Falundafa.org
 / 
el.falundafa.org

Φάλουν Ντάφα – Διαλέξεις πάνω στον Νόμο του Φο

Διδάσκοντας τον Φα στον Καναδά


Λι Χονγκτζί, 28 Μαΐου 2006, Τορόντο, Καναδάς
Έχετε όλοι δουλέψει σκληρά. (Οι μαθητές χειροκροτούν ενθουσιασμένοι και απαντούν όλοι μαζί: "Δάσκαλε, σας χαιρετούμε! Δάσκαλε έχετε δουλέψει σκληρά!")


Αυτά τα μεγάλης κλίμακας συνέδρια του Φα είναι σπουδαία γεγονότα για τους μαθητές του Φάλουν Ντάφα έξω από την ενδοχώρα της Κίνας. Πολλοί νέοι μαθητές και μαθητές από πολύ μακριά παίρνουν μέρος σε κάθε μεγάλης κλίμακας συνέδριο του Φα, έτσι εκτός από τις άλλες δραστηριότητες σε κάθε συνέδριο του Φα, το συνέδριο του Φα πρέπει πραγματικά να έχει μια αληθινή επίδραση και να βοηθήσει να ανυψωθείτε στην καλλιέργειά σας. Με αυτόν τον τρόπο, το ταξίδι θα έχει αξία για αυτούς που είναι νέοι ασκούμενοι και για αυτούς που ταξιδεύουν από μακριά. Έτσι τα συνέδρια του Φα των μαθητών του Ντάφα δεν είναι απλά τυπικότητες που πρέπει να διεξάγονται κάθε χρόνο, αλλά αντίθετα, διεξάγονται για την αληθινή, βιωματική καλλιέργεια. Είναι επίσης ένα περιβάλλον που σας έχω δώσει, το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο οι ασκούμενοι του Ντάφα μπορούν να συναντηθούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλον μέσα από συζήτηση μεγάλης κλίμακας. Έτσι ώστε πρέπει να φροντίζετε για αυτό, ότι ο αληθινός στόχος πραγματοποιείται αληθινά, και να τα κάνετε να συμβάλλουν αληθινά στη βελτίωση της καλλιέργειας. Μόνο τότε ένα συνέδριο έχει νόημα.


Γνωρίζετε, μέχρι τώρα ότι οι μαθητές του Ντάφα είναι πολύ ξεκάθαροι σε αυτή την προσέγγιση της καλλιέργειας [που έχουμε] σήμερα. Πιστεύω ότι αυτοί εδώ στο κοινό είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για το πώς καλλιεργείται ένας μαθητής. Η μορφή της καλλιέργειας του Ντάφα είναι μία στην οποία η καλλιέργεια γίνεται ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους, και καθιερώνεται για πρώτη φορά μια μορφή όπου οι άνθρωποι καλλιεργούνται στη συνηθισμένη κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση καθιερώθηκε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να μεταδίδω το Φα. Ποτέ [κάτι σαν και αυτό] δεν είχε εμφανιστεί πριν, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.


Όταν διδάσκω τον Φα, πρέπει να αρχίσω από τα πράγματα σε χαμηλότερο επίπεδο και να προχωρήσω στα ανώτερα. Αρχίζω από τα βασικά, τα οποία είναι κατανοητά από έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Γι’ αυτόν τον λόγο στην αρχή δεν δίδασκα πράγματα σε υψηλό επίπεδο. Όλη η δημιουργία των Τριών Βασιλείων ήταν, στην πραγματικότητα, για τον σκοπό της διάδοσης του Ντάφα σήμερα. Δεν υπήρχαν καθόλου Τρία Βασίλεια στον Κόσμο του παρελθόντος, και το ανθρώπινο είδος δεν υπήρχε. Το ανθρώπινο είδος δημιουργήθηκε από τους θεούς. Αυτή είναι μια απόλυτη αλήθεια. Γιατί οι εξωγήινες ζωές έρχονται στη γη τόσο συχνά; Είχαν και έχουν πολλούς λόγους. Και επιπλέον, αισθάνονται δέος για το ανθρώπινο σώμα, στο οποίο έχουνε δει τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν δει ποτέ ξανά. Ο λόγος είναι, μέσα στον Κόσμο του παρελθόντος, αυτό το περιβάλλον – δηλαδή, αυτές οι διαστάσεις όπου τα Τρία Βασίλεια υπάρχουν τώρα – κατοικούνταν από διάφορα κατώτερα όντα, περιλαμβάνοντας αυτά που εμείς αποκαλούμε σήμερα εξωγήινους. Είναι στην πραγματικότητα κατώτερα πλάσματα που έχουν αποκτήσει ορισμένες τεχνολογικές γνώσεις. [Αλλά τότε] ξαφνικά αυτό το Κοσμικό σώμα υπέστη τεράστιες αλλαγές, και τα ανθρώπινα όντα δημιουργήθηκαν καθώς δημιουργήθηκε και ο κόσμος· ένα ον σαν τον άνθρωπο εμφανίστηκε. Αυτά τα [εξωγήινα] πλάσματα πιστεύουν, βλέποντας το από την τεχνολογική τους άποψη, ότι η σύνθεση του ανθρώπινου σώματος, ολόκληρος ο σχεδιασμός και η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, είναι απλά τόσο τέλεια. Φυσικά, γιατί είναι έτσι; Γιατί δημιουργήθηκε από τους θεούς. Σε σύγκριση με αυτά τα απλά πλάσματα, αυτά τα κατώτερα όντα που κάποτε κατοικούσαν σε αυτήν τη διάσταση, το ανθρώπινο σώμα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό.


Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τους θεούς, έτσι έχει την εμφάνιση ενός θεού καθώς και μια εσωτερική δομή όπως αυτή των θεών· είναι μόνο ότι στερείται της ικανότητας να κάνει πράγματα όπως τα κάνουν οι θεοί. Επίσης, αυτή η διάσταση καθιστά ανίκανες τις ζωές να δουν την πραγματική εικόνα των πραγμάτων, και έχει τα πλάσματα σε αυτήν τη διάσταση σε ένα περιβάλλον που ήταν συγκεκριμένα καθορισμένο και ειδικά φτιαγμένο· είναι ένα μέρος φτιαγμένο από μια πλειάδα θεών που εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανθρώπινων όντων. Αυτό το περιβάλλον καθιστά τα ανθρώπινα όντα σε αυτή τη διάσταση ικανά να βλέπουν τα αντικείμενα μόνο σε αυτή τη διάσταση, και όχι τα αντικείμενα πέραν αυτής της διάστασης ή ακόμα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτή τη διάσταση με έναν ιδιαίτερο τρόπο – ενώ υπάρχει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων με καλή υποκείμενη βάση που μπορούν να δουν ή να έρθουν σε επαφή με τέτοια πράγματα. Αυτό έχει ενισχύσει την πίστη των περισσότερων ανθρώπων ότι ο άνθρωπος είναι η μόνη μορφή ζωής στο σύμπαν, και ακόμα πιστεύουν ότι οι συνθήκες ύπαρξης ζωής εδώ είναι οι μόνες που απαιτούνται για την ύπαρξη της ζωής για κάθε ζωντανό πράγμα σε ολόκληρο το σύμπαν. Ως αποτέλεσμα, το ανθρώπινο είδος έχει σφραγίσει τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Έτσι ανεξάρτητα από το πως το ανθρώπινο είδος προχωρεί ερευνώντας τα πράγματα ή προσπαθώντας να τα κατανοήσει, δεν μπορεί να δει την αληθινή εικόνα του σύμπαντος. Αυτή η κατάσταση ζωής είναι στην πραγματικότητα φυσιολογική, διότι είναι περιορισμός ορισμένος από τους θεούς. Ο άνθρωπος ήταν κανονισμένο να ζει σε αυτό το επίπεδο και σε ένα βασίλειο όπως αυτό. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι ποτέ δεν θα φτάσουν στην αληθινή εικόνα του σύμπαντος αν χρησιμοποιούν μονάχα ανθρώπινα μέσα για να το εξερευνήσουν, όσο και να προσπαθήσουν. Αυτό επίσης είναι κάτι που ορίστηκε από τους θεούς.


Τότε ποιος ήταν ο λόγος για όλα αυτά; Ήταν για να κρατήσουν τα ανθρώπινα όντα σε αυτήν την κατάσταση – μια σταθερή κατάσταση – πριν τη μετάδοση του Ντάφα, και να διατηρηθεί έτσι έως την ημέρα που ο Ντάφα ήταν να διδαχτεί. Γι’ αυτό όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στην ιστορία του κόσμου κατά τη διάρκεια της πορείας των διαφορετικών ιστορικών περιόδων, και ξεκινώντας χρονολογικά από τη δημιουργία των Τριών Βασιλείων και του ανθρώπινου είδους – περιλαμβάνοντας και την πρώιμη κατάσταση πραγμάτων αφότου ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε, και όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες λίγες χιλιετίες αφότου εμφανίστηκε ο καθιερωμένος ανθρώπινος πολιτισμός, για παράδειγμα, όλα τα πασίγνωστα άτομα και τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας – στην πραγματικότητα συνέβησαν για να καθιερώσουν μια κουλτούρα, τρόπους σκέψης, και ανθρώπινες έννοιες και αξίες έτσι ώστε ο άνθρωπος να είναι ικανός να αναγνωρίσει τον Φα και την αληθινή κουλτούρα της καλλιέργειας την ημέρα που ο Ντάφα θα διδασκόταν. Εάν όλα αυτά δεν είχαν καθιερωθεί στην ιστορία, οι μαθητές του Ντάφα που κάθονται εδώ σήμερα θα ήταν σε μια πρωτόγονη κατάσταση, παρόμοια με αυτήν των ανθρώπινων όντων που μόλις δημιουργήθηκαν από τους θεούς και δεν θα ήταν ικανοί να καταλάβουν τίποτα. Εάν έτσι ήταν τα πράγματα, θα ήταν αδύνατον να διδαχτεί ο Φα, και θα ήταν αδύνατο για τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον Φα. "Τι είναι καλλιέργεια;" – δεν θα είχαν ιδέα. Για να το θέσουμε πιο απλά, θα ήταν ανάλογο με τους σύγχρονους ανθρώπους χωρίς κουλτούρα. Πώς τότε θα διδασκόταν ο Φα σήμερα; Θα ήταν αδύνατον. Έτσι όλα αυτά τα πράγματα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έλαβαν μέρος για τον μοναδικό σκοπό της καθιέρωσης της κουλτούρας της αναγκαίας για την διάδοση του Ντάφα.


Αυτό το κάνει σε δύο βήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει την Επανόρθωση του Φα, και οι μαθητές του Ντάφα που τα κατάφεραν μέσω της καλλιέργειας κατά την Επανόρθωση του Φα είναι οι μαθητές του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Θα υπάρχουν περισσότεροι στο μέλλον, δηλαδή, καλλιεργητές της περιόδου κατά την οποία ο Φα θα επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσμο, το επόμενο βήμα. Σε εκείνο το σημείο ολόκληρος ο Κόσμος, με την εξαίρεση το ανθρώπινο είδος, θα έχει περάσει από την Επανόρθωση του Φα. Έχω συχνά μιλήσει για τις παρεμβάσεις στην Επανόρθωση του Φα από τα στοιχεία του παλαιού Κόσμου, τις παλαιές δυνάμεις, και τα πολλά διαφόρων ειδών κακά όντα από υψηλά επίπεδα. Εκείνη την περίοδο κανένα από αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν, εκτός από αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, και θα απομείνουν με σκοπό να βοηθήσουν τους καλλιεργητές του μέλλοντος για βελτίωση. Πώς θα φαίνεται η Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσμου όταν δεν θα υπάρχει παρέμβαση από υψηλού επιπέδου παλαιούς παράγοντες; Σκεφτείτε το, χωρίς καμία αντίσταση από αυτά τα υψηλού επιπέδου, παλαιών δυνάμεων στοιχεία με δύναμη, και δεδομένου ότι τα ανθρώπινα όντα είναι πολύ αδύναμα αρχικά, και ότι τα όντα στις χαμηλές διαστάσεις του σύμπαντος και τα όντα στις διαστάσεις των Τριών Βασιλείων δεν έχουν μεγάλες ικανότητες, την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα του ανθρώπινου κόσμου η κατάσταση θα είναι διαφορετική, σίγουρα. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αναρωτιούνται: Τι θα συμβεί όταν το αχρείο κόμμα χαθεί; Πώς θα είναι τα πράγματα τότε; Πώς θα είναι η μελλοντική κυβέρνηση της Κίνας; Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε ή να κάνετε οτιδήποτε για αυτά. Βέβαια, καθώς επικυρώνετε το Φα και διευκρινίζετε την αλήθεια, μπορείτε να συμπεραίνετε πράγματα με την παρούσα κατανόησή σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το κάνετε αυτό, εφόσον είναι εντάξει να συμπεραίνετε πράγματα βασισμένα στην κοινή λογική και στην κατανόηση που ένας άνθρωπος έχει. Αλλά όσον αφορά το τι πραγματικά θα γίνει, αυτό δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα όντα, και δεν θα μοιάζει με αυτά που οι άνθρωποι τώρα φαντάζονται. Εκείνη την περίοδο η ανθρώπινη κοινωνία θα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, η κατάσταση των πραγμάτων θα έχει αλλάξει εντελώς, και η δομή της κοινωνίας θα έχει επίσης αλλάξει.


Έτσι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ειδικότερα επειδή αυτή είναι η περίοδος που οι μαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα ενώ η Επανόρθωση του Φα λαμβάνει μέρος, οι απαιτήσεις για αυτή την ομάδα καλλιεργητών είναι ιδιαίτερα υψηλές. Επειδή αυτοί οι καλλιεργητές είναι εδώ ενώ η Επανόρθωση του Φα λαμβάνει μέρος, επωμίζονται πολλά και οι ευθύνες τους είναι πολύ μεγάλες. Ανεξάρτητα από τα πόσα Σώματα του Νόμου έχει ο Δάσκαλος ή πόσο τεράστια είναι η δύναμη του μέσα στον Κόσμο, το κύριο σώμα του είναι [τελικά] ανάμεσα στα διαχωριστικά στρώματα του παλαιού Κόσμου, και διευθύνει τα πάντα στην Επανόρθωση του Φα από αυτόν τον κόσμο. Το ανθρώπινο είδος και τα Τρία Βασίλεια δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της Επανόρθωσης του Φα πρώτα απ’ όλα, και το κύριο σώμα του Δασκάλου είναι εδώ, έτσι το κέντρο εστίασης των παρεμβάσεων του κακού στην Επανόρθωση του Φα είναι ομοίως εδώ. Οι μαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα, προστατεύουν τον Φα, και ταυτόχρονα καλλιεργούν τον εαυτό τους εδώ, έτσι οι ευθύνες τους είναι φυσικά τεράστιες· και επίσης χρειάζεται να σώσουν τα αισθανόμενα όντα εδώ, και αυτή η ευθύνη είναι ομοίως βαρυσήμαντη για τους μαθητές του Ντάφα. Αυτό κάνει τους μαθητές του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα ακόμα πιο εξαιρετικούς.


Όπως έχω πει, αν και στην ιστορία υπήρχαν μορφές καλλιέργειας διαφόρων ειδών, αυτά απλά καθιέρωναν μια κουλτούρα. Τι είναι η καλλιέργεια; Μόνο αυτό [που έχετε εδώ] σήμερα είναι αληθινή καλλιέργεια ανθρώπινων όντων. (Χειροκρότημα) Μόνο αυτή η μορφή σήμερα αναγνωρίζεται από όλους τους θεούς στον Κόσμο ως αληθινή καλλιέργεια. (Χειροκρότημα) Όλα αυτά τα πράγματα στο παρελθόν καθιέρωναν μια κουλτούρα. Κανένα ανθρώπινο ον που έχει μπει στα Τρία Βασίλεια δεν έχει καταφέρει να βγει. Κανένα ον που ήρθε σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο από το ευρύτερο σύμπαν δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στους ουρανούς – αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Παρ’ όλες τις συζητήσεις για καλλιέργεια που έλαβαν μέρος, κανένας ποτέ δεν έχει πετύχει σε αυτήν. Και ενώ μιλάνε για ανύψωση στους ουρανούς, κανένας ποτέ δεν έχει καταφέρει να φτάσει εκεί πάνω. Γνωρίζετε για τη δευτερεύουσα ψυχή. Υπήρξαν δευτερεύουσες ψυχές που ανυψώθηκαν στους ουρανούς αφότου χρησιμοποίησαν το ανθρώπινο σώμα ως όχημα για καλλιέργεια. Μετά τη χρήση του ανθρώπινου όντος ως όχημα, η δευτερεύουσα ψυχή θα προσλάμβανε μια ανθρώπινη εικόνα, και γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι είδαν αυτό ή εκείνο το άτομο να ανυψώνεται στους ουρανούς μέσω μιας μεθόδου καλλιέργειας του παρελθόντος. Ίσως είπαν ότι αυτό το άτομο το είδαν να ανυψώνεται στους ουρανούς αμέσως μετά τον θάνατό του, αλλά αυτός που ανυψώθηκε στους ουρανούς δεν ήταν η κύρια ψυχή του ατόμου, ούτε πραγματικά αυτό το άτομο. Έτσι, κανένα από τα όντα που έχουν έρθει στα Τρία Βασίλεια δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει. Αυτά που το κατάφεραν ήταν όλα δευτερεύουσες ψυχές, και τι θα απογινόταν το κύριο σώμα δεν ήταν ποτέ κάτι που η δευτερεύουσα ψυχή θεωρούσε σημαντικό. Τα ανθρώπινα όντα ποτέ δεν θεωρήθηκαν σημαντικά από οποιουσδήποτε θεό.


Έχω πει παλιότερα ότι και οι θεοί, επίσης, δημιουργήθηκαν και καθιερώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι θεοί που μπορούσαν να πλησιάσουν σε αυτό το μέρος δεν ήταν ξεκάθαροι για την αληθινή εικόνα του Κόσμου, και ακόμα και για την ιστορία των Τριών Βασιλείων και την αιτία της ύπαρξής τους. Και πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι θεοί που είναι ικανοί να αλληλεπιδρούν με τα ανθρώπινα όντα είναι από ένα χαμηλό επίπεδο, και δεν ήξεραν καθόλου για αυτά τα πράγματα. Δεν ήξεραν καν γιατί τα ανθρώπινα όντα υπήρχαν, και γι’ αυτό τα ανθρώπινα όντα δεν ήταν για αυτούς καθόλου σημαντικά. Παλιά τότε όταν δίδασκα τον Ντάφα, πολλοί θεοί έλεγαν: "Διδάσκεις αυτόν τον Ντάφα ακόμα κι όταν αυτά τα ανθρώπινα όντα έχουν εκφυλιστεί τόσο πολύ, και εσύ ακόμα τους διδάσκεις έναν τόσο Τεράστιο Φα". Πώς θα μπορούσαν να ξέρουν την αληθινή σημασία της ύπαρξης του ανθρώπου; Φυσικά, τώρα το συνειδητοποιούν αυτό και όλοι το γνωρίζουν. Καθώς η Επανόρθωση του Φα εξελίσσεται βήμα το βήμα και η αλήθεια αδιάκοπα εκδηλώνεται, κάποιοι θεοί που έπαιζαν έναν αρνητικό ρόλο έχουν καταλάβει τα λάθη τους και βαθμιαία είδαν την αλήθεια, και έτσι το αντιλήφθηκαν. Αλλά το πιο θεμελιώδες ζήτημα, που είναι ότι πρέπει ολοκληρωτικά να αποκηρύξουν τις παλαιές δυνάμεις σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, είναι κάτι που ακόμα δεν μπορούν τελικά και ολοκληρωτικά να το αποδεχτούν. Ακόμα δεν μπορούν να δουν αυτή την αλήθεια. Όταν τα πράγματα φτάσουν στο τελικό βήμα και δουν την αλήθεια, θα είναι πολύ αργά, και θα σημάνει καταστροφή για αυτούς.


Επειδή αυτό είναι να γίνει σε δύο στάδια, ακόμα και αν η ανθρώπινη κοινωνία είναι πολύ αδιάφορη στο να βλέπει τους μαθητές του Ντάφα να διώκονται, και ο τρόπος που είναι τα πράγματα στην ανθρώπινη κοινωνία δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία μεγάλη επίδραση στη συνηθισμένη κοινωνία – όλα τα επαγγέλματα κυλάνε σαν ρολόι τελικά, και αυτός ο μηχανισμός που είναι η ανθρώπινη κοινωνία ακόμα συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά – κι αυτό γιατί τα πράγματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα όντα δεν είναι να γίνουν μέχρι τη στιγμή που ο Φα επανορθώσει τον ανθρώπινο κόσμο. Αυτή τη στιγμή βασικά δεν έχω κάνει τίποτα για τα ανθρώπινα όντα, και καθώς εσείς σώζετε τους ανθρώπους του κόσμου δεν κάνετε τίποτα παραπάνω από το να αφυπνίζετε και να ενισχύετε τις συνειδήσεις των ανθρώπων και την έμφυτη καλοσύνη. Καθώς διώκει τους μαθητές του Ντάφα, το κακό, και μην έχοντας κανέναν τρόπο να δικαιολογήσει τη δίωξή του των μαθητών του Ντάφα, ήθελε όλοι οι άνθρωποι του κόσμου να εναντιωθούν στους μαθητές του Ντάφα και τον Ντάφα και να μην αφήσουν ούτε μέρος για τους μαθητές του Ντάφα στον κόσμο. Έτσι τροφοδότησε με ένα σωρό ψέματα την ανθρώπινη κοινωνία και χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία της Κινέζικης προπαγάνδας για να δημιουργήσει αναστάτωση, προσπαθώντας μάταια να κάνει όλο τον κόσμο να πιστέψει τα ψέματα του και να συμμετέχουν στη δίωξη των μαθητών του Ντάφα. Έτσι εχόντων των πραγμάτων, πολλά αισθανόμενα όντα που δεν γνώριζαν την αλήθεια, πολλοί από τους ανθρώπους του κόσμου, δηλητηριάστηκαν. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος των μαθητών του Ντάφα με την διευκρίνιση της αλήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι να σώσουν ανθρώπους και να εξαλείψουν τη δηλητηρίαση των ανθρώπων από αυτά τα παλαιά στοιχεία και από του άθλιου κόμματος τα κακά φάσματα. Η αιτία είναι ότι οι παλαιές δυνάμεις θα ξεριζωθούν κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, το άθλιο κόμμα και τα κακά φάσματα επίσης θα ξεριζωθούν σίγουρα, και όλοι όσοι τους βοηθούν σε αυτό που κάνουν θα ξεριζωθούν επίσης. Αυτός είναι ένας νόμος καθορισμένος στην Επανόρθωση του Φα και πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν πάμε για να σώσουμε κάποιον με αυτόν τον τρόπο, αυτός ή αυτή θα ξεριζωθεί από την ιστορία μαζί με το κακό.


Όταν μια ζωή πραγματικά ξεριζώνεται είναι τρομακτικό. Ο θάνατος ο ορατός στους ανθρώπους δεν είναι τρομακτικός, γιατί αυτός δεν είναι ο θάνατος της αληθινής ύπαρξης του ατόμου. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, αποβάλλει μόνο ένα κέλυφος που αποτελείται από [πράγματα μέσα] στην πιο επιφανειακή υλική διάσταση, ακριβώς όπως βγάζει ένα κομμάτι ρούχο· ενώ η πραγματική ζωή έχει επανεισέλθει στον κύκλο της μετενσάρκωσης. Φυσικά, μερικοί καλλιεργητές στο παρελθόν που καλλιεργήθηκαν καλά είχαν τη βοηθητική τους ψυχή να έχει συλλεχτεί και να έχει οδηγηθεί μακριά στο τέλος των ζωών τους, αλλά αυτό δεν ήταν το ίδιο το άτομο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αφότου ένα άτομο πεθαίνει. Μόνο η καλλιέργεια η καθιερωμένη από τον Ντάφα μπορεί αληθινά να φέρει επιτυχία στο άτομο. Σε όλη την ιστορία κανένας δεν έχει γνωρίσει γιατί ο άνθρωπος ήρθε εδώ και την θέση του ανθρώπου στον κόσμο. Και ακριβώς επειδή αυτά είναι μυστήρια, κανένας Θεός δεν γνώριζε τις απαντήσεις – μια κατάσταση που έχει αποτελεσματικά εξασφαλίσει τη σταθερότητα της ανθρωπότητας, τη σταθερότητα των Τριών Βασιλείων, και την ασφάλεια των ανθρώπινων όντων.


Αυτά τα μυστήρια τώρα βαθμιαία αποκαλύπτονται, και οι θεοί και τα όντα στους ουρανούς βαθμιαία αρχίζουν να συνειδητοποιούν και να γνωρίζουν επίσης την αλήθεια. Απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: «Γιατί ο Ντάφα διδάχτηκε; Γιατί ένας τέτοιος τεράστιος Φα έχει διδαχτεί στην ανθρωπότητα; Γιατί τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο τυχερά;» [γίνονται ξεκάθαρα σε αυτούς.] Εκείνοι οι Θεοί συχνά μου έλεγαν: «Μόνο τα ανθρώπινα όντα είναι σημαντικά για σένα.» Υπονοούσαν: «Εμείς δεν είμαστε σημαντικοί για σένα. Στην Επανόρθωση του Φα είσαι τόσο αυστηρός με μας, και όμως τόσο επιεικής με τα ανθρώπινα όντα.» Τώρα δεν το λένε πια αυτό. Κανένας δεν το λέει πια αυτό. Με άλλα λόγια, τα Τρία Βασίλεια, ο ανθρώπινος κόσμος, και η ανθρωπότητα – όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν ολόκληρο τον Κόσμο, και συνδέονται με τη σωτηρία των απεριόριστων, αμέτρητων όντων σε ολόκληρο τον Κόσμο. Ανάμεσά τους είναι απεριόριστα, αμέτρητα υψηλού επιπέδου όντα, και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου όντα. Δεν είναι αυτό ένα κοσμοϊστορικό πράγμα; Ωστόσο ένα ανθρώπινο ον το οποίο είναι από καιρό σε μια κατάσταση ψευδαίσθησης δεν μπορεί να δει την αληθινή εικόνα των πραγμάτων μέσα από τα Τρία Βασίλεια. Δεδομένου ότι τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να δουν τι είναι αληθινό, έπρεπε να παρασχεθεί μια κατάσταση για αυτά στα Τρία Βασίλεια με την οποία θα μπορούσαν να διατηρήσουν έναν ανθρώπινο τρόπο ζωής. Και όντας σε μια κατάσταση ψευδαίσθησης, τα ανθρώπινα όντα είναι βέβαιο ότι θα παγιδεύονταν σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να βλάπτουν ο ένας τον άλλον για χάριν της επιβίωσης και να ανταγωνίζονται και να παλεύουν για πράγματα. Ανεξάρτητα από εάν αυτό που κάνουν φαίνεται ήρεμο ή έντονο, είναι όλο για το προσωπικό κέρδος και από εγωιστικά κίνητρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτή η κατάσταση κανονίστηκε για τα ανθρώπινα όντα, όσο ενεργούν μέσα στα καθορισμένα όρια αυτής της κατάστασης δεν θα μετρηθεί ως δικό τους φταίξιμο. Με τους ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον και αυτήν την κατάσταση ψευδαίσθησης για πολύ καιρό, αφότου ο Ντάφα άρχισε να διαδίδεται, το ερώτημα έχει γίνει το εάν οι άνθρωποι μπορούν να δουν τον Φα για αυτό που είναι και εάν μπορούν να ξεφύγουν από το κέλυφος στο οποίο για τόσο πολύ καιρό έχουν σφραγιστεί. Για τα ανθρώπινα όντα αυτό έχει γίνει ένα ερώτημα υψίστης σπουδαιότητας. Μπορεί να φαίνεται άδικο για τα ανθρώπινα όντα, αλλά στην πραγματικότητα είναι δίκαιο.


Έτσι όταν για τα ανθρώπινα όντα που έρχονται εδώ και βρίσκονται ανάμεσα σε άλλα ανθρώπινα όντα, οποιοσδήποτε εδώ, σε αυτό το περιβάλλον, υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια αυτής της κατάστασης και κατά τη διάρκεια της ζωής του συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή ζημιά στους άλλους και κακά πράγματα, αυτό το άτομο χαλά αυτό το περιβάλλον και καταστρέφει αυτή την κατάσταση που τα ανθρώπινα όντα είναι να έχουν, και κάνει αμαρτίες ενάντια σε αυτήν την ίδια την κοσμοϊστορική υπόθεση. Έτσι ενώ ο Ντάφα διαδίδεται και κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των μαθητών του Ντάφα, όταν έχει να κάνει με το εάν οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν τον Φα και εάν μπορούν να καλλιεργηθούν ως το τέλος, το ποσό του κάρμα που έχουν συσσωρεύσει στην ιστορία σίγουρα προκαλεί διαφόρων βαθμών προκλήσεις για αυτούς ως ανθρώπινα όντα ή ως καλλιεργητές. Για να το θέσουμε όπως είναι, όταν έχει να κάνει με τα ερωτήματα τού εάν κάποιος μπορεί να λάβει τον Φα και εάν κάποιος μπορεί να καλλιεργηθεί ως το τέλος, θα υπάρξουν διαφορετικές μορφές παρέμβασης για διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτά τα προβλήματα όλα προέρχονται από τις ίδιες τις παλιές πράξεις ενός ατόμου, έτσι κανένας δεν πρέπει να παραπονιέται. Ποιος μπορεί να λάβει τον Φα; Ποιος μπορεί να ξεφύγει απ’ το κέλυφος; Και ποιος μπορεί αληθινά, λογικά να δει αυτόν τον Φα για αυτό που είναι; Βλέποντάς το υπό αυτό το φως, τα πράγματα είναι όντως δίκαια για τα αισθανόμενα όντα.


Για τα ανθρώπινα όντα, η στάση που κρατούν απέναντι σε κάτι τόσο σημαντικό όπως αυτό είναι υψίστης σημασίας. Έτσι αυτή η κατάσταση ψευδαίσθησης έχει μια επίδραση στα ανθρώπινα όντα: Όταν έχει να κάνει με το εάν μπορείτε να καλλιεργηθείτε, εάν μπορείτε να δείτε την Αλήθεια, εάν μπορείτε να δείτε την αληθινή εικόνα των πραγμάτων, και εάν μπορείτε να συναντήσετε αυτόν τον Φα, το γεγονός ότι οι ζωές είναι σε μια κατάσταση ψευδαίσθησης, όντως καθιστά τα πράγματα τρομερά δύσκολα για αυτές. Γι’ αυτό οι μαθητές του Ντάφα που έχουμε να κάθονται εδώ σήμερα δεν περιλαμβάνουν ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Φυσικά, όπως είπα, η διάδοση του Ντάφα ήταν επαρκής σε όλα τα όντα. Η κοινωνική θέση ή η θέση κάποιου δεν έχει σημασία – μόνο η καρδιά κάποιου και η στάση του απέναντι στον Ντάφα έχουν σημασία. Στην πραγματικότητα ολόκληρη η Επανόρθωση του Φα έχει γίνει με τον πιο επιεική, πιο φιλεύσπλαχνο τρόπο. Τα λάθη που τα όντα έκαναν στην ιστορία δεν μετριούνται ενάντιά τους. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο έγκλημα διαπράξατε ή λάθος κάνατε στην ιστορία, κανένα από αυτά δεν κρατιέται ενάντιά σας: Μόνο η στάση σας απέναντι στην Επανόρθωση του Φα σήμερα και η κατανόησή σας του Ντάφα μετράει. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μετράει. Εάν δεν μπορείτε να δεχτείτε ούτε τον Ντάφα, τότε έχετε χάσει την ευκαιρία σας. Εάν πείτε, «δεν αναγνωρίζω τον Ντάφα,» τότε, εάν δεν αναγνωρίζετε τον Ντάφα δεν αναγνωρίζετε το μέλλον, γιατί το μέλλον γίνεται από αυτόν τον Φα.


Σχεδόν όλος ο Κόσμος έχει ολοκληρωθεί στην Επανόρθωση του Φα. Παλιότερα το περιέγραψα ως μια ζυγαριά ισορροπίας. Μεταξύ του παλαιού και του νέου Κόσμου, ο νέος Κόσμος πάντα κέρδιζε σε βάρος, και το μέρος που είχε περάσει από Επανόρθωση του Φα ήταν συνεχώς αυξανόμενο, και εκείνη η πλευρά πίεζε προς τα κάτω σαν να ήταν σε μια ζυγαριά ισορροπίας. Τώρα που αυτό δεν είναι πλέον θέμα, καθώς ο σχηματισμός του νέου Κόσμου έχει βασικά ολοκληρωθεί. (Θερμό χειροκρότημα) Αυτά που μένουν είναι τα τελικά στοιχεία. Και όταν όλα αυτά τα πράγματα επιλυθούν, το τελευταίο στάδιο της Επανόρθωσης του Φα θα πλησιάσει στο τέλος. Αφότου τελειώσει η Επανόρθωση του Φα, η εποχή του νέου Κόσμου θα αρχίσει. Και στο τέλος μόνο ο ανθρώπινος κόσμος θα μείνει για να γίνει. Η έκταση αυτής της Γης και των Τριών Βασιλείων της ανθρωπότητας θα περικυκλωθεί και θα σφραγιστεί, και θα χωριστεί από τον νέο και ευρύτερο Κόσμο. Δεν έχουν ανακαλύψει οι σημερινοί επιστήμονες ότι ο Γαλακτώδης Γαλαξίας απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το σύμπαν, και αποκόπτεται από αυτό με γρήγορο ρυθμό; Είναι πραγματικά μια διαδικασία αναχώρησης. Αφότου η Επανόρθωση του Φα στο νέο Κόσμο τελειώσει, η επίδραση που όλες οι ζωές στα Τρία Βασίλεια θα είχαν επάνω στο νέο Κόσμο θα ήταν μολυσματική, και γι’ αυτό τα Τρία Βασίλεια πρέπει να διαχωριστούν, να σφραγιστούν, και να εξεταστούν στην απομόνωση, και αυτό θα είναι το [στάδιο της] Επανόρθωσης του Φα του ανθρώπινου κόσμου.


Οι μαθητές του Ντάφα καλλιεργούνται σε αυτήν την περίοδο, και οι ευθύνες που επωμίζονται είναι τόσο πολυάριθμες και σοβαρές. Τώρα το ακούσατε αυτό ξεκάθαρα και το συνειδητοποιήσατε – ώστε αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου και η κατάσταση καλλιέργειας που έχουν οι μαθητές του Ντάφα. Συνεπώς πρέπει να είστε πιο ξεκάθαροι από ποτέ για τη μορφή της καλλιέργειας σε αυτόν τον κόσμο, διότι μόνο αυτό είναι καλλιέργεια, και μόνο αυτό είναι αληθινά η καλλιέργεια που κανονίστηκε για τις ζωές μέσα στα Τρία Βασίλεια. Όλα όσα εμφανίστηκαν στο παρελθόν ήταν με σκοπό να καθιερώσουν μια κουλτούρα για την ανθρωπότητα, ενώ αυτό είναι το τελικό σημείο εκκίνησης από το οποίο τα ανθρώπινα όντα πρόκειται αληθινά να επανέλθουν, και γι’ αυτό οι απαιτήσεις για τους καλλιεργητές που κάνουν αυτήν την καλλιέργεια είναι διαφορετικές. Τα τρία πράγματα που ο Δάσκαλος σάς έχει διδάξει στον Φα για να τα κάνετε καλά φαίνονται απλά, αλλά [πράγματα όπως] το εάν είστε επιμελείς και η Θέση Επίτευξης που θα επιτύχετε συνδέονται με αυτό. Ο Ντάφα έχει καθιερωθεί στην ανθρώπινη κοινωνία, και η μορφή της καλλιέργειάς σας είναι να προσαρμοστείτε στη συνηθισμένη κοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι για να είμαστε επιεικείς και να κάνουμε τα πράγματα βολικά για την καλλιέργειά μας, αλλά οι επιμελείς μαθητές δεν το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι, κατά κύριο λόγο, το μονοπάτι που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να πάρουν καθώς καλλιεργούνται. Έτσι όλα όσα κάνετε, είτε πρόκειται για το πώς ισορροπείτε καλά τις οικογενειακές σας σχέσεις ενώ ζείτε ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους, το πώς ισορροπείτε καλά τις σχέσεις σας στην κοινωνία, το πώς αποδίδετε στον εργασιακό σας χώρο, το πώς συμπεριφέρεστε στην κοινωνία, κ.λπ., κανένα από αυτά δεν είναι πράγματα που μπορείτε απλά να κάνετε μηχανικά. Όλα αυτά είναι μέρος της μορφής καλλιέργειάς σας, και είναι σοβαρά ζητήματα.


Πολλοί μαθητές καταλαβαίνουν μόνο ότι το να κάνουν τις ασκήσεις και να μελετούν τον Φα είναι καλλιέργεια. Ναι, με αυτά έχετε άμεσα σχέση με τον Φα. Αλλά καθώς συνεχίζετε να καλλιεργείτε αληθινά τον εαυτό σας στην καθημερινή ζωή σας, η κοινωνία με την οποία έρχεστε σε επαφή είναι το περιβάλλον καλλιέργειάς σας. Τα περιβάλλοντα εργασίας και οικογένειας στα οποία ξοδεύετε χρόνο είναι και τα δύο περιβάλλοντα στα οποία πρόκειται να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας, είναι μέρος του μονοπατιού που πρέπει να βαδίσετε, είναι αυτό που πρέπει να χειριστείτε, και γι’ αυτό να το χειριστείτε σωστά. Κανένα από αυτά δεν πρέπει να παραμεληθεί. Όταν φτάσετε στο τέλος, [μια ερώτηση θα είναι]: Πώς διανύσατε το μονοπάτι που κανόνισε ο Δάσκαλος για εσάς; Όταν όλα τελειώσουν, αυτά τα πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και κατά την πορεία της καλλιέργειάς σας αυτά τα πράγματα πρέπει επίσης να εξεταστούν. Έτσι δεν πρέπει να παραμελήσετε τίποτα. Όσο για την ευκολία, [στον Ντάφα] ένα άτομο μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς να πρέπει να μπει σε μοναστήρι, να πάει σε κάποιο απομονωμένο βουνό, ή να εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Αλλά από μια άλλη οπτική, όλο αυτό προσθέτει ένα στρώμα δυσκολίας: Εάν είναι να τα καταφέρετε, πρέπει να τα πάτε καλά με πράγματα όπως όλα τα παραπάνω, και να τα πάτε καλά σε κάθε πτυχή της ζωής σας.


Έχοντας αναφέρει αυτά, διαφορετικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τον Φα σε διαφορετικά επίπεδα, και υπάρχουν νεώτεροι μαθητές. Μερικοί ίσως συμπεράνουν: «όταν φροντίζω τα πράγματα του σπιτιού κάνω καλλιέργεια. Είναι αρκετό εάν χτίσω στενότερες σχέσεις με τους γονείς και τα αδέλφια μου.» Τότε έχετε αναπτύξει μια νέα προσκόλληση και έχετε πάει στα άκρα. Πρέπει να κάνετε τα πάντα καλά, αλλά δεν μπορείτε να το παρακάνετε· όταν το παρακάνετε είναι άλλη μία προσκόλληση. Επίσης, πρέπει να έχετε τη σωστή στάση απέναντι στον Ντάφα και αληθινά να θεωρείτε τον εαυτό σας καλλιεργητή. Το πώς προσπαθείτε να είστε επιμελείς, το πώς βλέπετε τον Φα, και το πώς καλλιεργείστε – συμπεριλαμβάνοντας τη διάρκεια και προτεραιότητα της μελέτης σας του Φα – δεν μπορείτε να παραμελήσετε κανένα από αυτά τα πράγματα, και στην πραγματικότητα αυτά είναι πιο σημαντικά, διότι αυτό είναι το μονοπάτι σας, το μονοπάτι που είναι να πάρετε. Πρόκειται ακριβώς να καλλιεργηθείτε στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, και ακριβώς πρόκειται να υπάρξετε παράλληλα με την Επανόρθωση του Φα ενώ αυτή είναι εν εξελίξει και να είστε υπεύθυνοι προς τα αισθανόμενα όντα. Γι’ αυτό πρέπει να καλλιεργηθείτε με αυτόν τον τρόπο.


Έχω πει παλιότερα ότι εάν όλοι σας ήταν να πάτε μακριά σε απομονωμένα βουνά ή σε μοναστήρια να καλλιεργηθείτε, δεν θα είχατε πολλή επαφή με την κοινωνία, και δεν θα ήσασταν σε θέση να σώσετε αποτελεσματικά όντα τόσο ευρέως, σωστά; Επομένως, δεν υπήρχε λόγος που σας ειπώθηκε να κάνετε τα πράγματα όπως τα κάνετε τώρα; Κάνοντάς το αυτός ο τρόπος σας παρέχει τις καταστάσεις που ταιριάζουν καλύτερα για τη σωτηρία όντων, έτσι δεν είναι; Φυσικά, καθώς προχωράτε στην καλλιέργεια, εσείς – που είστε καλλιεργητές –είναι βέβαιο ότι θα συναντήσετε δοκιμασίες, διότι χρειάζεται να ανυψωθείτε. Όταν κάποιος δεν χειρίζεται τα πράγματα καλά, συνεχώς θα προκύπτουν προβλήματα. Αλλά εκείνοι που χειρίζονται τα πράγματα καλά θα συναντούν συνεχώς δοκιμασίες καθώς καλλιεργούνται. Εάν κατηγορηματικά θεωρήσετε όλα αυτά παρέμβαση και προσπαθήσετε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνο και μόνο για να τα επιλύσετε, τότε δεν θα είστε σε θέση να τα επιλύσετε, επειδή εμφανίζονται για χάριν της βελτίωσής σας. Πρέπει να τα δείτε με ορθές σκέψεις, [ρωτώντας τον εαυτό σας,] «Με αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, ποια είναι η σωστή προσέγγιση σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με αυτήν την παρέμβαση, και πώς πρέπει να το ισορροπήσω σε σχέση με τον στόχο της σωτηρίας αισθανόμενων όντων; Και πώς θα πρέπει να το κάνω με έναν τρόπο τέτοιο που να είναι υπεύθυνος προς τα αισθανόμενα όντα, και βλέποντας το γεγονός αυτών των πραγμάτων ως πρόσφορο έδαφος για διευκρίνιση της αλήθειας, ή ως καλή ευκαιρία για να ξεκαθαριστεί η αλήθεια;» Κάτω από κανονικές συνθήκες ίσως να μην έχετε κανένα λόγο να πάτε να προσεγγίσετε ανθρώπους και να διευκρινίσετε την αλήθεια σε αυτούς, και εάν το κάνετε αυτό έτσι στα καλά καθούμενα μπορεί να μην θέλουν να σας συναντήσουν. Η παρέμβαση δεν σας δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τους ανθρώπους; Δεν θα έπρεπε να αρπάξετε την ευκαιρία και να διευκρινίσετε την αλήθεια σε αυτούς; Η μεγαλύτερη ευθύνη που οι μαθητές του Ντάφα έχουν, εκτός από την καλλιέργεια του εαυτού τους, είναι αυτή της διάσωσης ζωών. Επομένως δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό; Και πώς δεν μπορείτε να το κάνετε καλά; Έτσι μην θεωρήσετε την εμφάνιση των οποιωνδήποτε προβλημάτων που αντιμετωπίζετε ως παρέμβαση στα ορθά καθήκοντά σας, στη μελέτη σας του Φα, ή στη διευκρίνισή σας της αλήθειας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν ένα πρόβλημα εμφανίζεται, παρέχει μια ευκαιρία για διευκρίνηση της αλήθειας.


Δεν έχω πει ότι όταν εξετάζετε τα πράγματα μέσα στα Τρία Βασίλεια, τα πράγματα είναι ανεστραμμένα; Πολλά από τα πράγματα που η ανθρωπότητα θεωρεί κακά είναι καλά. Και πολλά πράγματα που η ανθρωπότητα θεωρεί καλά είναι κακά. Δεν είναι η συνηθισμένη σοφία στον ανθρώπινο κόσμο ανεστραμμένη; Τα ανθρώπινα όντα πιστεύουν ότι είναι κακό πράγμα να βιώνουν δυσκολίες. Αλλά το να υποφέρει δυσκολίες μπορεί να μειώσει το κάρμα και τις αμαρτίες ενός συνηθισμένου ατόμου. Όταν ένα άτομο υπομένει πολλή δυσκολία κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα λάβει ευλογίες στην επόμενη ζωή του. Όταν κάποιος έχει χρήματα ή απολαμβάνει μια υψηλή θέση στην επόμενη ζωή, οφείλεται στο ότι έχει κάνει καλές πράξεις και έχει συσσωρεύσει ευλογίες και αρετή στην προηγούμενη ζωή του. Εάν ένα άτομο συνεχώς κάνει κακά πράγματα, δεν έχει ούτε καν ένα κομμάτι ευλογίας ή αρετής, και έχει συσσωρεύσει πολύ κάρμα, τότε στην επόμενη ζωή του όχι μόνο δεν θα έχει καμία ευλογία ή αρετή και δεν θα απολαύσει οποιαδήποτε καλή τύχη, αλλά θα πρέπει επίσης να πληρώσει για όλο αυτό το κάρμα. Έτσι θα είναι μέσα στη φτώχεια ολόκληρη τη ζωή του και θα υποτιμάται από τους άλλους. Μπορεί ακόμα και να πιστεύει ότι ο κόσμος είναι άδικος προς αυτόν με κάθε είδους τρόπο, όταν στην πραγματικότητα όλο αυτό γίνεται επειδή ξεπληρώνει τα χρέη που συσσώρευσε στην προηγούμενη ζωή του. Αυτό είναι από την άποψη των ανθρώπινων όντων. Όμως για τους καλλιεργητές, τότε, δεν παρέχει αυτό το περιβάλλον ακριβώς τις ευκαιρίες για να βελτιώσει κάποιος τον εαυτό του; Οι μαθητές του Ντάφα όλοι γνωρίζουν ότι υπομένοντας δυσκολίες εξαλείφουν κάρμα, και επιπλέον τους χορηγούνται ευκαιρίες για να βελτιωθούν. Είναι σε θέση να το δουν σωστά, και μαζί με το ξεπλήρωμα του κάρμα τους είναι σε θέση να αδράξουν την ευκαιρία και να τα πάνε καλά με τα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Ακόμα κι αν είναι δύσκολα, αυτά είναι δοκιμασίες που πρέπει να ξεπεράσουν. Όταν είστε σε θέση να σκεφτείτε σωστά πάνω στο θέμα, να δείτε τη δυσκολία με τη σωστή προοπτική, και να την ξεπεράσετε με τον σωστό τρόπο, θα έχετε περάσει αυτή τη δοκιμασία, το επίπεδό σας θα έχει ανεβεί, η σφαίρα αντίληψής σας θα έχει ανυψωθεί και το γκονγκ σας θα έχει ανέβει, σωστά; Δεν είναι αυτός ο τρόπος που ολόκληρη η διαδικασία της καλλιέργειας της Επανόρθωσης του Φα λειτουργεί;


Θυμηθείτε ότι αυτό που είναι για τη συμβατική γνώση των ανθρώπινων όντων είναι ανεστραμμένο. Έτσι όταν αντιμετωπίζετε ενοχλητικά πράγματα καθώς καλλιεργείστε, μην τα θεωρείτε όλα ως προβλήματα, ως παρέμβαση στα ορθά καθήκοντά σας, ή ως επιθέσεις ενάντια σε αυτά τα καθήκοντα, ή να σκεφτείτε: «Αυτό το πράγμα που κάνω είναι εξαιρετικής σημασίας, εκείνο το πράγμα που κάνω είναι εξαιρετικής σημασίας…». Πολλά πράγματα μπορεί αληθινά να μην είναι όπως τα βλέπετε, στην πραγματικότητα. Η αληθινή βελτίωσή σας πάντα θα είναι το πρώτο και κυριότερο, και η ολοκλήρωση της καλλιέργειάς σας θα είναι πάντα πρώτο απ’ όλα. Αλλά δεν μπορείτε να σκέφτεστε: «Εφόσον έχεις πει ότι η καλλιέργεια και η βελτίωσή μου είναι τα πιο σημαντικά, κανένας δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτό.» Θα κάνατε και πάλι λάθος. Δεν παρέχει η παρέμβαση ευκαιρίες να βελτιωθείτε; Από την δική μου οπτική, ως Δάσκαλός σας, πιστεύω ότι η βελτίωσή σας είναι το πιο σημαντικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθώς θα βελτιώνεστε ένα στρωτό μονοπάτι θα ακολουθεί για σας. Πέστε ότι πηγαίνατε πάνω στους ουρανούς με πολύ κάρμα και κουβαλούσατε μαζί ένα τεράστιο φορτίο αποσκευές (το κοινό γελάει), πώς θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί; Πρέπει να οργανώσω ορισμένες δοκιμασίες για εσάς και να σας κάνω να εγκαταλείψετε αυτές τις προσκολλήσεις σας, να σας κάνω να εγκαταλείψετε όλες αυτές τις αποσκευές. Καθώς περνάτε τη μια δοκιμασία μετά την άλλη, θα αποβάλετε συνεχώς τις προσκολλήσεις σας και την ανθρώπινη σκέψη σας, και δεν θα είστε σε θέση να κουβαλάτε αυτά τα πράγματα στις διάφορες δοκιμασίες [και ακόμα να τις περνάτε]. Έτσι όταν μια δοκιμασία φτάνει, λέτε: «Αυτό είναι πρόβλημα», και μερικά άτομα πηγαίνουν ακόμη και παντού αναζητώντας τον Δάσκαλο και ρωτούν: «Ωχ αμάν, πώς θα το επιλύσω;» Καλά, πώς θα μπορούσα εγώ να το επιλύσω για σας; Εάν επρόκειτο να το επιλύσω, δεν θα μπορούσατε να περάσετε τη δοκιμασία. Εάν αφαιρούσαμε τη δοκιμασία, θα ήταν δυνατόν να πάτε προς τα εμπρός τραβώντας ένα φορτίο αποσκευών μαζί σας; Έτσι δεν μπορώ να αφαιρέσω αυτή τη δοκιμασία για σας. (Ο Δάσκαλος συγκρατημένα γελάει) Σας φαίνεται λογικό αυτό; Γι’ αυτό λέω ότι όσον αφορά την καλλιέργεια, πρέπει αληθινά να αντιλαμβάνεστε τι είναι καλλιέργεια, να είστε αληθινά και λογικά υπεύθυνοι προς την καλλιέργειά σας, αληθινά να αντιμετωπίζετε τα πάντα που συναντάτε με ορθές σκέψεις, και να έχετε δυνατές ορθές σκέψεις.


Στο τελευταίο συνέδριο του Φα της Δυτικής Ακτής, δεν μίλησα για το πώς πολλοί ασκούμενοι του Ντάφα δεν είναι σε θέση να δεχτούν την κριτική; Αρνούνται να επικριθούν. Μόλις οι άλλοι πουν κάτι εκρήγνυνται, θυμώνουν, ή αρχίζουν αντιπαράθεση με κάποιον. Θέλουν να ακούν μόνο ευχάριστα πράγματα. Έτσι λοιπόν θέλετε απλά να βαδίσετε ένα στρωτό μονοπάτι, σωστά; Θέλετε να ανέλθετε στους ουρανούς με το μεγάλο φορτίο αποσκευών σας; Δεν είναι αυτό στην ουσία που θέλετε να κάνετε; Πρέπει να εγκαταλείψετε όλες τις κακές, ανθρώπινες σκέψεις και κάθε τύπου προσκολλήσεις που έχετε. Δεν είναι το ότι δεν θέλετε να ακούτε την κριτική προσκόλληση; Θέλετε να ακούτε μόνο ευχάριστα πράγματα, αλλά πώς μπορεί να είναι έτσι; [Οι κανονισμοί γίνονται] ακριβώς για να έχετε τους άλλους να λένε δυσάρεστα πράγματα και να φανεί εάν αντιδράτε. Ένας Θεός δεν θα έδινε καθόλου προσοχή σε αυτά που θα έλεγε ένα ανθρώπινο ον για αυτόν – δεν μπορείτε να τον επηρεάσετε. Δεν θα έμπαινε καν στη διαδικασία να σκεφτεί το πώς αυτό που κάνετε τον αφορά. Δεν δίνει καμία σημασία, διότι δεν μπορείτε να τον επηρεάσετε. Οι Θεοί μπορούν να ελέγξουν τον ανθρώπινο νου και να καθοδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν ορισμένα πράγματα, όχι αντίστροφα. Πώς θα μπορούσαν τα ανθρώπινα όντα να επηρεάσουν τους Θεούς; Έτσι εάν θέλετε να γίνετε ένα θείο ον, δεν πρέπει και εσείς οι ίδιοι να είστε έτσι; Δεν πρέπει να εγκαταλείψετε αυτές τις προσκολλήσεις; Και δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψετε αυτά τα συναισθήματά σας που μπορούν να ξεσηκωθούν από τα ανθρώπινα όντα;


Το ίδιο πράγμα ισχύει ακόμα και όταν το πρόβλημα προκαλείται από έναν συνασκούμενο του Ντάφα. Ίσως να πείτε: «Αυτό δεν είναι πρόβλημα δημιουργημένο από συνηθισμένους ανθρώπους, έτσι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.» Αυτό είναι σίγουρο. Οι μαθητές του Ντάφα που καλλιεργούνται δεν είναι Θεοί, αλλά κι αυτοί ανθρώπινα όντα. Και όταν είναι ανθρώπινα όντα που καλλιεργούνται, όλων των ειδών οι ανθρώπινες προσκολλήσεις έρχονται στην επιφάνεια. Έτσι σε αυτό το περιβάλλον καλλιέργειας των μαθητών του Ντάφα, μπορεί μόνο να ειπωθεί ότι τα όντα συνεχώς προχωρούν προς τα πάνω· το περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει τόσο αγνό όσο αυτό των Θεών. Αλλά αυτό το περιβάλλον είναι πολύ καλύτερο από αυτό των συνηθισμένων ανθρώπων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να είναι, και θα γίνει ακόμα καλύτερο. Γι’ αυτό σε αυτό το περιβάλλον των μαθητών του Ντάφα, όλα τα είδη ανθρώπινων προσκολλήσεων έχουν εκτεθεί, και ακόμη και πολύ κακή συμπεριφορά έχει εμφανιστεί. Δεν το έχετε δει όλο αυτό στο ταξίδι που έχετε ταξιδέψει; Είναι αναμενόμενο.


Ναι, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν πολύ όταν ο Ντάφα επηρεάζεται αρνητικά, και σκέφτονται: «Πώς μπόρεσε αυτός ο φίλος καλλιεργητής να έχει ενεργήσει τόσο άσχημα;» Ναι, εάν όλοι σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σε θέση να προστατεύετε αυτό το περιβάλλον και να βελτιώνετε συνεχώς την αγνότητά του. Αλλά προβλήματα ακόμα θα εμφανίζονται, και ανθρώπινες προσκολλήσεις ακόμα θα εκτίθενται. Παρατηρούσα τη γενική κατάσταση των πραγμάτων, και ήξερα ότι αυτά τα πράγματα σίγουρα θα αποκαλύπτονταν σε ένα περιβάλλον καλλιέργειας, αλλά επίσης ξέρω ότι αυτά τα πράγματα σίγουρα βαθμιαία θα αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας. Επειδή καλλιεργείστε, στο τέλος όλοι θα έχετε βελτιωθεί, και το ξέρω αυτό, επίσης. Έτσι είναι όταν άνθρωποι καλλιεργούνται σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά κανένας από σας δεν πρέπει να χαλαρώσει, ούτε να είστε αδιάφοροι όταν βλέπετε άλλους να κηλιδώνουν το όνομα του Ντάφα – Αυτό είναι προϋπόθεση για σας. Ως μαθητές του Ντάφα, δεν είστε όλοι για να προστατεύετε και να επικυρώνετε τον Φα; Αυτή είναι η ευθύνη σας. Έτσι τα πράγματα δεν είναι μόνο όπως τα νομίζετε ότι είναι καθώς προχωράτε στην καλλιέργεια. Αν και πρέπει να βλέπετε την καλλιέργεια ως το πρωταρχικό, δεν μπορείτε να πιστεύετε ότι κανένα άλλο πράγμα δεν είναι σημαντικό, σκεφτόμενοι ότι η οικογένειά σας είναι ασήμαντη, η κοινωνία είναι ασήμαντη, κ.λπ., και ότι τίποτα άλλο δεν είναι σημαντικό. Εξισορροπώντας όλα αυτά τα κομμάτια της ζωής σας καλά είναι η πορεία που πρόκειται να βαδίσετε. Είπα ότι στην καλλιέργειά σας πρέπει να προσαρμοστείτε στον τρόπο της συνηθισμένης κοινωνίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Φυσικά, υπάρχουν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Εκείνοι που προσπαθούν να βλάψουν τον Φα έχουν ακόμα πει κάτι σε εκείνα τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας που προσπαθούν να «μετασχηματίσουν» τους μαθητές, δηλαδή: «Δεν έχει πει ο Δάσκαλος ότι ενώ καλλιεργείστε πρέπει να προσαρμοστείτε στη συνηθισμένη κοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό; Πρέπει να γυρίσετε πίσω να είστε ένα συνηθισμένο άτομο και να σταματήσετε να μελετάτε τον [Ντάφα]. Επιστρέψτε τα βιβλία σας.» Ναι, υπάρχουν όλα τα είδη ανθρώπων. Αλλά φυσικά, είστε εσείς, σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, καλλιεργητής; Εάν διαχωριστείτε ακόμη και από τον Φα, πώς θα καλλιεργηθείτε; Πολλοί συνηθισμένοι άνθρωποι με αποκαλούν Δάσκαλο, αλλά δεν είναι καλλιεργητές. Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι ο καθένας που με αποκαλεί Δάσκαλο μετράει ως καλλιεργητής. Πρέπει αληθινά να καλλιεργείτε τον εαυτό σας στην καθημερινή ζωή σας, και να θεωρείτε αληθινά τον εαυτό σας καλλιεργητή.


Είπα μερικά πράγματα μόλις τώρα. Τα συνέδριά σας του Φα χρειάζεται να επιτυγχάνουν πραγματικά αποτελέσματα. Άκουσα τις ομιλίες των μαθητών νωρίτερα. Το συνέδριό σας είναι πολύ δυναμικό, και πολύ καλό. Έτσι είμαι ευχαριστημένος. Δεν θα πάρω περισσότερο από τον χρόνο σας. Ήρθα απλά να σας δω όλους. Όποτε έρχομαι, είναι, πρώτον, να αναφέρω μερικά ζητήματα, και δεύτερον, να σας δω όλους. Δεν είπαν μερικοί ότι έχετε τον Δάσκαλο εδώ και τον Φα εδώ; Λοιπόν, τότε προσπαθήστε να κάνετε καλά όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Σας ευχαριστώ όλους. (Μακρόχρονο, ενθουσιώδες χειροκρότημα).