γιατί στο κάτω-κάτω αυτός είναι το Κύριο Πνεύμα και το Κύριο Πνεύμα είναι που ελέγχει το σώμα και παίρνει τις αποφάσεις. Και πάνω απ’ όλα ξόδεψε τόσα χρόνια, πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή του, καθισμένος εκεί. Όταν αυτός ο άνθρωπος πεθάνει, το Βοηθητικό του Πνεύμα θα φύγει και ο καθένας τους θα ακολουθήσει το δρόμο του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βουδισμό, αυτός ο άνθρωπος ακόμα θα πρέπει να περάσει μέσα από τη σαμσάρα. Όμως ένα Μεγάλο Φωτισμένο Ον έχει επιτυχημένα καλλιεργηθεί στο σώμα του κι έτσι έχει συγκεντρώσει πολύ ντε. Τότε τι μπορεί να γίνει; Πιθανόν στην επόμενη ζωή του να γίνει ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ή να κάνει μεγάλη περιουσία. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Τελικά δεν ήταν μάταιη η καλλιέργειά του;

 

Χρειάστηκε να περάσουμε μέσα από πολλές δυσκολίες για να πάρουμε την άδεια να το αποκαλύψουμε αυτό. Έχω ξεσκεπάσει το μυστήριο όλων των αιώνων – αυτό ήταν το μυστικό των μυστικών που δεν μπορούσε να αποκαλυφθεί με τίποτα. Έχω αποκαλύψει τον πυρήνα όλων των διαφορετικών τρόπων άσκησης καλλιέργειας ανά την ιστορία. Δεν είπα ότι αυτό εμπεριέχει βαθύτατους ιστορικούς παράγοντες; Αυτοί είναι οι λόγοι. Σκεφτείτε το: Ποια μέθοδος ή Σχολή δεν ασκεί καλλιέργεια κατ’ αυτόν τον τρόπο; Καλλιεργείστε ξανά και ξανά, αλλά χωρίς να αποκτάτε καθόλου γκονγκ. Δεν είναι κρίμα; Ποιος φταίει; Τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο χαμένα στην ψευδαίσθηση που δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, άσχετα από τις υποδείξεις που τους δίνονται. Αν τους εξηγήσεις κάτι από μια λίγο υψηλότερη σκοπιά, το θεωρούν αδιανόητο. Αν τους το εξηγήσεις από χαμηλότερη, δεν θα μπορούν να αντιληφθούν το ανώτερο. Ακόμη και όταν έχω ήδη εξηγήσει τα πράγματα τόσο καθαρά, υπάρχουν ακόμα άτομα που θέλουν να τους θεραπεύσω τις αρρώστιες. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Εδώ διδάσκουμε άσκηση καλλιέργειας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε μόνο εφόσον ασκείτε καλλιέργεια προς τα ανώτερα επίπεδα.

 

Στη δική μας Σχολή εξάσκησης είναι η Κύρια Συνείδηση που αποκτά το γκονγκ. «Μήπως είναι κάτι σαν: απλά λέω πως η Κύρια Συνείδηση αποκτά το γκονγκ και τότε η Κύρια Συνείδησή μου το αποκτά;». Ποιος θα επέτρεπε κάτι τέτοιο; Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Όλοι γνωρίζουν ότι στη δική μας Σχολή εξάσκησης δεν αποφεύγουμε την κοινή ανθρώπινη κοινωνία όταν ασκούμε καλλιέργεια, ούτε απομακρυνόμαστε από τις συγκρούσεις, ούτε προσπαθούμε να τις αποφύγουμε. Έτσι μέσα σ’ αυτό το περίπλοκο περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων, θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρο νου και συνειδητά να χάνετε όσον αφορά το συμφέρον σας. Όταν οι άλλοι θα καταπατούν τα συμφέροντά σας, δεν θα πηγαίνετε να ανταγωνίζεστε ή να παλεύετε γι’ αυτά όπως οι άλλοι. Θα σας εκμεταλλευτούν, ενώ παντός είδους καταστάσεις θα υποβάλλουν το σίνσινγκ σας σε δοκιμασία. Σ’ αυτό το εξουθενωτικό περιβάλλον, θα δυναμώσετε τη θέλησή σας και θα βελτιώσετε το σίνσινγκ σας. Κάτω από την επίδραση των διαφόρων κακόβουλων σκέψεων των καθημερινών ανθρώπων θα καταφέρετε να ξεφύγετε και να πάτε πιο πάνω και πιο πέρα.

 

Γι’ αυτό σκεφτείτε το όλοι: Δεν είστε εσείς που απολύτως συνειδητά υποφέρετε; Δεν είναι το Κύριο Πνεύμα σας που θυσιάζει; Και όσο γι’ αυτά που χάνετε ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, δεν τα χάνετε γνωρίζοντας απόλυτα τι συμβαίνει; Έτσι το γκονγκ πάει σ’ εσάς, αφού αυτός που χάνει, κερδίζει. Επομένως αυτός είναι ο λόγος που η δική μας Σχολή δεν αποκόπτεται από αυτό το περίπλοκο περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων αλλά ασκεί καλλιέργεια μέσα σ’ αυτό. Και γιατί διαλέγουμε να ασκήσουμε καλλιέργεια μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο από τις διαμάχες των καθημερινών ανθρώπων; Γιατί εμείς οι ίδιοι θα αποκτήσουμε το γκονγκ. Στο μέλλον οι αποκλειστικά στους ναούς ασκούμενοι θα χρειάζεται κατά την άσκηση καλλιέργειάς τους να βγαίνουν να περιπλανηθούν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους.

 

Ορισμένα άτομα ρώτησαν: «Σήμερα όμως υπάρχουν και άλλοι τρόποι άσκησης που εξασκούνται ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι;». Ναι, αλλά αυτοί οι τρόποι άσκησης είναι μόνο για θεραπεία και υγεία – για τον πολύ κόσμο. Κανείς δεν έχει πραγματικά διδάξει δημοσίως τρόπο άσκησης προς τα ανώτερα επίπεδα, εκτός απ’ αυτούς που παίρνουν έναν μόνο μαθητή ιδιαιτέρως. Αυτοί που γνήσια καθοδηγούν τους μαθητές τους, ήδη τους έχουν πάρει μακριά για να τους διδάξουν ιδιαιτέρως. Όλα αυτά τα χρόνια, ποιος έχει μιλήσει δημόσια γι’ αυτά τα πράγματα; Κανείς. Η δική μας Σχολή εξάσκησης διδάσκει κατ’ αυτόν τον τρόπο, διότι εμείς έτσι ακριβώς ασκούμε καλλιέργεια και έτσι ακριβώς αποκτάμε το γκονγκ. Την ίδια στιγμή η δική μας Σχολή εξάσκησης τοποθετεί δεκάδες χιλιάδες πράγματα μέσα σας και όλα δίνονται στο Κύριο Πνεύμα σας το οποίο επιτρέπει στον πραγματικό εαυτό σας, εσάς τον ίδιο, να αποκτήσετε γκονγκ. Θα έλεγα ότι έχω κάνει κάτι που δεν έχει κάνει κανείς ποτέ πριν και ότι έχω ανοίξει την πιο πλατιά πόρτα. Ορισμένα άτομα έχουν αντιληφθεί αυτό που μόλις είπα, αφού ότι είπα δεν είναι και τόσο ασύλληπτο. Ως άνθρωπος έχω μια συνήθεια: Αν έχω δέκα, θα πω μόνο το ένα. Ακόμα κι έτσι ίσως πείτε ότι καυχιέμαι. Αλλά στην πραγματικότητα όλα όσα είπα είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομματάκι. Λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των επιπέδων, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι περισσότερο από τον ακόμα υψηλότερο Ντάφα.

 

Στη δική μας σχολή έτσι ασκούμε καλλιέργεια και αυτό επιτρέπει σ’ εσάς τους ίδιους να αποκτήσετε πραγματικά γκονγκ. Αυτό είναι πρωτάκουστο, από την αρχή ακόμα του ουρανού και της γης – μπορείτε να εξετάσετε την ιστορία, αν θέλετε. Το καλό είναι ότι εσείς οι ίδιοι θα αποκτήσετε το γκονγκ, αλλά την ίδια στιγμή είναι και πολύ δύσκολο. Μέσα στο περίπλοκο περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων και ανάμεσα στις διαπροσωπικές προστριβές που δοκιμάζουν το σίνσινγκ σας, πρέπει να καταφέρετε να ανυψωθείτε πιο πάνω και πιο πέρα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο να σας εκμεταλλεύονται και να το ξέρετε. Όταν το προσωπικό σας συμφέρον είναι σε κίνδυνο, επηρεάζεστε εσωτερικά; Όταν είστε ανάμεσα στις μηχανορραφίες και τις αντιπαραθέσεις των ανθρώπων, επηρεάζεστε εσωτερικά; Όταν η οικογένειά σας ή οι φίλοι σας υποφέρουν, επηρεάζεστε εσωτερικά; Μπορείτε να διατηρείτε για όλα αυτά αντικειμενική θεώρηση; Τόσο δύσκολο είναι να είστε ασκούμενος! Κάποιος μου είπε: «Δάσκαλε, αρκεί να είμαστε καλοί άνθρωποι ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Ποιος μπορεί να πετύχει στην καλλιέργεια;». Όταν το άκουσα αυτό, ένιωσα πολύ απογοητευμένος! Δεν του είπα ούτε λέξη. Υπάρχουν παντός είδους σίνσινγκ. Ο καθένας αντιλαμβάνεται μόνο όσα ο ίδιος μπορεί και κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Αυτός που το αντιλαμβάνεται είναι και αυτός που το αποκτά.

 

Ο Λάο Τζι είπε: «Μπορείς να αποκαλέσεις το Τάο που διδάσκω, Τάο, αλλά δεν είναι ένα συνηθισμένο Τάο». Αν το Τάο ήταν σκορπισμένο παντού και ο καθένας μπορούσε έτσι απλά να το μαζέψει και να το καλλιεργήσει με επιτυχία, δεν θα ήταν πολύτιμο. Η σχολή μας σας διδάσκει να αποκτάτε γκονγκ μέσα από διαμάχες. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να εναρμονιζόμαστε με τους καθημερινούς ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν είναι αναγκαστικό πραγματικά να χάσετε οτιδήποτε υλικό. Αλλά σε αυτό το υλικό περιβάλλον θα πρέπει να βελτιώνετε το σίνσινγκ σας. Αυτό είναι που το κάνει βολικό. Η δική μας μέθοδος εξάσκησης είναι η πιο βολική, αφού μπορείτε να ασκείστε ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους αντί να γίνετε μοναχός ή μοναχή. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι η πιο δύσκολη, αφού θα πρέπει να ασκήσετε καλλιέργεια σ’ αυτό το πλέον περίπλοκο περιβάλλον των καθημερινών ανθρώπων. Όμως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι και η καλύτερη, αφού σας επιτρέπει να αποκτήσετε εσείς ο ίδιος το γκονγκ. Αυτό είναι το πλέον καίριο σημείο στη δική μας σχολή εξάσκησης και σήμερα το έχω αποκαλύψει σε όλους. Βέβαια, όταν το Κύριο Πνεύμα αποκτά γκονγκ, το Βοηθητικό Πνεύμα αποκτά κι αυτό. Γιατί έτσι; Γιατί όλα τα μηνύματα, όλα τα έμβια όντα και όλα τα κύτταρα του σώματός σας αποκτούν γκονγκ, οπότε σίγουρα και το Βοηθητικό Πνεύμα αποκτά κι αυτό. Ωστόσο το επίπεδο του γκονγκ του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τόσο υψηλό όσο το δικό σας. Εσείς είστε ο κυρίαρχος, ενώ αυτό είναι ο φύλακας του Φα.

 

Μιλώντας γι’ αυτό, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Στην κοινότητα των καλλιεργητών υπάρχουν πολλά άτομα που πάντα ήθελαν να ασκήσουν καλλιέργεια προς τα ανώτερα επίπεδα. Ταξίδεψαν σε όλη τη χώρα και ξόδεψαν πολλά χρήματα, πήγαν παντού και ακόμα δεν βρήκαν έναν καλό δάσκαλο. Το να είναι κάποιος γνωστός, δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι ξέρει τα πράγματα καλά. Τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταξίδεψαν εδώ κι εκεί, κουράστηκαν και ξόδεψαν τόσα χρήματα για το τίποτα. Σήμερα σας γνωστοποιούμε και σας κάνουμε διαθέσιμη αυτή τη σπουδαία εξάσκηση. Σας την έχω ήδη εμπιστευτεί, την έχω ήδη παραδώσει στο κατώφλι σας για εσάς. Έτσι από δω και στο εξής από εσάς εξαρτάται αν μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια και να τα καταφέρετε. Αν μπορείτε να το κάνετε, τότε εμπρός συνεχίστε την καλλιέργειά σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, αν δεν μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια, τότε από δω και στο εξής ξεχάστε τα πάντα περί άσκησης καλλιέργειας. Εκτός από τους δαίμονες που θα σας εξαπατούν, δεν πρόκειται κανείς άλλος να σας διδάξει και ξεχάστε την άσκηση καλλιέργειας. Αν δεν μπορώ εγώ να σας σώσω, κανείς άλλος δεν μπορεί. Στην πραγματικότητα αυτές τις εποχές το να βρείτε έναν αληθινό δάσκαλο από έναν ορθόδοξο Φα για να σας διδάξει είναι δυσκολότερο από το να ανεβείτε στα ουράνια. Δεν νοιάζεται κανείς απολύτως. Στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα ακόμα και τα πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκονται στην Τελική Καταστροφή. Κανείς δεν νοιάζεται για τους καθημερινούς ανθρώπους. Αυτή είναι η πιο βολική μέθοδος εξάσκησης και εκτός αυτού βασίζεται άμεσα στο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Είναι το πιο σύντομο, το πιο ίσιο μονοπάτι και στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά σας.

Το Ουράνιο Κύκλωμα

Στη Σχολή του Τάο διδάσκονται τα μικρά και μεγάλα ουράνια κυκλώματα. Θα εξηγήσουμε τι είναι το «ουράνιο κύκλωμα». Το ουράνιο κύκλωμα στο οποίο συνήθως αναφέρονται οι άνθρωποι είναι αυτό που σχηματίζεται από τη σύνδεση δύο καναλιών ενέργειας[121], του ρεν και του ντου. Αυτό το ουράνιο κύκλωμα είναι ένα επιδερμικό ουράνιο κύκλωμα που δεν ωφελεί σε τίποτα άλλο παρά στη θεραπεία και την υγεία και αποκαλείται «μικρό ουράνιο κύκλωμα». Υπάρχει ένα άλλο ουράνιο κύκλωμα που δεν αποκαλείται ούτε «μικρό ουράνιο κύκλωμα» ούτε «μεγάλο ουράνιο κύκλωμα» και είναι μια μορφή ουράνιου κυκλώματος που καλλιεργείται σε βαθύ διαλογισμό. Κινείται μέσα στο σώμα. Αρχίζει κάνοντας κύκλο γύρω από το νιγουάν, κατόπιν κατεβαίνει εσωτερικά του σώματος στο νταντιέν, κάνει κύκλο γύρω απ’ αυτό και μετά ανεβαίνει πάνω. Η κυκλοφορία του είναι εσωτερική. Αυτό είναι ένα πραγματικό ουράνιο κύκλωμα που καλλιεργείται σε βαθύ διαλογισμό. Αφού σχηματιστεί αυτό το ουράνιο κύκλωμα, δημιουργεί μια ισχυρή ροή ενέργειας και αυτό το κανάλι ενέργειας θέτει σε κίνηση εκατοντάδες κανάλια ενέργειας, έτσι ώστε να ανοιχτούν και όλα τα υπόλοιπα κανάλια ενέργειας. Η Σχολή του Τάο διδάσκει το ουράνιο κύκλωμα, αλλά ο Βουδισμός δεν το διδάσκει. Τι διδάσκει ο Βουδισμός; Όταν ο Σακιαμούνι δίδασκε το Ντάρμα του, δεν μίλησε για γκονγκ ούτε και το ανέφερε. Όμως η μέθοδος εξάσκησής του είχε κι αυτή τον δικό της τρόπο ανάπτυξης πραγμάτων στην άσκηση καλλιέργειας. Πώς κινείται το κανάλι ενέργειας στον Βουδισμό; Ξεκινά από το σημείο μπαϊχουέι και αφού το ξεμπλοκάρει τελείως κινείται σπειροειδώς προς τα κάτω, από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα κάτω τμήματα του σώματος και τελικά μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί εκατοντάδες κανάλια ενέργειας σε κίνηση και τα ανοίγει.

 

Το κεντρικό κανάλι ενέργειας και στον Ταντρισμό εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Κάποιοι λένε πως δεν υπάρχει κεντρικό κανάλι ενέργειας. Τότε λοιπόν πώς μπόρεσε η θρησκεία του Ταντρισμού να αναπτύξει αυτό το κεντρικό κανάλι ενέργειας; Στην πραγματικότητα, αν αθροίσετε όλα τα κανάλια ενέργειας του ανθρώπινου σώματος, θα βρείτε πως είναι πάνω από δέκα χιλιάδες σε αριθμό. Διασταυρώνονται οριζόντια και κάθετα ακριβώς όπως τα αιμοφόρα αγγεία και είναι πολύ περισσότερα σε πλήθος από τα αιμοφόρα αγγεία. Δεν υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία στους χώρους μεταξύ των εσωτερικών οργάνων, κανάλια ενέργειας όμως υπάρχουν. Έτσι, ξεκινώντας από την κορυφή του κεφαλιού, τα ενεργειακά κανάλια διασταυρώνονται οριζόντια και κάθετα σε όλα τα μέρη του σώματος και στην Ταντρική καλλιέργεια τα συνδέουν. Ίσως να μην είναι ίσια στην αρχή κι έτσι τα ανοίγουν για να συνδεθούν. Βαθμιαία διευρύνονται και έτσι σιγά-σιγά σχηματίζεται ένα ίσιο κανάλι ενέργειας. Αυτό το ενεργειακό κανάλι λειτουργεί σαν άξονας και περιστρέφεται οδηγώντας σε κίνηση τους τροχούς, που περιστρέφονται οριζόντια με τη σκέψη. Και εδώ ο σκοπός είναι να ανοιχτούν όλα τα κανάλια ενέργειας του σώματος.

 

Η άσκηση καλλιέργειας στο Φάλουν Ντάφα μας αποφεύγει τη χρήση αυτής της μεθόδου, όπου ένα ενεργειακό κανάλι φέρνει σε κίνηση εκατοντάδες κανάλια ενέργειας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή εμείς απαιτούμε εκατοντάδες κανάλια ενέργειας να ανοιχτούν και ταυτόχρονα να περιστρέφονται. Κατευθείαν εξασκούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και αποφεύγουμε τα χαμηλού επιπέδου πράγματα. Για ορισμένα άτομα μια ολόκληρη ζωή δεν φτάνει για να ανοίξουν όλα τα εκατοντάδες ενεργειακά κανάλια με ένα κανάλι. Ορισμένοι πρέπει να ασκήσουν καλλιέργεια για δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε πολλές μεθόδους εξάσκησης λένε ότι δεν αρκεί μια ζωή για να πετύχουν στην καλλιέργεια. Υπάρχουν όμως πολλοί ασκούμενοι σε υψηλού επιπέδου τρόπους άσκησης που μπορούν και παρατείνουν τη ζωή τους. Δεν μιλούν για την καλλιέργεια της ζωής; Μπορούν να παρατείνουν τη ζωή τους για να ασκήσουν καλλιέργεια, κάτι το οποίο τους παίρνει πάρα πολύ χρόνο.

 

Το μικρό ουράνιο κύκλωμα είναι βασικά για θεραπεία και υγεία, ενώ το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα είναι για καλλιέργεια γκονγκ, δηλαδή όταν πραγματικά ασκείτε καλλιέργεια. Το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα που αναφέρει η Σχολή του Τάο δεν έρχεται τόσο έντονα όσο το δικό μας, που ανοίγει εκατοντάδες κανάλια ενέργειας μονομιάς. Κατά την περιστροφή του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος στη Σχολή του Τάο έχουν έναν αριθμό από ενεργειακά κανάλια που ταξιδεύουν μέσα από τα Τρία Γιν και τα Τρία Γιανγκ[122] σημεία των χεριών, τις πατούσες των ποδιών, τα πόδια και μετά μέχρι πάνω στα μαλλιά και παντού σε όλο το σώμα. Αυτό είναι το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα σε κίνηση. Μόλις το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα αρχίζει να κινείται, αυτό είναι αληθινή καλλιέργεια. Γι’ αυτό μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν διδάσκουν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, επειδή αυτά που διδάσκουν είναι μόνο για θεραπεία και υγεία. Μερικοί όμως μιλούν για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, αλλά χωρίς να έχουν εγκαταστήσει τίποτα στο σώμα σας, και από μόνοι σας δεν μπορείτε να το ανοίξετε. Αν δεν σας δώσουν τίποτα και στηριχτείτε μόνο στις σκέψεις σας για να το ανοίξετε, τότε… καλή τύχη! Είναι σαν να κάνετε γυμναστική. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να το ανοίξει; Η καλλιέργεια εξαρτάται από τις δικές σας προσπάθειες, ενώ η μεταμόρφωση του γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλο. Μόνο όταν όλοι αυτοί οι εσωτερικοί μηχανισμοί εγκατασταθούν μέσα σας, τότε και μόνο τότε μπορεί να αρχίσει να κινείται.

 

Πάντοτε στη Σχολή του Τάο θεωρούσαν το ανθρώπινο σώμα σαν ένα μικρό σύμπαν. Πιστεύουν ότι το εξωτερικό του σύμπαντος είναι τόσο μεγάλο όσο και το εσωτερικό του και ότι το εξωτερικό του είναι πανομοιότυπο με το εσωτερικό του. Αυτή η άποψη φαίνεται αδιανόητη και πολύ δύσκολο να κατανοηθεί. «Αφού το σύμπαν είναι τεράστιο, πώς μπορεί να συγκριθεί με το ανθρώπινο σώμα;». Να τι μπορούμε να πούμε γι’ αυτό: Στη σύγχρονή μας φυσική μελετούν τα στοιχεία της ύλης πηγαίνοντας από τα μόρια στα άτομα, μετά στα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα κουάρκς μέχρι και τα νετρίνο. Αν συνεχίσετε πιο κάτω, τι μεγέθη υπάρχουν; Σ’ αυτό το σημείο το μικροσκόπιο αδυνατεί να τα διακρίνει. Πώς να είναι άραγε αυτά τα εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια ακόμα πιο κάτω; Δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι πως αυτό που η μοντέρνα μας φυσική αντιλαμβάνεται γι’ αυτά είναι πάρα πολύ μακριά από τα μικρότερα μικροσκοπικά σωματίδια του σύμπαντος. Όταν κάποιος δεν έχει αυτό το φθαρτό σώμα, τα μάτια του μπορούν να μεγεθύνουν τα πράγματα και μπορεί να δει τον μικρόκοσμο. Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδό του, τόσο πιο βαθιά μπορεί να δει στον μικρόκοσμο.

 

Από το επίπεδό του ο Σακιαμούνι μίλησε για τη θεωρία των τριών χιλιάδων Κόσμων, που σημαίνει ότι σ’ αυτόν τον Γαλαξία υπάρχουν άνθρωποι σαν κι εμάς, με σαρκικά σώματα σαν τα δικά μας. Είπε ακόμα πως ένας κόκκος άμμου περιέχει τρεις χιλιάδες Κόσμους και αυτό συμφωνεί με το πώς η σύγχρονή μας φυσική αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ της μορφής περιστροφής των ηλεκτρονίων που είναι σε τροχιά γύρω από τους πυρήνες με εκείνη της γης που είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο; Γι’ αυτόν τον λόγο ο Σακιαμούνι είπε ότι στο μικροσκοπικό επίπεδο ένας κόκκος άμμου περιέχει τρεις χιλιάδες Κόσμους και είναι ακριβώς όπως ένα σύμπαν, με ζωή και ύλη μέσα του. Τώρα αν αυτό είναι αλήθεια, για σκεφτείτε το: Στους Κόσμους αυτού του κόκκου άμμου δεν θα υπάρχει άμμος; Και υπάρχουν τρεις χιλιάδες Κόσμοι στον κάθε κόκκο άμμου που υπάρχει στους Κόσμους του πρώτου κόκκου άμμου. Τότε δεν υπάρχει άμμος εντός των τριών χιλιάδων Κόσμων που βρίσκονται στον κάθε κόκκο άμμου που υπάρχει στους Κόσμους του πρώτου κόκκου άμμου; Αν η αναζήτηση συνεχιστεί περαιτέρω, θα είναι ατελείωτη. Γι’ αυτό ακόμη και όταν έφτασε στο επίπεδο του Ταθαγκάτα ο Σακιαμούνι είπε: «Είναι τόσο τεράστιο, που δεν έχει εξωτερικό και τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει εσωτερικό». Είναι τόσο τεράστιο που δεν μπορούσε να δει την άκρη του σύμπαντος και τόσο μικρό που δεν μπορούσε να διακρίνει το πλέον μικροσκοπικό σωματίδιο στην αρχή της ύλης.

 

Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ είπαν: «Σε έναν πόρο ιδρώτα υπάρχει μια πόλη με τρένα και αυτοκίνητα που κινούνται εκεί μέσα». Μπορεί να ακούγεται εντελώς αδιανόητη αυτή η δήλωση, αλλά αν πραγματικά προσπαθούσαμε να την κατανοήσουμε και την εξετάζαμε από επιστημονική άποψη δεν θα τη βρίσκαμε τόσο αδιανόητη. Τις προάλλες όταν μιλούσα για το άνοιγμα του Τρίτου Ματιού, πολλά άτομα είδαν κάτι σαν κι αυτό όταν το Τρίτο τους Μάτι άνοιξε: Έτρεχαν προς τα έξω –κατά μήκος μιας σήραγγας που ήταν μέσα στο μέτωπό τους– και έμοιαζε σαν να μην μπορούσαν να φτάσουν το τέλος της. Κάθε μέρα όταν κάνουν τις ασκήσεις, τρέχουν κατά μήκος ενός μεγάλου δρόμου, με βουνά και ποτάμια στις δυο πλευρές. Καθώς τρέχουν, περνούν μέσα από πόλεις και βλέπουν πολύ κόσμο και ίσως να νομίζουν ότι είναι παραίσθηση. Τι συμβαίνει; Αυτά που βλέπουν είναι πολύ ξεκάθαρα και δεν είναι παραίσθηση. Έχω πει ότι, επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι όντως τόσο απέραντο στο μικροσκοπικό επίπεδο, αυτό δεν είναι παραίσθηση. Στη Σχολή του Τάο πάντα θεωρούσαν το ανθρώπινο σώμα σαν σύμπαν. Έτσι λοιπόν, αν όντως είναι ένα σύμπαν, η απόσταση από το μέτωπο μέχρι την επίφυση θα είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Μπορεί να ορμήσετε προς τα έξω να βγείτε, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά.

 

Αν το ουράνιο κύκλωμα ανοιχτεί εντελώς κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας, θα φέρει μια υπερφυσική ικανότητα στον ασκούμενο. Ποια υπερφυσική ικανότητα; Γνωρίζετε ότι το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα αποκαλείται και «το μεσημβρινό ουράνιο κύκλωμα» ή «η περιστροφή του τσιένκουν»[123] ή «η περιστροφή του χετσέ»[124]. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο η περιστροφή του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος σχηματίζει ένα ρεύμα ενέργειας. Βαθμιαία η πυκνότητά του αυξάνεται και η μορφή του εξελίσσεται προς ανώτερα επίπεδα, ώσπου μεταμορφώνεται σε μια υψηλής πυκνότητας ζώνη ενέργειας. Αυτή η ζώνη ενέργειας κινείται περιστροφικά. Αν κατά την περιστροφή της τη δείτε με το Τρίτο σας Μάτι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, θα διαπιστώσετε ότι μπορεί να κάνει το τσι να αλλάζει θέσεις μέσα στο σώμα – το τσι από την καρδιά να πηγαίνει στα έντερα, το τσι από το συκώτι να πηγαίνει στο στομάχι κ.ο.κ. Στο μικροσκοπικό επίπεδο μπορείτε να δείτε ότι αυτό που κινείται είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αν αυτή η ζώνη ενέργειας εκταθεί έξω από το σώμα, είναι η ικανότητα της τηλεμεταφοράς. Άνθρωποι με πολύ ισχυρό γκονγκ μπορούν να μετακινήσουν πολύ μεγάλα αντικείμενα και αυτή είναι η Μεγάλη Τηλεμεταφορά. Άνθρωποι με πιο αδύναμο γκονγκ μπορούν να μετακινήσουν μικρότερα αντικείμενα και αυτή είναι η Μικρή Τηλεμεταφορά. Αυτή είναι η ικανότητα της τηλεμεταφοράς και το πώς σχηματίζεται.

 

Μόλις το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα αρχίσει να περιστρέφεται, αρχίζετε και εσείς άμεσα να καλλιεργείστε. Έτσι θα επιφέρει διάφορες καταστάσεις στην καλλιέργεια και διάφορους τύπους γκονγκ. Θα επιφέρει επίσης και μια πολύ ιδιάζουσα κατάσταση. Τι κατάσταση είναι αυτή; Πιθανώς όλοι να έχετε διαβάσει σε κάποια από τα αρχαία βιβλία όπως Οι Θρύλοι των Αθανάτων, Η Βίβλος του ελιξιρίου (Νταν Τζινγκ), Ταοιστικός Κανόνας (Τάο Τζάνγκ) και Οδηγός για τη Φύση και τη Μακροβιότητα (Σίνγκμινγκ Γκουιτζί) τη φράση «μετεώριση μέρα-μεσημέρι» (Μπάρι Φέισενγκ). Αναφέρεται σε κάποιον που πετάει ψηλά στον αέρα υπό το άπλετο φως της ημέρας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένα άτομο μπορεί πραγματικά να μετεωρίζεται μόλις ανοιχτεί το μεγάλο του ουράνιο κύκλωμα. Είναι τόσο απλό. Ίσως κάποιοι να σκεφτούν: «Τόσοι άνθρωποι υπάρχουν που καλλιεργούνται για πάρα πολλά χρόνια, άρα πολλοί από αυτούς έχουν ανοίξει το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά τους μέχρι τώρα». Θα έλεγα ότι δεν είναι ουτοπικό να πούμε πως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει αυτό το επίπεδο, αφού στο κάτω-κάτω το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα είναι μόνο το αρχικό στάδιο στην άσκηση καλλιέργειας.

 

Τότε γιατί δεν έχει δει κανείς αυτούς τους ανθρώπους να μετεωρίζονται ή να απογειώνονται στον αέρα; Η κατάσταση πραγμάτων στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να αναστατώνεται έτσι και ούτε η μορφή της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας μπορεί να διαταραχτεί ή να τροποποιηθεί έτσι επιπόλαια. Πώς μπορεί να επιτραπεί να πετάνε όλοι στον αέρα; Θα είναι πλέον αυτό κοινή ανθρώπινη κοινωνία; Αυτή είναι η βασική αιτία. Από μια άλλη άποψη τα ανθρώπινα όντα δεν ζουν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για να παραμένουν άνθρωποι, αλλά για να γυρίσουν στον αρχικό, αληθινό τους εαυτό. Επομένως υπάρχει το ζήτημα της φώτισης πάνω σ’ αυτό. Αν κάποιος δει ένα ολόκληρο πλήθος από ανθρώπους πραγματικά να πετάνε τριγύρω, θα πάει κι αυτός να ασκήσει καλλιέργεια και έτσι δεν θα υπάρχει καν το ζήτημα της φώτισης πάνω σ’ αυτό. Έτσι, ακόμα κι αν το έχετε πετύχει στην καλλιέργεια, δεν μπορείτε έτσι επιπόλαια να αφήνετε να το βλέπει ο κόσμος ούτε να το επιδεικνύετε στους άλλους, αφού και αυτοί χρειάζεται να ασκήσουν καλλιέργεια. Έτσι, ακόμα κι αν ανοιχτεί το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά σας, για όσο κρατάμε κλειδωμένο το ακροδάχτυλο του χεριού σας, το ακροδάχτυλο του ποδιού σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας, δεν θα μπορείτε να μετεωριστείτε.

 

Όταν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά μας πλησιάζει να ανοιχτεί, συχνά βλέπουμε να παρουσιάζεται μια κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού θα γείρουν προς τα μπρος. Αυτό συμβαίνει, επειδή η κυκλοφορία στην πλάτη τους ανοίγει καλύτερα κι έτσι θα νοιώσουν την πλάτη τους πολύ ελαφριά, ενώ το μπροστινό μέρος του σώματός τους πολύ βαρύ. Ορισμένοι γέρνουν προς τα πίσω και νιώθουν την πλάτη τους βαριά, ενώ το μπροστινό μέρος του σώματός τους ελαφρύ. Αν όλο το σώμα σας ανοιχτεί καλά, θα νιώσετε σαν να σηκώνεστε επάνω, σαν να ανυψώνεστε από το έδαφος. Όταν όμως μπορείτε πραγματικά να ανυψωθείτε, δεν θα σας επιτραπεί να το κάνετε, αν και δεν είναι απόλυτο. Αυτοί που αναπτύσσουν υπερφυσικές ικανότητες συνήθως βρίσκονται στα δύο άκρα: Είτε είναι παιδιά που δεν έχουν προσκολλήσεις, είτε ηλικιωμένοι που κι αυτοί δεν έχουν προσκολλήσεις – ειδικά οι ηλικιωμένες γυναίκες. Αυτοί εύκολα μπορεί να εμφανίσουν και να διατηρήσουν αυτή την ικανότητα. Όσο για τους άντρες, ειδικά οι νεαροί, μόλις εμφανιστεί μια ικανότητα, αδυνατούν να συγκρατήσουν την παρόρμηση να επιδειχτούν και ίσως ακόμα και να τη χρησιμοποιήσουν σαν μέσο ανταγωνισμού με τους καθημερινούς ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν τους επιτρέπεται να τις έχουν και, μόλις κάποια αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, θα κλειδωθεί. Αν ένα σημείο του σώματος κλειδωθεί, δεν θα μπορείτε να μετεωριστείτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα θα σας είναι απόλυτα απαγορευμένη αυτή η κατάσταση. Μπορεί να επιτραπεί να τη δοκιμάσετε και πιθανώς ορισμένα άτομα να τη διατηρήσουν.

 

Αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν οπουδήποτε δίνω διαλέξεις. Όταν είχα ένα σεμινάριο στην επαρχία Σάντονγκ, υπήρχαν ασκούμενοι από το Πεκίνο και την Τζινάν[125] που το είχαν ζήσει. Ένας με ρώτησε: «Δάσκαλε τι μου συμβαίνει; Όταν περπατώ, νιώθω σαν να αφήνω το έδαφος. Επίσης, όταν κοιμάμαι στο σπίτι, νιώθω σαν να μετεωρίζομαι. Ακόμα και τα σκεπάσματα μετεωρίζονται σαν μπαλόνι». Όταν δίδασκα στην πόλη Γκουϊγιάνγκ[126], ήταν μια παλιά ασκούμενη από την επαρχία Γκουϊτζού, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτή είχε δύο κρεβάτια στο δωμάτιό της, με το ένα κρεβάτι στον έναν τοίχο και το άλλο κρεβάτι στον απέναντι τοίχο. Όπως καθόταν σε διαλογισμό στο κρεβάτι, ένιωσε τον εαυτό της να αιωρείται και όταν άνοιξε τα μάτια της διαπίστωσε ότι είχε πετάξει στο άλλο κρεβάτι. Σκέφτηκε: «Πρέπει να γυρίσω στο κρεβάτι μου» και πέταξε πάλι πίσω στο κρεβάτι της.

 

Υπήρχε ένας ηλικιωμένος ασκούμενος στην πόλη Τσινγκντάο[127], που μιας και δεν υπήρχε κανείς στο γραφείο, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος κάθισε σε ένα κρεβάτι να διαλογιστεί. Μόλις άρχισε τον διαλογισμό, ανυψώθηκε και κινήθηκε με δύναμη προς τα πάνω σε ύψος πάνω από ένα μέτρο. Μετά ξαναεπέστρεψε κάτω. Μετά ανυψώθηκε πάλι και ξανακατέβηκε κι αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ακόμα και τα σκεπάσματα έπεσαν στο πάτωμα. Ο ίδιος από τη μια ήταν ενθουσιασμένος και από την άλλη τρομαγμένος. Αυτό το πάνω κάτω κράτησε όλο το μεσημεριανό διάλειμμα. Τελικά σήμανε το κουδούνι του γραφείου και σκέφτηκε: «Δεν πρέπει να αφήσω τους άλλους να το δουν αυτό. Θα αναρωτηθούν τι συμβαίνει. Πρέπει γρήγορα να σταματήσω». Και σταμάτησε. Γι’ αυτό οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφερθούν καλά. Αν αυτό συνέβαινε σε έναν νεαρό, όταν σήμανε το κουδούνι του γραφείου, θα σκεφτόταν: «Πρέπει να έρθουν όλοι να με δουν να πετάω». Εδώ είναι που κάποιος δεν μπορεί εύκολα να συγκρατήσει την παρόρμηση για επίδειξη: «Κοιτάξτε πόσο καλά έχω εξασκηθεί. Μπορώ και πετάω». Μόλις κάποιος την επιδείξει η ικανότητα θα φύγει, αφού αυτό δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν παντού πολλές τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ των ασκουμένων.

 

Εμείς αυτό που θέλουμε είναι εκατοντάδες ενεργειακά κανάλια να ανοίξουν από την πρώτη στιγμή. Ήδη σήμερα ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό από τους ασκούμενούς μας έχουν φτάσει σε μια κατάσταση κατά την οποία τα σώματά τους είναι ελαφριά και απαλλαγμένα από αρρώστιες. Ταυτόχρονα, όπως έχουμε πει, σ’ αυτό το σεμινάριο δεν σας ωθούμε μόνο στην κατάσταση όπου το σώμα σας εξαγνίζεται εντελώς, αλλά επίσης πολλά πράγματα έχουν τοποθετηθεί στο σώμα σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε γκονγκ, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Είναι το ίδιο με το να σας σηκώνω εγώ και να σας σπρώχνω μπροστά. Καθώς δίδασκα τον Φα στον καθένα σας σ’ αυτό το σεμινάριο, την ίδια στιγμή το σίνσινγκ του καθενός άλλαζε διαρκώς. Μόλις βγείτε απ’ αυτή την αίθουσα, πολλοί από εσάς θα αισθάνεστε σαν να είστε άλλοι άνθρωποι. Και σας εγγυώμαι ότι ακόμα και η άποψή σας για τον κόσμο θα αλλάξει. Μετά απ’ αυτό θα ξέρετε πως να συμπεριφερθείτε και δεν θα είστε πια σε μια κατάσταση σύγχυσης, όπως ήσασταν πριν. Είναι εγγυημένο πως έτσι θα γίνει. Επομένως το σίνσινγκ σας θα έχει ήδη καλύψει τη διαφορά.

 

Μιλώντας για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, αν και δεν επιτρέπεται να μετεωρίζεστε, θα νιώθετε το σώμα σας ελαφρύ, σαν να πετάτε. Στο παρελθόν ίσως να κουραζόσασταν αν περπατούσατε μερικά βήματα, αλλά τώρα θα είναι εύκολο, όσο μακριά και αν περπατήσετε. Όταν κάνετε ποδήλατο θα νιώθετε σαν κάποιος να σας σπρώχνει και όταν ανεβαίνετε τις σκάλες δεν θα κουράζεστε, όσα πατώματα και αν είναι. Εγγυημένα θα είναι έτσι. Όσοι διαβάσουν αυτό το βιβλίο και ασκήσουν καλλιέργεια από μόνοι τους, θα μπορέσουν κι αυτοί να φτάσουν στην κατάσταση καλλιέργειας στην οποία είναι να βρεθούν. Εγώ ως άνθρωπος δεν πρόκειται να πω αυτό που δεν θέλω να πω, αλλά ό,τι πω πρέπει να είναι αλήθεια. Ειδικά κάτω απ’ αυτές τις περιστάσεις, όταν διδάσκω τον Φα, αν δεν πω την αλήθεια, αν πω παράλογα πράγματα ή αν μιλήσω άσκοπα και επιπόλαια, θα δίδασκα έναν στρεβλό Φα. Δεν είναι εύκολο για μένα να φέρω εις πέρας αυτό το εγχείρημα. Ολόκληρο το σύμπαν παρακολουθεί. Δεν επιτρέπεται κανένα παραστράτημα.

 

Ο καθημερινός άνθρωπος θα μάθει μόνο αυτό το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα και αυτό είναι όλο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν επαρκεί. Αν θέλετε το σώμα σας να μεταμορφωθεί και να αντικατασταθεί εντελώς από ύλη υψηλής ενέργειας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ουράνιου κυκλώματος που να ωθεί σε κίνηση όλα τα κανάλια ενέργειας του σώματός σας. Αυτό αποκαλείται «ουράνιο κύκλωμα μαογιού»[128] και κατά πάσα πιθανότητα ελάχιστοι άνθρωποι το γνωρίζουν. Αυτός ο όρος περιστασιακά αναφέρεται σε βιβλία, αλλά κανείς δεν σας το έχει εξηγήσει ή το έχει πει. Συζητιέται μόνο ως θεωρία, αφού ανήκει στα μυστικά των μυστικών. Εμείς εδώ θα σας το αποκαλύψουμε. Αρχίζει από το σημείο μπαϊχούι (μπορεί να αρχίσει και από το σημείο χουϊγίν επίσης) και βγαίνει και κινείται κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ του γιν και του γιανγκ. Κατόπιν κατεβαίνει προς το αυτί, μετά κατά μήκος του ώμου και μετά προχωρά κατά μήκος κάθε δακτύλου ένα προς ένα. Κατόπιν κινείται κατά μήκος της πλευράς του σώματος και αφού περνάει κάτω από την πατούσα, ανεβαίνει κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς του ενός μηρού, κατεβαίνει κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς του άλλου μηρού, περνάει κάτω από την άλλη πατούσα και πάει προς τα πάνω κατά μήκος της άλλης πλευράς του σώματός σας. Περνάει πάλι κατά μήκος των δακτύλων ένα προς ένα και φτάνει πάλι στην κορυφή της κεφαλής, ολοκληρώνοντας έτσι έναν πλήρη κύκλο. Αυτό είναι το «ουράνιο κύκλωμα μαογιού». Κάποιοι γράφουν βιβλία ολόκληρα γι’ αυτό και εγώ το έχω συνοψίσει σε μερικές λέξεις. Δεν πιστεύω ότι αυτό πρέπει να θεωρείται ουράνιο μυστικό, όμως κάποιοι άλλοι θεωρούν αυτά τα πράγματα εξαιρετικά πολύτιμα και δεν τα συζητούν παρά μόνο όταν πραγματικά διδάσκουν τους μαθητές τους. Αν και το έχω αποκαλύψει, κανείς σας δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τη σκέψη του, με σκοπό να το καθοδηγήσει ή να το ελέγξει κατά την εξάσκηση. Αν το κάνετε αυτό, τότε δεν εξασκείτε το Φάλουν Ντάφα μας. Η γνήσια καλλιέργεια προς τα ανώτερα επίπεδα πραγματοποιείται σε κατάσταση Γουγουέι (καμιά νοητική πρόθεση) και χωρίς νοητικές δραστηριότητες. Όλα τοποθετούνται στο σώμα σας έτοιμα. Όλα αυτά τα πράγματα σχηματίζονται αυτόματα, και είναι αυτοί οι εσωτερικοί μηχανισμοί που σας καλλιεργούν και σας εξελίσσουν. Όταν έλθει ο καιρός, θα περιστρέφονται από μόνοι τους. Μια μέρα κατά τη διάρκεια της εξάσκησης είναι πιθανόν το κεφάλι σας να ταλαντευτεί από τη μια πλευρά στην άλλη. Αν το κεφάλι σας ταλαντευτεί από τη μια πλευρά, τότε περιστρέφονται προς εκείνη την κατεύθυνση. Αν το κεφάλι σας ταλαντευτεί προς την άλλη πλευρά, περιστρέφονται προς την άλλη κατεύθυνση. Περιστρέφονται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

 

Όταν σε έναν άνθρωπο ανοίξουν το μεγάλο και το μικρό ουράνιο κύκλωμα, μπορεί το κεφάλι του να γείρει κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού και αυτό δείχνει ότι περνά η ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και με την άσκηση «το ουράνιο κύκλωμα του Φάλουν» που εμείς εξασκούμε. Αν και κάνουμε την άσκηση κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, όταν δεν την εκτελούμε, αυτά περιστρέφονται από μόνα τους και περιστρέφονται διαρκώς και για πάντα. Όταν εκτελείτε την άσκηση, ενισχύετε τους μηχανισμούς. Δεν λέμε ότι ο Φα καλλιεργεί τους ασκούμενους; Θα βρείτε ότι τα ουράνια κυκλώματά σας περιστρέφονται διαρκώς, ακόμα κι αν δεν εκτελείτε την άσκηση εκείνη τη στιγμή. Η στρώση αυτών των ενεργειακών μηχανισμών που είναι τοποθετημένοι εξωτερικά του σώματός σας είναι μια στρώση από μεγάλα, εξωτερικά ενεργειακά κανάλια, που καθοδηγούν το σώμα σας και σας καλλιεργούν. Είναι όλα αυτόματα. Μπορούν επίσης να περιστραφούν και αντίστροφα. Περιστρέφονται και προς τις δύο κατευθύνσεις ανοίγοντας διαρκώς τα ενεργειακά σας κανάλια.

 

Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός του ανοίγματος του ουράνιου κυκλώματος; Το άνοιγμα του ουράνιου κυκλώματος δεν είναι αυτοσκοπός στην καλλιέργεια. Ακόμα και αν το ουράνιο κύκλωμα κάποιου ανοίξει, θα έλεγα ότι δεν είναι τίποτα. Γιατί μετά, καθώς συνεχίζει την καλλιέργειά του, ο στόχος είναι να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του ουράνιου κυκλώματος, έτσι ώστε μέσα από ένα κανάλι να οδηγήσει να ανοίξουν εκατοντάδες κανάλια ενέργειας και κατόπιν να μπορέσει να ανοίξει όλα τα κανάλια ενέργειας στο σώμα του. Εμείς ήδη έχουμε αρχίσει να το κάνουμε αυτό. Καθώς συνεχίζετε να εξασκείτε, κάποιοι από εσάς θα ανακαλύψετε πως όταν το μεγάλο ουράνιό σας κύκλωμα περιστρέφεται, τα κανάλια ενέργειας γίνονται πολύ φαρδιά, σαν ένα δάκτυλο, και πολύ ευρύχωρα στο εσωτερικό τους. Ο λόγος είναι πως η ενέργειά σας έχει γίνει πολύ ισχυρή και, αφού η ροή ενέργειας σχηματίσει τα κανάλια σας, θα γίνει πολύ πλατιά και λαμπερή. Αλλά ακόμα κι αυτό δεν είναι τίποτα. Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να καλλιεργηθείτε; Θα πρέπει να κάνετε εκατοντάδες κανάλια ενέργειας βαθμιαία όλο και πιο πλατιά και την ενέργεια να γίνεται όλο και πιο δυνατή και λαμπερή. Τελικά να φτάσετε σε μια κατάσταση όπου δεκάδες χιλιάδες κανάλια ενέργειας θα έχουν ενωθεί μεταξύ τους, μετατρέποντας το σώμα σας σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σώμα χωρίς ενεργειακά κανάλια ή σημεία βελονισμού. Αυτός είναι ο τελικός στόχος του ανοίγματος των καναλιών ενέργειας. Ο στόχος είναι να μετασχηματιστεί ολοκληρωτικά το ανθρώπινο σώμα από ύλη υψηλής ενέργειας.

 

Έχοντας καλλιεργηθεί μέχρι αυτό το σημείο, το σώμα σας βασικά θα έχει ήδη μεταμορφωθεί από ύλη υψηλής ενέργειας. Με άλλα λόγια, θα έχετε ήδη φτάσει στο ανώτερο επίπεδο της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας. Το ανθρώπινο φθαρτό σώμα θα έχει καλλιεργηθεί στο ύστατο όριο. Όταν φτάνετε σ’ αυτό το στάδιο μια άλλη κατάσταση καλλιέργειας εμφανίζεται. Ποια κατάσταση; Το γκονγκ που έχετε αναπτύξει είναι πολύ πλούσιο και άφθονο. Οι υπερφυσικές ικανότητες (εγγενείς ανθρώπινες ικανότητες) που ένας άνθρωπος έχει κατά την καλλιέργεια ενός συνηθισμένου ανθρώπινου σώματος ή κατά τη διάρκεια της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας θα εμφανιστούν όλες. Όμως, ενόσω ασκείτε καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους, πολλές απ’ αυτές είναι κλειδωμένες. Επίσης η στήλη του γκονγκ σας θα φτάνει πάρα πολύ ψηλά. Όλες οι μορφές του γκονγκ θα ενισχύονται από το πανίσχυρο γκονγκ σας και θα γίνουν πάρα πολύ δυνατές. Όμως μόνο σ’ αυτή, τη δική μας διάσταση, μπορούν να λειτουργήσουν – στις άλλες διαστάσεις δεν μπορούν να έχουν καμία επίδραση, πάνω σε τίποτα, αφού είναι υπερφυσικές ικανότητες που προέκυψαν από την καλλιέργεια των σαρκικών ανθρώπινων σωμάτων μας. Παρ’ όλα αυτά είναι πολύ αξιόλογες, απαντιούνται σε κάθε διάσταση και οι διάφορες μορφές που το σώμα λαμβάνει στις διάφορες διαστάσεις θα υποστούν πολύ μεγάλες αλλαγές. Τα πράγματα που το σώμα έχει, αυτά που το σώμα φέρει σε κάθε διάσταση είναι πάρα πολλά και αξιόλογα και φαίνονται πολύ τρομακτικά. Μερικά άτομα έχουν μάτια σε όλο τους το σώμα, όλοι οι πόροι στα σώματά τους είναι μάτια. Έχουν μάτια μέσα σε ολόκληρο το πεδίο διάστασής τους. Επειδή το γκονγκ μας είναι της Σχολής του Φο, ορισμένα άτομα θα φέρουν την εικόνα μιας Μποντισάτβα ή ενός Φο σε όλο τους το σώμα. Όλες οι μορφές του γκονγκ σας εκείνη τη στιγμή θα είναι αφάνταστα άφθονες και πλούσιες και πάρα πολλά έμβια όντα θα εμφανιστούν.

 

Τότε θα παρουσιαστεί μια άλλη κατάσταση καλλιέργειας, που αποκαλείται «Τρία Λουλούδια Επί της Κεφαλής». Είναι μία πολύ αισθητή κατάσταση, που είναι και εντυπωσιακή. Ακόμα κι αυτοί που το Τρίτο Μάτι τους δεν είναι τόσο υψηλού επιπέδου μπορούν να το δουν. Υπάρχουν τρία λουλούδια στην κορυφή του κεφαλιού. Το ένα είναι ένα λουλούδι λωτού, αλλά δεν είναι το λουλούδι του λωτού της δικής μας φυσικής διάστασης. Τα άλλα δύο λουλούδια είναι κι αυτά από άλλη διάσταση και είναι πραγματικά πανέμορφα. Αυτά τα τρία λουλούδια περιστρέφονται κυκλικά πάνω από το κεφάλι. Περιστρέφονται όλα μαζί δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα και το κάθε λουλούδι περιστρέφεται επίσης και γύρω από τον εαυτό του. Το κάθε λουλούδι έχει μια μεγάλη στήλη με διάμετρο όσο η διάμετρος του λουλουδιού. Αυτές οι τρεις μεγάλες στήλες φτάνουν ως τον ουρανό, αλλά δεν είναι στήλες γκονγκ. Απλώς έχουν αυτή τη μορφή και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες. Αν μπορούσατε να τα δείτε κι εσείς αυτά, σίγουρα θα μένατε έκπληκτοι. Όταν η καλλιέργειά σας φτάσει σ’ αυτό το στάδιο, το σώμα σας θα είναι λευκό και αγνό και το δέρμα σας λείο και απαλό. Σ’ αυτό το σημείο θα έχετε φτάσει στην ύψιστη μορφή της «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργειας, όμως αυτό δεν είναι το ύστατο τέλος. Πρέπει να συνεχίσετε κι άλλο να ασκείτε καλλιέργεια, πρέπει να προχωρήσετε κι άλλο μπροστά.

 

Καθώς προχωράτε κι άλλο μπροστά, εισέρχεστε στο μεταβατικό επίπεδο μεταξύ του «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» και του «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» και σε μια κατάσταση που αποκαλείται κατάσταση του «Αγνού Λευκού Σώματος» (γνωστό και ως «Κρυστάλλινο Λευκό Σώμα»). Όταν η καλλιέργεια του φυσικού σώματος ενός ανθρώπου έχει φτάσει την υψηλότερη μορφή τού «Εντός του Νόμου του Τριπλού Κόσμου», απλά πρόκειται ακόμα για το ανθρώπινο σαρκικό του σώμα που έχει μετασχηματιστεί στην υψηλότερη μορφή του. Όταν πραγματικά εισέρχεστε σ’ αυτή την κατάσταση, ολόκληρο το σώμα σας θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από ύλη υψηλής ενέργειας. Και γιατί αποκαλείται Αγνό Λευκό Σώμα; Επειδή αυτό το σώμα έχει ήδη εξαγνιστεί στον απολύτως υψηλότερο βαθμό. Όταν κάποιος το παρατηρεί με το Τρίτο Μάτι, ολόκληρο αυτό το σώμα είναι διαφανές, ακριβώς όπως ένα διαφανές τζάμι, σαν να μην υπάρχει τίποτα εκεί. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται. Για να το πω απλά, το σώμα αυτό είναι ήδη το σώμα ενός Φο. Κι αυτό επειδή το σώμα που αποτελείται από ύλη υψηλής ενέργειας είναι διαφορετικό από το σώμα με το οποίο ξεκινήσαμε. Σ’ αυτό το σημείο όλες οι υπερφυσικές ικανότητες και υπερφυσικές δεξιότητες που εμφανίστηκαν στο σώμα σας θα εγκαταλειφθούν μονομιάς και θα τοποθετηθούν σε μια πολύ βαθιά διάσταση. Είναι άχρηστες και δεν εξυπηρετούν πια σε τίποτα. Η μόνη χρησιμότητα που μπορεί να έχουν θα είναι αν κάποια μέρα στο μέλλον –όταν θα έχετε ήδη πετύχει στην άσκηση καλλιέργειας– αναπολήσετε και επανεξετάσετε το ταξίδι της καλλιέργειάς σας και τις βγάλετε να τις κοιτάξετε. Έτσι σ’ αυτό το σημείο δύο μόνο πράγματα θα απομείνουν: Η στήλη του γκονγκ σας είναι ακόμα εκεί και το καλλιεργημένο Αθάνατο Βρέφος που έχει αναπτυχθεί αρκετά. Όμως και τα δύο υπάρχουν σε μια πολύ βαθιά διάσταση. Άνθρωποι με Τρίτο Μάτι μέσου επιπέδου δεν μπορούν να τα δουν, το μόνο που μπορούν να δουν είναι ότι το σώμα σας είναι διαφανές.

 

Επειδή η κατάσταση του Αγνού-Λευκού σώματος είναι μόνο ένα μεταβατικό επίπεδο, συνεχίζοντας να ασκείτε καλλιέργεια θα εισέλθετε πραγματικά στην «Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου» καλλιέργεια, η οποία είναι γνωστή και ως «καλλιέργεια του Σώματος του Φο». Ολόκληρο το σώμα σας θα αποτελείται από γκονγκ. Το σίνσινγκ σας θα έχει πλέον σταθεροποιηθεί και θα αρχίσετε εκ νέου την άσκηση καλλιέργειας. Θα αναπτύξετε υπερφυσικές ικανότητες πάλι από την αρχή, που όμως δεν θα ονομάζονται πια «υπερφυσικές ικανότητες», αλλά «Θεϊκές Δυνάμεις του Νόμου του Φο», αφού θα μπορούν να ενεργούν σε όλες τις διαστάσεις. Η δύναμή τους είναι απεριόριστη. Αργότερα, όπως θα συνεχίζετε να ασκείτε καλλιέργεια, θα γνωρίζετε πλέον εσείς οι ίδιοι τα πράγματα στα ανώτερα επίπεδα, πώς να ασκείτε καλλιέργεια και τις μορφές που έχει η άσκηση καλλιέργειας στα ανώτερα επίπεδα.

Η Προσκόλληση του Φανατισμού

Ας μιλήσουμε για ένα ακόμα ζήτημα. Πρόκειται για την προσκόλληση του φανατισμού. Πολλά άτομα έχουν εξασκήσει τσιγκόνγκ για πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επίσης και άτομα που δεν έχουν εξασκήσει ποτέ, αλλά που πάντα έψαχναν την Αλήθεια και προσπαθούσαν να αντιληφθούν το νόημα της ζωής. Μόλις μάθουν το Φάλουν Ντάφα μας αμέσως ξεκαθαρίζουν πολλά από τα ερωτήματα που είχαν και βρίσκουν απαντήσεις. Είναι πιθανόν μαζί με την ανύψωση της σκέψης τους να νιώσουν και πολύ ενθουσιασμένοι – αυτό είναι σίγουρο. Ξέρω πως οι αληθινοί ασκούμενοι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του Φα και ξέρουν πως πρέπει να τον έχουν σαν τα μάτια τους. Ωστόσο συχνά προκύπτει αυτό το πρόβλημα: Λόγω του ενθουσιασμού του ο ασκούμενος αναπτύσσει φανατισμό, ο οποίος δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό τον οδηγεί στο να μην είναι φυσιολογικός ο τρόπος που συμπεριφέρεται και ενεργεί, είτε στη συναναστροφή του με άλλους ανθρώπους στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, είτε απλά μέσα στο περιβάλλον της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σωστό.

 

Στην πλειοψηφία τους οι ασκούμενοι στην σχολή μας ασκούν καλλιέργεια μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Δεν μπορείτε να αποκόπτεστε από την κοινή ανθρώπινη κοινωνία και πρέπει να ασκείτε καλλιέργεια με πλήρη επίγνωση. Οι σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους πρέπει να είναι φυσιολογικές. Φυσικά το σίνσινγκ σας θα είναι πολύ υψηλού επιπέδου και η σκέψη σας ορθή, θα βελτιώνετε το σίνσινγκ σας, θα ανυψώνετε το επίπεδό σας, δεν θα κάνετε αδικίες και θα κάνετε μόνο καλές πράξεις – έτσι πρέπει να είστε. Υπάρχουν όμως ορισμένα άτομα που συμπεριφέρονται σαν να μην πάει κάτι καλά μ’ αυτούς ή σαν να τα έχουν δει όλα απ’ αυτόν τον επίγειο κόσμο. Λένε πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Έτσι οι άνθρωποι λένε: «Το Φάλουν Ντάφα τον έκανε να συμπεριφέρεται έτσι; Αυτός μου φαίνεται ότι έχει διανοητικά προβλήματα». Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Απλώς είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, δεν είναι συνετός και δεν συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Σκεφτείτε το όλοι: Το να συμπεριφέρεστε έτσι δεν είναι σωστό. Έχετε πάει στο άλλο άκρο κι αυτό είναι άλλη μια προσκόλληση. Πρέπει να την εγκαταλείψετε και, ζώντας φυσιολογικά σαν όλους τους άλλους, να ασκείτε καλλιέργεια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Αν καθώς βρίσκεστε ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, οι άλλοι σας θεωρούν ξεμυαλισμένο, δεν θα συναναστρέφονται μαζί σας και θα κρατιούνται σε απόσταση. Έτσι κανείς δεν θα σας προσφέρει ευκαιρίες να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας, ούτε θα σας θεωρούν φυσιολογικό άνθρωπο. Αυτό δεν είναι σωστό! Επομένως πρέπει να φροντίσετε να δώσετε προσοχή σ’ αυτό το ζήτημα και να συμπεριφέρεστε καλά.

 

Η εξάσκησή μας δεν είναι σαν τους συνηθισμένους τρόπους άσκησης τσιγκόνγκ όπου οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση έκστασης, μισοκοιμισμένοι ή αποχαυνωμένοι. Στον δικό μας τρόπο άσκησης πρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση ότι καλλιεργείτε τον εαυτό σας. Κάποιοι συνεχίζουν να μου λένε: «Δάσκαλε, μόλις κλείσω τα μάτια μου το σώμα μου ταλαντεύεται». Θα έλεγα ότι αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι. Έχετε αναπτύξει τη συνήθεια να εγκαταλείπετε την Κύρια Συνείδησή σας και μόλις κλείνετε τα μάτια σας τη χάνετε – η Κύρια Συνείδησή σας εξαφανίζεται. Έχετε αναπτύξει αυτή τη συνήθεια. Όταν κάθεστε εδώ, γιατί δεν ταλαντεύεστε; Αν κρατήσετε την κατάσταση που είστε, όταν έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, και απλά κλείσετε τα μάτια σας ελαφρώς θα ταλαντευτείτε; Σίγουρα όχι. Απλά πιστεύετε ότι έτσι πρέπει να εξασκείται το τσιγκόνγκ, έχετε σχηματίσει μια τέτοια ιδέα και μόλις κλείνετε τα μάτια σας εξαφανίζεστε χωρίς να έχετε ιδέα που είστε. Έχουμε πει ότι η Κύρια Συνείδησή σας πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση, γιατί αυτός ο τρόπος άσκησης καλλιεργεί τον ίδιο σας τον εαυτό. Πρέπει να βελτιώνετε τον εαυτό σας έχοντας πλήρη επίγνωση. Και εμείς έχουμε διαλογισμό. Πώς εξασκούμε τον διαλογισμό μας; Απαιτούμε από όλους το εξής: Όσο βαθιά και αν πάει η συγκέντρωσή σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι που εξασκείστε εδώ. Απαγορεύεται απολύτως το να βρίσκεστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα αντιλαμβάνεστε τίποτα. Άρα ποια συγκεκριμένη κατάσταση θα βιώσετε; Αυτό που θα συμβεί είναι πως όταν κάθεστε εκεί, θα νιώθετε υπέροχα και πολύ αναπαυτικά, σαν να κάθεστε μέσα σε ένα τσόφλι αυγού. Θα γνωρίζετε ότι εξασκείστε, αλλά θα αισθάνεστε πως ολόκληρο το σώμα σας δεν μπορεί να κινηθεί. Αυτά είναι που πρέπει να συμβούν στην εξάσκησή μας. Υπάρχει άλλη μια κατάσταση. Όπως συνεχίζετε να κάθεστε, μετά από λίγο αισθάνεστε ότι τα πόδια σας έχουν εξαφανιστεί και δεν μπορείτε να καταλάβετε πού πήγαν. Το σώμα σας έχει επίσης εξαφανιστεί. Τα χέρια σας έχουν εξαφανιστεί και οι παλάμες σας έχουν επίσης εξαφανιστεί. Μόνο το κεφάλι έχει μείνει. Όπως συνεχίζετε τον διαλογισμό, ανακαλύπτετε ότι και το κεφάλι σας έχει φύγει αφήνοντας μόνο τη σκέψη σας. Έχει μείνει μόνο ένα μικρό κομμάτι επίγνωσης ότι ασκείστε εσείς ο ίδιος εδώ. Αν μπορέσετε να πετύχετε αυτή την κατάσταση, θα είναι παραπάνω από αρκετό. Γιατί; Γιατί όταν κάποιος εκτελεί την άσκηση σ’ αυτή την κατάσταση, το σώμα του εξελίσσεται στο μέγιστο βαθμό. Αυτή είναι η βέλτιστη κατάσταση. Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτούμε να πετύχετε αυτή την κατάσταση ακινησίας. Ωστόσο δεν πρέπει να κοιμηθείτε ούτε να χάσετε τις αισθήσεις σας, αλλιώς ίσως κάποιος άλλος εξασκηθεί και πάρει τα καλά πράγματα.

 

Όλοι οι ασκούμενοί μας πρέπει να είναι σίγουροι πως δεν συμπεριφέρονται ποτέ αφύσικα ενόσω είναι κομμάτια της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας. Αν λειτουργείτε αρνητικά ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, οι άλλοι μπορεί να πούνε: «Γιατί όλοι αυτοί που μαθαίνουν Φάλουν Ντάφα συμπεριφέρονται έτσι;». Είναι σαν να προκαλείτε ζημιά στο όνομα του Φάλουν Ντάφα. Γι’ αυτό φροντίστε να προσέξετε αυτό το ζήτημα. Στην πορεία της άσκησης καλλιέργειας, αλλά και σε άλλα ζητήματα επίσης, πρέπει να προσέχετε να μην αναπτύσσετε την προσκόλληση του φανατισμού. Αυτή η νοοτροπία μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από δαίμονες.

Καλλιέργεια του Λόγου

Η καλλιέργεια του λόγου είναι κάτι που δίδασκαν οι θρησκείες στο παρελθόν. Όταν όμως δίδασκαν την καλλιέργεια του λόγου απευθύνονταν κυρίως σε επαγγελματίες ασκούμενους, όπως Βουδιστές μοναχούς και Ταοϊστές ιερείς που δεν άνοιγαν το στόμα τους για να μιλήσουν. Επειδή δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να καλλιεργούνται, ο στόχος τους ήταν να εγκαταλείψουν τις ανθρώπινες προσκολλήσεις τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Πίστευαν ότι με το που έχεις μια σκέψη, αυτό είναι κάρμα. Σε μερικές θρησκείες έχουν διαχωρίσει το κάρμα σε «καλό κάρμα» και «κακό κάρμα». Άσχετα από το αν είναι καλό ή κακό κάρμα, είτε σύμφωνα με τη θεωρία της κενότητας στη Σχολή του Φο, είτε της ανυπαρξίας που διδάσκεται στη Σχολή του Τάο, δεν πρέπει να προκληθεί. Έτσι έλεγαν: «Δεν κάνω τίποτα». Κι αυτό επειδή δεν μπορούσαν να δουν τις καρμικές σχέσεις των πραγμάτων – δηλαδή δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν αυτό ή εκείνο ήταν καλό ή κακό, ή ποιες γενεσιουργές αιτίες εμπλέκονταν. Ένας μέσος ασκούμενος που δεν έχει φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο και δεν μπορεί να δει αυτά τα πράγματα θα φοβηθεί πως, ενώ κάτι φαίνεται να είναι καλό επιφανειακά, μόλις το κάνει μπορεί να προξενήσει κακό. Έτσι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξασκήσουν Γουγουέι και δεν κάνουν τίποτα απολύτως, ώστε να αποφύγουν να παράγουν κάρμα. Κι αυτό επειδή μόλις το κάρμα παραχθεί πρέπει να το εξαλείψουν και να υποφέρουν γι’ αυτό. Για παράδειγμα, για τους δικούς μας ασκούμενους το σημείο στο οποίο θα φωτιστούν είναι ήδη προκαθορισμένο. Αν προσθέσετε κάτι χωρίς λόγο στη μέση της διαδρομής, θα δημιουργήσει δυσκολίες σε ολόκληρη την άσκηση της καλλιέργειάς σας. Γι’ αυτόν τον λόγο εξασκούν Γουγουέι.

 

Όταν η Σχολή του Φο διδάσκει καλλιέργεια του λόγου, εννοεί πως τα λόγια ενός ανθρώπου κατευθύνονται από τη σκέψη του. Επομένως η σκέψη του περιέχει πρόθεση. Αν ο νους ενός ανθρώπου παράγει μια σκέψη ή τον οδηγεί να πει κάτι, να κάνει κάτι ή να κατευθύνει τα αισθητήρια όργανά του ή τα τέσσερα άκρα του, αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι προσκόλληση ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, οι διάφορες ιδέες που έχουν οι άνθρωποι, όπως: «εσύ είσαι καλός», «αυτός δεν είναι καλός» ή «έχεις καλλιεργηθεί καλά», «αυτός δεν έχει καλλιεργηθεί καλά» κ.λπ. Όλα αυτά από μόνα τους προκαλούν εντάσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ακόμα κι αν μιλήσουμε για κάτι πολύ συνηθισμένο, όπως «θέλω να κάνω αυτό κι αυτό» ή «αυτό το ζήτημα πρέπει να τακτοποιηθεί μ’ αυτόν και μ’ αυτόν τον τρόπο», ακόμα κι έτσι μπορεί να βλάψετε κάποιον χωρίς να το καταλάβετε. Επειδή οι διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, είναι πιθανόν χωρίς να το ξέρετε να παραγάγετε κάρμα. Συνεπώς, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, σφραγίζουν εντελώς το στόμα τους και δεν λένε απολύτως τίποτα. Στο παρελθόν οι θρησκείες αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά την καλλιέργεια του λόγου και μ’ αυτόν τον τρόπο την εφάρμοζαν στις θρησκευτικές πρακτικές.

 

Η πλειοψηφία των ασκουμένων του Φάλουν Ντάφα μας (εκτός απ’ αυτούς τους επαγγελματίες ασκούμενους) ασκούν καλλιέργεια ανάμεσα σε καθημερινούς ανθρώπους. Έτσι είναι αναπόφευκτο το να έχουμε μια φυσιολογική ζωή μέσα στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και να αλληλεπιδρούμε με την κοινωνία. Όλοι έχουμε μια δουλειά και πρέπει να την κάνουμε καλά. Ορισμένοι για να κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να μιλούν, άρα αυτό δεν είναι αντίφαση; Όχι, δεν είναι αντίφαση. Γιατί όχι; Η καλλιέργεια του λόγου που πρέπει να εξασκούμε και στην οποία εμείς αναφερόμαστε είναι εντελώς διαφορετική από τη δική τους. Λόγω της διαφοράς μεταξύ των τρόπων καλλιέργειας, οι απαιτήσεις επίσης διαφέρουν. Όταν εμείς ανοίγουμε το στόμα μας να μιλήσουμε, θα πρέπει να μιλάμε σύμφωνα με το σίνσινγκ ενός ασκούμενου, να μην κουτσομπολεύουμε και να μη μιλάμε με απρέπεια. Είστε ασκούμενοι, έτσι για να κρίνετε αν πρέπει ή δεν πρέπει να πείτε ορισμένα πράγματα θα πρέπει να δείτε πόσο αυτά συμφωνούν με τα κριτήρια του Φα. Αν είναι κάτι που πρέπει να πείτε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, εφόσον συμμορφώνεστε με το πρότυπο του σίνσινγκ ενός ασκουμένου, όπως αυτό καθορίζεται από τον Φα. Εκτός αυτού θα πρέπει να μιλάμε για τον Φα και να διαδίδουμε τον Φα. Άρα είναι αδύνατον να μη μιλάμε. Η καλλιέργεια του λόγου την οποία εμείς ασκούμε αναφέρεται σε συνηθισμένα πράγματα, όπως η φήμη και το κέρδος, που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους, και αυτά που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική εργασία των ασκουμένων στην κοινωνία. Επίσης στο άσκοπο κουτσομπολιό ανάμεσα στους ασκούμενους της ίδιας σχολής εξάσκησης, σε όλα αυτά που λέγονται και γίνονται για επίδειξη και οφείλονται σε προσκολλήσεις, στις διαδόσεις ή στις φήμες που κυκλοφορούν και σε αυτές τις συζητήσεις πάνω σε ζητήματα του κόσμου – συζητήσεις που γίνονται με μεγάλη έξαψη και ενδιαφέρον. Πιστεύω πως όλα αυτά είναι προσκολλήσεις των καθημερινών ανθρώπων και πως όταν είναι να μιλήσουμε γι’ αυτά θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Αυτό εννοούμε εμείς λέγοντας «καλλιέργεια του λόγου». Στο παρελθόν οι μοναχοί αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα, διότι ήξεραν ότι θα δημιουργούσαν κάρμα ακόμα και με την παραμικρή σκέψη. Γι’ αυτό δίδασκαν καλλιέργεια για «σώμα, στόμα και νου». Η καλλιέργεια του σώματος για την οποία μιλούσαν σήμαινε ότι κάποιος δεν θα έπρεπε να κάνει κακές πράξεις. Η καλλιέργεια του στόματος σήμαινε ότι θα έπρεπε να παραμένει σιωπηλός. Και η καλλιέργεια του νου σήμαινε ότι δεν θα έπρεπε καν να σκέφτεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πολύ αυστηρές απαιτήσεις πάνω σ’ αυτά τα πράγματα για όσους ασκούσαν καλλιέργεια αποκλειστικά στους ναούς. Εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το πρότυπο του σίνσινγκ ενός ασκούμενου. Θα είναι πολύ καλά, εφόσον αντιλαμβάνεστε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να λέτε.


ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ

Το Τσιγκόνγκ και οι Σωματικές Ασκήσεις

Σε ένα μέσο επίπεδο συχνά οι άνθρωποι θεωρούν πως το τσιγκόνγκ και οι σωματικές ασκήσεις έχουν άμεση σχέση. Βέβαια σε ένα χαμηλό επίπεδο και όσον αφορά την επίτευξη ενός υγιούς σώματος το τσιγκόνγκ και οι σωματικές ασκήσεις είναι το ίδιο. Όταν όμως κοιτάξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασκήσεών του και την προσέγγιση που ακολουθούν, θα διαπιστώσουμε πως είναι πολύ διαφορετικά από αυτά των σωματικών ασκήσεων. Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα υγιές σώμα μέσα από σωματικές ασκήσεις, πρέπει να ασκείται περισσότερο και να εντείνει την σωματική άσκηση. Στην εξάσκηση του τσιγκόνγκ ωστόσο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού δεν απαιτείται κίνηση. Αν υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση, είναι ήρεμη, αργή και απαλή ή η εξάσκηση μπορεί να είναι ακόμα και στατική, χωρίς καμία κίνηση. Έτσι είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τις σωματικές ασκήσεις, όσον αφορά τον τρόπο εξάσκησης. Από τη σκοπιά ενός υψηλού επιπέδου, το τσιγκόνγκ δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία και την υγεία, αφού περιλαμβάνει πράγματα από τα ανώτερα επίπεδα και ένα πιο εμβριθές περιεχόμενο. Το τσιγκόνγκ δεν αφορά μόνο αυτά τα ελάχιστα που είναι στο επίπεδο των κοινών ανθρώπων. Το τσιγκόνγκ είναι υπερφυσικό και έχει διαφορετικές εκδηλώσεις στα διαφορετικά επίπεδα. Είναι κάτι που υπερβαίνει κατά πολύ τους καθημερινούς ανθρώπους.

 

Τώρα όσον αφορά την ουσία των ασκήσεων, η διαφορά τους είναι επίσης πολύ μεγάλη. Για να ετοιμάσουν το σώμα τους για το σημερινό επίπεδο συναγωνισμού και για να ανταποκριθούν στα κριτήρια οι αθλητές, ειδικά οι σημερινοί αθλητές, θα πρέπει να ασκούνται περισσότερο. Επομένως πρέπει διαρκώς να διατηρούν το σώμα τους σε άριστη κατάσταση. Για να πετύχουν αυτόν τον στόχο, πρέπει να ασκούνται περισσότερο, προκειμένου να κάνουν το αίμα να κυκλοφορεί επαρκώς στο σώμα τους, να ενισχύσουν τον μεταβολισμό του και έτσι να διατηρούν διαρκώς το σώμα τους σε μια κατάσταση βέλτιστης απόδοσης. Γιατί πρέπει να ενισχυθεί ο μεταβολισμός; Διότι το σώμα ενός αθλητή πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς και να βρίσκεται πάντα στην καλύτερη κατάσταση για ανταγωνισμό. Το ανθρώπινο σώμα απαρτίζεται από αμέτρητα κύτταρα. Όλα αυτά περνούν την ακόλουθη περίπου διαδικασία: Τα πρόσφατα διαιρεμένα κύτταρα είναι πολύ δραστήρια και σε μια κατάσταση ανάπτυξης. Όταν μεγαλώσουν στο έσχατο όριο, δεν μπορούν πια να αναπτυχθούν και αρχίζουν να φθίνουν. Όταν φτάσουν στο χαμηλότερο σημείο τους, νέα κύτταρα τα αντικαθιστούν. Ας χρησιμοποιήσουμε π.χ. σαν αναλογία δώδεκα ώρες της ημέρας για να το περιγράψουμε. Ας πούμε πως ένα κύτταρο διαιρείται στις 6 π.μ. και ξεκινά η ανάπτυξή του. Οι ώρες 8 π.μ., 9 π.μ. ή 10 π.μ., είναι όλες πολύ καλές περίοδοι γι’ αυτό. Με το που φτάνει το μεσημέρι, σταματά πλέον να αναπτύσσεται και το μόνο που μπορεί είναι να φθίνει. Σ’ αυτό το σημείο το κύτταρο έχει ακόμα το υπόλοιπο μισό της ζωής του, αλλά αυτό το υπόλοιπο μισό είναι ακατάλληλο για την κατάσταση ανταγωνισμού ενός αθλητή.

 

Τότε τι πρέπει να κάνουν; Εντείνουν την προπόνησή τους και αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματός τους, ώστε να παράγουν νέα κύτταρα και να αντικαταστήσουν τα παλιά. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούν. Δηλαδή πριν το κύτταρο ολοκληρώσει την πορεία της ζωής του, ακόμα κι όταν είναι μόνο στη μέση της, θα αντικατασταθεί. Γι’ αυτό τα σώματά τους διατηρούνται πάντα δυνατά και βελτιώνονται. Ωστόσο τα ανθρώπινα κύτταρα δεν μπορούν να διαιρούνται έτσι ακατάπαυστα. Ο αριθμός που μπορεί να διαιρεθεί ένα κύτταρο είναι περιορισμένος. Ας υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου ένα κύτταρο μπορεί να διαιρεθεί εκατό φορές (στην πραγματικότητα μπορεί να διαιρεθεί πάνω από ένα εκατομμύριο φορές) και ας υποθέσουμε ότι σε έναν κανονικό άνθρωπο, όταν ένα κύτταρο διαιρείται εκατό φορές, αυτός μπορεί να ζήσει εκατό χρόνια. Όμως τώρα τα κύτταρά του έχουν ζήσει μόνο το μισό της ζωής τους, επομένως μπορεί να ζήσει μόνο για πενήντα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε δει αθλητές να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα κι αυτό επειδή οι αθλητές σήμερα αποσύρονται πολύ συχνά πριν τα τριάντα. Ιδιαίτερα τώρα που το επίπεδο ανταγωνισμού είναι πολύ υψηλό, ο αριθμός των αθλητών που αποσύρονται είναι επίσης μεγάλος. Έτσι επιστρέφουν να ζήσουν μια κανονική ζωή και δεν φαίνονται τόσο πολύ επηρεασμένοι. Θεωρητικά έτσι συμβαίνει – η σωματική άσκηση τούς κρατά σε μια καλή φυσική κατάσταση, αλλά μειώνει τον χρόνο ζωής τους. Εξωτερικά οι αθλητές που είναι στην εφηβεία μοιάζουν σαν να είναι στα είκοσι, ενώ αυτοί που είναι στα είκοσι μοιάζουν σαν να είναι τριάντα. Συχνά οι αθλητές δίνουν την εντύπωση ότι γερνούν νωρίτερα από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι όπου υπάρχει πλεονέκτημα, θα υπάρχει –από διαλεκτικής άποψης– και μειονέκτημα. Στην πραγματικότητα αυτόν τον δρόμο ακολουθούν.

 

Η εξάσκηση του τσιγκόνγκ είναι ακριβώς το αντίθετο από τις σωματικές ασκήσεις. Δεν απαιτεί ζωηρές κινήσεις και αν υπάρχουν οποιεσδήποτε κινήσεις είναι ήρεμες, αργές και απαλές. Είναι τόσο ήρεμες και αργές που είναι σχεδόν χωρίς κίνηση και μερικές φορές είναι πράγματι στατικές. Γνωρίζετε ότι η μέθοδος καλλιέργειας του καθιστού διαλογισμού απαιτεί κατάσταση ακινησίας. Όλα, ακόμα και ο χτύπος της καρδιάς και η κυκλοφορία του αίματος, θα επιβραδυνθούν. Στην Ινδία υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι της γιόγκα που μπορούν να κάθονται κάτω από το νερό ή να είναι θαμμένοι στη γη για πολλές μέρες. Μπορούν να ακινητοποιήσουν εντελώς τον εαυτό τους και να ελέγχουν ακόμη και τους χτύπους της καρδιάς τους. Ας υποθέσουμε ότι τα κύτταρα των ανθρώπων διαιρούνται μια φορά την ημέρα. Τότε, αν ένας ασκούμενος κάνει τα κύτταρα του σώματός του να διαιρούνται μια φορά κάθε δύο μέρες, μια φορά κάθε βδομάδα, μια φορά κάθε μισό μήνα ή ακόμα περισσότερο, θα έχει ήδη επεκτείνει τη ζωή του. Αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα, είναι μόνο αυτές οι μέθοδοι άσκησης που απλώς καλλιεργούν τη φύση ενός ανθρώπου και όχι τη μακροβιότητα. Και αυτές μπορούν να το επιτύχουν αυτό – μπορούν να επεκτείνουν τη ζωή των ασκουμένων. Κάποιοι μπορεί να σκεφτούν: «Η ζωή τους δεν είναι προκαθορισμένη; Πώς μπορούν να ζήσουν παραπάνω, χωρίς να καλλιεργούν τη μακροβιότητα;». Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αν όμως το επίπεδο ενός ασκουμένου υπερβεί τα Τρία Βασίλεια, τότε η ζωή του μπορεί να μακρύνει, αν και εξωτερικά θα φαίνεται πολύ γερασμένος.

 

Μια γνήσια εξάσκηση που καλλιεργεί τη μακροβιότητα, διαρκώς συσσωρεύει τη συλλεγμένη ύλη υψηλής ενέργειας στα κύτταρα του σώματος και όπως η πυκνότητά της διαρκώς θα αυξάνεται, θα είναι σε θέση βαθμιαία να καταστείλει τα κύτταρα του καθημερινού ανθρώπου και σιγά-σιγά να τα αντικαταστήσει. Σ’ αυτή τη φάση συμβαίνουν θεμελιώδεις αλλαγές και θα μείνετε για πάντα νέος. Βέβαια η διαδικασία της καλλιέργειας είναι πολύ αργή και πραγματικά θα πρέπει να θυσιάσετε πάρα πολλά. Διαμορφώνετε το σώμα σας, δυναμώνετε τον νου σας – δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν είστε ανάμεσα σε εντάσεις που δοκιμάζουν το σίνσινγκ σας, μπορείτε να παραμείνετε ήρεμος εσωτερικά; Ή, όταν παίζονται άμεσα, προσωπικά σας συμφέροντα, μπορείτε να παραμείνετε ανεπηρέαστος; Είναι πολύ δύσκολο να το κάνετε αυτό. Δεν είναι απλά, επειδή θέλετε να το κάνετε, ότι μπορείτε κιόλας να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε μόνο όταν –μέσα από άσκηση καλλιέργειας– το σίνσινγκ σας και το ντε σας έχουν αναβαθμιστεί.

 

Πολύς κόσμος αντιλαμβάνεται το τσιγκόνγκ ως μια κοινή σωματική άσκηση, στην πραγματικότητα όμως η διαφορά είναι αφάνταστα μεγάλη. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Μόνο όταν κάποιος εξασκεί στο χαμηλότερο επίπεδο του τσι, που είναι για θεραπεία και υγεία, για να εξασφαλίσει ένα υγιές σώμα – αυτός ο χαμηλού επιπέδου στόχος είναι παρόμοιος μ’ αυτόν της σωματικής άσκησης. Σε υψηλό όμως επίπεδο είναι εντελώς διαφορετικά. Ο εξαγνισμός του σώματος στο τσιγκόνγκ έχει τον σκοπό του. Έτσι οι ασκούμενοι του τσιγκόνγκ πρέπει να συμμορφώνονται με τις υπερφυσικές αρχές κι όχι με τις αρχές των καθημερινών ανθρώπων. Από την άλλη μεριά οι σωματικές ασκήσεις είναι μόνο για τους καθημερινούς ανθρώπους.

Οι Σκέψεις

Όσον αφορά τις σκέψεις, αυτές αναφέρονται στη δραστηριότητα που υπάρχει στον νου ενός ανθρώπου. Πώς βλέπει η κοινότητα των καλλιεργητών τις σκέψεις που συνοδεύουν τη δραστηριότητα μέσα στον νου ενός ανθρώπου; Πώς βλέπει τις διάφορες μορφές που παίρνει η ανθρώπινη συλλογιστική (σκέψεις); Και πώς εκδηλώνεται αυτή; Στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου κι αυτό γιατί οι σκέψεις δεν είναι τόσο εύκολο να μελετηθούν όπως αυτά που είναι στην επιφάνεια του σώματός μας. Σε βαθύτερα επίπεδα και σε διαφορετικές διαστάσεις παίρνουν διαφορετικές μορφές. Αλλά δεν είναι όπως έχουν πει μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ. Ορισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, πραγματικά δεν γνωρίζουν τι γίνεται κι επομένως δεν μπορούν να τα εξηγήσουν καθαρά. Νομίζουν ότι μόλις χρησιμοποιήσουν τον νου τους ή μόλις παράγεται μια σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα. Έτσι ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησαν τη σκέψη τους για να κάνουν αυτά τα πράγματα ή ότι η σκέψη τους τα έκανε. Στην πραγματικότητα όμως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται καθόλου από τις σκέψεις τους.

 

Πρώτα απ’ όλα ας μιλήσουμε για την προέλευση της σκέψης του ανθρώπου. Στην αρχαία Κίνα υπήρχε μια έκφραση: «η καρδιά σκέφτεται». Γιατί έλεγαν ότι η καρδιά σκέφτεται; Η αρχαία κινέζικη επιστήμη ήταν πολύ προηγμένη, αφού μελετούσε άμεσα, πράγματα όπως το ανθρώπινο σώμα, τη ζωή και το σύμπαν. Μερικοί άνθρωποι πραγματικά, πέρα από κάθε αμφιβολία, αισθάνονται ότι η καρδιά τους σκέφτεται, ενώ άλλοι αισθάνονται ότι το μυαλό τους σκέφτεται. Γιατί συμβαίνει αυτό; Είναι πολύ λογικό όταν ορισμένοι μιλούν για τη σκέψη της καρδιάς. Κι αυτό γιατί, όπως έχουμε δει, το Αρχέγονο Πνεύμα ενός καθημερινού ανθρώπου είναι πολύ μικρό και τα πραγματικά μηνύματα που στέλνονται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν προέρχονται από τον ίδιο τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν στέλνονται από τον εγκέφαλο, αλλά από το Αρχέγονο Πνεύμα του ανθρώπου. Το Αρχέγονο Πνεύμα ενός ανθρώπου δεν παραμένει μόνο στο Παλάτι Νιγουάν (το Παλάτι Νιγουάν στη Σχολή του Τάο είναι αυτό που η σύγχρονή μας ιατρική θεωρεί ως επίφυση). Αν λοιπόν το Αρχέγονο Πνεύμα ενός ανθρώπου βρίσκεται στο Παλάτι Νιγουάν, θα νιώσει ότι το μυαλό του σκέφτεται και στέλνει τα μηνύματα. Αν βρίσκεται στην καρδιά του, θα νιώσει ότι η καρδιά του σκέφτεται.

 

Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν. Τα πάρα πολλά έμβια όντα που έχει ένας ασκούμενος στο σώμα του μπορούν να αλλάζουν θέση. Όταν το Αρχέγονο Πνεύμα του αλλάξει θέση, για παράδειγμα, αν μετακινηθεί στην κοιλιά του, τότε όντως αυτός θα νιώσει ότι η κοιλιά του σκέφτεται. Αν το Αρχέγονο Πνεύμα μετακινηθεί στη γάμπα ή την πατούσα, πράγματι θα νιώσει ότι η γάμπα ή η πατούσα του σκέφτονται. Εγγυημένα είναι έτσι και ας ακούγεται πραγματικά απίστευτο. Ακόμα κι όταν το επίπεδο της καλλιέργειάς σας δεν είναι πολύ υψηλό, μπορείτε να νιώσετε ότι αυτό συμβαίνει. Αν ένα ανθρώπινο σώμα δεν έχει Αρχέγονο Πνεύμα και πράγματα όπως ταμπεραμέντο, χαρακτήρα και προσωπικότητα, αν δεν έχει αυτά τα πράγματα, τότε είναι μόνο ένα κομμάτι σάρκας και όχι ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο πλάσμα με τα δικά του ιδιαίτερα γνωρίσματα. Τότε σε τι εξυπηρετεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος; Κατά τη γνώμη μου στη μορφή αυτής της φυσικής διάστασης ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι απλά και μόνο ένα εργαστήριο επεξεργασίας. Το πραγματικό μήνυμα στέλνεται από το Αρχέγονο Πνεύμα, αλλά αυτό που στέλνει δεν είναι σε κάποια γλώσσα. Αυτό που στέλνει είναι ένα είδος Κοσμικής πληροφορίας που αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο νόημα. Με το που λαμβάνει ο εγκέφαλός μας αυτή την εντολή, την επεξεργάζεται και τη μετατρέπει στη σημερινή μας γλώσσα, σ’ αυτή τη μορφή έκφρασης. Κι εμείς την εκφράζουμε με χειρονομίες, με εκφράσεις των ματιών ή με ολοκληρωμένες σωματικές κινήσεις. Αυτό κάνει ο εγκέφαλος. Οι πραγματικές εντολές και οι πραγματικές σκέψεις προέρχονται από το Αρχέγονο Πνεύμα. Οι άνθρωποι συνήθως πιστεύουν ότι αυτές είναι άμεσες και ανεξάρτητες λειτουργίες του εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα όμως ορισμένες φορές το Αρχέγονο Πνεύμα βρίσκεται στην καρδιά κι έτσι ορισμένα άτομα όντως νιώθουν ότι η καρδιά τους σκέφτεται.

 

Σήμερα οι άνθρωποι που κάνουν έρευνα πάνω στο ανθρώπινο σώμα πιστεύουν ότι αυτό που ο ανθρώπινος εγκέφαλος εκπέμπει είναι κάτι σαν ηλεκτρικό κύμα. Δεν θα μιλήσουμε για το τι πράγματι εκπέμπει, όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουν αναγνωρίσει πως είναι κάτι υλικό. Άρα δεν είναι πρόληψη. Και τι επίδραση έχει αυτό το υλικό που εκπέμπεται; Μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ ισχυρίζονται: «Με τις σκέψεις μου μπορώ να μετακινήσω πράγματα» ή «Με τις σκέψεις μου μπορώ να σας ανοίξω το Τρίτο Μάτι» ή «Με τις σκέψεις μου μπορώ να σας θεραπεύσω» κ.ο.κ. Στην πραγματικότητα όμως μερικοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ δεν ξέρουν καν τι υπερφυσικές ικανότητες έχουν και είναι μπερδεμένοι. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι όταν θέλουν να κάνουν κάτι απλά το σκέφτονται και αυτό γίνεται. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι πως όταν οι σκέψεις τους λειτουργούν, οι υπερφυσικές τους ικανότητες κατευθύνονται από τις σκέψεις του εγκεφάλου τους και εκτελούν συγκεκριμένα πράγματα κάτω από τον έλεγχο των σκέψεών τους. Όμως οι σκέψεις τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από μόνες τους. Όταν ένας ασκούμενος κάνει κάτι συγκεκριμένο, είναι οι υπερφυσικές του ικανότητες που κάνουν τη δουλειά.

 

Οι υπερφυσικές ικανότητες είναι εγγενείς ικανότητες του ανθρώπινου σώματος. Με την ανάπτυξη όμως της ανθρώπινης κοινωνίας μας οι σκέψεις στα μυαλά των ανθρώπων έχουν γίνει ολοένα και πιο περίπλοκες, δίνοντας περισσότερη σημασία στην «πραγματικότητα» και φτάνοντας να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα –έτσι αποκαλούμενα– σύγχρονα εργαλεία. Ως αποτέλεσμα οι ανθρώπινες εγγενείς ικανότητες έχουν βαθμιαία ατροφήσει. Η Σχολή του Τάο διδάσκει την επιστροφή στον αρχικό, γνήσιο εαυτό. Κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας πρέπει να επιδιώκετε την αλήθεια και στο τέλος την επιστροφή στον γνήσιο, αληθινό σας εαυτό και στην αρχική σας φύση. Μόνο τότε θα εμφανιστούν αυτές οι εγγενείς ικανότητές σας. Σήμερα τις αποκαλούμε υπερφυσικές ικανότητες, αν και στην πραγματικότητα είναι όλες ανθρώπινες εγγενείς ικανότητες. Η ανθρώπινη κοινωνία φαίνεται να προοδεύει, αλλά η αλήθεια είναι ότι οπισθοδρομεί και κινείται όλο και πιο μακριά από τη φύση του σύμπαντος. Τις προάλλες ανέφερα ότι ο Δάσκαλος Τζανγκ Γκουολάο καβαλούσε τον γάιδαρό του ανάποδα. Ίσως οι άνθρωποι να μην κατάλαβαν γιατί το έκανε. Ανακάλυψε ότι πηγαίνοντας εμπρός στην πραγματικότητα ήταν σαν να πηγαίνει προς τα πίσω και ότι η ανθρωπότητα κινείται όλο και πιο μακριά από το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Στην πορεία της εξέλιξης του σύμπαντος και ιδίως τώρα που μπήκαμε σ’ αυτό το μεγάλο κύμα της εμπορευματοποίησης, πολλοί άνθρωποι από ηθικής άποψης έχουν γίνει πολύ διεφθαρμένοι και απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από το Τζεν-Σαν-Ρεν, το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Αυτοί που παρασύρονται από το ρεύμα των καθημερινών ανθρώπων δεν μπορούν να αντιληφθούν την έκταση της ηθικής διαφθοράς της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό ορισμένοι άνθρωποι ακόμα πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι εντάξει. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι που το σίνσινγκ τους έχει βελτιωθεί μέσα από καλλιέργεια καταλαβαίνουν κοιτώντας πίσω τον τρομερό βαθμό και την έκταση που οι ανθρώπινες ηθικές αξίες έχουν ξεπέσει.

 

Ορισμένοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ λένε: «Μπορώ να σου αναπτύξω τις υπερφυσικές σου ικανότητες». Ποιες υπερφυσικές ικανότητες μπορούν να αναπτύξουν; Χωρίς ενέργεια οι υπερφυσικές ικανότητες ενός ανθρώπου δεν λειτουργούν. Πώς μπορείτε να τις αναπτύξετε χωρίς αυτήν; Πώς μπορείτε να τις αναπτύξετε, όταν οι υπερφυσικές ικανότητες δεν έχουν καν ενδυναμωθεί και σχηματοποιηθεί από την ίδια την ενέργεια αυτού του ανθρώπου; Είναι απολύτως αδύνατο. Αυτό που έχουν πει για ανάπτυξη των υπερφυσικών ικανοτήτων δεν είναι τίποτα παρά η σύνδεση των ήδη σχηματισμένων υπερφυσικών ικανοτήτων σας με το μυαλό σας. Έτσι αυτές θα ενεργήσουν με εντολή από τις σκέψεις του μυαλού σας. Και θεωρούν πως αυτό είναι «ανάπτυξη των υπερφυσικών σας ικανοτήτων». Στην πραγματικότητα δεν έχουν αναπτύξει καμία από τις υπερφυσικές σας ικανότητες. Απλώς κάνουν αυτό το μικροπράγμα.

 

Για έναν ασκούμενο οι σκέψεις του κατευθύνουν τις υπερφυσικές του ικανότητες να κάνουν πράγματα. Για έναν καθημερινό άνθρωπο οι σκέψεις του κατευθύνουν τα τέσσερα άκρα και τα αισθητήρια όργανά του να κάνουν πράγματα. Είναι ακριβώς όπως σε ένα εργοστάσιο, όπου η γενική διεύθυνση εκδίδει εντολές σε καθένα από τα συγκεκριμένα εργοστασιακά τμήματα για να τις φέρουν σε πέρας. Ή όπως σε ένα στρατιωτικό αρχηγείο, όπου το κεντρικό επιτελείο δίνει τις διαταγές και διευθύνει ολόκληρο το στράτευμα στην εκτέλεση μιας αποστολής. Όταν έδινα διαλέξεις σε άλλες περιοχές, συζητούσα συχνά αυτό το ζήτημα με τους επιτελείς των τοπικών ερευνητικών κοινοτήτων του τσιγκόνγκ. Έμεναν κατάπληκτοι. «Εμείς πάντα μελετούσαμε το πόση δυναμική ενέργεια και ανεκδήλωτη συνειδητότητα έχει το ανθρώπινο μυαλό…». Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Από την αρχή ήταν σε λάθος δρόμο. Έχω πει ότι για να μελετήσει κάποιος την επιστήμη του ανθρώπινου σώματος θα πρέπει πραγματικά να αλλάξει τη σκέψη του. Δεν μπορείτε να κατανοήσετε υπερφυσικές αρχές και πράγματα, χρησιμοποιώντας τις συμπερασματικές μεθόδους και τους τρόπους κατανόησης των καθημερινών ανθρώπων.

 

Μιλώντας για τις σκέψεις, υπάρχουν αρκετές μορφές. Για παράδειγμα, μερικά άτομα μιλούν για ανεκδήλωτη συνειδητότητα, υποσυνείδητο, έμπνευση, όνειρα κ.λπ. Μιλώντας για τα όνειρα, κανένας δάσκαλος του τσιγκόνγκ δεν επιθυμεί να τα εξηγήσει. Όταν γεννηθήκατε, γεννηθήκατε ταυτόχρονα σε πολλές διαστάσεις του σύμπαντος και όλοι εκείνοι οι άλλοι εαυτοί σας συγκροτούν ένα ακέραιο, ενιαίο πρόσωπο με εσάς, αλληλοσχετίζονται ο ένας με τον άλλον και οι σκέψεις τους επίσης αλληλοσυνδέονται. Εκτός αυτού μέσα στο σώμα σας έχετε το Κύριο Πνεύμα σας, τα Βοηθητικά σας Πνεύματα, καθώς επίσης και άλλα –παντός είδους– όντα μαζί με τις εικόνες τους. Κάθε κύτταρο και κάθε ζωτικό όργανο στο σώμα σας, όλα τους φέρουν την πληροφορία της εικόνας σας σαν μορφή ύπαρξης στις άλλες διαστάσεις. Επομένως είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Σε ένα όνειρο τη μια στιγμή τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι και την άλλη αλλιώς. Εν πάσει περιπτώσει από πού έρχονται; Στην ιατρική επιστήμη λένε ότι αυτό οφείλεται σε αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκεφαλικό σας φλοιό. Έτσι εκδηλώνεται σ’ αυτή τη φυσική μορφή. Στην πραγματικότητα όμως είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης πάνω σας μηνυμάτων από άλλες διαστάσεις. Γι’ αυτό νιώθετε μπερδεμένοι όταν ονειρεύεστε. Τίποτα όμως απ’ αυτά δεν έχει να κάνει μ’ εσάς και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι’ αυτά. Ωστόσο υπάρχει ένα είδος ονείρου που σας αφορά άμεσα, αλλά δεν θα έπρεπε να αποκαλούμε ένα τέτοιο όνειρο, «όνειρο». Είναι όταν η Κύρια Συνείδησή σας ή το Κύριο Πνεύμα σας μπορεί να είδε σε ένα όνειρο ένα μέλος της οικογένειάς σας να σας πλησιάζει, ή ότι είχατε μια πολύ «ζωντανή» εμπειρία ή ότι είδατε ή κάνατε κάτι. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το Κύριο Πνεύμα σας που πραγματικά έκανε ή είδε κάτι σε κάποια άλλη διάσταση, είστε εσείς που το κάνατε, αφού η συνείδησή σας ήταν καθαρή και είχατε μια αληθινή εμπειρία. Αυτά τα πράγματα πραγματικά υπάρχουν, μόνο που υφίστανται σε άλλες υλικές διαστάσεις και συμβαίνουν σε άλλους χωροχρόνους. Συνεπώς θα μπορούσατε αυτά να τα αποκαλέσετε όνειρα; Σε καμία περίπτωση. Όμως επειδή το φυσικό σας σώμα πράγματι κοιμάται εδώ, για εσάς είναι απλά ένα όνειρο. Μόνο που αυτά τα όνειρα έχουν άμεση σχέση μ’ εσάς.

 

Όσο για την ανθρώπινη έμπνευση, το υποσυνείδητο, την ανεκδήλωτη συνειδητότητα και τα λοιπά, θα έλεγα ότι αυτοί οι όροι δεν επινοήθηκαν από επιστήμονες. Είναι όροι φτιαγμένοι από συγγραφείς και βασίζονται στις συμβατικότητες των καθημερινών ανθρώπων. Δεν είναι επιστημονικοί. Έτσι λοιπόν τι ακριβώς είναι η «ανεκδήλωτη συνειδητότητα» στην οποία αναφέρονται οι άνθρωποι; Είναι δύσκολο να εξηγηθεί ξεκάθαρα και είναι πολύ ασαφής έννοια. Όλα τα διάφορα είδη μηνυμάτων σε έναν άνθρωπο είναι πραγματικά περίπλοκα και μοιάζουν να είναι κομμάτια συγκεχυμένων αναμνήσεων. Όσο για το υποσυνείδητο που ο κόσμος αναφέρει, μπορούμε πολύ εύκολα να το εξηγήσουμε. Το υποσυνείδητο συνήθως αναφέρεται στην περίπτωση που ένας άνθρωπος κάνει κάτι δίχως να το ξέρει. Οι άνθρωποι θα πουν ότι λειτούργησε υποσυνείδητα, όχι σκόπιμα. Το υποσυνείδητο είναι ακριβώς το ίδιο με τη Βοηθητική Συνείδηση που έχουμε αναφέρει. Έτσι όταν η Κύρια Συνείδηση ενός ανθρώπου ξεκουράζεται και σταματά να ελέγχει το μυαλό, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση, είναι σαν να κοιμάται. Έτσι, είτε όταν ονειρεύεται είτε όταν είναι λιπόθυμος, πολύ εύκολα θα εξουσιαστεί από τη Βοηθητική Συνείδηση ή το Βοηθητικό Πνεύμα. Τότε η Βοηθητική Συνείδηση μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, που σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται όταν εσείς δεν έχετε επίγνωση. Και όμως συχνά αυτά τα πράγματα τείνουν να γίνονται πολύ καλά, αφού η Βοηθητική Συνείδηση μπορεί να βλέπει την ουσία των πραγμάτων από άλλη διάσταση και δεν παραπλανείται από τη δική μας κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Γι’ αυτό, όταν ξαναβρίσκετε την επίγνωσή σας και γυρίσετε να δείτε τι έχετε κάνει, θα πείτε: «Μα πώς μπόρεσα και το έκανα τόσο άσχημα; Δεν θα το έκανα έτσι αν είχα καθαρό μυαλό». Όμως, αν και τώρα λέτε ότι δεν είναι καλό, όταν το ξανακοιτάξετε μετά από δέκα ή δεκαπέντε μέρες, θα πείτε: «Πω πω! Το έκανα πολύ καλά! Πώς το κατόρθωσα;». Αυτά συμβαίνουν συχνά. Ο λόγος είναι ότι η Βοηθητική Συνείδηση δεν νοιάζεται για το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά για το τι θα έχει καλό αποτέλεσμα στο μέλλον. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που δεν έχουν καμία μελλοντική επίπτωση, παρά μόνο άμεση επίπτωση εκείνη τη στιγμή. Όταν η Βοηθητική Συνείδηση κάνει τέτοια πράγματα, συνήθως τα καταφέρνει και εκεί πολύ καλά στη στιγμή.

 

Υπάρχει και μια άλλη μορφή σκέψης και έχει να κάνει με όσους από εσάς έχετε πολύ καλή εγγενή ποιότητα. Συχνά οι άνθρωποι αυτοί μπορεί εύκολα να ελέγχονται από ανώτερα όντα και να κάνουν πράγματα υπό τον έλεγχό τους. Βέβαια αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν θα καταπιαστούμε μ’ αυτό. Εδώ κυρίως συζητάμε τις καταστάσεις συνείδησης που προέρχονται από τον ίδιο μας τον εαυτό.

 

Όσο για την «έμπνευση», και αυτός είναι ένας όρος επινοημένος από συγγραφείς. Γενικά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η έμπνευση έχει να κάνει με τη γνώση που έχει συσσωρεύσει κάποιος στην πορεία της ζωής του και αστράφτει μέσα σε μια στιγμή σαν μια λαμπερή σπίθα. Θα έλεγα ότι αν το εξετάσετε με βάση τη θεωρία του υλισμού[129], όσο πιο πολλή γνώση συσσωρεύει ένας άνθρωπος στη ζωή του, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιεί το μυαλό του και τόσο πιο έξυπνος γίνεται. Με το που χρειαζόταν μια ιδέα, αυτή θα έπρεπε να του ερχόταν κατευθείαν κι έτσι δεν θα υπήρχε καν το ζήτημα της έμπνευσης. Αλλά αυτό που ονομάζουμε έμπνευση ή η εμφάνιση της έμπνευσης, δεν συμβαίνει παρ’ όλα αυτά μ’ αυτόν τον τρόπο. Συνήθως, όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί το μυαλό του, εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί μέχρις ότου νιώσει ότι η γνώση του έχει εξαντληθεί και μοιάζει να βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο. Δεν μπορεί να συνεχίσει τη συγγραφή ενός άρθρου, δεν έχει ιδέες για να συνθέσει μουσική ή δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια μελέτη επιστημονικής έρευνας. Σ’ αυτό το σημείο συνήθως είναι τόσο κουρασμένος, που το μυαλό του είναι εξαντλημένο, το κεφάλι του πονάει και έχει γεμίσει με ένα σωρό αποτσίγαρα το πάτωμα. Έχει κολλήσει και δεν μπορεί τίποτα να του έρθει. Κάτω από ποιες συνθήκες τελικά παρουσιάζεται η έμπνευση; Αφού είναι κουρασμένος, θα σκεφτεί: «Ξέχασέ το, θα κάνω διάλειμμα». Όσο πιο πολύ η Κύρια Συνείδησή του ελέγχει το μυαλό του τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες για κάποια άλλη ζωή να μπορέσει να παρέμβει. Έτσι, μόλις κάνει διάλειμμα, το μυαλό του χαλαρώνει, σταματά να το σκέφτεται και σ’ αυτή την κατάσταση, την ελεύθερη από πρόθεση, ξαφνικά σκέφτεται κάτι, μια ιδέα έρχεται από το μυαλό του. Έτσι συνήθως έρχεται η έμπνευση.

 

Γιατί έρχεται η έμπνευση εκείνη τη στιγμή; Διότι, όταν το Κύριο Πνεύμα ενός ανθρώπου ελέγχει το μυαλό του, όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί το μυαλό του, τόσο περισσότερο το ελέγχει η Κύρια Συνείδηση και τόσο δυσκολότερο είναι για τη Βοηθητική του Συνείδηση να παρέμβει. Όταν φτάνει να σκέφτεται τόσο πολύ, τόσο που έχει πονοκέφαλο και νιώθει απογοητευμένος που δεν του έρχεται τίποτα, η Βοηθητική του Συνείδηση –που είναι κομμάτι του σώματός του, που γεννήθηκε ταυτόχρονα από τη μήτρα της μητέρας του και που ελέγχει ένα μέρος του σώματός του– επίσης υποφέρει και έχει πονοκέφαλο και μάλιστα πολύ επώδυνο. Έτσι, όταν η Κύρια Συνείδηση αυτού του ανθρώπου αναπαυτεί, η Βοηθητική του Συνείδηση θα προβάλλει αυτά που ξέρει μέσα στο μυαλό του, γιατί η Βοηθητική Συνείδηση μπορεί να δει την ουσία των πραγμάτων σε άλλες διαστάσεις. Τότε θα γίνει η δουλειά του, θα τελειώσει το άρθρο ή θα συνθέσει τη μουσική.

 

Ορισμένοι θα πουν: «Τότε ας χρησιμοποιούμε τη Βοηθητική μας Συνείδηση!». Αυτό μοιάζει με ένα σημείωμα που μου έδωσε κάποιος πριν λίγο, όπου ρωτάει: «Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη Βοηθητική μας Συνείδηση;». Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της, επειδή μόλις τώρα ξεκινήσατε καλλιέργεια και δεν έχετε τέτοιες ικανότητες. Θα είναι καλύτερα, αν δεν έρθετε σε καμία επαφή. Η πρόθεσή σας θα είναι αναμφίβολα προσκόλληση. Μερικοί μπορεί να σκεφτούν: «Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Βοηθητική Συνείδηση, για να δημιουργήσουμε περισσότερη περιουσία για τον εαυτό μας και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας;». Όχι! Γιατί όχι; Διότι ακόμα και αυτά που η Βοηθητική σας Συνείδηση γνωρίζει είναι περιορισμένα. Με την πολυπλοκότητα των διαστάσεων και τα τόσα πολλά επίπεδα η δομή του σύμπαντος είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Η Βοηθητική συνείδηση γνωρίζει μόνο αυτά που είναι στη δική της διάσταση και δεν ξέρει τίποτα πέρα από τη διάστασή της. Εκτός αυτού, υπάρχουν και πάρα πολλά διαφορετικά κάθετα επίπεδα και διαστάσεις. Μόνο ανώτερα όντα από πολύ υψηλά επίπεδα μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο της ανθρωπότητας, καθώς αυτή προχωρά σύμφωνα με τους νόμους της εξέλιξης.

 

Η κοινή ανθρώπινη κοινωνία μας προοδεύει σύμφωνα με τους νόμους ανάπτυξης της ιστορίας. Μπορεί να επιθυμείτε να την αναπτύξετε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο ή να πετύχετε ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά αυτά τα ανώτερα όντα δεν το βλέπουν έτσι. Νομίζετε ότι οι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια δεν είχαν σκεφτεί για αεροπλάνα, τρένα και ποδήλατα; Θα έλεγα ότι είναι απίθανο να μην τα είχαν σκεφτεί. Επειδή όμως η ιστορία δεν είχε εξελιχτεί σ’ αυτό το σημείο, δεν μπορούσαν να τα εφεύρουν. Επιφανειακά, όταν το εξετάζετε από την σκοπιά των συμβατικών θεωριών ή της σημερινής ανθρώπινης γνώσης, δεν μπορούσαν να τα εφεύρουν, διότι η ανθρώπινη επιστήμη του καιρού εκείνου δεν είχε φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο. Στην πραγματικότητα ο τρόπος ανάπτυξης της ανθρώπινης επιστήμης επίσης ακολουθεί τη διευθέτηση της ιστορίας. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι μόνο και μόνο επειδή το θέλετε. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι των οποίων η Βοηθητική Συνείδηση μπορεί κάλλιστα να παίξει ρόλο. Ένας συγγραφέας είπε: «Μπορώ να γράψω δεκάδες χιλιάδες λέξεις καθημερινώς για το βιβλίο μου δίχως να κουραστώ καθόλου. Αν θέλω, μπορώ να το γράψω πολύ γρήγορα. Και οι άνθρωποι το βρίσκουν πολύ καλό όταν το διαβάζουν». Γιατί είναι έτσι; Αυτό είναι αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας της Κύριας και της Βοηθητικής Συνείδησής του, εφόσον η Βοηθητική Συνείδησή του μπορεί να αναλάβει τη μισή δουλειά. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τον καθένα. Οι περισσότερες Βοηθητικές Συνειδήσεις δεν ανακατεύονται καθόλου κι αν θέλετε απ‹ αυτές να κάνουν κάτι για σας, δεν θα βγει σε καλό και θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ένας Διαυγής και Καθαρός Νους

Κατά τη διάρκεια της εξάσκησης πολλά άτομα δεν μπορούν να καταφέρουν να γαληνέψουν τον νου τους και πάνε παντού ρωτώντας δασκάλους του τσιγκόνγκ: «Δάσκαλε… τι να κάνω; Γιατί το μυαλό μου δεν ησυχάζει όταν κάνω τις ασκήσεις; Με το που κάθομαι αρχίζουν να περνούν από το μυαλό μου τα πάντα, ακόμα και παράξενες σκέψεις και ιδέες». Είναι κάτι πραγματικά ασυγκράτητο, σαν άγριος χείμαρρος ή τρικυμισμένη θάλασσα, όπου όλα έρχονται στην επιφάνεια και δεν μπορείτε καθόλου να ησυχάσετε τον νου σας. Γιατί δεν μπορείτε; Ορισμένοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μυστικό τέχνασμα. Έτσι ψάχνουν να βρουν διάσημους δασκάλους: «Σε παρακαλώ δίδαξέ με ορισμένα ειδικά τεχνάσματα για να μπορώ να ηρεμώ τον νου μου». Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αναζήτηση βοήθειας έξω από σας. Εάν θέλετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας, πρέπει να ψάξετε μέσα σας και να δουλέψετε σκληρά με τον νου σας. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθείτε αληθινά και ο μοναδικός τρόπος να πετύχετε ηρεμία στον καθιστό διαλογισμό. Το να μπορείτε να πετύχετε ηρεμία μαρτυρά τον βαθμό γνώσης και την αρετή σας. Η ικανότητα συγκέντρωσής σας (το βάθος του ντινγκ) δείχνει το επίπεδό σας.

 

Πώς μπορεί ένας καθημερινός άνθρωπος να πετύχει ηρεμία κατά βούληση; Δεν μπορεί να την πετύχει, αν δεν έχει πολύ καλή εγγενή ποιότητα. Με άλλα λόγια, ο κύριος λόγος που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει ηρεμία, δεν είναι η έλλειψη τεχνικής, αλλά ότι ο νους και η καρδιά του δεν είναι καθαρά. Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, μέσα στις διαπροσωπικές διαμάχες ανταγωνίζεστε και παλεύετε για προσωπικό κέρδος ή για τους παντός είδους ανθρώπινους συναισθηματισμούς και τις προσκολλήσεις σας στις επιθυμίες. Αν δεν τα παρατήσετε αυτά και δεν τα πάρετε ξένοιαστα, πώς θα μπορέσετε να πετύχετε ηρεμία; Μερικοί, την ώρα που εξασκούν τσιγκόνγκ, σκέφτονται: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να ηρεμήσω και να σταματήσω να σκέφτομαι». Μόλις το πουν αυτό, όλες οι σκέψεις θα ξαναέρθουν πάλι στην επιφάνεια. Είναι ο ίδιος σας ο νους που δεν είναι καθαρός και γι’ αυτό δεν μπορείτε να πετύχετε την ηρεμία.

 

Ορισμένα άτομα μπορεί να μη συμφωνούν με την άποψή μου: «Δεν υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που διδάσκουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί ορισμένες τεχνικές; Μπορείς να συγκεντρωθείς σε ένα πράγμα, να σχηματίσεις μια νοερή εικόνα, να επικεντρώσεις τη σκέψη σου στο νταντιέν, να κοιτάξεις μέσα στο νταντιέν, να ψάλλεις το όνομα του Φο κ.λπ.». Αυτοί είναι τύποι τεχνικών. Όμως, δεν είναι μόνο τεχνικές, αλλά και αντανάκλαση της ικανότητας ενός ανθρώπου. Κατά συνέπεια ο βαθμός ικανότητας σχετίζεται άμεσα με την καλλιέργεια του σίνσινγκ μας και με το επίπεδο βελτίωσής μας. Δεν μπορεί κάποιος να πετύχει ηρεμία χρησιμοποιώντας μόνο τέτοιες τεχνικές. Αν δεν το πιστεύετε, μπορείτε να το δοκιμάσετε. Με όλες αυτές τις δυνατές επιθυμίες και προσκολλήσεις και χωρίς να μπορείτε να εγκαταλείψετε τα πάντα, μπορείτε να δοκιμάσετε και θα δείτε αν μπορείτε να πετύχετε ηρεμία. Ορισμένοι λένε ότι θα το πετύχουν ψέλνοντας το όνομα ενός Φο. Μπορείτε να πετύχετε ηρεμία ψέλνοντας το όνομα ενός Φο; Και κάποιοι λένε: «Είναι εύκολο να εξασκήσω τη Σχολή εξάσκησης του Βούδα Αμιτάμπα. Απλά χρειάζεται να ψέλνω το όνομα του Βούδα». Έχετε δοκιμάσει να ψάλλετε έτσι; Θα έλεγα ότι είναι μια ένδειξη της ικανότητάς σας. Λέτε ότι είναι εύκολο, αλλά εγώ λέω ότι δεν είναι εύκολο, αφού καμιά σχολή εξάσκησης δεν είναι εύκολη.

 

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Σακιαμούνι δίδαξε το «σαμάντι». Τι δίδαξε όμως πριν από το «σαμάντι»; Δίδαξε τον «κανόνα», τον κανόνα συμπεριφοράς και την εγκατάλειψη όλων των επιθυμιών και των παθών έως ότου δεν απομείνει τίποτα. Μόνο τότε θα μπορέσετε να πετύχετε το σαμάντι. Έτσι δεν είναι; Αλλά και το «σαμάντι» είναι μια ικανότητα, αφού δεν μπορείτε να καταφέρετε κατευθείαν τον «κανόνα». Με τη βαθμιαία εγκατάλειψη όλων των κακών πραγμάτων, θα βελτιώνεται και η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε, από το επιφανειακό στο πιο βαθύ. Όταν κάποιος ψέλνει το όνομα του Βούδα, πρέπει να το κάνει απόλυτα προσηλωμένος και χωρίς τίποτα άλλο στον νου του. Συνεχίζει έτσι μέχρι που όλα τα άλλα τμήματα του μυαλού του παραλύσουν, χάσει την επίγνωση των πάντων και με μια σκέψη να αντικαθιστά όλες τις άλλες – ή μέχρι που η κάθε του λέξη «Βούδας Αμιτάμπα» να φαίνεται μπροστά στα μάτια του. Αυτό δεν είναι ικανότητα; Μπορείτε να το κατορθώσετε αυτό από την αρχή; Δεν μπορείτε. Και αφού δεν μπορείτε, σίγουρα δεν θα είστε σε θέση να πετύχετε την ηρεμία. Αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το. Ενώ το στόμα σας θα ψέλνει συνεχώς το όνομα του Βούδα, το μυαλό σας θα σκέφτεται οτιδήποτε. «Γιατί το αφεντικό μου στη δουλειά δεν με εκτιμά τόσο πολύ; Και γιατί το πρόσθετο επίδομα που μου έδωσε αυτόν τον μήνα ήταν τόσο λίγο;». Όσο πιο πολύ τα σκέφτεται, τόσο πιο πολύ νευριάζει, ενώ το στόμα του ακόμα ψέλνει το όνομα του Βούδα. Νομίζετε ότι αυτό το άτομο μπορεί να εξασκήσει τσιγκόνγκ; Δεν είναι επομένως ζήτημα ικανότητας; Αυτό δεν οφείλεται στο ότι η σκέψη σας δεν είναι καθαρή; Το Τρίτο Μάτι ορισμένων είναι ανοιχτό και μπορούν να δουν το νταντιέν μέσα στο σώμα τους. Όσο για το νταν που συσσωρεύεται στην κάτω κοιλιακή χώρα, όσο πιο αγνή είναι αυτή η ενεργειακή ύλη, τόσο πιο φωτεινή είναι. Όσο λιγότερο αγνή, τόσο πιο αδιαφανής και σκοτεινή είναι. Έτσι μπορείτε να πετύχετε ηρεμία κοιτάζοντας απλά το νταν μέσα στο νταντιέν; Δεν μπορείτε. Δεν εξαρτάται από την ίδια την τεχνική. Το κλειδί είναι ότι ο νους και οι σκέψεις σας δεν είναι αγνές και γαλήνιες. Όταν κοιτάτε μέσα στο νταντιέν, το νταν φαίνεται λαμπερό και όμορφο. Μέσα σε μια στιγμή, αυτό το νταν μεταμορφώνεται στο σπίτι των ονείρων σας. «Αυτό το δωμάτιο θα είναι για τον γιο μου όταν παντρευτεί. Αυτό το δωμάτιο θα είναι για την κόρη μου. Εμείς οι δύο με τη γυναίκα μου, θα έχουμε το άλλο δωμάτιο και το κεντρικό δωμάτιο θα είναι το σαλόνι. Θαυμάσια! Θα μου δώσουν όμως αυτό το σπίτι; Πρέπει να σκεφτώ τρόπο να το αποκτήσω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει…» Οι άνθρωποι απλώς είναι προσκολλημένοι σ’ αυτά τα πράγματα. Νομίζετε ότι μπορείτε έτσι να πετύχετε ηρεμία; Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε: «Όταν έρχομαι σ’ αυτή την κοινή ανθρώπινη κοινωνία, είναι σαν να κάθομαι σε ένα ξενοδοχείο. Θα μείνω εδώ για μερικές μέρες κι ύστερα θα φύγω βιαστικά». Ορισμένοι φοβούνται τόσο πολύ να αποχωριστούν αυτό το μέρος, που έχουν ξεχάσει το σπίτι τους.

 

Στη γνήσια άσκηση καλλιέργειας πρέπει να καλλιεργήσετε τον νου σας και τον εσωτερικό σας εαυτό. Θα πρέπει να ψάχνετε μέσα σας κι όχι έξω. Σε ορισμένες σχολές εξάσκησης λένε ότι ο Φο είναι στο μυαλό σας, κι αυτό έχει κάποια αλήθεια. Μερικά άτομα όμως έχουν παρερμηνεύσει αυτό το ρητό και λένε ότι υπάρχει ένας Φο στο μυαλό τους, σαν να είναι οι ίδιοι Φο ή σαν να υπάρχει ένας Φο μέσα στο μυαλό τους. Έτσι το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό δεν είναι λάθος; Πώς θα μπορούσατε να το κατανοήσετε έτσι; Το νόημα είναι ότι πρέπει να καλλιεργήσετε το μυαλό σας κι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχετε στην καλλιέργεια. Απλά διατυπώνουν αυτή την αρχή. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας Φο μέσα στο σώμα σας; Για να τα καταφέρετε, πρέπει να ασκήσετε καλλιέργεια.

 

Ο λόγος που δεν μπορείτε να ησυχάσετε το μυαλό σας είναι ότι το μυαλό σας δεν είναι άδειο και το επίπεδό σας δεν είναι τόσο υψηλό. Εξελίσσεται βήμα προς βήμα, από το επιφανειακό στο βαθύ και πάει χέρι-χέρι με το επίπεδο βελτίωσής σας. Όταν εγκαταλείπετε τις προσκολλήσεις σας, το επίπεδό σας αναβαθμίζεται και η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε επίσης αναπτύσσεται. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κόλπα και μεθόδους για να πετύχετε ηρεμία, θα έλεγα ότι αναζητάτε εξωτερική βοήθεια. Στην εξάσκηση ωστόσο του τσιγκόνγκ, το να πας λάθος ή να ακολουθήσεις έναν στραβό δρόμο, αναφέρεται ακριβώς στα άτομα που ψάχνουν για εξωτερική βοήθεια. Κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον Βουδισμό, όπου αν ψάχνετε για εξωτερική βοήθεια, θα πουν ότι πήρατε έναν δαιμονικό δρόμο. Στη γνήσια άσκηση καλλιέργειας θα πρέπει να καλλιεργείτε τον νου σας και μόνο όταν αναβαθμίσετε το σίνσινγκ σας θα μπορέσετε να αποκτήσετε έναν νου διαυγή και καθαρό και μια κατάσταση ελεύθερη από πρόθεση (Γουγουέι). Μόνο όταν αναβαθμιστεί το σίνσινγκ σας θα μπορέσετε να συνταυτιστείτε με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος και να ξεφορτωθείτε όλες τις διάφορες ανθρώπινες επιθυμίες, προσκολλήσεις και τα άλλα κακά πράγματα. Μόνο τότε θα μπορέσετε να αποβάλλετε τα βρώμικα πράγματα από μέσα σας και να ανυψωθείτε, έτσι ώστε να μην είστε περιορισμένοι από το χαρακτηριστικό του σύμπαντος. Τότε η ύλη του ντε θα μπορέσει να μεταμορφωθεί σε γκονγκ. Δεν πάνε χέρι-χέρι; Αυτή ακριβώς είναι η αρχή.

 

Αυτός είναι ο λόγος όσον αφορά εσάς που δεν μπορείτε να πετύχετε ηρεμία, ακριβώς διότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στο πρότυπο ενός ασκουμένου. Σήμερα, όσον αφορά το περιβάλλον γύρω μας, υπάρχει και κάτι άλλο που σας παρεμποδίζει πολύ σοβαρά και δεν μπορείτε να φτάσετε με την άσκηση καλλιέργειάς σας τα υψηλότερα επίπεδα. Επηρεάζει πολύ σοβαρά τους ασκούμενους. Όλοι ξέρουμε ότι με τις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική ίσης μεταχείρισης, η οικονομία έχει αναζωογονηθεί και οι κυβερνητικοί κανόνες έχουν γίνει λιγότερο περιοριστικοί. Πολλές νέες τεχνολογίες έχουν εισαχθεί και το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Οι καθημερινοί άνθρωποι όλοι πιστεύουν ότι αυτό είναι καλό πράγμα. Αλλά αν εξετάσετε τα πράγματα διαλεκτικά και από τις δύο πλευρές, θα δείτε ότι με τις μεταρρυθμίσεις και την πολιτική ίσης μεταχείρισης έχουν εισαχθεί και άσχημα πράγματα. Και αυτά είναι όλων των ειδών. Αν ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό δεν έχει αρκετό σεξουαλικό περιεχόμενο, το πιθανότερο είναι να μην μπορεί να πουληθεί, αφού υπάρχει και το ζήτημα του αριθμού των πωλήσεων. Αν τα κινηματογραφικά έργα και τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν δείχνουν σκηνές κρεβατοκάμαρας, ο δείκτης θεαματικότητας φανερώνει ότι κανένας δεν τα βλέπει. Όσο για τα καλλιτεχνικά έργα, κανείς δεν μπορεί να πει πλέον αν είναι γνήσια τέχνη ή κάτι άλλο. Στις αρχαίες κινέζικες παραδοσιακές μας τέχνες δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Οι παραδόσεις του κινέζικου λαού μας δεν εφευρέθηκαν ούτε δημιουργήθηκαν από τον οποιονδήποτε. Όταν μίλησα για προϊστορικό πολιτισμό, ανέφερα ότι τα πάντα έχουν την προέλευσή τους. Όμως σήμερα οι ανθρώπινες ηθικές αξίες έχουν διαστρεβλωθεί και αλλοιωθεί. Ακόμα και τα κριτήρια που διακρίνουν το καλό από το κακό έχουν αλλοιωθεί. Έτσι είναι τουλάχιστον τα πράγματα με τους καθημερινούς ανθρώπους. Ωστόσο το χαρακτηριστικό του σύμπαντος Τζεν-Σαν-Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα) παραμένει αμετάβλητο ως το μοναδικό μέτρο σύγκρισης και διάκρισης του καλού και του κακού. Έτσι ως ασκούμενος, αν θέλετε να ξεφύγετε από όλα αυτά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό ως πρότυπο για να αξιολογήσετε τα πράγματα και όχι τα πρότυπα των καθημερινών ανθρώπων. Άρα, όσον αφορά το περιβάλλον, υπάρχει αυτή η εξωτερική παρέμβαση. Και δεν περιορίζεται μόνο σ’ αυτά που είπαμε, αφού συμβαίνουν παντός είδους βρωμιές, όπως ομοφυλοφιλία, σεξουαλική ελευθερία, ναρκωτικά κ.λπ.

 

Η ανθρώπινη κοινωνία έφτασε στην κατάσταση που είναι σήμερα, όμως για σκεφτείτε το: Τι θα γίνει αν συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο; Μπορεί αυτό να είναι έτσι για πάντα; Αν δεν κάνουν κάτι γι’ αυτό οι άνθρωποι, θα το κάνουν τα ουράνια. Κάθε φορά που η ανθρωπότητα βίωνε μια καταστροφή, ήταν πάντα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Σε όλες τις μέχρι τώρα διαλέξεις μου δεν έχω ποτέ αναφέρει το ζήτημα της μεγάλης καταστροφής της ανθρωπότητας. Αυτό το καυτό θέμα έχει συζητηθεί από τις θρησκείες και από πολλούς ανθρώπους. Εγώ ανακινώ αυτό το ζήτημα και ας το σκεφτούμε όλοι: Στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία μας, το ανθρώπινα ηθικά πρότυπα έχουν υποστεί μια τέτοια αλλαγή! Οι εντάσεις μεταξύ των ανθρώπων έχουν πάρει τέτοια έκταση! Δεν νομίζετε ότι η κατάσταση έχει ήδη φτάσει να γίνεται υπερβολικά επικίνδυνη; Έτσι, αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε παρεμβαίνει σοβαρά στην καλλιέργεια των ασκούμενών μας προς τα ανώτερα επίπεδα. Γυμνές φωτογραφίες κρέμονται ακριβώς εκεί, αναρτημένες στη μέση του δρόμου. Σηκώνετε το κεφάλι και είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια σας.

 

Ο Λάο Τζι είπε κάποτε αυτά τα λόγια: «Όταν ένας ανώτερος άνθρωπος ακούσει το Τάο, θα το εξασκήσει με ζήλο». Όταν ένας ανώτερος άνθρωπος μάθει για το Τάο, θα σκεφτεί: «Επιτέλους, βρήκα μια γνήσια διδασκαλία, αν δεν καλλιεργηθώ τώρα, πότε θα το κάνω;». Κατά τη γνώμη μου το περίπλοκο περιβάλλον στην πραγματικότητα είναι καλό πράγμα. Όσο πιο περίπλοκο είναι, τόσο ανώτερα τα άτομα που θα δημιουργήσει. Αν ένας άνθρωπος μπορέσει να ανυψώσει τον εαυτό του πάνω και πέρα από αυτό, η καλλιέργειά του θα είναι η πιο συμπαγής.

 

Για εσάς που είστε πραγματικά αποφασισμένοι να ασκήσετε καλλιέργεια, θα έλεγα ότι είναι καλό πράγμα. Αν δεν υπήρχαν διαμάχες ή ευκαιρίες για να βελτιώσετε το σίνσινγκ σας, πώς θα μπορούσατε να προοδεύσετε; Αν όλοι είναι καλοί ο ένας στον άλλον, πώς θα ασκήσετε καλλιέργεια; Οι μέσοι ασκούμενοι ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία ανθρώπων που: «Όταν ένας μέσος άνθρωπος ακούει το Τάο…» – δεν έχουν πρόβλημα με την καλλιέργεια, αλλά και να μην ασκήσουν καλλιέργεια πάλι δεν έχουν πρόβλημα. Το πιο πιθανό είναι πως αυτού του τύπου οι άνθρωποι θα αποτύχουν. Ορισμένα από τα άτομα που είναι εδώ και ακούνε βρίσκουν πολύ λογικά τα όσα λέει ο Δάσκαλος. Μόλις όμως επιστρέψουν στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, ακόμα θα είναι απορροφημένοι με τα άμεσα προσωπικά τους κέρδη που είναι πιο πρακτικά και πιο πραγματικά. Ναι, είναι όντως πραγματικά, αλλά και τι μ’ αυτό; Πέρα από εσάς, πολλοί δυτικοί εκατομμυριούχοι και πλούσιοι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μετά τον θάνατο δεν μένει τίποτα. Τα υλικά πλούτη, ούτε τα φέρνετε με την γέννηση, ούτε τα παίρνετε μαζί σας με τον θάνατο. Όλοι νιώθουν μέσα τους κενοί. Γιατί όμως το γκονγκ είναι τόσο πολύτιμο; Επειδή συνδέεται άμεσα στο σώμα του Αρχέγονου Πνεύματός σας, έρχεται μαζί σας με τη γέννηση και το παίρνετε μαζί σας αφού πεθάνετε. Έχουμε πει ότι το Αρχέγονο Πνεύμα δεν εξαλείφεται και αυτό δεν είναι πρόληψη. Αφού αποβληθούν τα κύτταρα των φυσικών μας σωμάτων, τα σωματίδια τα μικρότερα από τα κύτταρα στις άλλες φυσικές διαστάσεις παραμένουν – δεν έχουν εξαλειφθεί. Μόνο ένα κέλυφος έχει αποβληθεί.

 

Όλα αυτά για τα οποία μιλούσα μόλις τώρα έχουν να κάνουν με το σίνσινγκ. Ο Σακιαμούνι –όπως και ο Μποντιντάρμα αργότερα– είπε κάποτε τα παρακάτω: «Αυτή η ανατολική γη της Κίνας είναι ένα μέρος όπου παράγονται άνθρωποι σπουδαίας αρετής». Πολλοί μοναχοί και πολλοί Κινέζοι, ανά τους αιώνες αισθάνονταν περήφανοι γι’ αυτό. Πίστεψαν ότι εννοεί πως μπορούν να καλλιεργηθούν σε υψηλά επίπεδα και έτσι πολλοί άνθρωποι χαίρονται και νιώθουν περήφανοι. «Μπράβο σ’ εμάς τους Κινέζους! Η χώρα της Κίνας μπορεί να παράγει άτομα με σπουδαία εγγενή ποιότητα και σπουδαία αρετή». Στην πραγματικότητα πολλοί ήταν αυτοί που δεν κατάλαβαν το πραγματικό νόημα αυτής της φράσης. Γιατί η χώρα της Κίνας μπορεί να παράγει άτομα σπουδαίας αρετής; Και γιατί οι άνθρωποι εκεί μπορούν να καλλιεργηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα; Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το αληθινό νόημα των όσων είπαν αυτά τα υψηλού επιπέδου όντα και ούτε καταλαβαίνουν τη νοοτροπία ή τους κόσμους αυτών των ανθρώπων των υψηλών επιπέδων και των υψηλών βασιλείων. Βέβαια ας μη μιλήσουμε για το τι σημαίνει, αλλά αντίθετα ας το σκεφτούμε όλοι: Μόνο στο πλέον περίπλοκο σύνολο ανθρώπων και στο πλέον περίπλοκο περιβάλλον μπορεί ένας άνθρωπος να καλλιεργήσει υψηλού επιπέδου γκονγκ – αυτό υπονοεί.

Εγγενής Ποιότητα

Η εγγενής ποιότητα ενός ανθρώπου καθορίζεται από την ποσότητα της ουσίας ντε που έχει στο σώμα του σε μια άλλη διάσταση. Αν έχει λιγότερο ντε και περισσότερη μαύρη ουσία, το καρμικό του πεδίο θα είναι πολύ μεγάλο και η εγγενής του ποιότητα θεωρείται φτωχή. Με πολύ ντε, δηλαδή λευκή ουσία, το καρμικό του πεδίο θα είναι μικρό και κατ’ αναλογία θα έχει καλή εγγενή ποιότητα. Η λευκή και η μαύρη ουσία ενός ανθρώπου μπορούν να μετατραπούν η μία στην άλλη. Πώς μετατρέπονται; Οι καλές πράξεις παράγουν τη λευκή ουσία, αφού η λευκή ουσία αποκτιέται όταν υπομένετε δυσκολίες, υποφέρετε βάσανα ή κάνετε καλές πράξεις. Η μαύρη ουσία παράγεται όταν κάνετε αδικίες και κακές πράξεις και αυτό είναι κάρμα. Έτσι υφίσταται μια διαδικασία μεταμόρφωσης. Ταυτόχρονα υφίσταται και μια σχέση μεταφοράς. Επειδή αυτές οι ουσίες μεταφέρονται άμεσα με το Αρχέγονο Πνεύμα σας, δεν προέρχονται από μια ζωή μόνο, αλλά συσσωρεύονται αιώνες επί αιώνων. Γι’ αυτό οι άνθρωποι μιλούν για συσσώρευση κάρμα και συσσώρευση ντε. Επιπλέον μπορούν να μεταφερθούν και από τους προγόνους. Μερικές φορές θυμάμαι κάτι που έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι και οι πιο ηλικιωμένοι: Ότι οι πρόγονοι κάποιου «έχουν συσσωρεύσει ντε», ότι ο τάδε άνθρωπος «έχει συσσωρευμένο ντε» ή ο δείνα «έχει έλλειψη ντε». Πόσο αληθινά ήταν τα λόγια τους! Είχαν απόλυτο δίκιο σ’ αυτά που έλεγαν.

 

Η εγγενής ποιότητα ενός ανθρώπου μπορεί να προσδιορίσει την ποιότητα φώτισής του. Η φτωχή εγγενής ποιότητα ενός ανθρώπου μπορεί να κάνει και την ποιότητα φώτισής του φτωχή. Και γιατί είναι έτσι; Επειδή οι άνθρωποι με καλή εγγενή ποιότητα έχουν πολλή από τη λευκή ουσία, η οποία είναι σε πλήρη αρμονία με το σύμπαν μας και με το χαρακτηριστικό Τζεν-Σαν-Ρεν, χωρίς κανένα κενό ενδιάμεσα. Μ’ αυτόν τον τρόπο το χαρακτηριστικό του σύμπαντος εκδηλώνεται άμεσα στο σώμα τους και επικοινωνεί απευθείας με το σώμα τους. Η μαύρη ουσία, από την άλλη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αποκτιέται κάνοντας κακές πράξεις και πάει ενάντια στο χαρακτηριστικό του σύμπαντός μας. Έτσι υπάρχει κενό μεταξύ αυτής της μαύρης ουσίας και του χαρακτηριστικού τού σύμπαντός μας. Όταν συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα απ’ αυτή τη μαύρη ουσία, σχηματίζεται ένα πεδίο που περιβάλλει το σώμα ενός ανθρώπου και τον περιτυλίγει. Όσο μεγαλύτερο το πεδίο, τόσο μεγαλύτερη η πυκνότητα και το πάχος του, κάτι που χειροτερεύει την ποιότητα φώτισής του. Έτσι δεν μπορεί να προσλάβει το χαρακτηριστικό του σύμπαντος Τζεν-Σαν-Ρεν, αφού κάνοντας κακές πράξεις έχει δημιουργήσει τη μαύρη ουσία. Συνήθως, είναι πολύ δύσκολο για τέτοια άτομα να πιστέψουν στην άσκηση καλλιέργειας. Όσο πιο φτωχή είναι η ποιότητα φώτισής τους, τόσο μεγαλύτερα εμπόδια θα έχουν από το κάρμα τους. Όσο πιο πολλές δυσκολίες υποφέρουν, τόσο λιγότερο θα το πιστεύουν και τόσο δυσκολότερο θα είναι γι’ αυτούς να ασκήσουν καλλιέργεια.

 

Είναι ευκολότερο για κάποιον με πολλή από τη λευκή ουσία να ασκήσει καλλιέργεια. Κι αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, όσο αυτό το άτομο συνταυτίζεται με το χαρακτηριστικό του σύμπαντος και όσο μπορεί να βελτιώνει το σίνσινγκ του, το ντε του θα μεταμορφώνεται απευθείας σε γκονγκ. Για κάποιον όμως με πολλή από τη μαύρη ουσία, υπάρχει μια πρόσθετη διαδικασία. Είναι σαν ένα προϊόν που παράγεται σε ένα εργοστάσιο: Άλλοι έρχονται με έτοιμη την πρώτη ύλη, ενώ αυτού του ατόμου η πρώτη ύλη πρέπει να υποστεί επεξεργασία. Πρέπει να περάσει αυτή την πρόσθετη διαδικασία. Γι’ αυτό ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει πρώτα να υποφέρει δυσκολίες και να μειώσει το κάρμα του, ώστε να το μεταμορφώσει στη λευκή ουσία και αφού αυτό μετασχηματιστεί σε ντε, μόνο τότε μπορεί να αναπτύξει γκονγκ υψηλού επιπέδου. Επειδή όμως η αρχική ποιότητα φώτισης αυτού του ανθρώπου είναι φτωχή, αν του ζητήσετε να υποφέρει περισσότερο, θα το πιστέψει ακόμα λιγότερο και έτσι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γι’ αυτόν να το αντέξει. Συνεπώς είναι δύσκολο για ανθρώπους με πολλή μαύρη ουσία να ασκήσουν καλλιέργεια. Πίσω στα παλιά