ΦAΛΟΥΝ ΓΚΟΝΓΚ  

 

ΛΙ ΧΟΝΓΚΤΖΙ

Αναθεωρημένη Eλληνική Έκδοση

 


Περιεχόμενα

Δήλωση (ΛΟΥΝ Υ)

Κεφάλαιο Ι - Εισαγωγή

1. Προέλευση της Ενεργειακής Άσκησης (Τσίγκονγκ) 
2. Ζωτική Ενέργεια (Τσι) και Ενέργεια Καλλιέργειας (Γκονγκ)
3. Ενεργειακό Δυναμικό και Εξαιρετικές Ικανότητες 

(1) Το Ενεργειακό Δυναμικό προέρχεται από την καλλιέργεια του Σίνσινγκ [ήθους]
(2) Οι καλλιεργητές δεν επιδιώκουν τις Εξαιρετικές Ικανότητες 
(3)  Χειρισμός του ενεργειακού δυναμικού

4. Τρίτο Μάτι [Τιένμου]

(1) Άνοιγμα του Τρίτου Ματιού
(2) Επίπεδα του Τρίτου Ματιού
(3) Όραση από μακριά
(4) Διαστάσεις

5. Θεραπεία με Ενεργειακή Άσκηση και νοσοκομειακή περίθαλψη
6. Ενεργειακή Άσκηση της Σχολής του Φο (Φωτισμένου) και Βουδισμός

(1) Ενεργειακή Άσκηση της Σχολής του Φο
(2) Βουδισμός

7. Σωστές και Διαστρεβλωμένες μέθοδοι καλλιέργειας

(1) Παραπόρτι και Ανορθόδοξος Τρόπος  
(2) Ενεργειακή Άσκηση των πολεμικών τεχνών  
(3) Αντίστροφη καλλιέργεια και δανεισμός ενέργειας  
(4) Συμπαντική γλώσσα  
(5) Κατοχή από πνεύματα (Φούτι)  
(6) Κακός τρόπος εξάσκησης μπορεί να παρουσιαστεί και κατά την ορθόδοξη μέθοδο καλλιέργειας

Κεφάλαιο ΙΙ - Η Μέθοδος του Φάλουν Γκονγκ (Τροχού του Νόμου)

1. Ο Ρόλος του Φάλουν
2. Η διαμόρφωση του Φάλουν
3. Χαρακτηριστικά της καλλιέργειας Φάλουν Γκονγκ

(1) Ο Νόμος καλλιεργεί τον ασκούμενο
(2) Καλλιέργεια της Κύριας Συνείδησης
(3) Καλλιέργεια ανεξάρτητα από κατεύθυνση και χρόνο

4. Καλλιέργεια νου και σώματος

(1) Μεταμόρφωση του φυσικού σώματος και του σώματος σε άλλες διαστάσεις (Μπέντι)
(2) Ουράνιος Κύκλος Φάλουν
(3) Άνοιγμα των καναλιών

5. Νοητική παρέμβαση
6. Επίπεδα καλλιέργειας στο Φάλουν Γκονγκ

(1) Καλλιέργεια προς ψηλότερο επίπεδο
(2) Μορφές των εκδηλώσεων της Ενέργειας Καλλιέργειας
(3) Καλλιέργεια του Πέραν του Τριπλού Κόσμου Νόμου

Κεφάλαιο ΙΙΙ - Καλλιέργεια του Σίνσινγκ (ήθους)

1. Το νόημα του Σίνσινγκ  
2. Απώλεια και Κέρδος  
3. Ταυτόχρονη καλλιέργεια «Αλήθειας, Καλοσύνης, Ανεκτικότητας» (Τζεν-Σαν-Ρεν)  
4. Απαλλαγή από τη ζήλια  
5. Αποβάλλοντας τις προσκολλήσεις  

6. Κάρμα

(1) Προέλευση του κάρμα
(2) Εξάλειψη του κάρμα

7. Δαιμονική παρέμβαση
8. Εγγενής Ποιότητα και Ποιότητα Φώτισης
9. Διαυγής και καθαρός νους

Κεφάλαιο IV - Σύστημα ασκήσεων Φάλουν Γκονγκ

1. Η άσκηση «ο Φο εμφανίζει Χίλια Χέρια»
2. Η άσκηση «Φάλουν σε όρθια στάση»  
3. Η άσκηση «διαπερνώντας τις δύο άκρες του Σύμπαντος»  

4. Η άσκηση «ο Ουράνιος Κύκλος του Φάλουν»  

5. Η άσκηση «ενισχύοντας τις Θεϊκές Δυνάμεις»  
6. Μερικές βασικές προϋποθέσεις και οδηγίες για την εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ  

Κεφάλαιο V - Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Φάλουν και Φάλουν Γκονγκ
2. Βασικοί κανόνες και μέθοδοι εξάσκησης
3. Καλλιέργεια του Σίνσινγκ
4. Τρίτο Μάτι
5. Δοκιμασίες
6. Διαστάσεις και ανθρωπότητα  
7. Λεξιλόγιο


Πρόσφατη Φωτογραφία του Συντάκτη


Αυτό το έμβλημα Φάλουν είναι μικρογραφία του Σύμπαντος.

Έχει επίσης τη μορφή της ύπαρξής του και τη διαδικασία

εξέλιξής του σε όλες τις άλλες διαστάσεις,

για αυτό, το αποκαλώ Κόσμο.