Falundafa.org
 / 
el.falundafa.org

Φάλουν Ντάφα – Διαλέξεις πάνω στον Νόμο του Φο

Διδάσκοντας και εξηγώντας τον Φα στη διάσκεψη του Φα στο Μετροπόλιταν


Λι Χονγκτζί, 20 Απριλίου 2003, Νέα Υόρκη
Γεια σας! (Χειροκρότημα)


Έχετε εργαστεί σκληρά! (Χειροκρότημα) Μπορεί να το έχετε δει τελευταία αυτό· μέσα από τις σταθερές προσπάθειες των μαθητών του Ντάφα, μέσω της διευκρίνισης των γεγονότων, και μέσω της αποστολής ορθών σκέψεων, της μελέτης του Φα και της καλλιέργειάς σας, έχετε επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση των πραγμάτων προτού φθάσει η συνολική, τεράστια δύναμη της Επανόρθωσης του Φα. Τα κακά όντα στις διαφορετικές διαστάσεις είναι πράγματι πολύ λίγα τώρα. Έτσι δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν δίωξη και παρέμβαση σε μια μεγάλη κλίμακα άλλο. Αλλά, όσο υπάρχουν ακόμα, θα παρεμποδίζουν τους σπουδαστές όπου υπάρχει ανεπαρκής κατανόηση και προσκολλήσεις στο μυαλό. Μην τους αφήσετε να εκμεταλλευτούν τα κενά σας άλλο.


Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες τριβές μεταξύ των σπουδαστών, και είναι ανάγκη όλοι να προσέξετε – δεν μπορείτε να αφήνετε τα δευτερεύοντα πράγματα να έχουν επιπτώσεις στα σημαντικά πράγματα που οι μαθητές του Ντάφα είναι να κάνουν. Θα σας πω ότι ανεξάρτητα από ποιο είδος συγκρούσεων ανακύπτει, ή ποιου είδους καταστάσεις αναδύονται, είναι έτσι επειδή έχουμε κενά μέσα μας. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν δεν υπήρχε κανένα κενό κανένας δεν θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Όταν υπάρχει μια τριβή σίνσινγκ μεταξύ των σπουδαστών μας ή δυσαρμονία όταν συνεργάζεστε ο ένας με τον άλλον, και αυτό ασχέτως του εάν είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, σας λέω ότι, είναι σίγουρα δαίμονες που εκμεταλλεύονται τα κενά. Είστε μαθητές του Ντάφα, έτσι το μέρος σας που έχει ολοκληρώσει την καλλιέργεια ανταποκρίνεται πλήρως στα πρότυπα των Θεών, αλλά η επιφάνειά σας ακόμα καλλιεργείται στον Ντάφα. Βασικά, ως μαθητές του Ντάφα, πρέπει να επιδεικνύετε την κατάσταση ενός μαθητή του Ντάφα από κάθε άποψη. Έτσι όταν υπάρχει τριβή που δοκιμάζει το σίνσινγκ σας από καιρό σε καιρό, αυτό προκαλείται από την κατανόησή σας ή τις προσκολλήσεις σας που σχετίζονται με το σίνσινγκ σας. Αν και αυτά τα περιστατικά είναι δευτερεύοντα, μπορούν εύκολα να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακατάστατα, κακά όντα στις διάφορες διαστάσεις. Δώστε προσοχή σε αυτά τα πράγματα! Έχετε περάσει από την κακή δοκιμή έτσι πρέπει να καταλαβαίνετε τα πάντα.


Στο ακροατήριο υπάρχουν άνθρωποι από την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, και επίσης τη Νότια Αμερική και πολλοί από άλλες περιοχές. Δεν είναι εύκολο για όλους εσάς να καθόσαστε μαζί. Υπάρχει κάτι που είπα πριν. Είπα: αν και είστε μαζί τώρα, όταν φθάσετε στην Ολοκλήρωση κανένας από σας δεν θα είναι σε θέση να βρει τον άλλον (γελώντας). Όπως ξέρετε, αυτός ο Κόσμος είναι απίστευτα απέραντος. Λόγω της Επανόρθωσης του Φα δημιουργήθηκαν τα Τρία Βασίλεια, και λόγω της Επανόρθωσης του Φα δημιουργήθηκε η ανθρώπινη κοινωνία, έτσι υψηλού επιπέδου όντα από πολλά κολοσσιαία στερεώματα ήρθαν εδώ στο παρελθόν. Εκείνη την εποχή δεν ήρθαν σε μεγάλους αριθμούς και ήταν αντιπροσωπευτικής φύσης, ερχόμενοι σε διαφορετικές χρονικές περιόδους να συνεργαστούν και να κάνουν αυτά τα τελικά πράγματα. Αυτό σημαίνει, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών του Ντάφα ήρθε με εκείνα τα Κοσμικά σώματα, και ο καθένας διαμόρφωσε καρμικές σχέσεις. Μόλις φθάσετε στην Ολοκλήρωση και επιστρέψετε θα είναι σχεδόν αδύνατο για σας να δείτε ο ένας τον άλλον πάλι, ακόμα κι αν το θέλετε. Έτσι, πρέπει να «αδράξετε» αυτό το κομμάτι της καρμικής σχέσης σας. Και επιπλέον, αυτές οι καρμικές σχέσεις οι δικές σας έχουν συνδυαστεί η μια με την άλλη, και διαφορετικές καρμικές σχέσεις σχηματίστηκαν πέρα από κάθε ζωή – δεν ήταν εύκολο. Έτσι, συνεργαστείτε καλά όταν κάνετε πράγματα. Το πράγμα κάθε μαθητή του Ντάφα είναι και του καθένα. Μην δημιουργείτε απόσταση και δυσαρμονία μεταξύ σας για κάποιο μικρό, τετριμμένο πράγμα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, και πρέπει να το «αδράξετε» όλο αυτό. Επίσης, χρειάζεται να συνεργάζεστε στα πράγματα του Ντάφα, και πρέπει να κάνετε καλή συνεργασία.


Για τους μαθητές του Ντάφα υπάρχουν απλώς τρία πράγματα για τώρα. Ένα είναι να διευκρινίζετε τα γεγονότα. Ένα να στέλνετε ορθές σκέψεις – η αποστολή ορθών σκέψεων έχει επίδραση στα ίδια τα σώματά σας και τα πράγματα έξω από το σώμα σας. Και το άλλο είναι να καλλιεργείστε και να μελετάτε τον Φα καλά. Αυτά τα τρία πράγματα είναι υψίστης σημασίας. Τώρα είστε όλοι ξεκάθαροι στο σκοπό του ξεκαθαρίσματος των γεγονότων, ο οποίος είναι να εκτεθεί η κακή δίωξη, να επιτραπούν οι άνθρωποι του κόσμου να μάθουν και να ενημερωθούν τα όντα στον κόσμο. Ενώ εσείς διευκρινίζετε εδώ, τα στρώματα επί στρωμάτων των σωμάτων σας που έχουν ολοκληρώσει την καλλιέργεια διευκρινίζουν επίσης στα Κοσμικά σώματα των διαφορετικών επιπέδων. Πρέπει να εκθέσετε τη δίωξη και το κακό δράμα, και πρέπει να επιτρέψετε τους ανθρώπους του κόσμου να το δουν καθαρά· αυτό το καταστέλλει επίσης και το αποβάλλει. Η διευκρίνιση των γεγονότων είναι το πιο ισχυρό, είναι μια πράξη μεγάλου ελέους επειδή αυτή η δίωξη είναι εντελώς βασισμένη στα ψέματα και την εξαπάτηση. Έτσι είστε όλοι ξεκάθαροι για το σκοπό της αποστολής ορθών σκέψεων των μαθητών του Ντάφα, που γίνεται κυρίως για να εξαλειφθούν τα κακά όντα που ελέγχουν την ανθρώπινη φυλή και την κάνουν να κάνει το κακό ενάντια στο Ντάφα και να διώκει τους μαθητές του Ντάφα και τους ανθρώπους του κόσμου, και είναι για να σωθούν η ανθρώπινη φυλή και τα αισθανόμενα όντα, και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που “στήθηκαν” ενάντια στην Επανόρθωση του Φα. Έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κανένας μαθητής του Ντάφα δεν μπορεί να το παραμελεί αυτό. Ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε δικαιολογία για να παραμελείτε να στέλνετε ορθές σκέψεις. Κι αυτό επειδή εάν εσείς δεν καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας δεν θα είστε σε θέση να τα πάτε καλά οι ίδιοι, και εάν δεν καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας θα παρεμποδίζετε επίσης και τους άλλους. Το τρίτο πράγμα είναι να μελετάτε τον Φα καλά. Εάν δεν μελετάτε αυτόν τον Μεγάλο Νόμο καλά η Ολοκλήρωσή σας δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Επιπλέον, όλα τα σημαντικά πράγματα του Ντάφα που πρέπει να κάνετε θα είναι όπως οι συνηθισμένοι άνθρωποι που πάνε στη δουλειά τους, με τις σκέψεις ενός συνηθισμένου-ανθρώπου και με τη βάση ενός συνηθισμένου-ανθρώπου· όμως αυτοί είναι απλώς συνηθισμένοι άνθρωποι, στην καλύτερη περίπτωση είναι απλώς συνηθισμένοι άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις για τον Ντάφα. Εφόσον είστε μαθητές του Ντάφα δεν μπορείτε να αποσχετίζετε τον εαυτό σας από τον Φα όταν κάνετε πράγματα. Ακόμα συνεχώς αλλάζετε αυτό το πιο επιφανειακό κομμάτι που δεν έχει αλλάξει. Γι’ αυτό δεν μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς τη μελέτη του Φα. Πρέπει να μελετάτε τον Φα καλά. Στη διαδικασία της μελέτης του Φα θα είστε σε θέση να απομακρύνετε τα κακά στοιχεία στον εαυτό σας, αλλάζοντας και το τελευταίο κομματάκι ουσίας που έχετε και που δεν έχει αλλάξει ακόμα. Γιατί πάντα σας λέω τόσο έντονα να μελετάτε τον Φα, να μελετάτε τον Φα, και να μελετάτε τον Φα καλά; Επειδή είναι υψίστης σημασίας.


Όπως ξέρετε ήδη, οι μαθητές του Ντάφα έχουν περάσει από τη διαδικασία της Ολοκλήρωσης, και η ιστορία σήμερα έχει απονείμει στους μαθητές του Ντάφα μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη: όχι τη δική σας απελευθέρωση και Ολοκλήρωση, αλλά τη διάσωση περισσότερων αισθανόμενων όντων. Γι’ αυτό αξίζετε να είστε μαθητές του Ντάφα. Έτσι, σας έχει χορηγηθεί μία τέτοια μεγάλη, ιστορική ευθύνη, και μαζί με αυτήν σας δίνεται και η αντίστοιχη τιμή. Δεν έχω πει ποιος είμαι. Αλλά παρ’ όλα αυτά, επανορθώνω τον Φα. Έτσι, ως μαθητές του Ντάφα, σήμερα είστε σε θέση να επανορθώσετε τον Φα μαζί με τον Δάσκαλο, έτσι νομίζω ότι όσον αφορά που είναι φυλαγμένο για σας στο μέλλον – δεν σας έχω πει ποτέ συγκεκριμένα αλλά σήμερα θα το υπαινιχτώ – πρόκειται να είναι η ανώτατη, άνευ προηγουμένου τιμή! (Χειροκρότημα) Έχετε σκεφτεί για αυτό;: οποιοσδήποτε έχει διώξει το Ντάφα, οποιοσδήποτε έχει διώξει τους μαθητές του Ντάφα, όσο υψηλό κι αν είναι αυτό το ον, έχει σχηματιστεί μια ισοδυναμία μεταξύ αυτού του όντος και με εσάς. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό είναι αυτό, γίνεται ίσο με σας. Αλλά, αυτοί που εμπλέκονται είναι Άρχοντες πολύ υψηλών κολοσσιαίων στερεωμάτων, Άρχοντες απεριόριστων κολοσσιαίων στερεωμάτων, και ακόμα υψηλότερα όντα, και όμως τώρα εκείνες οι ύψιστες θέσεις των διαφορετικών κολοσσιαίων στερεωμάτων που έχουν κάνει κακά πράγματα ενάντια στον Ντάφα έχουν σχηματίσει μια ισοδυναμία με τους διαφορετικούς μαθητές του Ντάφα τους δικούς μου. Σκεφτείτε για αυτό όλοι, τι σημαίνει αυτό; Μπορώ επίσης να σας πω ότι αν και πολλοί μαθητές μου του Ντάφα έχουν σκοτωθεί από τη δίωξη, ο Φα έχει τεθεί: τα όντα τους θα ανταλλάξουν θέσεις με εκείνα τα ύψιστα όντα που τους εδίωξαν! (Χειροκρότημα)


Έτσι είναι. Γιατί τόσο υψηλού επιπέδου Θεοί έχουν πάρει μέρος σε αυτό; Γιατί τόσο υψηλού επιπέδου Θεοί έχουν επηρεάσει τα όντα τα κατωτέρω από αυτούς για να τους έχουν να διώξουν τους μαθητές του Ντάφα; Δεν συμμετείχαν άμεσα αλλά οι παράγοντές τους το προκάλεσαν, επομένως πώς δεν θα μπορούσαν να μην θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτό; Συμμετείχαν, έτσι πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτή την παρέμβαση. Αυτό είναι νόμος του Κόσμου. Διαφορετικά δεν θα είχε καμία σχέση μαζί τους. Εφόσον υπάρχει έστω και μικρή σχέση με αυτούς πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι. Όταν δεν αξίζουν πλέον να κάθονται εκεί, οι μαθητές του Ντάφα θα έχουν την άδεια να καλλιεργηθούν ως πάνω και να καθίσουν [αυτοί] εκεί. Έτσι λειτουργεί.


Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν καν να φανταστούν. Μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα, αλλά όλα τα πράγματα που κάνουν οι μαθητές του Ντάφα είναι τα πιο μεγαλειώδη, και είναι ανεπανάληπτα. Βλέπετε, αυτή η δίωξη ενάντια στους μαθητές του Ντάφα είναι κακή στο έπακρο και έχει προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση, και ο Μεγάλος Νόμος του Κόσμου παρέχει σωτηρία στους ανθρώπους στον ανθρώπινο κόσμο – ένας τέτοιος μεγάλος Φα διαδίδεται στον ανθρώπινο κόσμο – αλλά γιατί τόσοι πολλοί από τους ανθρώπους του κόσμου είναι αδιάφοροι και ασυγκίνητοι; Στην πραγματικότητα τους σταματούν οι παλαιές δυνάμεις, και έχουν σφραγιστεί πολύ σφιχτά. Οι παλαιές δυνάμεις πιστεύουν ότι η καλλιέργεια στην περίοδο Επανόρθωσης του Φα και η επικύρωση του Φα είναι πράγματα των μαθητών του Ντάφα και ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν αξίζουν να συμμετέχουν. Κάτω από αυτή την περίσταση είναι δύσκολο για τους ανθρώπους του κόσμου να αντιληφθούν τις Φα-Αλήθειες του Ντάφα και την ιερότητα του ίδιου του Φα. Αλλά είναι σε θέση να καταλάβουν πράγματα όπως αυτό που η ανθρωπότητα, οι σημερινοί άνθρωποι, αποκαλούν «ανθρώπινα δικαιώματα» που καταπατούνται και της ελευθερίας της πίστης που καταπατείται. Έτσι όταν διευκρινίζετε τα γεγονότα οι λέξεις σας πρέπει να περιστρέφονται γύρω από αυτά τα θέματα, και οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να καταλάβουν και θα είναι θετικοί. Εφόσον κάποιος έχει ακόμα μια αίσθηση δικαιοσύνης, ή έχει ακόμα μια καλή πλευρά, και μπορεί ακόμα να σωθεί, θα δώσει υποστήριξη. Έτσι όταν μιλάτε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο η επίδραση στην πραγματικότητα θα είναι κακή. Αυτό επειδή όποιος λαμβάνει τον Φα αυτή τη στιγμή είναι μαθητής του Ντάφα, και όταν θέλετε να μετατρέψετε συνηθισμένους ανθρώπους σε μαθητές του Ντάφα αμέσως αφότου διευκρινίζετε τα γεγονότα είστε υπερβολικά ανυπόμονοι για αποτελέσματα. Οποιοσδήποτε μιλά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο όταν διευκρινίζει τα γεγονότα είναι παράλογος και κάνει ζημιά. Και εάν δεν ακούει αυτά τα λόγια σύνεσης και είναι πάρα πολύ προσκολλημένος, μπορεί να κάνει τα κακά πράγματα ακόμα χειρότερα και να γίνει υποχείριο δαιμόνων. Εάν αληθινά πράξετε αυτά τα είδη αμαρτιών οι δαίμονες θα σας πάρουν κάτω.


Έτσι κανένα από αυτά τα πράγματα δεν είναι δευτερεύον, και πρέπει να τα χειριστείτε καλά. Το μονοπάτι σας είναι, και νομίζω ότι όλοι το έχετε δει αυτό τώρα, στην πραγματικότητα πολύ στενό. Εάν παρεκκλίνετε λίγο μόνο δεν θα είστε αντάξιος των προτύπων ενός μαθητή του Ντάφα. Υπάρχει μόνο μια πολύ ορθή πορεία την οποία μπορούμε να βαδίσουμε, και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε ούτε στο ελάχιστο, επειδή αυτό απαιτείται από την ιστορία, και απαιτείται από τις ζωές των αισθανόμενων όντων στον μελλοντικό Κόσμο. Ο Κόσμος στο μέλλον δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απόκλιση ή λάθη λόγω του ότι έχετε παραλείψεις κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, έτσι είναι σημαντικό για σας να περπατήσετε κάθε βήμα καλά κατά τη διάρκεια της επικύρωσής σας του Φα. Μοιάζει να είναι κάτι συνηθισμένο. Μην αφήσετε οποιοδήποτε στίγμα ή μεταμέλεια στην πορεία που περπατάτε όταν επικυρώνετε τον Φα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όταν καθιερώνετε την πανίσχυρη αρετή σας. Αυτά δεν μπορούν ποτέ να σβηστούν. Φυσικά, εάν είναι καλλιέργεια, επικύρωση του Φα, ή εξάλειψη της δίωξης με ορθές σκέψεις, η υπόθεση αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμα, και προτού τελειώσει είναι μια ευκαιρία για αυτούς που δεν τα έχουν πάει καλά. Εάν στο τέλος ακόμα δεν χειρίζεστε τα πράγματα καλά, όταν έλθει το τέλος θα αποτύχετε. Όταν η δίωξη πρωτο-άρχισε οι σπουδαστές στη χώρα της Κίνας και έξω από την ενδοχώρα, κατά παρόμοιο τρόπο, πράγματι δεν τα πήγαν καλά με πολλά πράγματα. Όταν δεν τα πήγαιναν καλά τότε θα μπορούσατε να πείτε ότι στερούνταν εμπειρίας ή ότι δεν είχαν συναντήσει ποτέ κάτι παρεμφερές, έτσι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Τώρα που έχουν περάσει μερικά χρόνια δεν μπορείτε να το πείτε αυτό άλλο. Τώρα ξέρετε απολύτως καλά και λογικά πώς να χειριστείτε τα πράγματα, έτσι πρέπει να τα πάτε ακόμα καλύτερα, και αυτό που συνέβη στο παρελθόν δεν πρέπει να συμβεί πάλι.


Το εάν τα πάτε καλά στην καλλιέργεια έχει αντίκτυπο σε σημαντικά πράγματα στον μελλοντικό Κόσμο. Η διαδικασία της προσωπικής Ολοκλήρωσης των μαθητών του Ντάφα έχει τελειώσει, αλλά ως μαθητής μου, ως μαθητής του Ντάφα, η ευθύνη που έχει απονείμει η ιστορία επάνω σας δεν τελειώνει σήμερα με την προσωπική επίτευξη της Ολοκλήρωσής σας – σας ζητά να κάνετε ακόμα σπουδαιότερα πράγματα, και επιζητά να καθιερώσει για σας ακόμα μεγαλύτερη πανίσχυρη αρετή. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι μία ακόμα υψηλότερη Θέση Επίτευξης σάς αναμένει, και ο Κόσμος έχει ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες που σας αναμένουν. Έτσι συσχετίζονται. Είπα πριν ότι οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εφόσον δεν τα έχουν πάει αρκετά καλά. Αν και έχετε περάσει από τη διαδικασία της καλλιέργειας, πρέπει ακόμα να καλλιεργηθείτε για να γίνετε ακόμα καλύτεροι, και να καλλιεργήσετε καλά το περισσότερο επιφανειακό, εναπομείναν κομμάτι που δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως, έτσι η ανάγνωση των βιβλίων και η μελέτη του Φα είναι εξαιρετικά σημαντικές.


Ξέρετε κάτι; Συζήτησα τον Φα τής «Ανόδου μέρα μεσημέρι» παλιότερα, και αυτό είναι για το επιφανειακό σώμα που ανέρχεται μέρα μεσημέρι όταν είναι πλήρως καλλιεργημένο. Αλλά ξέρετε τι είδους άνθρωποι αναλήπτονταν μέρα-μεσημέρι; Κανένας από εκείνους που αναλήφθηκαν μέρα-μεσημέρι δεν άφησε τα Τρία Βασίλεια. Κι αυτό γιατί, στα μάτια των Θεών στους ουρανούς, τα ανθρώπινα σάρκινα σώματα είναι τα πιο ακάθαρτα και δεν μπορούν καθόλου να παρουσιαστούν στους ουρανούς. Έτσι ανεξάρτητα τού πόσο καλά είχατε καλλιεργηθεί δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Δεν θα είχατε το είδος αγνότητας και ιερότητας που έχουν στους ουρανούς, και δεν θα μπορούσατε να φθάσετε σε εκείνη την κατάσταση. Αλλά αυτό που κάνω σήμερα δεν επιφέρει μόνο αλλαγές στο σώμα σας στην επιφάνεια, και ούτε είναι μόνο για να το καταστήσει αληθινά δυνατό για τους ανθρώπους στον ανθρώπινο κόσμο να καλλιεργηθούν σε Θεούς πέρα από τα Τρία Βασίλεια στο μέλλον. Κατά κύριο λόγο, είναι για να εναρμονίσει ολόκληρο το Κοσμικό σύστημα. Στο παρελθόν σχεδόν κανένας δεν ήταν σε θέση να καλλιεργηθεί σε έναν Θεό έξω από τα Τρία Βασίλεια. Όπως μόλις είπα, ακόμα κι αν ανήλθαν μέρα-μεσημέρι όλοι έγιναν Θεοί μέσα στα Τρία Βασίλεια. Δεν άφησαν τα Τρία Βασίλεια, αλλά ήταν Θεοί. Ωστόσο αυτό που θέλω να κάνω σήμερα και η μέθοδος καλλιέργειας που έχω παραχωρήσει στους μαθητές του Ντάφα είναι για να καθιερώσουν στον Κόσμο μια πρωτοφανή, υψηλότερη σοφία. Ο στόχος είναι να καταστεί δυνατό για τα όντα που θα πέφτουν κάτω στο μέλλον να επιστρέφουν από εδώ – τουλάχιστον να έχουν μια τέτοια πιθανότητα. Αυτό είναι μέρος του Κόσμου που είναι σε θέση να εναρμονιστεί. Γιατί το υπογραμμίζω αυτό συχνά; Σήμερα, η δυνατότητα των μαθητών του Ντάφα να φτάσουν σε αυτό το τελικό βήμα θα δημιουργήσει την πορεία για τα ανθρώπινα όντα για να γίνουν Θεοί. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν στην ιστορία. Στο παρελθόν, εκείνοι που αληθινά άφηναν τα Τρία Βασίλεια ήταν όλοι Βοηθητικά Πνεύματα. Κάποια όντα μέσα στα Τρία Βασίλεια πετύχαιναν στην καλλιέργεια με σώματα, και ήταν όλοι Θεοί μέσα στα Τρία Βασίλεια. Αλλά αυτή τη φορά, όχι μόνο οι μαθητές του Ντάφα θα καλλιεργήσουν τα σώματα τους έξω από τα Τρία Βασίλεια, αλλά και θα σας έχω να καλλιεργηθείτε σε διαφορετικά επίπεδα, μέχρι τους Βασιλιάδες και τους Άρχοντες εξαιρετικά υψηλών επιπέδων. Και αυτό επικυρώνει επίσης τη σοφία του νέου Κόσμου, και θα είναι μία από τις μορφές κατά τις οποίες μελλοντικά όντα φθάνουν στην κατάσταση εναρμόνισης. Έτσι αυτό δεν είναι κάτι δευτερεύον. Το ύστατο τέλος της αλλαγής του επιφανειακού σώματος είναι για την επίτευξη της ύψιστης αγνότητας. Η επίτευξη σε έναν τέτοιο υψηλό βαθμό είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ από τους Θεούς και κανένας Θεός δεν τόλμησε καν να σκεφτεί ποτέ για αυτό, επειδή στα μάτια των Θεών όλα πιο κάτω [από αυτούς] είναι αβάσταχτα βρομερά. Αυτή τη φορά έχω κάνει κάτι τέτοιο. Η Ολοκλήρωση των μαθητών του Ντάφα θέτει το προηγούμενο, και έχει δημιουργήσει αυτή την πορεία για το μέλλον. Λέμε ότι «έχει δημιουργήσει», αλλά στην πραγματικότητα ο Φα είχε τη σοφία πολύ καιρό πριν. Απλά τώρα εκπληρώνεται.


Γιατί ήταν απαραίτητο να γίνει με αυτόν τον τρόπο; Όπως μόλις είπα, είναι επειδή ο Κόσμος έπρεπε να εναρμονιστεί. Στην πραγματικότητα, υπήρξαν πολλοί, πάρα πολλοί παράγοντες. Εάν αυτή η πορεία ανοιχτεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα θα επιλυθεί, και αυτό είναι κάτι που κανένας Θεός στον κόσμο δεν τόλμησε να φανταστεί. Ξέρετε πώς υπάρχουν οι Θεοί; Όσοι από σας έχετε πάει στο μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να έχετε δει ότι μερικά από τα άγονα βουνά και τους εκτεθειμένους βράχους στις ΗΠΑ μοιάζουν με ανθρώπινα όντα, και ιδιαίτερα εκείνα στο νότο και νότιο-μέσο μέρος της χώρας, μοιάζουν πολύ με Θεούς. Μερικοί από εκείνους τους βράχους μοιάζουν με Μποντισάτβες και Φο, και κάποιοι μοιάζουν όπως άλλοι Θεοί. Γιατί είναι έτσι; Στην πραγματικότητα εκείνοι [οι βράχοι] αντιστοιχούν σε Θεούς – είναι το χαμηλότερο μέρος των Θεών. Οι Θεοί του παρελθόντος έχουν μια αντιστοιχία με τους επιφανειακούς πλανήτες, και όλοι έχουν ένα σύστημα “κυκλοφορίας της ζωής”. Οι Θεοί σιγουρεύονται ότι οι βράχοι δεν θα αποσυντεθούν, και η ύπαρξη των βράχων εγγυάται τη ζωή των Θεών· μόλις οι βράχοι αποσυντεθούν, τα θεϊκά σώματα θα διαλυθούν, και τότε κάποιοι Θεοί θα πέσουν κάτω. Αυτή είναι η σχέση τους. Στην πραγματικότητα αυτό ελέγχεται από υψηλότερους Θεούς. Ωστόσο αυτό το είδος αντιστοιχίας δεν είναι μια διαδικασία όπου σωματίδια σχηματίζουν σωματίδια κατά την οποία μικρά σωματίδια σχηματίζουν μεγαλύτερα σωματίδια, και μεγάλα σωματίδια σχηματίζουν ένα στρώμα ακόμα μεγαλύτερων σωματιδίων. Κατά το πλείστον, η υλική φύση γίνεται όλο και λιγότερο, εννοώντας ότι η ύλη εξασθενίζει όλο και περισσότερο έως ότου μειωθεί στα πρότυπα ενός θείου σώματος::: στην πραγματικότητα, η ύλη γίνεται επίσης όλο και ελαφρύτερη έως ότου φτάνει στους Θεούς των διαφορετικών επιπέδων και στους ύψιστους Θεούς. Φυσικά, όσο περισσότερο εξασθενίζει, τόσο καθαρότερη είναι. Έχω πει παλαιότερα ότι όταν οι μαθητές του Ντάφα ήλθαν από την Ευρώπη να παρευρεθούν σε μια διάσκεψη του Φα με αεροπλάνο φάνηκε πως είχαν ταξιδέψει πολύ μακριά, αλλά στα μάτια των Θεών η γη είναι όπως ένας μικρός κόκκος άμμου, τόσο μικροσκοπική, και η απόσταση που κινηθήκατε είναι σαν να μην κινηθήκατε καθόλου. Έτσι είναι για τους ανθρώπους. Και οι Θεοί στην πραγματικότητα έχουν τα όρια των διαφόρων Θεών. Οι Θεοί του παρελθόντος ταξίδευαν μέσα στα όριά τους, και τα όρια προέκυπταν από την αντιστοιχία τους με τους βράχους στη γη. Δεν μπορούσαν να χωριστούν από αυτούς, και δεν μπορούσαν να κουβαλήσουν μαζί τους, τους βράχους από τους επιφανειακούς πλανήτες του Κόσμου. Εάν έχαναν τον αντίστοιχο βράχο θα ήταν σαν να έχαναν τις ρίζες τους και θα έχαναν αυτό που βεβαίωνε τις ζωές τους, και θα αποσυνθέτονταν και θα καταστρέφονταν. Δεν σας το έχω πει ποτέ αυτό. (Χειροκρότημα)


Σας το έχω αποκαλύψει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Γιατί είπα ότι οι Θεοί του μελλοντικού και του νέου Κόσμου του μέλλοντος είναι απίστευτα θαυμάσιοι; Χρειάζεται μια μακροχρόνια διάλεξη πάνω στον Φα για να συζητηθεί κάθε τι θαυμάσιο. Όπως το βλέπω, οι Θεοί του μέλλοντος θα είναι αληθινά όπως οι Θεοί – δεν θα χρειάζεται να αντιστοιχούν στους βράχους στη Γη άλλο. Και οι Θεοί άλλων συστημάτων δεν θα χρειάζεται να αντιστοιχούν σε βράχους και σε ύλη στα επιφανειακά σωματίδια στα συστήματά τους. Ο λόγος είναι ότι στο παρελθόν, εάν οι Θεοί δεν είχαν τη χαμηλότερη και μεγαλύτερη ύλη για να αντιστοιχίζονται, θα έχαναν το σύστημα κυκλοφορίας της ύλης, και οι ζωές τους δεν θα ήταν σίγουρες. Υπήρχε αυτό το είδος σχέσης. Τότε για σκεφτείτε αυτό: οι βράχοι αποτελούνται από μόρια, δηλαδή, όπως και τα ανθρώπινα σώματα, έτσι όταν πετύχετε στην καλλιέργεια της μέγιστης επιφάνειας του υλικού σώματος που έχει ένας άνθρωπος, δεν θα φέρετε μαζί σας αυτή τη θεμελιώδη διαβεβαίωση; Οπουδήποτε κι αν πάτε δεν θα περιορίζεστε από αυτό. Αλλά πρέπει να επιτύχετε την αγνότητα και ιερότητα που απαιτούνται από εκείνο το επίπεδο. Και μπορώ να πω σε όλους σας, ότι κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα ήδη έχω μετατρέψει το χείριστο στην βέλτιστη και μέγιστα τέλεια κατάσταση. (Χειροκρότημα)


Οι Θεοί των διαφορετικών επιπέδων όλοι έχουν στην πραγματικότητα το πεδίο των ορίων τους στα διαφορετικά επίπεδα, τα όρια των όντων σε εκείνα τα επίπεδα. Όσον αφορά στα ανθρώπινα όντα, κανένας δεν τους έχει πει για το σε τι είδους κατάσταση οι Θεοί είναι μέσα, [αφού] αυτό δεν επιτρέπεται. Ο παλαιός κόσμος θα αποσυντεθεί εντελώς και όλα θα περάσουν. Αυτά για τα οποία είπα, όλα είχαν να κάνουν με το παρελθόν. Το μέλλον δεν θα είναι με αυτόν τον τρόπο, θα είναι αληθινά θαυμάσιο. Οι Θεοί του μέλλοντος θα απελευθερωθούν εντελώς από τους περιορισμούς των Θεών του παρελθόντος, και θα γίνουν ακόμα πιο θαυμάσιοι, ευγενείς, και θεϊκοί. Έτσι, η Επανόρθωση του Φα στα Κοσμικά σώματα δεν είναι μόνο για την αποκατάσταση της τάξης στον Κόσμο επειδή δεν είναι πλέον αρκετά καλή, ή την αποκατάσταση του Φα του παρελθόντος επειδή δεν είναι πλέον αρκετά καλός. Δεν περιορίζεται σε αυτό. Εάν ήταν έτσι, τότε για σκεφτείτε αυτό, στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να γίνει από εμένα. Ήταν επειδή υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν σε ένα θεμελιώδες επίπεδο το ότι ήρθα. (Χειροκρότημα) Όπως με εσάς, ασχέτως με το τι λέει ο Δάσκαλος, αυτό το επιφανειακό σώμα του Δασκάλου μοιάζει όπως το δικό σας, εδώ έχουμε μια ανθρώπινη εμφάνιση. Αλλά όπως ξέρετε, εσείς είστε καλλιεργητές, έτσι είστε πλήρως διαφορετικοί από τα ανθρώπινα όντα. Φυσικά, υπάρχει μία άλλη διαφορά μεταξύ εσάς και εμού, και αφότου το έχω συζητήσει αυτό με σας παλιότερα δεν θα μιλήσω για αυτό εδώ.


Αυτό που λέω είναι ότι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας πρέπει να αδράξετε τη μέρα και να καλλιεργηθείτε καλά. Ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολοι είστε ή πόσα πράγματα πρέπει να κάνετε, δεν μπορείτε να παραμελείτε τη μελέτη σας του Φα και την καλλιέργεια. Είναι η θεμελιώδης εγγύηση ότι θα τα πάτε καλά στην επικύρωση του Φα, και είναι επίσης μια εγγύηση ότι θα είστε σε θέση να τα καταφέρετε ως το τελευταίο βήμα. Πολλά, πάρα πολλά πράγματα εμφανίζονται συνηθισμένα, αλλά απείρως θαυμάσιες και μεγαλειώδεις ιδιαίτερες τιμές περιλαμβάνονται σε αυτά. Εάν μπορείτε να κάνετε τα τρία πράγματα καλά τότε όλα καλύπτονται, όλα περιλαμβάνονται. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος που απομένει για να επικυρώσετε τον Φα. Απλώς ρίξτε μια ματιά – το κακό είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Εσείς στο ακροατήριο έχετε περάσει από τις 20 Ιουλίου του 1999 . Έχετε δει πώς ήταν τα πράγματα τότε και [πώς είναι] τώρα. Δεν έχει σημασία πόσο αχαλίνωτο είναι το κακό σε μερικά μέρη της Κίνας, δεν είναι το ίδιο πλέον. Και αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι όλο και περισσότερο ξεκάθαροι για αυτήν την κακή δίωξη. Οι άνθρωποι του κόσμου ξυπνούν. Αλλαγές σαν κι αυτή έρχονται μόνο όταν εξαλειφθεί το κακό σε αυτή την έκταση. Μόνο όταν το κακό εξαλείφεται μπορούν οι άνθρωποι να ξυπνήσουν. Για να το θέσουμε με έναν άλλο τρόπο, η κακή δίωξη δεν μπορεί να κρατήσει άλλο την ίδια ένταση, και ο χρόνος που δόθηκε στο κακό εξαντλείται. Εάν προτού να φθάσει η τεράστια δύναμη της Επανόρθωσης του Φα οι παλαιές δυνάμεις δουν ότι δεν μπορούν πλέον να δοκιμάζουν τους μαθητές του Ντάφα και να καθιερώνουν την πανίσχυρη αρετή για αυτόν τον Φα, τότε [οι παλαιές δυνάμεις] θα βγουν από αυτό το στάδιο της ιστορίας και θα μπουν στην πύλη όπου δεν υπάρχει καθόλου ζωή, και αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Έτσι χρειάζεται να αδράζετε την ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας χρονικής περιόδου προτού αυτό τελειώσει πραγματικά δεν πρέπει να απογοητεύσετε τους ίδιους σας τους εαυτούς, και πρέπει να κάνετε τα τελευταία πράγματα καλά. Τώρα, ο Δάσκαλος δεν σας οδηγεί σε επανάσταση όπως εκείνοι οι επαναστάτες (το ακροατήριο γελά), ο Δάσκαλος δεν σας οδηγεί για να κερδίσετε την πολιτική δύναμη κάποιου. Ο Δάσκαλος σας οδηγεί να καλλιεργηθείτε. (Χειροκρότημα) Αυτό που εκθέτετε είναι το κακό, την σατανικότητα αυτού του καθεστώτος των αχρείων, και ο σκοπός είναι να σταματηθεί το κακό, να εξαλειφθεί το κακό, και να εξαλειφθεί η δίωξη των μαθητών του Ντάφα και του Ντάφα (Χειροκρότημα). Δεν είναι για να κερδίσετε κάποια καθημερινών ανθρώπων πράγματα στον συνηθισμένο κόσμο. Έτσι όταν κάνετε τα πράγματα πρέπει να τα κάνετε από τη σκοπιά ενός μαθητή του Ντάφα. Πρέπει να δώσετε στους συνηθισμένους ανθρώπους να καταλάβουν τα πράγματα που κάνετε, και να μην θέλετε να κάνετε τους συνηθισμένους ανθρώπους να νομίζουν πως εμείς επιδιώκουμε κάποιο συνηθισμένο πράγμα – απολύτως όχι! Φυσικά, σήμερα αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι μόνο η ανθρώπινη επιφάνεια – οι άνθρωποι του κόσμου στην πραγματικότητα ξέρουν. Και γιατί λέω ότι ξέρουν; Επειδή κάθε ύπαρξη έχει μια πλευρά που ξέρει· ξέρει εντελώς ποιος είναι ο Ντάφα. Τα πράγματα ήταν όπως ήταν, λίγο παλιότερα, επειδή κακά στοιχεία χώριζαν την ανθρώπινη επιφάνεια από την πλευρά των ανθρώπων που ξέρει, και χειραγωγούσαν την ανθρώπινη επιφάνεια που δεν ξέρει. Τώρα εκείνα τα στοιχεία βαθμιαία αποβάλλονται, όλο και περισσότερα από αυτά αποβάλλονται, αυτά που μένουν γίνονται όλο και λιγότερα, και οι άνθρωποι του κόσμου αφυπνίζονται όλο και πιο πολύ.


Πρέπει να είδατε την επιδημία που συνέβη τώρα στην Κίνα, σωστά; Δεν ήταν μια τεράστια επιδημία; Για να το βάλουμε με ανθρώπινους όρους, είναι ο Ουρανός που τιμωρεί τους ανθρώπους. Αυτό στο οποίο στοχεύουν, εμείς ως μαθητές του Ντάφα, το ξέρουμε όλοι καλά: στοχεύουν σε αυτούς που δεν αξίζουν να σωθούν, αυτούς που είναι αδύνατον να σωθούν καθώς οι μαθητές του Ντάφα διευκρινίζουν την αλήθεια, και που δεν είναι χρήσιμοι στα κακά σάπια πνεύματα. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος καθαρισμού. Ο Ουρανός τιμωρεί το κακό, όμως η Κίνα ακόμα λέει ψέματα για να καλύψει τον αριθμό των θανάτων, και θα σας πω, είναι τεράστιος, και δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Οι άνθρωποι το βρίσκουν τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα, το αληθινά φρικτό δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αυτό δεν είναι ο πραγματικός, μεγάλος καθαρισμός όταν ο Φα θα αρχίσει να αποκαθιστά τον ανθρώπινο κόσμο. Θα είναι ακόμα πιο τρομαχτικό όταν αυτός ο μεγάλος καθαρισμός φθάσει, και θα στοχεύει ολόκληρο τον κόσμο. Όταν οι κακοήθεις άνθρωποι τρελαίνονται δεν φοβούνται τίποτα, αλλά, όταν αληθινά η καταστροφή κατέβει σε αυτούς θα ζαλιστούν. Περιμένετε και θα δείτε, αυτό πρόκειται να είναι ένα περιπετειώδες έτος. Πολλά πρόκειται να συμβούν.


Πολλοί σπουδαστές ήλθαν από άλλες περιοχές. Θα έχουν πολλά πράγματα που θα θέλουν να με ρωτήσουν. Δεν θα μιλήσω για πολύ χρόνο, επειδή δεν θέλω να πάρω πολύ απ' τον χρόνο σας. Εάν αισθανθείτε ότι έχετε ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε τον Δάσκαλο μπορείτε να τις γράψετε σε μια κόλλα χαρτί, να τις περάσετε εδώ πάνω και θα τις απαντήσω για σας. (Μακρόχρονο χειροκρότημα)


Θα σας μιλήσω για κάτι εν παρόδω. Ο Δάσκαλος αντιμετωπίζει τα αισθανόμενα όντα με το μέγιστο έλεος, και αυτό συμβαίνει σε κάθε κατάσταση. Σε κάθε διάσκεψη του Ντάφα που παρευρέθηκα, πάντα έχω αναφερθεί προς εσάς ως μαθητής του Ντάφα. Όλοι οι σπουδαστές που με έχουν δει σε κάποια δημόσια εμφάνιση, πάντα σας αναφέρω ως μαθητής του Ντάφα. (Χειροκρότημα) Αλλά διάφοροι από σας δεν σχηματίσατε καρμικές σχέσεις με μένα κατά τη διάρκεια της ιστορίας, [και] μπήκατε κατά τη διάρκεια της διάδοσης του Ντάφα αυτή τη φορά, και μιλώντας σχετικά έχετε περισσότερες δοκιμασίες. Υπάρχουν σπουδαστές όπως αυτοί στη χώρα της Κίνας και στο εξωτερικό, επίσης, και οι δοκιμασίες εκδηλώνονται διαφορετικά για σας. Ωστόσο, η πίεση στην αφαίρεση των ανθρώπινων προσκολλήσεων και στο μυαλό σας δεν είναι με κανένα τρόπο ελαφριά. Αλλά, ανεξάρτητα από την κατάστασή σας, ο Δάσκαλος σίγουρα θα σας αντιμετωπίσει εξίσου. Εφόσον μετριέστε μεταξύ των μαθητών του Ντάφα, ο Δάσκαλος θα σας αντιμετωπίσει το ίδιο και θα σας καθοδηγήσει. (Χειροκρότημα) Αλλά, πρέπει να τα πάτε καλά οι ίδιοι. (Χειροκρότημα) Μου φαίνεται πως η δίωξη και η επικύρωσή σας του Φα, εν μέσω της, φτάνουν στα τελευταία στάδια. Ο χρόνος εξαντλείται, και όσοι από εσάς δεν τα έχουν πάει καλά πρέπει να σκεφτούν για αυτό – πρέπει πραγματικά να ρίξετε μια επίπονη ματιά μέσα σας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προειδοποιώ τους μαθητές του Ντάφα με αυτόν τον τρόπο. (Χειροκρότημα) Το εάν μπορέσετε να Ολοκληρωθείτε εξαρτάται από εσάς.


Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που κάνουν ακόμα μερικά επαίσχυντα και ακάθαρτα πράγματα, πράγματα που κάνουν κακό στον Ντάφα, και πράγματα που δεν δικαιολογούν τον τίτλο του μαθητή του Ντάφα. Δεν σας έχω αντιμετωπίσει διαφορετικά. Στο τέλος, όταν δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε στην Ολοκλήρωση, οι ίδιοι θα φέρετε την ευθύνη! Ο Δάσκαλος δεν προσπαθεί να φοβίσει κανέναν. Όποιος μείνει έξω από αυτή την ιστορική ευκαιρία, όποιοι χάσετε αυτήν την ευκαιρία, όταν συνειδητοποιήσετε τι έχετε χάσει δεν θα θέλετε καν να ζήσετε ακόμα κι αν σας το επιτρέπουν! Μην νομίσετε ότι επειδή ο Δάσκαλος είναι πάντα φιλεύσπλαχνος μπορείτε να στηρίζεστε στο έλεος του Δασκάλου! Υπάρχουν πρότυπα για τους μαθητές του Ντάφα, και ο Φα έχει πρότυπα. Δεν είναι ότι απλώς μπορείτε να χαζολογάτε μαζί και να ικανοποιείτε τα κριτήρια. Το πνεύμα τού κάθε ανθρώπου εκτίθεται , κάθε άτομο καλλιεργεί γνήσια τον εαυτό του, και κάθε άτομο σκέφτεται για το πώς να είναι υπεύθυνο για την ίδια του την ύπαρξη!


Γιατί κάποιοι από εσάς δεν είστε ικανοί να το κάνετε αυτό;! Βλέποντάς σας έτσι, ο Δάσκαλος ανησυχεί πολύ! Βλέποντάς σας έτσι, ο Δάσκαλος ανησυχεί πολύ! Οι λέξεις του Δασκάλου σήμερα να είναι σκληρές, αλλά ίσως δεν θα λειτουργούσε εάν δεν χρησιμοποιούσα ένα βαρύ σφυρί. Εάν δεν μπορέσω να σας σώσω αυτή θα είναι η μέγιστη λύπη μου. Θα ήταν σπουδαίο εάν θα μπορούσατε να ανησυχείτε τόσο όσο εγώ.


Εντάξει, θα απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις σας. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Όλοι οι μαθητές του Ντάφα της Τζινάν στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Οι μαθητές του Ντάφα από την Αυστρία στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο. Οι μαθητές του Ντάφα από το Ουρουμτσί και την Σιντζιάνγκ στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Όποτε συνέβησαν κάποιες καταστροφές στα ανθρώπινα όντα, όπως η «9η Σεπτεμβρίου», ο ιός SARS που συμβαίνει τώρα, και η παράλογη δίωξη ενάντια στους μαθητές του Ντάφα, ή για παράδειγμα η μαζική σύλληψη των μαθητών του Ντάφα στο πλατεία Τιενανμέν την 1η Οκτωβρίου 2000, το σώμα μου δοκίμαζε ξαφνικά ισχυρές αντιδράσεις αποβολής κάρμα. Αλλά πέρασαν γρήγορα. Ήμουν εγώ που υπόμενα κάρμα για τους συνηθισμένους ανθρώπους ή υπήρχαν άλλοι λόγοι;


Δάσκαλος: Ο καθένας σας είναι στο στάδιο της καλλιέργειας, έτσι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα όπως το να υποφέρετε πράγματα για άλλους. Ίσως να συνέβαινε οι παλαιές δυνάμεις να δημιουργήσουν μια [τέτοια] κατάσταση σε εκείνα τα χρόνια. Οι παλαιές δυνάμεις έκαναν πολύ λεπτολόγες ρυθμίσεις στο παρελθόν. Είναι δύσκολο για σας ακόμα και να αντέξετε το δικό σας [κάρμα], πόσο μάλλον πράγματα για άλλους (γέλια). Αλλά, αυτό δεν αποκλείει περιπτώσεις όπου αποτυγχάνετε να περάσετε τα τεστ καλά ή όπου έχετε προσκολλήσεις ή κάνετε κάτι λανθασμένο αλλά δεν το έχετε καταλάβει και οι παλαιές δυνάμεις ή τα κακά όντα παρεμβαίνουν και προκαλούν δυσφορία στο σώμα σας. Παλιότερα αυτά τα είδη πραγμάτων συνέβαιναν πολύ.


Ερώτηση: Στη σοβαρή και τραγική μακροχρόνια διαδικασία της ιστορίας, γιατί οι περισσότεροι από τους ανθρώπους διαδραμάτισαν ρόλους που δεν θέλησαν;


Δάσκαλος: Αυτό είναι απλό. Ήταν ακριβώς σαν ο καθένας έπαιζε θέατρο, και οι παλαιές δυνάμεις δεν θα σας άφηναν καθόλου να παίξετε σύμφωνα με τη δική σας θέληση. Τα κανόνισαν όλα και ήταν σίγουροι για αυτό, σαν να υπήρχε σενάριο. Με άλλα λόγια, στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους το σε ποια κατάσταση αυτό το δράμα θα έφθανε, ποιους ανθρώπους θα είχε, και τι θα συνέβαινε αφού μια περίοδος της ιστορίας τελείωνε, όλο το δρόμο μέχρι τη λήψη του Φα στο τέλος και πώς αυτό θα βοηθούσε στη λήψη του Φα – έτσι κανόνισαν τα πράγματα. Γι’ αυτό πολλά πράγματα δεν έρχονται με τον τρόπο που ελπίζετε.


Ερώτηση: Γιατί η ιδέα του «σχηματισμός-στάση-εκφυλισμός-καταστροφή» κράτησε τόσο πολύ καιρό πριν από τη σκέψη «εναρμόνιση χωρίς καταστροφή»;


Δάσκαλος: Σκέφτεστε για όλο αυτό ως άνθρωπος. Πώς ξέρετε ότι κράτησε «τόσο πολύ»; Υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι στα διαφορετικά επίπεδα του Κόσμου, και αυτό οδηγεί σε διαφορετικές διάρκειες χρόνου για τα όντα που περιορίζονται από τους χρόνους [αυτούς] στα διαφορετικά επίπεδα. Τελικά πόσο καιρό [από την άποψη του χρόνου] υπάρχει ο Κόσμος; Σε σας μοιάζει ότι εγώ κάνω την Επανόρθωση του Φα για τόσο πολύ καιρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο μια στιγμή. Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, [σε ορισμένα μέρη] μερικές δεκαετίες ή οι μερικοί αιώνες έχουν περάσει, σε μερικά είναι σχεδόν ταυτόχρονη, και σε μερικά άλλα δεκάδες εκατομμύρια χρόνια ή εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια έχουν περάσει, και όλο αυτό προκαλείται από τους χρόνους που καθορίζονται για τα όντα στις διαφορετικές διαστάσεις. Δεν μπορείτε να σκέφτεστε για τα πράγματα με τους όρους του ανθρώπινου χρόνου.


Ερώτηση: Δάσκαλε, ρίξτε παρακαλώ φως σε δύο ερωτήσεις που έχω. Ποια η διαφορά μεταξύ ενός καλλιεργητή που βλέπει εσωτερικά και ενός συνηθισμένου ατόμου που αυτο-εξετάζεται;


Δάσκαλος: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι… (το ακροατήριο γελά) Όλοι ξέρετε τι θέλω να πω, αλλά και πάλι θα το πω: φαίνεται πως αυτή η ερώτηση έγινε από κάποιον που μόλις τώρα αρχίζει. Όταν καλλιεργείστε στον Ντάφα, και όταν κάθε μαθητής διευκρινίζει τα γεγονότα μεταξύ των απλών ανθρώπων, με ποιο τρόπο αυτό φαίνεται διαφορετικό από τους συνηθισμένους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους; Εσείς τώρα είστε όλοι καλλιεργητές· πώς οι καλλιεργητές είναι διαφορετικοί από τους συνηθισμένους ανθρώπους; Τρώτε, και οι συνηθισμένοι άνθρωποι τρώνε, σωστά; [Όμως] η θεμελιώδης φύση είναι διαφορετική, ο τελικός σκοπός και η βάση είναι διαφορετικά, ο στόχος στη ζωή που προσπαθείτε να επιτύχετε είναι διαφορετικός, και οι θεμελιώδεις αλλαγές στα σώματα είναι διαφορετικές. Καθώς η ανθρώπινη φυλή επιδιώκει πράγματα, συσσωρεύει συνεχώς κάρμα, ενώ οι μαθητές του Ντάφα καλλιεργούνται και συνεχώς αποβάλλουν το κάρμα τους και συνεχώς μετασχηματίζουν τα σώματά τους σε σώματα θεϊκά. Θα μπορούσαν αυτοί να είναι ίδιοι; Ίσως να φαίνονται ίδιοι. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Κατά τη συζήτηση για τις δυναστείες της Κίνας και τη μετενσάρκωση, ο Δάσκαλος ανέφερε κυρίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τη Μεγάλη Δυναστεία Τσινγκ, (Δάσκαλος: Δεν είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από τη Μεγάλη Τσινγκ, έτσι δεν είναι;) (Το ακροατήριο γελά) Η Αυστραλία είναι από τη Δυναστεία Σια, αλλά η Γαλλία είναι χώρα με μεγάλη ιστορία. Έτσι, μήπως αυτό τυπώθηκε λαθεμένα ή υπάρχει κάποια άλλη εσωτερική έννοια;


Δάσκαλος: Αλίμονο, (το ακροατήριο γελά) εφόσον με αποκαλείτε Δάσκαλο, θα απαντήσω σε αυτό για σας. (Το ακροατήριο γελά, χειροκροτά) Στην πραγματικότητα, δεν είπα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η Μεγάλη Τσινγκ. Αυτό που είπα ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Μεγάλη Μινγκ (το ακροατήριο γελά) – Η Γαλλία είναι η Τσινγκ. Φυσικά, μιλώντας γενικά, με ευρείς όρους. Αυτό δεν ισχύει για κάθε μεμονωμένο άτομο σε αυτά τα έθνη, επειδή στο παρελθόν υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ήρθαν από μόνοι τους, και αυτό συνέβη σε διάφορες περιοχές. Η Γαλλία είναι μια χώρα με πολλά χρόνια ιστορίας, και είναι η χώρα που έχει συντηρήσει καλύτερα τις Καλές Τέχνες αυτού του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν υπήρξε κανένα τυπογραφικό λάθος στο βιβλίο.


Ερώτηση: Έλαβα τον Φα μετά από την 20η Ιουλίου 1999. Όταν εμφανίζεται το φαινόμενο του κάρμα ασθένειας, εάν εγώ το θεωρώ ως κάρμα ασθένειας και το αναγνωρίζω, μήπως αναγνωρίζω τις ρυθμίσεις των παλαιών δυνάμεων; Μήπως θα έπρεπε να στείλω ορθές σκέψεις;


Δάσκαλος: Έχω μιλήσει για αυτό στο Τζούαν Φάλουν. Η εξάλειψη του κάρμα δεν περιλαμβάνει απλά την εξάλειψη του κάρμα. Αν και καλλιεργείστε τώρα, δεν μπορείτε να σκέφτεστε όπως: «δεν θα ξεπληρώσω άλλο κάρμα, θα εξαλείψω μόνο όλο αυτό και τέλειωσα.». Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εσείς δημιουργήσατε το κάρμα κάνοντας κακά πράγματα στο παρελθόν. Μόνο όταν κάνετε κακά πράγματα στη συνηθισμένη κοινωνία παράγετε κάρμα. Δεν μπορείτε να μην ξεπληρώσετε το χρέος που χρωστάτε. Γι’ αυτό υποφέρετε όταν ξεπληρώνετε το κάρμα σας κατά την καλλιέργεια. Εάν δεν υποφέρατε και δεν αισθανόσασταν τίποτα όταν αφαιρούταν το κάρμα, θα ήταν απλώς όπως ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Ξέρετε, όταν ήσασταν στα σεμινάρια πίσω τότε – μερικοί από εσάς ήταν τότε στα σεμινάρια που έκανε ο Δάσκαλος – όταν ο Δάσκαλος έγνεφε με το χέρι του, και όταν φεύγατε από την τάξη χωρίς καθόλου προβλήματα υγείας, αισθανόσασταν παντού ελαφριοί, ολόκληρο το σώμα σας ήταν ελαφρύ σαν φτερό, και το αίσθημα της ύπαρξης αρρώστιας είχε φύγει, έτσι δεν ήταν; (Χειροκρότημα) Αλλά δεν μπορείτε να ζητάτε από τον Δάσκαλο να τα υπομείνει όλα για σας, έτσι χρειάζεται να καλλιεργηθείτε. [Ειδάλλως,] όταν πραγματικά φτάνατε σε ένα υψηλό επίπεδο, οι Θεοί θα έριχναν μια ματιά και θα έλεγαν, «όλο το κάρμα σας πάρθηκε με τη μία; Δεν καλλιεργηθήκατε στο δρόμο σας ως εδώ επάνω; Μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό; Όχι» Όταν αποβάλλετε κάρμα είναι επίπονο γι’ αυτό και μπορείτε να βελτιωθείτε. Έτσι είναι τα πράγματα.


Ως προς το εάν υπάρχει παρέμβαση παλαιών δυνάμεων, όταν αλλάζετε τα περισσότερο επιφανειακά σώματα υπάρχει ένα ποσό που πρέπει να υπομείνετε οι ίδιοι. Αλλά, σχετικά μιλώντας, δεν είναι πολύ, και δεν θα ασκήσει πολύ μεγάλη επίδραση στην επικύρωση του Φα. Όταν συμβαίνουν μεγάλες δυσκολίες, αυτό πρέπει να είναι το κακό που παρεμβαίνει, και χρειάζεται να στείλετε ορθές σκέψεις για να το αποβάλετε! Σήμερα αυτά που οι μαθητές του Ντάφα κάνουν είναι πράγματα που επικυρώνουν τον Φα, και είναι τα πιο ιερά και μεγαλειώδη πράγματα. Εάν κάνετε τα πράγματα του Ντάφα και κάτι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης στιγμής για τη διάσωση των αισθανόμενων όντων, τότε αυτό πρέπει να είναι παρέμβαση. Πρέπει να το αξιολογείτε λογικά. Μην προσκολλάστε και σκέφτεστε: «όποτε υποφέρω ή δεν αισθάνομαι καλά, πρέπει να είναι παρέμβαση. Δεν μπορώ να δεχτώ το να υποφέρω ή να μην αισθάνομαι καλά. Πρέπει να στείλω ορθές σκέψεις.» Φυσικά, είναι εντάξει για σας να στείλετε ορθές σκέψεις. Το γκονγκ που στέλνετε φροντίζει τα πράγματα που πρέπει να φροντίσει, και όταν είναι για πράγματα που δεν είναι να φροντίσει, το γκονγκ θα ενεργήσει σύμφωνα με τον Φα, επειδή αυτό το γκονγκ καλλιεργήθηκε από την καλλιέργειά σας σύμφωνα με τα πρότυπα του Φα. (Το ακροατήριο γελά) Έτσι αυτό που νομίζω είναι πως πρέπει να κάνετε τα πράγματα λογικά.


Ερώτηση: Υπάρχουν καρμικές σχέσεις μεταξύ των κύριων και των βοηθητικών ψυχών;


Δάσκαλος: Μερικές έχουν καρμικές σχέσεις, μερικές όχι. Μιλώ μόνο για τους συνηθισμένους ανθρώπους, όχι για τους μαθητές του Ντάφα. Με τους ανθρώπους του κόσμου, συχνά διαπιστώνω ότι ένας άνθρωπος ήταν έτσι-και-έτσι στην ιστορία, αλλά απ’ την άλλη σε ένα διαφορετικό μέρος ανακαλύπτω ότι ένα άλλο άτομο ήταν επίσης έτσι-και-έτσι στην ιστορία. Ακόμη και στις ΗΠΑ, τόσο μακριά και χωρισμένος από τον ωκεανό, ακόμα βρίσκω αυτό το φαινόμενο. Γιατί; Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν κύριες ψυχές, βοηθητικές ψυχές, και άλλα στοιχεία. Επίσης έχω πει ότι οι άνθρωποι έχουν και τα στοιχεία του ανθρώπινου σαρκικού σώματος. Έτσι είναι πιθανό για διάφορα άτομα που ζουν την ίδια στιγμή στον κόσμο να έχουν υπάρξει το ίδιο άτομο στην ιστορία. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα όπως αυτό.


Ερώτηση: Οι μαθητές του Ντάφα από το Χάρμπιν στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον σεβαστό Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρό και επικίνδυνο είναι το περιβάλλον ή πόσο αχαλίνωτο είναι το κακό, εμείς θα ακολουθήσουμε στα σίγουρα τον Δάσκαλο και θα περπατήσουμε την τελική πορεία μας καλά. Δάσκαλε, παρακαλώ, να είστε σίγουρος.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα) Το πιστεύω, τώρα αληθινά το πιστεύω. Όταν η κακή δίωξη άρχισε γύρω στις 20 Ιουλίου 1999, μπορούσα μόνο να κοιτάζω και να βλέπω εάν θα μπορούσατε να τα καταφέρετε (γέλια). Θυμάστε κάτι που είπα στο παρελθόν, πριν τις 20 Ιουλίου 1999; Είπα ότι ακόμα κι αν θα μπορούσα επιτυχώς να σώσω μόνο ένα άτομο, αυτά που έκανα δεν θα γίνονταν μάταια. (Χειροκρότημα) Θα σας πω, εκείνη τη στιγμή δεν ήμουν βέβαιος στο μυαλό μου – δεν ήξερα εάν θα ήσαστε σε θέση να τα καταφέρετε στις αληθινά κρίσιμες στιγμές. Φυσικά, εάν πραγματικά υπήρχε μόνο ένα άτομο που θα πετύχαινε στην καλλιέργεια θα τον έκανα τον Κόσμο, και θα τα είχε όλα. (Χειροκρότημα) Φυσικά, (γελώντας) τώρα δεν υπάρχει μόνο ένα άτομο. Είναι ακριβώς όπως αυτό που έχετε δει. Τώρα το πιστεύω αληθινά. Οι ορθές σκέψεις των μαθητών του Ντάφα δεν μπορούν να υπονομευθούν από κανέναν. Ένα θέμα είναι η επίτευξη των μαθητών του Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου Επανόρθωσης του Φα, και ένα θέμα είναι εάν αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο με τις καρμικές σχέσεις μπορούν να σωθούν, ενώ η Επανόρθωση του Φα στο Κοσμικό σώμα είναι προορισμένη να πετύχει.


Ερώτηση: Εξ ονόματος των μαθητών του Ντάφα του Πεκίνου, δίνω τους χαιρετισμούς μου στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Έχω άλλη μία ερώτηση, που αφορά το εάν ένα ορισμένο άτομο είναι κατάσκοπος ή είχε υποστεί πλύση εγκεφάλου. Μπορούμε να υποβάλουμε στον Δάσκαλο τέτοιες ερωτήσεις;


Δάσκαλος: Να πώς το βλέπω αυτό. Το εάν κάποιος υφίσταται πλύση εγκεφάλου ή όχι είναι μόνο ένα ανθρώπινο πράγμα. Αυτό που εξετάζω είναι οι βασικές αρχές μιας ύπαρξης. Ο καθένας που δεν περπατά την πορεία του καλά θα σπιλώσει την ιστορία του και θα φέρει ανεπανόρθωτη ζημιά και απώλεια στο ίδιο του το μέλλον. Αλλά, προκειμένου να σωθούν τα αισθανόμενα όντα ο Δάσκαλος προσφέρει το μέγιστο έλεος. Όπως έχω πει στις προηγούμενες διαλέξεις μου, δεν με ενδιαφέρει εάν είστε κατάσκοπος ή ότι δουλειά κι αν κάνετε, εγώ σας αντιμετωπίζω ως άνθρωπο. Είστε όλοι ανθρώπινα όντα πρώτα – είναι μόνο ότι η εργασία σας είναι διαφορετική. Μην χάσετε αυτή την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία απλώς και μόνο επειδή η εργασία σας είναι διαφορετική. Να είστε υπεύθυνος προς την ύπαρξή σας. Δεν μπορώ να σας αρνηθώ τη σωτηρία απλώς και μόνο επειδή η εργασία σας είναι διαφορετική. Αλλά, από την άλλη, δεν μπορώ να σας έχω να Ολοκληρωθείτε και να συνεχίσετε στο μέλλον απλώς και μόνο επειδή η εργασία σας είναι κάτι ιδιαίτερο ακόμα και όταν έχετε κάνει πράγματα που βλάπτουν το Ντάφα, ή όταν κάνετε κακό στους μαθητές του Ντάφα και τον Ντάφα. Έτσι λειτουργεί. Φυσικά, υπάρχουν ακόμα πιθανότητες εφόσον η δίωξη δεν έχει τελειώσει, αλλά ο χρόνος εξαντλείται γρήγορα. Το τι θα κάνετε και πώς θα βελτιωθείτε είναι δικό σας θέμα. Αδράξτε τη μέρα!


Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να παρατήσουν το Ντάφα, αλλά και δεν μπορούν να παρατήσουν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους. Στην επιφάνεια καλλιεργούνται και κάνουν μερικά πράγματα Επανόρθωσης του Φα, αλλά στην πραγματικότητα αναμοχλεύουν προβλήματα και δημιουργούν αναταραχές, με μερικούς να έχουν ακόμα αυτοκτονήσει ή να είναι ομοφυλόφιλοι. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι; Θα πάνε στη διάσταση των δαιμόνων; Και τι θα συμβεί σε εκείνους που τους υπερασπίζονται;


Δάσκαλος: Γνωρίζω για όλο αυτό. Εκτός και αν δεν έχω απολύτως καμία επιλογή δεν θέλω να τους απομακρύνω, έτσι παρατηρώ και προσέχω αυτά τα πράγματα. Είναι καλύτερο αυτοί οι άνθρωποι, εάν θέλουν να συμμορφωθούν, να ξυπνήσουν γρήγορα – ξυπνήστε γρήγορα! Εάν είστε αποφασισμένοι να το κάνετε αυτό, τότε πέστε στους μαθητές του Ντάφα για τα πράγματα που έχετε κάνει, και αυτό θα βοηθήσει. Ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Ανησυχώ πραγματικά για σας. Μην παίρνετε το έλεος του Δασκάλου τόσο ελαφριά. Ο Φα έχει πρότυπα.


Ερώτηση: Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη βοήθεια στους φίλους μας καλλιεργητές έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε συνολικά;


Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα πρέπει ακόμα να τα κάνετε οι ίδιοι. Η πανίσχυρη αρετή θα καθιερωθεί από εσάς τους ίδιους, και η πορεία της καλλιέργειας πρέπει να περπατηθεί από εσάς τους ίδιους. Εάν ήταν να σας λέω πώς να κάνετε το κάθε μικροπράγμα θα χάνατε την ευκαιρία να καθιερώσετε πανίσχυρη αρετή. Σε αυτή την πορεία της Επανόρθωσης του Φα, και σε αυτή την πορεία της καλλιέργειας, είναι αναγκαστικό να υπάρχουν δοκιμασίες, είναι αναγκαστικό να υπάρχουν παντός είδους διαφωνιών, και είναι αναγκαστικό να υπάρχει ο τύπος ανθρώπων που μόλις πριν αναφέρθηκε από εκείνο τον σπουδαστή. Αυτό είναι επειδή οι παλαιές δυνάμεις σκέφτονται: «εάν οι μαθητές σου του Ντάφα είναι τόσο καθαροί και δεν έχουν καμία παρέμβαση, τότε πώς θα ξεφορτωθούν μερικές από τις κακές σκέψεις τους; Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι το Ντάφα σας έχει προκύψει από ένα τέτοιο περίπλοκο περιβάλλον και καθιέρωσε πανίσχυρη αρετή;» Να γιατί θέλησαν να τα κάνουν αυτά και να γιατί κανόνισαν να υπάρχουν μερικοί άνθρωποι και μερικά πράγματα να συμβούν – ήταν οι παλαιές δυνάμεις που θέλησαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν αναγνωρίζω τίποτα από αυτά. Τότε γιατί δεν ξεφορτώνομαι αυτούς τους ανθρώπους; Όπως μόλις είπα, έχω το μέγιστο έλεος προς αυτούς, τους περιμένω να αλλάξουν, και περιμένω από τους ίδιους να μην μείνουν έξω από αυτήν την ευκαιρία. Αυτό είναι που σκέφτομαι για αυτό. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Πώς μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνολικά και να ανυψωνόμαστε συνολικά;


Δάσκαλος: Εάν συνεργάζεστε ο ένας με τον άλλον καλά τότε μπορείτε να το κάνετε. Το επίπεδο του καθένα είναι διαφορετικό, και σας λέω ότι τώρα, ο Δάσκαλος έχει δει ότι μερικές από τις διαφορές μεταξύ των σπουδαστών έχουν μεγαλώσει. Δεν ήταν προφανές πριν, αλλά τώρα έχουν μεγαλώσει, και όσο περισσότερο είναι προς το τέλος τόσο μεγαλύτερες είναι οι διαφορές. Έτσι είναι αναγκαστικό να υπάρχουν διαφορές στις κατανοήσεις των ανθρώπων. Το κλειδί είναι το πώς θα συνεργαστείτε καλύτερα και θα συντονιστείτε καλύτερα ο ένας με τον άλλον.


Ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος της Λατινικής Αμερικής στην Επανόρθωση του Φα; Πώς θα έπρεπε να τα πάμε καλύτερα στη Λατινική Αμερική;


Δάσκαλος: Οι σπουδαστές σε μερικές περιοχές επηρεάζονται από τα περιβάλλοντά τους, την κατάσταση μετανάστευσης, ακόμη και από τις οικονομικές καταστάσεις τους, και αυτό κάνει την επικύρωση του Φα πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτούς. Ο Δάσκαλος ξέρει για όλα αυτά. Αλλά παρ’ όλα αυτά, εσείς είστε η ελπίδα για τα όντα εκεί! Στο μέλλον θα το δείτε αυτό. (Χειροκρότημα) Εάν μια εθνότητα ή μία χώρα δεν έχει μαθητές του Ντάφα τώρα, αυτό θα τους φέρει πολύ δυσκολία – και αυτό είναι το ελάχιστο. Έτσι ανεξάρτητα από το πόσο λίγοι μαθητές του Ντάφα είναι εκεί σε ένα ορισμένο μέρος, αυτοί είναι η ελπίδα για εκείνη την εθνότητα.


Μια φορά ένας σπουδαστής με ρώτησε τι σημαίνει το «μέγα έλεος του Φο». Πώς θα μπορούσαν τα ανθρώπινα όντα να το καταλάβουν; Λένε ότι ο Φο που έχει μεγάλο έλεος και που σώζει τους ανθρώπους από τα βάσανα και τις δυσκολίες είναι το «μέγα έλεος του Φο» – τόσο ρηχή είναι η κατανόηση των ανθρώπων. Σκεφτείτε για αυτό, οπουδήποτε και να είστε, ανεξάρτητα από το ποια εθνότητα, ποια περιοχή, ή σε ποια χώρα είστε, στην επιφάνεια είστε ένα μέσο, συνηθισμένο άτομο, και είστε απλώς άλλο ένα ον, αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που έχουν καρμικές σχέσεις με σας. Όχι μόνο αυτό, όπως σας έχω πει πολλές φορές παλιότερα, τα σωματίδια στα απείρως μικροκοσμικά επίπεδα σχηματίζουν τα σωματίδια του επόμενου επιπέδου επάνω, και τα σωματίδια στο επόμενο επίπεδο επάνω σχηματίζουν τα σωματίδια στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο, σχηματίζοντας έτσι συνεχώς [ολοένα και] μεγαλύτερα σωματίδια. Και σε κάθε στρώμα σωματιδίων υπάρχει ένας άπειρος αριθμός όντων. Εάν μεγεθύνετε ένα μικρό σωματίδιο θα δείτε ότι υπάρχουν, ακριβώς όπως πάνω στη Γη και τους πλανήτες, αμέτρητα όντα πάνω σε αυτό. Σκεφτείτε για αυτό, από πόσα σωματίδια αποτελείται ένα ανθρώπινο σώμα; Και αυτά είναι μόνο πράγματα εντός του πεδίου σας. Ένας άνθρωπος είναι επίσης μια ύπαρξη που υπάρχει στο πεδίο αυτού του περιβάλλοντος, όπως ακριβώς ένα σφουγγάρι που εμποτίζεται στο νερό. Αυτός ο κόσμος είναι όπως το νερό, η ύλη και τα μικροκοσμικά όντα είναι τόσο πολυάριθμα που η πυκνότητα είναι όπως αυτή του νερού. Όπου κι αν είστε, στο πεδίο σας υπάρχουν πολλά τεράστια, γιγαντιαία μικροκοσμικά όντα που αντιστοιχούν στο σώμα σας. Έτσι όταν ένας άνθρωπος καλλιεργείται, δεν έχετε καλλιεργήσει μόνο τα στρώματα επί στρωμάτων του σώματός σας, τα κύτταρα των στρωμάτων επί στρωμάτων των σωματιδίων σας είναι όλα στην εικόνα σας. Και έχετε σκεφτεί για αυτό: αφότου μεγεθύνετε το κύτταρο ενός σωματιδίου, δεν υπάρχουν ακόμα αμέτρητα όντα σε αυτό; Και μήπως θα μπορούσαν να υπάρξουν όντα που να είναι στην εικόνα του ανθρώπου; Επομένως πόσα κύτταρα όπως αυτό υπάρχουν; Στην πραγματικότητα, για τα μικροκοσμικά όντα το κύτταρό σας είναι ο πλανήτης τους. Και δεν είναι μόνο τα κύτταρα – πόσα μικροκοσμικά σωματίδια αποτελούν ένα κύτταρο; Ένα κύτταρο ή ένα μικροκοσμικό σωματίδιο στην εικόνα σας είναι ο Βασιλιάς όλων των όντων σε εκείνο το σωματίδιο, και όλα τα αμέτρητα όντα εκεί μέσα κυβερνώνται από αυτό. Εάν δεν καλλιεργηθείτε καλά τα κύτταρά σας δεν θα καλλιεργηθούν καλά, εάν έχετε καλλιεργηθεί καλά τα κύτταρά σας είναι καλά-καλλιεργημένα, και τα όντα στην περιοχή της αρμοδιότητας των κυττάρων σας είναι καλά-καλλιεργημένα. Τότε για σκεφτείτε το, όταν ένα ον πετυχαίνει στην καλλιέργεια, πόσα όντα είναι επιτυχώς καλλιεργημένα κατά συνέπεια;


Στα μάτια των Θεών, δεν είναι ότι τα μεγάλα όντα είναι πολύτιμα και τα μικρά δεν είναι. Ξέρετε, υπάρχουν Φο ακόμη και σε κόσμους τόσο μικροσκοπικούς που είναι εξαιρετικά μικροκοσμικοί. Το μέγεθος μιας ύπαρξης δεν έχει σημασία – δεν κάνει καμία διαφορά, και δεν υπάρχει καμία διαφορά στη δομή. Είναι απλώς ότι τα σωματίδια που τους συνθέτουν καθορίζουν το μέγεθος των σωμάτων τους. Τα όντα είναι ίσα. Σκεφτείτε το, εάν ένα άτομο σώζεται και πετυχαίνει στην καλλιέργεια, πόσα άμετρα, αμέτρητα όντα θα καλλιεργηθούν επιτυχώς και θα σωθούν; Αλλά κατά τη διάρκεια της επιτυχούς καλλιέργειας, χρειάζεται πάρα πολλή σοφία και πάρα πολλή σκέψη και φροντίδα να συμφιλιώσει κάθε ξεχωριστή ύπαρξη που είναι στις ομάδες όντων στους αμέτρητους μικρόκοσμους και μακρόκοσμους! Είναι ακριβώς όπως με τη δικιά σας διάσωση: τα ζητήματά τους πρέπει να επιλυθούν ακριβώς το ίδιο. Τι σημαίνει το «μέγα έλεος του Φο»; Σκεφτείτε το, όταν ένας άνθρωπος σώζεται, πόσα θα πρέπει να δώσει ο Φο που τον σώζει; Για όλα εκείνα τα όντα στους άπειρους μικρόκοσμους που αντιστοιχούν στον άνθρωπο, πρέπει – ακριβώς όπως αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειάς σας – να ρυθμίσει τα σώματα τους καλά στην αρχή, για να τους επιτρέψει να λάβουν τον Φα, να τους καταστήσει ικανούς να τον χειριστούν, και να καταπιαστεί με το κάρμα τους. Τι τεράστιο και περίπλοκο έργο που είναι! Θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί ενδεχομένως χωρίς έλεος; Τότε πώς θα μπορούσαν οι καθημερινοί άνθρωποι να καταλάβουν τη φράση το «μέγα έλεος του Φο»; Σκεφτείτε το, όταν ένα άτομο πετυχαίνει στην καλλιέργεια αυτό σημαίνει ότι ένα γιγαντιαίο, απέραντο σύστημα είναι επιτυχώς καλλιεργημένο. Είπα νωρίτερα, και ήχησε σαν να αστειευόμουνα, ότι εάν μόνο ένα άτομο πετύχαινε στην καλλιέργεια, τότε θα είχα αυτόν τον άνθρωπο να γίνει ο Κόσμος. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ήταν το Κοσμικό σώμα του, θα είχα όλες τις δομές του Κόσμου να υπάρχουν στα πλαίσια του σώματός του. Έχοντας αναφέρει αυτό, μην μείνετε σε αυτό. Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να το κάνει αυτό – αυτή είναι η ιδέα. Έτσι ως μαθητές του Ντάφα, οπουδήποτε και αν είστε, φέρνετε απεριόριστες ευλογίες στα όντα εκεί, και θέτετε για αυτούς θεμέλια για το μέλλον, θεμέλια που θα μείνουν στο μέλλον. Έτσι είναι. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Θα μπορούσε ο Δάσκαλος παρακαλώ να μιλήσει για το πώς, στην περίοδο Επανόρθωσης του Φα, οι μαθητές του Ντάφα μπορούν να περπατήσουν μια ορθή πορεία από την άποψη της κατανάλωσης χρημάτων και της χρήσης υλικών πραγμάτων;


Δάσκαλος: Ναι, στην περίοδο Επανόρθωσης του Φα υπάρχει μια πρόσθετη αλλαγή στην κατάσταση. Μια γραμμή έχει ήδη τραβηχτεί για το μέρος της ιστορίας σας όταν κάνατε προσωπική καλλιέργεια. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου ήταν μόνο καλλιέργεια, και ο καθένας έπρεπε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η σημερινή κατάσταση στην κοινωνία είναι διαφορετική από εκείνη παλιά. Όπως έχετε δει, η σημερινή επιστήμη έχει επιφέρει πολλά σύγχρονα μεταφορικά οχήματα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Έτσι για σκεφτείτε το, με αυτά τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, πιο συγκεκριμένα, όταν ένα άτομο μιλά σε ένα μέρος, άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν αμέσως να ξέρουν για αυτό, να τον ακούνε, και να τον βλέπουν την ίδια στιγμή. Η επιρροή είναι πολύ σημαντική. Από την προοπτική των παλαιών δυνάμεων, τα κακά όντα χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα για να πραγματοποιήσουν τη δίωξη και να πουν ψέματα. Όταν οι μαθητές του Ντάφα στηρίζονται μόνο στα στόματά τους για να μιλήσουν στους ανθρώπους μερικές φορές αισθάνονται ότι είναι δύσκολο να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι. Φυσικά, ένας από σας αντιστοιχεί σε δέκα ή εκατό ανθρώπους. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, [εσείς] εκθέτετε το κακό και τα ψέματα που παρήχθησαν από τις μηχανές προπαγάνδας μιας ολόκληρης χώρας – είναι ακόμα πολύ δύσκολο. Έτσι όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία των καθημερινών ανθρώπων για να επικυρώσετε τον Φα, να εκθέσετε το κακό, και να σώσετε τα αισθανόμενα όντα, δεν είναι λάθος κατ' αρχήν. Εφόσον η σημερινή επιστήμη έχει επιφέρει ήδη μια ιδιαίτερη κοινωνία όπως αυτή, επικυρώνοντας τον Φα χρειάζεστε κάποιους οικονομικούς πόρους για να κάνετε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρ’ όλα αυτά, και μέχρι σήμερα, που όλο αυτό κοντεύει να τελειώσει, εμείς δεν έχουμε λάβει ούτε μία δραχμή από οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε οργάνωση, ή οποιαδήποτε επιχείρηση. Όλα αυτά που έχουμε κάνει έχουν χρηματοδοτηθεί από τους ίδιους μαθητές του Ντάφα που χρησιμοποιούν τους μισθούς τους, τα εισοδήματα, και τις αποδοχές τους.


Οι παλαιές δυνάμεις περιορίζουν τους ανθρώπους, και θεωρούν ότι μόνο κάνοντας τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο είστε αξιοθαύμαστοι: «Είστε σε θέση να επικυρώσετε τον Φα κάτω από τέτοιες δύσκολες περιστάσεις, αυτό είναι αξιοθαύμαστο, και έχετε καθιερώσει πανίσχυρη αρετή.» Έτσι οι παλαιές δυνάμεις παρεμποδίζουν κακόβουλα την Επανόρθωσή μου του Φα, παρεμποδίζοντας τους μαθητές του Ντάφα στην επικύρωση του Φα, και έχουν επηρεάσει την υποστήριξη των ανθρώπων στο Ντάφα και μας έχουν εμποδίσει σταθερά από πηγές χρηματοδότησης στην κοινωνία. Στην επικύρωση του Φα οι μαθητές του Ντάφα πάντα είχαν οικονομικές δυσκολίες. Μερικοί σπουδαστές έχουν δυσκολία ακόμη και να βγάλουν τα προς το ζειν. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις επικυρώνετε τον Φα και κάνετε αυτά που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν, και αυτό φυσικά είναι αξιοθαύμαστο. Αλλά, δεν αναγνωρίζω τις ρυθμίσεις των παλαιών δυνάμεων. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα – η Επανόρθωση του Φα πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον Κόσμο, και δημιουργείται το μέλλον του νέου Κόσμου! Ο Φα έχει υπάρξει από καιρό, και έχω έρθει με αυτόν τον Ντάφα που τα καλύπτει όλα και τα εναρμονίζει όλα. Δεν χρειάζομαι τα στρώματα επί στρωμάτων των όντων να θέσουν οποιαδήποτε θεμέλια για τον Φα, και δεν χρειάζομαι τα στρώματα επί στρωμάτων των όντων ή των καθημερινών ανθρώπων να δώσουν κάτι στον Ντάφα. Αυτά είναι έννοιες και παράγοντες που οι παλαιές δυνάμεις διαμόρφωσαν στην ιστορία, χρησιμοποιούν αυτές τις αλήθειες του παλαιού Φα αυτών των περιόδων του εκφυλισμού και της καταστροφής για να παρεμποδίσουν την Επανόρθωση του Φα, και η επίδραση όλων αυτών που έκαναν ήταν καταστρεπτική.


Λέγοντας αυτά, σας λέω ότι δεν μπορείτε να συλλέγετε χρήματα από τους σπουδαστές που εξαρτώνται από τους μισθούς τους για να τα βγάλουν πέρα. Η αρχή είναι ότι δεν μπορούμε να συλλέγουμε χρήματα από τους σπουδαστές, και αυτό το έχω πει πολύ καιρό πριν. Μεταξύ των μαθητών του Ντάφα υπάρχουν αυτοί που διευθύνουν τις επιχειρήσεις τους και που έχουν λίγα περισσότερα χρήματα, και εάν επιθυμούν να συμβάλουν με τα χρήματά τους για να κάνουν μερικά πράγματα, τότε αυτό είναι εντάξει, αλλά να είστε προσεκτικοί με το πόσο μακριά πηγαίνει αυτό. Όταν οι συνηθισμένοι σπουδαστές μας χρησιμοποιούν τα εισοδήματά τους για να κάνουν πράγματα ενώ επικυρώνουν τον Φα, αυτό δεν είναι πρόβλημα σε γενικές γραμμές, και δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο με αυτό, επειδή η χρησιμοποίηση του εισοδήματός σας για να επικυρώσετε τον Φα και να σώσετε τα αισθανόμενα όντα είναι η πανίσχυρη αρετή σας. Όταν οι μαθητές του Ντάφα κάνουν μερικά πράγματα μαζί σε ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα όταν θέλουν να αρχίσουν μια επιχείρηση μέσων ή οτιδήποτε, και συγκεντρώνετε κάποια χρήματα για να κάνετε μαζί κάτι, ούτε με αυτό υπάρχει κάτι λανθασμένο σε γενικές γραμμές, επειδή αυτό που κάνετε δεν έχει να κάνει με το Ντάφα, είναι οι μαθητές του Ντάφα που από μόνοι τους αρχίζουν μια επιχείρηση στην κοινωνία, και που είναι ένας τύπος εργασίας στην κοινωνία· είναι οι μαθητές του Ντάφα που αρχίζουν οι ίδιοι τα πράγματα και οργανώνονται για να το κάνουν, και δεν είναι το ίδιο το Ντάφα που το κάνει αυτό. Φυσικά, οι μαθητές του Ντάφα δημιουργούν ευνοϊκούς όρους για την διευκρίνιση των γεγονότων. Αλλά ακόμα κι έτσι, σας λέω ότι, δεν μπορείτε έτσι αυθαίρετα να συλλέγετε χρήματα από τους σπουδαστές μας. Αυτός είναι όρος απαράβατος. Τότε όσον αφορά στις περιπτώσεις που κάποιος που είναι πιο εύπορος και του οποίου η καθημερινή ζωή δεν θα επηρεαστεί αν συμβάλλει με κάποια χρήματα για να κάνει πράγματα του Ντάφα, αυτό εξαιρείται από την κατάσταση για την οποία μίλησα πριν αφού αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, τελικά. Δεν σας έχω πει ποτέ να συλλέγετε «τέλη ιδιότητας μέλους» ή να ζητιανεύετε για ελεημοσύνες όπως κάνουν οι θρησκείες. Δεν επιτρέπεται καθόλου να κάνετε αυτά τα πράγματα.


Ερώτηση: Όσον αφορά την καλλιέργεια της καλοσύνης (Σαν), νομίζω ότι η ανικανότητά μας να κάνουμε πολλά πράγματα καλά οφείλεται στην ανεπαρκή καλλιέργεια της καλοσύνης μας.


Δάσκαλος: Πρέπει να τεθεί με αυτόν τον τρόπο: όταν έχουμε τους ανθρώπους του κόσμου, πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους σώσουμε και πρέπει να είμαστε ευγενικοί προς αυτούς. Όχι μόνο πρέπει να είμαστε ευγενικοί, πρέπει επίσης να σώζουμε τα αισθανόμενα όντα με συμπόνια. Σε αυτή τη δίωξη εκείνοι που έχουν ζημιωθεί πιο πολύ στην πραγματικότητα είναι οι άνθρωποι του κόσμου. Στην πραγματικότητα, αυτά τα κακά όντα θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δίωξη για να καταστρέψουν τις ζωές των μελλοντικών ανθρώπων. Έτσι πρέπει να είμαστε συμπονετικοί στους ανθρώπους του κόσμου, να τους λέμε τα γεγονότα και να τους σώζουμε, και να μην τους αφήσουμε να εξαλειφθούν όταν ο Φα θα αποκαθιστά τον ανθρώπινο κόσμο.


Αλλά όταν στέλνετε ορθές σκέψεις, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που αντιμετωπίζετε είναι τα χειρότερα όντα σε κάθε διάσταση, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν μπορούν να διασωθούν, των κακών αστυνομικών αυτού του κόσμου. Έτσι όσον αφορά αυτούς, ιδιαίτερα αυτά τα βρωμερά όντα στις άλλες διαστάσεις που βλάπτουν την ανθρώπινη φυλή, νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε επιεικείς και δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί σε αυτούς. Αλλά ούτε και κακοί θέλουμε να είμαστε προς αυτούς, και ακόμα λιγότερο βέβαια να χρησιμοποιήσουμε κακότητα για να καθυποτάξουμε το κακό. Εκείνοι που βλάπτουν τους ανθρώπους του κόσμου, που βλάπτουν τα αισθανόμενα όντα, και παρεμποδίζουν το Ντάφα απλώς δεν μπορούν να υπάρξουν άλλο, και απλώς πρέπει να υψώνουμε τις παλάμες μας και να τους ξεφορτωνόμαστε. Φυσικά, ως μαθητές του Ντάφα, καλλιεργείτε την καλοσύνη, και δεν έχετε κάποια κακοπροαίρετη ή βίαια πλευρά. Αλλά όταν είναι κάτι που χρειάζεται να αποβληθεί, πρέπει απλώς να το αποβάλετε. Ούτε υπάρχει καμία ανάγκη να είστε θυμωμένοι, – δεν πρέπει να είστε κακοί προς αυτούς ή να έχετε απωθημένα προς αυτούς. Εμείς παραμένουμε συμπονετικοί και στέλνουμε ορθές σκέψεις για να εξαλείψουμε εκείνους που δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι πρέπει να είναι.


Ερώτηση: Είμαστε από τον Καναδά. Η δίκη μας διαρκεί δύο χρόνια τώρα, και προχωρεί πάρα πολύ αργά. Μήπως αυτό είναι επειδή δεν τα έχουμε πάει καλά;


Δάσκαλος: Τα έχετε πάει πολύ καλά. Συχνά λέω ότι δεν επιδιώκουμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε κοσμικά πράγματα, σωστά; Όταν είναι να κάνετε πράγματα, θεωρώ τη διαδικασία τη σημαντικότερη, επειδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να έχετε τους ανθρώπους να δουν την αλήθεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να σώσετε τους ανθρώπους του κόσμου, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να αποκαλύψετε την αλήθεια. Ωστόσο ακόμα κι αν τους καταδικάσετε τελικά και τους βάλετε στις φυλακές, πρέπει ακόμα να δείτε εάν έχετε επιτύχει την καλύτερη επίδραση στη διάσωση των ανθρώπων του κόσμου και την έκθεση του κακού, και εάν έχετε επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τις συνέπειες της διάπραξης κακού και με αυτόν τον τρόπο να έχετε συγκλονίσει και εκφοβίσει τα κακά όντα. Φυσικά, εάν βρεθούν ένοχοι από τους συνηθισμένους ανθρώπους τότε αυτό αποδεικνύει στους ανθρώπους του κόσμου ότι είμαστε σωστοί. Και φυσικά αυτό είναι σπουδαίο. Εάν επιτύχετε αυτή την επίδραση που είναι ακόμα καλύτερη, ο Δάσκαλος συμφωνεί. Αλλά συχνά δίνετε έμφαση στα αποτελέσματα αντί να εξηγείτε πλήρως σε αυτούς τα γεγονότα που πρέπει να εξηγήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι μάθουν την αλήθεια που πρέπει να ξέρουν τότε επικυρώνετε αληθινά τον Φα και διευκρινίζετε τα γεγονότα. Οπουδήποτε εμφανίζεται ένα πρόβλημα, πηγαίνετε και πέστε στους ανθρώπους τα γεγονότα, και αυτό δεν πρέπει [να το κάνετε] απλώς για να ωθήσετε τη δίκη προς τα εμπρός αλλά για να τους πείτε τα γεγονότα. Και εάν η δίκη κολλήσει κάπου, τότε αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι να διευκρινίσετε τα γεγονότα, και ίσως τότε η δίκη να προχωρήσει φυσικά προς τα εμπρός. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο καθένας φτάσει να αντιληφθεί την αλήθεια και οι άνθρωποι του κόσμου σώζονται, και αν ακόμη αυτοί οι άνθρωποι μάθουν τις συνέπειες της χειραγώγησής [τους] και την κακή φύση αυτών που τους χρησιμοποίησαν, και είναι πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τις αδικίες τους, τότε νομίζω ότι είναι καλό ακόμα κι αν δεν προχωρήσουμε τη δίκη περαιτέρω – δεν είναι ότι πρέπει να τους τιμωρήσουμε μέχρι ενός ορισμένου βαθμού. Εάν φτάσουν να δουν τις αδικίες τους και να τις ξεπληρώσουν, και οι άνθρωποι του κόσμου γνωρίσουν για αυτές, τότε αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά λέγοντας αυτό, ακόμα κι αν ο κύριος στόχος των μαθητών του Ντάφα είναι να σώσουν τους ανθρώπους του κόσμου, όταν έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους πολύ κακούς στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να τους την χαρίσετε. Μιλούσα για αυτό από τη γωνία τού να έχουμε συμπόνια και να σώζουμε τα αισθανόμενα όντα. Η ουσία είναι να δώσουμε έμφαση ώστε να τα πάμε καλά με αυτό που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και το αποτέλεσμα θα είναι οποιοδήποτε είναι.


Ερώτηση: Έχω παρεμποδιστεί από το κάρμα ασθένειας εδώ και πολύ καιρό. Πιο συγκεκριμένα κατά τον διαλογισμό και όταν στέλνω ορθές σκέψεις – όταν συγκεντρώνομαι – γίνεται ιδιαίτερα οδυνηρό. Μερικές φορές έχω δυσκολία στην αναπνοή ή πονάω.


Δάσκαλος: Με τη διδασκαλία του Φα, ο Δάσκαλος δεν μπορεί να την κατευθύνει σε ένα άτομο, και οι λέξεις μου δεν θα κατευθυνθούν εξ ολοκλήρου στην περίπτωσή σας. Μερικοί από τους σπουδαστές μας έχουν δοκιμάσει πράγματι καταστάσεις που δεν είναι σωστές. Αλλά θα σας πω, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τους νέους σπουδαστές: η διαδικασία καλλιέργειάς σας συγχωνεύεται με τη διαδικασία επικύρωσής σας του Φα, και για να προφθάσετε, η προσωπική καλλιέργειά σας συνοδεύει την επικύρωσή σας του Φα, [έτσι] και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα. Ο άλλος λόγος είναι ότι παρεμποδίζεστε [από παρέμβαση]. Όταν παρεμποδίζεστε δεν μπορείτε πάντα να σκέφτεστε: «πρέπει να καταστρέψω αυτόν που με παρεμποδίζει, κανένας δεν μπορεί να με παρεμποδίσει.» (Το ακροατήριο γελά) Γιατί δεν σταματάτε και δεν σκέφτεστε για αυτό: Γιατί κάποιος να παρεμβαίνει σε εσάς; Γιατί να μπορεί να σας παρεμποδίσει; Μήπως είναι επειδή έχετε κάποια προσκόλληση, ή επειδή έχετε κάτι που δεν μπορείτε να παρατήσετε; Γιατί δεν εξετάζετε τον εαυτό σας; Ο αληθινός λόγος βρίσκεται σε σας τους ίδιους, και αυτός είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να εκμεταλλευτεί το κενό σας! Δεν έχετε τον Δάσκαλο που σας προσέχει; Ακόμα και ένα συνηθισμένο άτομο αν φωνάξει σήμερα: «Το Φάλουν Ντάφα είναι καλό», ο Δάσκαλος θα τον προστατεύσει, αφού έχει φωνάξει αυτές τις λέξεις δεν μπορώ να μην τον προστατεύσω στη μέση του κακού. Και πόσο περισσότερο είναι έτσι όταν προστατεύω εσάς τους καλλιεργητές! Σε μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις μερικοί σπουδαστές πραγματικά ήρθαν με μια αθεράπευτη ασθένεια. Αλλά σκεφτείτε το, τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανίατες ασθένειες προτού να μάθουν τον Φα και έγιναν καλά αφότου έμαθαν τον Ντάφα, τότε γιατί είναι ότι κάποιοι σπουδαστές από την άλλη δεν μπορούν να κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν; Είναι ότι ο Ντάφα κάνει διακρίσεις μεταξύ των αισθανόμενων όντων; Είναι ότι εγώ, ο Δάσκαλός σας, αντιμετωπίζω τους σπουδαστές διαφορετικά; Στην πραγματικότητα [εγώ] πρέπει να σας ρωτήσω: Καλλιεργείστε αληθινά; Έχετε ακολουθήσει αληθινά τις απαιτήσεις του Ντάφα; Διευκρινίζετε τα γεγονότα με την ανθρώπινη νοοτροπία της διαφωνίας με τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, ή επικυρώνετε τον Φα και σώζετε τα αισθανόμενα όντα αληθινά από τη σκοπιά ενός μαθητή του Ντάφα; Ναι, οι παλαιές δυνάμεις έχουν κανονίσει για μερικούς ανθρώπους να μπουν, αλλά γιατί είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να χειριστούν τα πράγματα καλά ενώ εσείς δεν μπορείτε; Δεν δίδαξα τον Φα [και] σε εσάς;!


Όταν προκύπτουν προβλήματα, όταν αισθάνεστε ότι κάτι δεν είναι σωστό, πρέπει να εξετάζετε τον εαυτό σας! Εξετάστε πού κάνατε λάθος και επιτρέψατε στο κακό να εκμεταλλευτεί τα κενά σας. Εάν κάνατε λάθος πρέπει να το αναγνωρίσετε και να τα πάτε καλύτερα. Μην ξεχνάτε, είστε όλοι μαθητές του Ντάφα της περιόδου Επανόρθωσης του Φα! Ήρθατε για να επικυρώσετε τον Φα! Η καλλιέργεια είναι σκληρή, και το κακό είναι περισσότερο κακό ενώ επικυρώνετε τον Ντάφα. Αυτοί που θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα προορίζονται να είναι Βασιλείς των αισθανόμενων όντων.


Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε λεπτών της αποστολής ορθών σκέψεων, θα μπορούσαμε να κάνουμε τον εξαγνισμό με την κύρια φόρμουλα που ο Δάσκαλος μάς δίδαξε;


Δάσκαλος: Όταν στέλνετε ορθές σκέψεις δεν πρέπει να συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε την φόρμουλα. Πρέπει απλώς να την πείτε μια φορά και θα λειτουργήσει, εκτός από ειδικές περιστάσεις. Εάν νοιώθετε ότι δεν μπορείτε να ηρεμήσετε και επαναρυθμίσετε τις ορθές σκέψεις σας, αυτό είναι εντάξει, αλλά ακόμα και τότε είναι μόνο για εκείνη τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, όταν μπορείτε αληθινά να είστε ήρεμοι, μία σκέψη είναι παραπάνω από αρκετή για να τραντάξει τον Ουρανό και τη Γη, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει, και είναι σαν να ακινητοποιεί και σταματά αμέσως όλα αυτά που καλύπτονται από την επικράτειά σας· είστε όπως ένα βουνό, και τους σταματάτε αμέσως. Δεν πρέπει να έχετε πάντα ένα ασταθές μυαλό. Δεν μπορείτε να το επιτύχετε αυτό όταν το μυαλό σας είναι ασταθές.


Ερώτηση: Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε ιερά κείμενα όπως τα: «Όταν ο Φα είναι ορθός» και «Ταθαγκάτα» με μερικά σχετικά τηλεοπτικά προγράμματα της FGM και να τα μεταδώσουμε στους καθημερινούς ανθρώπους;


Δάσκαλος: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα βιβλία μου πωλούνται στο κοινό. Δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όσο για το πώς να κάνετε αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα, το πόσο πολύ πρέπει να τα μεταδίδετε, ή πόσα πρέπει να κάνετε, αυτά είναι όλα πράγματα που εσείς χρειάζεται να διαχειριστείτε. Ο Δάσκαλος μπορεί μόνο να πει ότι δεν είναι πρόβλημα. Αλλά μην πάρετε κάποιες λέξεις από τον Δάσκαλο και τις επιβάλλετε πάνω στους σπουδαστές που έχουν διαφορετική άποψη από σας – «Ο Δάσκαλος είπε ότι έτσι πρέπει να το κάνουμε μ’ αυτό και μ’ αυτό τον τρόπο.» Όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εφόσον εργάζεστε ως τμήμα των μέσων ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτείτε για το πώς να διαχειριστείτε τα πράγματα καλά, να συνεργαστείτε και να δουλέψετε μαζί για να ρυθμίσετε τα πράγματα καλά.


Ερώτηση: Μια μέρα όταν μοίραζα υλικό διευκρίνισης της αλήθειας, ένα άτομο σε μια ομάδα τουριστών από το Πεκίνο ζήτησε από μένα να σας δώσω χαιρετισμούς εκ μέρους του όταν σας δω. Θέλω επίσης να μεταβιβάσω χαιρετισμούς σε σας, Δάσκαλε, εξ ονόματος των μαθητών του Ντάφα στην Νονγκάν της Τσανγκτσούν.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότημα) Όλο και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια τώρα, και γι’ αυτό αυτό συνέβη. Εκείνη την εποχή όταν ήμουν στο Πεκίνο άνθρωποι από όλο το Πεκίνο γνώριζαν για μένα – είτε καλλιεργούνταν είτε όχι όλοι ήξεραν για έναν Δάσκαλο Λι ([ο Δάσκαλος] γελάει). Όσο κι αν η δίωξη είναι σοβαρή, οι άνθρωποι γνωρίζουν. Με τη διευκρίνιση των γεγονότων, οι σπουδαστές έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους που δεν ήξεραν πολλά για το Ντάφα να αντιληφθούν την αλήθεια· οι σπουδαστές και μέσα και έξω από την Κίνα το έχουν κάνει αυτό. Αυτό έχει κάνει τους ανθρώπους να δουν πιο καθαρά την κακή φύση της δίωξης, και έχει οδηγήσει τους ανθρώπους του κόσμου να αναπτύξουν έναν θαυμασμό για το Ντάφα και έναν σεβασμό για τους μαθητές του Ντάφα. Αυτό είναι αναπόφευκτο.


Ερώτηση: Διάφοροι σπουδαστές έχουν αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην Επανόρθωση του Φα. Παραμελούν να φάνε και να κοιμηθούν και κάνουν σπάνια τις ασκήσεις. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι σπουδαστές που δεν είναι τόσο πολυάσχολοι δεν κάνουν ούτε κι αυτοί τις ασκήσεις. Το να κάνουν τις ασκήσεις δεν τους φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό.


Δάσκαλος: Όλοι σας που κάθεστε εδώ, ακούστε. Το ακούσατε όλοι αυτό; Πρέπει να κάνετε καλά τα τρία πράγματα που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν καλά. Χρειάζεται να κάνετε τις ασκήσεις. Εφόσον δεν έχει φθάσει η μέρα της Ολοκλήρωσης χρειάζεται να κάνετε τις ασκήσεις, χρειάζεται να μελετάτε τον Φα, και χρειάζεται να κάνετε τα τρία πράγματα του μαθητή του Ντάφα. Ούτε συζήτηση.


Ερώτηση: Θα μπορούσαμε να τυπώσουμε και να δημοσιεύσουμε τα ποιήματά σας για μικρά παιδιά; Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχέδια των σπουδαστών ως εικόνες μέσα;


Δάσκαλος: Είναι μια χαρά να δοθούν στα παιδιά να τα διαβάσουν. Εάν ο σπουδαστής είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως τα σχέδια γίνονται από καθημερινούς ανθρώπους, τότε οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να είναι οι φύλακες. Ναι, εσείς άνθρωποι που κάθεστε εδώ, αποκαλώ τον κάθε έναν από σας «μαθητή του Ντάφα», αλλά το πώς [μερικοί από] εσάς έχετε ενεργήσει, στην πραγματικότητα δεν σας κάνει να μοιάζετε με έναν μαθητή του Ντάφα, έτσι εάν σας ζητηθεί να είστε ο φύλακας, αυτό αληθινά είναι ένα δύσκολο πράγμα. (Το ακροατήριο γελά) Θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα τις τοπικές ενώσεις του Ντάφα να είναι οι φύλακες με αυτά τα πράγματα.


Ερώτηση: Στη διευκρίνιση των γεγονότων συχνά θεωρώ ότι στερούμαι σοφίας. Είναι επειδή η κατάσταση καλλιέργειάς μου δεν είναι αρκετά καλή;


Δάσκαλος: Όταν στερείστε σοφίας αυτό προκαλείται συνήθως όταν είστε ανήσυχος. Όταν είστε ανήσυχος στο μυαλό σας όταν είναι να κάνετε κάτι, του δίνετε πάρα πολλή σημασία, και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσετε μία διαφορετικού τύπου προσκόλληση. Στην πραγματικότητα, με πολλά πράγματα εάν τα συζητήσετε ήρεμα και ήπια με τους ανθρώπους και τα χειριστείτε λογικά, θα διαπιστώσετε ότι η σοφία σας θα βγει φυσικά προς τα έξω σαν μια πηγή, και κάθε πρότασή σας θα είναι ακριβώς στην ουσία [του πράγματος], και κάθε πρόταση θα λέει την αλήθεια. Όμως μόλις γίνεστε προσκολλημένοι ή ανήσυχοι, ή έχετε κάποια ισχυρή πρόθεση, η σοφία σας εξαφανίζεται, και αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή έχετε έρθει πάλι στην ανθρώπινη πλευρά, σωστά; Πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να χρησιμοποιείτε ορθές σκέψεις και ό,τι καλύτερο μπορείτε για να είστε στην κατάσταση ενός καλλιεργητή, και τα αποτελέσματα θα είναι άριστα.


Στην πραγματικότητα, είναι το ίδιο και όταν κάνετε άλλα πράγματα. Με ορθές σκέψεις το μυαλό σας δεν θα είναι περιορισμένο, η σκέψη σας θα είναι απέραντη και ευρεία, και η σοφία σας δεν θα περιορίζεται.


Ερώτηση: Αναφέρατε νωρίτερα ότι αυτό θα είναι ένα περιπετειώδες έτος. Μήπως θα έπρεπε τα μέσα επικοινωνίας μας να αυξήσουν την ισχύ τους και να βοηθήσουν ακόμα καλύτερα να διευκρινιστούν τα γεγονότα;


Δάσκαλος: Ναι, αυτή η δίωξη στηρίζεται στα ψέματα. Ακριβώς τώρα, με αυτή τη μεγάλη επιδημία στην Κίνα, θέλουν να την καλύψουν εντελώς με ψέματα, και οι άνθρωποι του κόσμου το έχουν δει αυτό. Έτσι μπορείτε να εκθέσετε τα ψέματα· η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ γίνεται με τον ίδιο τρόπο.


Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Φα στο Χονγκ Κονγκ φέτος το Φεβρουάριο, περισσότεροι από εβδομήντα σπουδαστές της Ταϊβάν στάλθηκαν πίσω από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ. Η Ταϊβάν και οι σπουδαστές του Χονγκ Κονγκ πέρασαν από νομικά κανάλια και μήνυσαν την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ για την παραβίαση του νόμου. Δάσκαλε, πώς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα σε αυτό;


Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, το ίδιο αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει ήδη αρκετό ανακάτεμα στον κόσμο. Πρέπει να ειπωθεί ότι τα έχετε πάει καλά. Όσο για το πώς πρέπει να το κάνετε συγκεκριμένα, εφόσον τους έχετε μηνύσει στο δικαστήριο, τότε πρέπει να το κάνετε με όλη τη σοβαρότητα. Οπουδήποτε προκύπτει ένα πρόβλημα, εκεί χρειάζεται να διευκρινίσετε τα γεγονότα. Όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας αυτό θα έχετε τις ευκαιρίες να αλληλεπιδράσετε με περισσότερους ανθρώπους και να διευκρινίσετε τα γεγονότα σε μεγάλη κλίμακα. Κάτω από κανονικές συνθήκες δεν έχετε την ευκαιρία – εάν μόνο πάτε σε κάποιους για να τους πείτε τα γεγονότα μπορεί να αισθανθείτε λίγο άβολα, σωστά; Τώρα που έχετε κάτι που κάνετε, πάτε και πέστε τα στους ανθρώπους.


Να μην φοβάστε ότι τα προξενεία ή οι ειδικοί πράκτορες θα προκαλέσουν προβλήματα. Μόλις το κάνουν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία να ενημερώσετε περισσότερους ανθρώπους για την αλήθεια. (Δυνατό χειροκρότημα) Στην πραγματικότητα, είστε μαθητές του Ντάφα, γι’ αυτό …, τα σχέδιά τους παίζονται ακριβώς μέσα στα χέρια σας! (Το ακροατήριο γελά) Όταν προκαλέσουν προβλήματα τότε θα έχετε μια ευκαιρία να διευκρινίσετε τα γεγονότα και να εκθέσετε το κακό, σωστά; «Μόλις κακά όντα πλησιάσετε, θα σας αρπάξω και θα ενημερώσω τους ανθρώπους του κόσμου» – αυτός είναι ο τέλειος χρόνος να τους εκθέσετε.


Ερώτηση: Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διευκρίνισή μας για τα γεγονότα στις κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ στην Ευρώπη;


Δάσκαλος: Η Ευρώπη έχει ήδη μια αρκετά σαφή κατανόηση αυτής της δίωξης. Είναι απλώς ότι υπάρχει ένας λόγος που [συγκρατούνται]. Ποιος είναι αυτός; Η κινεζική κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία με πολλές δυτικές χώρες μετά τα γεγονότα της «4ης Ιουνίου» [στην πλατεία Τιενανμέν], δηλαδή, «μπορείτε να επικρίνετε τα προβλήματά μου στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν θα το κάνετε δημόσια. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό ιδιωτικά.» Πέτυχαν αυτό το είδος συμφωνίας με πολλές χώρες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν μιλήσει πράγματι σε αυτούς για το ζήτημα του Φάλουν Γκονγκ, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου δεν ξέρουν. Και χωρίς πίεση από τη διεθνή κοινότητα το κακό καθεστώς δεν νοιάζεται. Έτσι ελλείψει πίεσης από την κοινή γνώμη, η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ έχει γίνει ακόμα πιο αχαλίνωτη και εκτός ελέγχου, ενώ οι άνθρωποι του κόσμου δεν ξέρουν τη μοχθηρία της δίωξης, και οι κυβερνήσεις μερικών χωρών σκόπιμα συγκρατούν τα μέσα από το να εκθέσουν τα γεγονότα. Παράλληλα οι κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις τους είναι μια καθολική αποτυχία – είναι απολύτως άχρηστες. Εξαπατήθηκαν από το κακό καθεστώς, και έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πιο κακόβουλη συμμορία αχρείων που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, και δεν μπορεί κανείς απολύτως να τους εμπιστευθεί. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του κόσμου πρέπει να το δουν αυτό ξεκάθαρα τώρα, και πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει. Οι Θεοί δεν θα κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.


Ερώτηση: Πώς μπορούμε να καταστήσουμε τον ιστοχώρο PureInsight καλύτερο σε αυτή την περίοδο;


Δάσκαλος: (Γέλια) Το πώς συγκεκριμένα πρέπει να κάνετε κάτι, αυτό στην πραγματικότητα είναι δικό σας. Όταν είστε σε θέση να προσεγγίσετε σωστά κάτι που κάνετε, η σοφία σας θα παρουσιαστεί σε πλήρη «λειτουργία». Όσοι από εσάς σπουδαστές συμμετέχετε στην εργασία του ιστοχώρου PureInsight περπατάτε επίσης το μονοπάτι σας. Δεν αναμιγνύομαι σε οποιαδήποτε συγκεκριμένα θέματα, και το ότι δεν μιλώ για αυτά τα πράγματα άμεσα είναι για να σας αφήσω την ευκαιρία να καθιερώσετε τη δική σας πανίσχυρη αρετή στο στάδιο της επικύρωσης του Φα. Εάν επρόκειτο να έλθω και να σας τα πω όλα, θα χάνατε τις ευκαιρίες σας. Όσο δυσκολότερο είναι κάτι, τόσο δυνατότερη η αρετή που καθιερώνετε. Φυσικά, όταν πραγματικά έχετε προβλήματα που δεν μπορείτε να επιλύσετε ή όταν δεν μπορείτε να τα πάτε πραγματικά καλά, τότε θα πω κάτι. Αλλά ακριβώς τώρα δεν είναι αυτή η περίπτωση. Έχουν υπάρξει σίγουρα επιτεύγματα, και πρέπει να ειπωθεί ότι τα κάνετε ολοένα και καλύτερα.


Ερώτηση: Θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε ως προς το πόση προσπάθεια πρέπει να ξοδέψουμε για τη θέση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς εκείνον τον επικεφαλής του Κακού στην Κίνα;


Δάσκαλος: Κι αυτά, επίσης, είναι μεταξύ των πραγμάτων που οι μαθητές του Ντάφα κάνουν για να επικυρώσουν τον Φα. Όταν είναι για το πώς ορισμένα πράγματα χρειάζεται να γίνουν, θα σας μιλήσω σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στην πραγματικότητα, η μήνυσή του στο αμερικανικό δικαστήριο δεν είναι πλέον κάτι που κάνει τις ΗΠΑ να φανούν απομονωμένες διεθνώς. Δεν έχει κανονιστεί και μια δίκη στην Ευρώπη; Επίσης, ο προϊστάμενος του «γραφείου 610» δεν έχει μηνυθεί στη Γαλλία; Και εκτός αυτού, δεν είναι πλέον αρχηγός κράτους, έτσι δεν υπάρχει πλέον η χορηγία ασυλίας σε έναν αρχηγό κράτους. Οι σπουδαστές μας το έχουν πει πολύ καλά: η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα δεν ισοδυναμεί με τη σχέση τους με αυτόν. Νομίζω ότι αυτό ειπώθηκε πολύ καλά.


Ερώτηση: Το Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζει μια σειρά ζητημάτων, από το άρθρο 23 για την επιδημία. Οι σπουδαστές έχουν μερικές ερωτήσεις. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε για να εκπληρώσουμε καλύτερα την ιστορική αποστολή μας ως μαθητές του Ντάφα;


Δάσκαλος: ([ο Δάσκαλος] γελάει) Εάν πραγματικά χρειάζεστε να μιλήσετε σε μένα για συγκεκριμένα θέματα, τότε βρείτε κάποια ώρα να τα πούμε λεπτομερώς. Ας μην μιλήσουμε για αυτά εδώ.


Ερώτηση: Χαιρετισμούς στον Δάσκαλο από τους μαθητές του Ντάφα στο νησί Τσινχουάν, στην Σανχάιγκουάν, στην Νταντόνγκ, Ναντσάνγκ και την Νταλιάν.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Σεβάσμιε Δάσκαλε, παρακαλώ πέστε λίγα περισσότερα λόγια στους μαθητές του Ντάφα στην Αυστραλία;


Δάσκαλος: Ας πούμε υποθετικά ότι αφότου μίλησα στους αυστραλιανούς σπουδαστές πέρυσι, οι αλλαγές στην Αυστραλία θα έπρεπε να είναι μεγάλες, ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς. Πριν από αυτό υποτίθεται ότι [τα πράγματα] ήταν με αυτή τη σειρά: τα πάνε πολύ καλά εδώ στις ΗΠΑ, με τον Καναδά να είναι επόμενος, μετά η Αυστραλία, και μετά η Ευρώπη. Τώρα νομίζω ότι από κάποιες απόψεις η Ευρώπη έχει ξεπεράσει την Αυστραλία. Αλλά ο Δάσκαλος δεν σας επικρίνει – εφόσον ζητήσατε από μένα να πω κάτι, (το ακροατήριο γελά) τότε θα πω ότι πρέπει να τα πάτε ακόμα καλύτερα, πραγματικά. Προβλήματα προκύπτουν ακόμα από καιρό σε καιρό. Οποτεδήποτε βρίσκεστε σε δύσκολη θέση δεν μπορείτε να τα αποφεύγετε και να πάτε γύρω από αυτά. Οπουδήποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι εκεί που χρειάζεται να πάρετε απόφαση για τα πράγματα και εκεί που πρέπει να διευκρινίσετε τα γεγονότα. Να το θυμάστε αυτό! Μόλις εμφανιστεί ένα πρόβλημα κάπου, τότε εκεί [είναι που] πρέπει να διευκρινίσετε τα γεγονότα. Μην το αποφεύγετε, ανεξάρτητα από το πόσο κακό συναντάτε.


Ερώτηση: Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χάσμα μεταξύ των κατανοήσεων του Φα στα διαφορετικά επίπεδα από τους σπουδαστές στις διαφορετικές περιοχές.


Δάσκαλος: Ίσως είναι έτσι. Επειδή τα περιβάλλοντα και ο αριθμός σπουδαστών είναι διαφορετικά, αυτό μπορεί να έχει ορισμένη επίδραση στην ανταλλαγή εμπειριών των σπουδαστών και τη μελέτη του Φα· μπορώ να το θέσω μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά νομίζω ότι όσο διαβάζετε το βιβλίο σοβαρά και το μαθαίνετε σοβαρά, όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι τα Σώματα του Νόμου του Δασκάλου θα σας δώσουν υποδείξεις και θα σας έχουν να καταλάβετε. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα: όταν μελετάτε τον Φα, μην το κάνετε διατηρώντας προσκολλήσεις. Πρέπει να ηρεμείτε το μυαλό σας και να μελετάτε αληθινά τον Φα. Μη μελετάτε με κάποιο σκοπό στο μυαλό. Όταν μελετάτε τον Φα, δεν μπορείτε να αφήνετε το μυαλό σας να περιπλανιέται ή να σκέφτεται για άλλα πράγματα την ώρα που μελετάτε. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό αλλιώς δεν θα μάθετε τίποτα. Όταν μελετάτε τον Φα, να μελετάτε μόνο τον Φα. Καμία παρέμβαση δεν πρέπει να είναι σε θέση να έχει επιπτώσεις στην μελέτη σας του Φα.


Ερώτηση: Τα κακά όντα δεν επιτρέπουν στους σπουδαστές στη χώρα της Κίνας που έχουν καταδικαστεί ή κρατούνται σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας να μελετήσουν τον Φα ή να κάνουν τις ασκήσεις. Με άλλα λόγια, δεν έχουν τις συνθήκες για άσκηση καλλιέργειας. Πώς μπορούν να φθάσουν στην Ολοκλήρωση;


Δάσκαλος: Συχνά βλέπω τέτοιους σπουδαστές: «Δεν με επιτρέπετε να κάνω τις ασκήσεις, αλλά εγώ θα επιμένω να τις κάνω. Δεν με επιτρέπετε να μελετήσω, αλλά εγώ θα επιμένω στη μελέτη. Απλώς δεν θα ακούσω εσάς κακά όντα. Όλο κι όλο που μπορείτε να κάνετε είναι με απειλήσετε με θάνατο, σωστά;» Φυσικά, ο Δάσκαλος το έχει πει αυτό εδώ σε σας, που είστε καλλιεργητές. Αλλά ακόμα κι έτσι, ο Δάσκαλος δεν θέλει να το πει, επειδή εάν οι καθημερινοί άνθρωποι το ακούσουν δεν θα είναι σε θέση να καταλάβουν. Αυτό που σας λέω είναι ότι όταν είστε αληθινά ικανοί να παρατήσετε τη σκέψη της ζωής και του θανάτου μπορείτε να κάνετε τα πάντα! (Χειροκρότημα)


Στα μάτια των Θεών το ίδιο ισχύει με τις ρυθμίσεις των παλαιών δυνάμεων. Εάν κρατάτε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά με το ένα χέρι και δεν τα παρατάτε, και κρατάτε τη Φύση του Φο με το άλλο χέρι και δεν την παρατάτε, τότε ποιο ακριβώς απ’ τα δύο θέλετε; Όταν μπορείτε αληθινά να εγκαταλείψετε το μπέρδεμα θα είναι σίγουρα διαφορετικά. Οι σπουδαστές στις περιοχές που έχουν διωχτεί σοβαρά, ή στα μέρη που έχουν βλαφθεί σοβαρά, πρέπει πραγματικά να σκεφτούν για αυτό: τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Μερικοί σπουδαστές είπαν ότι η δίωξη έχει διαρκέσει πάρα πολύ και ακόμη και εκείνοι που απέδιδαν καλά πριν τώρα υπολείπονται. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια. Ο αληθινός χρυσός αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο, έτσι δεν είναι τα πράγματα; Εάν είστε αληθινά ικανοί να παρατήσετε τη σκέψη του θανάτου, και δεν έχετε καθόλου προσκολλήσεις, μπορεί το ζήτημα τού ότι υπολείπεστε ακόμα να υπάρχει; Θα υπήρχε ακόμα το ζήτημα της «αναμόρφωσής» σας; Και θα υπήρχε ακόμα το ζήτημα του να σας έχουν να κάνετε το ένα και το άλλο; Εάν όλες οι εκατοντάδες ή όλες οι χιλιάδες άνθρωποι που κρατούνται σε ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας μπορέσουν να το κάνουν αυτό, δείτε τότε εάν το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας τολμά ακόμα να σας κρατήσει! Αν και το λέμε αυτό, φαίνεται εύκολο που το λέμε αλλά σε εκείνο το περιβάλλον δεν είναι. Γι’ αυτό ο Δάσκαλος δεν θέλει να μιλά για τα πράγματα εκεί διδάσκοντας τον Φα εδώ. Είναι δύσκολα εκεί. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα είναι, έχετε σκεφτεί ποιο θα είναι το μέλλον σας; Έχετε σκεφτεί το γεγονός ότι η μελλοντική Θέση Επίτευξής σας πρέπει να θεμελιωθεί επάνω σε μεγαλειώδη πανίσχυρη αρετή; Έχετε σκεφτεί για το γεγονός ότι αυτό που θα πάρετε είναι ο Αληθινός Καρπός ενός Θεού ή ενός Φο που έχει επικυρώσει τον Φα; Έχετε αληθινά και εντελώς παρατήσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά σας λόγω αυτού; Είστε αληθινά ακλόνητοι και στερεοί, όπως το διαμάντι, και χωρίς προσκόλληση και παράλειψη;! Όταν τα πράγματα είναι αληθινά έτσι, τότε πρέπει να ρίξετε άλλη μια ματιά και να δείτε πώς μοιάζει το περιβάλλον.


Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στον ιστοχώρο Μίνγκχουι περιέγραφε μια σπουδάστρια που έλεγε στους ανθρώπους τα γεγονότα για το Ντάφα, και φώναζε «το Ντάφα είναι καλό» οπουδήποτε πήγαινε. «Οπουδήποτε και να με πάτε, θα αγνοήσω όλα όσα λέτε εσείς κακοήθεις αστυνομικοί, και ανεξάρτητα από το πόσο βίαια με κτυπάτε ή πόσο τρομερά με βρίζετε, εγώ θα παραμείνω ακριβώς όπως είμαι.» Στο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας φοβήθηκαν τόσο πολύ που την έδιωξαν άρον-άρον – «Δεν την θέλουμε.» Είναι επειδή σκέφτηκαν: «Αυτήν αποκλείεται να τη μετατρέψουμε, και συν τοις άλλοις θα επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.» (Το ακροατήριο γελά) και έτσι δεν θα μπορέσουν να πάρουν και μπόνους. (Χειροκρότημα) Δεν είχαν κανένα τρόπο να το χειριστούν – πού θα μπορούσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα να την βάλει; Δεν είχαν κανένα τρόπο να το χειριστούν, έτσι την έστειλαν σπίτι της.


Αυτό μοιάζει με ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτό ήταν επειδή έφτασε σε αυτό σημείο μέσω καλλιέργειας· έτσι έφθασε αληθινά σε αυτό το επίπεδο – «Τώρα που με συλλάβατε, δεν σκέφτομαι καθόλου να επιστρέψω. Τώρα που ήρθα εδώ, θα επικυρώσω τον Φα.» Έτσι το κακό φοβήθηκε. Επίσης, ο αριθμός των κακών όντων είναι πολύ μικρός τώρα. Όσο περισσότερο τους εξαλείφουμε τόσο λιγότεροι υπάρχουν.


Ερώτηση: Πώς πρέπει οι μαθητές που έλαβαν τον Φα μετά από τις «20 Ιουλίου» [του 1999] να χειριστούν τη βελτίωσή τους ως ένα-σώμα έναντι της καλλιέργειάς τους;


Δάσκαλος: Στην καλλιέργεια απλώς καλλιεργηθείτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις στο Τζούαν Φάλουν και τα πράγματα θα είναι μια χαρά. Απλώς καλλιεργηθείτε κανονικά. Είναι μόνο ότι οι δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε μπορεί να συγχωνεύονται με την παρούσα επικύρωση του Φα, επειδή οι μαθητές του Ντάφα όλοι επικυρώνουν τον Φα. Έτσι στο στάδιο της επικύρωσης του Φα θα προκύψει το φαινόμενο της αποβολής κάρμα, και θα εμφανιστούν αυτές οι δοκιμασίες. Με άλλα λόγια, όσοι από εσάς λάβατε τον Φα μετά από τις 20 Ιουλίου πρέπει να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε να τα πάτε καλά. Στην πραγματικότητα, δεν έχετε υποστεί περισσότερα από τους άλλους, επειδή οι μαθητές που έλαβαν τον Φα πριν από τις 20 Ιουλίου τα είχαν ήδη υποστεί και είχαν ήδη περάσει από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η καλλιέργεια, έτσι μην σας πτοούν οι δυσκολίες. Όπως και να ’χει, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολα είναι, σίγουρα είστε ικανοί να τις ξεπεράσετε στην πορεία που σας έχει δοθεί από τον Δάσκαλο. (Χειροκρότημα) Όσο βελτιώνετε το σίνσινγκ σας μπορείτε να τα καταφέρετε.


Ερώτηση: Μερικοί μαθητές είπαν ότι όταν κάνουμε τις ασκήσεις μπροστά από τα κινεζικά προξενεία, οι θείες πλευρές μας θα αποβάλουν φυσικά το κακό. Είναι σωστή αυτή η κατανόηση;


Δάσκαλος: Αυτό είναι σωστό σε γενικές γραμμές. Είναι αλήθεια, και είναι πολύ καλό. Όταν ένας μαθητής του Ντάφα κάθεται εκεί, δεν είναι η καλλιεργημένη, θεία πλευρά του που κάθεται εκεί επίσης; Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να προσκολληθείτε σε αυτό το λίγο και να είστε ικανοποιημένοι με αυτό ([ο Δάσκαλος] γελάει).


Ερώτηση: Ακόμη και τώρα ακόμα διαπιστώνω ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσω και να ισορροπήσω καλά το να έχω συμπόνια για όλα τα όντα και να προστατεύω την αξιοπρέπεια του Ντάφα. Δάσκαλε, παρακαλώ θα με βοηθούσατε και θα καθοδηγούσατε σε αυτό;


Δάσκαλος: Η πρόθεσή σας να προστατεύσετε την αξιοπρέπεια Ντάφα είναι σωστή, αλλά πώς την προστατεύετε; Κλείνετε τα στόματά τους; Συζητάτε με αυτούς; Σας λέω, απλώς αντιμετωπίστε όλα τα όντα με συμπόνια, και απλώς διευκρινίστε τα γεγονότα στους ανθρώπους με συμπόνια, και θα προστατεύσετε την αξιοπρέπεια του Ντάφα· [έτσι] θα είστε σε θέση να προστατεύσετε την αξιοπρέπεια του Ντάφα. (Ενθουσιώδες χειροκρότημα)


Η αξιοπρέπεια του Ντάφα δεν μπορεί να προστατευθεί με τα μέσα των καθημερινών ανθρώπων. Φέρεται, από κάθε έναν από τους μαθητές του Ντάφα μας που εκθέτουν αληθινή συμπόνια και ευγένεια. Δεν δημιουργείται, δεν δημιουργείται με την ανθρώπινη συμπεριφορά ή τα ανθρώπινα μέσα. Γεννιέται από τη συμπόνια και εκδηλώνεται στη διάσωση των αισθανόμενων όντων και στην καλλιέργειά σας. Όταν καλλιεργείστε καλά συνολικά, οι άνθρωποι του κόσμου θα πουν ότι το Ντάφα είναι καλό και όλοι θα σέβονται το Ντάφα. Είπα αυτό στους επικεφαλής μας παλιότερα: στον Ντάφα τα άτομα που είναι επικεφαλής δεν στηρίζονται στους τρόπους που οι καθημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν για να διαχειρίζονται τα πράγματα. Τα πράγματα στηρίζονται στην καρδιά σας προς το Ντάφα και την αίσθηση ευθύνης σας προς την καλλιέργεια. Το επιτύχατε αυτό καλλιεργώντας τον εαυτό σας καλά, και οι άνθρωποι θα σας θαυμάζουν και θα σας σέβονται. Εάν δεν το αναγνωρίζετε όταν κάνετε λάθος, και ενεργείτε σαν να μην κάνατε λάθος προκειμένου οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι δεν κάνατε λάθος, τότε κανένας δεν θα σας σεβαστεί, επειδή αυτή είναι η προσέγγιση ενός καθημερινού ανθρώπου. Το ίδιο ισχύει και για το πώς οι άνθρωποι του κόσμου βλέπουν το Ντάφα μας. Εάν κάποιος πει ότι δεν είναι καλό και συζητάτε με αυτόν με τους τρόπους των καθημερινών ανθρώπων, ή προσπαθείτε να τον αποστομώσετε ή κάτι τέτοιο, αυτό θα επιδεινώσει τη διαφωνία. Πρέπει απλώς να συμπεριφερόμαστε καλά και να τα χειριζόμαστε όλα με συμπόνια. Δεν χρειάζεται να διαπληκτίζεστε ή να αντιπαρατίθεστε με αυτούς. Οι άνθρωποι έχουν μια πλευρά που γνωρίζει, και θα κινηθούν και αυτοί επίσης στην ανθρώπινη επιφάνεια. Φυσικά θα πουν ότι είστε καλός. Αλλά τα συναισθήματα του σπουδαστή είναι κατανοητά – όποτε κάποιος βλάπτει τον Ντάφα αυτό τον ταράζει. Επομένως όποτε κάποιος έχει κάνει ζημιά στον Ντάφα πρέπει να πάτε να μιλήσετε με αυτόν. Θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τους ανθρώπους που δεν μπορούν πλέον να σωθούν, δεν χρειάζεται να συζητάτε επίμονα με τον καθένα, και ούτε χρειάζεται να προσπαθείτε να τους πείσετε, επειδή υπάρχουν τρόποι να εξεταστούν αυτοί που στην πραγματικότητα δεν μπορούν να διασωθούν. Η επιδημία που προέκυψε στην Κίνα εξετάζει αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι που δεν μπορούν να διασωθούν θα ξεριζωθούν. Δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό – είναι οι παλαιές δυνάμεις που ξεριζώνουν τους ανθρώπους. Και φυσικά, υπάρχουν επίσης ορθοί Θεοί που ξεριζώνουν τους κακούς ανθρώπους. Όσον αφορά σε κάτι τόσο σημαντικό, φυσικά, εάν δεν συμφωνούσα σε αυτό οι παλαιές δυνάμεις δεν θα τολμούσαν να το κάνουν.


Ερώτηση: Αυτή την περίοδο στη διευκρίνιση των γεγονότων ενσωματώνουμε πράγματα που έχουν συμβεί μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων, όπως για παράδειγμα, τις ειδήσεις για την επιδημία ως τμήμα του περιεχομένου που χρησιμοποιούμε για την διευκρίνιση της αλήθειας, και τις παρέχουμε στον Κινεζικό λαό σε μεγάλες ποσότητες για να τις υπενθυμίσουμε σε αυτούς.


Δάσκαλος: Είναι εντάξει να τις υπενθυμίζετε σε αυτούς. Όταν μιλάτε για κάποια πράγματα δημόσια μέσω των μέσων οι καθημερινοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Τότε μπορείτε να αναφέρετε αυτά ενώ διευκρινίζετε τα γεγονότα, και μπορείτε να τα υπενθυμίζετε στους ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Σε αυτήν την –διαμορφωμένη από την επιστήμη– κοινωνία πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στους Θεούς, ιδιαίτερα αφότου οι σημερινές ιατρικές επιστήμες είναι μέρος της σύγχρονης επιστήμης, έτσι όταν μιλάτε για αυτά τα πράγματα ίσως να μην είναι σε θέση να καταλάβουν, και το κακό θα επωφεληθεί της ευκαιρίας να κατασκευάσει ψέματα λόγω αυτού. Έτσι δεν χρειάζεται να μιλάτε για αυτά τα πράγματα στο κοινό. Μπορείτε να επισημαίνετε τα θέματα στους ανθρώπους ενώ διευκρινίζετε τα γεγονότα.


Ερώτηση: Έχετε πει ότι τώρα επιλέγουμε την «αφρόκρεμα της σοδιάς» των μελλοντικών καλλιεργητών. Η ερώτησή μου είναι: έχω δει ότι μερικοί από τους φίλους γύρω μου που υποστηρίζουν το Ντάφα έχουν διαπιστώσει ότι όταν κάνουν ορισμένα καλά πράγματα για το Ντάφα πέφτουν σε δυσκολίες. Είναι λόγω των προσκολλήσεών μας; Ρωτώ επειδή οι φίλοι μου καλλιεργητές έχουν πει ότι «όταν υπάρχουν δυσκολίες, πρέπει να είναι επειδή εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα.» Ενοχλούμαι από αυτό. Ή είναι το αποτέλεσμα της δίωξης των παλαιών δυνάμεων;


Δάσκαλος: Είναι δύσκολο για κάποιον να μπει στο Ντάφα τώρα εκτός αν είναι εξαιρετικά ακλόνητος. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι έχουν μάθει τις ασκήσεις, και εάν τους θέλετε να γίνουν αμέσως μαθητές του Ντάφα και αφότου μπουν τους καθοδηγείτε να κάνουν πράγματα της επικύρωσης του Φα, τότε οι παλαιές δυνάμεις θα παρέμβουν. Και οι παλαιές δυνάμεις έχουν μια ισχυρή δικαιολογία, δηλαδή [λένε]: «δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, και η επιθυμία που έχει καταδείξει δεν είναι τόσο ισχυρή.» Λένε ότι η επιθυμία τού να γίνει μαθητής του Ντάφα δεν είναι τόσο ισχυρή. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να μπει. Εάν τους ζητήσετε να κάνουν την εργασία του Ντάφα όπως σε έναν μαθητή του Ντάφα οι παλαιές δυνάμεις θα παρέμβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι εξ ολοκλήρου έτσι – υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, επίσης. Επίσης, μερικοί καθημερινοί άνθρωποι θέλουν να υποστηρίξουν το Ντάφα, και από τα βάθη της καρδιάς τους θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα για το Ντάφα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παρεμποδίζονται. Έτσι αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει μια γραμμή που σύρεται μεταξύ των μαθητών του Ντάφα και των καλλιεργητών του μέλλοντος.


Ερώτηση: Στην «περιοδεία στη Βόρεια Αμερική διδάσκοντας τον Φα» αναφέρεται ότι ακόμη και η τελευταία ύπαρξη δεν είναι πλέον καθαρή. Σε τι αναφέρεται αυτό;


Δάσκαλος: Ναι, ακόμη και η τελευταία ύπαρξη δεν είναι πλέον καθαρή. Αυτό ισχύει. Αλλά αυτός ο Κόσμος είναι απλώς απίστευτα απέραντος, και η ανθρώπινη γλώσσα είναι ανίκανη να τον περιγράψει. Όταν μίλησα για την τελευταία ύπαρξη ήταν μόνο μια μεταφορική περιγραφή. Εάν μπορούσα πραγματικά να αναφερθώ σε εκείνη την τελευταία ύπαρξη με την ανθρώπινη γλώσσα θα τον προσέβαλλα άμεσα. Ξέρετε, όταν φτάνει σε ένα ορισμένο επίπεδο το τί είναι «η τελευταία» αλλάζει – το νόημά του αλλάζει. Μερικοί σπουδαστές με ρώτησαν εάν το «ένα συν ένα ίσον δύο» είναι αληθινό στους ουρανούς. Ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης και η ανθρώπινη λογική δεν υπάρχουν στους ουρανούς. Η έννοιά του αλλάζει τελικά και αυτό δεν είναι έτσι πλέον. Πόσο μεγάλος είναι ο Κόσμος; Πόσο μεγάλο είναι το Κοσμικό σώμα; Και πόσο μεγάλο είναι το τελευταίο κολοσσιαίο σώμα; Εάν όλα αυτά τα πράγματα έχουν εκφυλιστεί, τότε ο λόγος πρέπει να βρίσκεται σε αυτόν. Ακόμη και μέχρι του σημείου που μίλησα απλώς για [αυτόν], αν και οι σκέψεις μου έφθασαν σε αυτόν, φάνηκε ότι η ανθρώπινη γλώσσα ακόμα δεν έφθασε σε αυτόν, έτσι ήταν εντελώς απόμακρος και αδιάφορος – ακόμα κι αν γνωρίζει πλήρως προσποιείται ότι δεν ξέρει. Σκέφτεται: «οι λέξεις σας δεν έφθασαν καθόλου ως εμένα». Και αυτό είναι επειδή οι έννοιες που περιλαμβάνονται στην ανθρώπινη γλώσσα είναι περιορισμένες.


Για παράδειγμα, οι Ταοϊστές μιλούν για την ανυπαρξία. Εάν πάτε στη θεωρία του Ταοϊσμού, θεωρούν ότι η Μη-Ύπαρξη (Γουτζί) παράγει το Υπέρτατο Απόλυτο (Ταϊτζί), το Υπέρτατο Απόλυτο παράγει τις Δύο Πολικότητες (Λιανγκγί), οι Δύο Πολικότητες παράγουν τις Τέσσερις Φάσεις (Σισιάνγκ), και οι Τέσσερις Φάσεις παράγουν τα Οκτώ Τριγράμματα (Μπάγκουα). Πιστεύουν ότι όταν κάποιος φτάνει στη Μη-Ύπαρξη αυτό είναι το υψηλότερο, ότι είναι στην κατάσταση του Χάους (Χουντούν), και ότι στην κατάσταση του Χάους δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά Ταοϊστές με υψηλότερη κατανόηση είπαν ότι [σε ένα ορισμένο σημείο] ακόμα και το Χάος δεν υπάρχει, ότι είναι κενό, ότι αυτό είναι το ύψιστο, και ότι δεν υπάρχει τίποτα. Σκεφτείτε για αυτό, αυτές οι λέξεις φαίνονται να έχουν φθάσει στο τέλος, σωστά; Αλλά δεν είναι έτσι. Και γιατί όχι; Πώς μπορείτε να μιλήσετε για αυτό όταν δεν υπάρχει τίποτα; Έτσι πώς μπορούμε να το αποκαλούμε «δεν υπάρχει τίποτα», να το αποκαλούμε «κενότητα», ή να το αποκαλούμε «ανυπαρξία»; (Το ακροατήριο γελά) Αυτή δεν είναι η ιδέα; Έτσι, όταν δεν υπάρχει τίποτα, εάν μπείτε περαιτέρω στον μικρόκοσμο, στον άπειρο μικρόκοσμο, θα δείτε ότι κάτι υπάρχει πάλι εκεί. Αλλά οι μορφές ύπαρξης εκείνων των όντων είναι πολύ διαφορετικές από την ύπαρξη των στοιχείων της ύλης στα πιο κάτω Κοσμικά σώματα, και οι αλήθειες τους είναι διαφορετικές, επίσης, και είναι σαν να είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει κάτι εκεί πάλι. Παρά όλο αυτό, σε ένα ορισμένο σημείο δεν θα υπάρχει τίποτα ξανά, και σε ένα ορισμένο σημείο, καθώς προχωράτε περαιτέρω θα ανακαλύψετε ότι πάλι κάτι υπάρχει εκεί και ότι αυτό είναι ακόμα πιο μικροκοσμικό. Έτσι δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό εάν χρησιμοποιείτε την ανθρώπινη γλώσσα για να το περιγράψετε ή να το καταλάβετε. Όταν αυτό φτάνει σε ένα ορισμένο, μεγαλύτερο σύνολο, οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες, και είναι ακόμα περισσότερες της μιας διαφορετικής ύλης συνολικά. Έτσι πώς μπορείτε να αποκαλέσετε εκείνη την κατάσταση; Αυτό αληθινά δεν μπορεί να περιγραφεί από την ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η τελευταία ύπαρξη δεν είναι πλέον καθαρή σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι αρκετά καλό πλέον, και γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει η Επανόρθωση του Φα.


Ερώτηση: Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια συναυλία που αφορά την παύση της δίωξης, με τη συμμετοχή μουσικών μη-ασκουμένων. Δάσκαλε, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη συμμετοχή καθημερινών ανθρώπων σε αυτόν τον τύπο συναυλίας;


Απάντηση: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν οι καθημερινοί άνθρωποι θέλουν να έρθουν και να πουν ότι το Φάλουν Ντάφα είναι καλό, δεν μπορείτε να τους εμποδίσετε να το κάνουν αυτό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά εάν έρχονται να εκθέσουν κάποια καθημερινών ανθρώπων πράγματα, τότε χρειάζεται να είστε λίγο προσεκτικοί: μπορούν ορισμένα πράγματα να μοιραστούν την ίδια σκηνή με εμάς σε μια συναυλία που οργανώνουν οι μαθητές του Ντάφα; Φυσικά, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κλασική μουσική. Αλλά με την πιο σύγχρονη μουσική αυτό είναι δύσκολο να ειπωθεί.


Ερώτηση: Σεβάσμιε Δάσκαλε, παρακαλώ θα μπορούσατε να μιλήσετε για αυτό που πρέπει να κάνουμε με τα υλικά του Ντάφα που πετάγονται από τους καθημερινούς ανθρώπους, αφού περιέχουν ιερές λέξεις και σύμβολα;


Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, σε όλα όσα κάνετε η πρόθεσή σας χρειάζεται να είναι να σώσετε αισθανόμενα όντα. Όσον αφορά στα υλικά διευκρίνισης της αλήθειας, για παράδειγμα, όταν μοιράζετε έξω φυλλάδια πρέπει να υπολογίσετε την πιθανότητα ότι οι άνθρωποι μπορεί να τα απορρίψουν. Όταν συμβαίνει αυτό, αν και εσείς τα θεωρείτε πολύτιμα, εφόσον είστε μαθητές του Ντάφα, μην θυμώνετε με τους καθημερινούς ανθρώπους. Πρέπει ακόμα να τους συμπεριφερθείτε με συμπόνια. Εάν ένας άνθρωπος πετάει το φυλλάδιο μπορούμε μόνο να πούμε ότι έχασε την ευκαιρία. Αλλά εάν αυτός ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου καλός και δεν μπορεί να διασωθεί, οι Θεοί θα δουν αυτό που έκανε ως αμαρτία. Ο Δάσκαλος έχει πει αυτό: Αγνοώ όλες τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει τα αισθανόμενα όντα καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας· εξετάζω μόνο τη στάση τους απέναντι στον Ντάφα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Μεταχειρίζομαι όλα τα όντα σε όλα τα επίπεδα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά, όταν μια ύπαρξη αληθινά διώκει τους μαθητές του Ντάφα ή είναι αληθινά κακόβουλη προς τον Ντάφα, τα νέα και τα παλαιά χρέη του όλα μαζί τον πάνε στην κόλαση. Και αυτό γιατί όσον αφορά τα όντα που δεν μπορούν να σωθούν, δεν μπορούν να μην πληρώσουν για τις αμαρτίες που όφειλαν παλιότερα, και έτσι για αυτούς τα νέα χρέη τους και τα παλαιά χρέη συμψηφίζονται όλα μαζί. Οι μαθητές του Ντάφα καλλιεργούν Τζεν, Σαν, Ρεν, έτσι έχουν συμπόνια για όλα τα όντα. Δεν μπορείτε να έχετε συμπόνια μόνο για εκείνους που διαβάζουν τα υλικά, και να μην έχετε για εκείνους που δεν τα διαβάζουν – δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό (γέλια). Στη διάσωση των ανθρώπων, πρέπει να είστε υπομονετικοί, και αυτό είναι η συμπόνια του μαθητή του Ντάφα.


Ερώτηση: Θα μας πείτε παρακαλώ, στην Επανόρθωση του Φα σε ποια κατάσταση είναι οι παράγοντες στον Κόσμο που ξεπερνούν την τελευταία ύπαρξη των παλαιών δυνάμεων; Δεν σκέφτηκαν να σωθούν οι ίδιοι πριν την Επανόρθωση του Φα του Κόσμου, ή υπάρχουν άλλοι λόγοι;


Δάσκαλος: Ο τελευταίος παράγοντας των παλαιών δυνάμεων είναι κακός προς την ίδια την Επανόρθωση του Φα, είναι εγωιστικός, και είναι μια τεράστια δοκιμασία για τον Κόσμο, [μια δοκιμασία] που φυτεύτηκε για την ίδια την Επανόρθωση του Φα. Οι πολυάριθμοι Θεοί των παλαιών δυνάμεων απ’ άκρου εις άκρον, έχουν τις δικές τους συγκεκριμένες ρυθμίσεις για αυτό που θέλουν σε διαφορετικά συγκεκριμένα επίπεδα. Έτσι σε κάθε επίπεδο κανόνισαν για την επιτυχία της Επανόρθωσης του Φα. Αλλά από την προοπτική της πανίσχυρης αρετής του Φα, οι παλαιές δυνάμεις σε πιο υψηλά επίπεδα αποβάλλουν αυτές στο αμέσως πιο κάτω επίπεδο, επειδή γνωρίζουν ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει στην Επανόρθωση του Φα θα πρέπει να εξαλειφθεί – αυτός είναι ο Μεγάλος Νόμος του Κόσμου σε τελευταία ανάλυση, έτσι καμία ύπαρξη σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν είναι άξια να τον επηρεάσει. Ο λόγος που λέω ότι οι τελευταίες παλαιές δυνάμεις είναι κακές είναι ότι καθώς η Επανόρθωση του Φα φτάνει στο τέλος διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια τεράστια δοκιμασία που φυτεύτηκε για την Επανόρθωση του Φα· δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό.


Προτού αρχίσει η Επανόρθωση του Φα του Κόσμου είχαν τα σχέδιά τους, τα οποία εξυπηρετούσαν τους ίδιους. Διαπιστώνω ότι μόλις αρχίσω να μιλώ για ορισμένα πράγματα γίνεται πραγματικά περίπλοκο και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Εάν επρόκειτο να απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας λεπτομερώς θα μπορούσε να πάρει μέρες, επειδή όταν [όλο αυτό] φτάνει στη διαδικασία που περιλαμβάνεται, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο περισσότερο ο Φα που διδάσκω ανυψώνεται από τις πιο κάτω αλήθειες, και έτσι γίνεται δύσκολο να καταλάβετε εάν δεν μιλήσω για τη διαδικασία στη μέση. Ωστόσο αν και τα καλύπτει και τα εναρμονίζει όλα… ξέρετε, υπάρχουν μικρά Φάλουν, μεγάλα Φάλουν, και μεγαλύτερα Φάλουν, και όπως με τον Κόσμο, τα Φάλουν τα καλύπτουν όλα και τα εναρμονίζουν όλα· στα μεγαλύτερα Κοσμικά σώματα υπάρχουν επίσης Φάλουν, και στα ακόμη μεγαλύτερα και μεγαλύτερα Κοσμικά σώματα ακόμα υπάρχουν, και στα ακόμη μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα Κοσμικά σώματα ακόμα υπάρχουν. Όσο μεγάλο κι αν είναι ένα Κοσμικό σώμα, υπάρχουν Φάλουν τόσο μεγάλα. Όταν φτάνει στα υψηλότερου επιπέδου Κοσμικά σώματα υπάρχουν μεγαλύτερες αλήθειες εκεί. Αλλά συνολικά οι αλήθειες στο κολοσσιαίο στερέωμα συνδέονται, τα καλύπτουν και τα εναρμονίζουν όλα. Έτσι καθώς εμφανίζονται αλλαγές από επίπεδο σε επίπεδο οι αλήθειες του Φα στα Κοσμικά σώματα αλλάζουν σημαντικά.


Ερώτηση: Στην Ταϊβάν μπορούμε να μηνύσουμε εκείνον τον επικεφαλής του κακού στην Κίνα; (Το ακροατήριο γελά)


Δάσκαλος: Όταν σας διώξει, μπορείτε να τον μηνύσετε – δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνετε. (Χειροκρότημα) Εφόσον το δικαστήριο δέχεται την υπόθεση μπορείτε να τον μηνύσετε.


Ερώτηση: Έχω διαβάσει ολόκληρο το Τζούαν Φάλουν επανειλημμένα, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πάρω τις εσωτερικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την Επανόρθωση του Φα. Είναι επειδή η κατανόησή μου είναι πάρα πολύ φτωχή;


Δάσκαλος: Εάν θέλετε να δείτε λέξεις στο Τζούαν Φάλουν για τα πράγματα της Επανόρθωσης του Φα σας λέω ότι και σήμερα να το κάνετε, δεν θα τα δείτε ποτέ. Ως μαθητής που καλλιεργεί τον Ντάφα, ένας μαθητής του Ντάφα της περιόδου Επανόρθωσης του Φα, όσον αφορά σε αυτό που πρέπει να κάνετε, μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό από το Τζούαν Φάλουν και μπορείτε να το αντιληφθείτε από τις αλήθειες του Φα. Όχι μόνο μπορείτε να κατανοήσετε τα πράγματα σε αυτή την έκταση, σχετικά με αυτά που έχετε να κάνετε συγκεκριμένα και πώς μπορείτε να τα κάνετε καλά, αλλά, όσο συνεχίζετε να διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο θα είστε σε θέση να δείτε ακόμη και τα πράγματα του επόμενου σταδίου – μπορεί ακόμα να σας δείξει αυτά τα πράγματα. Και δεν σταματά εκεί: ακόμη και τα πράγματα στο τελικό βήμα μπορεί να σας δείξει. Ασχέτως τού σε πόσο υψηλό επίπεδο έχετε καλλιεργηθεί, όλα είναι εκεί. Αυτό που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει είναι όλο εκεί. Αλλά εάν ψάχνετε τις λέξεις στην επιφάνεια δεν θα είστε σε θέση να το αποκαλύψετε.


Ερώτηση: Δάσκαλε, αυτό που είπατε σήμερα είναι για «την Επίτευξη ενός αθάνατου ανθρώπινου σώματος, ενός Φο»[15], σωστά; Σας χαιρετούμε, Δάσκαλε, με ένα χεσί.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. Μην δίνετε στον Φα που διδάσκω κάποιο είδος καθορισμού. Δεν σας είπα ποιο επίπεδο του Φα δίδασκα. Αυτό είναι επειδή όταν διδάσκω τον Φα τα σώματα μου σε όλα τα επίπεδα, όλο το δρόμο ως το άπειρο, όλα διδάσκουν, έτσι σε ποιο επίπεδο θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό ανήκει; Ανεξάρτητα από το σε ποιο επίπεδο καταλάβατε τον Φα που δίδαξα, δεν είναι μόνο αυτό που καταλάβατε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Η αντιστοιχία με τα ανθρώπινα σώματα για την οποία μίλησα πριν λίγο, δεν είναι με κανένα τρόπο για να γίνει κάποιος Φο – είναι για το πώς ολόκληρο το Κοσμικό σύστημα, το σύστημα του Κοσμικού σώματος, και το σύστημα του κολοσσιαίου στερεώματος είναι ενσωματωμένα και εναρμονισμένα. Και αυτό διόρθωσε το πρόβλημα των Θεών στον παλαιό Κόσμο που περιορίζονταν στο παρελθόν από τις μορφές των ζωών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι όταν βλέπετε κάτι, μη λέτε: «Ω, αυτό είναι!» Ή όταν αντιλαμβάνεστε κάτι, μη λέτε: «Ω, αυτό είναι!» Δεν είναι. Αυτό είναι απλώς και μόνο κάτι που έχετε φτάσει να αντιληφθείτε βασισμένος στο σημείο που είστε τώρα.


Ερώτηση: Ενθαρρύνουμε τους φίλους καλλιεργητές να βγαίνουμε και να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας στις διάφορες περιπτώσεις. Αλλά μερικοί φίλοι καλλιεργητές νομίζουν ότι δεν θα έχουν το χρόνο να μελετήσουν τον Φα εάν βγαίνουν συχνά και ότι μπορούν να διευκρινίσουν τα γεγονότα από τα σπίτια τους ακριβώς το ίδιο, και μπορούν να τα κάνουν ακόμα καλύτερα και περισσότερο από εκεί.


Δάσκαλος: Εάν ένας μαθητής του Ντάφα μπορεί αληθινά να επιτύχει την κατάσταση που απαιτείται από τους σημερινούς μαθητής της Επανόρθωσης του Φα, τότε προχωρήστε και κάντε το. Αλλά εάν δεν μπορείτε να το επιτύχετε αυτό, τότε απλά βάζετε δικαιολογίες. Φυσικά, [γεγονότα] όπως αυτή η διάσκεψη ανταλλαγής εμπειριών που οργανώνετε είναι στην πραγματικότητα ακόμα απαραίτητη. Αλλά δεν θέλω να τις πραγματοποιούμε πάρα πολύ συχνά επειδή οι σπουδαστές μας θα έτρεχαν γύρω από μέρος σε μέρος, και αυτό θα παρεμπόδιζε άλλα πράγματα της επικύρωσης του Φα. Ωστόσο, είναι ακόμα απαραίτητο να οργανώνονται διασκέψεις ανταλλαγής εμπειριών. Το μόνο πράγμα είναι, να μην τις κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Επίσης, όσο ορισμένες ομαδικές δραστηριότητες επικύρωσης του Φα συνεχίζονται, πρέπει να τις κάνετε, να συνεργαζόσαστε ο ένας με τον άλλον, και να συντονιζόσαστε ο ένας με τον άλλον. Μπορεί να πείτε ότι κάνετε τα πράγματα πολύ καλά στο σπίτι, αλλά ορισμένα πράγματα απαιτούν τη συνεργασία και την προσπάθεια όλων, και [εάν μένετε κατ’ οίκον] δεν θα είστε σε θέση να βοηθήσετε να τα κάνετε.


Ερώτηση: Μερικές φορές βλέπω ορισμένα πράγματα που είναι να συμβούν, περιλαμβανομένων και των καταστροφών στον ανθρώπινο κόσμο. Είναι εντάξει για μένα να τα γράψω για να ταρακουνήσω τους ανθρώπους του κόσμου; Ή αυτά που βλέπω είναι οι ρυθμίσεις του παλαιού Κόσμου;


Δάσκαλος: Χάριν της διάσωσης των αισθανόμενων όντων μπορείτε να το κάνετε αυτό στρατηγικά και με σοφία. Αλλά μην σοκάρετε τους ανθρώπους του κόσμου. Πρέπει να σώσετε αισθανόμενα όντα. Αυτό που βλέπουν οι σπουδαστές περιλαμβάνει δύο σενάρια. Ένα είναι: το σώμα που μόλις πριν σας μίλησα, το σώμα σας που είναι στη σειρά του σωματικού συστήματός σας – και τα μέρη των μαθητών μας του Ντάφα που έχουν καλλιεργηθεί εντελώς, πιο συγκεκριμένα – όσο μεγαλύτερο είναι το σώμα σας, τόσο πιο πολυάριθμα είναι τα όντα στον Κόσμο που καλύπτει και στα οποία αντιστοιχεί. Συνεπώς τα πράγματα που συμβαίνουν εσωτερικά στην πραγματικότητα είναι πράγματα που συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του Κόσμου. Αυτά που πολλοί σπουδαστές έχουν δει είναι στην πραγματικότητα πράγματα που έχουν συμβεί μέσα στα ίδια τα σώματα τους, αλλά είναι επίσης και αυτά που συνέβησαν στον Κόσμο. Αυτό είναι επειδή με τους μαθητές μας του Ντάφα, εάν ο καθένας καλλιεργείται καλά, τότε, με κάθε άτομο να αντιστοιχεί σε ένα Κοσμικό σώμα θα καλύψετε ολόκληρο τον Κόσμο. Γι’ αυτό η αποστολή σας ορθών σκέψεων είναι τόσο σημαντική. Επομένως, σύμφωνα με αυτό, αυτό που βλέπετε είναι στην πραγματικότητα μόνο η κατάσταση στην οποία είστε κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, και είναι μόνο αυτό που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας από τον εαυτό σας, και αυτό είναι όλο που συμβαίνει με αυτό. Φυσικά, θα προβληθεί αντίστοιχα με διάφορες μορφές εκεί όπου είστε για να το δείτε. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να διακρίνετε τι είναι από το εσωτερικό και τι από το εξωτερικό.


Φυσικά, υπάρχουν επίσης μερικοί σπουδαστές που έχουν δει ορισμένα πράγματα που θα συμβούν στα Τρία Βασίλεια συνολικά. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες τελευταία, επειδή αυτή η ιστορία έχει ρυθμιστεί εκ νέου. Πολλές προφητείες, για παράδειγμα –ανεξάρτητα από το εάν είναι ακριβείς ή όχι σχετικά με το κατοπινό στάδιο – μπορούν να συγκλονίσουν και να εκφοβίσουν το κακό, να δώσουν υποδείξεις στους ανθρώπους του κόσμου, και να προειδοποιήσουν και να ξυπνήσουν τους ανθρώπους του κόσμου. Έτσι μπορούν να έχουν ορισμένα θετικά αποτελέσματα. Όμως οι μαθητές του Ντάφα δεν μπορούν να κάνουν τα πράγματα σύμφωνα με κάποια προφητεία. Εσείς πρέπει να κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με το Μεγάλο Νόμο! Πρέπει να κάνετε τα πράγματα σύμφωνα με αυτά που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν! Και δεν πρέπει να κάνετε πράγματα ακολουθώντας κάτι άλλο. Δεν ήταν πολλά από τις προφητείες που χρησιμοποιήσατε, ενώ διευκρινίζατε τα γεγονότα, πράγματα που συγκεντρώσατε για τους συνηθισμένους ανθρώπους να δουν; Το κάνατε για να έχετε τους συνηθισμένους ανθρώπους να μάθουν από τα προηγούμενα μαθήματα στην ιστορία –ακόμη και οι αρχαίοι άνθρωποι μίλησαν για αυτά τα πράγματα– δηλαδή για να προειδοποιήσετε τους ανθρώπους του κόσμου. Αυτά δεν είναι για τους μαθητές του Ντάφα να τα χρησιμοποιήσουν ως αναφορές στην καλλιέργειά τους! Εάν οι μαθητές του Ντάφα δεν είχαν αντιμετωπίσει τη σημερινή δίωξη δεν θα σας είχα αφήσει να ξεθάψετε εκείνες τις προφητείες. Βλέπετε τη λογική, σωστά; Οι μαθητές του Ντάφα πρέπει μόνο να κάνουν τα πράγματα σύμφωνα με το Μεγάλο Νόμο. Εσείς δημιουργείτε την ιστορία, δημιουργείτε το μέλλον, και τίποτα που έχει τακτοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλον δεν μετρά. Οτιδήποτε κι αν έχει δει οποιοσδήποτε είναι από το παρελθόν και έχει ήδη αλλάξει. Ακόμα και αν μερικά λίγα γεγονότα συμβαίνουν να είναι τα ίδια, αυτά τακτοποιήθηκαν μόνο όπως απαιτείται από τη γενική ρύθμιση, αυτό είναι όλο.


Ερώτηση: Είμαστε μαθητές που έλαβαν τον Φα μετά τις 20 Ιουλίου, [του 1999], και συμμετείχαμε πρόσφατα σε ένα σοβαρό τροχαίο, αλλά τίποτα δεν συνέβη σε μας και ήμαστε ασφαλείς. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι είπαν ότι ήταν θαύμα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δάσκαλο που μας έδωσε μια δεύτερη ζωή. Όταν κάτι παρεμφερές συμβαίνει στην περίοδο Επανόρθωσης του Φα, αυτό είναι επειδή έχουμε χάσματα και αφήνουμε το κακό να μας εκμεταλλευτεί, ή αυτό περιλαμβάνει παράγοντες ξεπληρώματος ζωών;


Δάσκαλος: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο αιτίες. Η μία είναι, μήπως αυτό συνέβη επειδή μερικοί σπουδαστές δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά; Η άλλη αιτία είναι, μήπως αυτό συνέβη επειδή είναι νέοι σπουδαστές; Φυσικά, οι νέοι σπουδαστές έχουν δοκιμασίες, αλλά αυτή η κατάσταση είναι σχετικά σπάνια, και ακόμα κι αν έχουν δοκιμασίες συνήθως δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα. Όπως και να ‘χει, μην τα θεωρείτε ως κάτι σημαντικό. Δεν έχει σημασία εάν έχει συμβεί κάτι κακό, το τελικό συμπέρασμα είναι: για έναν καλλιεργητή είναι αναπόφευκτο να εμπλέκονται τέτοια στοιχεία.


Ερώτηση: Διάφοροι μαθητές περνούν σημαντικές δοκιμασίες από κάρμα ασθένειας, εδώ και αρκετό καιρό. Είναι εντάξει για μας να στείλουμε ορθές σκέψεις ως ομάδα και να τους βοηθήσουμε;


Δάσκαλος: Φυσικά είναι εντάξει. Μίλησα για αυτό το πρόβλημα την τελευταία φορά. Αλλά μερικοί σπουδαστές πρέπει να κοιτάξουν μέσα τους και να σκεφτούν για το πόσο καλά τα έχουν πάει πραγματικά. Ως μια μεγαλειώδης ύπαρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου Επανόρθωσης του Φα, πόσο καλά τα έχετε πάει στην πραγματικότητα; Μην πείτε: «πώς μπόρεσε αυτό το πράγμα να συμβεί σε έναν μαθητή του Ντάφα;» όποτε ένα πρόβλημα εμφανίζεται.


Για πολύ καιρό τώρα μερικοί σπουδαστές δεν έχουν απελευθερωθεί από τις θεμελιώδεις προσκολλήσεις τους! Και καθώς τα πράγματα έχουν συσσωρευτεί ως επάνω, στο τέλος δεν είναι ικανοί να τα υπερνικήσουν και οι δοκιμασίες τους γίνονται μεγάλες. Όταν εμφανίζονται προβλήματα, αντί να ψάξουν τα προβλήματα στο σίνσινγκ τους, βελτιώνοντας θεμελιακά τον εαυτό τους, ή εγκαταλείποντας αληθινά αυτό το πράγμα και ξεπερνώντας τις δυσκολίες κατά τρόπο ανοικτό και αξιοπρεπή από μια άλλη προσέγγιση, εστιάζουν στο προκείμενο πράγμα – «Θεέ μου… πώς είναι και δεν μπορώ ακόμα να υπερνικήσω αυτό το πράγμα; Σήμερα τα πήγα καλύτερα, άρα πρέπει να έχει βελτιωθεί λίγο. Αύριο θα τα πάω ακόμα καλύτερα και πρέπει να βελτιωθεί λίγο περισσότερο.» Δεν μπορεί ποτέ να παρατήσει αυτό το πράγμα. Στην επιφάνεια φαίνεται ότι το εγκαταλείπει – «Κοιτάξτε, τα πάω καλά τώρα.» Τα πάτε καλά τώρα αλλά τα πάτε καλά τώρα για χάρη του. Δεν το κάνετε για χάρη αυτού που ένας αληθινός μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει!


Υπάρχει πράγματι ένας αριθμός σπουδαστών που πρέπει αληθινά να ρίξουν μια καλή ματιά μέσα τους [και να σκεφτούν] για το πώς τα έχουν πάει. Πόσο καλά τα έχετε πάει στην πραγματικότητα; Τα έχετε πραγματικά καταφέρει όπως οι σπουδαστές στη χώρα της Κίνας που επικυρώνουν τον Φα ακόμη και σε ένα τέτοιο κακό περιβάλλον και που είναι ακόμα και ικανοί να αποθέσουν τις ζωές τους ενώ οι ζωές τους είναι στο όριο; Εάν πραγματικά σας έβαζαν σε εκείνη την κατάσταση, θα ήσασταν σε θέση να τα βγάλετε πέρα; Φυσικά, δεν λέω ότι ο καθένας από σας πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είναι αυτό που αντιμετωπίζετε ακριβώς τώρα το ίδιο πράγμα; Μπορείτε να τα καταφέρετε αληθινά; Οι σπουδαστές μας ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όπως έχω πει παλιότερα, έτσι δεν είναι ίδιοι, και είναι αναγκασμένοι να ενεργούν διαφορετικά κατά την καλλιέργειά τους. Μην σκεφτείτε ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα απολύτως και τα πάνε πολύ καλά στην Επανόρθωση του Φα. Είναι διαφορετικά. Η θεμελιώδης κατάσταση είναι διαφορετική, και δεν υπάρχουν καθόλου αναφορές ή συγκρίσεις να αντλήσουμε. Όπως έχω ήδη πει, στην καλλιέργεια δεν υπάρχει καμία αναφορά και δεν υπάρχει κανένα πρότυπο να ακολουθήσετε. «Κάποιος έχει κάνει αυτά και αυτά, έτσι απλώς θα μάθω από αυτόν και θα κάνω το ίδιο.» Δεν είναι το ίδιο. Η κατάσταση που έχετε δεν θα προκύψει σε αυτόν.


Στην πραγματικότητα, για πολλούς σπουδαστές είναι τόσο μακρύ τώρα, και ιδιαίτερα μετά από τις 20 Ιουλίου 1999, πρέπει πραγματικά να ρίξετε μια καλή ματιά σε πολλά πράγματα σε ένα θεμελιώδες επίπεδο. Πρέπει να ηρεμήσετε και να ξανασκεφτείτε αληθινά τα πράγματα. Μην σκεφτείτε ότι: «τώρα που είμαι μαθητής του Ντάφα δεν πρέπει να έχω τίποτα κακό να μου συμβεί. Εάν συμβεί οτιδήποτε τότε αυτό δεν είναι σωστό.» Και μην σκεφτείτε ότι πρέπει να περάσετε οτιδήποτε περνούν οι άλλοι άνθρωποι. Η κατάσταση κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Η ουσία είναι το πόσο καλά τα πάτε εσείς οι ίδιοι στην πραγματικότητα. Αυτά στα οποία είστε προσκολλημένοι με το μυαλό σας όλη τη μέρα είναι όλα πράγματα των συνηθισμένων ανθρώπων, είστε ακόμη μέχρι πάνω μπλεγμένοι από συναισθήματα, και όμως όταν έρχονται δοκιμασίες λέτε: «είμαι μαθητής του Ντάφα που υποφέρει από δοκιμασίες για πολύ καιρό.» (Το ακροατήριο γελά) (στεναγμός)… Μερικές φορές δεν θέλω οι λέξεις μου να είναι πολύ σκληρές, αλλά και εάν είναι πολύ μαλακές δεν θα θελήσετε να το σκεφτείτε και να φωτιστείτε σε αυτό. Κοντεύει να τελειώσει. Πρέπει να σκεφτείτε για τους εαυτούς σας τώρα. Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν!


Όταν φτάσει πραγματικά η μέρα της Ολοκλήρωσης, επιτρέψτε μου να σας πω, οι μαθητές του Ντάφα αληθινά θα Αναληφθούν Μέρα-Μεσημέρι, και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι σε θέση να το δει. (Χειροκρότημα) Εκείνοι που δεν θα είναι σε θέση να Ολοκληρωθούν, όταν έρθει εκείνη η ημέρα όλο αυτό που θα μπορείτε να κάνετε είναι μόνο να κάθεστε και να κλαίτε εκεί με αναφιλητό! Για αυτούς που δεν έχουν καλλιεργηθεί καλά, θα έλεγα ότι θα είναι πάρα πολύ αργά να κλάψουν.


Ερώτηση: Πρόσφατα έχει υπάρξει μια περίπτωση κοντά μας ενός άνδρα και μιας γυναίκας που έχουν δεσμό….


Δάσκαλος: Νομίζω ότι μίλησα για αυτό μόλις τώρα, έχω ήδη μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Τα πράγματα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν κάνει δεν δικαιολογούν καν τον τίτλο «σπουδαστής του Ντάφα»! Δεν αξίζουν ακόμη και να αποκαλούνται «ανθρώπινα όντα» και όμως αποκαλούνται ακόμα «μαθητές του Ντάφα»;! Σας περιμένω – δεν το καταλαβαίνετε;!


Μερικές φορές όταν βλέπω τα πράγματα που κάνετε λυπάμαι πάρα πολύ. Όμως εάν επρόκειτο αληθινά να σας παρατήσω, αυτό αληθινά θα με πονούσε, επίσης. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να σας εγκαταλείψω έτσι απλά. Αλλά και εσείς δεν προσπαθείτε να βελτιωθείτε! Δεν συμπεριφέρεστε αξιοπρεπώς! Και αμαυρώνετε ακόμη και τη φήμη του Ντάφα κάνοντας πράγματα που δεν δικαιολογούν καν τον τίτλο του «ανθρώπου», κι όμως ακόμα θέλετε να λέγεστε μαθητής του Ντάφα! Επιτρέψτε μου να το θέσω με αυτόν τον τρόπο: αυτό που μόλις είπα είναι για όλους εκείνους που έχουν κάνει πράγματα που δεν δικαιολογούν τη θέση του μαθητή του Ντάφα. Το καλύτερο είναι να μιλήσετε στους ανθρώπους για αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά πράγματα δικά σας θα αποβληθούν, και την ίδια στιγμή θα σας κάνει να ενισχύσετε πραγματικά την απόφασή σας [να διορθώσετε τη συμπεριφορά σας]. Σας λέω ότι για εσάς ο χρόνος είναι πραγματικά περιορισμένος τώρα. Για όλους εσάς που έχετε κάνει αυτά τα άσχημα πράγματα – και με εξαίρεση αυτούς που έχουν διορθωθεί ήδη, μιλώ για εκείνους που κάνουν ακόμα αυτά τα κακά πράγματα, και εκείνους που παρέχουν πληροφορίες στην κακόβουλη κομμουνιστική συμμορία των αχρείων της Κίνας – η στιγμή που αληθινά θα σας παρατήσω θα είναι η στιγμή που θα πάτε κάτω στην κόλαση! Στην πραγματικότητα δεν προσπαθώ να σας φοβίσω. Επειδή αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα, υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για όλα τα όντα. Ο Δάσκαλος σάς έχει περιμένει επανειλημμένως!


Ερώτηση: Υπάρχει κάτι στο οποίο πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή ενώ διδάσκουμε στους νέους σπουδαστές να στέλνουν ορθές σκέψεις κατά τη διάρκεια του εννέα ημερών σεμιναρίου;


Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, δεν είναι απαραίτητο να πείτε στους νέους σπουδαστές να στέλνουν ορθές σκέψεις ([ο Δάσκαλος] γελά), επειδή αυτή τη στιγμή οι δυνατότητές τους δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλες. Αυτό είναι επειδή μόλις άρχισαν να μαθαίνουν τον Φα, και χρειάζεται να περάσουν από μια διαδικασία. Να μην είστε πάρα πολύ επίμονοι να τους έχετε να στείλουν ορθές σκέψεις.


Ερώτηση: Η κατανόησή μου είναι ότι η προσωπική καλλιέργεια ενός μαθητή του Ντάφα σχετίζεται άμεσα με το Κοσμικό σώμα που συνδέεται με αυτόν. Όταν ο Φα αποκαθιστά το κολοσσιαίο στερέωμα, οι καλλιεργητές του μέλλοντος θα είναι υπεύθυνοι για τα Κοσμικά σώματα που αντιστοιχούν σε αυτούς, ή αυτά [τα Κοσμικά σώματα] θα έχουν ήδη αποκατασταθεί από τον Φα;


Δάσκαλος: Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, το Κοσμικό σώμα που αντιστοιχεί στο σώμα σας, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι, αποκαθίσταται καθώς επιτυγχάνετε στην καλλιέργειά σας, και αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εάν δεν καλλιεργηθείτε καλά δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Φυσικά, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο, δηλαδή, η Επανόρθωση του Φα – όταν η απέραντη δύναμη της Επανόρθωσης μου του Φα φθάσει, οι καλοί θα κρατηθούν και οι κακοί θα εξεταστούν. Έτσι ο χρόνος προτού να φθάσει η Επανόρθωση του Φα είναι η καλύτερη ευκαιρία για σας να σώσετε αισθανόμενα όντα. Όταν έρθει ο καιρός δεν θα περιμένει κανέναν. Μόλις η απέραντη δύναμη της Επανόρθωσης του Φα φθάσει, όπως κι αν πρέπει να είναι τα πράγματα θα είναι.


Ερώτηση: Όλοι οι σπουδαστές του Ισραήλ στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον σεβαστό Δάσκαλο!


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ! (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Σεβαστέ Δάσκαλε, πέστε μας παρακαλώ τη σχέση μεταξύ του Μωυσή, του Ισραήλ, και της Επανόρθωσης του Φα.


Δάσκαλος: Ο Μωυσής δεν έχει καμία σχέση με την Επανόρθωση του Φα. Αλλά θα σας πω κάτι, και δεν πρέπει να το πείτε απερίσκεπτα στους συνηθισμένους ανθρώπους, εφόσον είναι δύσκολο για τους συνηθισμένους ανθρώπους να καταλάβουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Μωυσής ήταν στην πραγματικότητα ο Θεός που έσωζε τους πιστούς του Ιουδαϊσμού. Αφότου οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο ο Θεός που τους επιτηρούσε ήταν στην πραγματικότητα ο Μωυσής. Αυτοί προσκαλούσαν τον Ιαχβέ, αλλά στην πραγματικότητα ο Ιαχβέ δεν έσωζε ανθρώπους επειδή ο Ιαχβέ είναι υψηλότερος Θεός· ο Θεός που έσωζε ανθρώπους ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ο Ιησούς, και η Παναγία είναι όλοι στο επίπεδο των Θεών που σώζουν ανθρώπινα όντα. Έτσι ο Μωυσής ήταν αυτός που αληθινά επιτηρούσε τις εβραϊκές πεποιθήσεις. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πάρα πολλά. Αυτό που λέω είναι η πραγματική κατάσταση. Η εβραϊκή φυλή δημιουργήθηκε επίσης από Θεούς, και έτσι είναι επίσης μια ομάδα που πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε στην Επανόρθωση του Φα.


Ερχόμενος σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα που θα απολαύσετε να ακούσετε. (Όλοι γελούν) (Χειροκρότημα)


Μόλις τώρα μίλησα για το έθνος του Ισραήλ. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιαχβέ δημιούργησε τους Ισραηλίτες. Στην πραγματικότητα, αυτό το μικρό σύμπαν το δικό μας, το μικρό σύμπαν στο οποίο πάντα αναφέρομαι, αυτό το μικρό σύμπαν πώς αποκαλείται; Είναι ο Παν Γκου από τους κινέζικους μύθους που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Δεν είναι Κινέζος, και δεν είναι κάποιος άνθρωπος οποιασδήποτε φυλής στη Γη. Είναι ένας Θεός στους ουρανούς, είναι ένα σύμπαν. Η δημιουργία «του ουρανού και της γης» από τον Παν Γκου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όπου το μικρό σύμπαν της τελευταίας περιόδου καταστράφηκε και το μικρό σύμπαν αναδημιουργήθηκε. Το σώμα του είναι η διαδικασία του κύκλου «σχηματισμός-στάση-εκφυλισμός-καταστροφή» αυτού του μικρού σύμπαντος, αλλά η ύπαρξή του δεν είναι. Δεν έχω μιλήσει για την τριάδα των Θεών παλιότερα; Έχει ένα Θείο Σώμα και έχει ένα Αληθινό Πνεύμα. Το Αληθινό Πνεύμα του δεν είναι αυτό, αλλά το σώμα του είναι το μικρό σύμπαν για το οποίο μιλώ. Στους μύθους από την ιστορία οι άνθρωποι του κόσμου μιλούν για το πώς ήρθε στη ζωή με αυτόν τον τρόπο: μια μορφή σχηματίστηκε βαθμιαία από την κατάσταση του Χάους, και τότε σχηματίστηκε· διαχώρισε τον Ουρανό από τη Γη, και έπειτα στάθηκε όρθιος και κράτησε ψηλά τον Ουρανό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τον εξανθρώπισαν όλο και περισσότερο και του προσέδωσαν περισσότερα ανθρώπινα συναισθήματα στους μύθους. Αυτό που άρεσε στους ανθρώπους διαστρέβλωσε την πραγματικότητα.


Ξέρετε, το ανθρώπινο σώμα είναι ένα μικρό σύμπαν και έχει στρώματα επί στρωμάτων αισθανόμενων όντων. Όταν το σύμπαν «Παν Γκου» διαμορφώθηκε αρχικά, ακριβώς όπως ένα ανθρώπινο έμβρυο στη μήτρα της μητέρας, το μικρό σύμπαν ήταν μόνο ένα σωματίδιο στο ευρύτερο γιγαντιαίο Κοσμικό σώμα. Το Κοσμικό σώμα έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να σχηματίσουν τη ζωή. Όταν το μικρό σύμπαν της τελευταίας περιόδου τελείωσε τον κύκλο τού «σχηματισμός-στάση-εκφυλισμός-καταστροφή», το Κοσμικό σώμα ήδη προετοιμαζόταν για τον σχηματισμό ενός νέου μικρού σύμπαντος. Στην κατάσταση του Χάους μετά από την έκρηξη του μικρού σύμπαντος της τελευταίας περιόδου, αυτό το νέο μικρό σύμπαν σχηματιζόταν βαθμιαία, και το Αληθινό Πνεύμα του Παν Γκου εισήχθη σε αυτό. Στο στάδιο του σχηματισμού, στρώματα επί στρωμάτων από ουσίες μέσα σε αυτό διαμόρφωναν τα στρώματα επί στρωμάτων των ουρανών και των γαιών, και την ίδια στιγμή σχημάτιζαν τα μυριάδες πράγματα ανάμεσα στα στρώματα επί στρωμάτων των ουρανών και των γαιών, περιλαμβανομένων και των Θεών όπως ακριβώς το Αληθινό Πνεύμα του Παν Γκου και των στρωμάτων επί στρωμάτων αισθανόμενων όντων. Τότε σχηματίστηκε το μικρό σύμπαν. Το ανθρώπινο σώμα σχηματίζεται από μικρά σωματίδια που συγκροτούν μεγάλα σωματίδια και τα μεγάλα σωματίδια συγκροτούν ακόμα πιο μεγάλα σωματίδια, το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα του – μικρά σωματίδια σχηματίζουν μεγάλα σωματίδια, και μεγάλα σωματίδια σχηματίζουν ακόμα μεγαλύτερα σωματίδια. Είναι ακριβώς όπως αυτά που οι άνθρωποι γνωρίζουν σχετικά, όπου τα μόρια σχηματίζονται από άτομα, και φυσικά, τα μόρια μπορούν μετά να σχηματίσουν πλανήτες, οι πλανήτες σχηματίζουν τον Γαλακτώδη Δρόμο (τον γαλαξία μας) και τα διαφορετικά πλανητικά συστήματα, και τα διαφορετικά πλανητικά συστήματα μπορούν να σχηματίσουν τα ακόμα μεγαλύτερα σύμπαντα του Κοσμικού σώματος. Αυτή είναι η δομή του. Οι άνθρωποι ή οι σημερινοί επιστήμονες, έχουν δει τα σωματίδια, αλλά δεν έχουν δει τις συνδέσεις μεταξύ των σωματιδίων. Όλα τα σωματίδια συνδέονται οργανικά. Έτσι αφότου διαμορφώθηκε ο Παν Γκου, ακριβώς όπως όλα τα αισθανόμενα όντα στον Κόσμο, έπρεπε και αυτός να περάσει από τη διαδικασία τού «σχηματισμός-στάση-εκφυλισμός-καταστροφή». Αυτό που οι άνθρωποι περιέγραψαν στους μύθους ήταν η διαδικασία «σχηματισμού» του. Στην πραγματικότητα, τώρα έχει ήδη φθάσει στην τελική διαδικασία, τη διαδικασία τού «εκφυλισμός-καταστροφή», ή με άλλα λόγια, τη διαδικασία της γήρανσής του και της εξασθένησης. Σήμερα είναι η χρονική περίοδος που έχει γίνει εκφυλισμένος αφότου γέρασε και αποδυναμώθηκε, και είναι ήδη στο τελικό στάδιο… Η χρησιμοποίηση της ανθρώπινης γλώσσας για να μιλήσει κάποιος για τους Θεούς δεν είναι ευχάριστη στο αυτί. Με αυτό απλώς επισημαίνω ότι τώρα είναι μια χρονική περίοδος που τα πράγματα δεν είναι καλά, και γι’ αυτό η Επανόρθωση του Φα άρχισε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


Τη στιγμή που σχηματίστηκε, διαφορετικά επίπεδα σωματιδίων ήρθαν σε ύπαρξη στον Κόσμο, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του σχηματισμού του αυτά τα σωματίδια διαμόρφωναν όντα. Η Γη μας είναι ένα κομμάτι του σώματός του, ένα μέρος από τα κύτταρα στο σώμα του. Οι πλανήτες που έχουν ζωές πάνω τους ακριβώς όπως η Γη μας είναι διεσπαρμένοι παντού πέρα μέσα σε αυτό το μικρό σύμπαν, μόνο δεν έχουν ζωές όπως αυτές των σημερινών ανθρώπων. Και αυτό επειδή εκείνες οι ζωές είναι όντα στο πιο επιφανειακό επίπεδο του Κόσμου, είναι όντα στο χαμηλότερο επίπεδο, και δεν έχουν την εικόνα των Θεών. Αρχικά δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός των Τριών Βασιλείων. Ο λόγος που υπάρχουν τα Τρία Βασίλεια είναι ότι ο Ντάφα επρόκειτο να μεταδοθεί στο επιφανειακό επίπεδο του μικρού σύμπαντος, και για αυτόν τον λόγο, επιλέχτηκε αυτή η έκταση ως μία μοναδική περιοχή για τρία μεγάλα επίπεδα ζωών, [και] έτσι διαμόρφωσε το δικό της σύστημα. Ο Παν Γκου είναι Θεός, και αυτό που είναι μέσα στο σώμα του Παν Γκου είναι το μικρό σύμπαν. Έτσι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα Θεών και αισθανόμενων όντων στα Τρία Βασίλεια μέσα σε όλα τα Κοσμικά σώματα ολόκληρου του μικρού σύμπαντος, αλλά μόνο τα όντα στις επιφανειακές διαστάσεις έχουν ταπεινές, άσχημες, παράξενες, και κακές εμφανίσεις. Έτσι πίσω τότε δημιουργήθηκαν τα Τρία Βασίλεια από την ανάγκη για την Επανόρθωση του Φα. Εντός του πεδίου των Τριών Βασιλείων δημιουργήθηκαν το ηλιακό σύστημα και η Γη. Φυσικά, η διάρκεια ζωής της Γης δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτήν του σύμπαντος. Υπήρξαν διαφορετικοί πλανήτες σε αυτή τη θέση της Γης. Τα όντα στις προηγούμενες Γαίες όλα είχαν τις εμφανίσεις των εξωγήινων (άλιενς), και τα φυσικά περιβάλλοντά τους ήταν εξαιρετικά σκληρά. Αυτό επειδή το να υπάρχουν όντα στο χειρότερο μέρος που να είναι στην εικόνα των Θεών δεν επιτράπηκε. Τα ανθρώπινα όντα έχουν τις εικόνες των Θεών, έτσι εκείνοι στις προηγούμενες Γαίες όλοι είχαν την άσχημη εμφάνιση των εξωγήινων. Για να πραγματοποιηθούν τα πράγματα της Επανόρθωσης του Φα εδώ και να καταστεί αυτό δυνατό για όλα τα αισθανόμενα όντα σε ολόκληρο τον Κόσμο να σωθούν –ακόμη και τα αισθανόμενα όντα στο μεγαλύτερο επιφανειακό επίπεδο– τα Τρία Βασίλεια και τα ανθρώπινα όντα δημιουργήθηκαν εδώ. Γιατί δημιουργήθηκαν ανθρώπινα όντα, αντί να υπάρξουν όντα όπως οι εξωγήινοι να ακούσουν τον Φα; Ο λόγος είναι ότι εάν εκείνα τα είδη όντων ήταν να ακούσουν τον Φα του Κόσμου και να γίνουν οι μαθητές μου, τότε αυτό θα ήταν το ίδιο με ύβρη και προσβολή προς τον Κόσμο και όλους τους Θεούς. Έτσι αφότου δημιουργήθηκε η νέα Γη ένας αριθμός Θεών ήρθε από τους ουρανούς, και δημιούργησαν τα ανθρώπινα όντα στη γη στις εικόνες τους.


Στην αρχαία Κίνα ειπώθηκε ότι ο Νου Γουά δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα. Οι Θεοί χρησιμοποιούν τις Θεϊκές Ικανότητές τους για να κάνουν πράγματα, και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να τα κάνουν. Και η δομή του ανθρώπινου σώματος είναι περίπλοκη, δεν είναι κάτι που θα μπορούσατε να κατασκευάσετε με τα χέρια σας –δεν μπορεί να γίνει με τα αδέξια μέσα των ανθρώπινων όντων– έτσι οι Θεοί το κάνουν με τη δύναμη του Φα τους. Το γκονγκ των Θεών είναι παρόν από τον μικρόκοσμο μέχρι το πιο επιφανειακό επίπεδο, έτσι όταν ένας Θεός κάνει κάτι σε μια στιγμή, αυτό γίνεται αμέσως, ακαριαία. Και δεν κάνει τα πράγματα στο χρόνο των ανθρώπων, υπερβαίνει το χρόνο στην ανθρώπινη διάσταση, έτσι όταν το εξετάζετε από τον ανθρώπινο χρόνο εδώ, έχει τελειώσει τη δημιουργία του αμέσως.


Διάφοροι τύποι Θεών εστάλησαν κάτω εκείνη τη μακρινή εποχή. Ένας ήταν ο Ιαχβέ για τον οποίο μιλούν οι Εβραίοι. Ο Ιαχβέ δημιούργησε τους ανθρώπους της εβραϊκής φυλής. Αυτός ο τύπος ανθρώπων περιλαμβάνει μια μερίδα ανθρώπων στη νότια Ευρώπη που ανήκουν σε αυτή τη φυλή. Μια μερίδα Καυκασίων στη βόρεια Ευρώπη δημιουργήθηκε από άλλους Θεούς. Τέσσερις τύποι Καυκάσιων Θεών δημιούργησαν τέσσερις τύπους Καυκασίων. Στην πραγματικότητα, οι Άραβες ήταν επίσης Καυκάσιοι, και οι Άραβες συνήθιζαν να ζουν στη βόρεια ζώνη της Γης, αλλά δεν αναφέρομαι στις παρούσες ηπειρωτικές πλάκες, είναι οι προηγούμενες ηπειρωτικές πλάκες, οι οποίες άλλαξαν εννέα χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι άνθρωποι που ζούσαν στη βόρεια ζώνη στο παρελθόν, και ήταν η μετατόπιση των μαζών του εδάφους που τους μετέφεραν στην τρέχουσα θέση τους. Στην πρόσφατη ιστορία, προτού ο Τζέγκις Χαν να καταλάβει την Αραβική περιοχή, οι Άραβες είχαν ακριβώς το ίδιο χρώμα δέρματος με τους Καυκάσιους και έμοιαζαν όπως οι σημερινοί Ευρωπαίοι, μόνο που είχαν μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Αφότου έφθασε ο τεράστιος Μογγολικός στρατός του Τζέγκις Χαν, το αίμα των ντόπιων αναμίχτηκε, έτσι το χρώμα του δέρματος τους είναι παρόμοιο με αυτό των Κινέζων, και παρουσιάζουν σημάδια κινέζικης εμφάνισης τόσο όσο και ευρωπαϊκής. Αρχικά δημιουργήθηκαν από διαφορετικό Θεό.


Η ινδική φυλή δημιουργήθηκε από Φο, και γι’ αυτό ο χορός των Ινδών, ο τρόπος που φέρονται, και οι χειρονομίες των χεριών τους είναι παρόμοιες με εκείνες των Φο. Οι Ινδοί είναι στην πραγματικότητα μια φυλή που δημιουργήθηκε από Φο. Όσο για τους Ασιάτες, μια μερίδα από αυτούς δημιουργήθηκε από τον Νου Γουά, ενώ μια άλλη μερίδα δημιουργήθηκε από Ντάος. Στην πραγματικότητα, για να το θέσουμε ακριβέστερα, η πιο πρόωρη φυλή στις πρώτες μέρες της Βόρειας Αμερικής και της Νότιας Αμερικής ήταν η κίτρινη φυλή. Σήμερα αποκαλούνται άνθρωποι της κόκκινης φυλής, αλλά στην πραγματικότητα είναι της κίτρινης φυλής – μαύρισαν από τον ήλιο. (Όλοι γελούν) Οι άνθρωποι της αληθινής κόκκινης φυλής ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Ίσως δεν είναι δυνατό να βρεθούν τώρα, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναμίξει το αίμα τους με τους μαύρους.


Οι Μαύροι, παρομοίως, δημιουργήθηκαν από τους Θεούς των Μαύρων στους ουρανούς, και όχι από έναν μόνο Θεό. Έτσι υπάρχουν διαφορές στο πώς μοιάζουν οι Μαύροι. Μεταξύ των Θεών στους ουρανούς, κάποιοι φορούν ρούχα ενώ κάποιοι καλύπτονται με κομμάτια ύφασμα. Οι Ντάος φορούν ρούχα. Πολλοί Θεοί στους ουρανούς καλύπτονται με ένα μεγάλο κομμάτι. Οι περισσότεροι Φο καλύπτονται με ένα κομμάτι κίτρινου υφάσματος, ενώ οι Καυκάσιοι Θεοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους καλύπτονται με ένα μεγάλο κομμάτι άσπρο ύφασμα· στα κινέζικα, είναι ένα τζανγκ[16] μακρύ, το οποίο και τυλίγουν γύρω από το σώμα. Αυτό μπορούμε να το δούμε στα αρχαία έργα ζωγραφικής και τα γλυπτά. Στο παρελθόν οι Ευρωπαίοι τυλίγονταν ομοίως με ένα κομμάτι άσπρου υφάσματος. Και οι Θεοί των Μαύρων τυλίγουν ένα κομμάτι κόκκινο ύφασμα γύρω από τα σώματα τους. Οι Θεοί, ασχέτως τού ποιο είναι το χρώμα του δέρματός τους, όλοι φαίνονται μεγαλοπρεπείς. Προκειμένου να μεταδοθεί ο Φα εδώ, έπρεπε να δημιουργηθεί η εικόνα των ανθρώπινων όντων, και οι Θεοί δημιούργησαν τα ανθρώπινα όντα σε οποιεσδήποτε εικόνες είχαν οι ίδιοι. Γι’ αυτό, αυτό που έχει ειπωθεί, ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση είναι αληθινό. Έτσι προήλθαν τα σημερινά ανθρώπινα όντα.


Στην προηγούμενη ιστορία, προτού αρχίσω να μεταδίδω τον Ντάφα, αμφότερα τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπινων όντων, που οι Θεοί δημιούργησαν πίσω τότε, σχηματίστηκαν στα Τρία Βασίλεια. Σας έχω πει για τη διαδικασία της ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής, την βαθμιαία διαδικασία εξέλιξης και τον εμπλουτισμό των ανθρώπινων όντων. Όταν αυτό φτάνει στην πρόσφατη χρονική περίοδο, οι άνθρωποι ήταν ήδη ικανοί να είναι πολύ λογικοί, και ο τρόπος σκέψης τους ήταν συνεπής. Και όταν αυτό το βήμα επιτεύχθηκε η μετάδοση του Ντάφα ήταν έτοιμη να πραγματοποιηθεί. Έτσι, πολλοί Θεοί ήρθαν από τους ουρανούς και ενσαρκώθηκαν ως άνθρωποι. Τότε τι θα έπρεπε να γίνει με τις ψυχές των ανθρώπων; Τα ανθρώπινα δέρματα στην επιφάνεια που δημιουργήθηκαν από τους Θεούς καταλήφθηκαν από όντα από επάνω ψηλά όταν ενσαρκώθηκαν, ενώ οι ψυχές των προηγούμενων ανθρώπων αφέθηκαν στον κάτω κόσμο. Οι άνθρωποι περνούν από μετενσάρκωση, έτσι αυτά τα δέρματα δεν τα παίρνουν μαζί τους αλλά ξαναπαίρνονται πίσω σε έναν ορισμένο χρόνο. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει στο τέλος της ζωής του το δέρμα απομακρύνεται. Το δέρμα που βλέπουμε που θάβεται μέσα σε έναν τάφο, αυτό το αποσυνθεμένο δέρμα, αυτό είναι το κομμάτι που αναπτύχθηκε επίκτητα από τα τρόφιμα που ο άνθρωπος έφαγε. Αλλά το προγενέθλιο δέρμα, από την άλλη, αυτό είναι το πραγματικό δέρμα, και αυτό το προγενέθλιο κομμάτι πρέπει να απομακρυνθεί. Έτσι όταν φτάνει η ώρα για κάποιον να μετενσαρκωθεί θα το φορέσει (όλοι γελούν), είναι ακριβώς όπως το ρούχο· έτσι οι άνθρωποι περνούσαν από μετενσάρκωση. Όταν ήταν ο χρόνος για να μεταδοθεί ο Ντάφα και αφότου ήρθαν αυτοί οι Θεοί, θα μπορούσατε να πείτε ότι οι άνθρωποι στη γη που δημιουργήθηκαν από τους Θεούς είχαν κάνει το μερίδιό τους για την Επανόρθωση του Φα –δεν ήταν εύκολο για τους ανθρώπους να φθάσουν σε αυτό το σημείο στην ιστορία– και έτσι έμειναν πίσω σε μια άλλη διάσταση, την οποία οι Κινέζοι αποκαλούν κάτω κόσμο, και δεν μετενσαρκώθηκαν εδώ. Αυτή τη στιγμή, το μέρος όπου είναι, έχει ήδη αφομοιωθεί εντελώς κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Αυτή τη στιγμή, η τεράστια δύναμη της Επανόρθωσης του Φα έχει φθάσει στην πιο ακραία επιφάνεια αυτής της ανθρώπινης διάστασης, και έχει φθάσει στην πιο ακραία επιφάνεια του ανθρώπινου δέρματος.


Όλο το δρόμο μέχρι σήμερα, [οι άνθρωποι] από τις διαφορετικές φυλές ήταν όπως τα σωματίδια κάτω από τα πόδια των Θεών που τα δημιούργησαν· αν και οι άνθρωποι είναι σε θέση να συγχωνευτούν μαζί και να συνυπάρξουν σε αυτή τη διάσταση, δεν ανήκουν στο ίδιο σύστημα. Όσον αφορά στην πρόσφατη χρονική περίοδο, μέσα στα δέρματα των διαφορετικών ανθρώπινων φυλών ήταν διαφορετικοί Θεοί που είχαν έλθει από τους ουρανούς. Αυτό που συζήτησα πιο πάνω ήταν για αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους στην επιφάνεια. Φυσικά, ο Ντάφα μεταδίδεται, και σήμερα δεν είναι ότι φέρνω τη σωτηρία στους Καυκάσιους και τους μετατρέπω σε ανθρώπους της κίτρινης φυλής, ή φέρνω τη σωτηρία στους ανθρώπους της κίτρινης φυλής και τους μετατρέπω σε Καυκάσιους. (Το ακροατήριο γελά) Είστε ήδη ξεκάθαροι για αυτό. Το καθιστώ δυνατό για όλους να πάνε πίσω από όπου κι αν ήλθαν, και εάν καλλιεργηθείτε καλά θα σας δώσω μια ακόμα υψηλότερη Θέση Επίτευξης. Εάν ήσασταν Θεός, θα καλλιεργηθείτε και πάλι πίσω στην εικόνα του Θεού που είχατε αρχικά, και δεν θα κάνω τίποτα σε αυτήν· εάν ήσασταν αρχικά ένας Βούδας, θα είστε και πάλι ένας Βούδας· εάν ήσασταν αρχικά ένας Τάο, θα είστε και πάλι ένας Τάο. Αυτό που εξαλείφω είναι όλα τα στοιχεία τα δικά σας στο επίκτητο μεταγεννητικό σύμπαν που έχουν γίνει κακά. Και την ίδια στιγμή, σας αφομοιώνω στο Μεγάλο Νόμο, αποκαθιστώ τα πάντα για σας, σας δίνω ακόμα καλύτερα πράγματα, και σας δίνω την κατάσταση που οι Θεοί του μέλλοντος πρέπει να έχουν. (Χειροκρότημα)


Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά όντα, διαφορετικά αισθανόμενα όντα, και διαφορετικοί Θεοί μέσα στον Κόσμο, και δεν μπορούν όλοι να αλλάξουν στο ίδιο πράγμα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, και ο Κόσμος δεν θα ευημερούσε. Απλώς έτσι είναι. Επομένως όσον αφορά σε αυτά τα όντα, ανεξάρτητα από τις όποιες εξωτερικές εμφανίσεις έχουν, όλα έχουν περάσει από μια διαδικασία στην ιστορία και είναι όλα άξια εκτίμησης, επειδή αυτή είναι η διαδικασία που ο Κόσμος έχει περάσει.


Μίλησα απλώς για μερικά πράγματα που θα απολαμβάνατε να ακούσετε (γέλια). Νομίζω ότι καλύτερα να μην υποβάλλετε περισσότερα χαρτάκια με ερωτήσεις. Αφότου τελειώσω με αυτά που απομένουν θα σταματήσω επειδή δεν θέλω να πάρω πάρα πολύ από τον χρόνο σας. Είναι μια διάσκεψη για ανταλλαγή εμπειριών, έτσι χρειάζεστε ακόμα να συζητήσετε και να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον να βελτιωθεί. Δεν ρωτούσε μόλις πριν ένα χαρτάκι πώς θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε συνολικά; Αυτό είναι μια ευκαιρία να βελτιωθείτε συνολικά.


Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός αρνητικού όντος και ενός κακού;


Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, αναφέρθηκα μόνο στα αρνητικά όντα όταν μίλησα για τον νόμο της αμοιβαίας παραγωγής και της αμοιβαίας παρεμπόδισης και τις αντιστοιχίες μεταξύ των διαφορετικών όντων στον Κόσμο. Σε ένα χαμηλό επίπεδο υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν φαντάσματα. Μιλώντας για τα φαντάσματα, ο όρος «φάντασμα» που οι σύγχρονοι άνθρωποι χρησιμοποιούν είναι ένας γενικός όρος, και στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές ποικιλίες, συμπεριλαμβάνοντας φαντάσματα, κακά πνεύματα, πνεύματα βουνών, δασικά πνεύματα, τέρατα, διαβολάκια, πνεύματα, δαίμονες, και ούτω καθεξής. Οι σύγχρονοι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτά συνολικά ως «φαντάσματα». Σε αυτό το ανθρώπινο μέρος υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν φαντάσματα. Πιο ψηλά, υπάρχουν Φο και υπάρχουν δαίμονες. Και ακόμα πιο ψηλά, υπάρχουν θετικά όντα και υπάρχουν αρνητικά όντα. Και γιατί είναι αυτό; Επειδή όσο υψηλότερο γίνεται αυτό, τόσο καλύτερο – όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Στα πολύ υψηλά επίπεδα υπάρχουν θετικά και αρνητικά όντα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποκαλέσετε τα αρνητικά όντα «δαίμονες». Είναι εντελώς διαφορετικά από τους δαίμονες. Αλλά είναι το αντίθετο των θετικών όντων, και γι’ αυτό κάποιο είναι θετικό και κάποιο αρνητικό. Επειδή όσο χαμηλότερο γίνεται τόσο χειρότερο είναι, όταν φτάνει σε ένα ορισμένο επίπεδο υπάρχουν οι Βασιλείς του Φα και οι Βασιλείς των δαιμόνων. Οι Φο είναι οι Βασιλείς του Φα. Όσο για τους Βασιλείς των δαιμόνων, μπορώ να σας πω ότι και αυτοί επίσης δεν έχουν οποιουσδήποτε ανθρώπινους συναισθηματισμούς ή επιθυμίες, και δεν έχουν καθόλου ανθρώπινες προσκολλήσεις. Είναι όντα σε εκείνο το επίπεδο, και γι’ αυτό μπορούν να μείνουν εκεί. Είναι μόνο ότι δεν είναι καλοί και εκθέτουν σκληρότητα –αυτό θέτοντάς το με ανθρώπινους όρους– οι δαίμονες είναι κακόβουλοι, και οι Φο είναι καλόκαρδοι, έτσι υπάρχουν σε αντίθεση ο ένας προς τον άλλον, και χειρίζονται τα πράγματα με αντίθετους τρόπους.


Στο παρελθόν, οι άνθρωποι έλεγαν ότι η καλοσύνη και η κακία μπορούν να υπάρχουν σε μία και μόνο σκέψη ενός ανθρώπου, ότι η καλοσύνη ή η κακία προέρχεται από μία και μόνο σκέψη ενός ανθρώπου. Σε αυτόν τον Κόσμο είναι δύσκολο για τον οποιονδήποτε να κάνει κάτι. Όταν ένας Φο θέλει να κάνει ένα καλό πράγμα, μόλις αυτή η σκέψη αναδυθεί, η κακοβουλία θα ακολουθήσει την ίδια στιγμή. Όσο μεγάλο είναι το καλό πράγμα, τόσο μεγάλο θα είναι και το κακό πράγμα που ακολουθεί. Το ίδιο είναι και με τους ανθρώπους. Όσο μεγάλο είναι ένα καλό πράγμα που κάνετε, είναι εγγυημένο ότι στην ίδια έκταση ένα κακό πράγμα θα εξαπολυθεί σε σάς. Μερικά από τα πράγματα εμφανίζονται σε αυτή τη διάσταση, και μερικά από τα πράγματα δεν εμφανίζονται σε αυτή τη διάσταση – εμφανίζονται σε άλλες διαστάσεις. Για παράδειγμα, πέστε ότι έχετε κάνει ένα σημαντικά καλό πράγμα για κάποιον και αυτός ο άνθρωπος είναι ευγνώμων σε σας. Επειδή έχετε κάνει αυτό το καλό πράγμα άλλα όντα θα έχουν βλαφθεί και ίσως να χάσουν. Με άλλα λόγια, όσο μεγάλο είναι το καλό πράγμα που κάνετε, άλλο τόσο μεγάλο θα είναι το κακό που θα συμβεί. Έτσι στο παρελθόν ο νόμος της αμοιβαίας παραγωγής και της αμοιβαίας παρεμπόδισης ήταν απόλυτος, και όταν ένα ον ήθελε να κάνει ένα ορισμένο πράγμα, δεν μπορούσε καθόλου έτσι απλά να το κάνει. Αυτοί οι Θεοί… όλοι αναρωτιέστε γιατί οι Θεοί να πρέπει να περιμένουν τη σωστή στιγμή ή την ευκαιρία να εμφανιστεί εάν πρόκειται να σώσουν κάποιον, και γιατί λέγεται ότι: «η σωστή στιγμή» ή «η σωστή ευκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα», ή ότι «η ευκαιρία δεν είναι ώριμη ακόμα». Δεν μπορούσαν να το κάνουν επειδή ο νόμος της αμοιβαίας παραγωγής και της αμοιβαίας παρεμπόδισης είναι λίγο-πολύ απόλυτος και θα τα σταματούσε όλα. Ένας Θεός δεν θα προκαλούσε καθόλου ένα μεγάλο, κακό πράγμα να συμβεί χάριν της διάπραξης ενός καλού πράγματος και ως αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πέσει κάτω. Δεν θα το έκαναν καθόλου αυτό. Μερικοί μοναχοί συνήθιζαν να λένε και να λένε για «σωτηρία των ανθρώπων». Μερικές φορές σκεφτόμουν: «Πραγματικά δεν έχουν ιδέα τι καυχησιά που είναι αυτό». Δεν είναι όπως οι άνθρωποι το φαντάζονται. Έτσι, ο νόμος της αμοιβαίας παραγωγής και της αμοιβαίας παρεμπόδισης έχει αναγκάσει τους Θεούς να μην τολμούν να κάνουν τα πράγματα που θέλουν.


Ερώτηση: Η «μετά την Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσμου» ανθρωπότητα θα έχει κάποια μνήμη της σημερινής ανθρωπότητας;


Δάσκαλος: Η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι του μέλλοντος, θα ευλογούν τη σημερινή Επανόρθωση του Φα από γενιά σε γενιά. (Χειροκρότημα) Η αλήθεια για αυτή τη δίωξη δεν έχει ακόμα πλήρως αποκαλυφθεί για την ανθρωπότητα να δει. Η ανθρωπότητα θα συγκλονιστεί. Η Ολοκλήρωση των μαθητών του Ντάφα, η πραγματοποίηση όλων αυτών που η ανθρωπότητα δεν πιστεύει, και η διαδικασία αποκατάστασης όλων των στρεβλών πραγμάτων της ανθρωπότητας –αυτά θα τους συνταράξουν την ψυχή, και όχι απλώς θα συγκλονιστούν, θα τρομοκρατηθούν. Όλα αυτά τα πράγματα θα συμβούν. Έτσι αυτό το τμήμα της ιστορίας θα μεταδοθεί από την ανθρωπότητα στην αιωνιότητα.


Ερώτηση: Αισθάνομαι πολύ ένοχος επειδή δεν έχω κάνει καλά ορισμένα πράγματα. Ωστόσο αν και ξέρω πολύ καλά ότι δεν πρέπει να βυθίζομαι σε πάρα πολλή ενοχή και ούτε να χάνω την πίστη μου στην καλλιέργειά μου, είναι ακόμα δύσκολο για μένα να απελευθερωθώ από αυτό.


Δάσκαλος: Δεν είστε αποφασισμένος – δεν έχετε αρκετή αποφασιστικότητα. Καθώς ένας μαθητής του Ντάφα… Ρίξτε μια ματιά στη δίωξη που οι μαθητές του Ντάφα υποφέρουν στη χώρα της Κίνας. Είστε και σεις μαθητής του Ντάφα, και όμως δεν είστε σε θέση να δείξετε ούτε καν λίγη αποφασιστικότητα εδώ. Τι είναι αυτό στο οποίο είστε τόσο προσκολλημένος; Δεν είναι αυτό που συμβαίνει; Δεν έχετε αρκετές ορθές σκέψεις. Εάν είχατε αρκετές ορθές σκέψεις θα ήσασταν σε θέση να τα καταφέρετε.


Ερώτηση: Δάσκαλε, θεωρώ ότι μερικοί σπουδαστές δίνουν πολλή έμφαση στις «ορθές σκέψεις» αλλά αγνοούν την «ορθή δράση» κάπως, και κατά την ανταλλαγή εμπειριών σχεδόν δεν συζητούν ποτέ για το πώς να έχουμε ορθές πράξεις. Παρακαλώ πέστε μας πώς να χειριστούμε τη σχέση μεταξύ ορθών σκέψεων και ορθών πράξεων;


Δάσκαλος: Δεν είναι όπως τα περιγράφετε. Όταν βλέπετε κάποιον να μην κάνει ορθές πράξεις, στην πραγματικότητα είναι διότι δεν έχει αρκετές ορθές σκέψεις, αφού το μυαλό ενός ανθρώπου καθοδηγεί τις πράξεις του. Όταν οι ορθές σκέψεις σας είναι αρκετά ισχυρές οι πράξεις σας θα είναι σίγουρα ορθές, και όταν οι ορθές σκέψεις δεν είναι αρκετά ισχυρές οι πράξεις δεν θα είναι ορθές. Ανεξάρτητα από το πώς διοργανώνουμε τις συζητήσεις και πώς μιλάμε για το θέμα των ορθών σκέψεων, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι των οποίων οι σκέψεις δεν μπορούν να γίνουν ορθές. Όταν μπορείτε πάντα να διατηρείτε τις σκέψεις σας ορθές οι πράξεις σας θα είναι σίγουρα ορθές. Όλα εξαρτώνται από το πόσο καλά εσείς, ως μαθητές του Ντάφα, θα συμπεριφερθείτε.


Ερώτηση: Είμαι μαθητής που έλαβε τον Φα μετά τις 20 Ιουλίου 1999. Έλαβα τον Φα το 2000. Αναρωτιέμαι εάν μπορώ να έχω το ίδιο είδος δυνατής αρετής με τους μαθητές που έλαβαν τον Φα πριν από τις 20 Ιουλίου 1999.


Δάσκαλος: Στο παρελθόν, πριν από τις 20 Ιουλίου 1999, οι σπουδαστές έκαναν προσωπική καλλιέργεια, ενώ τώρα είναι ο χρόνος για κάποιον να καθιερώσει αληθινά πανίσχυρη αρετή. Επομένως, δεν έχετε λάβει τον Φα εσείς αυτή την περίοδο; Όσον αφορά στο εάν κάποιος μπορεί [να έχει πανίσχυρη αρετή], αυτό είναι το ίδιο για τον καθένα. Και αυτοί, επίσης, καθιερώνουν πανίσχυρη αρετή αυτή την περίοδο. Είναι μόνο ότι εσείς έχετε την προσωπική καλλιέργειά σας αναμιγμένη με τα θέματα της διευκρίνισης των γεγονότων και της σωτηρίας των αισθανόμενων όντων. Δεν επηρεάζεται.


Ερώτηση: Ισχύει ότι η πιο μικροκοσμική ύλη του Κόσμου έχει ένα όριο; Εάν ναι, είναι αυτό η υψηλότερη εκδήλωση του Φα, και το υψηλότερο σημείο Τζεν, Σαν, Ρεν;


Δάσκαλος: «η ύλη του Κόσμου… έχει ένα όριο» – ηχεί σαν αυτή η πρόταση να έχει φθάσει στο τέλος, σωστά; Όμως έχει φθάσει στο τέλος; Μπορώ να σας πω ότι όταν πάτε περαιτέρω στο μικρόκοσμο δεν υπάρχει καμία ύλη πλέον· δεν αποκαλείται ύλη, και είναι απολύτως διαφορετική από την παρούσα ύλη μας, αλλά ακόμα συνδέεται με το σύστημα της ύλης. Συνεπώς δεν μπορεί να εκφραστεί καθόλου με την ανθρώπινη γλώσσα, και είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος στο απώτερο σημείο της με λέξεις. Αλλά έχω τρόπους να το φθάσω με λέξεις.


Ερώτηση: Μερικοί σπουδαστές θεωρούν ότι η δικιά τους αφομοίωση στον Φα είναι το πιο σημαντικό, έτσι συχνά δεν θέλουν να γίνουν πάρα πολύ πολυάσχολοι και να έχουν σχετικά περισσότερο χρόνο να επανεξετάσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η πρόοδος της Επανόρθωσης του Φα είναι πολύ γρήγορη, ότι όταν υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται να γίνουν πρέπει να τα κάνουμε αμέσως, και ότι όσο μπορούμε και μελετάμε τον Φα με ένα ήρεμο μυαλό και αναζητάμε μέσα μας όταν συναντάμε προβλήματα, αυτό μετρά ως να σημειώνουμε σταθερή πρόοδο.


Δάσκαλος: Ναι, αυτό ισχύει. Σε πολλά πράγματα δεν πρέπει να περιορίζεστε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Μπορεί να πείτε ότι έχετε σχηματίσει ορισμένες συνήθειες παλιότερα, αλλά αυτό που παραχωρείται στους μαθητές του Ντάφα σήμερα είναι η κατάσταση των Θεών, και πρέπει να προχωρήσετε προς την κατάσταση ενός Θεού. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα καλά εάν τα πλησιάζετε με ορθές σκέψεις. Φυσικά, το να επανεξετάζουμε τα πράγματα είναι σωστό να το κάνουμε και δεν υπάρχει τίποτα λαθεμένο με αυτό. Αλλά εάν συχνά σας παίρνει πάρα πολύ χρόνο να επανεξετάζετε τα πράγματα και να χάνετε τις ευκαιρίες να καθιερώσετε την πανίσχυρη αρετή σας στην Επανόρθωση του Φα, τότε οι απώλειές σας θα ξεπεράσουν σε βάρος τα κέρδη σας.


Ερώτηση: Πώς μπορούμε να μένουμε μέσα στις κυρίαρχες αρχές του Φα που ο Δάσκαλος μάς έχει διδάξει, να μην παγιδευόμαστε στα κουτιά που δημιουργούνται από τις προσκολλήσεις μας, να είμαστε σε θέση να εναρμονίζουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές, και να γινόμαστε ακόμα πιο επιμελείς καθώς προχωράμε κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της Επανόρθωσης του Φα; Επίσης, όταν είναι να κάνουμε τα πράγματα του Ντάφα και να κατανοήσουμε τις αρχές Φα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν εστιάζουμε σε μία μόνο γωνία και ότι είμαστε σε θέση να εναρμονίσουμε τα πράγματα από όλες τις πλευρές;


Δάσκαλος: Μερικές φορές όταν εσείς άνθρωποι σκέφτεστε για ένα ζήτημα σχηματίζετε ένα είδος συνήθειας – «Θέλω να κάνω αυτό και αυτό το πράγμα… να πώς πρόκειται να κάνω αυτό το πράγμα… να πώς πρόκειται να κάνω εκείνο το πράγμα.» Συλλογίζεστε πάρα πολύ και, ως το σημείο που αισθάνεστε ότι τα έχετε καλύψει όλα με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Αλλά όταν φτάνετε να πραγματοποιήσετε αυτό το πράγμα, οι αληθινές, πραγματικές καταστάσεις μπορεί να ποικίλουν με πολλούς τρόπους και το σχέδιό σας να μην λειτουργεί στην πραγματικότητα (γέλια). Και όταν δεν λειτουργεί, αρχίζετε πάλι να συλλογίζεστε γι’ αυτό. Αυτός δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να κάνετε τα πράγματα. Να έχετε ορθές σκέψεις! Όταν πιστεύετε πως κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί, απλώς να προχωράτε και να το κάνετε, και όταν πέφτετε σε προβλήματα θα ξέρετε φυσικά πώς να τα λύσετε. Αν οι ορθές σκέψεις σας είναι ισχυρές, όλα θα επιλυθούν ομαλά και είναι εγγυημένο ότι θα τα πάτε καλά.


Γιατί λέω σε σας να κάνετε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο; Φαίνεται παθητικό, σωστά; Αλλά αυτό δεν ισχύει, επειδή η πλευρά σας που είναι επιτυχώς καλλιεργημένη τα ξέρει όλα, και ανεξάρτητα από το πώς θα το κάνετε, αυτό θα λειτουργήσει· ανεξάρτητα από το πώς θα κάνετε αυτά τα πράγματα θα είστε σε θέση να τα κάνετε καλά. Έτσι το μόνο που χρειάζεστε να έχετε είναι η σκέψη. Όταν ξέρετε τι να κάνετε, απλώς προχωρήστε και κάντε το, και ενώ το κάνετε η σοφία σας θα έρχεται συνεχώς εμπρός, επειδή εκείνη τη στιγμή η πλευρά σας που είναι επιτυχώς καλλιεργημένη θα συγχωνεύεται μαζί με την πλευρά σας εδώ. Αυτός είναι ένας Θεός, που είναι παντοδύναμος! Έτσι φυσικά ένα μικρό ζήτημα θα επιλυθεί σε χρόνο μηδέν, και η σοφία σας θα έρθει εμπρός – τότε είναι διαφορετικό! Και εάν κολλήσετε ο Δάσκαλος θα σας δώσει σοφία (γέλια). (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Οι μαθητές στην Ταϊβάν στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον σεβαστό Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ! (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Υπάρχουν σπουδαστές στην Ταϊβάν που μετέφρασαν [και ηχογράφησαν] το Τζούαν Φάλουν και τα «Απαραίτητα για Περαιτέρω Πρόοδο», μεταξύ άλλων, στα ταϊβανέζικα και χρησιμοποίησαν το «Που Ντου» και το «Τζι Σι» ως μουσική από πίσω. Κάθε σετ πωλείται για περίπου πεντακόσια δολάρια της Ταϊβάν.


Δάσκαλος: Καμία μουσική δεν πρέπει να προστεθεί στις διαλέξεις του Φα – ούτε καν μουσική του Ντάφα. Όλα τα σχετικά με την έκδοση των έργων μου διευθετούνται από τους σπουδαστές που είναι υπεύθυνοι για αυτό. Επίσης, επιτρέψτε μου να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ένα συμβόλαιο για όλα. Έτσι οι σπουδαστές μας δεν μπορούν να δημοσιεύουν τα βιβλία από μόνοι τους, να λειτουργούν από μόνοι τους, ή να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν χρήματα. Όμως ακόμα κι αν δεν κάνετε καθόλου χρήματα από αυτά και πάλι δεν μπορείτε έτσι απερίσκεπτα να κάνετε πράγματα από μόνοι σας, διότι κατά τη διάρκεια της περιόδου Επανόρθωσης του Φα δεν μπορούν να υπάρξουν οποιεσδήποτε ατυχίες. Κατά συνέπεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να δώσετε προσοχή σε ορισμένα πράγματα. Όσο για τη μελλοντική ανθρωπότητα, τα ήθη των ανθρώπων θα βελτιωθούν, ο καθένας θα ακολουθεί κανόνες, κανένας δεν θα κάνει κάτι σαν κι αυτό, και όλοι θα επιτηρούν τα πράγματα. Όμως τώρα δεν λειτουργεί έτσι, το κακό ψάχνει χάσματα να εκμεταλλευτεί, και οι άνθρωποι δεν είναι ορθοί, έτσι δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ακόμα λιγότερο αποδεκτό εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα βιβλία για να κάνει χρήματα.


Όσον αφορά τη μετάφραση στα Ταϊβανέζικα, δεν είμαι ενάντια στο να μεταφράσετε στα Ταϊβανέζικα. Αλλά ανεξάρτητα από το τι κάνετε, δεν μπορείτε να το κάνετε από μόνος σας. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό το σημείο: κανένας δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του όταν πρόκειται για πράγματα του Ντάφα. Φυσικά, με τις ιδιαίτερες περιστάσεις στη χώρα της Κίνας ακριβώς τώρα είναι εντάξει για τους σπουδαστές να κάνουν εκεί πράγματα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με την επάρκεια βιβλίων, αλλά πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ούτε η παραμικρή λέξη των αρχικών βιβλίων δεν θα αλλάξει. Έξω από τη χώρα της Κίνας αυτό δεν επιτρέπεται.


Ερώτηση: Η βαθύτερη κατανόηση του Φα που έχουν οι βετεράνοι σπουδαστές είναι να είναι ακλόνητοι στον Φα και να πιστεύουν στον Δάσκαλο. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό: Από πού προέρχονται η πίστη και η σταθερότητα; Αυτό το ζήτημα απασχολεί το σύζυγό μου εδώ και πολύ καιρό. Πώς μπορούμε να καλλιεργηθούμε και να σχηματίσουμε αυτού του είδους την ασύγκριτη σταθερότητα στον Φα;


Δάσκαλος: Είτε πιστεύετε σε κάτι είτε όχι αυτή είναι η λογική σκέψη ενός ανθρώπου. Δεν είναι από μένα που σας δίνω κάτι, και δεν είναι μια κατάσταση που μπορείτε να επιτύχετε μέσω κάποιου είδους μεθόδου. Οι μαθητές του Ντάφα όλοι έχουν ακλόνητη πίστη στον Ντάφα· αυτή είναι μια περιγραφή με λέξεις για τους μαθητές του Ντάφα. Η σταθερή πίστη τους στον Ντάφα προέρχεται από μια λογική κατανόηση, και δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιων παραγόντων που έχουν επίδραση στους ανθρώπους. Στην πιο ακραία εξωτερική επιφάνειά του ένας άνθρωπος έχει τρεις ψυχές και επτά πνεύματα. Ένα από τα επτά πνεύματα αποκαλείται «πεποίθηση». Ένας άνθρωπος μπορεί να αποδέχεται αυτό που ακούει όταν κάποιος άλλος λέει κάτι – αυτός είναι ο ρόλος που παίζει. Αλλά αυτός ο τύπος «πεποίθησης» δεν μπορεί να συγκριθεί με την ορθή πίστη στην καλλιέργεια, επειδή είναι η εξωτερική, η πιο ακραία επιφάνεια ενός ανθρώπου, και παίζει μόνο το ρόλο της παροχής ενός είδους νοημοσύνης. Απ’ την άλλη, η ορθή πίστη ενός μαθητή του Ντάφα είναι μια Θεϊκή κατάσταση. Προκύπτει από μια λογική κατανόηση της αλήθειας, είναι η Θεϊκή κατάσταση της πλευράς που έχει επιτυχώς καλλιεργηθεί, και σίγουρα δεν είναι κάτι στο οποίο τα εξωτερικά στοιχεία μπορούν να έχουν κάποια επίδραση. Δεν μπορείτε να έχετε σταθερή πίστη για χάρη τού να έχετε σταθερή πίστη, ή να είστε ακλόνητος για χάρη τού να είστε ακλόνητος – δεν μπορείτε να το επιτύχετε με αυτόν τον τρόπο. Από την πλευρά μου, ως Δάσκαλός σας, δεν επιδιώκω τίποτα από τους μαθητές του Ντάφα. Όλα αυτά που κάνουν σήμερα –είτε είναι επικύρωση του Φα, είτε διάσωση αισθανόμενων όντων, είτε μελέτη του Φα και άσκηση καλλιέργειας– μπορώ να σας πω ότι ούτε ένα από αυτά τα πράγματα γίνεται για εμένα. Στο μέλλον, οι μαθητές του Ντάφα θα δουν ότι όλα όσα [οι μαθητές του Ντάφα] έκαναν ήταν για δική τους χάρη. Αυτό που σώζεται είναι τα δικά τους αισθανόμενα όντα, αυτό που ολοκληρώνουν είναι οι δικοί τους παράδεισοι και τα αισθανόμενα όντα, και καθιερώνουν την πανίσχυρη αρετή για αυτούς τους ίδιους – όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για χάρη των ίδιων των μαθητών του Ντάφα. Ούτε ένα πράγμα από αυτά που έχετε κάνει δεν είναι για τον Δάσκαλο, και ούτε ένα πράγμα από αυτά έχετε κάνει δεν είναι για οποιονδήποτε άλλον. (Χειροκρότημα)


Έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αναγκαστούν να κάνουν οτιδήποτε. Όλοι οι σπουδαστές βελτιώνονται με την κατανόηση των αρχών του Φα, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούν να γίνουν επιμελέστεροι, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούν να γίνουν τόσο ακλόνητοι στον Φα. Αυτό δεν οφείλεται σε οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, και δεν μπορεί να επιτευχθεί «ακολουθώντας» κάποιες μεθόδους. Ο Δάσκαλος δεν επιδιώκει τίποτα, και δεν θα πάρει τίποτα από αυτούς. Δίνω μόνο πράγματα σε αυτούς και υπομένω πράγματα για αυτούς. Αυτή είναι σίγουρα η περίπτωση! (Χειροκρότημα) Γι’ αυτό τους λέω να μελετούν τον Φα περισσότερο – βεβαίως δεν μελετούν για τον Δάσκαλο.


Ερώτηση: Η ζημιά του Κακού Κόμματος στον παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό και η άθεη προπαγάνδα του από το 1949 έχουν οδηγήσει σε μεγάλα εμπόδια τους ανθρώπους να καταλάβουν τον Ντάφα και αυτή τη δίωξη. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη γωνία για να διευκρινίσω τα γεγονότα, για παράδειγμα, και να οδηγήσω τους ανθρώπους να σκεφτούν γιατί υπήρξαν τέτοιες λεπτομερείς ρυθμίσεις στον παραδοσιακό κινέζικο πολιτισμό. Αλλά αυτό φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορώ να μιλήσω από αυτή τη γωνία;


Δάσκαλος: Ναι. Μπορείς να το εξερευνήσεις αυτό με αυτούς που είναι μορφωμένοι και που έχουν τις δικές τους ιδέες. Αλλά όταν αυτό φτάνει στο μέσο άτομο το οποίο θα συναντήσεις, εάν μιλήσεις σε αυτόν με αυτόν τρόπο, ω, ακόμα κι αν μιλάς μόνο σε ένα άτομο ημερησίως θα σε εξαντλήσει πολύ (γέλια). Θα έπαιρνε πολλές λέξεις. Είναι πολύ καλά να διευκρινιστούν τα γεγονότα από διαφορετικές γωνίες. Μπορείς να προχωρήσεις και να μιλήσεις στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να πεις στο τέλος για τη δίωξη.


Ερώτηση: Οι μαθητές του Ντάφα στις Φουτζού, Φουσούν, Γκουανγκτζού, Κάνμινγ, Τσενγκντου, Λεσάν, Νανγιάνγκ της επαρχίας Χενάν, Τσενγκντέ, και Σιάν στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Οι μαθητές του Ντάφα στο νησί Σαϊπάν, τη Γαλλία, το Μακάο, το Χονγκ Κονγκ, την Αγγλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ισπανία, τη Σκωτία, και τη Ρουμανία στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα) Εφόσον αυτό που είναι σε ολόκληρο αυτό το φύλλο χαρτί είναι όλα χαιρετισμοί, θα τους διαβάσω όλους.


Ερώτηση: Όλοι οι μαθητές του Ντάφα στην Χουιτζόου της επαρχίας Γκουαγκντόνγκ, Νίνγκμπο της επαρχίας Τζεγιάνγκ, η περιοχή Καοσάν στην επαρχία Γκουαγκντόνγκ, Γούχαν της επαρχίας Χουμπέι, Ναντσάνγκ της επαρχίας Γιανγκσί, Σιγιάν της επαρχίας Χουμπέι, Τιαντζίν, Ναντζίνγκ, επαρχία Χουνάν, εσωτερική Μογγολία, επαρχία Γιουνάν, Σαγκάη, Πεκίνο, επαρχία Τζετζιάνγκ, και Χοχότ στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα) Πρέπει να έχουν συνδυάσει τις κόλλες που υποβάλατε που μεταβιβάζουν χαιρετισμούς στον Δάσκαλο. Υπάρχουν μερικά ακόμη.


Ερώτηση: Όλοι οι μαθητές του Ντάφα στο Βανκούβερ στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο. Όλοι οι μαθητές του Ντάφα στη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, την Ελλάδα, και τη Νότια Αμερική στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)


Ερώτηση: Σεβαστέ Δάσκαλε, πέστε μου παρακαλώ από ποια δυναστεία έχουν ενσαρκωθεί οι άνθρωποι στη Σιγκαπούρη; (Το ακροατήριο γελά)


Δάσκαλος: Μην υποβάλετε τέτοιες ερωτήσεις άλλο, επειδή σε μερικές περιπτώσεις η κυβέρνηση δεν τις καταλαβαίνει, και σε μερικές περιπτώσεις δεν θέλω να πω. Η Σιγκαπούρη είναι από τη συμμορία του Λι Τζιτσένγκ. (Το ακροατήριο γελά)


Ερώτηση: Όλοι οι μαθητές του Ντάφα στο πρώτο Κινεζικό Στρατιωτικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο. Οι μαθητές του Ντάφα στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο. Οι μαθητές στην Τσανγκτσούν στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον Δάσκαλο. Ευχαριστούμε τον Δάσκαλο για τη συμπόνια και τη σωτηρία όλων των όντων. Θα τα πάμε σίγουρα καλά.


Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Ο Δάσκαλος σηκώνεται) (Το ακροατήριο στέκεται όρθιο, χειροκροτά για πολλή ώρα)


Δάσκαλος: Παρακαλώ καθίστε. Έτσι με την επικύρωση του Φα, την κάνετε σχεδόν τέσσερα χρόνια τώρα. Ανεξάρτητα από το πόσο περισσότερο θα κρατήσει, μην σκέφτεστε για αυτό, επειδή όταν σκέφτεστε για αυτό, είναι προσκόλληση! Ανεξάρτητα τού πόσο καιρό θα πάρει, οι μαθητές του Ντάφα είναι υπεύθυνοι για την εξάλειψη αυτών των κακών στοιχείων, την έκθεση της κακής δίωξης, και τη διάσωση των αισθανόμενων όντων! (Χειροκρότημα)


Είτε είστε εκείνοι που έχετε χάσει τις ζωές σας κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, είτε εκείνοι που έχετε υποφέρει πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, θυμηθείτε: Ο Δάσκαλος σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει ούτε στο παραμικρό! (Χειροκρότημα)


Αυτό που αναμένει τους μαθητές του Ντάφα στο μέλλον είναι η υπέρτατη και αιώνια δόξα και πανίσχυρη αρετή! (Χειροκρότημα)


Εάν είστε σπουδαστής στη χώρα της Κίνας ή έξω από την ηπειρωτική χώρα, ελπίζω ότι όλοι σας θα αδράξετε τις τελικές στιγμές να τα πάτε καλά και ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερα εκείνοι από σας που δεν τα έχουν πάει καλά, πρέπει να αδράξετε τη μέρα και να τα πάτε καλά. Μην αφήσετε την ευκαιρία να ξεγλιστρήσει. Κάποια στιγμή η δίωξη θα τελειώσει και μόλις η δύναμη του κακού δεν θα είναι πλέον επαρκής, αυτό το πράγμα θα τελειώσει, και εκείνη τη στιγμή θα είναι πραγματικά πολύ αργά για λύπες. Εάν αυτό το πράγμα δεν είχε συμβεί, τότε δεν θα υπήρχαν σπουδαστές που να μην τα έχουν πάει καλά. Αλλά τώρα που έχει συμβεί, και μερικοί από τους σπουδαστές μεταξύ σας δεν τα έχουν πάει καλά, πρέπει να αδράξετε την ημέρα και να τα πάτε καλά. Αυτό είναι επειδή αυτό τελικά έχει συμβεί· εάν δεν είχε συμβεί, δεν θα πείραζε. Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να κάνει τα πάντα και είναι ικανός να τα αποκαταστήσει όλα. Αλλά τώρα που έχει συμβεί αυτό και σας έχει φέρει απώλειες, πρέπει να αναπληρώσετε τις απώλειές σας οι ίδιοι. Ελπίζω ότι κάθε μαθητής του Ντάφα δεν θα δώσει υπερβολική έμφαση στη μορφή των πραγμάτων. Η καλλιέργειά σας, η βελτίωσή σας, η επικύρωσή σας του Φα εν μέσω του κακού, η σωτηρία των αισθανόμενων όντων, καθώς ακλόνητα κάνετε τα πράγματα καλά και προχωράτε την πορεία που πρέπει να πάρετε, αυτά είναι το πιο σημαντικό. (Χειροκρότημα)


Σας ευχαριστώ. (Μακρόχρονο χειροκρότημα)


(Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2009).


Γλωσσάριο


(παρέχεται από τους μεταφραστές)


Φα «Νόμος» ή «Τρόπος»


Τάο 1. Γνωστό και ως «Ντάο», Ταοϊστικός όρος "τον Τρόπο(ή Δρόμο) της φύσης και του Κόσμου" 2. Φωτισμένο Ον που έχει επιτύχει το Τάο.


Ντάφα “Ο Μέγας Νόμος” ή “Ο Μέγας Τρόπος”· επίσης συντομογραφία για τη μέθοδο άσκησης καλλιέργειας Φάλουν Ντάφα «Ο Μεγάλος Τρόπος(ή Δρόμος) Καλλιέργειας του Τροχού του Νόμου»


γκονγκ «Ενέργεια Καλλιέργειας


σίνσινγκ «φύση του νου», «φύση της καρδιάς», «νοοτροπία»(με την γενικότερη έννοια) ή «χαρακτήρας».


Παρατήρηση:

Οι υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της σελίδας και το γλωσσάρι στο τέλος του κειμένου δεν αποτελούν μέρος της διδασκαλίας του «Νόμου του Φο» αλλά παρέχονται από τους μεταφραστές προς διευκόλυνση του αναγνώστη.